Vanaf dit jaar ook op donderdag (dagopleiding)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vanaf dit jaar ook op donderdag (dagopleiding)"

Transcriptie

1 Postgraduaat Bedrijfsmanagement Voortgezette opleiding voor nieteconomisten Vanaf dit jaar ook op donderdag (dagopleiding) Postgraduaat Bedrijfsmanagement Pagina 1

2 MULTIDISCIPLINAIRE BENADERING VAN EEN COMPLEXE REALITEIT The Business of Business is Business hoort men in de bedrijfswereld. En inderdaad om te slagen in de bedrijfswereld is het noodzakelijk de kennis en vaardigheden te ontwikkelen die er toe doen in het bedrijfsleven. Deze kennis en vaardigheden zijn veelvuldig en specifiek. Met het postgraduaat Bedrijfsmanagement biedt Brugge Business School een uitgelezen vervolmaking in de complexe realiteit van het bedrijfsleven. Dit programma biedt efficiënte en doeltreffende oplossingen voor de uitdagingen die zich indienen in een dynamische en steeds evoluerende bedrijfswereld. Het postgraduaat Bedrijfsmanagement dat diepgaand en zowel op theoretische als op praktische basis alle topics van het bedrijfsleven benadert - en dit gespreid over één academiejaar zal een troefkaart zijn voor de deelnemers in hun carrière. De heterogeniteit van het managementprogramma en de samenstelling van haar deelnemers betekent een bijkomende ervaring voor de cursisten. Voor het bedrijfsleven is het geïntegreerd programma ongetwijfeld een toegevoegde waarde op managementvlak. Postgraduaat Bedrijfsmanagement Pagina 2

3 PROGRAMMALEIDING Dhr. N. D HIET: programmadirecteur Dhr. G. VAN NIEUWENHUYZE Directeur Brugge Business School Dhr. J. DE LANGHE Studiegebieddirecteur Handelswetenschappen & bedrijfskunde VIVES (Kortrijk en Brugge) DOELGROEP-TOELATINGSVOORWAARDEN Dit postgraduaat richt zich tot bachelors en masters die geen economische vooropleiding hebben genoten: burgerlijk ingenieurs, industrieel ingenieurs, masters, kaderleden met een andere vorming mits een zekere ervaring, en zij die zich wensen bij te scholen of up te daten op managementvlak. Postgraduaat Bedrijfsmanagement Pagina 3

4 GETUIGSCHRIFT Het getuigschrift Postgraduaat Bedrijfsmanagement wordt verleend aan de deelnemers die slagen voor de evaluatieproeven. Aan de deelnemers die enkel de seminaries bijwonen, wordt een attest afgeleverd. QUOTE STUDENTEN Het postgraduaat Bedrijfsmanagement betekende bij de meeste vakken een uitbreiding van mijn door de jaren opgedane terreinkennis, zowel in de diepte als in de breedte. Sommige facetten kon ik al dezelfde week toepassen in de bedrijfssituatie, bijvoorbeeld om op een gestructureerde en wiskundige wijze aan voorraadoptimalisatie te doen. Naast de docenten, waren ook de zienswijzen van de medestudenten een verrijking door eens een andere benadering te hebben, ook op vlak van personeelsmanagement. Ik kan nu verder bouwen op een steviger fundament en zodra ik doorgroei, zal ik mijn opvolger deze opleiding aanbevelen. Christophe Cool, Plant Manager, Dehaye Plastics Deze opleiding was voor mij veelomvattend. Bert Simoens, Human Resources Manager, GranDecoGroup. Postgraduaat Bedrijfsmanagement Pagina 4

5 DOCENTEN Hilde Decan Lector HUB Dominique De Marez Advocaat Eubelius Koen De Vleeschauwer CX Resultants, consultancy bureau Norbert D hiet HRM verantwoordelijke Eric Dursin Raadsheer bij het Hof van Beroep Gent Gert van Clee Manager Thomas Vanhaecke Medewerker Cnockaert-Salens Dirk Van Lindt Hoogleraar HUB Brussel Johan Vanhaverbeke Gecertificeerd Interim Manager Postgraduaat Bedrijfsmanagement Pagina 5

