Technische documentatie Tellerstand dienst (OKR) AFS 6.1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Technische documentatie Tellerstand dienst (OKR) AFS 6.1"

Transcriptie

1 Technische documentatie Tellerstand dienst (OKR) AFS 6.1 A2SP 1 / 23

2 Wijzigingshistorie Versie Datum Gewijzigd door Wijzigingen oktober 2011 Gerard van Maurik itiële versie augustus 2013 Yves van den Berg Versie nummer verhoging i.v.m. MTV oktober 2013 Yves van den Berg Veld uitbreiding tellerstand controleren antwoord juli 2014 Yves van den Berg Extra melding bij registeren toegevoegd A2SP 2 / 23

3 houd Wijzigingshistorie... 2 leiding... 4 Datatypes... 4 Cls_Backend_Datas_Rdw_Teller... 4 Cls_Backend_Datas_Rdw_TellerSimpel... 5 Cls_Backend_Datas_Rdw_Tellerstand_HistorieEntry... 6 Berichten... 8 Bericht: registreren... 8 Bericht: controleren Bericht: raadplegen Foutmeldingen A2SP 3 / 23

4 leiding Dit document beschrijft de werking van de nieuwe dienst Tellerstand. Deze dienst bevat een aantal functies voor het registeren van tellerstanden bij reparaties/onderhoud vanaf 150,- Deze dienst is gebouwd t.b.v. het tellerstand registratie project/wijzigingen die de RDW vanaf 2012 gaat doorvoeren. Dit project is ook bekend als het OKR (Online Kilometer Registratie) project. Deze service kent 4 functies: 1. Registreren: Het aanmelden/doorgeven van een tellerstand aan de RDW. Het is belangrijk het opnamemoment en het doorgeven direct na elkaar te doen om de kans op een trendbreuk te verminderen. De RDW gebruikt namelijk het moment van doorgeven als registratiedatum bij de tellerstand. 2. Controleren: Het controleren of er sprake is van een trendbreuk of niet. Als er onvoldoende informatie is, dan zal de RDW 'geen oordeel' rapporteren. 3. Historie: Een overzicht van de door de gebruiker ingevoerde registraties. 4. Raadplegen: Een overzicht van de tellerstanden van een voertuig. Dit kan alleen door de eigenaar worden opgevraagd, dus als het voertuig op bedrijfsvoorraad staat. Als het voertuig niet op bedrijfsvoorraad staat, dan kunnen de historische standen worden opgevraagd op basis van het rijbewijsnummer van de eigenaar van het voertuig. NB 1: bij het registreren kan geen datum worden meegegeven. Daarom is het belangrijk zo snel mogelijk de registratie uit te voeren, zodat er geen trendbreuken kunnen ontstaan. Correcties zijn alleen mogelijk via de RDW portal. Datatypes de WSDL bij een drietal nieuwe vraagberichten en antwoordberichten toegevoegd met bijbehorende nieuwe datatypes gewijzigd of zijn er datatypes bij gekomen. Cls_Backend_Datas_Rdw_Teller Dit is een nieuw datatype dat gebruik wordt voor de in- of uitvoer van de teller gegevens. WSDL: <xsd:complex name="cls_backend_datas_rdw_teller"> <xsd:all> <xsd:element name="stand" type="xsd:int" /> <xsd:element name="eenheid" type="xsd:string" /> <xsd:element name="statuscode" type="xsd:string" /> </xsd:all> </xsd:complex> elementen stand integer (max. 7 cijfers) De stand v.d. teller bij A2SP 4 / 23

5 eenheid string (1 karakter) De eenheid v.d. teller K (is kilometers) of M (is mijlen) bij status string (1 karakter) Code die de status aangeeft v.d. teller X of leeg, waarbij X betekend geen teller bijvoorbeeld bij Oldtimers Facultatief Cls_Backend_Datas_Rdw_TellerSimpel Dit is een nieuw datatype dat gebruik wordt voor de in- of uitvoer van de teller gegevens. Dit datatype is afgeleid van het datatype Cls_Backend_Datas_Rdw_Teller maar bevat geen statuscode element. WSDL: <xsd:complex name="cls_backend_datas_rdw_tellersimpel"> <xsd:all> <xsd:element name="stand" type="xsd:int" /> <xsd:element name="eenheid" type="xsd:string" /> </xsd:all> </xsd:complex> elementen stand integer (max. 7 cijfers) De stand v.d. teller bij eenheid string (1 karakter) De eenheid v.d. teller K (is kilometers) of M (is mijlen) bij Voorbeeld in SOAP-bericht (zonder statuscode): <teller xsi:type="tel:cls_backend_datas_rdw_tellersimpel"> <stand xsi:type="xsd:int"> </stand> <eenheid xsi:type="xsd:string">k</eenheid> </teller> A2SP 5 / 23

6 Cls_Backend_Datas_Rdw_Tellerstand_HistorieEntry Dit datatype is voor de tellerstand historie (gebruikt door de methode raadplegen). WSDL: <xsd:complex name="cls_backend_datas_rdw_tellerstand_historieentry"> <xsd:all> <xsd:element name="tellerstandid" type="xsd:int" /> <xsd:element name="registratiedatum" type="xsd:string" /> <xsd:element name="registratietijd" type="xsd:string" /> <xsd:element name="teller" type="tns:cls_backend_datas_rdw_tellersimpel" /> </xsd:all> </xsd:complex> elementen tellerstandid teger tern ID/volgnummer van de entry 10 N.V.T. registratiedatum (formaat: JJJJMMDD) Datum dat de tellerstand geregistreerd is N.V.T. registratietijd (formaat: HHMMSS) Tijd dat de tellerstand geregistreerd is N.V.T. teller Cls_Backend_Datas_Rdw_TellerSimpel (zie voor beschrijving: Datatypes - Cls_Backend_Datas_Rdw_Teller) Gegeven over de geregistreerde tellerstand (stand en eenheid) Zie voorbeeld bij beschrijving: Datatypes - Cls_Backend_Datas_Rdw_Teller N.V.T. A2SP 6 / 23

7 Voorbeeld in SOAP-bericht (antwoordbericht raadplegen): <historie SOAP-ENC:array="ns1:Cls_Backend_Datas_Rdw_Tellerstand_HistorieEntry[3]" xsi:type="ns1:arrayofcls_backend_datas_rdw_tellerstand_historieentry"> <item xsi:type="ns1:cls_backend_datas_rdw_tellerstand_historieentry"> <tellerstandid xsi:nil="true"/> <registratiedatum xsi:type="xsd:string"> </registratiedatum> <registratietijd xsi:type="xsd:string">102215</registratietijd> <teller xsi:type="ns1:cls_backend_datas_rdw_tellersimpel"> <stand xsi:type="xsd:int"> </stand> <eenheid xsi:type="xsd:string">k</eenheid> </teller> </item> <item xsi:type="ns1:cls_backend_datas_rdw_tellerstand_historieentry"> <tellerstandid xsi:nil="true"/> <registratiedatum xsi:type="xsd:string"> </registratiedatum> <registratietijd xsi:type="xsd:string">102207</registratietijd> <teller xsi:type="ns1:cls_backend_datas_rdw_tellersimpel"> <stand xsi:type="xsd:int"> </stand> <eenheid xsi:type="xsd:string">k</eenheid> </teller> </item> <item xsi:type="ns1:cls_backend_datas_rdw_tellerstand_historieentry"> <tellerstandid xsi:nil="true"/> <registratiedatum xsi:type="xsd:string"> </registratiedatum> <registratietijd xsi:type="xsd:string">102153</registratietijd> <teller xsi:type="ns1:cls_backend_datas_rdw_tellersimpel"> <stand xsi:type="xsd:int"> </stand> <eenheid xsi:type="xsd:string">k</eenheid> </teller> </item> </historie> A2SP 7 / 23

8 Berichten de volgende paragraven worden de beschikbare berichten beschreven. Bericht: registreren Dit bericht kan worden gebruikt voor het registreren van een tellerstand bij reparaties of onderhoud vanaf 150,- Vraagbericht: WSDL: <message name="registrerenrequest"> <part name="referentie" type="xsd:string" /> <part name="gebruiker" type="xsd:string" /> <part name="wachtwoord" type="xsd:string" /> <part name="certificaatid" type="xsd:string" /> <part name="bedrijfsnummer" type="xsd:int" /> <part name="kvknummer" type="xsd:string" /> <part name="kenteken" type="xsd:string" /> <part name="codebron" type="xsd:string" /> <part name="teller" type="tns:cls_backend_datas_rdw_teller" /> </message> elementen referentie Tekst om een transactie te markeren of te kunnen herkennen Test A2SP Facultatief gebruiker A2SP gebruikersnaam a2sp12345 wachtwoord Het wachtwoord behorend bij gebruiker Topsercet certificaatid Het serienummer van het RDW cliënt certificaat Kan leeg blijven als het certificaat met de transactie meegezonden wordt A2SP 8 / 23

