Aansluitdocument webservices. VSP-EDP Validatiemodule

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aansluitdocument webservices. VSP-EDP Validatiemodule"

Transcriptie

1 Aansluitdocument webservices VSP-EDP Validatiemodule Versie 2.0 Pagina 2 van 20

2 Historie Versie Datum Veranderingen Initiële versie Wijzigingen n.a.v. opmerkingen reviewteam VECOZO Wijzigingen WSDL: Referentie optioneel geworden Resultaatcode VSPEDP357 toegevoegd Verduidelijking HTTPS Wijzigingen WSDL (namespaces) + bijwerken resultaatcodes en types Bijwerken n.a.v. versie 1.2 Resultaatcode 309 komt niet meer terug Bijwerken n.a.v. VSP-EDP Herstructurering - Nieuwe VECOZO huisstijl Referenties REF WSDL Validatie Indienen WSDL Validatie Opvragen WSDL Validatie Ontvangen Naam document vsp_edp_incoming_validatie_indienen_flat vsp_edp_incoming_validatie_downloaden_flat vsp_edp_outcoming_validatie_flat Pagina 3 van 20

3 Inhoudsopgave 1 Inleiding Communicatie HTTPS Certificaten Niet geauthenticeerd XML SOAP Bestandsuitwisseling Versiebeheer Zip Foutafhandeling SOAP Fault Communicatie VSP-EDP Validatiemodule specifiek VSP-EDP Validatiemodule Functionaliteit Inleiding Functionaliteit Overzicht Controleproces Levenscyclus VSP-EDP Validatiemodule webservices Overzicht Validatie Indienen service Validatie Opvragen service Validatie Ontvangen service Bijlage A WSDL endpoints per omgeving Bijlage B Operaties versus Resultaatcodes Bijlage C VECOZO Meldingen Pagina 4 van 20

4 1 Inleiding Dit document is bedoeld voor software ontwikkelaars en de afdeling Functioneel beheer VECOZO. De scope beperkt zich tot de webservices van VSP-EDP Validatiemodule en richt zich op het ondersteunen bij het integreren van externe systemen met de webservices van VECOZO. Indien u extra informatie wenst, of problemen ondervindt tijdens de integratie, kunt u contact opnemen met de helpdesk voor softwareleveranciers van VECOZO. Het telefoonnummer is en het adres is De WSDL endpoints zijn beschreven in Bijlage A WSDL endpoints per omgeving. 2 Communicatie In dit hoofdstuk is de communicatie tussen VECOZO en externe partijen beschreven. 2.1 HTTPS Als applicatieprotocol wordt gebruik gemaakt van HyperText Transfer Protocol Secure. Voor de versleuteling van de gegevens worden SSL 3.0 en TLS 1.0 ondersteund. HTTPS is een vereiste voor het gebruik van webservices van VECOZO. 2.2 Certificaten VECOZO vereist dat het server certificaat van de externe partij is uitgegeven door een Certificate Authority die vertrouwd wordt door VECOZO. Om deze communicatie mogelijk te maken kan men dit als volgt configureren in Windows (IIS): 1. Voeg het VECOZO rootcertificaat toe aan de Trusted Root Certification Authority 2. Zorg dat een eigen certificaat is toegevoegd aan de website, zodat de website onder HTTPS beschikbaar is. (bijvoorbeeld met een certificaat van VeriSign of Thawte) VECOZO zal bij uitgaande aanroepen naar webservices van externe partijen altijd gebruik maken van een client certificaat. Beide certificaten zorgen ervoor dat vanuit beide kanten de data uitwisseling versleuteld kan worden. Om zeker te zijn dat de aanroepen enkel met het gewenste VECOZO certificaat kunnen gebeuren dient hierop een controle plaats te vinden. Dit kan bijvoorbeeld door het uitlezen van de thumbprint van het certificaat of in IIS kan dit ook door gebruik te maken van een Client Certificate Mapping. De public keys van de client certificaten en de VECOZO root certificaten zijn te downloaden op de website van VECOZO. Via onderstaande URL s zijn de public keys voor die verschillende omgevingen te vinden. Test: Productie: Voor de authenticatie bij VECOZO wordt gebruik gemaakt van door VECOZO uitgegeven client certificaten (X.509). Enkel systeem certificaten kunnen gebruikt worden om een webservice van VECOZO aan te roepen. Voor de test- en acceptatieomgeving geldt dat alleen testcertificaten (uitgegeven door VECOZO TEST G2) geaccepteerd worden. In de productieomgeving worden enkel productiecertificaten geaccepteerd (uitgegeven door VECOZO G2). 2.3 Niet geauthenticeerd Indien er geen certificaat wordt aangeboden of wanneer het certificaat verlopen is wordt de fout HTTP 403 teruggegeven. Pagina 5 van 20

5 2.4 XML De berichten moeten worden uitgewisseld in XML 1.0 met als encoding UTF-8. Dit wordt als volgt aangegeven: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 2.5 SOAP Alle webservices die VECOZO aanbiedt ondersteunen SOAP 1.1 en SOAP 1.2 en ondersteunen ook MTOM 1. De webservices die door externe partijen geïmplementeerd worden, moeten minstens SOAP 1.1 ondersteunen. VECOZO zal kan zowel SOAP 1.1 als SOAP 1.2 berichten naar externe partijen versturen. 2.6 Bestandsuitwisseling Voor de uitwisseling van bestanden wordt gebruikt gemaakt van base64encoding 2. DIME wordt niet ondersteund. Veel webservice frameworks coderen een bestand al naar base64 formaat tijdens het genereren van een SOAP bericht. In dat geval hoeft u uiteraard het bestand zelf niet nog eens te coderen. 2.7 Versiebeheer De versie van de WSDL staat na de dubbele punt genoemd in de targetnamespace van de WSDLdefinitie. Indien een nieuwe versie van de WSDL wordt gerealiseerd wordt dit versienummer opgehoogd van bijvoorbeeld v1 naar v2. Voorbeeld: targetnamespace="urn:www-vecozo-nl:<applicatie>:<methode>:v1" 2.8 Zip De bestanden die gezipt worden. Het bestand moet aangemaakt zijn volgens versie 2.0 of hoger van de.zip-specificatie. Hierbij dient het DEFLATE-algoritme voor bestandscompressie te worden gebruikt. DEFLATE64 wordt niet ondersteund. 2.9 Foutafhandeling VECOZO stopt (na een aantal pogingen) met versturen van berichten indien de webservice van externe partij niet bereikbaar is of als er bij het aanroepen van de webservice te veel foutmeldingen optreden. Er wordt een notificatie verstuurd naar het adres dat is ingesteld voor de betreffende webservice. De te versturen berichten worden bijgehouden in een queue en doorgestuurd zodra de situatie is hersteld en VECOZO het versturen weer activeert SOAP Fault Als er een technische fout optreedt in een webservice van VECOZO, dan wordt er een SOAP Fault verstuurd naar de client. De exacte structuur van de Fault is beschreven in de WSDL van de betreffende webservice. De SOAP Fault bevat twee belangrijke elementen: een resultaatcode en een message Niet geautoriseerd Wanneer er wel een geldig certificaat is aangeboden, maar de gebruiker waaraan dit certificaat is gekoppeld, is niet geautoriseerd om die actie uit te voeren, wordt de Fault met resultaatcode <Applicatie>001 verstuurd. 1 een methode om op efficiënte wijze binaire data naar en van webservices te versturen. 2 Pagina 6 van 20

6 Als u toch het juiste certificaat hebt aangeboden, dient u contact op te nemen met de helpdesk om aan de gebruiker de juiste autorisaties toe te kennen! Hieronder wordt een voorbeeld (fictief) getoond van deze Fault. <s:envelope xmlns:s=" <s:body> <s:fault> <s:code> <s:value>s:sender</s:value> </s:code> <s:reason> <s:text xml:lang="">not authorized</s:text> </s:reason> <s:detail> <FaultContract xmlns="urn:www-vecozo-nl:vsp:edp:indienen:v1" xmlns:a="urn:wwwvecozo-nl:types:vsp:awbz:faultcontract" xmlns:i=" <a:resultaatcode><applicatie>001</a:resultaatcode> <a:message>not authorized</a:message> </FaultContract> </s:detail> </s:fault> </s:body> </s:envelope> Figuur Onbekende technische fout Als er aan de kant van VECOZO een technische fout optreedt tijdens het uitvoeren van een operatie, zal de Fault met resultaatcode <Applicatie>999 verstuurd worden. Als deze fout vaker optreedt, kunt u contact opnemen met de helpdesk voor softwareleveranciers van VECOZO. Hieronder wordt een voorbeeld (fictief) getoond van deze Fault. <s:envelope xmlns:s=" <s:body> <s:fault> <s:code> <s:value>s:sender</s:value> </s:code> <s:reason> <s:text xml:lang="">onbekende technische fout</s:text> </s:reason> <s:detail> <FaultContract xmlns="urn:www-vecozo-nl:types:vsp:awbz:faultcontract" xmlns:i=" <Resultaatcode><Applicatie>999</Resultaatcode> <Message>Onbekende technische fout</message> </FaultContract> </s:detail> </s:fault> </s:body> </s:envelope> Figuur 2 Pagina 7 van 20

