i.s.m. Project Families zelf aan zet bij zorgpunten en/of dreigende kindermishandeling rondom kinderen Projectperiode

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "i.s.m. Project Families zelf aan zet bij zorgpunten en/of dreigende kindermishandeling rondom kinderen Projectperiode"

Transcriptie

1 i.s.m. Blijf Den Helder Project Families zelf aan zet bij zorgpunten en/of dreigende kindermishandeling rondom kinderen Projectperiode 1 december 2008 t/m 31 oktober december 2011 Tweede tussentijdse rapportage 1 december 2009 t/m 30 november 2010 HG0007 Schagen, december 2010

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding en samenvatting 2. Het projectverloop Klankbordgroep 2.2. Aanvullende financiering door de regiogemeenten 2.3. Aandachtsfunctionarissen Eigen Kracht 2.4. Voorlichting Eigen Kracht 2.5. Eigen Kracht-conferenties 2.6. Onderzoek 2.7. Planning en financiën Bijlage 1: Stand van zaken aanvullende financiering Bijlage 2 : Routeformulieren GGD Gooi & Vechtstreek GGD Hollands Noorden - ASHG KNH SHG NK Bijlage 3: Texelse Courant 13 augustus 2010 Bijlage 4: Artikel AMICE zomer 2010 Bijlage 5: Uitnodiging Studiemiddag Verhalen over beschikbare kracht 2 september 2010 Tweede tussentijdse rapportage - december 2010 Pagina 2

3 1. Inleiding en samenvatting De Provincie heeft aan de GGD Hollands Noorden een subsidie verleend van voor het houden van Eigen Kracht-conferenties bij zorgen rond kinderen. Eigen Kracht is een succesvolle manier van werken bij moeilijkheden binnen de familie. Hieronder nog kort het doel van het project en tot samenvatting van dit tweede tussentijdse verslag. Doel van het project is zorgpunten over kinderen en jongeren aan te pakken en daardoor (dreigende) kindermishandeling) in een vroeg stadium te stoppen. Dit gebeurt door die steun en hulp te geven die volgens de familie en het eigen netwerk nodig is. De Eigen Krachtconferentie is het instrument voor het maken van een plan van aanpak voor hulp -en (opvoeding)ondersteuningsvormen voor kinderen in de knel. Door een Eigen Krachtconferentie wordt de positie van de familie, het netwerk en het gezin versterkt. Eigen Kracht is géén hulpverleningsmethodiek maar een besluitvormingsproces dat burgerschap genereert rond kinderen/gezinnen die in moeilijkheden verkeren. Het mogelijke effect wordt door onderzoek als veelbelovend gewaardeerd. In het totaal zullen in de projectperiode 78 Eigen Kracht-conferenties (EK-c s) worden gegeven evenredig verdeeld over de drie regio s, de Centra voor Jeugd en Gezin (CJG s) en Advies- en Steunpunten Huiselijk Geweld (ASHG s). Samenvatting In 2010 is het volgende gerealiseerd: De klankbordgroep is driemaal bijeen geweest en is uitgegroeid tot een overleg voor en door de aandachtsfunctionarissen Eigen Kracht. Er heeft een wisseling van de wacht plaatsgevonden bij de regiomanager. De regiomanager José Welten heeft op 2 september afscheid genomen tijdens een goed bezochte en inspirerende studiemiddag Verhalen over beschikbare kracht. Zij heeft het stokje overgedragen aan Hilleke Crum en Thea van Zwieten. De aanvullende financiering is grotendeels rond. De realisering van de bijdrage door het Gooi zal in 2011 worden opgepakt. Er zijn op dit moment geen grote wijzigingen in de begroting te verwachten. De besteding loopt conform de opgestelde begroting. Er zijn nu vier aandachtsfunctionarissen actief binnen GGD Hollands Noorden, GGD Gooi en Vechtstreek, Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) Noord-Kennemerland en Advies- en Steunpont Huiselijk Geweld (ASHG) Kop van Noord-Holland. De functie van deze aandachtsfunctionarissen is nog volop in ontwikkeling. Door deze aandachtsfunctionarissen zijn samen met de regiomanager in totaal 58 keer een voorlichtingsbijeenkomst gegeven of medewerking verleend aan mediaaandacht. Hiervan zijn er 15 in het Gooi geweest, 19 in Noord-Kennemerland, 19 in de Kop en 5 in de rest van Noord-Holland. In 2010 zijn er 26 Eigen Kracht-conferenties geweest. Samen met de 13 uit 2009 zijn dat er dus 39. De verwachting is dat we de target van de 78 Eigen Krachtconferenties in 2011 zullen halen, wellicht met enige uitloop naar het begin van Tweede tussentijdse rapportage - december 2010 Pagina 3

4 Van de Eigen Kracht-conferenties zijn er 18 voortgekomen uit ontwikkelingen rond CJG s, 14 uit ASHG s en 7 vanuit burgers. Onderzoek naar de Eigen Kracht-conferenties zal plaats vinden na afloop van het project. De gegevens worden hiertoe steeds aangeleverd. Het project is in 2010 in een stroomversnelling gekomen en loopt volgens planning. In 2011 zal nog veel aandacht uitgaan naar de inbedding binnen (A)SHG s, CJG s en JGZ. De voorlichting en pr wordt voortgezet in Marja de Kinderen GGD Hollands Noorden Projectleider Tweede tussentijdse rapportage - december 2010 Pagina 4

5 2. Het projectverloop in Klankbordgroep Voor het project is een klankbordgroep gevormd door de betrokken medewerkers bij de CJG-vorming, de coördinatoren van de Steunpunten Huiselijk Geweld onder leiding van de GGD Hollands Noorden in de persoon van mevrouw H. Veenendaal. De klankbordgroep is in 2010 driemaal bijeen geweest; op 19 april, 6 september en 13 december Halverwege het jaar is de werkwijze van de klankbordgroep bijgesteld en is het een overleg voor en door de aandachtsfunctionarissen geworden. Hilleke Crum en Thea van Zwieten van de Eigen Kracht Centrale volgden in de zomer 2010 José Welten op als regiomanager Eigen Kracht in Noord-Holland. Hilleke Crum nam het voorzitterschap over Aanvullende financiering door de regiogemeenten De aanvullende financiering door de diverse regiogemeenten in de drie regio s Kop van Noord-Holland, Noord-Kennemerland en Gooi en Vechtstreek is grotendeels rond. Alleen de benodigde tweede bijdrage vanuit Gooi en de Vechtstreek via de centrumgemeente Hilversum is nog niet gerealiseerd. In afwachting hiervan zijn aan de uitgavenkant vooralsnog de verplichtingen naar beneden toe bijgesteld. In 2011 hopen wij op uitsluitsel hierin. Voor een overzicht zie bijlage Aandachtsfunctionarissen Eigen Kracht Binnen het project is gekozen om te werken met aandachtsfunctionarissen Eigen Kracht. De hoofdtaak bestaat uit het onder de aandacht brengen, inbedden en borging van de Eigen Kracht-werkwijze binnen CJG s en ASHG s. Inmiddels zijn er vier aandachtsfunctionarissen aangesteld. Te weten twee aandachtfunctionarissen bij de Steunpunten Huiselijk Geweld in Noord-Kennemerland en in de Kop bij de GGD Hollands Noorden voor de regio s Kop van Noord-Holland en Noord-Kennemerland en bij GGD Gooi en de Vechtstreek. Alle vier de aandachtsfunctionarissen blijven tot 1 juli 2011 werkzaam in die functie. De ontwikkeling van de functie van de aandachtsfunctionarissen De functie van aandachtsfunctionaris wordt door de verschillende aandachtsfunctionarissen verschillend vormgegeven. Hieronder volgen de invulling van 2010 en de focus voor GGD Hollands Noorden Binnen GGD Hollands Noorden is Ria Timmer sinds 1 november 2009 voor 4 uur per week aangesteld als aandachtsfunctionaris Eigen Kracht. Binnen GGD Hollands Noorden is een projectgroep samengesteld bestaande uit Ria Timmer, een vertegenwoordiger van de staf en iemand van het management team. Tweede tussentijdse rapportage - december 2010 Pagina 5

6 De visie van Eigen Kracht (EK) sluit naadloos aan bij de visie van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ), namelijk aanmoedigen van zelfzorg en het vergroten van de eigen kracht van kind en gezin. Ria Timmer is het eerste half jaar voornamelijk bezig geweest om binnen het management team draagvlak te creëren voor het implementeren van het toeleiden naar EK. Het managementteam heeft besloten dat Eigen Kracht-conferenties (EK-c s) in 2011 binnen de JGZ geïmplementeerd zullen worden in het Centrum voor Jeugd en Gezin Alkmaar Zuid/Oost, Castricum en Harenkarspel/Niedorp. In januari 2011 zal dit voornemen verder worden ingekleurd. Afgesproken is dat per CJG minimaal twee aanvragen zouden worden gedaan. De GGD/JGZ- medewerkers zijn per CJG geïnformeerd en voorgelicht en hebben materiaal ontvangen gericht op de toeleiding. Op het intranet is actuele informatie te vinden over EK en in het JGZ-nieuws wordt standaard ruimte gereserveerd voor berichten over EK. In januari 2010 zijn routeformulieren Eigen Kracht-conferenties gemaakt voor medewerkers van ketenpartners van CJG s/jgz (zie bijlage2). De aandachtsfunctionaris heeft deze formulieren breed verspreid. Aan de staf is in 2010 voorgelegd dat voor de implementatie en borging van EK het noodzakelijk is om te weten wat de GGD-koers is: - EK-c als principiële keuze ( we starten bij elk gezin, elke opvoeder, elke jongere bij de eigen kring en bieden dus standaard een EK-c aan bij de voordeur ), - een keuze voor preventie met een EK-c als middel, - een keuze voor het aanbieden van een EK-c als laatste station voor een melding bij BJZ, - een keuze zoals de andere verwijzingen tot stand komen: de werker bepaalt wat aangeboden wordt. Door de presentatie in de staf is duidelijk geworden dat de EK-c hoogstwaarschijnlijk gepositioneerd wordt op dat moment in het primaire proces dat de stap wordt gezet naar zorgcoördinatie. Dit is een duidelijk te onderscheiden processtap en daarmee ook helder mee te nemen in de werkwijze en protocollen van de GGD. Er zijn nog geen afspraken gemaakt over wie dat wanneer gaat beschrijven en welke route genomen wordt om het daadwerkelijk op te nemen als standaard werkwijze en hoe dit te implementeren. Ria Timmer schuift aan bij de casusoverleggen van de CJG s Alkmaar op verzoek van de procesregisseur. Dit zijn overleggen waarin alle partners binnen het betreffende CJG bijeen komen om casussen te bespreken die organisatieoverstijgend zijn. Dit levert waardevolle momenten en voorbeelden op aan de hand waarvan de toepassing van EK geïllustreerd kan worden. Ook wordt aan alle geïnformeerde en getrainde GGD/JGZ professionals in 2011 de verdiepingsbijeenkomst Toeleiden naar EK-c s aangeboden waarbij aandacht is voor het toeleiden naar EK-c s. Het aantal aanvragen voor EK-c s blijft ondanks de informatie, afspraken en managementondersteuning achter. Er is veel concurrentie van eigen organisatiemethodieken binnen de GGD als één gezin één plan, Triple P en VoorZorg. Alle Tweede tussentijdse rapportage - december 2010 Pagina 6

