E-learning in de faculteit ETEW ervaringen en toekomstperspectieven D. Vanderbist - Prof. Dr. J. Vanthienen 13/12/2001

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "E-learning in de faculteit ETEW ervaringen en toekomstperspectieven D. Vanderbist - Prof. Dr. J. Vanthienen 13/12/2001"

Transcriptie

1 E-learning in de faculteit ETEW ervaringen en toekomstperspectieven D. Vanderbist - Prof. Dr. J. Vanthienen 13/12/2001

2 Menu E-learning Onderwijs en ICT Distance learning Begeleide Zelfstudie Concept Organisatie Omgeving en infrastructuur Leeromgeving ICT Situatie in ETEW Kosten, Baten en Vereisten

3 Enkele prangende vragen Moeten er nog lessen zijn? Wordt de prof vervangen door de computer? Wie gaat dat voor mij oplossen? Waar gaan we die middelen vinden? Kan ik mijn cursus nu gewoon op het Web zetten? Gaan de 600 studenten mij nu allemaal s beginnen sturen? Moet de student nog een kot hebben? Moet ik naast macro-econoom nu ook computerspecialis zijn? Wat is er mis met gewoon goed lesgeven?..

4 ICT-mogelijkheden een website waar een kalender, laatste wijzigingen en berichten m.b.t. tot cursussen bijgehouden worden (electronische valven) al het cursusmateriaal op een website: cursustekst, hand-outs, slides bijkomende opgaven, bibliografie, cases, referenties, verwijzingen naar interessant materiaal (links naar andere websites) zelfstudiemateriaal: CD-roms, databanken via WWW, interactieve oefeningen communicatie tussen student en prof en studenten onderling: , discussiegroepen (electronisch monitoraat) electronisch toewijzen en indienen van papers (electronische evaluatie) stage- en thesisbegeleiding op afstand (Erasmus-studenten, buitenlandse begeleiders): vervaging van het concept spreekuren die meestal overbezet zijn naarmate de dead-line nabij komt

5 ICT-mogelijkheden (2) testen: eigen kennis testen maar ook echte examens afleggen (electronische evaluatie, scoring) rapporten, presentaties, simulaties op PC administratieve informatieverwerking automatiseren via web-pages: inschrijvingen, punten en andere administratieve procedures (bijvoorbeeld inschrijven voor examens, het aanvragen van een IAJ ) virtuele bibliotheek: boeken, naslagwerken in electronische vorm raadpleegbaar het delen van leerstofonderdelen tussen instellingen afstandsonderwijs, virtuele Erasmus-projecten

6

7 Begeleide zelfstudie Totaalconcept: nieuwe rol docent -> begeleider nieuwe rol student -> actief inzicht verwerven <> passieve rol nieuwe rol onderzoek -> ingebed in het onderwijs : onderwijs is het resultaat van het onderzoek nieuwe rol universiteit -> ondersteuning levenslang leerproces Begeleide zelfstudie vereist toets- en leer-omgeving omgeving wil zeggen dat de student centraal staat

8 Begeleide zelfstudie Verantwoordelijkheid student: weten wat de doelstellingen zijn selecteren/uitvoeren leeractiviteiten -> zelfreflectie moeilijkheden signaleren over eigen tekortkomingen -> ondersteuning biedt de nodige hulp = metacognitie -> zelfreflectie studenten over eigen kennis Nieuwe rol docent oude rol auteur: inhoud ontwerper: vorm packaging docent mentor beschikbaar materiaal ondersteuning leeromgeving

9 E-learning: concepten

10 E-learning E-learning is investeren in ICT-technologie vernieuwd onderwijs = didactiek vernieuwd beleid en ondersteuning = integratie in administratie / organisatie ICT is niet het doel maar het middel! Wat in ICT: cursusinformatie: examendata, examenvorm, voorkennis valven links naar elektronisch cursusmateriaal opdrachten / taken: overzicht, planning Tussentijds evaluatie: slagen in test is vrijgesteld van les(sen) over onderwerp

11 E-learning Kosten E-learning: totale kost exploitatiekost ontwikkelingskost # studenten Traditioneel onderwijs: lage ontwikkelingkosten snel stijgende exploitatiekosten = inschakelen extra docenten kantelpunt E-learnin hoge ontwikkelingskoste traag oplopende kost pe eenheid studen

12 Opmerkingen bij ICT Evolutie: klassikale -> computerondersteunde opleidingen Benutting bestaande infrastructuur? Process-reengineering Enorme kost: infrastructuur, personeel Kansspel? / newsgroups! Pilootproject als basis: Kleinschalig dus weinig risico Kleinschalig dus vertekend beeld: geen schaalvoordelen verborgen kosten

13 Argumenten pro ICT ICT: toenadering afstands- en computeronderwijs rijker studiemateriaal, extra motivatie E-learning= just in time, just enough, just for me profileren t.o.v Open University extra afzetmarkt /recuperatie kosten competitief / complementair Knowledge sharing: open source concept Mindervaliden

14 Kostenaspecten van ICT Collis: (Collis, B (1999). The use of Information and Communication Technology in higher education. Universiteit Twente, CHEPS Twente) Kost ICT = kosten traditionele opleiding x 2 kost computer-based training = kosten traditionele opleiding x 50 kost video-conferencing opleiding= kosten traditionele opleiding x 100 Implementatiekost Exploitatiekost Onderhoud!! Kost van hergebruik Technologiebijdrage Durf uitbesteden! Pas op met uitbesteden!