7 3 Communicatie VSP-EDP Validatiemodule specifiek In dit hoofdstuk is de communicatie tussen VECOZO en externe partijen specifiek m.b.t. de VSP-EDP Validatiemodule beschreven. 3.1 Bestandsgrootte Een bestand dat aangeleverd wordt bij VECOZO mag maximaal 10 MB groot zijn (al dan niet gecomprimeerd). De inhoud van een ZIP-bestand mag uitgepakt maximaal 100 MB groot zijn. Ook mag een ZIP-bestand maximaal 30 bestanden bevatten. 3.2 Bewaartermijn validatieresultaten Het Systeem zal het fysieke EI-bestand, metagegevens rondom het EI-bestand en het validatieresultaat zelf verwijderen vijf dagen nadat het de status Correct bevonden of Afgekeurd heeft verkregen. Er wordt 1x per dag (rond middernacht) bekeken welke gegevens verwijderd moeten worden door het systeem. Deze worden dan op dat moment ook verwijderd. Pagina 8 van 20

8 4 VSP-EDP Validatiemodule Functionaliteit 4.1 Inleiding Dit hoofdstuk geeft een beschrijving van de aangeboden webservices: wat de functionaliteit van iedere webservice is en wanneer welke webservice gebruikt moet worden en hoe de webservices samenhangen. 4.2 Functionaliteit Als VECOZO een EI-bestand ontvangt ter validatie wordt dit bestand opgeslagen en ontvangt de indiener een response met daarin een uniek validatie ID. In het geval dat de aanlevering een ZIPbestand met daarin meerdere EI-bestanden betreft ontvangt de verzender een reeks met unieke ID s. Na ontvangst voert VECOZO de bestand- en routeringscontroles uit. Zie hiervoor paragraaf 4.4 Controleproces. Als resultaat kunnen er één VECOZO melding en/of één of meerdere VEKTIS meldingen opgeslagen worden. VECOZO zal hierbij aangeven op welke regel en rubriek de fout zich voordeed. Ook zal VECOZO, net zoals in het reguliere verwerkingsproces, een EI-retourbestand genereren. Na uitvoering van de controles wordt het validatieresultaat beschikbaar gesteld via de website of via een push of pull mechanisme. Als de indiener heeft aangegeven notificaties te willen ontvangen zal er ook een notificatie verstuurd worden. Indien de indiener een webservice heeft geïmplementeerd om validatieresultaten te ontvangen zal het validatieresultaat direct doorgestuurd worden naar deze webservice. De indiener heeft de mogelijkheid om zelf een webservice te implementeren (PUSH) om de validatieresultaten automatisch te ontvangen of een webservice aan te roepen (PULL) om de validatieresultaten op te vragen. De validatieresultaten kunnen altijd opgehaald worden via de website. Tijdens het schrijven van versie 2.0 is de schaduwdraaiperiode in volle gang. Declaratieregels die niet voldoen aan de nieuwe controles worden niet afgekeurd maar gesignaleerd. Dit onderscheidt is zichtbaar op de website maar niet bij het gebruik van validatiemodule webservices. Pagina 9 van 20

9 4.3 Overzicht In onderstaande figuur is de validatie van EI-bestanden weergegeven in de vorm van methode aanroepen. In de figuur wordt uitgegaan van een volledige geautomatiseerde oplossing. Onder de figuur is een tabel opgenomen met de methode aanroepen en toelichting. Figuur 3 Methode Indienen bestand Toelichting De indiener verstuurt een bestand naar VECOZO. Dit kan een gezipt of niet gezipt bestand met hierin een EI-bericht. Er kunnen optioneel twee adressen meegegeven worden waar vervolgens notificaties naar toegestuurd worden. Als VECOZO het bestand ontvangt, wordt het opgeslagen en wordt direct een response bericht gestuurd naar de indiener. Het responsebericht geeft de validatieid s terug van het bestand of van de bestanden. Pagina 10 van 20

10 Methode Controleren Toelichting Na ontvangst voert VECOZO een aantal controles uit op het aangeleverde bestand. Als het bestand aan alle controles voldoet, wordt het bestand goedgekeurd. De indiener van het bestand ontvangt een statuswijzigingsmelding. Als het bestand wordt afgekeurd wordt er een retourbestand gegenereerd en verstuurd. De indiener van het bestand ontvangt ook een statuswijzigingsmelding. Als het niet mogelijk is om een retourbestand te genereren ontvangt de indiener van het bestand alleen een statuswijzigingsmelding. Zie paragraaf 4.4 Controleproces voor meer informatie. OpvragenValidatielijst OpvragenValidatieResultaat Versturen Statuswijzingsmelding VersturenValidatieResultaat De goedgekeurde EI-bestanden worden opgehaald door eerst de validatieid s op te vragen van de gevalideerde bestanden en vervolgens één voor één op te halen op basis van het validatieid. Bij een statuswijziging van het EI-bestand (een afkeuring is ook een statuswijziging) wordt een statuswijziging via de mail gestuurd (indien deze is meegegeven) Hiermee wordt het resultaat van een validatie direct doogestuurd naar de indiener. (PUSH) Pagina 11 van 20

11 4.4 Controleproces Het controleproces bestaat uit vier onafhankelijke controles. In onderstaande tabel zijn ze beschreven: Controle Omschrijving Retourbestand bij fout Parsercontrole Controleren of het een EI-bestand is. Nee Bestandscontrole Controleren correcte vulling voorlooprecord en Ja sluitrecord. Recordcontrole Controle op de detailrecords in het bestand Ja Als het bestand wordt afgekeurd op basis van de parsercontroles is het niet mogelijk om een retourbestand te genereren en te versturen. Het retourbericht bestaat dan alleen uit een retourcode. In onderstaande tabel is weergegeven welke foutmelding bij welke soort controle hoort. De foutafhandeling voor een heen en retourbericht is zoveel mogelijk hetzelfde met als uitzondering dat alleen op een heenbestand een retourbestand gestuurd kan worden. Controle Declaratiebestand Retourbestand Parscontrole 1 Het voorlooprecord ontbreekt VECMELD001 VECMELD001 CODE EXTERNE-INTEGRATIEBERICHT + VECMELD002 VECMELD002 2 VERSIENUMMER BERICHTSTANDAARD + SUBVERSIENUMMER BERICHTSTANDAARD wordt niet ondersteund Bestandscontrole 3 4 Het voorlooprecord is verkeerd gevuld Het sluitrecord ontbreekt of is verkeerd gevuld Genereer retourbestand en Vektis Melding Genereer retourbestand en Vektis Melding Vektis Melding of VECOZO Melding VECMELD007 bij rubrieken die niet in het EI-bestand staan 3 Vektis Melding of VECOZO Melding VECMELD007 bij rubrieken die niet in het EI-bestand staan 3 3 De eerste gevonden fout zal worden gebruikt als Vektis of VECOZO melding. Indien er fouten zijn die kunnen leiden tot allebei type meldingen dan zal ook de eerst gevonden fout bepalen welke melding er aanwezig zal zijn. Pagina 12 van 20

12 4.5 Levenscyclus Hieronder is de levenscylus van een te valideren bestand weergegeven in de vorm van een statusovergang diagram. Figuur 4 - De door VECOZO ontvangen bestanden krijgen de status ontvangen indien ze gevalideerd kunnen worden. - Na de controle (validatie) is de status van het bestand Correct bevonden indien er geen fouten in het bestand aanwezig zijn en Afgekeurd indien dit wel het geval is. Pagina 13 van 20

