Onderzoeksrapport: Landrush numerieke.nl domeinnamen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoeksrapport: Landrush numerieke.nl domeinnamen"

Transcriptie

1 Onderzoeksrapport: Landrush numerieke.nl domeinnamen Door: Vereniging ISPConnect Nederland Datum: 13 maart 2008

2 Inleiding Op 28 februari 2008 werden de numerieke.nl domeinnamen vrijgegeven voor registratie. SIDN deelnemers konden vanaf uur voor hun klanten numerieke.nl domeinnamen bij SIDN registeren. Al zeer snel werd duidelijk dat er organisatorische problemen bestonden: Tientallen SIDN deelnemers klaagden over het feit dat zij bij de start van de landrush van de numerieke.nldomeinnamen tenminste twintig minuten lang geen verbinding kregen met de systemen van SIDN. Toen het na twintig minuten enkele deelnemers weer lukte verbinding te krijgen, waren er volgens SIDN al numerieke.nl domeinnamen ingediend en lukte het deelnemers veelal niet meer de door hun klanten aangevraagde numerieke.nl domeinnamen te registreren. In een gesprek met de directie van SIDN, tijdens de landrush, werd ISPConnect, branchevereniging voor Internet Service Providers, verzekerd dat er op het moment dat veel SIDN deelnemers verbindingsproblemen hadden, er geen excessieve hoeveelheden registraties waren ingediend door enkele partijen. De resultaten van een kort na de landrush uitgevoerde inventarisatie door ISPConnect lieten echter het tegendeel zien. Van de.nl domeinnamen van 0 t/m 2100 bleken 1604 domeinnamen te zijn geregistreerd door een enkele partij, namelijk MijnAlbum BV. Pidom BV, Ilse Media, Postbus 51 en één specifieke privé persoon vielen nog eens 329 domeinnamen ten deel. Slechts 18 domeinnamen uit deze serie konden succesvol worden geregistreerd door andere registranten (zie tabel 1). MijnAlbum BV 1604 Pidom BV 223 Ilse media 46 Postbus Één privé persoon 25 Andere registranten 18 Resolved niet 141 Tabel 1 (domeinen t/m 2100.nl) Een en ander gaf ISPConnect voldoende aanleiding tot het instellen van een onderzoek naar de gang van zaken tijdens de landrush van numerieke.nl domeinnamen. Via de site van ISPConnect konden SIDN deelnemers aan dit onderzoek deelnemen. Middels een persbericht van ISPConnect werden leden en andere SIDN deelnemers hiertoe opgeroepen. Onder andere Radio 1, Webwereld, Nu.nl en Tweakers.net besteedden aandacht aan deze oproep.

3 Resultaten SIDN heeft aangegeven dat 500 van hun deelnemers aan de landrush hebben meegedaan. Hiervan hebben er 81 deelgenomen aan het onderzoek van ISPConnect. 97% van de respondenten vindt de landrush oneerlijk verlopen De resultaten van het onderzoek geven een zeer duidelijk beeld: Maar liefst 97% van de respondenten is (zeer) ontevreden over de gang van zaken tijdens de landrush. Grafiek 1 (Verloop landrush)

4 41% van de respondenten wist géén enkele numerieke.nldomeinnaam voor haar klanten te registreren 84% van de respondenten heeft verbindingsproblemen ervaren tijdens het aanvragen van numerieke.nl domeinnamen. Gemiddeld genomen hebben de respondenten gedurende 36 minuten geen verbinding kunnen maken met de systemen van SIDN en gedurende die tijd ook geen numerieke.nldomeinnamen voor hun klanten kunnen registreren. Ter ondersteuning hebben diverse respondenten aan het onderzoek logsfiles ter beschikking gesteld aan ISPConnect. Uit deze logfiles blijkt dat het voor de betreffende respondenten gedurende een zeer lange periode onmogelijk was gebruik te maken van de systemen van SIDN. Berichten als Deferred: Connection refused by mail.domain registry.nl en connect to mail.domainregistry.nl[ ]: Connection refused (port 25) en remote_smtp defer (111): Connection refused voeren de absolute boventoon in deze logs. Als gevolg van de verbindingsproblemen lukte het respondenten veelal niet de door hun klanten aangevraagde.nl domeinnamen te registreren. De respondenten vroegen gemiddeld 243 domeinnamen aan. Slechts zes procent hiervan kon daadwerkelijk worden geregistreerd. Van de aanvragers heeft 41 procent geen enkele nummerieke.nl domeinnaam kunnen registreren (zie grafiek 2). Grafiek 2 (percentage succesvol geregistreerde domeinen)

