Eerste versie van document. Aanpassing doorgevoerd in de Domaincheck (claims check)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Eerste versie van document. Aanpassing doorgevoerd in de Domaincheck (claims check)"

Transcriptie

1

2 Eerste versie van document Aanpassing doorgevoerd in de Domaincheck (claims check)

3

4 De startup van het.amsterdam-topleveldomein bestaat globaal uit de fases die in onderstaand figuur zijn weergegeven. Vanaf het moment dat een (g)tld door ICANN in de root wordt opgenomen duurt het een periode van minimaal 90 dagen voor gestart mag worden met de registratie van domeinnamen. De start van het registreren van domeinnamen is onderverdeeld in een aantal fasen; QLP (optioneel), Sunrise (verplicht), Claims (verplicht). De QLP is exclusief bedoeld voor de registry en daarom voor de.amsterdam-registrar niet relevant. De Sunrise heeft een door het ICANN opgelegde duur van 30 dagen. In principe start na de Sunrise de General Availability, waarbinnen de registry verplicht is om de Claims-service aan te bieden. De registry mag echter na de Sunrise nog een custom launch phase doen. Deze moet dan wel aan de vereisten van de Claims voldoen.

5 QLP Qualified Launch Phase program. Voorafgaande aan de openstelling mag een registry tot maximaal 100 domeinnamen registreren ter promotie van het toplevel. De QLP is exclusief bedoeld voor de registry en daarom voor de.amsterdam registrars niet relevant. TMCH Sunrise Gedurende de Trademark Clearing House Sunrise, mogen alleen geregistreerde merkenrechthouders een domeinnaam registreren. Dit wordt afgedwongen door het feit dat het digitale merkbewijs (de SMD) bij het registreren van een domeinnaam moet worden opgegeven. Een registrar moet in deze periode, naast ICANN accredited, ook TMCH accredited zijn om domeinnamen voor geregistreerde merkenrechthouders te mogen registreren. TMCH Claims Gedurende de Trademark Clearing House Claims periode, mag iedereen (afhankelijk van het geldende beleid van de Registry) - een domeinnaam registreren. Ten aanzien van domeinnamen waarvoor een merkenrecht registratie bij het TMCH bestaat, geldt de volgende restrictie: een houder moet via een notice aangeven dat hij kennis heeft genomen van het feit dat er een merkenregistratie bestaat voor de aan te vragen domeinnaam.

6 Bij First Come First Serve -registratie (FCFS) wordt een domeinnaamaanvraag die als eerste aan alle validaties voldoet, automatisch geregistreerd. Elke volgende aanvraag voor dezelfde domeinnaam wordt afgewezen. Bij een Endpoint-registratie mag dezelfde domeinnaam meerdere malen worden aangevraagd voor verschillende registrants. Het belangrijkste aanvullende gegeven dat bij een Endpoint-registratie wordt vastgelegd, is het ticketnummer (application-id) van de geregistreerde transactie. Dit application-id zorgt voor onderscheid tussen de identieke domeinnaamaanvragen. Naderhand wordt in een toekenningsprocedure de domeinnaam aan één registrant toegewezen.

7 Pioniersfase Merken (Sunrise) Registraties overheden LRP Toekenning LRP General Availability Normal Operations SMD NVT QLP Niet beschikbaar FCFS Ja (optioneel SMD NVT SUNRISE Niet beschikbaar FCFS Notice (optioneel) ClaimsCheck CLAIMS Niet beschikbaar FCFS Ja Notice ClaimsCheck CLAIMS Niet beschikbaar ENDPOINT (optioneel) NVT NVT geen Niet beschikbaar Geen Notice ClaimsCheck CLAIMS Niet beschikbaar FCFS (optioneel) NVT NVT NVT Beschikbaar FCFS Als er een LaunchPhase van het type CLAIMS actief is, dan heeft dit ook gevolgen voor de functionaliteit van het DOMAIN CHECK-bericht. In dit geval ondersteund de DOMAIN CHECK ook de CLAIMS-check. Voor het aanvragen van een domeinnaam (DOMAIN CREATE) voert een registrar een DOMAIN CHECK uit om de beschikbaarheid van de domeinnaam te controleren. Vervolgens dient een CLAIMS check te worden uitgevoerd. Dit zijn twee aparte EPP-commando s! De CLAIMS-check is nodig om te controleren of er voor een specifieke domeinnaam een merkenrechtregistatie bestaat in het TMCH. Als dit het geval is, dan moet de registrar het TCN ID, dat door de CLAIMS CHECK aan de registrar wordt teruggegeven, gebruiken voor het opvragen van de Notice bij het TMCH. Deze Notice moet door de registrar aan de houder getoond worden. Als de houder accepteert dat hij een domeinnaam aanvraagt waar een merkenrechtregistratie op rust, dan moet deze Notice meegegeven worden bij het aanvragen van een domeinnaam in een CLAIMS LaunchPhase. Wanneer er geen merkenrecht rust op een domeinnaam, dan kan deze normaal geregistreerd worden. Voor.amsterdam wordt het gebruik van een signed-notice niet ondersteund! Om een Notice bij het TMCH te kunnen opvragen moet een registrar TMCH accredited zijn. Als er bij een LaunchPhase een exclusiveregistrar is opgegeven, dan betekent dit dat voor die LaunchPhase alleen domeinnaamaanvragen afkomstig van de registrar dotamsterdam BV worden geaccepteerd. Domeinnaamaanvragen van andere registrars dan dotamsterdam BV worden in deze LaunchPhase geweigerd.

8 EPP Commando Een SMD mag alleen opgegeven worden als er in DRS een SUNRISE LaunchPhase actief is. <extension> 1 <launch:create> 1 <phase> De LaunchPhase waarin de aanvraag, 1 met SMD, ingeschoten wordt. Voor DRS moet dit altijd sunrise zijn <signedmark> De door de registrar aan de houder getoonde Notice 1 Voorbeeld EPP-commando <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="no"?> <epp xmlns= "urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0" xmlns:domain= "urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0"> <command> <create> <domain:create> <domain:name>testandvalidate.amsterdam</domain:name> <domain:registrant>han dln01</domain:registrant> <domain:contact type="admin">han dln01</domain:contact> <domain:contact type="tech">han dln01</domain:contact> <domain:authinfo><domain:pw></domain:pw></domain:authinfo> </domain:create> </create> <extension> <launch:create xmlns:launch="urn:ietf:params:xml:ns:launch-1.0"> <launch:phase>sunrise</launch:phase> <smd:signedmark xmlns:smd="urn:ietf:params:xml:ns:signedmark-1.0" id="_90cf1bc ce f250069cf3d1"> <smd:id> </smd:id> <smd:issuerinfo issuerid="65535"> <smd:org>icann TMCH TESTING TMV</smd:org> <smd:url> <smd:voice> </smd:voice> </smd:issuerinfo> <smd:notbefore> t10:42:16.920z</smd:notbefore> <smd:notafter> t22:00:00.000z</smd:notafter> <mark:mark xmlns:mark="urn:ietf:params:xml:ns:mark-1.0"> <mark:trademark> <mark:id> </mark:id> <mark:markname>test & Validate</mark:markName> <mark:holder entitlement="owner"> <mark:org>ag corporation</mark:org> <mark:addr> <mark:street>1305 Bright Avenue</mark:street> <mark:city>arcadia</mark:city> <mark:sp>ca</mark:sp> <mark:pc>90028</mark:pc> <mark:cc>us</mark:cc> </mark:addr> </mark:holder>