13 5 VSP-EDP Validatiemodule webservices 5.1 Overzicht VSP-EDP Validatiemodule is gerealiseerd met gebruikmaking van drie webservices. Twee webservices zijn geïmplementeerd door VECOZO. De andere webservice is optioneel en kan geïmplementeerd worden door de zorgzorgverzekeraars en de zorgaanbieders (externe partij). In onderstaande figuur zijn de webservices schematisch weergegeven. Figuur 5 Webservice Validatie Indienen Validatie Opvragen Validatie Ontvangen Paragraaf VECOZO 5.2 Validatie Indienen service 5.3 Validatie Opvragen service Externe partij 5.4 Validatie Ontvangen service 5.2 Validatie Indienen service Dit is een service die een endpoint aanbiedt waarop EI-bestanden of ZIP-bestanden (met daarin EIbestanden) ingediend kunnen worden bij VECOZO. De technische beschrijving van de operaties en berichtstructuur is terug te vinden in [WSDL Validatie Indienen] Operatie ValiderenEIBestand Deze operatie wordt aangeroepen om één of meerdere declaraties (gezipt) in te dienen ter validatie. Er wordt direct een response bericht gestuurd met hierin per ingediende EI-bestand een uniek nummer, het validatieid. Vermeld wordt ook of het EI-bestand gevalideerd kan worden. Dit is bijvoorbeeld niet het geval wanneer het bestand groter is dan 10MB. Zie voor de mogelijke andere resultaatcodes en uitleg Bijlage B Operaties versus Resultaatcodes. Beperkingen Bestandsgrootte Aantal bestanden Omschrijving Een bestand dat ingediend wordt mag, uitgepakt, voor heenberichten maximaal 100MB groot zijn, en voor retourberichten maximaal 120MB groot zijn. De te versturen (gezipte) bestanden mogen niet groter zijn dan 10MB. Er mogen maximaal 30 bestanden in één gezipt bestand worden Pagina 14 van 20

14 Beperkingen Omschrijving aangeleverd Berichten Onderstaand de berichten die een rol spelen bij de operaties van de Validatie Indienen service. Figuur 6 Veldnaam Bestandsgrootte Bestand.Bestandsnaam ValidatieIndienenResponse.Bestandsnaam Data Indiener adres Referentie Resultaatcode ValidatieID Toelichting Aanwezig om te verifiëren of de gestuurde data aan deze grootte voldoet. Naam van het bestand zonder padnaam. Als deze niet aanwezig is dan wordt de naamgeving ValidatieBestand + datumtijd. Nodig in verband met afhandeling ZIP-bestand waarvan onbekend is voor de indiener voor welk bestand in het ZIP-bestand er een resultaatcode wordt teruggegeven. Base64Encoded Optioneel. Het adres waar de resultaten van de validatie naartoe gestuurd worden. Hieronder valt ook het op de hoogte worden gehouden van moment van verwijderen van de validatieresultaten (4x een per validatie). Referentie van de indiener van een bestand ter validatie. Het resultaat van de ontvangst van een te valideren bestand. Zie Bijlage B Operaties versus Resultaatcodes. Het unieke ID dat gekoppeld wordt aan een validatieresultaat. Het is afwezig indien de controle niet uitgevoerd kon worden (bestand te groot bijvoorbeeld). Pagina 15 van 20

15 5.3 Validatie Opvragen service Dit is een service die een endpoint aanbiedt waarop de resultaten van validaties kunnen worden opgevraagd. De technische beschrijving van de operaties en berichtstructuur is terug te vinden in [WSDL Validatie Opvragen] Operatie OpvragenValidatieresultaten Deze operatie kan aangeroepen worden om validatieresultaten op te vragen die klaarstaan om opgehaald te worden. Er wordt een lijst van 0 of meer ValidatieID s teruggegeven. Optioneel kan er één ValidatieID worden meegegeven. In dat geval wordt het resultaat van de validatie met het betreffende ValidatieID teruggegeven Operatie DowloadValidatieresultaat Op basis van een (eerder opgehaald) ValidatieID kunnen met deze operatie de validatieresultaten opgevraagd worden inclusief een gegenereerd EI-retourbestand Berichten Onderstaand de berichten die een rol spelen bij de operaties van Validatie Opvragen service. Figuur 7 Veldnaam Toelichting AantalResultaten Als het aantal resultaten 0 is zijn er ook geen validatieresultaten aanwezig. Dit getal kan hoger zijn dan de maximaal 1000 aanwezige resultaten. Bestandsgrootte Grootte van de aanwezige data om kilobytes. Bestandsnaam De naam wordt gegeneerd: Validatie_Retourbestand_ + ValidatieID. CodeExterneIntegratie Uit het bestand gelezen CEI. Bijv: 101 Data Base64Encoded EIStandaardCode Aan de hand van het bestand geconstateerde code van de EI-standaard. Bijv: ZH308 Pagina 16 van 20

16 Veldnaam EIStandaardVersie EIStandaardSubversie IdentificatieDetailRecord Kenmerkrecord Meldingcode MeldingOmschrijving Referentie Regelnummer Resultaatcode Retourbestand Rubrieknummer Status ValidatieID Toelichting Uit het bestand gelezen EI-Standaard versie Uit het bestand gelezen EI-Standaard subversie. Als er geen subversie aanwezig is dan is deze 00. Identificatie van het detailrecord waar de validatie is misgegaan. Deze identificatie komt uit het bestand. Kenmerk van het record waar de de validatie is misgegaan. Het kenmerk komt uit een record in het bestand. Code van de melding. Zie Bijlage C VECOZO Meldingen voor de VECOZO meldingen Omschrijving van de melding. Zie Bijlage C VECOZO Meldingen voor de VECOZO meldingen. Referentie gegeven bij het indienen van een te valideren bestand. Het nummer van de regel waar de meldingcode betrekking op heeft indien dit te bepalen is. Een unieke code die aangeeft wat de status van het ontvangen bericht is. Zie Bijlage B Operaties versus Resultaatcodes. Het door VECOZO gegenereerde retourbestand wanneer de ingediende declaratie is afgekeurd. De rubriek waar de meldingcode betrekking op heeft indien dit te bepalen is. De status van de validatie. De identificatie van de validatie. 5.4 Validatie Ontvangen service Dit is een service die een endpoint aanbiedt waarop VECOZO validatieresultaten zal doorsturen en eventuele EI-retourbestanden. De technische beschrijving van de operaties en berichtstructuur is terug te vinden in [WSDL Validatie Ontvangen] Operatie Validatieresultaat Operatie die door een externe partij wordt geïmplementeerd om de validatieresultaten via een webservice te kunnen ontvangen Berichten Onderstaand de berichten die een rol spelen bij de operaties van Validatie Ontvangen service. Pagina 17 van 20

17 Figuur 8 Veldnaam Toelichting Bestandsgrootte Grootte van de aanwezige data om kilobytes. Bestandsnaam De naam wordt gegeneerd: Validatie_Retourbestand_ + ValidatieID. CodeExterneIntegratie Uit het bestand gelezen CEI. Bijv: 101 Data Base64Encoded EIStandaardCode Aan de hand van het bestand geconstateerde code van de EI-standaard. Bijv: ZH308 EIStandaardSubversie Uit het bestand gelezen EI-Standaard subversie. Als er geen subversie aanwezig is dan is deze 00. EIStandaardVersie Uit het bestand gelezen EI-Standaard versie IdentificatieDetailRecord Identificatie van het detailrecord waar de validatie is misgegaan. Deze identificatie komt uit het bestand. Kenmerkrecord Kenmerk van het record waar de de validatie is misgegaan. Het kenmerk komt uit een record in het bestand. Meldingcode Code van de melding MeldingOmschrijving Omschrijving van de melding Referentie Referentie gegeven bij het indienen van een te valideren bestand. Regelnummer Het nummer van de regel waar de meldingcode betrekking op heeft indien dit te bepalen is. Resultaatcode Een unieke code die aangeeft wat de status van het ontvangen bericht is. Zie Bijlage B Operaties versus Resultaatcodes. Retourbestand Het door VECOZO gegenereerde retourbestand wanneer de ingediende declaratie is afgekeurd. Rubrieknummer De rubriek waar de meldingcode betrekking op heeft indien dit te bepalen is. Status De status van de validatie. ValidatieID De identificatie van de validatie. Pagina 18 van 20

18 Bijlage A WSDL endpoints per omgeving WSDL endpoints zonder Soap11 extensie ondersteunen SOAP 1.2 Test Acceptatie Productie Pagina 19 van 20