15 Efficiëntie & effectiviteit van Anti-climax / anti-hype: ICT geen significant verschil: snelheid, kwaliteit medium niet belangrijk wel structuur nieuwheidseffect extra structuur Papier blijft noodzakelijk

16 E-learning Samenwerken op afstand: Wanderstudent-idee studenten zelfde instelling studenten verschillende instellingen studenten eigen instelling tijdelijk in andere instelling Samenwerken? Communicatie: videoconferencing, chat insturen resultaten, vragen stellen docent, feedback terugkrijgen Raadplegen: virtuele bibiliotheek boeken papers Studeren op andere instellingen: curricula standaarden overdracht examenresultaten / credits Afstand- en deeltijds onderwijs

17 E-learning technologie dood spoor hefboom traditioneel onderwijs vernieuwd onderwijs omzetting is niet evident = weinig draaiboeken beschikbaar ICT: spontane associatie met open en distance learning = In het licht van vernieuwd onderwijs & levenslang leren niet zo gek! Doorbreken klassieke didactisch driehoek: student docent leerstof Docent: overbodig? vervangen door computer

18 E-learning Problemen: technologie kan falen -> bord en krijt niet kostprijs: betaalbaar? docent: naast inhoudelijke kennis ook technologische kennis!? groepsgebeuren: technologie = (dikwijls) individueel werken Buiten universiteit werkt het wel: computerhoek in lagere scholen naast leeshoek, -> leerlingen gebruiken één toestel in kleine groepjes afstandonderwijs: mediamix = audio/video, CD-ROM, CD-I permanente vorming

19 E-learning 1 locatie n locatie 1. Traditioneel klassikaal 3. Conferentieonderwijs # verschillende taken onderwijs internetbruikbaarheid 2. Open leercentrum asynchroon 4. Afstandonderwijs synchroon 1. bijdrage = 0 # computers 2. open centrum waar bronnen geraadpleegd kunnen worden: bijdrage = ++ bibliotheek, PC-klas, CD-ROM, CD-I 3. videoconferentie / computerconferentie: bijdrage = + en elektronisch groepswerk = delen tekst, beeld, grafieken 4. bijdrage = +++

20 E-learning E-learning niet zinvol indien: vastgelegd doceertempo <> aangepast aan de student -> modulair onderwijs!?! vaste set boeken, artikels = ICT bevat enkel extra materiaal voor geïnteresseerden -> materiaal in ICT is onderdeel van de cursus!?! vaste examenvorm = extra materiaal buiten vaste set wordt niet geëxamineerd -> tussentijdse evaluaties!?! <> tijd/geld enkel voor extra s -> kan niet de bedoeling zijn! = niet elk lesuur is er een bijeenkomst -> docent recupereert tijd = flexibele inhoud / flexibele contacturen

21 E-learning E-learning <> on-line lezen: scherm ongeschikt om van te studeren eindigt toch in het uitprinten: duur, milieuonvriendelijk E-learning == on-line leren: discussieren oefenen testen afleggen simulaties volgen aanvullingen op studiemateriaal raadplegen Vast studiemateriaal niet enkel in leeromgeving Materiaal op voorhand beschikbaar <> studenten pennen slides over == studenten nemen aantekeningen -> efficiënte lesuren

22 E-learning value chain Foutief concept value chain content design package & edit distribute course assembly course delivery learner bedrijven overheid universiteit student core market kapitaal universiteit universiteit CONTENT EXPERTS leerplannen subsidies overheid uitbesteden ontwikkeling ondersteuning ontwikkeling uitbestedingen taksen type student bedrijven CONTENT DEVELOPERS assess & acredit soms interne ontwikkeling

23 Begeleide zelfstudie

24 Begeleide zelfstudie Begeleide zelfstudie = leren door te doen Hoe? Begeleide activiteiten met vaste doelstelling Waarom? Diploma niet voor encyclopedische kennis wel indien afgestudeerde nieuw materiaal in eigen domein kan verwerken zich kan inwerken in nieuwe domeinen Diploma is geen einddoel -> levenslang leren: antwoord op kennisexplosie en toenemende specialisatie Diploma in overeenstemming met Europese normen -> Kwaliteitsnormen zoals in industrie: onderwijs moet nuttig en efficiënt zijn

25 Begeleide zelfstudie Wat? Objectief leren analyseren Hanteren van wetenschappelijke methode Gevolgen? Gedeeltelijke verschuiving verantwoordelijkheid -> student staat in voor deelname aan activiteiten: werkhouding: begeleiding om juiste werkhouding te vinden = monitoraten + studieadvies ondersteuning: wegwerken verschillen in voorkennis

26 Begeleide zelfstudie student Leeromgeving & Leeractiviteiten doelstellingen leerinhoud ondersteuning evaluatie WAT inhoud/leerstof van het vak HOE opdrachten/ activiteiten/ testen WAAROM feedback voor studenten werden doelen bereikt? Omgeving

27 Begeleide zelfstudie Context: kenmerken van studenten voorkennis motivatie leerstijl werkhouding kenmerken van de organisatie (K.U.Leuven, E.T.E.W.) medewerkers lokalen hulpmiddelen regelmatig Evaluatie: studenten stemmen studiegedrag/studiemethode op evaluatie of -> tussentijdse evaluatie = tussentijdse testen: geven leidraad