9 <mark:contact type="agent"> <mark:name>tony Holland</mark:name> <mark:org>ag corporation</mark:org> <mark:addr> <mark:street>1305 Bright Avenue</mark:street> <mark:city>arcadia</mark:city> <mark:sp>ca</mark:sp> <mark:pc>90028</mark:pc> <mark:cc>us</mark:cc> </mark:addr> <mark:voice> </mark:voice> <mark:fax> </mark:fax> </mark:contact> <mark:jurisdiction>us</mark:jurisdiction> <mark:class>15</mark:class> <mark:label>testandvalidate</mark:label> <mark:label>test---validate</mark:label> <mark:label>testand-validate</mark:label> <mark:label>test-et-validate</mark:label> <mark:label>test-validate</mark:label> <mark:label>test--validate</mark:label> <mark:label>test-etvalidate</mark:label> <mark:label>testetvalidate</mark:label> <mark:label>testvalidate</mark:label> <mark:label>testet-validate</mark:label> <mark:goodsandservices>guitar</mark:goodsandservices> <mark:regnum>1234</mark:regnum> <mark:regdate> t23:00:00.000z</mark:regdate> </mark:trademark> </mark:mark> <ds:signature xmlns:ds=" Id="_085ef715-a9c4-4e3b-a6f a2"> <ds:signedinfo> <ds:canonicalizationmethod Algorithm=" /> <ds:signaturemethod Algorithm=" /> <ds:reference URI="#_90cf1bc ce f250069cf3d1"> <ds:transforms> <ds:transform Algorithm=" /> <ds:transform Algorithm=" /> </ds:transforms> <ds:digestmethod Algorithm=" /> <ds:digestvalue>+ounogak74ze7quqyflyu60glbwwhordjin46tqex4y= </ds:digestvalue> </ds:reference> <ds:reference URI="#_0804a00a-ed93-4dcc-b d94f777"> <ds:transforms> <ds:transform Algorithm=" /> </ds:transforms> <ds:digestmethod Algorithm=" /> <ds:digestvalue>xfmeddte2o89espla14gc7uimzabtrfibghbw7ep8es= </ds:digestvalue> </ds:reference> </ds:signedinfo> <ds:signaturevalue Id="_a912c cd6-b885-9c793b84ab99">edRALF60GVEosKWd623JoTpXgWlA4XOq9zc0XWNkj5ZSy5pCkVNnd56hqnw4UhJ4EwOM7q7MSnPH0s9RQ SATJf7V9yO7aHzWTjD3Nu8haSm6WfPZQhGmDT1cvCcep7841Rbh+0zUCOjCOZLnwdvDMoZriH88ga0oy78JV+bOs2g5V3I+ yxlzkdlg5dhbd6zdxwgqp6qxkmyqtmsvyjb03yqg3fg61vbiakgyj/ur4qovzuunugp8h75oclzudxsewgdqb7lnsmsyttw V0KiZTqQYbhITT3nsrlej0mE8z/LLbn6ZqCMiG3Kjha39gm/+Oy6yTt09RrXkf11RUYwPew== </ds:signaturevalue> <ds:keyinfo Id="_0804a00a-ed93-4dcc-b d94f777"> <ds:x509data> <ds:x509certificate>miiflzccbbegawibagiglrabevoae52y3f6c2tb0sn3p7xjm0t02fogxkcfnhxowdqyjkozihvc NAQELBQAwfDELMAkGA1UEBhMCVVMxPDA6BgNVBAoTM0ludGVybmV0IENvcnBvcmF0aW9uIGZvciBBc3NpZ25lZCBOYW1lcy BhbmQgTnVtYmVyczEvMC0GA1UEAxMmSUNBTk4gVHJhZGVtYXJrIENsZWFyaW5naG91c2UgUGlsb3QgQ0EwHhcNMTMwNjI2M DAwMDAwWhcNMTgwNjI1MjM1OTU5WjCBjzELMAkGA1UEBhMCQkUxIDAeBgNVBAgTF0JydXNzZWxzLUNhcGl0YWwgUmVnaW9u MREwDwYDVQQHEwhCcnVzc2VsczERMA8GA1UEChMIRGVsb2l0dGUxODA2BgNVBAMTL0lDQU5OIFRNQ0ggQXV0aG9yaXplZCB UcmFkZW1hcmsgUGlsb3QgVmFsaWRhdG9yMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAxlp3KpYHX3WyAsFhSk 3LwWfnGlxnUDFqFZA3UouMYj/XigbMkNeEXIjlkROKT4OPGfRx/LAyRlQQjCMv4qhbkcX1p7ar63flq4SZNVcl15l7h0uT5 8FzSfnlz0u5rkHfJImD43+maP/8gv36FR27jW8R9wY4hk+Ws4IB0iFSd8SXv1Kr8w/JmMQSDkiuG+RfIiubwQ/fy7Ekj5QW hpzw+mmxnknhuly3xyz2lwvfftjwuueacvqnrckmxlcloadqft8oszoedxehhvlpslcemgbotkurskis69f0ypeh5gze0h+ f8frosiokssvq34b4s/joe67npsjptdksnpjtyqidaqabo4ibhzccaymwdaydvr0taqh/baiwadadbgnvhq4efgquofpy76 p5yondrgtqpzvur81uwq0wgcyga1udiwsbvjcbu4auw60+ptyraewaxdpxsopt3dennnghgyckfjb8mqswcqydvqqgewjvu

10 ze8mdoga1uechmzsw50zxjuzxqgq29ycg9yyxrpb24gzm9yiefzc2lnbmvkie5hbwvzigfuzcbodw1izxjzms8wlqydvqqd EyZJQ0FOTiBUcmFkZW1hcmsgQ2xlYXJpbmdob3VzZSBQaWxvdCBDQYIgLrAbevoae52y3f6C2tB0Sn3p7XJm0T02FogxKCf NhXkwDgYDVR0PAQH/BAQDAgeAMDQGA1UdHwQtMCswKaAnoCWGI2h0dHA6Ly9jcmwuaWNhbm4ub3JnL3RtY2hfcGlsb3QuY3 JsMEUGA1UdIAQ+MDwwOgYDKgMEMDMwMQYIKwYBBQUHAgEWJWh0dHA6Ly93d3cuaWNhbm4ub3JnL3BpbG90X3JlcG9zaXRvc nkwdqyjkozihvcnaqelbqadggebaiedyyjr60w3y9qs+3zrvi9kekkom5vkhoalb3whaziaafypi98ty0avn9agon0v6wqf +nvz1krzqbaz01bxtarj4mpkarhhuln9nkbxp8hr5qcc+kh7gv6r/c0ig3bcnj+qsr7qf+5mlmo6zl5uddu/t2jibmxcj/f 21Qw3x9QgoyXLFJ9ozaLgQ9RMkLlOmzkCAiXN5Ab43aJ9f7N2gE2NnRjNKmmC9ABQ0TRwEKVLhVl1UGqCHJ3AlBXWIXN5sj PQcD/+nHeEXMxYvlAyqxXoD3MWtQVj7j2oqlakOBMgG8+q2qYlmBts4FNiw748Il586HKBRqxHtZdRKW2VqaQ= </ds:x509certificate> </ds:x509data> </ds:keyinfo> </ds:signature> </smd:signedmark> </launch:create> </extension> </command> </epp> Het responsebericht is identiek aan het responsebericht van een domain create.

