i.s.m. Eindrapportage Project Families zelf aan zet bij zorgpunten en/of dreigende kindermishandeling Projectperiode 1 december 2008 tot 1 april 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "i.s.m. Eindrapportage Project Families zelf aan zet bij zorgpunten en/of dreigende kindermishandeling Projectperiode 1 december 2008 tot 1 april 2012"

Transcriptie

1 i.s.m. Blijf Den Helder Eindrapportage Project Families zelf aan zet bij zorgpunten en/of dreigende kindermishandeling Projectperiode 1 december 2008 tot 1 april 2012 HG0007 Schagen, juni 2012

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. De resultaten van het project 2.1 Een pracht film met als titel: Prachtvrouw, Prachtplan 2.2 Veel voorlichting en deskundigheidsbevordering voor cultuuromslag 2.3 Ook veel informatieve gesprekken voor burgers zelf 2.4 Target van 78 EK-c s gerealiseerd 2.5 Verdeling EK-c s over de drie regio s 2.6 Verdeling over de gemeenten 2.7 EK-c s inzetten via Steunpunten Huiselijk Geweld en Centra voor Jeugd en Gezin 2.8 Eigen Kracht vaker preventief ingezet 2.9 Aandachtsfunctionarissen: ambassadeurs, stimulators en borging 2.10 Borging binnen instellingen en gemeenten 2.11 Onderzoek WESP "Ieder draagt zijn steentje bij" 2.12 Afsluitende werkconferentie "Eigen Kracht werkt goed!" 3. Het verloop van de laatste projectperiode Klankbordgroep 3.2 Aanvullende financiering door regiogemeenten en ASHG s 3.3 Aandachtsfunctionarissen Eigen Kracht 3.4 Voorlichting en deskundigheidbevordering Eigen Kracht 3.5 Eigen Kracht-conferenties 3.6 Informatieve gesprekken 4. Financiële verantwoording Bijlage 1 Brief aan het College van B & W van de gemeenten in Noord-Kennemerland Voorstel beleidsregel Eigen Kracht-conferenties binnen Wmo Bijlage 2 Programma werkconferentie Eigen Kracht werkt goed op Bijlage 3 Naar ouders en kinderen als zelfstandige probleemoplossers - mei 2012 Eindrapportage juni 2012 Pagina 2

3 1. Inleiding De Provincie heeft op 30 juni 2008 aan de GGD Hollands Noorden een subsidie verleend van , - voor het houden van Eigen Kracht-conferenties. Doel van het project is om bij zorgpunten over kinderen en jongeren deze zorgpunten op te pakken en (dreigende) kindermishandeling in een zo vroeg mogelijk stadium te stoppen door de steun en hulp te geven die volgens de familie en het eigen netwerk nodig is. Het instrument voor het maken van een plan van aanpak voor hulp -en (opvoeding)ondersteuningsvormen voor kinderen in de knel is de zogenaamde Eigen Kracht-conferentie, waarin de positie van de familie, het netwerk en het gezin wordt versterkt. Het is géén hulpverleningsmethodiek maar een besluitvormingsproces dat burgerschap genereert rond kinderen/gezinnen die in moeilijkheden verkeren. Het effect van eigen Kracht-conferenties wordt door onderzoek als veelbelovend gewaardeerd. De concrete target was het realiseren 78 Eigen Kracht-conferenties, evenredig verdeeld over de betrokken regio s en betrokken organisaties. De Eigen Kracht-conferenties van dit project worden ingezet vanuit de frontoffices van de Centra voor Jeugd en gezin (CJG s) en Advies- en Steunpunten Huiselijk Geweld (Steunpunten Huiselijk Geweld/ASHG s) in de regio s Kop van Noord-Holland, Noord-Kennemerland en Gooi en Vechtstreek. In drie jaar tijd zijn de gestelde 78 Eigen Kracht-conferenties uitgevoerd. Daarbij ging het om situaties waarbij sprake is van zorgpunten van kinderen of (dreigende) kindermishandeling. In het totaal zijn de Eigen Kracht-conferenties verdeeld over de drie regio s en de CJG s en ASHG s. Lees meer in het verslag over de uitvoering en de verdeling. Het project heeft gelopen van 1 december 2008 tot 1 april Het verloop van het project en de tussentijdse resultaten zijn te lezen in de twee tussentijdse rapportages t.w. de Eerste tussentijdse rapportage - 1 december 2008 t/m 30 november 2009 (december 2009) en de Tweede tussentijdse rapportage - 1 december 2009 t/m 30 november 2010 (december 2010). Samen met deze eindrapportage, waarin het verslag over de laatste periode is opgenomen, geeft het een goede impressie van hoe het project is verlopen. In deze eindrapportage is terug te vinden hoe we steeds gezocht hebben naar een manier om een andere manier van denken en werken in de vorm van Eigen Kracht-conferenties (verder EK-c s) - bij burgers, professionals en gemeente ambtenaren onder de aandacht te kunnen brengen. Ook te lezen valt hoe lastig het soms was en hoe we toch uiteindelijk alle EK-c s hebben kunnen realiseren. Hoe we in de regio s de werkwijze in de toekomst denken vast te houden en hoe we ook in andere regio s in Noord-Holland belangstelling voor Eigen Kracht oproepen, staat ook in deze rapportage beschreven Want het is voor ons een gegeven dat het een recht is van burgers om in alle situaties eerst hun eigen plan te trekken. We zien dat Eigen Kracht in Noord-Holland door dit project een vaste plek heeft verworven en natuurlijk gaan we ervan uit dat de bal verder gaat rollen. Marja de Kinderen GGD Hollands Noorden Projectleider Eindrapportage juni 2012 Pagina 3

4 2. De resultaten van het project 2.1 Een pracht film met als titel: Prachtvrouw, prachtplan Het hoogtepunt in de voorlichting is zeker de film Prachtvrouw, Pachtplan geweest, met een echte première in Provadja, het filmhuis in Alkmaar. Door Sandra Kooij, de aandachtsfunctionaris van het Steunpunt Huiselijk Geweld / Oranje Huis, is deze film gemaakt. In een productie van Blijfgroep Alkmaar vertelt Bibie Chahat haar bijzondere en aangrijpende verhaal. Bibi is ernstig ziek en heeft geen contact meer met haar familie. Ze beseft dat er iets moet gebeuren, ook met het oog op de toekomst van haar vijfjarige zoon. In eerste instantie ziet ze niets in een Eigen Kracht-conferentie. Ze verandert van gedachten als ze beseft dat ze met een zelfgemaakt plan de regie in eigen handen kan houden. Voor Bibie betekent haar Eigen Kracht-conferentie een grote ommekeer. Ondanks de moeilijke omstandigheden en het verleden maakt ze met haar partner en familie een plan van hoop. Daarmee is ze weer de baas over haar eigen leven. De korte film ging in première tijdens Internationale Vrouwendag op 8 maart Via de website is de film te bekijken. De film is ook in de twee andere regio s vertoond. 2.2 Veel voorlichting en deskundigheidsbevordering voor cultuuromslag Om zowel bij burgers, professionals en gemeenteambtenaren de aandacht te vestigen op en uitleg te geven over de werkwijze van Eigen Kracht is veel voorlichting gegeven. In de projectperiode heeft 168 maal een voorlichting, training, workshop of media-aandacht plaats gevonden over Eigen Kracht-conferenties (verder EK-c s/ek-c). De voorlichting geeft doorgaans informatie over de werkwijze van EK-c en richt de focus op toeleiding er naar toe. Van de in totaal 168 voorlichtingen is dit 46 in t Gooi geweest, 73 maal in Noord- Kennemerland, 37 maal in de Kop en 12 maal in de rest van Noord-Holland dan wel landelijk. Dit is een mooi resultaat, dat vooral tot stand gekomen is door een hechte samenwerking tussen de regiomanagers van de Eigen Kracht Centrale en de diverse aandachtsfunctionarissen. Vooral bij professionals is een cultuuromslag nodig om EK-c s in te zetten, om de meerwaarde voor hun werk en voor de cliënt te zien en om te voelen en in staat te zijn toe te leiden naar EK-c s. De ervaring leert dat men eenmaal zelf het aanbieden of binnen het team moeten hebben meegemaakt om er verder mee aan de slag te gaan. Desondanks hebben professionals soms moeite om in een casus de regie in handen te leggen van de mensen zelf. Zo ook de controle op de uitvoering van de gemaakte plannen uit handen te geven. Dit is een van de redenen om in de voorlichtingen en deskundigheidsbevordering aan dit aspect uitgebreid aandacht te besteden. 2.3 Ook veel informatieve gesprekken voor burgers zelf In 2010 is de Eigen Kracht Centrale begonnen met het laten verzorgen van informatieve gesprekken met burgers door de Eigen Kracht-coördinatoren zelf. Zij gaven uit leg over wat en hoe de werkwijze is. De ervaring is dat professionals het vaak moeilijk vinden om de werkwijze van Eigen Kracht aan cliënten uit te leggen en hen te motiveren tot het aangaan Eindrapportage juni 2012 Pagina 4

5 van een EK-c. In totaal zijn er tijdens het project 66 van deze informatieve gesprekken gevoerd. Hiervan hebben er 52 tot een EK-c geleid. 2.4 Target van 78 EK-c s gerealiseerd Goed nieuws is dat we met een verlenging van vier maanden de target van 78 EK-c s hebben gehaald. Voor een nieuwe werkwijze die nog weinig bekend was in Noord-Holland, is dit mooi resultaat. Over waar de EK-c s en hoe deze zijn ingezet zie de tabel hieronder en lees verder in de volgende paragrafen. EK-c s in over de hele projectperiode 2009 tot april 2012 Aangevraagde EK-c s door CJG ASHG Burgers zelf Totaal / / / 2012 Kop van Noord-Holland Noord Kennemerland Gooi en Vechtstreek Totaal t/m Verdeling EK-c s over de drie regio s De verdeling van de EK-c s over de drie regio s is als volgt: 19 in de Kop van Noord-Holland, 39 in Noord-Kennemerland en 20 in Gooi en Vechtstreek. In Noord-Kennemerland hebben verreweg de meeste EK-c s plaats gevonden. Daarbij moet worden aangetekend dat in de Kop voorafgaand aan het project al 25 EK-c s waren ingezet en tijdens de projectperiode vanuit het Steunpunt nog 13 extra bij huiselijk geweld. Voor Gooi en Vechtstreek was Eigen Kracht relatief gezien nog weinig bekend. Maar ook hier is het balletje gaan rollen. 2.6 Verdeling over de gemeenten Uiteraard is ook gekeken in welke gemeenten de EK-c s hebben plaats gevonden. Hieronder is daarvan een overzicht te vinden. Opvallend is dat in de centrumgemeenten in alle drie de regio s de meeste EK-c s hebben plaats gevonden, met Alkmaar als grote koploper, en in iedere regio in twee/drie gemeenten nog een. Hiervoor is geen aanwijsbare reden te geven. Regio s Gemeenten Gegeven EK-c s Kop van Noord-Holland Den Helder 13 Harenkarspel 4 Hollands Kroon 1 Schagen 1 Texel - Zijpe - Totaal: 19 Eindrapportage juni 2012 Pagina 5