9 bedrijfsnummer teger (max. 5 cijfers) Het RDW-bedrijfsnummer van de eindgebruiker Facultatief (leeg wanneer kvknummer gebruikt wordt) kvknummer (max. 12 cijfers en 1 letter) Het KvK-nummer van de eindgebruiker Facultatief (leeg wanneer bedrijfsnummer gebruikt wordt) kenteken (6 karakters) (zonder streepjes) Het kenteken v.h. voertuig dat goed gekeurd wordt 09RXB8 codebron (3 karakters) Code van bron waar de registratie van teller het gevolg is ROB (Reparatie Onderhoud Bandenwissel) of SCH (Schade) teller Cls_Backend_Datas_Rdw_Teller (zie beschrijving bij: Datatypes - Cls_Backend_Datas_Rdw_Teller) formatie over de teller Zie voorbeeld bij beschrijving: Datatypes - Cls_Backend_Datas_Rdw_Teller A2SP 9 / 23

10 Voorbeeld SOAP-vraagbericht: <soapenv:envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/xmlschema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/xmlschema" xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:tel="https://services.cartalk.nl/6.0/soap/tellerstand"> <soapenv:header/> <soapenv:body> <tel:registreren soapenv:encodingstyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"> <referentie xsi:type="xsd:string">test A2SP</referentie> <gebruiker xsi:type="xsd:string">test12345</gebruiker> <wachtwoord xsi:type="xsd:string">geheim/wachtwoord> <certificaatid xsi:type="xsd:string">dummy Cert</certificaatId> <bedrijfsnummer xsi:type="xsd:int">12345</bedrijfsnummer> <kvknummer xsi:type="xsd:string"/> <kenteken xsi:type="xsd:string">09rxb8</kenteken> <codebron xsi:type="xsd:string">rob</codebron> <teller xsi:type="tel:cls_backend_datas_rdw_tellersimpel"> <stand xsi:type="xsd:int"> </stand> <eenheid xsi:type="xsd:string">k</eenheid> </teller> </tel:registreren> </soapenv:body> </soapenv:envelope> A2SP 10 / 23

11 Antwoordbericht: WSDL: <message name="registrerenresponse"> <part name="registrerenreturn" type="tns:backend_tellerstand_result_registreren" /> </message> <xsd:complex name="backend_tellerstand_result_registreren"> <xsd:all> <xsd:element name="tellerstandid" type="xsd:int" /> <xsd:element name="bedrijfsnummer" type="xsd:int" /> <xsd:element name="kvknummer" type="xsd:string" /> <xsd:element name="registratiedatum" type="xsd:string" /> <xsd:element name="registratietijd" type="xsd:string" /> <xsd:element name="codebron" type="xsd:string" /> <xsd:element name="kenteken" type="xsd:string" /> <xsd:element name="teller" type="tns:cls_backend_datas_rdw_teller" /> <xsd:element name="meldingsoort" type="xsd:string" /> <xsd:element name="meldingnummer" type="xsd:int" /> <xsd:element name="melding" type="xsd:string" /> </xsd:all> </xsd:complex> elementen tellerstandid teger tern ID/volgnummer van de tellerregistratie 1 Facultatief bedrijfsnummer teger (max. 5 cijfers) Het RDW-bedrijfsnummer van de eindgebruiker Facultatief (leeg wanneer kvknummer gebruikt wordt) kvknummer (max. 12 cijfers en 1 letter) Het KvK-nummer van de eindgebruiker Facultatief (leeg wanneer bedrijfsnummer gebruikt wordt) registratiedatum (8 cijfers, formaat: JJJJMMDD) Datum van tellerregistratie A2SP 11 / 23

12 registratietijd (6 cijfers, formaat: HHMMSS) Tijd van tellerregistratie codebron (3 karakters) Code van bron waar de registratie van teller het gevolg is ROB (Reparatie Onderhoud Bandenwissel) of SCH (Schade) kenteken (6 karakters) (zonder streepjes) Het kenteken v.h. voertuig dat goed gekeurd wordt 09RXB8 teller Cls_Backend_Datas_Rdw_Teller (zie voor beschrijving: Datatypes - Cls_Backend_Datas_Rdw_Teller) formatie over de teller Zie voorbeeld bij beschrijving: Datatypes - Cls_Backend_Datas_Rdw_Teller meldingsoort (1 karakter) RDW-meldingsoort I,W,F,S I = formatie W = Waarschuwing F = Foutmelding, gebruikersactie noodzakelijk S = (Applicatie-)Systeemfout, gebruikersactie niet mogelijk Facultatief meldingnummer teger (max. 3cijfers) RDW-nummer behorend bij RDW-(fout)melding 408 A2SP 12 / 23

13 Facultatief melding teger (max. 78 karakters) RDW- (fout)melding (Tekst behorend bij meldingsoort en meldingnummer) Tellerstanden worden alleen verstrekt van voertuigen in uw bedrijfsvoorraad Facultatief A2SP 13 / 23

14 Voorbeeld SOAP-antwoordbericht: <SOAP-ENV:Envelope SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:soap-env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/xmlschema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/xmlschema" xmlns:ns1="https://services.cartalk.nl/6.0/soap/tellerstand" xmlns:soap-enc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"> <SOAP-ENV:Body> <SOAP-ENV:registrerenResponse> <registrerenreturn xsi:type="ns1:backend_tellerstand_result_registreren"> <tellerstandid xsi:nil="true"/> <bedrijfsnummer xsi:type="xsd:int">1913</bedrijfsnummer> <kvknummer xsi:type="xsd:string"/> <registratiedatum xsi:type="xsd:string"> </registratiedatum> <registratietijd xsi:type="xsd:string">142336</registratietijd> <codebron xsi:type="xsd:string">rob</codebron> <kenteken xsi:type="xsd:string">10dpps</kenteken> <teller xsi:type="ns1:cls_backend_datas_rdw_teller"> <stand xsi:type="xsd:int"> </stand> <eenheid xsi:type="xsd:string">k</eenheid> <statuscode xsi:nil="true"/> </teller> <meldingsoort xsi:nil="true"/> <meldingnummer xsi:nil="true"/> <melding xsi:nil="true"/> </registrerenreturn> </SOAP-ENV:registrerenResponse> </SOAP-ENV:Body> </SOAP-ENV:Envelope> A2SP 14 / 23

15 Bericht: controleren Dit bericht kan gebruikt worden een reeds geregistreerde teller(stand) te controleren en de kleurcode (trend informatie) te verkrijgen. Vraagbericht: WSDL: <message name="controlerenrequest"> <part name="referentie" type="xsd:string" /> <part name="gebruiker" type="xsd:string" /> <part name="wachtwoord" type="xsd:string" /> <part name="certificaatid" type="xsd:string" /> <part name="kenteken" type="xsd:string" /> <part name="teller" type="tns:cls_backend_datas_rdw_tellersimpel" /> </message> elementen referentie Tekst om een transactie te markeren of te kunnen herkennen Test A2SP Facultatief gebruiker A2SP gebruikersnaam a2sp12345 wachtwoord Het wachtwoord behorend bij gebruiker Topsercet certificaatid kenteken Het serienummer van het RDW cliënt certificaat Kan leeg blijven als het certificaat met de transactie meegezonden wordt (6 karakters) (zonder streepjes) Het kenteken v.h. voertuig dat goed gekeurd wordt 09RXB8 A2SP 15 / 23

16 teller Cls_Backend_Datas_Rdw_Teller (zie voor beschrijving: Datatypes - Cls_Backend_Datas_Rdw_Teller) formatie over de teller Zie voorbeeld bij beschrijving: Datatypes - Cls_Backend_Datas_Rdw_Teller Voorbeeld SOAP-vraagbericht: <soapenv:envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/xmlschema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/xmlschema" xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:tel="https://services.cartalk.nl/6.0/soap/tellerstand"> <soapenv:header/> <soapenv:body> <tel:controleren soapenv:encodingstyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"> <referentie xsi:type="xsd:string">test A2SP</referentie> <gebruiker xsi:type="xsd:string">test12345</gebruiker> <wachtwoord xsi:type="xsd:string">geheim</wachtwoord> <certificaatid xsi:type="xsd:string">dummy Dummy</certificaatId> <kenteken xsi:type="xsd:string">09rxb8</kenteken> <teller xsi:type="tel:cls_backend_datas_rdw_teller"> <stand xsi:type="xsd:int">126400</stand> <eenheid xsi:type="xsd:string">k</eenheid> </teller> </tel:controleren> </soapenv:body> </soapenv:envelope> A2SP 16 / 23

17 Antwoordbericht: WSDL: <message name="controlerenresponse"> <part name="controlerenreturn" type="tns:backend_tellerstand_result_controleren"/> </message> <complex name="backend_tellerstand_result_controleren"> <all> <element name="kenteken" type="xsd:string"/> <element name="teller" type="tns:cls_backend_datas_rdw_tellersimpel"/> <element name="trendinformatie" type="xsd:string"/> <element name="trendinformatiecode" type="xsd:int"/> <element name="meldingsoort" type="xsd:string"/> <element name="meldingnummer" type="xsd:int"/> <element name="melding" type="xsd:string"/> </all> </complex> elementen kenteken (6 karakters) (zonder streepjes) Het kenteken v.h. voertuig dat goed gekeurd wordt 09RXB8 teller trendinformatie trendinformatiecode Cls_Backend_Datas_Rdw_TellerSimpel (zie voor beschrijving: Datatypes - Cls_Backend_Datas_Rdw_TellerSimpel) formatie over de teller Zie voorbeeld bij beschrijving: Datatypes - Cls_Backend_Datas_Rdw_TellerSimpel Kleurcode (kleur/tekst) trendinfo geeft aan welke kleur van toepassing is bij welke trendinformatie Oranje Rood Groen teger Kleurcode (numeriek) trendinfo geeft aan welke kleur van toepassing is bij welke trendinformatie 0 = oranje 2 = rood 5 = groen A2SP 17 / 23

