Financieel Management

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Financieel Management"

Transcriptie

1 Master Class Financieel Management De sessies gaan door in de nieuwe campus van KHBO! Ga voor een ruim inzicht in de financiële praktijk. Master Class Financieel Management Pagina 1

2 Deze opleiding komt in aanmerking voor KMO portefeuille (erkenningsnummer DVO105080) (www.kmo-portefeuille.be) In deze master class krijgen de deelnemers een grondig inzicht in de nieuwste concepten en tools op vlak van financieel management. Naast een uitgebreide bespreking van de corporate finance gerelateerde thema s komen ook de raakdomeinen met ondermeer bedrijfsstrategie, corporate governance en corporate taxation aan bod. Doelgroep: Het programma richt zich tot: - verantwoordelijken van de financiële afdeling, die hun financiële know how wensen te actualiseren; - beleidsmensen die een brede kijk op financieel management wensen te verwerven - bankiers die actief bij de adviesverlening aan ondernemingen betrokken zijn - consultants die financiële of algemeen management opdrachten uitvoeren. Programmaleiding: Dhr. D. Van Lindt: hoogleraar HUB Brussel Dhr. G. Van Nieuwenhuyze: Directeur Brugge business School Dhr. J. Vandekerckhove: departementshoofd Handelswetenschappen & bedrijfskunde (KHBO) Master Class Financieel Management Pagina 2

3 Master Class Financieel Management Pagina 3

4 Docenten: Dhr. P. Bogaert: Bedrijfsrevisor Mevr. H.Decan Docente Hogeschool-Universiteit Brussel Dhr. L. Keuleneer Director KPMG, professor financieel management Dhr. S. Pattyn Alg.Directeur A.A. & T Group Dhr. D. Peeters Associate Director, BNP Paribas Fortis Dhr. S. Plateau Docent Hoger Onderwijs Dhr. Ph. Selleslaghs Relatiebeheerder bedrijvenkantoor KBC Zuid- Vlaanderen Dhr. JP Timmermans: Manager Consultants CV, buitengewoon hoogleraar Dhr. G. Vanclee Manager B & M Consulting Dhr. D. Van Lindt: Hoogleraar HUB en programmadirecteur Master Class Financieel Management Pagina 4

5 Programma: Module 1 Strategisch management Vanuit financieel oogpunt zal het management van een bedrijf ernaar streven de aandeelhouderswaarde te verhogen. Dit vereist een doordacht strategisch beleid en een goed uitgebouwd systeem van prestatiemetingen. De wijze waarop de onderneming wordt bestuurd, beheerd en gecontroleerd, geniet in het huidige ondernemingsbeleid ruime aandacht. Daarom komen in deze module ook de aspecten van deugdelijk ondernemingsbestuur (corporate governance) aan bod. - Business strategy - Balanced scorecard Docente: Dhr. G. Van Clee Module 2 Financiële analyse Het doel van deze module is de deelnemers duidelijk te maken hoe de cijfers van een jaarrekening moeten geanalyseerd en geïnterpreteerd worden om een getrouw beeld te krijgen van de financiële positie van een onderneming. Hierbij kan niet worden voorbijgegaan aan de internationale dimensie waarin vele ondernemingen actief zijn. - Ratio-analyse van de statutaire jaarrekening - Kredietwaardigheidsbeoordeling door een financiële instelling - IFRS en consolidatie Docenten : Dhr. Van Lindt, Dhr. Bogaert,, Dhr.Selleslaghs, Dhr. S. Plateau Module 3 Bedrijfskapitaalbeleid Het management zal ernaar streven om de financiële stromen tussen het bedrijf, de bank en derden te optimaliseren. Specifieke aandacht wordt besteed aan het thesauriebeleid en het beheer van de operationele kasstromen. - Componenten van het bedrijfskapitaal - Kredietmanagement en credit scoring - Thesauriemanagement en e-banking Docent : Dhr. Van Lindt, Dhr. Pattyn Master Class Financieel Management Pagina 5