6 Noord-Kennemerland Alkmaar 24 Bergen 1 Castricum 1 Graft de Rijp 1 Heerhugowaard 7 Langedijk 5 Schemer - Heiloo - Totaal: 39 Gooi en Vechtstreek Blaricum 1 Bussum 2 Hilversum 10 Huizen 5 Laren - Muiden - Naarden - Weesp 1 Wijdemeren 1 Totaal: 20 Totaal EK-c s via Steunpunten Huiselijk Geweld en Centra voor Jeugd en Gezin De bedoeling van het project was om gelijkelijk de EK-c s in te zetten via de Steunpunten Huiselijk Geweld en Centra voor Jeugd en Gezin. Lees hieronder hoe dit is uitgepakt. Bij Steunpunten Huiselijk Geweld In de Steunpunten voor Huiselijk Geweld (Steunpunten) zijn er in totaal 28 EK-c s ingezet via respectievelijk Steunpunten, Blijf of Oranje Huis. Deze inzet sluit aan bij de gedachte - en ook bij resultaten uit onderzoek - dat een Ek-c een goed en mooi middel is om mensen, ook als er sprake is van huiselijk geweld, zelf aan de slag te laten gaan om een eind te maken aan hun problemen. Ze doen dit samen met leden van hun familie en netwerk die ze vertrouwen, en worden daarbij ondersteund door een Eigen Kracht-coördinator. Tijdens de Eigen Kracht-conferenties bij situaties van huiselijk geweld kunnen families een plan maken om het geweld te stoppen, maar ook een plan om problemen op te lossen die de oorzaak of het gevolg zijn van het huiselijk geweld of die ermee samenhangen. De ervaring leert dat dat er bijna altijd verbetering in de situatie is gekomen en dat de veiligheid is toegenomen. Dat kwam ook uit het onderzoek dat is gedaan in het kader van het eerdere project in de Kop Oplossen huiselijk geweld door zelf aan zet te zijn. Betrokkenen krijgen meer steun en begrip van familie en netwerk en slachtoffers durven grenzen te stellen. Betrokkenen vinden het ook belangrijk dat zij in de periode na de Eigen Kracht-conferentie steun bij de uitvoering van het plan kunnen krijgen en hulpverlening die zij zelf aanvullend nodig vinden. Eindrapportage juni 2012 Pagina 6

7 Bij Centra voor jeugd en Gezin Het inzetten via de Centra voor Jeugd en Gezin (CJG s) is minder succesvol verlopen. Dit is grotendeels te wijten aan de vertraging bij het opzetten van de CJG s in diverse gemeenten en wijken. In totaal zijn er 32 EK-c s in het kader van CJG- vorming of huidige of toekomstige ketenpartners ingezet. Twee EK-c s zijn daadwerkelijk door een CJG aangevraagd, en wel in Heerhugowaard. Verder vroeg BJZNH tienmaal een EK-c aan waarvan eenmaal door BJZNH/AMK, GGD HN/JGZ zes maal en verdere aanvragen kwamen van ketenpartners als Zandbergen Jeugd- en Opvoedhulp, Amaris Zorggroep, Trappenberg, William Schrikker Groep, Versa Welzijn en de Rechtbank. Maar of juist vanuit burgers zelf Relatief veel aanvragen zijn gekomen van mensen of familie zelf (burgers). Iets wat vooraf niet als zodanig benoemd of voorzien was. In totaal zijn binnen dit project 18 aanvragen van burgers zelf gekomen. Daarbij hebben deze aanvragen van de burgers zelf juist ook vaker tot een EK-c geleid (zie onderzoek WESP 2.11). 2.8 Eigen Kracht vaker preventief ingezet Een van de bedoelingen van het project was om preventiever, eerder en voordat hulpverlening aan de orde is, EK-c s in te zetten. Dit doel is gerealiseerd. Mogelijk dat het groeiende aantal aanvragen van burgers zelf hierbij een rol heeft gespeeld. Uit het onderzoek van WESP (zie 2.11) naar de EK-c s in dit project blijkt dat 16% van de betrokkenen geen hulpverlening heeft. Dit cijfer ligt landelijk lager namelijk op 11%. Aanvragen die in het kader van dit project zijn gedaan hebben vaker betrekking op situaties waarin geen hulpverlening is (16%) dan wel korter als twee jaar (39%). Bijna de helft (44%) van de hoofdpersonen van de EK-c s heeft al langer dan 2 jaar te maken met professionele hulpverlening. Landelijk ligt dit iets hoger 47%. Lees meer in het onderzoek "Ieder draagt zijn steentje bij" (WESP, 2012). 2.9 Aandachtsfunctionarissen: ambassadeurs, stimulators en borging Er zijn in de projectperiode vier aandachtsfunctionarissen actief geweest: binnen GGD Hollands Noorden Ria Timmer, binnen GGD Gooi en Vechtstreek Brigit Hamburg, binnen Steunpunt Huiselijk Geweld Noord-Kennemerland Sandra Kooij en binnen Advies- en Steunpont Huiselijk Geweld Kop van Noord-Holland Joyce Boshoff. De vier aandachtsfunctionarissen hebben de volgende activiteiten uitgevoerd: Ambassadeursfunctie: overtuigen, warm houden etc. binnen de instelling Organiseren van presentaties, workshops en trainingen Voorbeeldfunctie vervullen voor collega s door zelf EK-c s in te zetten Stimuleren aanvragen EK-c s door nabellen, huisbezoek bij belangstelling en/of snelle doorgeleiding via de regiomanager voor een informatief gesprek met een Eigen Kracht-coördinator Direct publiek aanspreken via kraam op de markt, informatiemarkt of voorlichtingsbijeenkomst Vast agendapunt inbrengen in casusoverleggen van JGZ en van de Steunpunten om EK-c s in te zetten en aanbod te benutten Eindrapportage juni 2012 Pagina 7

8 Borging in de diverse werksoorten van ASHG en CJG etc., bijvoorbeeld door inschrijven in werkprocessen JGZ en Steunpunt Borging binnen instellingen en gemeenten Tijdens de hele projectperiode is er aandacht uitgaan naar de borging na afloop van het project. Door regiogemeenten vanaf het startpunt te betrekken bij het gedachtegoed en bij de financiering van het project heeft borging steeds de nodige aandacht gekregen. Vanuit gemeenten is er ruim belangstelling voor Eigen Kracht. Door centrumgemeenten wordt de belangstelling geconcretiseerd zowel vanuit het budget van de Steunpunten Huiselijk Geweld (vrouwenopvang) als vanuit de Wmo gedachte. Eigen Kracht raakt immers de kern van de Wmo: eerst kijken wat burgers zelf kunnen regelen. Daarom is Eigen Kracht goed in te zetten bij de aanpak van huiselijk geweld. Eigen Kracht gaat over burgerschap en regie. Burgers zijn zeer wel in staat om goede en veilige plannen te maken en professionals alleen daar in te schakelen waar de eigen kring dat nodig vindt. Dit is vraagsturing in optima forma! Dit heeft in de drie betrokken regio s tot de volgende resultaten geleid: Kop van Noord-Holland Mede op initaitief van de centrumgemeente Den Helder is het in dit eindverslag beschreven project tot stand gekomen. In de Kop zijn vanaf 2010 vanuit het Steunpunt jaarlijks een aantal EK-c s beschikbaar. EK-c zijn ingebed binnen het werkproces van huiselijk geweld en huisverbod. Ook in het aanbod van GGD/JGZ is Eigen Kracht structureel opgenomen. Verder zijn ook binnen de mantelzorg in Den Helder EK-c s ingezet. Bij de regiogemeenten is men bekend met de werkwijze van EK, maar is nog geen beleid gerealiseerd om EK-c mogelijk te maken in het kader van de Wmo. Noord-Kennemerland Binnen deze regio is binnen het Steunpunt / Oranje Huis de werkwijze ruim ingezet tijdens de projectperiode. Alkmaar was ook een van de medefinanciers van het project. Dit heeft ertoe geleid dat - nu het project is afgelopen - de centrumgemeente Alkmaar voor EK-c s heeft mogelijk gemaakt om in te zetten bij huiselijk geweld. Dit is bedoeld als tussenoplossing tot een definitieve oplossing voor de financiering gevonden is. Ook hebben de regiogemeenten (behalve Bergen) het project mede gefinancierd. Deze constructie is mede bedacht in samenwerking met de gemeentelijke regiegroep Jeugd Noord-Kennemerland. Op advies van deze regiegroep is een beroep gedaan op gemeenten om Eigen Kracht-conferenties als voorziening binnen de Wmo op te nemen, zodat op het moment dat zich een vraag hiernaar voordoet dit als werkwijze/instrument kan worden ingezet. EK-c s worden dan niet standaard ingekocht maar op moment dat een EK-c nodig is, kan via de Wmo worden aangevraagd. Dit is inmiddels mogelijk binnen de gemeenten Alkmaar, Graft de Rijp en Heerhugowaard. Hierdoor wordt het mogelijk gemaakt dat burgers met hun familie en netwerk eigen plannen kunnen maken vanuit het nemen van eigen verantwoordelijkheid voor de oplossing van hun problemen. Eindrapportage juni 2012 Pagina 8

9 Gooi en Vechtstreek Binnen deze regio heeft de centrumgemeente Hilversum een eenmalige bijdrage verstrekt aan het project. Door wisseling van functies is een benodigd vervolg achterwege gebleven. De gemeente Huizen heeft voor ouderen een aantal EK-c s ingezet. In deze regio is relatief gezien bij gemeenten nog weinig aandacht voor Eigen Kracht. Andere regio s in NH Verder zien we dat ook in andere regio s bij instellingen en gemeenten belangstelling is om EK-c s in te zetten. Hierbij kan genoemd worden: Jeugdzorg via Instellingenberaad Mensen met een handicap via MEE Hilversum en Haarlem Mensen met kwesties na stelselwijziging AWBZ, ouders en jeugdigen, CJG in gemeente Haarlem Ouders en jeugdigen CJG Heerhugowaard Nazorg ex-gedetineerden Alkmaar (pilot) Daarnaast is in mei 2012 voor de gemeente Amsterdam een bijdrage geleverd door SO&T Kwaliteit in opvoeden en opgroeien, Eigen Kracht Centrale en PROK, aan het functioneel ontwerp Om het kind! Hervorming Zorg voor jeugd onder de titel Naar ouders en kinderen als zelfstandige probleemoplossers. Het gedachtegoed van Eigen Kracht, het hebben van de regie van mensen zelf, heeft in diverse werkwijzen als Eigen Kracht-conferenties, Triple P en Sign of Safety vorm gekregen. Daarom wordt in de bijdrage gepleit voor een inzetten van deze werkwijzen in het voorveld (scholen, kinderopvang, jeugdgezondheidszorg en CJG s.). In bijlage 3 is ter inspiratie voor andere gemeenten en instellingen deze bijdrage integraal opgenomen. Concluderend kan gesteld worden Eigen Kracht in NH door dit project een plaats heeft gekregen en natuurlijk gaan we ervan uit dat de bal in NH verder zal rollen Onderzoek WESP Ieder draagt zijn steentje bij In 2012 heeft onderzoeksbureau WESP jeugdzorg het evaluatieonderzoek naar de Eigen Kracht-conferenties binnen dit project verricht. Het onderzoeksrapport verscheen in juni 2012 onder titel Ieder draagt zijn steentje bij. Resultaten Eigen Kracht-conferenties pilot Noord-Holland De belangrijkste bevindingen in vergelijking met landelijke cijfers zijn: Relatief veel aanvragen zijn van de mensen en familieleden zelf Eigen Kracht is vaker preventief ingezet De top drie onderwerpen zijn echtscheidingsperikelen, financiële problemen en overbelasting ouders Aanvragen hebben minder vaak tot een EK-c geleid Aanvragen van de mensen zelf en hun familieleden hebben juist vaak tot een EK-c geleid Er zijn meer aanwezigen vanuit familie en sociaal netwerk bij de EK-c s Alle gehouden EK-c s zijn met een plan afgesloten Meerderheid deelnemers zijn tevreden over EK-c en het gemaakte plan Mensen zelf zijn meest tevreden over uitvoering plannen en afspraken Eindrapportage juni 2012 Pagina 9

