i.s.m. Eindrapportage Project Families zelf aan zet bij zorgpunten en/of dreigende kindermishandeling Projectperiode 1 december 2008 tot 1 april 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "i.s.m. Eindrapportage Project Families zelf aan zet bij zorgpunten en/of dreigende kindermishandeling Projectperiode 1 december 2008 tot 1 april 2012"

Transcriptie

1 i.s.m. Blijf Den Helder Eindrapportage Project Families zelf aan zet bij zorgpunten en/of dreigende kindermishandeling Projectperiode 1 december 2008 tot 1 april 2012 HG0007 Schagen, juni 2012

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. De resultaten van het project 2.1 Een pracht film met als titel: Prachtvrouw, Prachtplan 2.2 Veel voorlichting en deskundigheidsbevordering voor cultuuromslag 2.3 Ook veel informatieve gesprekken voor burgers zelf 2.4 Target van 78 EK-c s gerealiseerd 2.5 Verdeling EK-c s over de drie regio s 2.6 Verdeling over de gemeenten 2.7 EK-c s inzetten via Steunpunten Huiselijk Geweld en Centra voor Jeugd en Gezin 2.8 Eigen Kracht vaker preventief ingezet 2.9 Aandachtsfunctionarissen: ambassadeurs, stimulators en borging 2.10 Borging binnen instellingen en gemeenten 2.11 Onderzoek WESP "Ieder draagt zijn steentje bij" 2.12 Afsluitende werkconferentie "Eigen Kracht werkt goed!" 3. Het verloop van de laatste projectperiode Klankbordgroep 3.2 Aanvullende financiering door regiogemeenten en ASHG s 3.3 Aandachtsfunctionarissen Eigen Kracht 3.4 Voorlichting en deskundigheidbevordering Eigen Kracht 3.5 Eigen Kracht-conferenties 3.6 Informatieve gesprekken 4. Financiële verantwoording Bijlage 1 Brief aan het College van B & W van de gemeenten in Noord-Kennemerland Voorstel beleidsregel Eigen Kracht-conferenties binnen Wmo Bijlage 2 Programma werkconferentie Eigen Kracht werkt goed op Bijlage 3 Naar ouders en kinderen als zelfstandige probleemoplossers - mei 2012 Eindrapportage juni 2012 Pagina 2

3 1. Inleiding De Provincie heeft op 30 juni 2008 aan de GGD Hollands Noorden een subsidie verleend van , - voor het houden van Eigen Kracht-conferenties. Doel van het project is om bij zorgpunten over kinderen en jongeren deze zorgpunten op te pakken en (dreigende) kindermishandeling in een zo vroeg mogelijk stadium te stoppen door de steun en hulp te geven die volgens de familie en het eigen netwerk nodig is. Het instrument voor het maken van een plan van aanpak voor hulp -en (opvoeding)ondersteuningsvormen voor kinderen in de knel is de zogenaamde Eigen Kracht-conferentie, waarin de positie van de familie, het netwerk en het gezin wordt versterkt. Het is géén hulpverleningsmethodiek maar een besluitvormingsproces dat burgerschap genereert rond kinderen/gezinnen die in moeilijkheden verkeren. Het effect van eigen Kracht-conferenties wordt door onderzoek als veelbelovend gewaardeerd. De concrete target was het realiseren 78 Eigen Kracht-conferenties, evenredig verdeeld over de betrokken regio s en betrokken organisaties. De Eigen Kracht-conferenties van dit project worden ingezet vanuit de frontoffices van de Centra voor Jeugd en gezin (CJG s) en Advies- en Steunpunten Huiselijk Geweld (Steunpunten Huiselijk Geweld/ASHG s) in de regio s Kop van Noord-Holland, Noord-Kennemerland en Gooi en Vechtstreek. In drie jaar tijd zijn de gestelde 78 Eigen Kracht-conferenties uitgevoerd. Daarbij ging het om situaties waarbij sprake is van zorgpunten van kinderen of (dreigende) kindermishandeling. In het totaal zijn de Eigen Kracht-conferenties verdeeld over de drie regio s en de CJG s en ASHG s. Lees meer in het verslag over de uitvoering en de verdeling. Het project heeft gelopen van 1 december 2008 tot 1 april Het verloop van het project en de tussentijdse resultaten zijn te lezen in de twee tussentijdse rapportages t.w. de Eerste tussentijdse rapportage - 1 december 2008 t/m 30 november 2009 (december 2009) en de Tweede tussentijdse rapportage - 1 december 2009 t/m 30 november 2010 (december 2010). Samen met deze eindrapportage, waarin het verslag over de laatste periode is opgenomen, geeft het een goede impressie van hoe het project is verlopen. In deze eindrapportage is terug te vinden hoe we steeds gezocht hebben naar een manier om een andere manier van denken en werken in de vorm van Eigen Kracht-conferenties (verder EK-c s) - bij burgers, professionals en gemeente ambtenaren onder de aandacht te kunnen brengen. Ook te lezen valt hoe lastig het soms was en hoe we toch uiteindelijk alle EK-c s hebben kunnen realiseren. Hoe we in de regio s de werkwijze in de toekomst denken vast te houden en hoe we ook in andere regio s in Noord-Holland belangstelling voor Eigen Kracht oproepen, staat ook in deze rapportage beschreven Want het is voor ons een gegeven dat het een recht is van burgers om in alle situaties eerst hun eigen plan te trekken. We zien dat Eigen Kracht in Noord-Holland door dit project een vaste plek heeft verworven en natuurlijk gaan we ervan uit dat de bal verder gaat rollen. Marja de Kinderen GGD Hollands Noorden Projectleider Eindrapportage juni 2012 Pagina 3

4 2. De resultaten van het project 2.1 Een pracht film met als titel: Prachtvrouw, prachtplan Het hoogtepunt in de voorlichting is zeker de film Prachtvrouw, Pachtplan geweest, met een echte première in Provadja, het filmhuis in Alkmaar. Door Sandra Kooij, de aandachtsfunctionaris van het Steunpunt Huiselijk Geweld / Oranje Huis, is deze film gemaakt. In een productie van Blijfgroep Alkmaar vertelt Bibie Chahat haar bijzondere en aangrijpende verhaal. Bibi is ernstig ziek en heeft geen contact meer met haar familie. Ze beseft dat er iets moet gebeuren, ook met het oog op de toekomst van haar vijfjarige zoon. In eerste instantie ziet ze niets in een Eigen Kracht-conferentie. Ze verandert van gedachten als ze beseft dat ze met een zelfgemaakt plan de regie in eigen handen kan houden. Voor Bibie betekent haar Eigen Kracht-conferentie een grote ommekeer. Ondanks de moeilijke omstandigheden en het verleden maakt ze met haar partner en familie een plan van hoop. Daarmee is ze weer de baas over haar eigen leven. De korte film ging in première tijdens Internationale Vrouwendag op 8 maart Via de website is de film te bekijken. De film is ook in de twee andere regio s vertoond. 2.2 Veel voorlichting en deskundigheidsbevordering voor cultuuromslag Om zowel bij burgers, professionals en gemeenteambtenaren de aandacht te vestigen op en uitleg te geven over de werkwijze van Eigen Kracht is veel voorlichting gegeven. In de projectperiode heeft 168 maal een voorlichting, training, workshop of media-aandacht plaats gevonden over Eigen Kracht-conferenties (verder EK-c s/ek-c). De voorlichting geeft doorgaans informatie over de werkwijze van EK-c en richt de focus op toeleiding er naar toe. Van de in totaal 168 voorlichtingen is dit 46 in t Gooi geweest, 73 maal in Noord- Kennemerland, 37 maal in de Kop en 12 maal in de rest van Noord-Holland dan wel landelijk. Dit is een mooi resultaat, dat vooral tot stand gekomen is door een hechte samenwerking tussen de regiomanagers van de Eigen Kracht Centrale en de diverse aandachtsfunctionarissen. Vooral bij professionals is een cultuuromslag nodig om EK-c s in te zetten, om de meerwaarde voor hun werk en voor de cliënt te zien en om te voelen en in staat te zijn toe te leiden naar EK-c s. De ervaring leert dat men eenmaal zelf het aanbieden of binnen het team moeten hebben meegemaakt om er verder mee aan de slag te gaan. Desondanks hebben professionals soms moeite om in een casus de regie in handen te leggen van de mensen zelf. Zo ook de controle op de uitvoering van de gemaakte plannen uit handen te geven. Dit is een van de redenen om in de voorlichtingen en deskundigheidsbevordering aan dit aspect uitgebreid aandacht te besteden. 2.3 Ook veel informatieve gesprekken voor burgers zelf In 2010 is de Eigen Kracht Centrale begonnen met het laten verzorgen van informatieve gesprekken met burgers door de Eigen Kracht-coördinatoren zelf. Zij gaven uit leg over wat en hoe de werkwijze is. De ervaring is dat professionals het vaak moeilijk vinden om de werkwijze van Eigen Kracht aan cliënten uit te leggen en hen te motiveren tot het aangaan Eindrapportage juni 2012 Pagina 4