6 PROGRAMMA TOEGELICHT: BEDRIJFSMANAGEMENT STRATEGIE Tijdens deze sessies worden de belangrijkste concepten en raamwerken aangereikt die u toelaten van uw groeiend bedrijf een klare en inspirerende visie te formuleren, succesvolle strategieën te bepalen en uw medewerkers maximaal te motiveren om de gekozen strategie te implementeren. Docent: Dhr. G.Van Clee VENNOOTSCHAPSRECHT De complexiteit van de regelgeving enerzijds en de verantwoordelijkheid over de correcte toepassing van deze regels anderzijds vereisen van het management een grondige kennis van deze materie. - de verschillende vennootschapsvormen (oprichting, bestuur, toezicht, aandelen, vennoten, omzetten en sluiten van vennootschappen) - specifieke vennootschapsrechterlijke bepalingen - topics updating Docent: Dhr. Eric Dursin Postgraduaat Bedrijfsmanagement Pagina 6

7 COMMERCIEEL Het doel van deze module is het kunnen uitwerken van een integraal verkoopplan. Er worden tal van multidisciplinaire links gelegd naar vakken zoals marketing, communicatie, inkoop, logistiek, persoonlijke verkoop, Het volledige verkoopgebeuren komt aan bod. Vertrekkend vanuit de verkoopomgeving wordt de externe analyse vertaald naar onderneming-, marketing- en verkoopdoelstellingen. Vervolgens worden verkoopstrategieën ontwikkeld die vervolgens met de nodige sales metrics worden opgevolgd. Tevens wordt de nodige aandacht besteed aan het aspect verkoopmanagement. Deze module integreert het actuele commerciële vakgebied tot een boeiende en essentiële bedrijfsactiviteit. Docent: Dhr. Johan Vanhaverbeke PEOPLE MANAGEMENT Managementliteratuur stelt human resources als het belangrijkste actief van de onderneming. In diverse thema s, onder meer coaching, loopbaanbegeleiding, vorming, communicatie, motivatie, verloning, sociaal overleg wordt inzicht gegeven in de belangrijkste aspecten van het personeelsbeleid. Docent: Dhr. Norbert D hiet Postgraduaat Bedrijfsmanagement Pagina 7

8 BOEKHOUDING EN BUDGETTERING Boekhouding en jaarrekening Zonder perfect de boekhoudtechnieken in detail te behandelen, worden de boekhoudprincipes toegelicht zoals die heden in ons land van toepassing zijn. Tevens wordt de nodige aandacht besteed aan een aantal praktische hulpmiddelen voor het oordeelkundig lezen van jaarrekeningen. Docent: Dhr. T. Vanhaecke Budgettering In een snel evoluerend economisch landschap betekent ondernemen in de eerste plaats de juiste beleidsbeslissingen op het goede moment treffen. Hierbij kunnen budgetten een belangrijk management-tool betekenen, waarbij in combinatie met feedback de onderneming kan gestuurd worden. Naast een korte theoretische inleiding komen hierbij de budgetcyclus, het budgetteren als beleidsinstrument, budgetcontrole en de relatie met Management Accounting uitgebreid aan bod. Deze sessies worden afgesloten met enkele praktische gevallenstudies. Docent: Dhr. D.Van Lindt, hoogleraar HUB CONTRACTEN Aan de hand van enkele concrete voorbeelden worden probleemsituaties geschetst en opgelost. Docent: Dhr. Dominique De Marez Postgraduaat Bedrijfsmanagement Pagina 8

9 ACTIVITY -BASED COSTING & CASE Tijdens deze sessie wordt duidelijk dat activity- based costing een instrument is om strategische beslissingen te kunnen nemen en dit niet enkel op productniveau. In complexe en sterk veranderende omgevingen is het belangrijk elke maand een duidelijke winstgevendheidsrapportering op klant en leverancier te kunnen voeren om zodoende strategische initiatieven naar deze omgeving te kunnen nemen. Docent: Dhr. D.Van Lindt INVESTERINGSANALYSE Bij het nemen van investeringsbeslissingen is het van cruciaal belang dat er een kwantitatieve oefening uitgevoerd wordt, nl. De investeringsanalyse. Hiervoor bestaan er verschillende technieken zoals pay-back methode, net present value, IRR. Het is echter uiterst belangrijk om enkel de incrementele kosten en opbrengsten in rekening te brengen. Waardering van een onderneming zouden we in dit licht kunnen aanzien als een speciaal geval van een investeringsanalyse. Docent: Mevr. H.Decan Postgraduaat Bedrijfsmanagement Pagina 9

