Bedrijfsmanagement

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bedrijfsmanagement 2014-2015"

Transcriptie

1 Expert Class Bedrijfsmanagement De sessies vinden plaats in de campus van VIVES HOGESCHOOL BRUGGE. 1

2 MULTIDISCIPLINAIRE BENADERING VAN EEN COMPLEXE REALITEIT The business of business is business hoort men in de bedrijfswereld. En inderdaad om te slagen in de bedrijfswereld is het noodzakelijk de kennis en vaardigheden te ontwikkelen die er toe doen in het bedrijfsleven. Deze kennis en vaardigheden zijn veelvuldig en specifiek. Met de Expert Class Bedrijfsmanagement biedt Brugge business School een uitgelezen vervolmaking in de complexe realiteit van het bedrijfsleven. Dit programma biedt efficiënte en doeltreffende oplossingen voor de uitdagingen die zich indienen in een dynamische en steeds evoluerende bedrijfswereld. Expert Class in Bedrijfsmanagement is een opleiding die diepgaand en zowel op theoretische als op praktische basis alle topics van het bedrijfsleven benadert. Dit zal een troefkaart zijn voor de deelnemers in hun carrière. De heterogeniteit van het managementprogramma en de samenstelling van haar deelnemers betekent een bijkomende ervaring voor de cursisten. Voor het bedrijfsleven is het geïntegreerd programma ongetwijfeld een toegevoegde waarde op managementvlak. Deze opleiding komt in aanmerking voor de KMO-portefeuille. (DVO105080) 2

3 PROGRAMMALEIDING Dhr. N. D HIET: Dhr. G. VAN NIEUWENHUYZE: Dhr. J. DE LANGHE programmadirecteur directeur Brugge Business School studiegebieddirecteur Handelswetenschappen & bedrijfskunde Vives Brugge DOELGROEP-TOELATINGSVOORWAARDEN Deze Expert Class richt zich tot bachelors en masters die geen economische vooropleiding hebben genoten: burgerlijk en industrieel ingenieurs, masters, bachelors, kaderleden met een andere vorming, en zij die zich wensen bij te scholen of up te daten op managementvlak. GETUIGSCHRIFT Het getuigschrift Expert Class in Bedrijfsmanagement wordt verleend aan de deelnemers die slagen voor de evaluatieproeven. Aan de deelnemers die enkel de seminaries bijwonen, wordt een attest afgeleverd. 3

4 Getuigenissen van studenten: De Expert Class Bedrijfsmanagement gaf mij in een relatief korte tijd een goed inzicht in diverse managementtopics. Het is een perfecte aanvulling op eerder opgedane kennis tijdens studies en een aantal jaren werkervaring. De colleges zijn afgestemd op het professionele leven en dragen zo bij tot het bijschaven van diverse managementskills. Marisse Matthieu, VOKA Kamer van Koophandel De Expert Class Bedrijfsmanagement betekende bij de meeste vakken een uitbreiding van mijn door de jaren opgedane terreinkennis, zowel in de diepte als in de breedte. Sommige facetten kon ik al dezelfde week toepassen in de bedrijfssituatie, bijvoorbeeld om op een gestructureerde en wiskundige wijze aan voorraadoptimalisatie te doen. Naast de docenten, waren ook de zienswijzen van de medestudenten een verrijking door eens een andere benadering te hebben, ook op vlak van personeelsmanagement. Ik kan nu verder bouwen op een steviger fundament en zodra ik doorgroei, zal ik mijn opvolger deze opleiding aanbevelen. Christophe Cool, Plant Manager, Dehaye Plastics 4

5 DOCENTEN Hilde Decan Dominique De Marez Koen De Vleeschauwer Norbert D hiet Eric Dursin Gert van Clee Thomas Vanhaecke Dirk Van Lindt Johan Vanhaverbeke Lector HUB Brussel Advocaat Eubelius CX Resultants, consultancy bureau HRM verantwoordelijke Raadsheer bij het Hof van Beroep Gent Manager Medewerker Cnockaert-Salens Hoogleraar HUB Brussel Gecertificeerd Interim Manager 5