5 van een EK-c. In totaal zijn er tijdens het project 66 van deze informatieve gesprekken gevoerd. Hiervan hebben er 52 tot een EK-c geleid. 2.4 Target van 78 EK-c s gerealiseerd Goed nieuws is dat we met een verlenging van vier maanden de target van 78 EK-c s hebben gehaald. Voor een nieuwe werkwijze die nog weinig bekend was in Noord-Holland, is dit mooi resultaat. Over waar de EK-c s en hoe deze zijn ingezet zie de tabel hieronder en lees verder in de volgende paragrafen. EK-c s in over de hele projectperiode 2009 tot april 2012 Aangevraagde EK-c s door CJG ASHG Burgers zelf Totaal / / / 2012 Kop van Noord-Holland Noord Kennemerland Gooi en Vechtstreek Totaal t/m Verdeling EK-c s over de drie regio s De verdeling van de EK-c s over de drie regio s is als volgt: 19 in de Kop van Noord-Holland, 39 in Noord-Kennemerland en 20 in Gooi en Vechtstreek. In Noord-Kennemerland hebben verreweg de meeste EK-c s plaats gevonden. Daarbij moet worden aangetekend dat in de Kop voorafgaand aan het project al 25 EK-c s waren ingezet en tijdens de projectperiode vanuit het Steunpunt nog 13 extra bij huiselijk geweld. Voor Gooi en Vechtstreek was Eigen Kracht relatief gezien nog weinig bekend. Maar ook hier is het balletje gaan rollen. 2.6 Verdeling over de gemeenten Uiteraard is ook gekeken in welke gemeenten de EK-c s hebben plaats gevonden. Hieronder is daarvan een overzicht te vinden. Opvallend is dat in de centrumgemeenten in alle drie de regio s de meeste EK-c s hebben plaats gevonden, met Alkmaar als grote koploper, en in iedere regio in twee/drie gemeenten nog een. Hiervoor is geen aanwijsbare reden te geven. Regio s Gemeenten Gegeven EK-c s Kop van Noord-Holland Den Helder 13 Harenkarspel 4 Hollands Kroon 1 Schagen 1 Texel - Zijpe - Totaal: 19 Eindrapportage juni 2012 Pagina 5

6 Noord-Kennemerland Alkmaar 24 Bergen 1 Castricum 1 Graft de Rijp 1 Heerhugowaard 7 Langedijk 5 Schemer - Heiloo - Totaal: 39 Gooi en Vechtstreek Blaricum 1 Bussum 2 Hilversum 10 Huizen 5 Laren - Muiden - Naarden - Weesp 1 Wijdemeren 1 Totaal: 20 Totaal EK-c s via Steunpunten Huiselijk Geweld en Centra voor Jeugd en Gezin De bedoeling van het project was om gelijkelijk de EK-c s in te zetten via de Steunpunten Huiselijk Geweld en Centra voor Jeugd en Gezin. Lees hieronder hoe dit is uitgepakt. Bij Steunpunten Huiselijk Geweld In de Steunpunten voor Huiselijk Geweld (Steunpunten) zijn er in totaal 28 EK-c s ingezet via respectievelijk Steunpunten, Blijf of Oranje Huis. Deze inzet sluit aan bij de gedachte - en ook bij resultaten uit onderzoek - dat een Ek-c een goed en mooi middel is om mensen, ook als er sprake is van huiselijk geweld, zelf aan de slag te laten gaan om een eind te maken aan hun problemen. Ze doen dit samen met leden van hun familie en netwerk die ze vertrouwen, en worden daarbij ondersteund door een Eigen Kracht-coördinator. Tijdens de Eigen Kracht-conferenties bij situaties van huiselijk geweld kunnen families een plan maken om het geweld te stoppen, maar ook een plan om problemen op te lossen die de oorzaak of het gevolg zijn van het huiselijk geweld of die ermee samenhangen. De ervaring leert dat dat er bijna altijd verbetering in de situatie is gekomen en dat de veiligheid is toegenomen. Dat kwam ook uit het onderzoek dat is gedaan in het kader van het eerdere project in de Kop Oplossen huiselijk geweld door zelf aan zet te zijn. Betrokkenen krijgen meer steun en begrip van familie en netwerk en slachtoffers durven grenzen te stellen. Betrokkenen vinden het ook belangrijk dat zij in de periode na de Eigen Kracht-conferentie steun bij de uitvoering van het plan kunnen krijgen en hulpverlening die zij zelf aanvullend nodig vinden. Eindrapportage juni 2012 Pagina 6

7 Bij Centra voor jeugd en Gezin Het inzetten via de Centra voor Jeugd en Gezin (CJG s) is minder succesvol verlopen. Dit is grotendeels te wijten aan de vertraging bij het opzetten van de CJG s in diverse gemeenten en wijken. In totaal zijn er 32 EK-c s in het kader van CJG- vorming of huidige of toekomstige ketenpartners ingezet. Twee EK-c s zijn daadwerkelijk door een CJG aangevraagd, en wel in Heerhugowaard. Verder vroeg BJZNH tienmaal een EK-c aan waarvan eenmaal door BJZNH/AMK, GGD HN/JGZ zes maal en verdere aanvragen kwamen van ketenpartners als Zandbergen Jeugd- en Opvoedhulp, Amaris Zorggroep, Trappenberg, William Schrikker Groep, Versa Welzijn en de Rechtbank. Maar of juist vanuit burgers zelf Relatief veel aanvragen zijn gekomen van mensen of familie zelf (burgers). Iets wat vooraf niet als zodanig benoemd of voorzien was. In totaal zijn binnen dit project 18 aanvragen van burgers zelf gekomen. Daarbij hebben deze aanvragen van de burgers zelf juist ook vaker tot een EK-c geleid (zie onderzoek WESP 2.11). 2.8 Eigen Kracht vaker preventief ingezet Een van de bedoelingen van het project was om preventiever, eerder en voordat hulpverlening aan de orde is, EK-c s in te zetten. Dit doel is gerealiseerd. Mogelijk dat het groeiende aantal aanvragen van burgers zelf hierbij een rol heeft gespeeld. Uit het onderzoek van WESP (zie 2.11) naar de EK-c s in dit project blijkt dat 16% van de betrokkenen geen hulpverlening heeft. Dit cijfer ligt landelijk lager namelijk op 11%. Aanvragen die in het kader van dit project zijn gedaan hebben vaker betrekking op situaties waarin geen hulpverlening is (16%) dan wel korter als twee jaar (39%). Bijna de helft (44%) van de hoofdpersonen van de EK-c s heeft al langer dan 2 jaar te maken met professionele hulpverlening. Landelijk ligt dit iets hoger 47%. Lees meer in het onderzoek "Ieder draagt zijn steentje bij" (WESP, 2012). 2.9 Aandachtsfunctionarissen: ambassadeurs, stimulators en borging Er zijn in de projectperiode vier aandachtsfunctionarissen actief geweest: binnen GGD Hollands Noorden Ria Timmer, binnen GGD Gooi en Vechtstreek Brigit Hamburg, binnen Steunpunt Huiselijk Geweld Noord-Kennemerland Sandra Kooij en binnen Advies- en Steunpont Huiselijk Geweld Kop van Noord-Holland Joyce Boshoff. De vier aandachtsfunctionarissen hebben de volgende activiteiten uitgevoerd: Ambassadeursfunctie: overtuigen, warm houden etc. binnen de instelling Organiseren van presentaties, workshops en trainingen Voorbeeldfunctie vervullen voor collega s door zelf EK-c s in te zetten Stimuleren aanvragen EK-c s door nabellen, huisbezoek bij belangstelling en/of snelle doorgeleiding via de regiomanager voor een informatief gesprek met een Eigen Kracht-coördinator Direct publiek aanspreken via kraam op de markt, informatiemarkt of voorlichtingsbijeenkomst Vast agendapunt inbrengen in casusoverleggen van JGZ en van de Steunpunten om EK-c s in te zetten en aanbod te benutten Eindrapportage juni 2012 Pagina 7

