Jaarrapport Indische Genealogische Vereniging, 2018

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarrapport Indische Genealogische Vereniging, 2018"

Transcriptie

1 Jaarrapport Indische Genealogische Vereniging, Jaarverslag Bestuur tot Voorzitter: John Soedirman Secretaris: Ralph Ravestijn Penningmeester: Ricus Peetoom Webmaster/redacteur: Kevin Fellter PR / ledenwerving: Daisy Spangenberg tot Voorzitter: Arthur Fickel Secretaris: Maarten Fornerod Penningmeester: John Soedirman Kevin Fellter: Webmaster/redacteur Vrijwilliger logistiek Dennis van der Jagt Leden Het aantal betalende leden (inclusief ereleden) bedroeg eind , eind en eind Het aantal leden groeit dus flink. Dit heeft ons inziens te maken met de grotere zichtbaarheid van de vereniging dankzij onder andere de vernieuwde website, de aanwezigheid op sociale media en publieksactiviteiten van een groot aantal IGV leden. De vereniging ontplooide in 2018 een aantal activiteiten die de aandacht trokken, onder meer in het kader van bronnenontsluiting en DNA onderzoek. De zichtbaarheid van de vereniging werd ook bevorderd door aanwezigheid op diverse manifestaties en bijeenkomsten. Sinds vorig jaar is het mogelijk digitaal lid te worden van de vereniging. Dit heeft ook bijgedragen aan de ledengroei. Het aantal digitale leden bedroeg eind Het aantal reguliere of boek-leden is afgenomen ten gunste van het aantal digitale leden. We verwachten dat deze trend zich de komende jaren voort zal zetten. De ereleden per 31 december 2018 zijn Dhr. F.J.P. Kiesel, Dhr. L.M. Janssen, Mevr. H.F. Mugie. Activiteiten Na afloop van de ALV 17 maart 2018 waren er lezingen van Gerrit Woertman, Bart Lenselink en Maarten Fornerod over DNA bij Indisch genealogisch onderzoek en Ulbe Bosma over de historische Indische steekproef. Het middagprogramma was te vol om het ledencontactgedeelte goed uit de verf te laten komen, reden waarvoor het bestuur voor 2019 een afzonderlijke Indische genealogiedag zal organiseren in september. Na afloop van de extra ledenvergadering van 15 december 2018 was er een lezing met workshop door Yvette Kopijn over Oral History. Verder was de IGV vertegenwoordigd op het Famillement in Leeuwarden, de Indië herdenking in Den Haag, HCC genealogiedag in Middelburg. 6

2 Ledenenquête 2018 Om inzicht te krijgen in de wensen en ambities van onze leden hebben we in 2018 een ledenenquête doen uitgaan. Ongeveer eenderde van de leden heeft response gegeven. Het blijkt dat de leden een brede interesse hebben in genealogische onderwerpen. Naast veel interesse voor persoonlijke Indische genealogie (79%) en geschiedenis (69%) is er ook duidelijk interesse voor Onderzoeken van Indische genealogische bronnen (51%) en Algemene Indische geschiedenis (47%). Wat minder interesse is er voor Algemene Indische genealogie (34%) en Onderzoeken van Indische geschiedenis (32%). Wat betreft het belang van de huidige activiteiten van de vereniging springt één activiteit er duidelijk uit: ontsluiten van (digitale) bronnen wordt door 64% van de respondenten zeer belangrijk gevonden en door 30% belangrijk, samen meer dan 90%. Op enige afstand van deze activiteit volgen het vergroten van kennis en kunde op het gebied van Indische familiegeschiedenis, het faciliteren van mogelijkheden om resultaten van Indisch familieonderzoek vast te leggen en (digitaal) te publiceren en het bevorderen van het contact en de samenwerking tussen personen en instanties op het terrein van Indisch familieonderzoek. 7