6 Module 4 Financieringsbeslissingen Het hoofddoel van deze module is inzicht te verwerven in de verschillende financieringsproducten op lange termijn, waarop een bedrijf al dan niet door tussenkomst van een financiële instelling beroep kan doen. Wat is hierbij de ideale verhouding tussen schuld- en aandelenfinanciering? Voor snelgroeiende ondernemingen zijn deze traditionele financieringsvormen meestal ook ontoereikend. Daarom worden ook alternatieve kredietmogelijkheden en de aandelenuitgifte besproken. - Traditionele financiële producten - Financiering met eigen vermogen en beursintroductie - Risicokapitaalfinanciering - Optimale kapitaalstructuur Docent: Dhr. D. Peeters Module 5 Investeringsbeslissingen Investeringsbeleid krijgt ruime aandacht in het financieel management van een onderneming, omdat het in belangrijke mate de waarde van het bedrijf op lange termijn bepaalt. Vanuit het cash flow-concept worden in deze module de verschillende beoordelingsmethodes toegelicht (NPV, IRR, terugverdientijd). Daarenboven worden ook recentere methodes zoals aangepaste huidige waarde en reële opties besproken. Dit alles wordt aan de hand van gevalstudies geïllustreerd. - Cash flowberekening - Evaluatiemethodes - Reële optie-analyse - Gevalstudies Docent: Mevr. H. Decan Module 6 Fiscale aspecten m.b.t. ondernemingsfinanciering In deze module zullen de sleutelinstrumenten voor een goede fiscale planning benadrukt worden. Zeker voor multinationals die te maken hebben met cross border activiteiten op Europees en wereldvlak, is de optimalisatie van de geconsolideerde winst na belastingen en de maximalisatie van de aandeelhouderswaarde een belangrijk doel van haar financieel maar ook fiscaal management. - Fiscale aspecten van de financiering met eigen en vreemd vermogen - Actuele topics van de vennootschapsfiscaliteit Docent : Dhr. JP Timmermans Master Class Financieel Management Pagina 6

7 Module 7 Internationaal financieel management Het is de bedoeling van deze module om een kader te schetsen om financiële risico s, zoals interest- en valutarisico s, te analyseren en beheren. Uitgaande van de op die manier verworven financieel-theoretische inzichten, worden afgeleide producten zoals opties, warrants, futures, swaps die deze risico s verhandelen, geanalyseerd en gewaardeerd. - Risk management - Beheer van valutarisico - Beheer van renterisico Docent: Dhr. L.Keuleneer Module 8 Waardebepaling en value based management In verschillende situaties is het noodzakelijk de waarde van een bedrijf te bepalen. Dit is vaak een complexe zaak en is afhankelijk van het beoogde doel. Maar binnen het bedrijfsleven is een ook verschuiving merkbaar van winstdenken naar waarde-denken. Value based management is dan ook zeer actueel en heeft als doel een maximale waardecreatie (voor de aandeelhouders) na te streven. Om dit doel te bereiken moet ook het proces van prestatiemeting en beloning worden aangepast, zodat managers aangezet worden om een maximale aandeelhouderswaarde te creëren. Heel wat accountancymaatstaven blijken hiertoe echter onbetrouwbaar en moeten vervangen worden door nieuwe waarde-georiënteerde managementtechnieken zoals EVA, en dito prestatiemaatstaven, waarin vermogen en kasstromen centraal staan. In deze module worden naast klassieke waarderingstechnieken, ook de nieuwe financiële managementtechnieken aangereikt. - Waardecreatie in de onderneming - Traditionele waarderingsmethodes - Value based management en maximale aandeelhouderswaarde Docent: Dhr. L.Keuleneer Master Class Financieel Management Pagina 7

8 PRAKTISCHE INFORMATIE PLAATS De lessen gaan door in de nieuwe campus van KHBO Xaverianenstraat 10 te 8200 Sint-Michiels (Brugge). TIMING Het programma start op 18 november 2011 en loopt door, mits inachtname van de normale vakantieperiodes, tot eind juni De seminaries worden gegeven op: vrijdagavond van 18u00 tot 21u15. zaterdagvoormiddag van 9u00 tot 12u15. Uitzonderlijk kunnen seminaries op zaterdagnamiddag van 13u00 tot 16u15 georganiseerd worden. INSCHRIJVINGSPRIJS De inschrijvingsprijs bedraagt Dit bedrag dekt de kosten van de cursussen, handboeken en syllabi. Bij avondsessies zijn belegde broodjes en drank voorzien. Deze cursus komt in aanmerking voor de kortingen van het Vlaams Gewest in verband met ondernemerschapsportefeuille.. Annuleren kan, maar dan brengen we administratiekosten ten belope van 25% van het volledige inschrijvingsgeld in rekening. Na de start van het academiejaar betaalt u bovenop deze administratiekosten de kosten van de reeds gevolgde sessies. U brengt steeds eerst de programmacoördinator (persoonlijk of telefonisch) op de hoogte die u een gedateerd uitschrijfformulier overhandigt. Uitschrijvingen na 30 november 2011 worden niet meer terugbetaald. INSCHRIJVINGSMODALITEITEN De inschrijvingen gebeuren schriftelijk door: het inschrijvingsformulier samen met c.v. te sturen naar Brugge Business School Xaverianenstraat 10, 8200 Brugge. zodra de inschrijving bevestigd wordt: overschrijving van het volledige inschrijvingsbedrag op het rekeningnummer (KHBO/BBS) IBAN CODE BE , BIC code: GKCCBEBB KHBO vzw Xaverianenstraat Brugge met vermelding: naam deelnemer en FINMAN/ Master Class Financieel Management Pagina 8