8 Borging in de diverse werksoorten van ASHG en CJG etc., bijvoorbeeld door inschrijven in werkprocessen JGZ en Steunpunt Borging binnen instellingen en gemeenten Tijdens de hele projectperiode is er aandacht uitgaan naar de borging na afloop van het project. Door regiogemeenten vanaf het startpunt te betrekken bij het gedachtegoed en bij de financiering van het project heeft borging steeds de nodige aandacht gekregen. Vanuit gemeenten is er ruim belangstelling voor Eigen Kracht. Door centrumgemeenten wordt de belangstelling geconcretiseerd zowel vanuit het budget van de Steunpunten Huiselijk Geweld (vrouwenopvang) als vanuit de Wmo gedachte. Eigen Kracht raakt immers de kern van de Wmo: eerst kijken wat burgers zelf kunnen regelen. Daarom is Eigen Kracht goed in te zetten bij de aanpak van huiselijk geweld. Eigen Kracht gaat over burgerschap en regie. Burgers zijn zeer wel in staat om goede en veilige plannen te maken en professionals alleen daar in te schakelen waar de eigen kring dat nodig vindt. Dit is vraagsturing in optima forma! Dit heeft in de drie betrokken regio s tot de volgende resultaten geleid: Kop van Noord-Holland Mede op initaitief van de centrumgemeente Den Helder is het in dit eindverslag beschreven project tot stand gekomen. In de Kop zijn vanaf 2010 vanuit het Steunpunt jaarlijks een aantal EK-c s beschikbaar. EK-c zijn ingebed binnen het werkproces van huiselijk geweld en huisverbod. Ook in het aanbod van GGD/JGZ is Eigen Kracht structureel opgenomen. Verder zijn ook binnen de mantelzorg in Den Helder EK-c s ingezet. Bij de regiogemeenten is men bekend met de werkwijze van EK, maar is nog geen beleid gerealiseerd om EK-c mogelijk te maken in het kader van de Wmo. Noord-Kennemerland Binnen deze regio is binnen het Steunpunt / Oranje Huis de werkwijze ruim ingezet tijdens de projectperiode. Alkmaar was ook een van de medefinanciers van het project. Dit heeft ertoe geleid dat - nu het project is afgelopen - de centrumgemeente Alkmaar voor EK-c s heeft mogelijk gemaakt om in te zetten bij huiselijk geweld. Dit is bedoeld als tussenoplossing tot een definitieve oplossing voor de financiering gevonden is. Ook hebben de regiogemeenten (behalve Bergen) het project mede gefinancierd. Deze constructie is mede bedacht in samenwerking met de gemeentelijke regiegroep Jeugd Noord-Kennemerland. Op advies van deze regiegroep is een beroep gedaan op gemeenten om Eigen Kracht-conferenties als voorziening binnen de Wmo op te nemen, zodat op het moment dat zich een vraag hiernaar voordoet dit als werkwijze/instrument kan worden ingezet. EK-c s worden dan niet standaard ingekocht maar op moment dat een EK-c nodig is, kan via de Wmo worden aangevraagd. Dit is inmiddels mogelijk binnen de gemeenten Alkmaar, Graft de Rijp en Heerhugowaard. Hierdoor wordt het mogelijk gemaakt dat burgers met hun familie en netwerk eigen plannen kunnen maken vanuit het nemen van eigen verantwoordelijkheid voor de oplossing van hun problemen. Eindrapportage juni 2012 Pagina 8

9 Gooi en Vechtstreek Binnen deze regio heeft de centrumgemeente Hilversum een eenmalige bijdrage verstrekt aan het project. Door wisseling van functies is een benodigd vervolg achterwege gebleven. De gemeente Huizen heeft voor ouderen een aantal EK-c s ingezet. In deze regio is relatief gezien bij gemeenten nog weinig aandacht voor Eigen Kracht. Andere regio s in NH Verder zien we dat ook in andere regio s bij instellingen en gemeenten belangstelling is om EK-c s in te zetten. Hierbij kan genoemd worden: Jeugdzorg via Instellingenberaad Mensen met een handicap via MEE Hilversum en Haarlem Mensen met kwesties na stelselwijziging AWBZ, ouders en jeugdigen, CJG in gemeente Haarlem Ouders en jeugdigen CJG Heerhugowaard Nazorg ex-gedetineerden Alkmaar (pilot) Daarnaast is in mei 2012 voor de gemeente Amsterdam een bijdrage geleverd door SO&T Kwaliteit in opvoeden en opgroeien, Eigen Kracht Centrale en PROK, aan het functioneel ontwerp Om het kind! Hervorming Zorg voor jeugd onder de titel Naar ouders en kinderen als zelfstandige probleemoplossers. Het gedachtegoed van Eigen Kracht, het hebben van de regie van mensen zelf, heeft in diverse werkwijzen als Eigen Kracht-conferenties, Triple P en Sign of Safety vorm gekregen. Daarom wordt in de bijdrage gepleit voor een inzetten van deze werkwijzen in het voorveld (scholen, kinderopvang, jeugdgezondheidszorg en CJG s.). In bijlage 3 is ter inspiratie voor andere gemeenten en instellingen deze bijdrage integraal opgenomen. Concluderend kan gesteld worden Eigen Kracht in NH door dit project een plaats heeft gekregen en natuurlijk gaan we ervan uit dat de bal in NH verder zal rollen Onderzoek WESP Ieder draagt zijn steentje bij In 2012 heeft onderzoeksbureau WESP jeugdzorg het evaluatieonderzoek naar de Eigen Kracht-conferenties binnen dit project verricht. Het onderzoeksrapport verscheen in juni 2012 onder titel Ieder draagt zijn steentje bij. Resultaten Eigen Kracht-conferenties pilot Noord-Holland De belangrijkste bevindingen in vergelijking met landelijke cijfers zijn: Relatief veel aanvragen zijn van de mensen en familieleden zelf Eigen Kracht is vaker preventief ingezet De top drie onderwerpen zijn echtscheidingsperikelen, financiële problemen en overbelasting ouders Aanvragen hebben minder vaak tot een EK-c geleid Aanvragen van de mensen zelf en hun familieleden hebben juist vaak tot een EK-c geleid Er zijn meer aanwezigen vanuit familie en sociaal netwerk bij de EK-c s Alle gehouden EK-c s zijn met een plan afgesloten Meerderheid deelnemers zijn tevreden over EK-c en het gemaakte plan Mensen zelf zijn meest tevreden over uitvoering plannen en afspraken Eindrapportage juni 2012 Pagina 9

10 Lees meer in het onderzoeksrapport Ieder draagt zijn steentje bij. Het Is te vinden op onder publicaties of op Afsluitende werkconferentie Eigen Kracht werkt goed Op vrijdag 18 november 2011 vond de afsluitende werkconferentie Eigen Kracht werkt goed! plaats. De werkconferentie ondervond grote waardering van de ruim 50 aanwezigen. Het programma was compact en gaf een mooie variatie van presentaties en beelden die heel inspirerend werkten. De projectleider gaf een overzicht van de activiteiten van het project en hoe het Steunpunt in de Kop dit heeft ingebed, de gemeenten Amsterdam en Purmerend vertelden hoe zij Eigen Kracht inzetten binnen jeugdbeleid en er waren diverse filmpjes te zien zoals Pracht vrouw, Pracht plan. De bijeenkomst vond plaats onder de stimulerende leiding van Dennis Kragten (Projectmanager Overijssel, Expertisecentrum William Schrikker). Het enthousiasme was groot en dat bleek duidelijk uit de reacties en de geanimeerde gesprekken tijdens de pauze en na afloop. De werkconferentie kreeg in de evaluatie dan ook het cijfer 8. De presentatie van Marja de Kinderen is te vinden op De film Prachtvrouw, Prachtplan, over het inzetten van Eigen Kracht als middel om een slachtoffer van huiselijk geweld in haar kracht te zetten te bekijken via de link De presentatie van Frank de Graaff over de inzet van Eigen Kracht in de jeugdzorg in Amsterdam is opgenomen als bijlage. Het filmpje waarin Lodewijk Asscher, wethouder in Amsterdam, vertelt waarom hij Eigen Kracht-conferenties ondersteunt in zijn stad en in de stadsregio waar hij portefeuillehouder jeugdzorg is, is te vinden onder kracht.nl/nl/artikel/speech-lodewijk-asscher-wethouder-van-oa-jeugdzaken-in-amsterdam- 4-min-17 De informatie over Eigen Kracht in Purmerend van Pieter Janssen, adviseur Jeugdbeleid- Maatschappelijke ontwikkeling Purmerend, is te vinden onder en het filmpje 'Aan de slag met lef en vertouwen in Eigen Kracht' onder Eindrapportage juni 2012 Pagina 10