10 LOGISTIEK Er wordt een overzicht gegeven van de verschillende processen bij Supply Chain Management enerzijds en Vooraadbeheer anderzijds. Bij Supply Chain Managent wordt de evolutie verder bekeken, evenals het opslinger-effect, doorlooptijd en klant order ontkoppel-punt. Bij voorraadbeheer worden de objectieven onder de loupe genomen, evenals trade off benadering, types voorraden, voorraadcategorieën, voorraadbeheer, re-order point, bestelhoeveelheid, fixedorder quantity models docent: Dhr. D.Van Lindt ORGANISATIE & PROCESSEN Veel bedrijven worden continu geconfronteerd met overnames en veranderende markten. Daarom is het van belang dat men steeds een nieuwe strategie afstemt op deze gewijzigde omstandigheden en eventueel ook zijn organisatiestructuur daarop aligneert. Het gaat hem over het afstemmen van de waardeketting in bedrijven om zodoende de neuzen in dezelfde richting te krijgen. Hoe kan men zo snel en efficiënt mogelijk een nieuwe strategie laten doorsijpelen tot lagere geledingen binnen de organisatie. Het is daarbij ook van belang dat niet alleen functies hertekend worden, maar dat de processen voor iedereen duidelijk zijn en gerespecteerd worden. Bedrijven moeten veel meer klanten-centrisch denken en dienen zich ook op die manier te organiseren. De functionele silos dienen zoveel mogelijk doorbroken te worden. Tijdens deze sessie wordt ook kort procesmapping, procesanalyse en mogelijkheden tot simulatie bekeken. Docent: Dhr. K. De Vleeschauwer Postgraduaat Bedrijfsmanagement Pagina 10

11 BEDRIJFSSIMULATIE (NIEUW!) Tijdens deze bedrijfssimulatie op het einde van de opleiding wordt de vergaarde kennis gedurende het jaar verzameld in deze unieke bedrijfssimulatie waarbij aspecten zoals HR, aankoop en logistiek aan bod komen. Docent: Dhr. D.Van Lindt Deze cursus komt in aanmerking voor de KMO-portefeuille. (DVO105080) Postgraduaat Bedrijfsmanagement Pagina 11

12 PRAKTISCHE INFORMATIE PLAATS De sessies hebben plaats in campus van Vives, Xaverianenstraat 10 te 8200 Sint-Michiels (Brugge). De deelnemers kunnen gratis gebruik maken van de parking TIMING De opleiding wordt vanaf dit academiejaar ook aangeboden op donderdag van 9 u tot 16 u. De opleiding start eveneens (zoals gewoonlijk) op vrijdag 20/11/2015 en loopt door, mits in acht name van de normale vakantieperiodes, tot mei De seminaries worden gegeven op vrijdagavond van 18u00 tot 21u30 en op zaterdagmorgen van 9u00 tot 12u15. Uitzonderlijk kunnen seminaries op zaterdagnamiddag van 13u00 tot 16u15 worden georganiseerd Postgraduaat Bedrijfsmanagement Pagina 12

13 INSCHRIJVINGSPRIJS De inschrijvingsprijs bedraagt Dit bedrag dekt de kosten van de cursussen, handboeken en syllabi. Bij avondsessies zijn belegde broodjes en drank voorzien. Annuleren kan, maar dan brengen we administratiekosten ten belope van 25% van het volledige inschrijvingsgeld in rekening. Na de start van het academiejaar betaalt u bovenop deze administratiekosten de kosten van de reeds gevolgde sessies. U brengt steeds eerst de programmacoördinator (persoonlijk of telefonisch) op de hoogte die u een gedateerd uitschrijfformulier overhandigt. Uitschrijvingen na 30 december 2015 worden niet meer terugbetaald. Postgraduaat Bedrijfsmanagement Pagina 13