10 Lees meer in het onderzoeksrapport Ieder draagt zijn steentje bij. Het Is te vinden op onder publicaties of op Afsluitende werkconferentie Eigen Kracht werkt goed Op vrijdag 18 november 2011 vond de afsluitende werkconferentie Eigen Kracht werkt goed! plaats. De werkconferentie ondervond grote waardering van de ruim 50 aanwezigen. Het programma was compact en gaf een mooie variatie van presentaties en beelden die heel inspirerend werkten. De projectleider gaf een overzicht van de activiteiten van het project en hoe het Steunpunt in de Kop dit heeft ingebed, de gemeenten Amsterdam en Purmerend vertelden hoe zij Eigen Kracht inzetten binnen jeugdbeleid en er waren diverse filmpjes te zien zoals Pracht vrouw, Pracht plan. De bijeenkomst vond plaats onder de stimulerende leiding van Dennis Kragten (Projectmanager Overijssel, Expertisecentrum William Schrikker). Het enthousiasme was groot en dat bleek duidelijk uit de reacties en de geanimeerde gesprekken tijdens de pauze en na afloop. De werkconferentie kreeg in de evaluatie dan ook het cijfer 8. De presentatie van Marja de Kinderen is te vinden op De film Prachtvrouw, Prachtplan, over het inzetten van Eigen Kracht als middel om een slachtoffer van huiselijk geweld in haar kracht te zetten te bekijken via de link De presentatie van Frank de Graaff over de inzet van Eigen Kracht in de jeugdzorg in Amsterdam is opgenomen als bijlage. Het filmpje waarin Lodewijk Asscher, wethouder in Amsterdam, vertelt waarom hij Eigen Kracht-conferenties ondersteunt in zijn stad en in de stadsregio waar hij portefeuillehouder jeugdzorg is, is te vinden onder kracht.nl/nl/artikel/speech-lodewijk-asscher-wethouder-van-oa-jeugdzaken-in-amsterdam- 4-min-17 De informatie over Eigen Kracht in Purmerend van Pieter Janssen, adviseur Jeugdbeleid- Maatschappelijke ontwikkeling Purmerend, is te vinden onder en het filmpje 'Aan de slag met lef en vertouwen in Eigen Kracht' onder Eindrapportage juni 2012 Pagina 10

11 3. Het verloop van de laatste projectperiode Het project heeft gelopen van 1 december 2008 tot 1 april Het verloop van de eerste jaren en de tussentijdse resultaten zijn te lezen in de twee tussentijdse rapportages t.w. de Eerste tussentijdse rapportage - 1 december 2008 t/m 30 november 2009 (december 2009) en de Tweede tussentijdse rapportage - 1 december 2009 t/m 30 november 2010 (december 2010). Hier volgt het verslag van de laatste projectperiode van 1 december 2010 tot 1 april Klankbordgroep De klankbordgroep is o.l.v. Hilleke Crum in 2011 tweemaal bij elkaar geweest met de aandachtsfunctionarissen die tot 1 juli 2011 werkzaam zijn geweest. Daarna zijn de regiomanagers Eigen Kracht Noord-Holland en de projectleider nog een aantal malen bijeen geweest om de slotconferentie voor te bereiden. 3.2 Aanvullende financiering door regiogemeenten en ASHG s De aanvullende financiering door de diverse regiogemeenten in de drie regio s Kop van Noord-Holland, Noord-Kennemerland en Gooi en Vechtstreek is grotendeels rondgekomen. Alleen de benodigde tweede bijdrage in Gooi en Vechtstreek via de centrumgemeente Hilversum en de bijdrage van de gemeente Bergen in Noord-Kennemerland zijn niet gerealiseerd. Zo ook hebben de ASHG s geen of een beperkte financiële bijdrage kunnen leveren omdat de middelen niet beschikbaar waren. Daarom zijn in 2011 aan uitgavenkant de verplichtingen naar beneden toe bijgesteld. Voor een financieel overzicht van het gehele project zie paragraaf Aandachtsfunctionarissen Eigen Kracht Binnen het project is gekozen om te werken met aandachtsfunctionarissen Eigen Kracht bij de diverse organisaties. De hoofdtaak heeft bestaan uit het onder de aandacht brengen, inbedden en borging van de Eigen Kracht-werkwijze binnen CJG s en ASHG s. In de projectperiode zijn er vier aandachtsfunctionarissen aangesteld. Te weten twee aandachtfunctionarissen bij de GGD Hollands Noorden voor de regio s Kop van Noord- Holland en Noord-Kennemerland en bij GGD Gooi en de Vechtstreek en twee bij de Steunpunten Huiselijk Geweld in Noord-Kennemerland en in de Kop. Alle vier de aandachtsfunctionarissen hebben in 2011 de werkzaamheden afgerond. GGD Hollands Noorden Binnen GGD Hollands Noorden is Ria Timmer van 1 november 2009 tot 1 december 2011 voor vier uur per week aangesteld als aandachtsfunctionaris Eigen Kracht binnen de JGZ. GGD Hollands Noorden heeft de functie met eigen middelen verlengd van 1 juli tot 1 december GGD Hollands Noorden stelde een projectgroep samen bestaande uit Ria Timmer(ASHG NK)/het Oranjehuis), een vertegenwoordiger van de staf en iemand van het management team. De visie van Eigen Kracht (EK) sluit naadloos aan bij de visie van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ), namelijk aanmoedigen van zelfzorg en het vergroten van de eigen kracht van kind en gezin. Zo ook bij de gedachte één gezin, één plan. Eindrapportage juni 2012 Pagina 11

12 Dit heeft ertoe geleid dat in vanuit de GGD/JGZ (6x) of CJG, EK-c s diverse malen zijn ingezet. Een mooi resultaat. Blijft staan, dat ondanks alle aandacht, inbedding en sympathie die uitgaat naar EK-c s, het regulier inzetten moeizaam verloopt. Er is veel concurrentie van eigen organisatiemethodieken binnen de GGD als één gezin, één plan, Triple P en Voorzorg. Dit zijn allemaal nieuwe manieren van werken waar medewerkers van GGD zich in korte tijd mee vertrouwd moeten maken. GGD Gooi en Vechtstreek Binnen GGD Gooi & Vechtstreek is Brigit Hamburg op 1 februari 2010 voor acht uur per week aangesteld als aandachtsfunctionaris Eigen Kracht. Brigit Hamburg stelde zich vooral op als ambassadeur EK en richtte zich op het openen van deuren voor EK intern binnen de GGD (het ASHG en de CJG s inclusief Vangnet Jeugd) en extern bij de ketenpartners breed. Zij creëerde daardoor kansen tot contact, en kansen tot informeren en voorlichten door de regiomanager. In de loop van de 16 maanden heeft zij geprobeerd de kring groter te maken, analoog aan het principe van de EK-c. Dit hield in dat zij niet alleen de medewerkers van de GGD binnen het ASHG en het CJG heeft benaderd, maar ook dat zij de direct betrokken organisaties daaromheen geïnspireerd heeft. In t Gooi zijn in EK-c ingezet. Het inzetten van EK-c s vraagt om een cultuuromslag bij de uitvoerend medewerkers: dit vergt veel meer tijd. De hulpverlener moet nl. voor een deel de casus loslaten. De stap naar het automatisch aanbieden van een EK-c is ook nog lang niet gezet. Opmerkelijk is ook de beweging van binnenuit en onderop binnen de GGD zoals we ook zien binnen de GGD Noord-Holland Noord. Door het management wordt aangegeven dat er geen ruimte is voor EK vanwege de (over)volle organisatieagenda, maar desondanks melden diverse uitvoerende disciplines zich voor voorlichting, informatie en toeleiding naar EK-c s. De ervaring leert dat de bal gaat en blijft rollen vanaf het moment dat er EK-c s gaan plaatsvinden. In 2012 wilde de GGD vanuit eigen middelen een impuls geven aan een verdere implementatie van Eigen Kracht maar helaas werd hier aan door de gemeente Hilversum een halt toegeroepen. Steunpunt Huiselijk Geweld Noord-Kennemerland Binnen het Steunpunt Huiselijk Geweld Noord-Kennemerland (SHG NK)/het Oranjehuis) is Sandra Kooij van 1 juli 2009 tot 1 juli 2011 voor vier uur per week werkzaam geweest als aandachtsfunctionaris Eigen Kracht. In heeft het accent gelegen op het borgen van Eigen Kracht binnen het hulpverleningsaanbod van het Steunpunt Huiselijk Geweld/ begeleid wonen/ crisisopvang Oranje Huis door aan te sluiten bij teamvergadering en casuïstiekoverleg. Daarnaast is er aandacht geweest voor het inzetten van Eigen Kracht bij het huisverbod, in reguliere zaken, bij Mobiel Aware. Ook het vorm geven aan het frontoffice werd niet vergeten. Het introduceren van Eigen Kracht bij cliënten van het Oranje Huis gebeurde door elke twee Eindrapportage juni 2012 Pagina 12

13 maanden een themabijeenkomst te organiseren voor cliënten van de crisisopvang, cliënten Mobiel AWARE en cliënten begeleid wonen. Ook was er aandacht voor het introduceren van Eigen Kracht bij Humanitas afd. Homestart. En natuurlijk stond ook in de schijnwerpers het actief betrekken van de ketenpartners van het Steunpunt Dit heeft geresulteerd in negen EKc s vanuit het Steunpunt/Oranje Huis. Een mooi resultaat. In 2012 zal dit vervolgd worden omdat de gemeente Alkmaar voor 2012 elf EK-c voor het inzetten bij huiselijk geweld in Alkmaar heeft mogelijk gemaakt Het hoogtepunt voor het Steunpunt is de totstandkoming van de film Prachtvrouw, Prachtplan geweest, met een echte première in filmhuis Provadja. Deze film is ook getoond in de workshop van het Oranje Huis en Eigen Kracht op het internationaal congres, Family Group Conferences. Het is mooi om te zien hoe Eigen Kracht naadloos aansluit bij het Oranje Huis Methodiek. Goed om te merken dat de teammanagers hier volledig achter staan en zich inzetten om medewerkers hierin te stimuleren en motiveren. Samen met een werkontwikkelaar wordt nagedacht hoe Blijfgroep ook op andere locaties meer gebruik kan gaan maken van EK-c s. Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld Kop van Noord-Holland Binnen het Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld Kop Noord-Holland (ASHG KNH) was Joyce Duinen van 1 februari 2010 tot 1 juli 2011 voor vier uur per week aangesteld als aandachtsfunctionaris Eigen Kracht. Binnen het Steunpunt is ook het eerdere project Eigen Kracht binnen ASHG KNH - Oplossen huiselijk geweld door zelf aanzet te zijn uitgevoerd. In het primaire proces van zowel huisverbod als huiselijk geweld is het aanbieden van een EK-c (en de toeleiding zodra de betrokkene aangeeft een EK-c te willen) gestandaardiseerd. Iedereen die met het ASHG te maken krijgt, kan kiezen voor een EK-c. Dit is vastgelegd binnen het handboek van de werkwijze van het ASHG. Tevens is er binnen de subsidie van het Steunpunt de laatste jaren een aantal EK-c s opgenomen. Voorts zijn EK-c s door gecombineerde workshops/trainingsdagen Huisverbod en De praktijk bekend gemaakt onder de ketenpartners. De aandachtsfunctionaris heeft EK warm gehouden bij de ketenpartners in het Platform Hulpverlening rondom huiselijk geweld in Den Helder en Schagen. De organisaties in het Platform Hulpverlening leiden echter nog nauwelijks toe naar EK-c s. Net zoals in Noord- Kennemerland is het ASHG voornemens de ketenpartners een verdiepingsbijeenkomst Toeleiden naar EK aan te bieden. Daarnaast is in het thema ook onder de aandacht gebracht van de cliënten van Blijf Den Helder en Femgard/begeleid wonen. In leidde dit tot negen EK-c s. Hiervan zijn er zeven binnen de subsidie van het Steunpunt uitgevoerd en twee in het kader van dit project. Voor veel personen en gezinnen geldt dat er op het moment dat er contact is met of vanuit het ASHG sprake is van een crisis. Bij uitstek een geschikt moment om een positieve verandering in te zetten er moet immers een beweging komen om de crisis te bezweren maar het blijkt moeilijk te zijn om op dat moment de voordelen van een EK-c duidelijk te Eindrapportage juni 2012 Pagina 13