11 3. Het verloop van de laatste projectperiode Het project heeft gelopen van 1 december 2008 tot 1 april Het verloop van de eerste jaren en de tussentijdse resultaten zijn te lezen in de twee tussentijdse rapportages t.w. de Eerste tussentijdse rapportage - 1 december 2008 t/m 30 november 2009 (december 2009) en de Tweede tussentijdse rapportage - 1 december 2009 t/m 30 november 2010 (december 2010). Hier volgt het verslag van de laatste projectperiode van 1 december 2010 tot 1 april Klankbordgroep De klankbordgroep is o.l.v. Hilleke Crum in 2011 tweemaal bij elkaar geweest met de aandachtsfunctionarissen die tot 1 juli 2011 werkzaam zijn geweest. Daarna zijn de regiomanagers Eigen Kracht Noord-Holland en de projectleider nog een aantal malen bijeen geweest om de slotconferentie voor te bereiden. 3.2 Aanvullende financiering door regiogemeenten en ASHG s De aanvullende financiering door de diverse regiogemeenten in de drie regio s Kop van Noord-Holland, Noord-Kennemerland en Gooi en Vechtstreek is grotendeels rondgekomen. Alleen de benodigde tweede bijdrage in Gooi en Vechtstreek via de centrumgemeente Hilversum en de bijdrage van de gemeente Bergen in Noord-Kennemerland zijn niet gerealiseerd. Zo ook hebben de ASHG s geen of een beperkte financiële bijdrage kunnen leveren omdat de middelen niet beschikbaar waren. Daarom zijn in 2011 aan uitgavenkant de verplichtingen naar beneden toe bijgesteld. Voor een financieel overzicht van het gehele project zie paragraaf Aandachtsfunctionarissen Eigen Kracht Binnen het project is gekozen om te werken met aandachtsfunctionarissen Eigen Kracht bij de diverse organisaties. De hoofdtaak heeft bestaan uit het onder de aandacht brengen, inbedden en borging van de Eigen Kracht-werkwijze binnen CJG s en ASHG s. In de projectperiode zijn er vier aandachtsfunctionarissen aangesteld. Te weten twee aandachtfunctionarissen bij de GGD Hollands Noorden voor de regio s Kop van Noord- Holland en Noord-Kennemerland en bij GGD Gooi en de Vechtstreek en twee bij de Steunpunten Huiselijk Geweld in Noord-Kennemerland en in de Kop. Alle vier de aandachtsfunctionarissen hebben in 2011 de werkzaamheden afgerond. GGD Hollands Noorden Binnen GGD Hollands Noorden is Ria Timmer van 1 november 2009 tot 1 december 2011 voor vier uur per week aangesteld als aandachtsfunctionaris Eigen Kracht binnen de JGZ. GGD Hollands Noorden heeft de functie met eigen middelen verlengd van 1 juli tot 1 december GGD Hollands Noorden stelde een projectgroep samen bestaande uit Ria Timmer(ASHG NK)/het Oranjehuis), een vertegenwoordiger van de staf en iemand van het management team. De visie van Eigen Kracht (EK) sluit naadloos aan bij de visie van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ), namelijk aanmoedigen van zelfzorg en het vergroten van de eigen kracht van kind en gezin. Zo ook bij de gedachte één gezin, één plan. Eindrapportage juni 2012 Pagina 11

12 Dit heeft ertoe geleid dat in vanuit de GGD/JGZ (6x) of CJG, EK-c s diverse malen zijn ingezet. Een mooi resultaat. Blijft staan, dat ondanks alle aandacht, inbedding en sympathie die uitgaat naar EK-c s, het regulier inzetten moeizaam verloopt. Er is veel concurrentie van eigen organisatiemethodieken binnen de GGD als één gezin, één plan, Triple P en Voorzorg. Dit zijn allemaal nieuwe manieren van werken waar medewerkers van GGD zich in korte tijd mee vertrouwd moeten maken. GGD Gooi en Vechtstreek Binnen GGD Gooi & Vechtstreek is Brigit Hamburg op 1 februari 2010 voor acht uur per week aangesteld als aandachtsfunctionaris Eigen Kracht. Brigit Hamburg stelde zich vooral op als ambassadeur EK en richtte zich op het openen van deuren voor EK intern binnen de GGD (het ASHG en de CJG s inclusief Vangnet Jeugd) en extern bij de ketenpartners breed. Zij creëerde daardoor kansen tot contact, en kansen tot informeren en voorlichten door de regiomanager. In de loop van de 16 maanden heeft zij geprobeerd de kring groter te maken, analoog aan het principe van de EK-c. Dit hield in dat zij niet alleen de medewerkers van de GGD binnen het ASHG en het CJG heeft benaderd, maar ook dat zij de direct betrokken organisaties daaromheen geïnspireerd heeft. In t Gooi zijn in EK-c ingezet. Het inzetten van EK-c s vraagt om een cultuuromslag bij de uitvoerend medewerkers: dit vergt veel meer tijd. De hulpverlener moet nl. voor een deel de casus loslaten. De stap naar het automatisch aanbieden van een EK-c is ook nog lang niet gezet. Opmerkelijk is ook de beweging van binnenuit en onderop binnen de GGD zoals we ook zien binnen de GGD Noord-Holland Noord. Door het management wordt aangegeven dat er geen ruimte is voor EK vanwege de (over)volle organisatieagenda, maar desondanks melden diverse uitvoerende disciplines zich voor voorlichting, informatie en toeleiding naar EK-c s. De ervaring leert dat de bal gaat en blijft rollen vanaf het moment dat er EK-c s gaan plaatsvinden. In 2012 wilde de GGD vanuit eigen middelen een impuls geven aan een verdere implementatie van Eigen Kracht maar helaas werd hier aan door de gemeente Hilversum een halt toegeroepen. Steunpunt Huiselijk Geweld Noord-Kennemerland Binnen het Steunpunt Huiselijk Geweld Noord-Kennemerland (SHG NK)/het Oranjehuis) is Sandra Kooij van 1 juli 2009 tot 1 juli 2011 voor vier uur per week werkzaam geweest als aandachtsfunctionaris Eigen Kracht. In heeft het accent gelegen op het borgen van Eigen Kracht binnen het hulpverleningsaanbod van het Steunpunt Huiselijk Geweld/ begeleid wonen/ crisisopvang Oranje Huis door aan te sluiten bij teamvergadering en casuïstiekoverleg. Daarnaast is er aandacht geweest voor het inzetten van Eigen Kracht bij het huisverbod, in reguliere zaken, bij Mobiel Aware. Ook het vorm geven aan het frontoffice werd niet vergeten. Het introduceren van Eigen Kracht bij cliënten van het Oranje Huis gebeurde door elke twee Eindrapportage juni 2012 Pagina 12