11 Een Notice mag alleen opgegeven worden als er in DRS een Claims LaunchPhase actief is. <extension> 1 <launch:create> 1 <phase> De LaunchPhase waarin de aanvraag wordt ingeschoten. DRS ondersteund voor de Notice alleen claims 1 Als DRS niet in een claims LaunchPhase staat dan wordt een aanvraag voorzien van een Notice niet geaccepteerd <notice> De door de registrar aan de houder 1 getoonde Notice <noticeid> 1 De noticeid moet altijd voorzien zijn van het validatorid= TMCH <notafter> De bij het TMCH bekende datum 1 waarop de merkregistratie verloopt <accepteddate> Het moment datum en tijd waarop de houder de Notice heeft geaccepteerd 1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="no"?> <epp xmlns= "urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0" xmlns:domain= "urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0"> <command> <create> <domain:create> <domain:name>dccpc50t20.amsterdam</domain:name> <domain:registrant>han dln01</domain:registrant> <domain:contact type="admin">han dln01</domain:contact> <domain:contact type="tech">han dln01</domain:contact> <domain:authinfo><domain:pw></domain:pw></domain:authinfo> </domain:create> </create> <extension> <launch:create xmlns:launch="urn:ietf:params:xml:ns:launch-1.0"> <launch:phase>claims</launch:phase> <launch:notice> <launch:noticeid validatorid="tmch">370d0b7c </launch:noticeid> <launch:notafter> t19:00:00.0z</launch:notafter> <launch:accepteddate> t09:00:00.0z</launch:accepteddate> </launch:notice> </launch:create> </extension> </command> </epp>

12 Het responsebericht is identiek aan het responsebericht van een domain create

13 Dit bericht is alleen beschikbaar als DRS in de (TMCH) Claims-periode staat. <epp> 1 <command> 1 <check> 1 <name> Eén of meerdere domeinnamen waarvan 1-* gecheckt wordt of er een merkenrechtregistratie op berust. <extension> 0-1 <launch:check type= type > 1 "type" is hier "claims" of "avail" <launch:phase> De fase waarin de claim check uitgevoerd moet worden <cltrid> Transactie ID van de registrar Dit is voor een Claim check altijd claims. <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="no"?> <epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0"> <command> <check> <domain:check xmlns:domain="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0"> <domain:name>dccpc50t90.amsterdam</domain:name> </domain:check> </check> <extension> <launch:check xmlns:launch="urn:ietf:params:xml:ns:launch-1.0" type="claims"> <launch:phase>claims</launch:phase> </launch:check> </extension> <cltrid>check</cltrid> </command> </epp>

14 Aanvullend op het standaard response bericht worden voor dit bericht ook de volgende tags gebruikt: <response> 1 <result code> 1 <msg> 1-* <extension> Domeinnaam 1 Per domeinnaam wordt d.m.v. attribuut avail aangegeven of er een merkenregistratie bestaat (= true ) of niet (= false ). <chkdata> 0-1 Wordt niet gebruikt <phase> 0-1 Geeft de LaunchPhase weer, waarin de claim check geldig is. <cd> 0-* <name> 1 Per domeinnaam, wordt teruggegeven of er claim bestaat ( true ) of dat er geen claim bestaat ( false ) <claimkey> 0-1 Indien er voor de domeinnaam een claim bestaat, dan wordt het TCNID als claimkey teruggegeven. Omdat SIDN alleen met het TMCH, als validator werkt, is het validatorid altijd tmch <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0" xmlns:urn="urn:ietf:params:xml:ns:launch-1.0"> <response> <result code="1000"> <msg>command completed successfully</msg> </result> <extension> <urn:chkdata> <urn:phase>claims</urn:phase> <urn:cd> <urn:name exists="false">dccpc50t90.amsterdam</urn:name> </urn:cd> <urn:cd> <urn:name exists="true">a-b-c-d-e-f-g.amsterdam</urn:name> <urn:claimkey validatorid="tmch"> /c/2/1/whc6zebd0ru5hnx5cvn03yz </urn:claimkey> </urn:cd> </urn:chkdata> </extension> <trid> <cltrid>check</cltrid> <svtrid>0553da55-fbd c830-93a43888c4c9</svtrid> </trid> </response> </epp>

15 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0" xmlns:domain="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0"> <response> <result code="1000"> <msg>the availability of the domain name has been checked.</msg> </result> <resdata> <domain:chkdata> <domain:cd> <domain:name avail="false">dccpc50t90.amsterdam</domain:name> </domain:cd> <domain:cd> <domain:name avail="true">a-b-c-d-e-f-g.amsterdam</domain:name> </domain:cd> </domain:chkdata> </resdata> <trid> <cltrid>check</cltrid> <svtrid>b805287c-17f d42f-53129afc5a4a</svtrid> </trid> </response> </epp>

16 Het greeting element zal de ondersteuning voor de launchphase teruggeven. <svcextension> <exturi> <exturi>urn:ietf:params:xml:ns:secdns-1.1</exturi> <exturi>urn:ietf:params:xml:ns:rgp-1.0</exturi> <exturi>urn:ietf:params:xml:ns:launch-1.0</exturi> </svcextension>

Eerste versie van document

Eerste versie van document Eerste versie van document De startup van het.amsterdam-topleveldomein bestaat globaal uit de fases die in onderstaand figuur zijn weergegeven. Vanaf het moment dat een (g)tld door ICANN in de root wordt

Nadere informatie

Aanpassing in de aanvullende eisen op de EPP-standaard 1.5.1 Domain object. Aanpassing in 2.1 Hello / greeting.

Aanpassing in de aanvullende eisen op de EPP-standaard 1.5.1 Domain object. Aanpassing in 2.1 Hello / greeting. 3.2 Domain info aangepast in verband met de introductie van de mogelijkheid tot het opvragen van gegevens over domeinnamen die niet onder uw beheer zijn. Dit kan met behulp van het verhuistoken (authinfo).

Nadere informatie

Technisch Interface Specificatie Webservice Koppelvlak Versie 4.1.03. Datum 08-07-2013 Status Concept

Technisch Interface Specificatie Webservice Koppelvlak Versie 4.1.03. Datum 08-07-2013 Status Concept Technisch Interface Specificatie Webservice Koppelvlak Versie 4.1.03 Datum 08-07-2013 Status Concept Colofon Projectnaam Technisch Interface Specificatie Webservice Versienummer 4.1.03 Organisatie Logius

Nadere informatie

Aanpassing in de aanvullende eisen op de EPP-standaard 1.5.1 Domain object. Aanpassing in 2.1 Hello / greeting.

Aanpassing in de aanvullende eisen op de EPP-standaard 1.5.1 Domain object. Aanpassing in 2.1 Hello / greeting. Aanpassing in de aanvullende eisen op de EPP-standaard 1.5.1 Domain object. Aanpassing in 2.1 Hello / greeting. Tekstuele verbeteringen doorgevoerd in 4.3 Contact create. Eerste versie van document. 1.1

Nadere informatie

De oude handleiding en de bijlagen zijn opgesplitst in de volgende drie handleidingen:

De oude handleiding en de bijlagen zijn opgesplitst in de volgende drie handleidingen: De handleiding DRS5 v2.6 inclusief alle bijbehorende appendices zijn hergestructureerd zodat deze beter aansluiten bij de wensen van de registrars. U kunt namelijk het domeinnaamregistratiesysteem (DRS)

Nadere informatie

Koppelvlakbeschrijving statusservice Bancaire Infrastructurele Voorzieningen. Het ophalen van statusinformatie bij de BIV

Koppelvlakbeschrijving statusservice Bancaire Infrastructurele Voorzieningen. Het ophalen van statusinformatie bij de BIV Koppelvlakbeschrijving statusservice Bancaire Infrastructurele Voorzieningen Het ophalen van statusinformatie bij de BIV Versie 1.o Juni 2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Doel en Doelgroep... 3

Nadere informatie

Koppelvlakbeschrijving mededelingenservice Bancaire Infrastructurele Voorzieningen. Het ophalen van mededelingen bij de BIV

Koppelvlakbeschrijving mededelingenservice Bancaire Infrastructurele Voorzieningen. Het ophalen van mededelingen bij de BIV Koppelvlakbeschrijving mededelingenservice Bancaire Infrastructurele Voorzieningen Het ophalen van mededelingen bij de BIV Versie 1.0 Juni 2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Doel en Doelgroep...

Nadere informatie

Koppelvlakbeschrijving AuSP Service Bancaire Infrastructurele Voorzieningen

Koppelvlakbeschrijving AuSP Service Bancaire Infrastructurele Voorzieningen Koppelvlakbeschrijving AuSP Service Bancaire Infrastructurele Voorzieningen Versie 1.0 Juni 2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Leeswijzer... 3 1.2. Relatie met koppelvlakbeschrijving overheid (Logius)...