3 Ook de overige activiteiten van de vereniging kunnen rekenen op een behoorlijke steun vanuit de leden van 40-60%. Het bestuur heeft de uitkomsten van dit onderzoek serieus genomen en heeft aan de werkgroepen extra fondsen ter beschikking gesteld voor het organiseren van kennisdeling, kennisvergroting en bronnenontsluiting in Doelstellingen 2018 Doel Verbreden en verdiepen van de inhoud van de website door o.a. een fotodatabase, een wiki (is een website waarop bezoekers zelf op een eenvoudige manier informatie kunnen toevoegen of aanpassen) en meer interactie tussen bezoekers; Toename van het aantal leden tot 320; Organiseren van een bijeenkomst voor leden, naast het middaggedeelte na de ALV; Uitgifte van DIN 2018 in het najaar van Hiermee loopt publicatie DIN gelijk aan kalenderjaar. In samenwerking met Familysearch digitaal beschikbaar krijgen van in Indonesië verfilmde bronnen; Realisatie Gerealiseerd, met uitzondering van het ontwikkelen van wik door het ontbreken van gemotiveerde wikischrijvers. Gerealiseerd Gerealiseerd Gerealiseerd Niet gerealiseerd. Het blijkt tot nu toe onmogelijk productieve contacten met de LDS kerk hierover te leggen. 8

4 De vernieuwde website 2018 met meer interactie op o.a. het forum; Vergroten van betrokkenheid van leden bij activiteiten van de IGV o.a. door het instellen van de werkgroepen bronnenontsluiting, inhoud website en IGV-Info en Indisch dna; Ontwikkelen van een standaardpresentatie voor lezingen en rekruteren van leden voor deze presentaties voor o.a. ledenbijeenkomsten van de Nederlandse Genealogische Vereniging en andere publieksbijeenkomsten; Aanwezigheid tijdens publieksbijeenkomsten waaronder in ieder geval het Famillement in Leeuwarden; Versterken van de samenwerking met SIFA en Moesson. Voor verbetering vatbaar. De chatfunctie van de website werkt goed, het forum vertoont activiteit, maar minder dan verwacht mag worden met 340 leden. Gerealiseerd Niet gerealiseerd. Het bestuur ziet momenteel geen groot belang in een standaardpresentatie, omdat dit de dynamiek van presentaties kan verlagen. Gerealiseerd Met de Moesson is de samenwerking versterkt: zij verspreiden o.a. ons nieuws via hun sociale mediakanalen. Het SIFA wil in principe op projectbasis samenwerken (ingekomen brief) Werkgroepen en redacties a. Werkgroep Website, IGV Nieuws en sociale media Werkgroepleden in 2018: Kevin Felter (verantwoordelijk bestuurslid), Maarten Fornerod, Revo Soekatno, John Soedirman, Daisy Spangenberg, Machiel de Vries, Dennis van der Jagt. Het doel van deze werkgroep is een aantrekkelijke, interessante en relevante inhoud van zowel de website van de IGV als IGV Nieuws en om onze leden te informeren, verbinden en nieuwe leden te interesseren. Website In maart 2018 werd een nieuwe website gelanceerd, die nu een stabiele vorm heeft gekregen. Voorafgaand waren al in november 2017 de eerste ontwerpen samen met webdesigner Riman Budiman van WibsDigital gemaakt. Met input van andere IGV leden is uiteindelijk voor het huidige ontwerp gekozen. Een speerpunt voor de nieuwe website was de integratie met de webshop waar IGV publicaties - digitaal dan wel in print - kunnen worden aangeschaft. Maar ook andere functies van onze website, zoals uithangbord, zoekportaal, publicatieplatform, forum, nieuwssite en digitaal archief hebben een nieuwe vorm gekregen. Daarnaast zijn nieuwe elementen ingebracht zoals de beeldbank en de chatfunctie. Respons van de ledenenquête en andere gebruikerservaringen tonen dat er nog 9