13 maanden een themabijeenkomst te organiseren voor cliënten van de crisisopvang, cliënten Mobiel AWARE en cliënten begeleid wonen. Ook was er aandacht voor het introduceren van Eigen Kracht bij Humanitas afd. Homestart. En natuurlijk stond ook in de schijnwerpers het actief betrekken van de ketenpartners van het Steunpunt Dit heeft geresulteerd in negen EKc s vanuit het Steunpunt/Oranje Huis. Een mooi resultaat. In 2012 zal dit vervolgd worden omdat de gemeente Alkmaar voor 2012 elf EK-c voor het inzetten bij huiselijk geweld in Alkmaar heeft mogelijk gemaakt Het hoogtepunt voor het Steunpunt is de totstandkoming van de film Prachtvrouw, Prachtplan geweest, met een echte première in filmhuis Provadja. Deze film is ook getoond in de workshop van het Oranje Huis en Eigen Kracht op het internationaal congres, Family Group Conferences. Het is mooi om te zien hoe Eigen Kracht naadloos aansluit bij het Oranje Huis Methodiek. Goed om te merken dat de teammanagers hier volledig achter staan en zich inzetten om medewerkers hierin te stimuleren en motiveren. Samen met een werkontwikkelaar wordt nagedacht hoe Blijfgroep ook op andere locaties meer gebruik kan gaan maken van EK-c s. Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld Kop van Noord-Holland Binnen het Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld Kop Noord-Holland (ASHG KNH) was Joyce Duinen van 1 februari 2010 tot 1 juli 2011 voor vier uur per week aangesteld als aandachtsfunctionaris Eigen Kracht. Binnen het Steunpunt is ook het eerdere project Eigen Kracht binnen ASHG KNH - Oplossen huiselijk geweld door zelf aanzet te zijn uitgevoerd. In het primaire proces van zowel huisverbod als huiselijk geweld is het aanbieden van een EK-c (en de toeleiding zodra de betrokkene aangeeft een EK-c te willen) gestandaardiseerd. Iedereen die met het ASHG te maken krijgt, kan kiezen voor een EK-c. Dit is vastgelegd binnen het handboek van de werkwijze van het ASHG. Tevens is er binnen de subsidie van het Steunpunt de laatste jaren een aantal EK-c s opgenomen. Voorts zijn EK-c s door gecombineerde workshops/trainingsdagen Huisverbod en De praktijk bekend gemaakt onder de ketenpartners. De aandachtsfunctionaris heeft EK warm gehouden bij de ketenpartners in het Platform Hulpverlening rondom huiselijk geweld in Den Helder en Schagen. De organisaties in het Platform Hulpverlening leiden echter nog nauwelijks toe naar EK-c s. Net zoals in Noord- Kennemerland is het ASHG voornemens de ketenpartners een verdiepingsbijeenkomst Toeleiden naar EK aan te bieden. Daarnaast is in het thema ook onder de aandacht gebracht van de cliënten van Blijf Den Helder en Femgard/begeleid wonen. In leidde dit tot negen EK-c s. Hiervan zijn er zeven binnen de subsidie van het Steunpunt uitgevoerd en twee in het kader van dit project. Voor veel personen en gezinnen geldt dat er op het moment dat er contact is met of vanuit het ASHG sprake is van een crisis. Bij uitstek een geschikt moment om een positieve verandering in te zetten er moet immers een beweging komen om de crisis te bezweren maar het blijkt moeilijk te zijn om op dat moment de voordelen van een EK-c duidelijk te Eindrapportage juni 2012 Pagina 13

14 maken aan de betrokkenen. Daarbij is de schaamte voor de situatie vaak groot. Relatief weinig mensen kiezen daarom op dat moment voor een EK-c. Toch laten resultaten uit onderzoek 1 naar 25 EK-c s vanuit een situatie van huiselijk geweld zien dat betrokkenen er tevreden over waren en aan anderen in eenzelfde situatie een EK-c zouden aanraden. 3.4 Voorlichting en deskundigheidsbevordering Eigen Kracht In 2011 is de voorlichting over Eigen Kracht-conferenties verder van de grond gekomen in alle drie de regio s. De voorlichting geeft doorgaans informatie over de werkwijze van EK-c en richt de focus op toeleiding naar een EK-c. In totaal heeft 90 keer een voorlichting, training, workshop of media-aandacht plaats gevonden. Hiervan zijn er 25 in het Gooi geweest, 46 in Noord-Kennemerland, 16 in de Kop en 3 in de rest van Noord-Holland. De voorlichting wordt per regio benoemd. Regio Gooi & Vechtstreek December 10: Artikel in huis aan huis blad van de GGD (verschijnt 1x per twee jaar) Februari 11: Persbericht aangeleverd aan regionaal dagblad De Gooi en Eemlander (free publicity). Februari 11: Artikel in Stafnieuws JGZ (bereik: medewerkers jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar). Februari 11: Interview voor blad Uit Voorzorg met foto s (glossy, verschijnt 2x per jaar voor klantrelaties van de GGD). Februari 11: Evenement: standje bemand op landelijk RAAK-congres in Nieuwegein Maart 11: Interview met foto in dagblad De Gooi en Eemlander n.a.v. eerdere plaatsing persbericht. April 11: Artikel in Gewest Actueel (Digitale Nieuwsbrief voor gemeenten en samenwerkingspartners van het Gewest in de regio). April 11: Factsheet met informatie over EK-c verstuurd aan aantal ambtenaren en bestuurders van gemeenten evenals aan aantal managers GGD. Doel: agendasetting i.v.m. de ontwikkelingen en uitbreiding van de WMO en de transitie van delen van de jeugdzorg naar de gemeenten en borging in bestaand en zich ontwikkelend beleid. April 11: Individuele gesprekken gevoerd met de procesregisseurs CJG (3) over inzet EK-c in casusoverleg van het CJG. Lukt het aanbieden van een EK-c? Wat hebben de medewerkers nog nodig? April 11: Gesprek met medewerkers ASHG: varianten toegelicht en afspraken gemaakt over aanbieden EK-c aan cliënten. Heeft geresulteerd in presentatie van de leidinggevende afd. OGGZ in het casusoverleg huiselijk geweld om EK-c s min of meer standaard aan te bieden. April 11: Gesprek met coördinator Tweede Kansbeleid over inzet variant EK-c bij dreigende woninguitzetting. Mei 11: Informatie op GGD website en op CJG-website en 1 Ik heb nooit eerder een grens durven trekken, maar nu wel Eigen Kracht werkt bij huiselijk geweld! Onderzoek naar Eigen Kracht-conferenties inzetten bij het Steunpunt Huiselijk Geweld Kop van Noord-Holland, WESP Eindrapportage juni 2012 Pagina 14

15 Mei 11: Evenement: materiaal in standje van het ASHG op open dag over Veiligheid in Bussum. Mei 11: Gesprek met afvaardiging van Versa (maatschappelijk werk en welzijnswerk): varianten EK-c besproken. Van belang voor algemeen- en schoolmaatschappelijk werk, jongeren- en opbouwwerk. Resulteert in een workshop. Mei 11: Toelichting op EK-c varianten aan deelnemers Preventie Overleg Jeugd (middenkader: staf en coördinatoren, regiobreed). Mei 11: Presentatie in interactieve vorm voor medewerkers Bureau Jeugdzorg het Gooi, afdeling vrijwillige hulpverlening. Juni 11: Mailing: Poster en folders over EK-c toegestuurd aan jeugdconsulenten en coördinatoren van CJG s in de regio. Om zichtbaar op te hangen/neer te leggen en/of bezoekers CJG actief op te attenderen. Juni 11: Artikel uit Binnenlands Bestuur (15juni) van Erik Gerritsen aan leden van Platform Jeugd (management) verstuurd i.s.m. secretaris Platform Jeugd. Juni 11: Gesprek MEE over aanbieden varianten aan cliënten. Afspraak voor presentatie tijdens lunchbijeenkomst aan consulenten (na de zomervakantie). Juli 11: Workshop met open inschrijving aan Versa medewerkers. Juli 11: Presentatie aan politie in Loosdrecht. September 11: Presentatie Politie Gooi en Vechtstreek aan wijk- en jeugdagenten. September 11: Ouderplatform Gooi en omstreken een link op website naar EK-c plaatsen. September 11: Mailing aan internbegeleiders/directies basisonderwijs en zorgcoördinatoren/directies van voortgezet onderwijs over EK-c variant. Oktober 11: Presentatie consulenten van MEE tijdens lunchbijeenkomst. Noord-Kennemerland 16 december 10: EK-voorlichting aan wijkagent Overdie: uitnodiging voor deelname aan de stuurgroep Buurtmoeders. Afspraak EK-presentatie op 13 januari januari 11: gesprek voortgang EK in ASHG/Oranjehuis. 11 januari 11: voorlichting en toeleiding EK-c i.s.m. de interne aandachtsfunctionaris van de GGD Hollands Noorden aan 6 SVP ers en 3 Jeugdartsen in Heerhugowaard. 13 januari 11: EK-voorlichting en presentatie aan de stuurgroep van het project Buurtmoeders. 14 januari 11: EK-voorlichting en koppeling naar wijkoverleg De Mare met wijkcoördinator De Mare gemeente Alkmaar, Ben Godijn. 18 januari 11: (vervolg)training 11 medewerkers ASHG/Oranjehuis. 15 februari 11: EK-voorlichting en presentatie aan het team van 5 wijkcoördinatoren te Alkmaar. 18 januari 11: training toeleiding i.s.m. de interne aandachtsfunctionaris van aan medewerkers van het ASHG/Oranjehuis. 3 februari 11: EK-voorlichting en presentatie aan het team van 9 wijkagenten te Alkmaar. 3 maart 11: bepaling aanpak in stuurgroep Buurtmoeders te Alkmaar. Eindrapportage juni 2012 Pagina 15