18 meldingsoort (1 karakter) RDW-meldingsoort I,W,F,S I = formatie W = Waarschuwing F = Foutmelding, gebruikersactie noodzakelijk S = (Applicatie-)Systeemfout, gebruikersactie niet mogelijk Facultatief meldingnummer teger (max. 3cijfers) RDW-nummer behorend bij RDW-(fout)melding 408 Facultatief melding Toelichting teger (max. 78 karakters) RDW- (fout)melding (Tekst behorend bij meldingsoort en meldingnummer) Tellerstanden worden alleen verstrekt van voertuigen in uw bedrijfsvoorraad Facultatief (max. 40 karakters) Extra informatie over de trend. het onderstaande voorbeeld geeft de RDW aan dat er geen oordeel is met als reden dat er te weinig standen zijn. Op dit moment zijn de volgende antwoorden mogelijk. Logische reeks Teller weer terug naar 0 Teller vervangen Significante afwijking naar boven Significante afwijking naar beneden Tellerstandhistorie buitenland onbekend Te weinig standen Onlogisch volgens NAP Facultatief Voorbeeld SOAP-antwoordbericht: <SOAP-ENV:Envelope SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:soap- ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/xmlschema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/xmlschema-instance" A2SP 18 / 23

19 xmlns:ns1="https://services.cartalk.nl/6.1/soap/tellerstand" xmlns:soap- ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"> <SOAP-ENV:Body> <SOAP-ENV:controlerenResponse> <controlerenreturn xsi:type="ns1:backend_tellerstand_result_controleren"> <kenteken xsi:type="xsd:string">01ghb1</kenteken> <teller xsi:type="ns1:cls_backend_datas_rdw_tellersimpel"> <stand xsi:type="xsd:int">31000</stand> <eenheid xsi:type="xsd:string">k</eenheid> </teller> <trendinformatie xsi:type="xsd:string">geen oordeel</trendinformatie> <trendinformatiecode xsi:type="xsd:int">0</trendinformatiecode> <toelichting xsi:type="xsd:string">te weinig standen</toelichting> <meldingsoort xsi:type="xsd:string"/> <meldingnummer xsi:nil="true"/> <melding xsi:type="xsd:string"/> </controlerenreturn> </SOAP-ENV:controlerenResponse> </SOAP-ENV:Body> </SOAP-ENV:Envelope> A2SP 19 / 23

20 Bericht: raadplegen Met dit bericht kan de tellerstandhistorie van een voertuig opgehaald/geraadpleegd worden. Extra uitleg over raadplegen met rijbewijsnummer: Wanneer de tellerstandhistorie van een voertuig wordt opgevraagd en er wordt alleen een bedrijfsnummer meegegeven, dan wordt gecontroleerd of het voertuig op naam staat van dat bedrijf. Zo ja, dan wordt de tellerstandhistorie teruggegeven. Een bedrijf kan echter ook een klant aan de balie hebben die bv een auto wil inruilen. Als het bedrijf de tellerstandhistorie van het voertuig van de klant wil inzien, dan zal het opgeven van het bedrijfsnummer niet volstaan. Het voertuig staat immers niet op naam van het bedrijf. Wel kan hij, naast het eigen bedrijfsnummer, ook het rijbewijsnummer van de klant (de houder van het in te ruilen voertuig) meegeven. Nu wordt gecontroleerd of het voertuig op naam staat van de houder van het rijbewijs. Als dat zo is, komt de tellerstandhistorie retour. Het bedrijfsnummer moet alleen meegegeven worden omdat de RDW willen weten welke bedrijven dit soort opvragingen hebben gedaan. Er is dus geen relatie tussen het bedrijfsnummer en het rijbewijsnummer. Vraagbericht: WSDL: <message name="raadplegenrequest"> <part name="referentie" type="xsd:string"/> <part name="gebruiker" type="xsd:string"/> <part name="wachtwoord" type="xsd:string"/> <part name="certificaatid" type="xsd:string"/> <part name="bedrijfsnummer" type="xsd:string"/> <part name="rijbewijsnummer" type="xsd:string"/> <part name="kenteken" type="xsd:string"/> </message> elementen referentie Tekst om een transactie te markeren of te kunnen herkennen Test A2SP Facultatief gebruiker A2SP gebruikersnaam a2sp12345 wachtwoord Het wachtwoord behorend bij gebruiker A2SP 20 / 23

21 Topsercet certificaatid Het serienummer van het RDW cliënt certificaat Kan leeg blijven als het certificaat met de transactie meegezonden wordt bedrijfsnummer teger (max. 5 cijfers) Het RDW-bedrijfsnummer van de eindgebruiker Facultatief (leeg wanneer kvknummer gebruikt wordt) rijbewijsnummer (max. 10 cijfers) Rijbewijsnummer van voertuigeigenaar Facultatief (zie uitleg bij de inleiding van dit bericht) kenteken (6 karakters) (zonder streepjes) Het kenteken v.h. voertuig dat goed gekeurd wordt 09RXB8 Voorbeeld SOAP-vraagbericht: <?xml version="1.0"?> <soapenv:envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/xmlschema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/xmlschema" xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:tel="https://services.cartalk.nl/6.0/soap/tellerstand"> <soapenv:header/> <soapenv:body> <tel:raadplegen soapenv:encodingstyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"> <referentie xsi:type="xsd:string">test A2SP</referentie> <gebruiker xsi:type="xsd:string">test12345</gebruiker> <wachtwoord xsi:type="xsd:string">geheim</wachtwoord> <certificaatid xsi:type="xsd:string">dummy Cert</certificaatId> <bedrijfsnummer xsi:type="xsd:string">12345</bedrijfsnummer> <rijbewijsnummer xsi:type="xsd:string"> </rijbewijsnummer> <kenteken xsi:type="xsd:string">09rxb8</kenteken> </tel:raadplegen> </soapenv:body> </soapenv:envelope> A2SP 21 / 23

22 Antwoordbericht: WSDL: <message name="raadplegenresponse"> <part name="raadplegenreturn" type="tns:backend_tellerstand_result_raadplegen"/> </message> <complex name="backend_tellerstand_result_raadplegen"> <all> <element name="tellerstandid" type="xsd:int"/> <element name="bedrijfsnummer" type="xsd:int"/> <element name="rijbewijsnummer" type="xsd:string"/> <element name="kenteken" type="xsd:string"/> <element name="historie" type="tns:arrayofcls_backend_datas_rdw_tellerstand_historieentry"/> <element name="meldingsoort" type="xsd:string"/> <element name="meldingnummer" type="xsd:int"/> <element name="melding" type="xsd:string"/> </all> </complex> Voorbeeld SOAP-antwoordbericht: <SOAP-ENV:Envelope xmlns:soap-env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/xmlschema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/xmlschema" xmlns:ns1="https://services.cartalk.nl/6.0/soap/tellerstand" xmlns:soap-enc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"> <SOAP-ENV:Body> <SOAP-ENV:raadplegenResponse> <raadplegenreturn xsi:type="ns1:backend_tellerstand_result_raadplegen"> <tellerstandid xsi:nil="true"/> <bedrijfsnummer xsi:type="xsd:int">12345</bedrijfsnummer> <rijbewijsnummer xsi:type="xsd:string"> </rijbewijsnummer> <kenteken xsi:type="xsd:string">09rxb8</kenteken> <historie SOAP-ENC:array="ns1:Cls_Backend_Datas_Rdw_Tellerstand_HistorieEntry[2]" xsi:type="ns1:arrayofcls_backend_datas_rdw_tellerstand_historieentry"> <item xsi:type="ns1:cls_backend_datas_rdw_tellerstand_historieentry"> <tellerstandid xsi:nil="true"/> <registratiedatum xsi:type="xsd:string"> </registratiedatum> <registratietijd xsi:type="xsd:string">120000</registratietijd> <teller xsi:type="ns1:cls_backend_datas_rdw_tellersimpel"> <stand xsi:type="xsd:int">20000</stand> <eenheid xsi:type="xsd:string">k</eenheid> </teller> </item> <item xsi:type="ns1:cls_backend_datas_rdw_tellerstand_historieentry"> <tellerstandid xsi:nil="true"/> <registratiedatum xsi:type="xsd:string"> </registratiedatum> <registratietijd xsi:type="xsd:string">120000</registratietijd> <teller xsi:type="ns1:cls_backend_datas_rdw_tellersimpel"> <stand xsi:type="xsd:int">10000</stand> <eenheid xsi:type="xsd:string">k</eenheid> </teller> </item> </historie> <meldingsoort xsi:nil="true"/> <meldingnummer xsi:nil="true"/> <melding xsi:nil="true"/> </raadplegenreturn> </SOAP-ENV:raadplegenResponse> </SOAP-ENV:Body> </SOAP-ENV:Envelope> A2SP 22 / 23