14 maken aan de betrokkenen. Daarbij is de schaamte voor de situatie vaak groot. Relatief weinig mensen kiezen daarom op dat moment voor een EK-c. Toch laten resultaten uit onderzoek 1 naar 25 EK-c s vanuit een situatie van huiselijk geweld zien dat betrokkenen er tevreden over waren en aan anderen in eenzelfde situatie een EK-c zouden aanraden. 3.4 Voorlichting en deskundigheidsbevordering Eigen Kracht In 2011 is de voorlichting over Eigen Kracht-conferenties verder van de grond gekomen in alle drie de regio s. De voorlichting geeft doorgaans informatie over de werkwijze van EK-c en richt de focus op toeleiding naar een EK-c. In totaal heeft 90 keer een voorlichting, training, workshop of media-aandacht plaats gevonden. Hiervan zijn er 25 in het Gooi geweest, 46 in Noord-Kennemerland, 16 in de Kop en 3 in de rest van Noord-Holland. De voorlichting wordt per regio benoemd. Regio Gooi & Vechtstreek December 10: Artikel in huis aan huis blad van de GGD (verschijnt 1x per twee jaar) Februari 11: Persbericht aangeleverd aan regionaal dagblad De Gooi en Eemlander (free publicity). Februari 11: Artikel in Stafnieuws JGZ (bereik: medewerkers jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar). Februari 11: Interview voor blad Uit Voorzorg met foto s (glossy, verschijnt 2x per jaar voor klantrelaties van de GGD). Februari 11: Evenement: standje bemand op landelijk RAAK-congres in Nieuwegein Maart 11: Interview met foto in dagblad De Gooi en Eemlander n.a.v. eerdere plaatsing persbericht. April 11: Artikel in Gewest Actueel (Digitale Nieuwsbrief voor gemeenten en samenwerkingspartners van het Gewest in de regio). April 11: Factsheet met informatie over EK-c verstuurd aan aantal ambtenaren en bestuurders van gemeenten evenals aan aantal managers GGD. Doel: agendasetting i.v.m. de ontwikkelingen en uitbreiding van de WMO en de transitie van delen van de jeugdzorg naar de gemeenten en borging in bestaand en zich ontwikkelend beleid. April 11: Individuele gesprekken gevoerd met de procesregisseurs CJG (3) over inzet EK-c in casusoverleg van het CJG. Lukt het aanbieden van een EK-c? Wat hebben de medewerkers nog nodig? April 11: Gesprek met medewerkers ASHG: varianten toegelicht en afspraken gemaakt over aanbieden EK-c aan cliënten. Heeft geresulteerd in presentatie van de leidinggevende afd. OGGZ in het casusoverleg huiselijk geweld om EK-c s min of meer standaard aan te bieden. April 11: Gesprek met coördinator Tweede Kansbeleid over inzet variant EK-c bij dreigende woninguitzetting. Mei 11: Informatie op GGD website en op CJG-website en 1 Ik heb nooit eerder een grens durven trekken, maar nu wel Eigen Kracht werkt bij huiselijk geweld! Onderzoek naar Eigen Kracht-conferenties inzetten bij het Steunpunt Huiselijk Geweld Kop van Noord-Holland, WESP Eindrapportage juni 2012 Pagina 14

15 Mei 11: Evenement: materiaal in standje van het ASHG op open dag over Veiligheid in Bussum. Mei 11: Gesprek met afvaardiging van Versa (maatschappelijk werk en welzijnswerk): varianten EK-c besproken. Van belang voor algemeen- en schoolmaatschappelijk werk, jongeren- en opbouwwerk. Resulteert in een workshop. Mei 11: Toelichting op EK-c varianten aan deelnemers Preventie Overleg Jeugd (middenkader: staf en coördinatoren, regiobreed). Mei 11: Presentatie in interactieve vorm voor medewerkers Bureau Jeugdzorg het Gooi, afdeling vrijwillige hulpverlening. Juni 11: Mailing: Poster en folders over EK-c toegestuurd aan jeugdconsulenten en coördinatoren van CJG s in de regio. Om zichtbaar op te hangen/neer te leggen en/of bezoekers CJG actief op te attenderen. Juni 11: Artikel uit Binnenlands Bestuur (15juni) van Erik Gerritsen aan leden van Platform Jeugd (management) verstuurd i.s.m. secretaris Platform Jeugd. Juni 11: Gesprek MEE over aanbieden varianten aan cliënten. Afspraak voor presentatie tijdens lunchbijeenkomst aan consulenten (na de zomervakantie). Juli 11: Workshop met open inschrijving aan Versa medewerkers. Juli 11: Presentatie aan politie in Loosdrecht. September 11: Presentatie Politie Gooi en Vechtstreek aan wijk- en jeugdagenten. September 11: Ouderplatform Gooi en omstreken een link op website naar EK-c plaatsen. September 11: Mailing aan internbegeleiders/directies basisonderwijs en zorgcoördinatoren/directies van voortgezet onderwijs over EK-c variant. Oktober 11: Presentatie consulenten van MEE tijdens lunchbijeenkomst. Noord-Kennemerland 16 december 10: EK-voorlichting aan wijkagent Overdie: uitnodiging voor deelname aan de stuurgroep Buurtmoeders. Afspraak EK-presentatie op 13 januari januari 11: gesprek voortgang EK in ASHG/Oranjehuis. 11 januari 11: voorlichting en toeleiding EK-c i.s.m. de interne aandachtsfunctionaris van de GGD Hollands Noorden aan 6 SVP ers en 3 Jeugdartsen in Heerhugowaard. 13 januari 11: EK-voorlichting en presentatie aan de stuurgroep van het project Buurtmoeders. 14 januari 11: EK-voorlichting en koppeling naar wijkoverleg De Mare met wijkcoördinator De Mare gemeente Alkmaar, Ben Godijn. 18 januari 11: (vervolg)training 11 medewerkers ASHG/Oranjehuis. 15 februari 11: EK-voorlichting en presentatie aan het team van 5 wijkcoördinatoren te Alkmaar. 18 januari 11: training toeleiding i.s.m. de interne aandachtsfunctionaris van aan medewerkers van het ASHG/Oranjehuis. 3 februari 11: EK-voorlichting en presentatie aan het team van 9 wijkagenten te Alkmaar. 3 maart 11: bepaling aanpak in stuurgroep Buurtmoeders te Alkmaar. Eindrapportage juni 2012 Pagina 15

16 6 maart 11: première van film Prachtvrouw, prachtplan in theater en filmhuis Provadja te Alkmaar voor genodigden en burgers, in het kader van viering van Internationale Vrouwendag. Film gemaakt door BlijfGroep en organisatie in handen van BlijfGroep en Eigen Kracht Centrale. Meer dan 100 bezoekers. 14 maart 11: regiegroep Jeugd Alkmaar, Heerhugowaard, Heiloo, Bergen, Schermer, De Rijp 23 maart 11: presentatie EK tijdens opening CJG te Heiloo. 11 april 11: EK-voorlichting en presentatie aan Intern Begeleiders van het basisonderwijs in en rond Alkmaar en Heerhugowaard. 20 april 11: inputbijeenkomst Buurtalliantie in Alkmaar, resulterend in workshop EK tijdens Buurtalliantiedag 072. Vanaf mei 11 is Eigen Kracht een vast agendapunt tijdens de maandelijkse bijeenkomsten Cliëntparticipatie. 9 mei 11: lunchbijeenkomst Brijder Stichting te Alkmaar: informatie en voorlichting over EK aan 23 medewerkers. 10 mei 11: terugkombijeenkomst medewerkers Oranjehuis, vervolg op training van 18 januari mei 11: informatie en voorlichting over EK-c s aan 40 buurtmoeders van Turkse, Marokkaanse, Spaanse en Nederlandse afkomst in Alkmaar. 24 mei 11: informatie over EK is uitgereikt aan 40 huisartsen en 35 praktijkondersteuners e.a. tijdens een nascholing over huiselijk geweld en kindermishandeling. 25 mei 11: informatie en voorlichting over EK-c s aan cliënten Oranjehuis. 25 mei 11: themalunchbijeenkomst DNO Alkmaar. Introductie EK in alle teams Nachtopvang, Trainingshuis, Begeleid Wonen, Centrale Voordeur en Trajectbegeleiding. 26 mei 11: overleg met een stafmedewerker van Parlan en twee medewerkers van over het verschil tussen de inzet en toepassing van FamilieNetwerk Beraad en Eigen Kracht-conferenties. 31 mei 11: workshop EK tijdens Buurtalliantiedag juni 11: eerste overleg m.b.t. plan van aanpak voor introductie en implementatie EK-c s binnen GGZ Alkmaar en Heerhugowaard. 9 juni 11: kennismaking met manager Resto van Harte Alkmaar, Amsterdam Z-O en Resto Onderzoek VanHarte Centrum: afspraak tot informatie & voorlichting op 14 oktober 11 in Oud-Overdie. 27 juni 11: kennismaking met en informeren van de oprichtster van Moedercentrum Alkmaar voor allochtone moeders en een oud-wethouder van Alkmaar. 28 juni 11: drie maal een workshop Eigen Kracht tijdens de Alkmaarse Themadag Vrijwilligers aan 65 vrijwilligers van diverse organisaties. Thema is Signaleren van kindermishandeling en dan? 7 juli 11: kennismaking met en informeren van de coördinator van het Platform Migranten en Gezondheidszorg Alkmaar. 28 juli 11: kennismaking met, informeren van en afstemming zoeken met de coördinator van het Bezoekvrouwen project van welzijnsorganisatie Kern8. Eindrapportage juni 2012 Pagina 16

17 2 augustus 11: kennismaking met, informeren van en afstemming zoeken met WWZwijzer Alkmaar. 8 september 11: training GGZ Noord-Holland Noord, Alkmaar en Heerhugowaard. 12 september 11: vertoning film Bibie en informatie en voorlichting over EK-c s aan de Alkmaarse PvdA-fractie. 13 september 11: informatie & voorlichting 8 medewerkers van het Juridisch Loket te Alkmaar. 3 oktober 11: publieksvoorlichting aan wijkbewoners tijdens Wijkcontactdag Alkmaar, Nieuw-Overdie. 14 oktober 11: informatie & voorlichting tijdens Resto VanHarte in Oud-Overdie aan 24 wijkbewoners. 24 oktober 11: publieksvoorlichting aan 16 wijkbewoners en 7 wijkorganisaties tijdens Wijkcontactdag Alkmaar, Oud-Overdie. 2 november 11: informatie en voorlichting aan Wmo-coördinatoren van de loketten van 4 gemeenten in Noord-Kennemerland. 3 november 11: informatie & voorlichting over EK-c s aan 14 medewerkers van de WNK, de sociale werkvoorziening Noord-Kennemerland en Noordkop. 3 november 11: vervolgbijeenkomst 9 medewerkers GGZ Noordduyne en GGZ Schagen en GGZ NHN (Alkmaar en Heerhugowaard). 4 november 11: oriënterend gesprek met procescoördinator nazorg (ex-) gedetineerden OM Alkmaar, Veiligheidshuis Alkmaar. 8 november 11: oriënterend gesprek met Esdege-Reigersdaal, zorgaanbieder voor mensen met een verstandelijke beperking. 25 november 11: training toeleiden naar EK-c aan migrante bezoekvrouwen van welzijnsorganisatie Kern8. 6 december 11: informatie en voorlichting aan Stichting De Kring Noord, vertrouwenspersoon en bemiddelaar voor ouders die met (jeugd)zorg te maken hebben. 15 december 11 presentatie in regiegroep WWZ-Wijzer in Alkmaar: koersbepaling t.a.v. EK. 21 december 11: informatie en voorlichting aan de Jongerenraad van Klaas Groen, residentiële jeugdhulpverlening. Kop van Noord-Holland 1 december 10: stand van zaken m.b.t. EK in de Noordkop, opfrissen routing, motiveren zorgaanbieders en dienstverleners, 13 personen, tijdens overleg Platform Huiselijk Geweld. 7 december 10: voorlichting EK aan 15 vrijwilligers van het Internationaal Vrouwen Centrum in Den Helder. 13 januari 11: voorlichting EK aan 12 wijkverpleegkundigen van project Zichtbare Schakel in Den Helder. 8 maart 11: première van film Prachtvrouw, prachtplan in Internationaal Vrouwencentrum te Den Helder voor 26 genodigden, in het kader van viering van Internationale Vrouwendag. Eindrapportage juni 2012 Pagina 17