6 PROGRAMMA TOEGELICHT: BUSINESS STRATEGIE Tijdens deze sessie worden de belangrijkste concepten en raamwerken aangereikt die u toelaten van uw groeiend bedrijf een klare en inspirerende visie te formuleren, succesvolle strategieën te bepalen en uw medewerkers maximaal te motiveren om de gekozen strategie te implementeren. Docent: Dhr. G.Van Clee VENNOOTSCHAPSRECHT De complexiteit van de regelgeving enerzijds en de verantwoordelijkheid over de correcte toepassing van deze regels anderzijds vereisen van het management een grondige kennis van deze materie. - de verschillende vennootschapsvormen (oprichting, bestuur, toezicht, aandelen, vennoten, omzetten en sluiten van vennootschappen) - specifieke vennootschapsrechterlijke bepalingen - topics updating Docent: Dhr. Eric Dursin MARKETING Het doel van deze module is het kunnen uitwerken van een integraal verkoopplan. Er worden tal van multidisciplinaire links gelegd naar vakken zoals marketing, communicatie, inkoop, logistiek, persoonlijke verkoop, Het volledige verkoopgebeuren komt aan bod. Vertrekkend vanuit de verkoopomgeving wordt de externe analyse vertaald naar onderneming-, marketing- en verkoopdoelstellingen. Vervolgens worden verkoopstrategieën ontwikkeld die vervolgens met de nodige sales metrics worden opgevolgd. Tevens wordt de nodige aandacht besteed aan het aspect verkoopmanagement. Deze module integreert het actuele commerciële vakgebied tot een boeiende en essentiële bedrijfsactiviteit. Docent: Dhr. Johan Vanhaverbeke 6

7 PEOPLE MANAGEMENT Managementliteratuur stelt human resources als het belangrijkste actief van de onderneming. In diverse thema s, onder meer coaching, loopbaanbegeleiding, vorming, communicatie, motivatie, verloning, sociaal overleg wordt inzicht gegeven in de belangrijkste aspecten van het personeelsbeleid. Docent: Dhr. Norbert D hiet BOEKHOUDING EN BUDGETTERING Boekhouding en jaarrekening Zonder perfect de boekhoudtechnieken in detail te behandelen, worden de boekhoudprincipes toegelicht zoals die heden in ons land van toepassing zijn. Tevens wordt de nodige aandacht besteed aan een aantal praktische hulpmiddelen voor het oordeelkundig lezen van jaarrekeningen. Docent: Dhr. T. Vanhaecke Budgettering In een snel evoluerend economisch landschap betekent ondernemen in de eerste plaats de juiste beleidsbeslissingen op het goede moment treffen. Hierbij kunnen budgetten een belangrijk management-tool betekenen, waarbij in combinatie met feedback de onderneming kan gestuurd worden. Naast een korte theoretische inleiding komen hierbij de budgetcyclus, het budgetteren als beleidsinstrument, budgetcontrole en de relatie met Management Accounting uitgebreid aan bod. Deze sessies worden afgesloten met enkele praktische gevallenstudies. Docent: Dhr. D.Van Lindt, hoogleraar HUB CONTRACTEN Aan de hand van enkele concrete voorbeelden worden probleemsituaties geschetst en opgelost. Docent: Mr. Dominique De Marez, Eubelius Advocaten 7