14 INSCHRIJVINGSMODALITEITEN De inschrijving gebeurt via de website waar het inschrijvingsformulier digitaal wordt ingevuld. Dan ontvangt u bevestigingsmail van de inschrijving. Zodra de inschrijving bevestigd wordt, overschrijving van het volledige inschrijvingsbedrag op het rekeningnummer met vermelding naam deelnemer en opleiding). (IBAN CODE BE , BIC code: GKCCBEBB) INLICHTINGEN Voor verdere inlichtingen kunt u steeds terecht bij: Gilbert Van Nieuwenhuyze Directeur Brugge Business School Ann Maeckelberghe Coördinator Brugge Business School T en GSM website: Postgraduaat Bedrijfsmanagement Pagina 14

Bedrijfsmanagement 2014-2015

Bedrijfsmanagement 2014-2015 Expert Class Bedrijfsmanagement 2014-2015 De sessies vinden plaats in de campus van VIVES HOGESCHOOL BRUGGE. 1 MULTIDISCIPLINAIRE BENADERING VAN EEN COMPLEXE REALITEIT The business of business is business

Nadere informatie

Financieel Management

Financieel Management Master Class Financieel Management 2011-2012 De sessies gaan door in de nieuwe campus van KHBO! Ga voor een ruim inzicht in de financiële praktijk. Master Class Financieel Management Pagina 1 Deze opleiding

Nadere informatie

INTERNETMARKETING voor TOERISME en HOTEL.

INTERNETMARKETING voor TOERISME en HOTEL. - 2014 INTERNETMARKETING voor TOERISME en HOTEL. De sessies vinden plaats in de nieuwe campus van VIVES Hogeschool Brugge. - 2014 Een opleiding internetmarketing? Internetmarketing is de verzamelnaam voor

Nadere informatie

Internetmarketing voor Toerisme en Hotel - 2015 INTERNETMARKETING voor TOERISME en HOTEL.

Internetmarketing voor Toerisme en Hotel - 2015 INTERNETMARKETING voor TOERISME en HOTEL. INTERNETMARKETING voor TOERISME en HOTEL. De sessies vinden plaats in de nieuwe campus van VIVES Hogeschool Brugge. 1 Een opleiding internetmarketing? Internetmarketing is de verzamelnaam voor alle vormen

Nadere informatie

LANGLOPENDE OPLEIDINGEN & CLUBFORMULES

LANGLOPENDE OPLEIDINGEN & CLUBFORMULES TRAINING COACHING ADVIES LANGLOPENDE OPLEIDINGEN & CLUBFORMULES 2015-2016 050 40 30 90 info@sbmopleidingen.be www.sbmopleidingen.be Ieper Kortrijk SBM TRAINT, COACHT EN ADVISEERT. SBM heeft een zeer gevarieerd

Nadere informatie

Postgraduaat Strategisch Facility Management 2013-2014

Postgraduaat Strategisch Facility Management 2013-2014 Postgraduaat Strategisch Facility Management 2013-2014 www.ifma.be www.erasmushogeschool.be partner in de Universitaire Associatie Brussel Het strategisch belang van Facility Management Bedrijfsleiders

Nadere informatie

KMO-management 2013-2014 21. Bedrijfsmanagement

KMO-management 2013-2014 21. Bedrijfsmanagement Bedrijfsmanagement KMO-management Aangeboden op campus Aalst campus Schoonmeersen Gent KMO-management is een praktijkgerichte & zeer boeiende all-round opleiding voor M/V met een uitgesproken ambitie om

Nadere informatie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie han.nl/werkenenleren PRAkTIJKGERICHT recht regionaal deeltijd werken en leren management erkend Professional duaal economie FACULTEIT ECONOMIE en MANAGEMENT Vergroot UW wereld HBO/POST-HBO-/MASTEROPLEIDINGEN

Nadere informatie

FINANCIËN, FISCALITEIT EN ACCOUNTANCY

FINANCIËN, FISCALITEIT EN ACCOUNTANCY TRAINING COACHING ADVIES FINANCIËN, FISCALITEIT EN ACCOUNTANCY NAJAAR 2015 050 40 30 90 info@sbmopleidingen.be www.sbmopleidingen.be 2 Ieper Kortrijk SBM TRAINT, COACHT EN ADVISEERT. SBM heeft een zeer