Nadere informatie

Rapport. Versiebeheer. Aan te sluiten overheidspartij Kamer van Koophandel Nederland

Rapport. Versiebeheer. Aan te sluiten overheidspartij Kamer van Koophandel Nederland aan van Rapport Aan te sluiten overheidspartij datum 7 januari 2013 kenmerk Onderwerp Technische Aansluitvoorwaarden KvK Web services voor overheidspartijen 1 Versiebeheer Versiebeheer Versienummer Datum

Nadere informatie

Koppelvlakbeschrijving aanleverservice Bancaire Infrastructurele Voorzieningen. Het aanleveren van kredietrapportages bij de BIV

Koppelvlakbeschrijving aanleverservice Bancaire Infrastructurele Voorzieningen. Het aanleveren van kredietrapportages bij de BIV Koppelvlakbeschrijving aanleverservice Bancaire Infrastructurele Voorzieningen Het aanleveren van kredietrapportages bij de BIV Versie 1.0 Juni 2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Doel en Doelgroep...

Nadere informatie

DRS5 Handleiding Handleiding voor het gebruik van het domeinregistratiesysteem DRS5

DRS5 Handleiding Handleiding voor het gebruik van het domeinregistratiesysteem DRS5 DRS5 Handleiding Handleiding voor het gebruik van het domeinregistratiesysteem DRS5 Deze handleiding is ontwikkeld door Eluxis in samenwerking met SIDN. 14 april 2011 v2.4 SIDN Ondanks alle aan deze handleiding

Nadere informatie

.xxx domeinnaam registreren/blokkeren

.xxx domeinnaam registreren/blokkeren .xxx domeinnaam registreren/blokkeren Artikelnummer: 1903 Waardering: 5/5 van 1 stem(men) Laatst bijgewerkt: Tue, Aug 8, 2017 12:28 PM Algemeen Op 7 september is de Sunrise periode begonnen van de.xxx-domeinnaam.

Nadere informatie

Sunrise-Reglement voor het Aanvragen en Registreren van Numerieke.nl-Domeinnamen

Sunrise-Reglement voor het Aanvragen en Registreren van Numerieke.nl-Domeinnamen Sunrise-Reglement voor het Aanvragen en Registreren van Numerieke.nl-Domeinnamen Inhoudsopgave Inleiding... 2 Wie kan op grond waarvan op welke domeinnaam in de sunrise aanspraak maken?... 3 Artikel 1

Nadere informatie

HTTP SMS API Technische Specificatie messagebird.com versie 1.1.6-05 mei 2014

HTTP SMS API Technische Specificatie messagebird.com versie 1.1.6-05 mei 2014 HTTP SMS API Technische Specificatie messagebird.com versie 1.1.6-05 mei 2014 1 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 2 1 VERBINDING MET DE API 4 1.1 QUICK START 4 2 SMS PARAMETERS 5 2.1 VERPLICHTE PARAMETERS 6

Nadere informatie

Wijziging in de greeting. De xsd voor het toekomstige kunnen verwijderen van ongekoppelde handles door DRS is toegevoegd.

Wijziging in de greeting. De xsd voor het toekomstige kunnen verwijderen van ongekoppelde handles door DRS is toegevoegd. Correctie in het voorbeeld EPP-commando domain:info met token. Beperking van 10 domeinnamen toegevoegd aan domain:check. Wijziging EPP-commando domain_info. De einddatum van de lopende, in rekening gebrachte

Nadere informatie

KANSEN & ANTWOORDEN. www.geefmijmaar.amsterdam

KANSEN & ANTWOORDEN. www.geefmijmaar.amsterdam KANSEN & ANTWOORDEN www.geefmijmaar.amsterdam KANSEN VAN EEN DOMEINAANVRAAG TOT EEN NIEUWE WEBSITE OF HET ONTWIKKELEN VAN EEN NIEUW MARKETINGCONCEPT: MET ELKAAR KUNNEN WE DE KANSEN VAN.AMSTERDAM BENUTTEN

Nadere informatie

Voorbeeldmateriaal JAB-2

Voorbeeldmateriaal JAB-2 Voorbeeldmateriaal JAB-2 Editor(s): Pim van der Eijk, Sonnenglanz Consulting BV Albert Kappe, Capgemini. Abstract: Dit document bevat materiaal dat het gebruik van de Justitiestandaard Asynchrone Berichtenuitwisseling,

Nadere informatie

De.NL sunrise voor Numerieke Domeinnamen. Informatiebrochure en Veelgestelde Vragen

De.NL sunrise voor Numerieke Domeinnamen. Informatiebrochure en Veelgestelde Vragen De.NL sunrise voor Numerieke Domeinnamen. Informatiebrochure en Veelgestelde Vragen Disclaimer De doelstelling van deze informatiebrochure en overzicht van frequent gestelde vragen is het verstekken van

Nadere informatie

Deze Wbp-regeling voor.nl-domeinnamen.

Deze Wbp-regeling voor.nl-domeinnamen. Wbp-regeling voor.nl-domeinnamen Artikel 1 Begripsbepalingen Aanvraag: de aanvraag aan SIDN tot het uitvoeren van een bepaalde transactie met betrekking tot een domeinnaam; Beheerder: de directeur van

Nadere informatie

KANSEN & ANTWOORDEN. www.registreer.frl

KANSEN & ANTWOORDEN. www.registreer.frl KANSEN & ANTWOORDEN www.registreer.frl KANSEN laat de wereld zien waar Fryslân voor staat Van een domeinaanvraag tot een nieuwe website of het ontwikkelen van een nieuw marketingconcept. Met elkaar kunnen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Compliancevoorziening WUS

Gebruikershandleiding Compliancevoorziening WUS Gebruikershandleiding Compliancevoorziening WUS Versie 1.4 Datum 1 juli 2013 Colofon Projectnaam Versienummer Organisatie Digikoppeling Definitief Servicecentrum Logius Postbus 96810 2509 JE Den Haag T

Nadere informatie

Domein API Handleiding

Domein API Handleiding Domein API Handleiding Versie 1.6 Datum: 16-07-2014 1 Inhouds opgave 2 Inleiding 3 Result codes 4 Api functies 5 Api helpers 2 Inleiding: De API van 123 Hosting Service kan worden gebruikt om te registreren

Nadere informatie

HANDLEIDING DOMEINREGISTRATIE EN DNS- BEHEER

HANDLEIDING DOMEINREGISTRATIE EN DNS- BEHEER HANDLEIDING DOMEINREGISTRATIE EN DNS- BEHEER versie 2.0, 11 december 2009 SURFNET BV, RADBOUDKWARTIER 273, POSTBUS 19035, 3501 DA UTRECHT T +31 302 305 305, F +31 302 305 329, WWW.SURFNET. NL INHOUD 1.

Nadere informatie

One Gate (CSSR) XML File Upload Protocol

One Gate (CSSR) XML File Upload Protocol One Gate (CSSR) XML File Upload Protocol S03CCR Januari 2010 Versie 1.0 Pagina 2 Nationale Bank van België, Brussel Alle rechten voorbehouden. Kopiëren van dit document of van delen er van is toegestaan

Nadere informatie

2.4.3 Bekijken gegevens domeinnaam met token toegevoegd.

2.4.3 Bekijken gegevens domeinnaam met token toegevoegd. 2.4.3 Bekijken gegevens domeinnaam met token toegevoegd. 2.7.4 IP-whitelisting voor EPP- en webinterface verplaatst naar Hoofdstuk 3 Admin-gebruiker in verband met het koppelen van deze functionaliteit

Nadere informatie

de aanvraag aan SIDN tot het uitvoeren van een bepaalde transactie met betrekking tot een domeinnaam;

de aanvraag aan SIDN tot het uitvoeren van een bepaalde transactie met betrekking tot een domeinnaam; Artikel 1 Begripsbepalingen Aanvraag: Beheerder: Betrokkene: Registrar: Domeinnaam: Domeinnaamaanvrager: Domeinnaamhouder: SIDN: Register: Verwerking: Verantwoordelijke: Wbp-regeling: de aanvraag aan SIDN

Nadere informatie

Domeinregistratie EuroNet Domeinnaam-overeenkomst formulier A GP001-19EUDEF001 DOMAIN/AANVR/A

Domeinregistratie EuroNet Domeinnaam-overeenkomst formulier A GP001-19EUDEF001 DOMAIN/AANVR/A Domeinregistratie EuroNet Domeinnaam-overeenkomst formulier A GP001-19EUDEF001 DOMAIN/AANVR/A Let op! Lees eerst de toelichting door. Vul in ieder geval alle verplichte velden (gemarkeerd met *) in, bij

Nadere informatie

Toelichting op de Regeling voor.nl-domeinnaamarbitrage

Toelichting op de Regeling voor.nl-domeinnaamarbitrage Toelichting op de Regeling voor.nl-domeinnaamarbitrage SIDN, 18 december 2002 Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN) registreert op verzoek domeinnamen onder het country code toplevel domein.nl.