8 ACTIVITY -BASED COSTING & CASE Tijdens deze sessie wordt duidelijk dat activity- based costing een instrument is om strategische beslissingen te kunnen nemen en dit niet enkel op productniveau. In complexe en sterk veranderende omgevingen is het belangrijk elke maand een duidelijke winstgevendheidsrapportering op klant en leverancier te kunnen voeren om zodoende strategische initiatieven naar deze omgeving te kunnen nemen. Docent: Dhr. D.Van Lindt INVESTERINGSANALYSE Bij het nemen van investeringsbeslissingen is het van cruciaal belang dat er een kwantitatieve oefening uitgevoerd wordt, nl. De investeringsanalyse. Hiervoor bestaan er verschillende technieken zoals pay-back methode, net present value, IRR. Het is echter uiterst belangrijk om enkel de incrementele kosten en opbrengsten in rekening te brengen. Waardering van een onderneming zouden we in dit licht kunnen aanzien als een speciaal geval van een investeringsanalyse. Docent: Mevr. H.Decan PRODUCTIE EN LOGISTIEK Er wordt een overzicht gegeven van de verschillende processen bij Supply Chain Management enerzijds en Vooraadbeheer anderzijds. Bij Supply Chain Managent wordt de evolutie verder bekeken, evenals het opslingereffect, doorlooptijd en klant order ontkoppel-punt. Bij voorraadbeheer worden de objectieven onder de loupe genomen, evenals trade off benadering, types voorraden, voorraadcategorieën, voorraadbeheer, re-order point, bestelhoeveelheid, fixed-order quantity models docent: Dhr. D.Van Lindt 8

9 ORGANISATIE & PROCESSEN Veel bedrijven worden continu geconfronteerd met overnames en veranderende markten. Daarom is het van belang dat men steeds een nieuwe strategie afstemt op deze gewijzigde omstandigheden en eventueel ook zijn organisatiestructuur daarop aligneert. Het gaat hem over het afstemmen van de waardeketting in bedrijven om zodoende de neuzen in dezelfde richting te krijgen. Hoe kan men zo snel en efficiënt mogelijk een nieuwe strategie laten doorsijpelen tot lagere geledingen binnen de organisatie. Het is daarbij ook van belang dat niet alleen functies hertekend worden, maar dat de processen voor iedereen duidelijk zijn en gerespecteerd worden. Bedrijven moeten veel meer klanten-centrisch denken en dienen zich ook op die manier te organiseren. De functionele silos dienen zoveel mogelijk doorbroken te worden. Tijdens deze sessie wordt ook kort procesmapping, procesanalyse en mogelijkheden tot simulatie bekeken. Docent: Dhr. K. De Vleeschauwer 9

10 PRAKTISCHE INFORMATIE PLAATS De colleges hebben plaats in nieuwe campus van Vives, Xaverianenstraat 10 te 8200 Sint- Michiels (Brugge). De deelnemers kunnen gratis gebruik maken van de parking van de hogeschool Vives. TIMING Het programma start op vrijdag 21 november 2014 en loopt door, mits in acht name van de normale vakantieperiodes, tot mei De seminaries worden gegeven op: vrijdagavond van 18u00 tot 21u30. zaterdagvoormiddag van 9u00 tot 12u15. Uitzonderlijk kunnen seminaries op zaterdagnamiddag van 13u00 tot 16u15 worden georganiseerd. INSCHRIJVINGSPRIJS De inschrijvingsprijs bedraagt Dit bedrag dekt de kosten van de cursussen, handboeken en syllabi. Bij avondsessies zijn belegde broodjes en drank voorzien. Annuleren kan, maar dan brengen we administratiekosten ten belope van 25% van het volledige inschrijvingsgeld in rekening. Na de start van het academiejaar betaalt u bovenop deze administratiekosten de kosten van de reeds gevolgde sessies. U brengt steeds eerst de programmacoördinator (persoonlijk of telefonisch) op de hoogte die u een gedateerd uitschrijfformulier overhandigt. Uitschrijvingen na 30 december 2014 worden niet meer terugbetaald. 10

11 INSCHRIJVINGSMODALITEITEN De inschrijving gebeurt schriftelijk door via de website het inschrijvingsformulier in te vullen. Dan ontvangt u bevestigingsmail van de inschrijving. Zodra de inschrijving bevestigd wordt, overschrijving van het volledige inschrijvingsbedrag op het rekeningnummer met vermelding naam deelnemer en opleiding). (IBAN CODE BE , BIC code: GKCCBEBB) INLICHTINGEN Voor verdere inlichtingen kunt u steeds terecht bij: Brugge Business School Mevr. Ann Maeckelberghe Xaverianenstraat Brugge Tel.: (050) Website: Brugge Business School Dhr. Gilbert Van Nieuwenhuyze Tel.: 0495/