Nadere informatie

Start op 24 september 2015. Business Essentials voor Management Talent. Unfold your potential www.kluweropleidingen.be

Start op 24 september 2015. Business Essentials voor Management Talent. Unfold your potential www.kluweropleidingen.be Start op 24 september 2015 Mini-MBA Business Essentials voor Management Talent Unfold your potential www.kluweropleidingen.be Mini-MBA: Business Essentials voor Management Talent De snelste weg naar succes

Nadere informatie

AANBOD NAJAAR 2015. www.syntrawest.be

AANBOD NAJAAR 2015. www.syntrawest.be Avondopleidingen AANBOD NAJAAR 2015 www.syntrawest.be INHOUDSTAFEL AVONDOPLEIDINGEN - AANBOD NAJAAR 2014 2 Ondernemerschap & bedrijfsbeheer...4 Media & ICT...8 Techniek...26 Automotive & mobiliteit...26

Nadere informatie

Expertise Programs. Oktober December 2012

Expertise Programs. Oktober December 2012 Expertise Programs Oktober December 2012 Interactieve kortlopende opleidingen voor iedereen die de praktijk van een functie of een topic wil uitdiepen NEW 8 opleidingen in marketing, sales en communicatie

Nadere informatie

Advanced Digitale Marketing & Communicatie

Advanced Digitale Marketing & Communicatie Advanced Digitale Marketing & Communicatie Een samenwerking van STIMA EDUCATION en IAB EDUCATION 7 oktober 2014 27 januari 2015 12 avonden 1 e editie De verdere uitdieping van uw digitale marketing & communicatie

Nadere informatie

Advanced Marketing Communication Management van 13 november 2014

Advanced Marketing Communication Management van 13 november 2014 Advanced Marketing Communication Management van 13 november 2014 tot 5 maart 2015 13 avonden 11de editie Trends en tools in communication management Een exclusief programma voor middle en senior marketeers

Nadere informatie

Kom leren van mensen met. de kennis én de ervaring. Interactieve opleidingen in marketing, sales en communicatie EDUCATION

Kom leren van mensen met. de kennis én de ervaring. Interactieve opleidingen in marketing, sales en communicatie EDUCATION Kom leren van mensen met Interactieve opleidingen in marketing, sales en communicatie de kennis én de ervaring EDUCATION 2 Kom met de Opleidingsadviseur STIMA EDUCATION Laurent Lejeune EDUCATION INTERACTIEVE

Nadere informatie

Oriëntaties en afstudeerrichtingen Handelswetenschappen. Orientation and Graduation Subjects Business Administration FACULTEIT ECONOMIE & MANAGEMENT

Oriëntaties en afstudeerrichtingen Handelswetenschappen. Orientation and Graduation Subjects Business Administration FACULTEIT ECONOMIE & MANAGEMENT Oriëntaties en afstudeerrichtingen Handelswetenschappen Orientation and Graduation Subjects Business Administration FACULTEIT ECONOMIE & MANAGEMENT FACULTY OF ECONOMICS & MANAGEMENT Academiejaar 2011-2012

Nadere informatie

SOLLICITANTEN - INFORMATIE DEEL 1

SOLLICITANTEN - INFORMATIE DEEL 1 SOLLICITANTEN - INFORMATIE DEEL 1 Holland Training Nederland BV Mezenlaantje 7 1861 ME Bergen Telefoon: (072) 58 15 241 Internet: www.holland-training.com E-mail: info@holland-training.com Algemeen Gregor

Nadere informatie

VIB OPLEIDINGEN. NEW! Procurement trainings in English (p. 35) CYCLUS 2015-2016

VIB OPLEIDINGEN. NEW! Procurement trainings in English (p. 35) CYCLUS 2015-2016 CYCLUS 2015-2016 VIB OPLEIDINGEN OPLEIDINGEN VOOR PROFESSIONALS in INKOOP, LOGISTIEK & SUPPLY CHAIN MANAGEMENT NEW! Procurement trainings in English (p. 35) CYCLUS 2015-2016 VIB OPLEIDINGEN OPLEIDINGEN