19 Bijlage B Operaties versus Resultaatcodes Functionele fouten worden teruggekoppeld d.m.v. een resultaatcode in het response bericht. In onderstaande tabel zijn alle resultaatcodes opgenomen die voor kunnen komen binnen de VSP-EDP Validatiemodule. Webservice operaties Resultaat Omschrijving code Technisch VSPEDP001 Niet geautoriseerd X X X X VSPEDP999 Onbekende technische fout X X X X VSPEDP Succes VSPEDP101 EI-bestand succesvol ontvangen door validatie. X VSPEDP110 Lijstopvraag succesvol. X VSPEDP111 Validatieresultaat op vraag succesvol. X VSPEDP112 Validatieresultaat succesvol ontvangen door ontvangende partij. X VSPEDP Foutmelding VSPEDP303 Het declaratiebestand is groter dan 100MB en kan niet worden verwerkt. X VSPEDP304 Het aangeleverde bestand is groter dan 10MB en kan niet worden verwerkt. X VSPEDP330 Validatieresultaat kon niet worden ontvangen. X VSPEDP331 Met het gegeven validatieid kan geen validatieresultaat worden gevonden. X X VSPEDP347 Één van de adressen is onjuist. X VSPEDP348 De bestandsgrootte is niet gelijk aan de grootte van het bestand. X VSPEDP353 De maximale grootte van de aanlevering mag maar 10MB zijn. X VSPEDP354 Een ZIP-bestand mag maximaal 30 EI-bestanden bevatten. X VSPEDP356 Status kon niet worden opgevraagd voor EDP EIdeclaratiebestand. VSPEDP357 De bestandsnaam (van het EI-bestand in de ZIP) mag maximaal 150 karakters bevatten. X VSPEDP362 De bestandsnaam (van het EI-bestand in de ZIP) mag alleen cijfers, letters, koppeltekens, liggende streepjes en punten X bevatten. De volgende resultaatcodes worden vermeld in de WSDL maar worden niet teruggegeven: VSPEDP327, VSPEDP328, VSPEDP329, VSPEDP355. Bij de eerstvolgende update van de WSDL zullen deze verwijderd worden. Operatie ValiderenEIBestand Operatie OpvragenValidatieresultaten Operatie DowloadValidatieresultaat Operatie Validatieresultaat Pagina 20 van 20

20 Bijlage C VECOZO Meldingen Hieronder de lijst met de mogelijke VECOZO Meldingen. Code VECMELD001 VECMELD002 VECMELD006 VECMELD007 Omschrijving Het ingediende bestand is geen EI-bestand. Declaratiebestand voldoet niet aan een ondersteunde standaard. De standaard voor het ingediende bestand is niet toegestaan. Rubrieknummer <rubrieknummer> bevat geen waarde of een onjuiste waarde. Pagina 21 van 20

FOUTAFHANDELINGEN TIJDENS HET AANLEVEREN VAN BESTANDEN VOOR KNOOPPUNTDIENSTEN WMO EN JW

FOUTAFHANDELINGEN TIJDENS HET AANLEVEREN VAN BESTANDEN VOOR KNOOPPUNTDIENSTEN WMO EN JW FOUTAFHANDELINGEN TIJDENS HET AANLEVEREN VAN BESTANDEN VOOR KNOOPPUNTDIENSTEN WMO EN JW Versie 1.0 Datum November 2015 Auteur Communicatie Inlichtingenbureau 1 Inleiding... 4 Aanlevermethoden bestanden...

Nadere informatie

Inleiding. Programma instelling voor gebruik EDP

Inleiding. Programma instelling voor gebruik EDP Inleiding Het is mogelijk om de declaraties elektronisch rechtstreeks vanuit Winmens in te dienen bij Vecozo. Zo kunt u als u een (verzamel)zip maakt bij declaratie inzien deze meteen indienen bij Vecozo.

Nadere informatie

Declareren. Stap 1 Openstaande behandelingen

Declareren. Stap 1 Openstaande behandelingen Declareren Stap 1 Openstaande behandelingen Bij het programma onderdeel Declaratie, Openstaande behandelingen (zorgverzekeraars) kunt u kijken welke welke behandelingen er nog niet gedeclareerd zijn. Druk

Nadere informatie

Uniforme Pensioen Aangifte (UPA)

Uniforme Pensioen Aangifte (UPA) Beschrijving Koppelvlak Uniforme Pensioen Aangifte (UPA) De standaard voor het digitaal uitwisselen van werknemer- en salarisgegevens tussen werkgevers, administratiekantoren en pensioenuitvoerders. Uitgave

Nadere informatie

Aansluitdocument webservices COV VZ801/802

Aansluitdocument webservices COV VZ801/802 Aansluitdocument webservices COV VZ801/802 Documentversie 1.0 Uitgave 4 Definitief Pagina 1 van 32 Historie Versie Status Auteur Datum Veranderingen 1.0 Uitgave 1 Definitief Jeroen Jansen 20-apr- 2012

Nadere informatie

Uniforme Pensioen Aangifte (UPA)

Uniforme Pensioen Aangifte (UPA) Beschrijving Koppelvlak Uniforme Pensioen Aangifte (UPA) De standaard voor het digitaal uitwisselen van werknemer- en salarisgegevens tussen werkgevers, administratiekantoren en pensioenuitvoerders. Uitgave

Nadere informatie

Uniforme Pensioen Aangifte (UPA)

Uniforme Pensioen Aangifte (UPA) Beschrijving Koppelvlak Uniforme Pensioen Aangifte (UPA) De standaard voor het digitaal uitwisselen van werknemer- en salarisgegevens tussen werkgevers, administratiekantoren en pensioenuitvoerders. Uitgave

Nadere informatie

HDN DARTS WEB AUTHENTICATIE

HDN DARTS WEB AUTHENTICATIE HDN DARTS WEB AUTHENTICATIE HDN Helpdesk T: 0182 750 585 F: 0182 750 589 M: helpdesk@hdn.nl Copyright Communications Security Net B.V. Inhoudsopgave 1. INLEIDING OP HET ONTWERP... 3 1.1 HET DOEL VAN DIT

Nadere informatie

Downloaden en uitpakken van een retourbericht

Downloaden en uitpakken van een retourbericht Downloaden en uitpakken van een retourbericht Wanneer u een retourbericht van de instantie heeft terugontvangen, dan zijn dezen te downloaden op de website van Vecozo. Deze retourberichten zijn gecomprimeerd;

Nadere informatie

Ontwerp Interfaces Zorgverzekeraar. Machtigingen

Ontwerp Interfaces Zorgverzekeraar. Machtigingen Ontwerp Interfaces Zorgverzekeraar Machtigingen Versie 4.3 Definitief Ontwerp Interfaces Zorgverzekeraar Versie 4.3 Datum 14-10-2011 Pagina 1 van 33 Historie Versie Datum Auteur Veranderingen 4.0 7-3-2011

Nadere informatie

Handleiding Noodvoorziening XML ijw/iwmo 1 maart 2017

Handleiding Noodvoorziening XML ijw/iwmo 1 maart 2017 Handleiding Noodvoorziening XML ijw/iwmo 1 maart 2017 Handleiding Noodvoorziening XML ijw/iwmo 1 / 9 Inhoud Inleiding 3 1 Werken met de Noodvoorziening 4 1.1 Toelichting 5 1.2 In drie stappen bestanden

Nadere informatie

Het leveren en declareren van jeugdhulp

Het leveren en declareren van jeugdhulp Het leveren en declareren van jeugdhulp Gecontracteerde aanbieders voor jeugdhulp in de regio s Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland hebben twee formele momenten van gegevensuitwisseling met hun

Nadere informatie

Poortcontroles en afhandeling OLP

Poortcontroles en afhandeling OLP Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf Stichting Raad voor Arbeidsverhoudingen Schoonmaak- en Glazenwassersbranche Poortcontroles en afhandeling OLP De uitvoering

Nadere informatie

Inzenden en ontvangen aangifte

Inzenden en ontvangen aangifte UPA Inzenden en ontvangen aangifte Specificaties koppelvlak Versie 1.0 Inhoud 1 Doel document... 2 2 Aanlevering bestanden... 2 2.1 Webservices... 2 2.2 FTP... 4 2.3 Secure cloud... 4 3 Aanlevering MDV/PLO...

Nadere informatie

Uniforme Pensioen Aangifte (UPA)

Uniforme Pensioen Aangifte (UPA) Beschrijving Koppelvlak Uniforme Pensioen Aangifte (UPA) De standaard voor het digitaal uitwisselen van werknemer- en salarisgegevens tussen werkgevers, administratiekantoren en pensioenuitvoerders. Uitgave

Nadere informatie

Koppelvlakspecificatie GGK/RINIS/VSP iwmo-berichtenverkeer

Koppelvlakspecificatie GGK/RINIS/VSP iwmo-berichtenverkeer Koppelvlakspecificatie GGK/RINIS/VSP iwmo-berichtenverkeer Project iwmo Ton Monasso Versie 1.0 8 oktober 2014 1 Inleiding Dit document beschrijft de specificaties van de elektronische uitwisseling van

Nadere informatie

0.1 Klantinstructie. NTD Actualiseren. Datum. 25 augustus Versie. 1.2 Vastgoedinformatie en Advies

0.1 Klantinstructie. NTD Actualiseren. Datum. 25 augustus Versie. 1.2 Vastgoedinformatie en Advies 0.1 Klantinstructie NTD Actualiseren Datum 25 augustus 2016 Versie 1.2 Vastgoedinformatie en Advies Versiehistorie Versie datum locatie omschrijving 1.0 09/06/2016 Geheel Nieuwe dienst t.b.v. KLIC-WIN

Nadere informatie

Gebruikershandleiding EIviewer

Gebruikershandleiding EIviewer Gebruikershandleiding EIviewer Een eenvoudigere manier om Vektis declaratiebestanden te lezen bestaat er niet. Sleep slechts het betreffende declaratiebestand naar het hoofdscherm van EIviewer. Ook het

Nadere informatie

Handleiding (Verzender Ontvanger)

Handleiding (Verzender Ontvanger) Handleiding (Verzender Ontvanger) Anachron B.V. Steven Nijholt & Maarten Wiggers 28-02-2014 Version: 1.1 Status: Released Inhoud 1. Over dit document... 3 1.1 List of changes... 3 1.2 Scope... 3 2. Registratie...