23 Foutmeldingen deze paragraaf staan de foutmeldingen gegeven. Alleen de foutmeldingen die de RDW teruggeeft zijn vermled. De foutmeldingen (of exceptions die A2SP teruggeeft worden in een volgende versie van dit document toegevoegd). Bericht Registreren Nummer Foutmelding 3 Kenteken is onbekend 17 Kenteken moet ingevuld zijn 403 Tellerstand moet numeriek zijn 404 Eenheid moet waarde Kilometer of Mijl bevatten 405 Registratie tellerstand van aanhangwagen is niet mogelijk 410 Status tellerstandopname bevat ongeldige waarde 411 Code bron moet ingevuld zijn 412 Code bron bevat ongeldige waarde 413 Of bedrijfsnummer of Kvk-nummer invullen 414 Bedrijfsnummer is onbekend 415 KvK-nummer is onbekend 416 Tellerstand met eenheid invullen of Geen teller kiezen 428 Tellerstand bevat mogelijk invoerfout. Deze foutmelding wordt gegeven als er een trendbreuk dreigt te ontstaan. Deze melding wordt maar 1 x gegeven. De 2 de wordt de registratie gewoon doorgevoerd, omdat het natuurlijk daadwerkelijk het geval kan zijn. Bericht controleren Nummer Foutmelding 3 Kenteken is onbekend 17 Kenteken moet ingevuld zijn 403 Tellerstand moet numeriek zijn 404 Eenheid moet waarde Kilometer of Mijl bevatten 405 Registratie tellerstand van aanhangwagen is niet mogelijk 406 Aantal tellerstandcontroles op dit voertuig heeft zijn maximum bereikt 418 Het voertuig heeft een actuele belemmerende status Bericht raadplegen Nummer Foutmelding 3 Kenteken is onbekend 17 Kenteken moet ingevuld zijn 401 Geen tellerstanden gevonden 402 Meer tellerstanden en/of correcties aanwezig; meest recente zijn getoond. 407 Bedrijfsnummer moet ingevuld zijn 408 Tellerstanden worden alleen verstrekt van voertuigen in uw bedrijfsvoorraad 409 Houder rijbewijs is niet de eigenaar van het voertuig A2SP 23 / 23

Rijbewijsvalidatie SOAP service

Rijbewijsvalidatie SOAP service Technische documentatie Rijbewijsvalidatie SOAP service AFS 6.x Versiehistorie Versie Datum Auteur Wijzigingen 1.0 3-4-2014 YvdB itiële versie A2SP 1 / 6 houd Versiehistorie... 1 leiding... 3 Request...

Nadere informatie

Technische documentatie APK AFS 6.2

Technische documentatie APK AFS 6.2 Technische documentatie APK AFS 6.2 A2SP 1 / 31 Wijzigingshistorie Versie Datum Gewijzigd door Wijzigingen 1.0 17 oktober 2011 Gerard van Maurik Initiële versie 1.1 11 november 2011 Gerard van Maurik datatype:

Nadere informatie

Technische documentatie Overdracht bedrijfsvoorraad B2B AFS 6.2

Technische documentatie Overdracht bedrijfsvoorraad B2B AFS 6.2 Technische documentatie Overdracht bedrijfsvoorraad B2B AFS 6.2 A2SP 1 / 7 Wijzigingshistorie Versie Datum Gewijzigd door Wijzigingen 0.9 14-4-2015 Yves van den Berg Draft A2SP 2 / 7 Inhoud Wijzigingshistorie...

Nadere informatie

Technische Documentatie TaxatieVoertuig A2SP 2015

Technische Documentatie TaxatieVoertuig A2SP 2015 Technische Documentatie TaxatieVoertuig A2SP 2015 Versie Auteur Opmerkingen Datum 1.0 YB Initiële versie 25-06-2015 Inleiding SOAP is op basis van de wsdl redelijk zelf beschrijvend. Dit document richt

Nadere informatie

Centraal Register Wet (CRWAM)

Centraal Register Wet (CRWAM) Technische documentatie Centraal Register Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (CRWAM) AFS 7.0 Documentversie: 2.1 1 november 2016 A2SP 1 / 7 Wijzigingshistorie Versie Datum Gewijzigd door

Nadere informatie

RDW erkende bedrijven: tenaamstellen. RDW erkende bedrijven: Tenaamstellen

RDW erkende bedrijven: tenaamstellen. RDW erkende bedrijven: Tenaamstellen RDW erkende bedrijven: Tenaamstellen Versie maart 2015 1 Inhoud Onderdeel Titel Pagina Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Tenaamstellen (zowel eerste tenaamstelling als overschrijving) met Digitale machtiging 3 Tenaamstellen

Nadere informatie

Tellerstanden 2014 1

Tellerstanden 2014 1 Tellerstanden 2014 1 2 RDW NAP - Tellerstanden Inhoud Nieuwe wetgeving Welke oordelen geeft de RDW aan tellerstanden? Wat zijn de verplichte registratiemomenten? Waar voer ik een tellerstand in? Welke

Nadere informatie

Handleiding ORB tussen bedrijven. 12 juni 2015 Versie 1.1

Handleiding ORB tussen bedrijven. 12 juni 2015 Versie 1.1 Handleiding ORB tussen bedrijven 12 juni 2015 Versie 1.1 Inhoudsopgave 1. Inleiding ORB tussen bedrijven... 3 1.1 ORB tussen bedrijven... 3 1.2 Overzicht van het proces... 3 2. Uitvoeren en accepteren

Nadere informatie

eservice Gebruikershandleiding eservice Gebruikershandleiding v1.0 Pagina 1

eservice Gebruikershandleiding eservice Gebruikershandleiding v1.0 Pagina 1 eservice Gebruikershandleiding eservice Gebruikershandleiding v1.0 Pagina 1 Inhoud Inhoud... 2 Maak een nieuwe gebruiker aan... 3 Registreer een machine... 8 Nieuwe tellerstand doorgeven... 11 Nieuwe bestelling

Nadere informatie

Handleiding. Handelsvrijwaren. RDC inmotiv Nederland BV 22-5-2015. Versie 1.1

Handleiding. Handelsvrijwaren. RDC inmotiv Nederland BV 22-5-2015. Versie 1.1 Handleiding Handelsvrijwaren RDC inmotiv Nederland BV 22-5-2015 Versie 1.1 Inhoudsopgave Welkom... 4 1. Handelsverkopen... 5 1.1 Handelsverkoop invoeren... 5 1.2 Handelsverkoop raadplegen en intrekken...

Nadere informatie

Inhoud. Revisiehistorie... 3. Inleiding... 4

Inhoud. Revisiehistorie... 3. Inleiding... 4 Inhoud Revisiehistorie... 3 Inleiding... 4 1. Omgevingen... 5 1.1. Test/acceptatie-omgeving... 5 1.2. Productie-omgeving... 5 1.3. Methodes... 5 1.3.1. DataRequest... 5 1.3.2. StandaardDataRequest... 6

Nadere informatie

ORB dienst Online Registratie Bedrijfsvoorraad AFS 6.1

ORB dienst Online Registratie Bedrijfsvoorraad AFS 6.1 Technische documentatie ORB dienst Online Registratie Bedrijfsvoorraad AFS 6.1 Auteur: Özer Korkmaz Versie: 1.0.4 Versiedatum: 13 mei 2014 A2SP 1 / 28 Wijzigingshistorie Versie Datum Gewijzigd door Wijzigingen

Nadere informatie

Inbouw LPG dienst AFS 6.1

Inbouw LPG dienst AFS 6.1 Technische documentatie bouw LPG dienst AFS 6.1 Auteur: Gerard van Maurik Versie: 1.0 Versiedatum: 28 oktober 2011 A2SP 1 / 21 Wijzigingshistorie Versie Datum Gewijzigd door Wijzigingen 1.0 28 oktober

Nadere informatie

Tellerstanden 2014 1

Tellerstanden 2014 1 Tellerstanden 2014 1 2 RDW NAP - Tellerstanden Inhoud Nieuwe wetgeving Wat zijn de verplichte registratiemomenten? Waar voer ik een tellerstand in? Wat moet ik doen als ik nog geen toegang heb? Welke producten

Nadere informatie

VKR CvO WEB. Handleiding. VKRCVO-WEB handleiding 1

VKR CvO WEB. Handleiding. VKRCVO-WEB handleiding 1 VKR CvO WEB Handleiding VKRCVO-WEB handleiding 1 Inhoud Inleiding... 3 1 Importeur: Aanvragen op basis van Certificaat van Overeenstemming (CvO)... 4 1.1 Kenteken aanvragen... 4 1.2 Overzicht aangevraagde

Nadere informatie

Handleiding voor implementatie WEBSERVICE GEOCODEREN

Handleiding voor implementatie WEBSERVICE GEOCODEREN Handleiding voor implementatie WEBSERVICE GEOCODEREN Opgesteld door Bridgis BV Datum 13 september 2012 INHOUDSOPGAVE 1 Geocoderen 3 2 Bridgis Adreslocaties 3 3 URL 3 4 Functie 3 5 Input en Output 4 5.1