18 16 maart 11: EK-presentatie in Internationaal Vrouwencentrum te Den Helder tijdens de inloopochtend voor 19 bezoeksters. 6 april 11: EK-voorlichting en presentatie aan 7 Intern Begeleiders van het basisonderwijs in Schagen. 8 april 11: vertoning van film Prachtvrouw, prachtplan in Internationaal Vrouwencentrum te Den Helder voor drie wethouders van de gemeente Den Helder. 9 mei 2011: overleg met twee managers van de GGZ Noordduyne over inzet van EKconferenties voor cliënten van de GGZ. Afgesproken wordt de medewerkers Den Helder en Schagen eind juni 11 te trainen. De betrokken managers maken intern een projectachtige structuur gericht op het opdoen van concrete ervaring met EK. 24 mei 11: informatie en voorlichting over EK-c s aan twee Wmo-loketmedewerkers in aanwezigheid van een gemeentelijke beleidsmedewerker. 23 juni 11: training GGZ Noordduyne aan 6 medewerkers. 27 juni 11: vervolgbijeenkomst EK voor de dames van de 55+ groep van het Internationaal Vrouwencentrum te Den Helder. 30 juni 11: training GGZ Schagen aan 12 medewerkers. 11 oktober 11: introductietraining toeleiding naar EK-c s aan 9 medewerkers Blijfgroep Den Helder. 27 oktober 11: informatie en voorlichting over EK-c s bij Cliënten BelangenBureau in Den Helder. 27 oktober 11: informatie en voorlichting over EK-c s bij Cliënten BelangenBureau in Hoorn. 3 november 11: vervolgbijeenkomst GGZ Noordduyne en GGZ Schagen en GGZ NHN (Alkmaar en Heerhugowaard). Noord-Holland Noord en t Gooi en Noord-Holland Februari 11: huis-aan-huis bladen artikel. November 11: persbericht Noord-Hollandse media. 18 november 11: Werkconferentie Eigen Kracht werkt goed te Amsterdam, 50 deelnemers. 3.5 Eigen Kracht-conferenties In de periode van zijn er 39 Eigen Kracht-conferenties geweest waarvan er 14 zijn aangevraagd in het kader van CJG s en 14 in het kader van ASHG s. In 11 gevallen kwam de vraag van burgers zelf. Van deze EK-c s hebben er 19 in Noord-Kennemerland, 9 in de Kop en 11 in het Gooi plaatsgevonden. Eindrapportage juni 2012 Pagina 18

19 EK-c s in over de hele projectperiode 2009 tot april 2012 Aangevraagde EK-c s door CJG ASHG Burgers zelf Totaal / / / 2012 Kop van Noord-Holland Noord Kennemerland Gooi en Vechtstreek Totaal In het totaal zijn er in , in en in 2011/ EK-c s in het kader van dit project gegeven. Dus totaal 78 EK-c s t/m Informatieve gesprekken Naast EK-c s vonden er in 2011/ informatieve gesprekken met hoofdbetrokkenen van families/gezinnen plaats. Hiervan leidde 39 informatiegesprekken tot een aanvraag voor een EK-c s. Deze aanvragen zijn verwerkt in bovenstaande tabel. Eindrapportage juni 2012 Pagina 19

20 4. Financiële verantwoording Financiële verantwoording project Alle bedragen zijn inclusief niet verrekenbare BTW algemeen Naam project Naam projectleider HG0007 project Eigen Kracht Marja de Kinderen Aanvang en einde project Begroting/ Toegekende subsidie Realisatie Regiomanager Eigen Kracht *1) Eigen Kracht-conferenties Advieskosten Eigen Kracht Centrale *2) Training en coaching *3) Onderzoekuitvoering (WESP) Publiciteit Klankbordgroep Evaluatie en overdracht *4) Symposium Projectbegeleiding Overige Kosten Totaal uitgaven Inkomsten Bijdrage Provincie ontvangen Bijdrage gemeenten Overige bijdragen *5) Totaal inkomsten Saldo: Verklaring van belangrijkste verschillen t.o.v. begroting Omdat een aantal partijen minder middelen beschikbaar heeft gesteld voor de uitvoering van het project, is een aantal onderdelen gecombineerd uitgevoerd hetgeen tot efficiency voordeel heeft geleid. 1*) De regiomanager Eigen Kracht J. Welten heeft haar werkzaamheden beëindigd op 2 september 2010; er is gekozen om alleen verder te gaan met aandachtsfunctionarissen. Hierbij is geanticipeerd op de inschatting op minder inkomsten. Eindrapportage juni 2012 Pagina 20

21 2*) De adviezen van de Eigen Kracht Centrale zijn in natura ingebracht. Er is voor gekozen geen facturen over en weer hiervoor te versturen. Daarom is zowel aan de inkomsten als de uitgavenkant deze bijdrage niet opgenomen. Hierdoor is dit in de realisatie komen te vervallen. 3*) De aandachtsfunctionarissen hebben de voorlichting op zich genomen waardoor deze post lager uit gevallen is wat met het oog op de lagere inkomsten efficiënter was. 4*) De overdracht is vanaf het begin van het project meegenomen door de regiomanager en de projectleider. De overdracht en afsluiting is gecombineerd met het symposium wat tevens een kostenbesparing heeft opgeleverd. Hierdoor is een besparing gerealiseerd op de kosten van evaluatie en overdracht en een lichte overschrijding op de post symposium. 5*) De gemeente Hilversum heeft eenmalig beschikt in plaats van de aangevraagde ,-. Vanuit Steunpunt Huiselijk Geweld `t Gooi waren geen eigen middelen beschikbaar terwijl er in de begroting ,-- was opgenomen. Het Steunpunt Huiselijk Geweld Noord-Kennemerland heeft omgeslagen in de bijdragen van de regiogemeenten. De gemeente Bergen heeft niet bijgedragen en daarom is het gerealiseerde bedrag in Noord- Kennemerland lager. Het Steunpunt Huiselijk Geweld Kop van Noord-Holland heeft 5.000,- kunnen bijdragen in plaats van de ,--. Eindrapportage juni 2012 Pagina 21

22 Bijlage 1 Brief aan het College B&W van de gemeenten in Noord-Kennemerland Voorstel beleidsregel Eigen Kracht-conferenties binnen Wmo - 20 juni 2011 Bezoekadres T (02224) Grotewallerweg 1 F (0224) NM Schagen E Postadres I Postbus 324 Bankrek.nr.: AH Schagen Aan de leden van de regiegroep Jeugd Uw kenmerk: - Ons kenmerk: U Datum: 20 juni 2011 Contactpersoon: Marja de Kinderen Bijlagen: - Doorkiesnummer: Onderwerp: Voorstel continuering Eigen Kracht-conferenties vanaf 2012 Noord-Kennemerland Geachte leden van de regiegroep Jeugd, Na de presentatie van de tussenresultaten op 14 maart 2011 en de op uw verzoek aangeleverde aanvullende informatie, ontvangt u bij deze conform afspraak ons voorstel tot continuering van Eigen Kracht-conferenties na afloop van het project Families zelf aan zet bij zorgpunten en/of dreigende kindermishandeling rondom kinderen. In het overleg op 14 maart jl. constateerden we dat voortzetting van belang is. Zeker omdat door de komst van de wetswijziging in de Wet op de jeugdzorg, burgers het wettelijke recht krijgen om eigen plannen te maken die het uitgangspunt zijn voor verdere zorg-, hulp- en dienstverlening. Het benutten van eigen kracht van burgers wordt daarmee onafhankelijk van o.m. organisaties, protocollen en individuele werkers in de zorg. Eigen Kracht-conferenties zijn een beproefd middel waarmee burgers samen met hun eigen netwerk plannen voor de toekomst maken. Burgers geven betrouwbaar invulling aan regie en nemen daardoor de verantwoordelijkheid voor het probleem, de oplossing en de aanpak. Introductie en implementatie van een werkwijze waarbij de regie bij burgers ligt, waar de plannen van burgers leidend zijn voor wat professionals aanvullend bieden, is een proces dat tijd kost en gezamenlijke ervaringen nodig heeft. Vooruitlopend op het overzetten van de middelen voor de jeugdzorg naar de gemeenten, willen we daarom vanuit de GGD en de Eigen Kracht Centrale, het inzetten van Eigen Krachtconferenties in de gemeenten van Noord-Kennemerland graag voortzetten. Ons voorstel is om in deze regio op jaarbasis gezamenlijk 26 Eigen Kracht-conferenties ten behoeve van jeugd te realiseren met de volgende verdeling: Alkmaar 10 EK-c, Heerhugowaard 4 EK-c en de overige gemeenten (Bergen, Castricum, Graft-De Rijp, Heiloo, Schermer en Langedijk) in totaal 12 EK-c (elke gemeente 2 EK-c). De kosten per Eigen Kracht-conferentie zijn (kostenniveau 2011). Eindrapportage juni 2012 Pagina 22

i.s.m. Project Families zelf aan zet bij zorgpunten en/of dreigende kindermishandeling rondom kinderen Projectperiode

i.s.m. Project Families zelf aan zet bij zorgpunten en/of dreigende kindermishandeling rondom kinderen Projectperiode i.s.m. Blijf Den Helder Project Families zelf aan zet bij zorgpunten en/of dreigende kindermishandeling rondom kinderen Projectperiode 1 december 2008 t/m 31 oktober december 2011 Tweede tussentijdse rapportage

Nadere informatie

Nieuwsbrief Huiselijk Geweld Kop van Noord-Holland Nummer 6 April 2007

Nieuwsbrief Huiselijk Geweld Kop van Noord-Holland Nummer 6 April 2007 Nieuwsbrief Huiselijk Geweld Kop van Noord-Holland Nummer 6 April 2007 Landelijke publiekscampagne op 16 april van start! Op maandag 16 april start de landelijke publiekscampagne over huiselijk geweld.

Nadere informatie

file:///c:/users/leon/desktop/exportnewsletter.html

file:///c:/users/leon/desktop/exportnewsletter.html Page 1 of 5 Nieuwsbrief Huiselijk Geweld Kop van Noord-Holland September 2012 Toename meldingen en meer kinderen in beeld In de achtste voortgangsrapportage van het Steunpunt Vijf jaar Steunpunt Knooppunt

Nadere informatie

Vergroting van de bekendheid van het Steunpunt Huiselijk Geweld

Vergroting van de bekendheid van het Steunpunt Huiselijk Geweld Rapportage Van Huiselijk geweld, kom ermee naar buiten! naar Nu is het genoeg! Vergroting van de bekendheid van het Steunpunt Huiselijk Geweld 2008 Schagen, maart 2009 Inhoudsopgave 1. Activiteiten in

Nadere informatie

Veilig Thuis & Vrouwenopvang. 18 januari 2016

Veilig Thuis & Vrouwenopvang. 18 januari 2016 Veilig Thuis & Vrouwenopvang 18 januari 2016 Veilig Thuis & Vrouwenopvang - Midden in een transformatie ; - hard aan het werk voor een kwetsbare doelgroep ; - en de dilemma's die daar bij spelen. Veilig

Nadere informatie

Wethoudersoverleg Sociaal Domein

Wethoudersoverleg Sociaal Domein Wethoudersoverleg Sociaal Domein Onderdeel : Jeugd Agendapunt : 9 Nummer : 13.0004438 Onderwerp: Plan van aanpak Passend Onderwijs Bijlagen: Inleiding: Vanaf 1 augustus 2014 zijn scholen verplicht een

Nadere informatie

AANVULLENDE INFORMATIE BIJ DE PROJECTAANVRAAG 2008/20840

AANVULLENDE INFORMATIE BIJ DE PROJECTAANVRAAG 2008/20840 i.s.m. AANVULLENDE INFORMATIE BIJ DE PROJECTAANVRAAG 2008/20840 De aanvrager 1. Naam aanvrager GGD Hollands Noorden i.s.m. de Eigen Kracht Centrale (plus GGD Gooi en Vechtstreek en Blijf Groep). Het project

Nadere informatie

BIJLAGE JAARVERSLAG 2012

BIJLAGE JAARVERSLAG 2012 BIJLAGE JAARVERSLAG 2012 VEILIGHEIDSHUIS REGIO ALKMAAR VEILIGHEIDSHUIS DEN HELDER/ KOP VAN NOORD-HOLLAND VEILIGHEIDSHUIS WEST-FRIESLAND MAART 2013 Inhoudsopgave Alle casussen...3 Thema: Individueel Casus