5 verbeteringen moeten plaatsvinden op het gebied van menustructuur en het gebruiksgemak van het contacteren van andere leden. Er wordt ook gewerkt aan een uitgebreidere zoekwijzer die aansluit op de kennis van zowel de startende als gevorderde Indische stamboomonderzoeker, met extra aandacht voor Chinees-Indische en Molukse genealogie. Populaire pagina's zijn, naast de IGV homepage, artikelen die gaan over ontsluiting van digitale bronnen, wat aansluit bij de interesse van leden uit de ledenenquête. Ook het forum, de zoekwijzer en de Indisch DNA pagina s worden veel bezocht. De statistieken laten zien dat doorverwijzingen vanuit Facebook erg effectief zijn en leiden veel mensen naar de website. IGV Nieuws Op 15 november 2018 is een vernieuwde nieuwsbrief IGV Nieuws voor het eerst gepubliceerd vanuit het platform Mailchimp. Met deze nieuwsbrief wil het bestuur meer dan voorheen leden informeren en verbinden. Nieuwe leden stellen zich voor, vertellen wat hen bezighoudt en hoe ze de IGV hebben gevonden. Er zijn vaste rubrieken, onder andere van de voorzitter, en er is ruimte voor artikelen vanuit andere werkgroepen of redacties. IGV Nieuws verschijnt 4 keer per jaar op 15 november, 15 februari, 15 mei en 15 augustus. De redactie van IGV Nieuws wordt gevormd door Maarten Fornerod, Kevin Felter en John Soedirman. Sociale media De IGV was in 2018 actief op Facebook, redacteur Daisy Spangenberg en Maarten Fornerod. Facebook post (bereik in de orde van tienduizenden) waren erg effectief om personen naar de vernieuwde website te leiden (bereik in de orde van duizenden). In 2019 zal de vereniging ook actief zijn op LinkedIn en Instagram. b. Werkgroep Bronnenontsluiting Werkgroepleden in 2018: Maarten Fornerod (verantwoordelijk bestuurslid), Tjabring van Egten, Udo Kerrebijn, Karel Soeterik, Wilbert van den Bosch, Jacquline Poll-Huizer, Dennis de Callone, Leo Janssen, Ron van der Wal, Mark Berkhout. Ad hoc: Willy Etmans, Kees Takkenberg. De werkgroep is voor het eerst bijeengekomen op 15 december 2018 na afloop van de ledenvergadering. Het doel van deze werkgroep is het (digitaal) beschikbaar maken van Indische genealogische bronnen, het ontsluiten en indexeren van beschikbare digitale bronnen, de toegankelijkheid van bronnen vergroten door het delen van kennis, het ontwikkelen van initiatieven om archieven in Indonesië toegankelijk te maken en het onderhouden van contacten met onder andere LDS, NA, IFA, Arsip Nasional, Leiden University Digital Collections en de KB, o.a. om ontsluiten van (bepaalde) bronnen te stimuleren. In 2018 werd samen met Jeroen van Luin van het Nationaal archief de extracten van de stamboeken van het Korps Pupillen en het Oost-Indisch Boek geïndexeerd en werd een begin gemaakt met de indexering van de Suppletiefolio's. Er zijn verschillende artikelen vanuit deze werkgroep gepubliceerd op de website en in IGV Nieuws, die op sociale media breed zijn verspreid. c. Werkgroep Indisch DNA Werkgroep leden in 2018: Arthur Fickel (verantwoordelijk bestuurslid), Ralph Ravestijn, Maarten Fornerod, Jaap den Engelsman, Vincent van der Heijden. 10