Nadere informatie

XML Datafeeds. Volledig geautomatiseerd advertenties plaatsen V 2.3 1-5-2014

XML Datafeeds. Volledig geautomatiseerd advertenties plaatsen V 2.3 1-5-2014 XML Datafeeds Volledig geautomatiseerd advertenties plaatsen V 2.3 1-5-2014 Dit document beschrijft de XML datafeed specificatie voor Pro Accounts van AdvertentiePlanet. 1 AdvertentiePlanet is een onderdeel

Nadere informatie

Loonaangifte via de Digipoort in UBplus

Loonaangifte via de Digipoort in UBplus Loonaangifte via de Digipoort in UBplus in UBplus is de mogelijkheid toegevoegd om loonaangifte berichten via de Digipoort* naar de belastingdienst te verzenden. De oude methode is versturen via LoonSOM

Nadere informatie

NTD Actualiseren netinformatie

NTD Actualiseren netinformatie 0.1 Klantinstructie NTD Actualiseren netinformatie Datum 9 juni 2016 Versie 1.0 Vastgoedinformatie en Advies Versiehistorie Versie datum locatie omschrijving 1.0 09/06/2016 Geheel Nieuwe dienst t.b.v.

Nadere informatie

Het gebruik van OSB ebms contracten in complexe infrastructuren

Het gebruik van OSB ebms contracten in complexe infrastructuren Inleiding Het gebruik van OSB ebms contracten in complexe infrastructuren Whitepaper Ernst Jan van Nigtevecht Maart 2009 Contracten die gepubliceerd worden voor een OSB ebms service hebben tot doel om

Nadere informatie

Aansluit handleiding Omgevingsloket online. Webservices INREGELOMGEVING (INR) Directie Concern Informatievoorziening

Aansluit handleiding Omgevingsloket online. Webservices INREGELOMGEVING (INR) Directie Concern Informatievoorziening Aansluit handleiding Omgevingsloket online Webservices INREGELOMGEVING (INR) Koningskade 4 Postbus 20901 2500 EX Den Haag Contactpersoon Postbus.functioneelbeheerolo @minienm.nl Betreft Aansluithandleiding

Nadere informatie

Uniforme Pensioen Aangifte (UPA)

Uniforme Pensioen Aangifte (UPA) Beschrijving Koppelvlak Uniforme Pensioen Aangifte (UPA) De standaard voor het digitaal uitwisselen van werknemer- en salarisgegevens tussen werkgevers, administratiekantoren en pensioenuitvoerders. Uitgave

Nadere informatie

Inkoopbureau H-10. Het Jeugdportaal. Handleiding voor het gebruik van het Jeugdportaal

Inkoopbureau H-10. Het Jeugdportaal. Handleiding voor het gebruik van het Jeugdportaal Inkoopbureau H-10 Het Jeugdportaal Handleiding voor het gebruik van het Jeugdportaal Het Inkoopbureau H-10 2-2-2015 Inleiding Dit document bevat de handleiding voor het gebruik van het Jeugdportaal. Dit

Nadere informatie

Zorgtoewijzing en factuurcontrole met Jeugd-Ned

Zorgtoewijzing en factuurcontrole met Jeugd-Ned Zorgtoewijzing en factuurcontrole met Jeugd-Ned Handleiding voor gemeenten De MO-zaak Postbus 410 8901 BE Leeuwarden Archipelweg 111 8921 TH Leeuwarden 088-10 11 700 April 2015 Inhoudsopgave Inleiding...

Nadere informatie

Handleiding MijnZorgdeclaratie.nl

Handleiding MijnZorgdeclaratie.nl Handleiding MijnZorgdeclaratie.nl Versie: 20161206 Inhoud Handleiding MijnZorgdeclaratie.nl... 1 Inloggen... 3 Homepage... 3 Navigeren... 4 Cliëntoverzicht... 4 Profiel... 5 Cliëntplan... 5 Rapportages...

Nadere informatie

Juliana van Stolberglaan 3 2595 CA Den Haag Postbus 93144 2509 AC Den Haag www.agentschapnl.nl. [Handleiding Generieke interface Energielabels.

Juliana van Stolberglaan 3 2595 CA Den Haag Postbus 93144 2509 AC Den Haag www.agentschapnl.nl. [Handleiding Generieke interface Energielabels. Juliana van Stolberglaan 3 2595 CA Den Haag Postbus 93144 2509 AC Den Haag www.agentschapnl.nl Handleiding Generieke interface Energielabels Documentnaam [Handleiding Generieke interface Energielabels.doc]

Nadere informatie

Aansluithandleiding Omgevingsloket online. Webservices PRODUCTIEOMGEVING. Directie Concern Informatievoorziening Beheer

Aansluithandleiding Omgevingsloket online. Webservices PRODUCTIEOMGEVING. Directie Concern Informatievoorziening Beheer Aansluithandleiding Omgevingsloket online Webservices PRODUCTIEOMGEVING Koningskade 4 Postbus 20901 2500 EX Den Haag Contactpersoon Postbus.functioneelbeheerolo @minienm.nl Betreft Aansluithandleiding

Nadere informatie

Piroschka Beun. Berichtenverkeer

Piroschka Beun. Berichtenverkeer Piroschka Beun Berichtenverkeer 315-bericht 316-bericht 301-bericht 302-bericht 305-bericht 306-bericht 303-bericht 304-bericht 321-bericht 322-bericht 307-bericht 308-bericht Verzoek om toewijzing ondersteuning

Nadere informatie

2BA Deeplink Gebruiksbeschrijving

2BA Deeplink Gebruiksbeschrijving 2BA Deeplink Gebruiksbeschrijving Document versie: 1.0 SCVN 02 Uitgiftedatum: 2006-5-1 Status: Conceptueel Auteur: 2BA Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Wat is deeplink?... 3 2 Deeplink gebruiken... 4

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. StUF Testplatform Versie 1.3.0

Gebruikershandleiding. StUF Testplatform Versie 1.3.0 Gebruikershandleiding StUF Testplatform Versie 1.3.0 Documentversie: 0.7 Datum 25 november 2014 Status In gebruik Inhoudsopgave 1 INLEIDING...3 2 GEBRUIK MAKEN VAN HET STUF TESTPLATFORM...4 2.1 INLOGGEN

Nadere informatie

Mutatieoverzicht ijw 2.1. versie 1.1 t.o.v. ijw 2.1 versie 1.0. Inhoudsopgave. Informatiemodel ijw 2.1 versie 1.1.

Mutatieoverzicht ijw 2.1. versie 1.1 t.o.v. ijw 2.1 versie 1.0. Inhoudsopgave. Informatiemodel ijw 2.1 versie 1.1. Mutatieoverzicht ijw 2.1. versie 1.1 t.o.v. ijw 2.1 versie 1.0 19 september 2016 Inhoudsopgave 1 Mutatieoverzicht ijw 2.1 versie 1.1 t.o.v. ijw 2.1 versie 1.0... 2 1.1 Inleiding... 2 2 Gewijzigde bedrijfsregels...

Nadere informatie

Handleiding Conversiemodule iwlz 1.1 iwlz 1.0 en andersom

Handleiding Conversiemodule iwlz 1.1 iwlz 1.0 en andersom Handleiding Conversiemodule iwlz 1.1 iwlz 1.0 en andersom Beheerteam istandaarden Datum 1 december 2015 Status Definitief 1 Algemeen De conversiemodule is een tijdelijke module die gebruikers in staat

Nadere informatie

Overheidsservicebus met volledige Digikoppeling connectiviteit. Foutberichten en foutafhandeling

Overheidsservicebus met volledige Digikoppeling connectiviteit. Foutberichten en foutafhandeling Foutberichten en foutafhandeling FOUTEN BIJ ONTVANGST BERICHT OT20308 Generieke fout, maar de meest voorkomende is het niet kunnen vinden van een entrypoint URL Verkeerde URL wordt aangesproken door of

Nadere informatie

1. Milieuklacht... 2 1.1 Handleiding opladen XML in mkros... 2 2. Werken met Refertes... 5

1. Milieuklacht... 2 1.1 Handleiding opladen XML in mkros... 2 2. Werken met Refertes... 5 1. Milieuklacht............................................................................................. 2 1.1 Handleiding opladen XML in mkros......................................................................