Nadere informatie

FRANCHISE - INFORMATIE DEEL 1

FRANCHISE - INFORMATIE DEEL 1 FRANCHISE - INFORMATIE DEEL 1 Holland Training Nederland BV Heer Janszdorp 1 4493 EA Kamperland Telefoon: (076) 52 44 930 Internet: www.holland-training.com E-mail: info@holland-training.com Algemeen Bart

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Inkoopmanagement & Procurement De cursus Inkoopmanagement & Procurement duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

BEDRIJFSMANAGEMENT BACHELOR IN HET BEDRIJFSMANAGEMENT

BEDRIJFSMANAGEMENT BACHELOR IN HET BEDRIJFSMANAGEMENT BEDRIJFSMANAGEMENT BACHELOR IN HET BEDRIJFSMANAGEMENT ACCOUNTANCY-FISCALITEIT FINANCIE-EN VERZEKERINGSWEZEN LOGISTIEK MANAGEMENT MARKETING: DIGITAL MARKETING ENTERTAINMENT MARKETING INTERNATIONAL MARKETING

Nadere informatie

Centrum voor Bijscholing Eventorganisatie

Centrum voor Bijscholing Eventorganisatie /CBE CBE is een organisatie van VIVES Kortrijk Business School voorheen KATHO HANTAL Business School programma academiejaar 2013-2014 Centrum voor Bijscholing Eventorganisatie 8 raakgekozen thema s 3 uur

Nadere informatie

Economie Toegepaste economie Handelsingenieur

Economie Toegepaste economie Handelsingenieur Economie Toegepaste economie Handelsingenieur 0 9 7 8 9 0 Intro Kiezen voor... Opbouw En verder (studeren)... Studieprogramma Inhoud vakken eerste jaar Weekschema eerste jaar Studieondersteuning Gewikt

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

opleidings overzicht Toonaangevend opleidingsinstituut voor online marketing, communicatie, sales en klantgericht management.

opleidings overzicht Toonaangevend opleidingsinstituut voor online marketing, communicatie, sales en klantgericht management. Beeckestijn Business School opleidings overzicht Toonaangevend opleidingsinstituut voor online marketing, communicatie, sales en klantgericht management. Postdoctorale opleidingen Post-HBO opleidingen

Nadere informatie

Toegepaste economische wetenschappen

Toegepaste economische wetenschappen Toegepaste economische wetenschappen Bachelor en master toegepaste economische wetenschappen handelsingenieur handelsingenieur in de beleidsinformatica Bachelor en master toegepaste economische wetenschappen

Nadere informatie

Afstandsleren sociaal werk 2015-2016

Afstandsleren sociaal werk 2015-2016 Afstandsleren sociaal werk 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Inleiding 4 De opleiding bachelor in het sociaal werk 5 Studeren in het hoger onderwijs 7 Het concept afstandsonderwijs 8 Veel gestelde vragen bij afstandsonderwijs

Nadere informatie

H I A F n i e u w s b r i e f

H I A F n i e u w s b r i e f 1 3 e jaargang - Nummer 3 - Driemaandelijks - maart - april - mei 2010 Afgiftekantoor: 9000 GENT X - P708235 H I A F n i e u w s b r i e f Financiële beroepen en bedrijven onvoldoende vertrouwd met voordelen

Nadere informatie

Unfold your potential www.kluweropleidingen.be. Unfold your potential. Begrijp en beheers alle activiteiten van de financiële afdeling

Unfold your potential www.kluweropleidingen.be. Unfold your potential. Begrijp en beheers alle activiteiten van de financiële afdeling Begrijp en beheers alle activiteiten van de financiële afdeling Start op 27 januari 2015 Unfold your potential Unfold your potential www.kluweropleidingen.be De 'Masterclass Financieel Management' is een

Nadere informatie

Accountancyfiscaliteit. bachelor via afstandsleren

Accountancyfiscaliteit. bachelor via afstandsleren Accountancyfiscaliteit bachelor via afstandsleren 03 Intro 04 Tewerkstellingsmogelijkheden 06 De opleiding 07 Afstandsleren 10 Programma 12 Inhoud opleidingsonderdelen 19 Studentenvoorzieningen en faciliteiten

Nadere informatie