Nadere informatie

49: Achterhouden kentekencard niet toegestaan icm nieuwe kentekencard. 50: Achterhouden kentekencard is niet toegestaan

49: Achterhouden kentekencard niet toegestaan icm nieuwe kentekencard. 50: Achterhouden kentekencard is niet toegestaan ORB: MELDING-NR KORTE-MELDING Toelichting / noodzakelijke actie 2: U heeft geen geldige erkenning 3: U mag niet geautomatiseerd aanmelden 1 10: Let op, voertuig moet nog worden gekeurd, wilt u het nu in

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Webapplicaties CRWAM en WEBREB

Gebruikershandleiding. Webapplicaties CRWAM en WEBREB Gebruikershandleiding Webapplicaties CRWAM en WEBREB versie 5.7 - maart 2010 3 B 0868p 1 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 4 2. VOORDAT U KUNT BEGINNEN... 5 2.1 WAT HEEFT U NODIG?... 5 2.2 INSTALLEREN RDW-CERTIFICAAT...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Regelgeving keuring gasinstallatie Aanvulling 1 op versie

Inhoudsopgave. Regelgeving keuring gasinstallatie Aanvulling 1 op versie Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Raadplegen kentekenregister 2 3. Voertuigidentificatienummer 3 4. Kentekenplaten 3 5. Afmelden 3 6. Opnamekaart 4 7. Steekproef 5 8. Vrijgeven 5 9. Second opinion 5 10. Archiveren

Nadere informatie

Handleiding tenaamstellen van een voertuig met de bevoegdheid Tenaamstellen voertuigen (TV)

Handleiding tenaamstellen van een voertuig met de bevoegdheid Tenaamstellen voertuigen (TV) Handleiding tenaamstellen van een voertuig met de bevoegdheid Tenaamstellen voertuigen (TV) Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Versie september 2015 3 B 1853d 1 Inhoudsopgave 1 Algemene

Nadere informatie

De helpdesk voor Mobi-ID is het Klant Contact Centrum (KCC), bereikbaar via en telefoon ( )

De helpdesk voor Mobi-ID is het Klant Contact Centrum (KCC), bereikbaar via  en telefoon ( ) Mobi-ID Met Mobi-ID heeft u één persoonlijke inlog voor alle diensten van de betreffende Service Providers (w.o, BOVAG, Innovam, RDC, ROB, Hexon en Fresh Apple). Deze inlogmogelijkheid houdt u vanaf stage

Nadere informatie

Handleiding Groenhuysenpas

Handleiding Groenhuysenpas Handleiding Groenhuysenpas Inhoudsopgave Manieren van Opwaarden 1 e keer... 2 Optie 1: Met Pinpas bij de kassa... 2 Optie 2: Via het internet... 2 Stap 1: De website... 2 Stap 2: Registratie... 3 Stap

Nadere informatie

17/05/2016. Type: FIESTA; 1.3I-8V. Model: Fiesta Uitvoering: 1.3-8V Classic

17/05/2016. Type: FIESTA; 1.3I-8V. Model: Fiesta Uitvoering: 1.3-8V Classic RDW tellerrapport 17/05/2016 89-jh-dd Merk: ford Type: FIESTA; 1.3I-8V Model: Fiesta Uitvoering: 1.3-8V Classic INHOUDSOPGAVE V O ERTU IG G EG EV ENS 1-2 Algemeen Vervaldatum & historie Uitgebreid gewicht

Nadere informatie

Registeren en signaleren van een gestolen fiets kan alleen als merk en framenummer of fietschip bekend is.

Registeren en signaleren van een gestolen fiets kan alleen als merk en framenummer of fietschip bekend is. AANMELDEN GESTOLEN FIETS BIJ FIETSDIEFSTALREGISTER RDW Registeren en signaleren van een gestolen fiets kan alleen als merk en framenummer of fietschip bekend is. In het fietsdiefstalregister zijn alle

Nadere informatie

Gebruikershandleiding bezwaar en beroep applicatie

Gebruikershandleiding bezwaar en beroep applicatie Gebruikershandleiding bezwaar en beroep applicatie Versie: 3 B 1622e Datum: 1 juli 2014 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 2 2. EERSTE AANMELDING... 3 2.1 Wat heeft u nodig?... 3 3. OPSTARTEN EN AFSLUITEN...

Nadere informatie

26/07/2016. Merk: toyota Type: TUNDRA

26/07/2016. Merk: toyota Type: TUNDRA Waarderapport 26/07/2016 28vzj7 Merk: toyota Type: TUNDRA Model: Uitvoering: INHOUDSOPGAVE V O ERTU IG G EG EV ENS 1-2 Algemeen Vervaldatum & historie Uitgebreid gewicht en laadvermogen Gestolen of vermist

Nadere informatie

Tellerstandhistorie.nl

Tellerstandhistorie.nl Tellerstandhistorie.nl 01/12/2016 20-RLS-5 Merk: nissan Type: NISSAN QASHQAI Model: Qashqai Uitvoering: 1.6 Acenta INHOUDSOPGAVE VOERTUIGGEGEVENS 1-2 Algemeen Vervaldatum & historie Uitgebreid gewicht

Nadere informatie

Tellerstandhistorie.nl

Tellerstandhistorie.nl Tellerstandhistorie.nl 22/11/2016 54rzdp Merk: opel Type: CORSA-C Model: Corsa Uitvoering: 1.2-16V Rhythm INHOUDSOPGAVE VOERTUIGGEGEVENS 1-2 Algemeen Vervaldatum & historie Uitgebreid gewicht en laadvermogen

Nadere informatie

Functionele Dataservice Beschrijving

Functionele Dataservice Beschrijving Functionele Dataservice Beschrijving onderwerp Dataservice Contactgegevens datum 20-04-206 versie Versiebeheer Versie Datum Opmerking 20-04-206 Het afgeleide gegeven in de Persoon /uitgebreiderechtsvorm

Nadere informatie

Gebruikershandleiding GPK applicatie

Gebruikershandleiding GPK applicatie Gebruikershandleiding GPK applicatie Versie: 3 B 1623c Datum: 1 juli 2014 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 2 2 EERSTE AANMELDING... 3 2.1 Wat heeft u nodig?... 3 3 OPSTARTEN EN AFSLUITEN... 4 3.1 Opstarten...

Nadere informatie

09/05/2016. Type: AUDI A8 Line+

09/05/2016. Type: AUDI A8 Line+ Aankoopkeuring Rapport 09/05/2016 12RSR6 Merk: audi Type: AUDI A8 Model: A8 Uitvoering: 4.2 FSI q. Pro Line+ INHOUDSOPGAVE FOTO S 1 V O ERTU IG G EG EV ENS 1-2 Algemeen Vervaldatum & historie Uitgebreid

Nadere informatie

Beschrijving faciliteiten voor leasevoertuigen die onder de nieuwe RTL-overeenkomst worden gebracht v1.0

Beschrijving faciliteiten voor leasevoertuigen die onder de nieuwe RTL-overeenkomst worden gebracht v1.0 Inhoudsopgave 0 INLEIDING REGISTRATIE LEASEVOERTUIGEN 2 0.1 WAAR KRIJGT U DOOR ONDERTEKENING 'RTL'-OVEREENKOMST GRIP OP 2 0.2 FUNCTIONALITEITEN DIE ONDER DE 'RTL'-OVEREENKOMST VALLEN 2 0.3 TARIEFSTELLING

Nadere informatie

Met een LightSwitch applicatie een OData service uit de Windows Azure Marketplace consumeren

Met een LightSwitch applicatie een OData service uit de Windows Azure Marketplace consumeren Met een LightSwitch applicatie een OData service uit de Windows Azure Marketplace consumeren Om eens wat ervaring op te doen met de Windows Azure Marketplace heb ik een publieke en gratis databron gekozen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding GAIK Online - Lamineerder Versie: 3.0 Versiedatum: 29 juli 2011 Beheerder: RDW Veendam - R&I-OP-E&T 3 B 0796d Wijzigingen ten opzichte van vorige versie: - Url voor inloggen opgenomen

Nadere informatie

Inbouw SB dienst (Inbouw Snelheidsbegrenzer) AFS 6.1

Inbouw SB dienst (Inbouw Snelheidsbegrenzer) AFS 6.1 Technische documentatie bouw SB dienst (bouw Snelheidsbegrenzer) AFS 6.1 Auteur: Gerard van Maurik Versie: 1.1 Versiedatum: 18 november 2011 A2SP 1 / 25 Wijzigingshistorie Versie Datum Gewijzigd door Wijzigingen

Nadere informatie

2 B 0931a Versie:1-2011. Gebruikershandleiding Alcoholslot installateur

2 B 0931a Versie:1-2011. Gebruikershandleiding Alcoholslot installateur 2 B 0931a Versie:1-2011 Gebruikershandleiding Alcoholslot installateur Inhoudsopgave 1. Aanmelden bij Alcoholslot... 3 1.1 Gebruik certificaat... 3 1.2 Definities... 4 2. Melden in- en uitbouw... 6 3.

Nadere informatie

Beheervoorziening BSN - Use Case Specificatie 16: Toets of nummer een BSN is

Beheervoorziening BSN - Use Case Specificatie 16: Toets of nummer een BSN is Beheervoorziening BSN - Use Case Specificatie 16: Toets of nummer een BSN is Versie 3.1 Datum 3 maart 2015 Inhoud Inhoud 2 Inleiding 4 1 Hoofdscenario 4 1.1 Initiatie 4 1.1.1 Ontvang bericht toets of nummer

Nadere informatie

Handleiding OK CV: ESS. Handleiding. Gebruiker: ESS. Document versie: 2.1 Versiedatum: 2014-12-16 Status: concept Auteur: 2BA.

Handleiding OK CV: ESS. Handleiding. Gebruiker: ESS. Document versie: 2.1 Versiedatum: 2014-12-16 Status: concept Auteur: 2BA. Handleiding Gebruiker: ESS Document versie: 2.1 Versiedatum: 2014-12-16 Status: concept Auteur: 2BA Pagina 1 Inhoudsopgave Introductie 3 Terminologie 3 Stap 1. Inloggen op FGO+ website 4 Stap 2: Inloggen

Nadere informatie

Checklist testen Lopende zaken MijnOverheid. Versie 1.1

Checklist testen Lopende zaken MijnOverheid. Versie 1.1 Checklist testen Lopende zaken MijnOverheid Versie 1.1 Datum Status 01 oktober Definitief Definitief Checklist testen Lopende zaken MijnOverheid 01 oktober 2013 Colofon Projectnaam MijnOverheid Versienummer

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 56589 1 november 2016 Regeling van de Directie van de RDW (Dienst Wegverkeer), houdende voorwaarden voor het gebruik van

Nadere informatie

Inbouw TACHO dienst AFS 6.1

Inbouw TACHO dienst AFS 6.1 Technische documentatie bouw TACHO dienst AFS 6.1 Auteur: Gerard van Maurik Versie: 1.0 Versiedatum: 18 november 2011 A2SP 1 / 27 Wijzigingshistorie Versie Datum Gewijzigd door Wijzigingen 1.0 18 november

Nadere informatie

09/05/2016. Merk: mercedes-benz Type: SLK 230 KOMPRESSOR; ROADSTER. Model: SLK-klasse

09/05/2016. Merk: mercedes-benz Type: SLK 230 KOMPRESSOR; ROADSTER. Model: SLK-klasse Verkoopreport 09/05/2016 21GSPV Merk: mercedes-benz Type: SLK 230 KOMPRESSOR; ROADSTER Model: SLK-klasse Uitvoering: 230 K. INHOUDSOPGAVE V O ERTU IG G EG EV ENS 1-2 Algemeen Vervaldatum & historie Uitgebreid

Nadere informatie

12/12/2016. Model: 3-serie. Type: 3ER REIHE. Executive

12/12/2016. Model: 3-serie. Type: 3ER REIHE. Executive Waarderapport 12/12/2016 39xdt9 Merk: bmw Type: 3ER REIHE Model: 3-serie Uitvoering: 320d EDE Executive INHOUDSOPGAVE V O ERTU IG G EG EV ENS 1-2 Algemeen Vervaldatum & historie Uitgebreid gewicht en laadvermogen

Nadere informatie

Contractformulier ABZ RDW Services

Contractformulier ABZ RDW Services Contractformulier ABZ RDW Services Door dit formulier te ondertekenen sluit u een contract met ABZ voor het gebruik van ABZ RDW Services. Algemene toelichting a. Gebruik ABZ RDW Services U kunt de ABZ

Nadere informatie

26/04/2016. Type: FIESTA; 1.3I-8V. Model: Fiesta Uitvoering: 1.3-8V Classic

26/04/2016. Type: FIESTA; 1.3I-8V. Model: Fiesta Uitvoering: 1.3-8V Classic Aankoopkeuring Rapport 26/04/2016 89-JH-DD Merk: ford Type: FIESTA; 1.3I-8V Model: Fiesta Uitvoering: 1.3-8V Classic INHOUDSOPGAVE FOTO S 1 V O ERTU IG G EG EV ENS 1-2 Algemeen Vervaldatum & historie Uitgebreid

Nadere informatie

Handleiding Valuecard Parkeren voor medewerkers. Zaans Medisch Centrum

Handleiding Valuecard Parkeren voor medewerkers. Zaans Medisch Centrum Handleiding Valuecard Parkeren voor medewerkers Zaans Medisch Centrum Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Inleiding...3 1. Functionaliteiten...4 1.1 Benaderen van de portal...4 1.2 Scherm 1; Mogelijkheden

Nadere informatie

Handleiding ZeelandPas voor acceptanten

Handleiding ZeelandPas voor acceptanten Handleiding ZeelandPas voor acceptanten VERSIE 0.2 DATUM 1 februari 2017 1 ZeelandPas Algemeen Met de ZeelandPas bieden we gasten extra vakantiebeleving door middel van voordeel en vervoer. Een ZeelandPas

Nadere informatie

Handleiding Z login EH Beheer Module

Handleiding Z login EH Beheer Module Handleiding Z login EH Beheer Module Bedrijf: ZET solutions Datum: 16 januari 2013 Versie: 0.2 Inhoudsopgave Inleiding... - 2-1 Z login EH Beheer Module... - 3-1.1 Inloggen... - 3-1.2. Home... - 5-1.3

Nadere informatie

Handleiding OK CV: ESS. Handleiding. Gebruiker: ESS. Document versie: 2.4 Versiedatum: 2015-04-15 Status: definitief Auteur: 2BA.

Handleiding OK CV: ESS. Handleiding. Gebruiker: ESS. Document versie: 2.4 Versiedatum: 2015-04-15 Status: definitief Auteur: 2BA. Handleiding Gebruiker: ESS Document versie: 2.4 Versiedatum: 2015-04-15 Status: definitief Auteur: 2BA Pagina 1 Inhoudsopgave Introductie 3 Terminologie 3 Stap 1. Inloggen op FGO+ website 4 Stap 2: Inloggen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 424 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met het wijzigen van de tellerstand van motorrijtuigen Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 16 november

Nadere informatie

Handleiding voor gebruik van de Huize Rosa Tag als betaalmiddel

Handleiding voor gebruik van de Huize Rosa Tag als betaalmiddel Handleiding voor gebruik van de Huize Rosa Tag als betaalmiddel April 2016 Inhoud Handleiding Huize Rosa Tag als betaalmiddel... 3 Manieren van Opwaarderen eerste keer... 3 Optie 1: Met Pinpas bij de kassa...

Nadere informatie

XML Datafeeds. Volledig geautomatiseerd advertenties plaatsen V 2.3 1-5-2014

XML Datafeeds. Volledig geautomatiseerd advertenties plaatsen V 2.3 1-5-2014 XML Datafeeds Volledig geautomatiseerd advertenties plaatsen V 2.3 1-5-2014 Dit document beschrijft de XML datafeed specificatie voor Pro Accounts van AdvertentiePlanet. 1 AdvertentiePlanet is een onderdeel

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Webapplicatie RTL Versie: 6.4 Versiedatum: januari 2015 Beheerder: RDW Veendam - R&I-OP-APR 3 B 0799o Deze gebruikershandleiding is in januari 2015 gewijzigd. De vorige versie was

Nadere informatie

Beheervoorziening BSN - Overzicht functionaliteiten

Beheervoorziening BSN - Overzicht functionaliteiten Beheervoorziening BSN - Overzicht functionaliteiten Versie 2.9 Datum 10 maart 200 Inhoud Inhoud 2 Inleiding 3 1.1 Definities 3 1.2 Referenties 3 2 Functionaliteit BV BSN 2.1 Globale use case beschrijving

Nadere informatie

PRN flatfile-upload Handleiding

PRN flatfile-upload Handleiding PRN flatfile-upload Handleiding Versiebeheer en distributielijst Documentbeheer Titel Gebruikershandleiding PRN-upload Bestandsnaam PRN_flatfile_upload_Gebruikershandleiding_v1.8.docx Versiebeheer Versie

Nadere informatie

Handleiding instellen WIFI SolaX omvormer

Handleiding instellen WIFI SolaX omvormer Handleiding instellen WIFI SolaX omvormer U maakt via uw tablet, smartphone of laptop verbinding met de omvormer. Via Windows gaat u naar instellingen / netwerk en internet. Daar kiest u Wifi. Daarna verschijnt

Nadere informatie

www.carlocksystems.com Voor toegang tot het beveiligde gedeelte voert u uw gebruikersgegevens in:

www.carlocksystems.com Voor toegang tot het beveiligde gedeelte voert u uw gebruikersgegevens in: Handleiding Car Lock Systems In deze handleiding vindt u een overzicht van al onze activiteiten en tevens uitgebreide instructies over alle webfaciliteiten die u aantreft op onze beschermde intranet site:

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Datawarehouse

Gebruikershandleiding Datawarehouse Gebruikershandleiding Datawarehouse Versie: 3 B 1628b Datum: 19-01-2017 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 1 1 INLEIDING... 2 2 AANMELDEN... 3 2.1 Wat heeft u nodig?... 3 3 OPSTARTEN RAPPORTAGE OMGEVING...