7 nieuwe manieren van werken waar medewerkers van GGD in korte tijd vertrouwd mee moeten worden. GGD Gooi en Vechtstreek Binnen GGD Gooi & Vechtstreek is Brigit Hamburg sinds 1 februari 2010 voor 8 uur per week aangesteld als aandachtsfunctionaris Eigen Kracht. Brigit Hamburg stelt zich vooral op als ambassadeur EK en richt zich op het openen van deuren voor EK intern binnen de GGD (het ASHG en de CJG s inclusief Vangnet Jeugd) en extern bij de ketenpartners breed. Zij creëert daardoor kansen tot contact, en kansen tot informeren en voorlichten door de regiomanager. In januari 2010 zijn routeformulieren Eigen Kracht-conferenties gemaakt voor medewerkers van ketenpartners van CJG s/jgz en ASHG (zie bijlage 2). De aandachtsfunctionaris heeft deze formulieren breed verspreid. Brigit Hamburg vergezelt de regiomanager tijdens presentaties. Zij maakt ook concrete vervolgafspraken gericht op ondersteuning bij implementatie van het toeleiden naar EK-c s binnen de diverse organisaties. In regio het Gooi zijn nog weinig burgers rechtstreeks geïnformeerd over EK. Toch is opvallend dat juist in deze regio aanvragen voor EK-c s zijn gekomen van burgers. De nadruk ligt in 2011 op het informeren van professionals extern met als doel dat zij hun cliënten toeleiden naar EK-c s. Opmerkelijk is ook de beweging van binnenuit en onderop binnen de GGD. Door het management wordt aangegeven dat er geen ruimte is voor EK vanwege de (over)volle organisatieagenda, maar desondanks melden diverse uitvoerende disciplines zich voor voorlichting, informatie en toeleiding naar EK-c s. De ervaring leert dat de bal gaat en blijft rollen vanaf het moment dat er EK-c s gaan plaatsvinden. Steunpunt Huiselijk Geweld Noord-Kennemerland Binnen het Steunpunt Huiselijk Geweld Kop Noord-Kennemerland (SHG NK)/het Oranjehuis) is Sandra Kooij sinds 1 juli 2009 voor 4 uur per week aangesteld als aandachtsfunctionaris Eigen Kracht. In januari 2010 zijn routeformulieren Eigen Kracht-conferenties gemaakt voor medewerkers van de ketenpartners van het SHG (zie bijlage 2). De aandachtsfunctionaris heeft deze formulieren breed verspreid. In 2009 en 2010 zijn workshops georganiseerd voor de medewerkers van het Oranjehuis en ketenpartners en is inhoudelijk en organisatorisch een belangrijke link gelegd met organisaties en functionarissen die zich bezighouden met eergerelateerd geweld. Binnen het Platform Huiselijk Geweld wordt standaard aandacht geschonken aan EK. Tweede tussentijdse rapportage - december 2010 Pagina 7

8 In regio Noord-Kennemerland ligt de nadruk tot en met het najaar 2010 op het implementeren van het toeleiden van EK binnen het Oranjehuis en het informeren van ketenpartners. Met het rechtstreeks informeren van burgers wordt een start gemaakt door de organisatie van een themamiddag voor de groep begeleid wonen. De bijeenkomst wordt slechts door een klein aantal vrouwen bezocht, maar wordt wel als indrukwekkend ervaren, vooral door de inbreng van een ervaringsdeskundige op het gebied van huiselijk geweld en EK. Het verhaal van deze vrouw wordt opgetekend en op film gezet zodat het ook anderen op verschillende manieren kan bereiken. De professionals binnen het Steunpunt zijn voorgelicht en getraind, maar leiden nog maar mondjesmaat toe. Daarom zal een verdiepingsbijeenkomst Toeleiden naar EK worden georganiseerd in Hetzelfde aanbod zal worden gedaan aan de ketenpartners in het Platform Huiselijk Geweld. Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld Kop van Noord-Holland Binnen het Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld Kop Noord-Holland (ASHG KNH) is Joyce Duinen sinds 1 februari 2010 voor 4 uur per week aangesteld als aandachtsfunctionaris Eigen Kracht. Binnen het Steunpunt is ook het eerdere project Eigen Kracht binnen ASHG KNH - Oplossen huiselijk geweld door zelf aanzet te zijn uitgevoerd. Binnen het primaire proces van zowel huisverbod als huiselijk geweld is het aanbieden van een EK-c (en de toeleiding zodra de betrokkene aangeeft een EK-c te willen) volledig gestandaardiseerd. Iedereen die dus met het ASHG te maken krijgt, kan kiezen voor een EK-c. Dit is vastgelegd binnen het handboek van de werkwijze van het ASHG. Begin 2010 zijn routeformulieren Eigen Kracht-conferenties gemaakt voor medewerkers van ketenpartners van het ASHG (zie bijlage 2). De aandachtsfunctionaris heeft deze formulieren breed verspreid. Voorts zijn EK-c s door gecombineerde workshops/trainingsdagen Huisverbod en De praktijk bekend gemaakt onder de ketenpartners. EK wordt door de aandachtsfunctionaris warm gehouden bij de ketenpartners in het Platform Hulpverlening rondom huiselijk geweld in Den Helder en Schagen. De organisaties in het Platform Hulpverlening, leiden echter nog nauwelijks toe naar EK-c s. Net zoals in Noord-Kennemerland is het ASHG voornemens de ketenpartners een verdiepingsbijeenkomst Toeleiden naar EK aan te bieden. Voor veel personen en gezinnen geldt dat er sprake is van een crisis op het moment dat er contact is met of vanuit het ASHG. Een crisis is bij uitstek een geschikt moment om een positieve verandering in te zetten er moet immers een beweging komen om de crisis te bezweren maar het blijkt moeilijk te zijn om de voordelen van een EK-c duidelijk te maken aan de betrokkenen. Relatief weinig mensen kiezen voor een EK-c. De reden hiervan is niet Tweede tussentijdse rapportage - december 2010 Pagina 8

9 duidelijk. Resultaten uit onderzoek 1 naar 25 EK-c s vanuit een situatie van huiselijk geweld, lieten zien dat de betrokkenen er tevreden over waren en aan anderen in eenzelfde situatie een EK-c zouden aanraden. Aandachtsfunctionarissen - samenvatting De functie bestaat op dit moment uit de volgende activiteiten: Ambassadeursfunctie: overtuigen, warm houden etc. Organiseren van presentaties, workshops en trainingen Voorbeeldfunctie vervullen voor collega s door zelf EK-c s in te zetten Veel tijd besteden aan nabellen, huisbezoek bij belangstelling (of snelle doorgeleiding via de regiomanager voor een informatief gesprek met een Eigen Kracht-coördinator) Direct publiek aanspreken via kraam op de markt, informatiemarkt of voorlichtingsbijeenkomst Vast agendapunt in casusoverleggen als JGZ (benutten aanbod) en Platforms Hulpverlening ASHG Borging in de diverse werksoorten van ASHG en CJG etc., bijvoorbeeld door inschrijven in werkprocessen ASHG s en CJG s. Contacten over voorzetting van het voorlichtingsaanbod van EK-c s na Uiteindelijk is het natuurlijk van belang dat al deze activiteiten leiden tot aanvragen van Eigen Kracht-conferenties. De aandachtsfunctionarissen lijken zich dat goed te realiseren Voorlichting Eigen Kracht In 2010 is de voorlichting over Eigen Kracht-conferenties verder van de grond gekomen in alle drie de regio s. Sinds de aandachtsfunctionaris in t Gooi is gestart, geldt ook voor deze regio.. De voorlichting geeft doorgaans informatie over de werkwijze van EK-c en richt de focus op toeleiding naar een EK-c. In totaal heeft 58 keer een voorlichting, training, workshop of media-aandacht plaats gevonden. Hiervan zijn er 15 in het Gooi geweest, 19 in Noord-Kennemerland, 19 in de Kop en 5 in de rest van Noord-Holland. De voorlichting wordt hieronder per regio benoemd. Regio Gooi & Vechtstreek Aan medewerkers van het Steunpunt Huiselijk Geweld en Vangnet & Advies is op 26 april bij de GGD een deels informatieve en deels praktische workshop gegeven. Op 18 mei is een presentatie gegeven tijdens het overleg Gezondheid Voorlichting en Opvoeding onder voorzitterschap van de GVO functionaris die tevens aandachtsfunctionaris Eigen Kracht is. 1 Ik heb nooit eerder een grens durven trekken, maar nu wel Eigen Kracht werkt bij huiselijk geweld! Onderzoek naar Eigen Kracht-conferenties inzetten bij het Steunpunt Huiselijk Geweld Kop van Noord-Holland, WESP Tweede tussentijdse rapportage - december 2010 Pagina 9

10 Aan een groep van 12 AMARIS-werknemers van Maatschappelijk werk, Thuisbegeleiding & Mantelzorg is op 14 juni een eerste presentatie gegeven. In september werd als vervolg hierop een praktische workshop gepland. Op 29 juni is door de regiomanager samen met de aandachtsfunctionaris in het Stadskantoor bij een groepje dat deel uitmaakt van een CJG, een voorlichting gegeven. Er waren negen mensen bij aanwezig: een procesregisseur van dit CJG twee medewerkers van de vrijwillige hoek van BJZ, enkele medewerkers van Versa Welzijn (maatschappelijk werk) en vijf leerplichtambtenaren. De voorlichting duurde een uur en de aanwezigen hebben allen een map met relevante gegevens gekregen. Medewerkers van BJZ gaan onderzoekenken of er op teamniveau afspraken kunnen worden gemaakt. Op 31 augustus is voorlichting gegeven in CJG Weesp aan vijftien ketenpartners. Op 3 september is informatie EK-c per post verzonden aan Jeugd- en Zeden politie te Hilversum. Op 16 september 1s voorlichting gegeven bij MEE Utrecht Gooi & Vecht aan 18 consulenten en een staffunctionaris. Op 18 september heeft bij Amaris in Huizen een vervolg bijeenkomst plaatsgevonden aan 12 thuiszorgbegeleiders en maatschappelijk werkers. Op 28 september heeft een workshop plaatsgevonden aan zes functionarissen OGGZ, Tweede Kansbeleid. Op 29 september heeft een voorlichting plaatsgevonden bij Versa Vrijwillige Thuiszorg aan 15 vrijwilligers, mantelzorgers en maatschappelijk werkers te Hilversum. Op 4 oktober heeft een voorlichting plaatsgevonden bij het ASHG en Vangnet Jeugd aan 11 ketenpartners te Hilversum. Op 6 oktober is tijdens het casusoverleg huiselijk geweld bij ASHG te Hilversum in aanwezigheid van12 ketenpartners, door de interne aandachtsfunctionaris aandacht gegeven aan EK-c. Vervolgafspraken zijn gemaakt over informatie en voorlichting EK-c bij AMK en de Waag. Op 14 oktober is een presentatie geweest voor ca. 70 leerplichtambtenaren tijdens een regionale werkconferentie in Hilversum. Op 19 oktober heeft een voorlichting aan zestig functionarissen JGZ 0-4 en 4-19 van de GGD Gooi & Vechtstreek te Hilversum plaats gevonden. Op 9 november heeft een voorlichting aan BJZ Hilversum, jeugdhulpverleners en AMK-medewerkers plaats gevonden. Noord-Kennemerland Op 25 januari was er een werklunch voor ketenpartners die deelnemen aan het Platform Huiselijk Geweld Noord-Kennemerland. De diversiteit aan deelnemende ketenpartners was groot. De PowerPointpresentatie is nadien door diverse deelnemers opgevraagd om te kunnen verspreiden onder collega s. In aansluiting op de werklunch van 25 januari zijn veel deelnemers van het Platform Huiselijk Geweld Noord-Kennemerland op 8 februari 2010 opnieuw bij elkaar gekomen in het kader van de resultaten van het eerste jaar Tijdelijk Huisverbod. Tweede tussentijdse rapportage - december 2010 Pagina 10