12 1. Persoonlijke gegevens INSCHRIJVINGSFORMULIER Expert Class Bedrijfsmanagement Naam: Voornaam: Privé adres: Nr: Bus: Postcode: Plaats: Privé telefoon: Geboorteplaats: Geboortedatum: Rijksregisternummer (verplicht gegeven DHO) Bedrijfsinformatie Bedrijfsnaam: Bedrijfsadres: Nr: Bus: Postcode: Plaats: Bedrijfstelefoon: Huidige functie: 12

13 Factuur mag gestuurd worden naar: Naam: Voornaam: (enkel in te vullen indien verschillend van bedrijfsadres) Adres: Nr: Bus: Postcode: Plaats: Datum: - - Handtekening: 3. Curriculum Bachelor of Master Titel opleiding: Onderwijsinstelling: Diploma: Afgestudeerd: Gelieve dit formulier terug te sturen, te mailen of te faxen naar: Brugge Business School, t.a.v. Ann Maeckelberghe, Xaverianenstraat 10, 8200 Brugge, fax Handtekening Datum

Financieel Management

Financieel Management Master Class Financieel Management 2011-2012 De sessies gaan door in de nieuwe campus van KHBO! Ga voor een ruim inzicht in de financiële praktijk. Master Class Financieel Management Pagina 1 Deze opleiding

Nadere informatie

Internetmarketing voor Toerisme en Hotel - 2015 INTERNETMARKETING voor TOERISME en HOTEL.

Internetmarketing voor Toerisme en Hotel - 2015 INTERNETMARKETING voor TOERISME en HOTEL. INTERNETMARKETING voor TOERISME en HOTEL. De sessies vinden plaats in de nieuwe campus van VIVES Hogeschool Brugge. 1 Een opleiding internetmarketing? Internetmarketing is de verzamelnaam voor alle vormen

Nadere informatie

Postgraduaat Strategisch Facility Management 2013-2014

Postgraduaat Strategisch Facility Management 2013-2014 Postgraduaat Strategisch Facility Management 2013-2014 www.ifma.be www.erasmushogeschool.be partner in de Universitaire Associatie Brussel Het strategisch belang van Facility Management Bedrijfsleiders

Nadere informatie

Training: Sitemanagement

Training: Sitemanagement Training: Sitemanagement Persoonlijke Performance in Managementvaardigheden voor sitemanagers in de procesindustrie Training: Sitemanagement Persoonlijke Performance in Managementvaardigheden voor sitemanagers

Nadere informatie

Centrum voor Bijscholing Eventorganisatie

Centrum voor Bijscholing Eventorganisatie /CBE CBE is een organisatie van VIVES Kortrijk Business School voorheen KATHO HANTAL Business School programma academiejaar 2013-2014 Centrum voor Bijscholing Eventorganisatie 8 raakgekozen thema s 3 uur

Nadere informatie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie han.nl/werkenenleren PRAkTIJKGERICHT recht regionaal deeltijd werken en leren management erkend Professional duaal economie FACULTEIT ECONOMIE en MANAGEMENT Vergroot UW wereld HBO/POST-HBO-/MASTEROPLEIDINGEN

Nadere informatie

Expertise Programs. Oktober December 2012

Expertise Programs. Oktober December 2012 Expertise Programs Oktober December 2012 Interactieve kortlopende opleidingen voor iedereen die de praktijk van een functie of een topic wil uitdiepen NEW 8 opleidingen in marketing, sales en communicatie

Nadere informatie

Start op 24 september 2015. Business Essentials voor Management Talent. Unfold your potential www.kluweropleidingen.be

Start op 24 september 2015. Business Essentials voor Management Talent. Unfold your potential www.kluweropleidingen.be Start op 24 september 2015 Mini-MBA Business Essentials voor Management Talent Unfold your potential www.kluweropleidingen.be Mini-MBA: Business Essentials voor Management Talent De snelste weg naar succes

Nadere informatie

Training: Effectieve Projectbeheersing. Praktische inzichten en toepasbare methodieken binnen de procesindustrie.