5 65% van de respondenten vindt dat de landrush over moet Op de vraag wat er nu moet gebeuren, stelt 65% van de respondenten dat de landrush numerieke.nl domeinnamen overnieuw moet. 34% van de respondenten stelt dat een extern onderzoek voldoende is. Op de vraag of er een extern onderzoek moet komen antwoord 95% van de respondenten met ja. Grafiel 3 (vervolg landrush)

6 96% van de respondenten ontevreden over de rol van SIDN De rol van de SIDN in dezen blijft niet onopgemerkt. Slechts vier procent van de ondervraagden vindt dat de SIDN op dezelfde voet door kan gaan. 58% geeft aan dat er beter toezicht zou moeten komen op de SIDN, 19% vindt zelfreflectie van de directie van SIDN noodzakelijk en nog eens 19% is zelfs van mening dat de directie van SIDN op moet stappen. Grafiek 4 (rol SIDN) Het was voor de respondenten mogelijk om hun opmerkingen en ideeën in te sturen. De SIDN werd met name bekritiseerd op de voorbereiding van de landrush. Enkele reacties: Het lijkt erop alsof de SIDN met inmiddels jarenlange ervaring met het beheren en registreren van domeinnamen, nog steeds over onvoldoende kennis en ervaring beschikt om een landrush in goede banen te leiden. Wij hebben SIDN herhaaldelijk gewaarschuwd dat de toeloop op de mailservers hoger zou zijn dan verwacht. In mijn ogen heeft de SIDN geblunderd. ( ) het is belachelijk dat een deelnemer met 35 servers toegelaten wordt.

7 Conclusies Landrush numerieke.nl domeinnamen moet overnieuw Het onderzoek van ISPConnect bevestigd de eerdere vermoedens dat de landrush oneerlijk verlopen is. De eerste minuten van de landrush zijn cruciaal. Doordat ruim driekwart van de respondenten gedurende gemiddeld de eerste 36 minuten van de landrush geen verbinding konden krijgen met de systemen van SIDN, hadden zij geen eerlijke kans om de door hun klanten aangevraagde numerieke.nl domeinnamen te registreren. Dit wordt bevestigd door het feit dat maar liefst 41% van de respondenten géén enkele door hun klanten aangevraagde numerieke.nl domeinnaam heeft weten te registreren. Alle numerieke.nldomeinnamen die hun klanten hadden aangevraagd waren namelijk al weggekaapt op het moment dat zij verbinding met de systemen van SIDN wisten te krijgen. Op basis van de bevindingen uit ons onderzoek trekt ISPConnect de volgende conclusie: De landrush van de numerieke.nl domeinnamen is een complete mislukking en moet overnieuw. Hiermee sluit ISPConnect zich bij de respondenten aan waarvan bijna tweederde (65 %) stelt dat de landrush overnieuw moet worden gehouden. Meer toezicht op SIDN noodzakelijk De respondenten vinden vrijwel allemaal dat er bij SIDN iets moet veranderen. Van de respondenten vindt 58% dat er beter toezicht op SIDN moet komen, 19% vindt dat de SIDN directie eens grondig aan zelfreflectie moet doen en nog eens 19% is van mening dat de SIDN directie op moet stappen. ISPConnect sluit zich aan bij de meerderheid die vindt dat er beter toezicht op SIDN moet komen. In mei 2007 heeft ISPConnect de Raad van Toezicht van SIDN gevraagd een lid te benoemen dat midden in het deelnemersveld staat. Dit voorstel werd door de Raad van Toezicht afgewezen omdat de Raad van Toezicht van SIDN garant staat voor adequaat toezicht en de organisatie zelf voorziet in de borging van de behoeften van haar klanten. ISPConnect is van mening dat door het verloop van de landrush numerieke.nl domeinnamen het tegendeel is gebleken. Gezien de recente ontwikkelingen wil ISPConnect dat er twee nieuwe leden van de Raad van Toezicht worden benoemd, die goed zicht hebben op de behoeften en wensen van tussenpersonen om zo de belangen van consumenten en andere gebruikers van.nl domeinnamen te borgen.