Nadere informatie

HTTP SMS API Technische Specificatie messagebird.com versie 1.1.6-05 mei 2014

HTTP SMS API Technische Specificatie messagebird.com versie 1.1.6-05 mei 2014 HTTP SMS API Technische Specificatie messagebird.com versie 1.1.6-05 mei 2014 1 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 2 1 VERBINDING MET DE API 4 1.1 QUICK START 4 2 SMS PARAMETERS 5 2.1 VERPLICHTE PARAMETERS 6

Nadere informatie

XML Datafeeds. Volledig geautomatiseerd advertenties plaatsen V 2.2 5-4-2013

XML Datafeeds. Volledig geautomatiseerd advertenties plaatsen V 2.2 5-4-2013 XML Datafeeds Volledig geautomatiseerd advertenties plaatsen V 2.2 5-4-2013 Dit document beschrijft de XML datafeed specificatie voor Pro Accounts van AdvertentiePlanet. AdvertentiePlanet is een onderdeel

Nadere informatie

MediRund Technische aspecten data aanlevering. Arnold Harbers

MediRund Technische aspecten data aanlevering. Arnold Harbers MediRund Technische aspecten data aanlevering Arnold Harbers Programma toelichting webservice dia 3-15 foutafhandeling dia 16 technische vragen dia 17 testtraject dia 18 Toelichting webservice Webservice

Nadere informatie

IBAN API. Simpel & krachtig. Documentatie : IBAN REST API Versie : 1.0 DE BETAALFABRIEK

IBAN API. Simpel & krachtig. Documentatie : IBAN REST API Versie : 1.0 DE BETAALFABRIEK IBAN API Simpel & krachtig Documentatie : IBAN REST API Versie : 1.0 DE BETAALFABRIEK Introductie De Betaalfabriek IBAN API is een REST API om IBAN-conversie en validatie te integreren in uw administratiesysteem,

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING KNOOPPUNTDIENSTEN

GEBRUIKERSHANDLEIDING KNOOPPUNTDIENSTEN GEBRUIKERSHANDLEIDING KNOOPPUNTDIENSTEN JEUGDWET PORTAAL EN WEBSERVICE Versie 6.0 Datum November 2015 Auteur Communicatie Inlichtingenbureau Inleiding... 4 Knooppuntdiensten en het portaal van het Inlichtingenbureau...

Nadere informatie

Handleiding Portaal. Digipoort. Versie 1.55. Datum 25 januari 2012

Handleiding Portaal. Digipoort. Versie 1.55. Datum 25 januari 2012 Handleiding Portaal Digipoort Versie 1.55 Datum 25 januari 2012 Colofon Projectnaam Digipoort Versienummer 1.55 Organisatie Servicecentrum Logius Postbus 96810 2509 JE Den Haag T 0900 555 4555 servicecentrum@logius.nl

Nadere informatie

SMS Webservice Implementatie handleiding

SMS Webservice Implementatie handleiding SMS Webservice Implementatie handleiding Versie 1.2 Inhoudspagina Versiebeheer... 2 Overzicht webservice... 2 Begrippenlijst... 2 Starten met de straightxs webservice... 3 Algemene beschrijving van de

Nadere informatie

Generieke interface energielabels

Generieke interface energielabels Handleiding Generieke interface energielabels In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Directie Woningbouw) 1 Inleiding 3 1.1 Doel 3 1.2 Korte omschrijving 3 1.3 Indeling

Nadere informatie

SPECIFICATIE STUF-ENVELOP

SPECIFICATIE STUF-ENVELOP SPECIFICATIE STUF-ENVELOP Gemeentelijk gegevensknooppunt VISD is een programma van de VNG dat wordt uitgevoerd in samenwerking met KING Opgesteld door Datum Versie Arjen Brienen 2 september 2015 Concept

Nadere informatie

Ontwerp Interfaces Zorgverlener. Machtigingen

Ontwerp Interfaces Zorgverlener. Machtigingen Ontwerp Interfaces Zorgverlener Machtigingen Versie 4.3 Definitief Ontwerp Interfaces Zorgverlener Versie 4.3 Datum 14-10-2011 Pagina 1 van 29 Historie Versie Datum Auteur Veranderingen 4.0 15-3-2011 VECOZO

Nadere informatie

TECHNISCHE HANDLEIDING MESSAGESERVICE WEBSERVICE

TECHNISCHE HANDLEIDING MESSAGESERVICE WEBSERVICE TECHNISCHE HANDLEIDING MESSAGESERVICE WEBSERVICE Versie: 1.43 Versiedatum: 23-03-2011 Status: Concept Stichting ETIM Nederland is een samenwerkingsverband van Stichting ECEG, TGF, UNETO-VNI en de deelnemende

Nadere informatie

Overgang naar elektronische aangifte via Digipoort

Overgang naar elektronische aangifte via Digipoort Overgang naar elektronische aangifte via Digipoort Pagina 1 van 13 1 maart 2014 Inhoud 1. SBR en Digipoort... 3 2. De aangifte omzetten naar SBR... 4 3. De aangifte genereren... 6 3.1. Aangifte omzetbelasting

Nadere informatie

Bijlage 1-Procedure voor de implementatie van het AGR-GPS systeem PROCEDURE VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN HET AGR-GPS SYSTEEM

Bijlage 1-Procedure voor de implementatie van het AGR-GPS systeem PROCEDURE VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN HET AGR-GPS SYSTEEM Bijlage 1-Procedure voor de implementatie van het AGR-GPS systeem PROCEDURE VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN HET AGR-GPS SYSTEEM Figuur 1 geeft een overzicht van het AGR-GPS systeem op functioneel niveau weer.

Nadere informatie

Bijlage 1. Handleiding declareren eerstelijns psychologie EP 301 Eerstelijns psychologen

Bijlage 1. Handleiding declareren eerstelijns psychologie EP 301 Eerstelijns psychologen Bijlage 1 Handleiding declareren eerstelijns psychologie 2013 EP 301 Eerstelijns psychologen Doel van deze handleiding is een overzicht te geven van alle relevante informatie over het declareren door gecontracteerde

Nadere informatie

Beheervoorziening BSN - Use Case Specificatie 16: Toets of nummer een BSN is

Beheervoorziening BSN - Use Case Specificatie 16: Toets of nummer een BSN is Beheervoorziening BSN - Use Case Specificatie 16: Toets of nummer een BSN is Versie 3.1 Datum 3 maart 2015 Inhoud Inhoud 2 Inleiding 4 1 Hoofdscenario 4 1.1 Initiatie 4 1.1.1 Ontvang bericht toets of nummer

Nadere informatie

Beschrijving OpenTunnel koppelvlak met MijnOverheid BerichtenBox

Beschrijving OpenTunnel koppelvlak met MijnOverheid BerichtenBox Beschrijving OpenTunnel koppelvlak met MijnOverheid BerichtenBox INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 OPVRAGEN GEABONNEERDEN... 4 MASSALE AANLEVERING OP BASIS VAN META- DATA VIA XML... 5 MASSALE AANLEVERING MET

Nadere informatie

StUF XML schemavalidatie minimale eis aan software Proces & Voorwaarden

StUF XML schemavalidatie minimale eis aan software Proces & Voorwaarden StUF XML schemavalidatie minimale eis aan software Proces & Voorwaarden [Geef tekst op] Inhoud 1. Proces en voorwaarden Stuf XML schemavalidatie... 3 1.1 Situatie... 3 1.2 StUF Regiegroep... 3 1.3 Proces...