16 6 maart 11: première van film Prachtvrouw, prachtplan in theater en filmhuis Provadja te Alkmaar voor genodigden en burgers, in het kader van viering van Internationale Vrouwendag. Film gemaakt door BlijfGroep en organisatie in handen van BlijfGroep en Eigen Kracht Centrale. Meer dan 100 bezoekers. 14 maart 11: regiegroep Jeugd Alkmaar, Heerhugowaard, Heiloo, Bergen, Schermer, De Rijp 23 maart 11: presentatie EK tijdens opening CJG te Heiloo. 11 april 11: EK-voorlichting en presentatie aan Intern Begeleiders van het basisonderwijs in en rond Alkmaar en Heerhugowaard. 20 april 11: inputbijeenkomst Buurtalliantie in Alkmaar, resulterend in workshop EK tijdens Buurtalliantiedag 072. Vanaf mei 11 is Eigen Kracht een vast agendapunt tijdens de maandelijkse bijeenkomsten Cliëntparticipatie. 9 mei 11: lunchbijeenkomst Brijder Stichting te Alkmaar: informatie en voorlichting over EK aan 23 medewerkers. 10 mei 11: terugkombijeenkomst medewerkers Oranjehuis, vervolg op training van 18 januari mei 11: informatie en voorlichting over EK-c s aan 40 buurtmoeders van Turkse, Marokkaanse, Spaanse en Nederlandse afkomst in Alkmaar. 24 mei 11: informatie over EK is uitgereikt aan 40 huisartsen en 35 praktijkondersteuners e.a. tijdens een nascholing over huiselijk geweld en kindermishandeling. 25 mei 11: informatie en voorlichting over EK-c s aan cliënten Oranjehuis. 25 mei 11: themalunchbijeenkomst DNO Alkmaar. Introductie EK in alle teams Nachtopvang, Trainingshuis, Begeleid Wonen, Centrale Voordeur en Trajectbegeleiding. 26 mei 11: overleg met een stafmedewerker van Parlan en twee medewerkers van over het verschil tussen de inzet en toepassing van FamilieNetwerk Beraad en Eigen Kracht-conferenties. 31 mei 11: workshop EK tijdens Buurtalliantiedag juni 11: eerste overleg m.b.t. plan van aanpak voor introductie en implementatie EK-c s binnen GGZ Alkmaar en Heerhugowaard. 9 juni 11: kennismaking met manager Resto van Harte Alkmaar, Amsterdam Z-O en Resto Onderzoek VanHarte Centrum: afspraak tot informatie & voorlichting op 14 oktober 11 in Oud-Overdie. 27 juni 11: kennismaking met en informeren van de oprichtster van Moedercentrum Alkmaar voor allochtone moeders en een oud-wethouder van Alkmaar. 28 juni 11: drie maal een workshop Eigen Kracht tijdens de Alkmaarse Themadag Vrijwilligers aan 65 vrijwilligers van diverse organisaties. Thema is Signaleren van kindermishandeling en dan? 7 juli 11: kennismaking met en informeren van de coördinator van het Platform Migranten en Gezondheidszorg Alkmaar. 28 juli 11: kennismaking met, informeren van en afstemming zoeken met de coördinator van het Bezoekvrouwen project van welzijnsorganisatie Kern8. Eindrapportage juni 2012 Pagina 16

17 2 augustus 11: kennismaking met, informeren van en afstemming zoeken met WWZwijzer Alkmaar. 8 september 11: training GGZ Noord-Holland Noord, Alkmaar en Heerhugowaard. 12 september 11: vertoning film Bibie en informatie en voorlichting over EK-c s aan de Alkmaarse PvdA-fractie. 13 september 11: informatie & voorlichting 8 medewerkers van het Juridisch Loket te Alkmaar. 3 oktober 11: publieksvoorlichting aan wijkbewoners tijdens Wijkcontactdag Alkmaar, Nieuw-Overdie. 14 oktober 11: informatie & voorlichting tijdens Resto VanHarte in Oud-Overdie aan 24 wijkbewoners. 24 oktober 11: publieksvoorlichting aan 16 wijkbewoners en 7 wijkorganisaties tijdens Wijkcontactdag Alkmaar, Oud-Overdie. 2 november 11: informatie en voorlichting aan Wmo-coördinatoren van de loketten van 4 gemeenten in Noord-Kennemerland. 3 november 11: informatie & voorlichting over EK-c s aan 14 medewerkers van de WNK, de sociale werkvoorziening Noord-Kennemerland en Noordkop. 3 november 11: vervolgbijeenkomst 9 medewerkers GGZ Noordduyne en GGZ Schagen en GGZ NHN (Alkmaar en Heerhugowaard). 4 november 11: oriënterend gesprek met procescoördinator nazorg (ex-) gedetineerden OM Alkmaar, Veiligheidshuis Alkmaar. 8 november 11: oriënterend gesprek met Esdege-Reigersdaal, zorgaanbieder voor mensen met een verstandelijke beperking. 25 november 11: training toeleiden naar EK-c aan migrante bezoekvrouwen van welzijnsorganisatie Kern8. 6 december 11: informatie en voorlichting aan Stichting De Kring Noord, vertrouwenspersoon en bemiddelaar voor ouders die met (jeugd)zorg te maken hebben. 15 december 11 presentatie in regiegroep WWZ-Wijzer in Alkmaar: koersbepaling t.a.v. EK. 21 december 11: informatie en voorlichting aan de Jongerenraad van Klaas Groen, residentiële jeugdhulpverlening. Kop van Noord-Holland 1 december 10: stand van zaken m.b.t. EK in de Noordkop, opfrissen routing, motiveren zorgaanbieders en dienstverleners, 13 personen, tijdens overleg Platform Huiselijk Geweld. 7 december 10: voorlichting EK aan 15 vrijwilligers van het Internationaal Vrouwen Centrum in Den Helder. 13 januari 11: voorlichting EK aan 12 wijkverpleegkundigen van project Zichtbare Schakel in Den Helder. 8 maart 11: première van film Prachtvrouw, prachtplan in Internationaal Vrouwencentrum te Den Helder voor 26 genodigden, in het kader van viering van Internationale Vrouwendag. Eindrapportage juni 2012 Pagina 17

18 16 maart 11: EK-presentatie in Internationaal Vrouwencentrum te Den Helder tijdens de inloopochtend voor 19 bezoeksters. 6 april 11: EK-voorlichting en presentatie aan 7 Intern Begeleiders van het basisonderwijs in Schagen. 8 april 11: vertoning van film Prachtvrouw, prachtplan in Internationaal Vrouwencentrum te Den Helder voor drie wethouders van de gemeente Den Helder. 9 mei 2011: overleg met twee managers van de GGZ Noordduyne over inzet van EKconferenties voor cliënten van de GGZ. Afgesproken wordt de medewerkers Den Helder en Schagen eind juni 11 te trainen. De betrokken managers maken intern een projectachtige structuur gericht op het opdoen van concrete ervaring met EK. 24 mei 11: informatie en voorlichting over EK-c s aan twee Wmo-loketmedewerkers in aanwezigheid van een gemeentelijke beleidsmedewerker. 23 juni 11: training GGZ Noordduyne aan 6 medewerkers. 27 juni 11: vervolgbijeenkomst EK voor de dames van de 55+ groep van het Internationaal Vrouwencentrum te Den Helder. 30 juni 11: training GGZ Schagen aan 12 medewerkers. 11 oktober 11: introductietraining toeleiding naar EK-c s aan 9 medewerkers Blijfgroep Den Helder. 27 oktober 11: informatie en voorlichting over EK-c s bij Cliënten BelangenBureau in Den Helder. 27 oktober 11: informatie en voorlichting over EK-c s bij Cliënten BelangenBureau in Hoorn. 3 november 11: vervolgbijeenkomst GGZ Noordduyne en GGZ Schagen en GGZ NHN (Alkmaar en Heerhugowaard). Noord-Holland Noord en t Gooi en Noord-Holland Februari 11: huis-aan-huis bladen artikel. November 11: persbericht Noord-Hollandse media. 18 november 11: Werkconferentie Eigen Kracht werkt goed te Amsterdam, 50 deelnemers. 3.5 Eigen Kracht-conferenties In de periode van zijn er 39 Eigen Kracht-conferenties geweest waarvan er 14 zijn aangevraagd in het kader van CJG s en 14 in het kader van ASHG s. In 11 gevallen kwam de vraag van burgers zelf. Van deze EK-c s hebben er 19 in Noord-Kennemerland, 9 in de Kop en 11 in het Gooi plaatsgevonden. Eindrapportage juni 2012 Pagina 18