11 Hierbij was ruimte in de agenda gepland om betrokkenen voor te lichten over de mogelijkheden van EK-c s in het kader van de aanpak van eergerelateerd geweld. Op uitnodiging van de coördinator Buurtnetwerk 0-12 jarigen van de Stichting Welzijnsbevordering Kern 8 in Heerhugowaard is op 20 april een presentatie gegeven en een uitgebreide map met informatie uitgereikt. De groep van tien deelnemers bestond uit onder andere jeugd- en sociaal verpleegkundigen van de GGD, intern begeleiders van scholen, maatschappelijk werkers, gezinswerkers en de leerplichtambtenaar. Acht medewerkers van het Oranjehuis in Alkmaar (medewerkers ASHG en gezinsbegeleiders BLIJF) hebben op 27 mei een praktische workshop gevolgd. De routeformulieren hebben hier aandacht gekregen en o.a. met medewerking van een Eigen Kracht-coördinator is geoefend in motiveren en informeren van burgers en hun families. Inleven in een rol als familielid maakt de theorie voor de deelnemers helder. Samen krijgt men steeds meer vertrouwen in de EK van families/netwerken. In Alkmaar heeft op 10 juni een workshop van een halve dag plaatsgevonden voor medewerkers van diverse ketenpartners van het SHG en de CJG s in de regio Noord- Kennemerland. Ook zijn er een paar deelnemers uit de regio West-Friesland en Zuid- Kennemerland aangeschoven. De betrokkenheid binnen de groep was groot en er was veel vraag naar de mogelijkheden van voorlichting binnen teams van hun eigen organisatie. Dezelfde middag nog kwam het verzoek van de William Schrikker Stichting om op 8 juli voorlichting te komen geven aan een groep van twintig Jeugdbeschermers van gezinnen waarbij bij een kind/jongere/opvoeder sprake is van een verstandelijke beperking. Op 21 juni is een presentatie gegeven aan het wijkteam GGZ Heerhugowaard als ondersteuning voor overdracht van kennis rondom het beslissingsmodel Eigen Kracht in het teamoverleg op 21 juni. De coördinator van het wijkteam had deze presentatie aangevraagd naar aanleiding van de training die op 8 april in het Veiligheidshuis in Den Helder had plaatsgevonden. Op 8 juli heeft de voorlichting aan twintig Jeugdbeschermers van de William Schrikker Stichting in Alkmaar plaats gevonden. Op 3 september heeft een afstemmingsoverleg met Humanitas Noord-Kennemerland plaats gevonden. Op 16 september heeft een voorlichting over de toeleiding EK-c aan twee leerkrachten en een IB-er van BO Kleine Beer Grote Beer te Heerhugowaard plaats gevonden. Op 16 september heeft eveneens een afstemmingsoverleg met de coördinator van project Z11 van Stichting Welzijnsbevordering Kern8 plaats gevonden. Op 19 oktober heeft een afstemmingsoverleg met de procesregisseur van de CJG s in Alkmaar plaats gevonden, in samenwerking met de interne aandachtsfunctionaris van de GGD Hollands Noorden. Op 21 oktober organiseerden ZONH en HONK een symposium voor huisartsen in de regio Noord-Kennemerland. Het thema was signaleren, bespreekbaar maken en handelen bij vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld. Tijdens de presentatie over ASHG is door de aandachtsfunctionaris ook informatie gegeven over EK-c. Zes huisartsen en functionarissen van ZONH woonde de presentatie bij. Tweede tussentijdse rapportage - december 2010 Pagina 11

12 Op 28 oktober heeft de aandachtsfunctionaris ASHG een introductie van een EK-c gegeven in het casuïstiekoverleg crisisopvang Oranjehuis te Alkmaar. Op 28 oktober is een voorlichting over een EK-c gegeven aan acht leden van de Jeugdzorgtafel (voornamelijk ZZP-ers met gecombineerde banen in zorg en onderwijs). Op 2 november heeft een afstemmingsoverleg plaatsgevonden met MEE Noordwest- Holland en Stichting MEER over het thematisch benaderen, informeren en voorlichten van woningcorporaties. Op 5 november is telefonisch contact geweest met directeur van PI Zuyder Bos Amerswiel te Heerhugowaard over het geven van informatie en voorlichting over EKc aan gedetineerde vrouwen met kinderen. Dit signaal is doorgegeven aan Beleidskring Eigen Kracht Centrale. Op 11 november heeft een afstemmingsoverleg met wijkcoördinator van Overdie en Huiswaard in de gemeente Alkmaar plaats gevonden. Op 18 november 2010 heeft in het Oranjehuis aan de groep Begeleid Wonen een themabijeenkomst plaatsgevonden over het geven van informatie en voorlichting aan burgers zelf. De bijeenkomst werd gehouden in samenwerking met de aandachtsfunctionaris Eigen Kracht. Op 22 november is de stand van zaken rondom EK tijdens Platform Huiselijk Geweld aan de orde geweest. Kop van Noord-Holland Op 12 januari 2010 is bij de Wooncompagnie, vestiging Schagen een presentatie gegeven aan woonconsulenten die o.a. betrokken zijn bij dreigende huisuitzettingen waar ook kinderen en jongeren bij betrokken zijn. Op 20 februari is er op regionaal niveau door RAAK aandacht voor de publiekscampagne preventie kindermishandeling geweest. Op markten in Den Helder en Schagen zijn burgers persoonlijk geïnformeerd over het ASHG KNH. De aandachtsfunctionarissen Eigen Kracht van de GGD HN en het ASHG hebben voorlichting gegeven en folders uitgedeeld over het burgerbesluitvormingsmodel EK-c. Het Gemini Ziekenhuis in Den Helder heeft op 20 maart de deuren geopend voor allerlei publiek tijdens de Landelijk Open Dag Ziekenhuizen. EK en ASHG waren vertegenwoordigd in een informatiekraam. Op 8 april heeft in het Veiligheidshuis in Den Helder de gecombineerde training Hulpaanbod en werkwijze ambulant team en zorgcoördinatie Tijdelijk Huisverbod & De praktijk van Eigen Kracht-conferenties plaatsgevonden. De twintig ketenpartners van het ASHG KNH hebben in de ochtend informatie gekregen over de werkwijze rondom het Tijdelijk Huisverbod (THV) van de casemanager THV die tevens interne aandachtsfunctionaris Eigen Kracht is. In de middag hebben de deelnemers o.l.v. de regiomanager Eigen Kracht en een uitvoerend Eigen Kracht-coördinator geoefend met hun mogelijke motiverende, informerende en steunende rol richting burgers rondom de aanvraag en uitvoering van EK-c en de gemaakte plannen. Vooral het ervaringsgericht leren door middel van het naspelen van een EK-c werkt goed. Tweede tussentijdse rapportage - december 2010 Pagina 12

13 Op 1 juli zijn wederom burgers op de markt in Schagen benaderd. De regiomanager EK was hier samen met Joyce Duinen en de nieuwe medewerker van het ASHG het ASHG KNH. Op 8 augustus zijn burgers op de Hulpverleningsmarkt in het kader van de armoede in het Falga-winkelcentrum in Den Helder geïnformeerd. De organisatie was in handen van Humanitas. Ongeveer 60 burgers en 8 hulpverlenende organisaties zijn zo rechtstreeks geïnformeerd. Op 13 augustus verscheen in de Texelse Courant een artikel met als titel Iedereen heeft de kracht iets goeds te doen (zie bijlage 3). Op 9 september heeft een gecombineerde training Hulpaanbod en werkwijze ambulant team en zorgcoördinatie Tijdelijk Huisverbod & De praktijk van Eigen Kracht-conferenties in het Veiligheidshuis in Den Helder plaats gevonden. De 21 ketenpartners van het ASHG KNH hebben in de ochtend informatie gekregen over de werkwijze rondom het Tijdelijk Huisverbod (THV) van de casemanager THV en EK. In de middag hebben de deelnemers o.l.v. de regiomanager Eigen Kracht en een uitvoerend Eigen Kracht-coördinator geoefend met hun mogelijke motiverende, informerende en steunende rol richting burgers rondom de aanvraag en uitvoering van EK-c s en de gemaakte plannen. Op 13 september is er een afstemmingsoverleg met de manager cliëntondersteuning Noordkop van MEE Noordwest-Holland geweest. Op 14 september heeft een eendaagse training plaatsgevonden voor elf jeugdverpleegkundigen, twee sociaal verpleegkundigen, een jeugdarts, twee consultatiebureauartsen en de coördinator opvoedondersteuning in samenwerking met de interne aandachtsfunctionaris van de GGD Hollands Noorden en een Eigen Kracht-coördinator. Op 23 september zijn er twee korte voorlichtingsrondes over EK geweest tijdens een diner pensant in het gemeentehuis Den Helder aan 42 genodigden, variërend van raadsleden, ambtenaren uit de KNH, zelforganisaties en het netwerk van het ASHG. Op 7 oktober was de interne aandachtsfunctionaris van de GGD Hollands Noorden aanwezig bij een casusoverleg CJG-breed met jeugdverpleegkundigen, sociaal verpleegkundigen, een jeugdarts en een consultatiebureauarts. Op 11 oktober is voorlichting over toeleiding EK-c gegeven aan drie jeugdverpleegkundigen 0-4 jaar een jeugdarts 4-19 jaar van het CJG Castricum in samenwerking met de interne aandachtsfunctionaris van de GGD Hollands Noorden. Tweede tussentijdse rapportage - december 2010 Pagina 13

14 Op 14 oktober is voorlichting over toeleiding EK-c gegeven aan de rayonmanager en zes jeugdverpleegkundigen (van wie er een ook opvoedondersteuning geeft) van CJG Harenkarspel-Niedorp is samenwerking met de interne aandachtsfunctionaris van de GGD Hollands Noorden. Op 21 oktober is EK-c geïntroduceerd tijdens het stafoverleg GGD door de regiomanager en de interne aandachtsfunctionaris van de GGD HN. Doel was kennismaking EK-c en koppeling naar de visie van de JGZ over toeleiding naar EK-c en borging in het primaire proces. Op 1 november heeft een afstemmingsoverleg plaatsgevonden met de directeur van het Internationaal Vrouwen Centrum en s aansluitend is voorlichting over EK-c s gegeven aan 16 deelnemers van de 55+groep. Op 1 november heeft informatie en voorlichting EK-c s plaatsgevonden aan een staffunctionaris van s Heerenloo te Julianadorp. Op 1 november is informatie en voorlichting over EK-c s gegeven aan de staffunctionaris van de Omring, tevens coördinator van het project Zichtbare Schakel te Den Helder. Op 13 november zijn burgers geïnformeerd tijdens de opening van een multifunctionele accommodatie in Den Helder. Op de werkconferentie GeRAAKt en nu doorgaan op 25 november is een workshop over EK-c gegeven en heeft EK meegedongen naar de RAAK-proof prijs. De werkconferentie vond plaats als afsluiting van het project RAAK (Regionale aanpak Kindermishandeling. Noord-Holland Noord en Noord-Holland In het kader van RAAK is in Noord-Holland Noord door de GGD HN een richtlijn opgesteld Richtlijn kindermishandeling en huiselijk Geweld CJG (GGD HN, februari 2010) waarin EK-c s zijn geplaatst als mogelijkheid tot ondersteuning bij zorgpunten rond kinderen. De stafverpleegkundige van de Jeugdgezondheidszorg 4-19 jaar van de GGD Kennemerland nodigde de provinciaal manager uit om op 30 maart bij de GGD Spaarnepoort in Hoofddorp voorlichting te komen geven aan een groep Jgzverpleegkundige van allerlei GGD-en uit de regio Noord-Holland. De voorlichting is gegeven. Op 22 april is, in samenwerking met de interne aandachtsfunctionaris van de GGD HN en een Eigen Kracht-coördinator, een eendaagse training gehouden voor jeugdverpleegkundigen, jeugdartsen, een stafpedagoog en twee procesregisseurs van de CJG s in de betrokken regio s. De deelnemers maakten kennis met de kern van het model en hebben geoefend met hun rol als toeleider en informant. Het ervaringsgericht leren tijdens het naspelen van een conferentie heeft veel indruk op de mensen gemaakt. In de zomer is een artikel verschenen in Amice, een tijdschrift voor professionals in de gezondheidszorg in Noord-Holland Noord, onder de titel Zelf verantwoordelijk in Eigen Kracht-conferentie (zie bijlage 4). Op 2 september vond de studiemiddag Verhalen over beschikbare kracht plaats. Deze studiemiddag is georganiseerd ter gelegenheid van het afscheid van José Tweede tussentijdse rapportage - december 2010 Pagina 14