Nadere informatie

Veilig Thuis Gooi & Vechtstreek. ASHG en AMK samen verder

Veilig Thuis Gooi & Vechtstreek. ASHG en AMK samen verder Veilig Thuis Gooi & Vechtstreek ASHG en AMK samen verder Kernopdracht het stoppen van huiselijk geweld en kindermishandeling en het duurzaam borgen van veiligheid van alle betrokkenen 2 Regio Gooi en Vechtstreek

Nadere informatie

Verslag project. Ouderenmishandeling in de Kop van Noord-Holland. Agendasetting afstemming overdracht - positionering

Verslag project. Ouderenmishandeling in de Kop van Noord-Holland. Agendasetting afstemming overdracht - positionering Verslag project Ouderenmishandeling in de Kop van Noord-Holland Agendasetting afstemming overdracht - positionering Projectperiode: 1 juni 2005 t/m 31 december 2005 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doel en

Nadere informatie

Mentorprojecten en de lokale jeugdzorg. Tips voor managers en bestuurders van mentorprojecten. Marian van der Klein Judith Schöne

Mentorprojecten en de lokale jeugdzorg. Tips voor managers en bestuurders van mentorprojecten. Marian van der Klein Judith Schöne Mentorprojecten en de lokale jeugdzorg Tips voor managers en bestuurders van mentorprojecten Marian van der Klein Judith Schöne Pim & Ethan Oranje Fonds Dé grote meerwaarde van mentoring is dat mentoren

Nadere informatie

Nieuwsbrief 6, maart 2011

Nieuwsbrief 6, maart 2011 Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Nieuwsbrief 6, maart 2011 Steeds beter op de kaart Na de presentatie van de glossy in september is er weer genoeg gebeurd. In de gemeente Lopik is in

Nadere informatie

Ervaringen van een RAAK-regio

Ervaringen van een RAAK-regio Ervaringen van een RAAK-regio Zaanstreek Waterland Voorgeschiedenis In Zaanstreek Waterland: - een sterke traditie van samenwerking tussen welzijnsorganisaties, jeugdzorginstellingen, jeugdgezondheidszorg

Nadere informatie

Portefeuillehoudersoverleg sociaal domein

Portefeuillehoudersoverleg sociaal domein Portefeuillehoudersoverleg sociaal domein Algemeen Agendapunt: 8 Onderwerp: AMHK Gooi en Vechtstreek Steller: Directieoverleg Sociaal Domein Kenmerk: 14.0000252 Status: Ter instemming Behandeling: 23 januari

Nadere informatie

"Je goat het pas zien als je het door hebt".

Je goat het pas zien als je het door hebt. Regionale aanpak kindermishandeling Nederlands 3eugdir5.tit.uut "Je goat het pas zien als je het door hebt". Resultaten tot nu toe, december 2008 - december 2010 Werkzaamheden, januari 2011 - november

Nadere informatie

Opbrengst Eigen Kracht-conferenties: resultaten en baten

Opbrengst Eigen Kracht-conferenties: resultaten en baten Opbrengst Eigen Kracht-conferenties: resultaten en baten Uit alle in Nederland verrichtte onderzoeken blijkt dat Eigen Kracht-conferenties effectief zijn, ook in complexe situaties zoals in de jeugdbescherming,

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties Schedeldoekshaven

Nadere informatie

Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort

Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort De bestrijding van huiselijk geweld is een van de taken van gemeenten op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO, nu nog prestatieveld

Nadere informatie

file://c:\documents and Settings\Marja de Kinderen\Mijn documenten\huiselijk Gewe...

file://c:\documents and Settings\Marja de Kinderen\Mijn documenten\huiselijk Gewe... pagina 1 van 6 Nieuwsbrief printen? eerst opslaan als html - document, dan afdrukken Nieuwsbrief Huiselijk Geweld Kop van Noord-Holland Nummer 12 Juni 2010 Raak komt op stoom! Na het maken van startfoto

Nadere informatie

Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik

Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik Burgemeesters op de bres Presentatie: Linda de Haas Nic Drion Sara Etty programmamedewerker Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik senior medewerker

Nadere informatie

Het organiseren van een Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK)

Het organiseren van een Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK) Vragenlijst Inhoud: 1. In hoeverre is er een gedeelde visie in de regio over wat er op lokaal, regionaal en bovenregionaal niveau dient te worden ingekocht en georganiseerd? Er vindt al goede samenwerking

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland

Provinciale Staten van Noord-Holland Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht 120 Haarlem, 14 november 2006 Onderwerp: Wet maatschappelijke ondersteuning Ondersteuningsprogramma provincie Noord-Holland 2007 2008 Bijlagen: - ontwerpbesluit

Nadere informatie

Centrum voor Jeugd en Gezin. Bouwstenen voor de groei

Centrum voor Jeugd en Gezin. Bouwstenen voor de groei Centrum voor Jeugd en Gezin Bouwstenen voor de groei Moduleaanbod Stade Advies Centrum voor Jeugd en Gezin; Bouwstenen voor de groei Hoe organiseert u het CJG? Plan en Ontwikkelmodulen: Module Verkenning

Nadere informatie

Verandering begint met een Eigen Kracht-conferentie

Verandering begint met een Eigen Kracht-conferentie Zelf beslissen over zorg en hulp Verandering begint met een Eigen Kracht-conferentie Nu heb ik weer de touwtjes in handen. Met mijn mensen heb ik een plan gemaakt voor de toekomst. Hoe krijg ik mijn leven

Nadere informatie

PROJECTPLAN Proeftuin AWBZ naar Wmo

PROJECTPLAN Proeftuin AWBZ naar Wmo Regio Gooi en Vechtstreek wmo@regiogenv.nl Postbus 251, 1400 AG, Bussum PROJECTPLAN Proeftuin AWBZ naar Wmo ALGEMENE KENMERKEN Auteurs: J. van Slooten / H. Uneken Opdrachtgever: Bestuurlijk overleg convenant

Nadere informatie

Resultaten, voortgang en borging Regionale Aanpak Kindermishandeling (en huiselijk geweld) RAAK Fryslân

Resultaten, voortgang en borging Regionale Aanpak Kindermishandeling (en huiselijk geweld) RAAK Fryslân Resultaten, voortgang en borging Regionale Aanpak Kindermishandeling (en huiselijk geweld) RAAK Fryslân Femmy Busscher f.busscher@cmogroningen.nl Marion Dral mariondral@planet.nl Hoe lang bestaat RAAK?

Nadere informatie

Verslag Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld Kop van Noord-Holland

Verslag Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld Kop van Noord-Holland Verslag Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld Kop van Noord-Holland Tweede voortgangsrapportage Periode: 1 januari t/m 31 december 2005 In het kader van de Tijdelijke stimuleringsregeling advies- en steunpunten

Nadere informatie

Eerder en Dichtbij. Projectplan

Eerder en Dichtbij. Projectplan Eerder en Dichtbij Projectplan Bussum, augustus september 2012 1. Inleiding De pilot Eerder en Dichtbij is een verlening van de eerste pilot Meer preventie minder zorg. Het doel van de pilot was oorspronkelijk

Nadere informatie

CMWW. Evaluatie Jeugd Preventie Programma Brunssum

CMWW. Evaluatie Jeugd Preventie Programma Brunssum CMWW Evaluatie Jeugd Preventie Programma Brunssum 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding Blz. 3 2. Uitvoering Blz. 3 3. Aanpak Blz. 4 4. Ontwikkelingen van het JPP Blz. 5 5. Conclusies en Aanbevelingen Blz. 6

Nadere informatie

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Zorg & Welzijn. Werkplan 2010

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Zorg & Welzijn. Werkplan 2010 Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Zorg & Welzijn Werkplan 2010 Vrijwilligers zijn onbetaalbaar Maar goed dan dat je ze ook niet hoeft te betalen Loesje Haarlem, 14 juli 2009

Nadere informatie

Welke kansen geeft decentralisatie van de Jeugdzorg voor Welzijn? Voorjaarsworkshop Verdiwel 7 april 2011 Inleiding Wiel Janssen

Welke kansen geeft decentralisatie van de Jeugdzorg voor Welzijn? Voorjaarsworkshop Verdiwel 7 april 2011 Inleiding Wiel Janssen www.pwc.com Welke kansen geeft decentralisatie van de Jeugdzorg voor Welzijn? Voorjaarsworkshop Verdiwel Inleiding Wiel Janssen Curriculum Wiel janssen: 35 jaar ervaring aan de voorkant van de Jeugdzorg

Nadere informatie

Borging aanpak kindermishandeling binnen de Centra Jeugd en Gezin regio Eindhoven De Startfoto

Borging aanpak kindermishandeling binnen de Centra Jeugd en Gezin regio Eindhoven De Startfoto Borging aanpak kindermishandeling binnen de Centra Jeugd en Gezin regio Eindhoven 14-02-2011 De Startfoto Bijeenkomst beleidsambtenaren jeugd Bezoeken netwerken 12 en 12 + Gesprekken beleidsfunctionarissen

Nadere informatie

Verslag. Sub Regionale Samenwerkingsoverleg Zuid West Hervorming Langdurige Zorg Drenthe

Verslag. Sub Regionale Samenwerkingsoverleg Zuid West Hervorming Langdurige Zorg Drenthe Verslag Sub Regionale Samenwerkingsoverleg Zuid West Hervorming Langdurige Zorg Drenthe 18 februari 2015 WMO regio Drenthe Subregio Noord Midden Regionale Samenwerking Hervorming Langdurige Zorg Drenthe

Nadere informatie

Analyse Project Eigen Kracht in Uitvoering

Analyse Project Eigen Kracht in Uitvoering Analyse Project Eigen Kracht in Uitvoering 2013-2014 Inleiding In de periode 2011 tot en met 2014 hebben Trias Jeugdhulp, Jarabee en Intermetzo subsidie ontvangen van de provincie Overijssel voor het project

Nadere informatie

Onderwerp Inhoudelijke Verantwoording Brede Doeluitkering Centrum voor Jeugd en Gezin 2011

Onderwerp Inhoudelijke Verantwoording Brede Doeluitkering Centrum voor Jeugd en Gezin 2011 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Inhoudelijke Verantwoording Brede Doeluitkering Centrum voor Jeugd en Gezin 2011 Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings

Nadere informatie

Centrum Jeugd & Gezin Maasland

Centrum Jeugd & Gezin Maasland 1 Centrum Jeugd & Gezin Maasland Presentatie BJZ Centrum Jeugd & Gezin Maasland "Meer dan een gebouw alleen" 5 juni 2012 2 Het Centrum Jeugd & Gezin Maasland voor Kinderen en jongeren (0-23 jaar) Ouders

Nadere informatie

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2 Nieuwsbrief sociaal domein, #1 Vernieuwing welzijn, (jeugd)zorg en werk Inhoud Voorbereiden door krachten te bundelen... 2 Visie op nieuwe taken... 2 Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Nadere informatie

Nieuwsbrief NIEUWJAARSGROET. Centrum Jeugd en Gezin Rhenen wenst in 2013: Jaargang 2013 nr.7

Nieuwsbrief NIEUWJAARSGROET. Centrum Jeugd en Gezin Rhenen wenst in 2013: Jaargang 2013 nr.7 NIEUWJAARSGROET Centrum Jeugd en Gezin Rhenen wenst in 2013:...gezinnen toe dat zij op zoek blijven naar eigen kracht, mogelijkheden en talenten!...professionals toe dat zij collega s verbinden vanuit

Nadere informatie

Nieuwsbrief Centrum voor Jeugd en Gezin Roosendaal

Nieuwsbrief Centrum voor Jeugd en Gezin Roosendaal Nieuws voor professionals op het gebied van opvoeden en opgroeien 10 Nieuwsbrief Centrum voor Jeugd en Gezin Roosendaal In deze nieuwsbrief vindt u als professional, informatie over de ontwikkelingen van

Nadere informatie

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad. Conform advies Aanhouden Anders, nl. Collegevoorstel Advies: Openbaar

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad. Conform advies Aanhouden Anders, nl. Collegevoorstel Advies: Openbaar Collegevoorstel Advies: Openbaar Onderwerp Ontwikkeling OGGZ-loket als meldpunt voor onrust en overlast Programma / Programmanummer Maatschappelijke zorg en dienstverlening / 7320 Portefeuillehouder G.