Nadere informatie

Beschrijving faciliteiten voor leasevoertuigen die onder de nieuwe RTL-overeenkomst worden gebracht v2.0

Beschrijving faciliteiten voor leasevoertuigen die onder de nieuwe RTL-overeenkomst worden gebracht v2.0 Inhoudsopgave 0 INLEIDING REGISTRATIE LEASEVOERTUIGEN 2 1.1 WAAR KRIJGT U DOOR ONDERTEKENING 'RTL' OVEREENKOMST GRIP OP 2 1.2 FUNCTIONALITEITEN DIE ONDER DE 'RTL' OVEREENKOMST VALLEN 2 1.3 TARIEFSTELLING

Nadere informatie

Juliana van Stolberglaan 3 2595 CA Den Haag Postbus 93144 2509 AC Den Haag www.agentschapnl.nl. [Handleiding Generieke interface Energielabels.

Juliana van Stolberglaan 3 2595 CA Den Haag Postbus 93144 2509 AC Den Haag www.agentschapnl.nl. [Handleiding Generieke interface Energielabels. Juliana van Stolberglaan 3 2595 CA Den Haag Postbus 93144 2509 AC Den Haag www.agentschapnl.nl Handleiding Generieke interface Energielabels Documentnaam [Handleiding Generieke interface Energielabels.doc]

Nadere informatie

Meest gestelde vragen

Meest gestelde vragen Meest gestelde vragen Bijgewerkt tot 29 april 2014 ALGEMEEN Waar is het opleidingsregister voor? Vanaf 1 januari 2014 beheert de FGzP het nieuwe online opleidingsregister voor de opleidingen tot gezondheidszorgpsycholoog,

Nadere informatie

Handleiding Subsidieportaal Agentschap SZW

Handleiding Subsidieportaal Agentschap SZW Handleiding Subsidieportaal Maart 2012 Versie 2.0 Inhoudsopgave 1. Registreren 3 2. Inloggen 3 3. Welkomstpagina 4 4. Mijn gegevens 5 - Aanpassen 6 - Gebruikersnaam en wachtwoord wijzigen 7 - Contactpersonen

Nadere informatie

Mijn WSB ACCOUNT Dealer handleiding In deze handleiding zijn de functionaliteiten van het Mijn WSB ACCOUNT beschreven voor dealers.

Mijn WSB ACCOUNT Dealer handleiding In deze handleiding zijn de functionaliteiten van het Mijn WSB ACCOUNT beschreven voor dealers. Mijn WSB ACCOUNT Dealer handleiding In deze handleiding zijn de functionaliteiten van het Mijn WSB ACCOUNT beschreven voor dealers. Toelichting vooraf: Er zijn namelijk twee verschillende accounts mogelijk:

Nadere informatie

Keuzelijst. Handleiding Meldpunt. Inloggen:

Keuzelijst. Handleiding Meldpunt. Inloggen: Handleiding Meldpunt Inloggen: U bereikt de site door op Meldpunt te klikken op de site van Arbo Unie. Het is ook mogelijk rechtstreeks in de ardressenbalk van Internet Explorer het adres. https://meldpunt.arbounie.nl

Nadere informatie

Inloggen bij het bedrijf waarvoor u beheerder wilt worden (zonder een Mobi-ID is het niet mogelijk het beheer uit te voeren).

Inloggen bij het bedrijf waarvoor u beheerder wilt worden (zonder een Mobi-ID is het niet mogelijk het beheer uit te voeren). Mobi-ID beheerder worden o o o Om beheerder voor het betreffende bedrijf te kunnen worden moet u al via een Mobi-ID aan dat bedrijf gekoppeld zijn. U heeft een éénmalig te gebruiken code nodig om beheerder

Nadere informatie

Openbare webservice diergeneeskunderegister

Openbare webservice diergeneeskunderegister Titel Onderwerp Beschrijving webservice Versie 1.1 Datum 24-06-2015 Documentnaam Diris openbare webservice v1.1 Auteur CIBG / ICT unit Inhoud 1 Revisie historie... 3 2 Inleiding... 4 3 ListVcpApprox...

Nadere informatie

Clientportaal handleiding Voor portaalgebruikers

Clientportaal handleiding Voor portaalgebruikers Clientportaal handleiding Voor portaalgebruikers Inhoud 1. Inleiding... - 3-2. Portaal openen... - 4-3. Registreren... - 6-4. Inloggen... - 10-5. Wachtwoord verlopen... - 12-6. Wachtwoord vergeten... -

Nadere informatie

DESYDE PARKAPP PROCESBESCHRIJVING

DESYDE PARKAPP PROCESBESCHRIJVING DESYDE PARKAPP PROCESBESCHRIJVING Registreren van een parkeerproduct Als u een vergunning heeft aangevraagd krijgt u een email (dit is op de mailadres wat u zojuist heeft opgegeven bij het registreren).

Nadere informatie

Ervaar het gemak van MijnOverheid. Uw persoonlijke website voor overheidszaken

Ervaar het gemak van MijnOverheid. Uw persoonlijke website voor overheidszaken Ervaar het gemak van MijnOverheid Uw persoonlijke website voor overheidszaken Toegang tot uw berichten, persoonlijke gegevens en lopende zaken bij de overheid MijnOverheid is overzichtelijk, veilig en

Nadere informatie

Applicatiehandleiding. Webapplicaties CRWAM en WEBREB

Applicatiehandleiding. Webapplicaties CRWAM en WEBREB Applicatiehandleiding Webapplicaties CRWAM en WEBREB Versie 7.1 november 2014 3 B 0868u Inhoudsopgave APPLICATIEHANDLEIDING... 1 1. INLEIDING... 4 2. VOORDAT U KUNT BEGINNEN... 5 2.1 WAT HEEFT U NODIG?...

Nadere informatie

Instructie Subsidie aanvragen Asbest eraf Zonnepanelen erop

Instructie Subsidie aanvragen Asbest eraf Zonnepanelen erop Instructie Subsidie aanvragen Asbest eraf Zonnepanelen erop Hieronder vindt u de instructie voor de aanvraagmodule voor de subsidie Asbest eraf Zonnepanelen erop. Hieronder vindt u het beginscherm van

Nadere informatie

Stappenplan digitaal inschrijven op overheidsopdrachten via TenderNed

Stappenplan digitaal inschrijven op overheidsopdrachten via TenderNed Stappenplan digitaal inschrijven op overheidsopdrachten via TenderNed 1 2 3 4 5 TenderNed is onderdeel van PIANOo, het Expertisecentrum Aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken November 2015

Nadere informatie

Handleiding Koopvaardij Portaal

Handleiding Koopvaardij Portaal Handleiding Koopvaardij Portaal (kvdportaal.nl) Deze handleiding loodst u stap voor stap door de bediening van het portaal heen. 1. Inloggen op Koopvaardij Portaal 2. Werknemer zoeken 3. Arbeidsverhouding

Nadere informatie

Instructie Subsidie aanvragen Asbest eraf Zonnepanelen erop

Instructie Subsidie aanvragen Asbest eraf Zonnepanelen erop Instructie Subsidie aanvragen Asbest eraf Zonnepanelen erop Hieronder vindt u de instructie voor de aanvraagmodule voor de subsidie Asbest eraf Zonnepanelen erop. Hieronder vindt u het beginscherm van

Nadere informatie

Handleiding E-View Aanvullende module voor Business Partners

Handleiding E-View Aanvullende module voor Business Partners Handleiding E-View Aanvullende module voor Business Partners Januari 2015 Versie 3.0 Inhoud 1. Gebruik maken van E-view... 4 1.1 Gebruikersaccount activeren... 4 1.2 Inloggen op E-view... 5 2. Home...

Nadere informatie

Handleiding voor het gebruik van de Elde-Pas als betaalmiddel

Handleiding voor het gebruik van de Elde-Pas als betaalmiddel Handleiding voor het gebruik van de Elde-Pas als betaalmiddel Januari 2017 Inhoud Handleiding Elde-Pas als betaalmiddel... 3 1 Opwaarderen van uw Elde-Pas... 3 Stap 1: De website... 3 Stap 2: Registratie...

Nadere informatie

Topicus Jeugdzorg VVE- UP. Functionele beschrijving

Topicus Jeugdzorg VVE- UP. Functionele beschrijving Topicus Jeugdzorg VVE- UP Functionele beschrijving Topicus Jeugdzorg, 17 mei 2013 2 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave...2 Versiebeheer...2 2 Inleiding...3 3 Instellingen VVE- UP...4 4 Beheer...5 5 Smartobject

Nadere informatie

Cliënten handleiding PwC Client Portal

Cliënten handleiding PwC Client Portal Cliënten handleiding PwC Client Portal Mei 2011 (1) 1. Portal van de cliënt Deze beschrijving gaat ervan uit dat u beschikt over inloggegevens voor de portal en over de url van de portal website. Als u

Nadere informatie

Pas van Dronten Instructies voor pashouders

Pas van Dronten Instructies voor pashouders Pas van Dronten Instructies voor pashouders In deze instructies leest u hoe u de Pas van Dronten kunt gebruiken. Er wordt uitgelegd: 1. hoe u de pas kunt registreren op de website www.pasvandronten.nl;

Nadere informatie

ONLINE DEKMELDINGEN. geboorte en nestregistratie. Dit document beschrijft hoe online melding van een dekking, geboorte en nest kan worden gedaan.

