Eerste versie van document. Aanpassing doorgevoerd in de Domaincheck (claims check)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Eerste versie van document. Aanpassing doorgevoerd in de Domaincheck (claims check)"

Transcriptie

1

2 Eerste versie van document Aanpassing doorgevoerd in de Domaincheck (claims check)

3

4 De startup van het.amsterdam-topleveldomein bestaat globaal uit de fases die in onderstaand figuur zijn weergegeven. Vanaf het moment dat een (g)tld door ICANN in de root wordt opgenomen duurt het een periode van minimaal 90 dagen voor gestart mag worden met de registratie van domeinnamen. De start van het registreren van domeinnamen is onderverdeeld in een aantal fasen; QLP (optioneel), Sunrise (verplicht), Claims (verplicht). De QLP is exclusief bedoeld voor de registry en daarom voor de.amsterdam-registrar niet relevant. De Sunrise heeft een door het ICANN opgelegde duur van 30 dagen. In principe start na de Sunrise de General Availability, waarbinnen de registry verplicht is om de Claims-service aan te bieden. De registry mag echter na de Sunrise nog een custom launch phase doen. Deze moet dan wel aan de vereisten van de Claims voldoen.

5 QLP Qualified Launch Phase program. Voorafgaande aan de openstelling mag een registry tot maximaal 100 domeinnamen registreren ter promotie van het toplevel. De QLP is exclusief bedoeld voor de registry en daarom voor de.amsterdam registrars niet relevant. TMCH Sunrise Gedurende de Trademark Clearing House Sunrise, mogen alleen geregistreerde merkenrechthouders een domeinnaam registreren. Dit wordt afgedwongen door het feit dat het digitale merkbewijs (de SMD) bij het registreren van een domeinnaam moet worden opgegeven. Een registrar moet in deze periode, naast ICANN accredited, ook TMCH accredited zijn om domeinnamen voor geregistreerde merkenrechthouders te mogen registreren. TMCH Claims Gedurende de Trademark Clearing House Claims periode, mag iedereen (afhankelijk van het geldende beleid van de Registry) - een domeinnaam registreren. Ten aanzien van domeinnamen waarvoor een merkenrecht registratie bij het TMCH bestaat, geldt de volgende restrictie: een houder moet via een notice aangeven dat hij kennis heeft genomen van het feit dat er een merkenregistratie bestaat voor de aan te vragen domeinnaam.

6 Bij First Come First Serve -registratie (FCFS) wordt een domeinnaamaanvraag die als eerste aan alle validaties voldoet, automatisch geregistreerd. Elke volgende aanvraag voor dezelfde domeinnaam wordt afgewezen. Bij een Endpoint-registratie mag dezelfde domeinnaam meerdere malen worden aangevraagd voor verschillende registrants. Het belangrijkste aanvullende gegeven dat bij een Endpoint-registratie wordt vastgelegd, is het ticketnummer (application-id) van de geregistreerde transactie. Dit application-id zorgt voor onderscheid tussen de identieke domeinnaamaanvragen. Naderhand wordt in een toekenningsprocedure de domeinnaam aan één registrant toegewezen.