15 Welten als regiomanager NH en het welkom heten van haar twee opvolgers Thea van Zwieten en Hilleke Crum. Centraal in de middag stonden de vijf jaar werken aan de invoering van Eigen Kracht-conferenties in Noord-Holland. Zie voor uitnodiging bijlage Eigen Kracht-conferenties In de periode 1 januari t/m 15 november 2010 zijn er 26 Eigen Kracht-conferenties geweest waarvan er tien zijn aangevraagd in het kader van CJG s en elf in het kader van ASHG s. In vijf gevallen kwam de vraag van burgers zelf. Van deze EK-c s hebben er twintig in Noord-Kennemerland, tien in de Kop en negen in het Gooi plaatsgevonden. Aangevraagde CJG ASHG Door burgers zelf EK c door Kop van in in in in 2010 Noord-Holland Noord in in in in 2010 Kennemerland Gooi en in in in in 2010 Vechtstreek Totaal In het totaal zijn er in 2009 en EK-c s geweest in het kader van dit project, waarvan 13 in 2009 en 26 in Van het totale aantal 39 gerealiseerde Eigen Kracht-conferenties zijn er 18 voortgekomen in het kader van de CJG-vorming, 14 uit ASHG s en 7 vanuit burgers. Naast EK-c s vonden er in vrijblijvende informatieve gesprekken met hoofdbetrokkenen van families/gezinnen plaats. Hiervan leidde 13 informatiegesprekken tot een aanvraag voor een EK-c s. Deze aanvragen zijn verwerkt in bovenstaande tabel Onderzoek In juni 2009 zijn afspraken vastgelegd met onderzoeksbureau WESP jeugdzorg over het evaluatieonderzoek naar de Eigen Kracht-conferenties binnen dit project. Het onderzoek zal afgerond worden na afloop van het project als de 78 Eigen Kracht-conferenties hebben plaatsgevonden. De gegevens worden hiertoe steeds aangeleverd Planning en financiën Het project is in 2010 in een stroomversnelling gekomen omdat: De aandachtsfunctionarissen nu alle vier actief aan het werk zijn. Tweede tussentijdse rapportage - december 2010 Pagina 15

16 De aandachtsfunctionarissen veel voorlichting hebben kunnen genereren en deze voorlichting ook daadwerkelijk leidt tot aanvragen voor EK-c s. De aandachtsfunctionarissen inmiddels intern binnen hun instellingen de route voor EK-c s hebben vastgelegd. In 2011 zal nog verder aandacht zijn voor: De inbedding van EK-c s binnen CJG s en de JGZ. Vooral het gegeven dat de drie CJG s net gestart zijn of nog in ontwikkeling zijn maakt inbedden lastig. De inbedding van EK-c s binnen de (A)SHG s. Pr rond EK-c s zowel gericht op professionals als op burgers bij regionale gelegenheden en pr op enkele gezamenlijke momenten als de Internationale Vrouwendag, Dag tegen Geweld, Dag van de Kinderrechten. Cultuuromslag van de beroepskrachten om EK-c s in te zetten, de meerwaarde voor hun werk en voor de cliënt te zien en te voelen en in staat te zijn toe te leiden (beschikken over vaardigheden en materiaal) naar EK-c s. De ervaring leert dat men eenmaal het aanbieden zelf of binnen het team moeten hebben meegemaakt om er verder mee aan de slag te gaan. Tweede tussentijdse rapportage - december 2010 Pagina 16

17 Bijlage 1: Stand van zaken aanvullende financiering Inkomsten Totaal Toegekend 3 jaar Bijdrage provincie NH Bijdrage gemeente Den Helder Bijdrage gemeenten Noord-Kennemerland Bijdrage gemeente Hilversum Bijdrage eigen middelen Steunpunt KNH Bijdrage eigen middelen Steunpunt NK Bijdrage eigen middelen Steunpunt Gooi Bijdrage Eigen Kracht Centrale Totaal Toelichting Noord- Kennemerland De gemeente in Noord-Kennemerland t.w. Alkmaar, Castricum, De Rijp, Heerhugowaard, Heiloo, Noord Scharwoude en Stompetoren hebben de gevraagde bijdrage voor drie jaar toegezegd. De gemeente Bergen wil graag afwachten tot de CJG s in de gemeenten zijn gerealiseerd en zullen zich dan alsnog beraden. Kop van Noord-Holland In de Kop van Noord-Holland is gekozen voor de weg om een bijdrage te realiseren via de centrumgemeente Den Helder via de gelden vanuit RAAK. Dit is inmiddels voor drie jaar toegekend. Gooi en de Vechtstreek In het Gooi en de Vechtstreek is een eerste bedrag beschikbaar gesteld eveneens via de centrumgemeente Hilversum uit de gelden beschermd en weerbraar-middelen. In 2011 wordt nog aanvullende mogelijkheden voor het project gekeken. Tweede tussentijdse rapportage - december 2010 Pagina 17

18 Bijlage 2 : Routeformulieren ASHG KNH SHG NK GGD Gooi & Vechtstreek GGD Hollands Noorden EIGEN KRACHT ROUTEFORMULIER Voor medewerkers en ketenpartners van Steunpunt Huiselijk Geweld & Centra voor Jeugd en Gezin in regio Gooi & Vechtstreek bij zorgsignalen rondom kinderen/jongeren en/of (dreigende) kindermishandeling Wanneer Eigen Kracht? Als er een plan gemaakt moet worden: bijvoorbeeld bij pedagogische onmacht van de ouders, bij gedragsproblemen van het kind, bij overbelasting van de ouders, bij echtscheidingsperikelen, als veiligheid in het geding is, bij financiën en huisvestingsproblemen. Of bij een combinatie hiervan. Als iemand steun / hulp wil dan is het als hulpverlener belangrijk om te vragen of hij of zij mensen kent die hij of zij vertrouwt en of deze (mogen) weten wat er aan de hand is. Bedenk hierbij dat een goed plan waarbij familieleden/vrienden/buren geraadpleegd worden een cliënten veel veiligheid kan bieden. Oók op lange termijn. Op de website is veel informatie te vinden over de werkwijze en de ervaringen met Eigen Kracht. In verschillende talen én met filmpjes!! Hoe, wat, wanneer en waarom? Stel de mogelijkheid van een Eigen Kracht -conferentie aan je cliënt voor: 1. Bespreek de mogelijkheden die een Eigen Kracht conferentie kan bieden. Dit kan ook al bij het 1 e gesprek! Maak hierbij ondermeer gebruik van de folder samen een plan maken.voor de toekomst. Eventueel kan besloten worden tot een informatief gesprek door een conferentiecoördinator met betrokkene(n). Tweede tussentijdse rapportage - december 2010 Pagina 18

19 Vraag dan vooral naar wat voor soort coördinator het beste zal passen: man, vrouw, taal, cultuur, geloof of wat nog meer van belang kan zijn. 2. Ook kan besloten worden om twee trajecten naast elkaar te laten lopen: één traject (vanuit bijvoorbeeld het steunpunt), dat gericht is op de eerste noodzakelijke hulp (materiële hulp, opvang), en één traject, gefaciliteerd door de Eigen Kracht Coördinator, waarbij de omgeving wordt gemobiliseerd om mee te werken aan een conferentie en een besluit te nemen over welke hulp en steun nodig is. 3. Laat je cliënt het aanvraagformulier invullen en mail of stuur het naar: Eigen Kracht Centrale, t.a.v. regio Noord Holland, Corvershof, Nieuwe Herengracht 18, 1018 DP Amsterdam 4. Vul eventueel (in samenspraak met cliënt) het formulier Informatie van hulpverleners in. Dit formulier is niet verplicht, behalve wanneer er zorgen zijn over de veiligheid van de kinderen én overwogen wordt om, wanneer de conferentie mislukt, een melding bij het AMK te doen. Het formulier is ook verplicht bij een huisverbod. WEET: Binnen een week krijg je bericht terug!! Toewerken naar een Eigen Kracht-conferentie Na een aanmelding wordt door Eigen Kracht centrale zo spoedig mogelijk een coördinator Eigen Kracht aangewezen. Deze gaat: 5. eerst in gesprek met de 1 e betrokkene en de hulpverlener 6. En daarna, wanneer de cliënt instemt met een conferentie, meteen aan de slag om de mensen, die bij een conferentie gewenst zijn, uit te nodigen/te motiveren voor de conferentie. Deze fase duurt gemiddeld 2 maanden. 7. Ondertussen onderhoudt de coördinator van de conferentie nauw contact met de cliënt én met de hulpverlener. 8. Alle deelnemers worden, nadat zij door de coördinator zijn benaderd en voorbereid, schriftelijk uitgenodigd voor de conferentie. 9. De voorbereiding van de conferentie is het belangrijkste deel. Daarin is aandacht voor het uitbreiden van de kring, voor oplossingsgericht deelnemen en veiligheid van alle deelnemers: kan gezegd worden wat gezegd moet worden (geen geheimen of dubbele agenda s). De regie blijft in handen van degene voor wie de conferentie wordt georganiseerd. Tweede tussentijdse rapportage - december 2010 Pagina 19

20 De Eigen Kracht-conferentie en het maken van een plan 10. De Eigen Kracht conferentie bestaat uit drie delen, nl; Het informatieve deel, het besloten deel en het afspraken deel. De hulpverlener is in elk geval bij het 1 e deel aanwezig, o.a. om eventuele vragen te beantwoorden over bijvoorbeeld hulpverleningsmogelijkheden. In het 2 e deel bespreekt het netwerk, zonder Eigen Kracht coördinator en hulpverlener, de problemen en komen met elkaar tot een plan. In het 3 e deel nemen de conferentiecoördinator en de hulpverlener weer deel aan de bijeenkomst en nemen kennis van het plan. In dit 3 e deel zal verder de hulp besproken worden die vanuit de steunpunten of een andere hulpverleningsorganisatie nodig is. De hulpverlener neemt met betrekking tot de uitvoering de rol van casemanager op zich. Dit betekent dat het belangrijk is de mensen die in het plan een taak op zich hebben genomen, ook te zien als medeuitvoerders van het plan. Verder zullen er afspraken gemaakt worden over de evaluatie en de follow-up. De coördinator Eigen Kracht draagt er zorg voor dat deze afspraken gemaakt worden. De uitvoering van het plan 11. Als casemanager zal de hulpverlener met enige regelmaat contact met de cliënt en de contactpersoon van het netwerk onderhouden over de voortgang en hen ook mogelijk betrekken bij eventuele evaluaties van andere zorginstellingen, zoals het algemeen maatschappelijk werk. Zij voeren mogelijk ook een deel uit van het totale plan! 12. Het plan moet volgens plan worden uitgevoerd. Als het anders wordt, als het niet loopt of als er toch zorgen zijn/blijven, is het belangrijk om ook hierin het plan te volgen en contact op te nemen met de mensen die in het plan genoemd worden voor de evaluatie. Ook een hulpverlener kan met hen contact opnemen om te evalueren. Eerst die kring van mensen betrekken voordat je zelf andere stappen zet! 13. Ook als er geen verdere hulp van instanties wordt gevraagd, is het belangrijk dat de hulpverlener die betrokken was op de conferentie na een paar weken nog eens contact opneemt met enkele betrokkenen met de vraag of de uitvoering van het plan naar wens verloopt. Daarmee kan de hulpverlener het contact afsluiten of wanneer nodig opnieuw in beweging komen. Bel / mail voor vragen, met de regiomanagers Eigen Kracht Noord-Holland Thea van Zwieten en Hilleke Crum, T: E : Aandachtsfunctionaris Eigen Kracht van GGD Gooi & Vechtstreek is: Brigit Hamburg, functionaris GBO T: E: Tweede tussentijdse rapportage - december 2010 Pagina 20