28 Begeleide zelfstudie 1.bepaalt doelstelling leeractiviteiten 2.afgestemd 2.ondersteunt 5. bepaalt leeromgeving 4. evalueert evaluatie 3. evalueert 6.Omgeving Voorbeeld: 1. kritisch artikels vakgebied beoordelen = leren analyseren, zwakke punten detecteren, leren argumenteren 2. Leeromgeving biedt artikels aan = student motiveren actie te ondernemen: analyse en discussie artikels 3. Nieuwe artikels voorleggen en zien of analyse correct verloopt

29 Begeleide zelfstudie doelstelling 1.bepaalt leeractiviteiten 2.afgestemd 2.ondersteunt 5. bepaalt leeromgeving 4. evalueert 3. evalueert 6.Omgeving evaluatie Voorbeeld: 4. Feed-back van de evaluatie verzamelen, organiseren en weergegeven 5. Doelen bepalen: wat, hoe geëvalueerd zal worden 6. Voorkennis van de student: specifieke begeleiding om tekorten weg te werken -> monitoraat op maat

30 E-learning Ondersteuning van leren op basis van ICT technologie ICT ondersteuning van metacognitieve strategiën voorkennis: wat kan ik al? lacunes kennis: wat weet ik nog niet? Nieuwe kennis: wat kan ik nog meer leren/beter begrijpen? novice students -> competent students bepaalde voorkennis juiste / benodigde voorkennis => studenten zijn heterogeen reflectie = diagnose sturen = leeractiviteiten evaluatie = bijstellen/motiveren

31 Een leeromgeving

32 Leeromgeving Leeromgeving organiseert/ondersteunt: wat een student moet doen: verdelen taken/opdrachten hoe ze het moeten doen: richtlijnen over de verwachte resultaten met wie ze moeten samenwerken: samenstellen werkgroepjes bij wie en wanneer ze hulp kunnen bekomen: ondersteuning voor communicatie met docent/begeleider in hoeveel tijd ze de opdrachten moeten uitvoeren: planning /deadlines

33 Leeromgeving Leeromgeving bundelt vroegere technieken: Web (HTTP): websites achtergrondmateriaal, on-line libraries Files (FTP): bestanden, werkjes, slides Mail (SMTP): communicatie met de docent/begeleider Chat (IRC): communicatie onderling voor groepsoverleg Newsgroups (NetNews): discussiegroepen Evaluatie (EDP): electronisch verwerken van testresultaten en andere evaluaties Remote control (TELNET): connectie met andere computer maken

34 Hergebruik Soorten hergebruik: in andere context: andere cursus in ander didactisch model: project based model problem based model in andere omgeving: klassikaal onderwijs afstandonderwijs Tijdsintensief -> technologie schiet ter hulp: educatieve standaarden Toekomstbeeld: concurrentieslag universiteiten vs. edudot.com

35 Hergebruik Types hergebruik: eenvoudig upload: bestanden + metadata -> server = repository download: bestanden + metadata <- server = repository probleem: bestanden + metadata <> kennis = didactiek kennis is het gebruik van het materiaal door de docent: activiteiten met materiaal opdrachten met materiaal => de didactische scenario s hergebruiken

36 Tussentijds toetsen Docent verplichte organisatie Student vrijblijvende deelname Werkvorm toetsen: per voorkeur via het web -> papier kan ook representatief voor cursus en examen feedback voor studenten anoniem

37 Toledo

38 Toledo / BB BB biedt: synchroon samenwerken: virtual classroom chat en whiteboard videoconferencing: integratie met Karel Tavernier multimediastudio mogelijk asynchroon: discussiegroepen uitwissel documenten: upload / download Discusielijsten: efficiënt indien gemodereerd: kwaliteit > kwantiteit correct gebruik technologie: antwoord naar groep vs. antwoord naar persoon docent vat samen op het einde -> correcte conclusies oppassen voor tijdsbesteding docent

39 Toledo / BB # users: daarom niet actief elke nacht update <> real time alleen gekoppeld aan plichtsvakken zelfregistratie voor niet-plichtsvakken # cursussen: daarom niet actief koppeling aan elektronisch programmaboek na 3 maanden gebruik: 50% studenten Koppeling met SAP 19% docenten & 4% vakken Anemoon project

40 BB screenshot Standpunt docent:

41 BB screenshot Standpunt student:

42 QM screenshot Auteursomgeving:

43 QM screenshot Sessies-management:

44 QM screenshot Evaluatierapporten:

45 QM screenshot Online-test:

46 Toledo / BB verzadigingsprobleem afspraken wanneer men mailt alternatieven voor FAQ-s samenstellen regelmatig lezen / reageren -> oppassen tijdsbesteding scannen en.exe vermijden

47 ETEW

48 Initiatieven Niveau K.U.Leuven LUDIT, Kotnet, DUO, AVD, Anemoon Toledo, CWIS, OOI Projecten Niveau faculteit Dienst Informatica PC klassen Multimedia studio voor nieuwe onderwijsvormen K. Tavernie OOI Projecten Niveau Docent Websites, pakketten, tools, simulaties, oefeningen

49 E-learning -> KOTNET ETEW-student koploper in PC-klas gebruik: (Bron 40-jaar LUDIT)

50 E-learning -> KOTNET Verschuiving in gebruik PC-klassen: nieuwe koplopers buiten mail en web tekstverwerking spreadsheats tools sterk groeiers: tools DB-software rekensoftware: Matlab Maple (Bron 40-jaar LUDIT)

51 E-learning -> KOTNET ETEW-student 3e plaats aansluiting per kabel Algemeen netwerkgebruik: (Bron 40-jaar LUDIT)

52 E-learning -> KOTNET ETEW koploper in het gebruik van cursusmateriaal op WEB: (Bron 40-jaar LUDIT)

53 E-learning realisaties E.T.E.W. niveau: Websites cursus nieuwe studenten monitoraat ETEW website: examendata, onderzoeksresultaten, eigen PC-lokalen eigen Thesis-pc-klas Karel Tavernier Multimedia Studio (video-conferencing) Zelfstudiepakketen: practicum beleidsondersteunende informatica, SQL oefeningen, oefeningen Bank & Financiewezen OOI-Projecten: GIZEH, U-Solve-IT, Informatica 1e kand

54 Kostenaspecten Implementatiekost Exploitatiekost Onderhoud!! Kost van hergebruik Technologiebijdrage Durf uitbesteden! Pas op met uitbesteden!