7 Pioniersfase Merken (Sunrise) Registraties overheden LRP Toekenning LRP General Availability Normal Operations SMD NVT QLP Niet beschikbaar FCFS Ja (optioneel SMD NVT SUNRISE Niet beschikbaar FCFS Notice (optioneel) ClaimsCheck CLAIMS Niet beschikbaar FCFS Ja Notice ClaimsCheck CLAIMS Niet beschikbaar ENDPOINT (optioneel) NVT NVT geen Niet beschikbaar Geen Notice ClaimsCheck CLAIMS Niet beschikbaar FCFS (optioneel) NVT NVT NVT Beschikbaar FCFS Als er een LaunchPhase van het type CLAIMS actief is, dan heeft dit ook gevolgen voor de functionaliteit van het DOMAIN CHECK-bericht. In dit geval ondersteund de DOMAIN CHECK ook de CLAIMS-check. Voor het aanvragen van een domeinnaam (DOMAIN CREATE) voert een registrar een DOMAIN CHECK uit om de beschikbaarheid van de domeinnaam te controleren. Vervolgens dient een CLAIMS check te worden uitgevoerd. Dit zijn twee aparte EPP-commando s! De CLAIMS-check is nodig om te controleren of er voor een specifieke domeinnaam een merkenrechtregistatie bestaat in het TMCH. Als dit het geval is, dan moet de registrar het TCN ID, dat door de CLAIMS CHECK aan de registrar wordt teruggegeven, gebruiken voor het opvragen van de Notice bij het TMCH. Deze Notice moet door de registrar aan de houder getoond worden. Als de houder accepteert dat hij een domeinnaam aanvraagt waar een merkenrechtregistratie op rust, dan moet deze Notice meegegeven worden bij het aanvragen van een domeinnaam in een CLAIMS LaunchPhase. Wanneer er geen merkenrecht rust op een domeinnaam, dan kan deze normaal geregistreerd worden. Voor.amsterdam wordt het gebruik van een signed-notice niet ondersteund! Om een Notice bij het TMCH te kunnen opvragen moet een registrar TMCH accredited zijn. Als er bij een LaunchPhase een exclusiveregistrar is opgegeven, dan betekent dit dat voor die LaunchPhase alleen domeinnaamaanvragen afkomstig van de registrar dotamsterdam BV worden geaccepteerd. Domeinnaamaanvragen van andere registrars dan dotamsterdam BV worden in deze LaunchPhase geweigerd.

8 EPP Commando Een SMD mag alleen opgegeven worden als er in DRS een SUNRISE LaunchPhase actief is. <extension> 1 <launch:create> 1 <phase> De LaunchPhase waarin de aanvraag, 1 met SMD, ingeschoten wordt. Voor DRS moet dit altijd sunrise zijn <signedmark> De door de registrar aan de houder getoonde Notice 1 Voorbeeld EPP-commando <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="no"?> <epp xmlns= "urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0" xmlns:domain= "urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0"> <command> <create> <domain:create> <domain:name>testandvalidate.amsterdam</domain:name> <domain:registrant>han dln01</domain:registrant> <domain:contact type="admin">han dln01</domain:contact> <domain:contact type="tech">han dln01</domain:contact> <domain:authinfo><domain:pw></domain:pw></domain:authinfo> </domain:create> </create> <extension> <launch:create xmlns:launch="urn:ietf:params:xml:ns:launch-1.0"> <launch:phase>sunrise</launch:phase> <smd:signedmark xmlns:smd="urn:ietf:params:xml:ns:signedmark-1.0" id="_90cf1bc ce f250069cf3d1"> <smd:id> </smd:id> <smd:issuerinfo issuerid="65535"> <smd:org>icann TMCH TESTING TMV</smd:org> <smd:url>http://www.example.com</smd:url> <smd:voice> </smd:voice> </smd:issuerinfo> <smd:notbefore> t10:42:16.920z</smd:notbefore> <smd:notafter> t22:00:00.000z</smd:notafter> <mark:mark xmlns:mark="urn:ietf:params:xml:ns:mark-1.0"> <mark:trademark> <mark:id> </mark:id> <mark:markname>test & Validate</mark:markName> <mark:holder entitlement="owner"> <mark:org>ag corporation</mark:org> <mark:addr> <mark:street>1305 Bright Avenue</mark:street> <mark:city>arcadia</mark:city> <mark:sp>ca</mark:sp> <mark:pc>90028</mark:pc> <mark:cc>us</mark:cc> </mark:addr> </mark:holder>