21 ROUTEFORMULIER Eigen Kracht-conferentie (EK-c) Medewerkers en ketenpartners CJG s GGD Hollands Noorden regio Noord - Holland Noord bij zorgpunten om kinderen/jongeren en/of (dreigende) kindermishandeling Wanneer een Eigen Kracht-conferentie? Als er een plan gemaakt moet worden: bijvoorbeeld bij pedagogische onmacht van de ouders, bij gedragsproblemen van het kind, bij overbelasting van de ouders, bij echtscheidingsperikelen, als veiligheid in het geding is, bij financiën en huisvestingsproblemen. Of bij een combinatie hiervan. Als iemand steun / hulp wil dan is het als hulpverlener belangrijk om te vragen of hij of zij mensen kent die hij of zij vertrouwt en of deze (mogen) weten wat er aan de hand is. Bedenk hierbij dat een goed plan waarbij familieleden/vrienden/buren geraadpleegd worden een cliënten veel veiligheid kan bieden. Oók op lange termijn. Op de website is veel informatie te vinden over de werkwijze en de ervaringen met Eigen Kracht. In verschillende talen én met filmpjes!! Hoe, wat, wanneer en waarom? Stel de mogelijkheid van een Eigen Kracht -conferentie aan je cliënt voor: 14. Bespreek de mogelijkheden die een Eigen Kracht conferentie kan bieden. Dit kan ook al bij het 1 e gesprek! Maak hierbij ondermeer gebruik van de folder samen een plan maken.voor de toekomst. Eventueel kan besloten worden tot een informatief gesprek door een conferentiecoördinator met betrokkene(n). Vraag dan vooral naar wat voor soort coördinator het beste zal passen: man, vrouw, taal, cultuur, geloof of wat nog meer van belang kan zijn. Tweede tussentijdse rapportage - december 2010 Pagina 21

22 15. Ook kan besloten worden om twee trajecten naast elkaar te laten lopen: één traject (vanuit bijvoorbeeld het steunpunt), dat gericht is op de eerste noodzakelijke hulp (materiële hulp, opvang), en één traject, gefaciliteerd door de Eigen Kracht Coördinator, waarbij de omgeving wordt gemobiliseerd om mee te werken aan een conferentie en een besluit te nemen over welke hulp en steun nodig is. 16. Laat je cliënt het aanvraagformulier invullen en mail of stuur het naar: Eigen Kracht Centrale, t.a.v. regio Noord Holland, Postbus 753, 8000 AT Zwolle 17. Vul eventueel (in samenspraak met cliënt) het formulier Informatie van hulpverleners in. Dit formulier is niet verplicht, behalve wanneer er zorgen zijn over de veiligheid van de kinderen én overwogen wordt om, wanneer de conferentie mislukt, een melding bij het AMK te doen. Het formulier is ook verplicht bij een huisverbod. WEET: Binnen een week krijgt u bericht terug!! Toewerken naar een Eigen Kracht-conferentie Na een aanmelding wordt door Eigen Kracht centrale zo spoedig mogelijk een coördinator Eigen Kracht aangewezen. Deze gaat: 18. eerst in gesprek met de 1 e betrokkene en de hulpverlener 19. En daarna, wanneer de cliënt instemt met een conferentie, meteen aan de slag om de mensen, die bij een conferentie gewenst zijn, uit te nodigen/te motiveren voor de conferentie. Deze fase duurt gemiddeld 2 maanden. 20. Ondertussen onderhoudt de coördinator van de conferentie nauw contact met de cliënt én met de hulpverlener. 21. Alle deelnemers worden, nadat zij door de coördinator zijn benaderd en voorbereid, schriftelijk uitgenodigd voor de conferentie. 22. De voorbereiding van de conferentie is het belangrijkste deel. Daarin is aandacht voor het uitbreiden van de kring, voor oplossingsgericht deelnemen en veiligheid van alle deelnemers: kan gezegd worden wat gezegd moet worden (geen geheimen of dubbele agenda s). De regie blijft in handen van degene voor wie de conferentie wordt georganiseerd. Tweede tussentijdse rapportage - december 2010 Pagina 22

23 De Eigen Kracht-conferentie en het maken van een plan 23. De Eigen Kracht conferentie bestaat uit drie delen, nl; Het informatieve deel, het besloten deel en het afspraken deel. De hulpverlener is in elk geval bij het 1 e deel aanwezig, o.a. om eventuele vragen te beantwoorden over bijvoorbeeld hulpverleningsmogelijkheden. In het 2 e deel bespreekt het netwerk, zonder Eigen Kracht coördinator en hulpverlener, de problemen en komen met elkaar tot een plan. In het 3 e deel nemen de conferentiecoördinator en de hulpverlener weer deel aan de bijeenkomst en nemen kennis van het plan. In dit 3 e deel zal verder de hulp besproken worden die vanuit de steunpunten of een andere hulpverleningsorganisatie nodig is. De hulpverlener neemt met betrekking tot de uitvoering de rol van casemanager op zich. Dit betekent dat het belangrijk is de mensen die in het plan een taak op zich hebben genomen, ook te zien als medeuitvoerders van het plan. Verder zullen er afspraken gemaakt worden over de evaluatie en de follow-up. De coördinator Eigen Kracht draagt er zorg voor dat deze afspraken gemaakt worden. De uitvoering van het plan 24. Als casemanager zal de hulpverlener met enige regelmaat contact met de cliënt en de contactpersoon van het netwerk onderhouden over de voortgang en hen ook mogelijk betrekken bij eventuele evaluaties van andere zorginstellingen, zoals het algemeen maatschappelijk werk. Zij voeren mogelijk ook een deel uit van het totale plan! 25. Het plan moet volgens plan worden uitgevoerd. Als het anders wordt, als het niet loopt of als er toch zorgen zijn/blijven, is het belangrijk om ook hierin het plan te volgen en contact op te nemen met de mensen die in het plan genoemd worden voor de evaluatie. Ook een hulpverlener kan met hen contact opnemen om te evalueren. Eerst die kring van mensen betrekken voordat je zelf andere stappen zet! 26. Ook als er geen verdere hulp van instanties wordt gevraagd, is het belangrijk dat de hulpverlener die betrokken was op de conferentie na een paar weken nog eens contact opneemt met enkele betrokkenen met de vraag of de uitvoering van het plan naar wens verloopt. Daarmee kan de hulpverlener het contact afsluiten of wanneer nodig opnieuw in beweging komen. Bel / mail voor vragen, met de regiomanagers Eigen Kracht Noord-Holland Thea van Zwieten en Hilleke Crum, T: E : & Aandachtsfunctionaris Eigen Kracht van de GGD Hollands Noorden is: Ria Timmer, sociaal verpleegkundige T: E: Tweede tussentijdse rapportage - december 2010 Pagina 23

24 ROUTEFORMULIER Eigen Kracht-conferentie (EK-c) Medewerkers en ketenpartners Advies en Steunpunt Huiselijk Geweld Kop N-H bij zorgpunten om kinderen/jongeren en/of (dreigende) kindermishandeling Wanneer een Eigen Kracht-conferentie? Als er een plan gemaakt moet worden: bijvoorbeeld bij pedagogische onmacht van de ouders, bij gedragsproblemen van een kind, bij overbelasting van ouders, bij echtscheidingsperikelen, als veiligheid in het geding is, bij financiën en huisvestingsproblemen. Of bij een combinatie hiervan. Als iemand steun / hulp wil dan is het als hulpverlener belangrijk om te vragen of hij of zij mensen kent die hij of zij vertrouwt en of deze (mogen) weten wat er aan de hand is. Bedenk hierbij dat een goed plan waarbij familieleden/vrienden/buren geraadpleegd worden een cliënten veel veiligheid kan bieden. Oók op lange termijn. Op de website is veel informatie te vinden over de werkwijze en de ervaringen met Eigen Kracht. In verschillende talen én met filmpjes!! Hoe, wat, wanneer en waarom? Stel de mogelijkheid van een Eigen Kracht -conferentie aan je cliënt voor: 27. Bespreek de mogelijkheden die een Eigen Kracht conferentie kan bieden. Dit kan ook al bij het 1 e gesprek! Maak hierbij ondermeer gebruik van de folder samen een plan maken.voor de toekomst. Eventueel kan besloten worden tot een informatief gesprek door een conferentiecoördinator met betrokkene(n). Vraag dan vooral naar wat voor soort coördinator het beste zal passen: man, vrouw, taal, cultuur, geloof of wat nog meer van belang kan zijn. 28. Ook kan besloten worden om twee trajecten naast elkaar te laten lopen: één traject (vanuit bijvoorbeeld het steunpunt), dat gericht is op de eerste Tweede tussentijdse rapportage - december 2010 Pagina 24

i.s.m. Eindrapportage Project Families zelf aan zet bij zorgpunten en/of dreigende kindermishandeling Projectperiode 1 december 2008 tot 1 april 2012

i.s.m. Eindrapportage Project Families zelf aan zet bij zorgpunten en/of dreigende kindermishandeling Projectperiode 1 december 2008 tot 1 april 2012 i.s.m. Blijf Den Helder Eindrapportage Project Families zelf aan zet bij zorgpunten en/of dreigende kindermishandeling Projectperiode 1 december 2008 tot 1 april 2012 HG0007 Schagen, juni 2012 Inhoudsopgave

Nadere informatie

file://c:\documents and Settings\Marja de Kinderen\Mijn documenten\huiselijk Gewe...

file://c:\documents and Settings\Marja de Kinderen\Mijn documenten\huiselijk Gewe... pagina 1 van 6 Nieuwsbrief printen? eerst opslaan als html - document, dan afdrukken Nieuwsbrief Huiselijk Geweld Kop van Noord-Holland Nummer 12 Juni 2010 Raak komt op stoom! Na het maken van startfoto

Nadere informatie

Verslag project. Ouderenmishandeling in de Kop van Noord-Holland. Agendasetting afstemming overdracht - positionering

Verslag project. Ouderenmishandeling in de Kop van Noord-Holland. Agendasetting afstemming overdracht - positionering Verslag project Ouderenmishandeling in de Kop van Noord-Holland Agendasetting afstemming overdracht - positionering Projectperiode: 1 juni 2005 t/m 31 december 2005 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doel en

Nadere informatie

Nieuwsbrief Huiselijk Geweld Kop van Noord-Holland Nummer 6 April 2007

Nieuwsbrief Huiselijk Geweld Kop van Noord-Holland Nummer 6 April 2007 Nieuwsbrief Huiselijk Geweld Kop van Noord-Holland Nummer 6 April 2007 Landelijke publiekscampagne op 16 april van start! Op maandag 16 april start de landelijke publiekscampagne over huiselijk geweld.