55 ETEW K.U.Leuven E.T.E.W. Technologie LUDIT Ondersteuning DUO ANEMOON Inhoud Docent Dienst Informatica Docent ETEW

56 Onderwijsprojecten ETEW Samenstelling van een boek gevallenstudies Management Science in de industrie voor het vijfde jaar handelsingenieur. (Willy Gochet, Zeger Degraeve) Ontwerp van software voor Integrale kwaliteitsbeheersing. (Erik Demeulemeester) Aanvulling bij zelfstudie project "computergesteund onderwijs van informatica-toepassingen". (Jan Vanthienen, Geert Wets) DICSIT: Data Input and Control Through Screen Interviewing and Testing (SAS). (Pierre François) Het ontwikkelen van gevallenstudies in het domein van Operations Management d.m.v. het software pakket TAYLOR. (Willy Herroelen, Marc Lambrecht) Selectie en implementatie van accountancy software paketten aangepast aan de Belgische wetgeving. (Gustaaf Van Herck, Ann Gaeremynck, Filip Roodhooft, Marleen Willekens) International Market Expansion Strategy: case study. (Piet Vanden Abeele, Lucile Rameckers) Cases in Internationaal Zakenwezen en Strategie: ontwerp van 4 case-studies. (Herman Daems, Paul Verdin) Bevorderen van zelfstudie door middel van uitwisseling via het internet van extra studiemateriaal. (Ferdi Put, Jan Vanthienen) Audit concurrentiepositie. (Sleuwaegen Leo) Ontwikkeling van een interactief oefenpakket voor het vak "fundamentele bedrijfseconomie". (De Bondt Raymond) Het (verder) ontwikkelen van een boek met gevallenstudies in management science. (Degraeve Zeger) Het ontwerp en opzetten van een bedrijfssimulatie om de toepasbaarheid van de technieken van kwaliteitsbeheersing te illustreren. (Demeulemeester Erik) Voorbereiden van opgaven voor statistische dataverwerking in het kader van de vakken "Research Methods in Business and Industry I" en "II". (Vandebroek Martina) Uitdiepingsmateriaal organisatieleer & personeelsbeleid. (Overlaet Bert, Janssens Maddy) Het ontwikkelen van een interactief oefeningenpakket voor het vak bedrijfsfinanciering. (Van Hulle Cynthia, Vanthienen Lambert)

57 GIZEH Geïntegreerde Implementatie van Zelftoetsomgevingen in de ETEW curricula OOI-project (Onderwijsgerichte Onderzoeks-, Ontwikkelings- en Implementatieprojecten K.U.Leuven) Doel: Het doel van het project is niet om nieuwe producten i.v.m. automatisch toetsen te ontwikkelen, maar om de invoering van toetspakketten (vooral in de kandidaturen) mogelijk te maken en te begeleide het gebruik door studenten en docenten te ondersteunen en de zelftoetsen beter te integreren in h curriculum en in de kalender. Beoogde Resultaten: realiseren van een grotere eenvormigheid van toetsomgevingen verhogen van motivatie, zelfvertrouwen en inschattingsvermogen van de student opsporen en remediëren van struikelblokken in een cursus indviduele feedback aan de student geven klantgerichter maken van het monitoraat (monitoraat op maat) spreiding studiedruk

58 Opleidingsonderdelen Algemene Economie: D081 1ste kand. HIR D102 1ste kand. EW D041 1ste kand. TEW Algemeen Boekhouden en Oefeningen: D148 1ste kand. EW D251 1ste kand. TEW D297 1ste kand. HIR Accountancy: DK17 2de kand. TEW (Kortrijk) Informatice en Oefeningen: D317 1ste kand. EW D193 1ste kand. TEW D272 1ste kand. HIR Wiskunde voor Economisten G327 1ste kand. EW / TEW / HIR Monitoraten ETEW: Monitoraat Economie Monitoraat Boekhouden Monitoraat Wiskunde Monitoraat Informatica

59 Case Study: Praktix Opleiding computergebruik De nieuwe generatie leert het vanzelf Buitenschoolse vaardigheden (autorijden, piano, zwemmen, ouderschap) Niet belangrijk, secretariaatswerk Niet nodig Hands on training in groepjes Conceptueel leren met zelfstudie Practicum Beleidsondersteunende Informatica

60 Concepten achter Praktix Stricte scheiding tussen Leermateriaal (tekst + bijhorend filmpje) losse onderdelen, Html, ScreenCam (onderhoudbaar, buiten pakket) Navigatie tussen leermateriaal Niet vermengd met inhoud (onderhoubaar door docent, buiten het pakket) Generieke presentatie toepassing (Presentation Viewer) Volledig aanpasbaar (skins) Koppeling met externe objecten Implementatie-aspecten