Nadere informatie

Vraag en antwoord over testen bestandsformaten

Vraag en antwoord over testen bestandsformaten Vraag en antwoord over testen bestandsformaten SWIFT MyStandards Readiness Portal In dit document vindt u een kort en praktisch overzicht van de meest gestelde vragen over en meest voorkomende fouten bij

Nadere informatie

TAXCON. Handleiding versie 3.12

TAXCON. Handleiding versie 3.12 TAXCON Handleiding versie 3.12 Datum 20-10-2016 Inhoudsopgave 1. INLEIDING OP HET ONTWERP... 3 1.1 - HET DOEL VAN DIT DOCUMENT... 3 1.2 - DOELGROEP VAN DIT DOCUMENT... 3 2. ALGEMENE BESCHRIJVING... 4 2.1

Nadere informatie

IH Berichtauthenticatie met DigiD

IH Berichtauthenticatie met DigiD IH Berichtauthenticatie met DigiD Datum: 15 November 2013 Publicatie: AORTA 2013 (V6.12.1.0) Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Doel en scope... 3 1.2 Doelgroep voor dit document... 3 1.3 Documenthistorie...

Nadere informatie

Aansluitdocument webservices. VSP-EDP Validatiemodule

Aansluitdocument webservices. VSP-EDP Validatiemodule Aansluitdocument webservices VSP-EDP Validatiemodule Versie 2.0 Pagina 2 van 20 Historie Versie Datum Veranderingen 0.1 12-07-2010 Initiële versie 0.2 19-07-2010 Wijzigingen n.a.v. opmerkingen reviewteam

Nadere informatie

HDN DARTS WEB AUTHENTICATIE

HDN DARTS WEB AUTHENTICATIE HDN DARTS WEB AUTHENTICATIE HDN Helpdesk T: 0182 750 585 F: 0182 750 589 M: helpdesk@hdn.nl Copyright Communications Security Net B.V. Inhoudsopgave 1. INLEIDING OP HET ONTWERP... 3 1.1 HET DOEL VAN DIT

Nadere informatie

27 AUGUSTUS 2014..brussels/.vlaanderen Algemene voorwaarden

27 AUGUSTUS 2014..brussels/.vlaanderen Algemene voorwaarden 27 AUGUSTUS 2014.brussels/.vlaanderen Algemene voorwaarden 1 Inhoudsopgave DEFINITIES 3 INLEIDING - TOEPASSINGSGEBIED 5 ARTIKEL 1. DOMEINNAAM SYNTAX-VEREISTEN; VERKLARINGEN EN GARANTIES 5 ARTIKEL 2. ALLOCATIE

Nadere informatie

herdelegatie ENUM Thomas de Haan Ministerie van Economische Zaken Directoraat Generaal Energie en Telecommunicatie t.s.m.dehaan@ minez.

herdelegatie ENUM Thomas de Haan Ministerie van Economische Zaken Directoraat Generaal Energie en Telecommunicatie t.s.m.dehaan@ minez. herdelegatie ENUM Thomas de Haan Ministerie van Economische Zaken Directoraat Generaal Energie en Telecommunicatie t.s.m.dehaan@ minez.nl Essentie ENUM Telefoonnummers op het internet domeinnamen als unieke

Nadere informatie

Hoe verloopt de authenticatie met een authenticatie-applicatie precies? Wat moet ik doen om een mobiele authenticatie-app te kunnen gebruiken?

Hoe verloopt de authenticatie met een authenticatie-applicatie precies? Wat moet ik doen om een mobiele authenticatie-app te kunnen gebruiken? Wat is twee-factor authenticatie? Waarom heeft SIDN twee-factor authenticatie ingevoerd? Vanaf wanneer moet ik twee-factor authenticatie gebruiken? Wat verandert er aan de login-procedure? Welke tweede

Nadere informatie

Infosessie Softwareontwikkelaars. Deel Volwassenenonderwijs

Infosessie Softwareontwikkelaars. Deel Volwassenenonderwijs Infosessie Softwareontwikkelaars Deel Volwassenenonderwijs Agenda Aanpassingen aan bedrijfsregels in kader van Fusies Beheer Ingerichte opleidingsvarianten Gebruik van de raadpleeg LED-dienst Gebruik communicatiecode

Nadere informatie

I-NETSOFT.NL. Handleiding ten behoeve domeinnaam registraties en/of mutaties.

I-NETSOFT.NL. Handleiding ten behoeve domeinnaam registraties en/of mutaties. I-NETSOFT.NL Handleiding ten behoeve domeinnaam registraties en/of mutaties. Versie 1.0 -- 31-05-2008 Inhoud Inleiding... 3 Domeinnaam registratie en/of mutaties... 3 Domeinnaam registratie prijzen slabs...

Nadere informatie

Technische documentatie Tellerstand dienst (OKR) AFS 6.1

Technische documentatie Tellerstand dienst (OKR) AFS 6.1 Technische documentatie Tellerstand dienst (OKR) AFS 6.1 A2SP 1 / 23 Wijzigingshistorie Versie Datum Gewijzigd door Wijzigingen 1.0 21 oktober 2011 Gerard van Maurik itiële versie 1.1 26 augustus 2013

Nadere informatie

Abonnement EuroNet Professional-overeenkomst formulier A GP001-02EUREG001 PROF/AANVR/A. 1 Contactgegevens Naam/voorletters* Geslacht M V

Abonnement EuroNet Professional-overeenkomst formulier A GP001-02EUREG001 PROF/AANVR/A. 1 Contactgegevens Naam/voorletters* Geslacht M V Abonnement EuroNet Professional-overeenkomst formulier A GP001-02EUREG001 PROF/AANVR/A Let op! Lees eerst de toelichting door. Vul in ieder geval alle verplichte velden (gemarkeerd met *) in, bij voorkeur

Nadere informatie

IH SAML F2F token. Datum: 1 September 2015 Publicatie: AORTA 2015 (V )

IH SAML F2F token. Datum: 1 September 2015 Publicatie: AORTA 2015 (V ) IH SAML F2F token Datum: 1 September 2015 Publicatie: AORTA 2015 (V8.0.1.0) Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Doel en scope... 3 1.2 Doelgroep voor dit document... 3 1.3 Documenthistorie... 3 2 Het SAML

Nadere informatie

TECHNISCHE HANDLEIDING MESSAGESERVICE WEBSERVICE

TECHNISCHE HANDLEIDING MESSAGESERVICE WEBSERVICE TECHNISCHE HANDLEIDING MESSAGESERVICE WEBSERVICE Versie: 1.43 Versiedatum: 23-03-2011 Status: Concept Stichting ETIM Nederland is een samenwerkingsverband van Stichting ECEG, TGF, UNETO-VNI en de deelnemende

Nadere informatie

Aanleveren van te verzenden sms berichten aan SMS Via

Aanleveren van te verzenden sms berichten aan SMS Via Aanleveren van te verzenden sms berichten aan SMS Via 1. Inleiding Er zijn drie methoden van aanlevering van sms berichten mogelijk: via een HTTP request; dit kunt u gebruiken voor één sms bericht tegelijk

Nadere informatie

Appendix Whois-interface Appendix bij DRS5 Handleiding

Appendix Whois-interface Appendix bij DRS5 Handleiding Appendix Whois-interface Appendix bij DRS5 Handleiding 15 februari 2011 Appendix: Whois-interface (versie 2.2) SIDN Hoofdstuk 1 Introductie Dit document beschrijft de interface van de 'Is'- en 'Whois'-functionaliteit