ONLINE DEKMELDINGEN. geboorte en nestregistratie. Dit document beschrijft hoe online melding van een dekking, geboorte en nest kan worden gedaan. ONLINE DEKMELDINGEN geboorte en nestregistratie Dit document beschrijft hoe online melding van een dekking, geboorte en nest kan worden gedaan. E.R. Moll 1-10-2012 ONLINE DEKMELDINGEN geboorte en nestregistratie

Nadere informatie

Hashcode Samenstelling Grouper

Hashcode Samenstelling Grouper Hashcode Samenstelling Grouper Vanaf softwareversie 7.0 Versie 20141223 va 07 00 23 december 2014 Inhoudsopgave 1 Algemeen... 3 1.1 Bepaling van de hashcode voor dure geneesmiddelen, OZP en IC... 3 1.2

Nadere informatie

Voorbeeldberichten KRE webserver

Voorbeeldberichten KRE webserver Voorbeelden van berichten voor de webservices binnen KR_Exporteur.wsdl. Datum: 01-10-2015 Versie: 1.3 Status: Definitief Wijzigingsblad Versie Auteur(s) Wijzigingen 1.0 BKD Initiële versie 1.1 BKD Aanvullingen

Nadere informatie

Handleiding bestellen abonnement. Stichting Vlister Openlucht Baden

Handleiding bestellen abonnement. Stichting Vlister Openlucht Baden Handleiding bestellen abonnement Stichting Vlister Openlucht Baden 1. Start Ga naar de site http://www.deloete.nl of http://www.onspolderbad.nl En druk daar op de grote rode knop Bestel NU online LET OP:

Nadere informatie

Stappenplan digitaal inschrijven op overheidsopdrachten via TenderNed

Stappenplan digitaal inschrijven op overheidsopdrachten via TenderNed Stappenplan digitaal inschrijven op overheidsopdrachten via TenderNed 1 2 3 4 5 6 TenderNed is onderdeel van PIANOo, het Expertisecentrum Aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken November 2014

Nadere informatie

Telefoon: +31(0)50 3183031 Fax: +31(0)50 3181656 E-mail: Groningen@mennens.nl

Telefoon: +31(0)50 3183031 Fax: +31(0)50 3181656 E-mail: Groningen@mennens.nl Mennens Amsterdam BV Contactweg 40 1014 AN AMSTERDAM Postbus 8051 1005 AB AMSTERDAM Mennens Dongen BV Metaalstraat 5 5107 ND Dongen Postbus 260 5100 AG Dongen Mennens Groningen BV Duinkerkenstraat 33 9723

Nadere informatie

Ervaar het gemak van MijnOverheid. Uw persoonlijke website voor overheidszaken

Ervaar het gemak van MijnOverheid. Uw persoonlijke website voor overheidszaken Ervaar het gemak van MijnOverheid Uw persoonlijke website voor overheidszaken Toegang tot uw berichten, persoonlijke gegevens en lopende zaken bij de overheid MijnOverheid is overzichtelijk, veilig en

Nadere informatie

Indien u niet aangesloten bent op ons remote management systeem (OPS Core) kunt u via deze website een aantal taken online uitvoeren:

Indien u niet aangesloten bent op ons remote management systeem (OPS Core) kunt u via deze website een aantal taken online uitvoeren: Voorwoord Geachte klant, Hartelijk dank voor uw keuze om het nieuwe portaal e-bizhub te gebruiken. De efficiëntste manier om contact met ons op te nemen en uw machinepark te beheren. Indien u niet aangesloten

Nadere informatie

Versie: 1.1 Datum: 24-11-2014. Handleiding Portal HostedXL

Versie: 1.1 Datum: 24-11-2014. Handleiding Portal HostedXL Versie: 1.1 Datum: 24-11-2014 Handleiding Portal HostedXL Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 2 INLOGGEN... 4 2.1 GEBRUIKERS... 6 2.1.1 Nieuwe gebruiker aanmaken... 6 2.1.2 Bestaande gebruiker aanpassen...

Nadere informatie

1. Wat verandert er aan het controleapparaat per 1 oktober 2012?

1. Wat verandert er aan het controleapparaat per 1 oktober 2012? MEMO Aan/To: Leveranciers van tachograafplichtige voertuigen C.c.: Nederlandse leveranciers van tachografen Van/From: Duurzaamheid en Techniek Datum/Date: 12 september 2012 Kenmerk/Reference: N12.012/DT/EM

Nadere informatie

15/10/2016. Merk: porsche Type: 911 SC TARGA Targa

15/10/2016. Merk: porsche Type: 911 SC TARGA Targa Waarderapport 15/10/2016 GD397G Merk: porsche Type: 911 SC TARGA Model: 911 Uitvoering: 3.0 Carrera Targa INHOUDSOPGAVE V O ERTU IG G EG EV ENS 1-2 Algemeen Vervaldatum & historie Uitgebreid gewicht en

Nadere informatie

InfoTip-RTS. Repair-Tracking-Service. Gebruiksaanwijzing

InfoTip-RTS. Repair-Tracking-Service. Gebruiksaanwijzing InfoTip-RTS Repair-Tracking-Service Gebruiksaanwijzing Volg uw reparaties De InfoTip "Repair-Tracking-Service" RTS is online! Met InfoTip-RTS beschikt u als vakhandel voor het eerst over een Logistiek-

Nadere informatie

Taxis Pitane Link. (gebruikershandleiding) Censys BV - Eindhoven

Taxis Pitane Link. (gebruikershandleiding) Censys BV - Eindhoven Taxis Pitane Link (gebruikershandleiding) Censys BV - Eindhoven Inhoud Wat is Taxis Pitane Link?... 4 Inloggen in Taxis Pitane Link... 5 Wachtwoord vergeten... 6 Startscherm of hoofdmenu... 7 Helpvensters

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Mijn cliëntportaal

Gebruikershandleiding Mijn cliëntportaal Gebruikershandleiding Mijn cliëntportaal www.arienszorgpalet.nl Versie 1 april 2016 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Inloggen Mijn cliëntportaal 4 Voorbeeld Mijn cliëntportaal 6 Mijn afspraken 7 Mijn dossier

Nadere informatie

Beginnen met de Agenda & planning module

Beginnen met de Agenda & planning module Auteur : Reint Endendijk Versie : 1.0 Datum : 22 juni 2010 2 Minimale stappen om te beginnen Introductie Hieronder wordt het minimum aantal stappen om te beginnen met de module Agenda & Planning kort beschreven.

Nadere informatie

Generieke interface energielabels

Generieke interface energielabels Handleiding Generieke interface energielabels In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Directie Woningbouw) 1 Inleiding 3 1.1 Doel 3 1.2 Korte omschrijving 3 1.3 Indeling

Nadere informatie

Handleiding Portaal. Digipoort. Versie 1.55. Datum 25 januari 2012

Handleiding Portaal. Digipoort. Versie 1.55. Datum 25 januari 2012 Handleiding Portaal Digipoort Versie 1.55 Datum 25 januari 2012 Colofon Projectnaam Digipoort Versienummer 1.55 Organisatie Servicecentrum Logius Postbus 96810 2509 JE Den Haag T 0900 555 4555 servicecentrum@logius.nl

Nadere informatie

Beheervoorziening BSN - Use Case Specificatie 21: Registreren opgewaardeerd SoFi-nummer

Beheervoorziening BSN - Use Case Specificatie 21: Registreren opgewaardeerd SoFi-nummer Beheervoorziening BSN - Use Case Specificatie 21: Registreren opgewaardeerd SoFi-nummer Versie 3.4 Datum 3 maart 2015 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 4 1 Hoofdscenario... 4 1.1 Initiatie... 4 1.1.1 Ontvang

Nadere informatie

SMSStunter gateway API

SMSStunter gateway API SMSStunter gateway API Inhoud 1. Verbinden met de gateway 2. Parameters 3. Antwoord codes / Error meldingen 4. Opvragen Credits 5. Voorbeelden 6. DLR 7. Email 2 SMS 1 1. Verbinden met de gateway Er kan

Nadere informatie

Handleiding enquetemaken.be

Handleiding enquetemaken.be Hoofdstuk : Starten met je eigen enquête - Registreren - Enquete Maken - Instellingen Hoofdstuk 2 : Opstellen van de vragenlijst - Vragen maken - Vraagtypes - Vragenlijst beheren - Vertakkingen invoeren

Nadere informatie

Documentatierapport Verkeersprestaties van personenauto's met gegevens over afgelegde voertuigkilometers (VERKEERSPRESTATIETAB)

Documentatierapport Verkeersprestaties van personenauto's met gegevens over afgelegde voertuigkilometers (VERKEERSPRESTATIETAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Verkeersprestaties van personenauto's met gegevens over afgelegde voertuigkilometers (VERKEERSPRESTATIETAB) Datum:15 april 2015

Nadere informatie