61 Presentation Viewer

62 E 13/12/2001 D.Vanderbist - Prof. Dr. J.Vanthienen 62

63 Infrastructuur

64 KOTNET Evolutie Intranet: CWIS pagina s 1993 start -> nu: pagina s verzadigingspunt bereikt Evolutie gestart -> nu: s per dag bijna verzadiging Kotnet: toegang: modem dial-in, ADSL dial-in, Kabel netwerken: K.U.Leuven residenties / privékoten verzadiging: 100 Mbit lijnen -> 1 Gbit lijnen enorme investering draadloze netwerken: GSM-s, draadloze LAN-s ondersteuning KOTNET: 100 medewerkers

65 KOTNET Evolutie KOTNET: 94: interne netwerken op residenties door studenten 96: pilootproject residentie K.U.Leuven 97: KOTNET start als project 98: contracten commerciële kabelnetwerken 99-00: groeifase 01: ste gebruiker

66 KOTNET Verzadiging bandbreedte (Bron 40-jaar LUDIT) percentuele jaarlijkse evolutie totaal gebruikte bandbreedte

67 E-learning -> KOTNET E-learning mogelijk mits infrastructuur: PC-klassen PC-verhuur PC-shop KOTNET Helpdesk Evolutie gebruik PC-klassen studenten geen computer: gespecialiseerd gebruik -> studenten moesten ergens software kunnen hanteren studenten hebben computer maar geen netwerk: communicatief gebruik -> , www studenten hebben computer en netwerk: terug gespecialiseerd gebruik -> bvb. rekenkundige software toekomstvisie => software via webservices aanbieden

68 E-learning -> KOTNET Verspreiding ICT onder studenten: PC beschikbaar: 96% waar dan ook 91% thuis 68% op kot -> 71 % op studieplek Welke PC: moderne PC gemiddeld Pentium soms CD-RW, ZIP, DVD Software: Office: tekstverwerking, spreadsheet, presentatie Tekenpakketten, compilers

69 E-learning -> KOTNET On-line tijd: gemiddeld 2 uur / dag aangesloten tot 12 uur voor outliers 42% studiegebruik vs. 58% recreatief gebruik Vgl. Nederland: op alle vlakken 5 a 10% minder K.U.Leuven achterstand snel aan het inhalen: goedkope PC s: huren/kopen, laptop/desktop goedkope software: campuslicenties betrouwbare netwerken: betrouwbaarheid stijgt -> subjectief = correcte meting zeer moeilijk

70 E-learning toekomst E-learning: altijd/overal beschikbaar -> betrouwbaar congestievrij netwerk = HARDWARE investering makkelijk uitbreidbaar -> gekozen technologie en standaarden -> HARDWARE + SOFTWARE Bandbreedte probleem: (Bron 40-jaar LUDIT)

71 E-learning toekomst Omwille van bandbreedte: kabel = coax-netwerken -> glasvezelnetwerken inzetten van E-learning in bandbreedte intensieve toepassingen: grid computing data mining virtual reality last-mile -> first-mile: situeren echt probleem Toekomst: student: leslokaal -> kot teleleren = E-learning docent: bureau -> thuis telewerken = E-teaching toekomst: omkadering via het web telezorg = E-care - medische omkadering student - psychologische omkadering student

72 Standaarden

73 Standaarden ISO/JTC1/IEC (Bron EPYC) CEN IEEE IMS ARIADNE ADL AICC

74 Standaarden Niveau 0: IMS: Instrumental Mangement System ARIADNE: Instructional Authoring and Distribution network for Europe ADL: Advanced Distributed Learning Network AICC: Aviation Industry CBT Committee talen culturen CEN: Europees standaardisatie bureau strategie: mappen globale oplossing <-> Europese oplossing initiatieven: indien problemen ergens aangepakt worden IEEE: Institute Of Electric And Elctronic Engineers strategie: technisch haalbaar en commercieel leefbaar Niveau1: Niveau2: ISO: International Standardisation Organization JTC1: Joint Technical Committee IEC: International Engineering Consortium

75 Standaarden Standaarden waarom? Interoperabiliteit! informatie uit 1 context gebruiken in een andere context op een zo geautomatiseerd mogelijke manier geen insluiting in proprietary systemen leveranciersonafhankelijkheid stukken die in- en uitgeplugd kunnen worden geïntegreerde, geconnecteerde leerobjecten losse modules en onderdelen herbruikbaarheid overdraagbaar platform onafhankelijk onderhoudbaar verlenging levensduur inhoud -> veronderstelt meestal metadata

76 Standaarden Voordelen: uitwisselen: tussen instellingen - tussen produkten en platformen stimuleert samenwerking stimuleert vernieuwing laat modulaire opbouw toe: stukken hergebruiken -> granulariteit van hergebruik Evolutie total cost of ownership: hergebruik maximaliseren: knowledge bases ontwikkelingskost minimaliseren: aankopen, uitwisselen materiaal opgepast: opstellen metadata heeft ook een kost

77 IMS standaard - content Werking IMS approval feedback elect IMS members technical board final standard scopes idea workgroup base document feedback passed workgroup draft standard public

78 IMS - QTI QTI: Question Test Interoperability werkgroup binnen IMS XML standaard voor vragen en testen uitwiselbaarheid van testen tussen systemen grote hoeveelheid types testen en vragen ondersteund langere levensduur ingevoerd materiaal Item Repository Test Authoring IMS QTI XML v1.0 and v1.1 QTILite Authoring Systems Used by: Publishers, Training Departments, Instructional Designers, Faculty, School Districts, etc Item Repository Test Delivery Test Delivery f Inet Delivery Systems Answer Storage Test Delivery Test Delivery IMS QTI XML v1.2 QTILite Answer Storage Reporting Systems Reporting Systems