Nadere informatie

DNS & de nieuwe Generieke Top Level Domeinen (gtld s)

DNS & de nieuwe Generieke Top Level Domeinen (gtld s) DNS & de nieuwe Generieke Tp Level Dmeinen (gtld s) 19-03-2013 Michiel Henneke 1 SIDN en.nl De dmeinnamenmarkt Nieuwe gtld s Prcedures De certificaathack Wrapup 2 SIDN Stichting Internet Dmeinregistratie

Nadere informatie

Security Intelligence for TLD Operators. Moritz Müller SIDN Relatiedag, 1 december 2016, Utrecht

Security Intelligence for TLD Operators. Moritz Müller SIDN Relatiedag, 1 december 2016, Utrecht Security Intelligence for TLD Operators Moritz Müller SIDN Relatiedag, 1 december 2016, Utrecht Assets van een TLD Operator Domeinnamen Registrant informatie Registrar informatie Registratiesysteem (DRS)

Nadere informatie

Technical Tip 20 België. SMS Comfort voor de Pay2me functie van M-banxafe

Technical Tip 20 België. SMS Comfort voor de Pay2me functie van M-banxafe Technical Tip 20 België Versie 1.0.64 SMS Comfort voor de Pay2me functie van M-banxafe Pay2me is een service van Banksys over het GSM netwerk. Het laat je toe bank transacties uit te voeren via uw GSM

Nadere informatie

Beschrijving OpenTunnel koppelvlak met MijnOverheid BerichtenBox

Beschrijving OpenTunnel koppelvlak met MijnOverheid BerichtenBox Beschrijving OpenTunnel koppelvlak met MijnOverheid BerichtenBox INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 OPVRAGEN GEABONNEERDEN... 4 MASSALE AANLEVERING OP BASIS VAN META- DATA VIA XML... 5 MASSALE AANLEVERING MET

Nadere informatie

Domeinregistratie. Dienstbeschrijving. Copyright The Voip Company 2011 Pagina 1 van 5

Domeinregistratie. Dienstbeschrijving. Copyright The Voip Company 2011 Pagina 1 van 5 Domeinregistratie Dienstbeschrijving Copyright The Voip Company 2011 Pagina 1 van 5 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Hoofdstuk 1... 3 1.1 Introductie... 3 1.2 Wat houdt internet domein namen in?...

Nadere informatie

SURFdomeinen. Handleiding. Versie: 2.1. Datum: november 2012. 030-2 305 305 admin@surfnet.nl www.surfnet.nl. Radboudkwartier 273 3511 CK Utrecht

SURFdomeinen. Handleiding. Versie: 2.1. Datum: november 2012. 030-2 305 305 admin@surfnet.nl www.surfnet.nl. Radboudkwartier 273 3511 CK Utrecht Handleiding Auteur(s): SURFnet Versie: 2.1 Datum: november 2012 Radboudkwartier 273 3511 CK Utrecht Postbus 19035 3501 DA Utrecht 030-2 305 305 admin@surfnet.nl www.surfnet.nl Deutsche Bank 46 57 33 506

Nadere informatie

OXXA API DOCUMENTATIE (V 1.5)

OXXA API DOCUMENTATIE (V 1.5) OXXA API DOCUMENTATIE (V 1.5) 1 Inhoud OXXA API DOCUMENTATIE (V 1.5)... 1 INTRODUCTIE... 4 DEFINITIES... 5 DOMAIN... 5 IDENTITIES... 6 NSGROUPS... 6 MANAGED DNS... 6 VERBINDING MAKEN... 7 TEST TRANSACTIES...

Nadere informatie

Onderzoeksrapport: Landrush numerieke.nl domeinnamen

Onderzoeksrapport: Landrush numerieke.nl domeinnamen Onderzoeksrapport: Landrush numerieke.nl domeinnamen Door: Vereniging ISPConnect Nederland Datum: 13 maart 2008 Inleiding Op 28 februari 2008 werden de numerieke.nl domeinnamen vrijgegeven voor registratie.

Nadere informatie

REST Implementatie. Versie 0.99. ideal

REST Implementatie. Versie 0.99. ideal REST Implementatie Versie 0.99 ideal REST Implementatie 2 van 14 Inhoudsopgave REST... 3 DirectoryRequest... 4 StatusRequest... 6 TransactionRequest... 8 ErrorResponse... 10 ReturnURL... 11 CallbackURL...

Nadere informatie

2BA Deeplink Gebruiksbeschrijving

2BA Deeplink Gebruiksbeschrijving 2BA Deeplink Gebruiksbeschrijving Document versie: 1.0 SCVN 02 Uitgiftedatum: 2006-5-1 Status: Conceptueel Auteur: 2BA Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Wat is deeplink?... 3 2 Deeplink gebruiken... 4

Nadere informatie

This appendix lists all the messages that the DRS may send to a registrant's administrative contact.

This appendix lists all the messages that the DRS may send to a registrant's administrative contact. This appendix lists all the messages that the DRS may send to a registrant's administrative contact. Subject: 1010 De houdernaam voor #domeinnaam# is veranderd / Registrant of #domeinnaam# has been changed

Nadere informatie

Basisregistratie ondergrond (BRO) Uitgiftehandboek

Basisregistratie ondergrond (BRO) Uitgiftehandboek Basisregistratie ondergrond (BRO) Uitgiftehandboek Grondwatermonitoringput Datum augustus 2015 Versie 0.6 Colofon Bestuurskern Dir. Ruimtelijke Ontwikkeling Plesmanweg 1-6 Den Haag Contactpersoon M.R.H.E.

Nadere informatie

Afsprakenstelsel eherkenning. Koppelvlak DV-HM. Versie 1.4

Afsprakenstelsel eherkenning. Koppelvlak DV-HM. Versie 1.4 Afsprakenstelsel eherkenning Koppelvlak DV-HM Versie 1.4 1 2 Document informatie Colofon Auteur Beheerorganisatie Afsprakenstelsel eherkenning Status Definitief Project Datum Afsprakenstelsel eherkenning

Nadere informatie

Hieronder volgt een overzicht van relevante contactpersonen binnen KPN Telecom.

Hieronder volgt een overzicht van relevante contactpersonen binnen KPN Telecom. 1. Contact personen 2. Rent-a-Switch service 3. Validaties 4. Afhandeling Rent-a-Switch orders 5. Foutmeldingen 1. Contact personen Hieronder volgt een overzicht van relevante contactpersonen binnen KPN

Nadere informatie

Aanvraag Ondersteuning Live@Edu Versie 1.2

Aanvraag Ondersteuning Live@Edu Versie 1.2 Aanvraag Ondersteuning Live@Edu Versie 1.2 Met dit formulier kunt u de dienst Ondersteuning Live@Edu aanvragen. Dit formulier heeft een aantal onderdelen en twee bijlagen die in bepaalde gevallen ook ingevuld

Nadere informatie

Domeinnaambeleid Rijksoverheid

Domeinnaambeleid Rijksoverheid L.S. Domeinnaambeleid Rijksoverheid Inhoud: Generiek o Organisatie o Criteria voor het gebruik van topleveldomeinen door de rijksoverheid. o Vrijgave, Overnames en vergoedingen Rijksoverheid.nl o Departementen

Nadere informatie

Koppelvlakspecificatie DigiD SAML. Authenticatie. Versie 3.0. Datum 12 december 2013 Status Definitief

Koppelvlakspecificatie DigiD SAML. Authenticatie. Versie 3.0. Datum 12 december 2013 Status Definitief Koppelvlakspecificatie DigiD SAML Authenticatie Versie 3.0 Datum 12 december 2013 Status Definitief Colofon Projectnaam DigiD 4 Organisatie Logius Postbus 96810 2509 JE Den Haag servicecentrum@logius.nl

Nadere informatie

OXXA API DOCUMENTATIE (V 1.6)

OXXA API DOCUMENTATIE (V 1.6) OXXA API DOCUMENTATIE (V 1.6) 1 Inhoud OXXA API DOCUMENTATIE (V 1.6)... 1 INTRODUCTIE... 4 DEFINITIES... 7 DOMAIN... 7 IDENTITIES... 8 NSGROUPS... 8 MANAGED DNS... 8 VERBINDING MAKEN... 9 TEST TRANSACTIES...