19 EK-c s in over de hele projectperiode 2009 tot april 2012 Aangevraagde EK-c s door CJG ASHG Burgers zelf Totaal / / / 2012 Kop van Noord-Holland Noord Kennemerland Gooi en Vechtstreek Totaal In het totaal zijn er in , in en in 2011/ EK-c s in het kader van dit project gegeven. Dus totaal 78 EK-c s t/m Informatieve gesprekken Naast EK-c s vonden er in 2011/ informatieve gesprekken met hoofdbetrokkenen van families/gezinnen plaats. Hiervan leidde 39 informatiegesprekken tot een aanvraag voor een EK-c s. Deze aanvragen zijn verwerkt in bovenstaande tabel. Eindrapportage juni 2012 Pagina 19

20 4. Financiële verantwoording Financiële verantwoording project Alle bedragen zijn inclusief niet verrekenbare BTW algemeen Naam project Naam projectleider HG0007 project Eigen Kracht Marja de Kinderen Aanvang en einde project Begroting/ Toegekende subsidie Realisatie Regiomanager Eigen Kracht *1) Eigen Kracht-conferenties Advieskosten Eigen Kracht Centrale *2) Training en coaching *3) Onderzoekuitvoering (WESP) Publiciteit Klankbordgroep Evaluatie en overdracht *4) Symposium Projectbegeleiding Overige Kosten Totaal uitgaven Inkomsten Bijdrage Provincie ontvangen Bijdrage gemeenten Overige bijdragen *5) Totaal inkomsten Saldo: Verklaring van belangrijkste verschillen t.o.v. begroting Omdat een aantal partijen minder middelen beschikbaar heeft gesteld voor de uitvoering van het project, is een aantal onderdelen gecombineerd uitgevoerd hetgeen tot efficiency voordeel heeft geleid. 1*) De regiomanager Eigen Kracht J. Welten heeft haar werkzaamheden beëindigd op 2 september 2010; er is gekozen om alleen verder te gaan met aandachtsfunctionarissen. Hierbij is geanticipeerd op de inschatting op minder inkomsten. Eindrapportage juni 2012 Pagina 20

21 2*) De adviezen van de Eigen Kracht Centrale zijn in natura ingebracht. Er is voor gekozen geen facturen over en weer hiervoor te versturen. Daarom is zowel aan de inkomsten als de uitgavenkant deze bijdrage niet opgenomen. Hierdoor is dit in de realisatie komen te vervallen. 3*) De aandachtsfunctionarissen hebben de voorlichting op zich genomen waardoor deze post lager uit gevallen is wat met het oog op de lagere inkomsten efficiënter was. 4*) De overdracht is vanaf het begin van het project meegenomen door de regiomanager en de projectleider. De overdracht en afsluiting is gecombineerd met het symposium wat tevens een kostenbesparing heeft opgeleverd. Hierdoor is een besparing gerealiseerd op de kosten van evaluatie en overdracht en een lichte overschrijding op de post symposium. 5*) De gemeente Hilversum heeft eenmalig beschikt in plaats van de aangevraagde ,-. Vanuit Steunpunt Huiselijk Geweld `t Gooi waren geen eigen middelen beschikbaar terwijl er in de begroting ,-- was opgenomen. Het Steunpunt Huiselijk Geweld Noord-Kennemerland heeft omgeslagen in de bijdragen van de regiogemeenten. De gemeente Bergen heeft niet bijgedragen en daarom is het gerealiseerde bedrag in Noord- Kennemerland lager. Het Steunpunt Huiselijk Geweld Kop van Noord-Holland heeft 5.000,- kunnen bijdragen in plaats van de ,--. Eindrapportage juni 2012 Pagina 21

22 Bijlage 1 Brief aan het College B&W van de gemeenten in Noord-Kennemerland Voorstel beleidsregel Eigen Kracht-conferenties binnen Wmo - 20 juni 2011 Bezoekadres T (02224) Grotewallerweg 1 F (0224) NM Schagen E Postadres I Postbus 324 Bankrek.nr.: AH Schagen Aan de leden van de regiegroep Jeugd Uw kenmerk: - Ons kenmerk: U Datum: 20 juni 2011 Contactpersoon: Marja de Kinderen Bijlagen: - Doorkiesnummer: Onderwerp: Voorstel continuering Eigen Kracht-conferenties vanaf 2012 Noord-Kennemerland Geachte leden van de regiegroep Jeugd, Na de presentatie van de tussenresultaten op 14 maart 2011 en de op uw verzoek aangeleverde aanvullende informatie, ontvangt u bij deze conform afspraak ons voorstel tot continuering van Eigen Kracht-conferenties na afloop van het project Families zelf aan zet bij zorgpunten en/of dreigende kindermishandeling rondom kinderen. In het overleg op 14 maart jl. constateerden we dat voortzetting van belang is. Zeker omdat door de komst van de wetswijziging in de Wet op de jeugdzorg, burgers het wettelijke recht krijgen om eigen plannen te maken die het uitgangspunt zijn voor verdere zorg-, hulp- en dienstverlening. Het benutten van eigen kracht van burgers wordt daarmee onafhankelijk van o.m. organisaties, protocollen en individuele werkers in de zorg. Eigen Kracht-conferenties zijn een beproefd middel waarmee burgers samen met hun eigen netwerk plannen voor de toekomst maken. Burgers geven betrouwbaar invulling aan regie en nemen daardoor de verantwoordelijkheid voor het probleem, de oplossing en de aanpak. Introductie en implementatie van een werkwijze waarbij de regie bij burgers ligt, waar de plannen van burgers leidend zijn voor wat professionals aanvullend bieden, is een proces dat tijd kost en gezamenlijke ervaringen nodig heeft. Vooruitlopend op het overzetten van de middelen voor de jeugdzorg naar de gemeenten, willen we daarom vanuit de GGD en de Eigen Kracht Centrale, het inzetten van Eigen Krachtconferenties in de gemeenten van Noord-Kennemerland graag voortzetten. Ons voorstel is om in deze regio op jaarbasis gezamenlijk 26 Eigen Kracht-conferenties ten behoeve van jeugd te realiseren met de volgende verdeling: Alkmaar 10 EK-c, Heerhugowaard 4 EK-c en de overige gemeenten (Bergen, Castricum, Graft-De Rijp, Heiloo, Schermer en Langedijk) in totaal 12 EK-c (elke gemeente 2 EK-c). De kosten per Eigen Kracht-conferentie zijn (kostenniveau 2011). Eindrapportage juni 2012 Pagina 22

Rapport Stade over kwetsbare gezinnen in Woerden. Aangeboden door Woerden.dichtbij.nl

Rapport Stade over kwetsbare gezinnen in Woerden. Aangeboden door Woerden.dichtbij.nl Rapport Stade over kwetsbare gezinnen in Woerden. Aangeboden door Woerden.dichtbij.nl Rapportage Kwetsbare gezinnen Woerden Pagina 1 Stade Advies Kwaliteit van samenleven Pagina 2 Stade Advies BV Rapportage:

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel 2 Inhoudsopgave Samenvatting 4 1. Uitgangspositie 6 1.1 Voorlopig wettelijk kader 6 1.2 Inzicht in de verschuiving van verantwoordelijkheden 7 1.3 Rotterdamse

Nadere informatie

Bijlagenboek deel 1. Begeleiding en ondersteuning na jeugdzorg. Financieel overzicht deel nazorg

Bijlagenboek deel 1. Begeleiding en ondersteuning na jeugdzorg. Financieel overzicht deel nazorg Bijlagenboek deel 1 Begeleiding en ondersteuning na jeugdzorg Financieel overzicht deel nazorg SPECTRUM partner met elan Effectiviteit provinciale subsidiëring 1 Gegevens Nazorg per regio 1. Kansrijk wonen

Nadere informatie

Onderwijs en jeugdzorg samen, werkt dat?