79 QM en IMS - QTI QTI QTI QTI QTI Item Repository Test Authoring Authoring System: Question Manager Assessment Manager publish Item Repository Test Delivery Test Delivery f Inet Test Delivery Delivery Systems Via Web Via Windows Answer Storage Test Delivery Reporting Systems Reporting: Enterprise Report (Bron EPYC / BB)

80 ARIADNE - metadata (Bron EPYC / ARIANDE)

81 LOM - metadata Learning Object Metadata: doel: makkelijke, efficiënte indexatie en exploitatie van data meertalig: Europees uitgangspunt alle objecten: digitaal - niet-digitiaal voor leren - opleiding - educatie - training elke granulariteit Voorbeeld meertaligheid: Language: LangCode[-SubCode] ISO639, ISO3166 en-gb, fr-ca,... String: ISO Example: {( it, La Gioconda ), ( it, Mona Lisa )} {( en, A picture of the Mona Lisa ), ( du, Een foto van de Mona Lisa ), ( fr, Une photo de la Gioconde )} (Bron E.Duval)

82 LOM - metadata Schema: general: title, language, summary... life cycle: author, publisher, version... metametadata: scheme, language, author... technical: format, size, requirements educational: learning time, difficulty level, interactivity level, pedagogical context... rights: price, copyright... relation, annotation, external classification verplichte onderdelen algemene / specifieke onderdelen (Bron E.Duval)

83 LOM -schema Voorbeeld schema: 1.1 General.Title Eli Duval 1.4 General.Language Dutch and multilingual smiling 1.5 General.Description Newest member of Duval family 1.6 General.Keywords Cute, adorable, daughter, girl 2.1 LifeCycle.Version 1.0, second daughter 2.2 LifeCycle.Status healthy, happy LifeCycle.Contribute.Role Mother LifeCycle.Contribute.Entity Griet LifeCycle.Contribute.Date Feb. 20, LifeCycle.Contribute.Role Father LifeCycle.Contribute.Entity Erik Duval LifeCycle.Contribute.Date ~May 20, 2000 (9 months) LifeCycle.Contribute.Role Sister LifeCycle.Contribute.Entity HannaH Duval LifeCycle.Contribute.Date continuous 4.1 Technical.Format Human, female 4.2 Technical.Size 3.500kg 4.2 Technical.Size 49 cm (Bron E.Duval)

84 Industie vs. Universiteiten SCORM brings together AICC and IMS into one complete standard Sequential self-paced metaphor added Grading and performance results added Environments made more flexible Content Disaggregated for re-use Communication Tools Added IMS (Bron EPYC / BB) Focus on reusable content objects Dynamic Authoring Environments Course Specific Low Cost Development of Content Higher Education Focused Instructors author of courses 1 to 30 teaching ratio Instructor-Led Focused Content and Communication Focus Course easily changes at anytime Focus on performance results Static and pre-authored courses Manages results across courses High Cost Development of Content Industry focused Trainers develop complex courses 1 to teaching ratio Self-Paced Focus Content and Assessment Focus Entire course re-authored for changes AICC

85 Industie vs. Universiteiten E-education SCORM: evenwicht - industrie - universiteiten Universiteiten IMS: - herbruikbare granulaire objecten - flexible auteurhulpmiddelen (Bron EPYC / BB) E-learning Industie E-training AICC: - performantie natrekken - gesofisticeerde traceerhulpmiddelen

86 Standaarden Webstandaarden: W3C: HTTP / HTML WEBDAV: wen distributed authoring and versioning -> Web hanteren als LAN = delen documenten, werk SIP: Session Initiation Protocol -> bereikbaarheid van mesen bekenmaken voor videoconferencing, internet telephonie

1. Voorwoord. Beste lezer,

1. Voorwoord. Beste lezer, 1. Voorwoord Beste lezer, Voor je ligt de gids Van leerinhoud naar e-leerinhoud die je in staat zal stellen om je eerste stappen te zetten in het maken van elektronische leerinhouden. Deze gids is een

Nadere informatie

Invoering E-Learning,

Invoering E-Learning, Invoering E-Learning, een leidraad Fontys Hogeschool opleiding Post HBO E-learning Juni 2009 Auteurs: Maud Leistra, ROC West Brabant Breda, Radius College Arie Oosterwijk Praktijkschool de Noordhoek Groot-Ammers

Nadere informatie

State-of-the-art e-learning. E-learning bezien vanuit technologisch, onderwijskundig, organisatorisch en markt perspectief

State-of-the-art e-learning. E-learning bezien vanuit technologisch, onderwijskundig, organisatorisch en markt perspectief State-of-the-art e-learning E-learning bezien vanuit technologisch, onderwijskundig, organisatorisch en markt perspectief Colofon Verandering: Project referentie: Datum: 10-07-2001 Versie: 2.0 TI referentie:

Nadere informatie

De huiskamer als cursuslokaal

De huiskamer als cursuslokaal DE BEHOEFTE AAN MEER FLEXIBILITEIT IN HET LEERPROCES WORDT STEEDS GROTER. DAT HEEFT TE MAKEN MET NIEUWE TECHNOLOGISCHE MOGELIJKHEDEN, NIEUWE ONDERWIJSKUNDIGE INZICHTEN, MAAR OOK MET GEWOONTEN: MENSEN RAKEN