9 INLICHTINGEN Voor verdere inlichtingen kunt u steeds terecht bij: Brugge Business School Mevr. Ann Maeckelberghe Xaverianenstraat Brugge Tel.: (050) Brugge Business School Dhr. Gilbert Van Nieuwenhuyze Tel.: 0495/ Master Class Financieel Management Pagina 9

10 INSCHRIJVINGSFORMULIER MASTER CLASS FINANCIAL MANAGEMENT 1. Persoonlijke gegevens Naam: Voornaam: Initalen: / / (2 de, 3 de, 4 de voornaam) Privé adres: Nr: Bus: Postcode: Plaats: Privé telefoon: Geboorteplaats: Geboorteland: Nationaliteit: Geboortedatum: Rijksregisternummer (verplicht gegeven DHO) - - Geslacht: M / V 2. Bedrijfsinformatie Bedrijfsnaam: Bedrijfsadres: Nr: Bus: Postcode: Plaats: Bedrijfstelefoon: Huidige functie: Vormingsverantwoordelijke in bedrijf: Factuur mag gestuurd worden naar: Naam: Voornaam: (enkel in te vullen indien verschillend van bedrijfsadres) Master Class Financieel Management Pagina 10

11 Adres: Nr: Bus: Postcode: Plaats: Datum: - - Handtekening: INSCHRIJVINGSFORMULIER MASTER CLASS FINANCIAL MANAGEMENT 3. Curriculum Gevolgde studies Secundair onderwijs (ASO/TSO/KSO/BSO) Titel opleiding: School: Diploma: Afgestudeerd: Type onderwijs: ASO/TSO/KSO/BSO (gelieve te omkruisen wat van toepassing is) Bachelor Titel opleiding: School: Diploma: Afgestudeerd: Master: Titel opleiding: School: Diploma: Afgestudeerd: Master Class Financieel Management Pagina 11

12 Ondergetekende verklaart dat de gegevens echt en volledig zijn. Hij/zij heeft er kennis van dat deze gegevens bijgehouden en verwerkt worden in een bestand voor het opmaken van een dossier zowel voor intern als externe gebruik, conform de privacywet van 8 december De student verklaart dat zijn adresgegevens aan derden mogen doorgegeven worden nee ja Gelieve dit formulier terug te sturen naar: Brugge Business School, t.a.v. Ann Maeckelberghe, Xaverianenstraat 10, 8200 Brugge, fax Master Class Financieel Management Pagina 12

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Controlling & Accounting De cursus Controlling & Accounting duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Centrum voor Bijscholing Eventorganisatie

Centrum voor Bijscholing Eventorganisatie /CBE CBE is een organisatie van VIVES Kortrijk Business School voorheen KATHO HANTAL Business School programma academiejaar 2013-2014 Centrum voor Bijscholing Eventorganisatie 8 raakgekozen thema s 3 uur

Nadere informatie

Training Operational Excellence in de zorg

Training Operational Excellence in de zorg Efficiënt Voorraadbeheer Training Operational Excellence in de zorg Lean en Mean Processen Dynamisch voorraadbeheer en assortimentsanalyse Optimale supply chain infrastructuur Besparingspotentieel bepalen

Nadere informatie

Toelichting bij de aanvraag van een school- of studietoelage voor 2014-2015

Toelichting bij de aanvraag van een school- of studietoelage voor 2014-2015 Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Toelichting bij de aanvraag van een school- of studietoelage voor 2014-2015 Met deze formulieren kunt u een school- of studietoelage aanvragen voor het school-

Nadere informatie

Afstandsleren sociaal werk 2015-2016

Afstandsleren sociaal werk 2015-2016 Afstandsleren sociaal werk 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Inleiding 4 De opleiding bachelor in het sociaal werk 5 Studeren in het hoger onderwijs 7 Het concept afstandsonderwijs 8 Veel gestelde vragen bij afstandsonderwijs