9 <mark:contact type="agent"> <mark:name>tony Holland</mark:name> <mark:org>ag corporation</mark:org> <mark:addr> <mark:street>1305 Bright Avenue</mark:street> <mark:city>arcadia</mark:city> <mark:sp>ca</mark:sp> <mark:pc>90028</mark:pc> <mark:cc>us</mark:cc> </mark:addr> <mark:voice> </mark:voice> <mark:fax> </mark:fax> </mark:contact> <mark:jurisdiction>us</mark:jurisdiction> <mark:class>15</mark:class> <mark:label>testandvalidate</mark:label> <mark:label>test---validate</mark:label> <mark:label>testand-validate</mark:label> <mark:label>test-et-validate</mark:label> <mark:label>test-validate</mark:label> <mark:label>test--validate</mark:label> <mark:label>test-etvalidate</mark:label> <mark:label>testetvalidate</mark:label> <mark:label>testvalidate</mark:label> <mark:label>testet-validate</mark:label> <mark:goodsandservices>guitar</mark:goodsandservices> <mark:regnum>1234</mark:regnum> <mark:regdate> t23:00:00.000z</mark:regdate> </mark:trademark> </mark:mark> <ds:signature xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" Id="_085ef715-a9c4-4e3b-a6f a2"> <ds:signedinfo> <ds:canonicalizationmethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#" /> <ds:signaturemethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256" /> <ds:reference URI="#_90cf1bc ce f250069cf3d1"> <ds:transforms> <ds:transform Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature" /> <ds:transform Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#" /> </ds:transforms> <ds:digestmethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256" /> <ds:digestvalue>+ounogak74ze7quqyflyu60glbwwhordjin46tqex4y= </ds:digestvalue> </ds:reference> <ds:reference URI="#_0804a00a-ed93-4dcc-b d94f777"> <ds:transforms> <ds:transform Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#" /> </ds:transforms> <ds:digestmethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256" /> <ds:digestvalue>xfmeddte2o89espla14gc7uimzabtrfibghbw7ep8es= </ds:digestvalue> </ds:reference> </ds:signedinfo> <ds:signaturevalue Id="_a912c cd6-b885-9c793b84ab99">edRALF60GVEosKWd623JoTpXgWlA4XOq9zc0XWNkj5ZSy5pCkVNnd56hqnw4UhJ4EwOM7q7MSnPH0s9RQ SATJf7V9yO7aHzWTjD3Nu8haSm6WfPZQhGmDT1cvCcep7841Rbh+0zUCOjCOZLnwdvDMoZriH88ga0oy78JV+bOs2g5V3I+ yxlzkdlg5dhbd6zdxwgqp6qxkmyqtmsvyjb03yqg3fg61vbiakgyj/ur4qovzuunugp8h75oclzudxsewgdqb7lnsmsyttw V0KiZTqQYbhITT3nsrlej0mE8z/LLbn6ZqCMiG3Kjha39gm/+Oy6yTt09RrXkf11RUYwPew== </ds:signaturevalue> <ds:keyinfo Id="_0804a00a-ed93-4dcc-b d94f777"> <ds:x509data> <ds:x509certificate>miiflzccbbegawibagiglrabevoae52y3f6c2tb0sn3p7xjm0t02fogxkcfnhxowdqyjkozihvc NAQELBQAwfDELMAkGA1UEBhMCVVMxPDA6BgNVBAoTM0ludGVybmV0IENvcnBvcmF0aW9uIGZvciBBc3NpZ25lZCBOYW1lcy BhbmQgTnVtYmVyczEvMC0GA1UEAxMmSUNBTk4gVHJhZGVtYXJrIENsZWFyaW5naG91c2UgUGlsb3QgQ0EwHhcNMTMwNjI2M DAwMDAwWhcNMTgwNjI1MjM1OTU5WjCBjzELMAkGA1UEBhMCQkUxIDAeBgNVBAgTF0JydXNzZWxzLUNhcGl0YWwgUmVnaW9u MREwDwYDVQQHEwhCcnVzc2VsczERMA8GA1UEChMIRGVsb2l0dGUxODA2BgNVBAMTL0lDQU5OIFRNQ0ggQXV0aG9yaXplZCB UcmFkZW1hcmsgUGlsb3QgVmFsaWRhdG9yMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAxlp3KpYHX3WyAsFhSk 3LwWfnGlxnUDFqFZA3UouMYj/XigbMkNeEXIjlkROKT4OPGfRx/LAyRlQQjCMv4qhbkcX1p7ar63flq4SZNVcl15l7h0uT5 8FzSfnlz0u5rkHfJImD43+maP/8gv36FR27jW8R9wY4hk+Ws4IB0iFSd8SXv1Kr8w/JmMQSDkiuG+RfIiubwQ/fy7Ekj5QW hpzw+mmxnknhuly3xyz2lwvfftjwuueacvqnrckmxlcloadqft8oszoedxehhvlpslcemgbotkurskis69f0ypeh5gze0h+ f8frosiokssvq34b4s/joe67npsjptdksnpjtyqidaqabo4ibhzccaymwdaydvr0taqh/baiwadadbgnvhq4efgquofpy76 p5yondrgtqpzvur81uwq0wgcyga1udiwsbvjcbu4auw60+ptyraewaxdpxsopt3dennnghgyckfjb8mqswcqydvqqgewjvu