Nadere informatie

Technical Specification SOFORT Banking

Technical Specification SOFORT Banking Technical Specification SOFORT Banking (DEB.001) Author(s): Michel Westerink (MW) Version history: V1.0 MW (kopie van targetpay.com) 08/08/13 Table of contents 1. Algemeen... 3 1.1 Opmerking vooraf...

Nadere informatie

1 Release Notes MobiliteitsNET Euphoria Software Wilhelminapark EC Tilburg

1 Release Notes MobiliteitsNET Euphoria Software Wilhelminapark EC Tilburg Release Notes MobiliteitsNET 2017-1 1 Release Notes MobiliteitsNET Euphoria Software 2017-1 Wilhelminapark 36 5041 EC Tilburg T: +31(0)13 460 92 80 F: +31(0)13 460 92 81 info@cabman.nl www.cabman.nl Inhoudsopgave

Nadere informatie

ZN GERRIT@Mail Handleiding ISPconfig voor klanten

ZN GERRIT@Mail Handleiding ISPconfig voor klanten ZN GERRIT@Mail Handleiding ISPconfig voor klanten Informatiedomein: ZN GERRIT@Mail Handleiding ISPconfig voor klanten Status: Productie Versie: v01.00 Publicatie datum: 11-9-2014 Auteur: Paul Scheper Wijziging

Nadere informatie

Unify- SLES Linux update handleiding

Unify- SLES Linux update handleiding Unify- SLES Linux update handleiding Inhoudsopgave SLES Upgrade Key... 2 Procedure update and patching... 3 SUSE Account... 4 Registratie van de server... 6 1 SLES Upgrade Key Voor het updaten van SUSE

Nadere informatie

SMS Webservice Implementatie handleiding

SMS Webservice Implementatie handleiding SMS Webservice Implementatie handleiding Versie 1.2 Inhoudspagina Versiebeheer... 2 Overzicht webservice... 2 Begrippenlijst... 2 Starten met de straightxs webservice... 3 Algemene beschrijving van de

Nadere informatie

UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER Lululemon Athletica Canada, Inc. v. A. Bronkhorst Zaaknr. DNL2012-0073

UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER Lululemon Athletica Canada, Inc. v. A. Bronkhorst Zaaknr. DNL2012-0073 ARBITRATION AND MEDIATION CENTER UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER Lululemon Athletica Canada, Inc. v. A. Bronkhorst Zaaknr. DNL2012-0073 1. Partijen Eiser is Lululemon Athletica Canada, Inc. uit Vancouver,

Nadere informatie

EPP keyrelay: oplossing voor de laatste DNSSEC deployment hobbel

EPP keyrelay: oplossing voor de laatste DNSSEC deployment hobbel EPP keyrelay: oplossing voor de laatste DNSSEC deployment hobbel Antoin Verschuren SIDN Labs antoin.verschuren@sidn.nl DNSSEC is de beveiligingsuitbreiding op het Domain Name System (DNS) die op dit moment

Nadere informatie

KDE afstandsbediening-instellingen. Michael Zanetti Vertaler/Nalezer: Tom Albers

KDE afstandsbediening-instellingen. Michael Zanetti Vertaler/Nalezer: Tom Albers Michael Zanetti Vertaler/Nalezer: Tom Albers 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 1.1 Benodigdheden....................................... 5 2 Gebruik 6 2.1 Afstandsbedieningen en modi...............................

Nadere informatie

Incassomachtigen. voor bedrijven

Incassomachtigen. voor bedrijven Incassomachtigen voor bedrijven Voor de zakelijke markt kennen we twee soorten machtigingen: de Euro-incassomachtiging en de Bedrijven Euro-incassomachtiging. Deze machtigingen kunnen zowel op papier als

Nadere informatie

Genkgo Hosting. A. Wat is hosting?...2. B. Welke hostingscenario's zijn er mogelijk?...3. Scenario 1: Verhuizen domeinnaam, verhuizen e-mail...

Genkgo Hosting. A. Wat is hosting?...2. B. Welke hostingscenario's zijn er mogelijk?...3. Scenario 1: Verhuizen domeinnaam, verhuizen e-mail... Genkgo Hosting A. Wat is hosting?...2 B. Welke hostingscenario's zijn er mogelijk?...3 Scenario 1: Verhuizen domeinnaam, verhuizen e-mail... 3 Scenario 2: Niet verhuizen domeinnaam, niet verhuizen e-mail...3

Nadere informatie

Installatie en configuratie 1.1. Licentie Systeem. Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening

Installatie en configuratie 1.1. Licentie Systeem. Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening 1.1 Installatie en configuratie, Licentie Systeem Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening Copyright Deze publicatie is een uitgave van Crotec BV, s-hertogenbosch (KvK Oost Brabant 1715 9294)

Nadere informatie

Stap 1. Inloggen op de License Management Tool

Stap 1. Inloggen op de License Management Tool 1 Gebruik van MATLAB License Server Stap 1. Inloggen op de License Management Tool Surf naar https://icts.kuleuven.be/license Log aan, met jouw KU Leuven account. Gebruik van MATLAB via de centrale licentie

Nadere informatie

Handleiding inloggen op mijndica. Januari 2013 Versie 1.1

Handleiding inloggen op mijndica. Januari 2013 Versie 1.1 Handleiding inloggen op mijndica Januari 2013 Versie 1.1 Inhoudsopgave 1. Toegang tot mijndica... 4 2. Inloggen mijndica... 5 3. Wijzigen wachtwoord eerste keer inloggen... 6 4. Homepage mijndica... 6

Nadere informatie

Handleiding Gecombineerde opgave

Handleiding Gecombineerde opgave Handleiding Gecombineerde opgave Grondgebonden regelingen Deze handleiding kan u helpen bij het opgeven van uw percelen voor grondgebonden regelingen. Zo laten we met schermafbeeldingen zien hoe u uitbetaling

Nadere informatie

Handleiding. Domeinnamen: registreren, verhuizen en gebruiken. Versie september 2014

Handleiding. Domeinnamen: registreren, verhuizen en gebruiken. Versie september 2014 Handleiding Domeinnamen: registreren, verhuizen en gebruiken Versie september 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding... 1 Hoofdstuk 2. Nieuw domein... 2 2.1 Vergeet niet uw nieuwe domein te verifieren...

Nadere informatie

Implementatie AssurePay ASP.NET. ideal

Implementatie AssurePay ASP.NET. ideal Implementatie AssurePay ASP.NET ideal Implementatie AssurePay ASP.NET 2 van 11 Inhoudsopgave Microsoft ASP.NET... 3 Classic ASP... 9 Implementatie AssurePay ASP.NET 3 van 11 Microsoft ASP.NET Implementeren

Nadere informatie

HOE WERKT DE API WIJZIGEN KENMERKEN ZAAK/OBJECT/DOCUMENT

HOE WERKT DE API WIJZIGEN KENMERKEN ZAAK/OBJECT/DOCUMENT HOE WERKT DE API WIJZIGEN KENMERKEN ZAAK/OBJECT/DOCUMENT Hoe werkt de API wijzigen kenmerken zaak/object/document? Pagina 1 van 6 Zie voor de algemene uitleg over binnenkomende koppelverzoeken het document

Nadere informatie

Nieuwe topleveldomeinnamen op het Internet

Nieuwe topleveldomeinnamen op het Internet Rapport consultatie augustus/september 2012 Nieuwe topleveldomeinnamen op het Internet In dit rapport worden de voornaamste overwegingen, conclusies en aanbevelingen weergegeven die gebaseerd zijn op input