Nadere informatie

Praktische Bedrijfskunde (hbo-nl-niveau)

Praktische Bedrijfskunde (hbo-nl-niveau) Bepaal uw eigen succes!!! Haal nu uw 36 ECTS (vrijstellingen voor de titel opleiding Bachelor Bedrijfskunde) Bij uitstek het vakgebied voor carrièremakers!!! Praktische Bedrijfskunde (hbo-nl-niveau) Originele

Nadere informatie

Nyenrode Tax Assurance Academy executive post master tax assurance

Nyenrode Tax Assurance Academy executive post master tax assurance Nyenrode Tax Assurance Academy executive post master tax assurance inhoudsopgave 3 4 8 10 Voorwoord Executive post Master Tax Assurance Toelichting programma Aanmelding en inlichtingen 2 Executive post

Nadere informatie

Ten geleide. 14 Etablissements de crédit

Ten geleide. 14 Etablissements de crédit Ten geleide 14 Etablissements de crédit De voorbije jaren werden gekenmerkt door ingrijpende veranderingen op de financiële markten en in de financiële wetgeving. Voor de ondernemingen, bemiddelaars en

Nadere informatie

FRANCHISE Applicatie Formulier

FRANCHISE Applicatie Formulier FRANCHISE Applicatie Formulier Noot: het invullen van dit formulier leidt tot geen enkele verplichting van de zijde van de kandidaat noch verplicht dit de franchisegever tot het verkopen van een franchise

Nadere informatie

Trainingskalender 2014

Trainingskalender 2014 Trainingskalender 2014 Flustraat 35 Tel. 531330 Fax 531340 tahconsulting@sr.net www.tahconsulting.com 2 I n h o u d s o p g a ve p a g i n a Au d i t i n g 5 Preparing f or the Audit Fundamentals Internal/Operational

Nadere informatie

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE KLEINE VERENIGINGEN

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE KLEINE VERENIGINGEN HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE KLEINE VERENIGINGEN Brochure Kleine VZW s 1 19/06/2003 Inhoudstabel Woord van de Minister... 5 Woord vooraf werkgroep... 6 Hoofdstuk 1 Het boekhoudkundig kader...

Nadere informatie

Notitie Second Opinion Intern Vermogensbeheer PROVINCIE GRONINGEN

Notitie Second Opinion Intern Vermogensbeheer PROVINCIE GRONINGEN Notitie Second Opinion Intern Vermogensbeheer PROVINCIE GRONINGEN Oktober november 2009 Versie 1.2 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE...2 INDEX VAN GRAFIEKEN EN TABELLEN...3 1. INLEIDING...4 1.1. Algemeen en

Nadere informatie

Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid

Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid s 2011 Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid Dit projectplan beschrijft de wijze waarop het nieuwe personeelsbeleid wordt geïmplementeerd binnen de organisatie. Naam : J.P.L.J. de Peffer Studentnummer

Nadere informatie

Vragenlijst beleggersprofiel MoneYou Beleggingshypotheek

Vragenlijst beleggersprofiel MoneYou Beleggingshypotheek Vragenlijst beleggersprofiel MoneYou Beleggingshypotheek Hypotheek leningnummer Beleggingsrekeningnummer (dit nummer kunt u in de hypotheekofferte vinden) Gegevens cliënt Man Vrouw Voorletters en achternaam

Nadere informatie

Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics

Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics ALGEMEEN Het inrichten van een ICT Beheerorganisatie is een complexe en tijdrovende aangelegenheid. Het resultaat is afhankelijk van veel aspecten.

Nadere informatie

GOVERNANCE PRINCIPES INLEIDING

GOVERNANCE PRINCIPES INLEIDING GOVERNANCE PRINCIPES INLEIDING In december 2010 publiceerde het Nederlandse Verbond van Verzekeraars de Governance Principes, hierna de Code Verzekeraars. Hierin worden voor Nederlandse Verzekeringsmaatschappijen

Nadere informatie

Opleidingskalender 2014

Opleidingskalender 2014 health & safety ergonomie Mobbing Vertrouwenspersoon Wetgeving Veiligheid Gezondheid Welzijn verzuimbeleid Preventie burn-out Risicoanalyse EHBO Opleidingskalender 2014 www.securex.be/opleiding Introductie

Nadere informatie

Training: Sitemanagement

Training: Sitemanagement Training: Sitemanagement Persoonlijke Performance in Managementvaardigheden voor sitemanagers in de procesindustrie Training: Sitemanagement Persoonlijke Performance in Managementvaardigheden voor sitemanagers