10 ze8mdoga1uechmzsw50zxjuzxqgq29ycg9yyxrpb24gzm9yiefzc2lnbmvkie5hbwvzigfuzcbodw1izxjzms8wlqydvqqd EyZJQ0FOTiBUcmFkZW1hcmsgQ2xlYXJpbmdob3VzZSBQaWxvdCBDQYIgLrAbevoae52y3f6C2tB0Sn3p7XJm0T02FogxKCf NhXkwDgYDVR0PAQH/BAQDAgeAMDQGA1UdHwQtMCswKaAnoCWGI2h0dHA6Ly9jcmwuaWNhbm4ub3JnL3RtY2hfcGlsb3QuY3 JsMEUGA1UdIAQ+MDwwOgYDKgMEMDMwMQYIKwYBBQUHAgEWJWh0dHA6Ly93d3cuaWNhbm4ub3JnL3BpbG90X3JlcG9zaXRvc nkwdqyjkozihvcnaqelbqadggebaiedyyjr60w3y9qs+3zrvi9kekkom5vkhoalb3whaziaafypi98ty0avn9agon0v6wqf +nvz1krzqbaz01bxtarj4mpkarhhuln9nkbxp8hr5qcc+kh7gv6r/c0ig3bcnj+qsr7qf+5mlmo6zl5uddu/t2jibmxcj/f 21Qw3x9QgoyXLFJ9ozaLgQ9RMkLlOmzkCAiXN5Ab43aJ9f7N2gE2NnRjNKmmC9ABQ0TRwEKVLhVl1UGqCHJ3AlBXWIXN5sj PQcD/+nHeEXMxYvlAyqxXoD3MWtQVj7j2oqlakOBMgG8+q2qYlmBts4FNiw748Il586HKBRqxHtZdRKW2VqaQ= </ds:x509certificate> </ds:x509data> </ds:keyinfo> </ds:signature> </smd:signedmark> </launch:create> </extension> </command> </epp> Het responsebericht is identiek aan het responsebericht van een domain create.

11 Een Notice mag alleen opgegeven worden als er in DRS een Claims LaunchPhase actief is. <extension> 1 <launch:create> 1 <phase> De LaunchPhase waarin de aanvraag wordt ingeschoten. DRS ondersteund voor de Notice alleen claims 1 Als DRS niet in een claims LaunchPhase staat dan wordt een aanvraag voorzien van een Notice niet geaccepteerd <notice> De door de registrar aan de houder 1 getoonde Notice <noticeid> 1 De noticeid moet altijd voorzien zijn van het validatorid= TMCH <notafter> De bij het TMCH bekende datum 1 waarop de merkregistratie verloopt <accepteddate> Het moment datum en tijd waarop de houder de Notice heeft geaccepteerd 1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="no"?> <epp xmlns= "urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0" xmlns:domain= "urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0"> <command> <create> <domain:create> <domain:name>dccpc50t20.amsterdam</domain:name> <domain:registrant>han dln01</domain:registrant> <domain:contact type="admin">han dln01</domain:contact> <domain:contact type="tech">han dln01</domain:contact> <domain:authinfo><domain:pw></domain:pw></domain:authinfo> </domain:create> </create> <extension> <launch:create xmlns:launch="urn:ietf:params:xml:ns:launch-1.0"> <launch:phase>claims</launch:phase> <launch:notice> <launch:noticeid validatorid="tmch">370d0b7c </launch:noticeid> <launch:notafter> t19:00:00.0z</launch:notafter> <launch:accepteddate> t09:00:00.0z</launch:accepteddate> </launch:notice> </launch:create> </extension> </command> </epp>