6 De werkgroep is voor het eerst bijeengekomen op 15 december 2018 na afloop van de ledenvergadering. Het doel van deze werkgroep is het onder de aandacht brengen van de mogelijkheden van DNA bij Indisch genealogisch onderzoek en als bijdrage bij het beantwoorden van genealogische en geschiedkundige vragen. DNA kan familieverbanden tonen waar archieven ontbreken, Indisch DNA is rijkgeschakeerd daarom facinerend en een laagdrempelig startpunt voor Indische genealogie. Daarnaast kan DNA onderzoek kan de band van de IGV met Indonesië versterken. In 2018 heeft de werkgroep presentaties gehouden op de IGV ALV (Arnhem, 17 maart) voor de Vrienden van Kota Lama (Den Haag, 6 april) en dé INOG, een Na-oorlogse generatieclub (Amersfoort, 2 juni). Ook is een publicatie over Indisch DNA verschenen in het Gen Magazine van het CBG (december) en zijn diverse publicaties op de IGV website verschenen. Tevens is een Familytree dna project gerealiseerd, IGV Indisch DNA, waar personen met een Indische achtergrond die testen bij dit bedrijf zich kunnen aansluiten ( In 2018 is een Indisch DNA fonds opgericht bij de IGV die DNA onderzoek in Indonesië wil stimuleren. Het fonds heeft een donatie gekregen vanuit MyHeritage van twee autosomale DNA tests per jaar die zullen worden gebruikt ten behoeve van tests op personen uit Indonesië met een groot sociaal-cultureel bereik. d. Werkgroep Oral History Werkgroep leden in 2018: Kevin Felter (verantwoordelijk bestuurslid), Ralph Ravestijn In 2018 heeft IGV via de regeling Collectieve erkenning Indisch en Moluks Nederland een subsidie gekregen voor een ambitieus oral-history project dat als doel heeft het vastleggen van de herinneringen en documentatie van de eerste generatie Indische Nederlanders die naar onze mening moeten worden gekoesterd. Deze generatie die nog bewust herinneringen heeft aan hun leven in Nederlands-Indië wordt jaarlijks kleiner. Wij richten ons in het bijzonder op mensen die voor 1940 in Nederlands-Indië zijn geboren en hier een deel van hun jeugd hebben doorgebracht en vanaf 1945 naar Nederland zijn gerepatrieerd. Het project zal uitmonden in een of meerdere publicaties die in 2019 vorm zullen krijgen. e. Redactie Bronnenpublicaties De redactie van de Bronnenpublicaties van de IGV bestaat uit L.M. Janssen. Er zijn in 2018 twee bronnenpublicaties verschenen: Nr. 26: R. Melger en L.M. Janssen, De Burgerlijke Stand van Soerabaja V. Huwelijksregisters 1918 en 1920 (2018). Nr. 27: L.M. Janssen, De Burgerlijke Stand van Batavia. Huwelijksregisters (2018). f. Redactie Indische Navorscher De interim redactie van de Indische Navorscher heeft per afscheid genomen en is opgevolgd door Kevin Felter en Ralph Ravestijn. De interimredactie heeft zorg gedragen voor het Jaarboek 2018 dat bij de najaars ledenvergadering werd verspreid. 11

7 g. Redactie Monografieën IGV De redactie van de Monografieën van de IGV die per actief is bestaat uit Rob Mostert, Ralph Ravestijn en Roel de Neve. 2. Jaarplan 2019 Missie De IGV bevordert het onderzoek in de meest brede zin van het woord naar families die een band hebben met de voormalige Nederlandse bezittingen en/of VOC en WIC octrooigebieden in Azië, Afrika of het Caraïbische gebied in het algemeen en Nederlands- Indië en de VOC octrooigebieden in het bijzonder. Visie De Indische Genealogische Vereniging is er voor iedereen die een ontdekkingsreis wil maken in zijn of haar Indische/Molukse familiegeschiedenis en vormt een netwerk van hierin geïnteresseerde beginners, (meer gevorderde) onderzoekers en auteurs. Kennis over deze familiegeschiedenissen draagt bij tot kennis van het culturele erfgoed, zowel in Nederland als overzee. Dit erfgoed wil de IGV instandhouden en vergroten, waarbij zij het niet schuwt het voortouw te nemen. Daarnaast wil de vereniging samenwerken met personen en organisaties die zich ook bezighouden met (aspecten van) genealogisch familieonderzoek, zich nadrukkelijk niet beperkend tot Nederlands-Indië of Europese families - maar wel tot de in onze missie genoemde band. Doelstellingen voor 2019 Doel Vergroten van de snelheid van de IGV website Toename van het aantal leden tot 350; Organiseren van een Indische Genealogiedag in het najaar (september) met workshops en lezingen vanuit de IGV werkgroepen. Uitgifte van het eerste deel van de Monografieën van de IGV Terugbrengen van de drukkosten van de Indische Navorscher en Monografieën Motivatie De laadtijd van de IGV website bedraagt nu meer dan 5 seconden. Dit verlaagt de zichtbaarheid van de IGV en mogelijk het aantal nieuwe leden Het aantal nieuwe leden stijgt flink maar het bestuur is enigszins conservatief vanwege het aantal leden die momenteel hun contributie nog niet hebben voldaan (ca. 30). Een samenkomst van experts op diverse terreinen van Indische genealogie met interessante sprekers voor zowel leden (gratis) als niet-leden (betaald, maar gratis als zij lid worden) is bevorderlijk voor kennisvergroting, zichtbaarheid, ledenwerving en netwerkvorming. Zoals besloten in de extra ledenvergadering dd Onderzoek van het bestuur toont aan dat substantieel kan worden bespaard op de drukkosten met behoud van kwaliteit. 12