Nadere informatie

Ervaringen van een RAAK-regio

Ervaringen van een RAAK-regio Ervaringen van een RAAK-regio Zaanstreek Waterland Voorgeschiedenis In Zaanstreek Waterland: - een sterke traditie van samenwerking tussen welzijnsorganisaties, jeugdzorginstellingen, jeugdgezondheidszorg

Nadere informatie

http://www.graphicmail.nl/new/en_newsletter_importexport2.aspx?sid=4

http://www.graphicmail.nl/new/en_newsletter_importexport2.aspx?sid=4 pagina 1 van 5 Nieuwsbrief printen? eerst opslaan als html - document, dan afdrukken Nieuwsbrief Huiselijk Geweld Kop van Noord-Holland Nummer 13 September 2010 25 november: Werkconferentie geraakt..en

Nadere informatie

"Je goat het pas zien als je het door hebt".

Je goat het pas zien als je het door hebt. Regionale aanpak kindermishandeling Nederlands 3eugdir5.tit.uut "Je goat het pas zien als je het door hebt". Resultaten tot nu toe, december 2008 - december 2010 Werkzaamheden, januari 2011 - november

Nadere informatie

Taak- Functieomschrijving Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Taak- Functieomschrijving Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Taak- Functieomschrijving Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Deze taak-functieomschrijving is bruikbaar voor alle sectoren welke ondersteuning, begeleiding, zorg, hulp en bescherming

Nadere informatie

AANVULLENDE INFORMATIE BIJ DE PROJECTAANVRAAG 2008/20840

AANVULLENDE INFORMATIE BIJ DE PROJECTAANVRAAG 2008/20840 i.s.m. AANVULLENDE INFORMATIE BIJ DE PROJECTAANVRAAG 2008/20840 De aanvrager 1. Naam aanvrager GGD Hollands Noorden i.s.m. de Eigen Kracht Centrale (plus GGD Gooi en Vechtstreek en Blijf Groep). Het project

Nadere informatie

Protocol omgaan met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor vrijwilligersorganisaties

Protocol omgaan met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor vrijwilligersorganisaties Protocol omgaan met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor vrijwilligersorganisaties 2 Inhoud 1. Inleiding 4 2. Contactpersoon binnen de vrijwilligersorganisatie 6 3. Protocol Omgaan met

Nadere informatie

Positief opvoeden. haalt de druk van de ketel

Positief opvoeden. haalt de druk van de ketel Deelnemers pitch RAAK-proof prijs Werkconferentie GeRAAKt en nu doorgaan op 25 november 2010 in Den Helder 1 VoorZorg: Verpleegkundige ondersteuning voor jonge moeders bij zwangerschap en opvoeding Elly

Nadere informatie

Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort

Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort De bestrijding van huiselijk geweld is een van de taken van gemeenten op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO, nu nog prestatieveld

Nadere informatie

Aanpak: Signalerings- en vangnetfunctie. Beschrijving

Aanpak: Signalerings- en vangnetfunctie. Beschrijving Aanpak: Signalerings- en vangnetfunctie De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Best practice Omring. Memo en protocol

Best practice Omring. Memo en protocol Best practice Omring Memo en protocol Doelen: Memo: voorstel aan het managementteam mbt implementatie meldcode Protocol: informeren werknemers over de werkwijze, de te volgen stappen bij signalen van huiselijk

Nadere informatie

Vergroting van de bekendheid van het Steunpunt Huiselijk Geweld

Vergroting van de bekendheid van het Steunpunt Huiselijk Geweld Rapportage Van Huiselijk geweld, kom ermee naar buiten! naar Nu is het genoeg! Vergroting van de bekendheid van het Steunpunt Huiselijk Geweld 2008 Schagen, maart 2009 Inhoudsopgave 1. Activiteiten in

Nadere informatie

Taak-functieomschrijving Aandachtsfunctionaris Huiselijk geweld en Kindermishandeling

Taak-functieomschrijving Aandachtsfunctionaris Huiselijk geweld en Kindermishandeling Taak-functieomschrijving Aandachtsfunctionaris Huiselijk geweld en Kindermishandeling Deze taak-functieomschrijving is bruikbaar voor alle sectoren welke ondersteuning, begeleiding, zorg, hulp en bescherming

Nadere informatie

Nieuwsbrief Centrum voor Jeugd en Gezin Roosendaal

Nieuwsbrief Centrum voor Jeugd en Gezin Roosendaal Nieuws voor professionals op het gebied van opvoeden en opgroeien 10 Nieuwsbrief Centrum voor Jeugd en Gezin Roosendaal In deze nieuwsbrief vindt u als professional, informatie over de ontwikkelingen van

Nadere informatie

Centrale helpdesk voor gemeenten. Samenwerken voor de jeugd

Centrale helpdesk voor gemeenten. Samenwerken voor de jeugd Centrale helpdesk voor gemeenten Samenwerken voor de jeugd Inhoud Woord vooraf 3 1. Meer preventie en meer opvoedondersteuning 5 Centrum voor Jeugd en Gezin 5 Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg 6 Digitaal

Nadere informatie

Invoering van de meldcode in de jeugdzorg

Invoering van de meldcode in de jeugdzorg Invoering van de meldcode in de jeugdzorg Inspectie Jeugdzorg Utrecht, april 2013 Samenvatting Eind december 2012 heeft de Inspectie Jeugdzorg via een digitale vragenlijst een inventariserend onderzoek

Nadere informatie

Thema: Één meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Thema: Één meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Thema: Één meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling De deelnemers in deze groep kwamen uit zeer verschillende werksoorten en vanuit beide invalshoeken: huiselijk geweld en aanpak kindermishandeling.

Nadere informatie

17. Sociale kaart Noord-Holland

17. Sociale kaart Noord-Holland 17. Sociale kaart Noord-Holland Landelijke telefoonnummers: Veilig Thuis 0800-2000 Kindertelefoon 0800-0432 Slachtofferhulp Nederland 0900-0101 NJi Nederlands Jeugd instituut 030-2306544 Landelijk Bureau

Nadere informatie

RICHTLIJN KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD CJG

RICHTLIJN KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD CJG RICHTLIJN KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD CJG Handboek CJG - Richtlijn Kindermishandeling en huiselijk geweld - Februari 2010 - Pagina 1 1. INLEIDING Ruim 107.000 kinderen en jongeren van 0 tot

Nadere informatie

Veilig Thuis & Vrouwenopvang. 18 januari 2016

Veilig Thuis & Vrouwenopvang. 18 januari 2016 Veilig Thuis & Vrouwenopvang 18 januari 2016 Veilig Thuis & Vrouwenopvang - Midden in een transformatie ; - hard aan het werk voor een kwetsbare doelgroep ; - en de dilemma's die daar bij spelen. Veilig

Nadere informatie

voor al uw vragen over opgroeien en opvoeden en voor gezondheidsonderzoeken

voor al uw vragen over opgroeien en opvoeden en voor gezondheidsonderzoeken voor al uw vragen over opgroeien en opvoeden en voor gezondheidsonderzoeken Het Centrum voor Jeugd en Gezin is er voor iedereen Kinderen zijn voortdurend in ontwikkeling. Zowel lichamelijk, geestelijk

Nadere informatie

De Aandachtsfunctionaris 1

De Aandachtsfunctionaris 1 De Aandachtsfunctionaris 1 Profiel aandachtsfunctionaris kindermishandeling Functieomschrijving De aandachtsfunctionaris heeft een belangrijke rol bij de implementatie van de meldcode in de organisatie,

Nadere informatie

Eigen Kracht en Jeugdbescherming

Eigen Kracht en Jeugdbescherming Eigen Kracht en Jeugdbescherming Eigen Kracht en Jeugdbescherming Congres Effectieve jeugdbescherming Leiden, 10-09-2013 Fiet van Beek @eigenkracht @FietvanBeek www.eigen-kracht.nl Missie Stichting Eigen

Nadere informatie

Protocol Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld binnen de zorgstructuur van het Karel de Grote College Nijmegen.

Protocol Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld binnen de zorgstructuur van het Karel de Grote College Nijmegen. Protocol Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld binnen de zorgstructuur van het Karel de Grote College Nijmegen. Sinds juli 2013 is het onderwijs wettelijk verplicht om op scholen met de Meldcode

Nadere informatie

DIRECT, DICHTBIJ EN DOELTREFFEND

DIRECT, DICHTBIJ EN DOELTREFFEND DIRECT, DICHTBIJ EN DOELTREFFEND Een no-nonsense benadering vormgegeven door gedreven en erkende professionals DIRECT, DICHTBIJ EN DOELTREFFEND Hoofdlocatie: Oostwaarts 5 E,2711 BA Zoetermeer Telefoonnummer:

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Oplegvel Collegebesluit Onderwerp 24-uurs crisisinterventie en casemanagement t.b.v. Wet Tijdelijk Huisverbod Portefeuille H. van der Molen Auteur Lizzy van der Kooij Telefoon 5115509 E-mail: emvanderkooij@haarlem.nl

Nadere informatie

Kinderen moeten gezond, veilig en met plezier kunnen opgroeien. Het liefst in een gezin. SAMEN ZORGEN VOOR DE JEUGD OP BONAIRE

Kinderen moeten gezond, veilig en met plezier kunnen opgroeien. Het liefst in een gezin. SAMEN ZORGEN VOOR DE JEUGD OP BONAIRE Kinderen moeten gezond, veilig en met plezier kunnen opgroeien. Het liefst in een gezin. SAMEN ZORGEN VOOR DE JEUGD OP BONAIRE WAT IS ONS GEZAMENLIJKE DOEL Ouders zijn primair verantwoordelijk voor het

Nadere informatie

Onderwerp Inhoudelijke Verantwoording Brede Doeluitkering Centrum voor Jeugd en Gezin 2011

Onderwerp Inhoudelijke Verantwoording Brede Doeluitkering Centrum voor Jeugd en Gezin 2011 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Inhoudelijke Verantwoording Brede Doeluitkering Centrum voor Jeugd en Gezin 2011 Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings

Nadere informatie

Een project met een sneeuwbaleffect

Een project met een sneeuwbaleffect Een project met een sneeuwbaleffect Eigen Kracht binnen het Steunpunt Huiselijk Geweld Kop van Noord-Holland Oplossen huiselijk geweld door zelf aan zet te zijn 1 december 2006 tot 1 juli 2009 September

Nadere informatie

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo.

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Overzicht volgens beleidsdoelen uit kadernota Wmo 2008-2012 Mee(r)doen in Dalfsen* 2009 Thema Wmo-loket Informatie geven over wonen, welzijn en zorg Wmo-loket

Nadere informatie

Redactie M.M. Wagenaar-Fischer, N. Heerdink-Obenhuijsen, M. Kamphuis, J. de Wilde

Redactie M.M. Wagenaar-Fischer, N. Heerdink-Obenhuijsen, M. Kamphuis, J. de Wilde Samenvatting van de JGZ Richtlijn secundaire preventie kindermishandeling. Handelen bij een vermoeden van kindermishandeling Samenvatting voor het management Redactie M.M. Wagenaar-Fischer, N. Heerdink-Obenhuijsen,

Nadere informatie

Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling

Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling Kennisquiz: wat weet u al? U mag allemaal gaan staan Acht vragen Bij een fout antwoord mag u gaan zitten De winnaar ontvangt een grandioze prijs Vraag 1 De wet

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 0900 1 26 26 26 5 cent per minuut

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 0900 1 26 26 26 5 cent per minuut Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Informatie voor professionals 0900 1 26 26 26 5 cent per minuut Signaleren en samen aanpakken Wat is huiselijk geweld en wat is kindermishandeling? Verplicht

Nadere informatie

de jeugd is onze toekomst

de jeugd is onze toekomst de jeugd is onze toekomst vereniging van groninger gemeenten Bestuursakkoord Jeugd 2008-2012 In veel Groninger gemeenten zijn er kinderen met problemen. En daarvan krijgen er te veel op dit moment niet

Nadere informatie

WORKSHOP. Hoe voert u de meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling in? Voor gemeenten en provincies

WORKSHOP. Hoe voert u de meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling in? Voor gemeenten en provincies WORKSHOP Hoe voert u de meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling in? Voor gemeenten en provincies Rudy Bonnet Stade Advies Sevgi Tunali STAP 14 februari 2011 PROGRAMMA Opening Doel workshop Cijfers

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Lingewaard

Aan de raad van de gemeente Lingewaard 11 Aan de raad van de gemeente Lingewaard *14RDS00129* 14RDS00129 Onderwerp Regiovisie - aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 2015-2019 regio Arnhem & Achterhoek 1 Samenvatting Met dit voorstel

Nadere informatie

Trainingsaanbod. Studiecentrum Bureau Jeugdzorg Utrecht Voor beroepskrachten die met ouders en kinderen werken

Trainingsaanbod. Studiecentrum Bureau Jeugdzorg Utrecht Voor beroepskrachten die met ouders en kinderen werken Trainingsaanbod Studiecentrum Bureau Jeugdzorg Utrecht Voor beroepskrachten die met ouders en kinderen werken 1 Trainingsaanbod Als beroepskracht hoort en ziet u veel en bent u vaak de eerste die mogelijke

Nadere informatie

STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO

STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO INTERNE WERKWIJZE SBPE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING juli 2014 Inhoud MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING... 3 1. ALGEMEEN...