12 Het responsebericht is identiek aan het responsebericht van een domain create

13 Dit bericht is alleen beschikbaar als DRS in de (TMCH) Claims-periode staat. <epp> 1 <command> 1 <check> 1 <name> Eén of meerdere domeinnamen waarvan 1-* gecheckt wordt of er een merkenrechtregistratie op berust. <extension> 0-1 <launch:check type= type > 1 "type" is hier "claims" of "avail" <launch:phase> De fase waarin de claim check uitgevoerd moet worden <cltrid> Transactie ID van de registrar Dit is voor een Claim check altijd claims. <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="no"?> <epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0"> <command> <check> <domain:check xmlns:domain="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0"> <domain:name>dccpc50t90.amsterdam</domain:name> </domain:check> </check> <extension> <launch:check xmlns:launch="urn:ietf:params:xml:ns:launch-1.0" type="claims"> <launch:phase>claims</launch:phase> </launch:check> </extension> <cltrid>check</cltrid> </command> </epp>

14 Aanvullend op het standaard response bericht worden voor dit bericht ook de volgende tags gebruikt: <response> 1 <result code> 1 <msg> 1-* <extension> Domeinnaam 1 Per domeinnaam wordt d.m.v. attribuut avail aangegeven of er een merkenregistratie bestaat (= true ) of niet (= false ). <chkdata> 0-1 Wordt niet gebruikt <phase> 0-1 Geeft de LaunchPhase weer, waarin de claim check geldig is. <cd> 0-* <name> 1 Per domeinnaam, wordt teruggegeven of er claim bestaat ( true ) of dat er geen claim bestaat ( false ) <claimkey> 0-1 Indien er voor de domeinnaam een claim bestaat, dan wordt het TCNID als claimkey teruggegeven. Omdat SIDN alleen met het TMCH, als validator werkt, is het validatorid altijd tmch <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0" xmlns:urn="urn:ietf:params:xml:ns:launch-1.0"> <response> <result code="1000"> <msg>command completed successfully</msg> </result> <extension> <urn:chkdata> <urn:phase>claims</urn:phase> <urn:cd> <urn:name exists="false">dccpc50t90.amsterdam</urn:name> </urn:cd> <urn:cd> <urn:name exists="true">a-b-c-d-e-f-g.amsterdam</urn:name> <urn:claimkey validatorid="tmch"> /c/2/1/whc6zebd0ru5hnx5cvn03yz </urn:claimkey> </urn:cd> </urn:chkdata> </extension> <trid> <cltrid>check</cltrid> <svtrid>0553da55-fbd c830-93a43888c4c9</svtrid> </trid> </response> </epp>

15 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0" xmlns:domain="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0"> <response> <result code="1000"> <msg>the availability of the domain name has been checked.</msg> </result> <resdata> <domain:chkdata> <domain:cd> <domain:name avail="false">dccpc50t90.amsterdam</domain:name> </domain:cd> <domain:cd> <domain:name avail="true">a-b-c-d-e-f-g.amsterdam</domain:name> </domain:cd> </domain:chkdata> </resdata> <trid> <cltrid>check</cltrid> <svtrid>b805287c-17f d42f-53129afc5a4a</svtrid> </trid> </response> </epp>

16 Het greeting element zal de ondersteuning voor de launchphase teruggeven. <svcextension> <exturi>http://rxsd.domain-registry.nl/sidn-ext-epp-1.0</exturi> <exturi>urn:ietf:params:xml:ns:secdns-1.1</exturi> <exturi>urn:ietf:params:xml:ns:rgp-1.0</exturi> <exturi>urn:ietf:params:xml:ns:launch-1.0</exturi> </svcextension>