8 Starten met een digitaliserings -en indexeringsproject van een preonafhanlkelijkheids burgerlijke stand en/of van kerkelijke registers in Indonesië. Initieren van nieuwe indexeringsprojecten, onder meer in samenwerking met stichting Marhisdata. Stimuleren van DNA onderzoek als aanvulling op of startpunt voor Indisch genealogisch onderzoek. Herstel van in de afgelopen jaren verstoorde relaties met Indische genealogische auteurs. Continuering van de verbreding van het type publicaties vanuit de IGV. Verbredende publicaties kunnen worden verzorgd door de verschillende werkgroepen of redacties. Voorbeelden zijn artikelen over bronnenontsluiting, DNA onderzoek, Oral History en Indische literatuur. Versterken van de samenwerking met Chinees-Indische, Afro-Indische en Molukse onderzoekers en auteurs. Versterken en ontwikkelen van banden met een jonge generatie historisch geïnteresseerden in Indonesië en onderzoek naar de mogelijkheid van een IGV studiereis naar Indonesië. Het in goede banen leiden van het door subsidie van het ministerie van VWS mogelijk gemaakte Oral History project. Verbreding van onze aanwezigheid op sociale media naar LinkedIn en Instagram Voorbereiden van een nieuwe Bronnen USB stick en implementeren van document-kopieerbescherming. Er zijn lokaal op het moment goede contacten die een dergelijk project realistisch maken, en het bestuur heeft hiervoor fondsen ter beschikking gesteld vanuit de werkgroep Bronnenontsluiting. Bestuur voert verkennende gesprekken met het bestuur van de stichting Marhisdata over een gezamenlijke aanpak (ingekomen brief). DNA onderzoek heeft een grote aantrekkingskracht op Nederlanders met een niet-europese etnische achtergrond en is een goede, laagdrempelige ingang in Indisch/Moluks familieonderzoek. Relaties met (potentiële) Indisch genealogische auteurs zijn de afgelopen jaren verstoord, en het bestuur wil deze herstellen. De kanalen Indische Navorscher (-online), IGV Nieuws en de IGV website staan nadrukkelijk open voor andere types publicatie dan genealogieën en kwartierstaten, die bevorderlijk zijn voor de kennisvergroting van Indische genealogie en zichtbaarheid van de vereniging. Conform de missie en visie van het bestuur en de statuten van de IGV. Momenteel is een nieuwe generatie in Indonesië actief die met een nieuwe blik kijkt naar hun koloniale geschiedenis. De IGV heeft contacten met een aantal van hen en het continueren en versterken van relaties bied kansen op o.a. het gebied van bronnenonderzoek en mogelijk zelfs een door de IGV georganiseerde studiereis. De vereniging is blij met de toekenning van een subsidie van ten hoogste voor een Oral History project aan de IGV. Het bestuur zal echter nauwgezet de financiële risico's die hierdoor voor de vereniging zijn ontstaan controleren en elimineren. LinkedIn richt zich meer op professioneel publiek, en Instagram meer op jongeren. DVDs zijn een verdwijnend medium. Betere documentbescherming tegen illegaal kopiëren. 13