Nadere informatie

SQL datadefinitietaal

SQL datadefinitietaal SQL datadefinitietaal We kunnen er het schema van de database mee bepalen: metadata toevoegen, wijzigen en verwijderen uit een database. Basiscommando's: CREATE : toevoegen van metagegevens DROP : verwijderen

Nadere informatie

domeinnamen Mr F.J. Van Eeckhoutte 8 oktober 2003 mr. F.J. Van Eeckhoutte, ICT/IE- advocaat, www.vaneeckhoutteadvocaten.nl

domeinnamen Mr F.J. Van Eeckhoutte 8 oktober 2003 mr. F.J. Van Eeckhoutte, ICT/IE- advocaat, www.vaneeckhoutteadvocaten.nl domeinnamen Mr F.J. Van Eeckhoutte 8 oktober 2003 Wat is een domeinnaam? IP IP-adres (9.9.39.255) Aanduiding alfanumerieke tekens Identificatie organisatie merk Handelsnaam Top-level (.com/.nl) Second-level

Nadere informatie

ENUM in Nederland. van plan tot dienst! Frank Hondsmerk (SIDN) frank.hondsmerk@sidn.nl

ENUM in Nederland. van plan tot dienst! Frank Hondsmerk (SIDN) frank.hondsmerk@sidn.nl ENUM in Nederland van plan tot dienst! Frank Hondsmerk (SIDN) frank.hondsmerk@sidn.nl 1 Wat willen we bereiken? dat de technologie ENUM succesvol wordt ingezet in producten en diensten met toegevoegde

Nadere informatie

Partijen zullen verder worden aangeduid als Bushost en de SIDN.

Partijen zullen verder worden aangeduid als Bushost en de SIDN. Bushost - SIDN DomJur 2003-171 Rechtbank Arnhem Zaak-/rolnummer: onbekend Datum: 06-05-2002 Vonnis in kort geding in de zaak van de stichting Stichting Business Webhosting H/O Bushost, gevestigd te Apeldoorn,

Nadere informatie

Met een LightSwitch applicatie een OData service uit de Windows Azure Marketplace consumeren

Met een LightSwitch applicatie een OData service uit de Windows Azure Marketplace consumeren Met een LightSwitch applicatie een OData service uit de Windows Azure Marketplace consumeren Om eens wat ervaring op te doen met de Windows Azure Marketplace heb ik een publieke en gratis databron gekozen

Nadere informatie

ideal QR Implementatie Guidelines

ideal QR Implementatie Guidelines ideal QR Implementatie Guidelines Currence Copyright Currence ideal B.V.. Versies Versie Omschrijving en wijzigingen 1.0 Eerste versie ten behoeve van extended pilot 1.1 Toevoeging max_amount en min_amount

Nadere informatie

ZZP registratiepunt heeft van u de volgende informatie ontvangen, dat U beschikt over

ZZP registratiepunt heeft van u de volgende informatie ontvangen, dat U beschikt over Stappenplan ten behoeve van openstelling van de pilot zzp ers 2014 Uitgangspunten: De pilot is opengesteld voor 1200 plaatsen. Indien u al gecontracteert bent voor de Pilot AWBZ zin 2014 kunt u zich niet

Nadere informatie

Rijbewijsvalidatie SOAP service

Rijbewijsvalidatie SOAP service Technische documentatie Rijbewijsvalidatie SOAP service AFS 6.x Versiehistorie Versie Datum Auteur Wijzigingen 1.0 3-4-2014 YvdB itiële versie A2SP 1 / 6 houd Versiehistorie... 1 leiding... 3 Request...

Nadere informatie

CLIENT Export Open Data Invulinstructie

CLIENT Export Open Data Invulinstructie CLIENT Export Open Data Invulinstructie Versie 0.9 Datum 5 april 2014 Status Definitief Colofon Projectnaam Instantie CLIENT Open Data NVWA Pagina 2 van 24 Inhoud Colofon 2 Inleiding 4 1 Leeswijzer 5 1.1

Nadere informatie

Handleiding Beeldbank

Handleiding Beeldbank Handleiding Beeldbank Versie 1.0 FloraHolland. Where beauty meets business. 1 Inhoudsopgave 1 INHOUDSOPGAVE... 2 2 INLEIDING... 3 2.1 WAT IS NIEUW?... 3 3 STARTSCHERM... 4 4 TOEVOEGEN NIEUWE FOTO... 5

Nadere informatie

.bedomeinnamen. onder de loep 2011

.bedomeinnamen. onder de loep 2011 1.bedomeinnamen onder de loep 2011 2 Aantal nieuwe.be-registraties Evolutie van de.be-domeinnamen 471.453 602.607 736.498 859.474 977.998 1.101.668 1.219.935 131.588 147.022 193.659 222.919 232.746 257.637

Nadere informatie

Service API Specificatie. Key2Parkeren Koppelvlak Kentekenwijziging

Service API Specificatie. Key2Parkeren Koppelvlak Kentekenwijziging Key2Parkeren Koppelvlak Kentekenwijziging Product: Services: Key2Parkeren Koppelvlak Kentekenwijziging Versie: 1.0 Datum: 10-10-2014 Status: Gepubliceerd Auteur:, Public Sector Solutions, Belastingen Inhoudsopgave

Nadere informatie

Technische Documentatie TaxatieVoertuig A2SP 2015

Technische Documentatie TaxatieVoertuig A2SP 2015 Technische Documentatie TaxatieVoertuig A2SP 2015 Versie Auteur Opmerkingen Datum 1.0 YB Initiële versie 25-06-2015 Inleiding SOAP is op basis van de wsdl redelijk zelf beschrijvend. Dit document richt

Nadere informatie

Instructies KNZB interface

Instructies KNZB interface Instructies KNZB interface Inleiding AllUnited heeft de mogelijkheid om met de KNZB data over de ledenadministratie en startnummers uit te wisselen. Het gaat om een interface tussen de bondsapplicatie

Nadere informatie

Topicus Jeugdzorg VVE- UP. Functionele beschrijving

Topicus Jeugdzorg VVE- UP. Functionele beschrijving Topicus Jeugdzorg VVE- UP Functionele beschrijving Topicus Jeugdzorg, 17 mei 2013 2 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave...2 Versiebeheer...2 2 Inleiding...3 3 Instellingen VVE- UP...4 4 Beheer...5 5 Smartobject

Nadere informatie

Versie 0.2. Documentatie Onsweb Club plugin webservice voor KNKV verenigingen

Versie 0.2. Documentatie Onsweb Club plugin webservice voor KNKV verenigingen Documentatie Onsweb Club plugin webservice voor KNKV verenigingen Versie 0.2 Laatste wijziging: 7 januari 2013 Auteurs: Marien Dongstra, Sebastian Huisman, Michel Woudwijk Alle rechten in dit document

Nadere informatie

Hosting. Bestelformulier en domeinnaamcontrole. Januari, 2013. WeFact B.V. Kuiper 7a 5521 DG Eersel Nederland. w: www.wefact.nl e: helpdesk@wefact.

Hosting. Bestelformulier en domeinnaamcontrole. Januari, 2013. WeFact B.V. Kuiper 7a 5521 DG Eersel Nederland. w: www.wefact.nl e: helpdesk@wefact. Hosting Januari, 2013 Bestelformulier en domeinnaamcontrole WeFact B.V. Kuiper 7a 5521 DG Eersel Nederland w: www.wefact.nl e: helpdesk@wefact.nl Introductie Algemeen In deze handleiding wordt uitgelegd

Nadere informatie

Eiser is 2Stepzahead B.V. uit Amsterdam, Nederland, vertegenwoordigd door De Gier Stam & Advocaten, Nederland.

Eiser is 2Stepzahead B.V. uit Amsterdam, Nederland, vertegenwoordigd door De Gier Stam & Advocaten, Nederland. 2Stepzahead B.V. R.I.S.Online Conversion DomJur 2013-968 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak/Rolnummer: DNL2013-0007 Datum:14 juni 2013 1. Partijen Eiser is 2Stepzahead B.V. uit Amsterdam, Nederland,

Nadere informatie