Nadere informatie

Landelijke training aanpak kindermishandeling (LTAK)

Landelijke training aanpak kindermishandeling (LTAK) Landelijke training aanpak kindermishandeling (LTAK) www.viermin.nl De Landelijke Training Aanpak Kindermishandeling (LTAK) is een training waarin kennis en vaardigheden worden aangereikt om huiselijk

Nadere informatie

Verslag Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld Kop van Noord-Holland

Verslag Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld Kop van Noord-Holland Verslag Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld Kop van Noord-Holland Tweede voortgangsrapportage Periode: 1 januari t/m 31 december 2005 In het kader van de Tijdelijke stimuleringsregeling advies- en steunpunten

Nadere informatie

Bureau Jeugdzorg Noord-Holland

Bureau Jeugdzorg Noord-Holland Bureau Jeugdzorg Noord-Holland 2 Bureau Jeugdzorg Noord-Holland Ieder kind heeft het recht om op te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene. Dat gaat niet altijd vanzelf. Soms is hulp nodig

Nadere informatie

Handelingsprotocol Meldcode Huiselijk Geweld en kindermishandeling Basisschool Meander

Handelingsprotocol Meldcode Huiselijk Geweld en kindermishandeling Basisschool Meander Handelingsprotocol Meldcode Huiselijk Geweld en kindermishandeling Basisschool Meander Doel van de meldcode: Professionals ondersteunen bij het omgaan met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Nadere informatie

Eerder en Dichtbij. Projectplan

Eerder en Dichtbij. Projectplan Eerder en Dichtbij Projectplan Bussum, augustus september 2012 1. Inleiding De pilot Eerder en Dichtbij is een verlening van de eerste pilot Meer preventie minder zorg. Het doel van de pilot was oorspronkelijk

Nadere informatie

Jeugdgezondheidszorg op de basisschool

Jeugdgezondheidszorg op de basisschool Jeugdgezondheidszorg Jeugdgezondheidszorg op de basisschool Waarom Jeugdgezondheidszorg? Op de basisschool maken kinderen een enorme ontwikkeling door, niet alleen lichamelijk maar ook op sociaal en emotioneel

Nadere informatie

Appeltje van Oranje 17 januari 2014. MeeleefGezin: Samen meer! Voor 0 t/m 4 jarigen

Appeltje van Oranje 17 januari 2014. MeeleefGezin: Samen meer! Voor 0 t/m 4 jarigen Appeltje van Oranje 17 januari 2014 MeeleefGezin: Samen meer! Voor 0 t/m 4 jarigen Achtergrond / aanleiding van het inibabef GGz prakbjk en onderzoek (P.van der Ende, 2011-2013): Kind groeit liefst op

Nadere informatie

Meldcode Excellent Leven Stappenplan Ouderenmishandeling, Huiselijk geweld, Kindermishandeling

Meldcode Excellent Leven Stappenplan Ouderenmishandeling, Huiselijk geweld, Kindermishandeling Meldcode Excellent Leven Stappenplan Ouderenmishandeling, Huiselijk geweld, Kindermishandeling Stap 1 Vermoeden van mishandeling klik hier Stap 2 Overleg Stap 3 Informatie verzamelen Stap 4 Actie Stap

Nadere informatie

De meldcode en de aandachtsfunctionaris. Tea Hol Coördinator Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling

De meldcode en de aandachtsfunctionaris. Tea Hol Coördinator Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling De meldcode en de aandachtsfunctionaris Tea Hol Coördinator Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling Verplichte meldcode Vanaf 1 juli 2013 is het een wettelijke verplichting tot

Nadere informatie

Wet meldcode van kracht:

Wet meldcode van kracht: Wet meldcode van kracht: Gemeenten aan zet! Claire Hostmann ministerie van VWS Karin Jentzsch - gemeente Hengelo 17 september 2013 2 Kennismaken Basisadministratie met Rijksbreed Persoonsgegevens 18 april

Nadere informatie

José Valks-Smits, vertrouwensarts Veilig Thuis

José Valks-Smits, vertrouwensarts Veilig Thuis José Valks-Smits, vertrouwensarts Veilig Thuis Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) + Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) = Advies en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling : AMHK Voor alle

Nadere informatie

Als de Raad u om informatie vraagt

Als de Raad u om informatie vraagt Als de Raad u om informatie vraagt Inhoud 3 > Als de Raad u om informatie vraagt 5 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Onderzoek door de Raad 7 > Uw medewerking is belangrijk 8 > Uw medewerking bij

Nadere informatie

Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling.

Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling. Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling. 1. Sociaal beleid in breder verband Ontwikkelen beleid: een complex proces Het ontwikkelen en implementeren van beleid voor preventie en aanpak van grensoverschrijdend

Nadere informatie

Verbeterproject GGZ NHN Divisie Langdurende Psychiatrie

Verbeterproject GGZ NHN Divisie Langdurende Psychiatrie Verbeterproject GGZ NHN Divisie Langdurende Psychiatrie Anja Reilman en Saskia van Duin Expertverpleegkundigen Projectleiders implementatie zorgprogramma s schizofrenie & dubbele diagnose GGZ Noord Holland

Nadere informatie

Werkplan project Eergerelateerd Geweld Eervol Arnhem

Werkplan project Eergerelateerd Geweld Eervol Arnhem Werkplan project Eergerelateerd Geweld Eervol Arnhem Datum: November 2009 Project periode Mei 2009 - mei 2011 Van Nuray Kanik, Projectleider Eergerelateerd geweld Hera. Opdrachtgever Gemeente Arnhem Inhoudsopgave

Nadere informatie

Jeugdgezondheidszorg op de basisschool

Jeugdgezondheidszorg op de basisschool Jeugdgezondheidszorg Jeugdgezondheidszorg op de basisschool Waarom Jeugdgezondheidszorg? Op de basisschool maken kinderen een enorme ontwikkeling door. Dat is niet alleen lichamelijk maar ook op sociaal

Nadere informatie

Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoogeveen meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoogeveen meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoogeveen meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voorlopig vastgesteld door directeur-bestuurder 9 februari 2012 instemming PGMR 8 maart 2012 definitief

Nadere informatie

Nieuwsbrief Maart 2010 Nr. 1, Jaargang 3

Nieuwsbrief Maart 2010 Nr. 1, Jaargang 3 Centrum voor Jeugd en gezin Amersfoort Nieuwsbrief Maart 2010 Nr. 1, Jaargang 3 In deze nieuwsbrief Integrale Vroeghulp Utrecht Integrale Vroeghulp Utrecht Ouders worden betrokken bij het plan voor hun

Nadere informatie

Zoektocht. Directeur/bestuurder Socius

Zoektocht. Directeur/bestuurder Socius Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar, klik dan hier voor de webversie. Klik hier voor een PDF van de nieuwsbrief. Socius januari 2014 Zoektocht Op de drempel van 2014 kijk ik nog eens naar wat ons het

Nadere informatie

0 6 HAART 2014. Aan de leden van de gemeenteraad Haarlemmermeer

0 6 HAART 2014. Aan de leden van de gemeenteraad Haarlemmermeer 7 gemeente Haarlemmermeer Aan de leden van de gemeenteraad Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Cluster Contactpersoon

Nadere informatie

NB: Uit deze omschrijving kan worden afgeleid dat onder kindermishandeling ook ernstige verwaarlozing valt.

NB: Uit deze omschrijving kan worden afgeleid dat onder kindermishandeling ook ernstige verwaarlozing valt. Inleiding Dit protocol beschrijft de stappen die een medewerker in de vrouwenopvang behoort te zetten bij (vermoedens van) kindermishandeling van kinderen van cliënten die verblijven in de vrouwenopvang.

Nadere informatie

Kinderen, ouderen en het huisverbod

Kinderen, ouderen en het huisverbod Een korte introductie Bureau voor beleidsonderzoek, advies en detachering Kinderen, ouderen en het huisverbod Alle relevante beleidsthema s, van arbeid, onderwijs en zorg tot criminaliteit & veiligheid

Nadere informatie

Programma. Dilemma s. Hoe gewelddadig is het? Moet het geweld direct stoppen? Duur van de situatie. Hoe lang speelt dit al? Ernst van de gevolgen.

Programma. Dilemma s. Hoe gewelddadig is het? Moet het geweld direct stoppen? Duur van de situatie. Hoe lang speelt dit al? Ernst van de gevolgen. Programma Rudy Bonnet Senior adviseur Trainer Coach Stade Advies Utrecht 1. Kennis maken 2. Opwarmer: Dilemma s 3. 4. De meldcode 5. in subgroepen 6. Pauze 7. Plenaire nabespreking 8. Conclusies 9. Evaluatie

Nadere informatie

Rotterdamse Meldcode. huiselijk geweld en kindermishandeling

Rotterdamse Meldcode. huiselijk geweld en kindermishandeling Rotterdamse Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 2 Waarom een meldcode? De Rotterdamse Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is een stappenplan voor professionals en instellingen bij

Nadere informatie

17. Sociale kaart Noord-Holland

17. Sociale kaart Noord-Holland 17. Sociale kaart Noord-Holland Landelijke telefoonnummers: Advies en Meldpunt Kindermishandeling 0900-1231230 Kindertelefoon 0800-0432 Landelijk Bureau Slachtofferhulp 0900-0101 Transact (seksueel geweld)

Nadere informatie

Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar

Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar Hans Lomans Bestuurder BJzG 8 april 2011 2 U vindt ons Overal in Gelderland In alle regio s Zorg-en Adviesteams Centra voor Jeugd en Gezin Veiligheidshuizen

Nadere informatie

Werken met. ESAR werkt! Werken met ESAR werkt! betere en snellere hulp

Werken met. ESAR werkt! Werken met ESAR werkt! betere en snellere hulp Werken met esar@almere.nl Werken met ESAR werkt! ESAR werkt! betere en snellere hulp Almeerse professionals over hun ervaringen met het Elektronisch Signaleringssysteem Alle Risicojeugd Telefoon 14 036

Nadere informatie

STEVIG FUNDAMENT VOOR JEUGDZORG

STEVIG FUNDAMENT VOOR JEUGDZORG STEVIG FUNDAMENT VOOR JEUGDZORG ONZE MISSIE EN VISIE ONZE INZET Onze missie Wij beschermen in hun ontwikkeling bedreigde kinderen en zorgen ervoor dat zij de juiste zorg krijgen. Onze visie Wij komen in