Onderwijs en jeugdzorg samen, werkt dat? Verwey-Jonker Instituut Onder wijs en jeugdzorg samen, werkt dat? Freek de Meere Vita Los Onderwijs en jeugdzorg samen, werkt dat? Evaluatie Utrechtse pilots onderwijs zorgarrangementen Freek de Meere

Nadere informatie

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Verkenning voor gemeenten en partners In opdracht van het ministerie van SZW en het ministerie van VWS Oktober 2012 1 Inleiding 3

Nadere informatie

Diversiteit in transitie

Diversiteit in transitie Diversiteit in transitie Aandacht voor effectief bereik van migrantengezinnen in de transitie van de jeugdzorg Adviesrapport november 2014 Hans Bellaart 2 Diversiteit in transitie In h o u d 1. Inleiding

Nadere informatie

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Auteur: Eva Geesing 2 Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg?

Nadere informatie

VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN BUURT- BEMIDDELING IN PERSPECTIEF. Een praktijkevaluatie

VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN BUURT- BEMIDDELING IN PERSPECTIEF. Een praktijkevaluatie VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN BUURT- BEMIDDELING IN PERSPECTIEF Een praktijkevaluatie VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN pagina 2/103 BUURTBEMIDDELING IN PERSPECTIEF Een praktijkevaluatie Onderzoekers: Mariëlle

Nadere informatie

EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG. Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie

EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG. Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie DRENTHE EN DE WEEK VAN DE MOBILITEIT Met de twaalf deelnemende organisaties

Nadere informatie

Ouders over hun positie in Passend Onderwijs

Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Opdrachtgever: POLSO Utrecht, februari 2009 Oberon Postbus 1423 3500 BK Utrecht tel. 030-2306090 fax 030-2306080

Nadere informatie

Acht is meer dan duizend

Acht is meer dan duizend Acht is meer dan duizend Datum: 17 mei 2013 Plan van aanpak voor de implementatie van jeugdhulp bij de samenwerkende gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond per 1 januari 2015 Status: definitief INHOUD

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken in Brummen

Meedoen mogelijk maken in Brummen Meedoen mogelijk maken in Brummen Inventarisatie participatiebevorderende activiteiten Auteur(s) Datum MOVISIE Hugo Greeven Marjoke Verschelling Anneke van der Ven Utrecht, 10 augustus 2011 MOVISIE Kennis

Nadere informatie

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Utrecht, april 2015 Over Samenwerkend Toezicht Jeugd In Samenwerkend Toezicht Jeugd

Nadere informatie

Participatie in zicht

Participatie in zicht Participatie in zicht Gemeenten, jeugdigen, ouders en jeugdzorgcliënten in de transitie jeugdzorg 2013 Renske van der Gaag Rob Gilsing Jodi Mak Participatie in zicht Gemeenten, jeugdigen, ouders en jeugdzorgcliënten

Nadere informatie

Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede

Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede Nota van Bevindingen Capelle aan den IJssel Utrecht, januari 2011 Integraal Toezicht Jeugdzaken is een programmatische samenwerking van: Inspectie jeugdzorg

Nadere informatie

'Een kwestie van goed regelen' Over multiprobleemgezinnen, coördinatie van zorg en gezinscoaching Handreiking bij implementatie

'Een kwestie van goed regelen' Over multiprobleemgezinnen, coördinatie van zorg en gezinscoaching Handreiking bij implementatie 'Een kwestie van goed regelen' Over multiprobleemgezinnen, coördinatie van zorg en gezinscoaching Handreiking bij implementatie Colofon Deze uitgave is opgesteld in opdracht van de tijdelijke stuurgroep

Nadere informatie

Gezien en gehoord. Maatschappelijk rendement van project Motto: zingeving en levensvragen bij ouderen

Gezien en gehoord. Maatschappelijk rendement van project Motto: zingeving en levensvragen bij ouderen Gezien en gehoord Maatschappelijk rendement van project Motto: zingeving en levensvragen bij ouderen Maarten Davelaar Ahmed Hamdi Jenny Verheijen Marie-Christine van Dongen Angela Verleun Gezien en gehoord

Nadere informatie

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen www.utrecht.nl Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Colofon Utrecht, februari 2009 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies

Nadere informatie

Opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen door vrijwilligsters Succesvolle werkwijzen binnen Moeders Informeren Moeders (MIM)

Opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen door vrijwilligsters Succesvolle werkwijzen binnen Moeders Informeren Moeders (MIM) Opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen door vrijwilligsters Succesvolle werkwijzen binnen Moeders Informeren Moeders (MIM) ~ 7 ~ Opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen

Nadere informatie

als jeugd en toekomst tellen Nabij zijn en aansluiten met positief jeugdbeleid Drentse pilot jeugd

als jeugd en toekomst tellen Nabij zijn en aansluiten met positief jeugdbeleid Drentse pilot jeugd als jeugd en toekomst tellen Nabij zijn en aansluiten met positief jeugdbeleid Drentse pilot jeugd als jeugd en toekomst tellen als jeugd en toekomst tellen Nabij zijn en aansluiten met positief jeugdbeleid

Nadere informatie

DE TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG DECENTRALISATIE JEUGDZORG DOOR DE OGEN VAN BESTUURDERS EN PROFESSIONALS

DE TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG DECENTRALISATIE JEUGDZORG DOOR DE OGEN VAN BESTUURDERS EN PROFESSIONALS DE TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG DECENTRALISATIE JEUGDZORG DOOR DE OGEN VAN BESTUURDERS EN PROFESSIONALS De toekomst van de jeugdzorg decentralisatie jeugdzorg door de ogen van bestuurders en professionals

Nadere informatie

Handreiking. Opvoedingsondersteuning in het Centrum voor Jeugd en Gezin

Handreiking. Opvoedingsondersteuning in het Centrum voor Jeugd en Gezin Handreiking Opvoedingsondersteuning in het Centrum voor Jeugd en Gezin Auteurs: Moniek van Dijk en Bert Prinsen Deze handreiking maakt onderdeel uit van de Gereedschapskist Centrum voor Jeugd en Gezin

Nadere informatie

Gezinnen met Geringe Sociale Redzaamheid. casuïstiek Groningen

Gezinnen met Geringe Sociale Redzaamheid. casuïstiek Groningen Gezinnen met Geringe Sociale Redzaamheid casuïstiek Groningen Utrecht, april 2015 Binnen Samenwerkend Toezicht Jeugd werken vijf rijksinspecties samen, te weten: Inspectie voor de Gezondheidszorg Inspectie

Nadere informatie

Handreiking aanbod jongeren 16 23 jaar. De transitie naar volwassenheid

Handreiking aanbod jongeren 16 23 jaar. De transitie naar volwassenheid Handreiking aanbod jongeren 16 23 jaar De transitie naar volwassenheid Naam project: Handreiking aanbod jongeren 16 tot 23 Opdrachtgever: FoodValley Gemeenten Opsteller advies: Ernst van Berkum Versienummer:

Nadere informatie

Een goed begin is het halve werk

Een goed begin is het halve werk Handreiking Een goed begin is het halve werk Handreiking voor een goede en preventieve samenwerking van jeugd-ggz met onderwijs en gemeenten Initiatief GGZ Nederland Projectmanager Corina Brekelmans (GGZ

Nadere informatie

Schoolmaatschappelijk Werk Resultaat door verbinden

Schoolmaatschappelijk Werk Resultaat door verbinden Schoolmaatschappelijk Werk Resultaat door verbinden Projectverslag schoolmaatschappelijk werk binnen RENN4 2009 Bieneke Nienhuis Inhoudsopgave Voorwoord 2 Inleiding 3 1. Schoolmaatschappelijk werk 4 1.1

Nadere informatie

www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar

www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar Inhoud Voorwoord 4 Hoofdstuk 1: Inleiding 5 Hoofdstuk 2: Eenzaam in Rotterdam: Het probleem 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Perspectieven op. schuld hulp verlening. Elf goede voorbeelden uit het primair proces. schuldhulpverlening

Perspectieven op. schuld hulp verlening. Elf goede voorbeelden uit het primair proces. schuldhulpverlening Perspectieven op schuldhulpverlening Elf goede voorbeelden uit het primair proces schuld hulp verlening Inhoud Inleiding 4 Kiezen voor een efficiënt en effectief proces 4 De handreiking als inspiratiebron

Nadere informatie