Nadere informatie

Ouderenmishandeling De rol van de gemeente

Ouderenmishandeling De rol van de gemeente Ouderenmishandeling De rol van de gemeente 11/21/2013 Congres huiselijk geweld 18 november 2013 Programma: Opening Inleiding landelijke aanpak ouderenmishandeling; de meldcode De rol van de gemeente: s-hertogenbosch

Nadere informatie

Medisch specialist ziekenhuis

Medisch specialist ziekenhuis Factsheet Medisch specialist ziekenhuis en de Jeugdhulp Almere 2015 Gemeenten worden vanaf 2015 verantwoordelijk voor alle jeugdhulp: ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en

Nadere informatie

Nieuwsbrief Ondersteuningsprogramma AMHK van VNG

Nieuwsbrief Ondersteuningsprogramma AMHK van VNG Nieuwsbrief Ondersteuningsprogramma AMHK van VNG Advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling (AMHK) Het programmateam De eerste producten voor gemeenten Advies- en meldpunt huiselijk geweld

Nadere informatie

Centrale helpdesk voor gemeenten. Samenwerken voor de jeugd

Centrale helpdesk voor gemeenten. Samenwerken voor de jeugd Centrale helpdesk voor gemeenten Samenwerken voor de jeugd Inhoud Woord vooraf 3 1. Meer preventie en meer opvoedondersteuning 5 Centrum voor Jeugd en Gezin 5 Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg 6 Digitaal

Nadere informatie

Bureau Jeugdzorg Noord-Holland

Bureau Jeugdzorg Noord-Holland Bureau Jeugdzorg Noord-Holland 2 Bureau Jeugdzorg Noord-Holland Ieder kind heeft het recht om op te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene. Dat gaat niet altijd vanzelf. Soms is hulp nodig

Nadere informatie

Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar

Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar Hans Lomans Bestuurder BJzG 8 april 2011 2 U vindt ons Overal in Gelderland In alle regio s Zorg-en Adviesteams Centra voor Jeugd en Gezin Veiligheidshuizen

Nadere informatie

Aanpak: Signalerings- en vangnetfunctie. Beschrijving

Aanpak: Signalerings- en vangnetfunctie. Beschrijving Aanpak: Signalerings- en vangnetfunctie De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Scharlaken Koord: 65.000,00 ( = een gedeeltelijke bijdrage aan het totale programma, zie bijlage offerte Gebaseerd op de werkelijke uren 2011 )

Scharlaken Koord: 65.000,00 ( = een gedeeltelijke bijdrage aan het totale programma, zie bijlage offerte Gebaseerd op de werkelijke uren 2011 ) Aanvraag subsidie Scharlaken Koord 2012 Scharlaken Koord Scharlaken Koord is een christelijke organisatie die sinds 1987 werkzaam is onder prostituees op de Wallen in Amsterdam. Daamaast heeft Scharlaken

Nadere informatie

Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014. Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid

Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014. Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014 Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid Raadscarrousel Drechtsteden 2 oktober 2012 Opbouw presentatie 1. Maatschappelijke Zorg (Wmo prestatievelden 7, 8 en

Nadere informatie

Reactie op advies Mantelzorgondersteuning en waardering

Reactie op advies Mantelzorgondersteuning en waardering bericht Ontwikkeling Maatschappelijke Ontwikkeling Retouradres: Postbus 10007, 8000 GA Zwolle Participatieraad Zwolle t.a.v. de heer J. van der Heiden Sassenstraat 33 8011 PB..ZWOLLE Stadskantoor Lübeckplein

Nadere informatie

Protocol omgaan met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor vrijwilligersorganisaties

Protocol omgaan met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor vrijwilligersorganisaties Protocol omgaan met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor vrijwilligersorganisaties 2 Inhoud 1. Inleiding 4 2. Contactpersoon binnen de vrijwilligersorganisatie 6 3. Protocol Omgaan met

Nadere informatie

Algemeen Bestuur GGD Hollands Noorden. Voorstel invoering contactmoment adolescenten

Algemeen Bestuur GGD Hollands Noorden. Voorstel invoering contactmoment adolescenten Voorstel Vergadering Algemeen Bestuur GGD Hollands Noorden Datum 3 juli 2013 Agendapunt 6 Onderwerp Voorstel invoering contactmoment adolescenten Bijlage Voorstel Besluit 1. Samenvatting invoering contactmoment

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Landelijk Implementatieteam Wet Tijdelijk Huisverbod. Inhoud

Nieuwsbrief. Landelijk Implementatieteam Wet Tijdelijk Huisverbod. Inhoud Nieuwsbrief Landelijk Implementatieteam Wet Tijdelijk Huisverbod Inhoud Waarom een landelijk implementatieteam 3 Samenstelling en rol implementatieteam 4 Voorlichting, opleiding en training 4 Instrumenten

Nadere informatie

Een project met een sneeuwbaleffect

Een project met een sneeuwbaleffect Een project met een sneeuwbaleffect Eigen Kracht binnen het Steunpunt Huiselijk Geweld Kop van Noord-Holland Oplossen huiselijk geweld door zelf aan zet te zijn 1 december 2006 tot 1 juli 2009 September

Nadere informatie

Invoering van de meldcode in de jeugdzorg

Invoering van de meldcode in de jeugdzorg Invoering van de meldcode in de jeugdzorg Inspectie Jeugdzorg Utrecht, april 2013 Samenvatting Eind december 2012 heeft de Inspectie Jeugdzorg via een digitale vragenlijst een inventariserend onderzoek

Nadere informatie

Programma. Dilemma s. Hoe gewelddadig is het? Moet het geweld direct stoppen? Duur van de situatie. Hoe lang speelt dit al? Ernst van de gevolgen.

Programma. Dilemma s. Hoe gewelddadig is het? Moet het geweld direct stoppen? Duur van de situatie. Hoe lang speelt dit al? Ernst van de gevolgen. Programma Rudy Bonnet Senior adviseur Trainer Coach Stade Advies Utrecht 1. Kennis maken 2. Opwarmer: Dilemma s 3. 4. De meldcode 5. in subgroepen 6. Pauze 7. Plenaire nabespreking 8. Conclusies 9. Evaluatie

Nadere informatie

0 6 HAART 2014. Aan de leden van de gemeenteraad Haarlemmermeer

0 6 HAART 2014. Aan de leden van de gemeenteraad Haarlemmermeer 7 gemeente Haarlemmermeer Aan de leden van de gemeenteraad Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Cluster Contactpersoon

Nadere informatie

JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011

JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011 JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011 Inleiding Sinds 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van kracht. Het doel van de wet is dat iedereen kan meedoen in de maatschappij,

Nadere informatie

De keuze van Amersfoort: integraal opererende wijkteams. Interview met Monique Peltenburg, tot voor kort programmadirecteur Sociaal Domein

De keuze van Amersfoort: integraal opererende wijkteams. Interview met Monique Peltenburg, tot voor kort programmadirecteur Sociaal Domein De keuze van Amersfoort: integraal opererende wijkteams Interview met Monique Peltenburg, tot voor kort programmadirecteur Sociaal Domein 2015 Nederlands Jeugdinstituut Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Lingewaard

Aan de raad van de gemeente Lingewaard 11 Aan de raad van de gemeente Lingewaard *14RDS00129* 14RDS00129 Onderwerp Regiovisie - aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 2015-2019 regio Arnhem & Achterhoek 1 Samenvatting Met dit voorstel

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Datum raadsvergadering : 25 juni 2015 Agendanummer : Datum : 14 april 2015

Raadsvoorstel. Datum raadsvergadering : 25 juni 2015 Agendanummer : Datum : 14 april 2015 Raadsvoorstel Datum raadsvergadering : 25 juni 2015 Agendanummer : Datum : 14 april 2015 Onderwerp Regionale opvang slachtoffers van huiselijk geweld (Oranjehuis) Aan de leden van de raad, Voorgesteld

Nadere informatie

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Welzijn & Welzijn. Werkplan 2011

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Welzijn & Welzijn. Werkplan 2011 Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Welzijn & Welzijn Werkplan 2011 Haarlem, 11 juni 2010 Net-Werk Vrijwilligershulp Zuid-Kennemerland Wilhelminastraat 23 2011 VJ Haarlem telefoon:

Nadere informatie

Ik sta er niet meer alleen voor!

Ik sta er niet meer alleen voor! Ik sta er niet meer alleen voor! Zelfredzaamheid en eigen kracht zijn centrale begrippen in onze participatiesamenleving. Eén gezin, één plan, één hulpverlener is al uitgangspunt van beleid. Daaraan wordt

Nadere informatie

Plan van Aanpak regiovisie en vorming AMHK Zeeland

Plan van Aanpak regiovisie en vorming AMHK Zeeland Plan van Aanpak regiovisie en vorming AMHK Zeeland 1. Inleiding De staatssecretaris van VWS heeft in 2012 in een beleidsbrief verklaard dat op termijn alle gemeenten verantwoordelijk zijn voor de hele

Nadere informatie

VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM

VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM Vastgesteld: 19 juli 2007 VR2007/075 Inwerking: 01 augustus 2007 Artikel 1 Begripsomschrijvingen a. de gemeente: Schiedam b. de raad: de gemeenteraad van de gemeente

Nadere informatie

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011 Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 10 maart 2015, nummer 552841/552832, tot wijziging van de Uitvoeringsregeling subsidie projecten regionale sociale agenda s Noord-Holland 2012 Gedeputeerde

Nadere informatie

Wethoudersoverleg Sociaal Domein

Wethoudersoverleg Sociaal Domein Wethoudersoverleg Sociaal Domein Onderdeel : Jeugd Agendapunt : 8 Nummer : 13.0004484 Onderwerp: Toekomstbestendige Samenwerkingsindex Gooi & Vechtstreek Bijlagen: n.v.t. Inleiding: Deze notitie gaat over

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Verantwoording inzet ondersteuningsgelden. Regio Noord-Holland Noord

Jaarverslag 2014 Verantwoording inzet ondersteuningsgelden. Regio Noord-Holland Noord Jaarverslag 2014 Verantwoording inzet ondersteuningsgelden Regio Noord-Holland Noord Inhoud 1. Inleiding 3 1.1. VGZ Versterking Eerstelijn Noord-Holland Noord 3 1.2. Ondersteuningsgelden 3 1.3. Werkwijze

Nadere informatie

Handreiking. Randvoorwaarden voor de veiligheid van jeugdigen in de toegang tot jeugdhulp

Handreiking. Randvoorwaarden voor de veiligheid van jeugdigen in de toegang tot jeugdhulp Handreiking Randvoorwaarden voor de veiligheid van jeugdigen in de toegang tot jeugdhulp Woord vooraf Voor u ligt de handreiking randvoorwaarden voor de veiligheid van jeugdigen in de toegang tot jeugdhulp,

Nadere informatie

Hoe regelt Heerlen de toegang tot zorg?