Nadere informatie

AANMELDING DIS. Handleiding aanmelding DIS en aanlevercontract aanmaken. Datum: 6-11-2014. DBC Informatiesysteem (DIS)

AANMELDING DIS. Handleiding aanmelding DIS en aanlevercontract aanmaken. Datum: 6-11-2014. DBC Informatiesysteem (DIS) AANMELDING DIS Handleiding aanmelding DIS en aanlevercontract aanmaken Versie : DIS00997 Datum: 6-11-2014 DBC Informatiesysteem (DIS) Postbus 2774 3500 GT Utrecht E: info@dbcinformatiesysteem.nl T: 030

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING KNOOPPUNTDIENSTEN BERICHTUITWISSELING VIA WEBSERVICE

GEBRUIKERSHANDLEIDING KNOOPPUNTDIENSTEN BERICHTUITWISSELING VIA WEBSERVICE GEBRUIKERSHANDLEIDING KNOOPPUNTDIENSTEN BERICHTUITWISSELING VIA WEBSERVICE AANVRAGEN EN INSTALLATIE CPA Versie 1.0 Datum Mei 2016 Auteur Communicatie Inlichtingenbureau Aansluiting op Digikoppeling..1

Nadere informatie

Handleiding Testvoorziening istandaarden (TiS) 4 mei 2017

Handleiding Testvoorziening istandaarden (TiS) 4 mei 2017 Handleiding Testvoorziening istandaarden (TiS) 4 mei 2017 Inhoud 1 Toegang tot de Testvoorziening istandaarden (TiS) 5 1.1 istandaarden-account 5 1.2 Bedoeling en ontwikkeling 5 1.3 WSDL 5 1.4 Endpoint

Nadere informatie

Berichtenapp iwmo en ijw (verkorte instructie)

Berichtenapp iwmo en ijw (verkorte instructie) Berichtenapp iwmo en ijw (verkorte instructie) Met de berichtenapp van VNG kunt u nu snel en makkelijk Wmo- en Jeugdzorg-berichten versturen en ontvangen. Dit kan met een app (beschikbaar via de Appstore

Nadere informatie

Retour samenloop financiering Wlz-Zvw

Retour samenloop financiering Wlz-Zvw Externe integratie Retour samenloop financiering Wlz-Zvw SA802 Berichtspecificatie [BER] Versie EI-standaard 1.0 Versie datum 23-12-2016 Uitgave document 4 Uitgave datum: 28-7-2017 Kenmerk: SA802v1.0_BERu4

Nadere informatie

Testen in de testomgeving Rabo OnlineKassa

Testen in de testomgeving Rabo OnlineKassa Testen in de testomgeving Rabo OnlineKassa Voordat u de Rabo OnlineKassa in gebruik neemt, adviseren wij u om de Rabo OnlineKassa eerst te integreren met de testomgeving van de Rabo OnlineKassa (sandbox

Nadere informatie

Taxis Pitane. Transporter. Censys BV Eindhoven

Taxis Pitane. Transporter. Censys BV Eindhoven Taxis Pitane Transporter Censys BV Eindhoven Inhoud Communicatie, ongeacht software pakket dat u gebruikt... 3 Kenmerken van de communicatie software... 3 Ontwikkelomgeving... 4 Installatie van de software...

Nadere informatie

Berichtenapp iwmo en ijw (verkorte instructie)

Berichtenapp iwmo en ijw (verkorte instructie) Berichtenapp iwmo en ijw (verkorte instructie) Met de berichtenapp van VNG kunt u nu snel en makkelijk Wmo- en Jeugdzorg-berichten versturen en ontvangen. Dit kan met je internetbrowser (https://berichtenapp.vng.nl)

Nadere informatie

Externe integratie. Indicatie Wlz IW801-IW802. Invulinstructie [INV] Versie EI-standaard 1.0 Versie datum

Externe integratie. Indicatie Wlz IW801-IW802. Invulinstructie [INV] Versie EI-standaard 1.0 Versie datum Externe integratie Indicatie Wlz IW801-IW802 Invulinstructie [INV] Versie EI-standaard 1.0 Versie datum 03-02-2017 Uitgave document 1 Uitgave datum: 3-2-2017 Kenmerk: IW801-IW802v1.0_INVu1 Adres- en contactgegevens

Nadere informatie

Versie Juni Voorlopige Handreiking iwmo van de gemeente Den Haag

Versie Juni Voorlopige Handreiking iwmo van de gemeente Den Haag Versie 0.4 21 Juni 2016 Voorlopige Handreiking iwmo van de gemeente Den Haag Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Toewijzing ondersteuning (Wmo301/302)... 5 2.1 Wmo301 Toewijzing ondersteuning... 5 2.2 Wmo302

Nadere informatie

MediRund Technische aspecten data opvragen

MediRund Technische aspecten data opvragen MediRund Technische aspecten data opvragen Arnold Harbers 5 maart 2012 Programma achtergrond dia 3-11 toelichting webservice dia 12-28 foutafhandeling dia 29 technische vragen dia 30 testtraject dia 31-32

Nadere informatie

UPLOAD FACILITEIT NSE 2015. Instructie voor leveren van de studentgegevens voor de uitvoering van de Nationale Studenten Enquête 2015

UPLOAD FACILITEIT NSE 2015. Instructie voor leveren van de studentgegevens voor de uitvoering van de Nationale Studenten Enquête 2015 UPLOAD FACILITEIT NSE 2015 Instructie voor leveren van de studentgegevens voor de uitvoering van de Nationale Studenten Enquête 2015 Inhoud Inleiding en Processchema... 3 Belangrijk om vooraf te weten...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding 0.1 BGT Controleservice Gebruikershandleiding Datum 6 maart 2014 Versie 1.3 Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 Eisen aan de levering...4 3 Uit te voeren controles...5 4 Uitvoering Controle...6 4.1 Controleren

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. StUF Testplatform Versie 1.3.1

Gebruikershandleiding. StUF Testplatform Versie 1.3.1 Gebruikershandleiding StUF Testplatform Versie 1.3.1 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 2 GEBRUIK MAKEN VAN HET STUF TESTPLATFORM... 4 2.1 INLOGGEN OP HET STUF TESTPLATFORM... 4 2.2 OPVOEREN EN CONFIGUREREN

Nadere informatie

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugd bètaversie

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugd bètaversie Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugd bètaversie Beheerteam istandaarden Datum 24 december 2014 Versie 0.8 Status Concept Inhoud 1 Introductie 2 2 Installatie 4 3 Het gebruik van de Berichtenconverter

Nadere informatie

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet Beheerteam istandaarden Datum 2 januari 2015 Versie 1.0 Status Definitief Inhoud 1 Introductie 2 2 Installatie 4 3 Het gebruik van de Berichtenconverter

Nadere informatie

Handleiding declareren Diëtetiek

Handleiding declareren Diëtetiek Bijlage 2 Handleiding declareren Diëtetiek 2018-2020 Ziekenhuizen/ZBC Doel van deze handleiding is een overzicht te geven van alle relevante informatie over het declareren door gecontracteerde ziekenhuizen

Nadere informatie

Machtigingenportaal. Relatiedag softwareleveranciers. 10 april 2014 VECOZO

Machtigingenportaal. Relatiedag softwareleveranciers. 10 april 2014 VECOZO Machtigingenportaal Relatiedag softwareleveranciers 10 april 2014 VECOZO Even kort voorstellen Ilse Schreurs Functioneel Beheerder Machtigingenportaal Jaap Goddijn Systeemontwikkelaar Machtigingenportaal

Nadere informatie

UPLOAD FACILITEIT NSE Instructie voor leveren van de studentgegevens voor de uitvoering van de Nationale Studenten Enquête 2017

UPLOAD FACILITEIT NSE Instructie voor leveren van de studentgegevens voor de uitvoering van de Nationale Studenten Enquête 2017 UPLOAD FACILITEIT NSE 2017 Instructie voor leveren van de studentgegevens voor de uitvoering van de Nationale Studenten Enquête 2017 Inhoud Inleiding en Processchema... 3 Belangrijk om vooraf te weten...

Nadere informatie

Externe integratie. Indicatie Wlz IW801. Handleiding XSLT Verbandcontroles. Versie EI-standaard 1.0 Versie datum

Externe integratie. Indicatie Wlz IW801. Handleiding XSLT Verbandcontroles. Versie EI-standaard 1.0 Versie datum Externe integratie Indicatie Wlz IW801 Handleiding XSLT Verbandcontroles Versie EI-standaard 10 Versie datum 03-02-2017 Uitgave document 1 Uitgave datum: 28-3-2017 Kenmerk: Handleiding IW801v10_XSLTu1

Nadere informatie

Handleiding declareren ergotherapie 2015 ZH308

Handleiding declareren ergotherapie 2015 ZH308 Bijlage 2 Handleiding declareren ergotherapie 2015 ZH308 Ziekenhuizen/ZBC Doel van deze handleiding is een overzicht te geven van alle relevante informatie over het declareren door gecontracteerde ziekenhuizen

Nadere informatie

Toelichting Grouper-update. Versie 5.0.0

Toelichting Grouper-update. Versie 5.0.0 Toelichting Grouper-update Versie 5.0.0 27 september 2012 Voorwoord Voor u ligt het document Toelichting Grouper Update. Bij iedere software-update en/of tabeluitlevering van de grouper wordt u geïnformeerd

Nadere informatie

Aanleverspecificaties schadelastinformatie DBC GGZ

Aanleverspecificaties schadelastinformatie DBC GGZ Externe integratie Aanleverspecificaties schadelastinformatie DBC GGZ QG301-QG302 Versie EI-standaarden: Versiedatum: 2.0 9-4-2013 OPERATIONELE AFSPRAKEN [OAF] Informatie bij implementatie en ingebruikname