Nadere informatie

Beter samenwerken. Minder regeldruk, meer tijd voor jeugdzorg

Beter samenwerken. Minder regeldruk, meer tijd voor jeugdzorg Beter samenwerken Minder regeldruk, meer tijd voor jeugdzorg Colofon Dit is een gezamenlijke uitgave van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Volksgezondheid,

Nadere informatie

cursusaanbod voor professionals februari 2013 - september 2013

cursusaanbod voor professionals februari 2013 - september 2013 gratis februari 2013 - september 2013 Herkennen van en omgaan met kinderen met een licht verstandelijke beperking en hun ouders Signaleren van huiselijk geweld en eergerelateerd geweld Coördinatie van

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. CJG Groesbeek en CJG Millingen aan de Rijn

Jaarverslag 2014. CJG Groesbeek en CJG Millingen aan de Rijn Jaarverslag 2014 CJG Groesbeek en CJG Millingen aan de Rijn Het CJG is iedereen in Groesbeek en Millingen aan de Rijn die te maken heeft met jeugd en gezinnen. Of je nu ouder, professional, mede-opvoeder

Nadere informatie

Veilig Thuis Midden Gelderland. Klaar voor de start. 1December 2014

Veilig Thuis Midden Gelderland. Klaar voor de start. 1December 2014 Veilig Thuis Midden Gelderland Klaar voor de start 1December 2014 In deze presentatie Wat is er klaar Wat doet Veilig Thuis Wanneer kan veilig thuis worden ingeschakeld Hoe is de afstemming met Jeugdbescherming

Nadere informatie

Ouderenmishandeling De rol van de gemeente

Ouderenmishandeling De rol van de gemeente Ouderenmishandeling De rol van de gemeente 11/21/2013 Congres huiselijk geweld 18 november 2013 Programma: Opening Inleiding landelijke aanpak ouderenmishandeling; de meldcode De rol van de gemeente: s-hertogenbosch

Nadere informatie

Ik sta er niet meer alleen voor!

Ik sta er niet meer alleen voor! Ik sta er niet meer alleen voor! Zelfredzaamheid en eigen kracht zijn centrale begrippen in onze participatiesamenleving. Eén gezin, één plan, één hulpverlener is al uitgangspunt van beleid. Daaraan wordt

Nadere informatie

Oplegvel Informatienota

Oplegvel Informatienota Oplegvel Informatienota Onderwerp Regionale aanpak kindermishandeling, Rapportage september 2012 Portefeuille J. Van der Hoek Auteur Dhr. COA Wierda Telefoon 0235115099 E-mail: twierda@haarlem.nl STZ/Jeugd,

Nadere informatie

TKM Online, april 2012

TKM Online, april 2012 TKM- enquête onder ruim 1.400 professionals Het zwarte gat na een melding Marie-José Linders voor Tijdschrift Kindermishandeling 'Je ziet niet hoe het verder gaat met een kind. Wat gebeurt er? Wat doen

Nadere informatie

OW09A. Jeugd & Gezin: outreachend en oplossingsgericht werken. Post-hbo opleiding. mensenkennis

OW09A. Jeugd & Gezin: outreachend en oplossingsgericht werken. Post-hbo opleiding. mensenkennis OW09A Post-hbo opleiding Jeugd & Gezin: outreachend en oplossingsgericht werken mensenkennis Post-hbo opleiding jeugd en gezin: outreachend en oplossingsgericht werken Uitgaan van de eigen kracht van ouders

Nadere informatie

Portefeuillehoudersoverleg sociaal domein

Portefeuillehoudersoverleg sociaal domein Portefeuillehoudersoverleg sociaal domein Algemeen Agendapunt: 8 Onderwerp: AMHK Gooi en Vechtstreek Steller: Directieoverleg Sociaal Domein Kenmerk: 14.0000252 Status: Ter instemming Behandeling: 23 januari

Nadere informatie

Veilig Thuis Midden Gelderland

Veilig Thuis Midden Gelderland Veilig Thuis Midden Gelderland Nieuwsbrief juni 2015, nr. 1 Veilig Thuis Midden Gelderland is sinds 1 januari 2015 het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling in deze regio. Het

Nadere informatie

Centrum Jeugd & Gezin Maasland

Centrum Jeugd & Gezin Maasland 1 Centrum Jeugd & Gezin Maasland Presentatie BJZ Centrum Jeugd & Gezin Maasland "Meer dan een gebouw alleen" 5 juni 2012 2 Het Centrum Jeugd & Gezin Maasland voor Kinderen en jongeren (0-23 jaar) Ouders

Nadere informatie

Stappenplan Casuscoördinatie en Casusautoriteit

Stappenplan Casuscoördinatie en Casusautoriteit Stappenplan Casuscoördinatie en Casusautoriteit Inleiding Kinderen en jongeren in Lelystad laten opgroeien tot burgers die volwaardig meedoen! Dat is de ambitie van alle ouders/opvoeders en de partners

Nadere informatie

Jaarrapportage Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld Kop van Noord-Holland

Jaarrapportage Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld Kop van Noord-Holland Jaarrapportage Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld Kop van Noord-Holland Door netwerk meer dan de som der delen! Zesde voortgangsrapportage 2009 Schagen, maart 2010 Inhoudsopgave 1. Activiteiten in vogelvlucht

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 28 345 Aanpak huiselijk geweld 31 015 Kindermishandeling 30 388 Eergerelateerd geweld Nr. 71 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID,

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2551 XP Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

Bijlage 1 Uitwerking per subgroep

Bijlage 1 Uitwerking per subgroep Bijlage 1 Uitwerking per subgroep Subthema 1: Zelf zoeken naar informatie en oplossingen Bij dit thema gaat het om het optimaal faciliteren van inwoners om de vragen die zij hebben op het gebied van het

Nadere informatie

SOVOR. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

SOVOR. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling SOVOR Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Maart 2014 1 Inleiding Het bevoegd gezag van de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Roosendaal (SOVOR) overwegende dat a. SOVOR verantwoordelijk

Nadere informatie

Project: Ontwikkelen van Outcome-indicatoren voor de Zorg Advies Teams, Tilburg Dossiernummer: 50-50405-99 ZonMw, 18-07-2013

Project: Ontwikkelen van Outcome-indicatoren voor de Zorg Advies Teams, Tilburg Dossiernummer: 50-50405-99 ZonMw, 18-07-2013 Project: Ontwikkelen van Outcome-indicatoren voor de Zorg Advies Teams, Tilburg Dossiernummer: 50-50405-99 ZonMw, 18-07-2013 Projectgroep: Gemeente Tilburg: Mw. M. Lennarts, beleidsmedewerker, dhr. W.

Nadere informatie

Oplegger bij onderzoek dienstverlening MaDi Zuidoost en Diemen 1 Op uw verzoek ontvangt u het onderzoeksrapport van BMC over de dienstverlening van

Oplegger bij onderzoek dienstverlening MaDi Zuidoost en Diemen 1 Op uw verzoek ontvangt u het onderzoeksrapport van BMC over de dienstverlening van Directie Realisatie Inleiding Oplegger bij onderzoek dienstverlening MaDi Zuidoost en Diemen 1 Op uw verzoek ontvangt u het onderzoeksrapport van BMC over de dienstverlening van Aan Van Stadsdeelraad Zuidoost

Nadere informatie

DE MELDCODE IN UW PRAKTIJK

DE MELDCODE IN UW PRAKTIJK DE MELDCODE IN UW PRAKTIJK Een onmisbare handleiding voor eerstelijnspraktijken die de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling gaan implementeren. 4 INTRODUCTIE DE MELDCODE IN UW PRAKTIJK 6 8 12

Nadere informatie

Welzijn Nieuwe Stijl. preventie zorg en opvang. 27 juni 2011

Welzijn Nieuwe Stijl. preventie zorg en opvang. 27 juni 2011 Welzijn Nieuwe Stijl 27 juni 2011 Prestatieveld 7: het bieden van maatschappelijke opvang, waaronder vrouwenopvang Prestatieveld 8: het bevorderen van openbare geestelijke gezondheidszorg, met uitzondering

Nadere informatie

Mentorprojecten en de lokale jeugdzorg. Tips voor managers en bestuurders van mentorprojecten. Marian van der Klein Judith Schöne

Mentorprojecten en de lokale jeugdzorg. Tips voor managers en bestuurders van mentorprojecten. Marian van der Klein Judith Schöne Mentorprojecten en de lokale jeugdzorg Tips voor managers en bestuurders van mentorprojecten Marian van der Klein Judith Schöne Pim & Ethan Oranje Fonds Dé grote meerwaarde van mentoring is dat mentoren

Nadere informatie

Agendapunt 011015 BO GGDRU Vergadering Datum Onderwerp Bijlage Doel agendering Toelichting

Agendapunt 011015 BO GGDRU Vergadering Datum Onderwerp Bijlage Doel agendering Toelichting Agendapunt Mededelingen 011015 BO GGDRU Vergadering : BO Adviescommissie GGDrU Datum : 15 oktober 2015 Onderwerp : Voortgang gezondheidscommunicatie, alcoholpreventie en convenant jeugd Bijlage : Evaluatie

Nadere informatie

De slimste route? Vormgeven toegang

De slimste route? Vormgeven toegang De slimste route? Vormgeven toegang Grote veranderingen in zorg en ondersteuning Taken vanuit AWBZ, Jeugdzorg, Werk en inkomen. Passend onderwijs (toegang tot onderwijs) De slimste route (voor Hengelo)

Nadere informatie

Samen werken aan betere geboortezorg voor moeder en kind!

Samen werken aan betere geboortezorg voor moeder en kind! Samen werken aan betere geboortezorg voor moeder en kind! Samen verder, samen beter! Iedere vrouw heeft recht op professionele geboortezorg die haar en haar gezin in het proces van kinderwens, zwangerschap,

Nadere informatie

HET Loket in TEN BOER. Van bureau naar keukentafel

HET Loket in TEN BOER. Van bureau naar keukentafel HET Loket in TEN BOER Van bureau naar keukentafel Maatschappelijke veranderingen Van verzorgingstaat naar participatiesamenleving Van politiek naar sociaal burgerschap WMO; participeren en eigen verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving Aanpak: Bijzondere Zorg Team Namens de gemeente Deventer hebben drie netwerkpartners de vragenlijst gezamenlijk ingevuld. Dit zijn Dimence GGZ, Tactus verslavingszorg, en Iriszorg maatschappelijke opvang.

Nadere informatie

Jeugdgezondheidszorg 4-19 jarigen

Jeugdgezondheidszorg 4-19 jarigen Jeugdgezondheidszorg 4-19 jarigen Jeugdgezondheidszorg 4-19 jarigen Kinderen zijn voortdurend in ontwikkeling. Zowel lichamelijk, geestelijk als sociaal. De meeste kinderen groeien zonder al te grote problemen

Nadere informatie

BESLUITEN. B&W-nr.: 07.0267 d.d. 6-3-2007

BESLUITEN. B&W-nr.: 07.0267 d.d. 6-3-2007 Behoudens advies van de commissie OWZ B&W-nr.: 07.0267 d.d. 6-3-2007 Onderwerp Ondertekening convenant Ketenaanpak jeugdbeleid, jeugdzorg en gezinsondersteuning (vroegsignalering en zorgcoördinatie) Zuid

Nadere informatie

Mijn rol in het CJG in 2015 Congres CJG Academie maandag 14 juli 2014, 16.00-20.30 uur, Fokker Terminal

Mijn rol in het CJG in 2015 Congres CJG Academie maandag 14 juli 2014, 16.00-20.30 uur, Fokker Terminal Mijn rol in het CJG in 2015 Congres CJG Academie maandag 14 juli 2014, 16.00-20.30 uur, Fokker Terminal We nodigen je van harte uit voor het congres Mijn rol in het CJG in 2015 op maandag 14 juli 2014:

Nadere informatie