Training: Effectieve Projectbeheersing. Praktische inzichten en toepasbare methodieken binnen de procesindustrie. Training: Effectieve Projectbeheersing Praktische inzichten en toepasbare methodieken binnen de procesindustrie. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Training Operational Excellence in de zorg

Training Operational Excellence in de zorg Efficiënt Voorraadbeheer Training Operational Excellence in de zorg Lean en Mean Processen Dynamisch voorraadbeheer en assortimentsanalyse Optimale supply chain infrastructuur Besparingspotentieel bepalen

Nadere informatie

Oriëntaties en afstudeerrichtingen Handelswetenschappen. Orientation and Graduation Subjects Business Administration FACULTEIT ECONOMIE & MANAGEMENT

Oriëntaties en afstudeerrichtingen Handelswetenschappen. Orientation and Graduation Subjects Business Administration FACULTEIT ECONOMIE & MANAGEMENT Oriëntaties en afstudeerrichtingen Handelswetenschappen Orientation and Graduation Subjects Business Administration FACULTEIT ECONOMIE & MANAGEMENT FACULTY OF ECONOMICS & MANAGEMENT Academiejaar 2011-2012

Nadere informatie

AANBOD NAJAAR 2015. www.syntrawest.be

AANBOD NAJAAR 2015. www.syntrawest.be Avondopleidingen AANBOD NAJAAR 2015 www.syntrawest.be INHOUDSTAFEL AVONDOPLEIDINGEN - AANBOD NAJAAR 2014 2 Ondernemerschap & bedrijfsbeheer...4 Media & ICT...8 Techniek...26 Automotive & mobiliteit...26

Nadere informatie

Unfold your potential www.kluweropleidingen.be. Unfold your potential. Begrijp en beheers alle activiteiten van de financiële afdeling

Unfold your potential www.kluweropleidingen.be. Unfold your potential. Begrijp en beheers alle activiteiten van de financiële afdeling Begrijp en beheers alle activiteiten van de financiële afdeling Start op 27 januari 2015 Unfold your potential Unfold your potential www.kluweropleidingen.be De 'Masterclass Financieel Management' is een

Nadere informatie

Executive Master of Finance and Control De post-masteropleiding tot registercontroller

Executive Master of Finance and Control De post-masteropleiding tot registercontroller Executive Master of Finance and Control De post-masteropleiding tot registercontroller Inhoud Het bedrijfseconomisch geweten van de organisatie 5 : iets voor u? 7 Groningse accenten: een waardevolle voorsprong

Nadere informatie

SOLLICITANTEN - INFORMATIE DEEL 1

SOLLICITANTEN - INFORMATIE DEEL 1 SOLLICITANTEN - INFORMATIE DEEL 1 Holland Training Nederland BV Mezenlaantje 7 1861 ME Bergen Telefoon: (072) 58 15 241 Internet: www.holland-training.com E-mail: info@holland-training.com Algemeen Gregor

Nadere informatie

Vergroot uw slagkracht als manager

Vergroot uw slagkracht als manager Vergroot uw slagkracht als manager U bent een specialist die is doorgegroeid naar een managementfunctie en bent al een aantal jaar als leidinggevende actief. Om succesvol te blijven en mee te kunnen met

Nadere informatie

De kunst van veranderen met NLP Vergroot uw inzicht en ontdek uw vaardigheden voor effectief management, coaching en advisering.