Nadere informatie

IW801-IW802v1.0_INVu5

IW801-IW802v1.0_INVu5 Externe integratie Indicatie Wlz IW801-IW802 Invulinstructie [INV] Versie EI-standaard 1.0 Versie datum 03-02-2017 Uitgave document 5 Uitgave datum: 12-10-2017 Kenmerk: IW801-IW802v1.0_INVu5 Adres- en

Nadere informatie

Declaratieprotocol Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor Zorgaanbieder AWBZ Juni 2014

Declaratieprotocol Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor Zorgaanbieder AWBZ Juni 2014 Declaratieprotocol Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor Zorgaanbieder AWBZ Juni 2014 Definitieve versie Declaratieprotocol juni 2014 1 Reikwijdte van het document: Alleen declaraties die via de AW319

Nadere informatie

Bijlage 1 Handleiding declareren GGZ Cure zorgaanbieders 2014

Bijlage 1 Handleiding declareren GGZ Cure zorgaanbieders 2014 Bijlage 1 Handleiding declareren GGZ Cure zorgaanbieders 2014 Doel van deze handleiding is een overzicht te geven van alle relevante informatie over het declareren door gecontracteerde GGZ Cure aanbieders

Nadere informatie

FACTSHEET IMPLEMENTATIE IWMO & IJW XML-RELEASE 2.1. Softwareleveranciers Gemeenten & Zorgaanbieders

FACTSHEET IMPLEMENTATIE IWMO & IJW XML-RELEASE 2.1. Softwareleveranciers Gemeenten & Zorgaanbieders FACTSHEET IMPLEMENTATIE IWMO & IJW XML-RELEASE 2.1 Softwareleveranciers Gemeenten & Zorgaanbieders Versie 1.1 22 juli 2016 Doelstelling Softwareleveranciers informeren over de overgang in berichtenverkeer

Nadere informatie

Checklist testen Lopende zaken MijnOverheid. Versie 1.1

Checklist testen Lopende zaken MijnOverheid. Versie 1.1 Checklist testen Lopende zaken MijnOverheid Versie 1.1 Datum Status 01 oktober Definitief Definitief Checklist testen Lopende zaken MijnOverheid 01 oktober 2013 Colofon Projectnaam MijnOverheid Versienummer

Nadere informatie

Handleiding. Porta applicatie

Handleiding. Porta applicatie Handleiding Porta applicatie Inleiding Met de applicatie Porta op het Extranet kunt u als ketenpartner gegevensbestanden met het CAK uitwisselen. In deze handleiding staat beschreven hoe u dit kunt doen.

Nadere informatie

Handleiding Speciaal voor vraagouders

Handleiding Speciaal voor vraagouders Handleiding Speciaal voor vraagouders Let op: Zie je dit balkje in deze handleiding? Dan hebben wij een tip voor je. Ohw. Wachtwoord kwijt of vergeten? Dan kun je deze resetten door in het inlogscherm

Nadere informatie

Handleiding. Ketenportaal

Handleiding. Ketenportaal Handleiding Ketenportaal Inleiding Op ons ketenportaal kunt u bestanden uploaden en rapportages ophalen. In deze handleiding leggen wij de verschillende functionaliteiten van het ketenportaal stap voor

Nadere informatie

Bijlage 3. Handleiding declareren Podotherapie PM 304

Bijlage 3. Handleiding declareren Podotherapie PM 304 Bijlage 3 Handleiding declareren Podotherapie PM 304 Doel van deze handleiding is een overzicht te geven van alle relevante informatie over het declareren door gecontracteerde podotherapeuten bij Menzis

Nadere informatie

Handleiding Validatiemodule istandaarden. 1 juli 2017

Handleiding Validatiemodule istandaarden. 1 juli 2017 Handleiding Validatiemodule istandaarden 1 juli 2017 Inhoud 1 Over de Validatiemodule 3 2 Het gebruik 4 2.1 Een bericht uploaden 4 2.2 Een bericht valideren 5 Handleiding Validatiemodule istandaarden 2/7

Nadere informatie

BEP-model Wlz iwlz 1.0 versie 1.1

BEP-model Wlz iwlz 1.0 versie 1.1 Berichtspecificatie - AW35 (Aanvang zorg) Bericht voor meldingsgegevens aanvang Wlz-zorg. Het bericht is onderdeel van de iwlz-standaard. # Record 01 VOORLOOPRECORD 02 CLIENTRECORD 07 FUNCTIERECORD (geleverd)

Nadere informatie

DigiD SSL. Versie 2.1.1. Datum 16 augustus 2010 Status Definitief

DigiD SSL. Versie 2.1.1. Datum 16 augustus 2010 Status Definitief DigiD SSL Versie 2.1.1 Datum 16 augustus 2010 Status Definitief Colofon Projectnaam DigiD Versienummer 2.1.1 Organisatie Logius Postbus 96810 2509 JE Den Haag servicecentrum@logius.nl Pagina 2 van 9 Inhoud

Nadere informatie

NSE-PORTAL: UPLOAD FACILITEIT NSE Instructie aanleveren van de studentgegevens voor de uitvoering van de Nationale Studenten Enquête 2018

NSE-PORTAL: UPLOAD FACILITEIT NSE Instructie aanleveren van de studentgegevens voor de uitvoering van de Nationale Studenten Enquête 2018 NSE-PORTAL: UPLOAD FACILITEIT NSE 2018 Instructie aanleveren van de studentgegevens voor de uitvoering van de Nationale Studenten Enquête 2018 INHOUDSOPGAVE Uploaden van studentgegevens 3 Stap 1 5 Stap

Nadere informatie

Uploaden/wijzigen van meerdere kaarthouders tegelijk

Uploaden/wijzigen van meerdere kaarthouders tegelijk Uploaden/wijzigen van meerdere kaarthouders tegelijk Waarom uploaden? Het uploaden van kaarthouders is een optie die u kunt gebruiken wanneer u meerdere kaarthouders onder één afdeling snel wilt toevoegen

Nadere informatie

Aanleverspecificaties schadelastinformatie DBC/ziekenhuiszorg

Aanleverspecificaties schadelastinformatie DBC/ziekenhuiszorg Externe integratie Aanleverspecificaties schadelastinformatie DBC/ziekenhuiszorg QZ301-QZ302 Versie EI-standaarden: Versiedatum: 2.0 18-03-2014 OPERATIONELE AFSPRAKEN [OAF] Informatie bij implementatie

Nadere informatie

Aansluitvoorwaarden WS Gateway Provider

Aansluitvoorwaarden WS Gateway Provider Aansluitvoorwaarden WS Gateway Provider Auteur: Datum: Versie: André van den Nouweland / Michiel Jaeger 23-12-2014 3.3 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Doel en omschrijving... 3 1.2 Doelgroep... 3 2 Architectuur...

Nadere informatie

Declaratieprotocol Subsidieregelingen Wlz 2015

Declaratieprotocol Subsidieregelingen Wlz 2015 Declaratieprotocol Subsidieregelingen Wlz 2015 Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor-Zorgaanbieder Wlz t.b.v. subsidieregelingen extramurale behandeling/eerstelijnsverblijf op grond van artikel 11.1.5.

Nadere informatie

Handleiding upc artbox

Handleiding upc artbox Handleiding upc artbox Doel artbox Artbox is een hulpmiddel voor het beheren van origineel artwork. Dit kunnen teksten, opgemaakte documenten, video, audio, banners, etc. zijn. Hoe werkt het Het begint

Nadere informatie

Gebruikers- handleiding Porta

Gebruikers- handleiding Porta Gebruikers- handleiding Porta Inleiding Met de applicatie Porta op ons extranet kunnen gegevensbestanden tussen het CAK en ketenpartners uitgewisseld worden. In deze handleiding is beschreven hoe u dit

Nadere informatie

Handleiding Mijn Websign

Handleiding Mijn Websign Handleiding Mijn Websign Gemnet BV Postbus 19535 2500 CM Den Haag Tel: 070-3436900 www.gemnet.nl info@gemnet.nl Versie 1.1, augustus 2011 Handleiding Mijn WebSign Document nummer 1.1 Augustus 2011 Handleiding

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Wmo begeleiding UTRECHT - JANUARI 2017-

NIEUWSBRIEF Wmo begeleiding UTRECHT - JANUARI 2017- ZUID OOST NIEUWSBRIEF Wmo begeleiding UTRECHT - JANUARI 2017- Beste zorgaanbieders, Dit is de tiende nieuwsbrief van de bestuurlijke aanbesteding Wmo begeleiding en Zorg om Tafel in Zuid Oost Utrecht.

Nadere informatie