9 3. Jaarrekening en begroting 2018 en 2019 en concept 2020 IGV Datum: EXPLOITATIE OVERZICHT HERZIENE Concept Begroting Begroting Begroting Begroting Code Omschrijving Inkomsten Inkomsten Inkomsten Inkomsten Inkomsten Inkomsten 8000 Opbrengsten contributie Reguliere (Boek-) leden 12, ,500 11, ,500 9,000 6, Opbrengsten contributie Digitale leden 1, ,500 2, Giften pm pm pm pm 8003 Subsidies pm 1, ,250 pm pm 8010 Opbrengst verkoop DIN Opbrengst verkoop bronnenpublicatie Opbrengst verkoop DVD's 1, , Opbrengst verkoop AO Opbrengst verkoop boek Peutjoet digitaal Opbrengst Din digitaal opbrengst BRP digitaal Rente Maaltijd ALV bijdragen 1, ,200 3, ,200 1,000 1,000 X Vrijval van de voorziening Internet Site 4, Totaal inkomsten 16, ,700 24, ,900 14,400 12,650 Uitgaven Uitgaven Uitgaven Uitgaven Uitgaven Uitgaven 4510 Reclame, Famillement/banners en IGV site Representatie en verteer Reis- en verblijfkosten Bankkosten Kosten Workshops, Werkgroepen en Indische genealogiedag (o.a. DNA, Bronnenontsluiting) 2,000 2, Kantoorbenodigdheden Drukwerk o.a. DIN 7, ,500 15, ,500 6,500 5, Aanmaak van extra DvD's Portokosten/Verzendkosten 1, ,500 2, ,500 1,500 1, Kosten Internet site, incl vernieuwing start 1, ,900 1, , Administratiekosten Notariskosten wijziging Statuten Redactiekosten Afboeken dubieuze debiteuren Kosten maaltijden ALV 1, ,000 3, ,500 1,500 1, Kosten Zaal ALV Afgeboekte contributie voorgaande boekjaren - - Totaal Uitgaven 15, ,750 25, ,900 14,400 12,650 RESULTAAT , Totaal 16, ,700 24, ,900 14,400 12,650 BALANS per Code Omschrijving Activa Activa 1010 ING betaalrekening , ING spaarrekening 25, , PayPal rekening Debiteuren Totaal 26, , Passiva Passiva 1801 Vooruitontvangen contributie /crediteuren Projektsubsidie Oral History , X Voorziening Drukwerk/crediteuren (DIN 2017) 6, >>Monogr. 6, X Voorziening Internetsite vernieuwing (2018) 4, Eigen vermogen 15, , Totaal 26, , controle: Exploitatieresultaat X -/- nieuwe en extra voorzieningen 0 0 Totaal Mutatie in eigen vermogen:

10 4. Verslag kascommissie I ndische Genealogische Verenlging Kas commissie Ondergetekenden, Nick Posthurnus en Peter Hermannus, vormen de kascomrnissie van de lndische Genealogische Vereniging (lgv) voor het kalenderjaar 2A18. Onder veruvijzing naar het gestelde in art. 6 Bestuur lid 7 van het Huishoudelijk Reglement van de vereniging: " 7. De penningmeester beheerí de geldmiddelen van de vereniging, int contributies en verdere baten, en is gerechtied om uitgaven te doen binnen de op de algemene ledenvergadering goedgekeurde begroting. Voor uitgaven die buiten de begroting vallen, is instemming van het bestuur vereist.de penningmeester draagt zorg vaor registratie van de financiéle administratie, waaruit te allen tijden de rechten en verplichtingen van de verenigine kunnen worden afgeleid. De penningmeester geeft jaarlijks een overzicht van de financiële stand van zaken en zorgt voor het opstellen van de jaarlíjkse begroting. De penningmeester stelt de kascammissie in de gelegenheid orn de administratie te controleren, zodat deze op de algernene ledenvergadering verslag kan uitbrengen." heeft de kascommissie de jaarrekening van de vereniging beoordeeld. De jaarrekening omvat: 1. De balans per 31 december 2018 sluitende met een balanstotaal van 32"497,93 ; En een eigen vermogen van ,93 2. De exploitatierekening over 2018 met specificaties en een negatief resultaat van 872,88. De jaarrekening is opgemaakt onder volledige verantwoordehjkheid van het bestuur van de vereniging. Het is onze taak een beoordelingsverklaring betreffende de jaarrekening te verstrekken. Werkzaamheden De door ons uitgevoerde werkzaamheden bestonden uit: r het inwinnen van inlichtingen, zowel mondeling als schriftelijk;. het uitvoeren van cijferanalyses; o een steekproefsgewijze controle van stukken en bescheiden van de financiële adminístratie, o alsmede het vergelijken van de verschillende banksaldi aan het begin en het einde van het boekjaar met de bankafschriften. Hierbij is volledige overeenstemming geconstateerd. Voorts hebben wij ons een oordeel gevormd over de juistheid en volledigheid van het weergegeven cijfermateriaal zowel in de balans als in de exploitatierekening alsmede van de toelichtingen hierop. Conclusie Op hasís van de hierboven omschreven werkzaamheden ís de kascommissíe tot de conclusie gekomen dat de financiële administratie op correcte wijze is gevoerd. De kascommissie geeft de Algemene Ledenvergadering in overweging het Bestuur van de lndische Genealogische Vereniging te dechargeren voor het gevoerde financiële beleid over Advies: Voor 20í 9 vooral heel nauwkeurig de besteding van de subsidie Oral History verantwoorden. De Bilt, 23 februari 2019 Nick en 25 februari2019 Peter hermannus 15