Hoe regelt Heerlen de toegang tot zorg? Hoe regelt Heerlen de toegang tot zorg? Zo regelt Heerlen de toegang tot de Wmo, jeugdhulp en participatie Bent u professional in de zorg of heeft u in uw (vrijwilligers)werk met de zorg te maken? Wilt

Nadere informatie

Programma. Passend onderwijs ZAT - CJG; samen sterk voor de jeugd. Landelijk Steunpunt ZAT s

Programma. Passend onderwijs ZAT - CJG; samen sterk voor de jeugd. Landelijk Steunpunt ZAT s Passend onderwijs ZAT - CJG; samen sterk voor de jeugd Themaconferenties WSNS-coördinatoren en bestuurders Dinsdag 22 september 2009, Rotterdam Woensdag 30 september 2009, Weert Maandag 5 oktober 2009,

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer Inwonersafhankelijke bijdrage aan Veilig Thuis Midden-Brabant

Collegevoorstel. Zaaknummer Inwonersafhankelijke bijdrage aan Veilig Thuis Midden-Brabant Zaaknummer 00465838 Onderwerp Inwonersafhankelijke bijdrage aan Veilig Thuis Midden-Brabant Collegevoorstel Aanleiding / voorgeschiedenis Veilig Thuis Midden-Brabant heeft van centrumgemeente Tilburg en

Nadere informatie

17. Sociale kaart Noord-Holland

17. Sociale kaart Noord-Holland 17. Sociale kaart Noord-Holland Landelijke telefoonnummers: Veilig Thuis 0800-2000 Kindertelefoon 0800-0432 Slachtofferhulp Nederland 0900-0101 NJi Nederlands Jeugd instituut 030-2306544 Landelijk Bureau

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Oplegvel Collegebesluit Onderwerp 24-uurs crisisinterventie en casemanagement t.b.v. Wet Tijdelijk Huisverbod Portefeuille H. van der Molen Auteur Lizzy van der Kooij Telefoon 5115509 E-mail: emvanderkooij@haarlem.nl

Nadere informatie

Jaarverslag Integrale Vroeghulp Noord-Holland-Noord

Jaarverslag Integrale Vroeghulp Noord-Holland-Noord Jaarverslag 2013 Integrale Vroeghulp Noord-Holland-Noord Inleiding Met dit jaarbericht wil ik u graag informeren over de ontwikkelingen bij Integrale Vroeghulp Noord- Holland-Noord (IVH NHN) in 2013. Het

Nadere informatie

Zoektocht. Directeur/bestuurder Socius

Zoektocht. Directeur/bestuurder Socius Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar, klik dan hier voor de webversie. Klik hier voor een PDF van de nieuwsbrief. Socius januari 2014 Zoektocht Op de drempel van 2014 kijk ik nog eens naar wat ons het

Nadere informatie

Vrijwillige Thuishulp als onderdeel van het sociale domein

Vrijwillige Thuishulp als onderdeel van het sociale domein Vrijwillige Thuishulp als onderdeel van het sociale domein preventief, signalerend en klant centraal Cintha Tubbing, december 2013 Een korte kennismaking met de organisatie Versa Welzijn de dienst VTH

Nadere informatie

Samen werken aan betere geboortezorg voor moeder en kind!

Samen werken aan betere geboortezorg voor moeder en kind! Samen werken aan betere geboortezorg voor moeder en kind! Samen verder, samen beter! Iedere vrouw heeft recht op professionele geboortezorg die haar en haar gezin in het proces van kinderwens, zwangerschap,

Nadere informatie

Convenant Integrale Aanpak Huiselijk Geweld Den Haag

Convenant Integrale Aanpak Huiselijk Geweld Den Haag Convenant Integrale Aanpak Huiselijk Geweld Den Haag Ondergetekenden - (naam + functie), namens Gemeente Den Haag -, namens Regiopolitie Haaglanden, -, namens Algemeen Maatschappelijk Werk Den Haag, bestaande

Nadere informatie

Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk

Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk Pamela van der Kruk Interim manager WijkInformatiePunt en Sociaal Wijkteam Wielwijk INDELING PRESENTATIE

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Subsidieaanvragen Openbare geestelijke gezondheidszorg en Collectieve preventie geestelijke gezondheidszorg 2007

Nota van B&W. Onderwerp Subsidieaanvragen Openbare geestelijke gezondheidszorg en Collectieve preventie geestelijke gezondheidszorg 2007 Nota van B&W Onderwerp Subsidieaanvragen Openbare geestelijke gezondheidszorg en Collectieve preventie geestelijke gezondheidszorg 2007 Portefeuille: H. van der Molen Auteur: G. Spijker Telefoon 5115584

Nadere informatie

Wethouder Johan Coes Gemeente Hellendoorn. Wethouder Jan Binnenmars Gemeente Twenterand. Wethouder Dianne Span Gemeente Wierden

Wethouder Johan Coes Gemeente Hellendoorn. Wethouder Jan Binnenmars Gemeente Twenterand. Wethouder Dianne Span Gemeente Wierden INLEIDING: Veel bijeenkomsten bezocht en meegedacht die gaan over de transitie. Inschrijven en verkrijgen van een raamovereenkomst met de 14 Twentse gemeenten De planning voor 2015 maken tot zover de indicatie

Nadere informatie

Welzijn Nieuwe Stijl. preventie zorg en opvang. 27 juni 2011

Welzijn Nieuwe Stijl. preventie zorg en opvang. 27 juni 2011 Welzijn Nieuwe Stijl 27 juni 2011 Prestatieveld 7: het bieden van maatschappelijke opvang, waaronder vrouwenopvang Prestatieveld 8: het bevorderen van openbare geestelijke gezondheidszorg, met uitzondering

Nadere informatie

Oplegger bij onderzoek dienstverlening MaDi Zuidoost en Diemen 1 Op uw verzoek ontvangt u het onderzoeksrapport van BMC over de dienstverlening van

Oplegger bij onderzoek dienstverlening MaDi Zuidoost en Diemen 1 Op uw verzoek ontvangt u het onderzoeksrapport van BMC over de dienstverlening van Directie Realisatie Inleiding Oplegger bij onderzoek dienstverlening MaDi Zuidoost en Diemen 1 Op uw verzoek ontvangt u het onderzoeksrapport van BMC over de dienstverlening van Aan Van Stadsdeelraad Zuidoost

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND. Budgetsubsidie 2014 Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND. Budgetsubsidie 2014 Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 9 september 2013 datum/agendapunt B&Wvergadering: 170913/402 afdeling: Welzijn Onderwerp: Budgetsubsidie

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst

Informatiebijeenkomst Informatiebijeenkomst Transities Jeugd en Wmo 18 september 2014 Even voorstellen Marieke Dawson sr. beleidsmedewerker Jeugd en Wmo 1 In deze presentatie Wettelijk kader: wat verandert er? Wat heeft de

Nadere informatie

Senioren ontmoeten elkaar. Verslag van 2 oktober 2010

Senioren ontmoeten elkaar. Verslag van 2 oktober 2010 Senioren ontmoeten elkaar Verslag van 2 oktober 2010 Meer overeenkomsten dan verschillen Dit is, in het kort, de conclusie van de lunchbijeenkomst Senioren ontmoeten elkaar 1 op 2 oktober 2010. De lunchbijeenkomst

Nadere informatie

Datum Agendapunt Documentnummer. 21 april 2015 R05S002. Opvang en begeleiding van slachtoffers van huiselijk geweld / Oranjehuis

Datum Agendapunt Documentnummer. 21 april 2015 R05S002. Opvang en begeleiding van slachtoffers van huiselijk geweld / Oranjehuis Datum Agendapunt Documentnummer R05S002 Onderwerp Opvang en begeleiding van slachtoffers Raadsvoorstel Zeewolde Beoogd effect Het realiseren van een regionale voorziening voor de opvang en begeleiding

Nadere informatie

Wegkijken is geen optie

Wegkijken is geen optie Wegkijken is geen optie Lokale paragraaf aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling gemeente Buren 1 Inhoud Inleiding.. 3 1. Oorzaken huiselijk geweld en kindermishandeling.. 4 2. Uitgangspunten....5

Nadere informatie

Zoektocht mogelijkheden & meerwaarde. Korte terugblik Voorbereidingen decentralisatie We zijn er van Uitgangspunten en vraagstukken

Zoektocht mogelijkheden & meerwaarde. Korte terugblik Voorbereidingen decentralisatie We zijn er van Uitgangspunten en vraagstukken Zoektocht mogelijkheden & meerwaarde Korte terugblik Voorbereidingen decentralisatie We zijn er van Uitgangspunten en vraagstukken Terugblik Opgave CJG model Prestatieveld 2 WMO; we waren er een beetje

Nadere informatie

Regionale raadplegingen over jeugd Regio Gooi en Vechtstreek. Samenkracht! 25 mei 2016 Marloek de Greeff, beleidsadviseur jeugd Huizen

Regionale raadplegingen over jeugd Regio Gooi en Vechtstreek. Samenkracht! 25 mei 2016 Marloek de Greeff, beleidsadviseur jeugd Huizen Regionale raadplegingen over jeugd Regio Gooi en Vechtstreek Samenkracht! 25 mei 2016 Marloek de Greeff, beleidsadviseur jeugd Huizen Aanleiding Transitie jeugd: per 1 januari 2015 gemeenten verantwoordelijk

Nadere informatie

De GroeiGids implementatie-checklist: hulp bij implementatie

De GroeiGids implementatie-checklist: hulp bij implementatie De GroeiGids implementatie-checklist: hulp bij implementatie Uw organisatie wil graag overstappen op de GroeiGids: een mooie stap naar eenduidige voorlichting. Maar hoe zorgt u ervoor dat iedereen in de

Nadere informatie

WELKOM Informatiebijeenkomst wetsvoorstel jeugd

WELKOM Informatiebijeenkomst wetsvoorstel jeugd WELKOM Informatiebijeenkomst wetsvoorstel jeugd Transitiebureau Jeugd September 2013 Stand van zaken jeugdwet en landelijke ontwikkelingen 2 Voorlichtingsbijeenkomst nieuwe jeugdwet Het gebeurt per 1 januari

Nadere informatie

2010D02442. Lijst van vragen totaal

2010D02442. Lijst van vragen totaal 2010D02442 Lijst van vragen totaal 1 In hoeverre heeft de staatssecretaris jongerenorganisaties betrokken bij de totstandkoming en uitvoering van haar beleid? 2 Welke verband ligt er tussen de brief over

Nadere informatie

Drs. Joyce Langenacker wethouder Werk, Economische Zaken, Sociale Zaken (Participatiewet), Wonen, Coördinatie Sociaal Domein

Drs. Joyce Langenacker wethouder Werk, Economische Zaken, Sociale Zaken (Participatiewet), Wonen, Coördinatie Sociaal Domein Gemeente Haarlem Drs. Joyce Langenacker wethouder Werk, Economische Zaken, Sociale Zaken (Participatiewet), Wonen, Coördinatie Sociaal Domein Retouradres Postbus 511 2003 PB Haarlem Aan de leden van de

Nadere informatie

Bestuurlijke afspraken in het kader van de voorbereiding transitie Jeugdzorg

Bestuurlijke afspraken in het kader van de voorbereiding transitie Jeugdzorg Bestuurlijke afspraken in het kader van de voorbereiding transitie Jeugdzorg Ter voorbereiding op de transitie maken gemeenten, georganiseerd in zes regio s, en Gedeputeerde Staten van provincie Utrecht,

Nadere informatie

Commissienotitie. Onderwerp Alcohol 16 min geen goed begin. Status Informerend

Commissienotitie. Onderwerp Alcohol 16 min geen goed begin. Status Informerend Onderwerp Alcohol 16 min geen goed begin Status Informerend Voorstel 1. Kennis te nemen van de activiteiten die in Boxtel en Veghel worden ondernomen in het kader van het project Alcohol 16 min geen goed

Nadere informatie

nieuwsbrief We zullen doorgaan Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Maart 2012

nieuwsbrief We zullen doorgaan Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Maart 2012 Maart 2012 We zullen doorgaan In deze nieuwsbrief een nieuw gezicht: Diana Davelaar. Diana is de opvolger van Patrick Veenendaal. Patrick moest om gezondheidsredenen stoppen. Diana heeft in oktober het

Nadere informatie

ALLES OVER DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

ALLES OVER DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING ALLES OVER DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING DE WMO IS ER OOK VOOR HULP IN HET HUISHOUDEN Eén van de prestatievelden binnen de Wmo betreft de hulp in het huishouden. Onlangs zijn met acht organisaties

Nadere informatie

Begeleide terugkeer - Blijf van m n Lijf/Femgard/Ambulante hulpverlening

Begeleide terugkeer - Blijf van m n Lijf/Femgard/Ambulante hulpverlening Begeleide terugkeer - Blijf van m n Lijf/Femgard/Ambulante hulpverlening Individueel aanbod voor vrouwen die opgevangen worden buiten de regio en terug willen komen in de relatie als het geweld stopt.

Nadere informatie