Nadere informatie

aanvraag voor het openen van pensioensparen save plan

aanvraag voor het openen van pensioensparen save plan aanvraag voor het openen van pensioensparen save plan Invullen en ondertekend terugsturen naar FORTUNEO BANK Koloniënstraat 11-1000 Brussel OM DE OPENING VAN UW PENSIOENSPAREN EFFICIËNT TE LATEN VERLOPEN:

Nadere informatie

STRUCTUUR EN ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJSSYSTEEM

STRUCTUUR EN ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJSSYSTEEM STRUCTUUR EN ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJSSYSTEEM 1. ONDERWIJSNIVEAUS EN -VORMEN Traditioneel zijn er drie onderwijsniveaus: het basisonderwijs, het secundair onderwijs en het hoger onderwijs. Naast deze

Nadere informatie

ten aanzien van vermogensbeheer nauwelijks toepasbaar in de praktijk

ten aanzien van vermogensbeheer nauwelijks toepasbaar in de praktijk 58 Tom Loonen en Dennis Weewer Dr. A.J.C.C.M. Loonen is werkzaam als directeur Private Planning bij Bank Insinger de Beaufort NV en is als associate professor verbonden aan de postgraduate opleiding Investment

Nadere informatie

AFSTUDEERLEIDRAAD INFORMATICA SYSTEEMBEHEER BEDRIJFSKUNDIGE INFORMATICA INFORMATION ENGINEERING TECHNISCHE INFORMATICA

AFSTUDEERLEIDRAAD INFORMATICA SYSTEEMBEHEER BEDRIJFSKUNDIGE INFORMATICA INFORMATION ENGINEERING TECHNISCHE INFORMATICA AFSTUDEERLEIDRAAD OPLEIDINGEN CLUSTER ICT INFORMATICA SYSTEEMBEHEER BEDRIJFSKUNDIGE INFORMATICA INFORMATION ENGINEERING TECHNISCHE INFORMATICA VOLTIJD/DEELTIJD/DUAAL CURSUSJAAR 2008-2009 Hogeschool Utrecht

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

De Goudse. Code verzekeraars 2014

De Goudse. Code verzekeraars 2014 2014 Wij zijn Geert Bouwmeester was pas 22 toen hij in 1924 voor zichzelf begon. Een overloop werd ingericht als kantoorruimte en de eerste polissen werden op de fiets rondgebracht. Sindsdien is ons bedrijf

Nadere informatie

De Nederlandse corporate governance code

De Nederlandse corporate governance code De Nederlandse corporate governance code Beginselen van deugdelijk ondernemingsbestuur en best practice bepalingen Monitoring Commissie Corporate Governance Code 1 2 Inhoud DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE

Nadere informatie

www.hogeschoole3.nl Volg ons op:

www.hogeschoole3.nl Volg ons op: TUDIEGIDS 2014-2015 www.hogeschoole3.nl Volg ons op: 2 www.hogeschoole3.nl Voorwoord De komende jaren is er veel vraag naar HBO-afgestudeerden met een diplomering (HBO ICT) «en daarbij ook een certificering

Nadere informatie

inno.com Master of ICT Enterprise Architecture (master na master)

inno.com Master of ICT Enterprise Architecture (master na master) inno.com Master of ICT Enterprise Architecture (master na master) 7 oktober 2009 NVAO Toets Nieuwe Opleiding Adviesrapport Inhoud 1 Samenvattende conclusie 3 2 Inleiding en verantwoording 5 2.1 Werkwijze

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven

Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven Algemene toelichting bij de professioneel gerichte bacheloropleiding in de Toegepaste informatica aan de Katholieke Hogeschool Leuven De Katholieke Hogeschool Leuven

Nadere informatie

Assurantiebedrijf Zijlstra

Assurantiebedrijf Zijlstra Dienstverleningsdocument Informatiewijzer Diensten en Beloning Inleiding In ons dienstverleningsdocument proberen wij u een zo goed mogelijk inzicht te geven waar onze dienstverlening in zijn algemeenheid

Nadere informatie

Aandelenopties De toekenning kan uw werknemers tot 40% netto méér opleveren dan een bonus in cash geld

Aandelenopties De toekenning kan uw werknemers tot 40% netto méér opleveren dan een bonus in cash geld Aandelenopties De toekenning kan uw werknemers tot 40% netto méér opleveren dan een bonus in cash geld Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Toekenning van aandelenopties 3 Enkele veelgestelde vragen 4 Voordelen

Nadere informatie