Nadere informatie

Basiscursus Geo-Informatie

Basiscursus Geo-Informatie Basiscursus Geo-Informatie student driven learning 1 Versie: GIPSY rapport 2004-01 versie 2.5 Auteurs: Paul van den Heuvel, Ron van Lammeren, Petra Wentzel, Patris van Boxtel, Peter de Klein, Bram Aarts,

Nadere informatie

BUSINESS PROCESS LEARNING. Solution paper. Geïntegreerd en flexibel leren gekoppeld aan het werkproces

BUSINESS PROCESS LEARNING. Solution paper. Geïntegreerd en flexibel leren gekoppeld aan het werkproces BUSINESS PROCESS LEARNING Solution paper Geïntegreerd en flexibel leren gekoppeld aan het werkproces Inhoud 1 De kracht van Business Process Learning 3 1.1 Visie 3 1.2 Onderbouwing visie 4 2 Beschrijving

Nadere informatie

2.2 OVERZICHT LESMETHODIEKEN EN -TOOLS

2.2 OVERZICHT LESMETHODIEKEN EN -TOOLS 2.2 OVERZICHT LESMETHODIEKEN EN -TOOLS VOOR WEB-LEREN ESF PROJECT : EEN SERIOUS GAME ALS OPLEIDINGSTOOL VOOR VEILIGHEID EN PREVENTIE Barbara Plovie, projectmedewerker Toegepaste Psychologie Howest Helga

Nadere informatie

Blended learning op de FCJ

Blended learning op de FCJ Blended learning op de FCJ Afstudeerscriptie Benjamin Groenewoud #1539623 Bedrijfsbegeleider: Harry Smals Docentbegeleider: Mieke Westveen Datum: 24 juni 2011 Blended learning op de FCJ 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

E-merge en het Blackboard Content System

E-merge en het Blackboard Content System E-merge en het Blackboard Content System Peter Verheijen Mei 2004 Voorwoord Met de invoering van elektronische leeromgevingen is de rol van informatie en communicatie technologie (ICT) in het onderwijs

Nadere informatie

E-learning. Hoe begin ik er aan?

E-learning. Hoe begin ik er aan? E-learning Hoe begin ik er aan? Als bedrijf zet je niet zomaar de stap naar e-learning. Je wilt jezelf grondig informeren, en duidelijk bepalen waarom je mogelijk voor deze nieuwe leervorm kiest in bepaalde

Nadere informatie

Didactiek voor Web-leeromgevingen: "Actief leren" (vd Veen, de Boer & Collis)

Didactiek voor Web-leeromgevingen: Actief leren (vd Veen, de Boer & Collis) Veen, J. van der, Boer, W.F. de, & Collis, B. A. (2000). Didactiek voor Web-leeromgevingen: "Actief leren". Notitie in het kader van het SURF TeleTOPAB project,(deelproject T9). Dinkel Instituut, UT, Enschede

Nadere informatie

INHOUD INHOUD. Over de auteur 006 Voorwoord 008 Leeswijzer 012

INHOUD INHOUD. Over de auteur 006 Voorwoord 008 Leeswijzer 012 INHOUD INHOUD Over de auteur 006 Voorwoord 008 Leeswijzer 012 1. Waarom e-learning? 016 1.1 Voordelen van e-learning 018 1.2 Struikelblokken bij e-learning 021 2. Inrichten van een e-learningomgeving 024

Nadere informatie

Didactische Technologie

Didactische Technologie Didactische Technologie Peter Lakeman, Jetske Vleugel, Jaap Wilmink HvA DOO Mens en Technologie Leerjaar 3, 2012 2013 Modules Voorwoord 1 Digitaliseren van lesstof 2 Technologie in het onderwijs 3 Digitale

Nadere informatie

Realtime Resource Management met BI 2.0

Realtime Resource Management met BI 2.0 Faculteit Ingenieurswetenschappen Realtime Resource Management met BI 2.0 door Project Manager: Olivier Rosseel & Dries Staelens Lead Architect: Ben Abelshausen Research Manager: Brahim Al Farasi & Pieter

Nadere informatie

Van leren naar e-leren. Ook voor jou? Belgian Network for Open and Distance Learning

Van leren naar e-leren. Ook voor jou? Belgian Network for Open and Distance Learning Van leren naar e-leren Ook voor jou? Belgian Network for Open and Distance Learning Kleuren loodsen je door de gids. Kijk op de binnenzijde van de achterflap. Start met de wegwijzer en ga daarna naar de

Nadere informatie

EFFECTIVITEIT VAN LEERMATERIALEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS: EEN LITERATUURSTUDIE

EFFECTIVITEIT VAN LEERMATERIALEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS: EEN LITERATUURSTUDIE EFFECTIVITEIT VAN LEERMATERIALEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS: EEN LITERATUURSTUDIE Joke Voogt en Natalie Pareja Roblin EFFECTIVITEIT VAN LEERMATERIALEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS: EEN LITERATUURSTUDIE

Nadere informatie

ICT en Onderwijs. SURF SiX Leertechnologie in de lage landen

ICT en Onderwijs. SURF SiX Leertechnologie in de lage landen ICT en Onderwijs SURF SiX Leertechnologie in de lage landen Leertechnologie in de Lage Landen Pierre Gorissen Jocelyn Manderveld Frank Benneker Bas Cordewener Colofon Leertechnologie in de Lage Landen

Nadere informatie

Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan!

Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan! Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan! Een praktische gids voor werkervaring Ian Lynch Ondersteund door het Lifelong Learning Project van de Europese Unie Ian Lynch 2012 Dit project werd gefinancierd

Nadere informatie

SYLLABUS S L O. Studie Loopbaan Ontwikkeling 2008 / 2009. Jaar 1 2 3. ICT-Opleidingen/profielen:

SYLLABUS S L O. Studie Loopbaan Ontwikkeling 2008 / 2009. Jaar 1 2 3. ICT-Opleidingen/profielen: Faculteit Natuur en Techniek Institute for Informatics, Communication and Technology Nijenoord 1 3552 AS Utrecht SYLLABUS Studie Loopbaan Ontwikkeling S L O 2008 / 2009 ICT-Opleidingen/profielen: Informatica

Nadere informatie

Home & Away Uitwisselingsstudenten begeleiden op afstand. Samenvatting en aanbevelingen

Home & Away Uitwisselingsstudenten begeleiden op afstand. Samenvatting en aanbevelingen Home & Away Uitwisselingsstudenten begeleiden op afstand Samenvatting en aanbevelingen 1. Inleiding Studentenmobiliteit en interuniversitaire uitwisselingsprogramma s krijgen een prominente plaats op

Nadere informatie

Online cursussen literair schrijven: een behoefteonderzoek

Online cursussen literair schrijven: een behoefteonderzoek Online cursussen literair schrijven: een behoefteonderzoek Eindverhandeling tot master of science in de bedrijfskunde Student: Gwen Muylaert Promotor:Prof. Dr. Kim Willems Organisatie: Creatief Schrijven

Nadere informatie

Seminar Hoe selecteer ik een digitaal toetssysteem?

Seminar Hoe selecteer ik een digitaal toetssysteem? Seminar Hoe selecteer ik een digitaal toetssysteem? September 2011 Elf leveranciers beschrijven de functionaliteit, gebruiksvriendelijkheid, infrastructuur en architectuur, financiële aspecten en toekomstvastheid

Nadere informatie

Het open leerplatform voor het onderwijs van nu én morgen

Het open leerplatform voor het onderwijs van nu én morgen Het open leerplatform voor het onderwijs van nu én morgen 1 OP RAPPORT 02 Voorwoord Hartelijk dank voor uw interesse in itslearning! itslearning is al jaren een toonaangevende partij in het Nederlandse

Nadere informatie

Handelsingenieur in de beleidsinformatica

Handelsingenieur in de beleidsinformatica bacheloropleiding Handelsingenieur in de beleidsinformatica faculteit toegepaste economische wetenschappen 2009 2 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement Studentgerichte Diensten Toegepaste

Nadere informatie

KOOPwijzer. Elektronische Leeromgevingen. Leren vernieuwen met ict. In dit nummer: Februari 2008 Nummer 6

KOOPwijzer. Elektronische Leeromgevingen. Leren vernieuwen met ict. In dit nummer: Februari 2008 Nummer 6 KOOPwijzer Leren vernieuwen met ict Februari 2008 Nummer 6 Vergelijkend onderzoek ict-producten en diensten voor het onderwijs In dit nummer: 3 Waarom een elektronische leeromgeving? 4 Beschrijving elektronische

Nadere informatie

Leerstrategieën bij de. toch niet zo digitaal? ARTIKEL

Leerstrategieën bij de. toch niet zo digitaal? ARTIKEL ARTIKEL Leerstrategieën bij de digitale generatie: toch niet zo digitaal? Recente onderzoeken geven aan dat de huidige generatie leerders een andere strategie zou gebruiken bij het verwerken van de leerstof

Nadere informatie

jéí=bom=áåëééäéå=çé=çé=üìáçáöé=ìáíç~öáåöéå=áå=çé= çåçéêåéãáåöëïéêéäç

jéí=bom=áåëééäéå=çé=çé=üìáçáöé=ìáíç~öáåöéå=áå=çé= çåçéêåéãáåöëïéêéäç jéí=bom=áåëééäéå=çé=çé=üìáçáöé=ìáíç~öáåöéå=áå=çé= çåçéêåéãáåöëïéêéäç hêáëíçñ=k^ppbk éêçãçíçê=w mêçñk=gé~ååé=p`eobrop = báåçîéêü~åçéäáåö=îççêöéçê~öéå=íçí=üéí=äéâçãéå=î~å=çé=öê~~ç= e~åçéäëáåöéåáéìê=ã~àçê=çééê~íáçåééä=ã~å~öéãéåí=éå=äçöáëíáéâ

Nadere informatie

Checklist ICT & Human Capital in KMO

Checklist ICT & Human Capital in KMO Brussel, februari 2008 Checklist ICT & Human Capital in KMO Checklist bestemd voor ICT- en Algemeen managers Gert Verdonck Inhoud Inleiding 1. Voor welke bedrijfsprocessen wilt u ICT? 5 2. Wilt u ICT met

Nadere informatie

Economie Toegepaste economie Handelsingenieur

Economie Toegepaste economie Handelsingenieur Economie Toegepaste economie Handelsingenieur 0 9 7 8 9 0 Intro Kiezen voor... Opbouw En verder (studeren)... Studieprogramma Inhoud vakken eerste jaar Weekschema eerste jaar Studieondersteuning Gewikt

Nadere informatie

Elektronische leeromgevingen

Elektronische leeromgevingen Elektronische leeromgevingen 20 januari 2010 Over het gebruik in het middelbaar beroepsonderwijs Auteur Opdrachtgever Danny Streelder sambo~ict Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE...1 SAMENVATTING...3 1. INLEIDING...5

Nadere informatie