De kunst van veranderen met NLP Vergroot uw inzicht en ontdek uw vaardigheden voor effectief management, coaching en advisering. De kunst van veranderen met NLP Vergroot uw inzicht en ontdek uw vaardigheden voor effectief management, coaching en advisering. effectieve communicatie succesvolle samenwerking inspirerend leiderschap

Nadere informatie

Afstandsleren sociaal werk 2015-2016

Afstandsleren sociaal werk 2015-2016 Afstandsleren sociaal werk 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Inleiding 4 De opleiding bachelor in het sociaal werk 5 Studeren in het hoger onderwijs 7 Het concept afstandsonderwijs 8 Veel gestelde vragen bij afstandsonderwijs

Nadere informatie

Handelsingenieur in de beleidsinformatica

Handelsingenieur in de beleidsinformatica bacheloropleiding Handelsingenieur in de beleidsinformatica faculteit toegepaste economische wetenschappen 2009 2 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement Studentgerichte Diensten Toegepaste

Nadere informatie

Praktische Bedrijfskunde (hbo-nl-niveau)

Praktische Bedrijfskunde (hbo-nl-niveau) Bepaal uw eigen succes!!! Haal nu uw 36 ECTS (vrijstellingen voor de titel opleiding Bachelor Bedrijfskunde) Bij uitstek het vakgebied voor carrièremakers!!! Praktische Bedrijfskunde (hbo-nl-niveau) Originele

Nadere informatie

Informatiepakket Juni 2013 1

Informatiepakket Juni 2013 1 Informatiepakket Juni 2013 1 De Master City Developer opleiding is een topopleiding gericht op stedelijke gebiedsontwikkeling vanuit een integrale benadering. Het is een opleiding die het beste uit praktijk

Nadere informatie

Hogeschool SDO. Studiegids 2011-2012. Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden

Hogeschool SDO. Studiegids 2011-2012. Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden HBO Bedrijfskunde HBO Bedrijfskundige Informatica HBO Payrollopleidingen Korte HBO Leergangen HBO Maatwerk en incompany Erkend door het Ministerie van OCW

Nadere informatie

STUDIEJAAR 2011 2012. Hbo Bedrijfskunde. toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening. Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1.

STUDIEJAAR 2011 2012. Hbo Bedrijfskunde. toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening. Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1. STUDIEJAAR 2011 2012 Hbo Bedrijfskunde toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1.2 1. VOORWOORD Hogeschool NOVI richt zich op de verdere ontwikkeling van

Nadere informatie

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Personal Finance Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

studiegids onderwijs met visie managementwetenschappen

studiegids onderwijs met visie managementwetenschappen studiegids onderwijs met visie managementwetenschappen 2012 2013 Studeren aan de faculteit Managementwetenschappen Deze studiegids geeft een overzicht van alle producten van de faculteit Managementwetenschappen,

Nadere informatie

Managementwetenschappen

Managementwetenschappen Managementwetenschappen Bacheloropleiding Masteropleidingen studiegids 2009-2010 Inhoud 02 Voorwoord 03 Studeren aan de Open Universiteit Nederland Studeren in een elektronische leeromgeving 05 Studiemogelijkheden

Nadere informatie

Bedrijfsmanagement accountancy-fiscaliteit financie- en verzekeringswezen logistiek management marketing. Bachelor Brugge

Bedrijfsmanagement accountancy-fiscaliteit financie- en verzekeringswezen logistiek management marketing. Bachelor Brugge Bedrijfsmanagement accountancy-fiscaliteit financie- en verzekeringswezen logistiek management marketing Bachelor Brugge 1 Waarom kiezen voor Bedrijfsmanagement? Het bedrijfsleven is op zoek naar creatieve,

Nadere informatie

december magazine 2008

december magazine 2008 portimagazine december 2008 Editoriaal Beste makelaar, 3 Editoriaal 4 Twee nieuwe BRIO-producten BRIOstartup en BRIOclassic zien het levenslicht 6 Port-e-Mail Beheer uw e-mailverkeer vanop uw pda 7 Cyberrisico

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal Nationale Handels Academie Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie