Expert Class Cultuurmanagement

Save this PDF as:
Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Expert Class Cultuurmanagement 2012-2013"

Transcriptie

1 Expert Class Cultuurmanagement De sessies gaan door in de nieuwe campus van KHBO. 2 de editie Expert Class Management van Cultuurorganisaties Pagina 1

2 Cultuur en ondernemen Twee begrippen die steeds meer en steeds beter samen lijken te gaan. Het Cultuurforum van 2011 Cultuurbeleid in perspectief 2020 onderzocht het ondernemend gehalte van de Vlaamse cultuursector. Het definieerde cultureel ondernemerschap als een houding die erop gericht is zoveel mogelijk artistiek, cultureel, zakelijk en maatschappelijk rendement te halen uit culturele voorzieningen. Cultuur en management Ook deze begrippen vormen steeds meer een koppel. Opleidingen inzake cultuurmanagement en eventmanagement bestonden een goede 10 jaar geleden nog niet. Anno 2012 zijn ze niet weer weg te denken uit het hoger onderwijslandschap in Vlaanderen. Zoals altijd is management nooit een doel op zich, maar een instrument: om de uiteindelijke - culturele - doelstelling zo goed als mogelijk te verwezenlijken. Een Expert Class Cultuurmanagement De reeds jarenlang bestaande aandacht voor zakelijk beleid en management in de cultuursector zal de komende jaren enkel toenemen. Deze Expert Class van Brugge Business School wil de cultuurmanager mee door nieuwe uitdagingen loodsen. Expert Class Management van Cultuurorganisaties Pagina 2

3 PROGRAMMACOMITE Dhr. Bresseleers Maarten Coördinator Sociaal Fonds Podiumkunsten Dhr. Corthouts Paul directeur beleid OKO Prof. dr. De Brabander Guido professor em. Cultuurmanagement Mevr. De Kepper Miek directeur Locus vzw Dhr. Timmermans Jan directeur Kunstenloket vzw Mevr. Van Eeckhoutte Katrien algemeen directeur Concertgebouw Brugge KHBO Brugge Business school Dhr. Van Nieuwenhuyze Gilbert Directeur Brugge Business School Dhr. Vandekerckhove Jan Departementshoofd handelswetenschappen & bedrijfskunde Mevr. Delcour Mieke Opleidingscoördinator bedrijfsmanagement Dhr. Cloet Nikolas Coördinatie Expert Class Management Cultuurorganisaties Expert Class Management van Cultuurorganisaties Pagina 3

4 DOELGROEP-TOELATINGSVOORWAARDEN De Expert Class richt zich tot professionals in de culturele sector met een leidinggevende, coördinerende of zakelijke functie. Concreet richt de Expert Class zich bijvoorbeeld tot directeurs, coördinatoren of stafmedewerkers van cultuurcentra, kunstencentra, festivals, bibliotheken, musea of theatergezelschappen; directeurs of stafmedewerkers van muziekclubs, cultuurfunctionarissen; zakelijke leiders; cultuurbeleidscoördinatoren; infrastructuurbeheerders, hoofdtechniekers; De opleiding staat enkel open voor personen die minstens enkele jaren relevante werkervaring in een cultuurorganisatie kunnen voorleggen. Kandidaturen voor de opleiding worden beoordeeld op basis van CV + eventuele motivatiebrief. Expert Class Management van Cultuurorganisaties Pagina 4

5 DOCENTEN Prof. dr. Guido De Brabander, professor em. Cultuurmanagement Universiteit Antwerpen Patrick De Leersnijder, Consultant, Communicatiemanager Isabelle D Hooghe, Coördinator HR & juridische zaken Concertgebouw Gudrun Heymans, Coördinator CultuurContactPunt Vlaanderen Joke Hofmans, Liason Officer Vlaams-Europees verbindingsagentschap Geert Jocqué, raadsheer Hof van Cassatie, gastdocent verzekeringsrecht KHBO Francis Laleman, HR Consultant, Founding Partner in Dunya en Beyond Borders Johan Penson, hoofd infrastructuurbeheer De Vooruit Ivan Saerens, zaakvoerder Saerens, Haentjes en partners BVBA Katrien Van der Perre, Algemeen directeur deauteurs, docent Rits Prof. Dr. Dirk Van Lindt, Hoogleraar Hogeschool Universiteit Brussel Katrien Van Eeckhoutte, algemeen directeur Concertgebouw Brugge Julie Van Elslande, legal consultant Kunstenloket Pieter Van Reybrouck, Partner Van Reybrouck - Accountants & Tax Consultants, gastdocent KHBO fiscale topics cultuursector Jan Werbrouck, Legal Counsel Van Reybrouck - Accountants & Tax Consultants Nikolas Cloet, docent Cultuurmanagement KHBO Expert Class Management van Cultuurorganisaties Pagina 5

6 Programma Start: maandag 19 november 2012 Einde: maandag 18 februari maandagen, met telkens 2 sessies per dag. Lessen van tot uur en van tot uur Koffie en broodjes inbegrepen Maandag 19 november 2012 Management van cultuurorganisaties: een praktijkgetuigenis uit het Concertgebouw Brugge Praktijkgetuigenis: het belang van zakelijk management in culturele organisaties en culturele projecten. Het management omvat de relatie met publiek, artiesten, overheden, sponsors, partners,..., het financieel management, het personeelsbeleid, het gebouwenbeheer etc... Plaatsbezoek met een blik achter de schermen van het Concertgebouw. Maandag 19 november 2012, uur Katrien Van Eeckhoutte, algemeen directeur Concertgebouw Brugge Zakelijk beleid in de cultuursector imago, marketing, benchmarking Wat bepaalt de kwaliteit van het zakelijk beleid? Wat is hierin de plaats van de marketing? Werken aan imago, benchmarking, positionering, prijsbeleid, communicatie. Waar kan het fout gaan en wat is er tegen te doen? Maandag 19 november 2012, uur Prof. dr. Guido De Brabander, professor em. Cultuurmanagement Universiteit Antwerpen Expert Class Management van Cultuurorganisaties Pagina 6

7 Maandag 26 november 2012 Communicatie De communicatiestrategie is een belangrijk thema in bijna elk cultuurhuis. Een goede externe communicatie zorgt ervoor dat de juiste doelgroep bereikt wordt. Do s and don ts inzake communicatie. Maandag 26 november 2012, uur Prof. dr. Guido De Brabander, professor em. Cultuurmanagement Universiteit Antwerpen Publieksonderzoek - gebruikersonderzoek Publieksonderzoek vs. bevolkingsonderzoek? Wat zijn de doelen van een publieksonderzoek en wat heeft een cultuurhuis daaraan? Hoe een publieksonderzoek organiseren? Welke vragen kan je stellen? En wat zijn de meest voorkomende fouten? Hoe de resultaten in een plan van aanpak vertalen? Maandag 26 november 2012, uur uur Prof. dr. Guido De Brabander, professor em. Cultuurmanagement Universiteit Antwerpen Maandag 3 december 2012 Inleiding HRM - Competentiemanagement Wat zijn competenties? - waarom werken met competentiemanagement in een artistieke organisatie? - een generisch competentiemodel voor de kunstensector - competenties gebruiken op het terrein (met tal van praktijkvoorbeelden) Maandag 3 december 2012, uur Francis Laleman, HR Consultant, Founding Partner in Dunya en Beyond Borders Expert Class Management van Cultuurorganisaties Pagina 7

8 Duurzaam HRM in de praktijk - Competentiemanagement, een praktijkgetuigenis uit het Concertgebouw Hoe wordt het competentiedenken in de HR-processen van het Concertgebouw geïntegreerd. Hoe trekken we competenties aan, hoe brengen we ze in kaart, hoe zetten we ze in, hoe volgen we ze op, en hoe ontwikkelen we ze? Hoe behouden we ze, en hoe dragen al deze processen bij aan de lange-termijn doelstellingen van de organisatie? Dit alles binnen een dynamisch spanningsveld tussen artistieke droom en praktische realiteit, waarbij efficiëntie op korte termijn soms botst met strategie op lange termijn. Maandag 3 december 2012, uur Isabelle D'Hooghe, Coördinator HR & juridische zaken Concertgebouw Maandag 10 december 2012 Sociale Zekerheidsrecht Collectief Arbeidsrecht Afhankelijk van het statuut van de kunstenaar is een opdrachtgever gebonden aan een aantal sociaalrechtelijke verplichtingen. Er wordt grondig ingegaan op de verschillende soorten vergoedingen in de cultuursector, de relevante instanties en de specifieke voorschriften voor de culturele sector. Maandag 10 december 2012, uur Julie Van Elslande, legal consultant Kunstenloket Individueel Arbeidsrecht Contracteren met artiesten Grote lijnen van het individueel arbeidsrecht. Welke opties zijn er om kunstenaars in dienst te nemen en welke rechten en plichten gelden er bij het contracteren? Maandag 10 december 2012, uur Julie Van Elslande, legal consultant Kunstenloket Expert Class Management van Cultuurorganisaties Pagina 8

9 Maandag 17 december 2012 Budgettering Het begroten van een evenement is essentieel voor cultuurorganisaties en vraagt een grondig inzicht in de kostenindeling. Aandacht wordt besteed aan diverse soorten van kosten, het break evenpoint, het doorrekenen van kosten, het ontwikkelen van softwaremodellen voor een liquiditeitsbegroting. Maandag 17 december 2012, uur Prof. Dr. Dirk Van Lindt, Hoogleraar Hogeschool Universiteit Brussel Financiële Analyse Vooreerst wordt de plaats van het financieel management binnen de organisatie aangegeven. Vandaaruit wordt ingegaan op de verschillende financiële risico s waaraan een cultuurorganisatie is blootgesteld zoals inkomsten- en kostenmanagement, fiscale risico s, kredietrisico s. Extra aandacht wordt besteed aan thesauriemanagement en alternatieve financieringsvormen (bv. tax shelter). Maandag 17 december 2012, uur Prof. Dr. Dirk Van Lindt, Hoogleraar Hogeschool Universiteit Brussel Maandag 7 januari 2013 Organisatievormen: kenmerken en werking Feitelijke verenigingen, verenigingen zonder winstoogmerk en vennootschappen. Publieke rechtspersonen (Extern Verzelfstandigde Agentschappen). Kenmerken, verschillen, oprichtingsformaliteiten. Voor- en nadelen. Aandachtspunten. Maandag 7 januari 2013, uur Nikolas Cloet, docent Cultuurmanagement KHBO Expert Class Management van Cultuurorganisaties Pagina 9

10 Fiscaliteit Directe Belastingen Belasting van VZW's en stichtingen: RPB of vennootschapsbelasting? Belasting van inkomsten van kunstenaars in de PB, met bijzondere aandacht voor de fiscale behandeling van auteursrechten. Fiscaliteit van giften en sponsoring. Maandag 7 januari 2013, uur Jan Werbrouck, Legal Counsel Van Reybrouck - Accountants & Tax Consultants Pieter Van Reybrouck, Partner Van Reybrouck - Accountants & Tax Consultants, gastdocent KHBO fiscale topics cultuursector Maandag 14 januari 2013 Organisatievormen: bestuur en good governance Bestuur, vertegenwoordiging en controle binnen rechtspersonen. Bestuurdersaansprakelijkheid en personeelsaansprakelijkheid. Verzekering van aansprakelijkheid. Cultural governance (corporate governance voor cultuurorganisaties) als denkkader voor een goed, verantwoord en transparant bestuur van en door culturele instellingen. Maandag 14 januari 2013, uur Nikolas Cloet, docent Cultuurmanagement KHBO Fiscaliteit: BTW Methode voor de analyse van een BTW-probleem. Overzicht van de relevante vrijstellingen voor de culturele sector. Overzicht tarieven voor de culturele sector. Recht op aftrek voor gemengde of gedeeltelijke belastingplichtigen. Impact van subsidies op de BTW. Maandag 14 januari 2013, uur Jan Werbrouck en Pieter Van Reybrouck; Van Reybrouck - Accountants & Tax Consultants Expert Class Management van Cultuurorganisaties Pagina 10

11 Maandag 21 januari 2013 Bedrijfsvoorheffing buitenlandse artiesten contracten met artiesten: aandachtspunten I. Bedrijfsvoorheffing buitenlandse artiesten : Wanneer is België bevoegd om belastingen te heffen? Hoe bereken je bedrijfsvoorheffing op buitenlandse artiesten? Wanneer en hoe vraag je een "voorafgaande vrijstelling" aan? Welke aangiftes zijn nodig en hoe moet de betaling van de bedrijfsvoorheffing gebeuren? II. Contracten met artiesten : aandachtspunten Welke clausules neem je op in een artiestencontract? Checklist en tips. Maandag 21 januari 2013, uur Isabelle D'Hooghe, Coördinator HR & juridische zaken Concertgebouw Verzekeringen in de culturele sector In deze sessie worden vooreerst de beginselen van het verzekeringsrecht uiteengezet. Vervolgens wordt nader ingegaan op verzekeringsovereenkomsten die voor cultuurorganisaties van belang zijn. Hierbij komen ook de meest gangbare verzekeringsovereenkomsten aan bod. Maandag 21 januari 2013, uur Geert Jocqué, raadsheer Hof van Cassatie, gastdocent verzekeringsrecht KHBO Maandag 28 januari 2013 Particuliere fondsenwerving De financiering van cultuurorganisaties berust vaak op een mix van structurele subsidiëring, projectsubsidiëring en eigen inkomsten. Daarnaast hebben cultuurorganisaties belang bij een doordacht beleid inzake particuliere fondsenwerving. Maandag 28 januari 2013, uur Patrick De Leersnijder; Consultant, communicatiemanager Expert Class Management van Cultuurorganisaties Pagina 11

12 Fondsenwerving: Europa Algemene principes van Europese subsidies. Overzicht van Europese subsidiemogelijkheden. Do's en dont's van succesvolle subsidieaanvragen. Informatiekanalen. Overzicht van ondersteunende instellingen. Getuigenis Maandag 28 januari 2013, uur Joke Hofmans, Liason Officer Vlaams-Europees verbindingsagentschap Gudrun Heymans, Coördinator CultuurContactPunt Vlaanderen Maandag 4 februari 2013 Auteursrechten en naburige rechten Een praktische kijk op het begrip auteursrechten en de verschillende aspecten ervan. Hoe worden auteursrechten beschermd? Wat zijn aandachtspunten voor cultuurorganisaties? Maandag 4 februari 2013, uur Katrien Van der Perre, Algemeen directeur deauteurs, docent Rits Mediarecht recht op afbeelding privacy De wereld van intellectuele rechten is volop in beweging. Cultuurorganisaties worden vaak geconfronteerd met vraagstukken omtrent mediarecht, recht op afbeelding. Ook de bescherming van de persoonlijke levenssfeer eist steeds meer aandacht op. Maandag 4 februari 2013, uur Katrien Van der Perre, Algemeen directeur deauteurs, docent Rits Expert Class Management van Cultuurorganisaties Pagina 12

13 Maandag 18 februari 2013 Veiligheid Veiligheid bij de organisatie van evenementen en manifestaties. Verplichtingen voor organisatoren. Voorbereiding. Voorkomen van gevaar en ongevallen. Risico-analyse. Samenwerking met veiligheidsdiensten. Veiligheidsnormen. Bewaking. Evaluatie van veiligheidsbeleid. Maandag 18 februari 2013, uur Ivan Saerens, zaakvoerder Saerens, Haentjes en partners BVBA Infrastructuurbeheer Veel cultuurhuizen beschikken over een eigen infrastructuur. Die infrastructuur schept mogelijkheden, maar impliceert meestal ook veel beperkingen. Hoe kan de infrastructuur optimaal benut worden? Hoe kunnen beperkingen overkomen worden? Een praktijkgetuigenis aan de hand van ervaringen in De Vooruit te Gent. Maandag 18 februari 2013, uur Johan Penson, hoofd infrastructuurbeheer De Vooruit Gent Expert Class Management van Cultuurorganisaties Pagina 13

14 PRAKTISCHE INFORMATIE PLAATS De sessies vinden plaats in de nieuwe campus van KHBO, Xaverianenstraat 10 te 8200 Sint-Michiels (Brugge). De deelnemers kunnen gratis gebruik maken van de parking van de KHBO. TIMING Het programma start op maandag 19 november 2012 en loopt door, mits inachtname van de normale vakantieperiodes, tot maandag 18 februari De seminaries worden gegeven op maandag, van tot uur van uur tot uur. INSCHRIJVINGSPRIJS De inschrijvingsprijs bedraagt Dit bedrag dekt de kosten van de cursussen en syllabi. Belegde broodjes en dranken zijn in de prijs inbegrepen. Annuleren kan, maar dan brengen we administratiekosten ten belope van 25% van het volledige inschrijvingsgeld in rekening. Na de start van het academiejaar betaalt u bovenop deze administratiekosten de kosten van de reeds gevolgde sessies. U brengt steeds eerst de programmacoördinator (persoonlijk of telefonisch) op de hoogte die u een gedateerd uitschrijfformulier overhandigt. Uitschrijvingen na 30 november 2012 worden niet meer terugbetaald. Expert Class Management van Cultuurorganisaties Pagina 14

15 INSCHRIJVINGSMODALITEITEN De inschrijvingen gebeuren schriftelijk door het inschrijvingsformulier samen met een c.v. te sturen naar Brugge Business School, Xaverianenstraat 10, 8200 Brugge of te mailen naar Zodra de inschrijving bevestigd wordt: overschrijving van het volledige inschrijvingsbedrag op het rekeningnummer van KHBO/Brugge Business School IBAN CODE BE , BIC code: GKCCBEBB KHBO vzw Xaverianenstraat Brugge met vermelding: naam deelnemer. Voor verdere inlichtingen kunt u steeds terecht bij: Praktische informatie en inschrijvingen: Brugge Business School Mevr. Ann Maeckelberghe Xaverianenstraat Brugge Tel. : Website: Informatie over het programma: Brugge Business School Dhr. Nikolas Cloet Tel.: of Expert Class Management van Cultuurorganisaties Pagina 15

16 INSCHRIJVINGSFORMULIER Management van Cultuurorganisaties 1. Persoonlijke gegevens Naam: Voornaam: Initalen: / / (2 de, 3 de, 4 de voornaam) Privé adres: Nr: Bus: Postcode: Plaats: Privé telefoon: Geboorteplaats: Geboorteland: Nationaliteit: Geboortedatum: Rijksregisternummer (verplicht gegeven DHO) - - Geslacht: M / V 2. Bedrijfsinformatie Bedrijfsnaam: Bedrijfsadres: Nr: Bus: Postcode: Plaats: Bedrijfstelefoon: Huidige functie: Vormingsverantwoordelijke in bedrijf: Expert Class Management van Cultuurorganisaties Pagina 16

17 Factuur mag gestuurd worden naar: Naam: Voornaam: (enkel in te vullen indien verschillend van bedrijfsadres) Adres: Nr: Bus: Postcode: Plaats: Datum: - - Handtekening: 3. Curriculum Gevolgde studies Secundair onderwijs (ASO/TSO/KSO/BSO) Titel opleiding: School: Diploma: Afgestudeerd: Type onderwijs: ASO/TSO/KSO/BSO (gelieve te omkruisen wat van toepassing is) Bachelor Titel opleiding: School: Diploma: Afgestudeerd: Master: Titel opleiding: School: Diploma: Afgestudeerd: Expert Class Management van Cultuurorganisaties Pagina 17

18 Ondergetekende verklaart dat de gegevens echt en volledig zijn. Hij/zij heeft er kennis van dat deze gegevens bijgehouden en verwerkt worden in een bestand voor het opmaken van een dossier zowel voor intern als externe gebruik, conform de privacywet van 8 december De student verklaart dat zijn adresgegevens aan derden mogen doorgegeven worden nee ja Gelieve dit formulier terug te sturen naar: Brugge Business School, t.a.v. Ann Maeckelberghe, Xaverianenstraat 10, 8200 Brugge, fax Expert Class Management van Cultuurorganisaties Pagina 18

Expert Class Cultuurmanagement 2014-2015

Expert Class Cultuurmanagement 2014-2015 Expert Class Cultuurmanagement 2014-2015 De sessies vinden plaats in de campus van VIVES HOGESCHOOL BRUGGE. 1 Cultuur en ondernemen Twee begrippen die steeds meer en steeds beter samen lijken te gaan.

Nadere informatie

Expert Class Cultuurmanagement 2013-2014

Expert Class Cultuurmanagement 2013-2014 Expert Class Cultuurmanagement 2013-2014 De sessies gaan door in de campus van VIVES HOGESCHOOL BRUGGE. 3 de editie Expert Class Cultuurmanagement Pagina 1 Cultuur en ondernemen Twee begrippen die steeds

Nadere informatie

Expert Class Cultuurmanagement

Expert Class Cultuurmanagement Expert Class Cultuurmanagement 2013-2014 De sessies gaan door in de nieuwe campus van KHBO. 3 de editie Expert Class Cultuurmanagement Pagina 1 Cultuur en ondernemen Twee begrippen die steeds meer en steeds

Nadere informatie

Nieuwe Elektronisch-communicatieve Toepassingen in Toerisme Brugge Business School 2011-2012

Nieuwe Elektronisch-communicatieve Toepassingen in Toerisme Brugge Business School 2011-2012 Nieuwe elektronische en communicatieve toepassingen/applicaties voor de toeristischrecreatieve bedrijven en diensten. 2011-2012 De sessies gaan door in de nieuwe campus van KHBO. Deze cursus komt in aanmerking

Nadere informatie

Financieel Management

Financieel Management Master Class Financieel Management 2011-2012 De sessies gaan door in de nieuwe campus van KHBO! Ga voor een ruim inzicht in de financiële praktijk. Master Class Financieel Management Pagina 1 Deze opleiding

Nadere informatie

INTERNETMARKETING voor TOERISME en HOTEL.

INTERNETMARKETING voor TOERISME en HOTEL. INTERNETMARKETING voor TOERISME en HOTEL. De sessies gaan door in de nieuwe campus van KHBO. Een opleiding internetmarketing? Internetmarketing is de verzamelnaam voor alle vormen van marketing via het

Nadere informatie

Sport Business 2013. De sessies gaan door in de nieuwe campus van VIVES hogeschool-brugge. Expert Class. Expert Class Sport Business

Sport Business 2013. De sessies gaan door in de nieuwe campus van VIVES hogeschool-brugge. Expert Class. Expert Class Sport Business Expert Class Sport Business 2013 De sessies gaan door in de nieuwe campus van VIVES hogeschool-brugge. Expert Class Sport Business Pagina 1 Expert Class Sport Business Success in management and success

Nadere informatie

Expert class Vermogens- en successieplanning. Expert Class Vermogenssuccessieplanning 2013-2014. De sessies gaan door in de nieuwe campus van KHBO!

Expert class Vermogens- en successieplanning. Expert Class Vermogenssuccessieplanning 2013-2014. De sessies gaan door in de nieuwe campus van KHBO! Expert Class Vermogens 2013-2014 De sessies gaan door in de nieuwe campus van KHBO! Vermogen- Academiejaar 2013-2014 Deze opleiding komt in aanmerking voor KMO portefeuille (erkenningsnummer DVO105080)

Nadere informatie

INTERNETMARKETING voor TOERISME en HOTEL.

INTERNETMARKETING voor TOERISME en HOTEL. - 2014 INTERNETMARKETING voor TOERISME en HOTEL. De sessies vinden plaats in de nieuwe campus van VIVES Hogeschool Brugge. - 2014 Een opleiding internetmarketing? Internetmarketing is de verzamelnaam voor

Nadere informatie

Financieel Management

Financieel Management Postgraduaat Financieel Management 2013-2014 De sessies gaan door in de nieuwe campus van KHBO! Ga voor een ruim inzicht in de financiële praktijk. Postgraduaat Financieel Management Pagina 1 Deze opleiding

Nadere informatie

Financieel Management

Financieel Management Postgraduaat Financieel Management 2013-2014 De sessies gaan door in de nieuwe campus van KHBO! Ga voor een ruim inzicht in de financiële praktijk. Postgraduaat Financieel Management Pagina 1 Deze opleiding

Nadere informatie

Internetmarketing voor Toerisme en Hotel - 2015 INTERNETMARKETING voor TOERISME en HOTEL.

Internetmarketing voor Toerisme en Hotel - 2015 INTERNETMARKETING voor TOERISME en HOTEL. INTERNETMARKETING voor TOERISME en HOTEL. De sessies vinden plaats in de nieuwe campus van VIVES Hogeschool Brugge. 1 Een opleiding internetmarketing? Internetmarketing is de verzamelnaam voor alle vormen

Nadere informatie

Expert class Vermogens- en successieplanning De sessies gaan door in de nieuwe campus van KHBO!

Expert class Vermogens- en successieplanning De sessies gaan door in de nieuwe campus van KHBO! Expert Class Vermogenssuccessieplanning 2013-2014 De sessies gaan door in de nieuwe campus van KHBO! Deze opleiding komt in aanmerking voor KMO portefeuille (erkenningsnummer DVO105080) (www.kmo-portefeuille.be)

Nadere informatie

Financieel Management

Financieel Management Master Class Financieel Management 2010-2011 De sessies gaan door in de nieuwe campus van KHBO! Ga voor een ruim inzicht in de financiële praktijk. Master Class Financieel Management Pagina 1 Deze opleiding

Nadere informatie

Expert Class Social Profit Management 2014-2015

Expert Class Social Profit Management 2014-2015 Expert Class Social Profit Management 2014-2015 De sessies vinden plaats in de campus van VIVES HOGESCHOOL BRUGGE. 1 Management van de Social Profit Bij social-profit-organisaties ligt de belangrijkste

Nadere informatie

Expert Class Vermogens- Successieplanning. Expert Class Vermogens- en Successieplanning Academiejaar 2015-2016

Expert Class Vermogens- Successieplanning. Expert Class Vermogens- en Successieplanning Academiejaar 2015-2016 Expert Class Vermogens- en Successieplanning Academiejaar 2015-2016 Deze opleiding komt in aanmerking voor KMO portefeuille (erkenningsnummer DVO105080) (www.kmo-portefeuille.be) Inleiding: Vermogens-

Nadere informatie

Postgraduaat in de Fiscale Wetenschappen

Postgraduaat in de Fiscale Wetenschappen Postgraduaat in de Fiscale Wetenschappen 2013-2014 De sessies van Brugge Business School gaan door in de nieuwe campus van KHBO. 1 Deze opleiding komt in aanmerking voor KMO portefeuille (erkenningsnummer

Nadere informatie

Financieel management 2014-2015

Financieel management 2014-2015 Postgraduaat Financieel management 2014-2015 Ga voor een ruim inzicht in de financiële praktijk! De sessies vinden plaats in de campus van VIVES HOGESCHOOL BRUGGE. 1 In dit postgraduaat krijgen de deelnemers

Nadere informatie

Management in de non-profit

Management in de non-profit Postgraduaat Management in de non-profit 2015-2016 De sessies vinden plaats in de campus van VIVES HOGESCHOOL BRUGGE. 1 MANAGEMENT IN DE NON-PROFIT Bij non-profit organisaties ligt de belangrijkste klemtoon

Nadere informatie

Postgraduaat in Accounting & Controlling 2013-2014 (éénjarig nieuw!)

Postgraduaat in Accounting & Controlling 2013-2014 (éénjarig nieuw!) Postgraduaat in Accounting & Controlling 2013-2014 (éénjarig nieuw!) Campus van KHBO waar sessies van Brugge Business School doorgaan. 1 Deze cursussen komen in aanmerking voor de kortingen van het Vlaamse

Nadere informatie

Bedrijfsmanagement 2014-2015

Bedrijfsmanagement 2014-2015 Expert Class Bedrijfsmanagement 2014-2015 De sessies vinden plaats in de campus van VIVES HOGESCHOOL BRUGGE. 1 MULTIDISCIPLINAIRE BENADERING VAN EEN COMPLEXE REALITEIT The business of business is business

Nadere informatie

VENNOOTSCHAPSRECHT 2013

VENNOOTSCHAPSRECHT 2013 EXPERT CLASS VENNOOTSCHAPSRECHT 2013 Geactualiseerd en in de praktijk toegepast! Brugge Business School Expert Class Vennootschapsrecht Pagina 1 Deze cursussen komen in aanmerking voor de kortingen van

Nadere informatie

VENNOOTSCHAPSRECHT 2011

VENNOOTSCHAPSRECHT 2011 EXPERT CLASS VENNOOTSCHAPSRECHT 2011 Geactualiseerd en in de praktijk toegepast Brugge Business School Expert Class Vennootschapsrecht Pagina 1 Deze cursussen komen in aanmerking voor de kortingen van

Nadere informatie

Expert Class Human Resources Management 2012-2013 & 2013-2014

Expert Class Human Resources Management 2012-2013 & 2013-2014 Expert Class Human Resources Management 2012-2013 & 2013-2014 De sessies vinden plaats in de nieuwe campus van KHBO. Expert Class Human Resources Management Pagina 1 Een nieuwe Expert Class Human Resources

Nadere informatie

Fiscale Wetenschappen 2014 2015. Postgraduaat Fiscale Wetenschappen academiejaar 2014 2015

Fiscale Wetenschappen 2014 2015. Postgraduaat Fiscale Wetenschappen academiejaar 2014 2015 Postgraduaat Fiscale Wetenschappen academiejaar 2014 2015 1 FISCALITEIT IS ACTUEEL Wetswijzigingen in de fiscale materie volgen elkaar in een hoog tempo op. Zowel de belastingplichtige als zijn accountant

Nadere informatie

Postgraduaat in de Fiscale Wetenschappen

Postgraduaat in de Fiscale Wetenschappen Postgraduaat in de Fiscale Wetenschappen 2015-2016 De sessies van Brugge Business School gaan door in de campus van Vives. 1 Deze opleiding komt in aanmerking voor KMO portefeuille (erkenningsnummer DVO105080)

Nadere informatie

Vanaf dit jaar ook op donderdag (dagopleiding)

Vanaf dit jaar ook op donderdag (dagopleiding) Postgraduaat Bedrijfsmanagement Voortgezette opleiding voor nieteconomisten Vanaf dit jaar ook op donderdag (dagopleiding) Postgraduaat Bedrijfsmanagement Pagina 1 MULTIDISCIPLINAIRE BENADERING VAN EEN

Nadere informatie

Expert Class in Bedrijfsmanagement Expert Class bedrijfsmanagement Academiejaar

Expert Class in Bedrijfsmanagement Expert Class bedrijfsmanagement Academiejaar Expert Class bedrijfsmanagement Academiejaar 2014 2015 Expert Class Bedrijfsmanagement Pagina 1 MULTIDISCIPLINAIRE BENADERING VAN EEN COMPLEXE REALITEIT The Business of business is business hoort men in

Nadere informatie

Academiejaar 2015-2016 - Accounting/Controlling. Postgraduaat in Accounting & Controlling Vernieuwd! 2015-2016

Academiejaar 2015-2016 - Accounting/Controlling. Postgraduaat in Accounting & Controlling Vernieuwd! 2015-2016 Postgraduaat in Accounting & Controlling Vernieuwd! 2015-2016 1 Inleiding VIVES Brugge Business School biedt reeds meer dan 30 jaar in Brugge voortgezet onderwijs aan. Alle lessen worden verzorgd door

Nadere informatie

Accounting & Controlling 2014 2015. Postgraduaat Accounting & Controlling Academiejaar 2014 2015

Accounting & Controlling 2014 2015. Postgraduaat Accounting & Controlling Academiejaar 2014 2015 Postgraduaat Accounting & Controlling Academiejaar 2014 2015 1 Deze cursussen komen in aanmerking voor de kortingen van het Vlaamse Gewest in verband met de ondernemerschapsportefeuille. Het erkenningsnummer

Nadere informatie

Supply Chain & Operations Management 2014 2015. Postgraduaat Supply Chain en Operations Management Vernieuwd!

Supply Chain & Operations Management 2014 2015. Postgraduaat Supply Chain en Operations Management Vernieuwd! Postgraduaat Supply Chain en Operations Management Vernieuwd! 1 Doelgroep Het postgraduaat Supply Chain Management richt zich tot professionelen die werkzaam zijn in logistiek of supply chain management

Nadere informatie

Accounting en Controlling 2014-2015

Accounting en Controlling 2014-2015 Postgraduaat Accounting en Controlling 2014-2015 De sessies vinden plaats in de campus van VIVES HOGESCHOOL BRUGGE. 1 Brugge Business School biedt reeds meer dan 25 jaar in Brugge voortgezet onderwijs

Nadere informatie

Management in de non-profit

Management in de non-profit Postgraduaat Management in de non-profit 2015-2016 De sessies vinden plaats in de campus van VIVES HOGESCHOOL BRUGGE. 1 MANAGEMENT IN DE NON-PROFIT Bij non-profit organisaties ligt de belangrijkste klemtoon

Nadere informatie

Expert Class Bedrijfsmanagement

Expert Class Bedrijfsmanagement Expert Class Bedrijfsmanagement 2013-2014 De sessies gaan door in de nieuwe campus van KHBO. Expert Class Bedrijfsmanagement Pagina 1 MULTIDISCIPLINAIRE BENADERING VAN EEN COMPLEXE REALITEIT The Business

Nadere informatie

Postgraduaat Financieel Management 2015-2016

Postgraduaat Financieel Management 2015-2016 Postgraduaat Financieel Management 2015-2016 Ga voor een ruim inzicht in de financiële praktijk. Postgraduaat Financieel Management Pagina 1 In dit postgraduaat krijgen de deelnemers een grondig inzicht

Nadere informatie

Vennootschapsrecht 2014 2015. Postgraduaat Vennootschapsrecht Geactualiseerd en in de praktijk toegepast!

Vennootschapsrecht 2014 2015. Postgraduaat Vennootschapsrecht Geactualiseerd en in de praktijk toegepast! Postgraduaat Vennootschapsrecht Geactualiseerd en in de praktijk toegepast! 1 Deze cursussen komen in aanmerking voor de kortingen van het Vlaamse gewest in verband met de ondernemerschapsportefeuille.

Nadere informatie

VENNOOTSCHAPSRECHT 2016

VENNOOTSCHAPSRECHT 2016 POSTGRADUAAT VENNOOTSCHAPSRECHT 2016 Geactualiseerd en in de praktijk toegepast! Brugge Business School Postgraduaat Vennootschapsrecht Pagina 1 Deze cursussen komen in aanmerking voor de kortingen van

Nadere informatie

Postgraduaat Vermogens- Successieplanning. Postgraduaat Vermogens- en Successieplanning Academiejaar 2015-2016

Postgraduaat Vermogens- Successieplanning. Postgraduaat Vermogens- en Successieplanning Academiejaar 2015-2016 Postgraduaat Vermogens- en Successieplanning Academiejaar 2015-2016 Deze opleiding komt in aanmerking voor KMO portefeuille (erkenningsnummer DVO105080) (www.kmo-portefeuille.be) Inleiding: Vermogens-

Nadere informatie

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP HET TABLEAU VAN DE INTERNE BOEKHOUDERS BIBF

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP HET TABLEAU VAN DE INTERNE BOEKHOUDERS BIBF PASFOTO (geen nietjes) Ik, ondergetekende: vraag in toepassing van artikel 52 ter van de Wet van 22 april 1999 mijn inschrijving op het tableau van de interne boekhouders, zoals bijgehouden door het Beroepsinstituut

Nadere informatie

Ronde van Vlaanderen

Ronde van Vlaanderen VOORJAAR 2015 Ronde van Vlaanderen Hoe ziet de relatie gemeente-ocmw er morgen uit? Ook aandacht voor: Impact van het Vlaamse en federale regeerakkoord Brandweerhervorming Omgevingsvergunning HASSELT woensdag

Nadere informatie

Aanvraagdossier master en master-na-master opleidingen

Aanvraagdossier master en master-na-master opleidingen Master en master-na-master opleidingen Lees eerst zorgvuldig onderstaande informatie: Alle aanvragen worden behandeld door de Dienst Inschrijvingen. Dit neemt ongeveer twee maanden in beslag. We vragen

Nadere informatie

Postgraduaat in de Fiscale Wetenschappen

Postgraduaat in de Fiscale Wetenschappen Postgraduaat in de Fiscale Wetenschappen 2015-2016 De sessies van Brugge Business School gaan door in de campus van Vives. 1 Deze opleiding komt in aanmerking voor KMO portefeuille (erkenningsnummer DVO105080)

Nadere informatie

Lesmodules KUNSTENLOKET VZW LESMODULES - 1 -

Lesmodules KUNSTENLOKET VZW LESMODULES - 1 - Lesmodules Om op veelvoorkomende vragen van (toekomstige) creatieven preventief een antwoord te bieden biedt het kunstenloket een waaier aan lesmodules aan. Hieronder vindt u een overzicht van deze verschillende

Nadere informatie

Postgraduaat Supply Chain Management

Postgraduaat Supply Chain Management Postgraduaat Supply Chain Management Oktober 2013 juni 2014 Doelgroep Het postgraduaat Supply Chain Management richt zich tot professionelen die werkzaam zijn in logistiek of supply chain management of

Nadere informatie

DOSSIER VAN KANDIDAATSTELLING 2013-2014

DOSSIER VAN KANDIDAATSTELLING 2013-2014 DSSIER VAN KANDIDAATSTELLING Executive Programme in Retail & Distribution Management 2013-2014 Selectieprocedure De selectiecommissie maakt een eerste analyse op basis van het dossier van kandidaatstelling

Nadere informatie

Postgraduaat Douane en Accijnzen

Postgraduaat Douane en Accijnzen Postgraduaat Douane en Accijnzen Deze opleiding werd ontwikkeld in het kader van het Interreg IV A Project Oost West Poort en met de steun van: 1 Startdatum: vrijdag 25 september 2015 Met de steun van

Nadere informatie

WINTERSCHOOL 2017 ASPIRANT ZAKELIJK LEIDER IN DE CULTURELE SECTOR

WINTERSCHOOL 2017 ASPIRANT ZAKELIJK LEIDER IN DE CULTURELE SECTOR WINTERSCHOOL 2017 ASPIRANT ZAKELIJK LEIDER IN DE CULTURELE SECTOR DINSDAG 5 DECEMBER tem VRIJDAG 8 DECEMBER 2017 Brussel (locatie tbc) Wil je opklimmen in een culturele organisatie of droom je van een

Nadere informatie

OPLEIDINGSMODULES. Voor meer info en prijzen mail info@kunstenloket.be of bel 02/204 08 00.

OPLEIDINGSMODULES. Voor meer info en prijzen mail info@kunstenloket.be of bel 02/204 08 00. OPLEIDINGSMODULES Om op veelvoorkomende vragen van creatieven en kunstenaars een een antwoord te geven, biedt het Kunstenloket een waaier van opleidingsmodules aan. Zowel scholen als culturele organisaties

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER

INSCHRIJVINGSFORMULIER Handboogstraat 2 Bus 0013 8000 Brugge Tel. 050/45.90.84 fax 050/32.09.52 e-mail: kristin.dekeyser@brugse-mij-huisvesting.be INSCHRIJVINGSFORMULIER Als kandidaat-koper voor een SOCIALE KOOPWONING en/of

Nadere informatie

INSCHRIJVEN VOOR DE TAALTEST

INSCHRIJVEN VOOR DE TAALTEST INSCHRIJVEN VOOR DE TAALTEST Wil je in België studeren aan een hogeschool of aan een universiteit? Als je je diploma secundair onderwijs niet in het Nederlands gehaald hebt, moet je een taaltest afleggen.

Nadere informatie

Opleiding. Het opbouwen van dashboards die het succes van de strategie kunnen meten. Duur van de cursus: 1 dag

Opleiding. Het opbouwen van dashboards die het succes van de strategie kunnen meten. Duur van de cursus: 1 dag Opleiding Het opbouwen van dashboards die het succes van de strategie kunnen meten Duur van de cursus: 1 dag Opties: Formule In-house (tot 3 deelnemers) Opleiding op maat in het bedrijf Verkrijgbaar in:

Nadere informatie

STEL JE EIGEN PAKKET SAMEN

STEL JE EIGEN PAKKET SAMEN STEL JE EIGEN PAKKET SAMEN Reeds geruime tijd zet het Kunstenloket zich in om toekomstige creatieven/studenten al tijdens hun studies op correcte en neutrale wijze op de hoogte te brengen van de juridische

Nadere informatie

Opleiding. Duur van de cursus: 1 dag. Opties: Formule In-house (tot 3 deelnemers) Opleiding op maat in het bedrijf.

Opleiding. Duur van de cursus: 1 dag. Opties: Formule In-house (tot 3 deelnemers) Opleiding op maat in het bedrijf. Opleiding Change management in het bedrijfsleven Hoe de verandering te anticiperen en te beleven om de ontwikkeling van de onderneming te stimuleren en het bereiken van het gewenste succes! Duur van de

Nadere informatie

Post-Master Indirecte Belastingen 2017

Post-Master Indirecte Belastingen 2017 Post-Master Indirecte Belastingen 2017 WELKOM BIJ EFS, ERASMUS UNIVERSITY ROTTERDAM Europese Fiscale Studies (EFS) is een samenwerking van de secties fiscaal recht en fiscale economie van de Erasmus Universiteit

Nadere informatie

Expert Class Human Resources Management 2014-2015 2015-2016

Expert Class Human Resources Management 2014-2015 2015-2016 Expert Class Human Resources Management 2014-2015 2015-2016 De sessies vinden plaats in de campus van VIVES HOGESCHOOL BRUGGE. 1 Een Expert Class HR Management Mensen zijn onmiskenbaar het belangrijkste

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER

AANMELDINGSFORMULIER AANMELDINGSFORMULIER Toelatingsprocedure Deelnemers worden gescreend op basis van een gemotiveerde kandidaatstelling en/of intakegesprek. De kandidaatstelling gebeurt met een aanmeldingsformulier, aangevuld

Nadere informatie

Dubbelbelastingverdrag België - Nederland 360 bekeken

Dubbelbelastingverdrag België - Nederland 360 bekeken 20 jaar 11 december 2014 Crowne Plaza hotel Antwerpen Dubbelbelastingverdrag België - Nederland 360 bekeken Indien u een werknemer naar Nederland heeft uitgezonden, of wanneer u een werknemer uit Nederland

Nadere informatie

Aanvraagformulier. Aanvraag stedelijke subsidie voor de ondersteuning van een project rond jeugdcultuur. Naam van het project:

Aanvraagformulier. Aanvraag stedelijke subsidie voor de ondersteuning van een project rond jeugdcultuur. Naam van het project: Aanvraagformulier Contact : Dienst jeugd, info@pingjeding.be Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Aanvraag stedelijke subsidie voor de ondersteuning van een project rond jeugdcultuur Naam van het project:..

Nadere informatie

Controllership. De noodzaak van strong controllership

Controllership. De noodzaak van strong controllership Verdiepingscyclus Strong Controllership De noodzaak van strong controllership Maatregelen uit het regeerakkoord stellen zorgorganisaties voor nieuwe vragen het strategisch management en bestuur van organisaties

Nadere informatie

PART-TIME MSC IN MANAGEMENT

PART-TIME MSC IN MANAGEMENT AANMELDINGSFORMULIER PART-TIME MSC IN MANAGEMENT NYENRODE. A REWARD FOR LIFE ALGEMENE INFORMATIE aanmeldprocedure PTMSc Aanmeldingsformulier sturen naar: Officieel aanmelden Admissions.MScM@nyenrode.nl

Nadere informatie

Aansluitingsformulier voor verzekering van de burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid

Aansluitingsformulier voor verzekering van de burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid 1 Aansluitingsformulier voor verzekering van de burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid Bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en distributie van financiële instrumenten 1. Algemene gegevens Is

Nadere informatie

Standaard-cv. Gegevens van de vacature. Persoonlijke gegevens. Waarvoor dient dit formulier?

Standaard-cv. Gegevens van de vacature. Persoonlijke gegevens. Waarvoor dient dit formulier? Standaard-cv Waarvoor dient dit formulier? - Het standaard-cv wordt in de selectieprocedure gebruikt voor het toetsen van de formele deelnemingsvoorwaarden, voorselectie en komt ook aan bod tijdens interview

Nadere informatie

Functietitel: Verantwoordelijke in de boekhouding. Uiterste sollicitatiedatum: zo snel mogelijk

Functietitel: Verantwoordelijke in de boekhouding. Uiterste sollicitatiedatum: zo snel mogelijk SJABLOON Werken via KdG Gelieve dit ingevulde sjabloon te mailen naar: werken-via-kdg@kdg.be Sollicitaties dienen verstuurd te worden naar de contactgegevens uit de vacature. Functietitel: Verantwoordelijke

Nadere informatie

BIOGRAFISCHE VRAGENLIJST

BIOGRAFISCHE VRAGENLIJST //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// BIOGRAFISCHE VRAGENLIJST ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Toekomstige referentiehuurder. Wettelijke of feitelijke partner. + 18 jarige kinderen (die de woning mee zullen betrekken) Naam & voornaam:

Toekomstige referentiehuurder. Wettelijke of feitelijke partner. + 18 jarige kinderen (die de woning mee zullen betrekken) Naam & voornaam: cvba-so Volkshaard Datum aanvraag: Ravensteinstraat 12 9000 Gent Dossiernummer: tel.: 09/233.12.43 / fax: 09/265.83.96 www.volkshaard.be Centrale Lijst: sociale.dienst@volk.woonnet.be Toekomstige referentiehuurder

Nadere informatie

BIOGRAFISCHE VRAGENLIJST

BIOGRAFISCHE VRAGENLIJST ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// BIOGRAFISCHE VRAGENLIJST //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Opleiding 4 sessies OFFICE INTEGRATIE. in de praktijk

Opleiding 4 sessies OFFICE INTEGRATIE. in de praktijk Opleiding 4 sessies OFFICE INTEGRATIE in de praktijk Studipolis B&E Brugge Business School/KHBO Brugge Dinsdag 4, 11, 18, 25 oktober 2012 Inhoud In deze opleiding leer je bedrijfsgegevens efficiënt beheren

Nadere informatie

PART-TIME MASTER OF SCIENCE IN MANAGEMENT

PART-TIME MASTER OF SCIENCE IN MANAGEMENT PART-TIME MASTER OF SCIENCE IN MANAGEMENT LEADERSHIP, AANMELDINGSFORMULIER ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP NYENRODE. A REWARD FOR LIFE ALGEMENE INFORMATIE AANMELDINGSFORMULIER PART-TIME MASTER OF SCIENCE

Nadere informatie

Controllership. De noodzaak van strong controllership

Controllership. De noodzaak van strong controllership Verdiepingscyclus Strong Controllership De noodzaak van strong controllership Maatregelen uit het regeerakkoord stellen zorgorganisaties voor nieuwe vragen het strategisch management en bestuur van organisaties

Nadere informatie

FISCAAL RECHT KENNIS PRAKTIJK INNOVATIE IMPLEMENTATIE

FISCAAL RECHT KENNIS PRAKTIJK INNOVATIE IMPLEMENTATIE ACADEMISCH PROGRAMMA POSTGRADUAAT FISCAAL RECHT KENNIS PRAKTIJK INNOVATIE IMPLEMENTATIE INHOUD POSTGRADUAAT FISCAAL RECHT MODULE FISCALE RECHTSVAKKEN Pagina 2 tot 7 POSTGRADUAAT FISCAAL RECHT SUMMERSCHOOL

Nadere informatie

OPENING VAN GELDREKENING(EN) met daaraan gekoppeld een effectenrekening natuurlijke personen

OPENING VAN GELDREKENING(EN) met daaraan gekoppeld een effectenrekening natuurlijke personen OPENING VAN GELDREKENING(EN) met daaraan gekoppeld een effectenrekening natuurlijke personen CLIËNTENOVEREENKOMST TUSSEN a) KBC Securities NV, met maatschappelijke zetel te 1080 Brussel, Havenlaan 12,

Nadere informatie

Beurzen voor het doorgeven van vakmanschap in een meester-leerling-traject

Beurzen voor het doorgeven van vakmanschap in een meester-leerling-traject Handleiding Beurzen voor het doorgeven van vakmanschap in een meester-leerling-traject Vaak gestelde vragen / 29.01.2019 cjm.vlaanderen.be Deze FAQ s zijn een aanvulling op de informatie in de handleiding.

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER FONDS VOOR TALENTONTWIKKELING. 1. Titel project:.

AANVRAAGFORMULIER FONDS VOOR TALENTONTWIKKELING. 1. Titel project:. Datum: AANVRAAGFORMULIER FONDS VOOR TALENTONTWIKKELING 1. Titel project:. 2. Gegevens aanvrager Naam van persoon/feitelijke vereniging/vzw: Adres:.. Telefoon: Fax :. E-mail:.... Ondernemingsnummer (BTW-statuut

Nadere informatie

Deze formulieren s.v.p. opsturen naar: Toelatingscommissie Psychologie t.a.v. mw. A.I. Emmen Grote Kruisstraat 2/1 9712 TS GRONINGEN

Deze formulieren s.v.p. opsturen naar: Toelatingscommissie Psychologie t.a.v. mw. A.I. Emmen Grote Kruisstraat 2/1 9712 TS GRONINGEN Aanvraag tot toelating tot Master Opleiding Psychologie 2015-2016 (voor studenten met een bachelor Psychologie Nederlandse Universiteit, niet bestemd voor studenten van de RUG) Deze formulieren s.v.p.

Nadere informatie

WINTERSCHOOL 2016 ASPIRANT ZAKELIJK LEIDER IN DE CULTURELE SECTOR

WINTERSCHOOL 2016 ASPIRANT ZAKELIJK LEIDER IN DE CULTURELE SECTOR WINTERSCHOOL 2016 ASPIRANT ZAKELIJK LEIDER IN DE CULTURELE SECTOR DINSDAG 29 NOVEMBER tem VRIJDAG 2 DECEMBER 2016 Beursschouwburg, A. Ortsstraat 20-28, 1000 Brussel Wil je opklimmen in een culturele organisatie

Nadere informatie

BETREFT: GEMEENTELIJKE ERKENNING VAN SPORTVERENIGINGEN. Doel: Enkel erkende sportverenigingen kunnen een aanvraag tot subsidiëring indienen.

BETREFT: GEMEENTELIJKE ERKENNING VAN SPORTVERENIGINGEN. Doel: Enkel erkende sportverenigingen kunnen een aanvraag tot subsidiëring indienen. STADSBESTUUR 8370 BLANKENBERGE NAAM VERENIGING : ERKENNING...... A.Van Ackersquare 1 8370 Blankenberge Tel 050/41.56.34 Fax 050/42.78.14 sport@blankenberge.be ERKENNING BETREFT: GEMEENTELIJKE ERKENNING

Nadere informatie

BIOGRAFISCHE VRAGENLIJST

BIOGRAFISCHE VRAGENLIJST ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// BIOGRAFISCHE VRAGENLIJST //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Naam werkgever: Nummer dossier bij Sociaal Secretariaat: Nummer werknemer (facultatief): Afdeling:

Naam werkgever: Nummer dossier bij Sociaal Secretariaat: Nummer werknemer (facultatief): Afdeling: Studentenfiche Naam werkgever: Nummer dossier bij Sociaal Secretariaat: Nummer werknemer (facultatief): Afdeling: Deze fiche kan enkel worden gebruikt indien de tewerkstelling van een student gebeurt op

Nadere informatie

BIOGRAFISCHE VRAGENLIJST

BIOGRAFISCHE VRAGENLIJST ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// BIOGRAFISCHE VRAGENLIJST //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Postuniversitaire studiecyclus Andre SPRUYT een reis door de fiscale basisbeginselen.

Postuniversitaire studiecyclus Andre SPRUYT een reis door de fiscale basisbeginselen. Postuniversitaire studiecyclus Andre SPRUYT een reis door de fiscale basisbeginselen. Studiecyclus omtrent de fiscale basisbeginselen n.a.v. het emeritaat van prof. André Spruyt 20 u verdeeld over 5 sessies

Nadere informatie

KANDIDAATSTELLING VOOR EEN KLINISCHE FUNCTIE

KANDIDAATSTELLING VOOR EEN KLINISCHE FUNCTIE RECENTE FOTO DIENST PERSONEEL Laarbeeklaan 101 1090 Brussel KANDIDAATSTELLING VOOR EEN KLINISCHE FUNCTIE Gelieve dit formulier, zoals vermeld in het bericht tot vacature, terug te zenden aan de gedelegeerd

Nadere informatie

Bijlage 2 : Vragenlijst controle-uitoefenende aandeelhouders en vennoten van de kandidaat-tussenpersoon (rechtspersoon)

Bijlage 2 : Vragenlijst controle-uitoefenende aandeelhouders en vennoten van de kandidaat-tussenpersoon (rechtspersoon) Bijlage 2 : Vragenlijst controle-uitoefenende aandeelhouders en vennoten van de kandidaat-tussenpersoon (rechtspersoon) v. 2014-02 I. Identiteit van de tussenpersoon Naam van de tussenpersoon Ondernemingsnummer

Nadere informatie

Achterstallige sociale zekerheid

Achterstallige sociale zekerheid Tussenstap Achterstallige sociale zekerheid tips en tricks 4 exclusieve avondseminaries Brugge 10 juni 2014 Mechelen 12 juni 2014 Gent 16 juni 2014 Hasselt 18 juni 2014 Seminaries voor professionele ondernemersadviseurs

Nadere informatie

Sollicitatiefiche website (vertrouwelijk)

Sollicitatiefiche website (vertrouwelijk) Sollicitatiefiche website (vertrouwelijk) Wij verzoeken u deze vragenlijst zo volledig en nauwkeurig mogelijk in te vullen. De privacywet van 8 december 1992 reglementeert het verwerken van persoonlijke

Nadere informatie

BIOGRAFISCHE VRAGENLIJST

BIOGRAFISCHE VRAGENLIJST ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// BIOGRAFISCHE VRAGENLIJST //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Aanmeldformulier Executive MBA

Aanmeldformulier Executive MBA Aanmeldformulier Executive MBA Aanmeldingsprocedure 1 De Admission Committee heeft de aanmeldingsprocedure en selectie criteria vastgesteld. De aanmelding omvat het volgende: A: Een volledig ingevuld en

Nadere informatie

BIOGRAFISCHE VRAGENLIJST

BIOGRAFISCHE VRAGENLIJST ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// BIOGRAFISCHE VRAGENLIJST //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Aanvraagformulier starterscontract

Aanvraagformulier starterscontract Aanvraagformulier starterscontract Adres Aanvragen moeten aangetekend verstuurd worden naar Stad Gent, Dienst Economie, Sint-Niklaasstraat 27/401, 9000 Gent of persoonlijk afgegeven worden tegen afgiftebewijs.

Nadere informatie

Opleiding. Tools ontdekken en gebruiken die nodig zijn om "strategische beslissingen" te nemen in een complexe en snel veranderende omgeving

Opleiding. Tools ontdekken en gebruiken die nodig zijn om strategische beslissingen te nemen in een complexe en snel veranderende omgeving Opleiding Bedrijfsstrategie: steun voor strategische besleutvorming Tools ontdekken en gebruiken die nodig zijn om "strategische beslissingen" te nemen in een complexe en snel veranderende omgeving Duur

Nadere informatie

Postgraduaat Supply Chain & OperationsManagement 2015-2016

Postgraduaat Supply Chain & OperationsManagement 2015-2016 Postgraduaat Supply Chain & OperationsManagement 2015-2016 Oktober 2015 juni 2016 DOELGROEP Het postgraduaat Supply Chain Management richt zich tot professionelen die werkzaam zijn in logistiek of supply

Nadere informatie

BIOGRAFISCHE VRAGENLIJST

BIOGRAFISCHE VRAGENLIJST ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// BIOGRAFISCHE VRAGENLIJST ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Social Profit. Over de kracht van de juiste mensen in Raad van Bestuur en organisatie. Donderdag 24 februari 2011 Salons Waerboom, Groot-Bijgaarden

Social Profit. Over de kracht van de juiste mensen in Raad van Bestuur en organisatie. Donderdag 24 februari 2011 Salons Waerboom, Groot-Bijgaarden Dagvan de Social Profit Over de kracht van de juiste mensen in Raad van Bestuur en organisatie P E R S O O N L I J K E U I T N O D I G I N G Donderdag 24 februari 2011 Salons Waerboom, Groot-Bijgaarden

Nadere informatie

BIOGRAFISCHE VRAGENLIJST

BIOGRAFISCHE VRAGENLIJST ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// BIOGRAFISCHE VRAGENLIJST //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Opening van geldrekening(en)

Opening van geldrekening(en) Opening van geldrekening(en) met daaraan gekoppeld een effectenrekening natuurlijke personen Een onderneming van de KBC-groep Klantenovereenkomst TUSSEN a) KBC Securities NV, met maatschappelijke zetel

Nadere informatie

Academiejaar 2015-2016 26 januari 2016. PLAATSAANBIEDINGEN januari 2016 VACATURE 2015-2016/011. Fiscaal Adviseur

Academiejaar 2015-2016 26 januari 2016. PLAATSAANBIEDINGEN januari 2016 VACATURE 2015-2016/011. Fiscaal Adviseur Academiejaar 2015-2016 26 januari 2016 Hogere Leergangen voor Fiscale en Sociale Wetenschappen cvo PLAATSAANBIEDINGEN januari 2016 VACATURE 2015-2016/011 Fiscaal Adviseur Je bent een all-round specialist

Nadere informatie

Aanvraag voor subsidies voor etnisch-culturele diversiteitsprojecten en/of - activiteiten

Aanvraag voor subsidies voor etnisch-culturele diversiteitsprojecten en/of - activiteiten Aanvraag voor subsidies voor etnisch-culturele diversiteitsprojecten en/of - activiteiten Integratiedienst Bezoekadres Postadres Openingsuren - Bereikbaarheid Woodrow Wilsonplein 1 9000 Gent tel.: 09 267

Nadere informatie

Bedrijfsnaam: Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Bedrijfsnaam: Katholiek Onderwijs Vlaanderen SJABLOON Werken via KdG Gelieve dit ingevulde sjabloon te mailen naar: werken-via-kdg@kdg.be Sollicitaties dienen verstuurd te worden naar de contactgegevens uit de vacature. Functietitel: Vacature stafmedewerker

Nadere informatie

BIOGRAFISCHE VRAGENLIJST

BIOGRAFISCHE VRAGENLIJST ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// BIOGRAFISCHE VRAGENLIJST //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

BIOGRAFISCHE VRAGENLIJST

BIOGRAFISCHE VRAGENLIJST ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// BIOGRAFISCHE VRAGENLIJST //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

BIOGRAFISCHE VRAGENLIJST

BIOGRAFISCHE VRAGENLIJST ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// BIOGRAFISCHE VRAGENLIJST //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie