Basisregistratie ondergrond (BRO) Uitgiftehandboek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Basisregistratie ondergrond (BRO) Uitgiftehandboek"

Transcriptie

1 Basisregistratie ondergrond (BRO) Uitgiftehandboek Grondwatermonitoringput Datum augustus 2015 Versie 0.6

2

3 Colofon Bestuurskern Dir. Ruimtelijke Ontwikkeling Plesmanweg 1-6 Den Haag Contactpersoon M.R.H.E. Peersmann (Martin) Programmabureau BRO Directoraat-Generaal Ruimte en Water Versie 0.6 Auteur TNO Geologische Dienst Nederland Pagina 3 van 19

4 Inhoudsopgave 1 Inleiding Doel en doelgroep uitgiftehandboek Samenhang met andere documentatie Leeswijzer Versiehistorie Contactinformatie Uitgifte van gegevens Twee manieren van uitgifte DINOloket of de uitgiftewebservice Uitgifte via de webservice Opvragen van grondwatermonitoringputten via de webservice Het formuleren van een verzoek Een verzoek tot levering van de actuele gegevens van een grondwatermonitoringput De berichten Opvragen van grondwatermonitoringputten via het DINOloket Specificatie van de berichtgegevens bij uitgifte via de webservice Inleiding Attributen en entiteiten Pagina 4 van 19

5 1 Inleiding 1.1 Doel en doelgroep uitgiftehandboek In de basisregistratie ondergrond (BRO) wordt een aantal typen gegevens geregistreerd, de registratieobjecten. Een van de registratieobjecten is de grondwatermonitoringput. Het uitgiftehandboek richt zich op de partijen die grondwatermonitoringputten van de BRO willen opvragen en beschrijft hoe het proces van gegevensuitgifte globaal verloopt. Het doel is de afnemers van gegevens, de data-afnemers, in algemeen begrijpelijke bewoordingen inzicht te geven in de stappen die in dit proces worden doorlopen, in de begrippenwereld die wordt gehanteerd, in de vormen van controle en in de berichten die tussen de afnemer en de registerbeheerder worden uitgewisseld. 1.2 Samenhang met andere documentatie Voor ieder registratieobject in de BRO worden de volgende beschrijvende documenten opgesteld: een catalogus, handboeken voor inname en uitgifte; koppelvlakbeschrijvingen voor inname en uitgifte. In de catalogus staan de definities van alle entiteiten en attributen van het registratieobject beschreven. Tevens zijn hierin een beschrijving van de kardinaliteit (het aantal keer dat de entiteit of het attribuut voorkomt), regels voor het gebruik en de waardes die toegestaan zijn voor de attributen te vinden. Tot slot wordt de samenhang tussen de entiteiten beschreven. De catalogus beschrijft dus de inhoud van de BRO en vormt de basis voor de andere beschrijvende documenten. Een handboek voor inname of uitgifte beschrijft het proces dat bij inname of uitgifte van gegevens wordt doorlopen. Alle registratieobjecten kunnen aangeboden worden via webservices, bepaalde registratieobjecten kunnen ook aangeboden worden via het innameloket. Bij uitgifte is het anders en kan de afnemer voor alle objecten kiezen tussen webservices of DINOloket. In een handboek worden ook de gegevens gedefinieerd die betrekking hebben op het proces van inname of uitgifte. Om te Pagina 5 van 19

6 zien wat er aangeleverd moet worden of wat er uitgeleverd kan worden, heeft men de catalogus nodig. De koppelvlakbeschrijvingen zijn geschreven voor softwareontwikkelaars en zijn bedoeld voor de partijen die de webservices gaan gebruiken. Op basis van de twee vorige typen documenten staat hierin beschreven hoe het registratieobject en de processen van inname of uitgifte worden vertaald naar het technische koppelvlak dat is gerealiseerd door middel van webservices. De koppelvlakbeschrijving gaat dus in op de technische kant van de overdracht van gegevens. Deze documenten hangen samen zoals hieronder afgebeeld. Dataleveranciers Data-afnemers Gegevensdefinitie registratieobject Catalogus voor BRO Grondwatermonitoringput Beschrijving proces Innamehandboek voor BRO Grondwatermonitoringput Uitgiftehandboek voor BRO Grondwatermonitoringput Beschrijving technische realisatie Koppelvlakbeschrijving GMW Innamewebservice Koppelvlakbeschrijving GMW Uitgiftewebservice Figuur 1: Samenhang tussen documentatie 1.3 Leeswijzer Hoofdstuk 1 geeft het doel en de doelgroep, de samenhang met andere documenten en de versiehistorie van dit uitgiftehandboek. Hoofdstuk 2 geeft een inleiding op de uitgifte van grondwatermonitoringputten. Hierbij wordt ingegaan op de keuzen die een data-afnemer moet maken als hij gegevens wil opvragen. Hoofdstuk 3 legt uit hoe het opvragen van gegevens via de webservice verloopt. Het hoofdstuk vertelt welke gegevens een data-afnemer moet meesturen met zijn verzoek en welke gegevens hij terug kan verwachten als antwoord. Pagina 6 van 19

7 Hoofdstuk 4 zal in de toekomst globaal uitleggen hoe het opvragen via DINOloket verloopt. Hoofdstuk 5 geeft een specificatie van de gegevens die nodig zijn om de uitgifte via de webservice goed te laten verlopen. 1.4 Versiehistorie Versie Datum Omschrijving 0.6 Augustus 2015 Versie tbv pilot projectfase Contactinformatie Voor vragen, suggesties of opmerkingen kunt u via contact opnemen met de servicedesk van de Basisregistratie ondergrond (BRO). Pagina 7 van 19

8 2 Uitgifte van gegevens 2.1 Twee manieren van uitgifte Iedereen mag gegevens opvragen uit de registratie ondergrond en men heeft daarbij de keuze uit twee mogelijkheden, via DINOloket of via een uitgiftewebservice. De verschillen tussen de twee zijn groot en wat de gebruiker kiest hangt af van de technische mogelijkheden waarover hij beschikt en van zijn informatiebehoefte. DINOloket is een website die toegang geeft tot de gegevens van alle registratieobjecten in de BRO. De gebruiker van het loket wordt stapsgewijze door het proces van uitgifte geleid. Hij kan op de website bepalen in welke objecten hij geïnteresseerd is, de belangrijkste gegevens daarvan bekijken en uiteindelijk besluiten van welke objecten hij gegevens wil opvragen. De opgevraagde gegevens worden hem vervolgens per toegestuurd. DINOloket is een laagdrempelige manier om gegevens uit de registratie ondergrond te krijgen. Een gebruiker die het loket gebruikt om gegevens te krijgen, een data-afnemer, hoeft bij het indienen van zijn aanvraag alleen zijn contactgegevens op te geven. De data-afnemer die gebruik maakt van de webservice moet zelf over een systeem beschikken dat geschikt is gemaakt voor het aanroepen van de webservice. Via de webservice worden de gegevens onmiddellijk geleverd. De data-afnemer die gebruik wil maken van de webservice moet zich eerst bij de BRO laten registreren om het gebruiksrecht te verkrijgen. De enige eis die daarbij wordt gesteld is dat de organisatie waar de dataafnemer werkt beschikt over een PKI-overheidscertificaat. 2.2 DINOloket of de uitgiftewebservice Uitgifte van gegevens is niet veel meer dan het verwerken van een verzoek tot de levering van bepaalde gegevens. Uitgifte lijkt daarmee een simpel proces maar, zoals gezegd, maakt het verschil of het DINOloket of de uitgiftewebservice wordt gebruikt. De verschillen beginnen al met de inhoud van het verzoek. Pagina 8 van 19

9 Voordat een gebruiker van DINOloket een verzoek tot levering van gegevens kan indienen moet hij een aantal keuzen maken. De website leidt de gebruiker stapsgewijze naar het indienen van het verzoek, en het is de gebruiker zelf die bepaalt wat hij allemaal uit de BRO geleverd wil krijgen 1. Wil hij bijvoorbeeld gegevens hebben van alle grondwatermonitoringputten en alle boor- en sondeeronderzoek in een bepaald gebied, dan kan hij dat allemaal tegelijk opvragen. Is hij in eerste instantie alleen geïnteresseerd in grondwatermonitoringputten, dan kan hij zich daartoe beperken. Het loket kan de belangrijkste gegevens van de objecten waarin de gebruiker geïnteresseerd is laten zien, en biedt ook het allerlei filtermogelijkheden om selecties te maken. Met dat soort functionaliteit kan de gebruiker desgewenst ook een heel gerichte keuze maken. Kortom, het scala aan keuzen dat DINOloket biedt is groot en dat betekent dat er een grote verscheidenheid aan verzoeken mogelijk is. De website zelf is zo gebouwd dat men eigenlijk geen fouten kan maken bij het invoeren van keuzen zodat er bij het verwerken van het verzoek niet veel controles meer nodig zijn. Opvragen van gegevens via de uitgiftewebservice kent minder vrijheidsgraden. Allereerst is er voor ieder type registratieobject een aparte webservice. Wil men gegevens van meer dan een type hebben, dan moet men verschillende webservices gebruiken. Een ander verschil is dat men de gegevens altijd in het IMBRO-XML formaat krijgt. Een derde verschil is dat het verzoek dat via de webservice wordt ingediend elementair is. De gebruiker kan of alle gegevens van een enkel registratieobject opvragen of een beperkte selectie van gegevens van een aantal registratieobjecten tegelijk. De reden die daarachter ligt is dat een webservice alleen in algemene gebruikerswensen voorziet. De meer specifieke wensen moeten afgehandeld worden door het systeem dat de data-afnemer gebruikt om de service aan te roepen. Dat systeem moet toegesneden zijn op de eisen die het bedrijfsproces van de data-afnemer stelt en de functionaliteit bieden die als aanvulling op de webservice gewenst is. Een laatste verschil is dat het proces van uitgifte bij het gebruik van de webservice strikt geformaliseerd is. De webservice verzorgt de communicatie tussen twee softwaresystemen en om 1 Gebruikt men het loket dan kan men naast gegevens uit de BRO ook gegevens uit het DINO-systeem opvragen, maar op dat aspect gaat dit handboek niet verder in. Pagina 9 van 19

10 te borgen dat de verwerking van een verzoek automatisch kan verlopen zijn er allerlei controles ingebouwd. 2.3 Uitgifte via de webservice Het proces van uitgifte via de webservice verdient nadere aandacht omdat het een generiek karakter heeft en voor alle registratieobjecten op gelijke wijze verloopt. Uitgifte van gegevens via de webservice is een proces dat onmiddellijk verloopt en slechts enkele stappen kent. Het eerste houdt in dat tussen het moment waarop een verzoek wordt ingediend en de levering van de gegevens vrijwel geen tijd verloopt. Dat het voor alle registratieobjecten op gelijke wijze verloopt, betekent dat uitgifte een vast patroon volgt. Het systeem van de data-afnemer doet een verzoek tot levering van gegevens, het systeem van de BRO beoordeelt het verzoek, het haalt de gegevens op en levert ze uit. Dat wil zeggen wanneer alles goed verloopt. Zit er een per ongeluk een fout in, dan wordt het verzoek door het systeem afgewezen. In alle gevallen krijgt het systeem van de data-afnemer een antwoord terug van de basisregistratie ondergrond. Data-afnemer Basisregistratie Ondergrond (BRO) Verzoek Systeem van de data-afnemer Antwoord op het verzoek Systeem van de BRO Figuur 2: Interactie tussen systeem van de data-afnemer en systeem van de BRO Een verzoek tot levering van gegevens is zoals gezegd elementair omdat het aansluit bij een standaard informatiebehoefte. De aanname is dat de gebruiker aanvankelijk niet precies weet welke objecten hij wil hebben en dat hij daarom eerst op zoek gaat naar de objecten die aan bepaalde criteria voldoen. Weet de gebruiker eenmaal welke objecten aan zijn criteria voldoen, dan kan hij alle gegevens per object opvragen. Vanuit dit perspectief ondersteunt de basisregistratie ondergrond de volgende typen verzoeken. Pagina 10 van 19

11 1. Een verzoek tot levering van de kengegevens van een aantal registratieobjecten. De data-afnemer geeft in zijn verzoek de eisen mee waaraan de registratieobjecten die hij zoekt moeten voldoen. In antwoord daarop krijgt hij van ieder van de objecten die aan de eisen voldoet de gegevens geleverd die het object karakteriseren. 2. Een verzoek tot levering van de gegevens van een bepaald registratieobject. De data-afnemer geeft in zijn verzoek het BRO-ID van het registratieobject dat hij wil hebben mee. In antwoord daarop krijgt hij alle gegevens van het object geleverd. Voor bepaalde typen registratieobject is er geen nuancering van dit type verzoek nodig. Dat zijn de objecten waarvan na registratie geen nieuwe gegevens meer aangeleverd worden. Geotechnisch sondeeronderzoek is daar een voorbeeld van. Andere typen registratieobject vertegenwoordigen een object waarvan de eigenschappen in de werkelijkheid kunnen veranderen. Die veranderingen worden geregistreerd en zo bouwt het object in de registratie ondergrond een geschiedenis op. De grondwatermonitoringput is een voorbeeld daarvan. Voor registratieobjecten met een geschiedenis, zijn er twee varianten van dit type verzoek: 2.1 Een verzoek tot levering van de actuele gegevens van een bepaald registratieobject. Als antwoord krijgt de data-afnemer alleen de gegevens die de actuele toestand beschrijven. 2.2 Een verzoek tot levering van de actuele en historische gegevens van een bepaald registratieobject. Als antwoord krijgt de dataafnemer alle gegevens van het object. Pagina 11 van 19

12 3 Opvragen van grondwatermonitoringputten via de webservice 3.1 Het formuleren van een verzoek Opvragen van grondwatermonitoringputten via de webservice verloopt geheel automatisch, maar het systeem van de dataafnemer moet wel een aantal dingen weten om de gegevens te kunnen opvragen. Om te beginnen moet het systeem weten wat voor type verzoek de data-afnemer wil indienen. Als de data-afnemer zijn keuze heeft gemaakt, weet het systeem welke functie van de service het moet gebruiken. De data-afnemer heeft de keuze uit drie typen verzoek. Grondwatermonitoringputten hebben namelijk eigenschappen die in de werkelijkheid kunnen veranderen. Het registratieobject bouwt dus een geschiedenis op en kent daarom verschil tussen actuele en historische gegevens. Heeft de data-afnemer een globaal idee van wat hij wil hebben en wil hij dus eerst op zoek naar de grondwatermonitoringputten die aan bepaalde eisen voldoen, dan zal hij kiezen voor een verzoek tot de levering van de kengegevens van grondwatermonitoringputten. Weet hij al precies welke grondwatermonitoringput hij wil hebben, dan vraagt hij om de levering van de gegevens van die grondwatermonitoringput. Hierbij moet de data-afnemer een keuze maken tussen de actuele gegevens of de actuele plus historische gegevens van het registratieobject. Voor de pilot is alleen de levering van de actuele gegevens van een grondwatermonitoringput in scope. Voor alle typen verzoeken moet de data-afnemer aangeven op welke kenmerken hij de levering wil baseren. Om de verwerking van een verzoek tot levering goed te laten verlopen moet de data-afnemer ook een eigen identificatie aan het verzoek meegeven. Wanneer de data-afnemer zijn keuzen aan het eigen systeem kenbaar heeft gemaakt kan het verzoek worden ingediend en begint de basisregistratie ondergrond met de verwerking. In de volgende paragrafen wordt de verwerking in meer detail beschreven en worden de inhoud van de berichten die worden uitgewisseld toegelicht. Pagina 12 van 19

13 3.2 Een verzoek tot levering van de actuele gegevens van een grondwatermonitoringput De verwerking van een verzoek tot levering van de gegevens van een grondwatermonitoringput verloopt volgens een vaste opeenvolging van stappen. Dit is waar het in het kort op neerkomt: 1. De data-afnemer stuurt vanuit zijn systeem een verzoek tot levering van de actuele gegevens van een grondwatermonitoringput. Daarbij geeft hij het BRO-ID mee waarop de levering moet worden gebaseerd. 2. Het systeem van de BRO voert een toegangscontrole uit. O Wanneer toegang wordt geweigerd, ontvangt (het systeem van) de data-afnemer daarvan een melding. 3. Wanneer toegang tot het systeem van de BRO is verkregen, begint de controle van het verzoek en wordt vastgesteld of het verzoek technisch en inhoudelijk aan de gestelde eisen voldoet. O Wanneer de controle fouten oplevert, wordt het verzoek afgewezen en ontvangt (het systeem van) de data-afnemer daarvan bericht. 4. Wanneer het verzoek correct is verzamelt het systeem van de BRO de actuele gegevens van de grondwatermonitoringput die aan het meegegeven BRO- ID voldoet. Vervolgens stuurt het BRO-systeem de dataafnemer als antwoord de opgevraagde gegevens. Het verzoek van de data-afnemer en het antwoord dat de BRO daarop geeft worden berichten genoemd. De stappen en de bijbehorende berichten worden in het onderstaande plaatje uitgebeeld. Pagina 13 van 19

14 Systeem van de data-afnemer Systeem van de BRO Stap 1: Doen van een verzoek tot levering Data-afnemer! Toegang geweigerd Stap 2: Uitvoeren toegangscontrole Verzoek tot levering Bericht van afwijzing Stap 3: Controleren verzoek Bericht van levering Stap 4: Verzamelen gegevens Verwerking Figuur 3: Verwerking van een verzoek tot levering van de actuele gegevens van een grondwatermonitoringput 3.3 De berichten Het verzoek tot levering Verzoek tot levering uw transactiekenmerk BRO-ID Het belangrijkste onderdeel van het verzoek tot levering van de actuele gegevens van de grondwatermonitoringput is het BRO- ID waarop de levering moet worden gebaseerd. Dit is de identificatie van het registratieobject waarvan de data-afnemer de actuele gegevens wil opvragen. Naast de kenmerken, moet de data-afnemer het verzoek een eigen identificatie meegeven en dat wordt uw transactiekenmerk genoemd. Het transactiekenmerk is nodig in de communicatie, bijvoorbeeld als er iets mis is gegaan en de data-afnemer daarover contact zoekt met de servicedesk Bericht van weigering! Toegang geweigerd Als bij het uitvoeren van de toegangscontrole blijkt dat de toegang moet worden geweigerd, ontvangt (het systeem van) de data-afnemer daarvan melding. Pagina 14 van 19

15 De toegangscontrole bestaat uit twee stappen: Het systeem van de BRO controleert of de dataafnemer daadwerkelijk is wie hij beweert te zijn. Hiervoor gebruikt de data-afnemer een soort van digitaal paspoort, het PKI-overheidscertificaat. Het systeem van de BRO controleert of de dataafnemer al het recht heeft gekregen voor het gebruik van de uitgiftewebservice voor grondwatermonitoringputten Bericht van afwijzing Bericht van afwijzing uw transactiekenmerk tijdstip van afwijzing Foutmelding Het bericht van afwijzing bestaat uit verschillende onderdelen. Het belangrijkste is de reden van afwijzing, de foutmelding. Het bericht van afwijzing bevat verder het tijdstip van afwijzing en een verwijzing naar het verzoek. Het bericht van afwijzing wordt gestuurd als de BRO tegen fouten aanloopt in het verzoek zelf. Deze controle dekt twee aspecten. Er wordt een technische controle uitgevoerd, en vervolgens vindt een inhoudelijke controle plaats van de gegevens die de data-afnemer mee heeft gegeven. De inhoudelijke controle betreft in dit geval alleen het transactiekenmerk en het BRO-ID. De controle is eenvoudig: de twee gegevens moeten aan de specificaties (zie hoofdstuk 5) voldoen. Foutmeldingen die op technische fouten betrekking hebben zijn alleen bedoeld voor programmeurs en worden uitgebreid behandeld in de koppelvlakbeschrijving. Fouten in de gegevens die de data-afnemer heeft meegegeven kunnen juist ook voor hem van belang zijn. In zo n foutmelding wordt van iedere fout opgenomen - bij welk gegeven de fout is geconstateerd - wat eventueel de waarde van het gegeven is - wat de fout is Pagina 15 van 19

16 3.3.4 Bericht van levering Bericht van levering uw transactiekenmerk tijdstip van uitgifte De actuele gegevens van de grondwatermonitoringput Het bericht van levering bestaat ook weer uit verschillende onderdelen. Het belangrijkste zijn de gegevens die zijn opgevraagd. Het bericht van levering bevat verder een verwijzing naar het verzoek tot levering en het tijdstip waarop de gegevens zijn uitgegeven. Welke gegevens er precies worden uitgegeven hangt in de eerste plaats af van de vraag of de data-afnemer ook de bronhouder of de dataleverancier van de betreffende grondwatermonitoringput is. De bronhouder en de dataleverancier krijgen alle gegevens van het registratieobject geleverd. Dat geldt zelfs in het uitzonderlijke geval dat het registratieobject door de registerbeheerder uit registratie is genomen. De andere data-afnemers krijgen niet alle gegevens. Wat zij krijgen hangt af van de vraag of een object uit registratie is genomen. Normaliter krijgen deze gewone data-afnemers alle gegevens van de grondwatermonitoringput geleverd op vijf na. De vijf gegevens die ze niet geleverd krijgen zijn: Entiteit Grondwatermonitoringput Aangeleverde positie Monitoringbuis Attribuut dataleverancier onderhoudende instantie object-id bronhouder uitvoerder horizontale plaatsbepaling uitvoerder verticale plaatsbepaling uitvoerder bepaling posities In het uitzonderlijke geval dat het registratieobject uit registratie is genomen, krijgen de gewone data-afnemers alleen de volgende gegevens: Entiteit Grondwatermonitoringput Registratiegeschiedenis Attribuut BRO-ID uit registratie genomen Pagina 16 van 19

17 tijdstip uit registratie genomen Tot slot kan het voorkomen dat de data-afnemer een BRO-ID heeft opgegeven dat niet bestaat. In dat geval ontvangt hij een bericht van levering waarin het element met gegevens van de grondwatermonitoringput leeg is. Pagina 17 van 19

18 4 Opvragen van grondwatermonitoringputten via het DINOloket Dit hoofdstuk is in deze versie van het uitgiftehandboek niet uitgewerkt. Pagina 18 van 19

19 5 Specificatie van de berichtgegevens bij uitgifte via de webservice 5.1 Inleiding Bij uitgifte via de webservice horen verschillende typen berichten. De opbouw van de berichten is besproken in hoofdstuk 3 en de elementen die daarin zijn genoemd worden in dit hoofdstuk gespecificeerd. Uitzondering daarop zijn de twee elementen die de gegevens omvatten die opgevraagd worden en die de essentie vormen van een bericht van levering. 5.2 Attributen en entiteiten 1. Naam attribuut uw transactiekenmerk Definitie Kardinaliteit 1-1 Domein Een kenmerk dat de data-afnemer meegeeft om het verzoek tot levering te identificeren. Tekst Maximale lengte 200 Naam attribuut Definitie Kardinaliteit 1-1 Domein Type Opbouw Regels - BRO-ID De identificatie van een object dat in de registratie ondergrond is opgenomen. Registratieobjectcode Code CPTNNNNNNNNNNNN Naam entiteit Definitie Domein Regels - Foutmelding De verzameling van foutomschrijvingen die onderdeel zijn van een bericht van afwijzing. Foutomschrijving Pagina 19 van 19

Basisregistratie ondergrond (BRO) Uitgiftehandboek

Basisregistratie ondergrond (BRO) Uitgiftehandboek Basisregistratie ondergrond (BRO) Uitgiftehandboek Geotechnisch sondeeronderzoek Datum 1 juni 2015 Versie 0.8 Colofon Bestuurskern Dir. Ruimtelijke Ontwikkeling Plesmanweg 1-6 Den Haag Algemeen contact

Nadere informatie

Basisregistratie ondergrond (BRO) Innamehandboek

Basisregistratie ondergrond (BRO) Innamehandboek Basisregistratie ondergrond (BRO) Innamehandboek Grondwatermonitoringput Datum Augustus 2015 Versie 0.6 Colofon Bestuurskern Dir. Ruimtelijke Ontwikkeling Plesmanweg 1-6 Den Haag Algemeen contact Programmabureau

Nadere informatie

Basisregistratie ondergrond (BRO) Innamehandboek

Basisregistratie ondergrond (BRO) Innamehandboek Basisregistratie ondergrond (BRO) Innamehandboek Geotechnisch sondeeronderzoek Datum 4 november 2014 Status Draft Colofon Bestuurskern Dir. Ruimtelijke Ontwikkeling Plesmanweg 1-6 Den Haag Contactpersoon

Nadere informatie

Basisregistratie Ondergrond (BRO) Een handreiking voor conversie

Basisregistratie Ondergrond (BRO) Een handreiking voor conversie Basisregistratie Ondergrond (BRO) Een handreiking voor conversie Van GEF-CPT Report naar IMBRO-XML, het formaat voor de BRO Datum: 28 mei 2015 Versie: 1.0 Colofon Bestuurskern Dir. Ruimtelijke Ontwikkeling

Nadere informatie

Basisregistratie Ondergrond (BRO) Uitgiftehandboek

Basisregistratie Ondergrond (BRO) Uitgiftehandboek Basisregistratie Ondergrond (BRO) Uitgiftehandboek Geotechnisch sondeeronderzoek Datum 29 maart 2016 Versie 0.92 Colofon Bestuurskern Dir. Ruimtelijke Ontwikkeling Plesmanweg 1-6 Den Haag Algemeen contact

Nadere informatie

Basisregistratie Ondergrond (BRO) Koppelvlakbeschrijving

Basisregistratie Ondergrond (BRO) Koppelvlakbeschrijving Basisregistratie Ondergrond (BRO) Koppelvlakbeschrijving GMW Innamewebservice Datum 19 augustus 2015 Status 0.6 Colofon Bestuurskern Dir. Ruimtelijke Ontwikkeling Plesmanweg 1-6 Den Haag Algemeen contact

Nadere informatie

Basisregistratie Ondergrond (BRO) Een handreiking voor conversie

Basisregistratie Ondergrond (BRO) Een handreiking voor conversie Basisregistratie Ondergrond (BRO) Een handreiking voor conversie Van GEF-CPT Report naar IMBRO-XML, het formaat voor de BRO Datum 30 november 2015 Versie November 2015 BRO-Handreiking conversie Van GEF-CPT

Nadere informatie

Basisregistratie Ondergrond

Basisregistratie Ondergrond Basisregistratie Ondergrond 1 2 Basisregistratie Ondergrond Eén landelijke database met de gegevens over bodem en ondergrond Bij wet geregeld dat de database er moet zijn, hoe die gevuld wordt, hoe die

Nadere informatie

13: Inloop Pauze Afsluiting

13: Inloop Pauze Afsluiting Agenda 13:00-13.15 Inloop 1. Welkom (huishoudelijke mededelingen) Wilfred Visser 2. Voorstelronde 3. Wat is beschikbaar (documentatie en hoe te lezen) 4. Rollen en rechten 5. Installeren SoapUI 6. JRE

Nadere informatie

Basisregistratie Ondergrond (BRO) Handleiding voor aansluiten op webservices. Datum 13 januari 2017 Status Versie 1.0

Basisregistratie Ondergrond (BRO) Handleiding voor aansluiten op webservices. Datum 13 januari 2017 Status Versie 1.0 Basisregistratie Ondergrond (BRO) Handleiding voor aansluiten op webservices Datum 13 januari 2017 Status Versie 1.0 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Doelgroep... 5 Leeswijzer... 5 Zelfstandig aan de slag...

Nadere informatie

Basisregistratie Ondergrond (BRO) Catalogus

Basisregistratie Ondergrond (BRO) Catalogus Basisregistratie Ondergrond (BRO) Catalogus Grondwatermonitoringput Datum augustus 2015 Versie 0.6 BRO-Catalogus Grondwatermonitoringput, versie 0.6 Colofon Bestuurskern Dir. Ruimtelijke Ontwikkeling

Nadere informatie

Basisregistratie Ondergrond (BRO) Handleiding voor innameloket Geotechnisch Sondeeronderzoek. Datum 4 juli 2017 Status Versie 1.0

Basisregistratie Ondergrond (BRO) Handleiding voor innameloket Geotechnisch Sondeeronderzoek. Datum 4 juli 2017 Status Versie 1.0 Basisregistratie Ondergrond (BRO) Handleiding voor innameloket Geotechnisch Sondeeronderzoek Datum 4 juli 2017 Status Versie 1.0 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Doelgroep... 4 Leeswijzer... 4 Zelfstandig

Nadere informatie

Basisregistratie Ondergrond

Basisregistratie Ondergrond Basisregistratie Ondergrond De rol van GEO-ICT bedrijven Stephan Gruijters Geologische Dienst van Nederland - TNO 1 Stelsel van Basisregistraties uitkering (BLAU) Inkomen (BRI) Persoon (RNI) Persoon (GBA)

Nadere informatie

Basisregistratie Ondergrond, BRO

Basisregistratie Ondergrond, BRO 2-7-2013 1 Basisregistratie Ondergrond, BRO Ruud Mutsaers Geologische Dienst Nederland - TNO 2-7-2013 2 2-7-2013 3 Gebruik van de ondergrond 2-7-2013 4 Wat betekent de BRO Overheid regelt de informatievoorziening

Nadere informatie

0.1 LVBAG Bevragen Productbeschrijving. versie 1.0. Datum. 10 augustus Document versie. 1.0 ConceptICT Services Keten RZDirectie IT

0.1 LVBAG Bevragen Productbeschrijving. versie 1.0. Datum. 10 augustus Document versie. 1.0 ConceptICT Services Keten RZDirectie IT 0.1 LVBAG Bevragen Productbeschrijving versie 1.0 Datum 10 augustus 2016 Document versie 1.0 ConceptICT Services Keten RZDirectie IT Versiehistorie Versie datum Omschrijving 1.0 10-08-2016 Definitieve

Nadere informatie

BRO GMW Ketentest vragen

BRO GMW Ketentest vragen Vragenlijst ketentest GMW Aan: deelnemers ketentest GMW Onderwerp: Vragenlijst voor eindevaluatie BRO GMW ketentest Van: Wilfred en Erik Ingevuld door KWR Met vriendelijke groet, Wilfred Visser en Erik

Nadere informatie

Juliana van Stolberglaan 3 2595 CA Den Haag Postbus 93144 2509 AC Den Haag www.agentschapnl.nl. [Handleiding Generieke interface Energielabels.

Juliana van Stolberglaan 3 2595 CA Den Haag Postbus 93144 2509 AC Den Haag www.agentschapnl.nl. [Handleiding Generieke interface Energielabels. Juliana van Stolberglaan 3 2595 CA Den Haag Postbus 93144 2509 AC Den Haag www.agentschapnl.nl Handleiding Generieke interface Energielabels Documentnaam [Handleiding Generieke interface Energielabels.doc]

Nadere informatie

Basisregistratie Ondergrond (BRO) Catalogus

Basisregistratie Ondergrond (BRO) Catalogus Basisregistratie Ondergrond (BRO) Catalogus Geotechnisch sondeeronderzoek Datum 27 juni 2017 Versie 1.0 Pagina 2 van 112 Colofon Bestuurskern Dir. Ruimtelijke Ontwikkeling Rijnstraat 8 2515 XP Den Haag

Nadere informatie

Functionele en technische meldingen

Functionele en technische meldingen 0.1 Foutmeldingen BAG Bevragen Functionele en technische meldingen Datum 28 januari 2013 Versie 0.1 ConceptNiet gevonden: wijzig het profiel: "Standaard" Versiehistorie Versie datum locatie omschrijving

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Digimelding voor bronhouders BAG

Gebruikershandleiding Digimelding voor bronhouders BAG Gebruikershandleiding Digimelding voor bronhouders BAG Versie 1.0 Datum 11 mei 2015 Status Definitief Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Waarom Terugmelden?... 3 1.2 Gerede Twijfel... 3 1.3 Digimelding voor afnemers...

Nadere informatie

Generieke interface energielabels

Generieke interface energielabels Handleiding Generieke interface energielabels In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Directie Woningbouw) 1 Inleiding 3 1.1 Doel 3 1.2 Korte omschrijving 3 1.3 Indeling

Nadere informatie

Basisregistratie Ondergrond, BRO

Basisregistratie Ondergrond, BRO 21-6-2013 1 Basisregistratie Ondergrond, BRO Ruud Mutsaers Geologische Dienst Nederland - TNO Slappe Bodem 21-6-2013 2 21-6-2013 3 Gebruik van de ondergrond 21-6-2013 4 Wat betekent de BRO Overheid regelt

Nadere informatie

Handleiding voor aansluiten op Digilevering

Handleiding voor aansluiten op Digilevering Handleiding voor aansluiten op Digilevering Versie 1.0 Datum 1 augustus 2013 Status definitief Colofon Projectnaam Digilevering Versienummer 1.0 Contactpersoon Servicecentrum Logius Organisatie Logius

Nadere informatie

Processen en juridische aspecten LV WOZ

Processen en juridische aspecten LV WOZ Processen en juridische aspecten LV WOZ LV WOZ Inlichtingen Peter van den Heuij T 070-3427816 p.p.a.heuij@minfin.nl Datum 23 mei 2011 Auteur Ruud Kathmann Bijlage: Inleiding Voor de aanbesteding van de

Nadere informatie

Functionaliteit: lvwoz-processor 1. In deze versie worden de opentunnel.extra eigenschappen van berichten correct geretourneerd naar OpenTunnel.

Functionaliteit: lvwoz-processor 1. In deze versie worden de opentunnel.extra eigenschappen van berichten correct geretourneerd naar OpenTunnel. WAARDERINGSKAMER MEMO Datum: 25 september 2015 Betreft: Overzicht release LV WOZ Versie 7.2.10 Datum inproductiename: 30-9-2015 Functionaliteit: lvwoz-processor 1. In deze versie worden de opentunnel.extra

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Digimelding BALI - HR

Gebruikershandleiding Digimelding BALI - HR Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Gebruikershandleiding Digimelding BALI - HR Voor Basisregistraties Versie 3.1 Datum 05 Oktober 2016 Status Definitief Inhoud Inhoud... 2 1 Inleiding...

Nadere informatie

Basisregistratie Ondergrond (BRO) Van Peilbuis Tot Portal (VPTP) Hans van der Meij. Geologische Dienst Nederland, TNO

Basisregistratie Ondergrond (BRO) Van Peilbuis Tot Portal (VPTP) Hans van der Meij. Geologische Dienst Nederland, TNO Basisregistratie Ondergrond (BRO) Van Peilbuis Tot Portal (VPTP) Hans van der Meij Geologische Dienst Nederland, TNO Onderwerpen GDN/TNO, Wie zijn wij? De Basisregistratie Ondergrond BRO in vogelvlucht

Nadere informatie

Toepassingsprofiel Berichtenmodel Omgevingsdocumenten

Toepassingsprofiel Berichtenmodel Omgevingsdocumenten Toepassingsprofiel Berichtenmodel Omgevingsdocumenten Versie 0.61 Geonovum - KOOP Datum 12 januari 2017 Colofon Documentnaam Toepassingsprofiel Berichtenmodel Omgevingsdocumenten Projectnaam Standaard

Nadere informatie

Functioneel ontwerp. Regisseur

Functioneel ontwerp. Regisseur Functioneel ontwerp Regisseur Datum: Woensdag 2 maart 2005 Auteur: L. Kuunders Versie: 0.3 E-mail: leon@kuunders.info Functioneel Ontwerp Regisseur Pagina: 1 Inhoudsopgave INLEIDING... 3 FUNCTIONALITEIT

Nadere informatie

Start BRO-systeem Grondwatermonitoringput per 4 juli 2017

Start BRO-systeem Grondwatermonitoringput per 4 juli 2017 Mededeling Start BRO-systeem Grondwatermonitoringput per 4 juli 2017 Wat betekent dat voor u? I N L E I D I N G Vooruitlopend op de Algemene Maatregel van Bestuur, die is gekoppeld aan de Wet Basisregistratie

Nadere informatie

Beheervoorziening BSN - Overzicht functionaliteiten

Beheervoorziening BSN - Overzicht functionaliteiten Beheervoorziening BSN - Overzicht functionaliteiten Versie 2.9 Datum 10 maart 200 Inhoud Inhoud 2 Inleiding 3 1.1 Definities 3 1.2 Referenties 3 2 Functionaliteit BV BSN 2.1 Globale use case beschrijving

Nadere informatie

2BA Deeplink Gebruiksbeschrijving

2BA Deeplink Gebruiksbeschrijving 2BA Deeplink Gebruiksbeschrijving Document versie: 1.0 SCVN 02 Uitgiftedatum: 2006-5-1 Status: Conceptueel Auteur: 2BA Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Wat is deeplink?... 3 2 Deeplink gebruiken... 4

Nadere informatie

WELKOM. Tussenevaluatie ketentest Grondwatermonitoringput GeoFort, 18 januari 2017

WELKOM. Tussenevaluatie ketentest Grondwatermonitoringput GeoFort, 18 januari 2017 WELKOM Tussenevaluatie ketentest Grondwatermonitoringput GeoFort, 18 januari 2017 PROGRAMMA 11:45-12:30 Ontvangst met een broodje 12:30-12:35 Opening Ria Volkers ketenmanager programmabureau BRO, ministerie

Nadere informatie

Checklist testen Lopende zaken MijnOverheid. Versie 1.1

Checklist testen Lopende zaken MijnOverheid. Versie 1.1 Checklist testen Lopende zaken MijnOverheid Versie 1.1 Datum Status 01 oktober Definitief Definitief Checklist testen Lopende zaken MijnOverheid 01 oktober 2013 Colofon Projectnaam MijnOverheid Versienummer

Nadere informatie

Technische documentatie Overdracht bedrijfsvoorraad B2B AFS 6.2

Technische documentatie Overdracht bedrijfsvoorraad B2B AFS 6.2 Technische documentatie Overdracht bedrijfsvoorraad B2B AFS 6.2 A2SP 1 / 7 Wijzigingshistorie Versie Datum Gewijzigd door Wijzigingen 0.9 14-4-2015 Yves van den Berg Draft A2SP 2 / 7 Inhoud Wijzigingshistorie...

Nadere informatie

Handleiding Portaal. Digipoort. Versie 1.55. Datum 25 januari 2012

Handleiding Portaal. Digipoort. Versie 1.55. Datum 25 januari 2012 Handleiding Portaal Digipoort Versie 1.55 Datum 25 januari 2012 Colofon Projectnaam Digipoort Versienummer 1.55 Organisatie Servicecentrum Logius Postbus 96810 2509 JE Den Haag T 0900 555 4555 servicecentrum@logius.nl

Nadere informatie

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis 142.1 Inleiding Titel Aanwinsten Geschiedenis wordt gebruikt om toevoegingen en verwijderingen van bepaalde locaties door te geven aan een centrale catalogus instantie.

Nadere informatie

Aandachtspunten en vragen en antwoorden LO3.9. 1 Aandachtspunten met betrekking tot nationaliteitsgegevens

Aandachtspunten en vragen en antwoorden LO3.9. 1 Aandachtspunten met betrekking tot nationaliteitsgegevens Aandachtspunten en vragen en antwoorden LO3.9 1 Aandachtspunten met betrekking tot nationaliteitsgegevens Let op! Alles in het navolgende gedeelte gaat over de bijhouding van gegevens na 31 januari 2015.

Nadere informatie

BRO Architectuur. Versienummer 0.8. Datum 27 februari 2013 Status Concept. Disclaimer

BRO Architectuur. Versienummer 0.8. Datum 27 februari 2013 Status Concept. Disclaimer BRO Architectuur Versienummer 0.8 Datum 27 februari 2013 Status Concept Disclaimer Dit document betreft een concept versie van de BRO Architectuur en is als zodanig aan verandering onderhevig. Alle onderdelen

Nadere informatie

KETENTEST PUT. Kick-off Ria Volkers, Wilfred Visser, Marcel Reuvers,Erik Simmelink

KETENTEST PUT. Kick-off Ria Volkers, Wilfred Visser, Marcel Reuvers,Erik Simmelink KETENTEST PUT Kick-off Ria Volkers, Wilfred Visser, Marcel Reuvers,Erik Simmelink AGENDA 12:30-13.00 Inloop lunch 1. Welkom (huishoudelijke mededelingen) - Wilfred Visser 2. Opening - Ria Volkers 3. Standaardisatie

Nadere informatie

Basisregistratie Ondergrond (BRO) Een handreiking voor conversie

Basisregistratie Ondergrond (BRO) Een handreiking voor conversie Basisregistratie Ondergrond (BRO) Een handreiking voor conversie Van GEF-CPT Report naar IMBRO-XML, het formaat voor de BRO Datum 12 nuari 2017 Versie Januari 2017 Colofon Bestuurskern Dir. Ruimtelijke

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Digikoppeling Serviceregister

Gebruikershandleiding Digikoppeling Serviceregister Gebruikershandleiding Digikoppeling Serviceregister Versie 1.0 Datum 07/11/2014 Status Definitief Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555 4555 (10 ct p/m) e. servicecentrum@logius.nl

Nadere informatie

Gebruikers Handleiding Webservice Verzekering Afsluiten

Gebruikers Handleiding Webservice Verzekering Afsluiten Gebruikers Handleiding Webservice Verzekering Afsluiten Europeesche Verzekeringen IM/ICT Utrecht, 06 juli 2017 Versie 1.1 Historie van wijzigingen Versie Status Datum Door Omschrijving 1 Definitief 26

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Digikoppeling Compliance Voorziening (Portaal)

Gebruikershandleiding Digikoppeling Compliance Voorziening (Portaal) Gebruikershandleiding Digikoppeling Compliance Voorziening (Portaal) Versie 1.0 Datum 18-10-2016 Status Concept Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555 4555 (10 ct p/m)

Nadere informatie

In yoobi is het mogelijk om te koppelen met yuki. De volgende type koppelingen zijn hierbij beschikbaar:

In yoobi is het mogelijk om te koppelen met yuki. De volgende type koppelingen zijn hierbij beschikbaar: Productsheet: Yoobi - Yuki koppeling In yoobi is het mogelijk om te koppelen met yuki. De volgende type koppelingen zijn hierbij beschikbaar: 1. Automatisch betalingen verwerken 2. Aanbieden van xml facturen

Nadere informatie

Procesbeschrijving Punch out aansluiting DigiInkoop

Procesbeschrijving Punch out aansluiting DigiInkoop Procesbeschrijving Punch out aansluiting DigiInkoop Versie 1.1 Datum 28 mei 2014 Status Definitief Colofon Projectnaam DigiInkoop Versienummer 1.1 Contactpersoon Centraal Functioneel Beheer DigiInkoop

Nadere informatie

Basisregistratie Ondergrond (BRO) Testen verbinding webservices met SoapUI Booronderzoek. Datum 28 maart 2017 Status Versie 1.0

Basisregistratie Ondergrond (BRO) Testen verbinding webservices met SoapUI Booronderzoek. Datum 28 maart 2017 Status Versie 1.0 Basisregistratie Ondergrond (BRO) Testen verbinding webservices met SoapUI Booronderzoek Datum 28 maart 2017 Status Versie 1.0 Testen verbinding webservice met SoapUI Booronderzoek Dit document beschrijft

Nadere informatie

Aanvragen en gebruik Overheids IdentificatieNummer (OIN)

Aanvragen en gebruik Overheids IdentificatieNummer (OIN) Aanvragen en gebruik Overheids IdentificatieNummer (OIN) Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555 4555 (10 ct p/m) e. servicecentrum@logius.nl

Nadere informatie

Checklist testen WOZ-inzage MijnOverheid

Checklist testen WOZ-inzage MijnOverheid Checklist testen WOZ-inzage MijnOverheid Versie 1.1 Datum 01 oktober 2013 Status Definitief Definitief Checklist testen WOZ-inzage MijnOverheid 01 oktober 2013 Colofon Projectnaam MijnOverheid Versienummer

Nadere informatie

Diplomering in EduArte

Diplomering in EduArte Aangepaste werkinstructie 06 Diplomering in EduArte voor het jaar 2012-2013 Versie 14 juni 2013 Inhoudsopgave 6 Diplomeren... 3 6.1 Diplomeren per deelnemer... 3 6.1.1 Deelnemer kandidaat stellen... 5

Nadere informatie

Functioneel ontwerp. Omgevingsloket online. Koppeling met BAG

Functioneel ontwerp. Omgevingsloket online. Koppeling met BAG Functioneel ontwerp Omgevingsloket online Koppeling met BAG Juli 2014 Release 2.10 Pagina 1 van 14 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Identificatie 3 1.2 Doel van dit document 3 1.3 Randvoorwaarden, uitgangspunten

Nadere informatie

HDN DARTS WEB AUTHENTICATIE

HDN DARTS WEB AUTHENTICATIE HDN DARTS WEB AUTHENTICATIE HDN Helpdesk T: 0182 750 585 F: 0182 750 589 M: helpdesk@hdn.nl Copyright Communications Security Net B.V. Inhoudsopgave 1. INLEIDING OP HET ONTWERP... 3 1.1 HET DOEL VAN DIT

Nadere informatie

Voorschriften Moneycard

Voorschriften Moneycard Voorschriften Moneycard Voorschriften Moneycard Rabobank. Een bank met ideeën. Deze voorschriften zijn een onderdeel van de Algemene Voorwaarden Verstrekken en opladen Moneycards 2013. 1. Starten met de

Nadere informatie

StUF XML schemavalidatie minimale eis aan software Proces & Voorwaarden

StUF XML schemavalidatie minimale eis aan software Proces & Voorwaarden StUF XML schemavalidatie minimale eis aan software Proces & Voorwaarden [Geef tekst op] Inhoud 1. Proces en voorwaarden Stuf XML schemavalidatie... 3 1.1 Situatie... 3 1.2 StUF Regiegroep... 3 1.3 Proces...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding 0.1 BGT Controleservice Gebruikershandleiding Datum 6 maart 2014 Versie 1.3 Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 Eisen aan de levering...4 3 Uit te voeren controles...5 4 Uitvoering Controle...6 4.1 Controleren

Nadere informatie

Handreiking Digipoort SMTP, POP3 en FTP Overheden

Handreiking Digipoort SMTP, POP3 en FTP Overheden Handreiking Digipoort SMTP, POP3 en FTP Overheden Versie 1.1.1. Datum 16 september 2010 Status Definitief Colofon Projectnaam Digipoort Versienummer 1.1.1. Organisatie Logius Postbus 96810 2509 JE Den

Nadere informatie

FOUTAFHANDELINGEN TIJDENS HET AANLEVEREN VAN BESTANDEN VOOR KNOOPPUNTDIENSTEN WMO EN JW

FOUTAFHANDELINGEN TIJDENS HET AANLEVEREN VAN BESTANDEN VOOR KNOOPPUNTDIENSTEN WMO EN JW FOUTAFHANDELINGEN TIJDENS HET AANLEVEREN VAN BESTANDEN VOOR KNOOPPUNTDIENSTEN WMO EN JW Versie 1.0 Datum November 2015 Auteur Communicatie Inlichtingenbureau 1 Inleiding... 4 Aanlevermethoden bestanden...

Nadere informatie

1.1 Controles DNB voert verschillende controles uit wanneer een rapportage in het DLR is ingediend. Deze zijn in onderstaand schema aangegeven:

1.1 Controles DNB voert verschillende controles uit wanneer een rapportage in het DLR is ingediend. Deze zijn in onderstaand schema aangegeven: Onderwerp: CRD-IV Alert XBRL Special Februari 2016 Divisie Statistiek Afdeling Bancaire Toezichtstatistieken In deze editie van de CRD-IV Alert XBRL Special gaan we verder in op het verwerkingsproces van

Nadere informatie

Versie 0.2. Documentatie Onsweb Club plugin webservice voor KNKV verenigingen

Versie 0.2. Documentatie Onsweb Club plugin webservice voor KNKV verenigingen Documentatie Onsweb Club plugin webservice voor KNKV verenigingen Versie 0.2 Laatste wijziging: 7 januari 2013 Auteurs: Marien Dongstra, Sebastian Huisman, Michel Woudwijk Alle rechten in dit document

Nadere informatie

Informatieobjecten zijn systematisch beschreven

Informatieobjecten zijn systematisch beschreven AP17 Informatieobjecten zijn systematisch beschreven Statement De aan de dienst gerelateerde informatieobjecten zijn systematisch beschreven en op passende wijze gemodelleerd. Afgeleid van BP2 (vindbaar)

Nadere informatie

Basisregistratie Ondergrond

Basisregistratie Ondergrond Basisregistratie Ondergrond Wat hebben we nu en waar gaan we naar toe? Hans van der Meij Geologische Dienst Nederland, TNO 9 november 2011 Waarom de ondergrond en voor wie? www.grondwaterstandinutrecht.nl

Nadere informatie

Handleiding Beeldbank Versie 2.0

Handleiding Beeldbank Versie 2.0 Handleiding Beeldbank Versie 2.0 1. Inhoudsopgave Inhoud 1. Inhoudsopgave... 2 2. Inleiding... 3 3. Startscherm... 4 4. Toevoegen nieuwe foto... 5 4.1 Foto kiezen... 6 4.2 Kenmerken toevoegen... 8 5. Onderhouden

Nadere informatie

WHOIS-beleid.eu-domeinnamen v.1.0. WHOIS-beleid.eu-domeinnamen

WHOIS-beleid.eu-domeinnamen v.1.0. WHOIS-beleid.eu-domeinnamen DEFINITIES De termen zoals gedefinieerd in de Bepalingen en voorwaarden en/of de.eu- Regels voor geschillenbeslechting worden in dit document gebruikt en geschreven met een hoofdletter. PARAGRAAF 1. PRIVACYBELEID

Nadere informatie

Impactanalyse Samenwerkende Catalogi 4.0. Wat zijn de wijzigingen met de komst van SC 4.0 ten opzichte van SC 2.1

Impactanalyse Samenwerkende Catalogi 4.0. Wat zijn de wijzigingen met de komst van SC 4.0 ten opzichte van SC 2.1 Impactanalyse Samenwerkende Catalogi 4.0 Wat zijn de wijzigingen met de komst van SC 4.0 ten opzichte van SC 2.1 Versie 1.0 Datum 19 april 2012 Colofon Projectnaam Samenwerkende Catalogi 4.0 Versienummer

Nadere informatie

OCMWCPASRegisterAttest (aangifte leefloon en weigering leefloon) Inhoud

OCMWCPASRegisterAttest (aangifte leefloon en weigering leefloon) Inhoud OCMWCPASRegisterAttest (aangifte leefloon en weigering leefloon) Inhoud 1) Inleiding... 2 2) Wetgeving... 2 3) Historiek... 2 4) Wie gebruikt de dienst? Voor wie en naar wie? En binnen welke termijn?...

Nadere informatie

Gegevensrichtlijn uitkomst t.b.v. Peridos

Gegevensrichtlijn uitkomst t.b.v. Peridos DEFINITIEF Gegevensrichtlijn uitkomst t.b.v. Peridos Dit document is het resultaat van samenwerking tussen: Het RIVM-Centrum voor Bevolkingsonderzoek (CvB) www.rivm.nl Nictiz, het expertisecentrum voor

Nadere informatie

Structuurplannen indeling en op te nemen elementen R.S. Jonker

Structuurplannen indeling en op te nemen elementen R.S. Jonker Structuurplannen indeling en op te nemen elementen R.S. Jonker Inleiding 3 Een indeling 4 Op te nemen elementen 6 Entiteiten 6 Proces 6 Product 7 Informatie-object 8 Beheershandeling 9 Taak 10 Grondslag

Nadere informatie

Handleiding autorisatie Zaken Doen DUO.nl Versie voor beheerders

Handleiding autorisatie Zaken Doen DUO.nl Versie voor beheerders Handleiding autorisatie Zaken Doen DUO.nl Versie voor beheerders DUO Versie 1.1 13 januari 2016 Inhoud 1. AUTORISATIE 3 2. AANSTELLEN BEHEERDER 4 2.1 SCHEMATISCHE WEERGAVE 4 2.2 REGISTRATIEPROCES BIJ ENTREE

Nadere informatie

Toelichting elektronisch ontvangstbevestiging smartcards

Toelichting elektronisch ontvangstbevestiging smartcards Toelichting elektronisch ontvangstbevestiging smartcards Dit document bevat een toelichting op de elektronische ontvangstbevestiging van PKIoverheid certificaten die op een smartcard of USB-token worden

Nadere informatie

Handleiding Dutch Green Building Guide

Handleiding Dutch Green Building Guide Handleiding Dutch Green Building Guide DGBC, november 2016 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Registreren voor een gebruikersaccount 4 2.1 Wachtwoord vergeten 5 2.2 Aanmelden voor de website 6 3 Organisatie

Nadere informatie

Ontwerp. <naam applicatie>

Ontwerp. <naam applicatie> Ontwerp Datum Auteur Versie Telefoon Pagina: 0 Inhoudsopgave 1. MANAGEMENT SUMMARY... 1 2. INLEIDING... 1 2.1. DOEL... 1 2.2. STRUCTUUR... 1 2.3. ACHTERGROND... 1 2.4. REVISIE-GESCHIEDENIS...

Nadere informatie

HANDLEIDING CALLMENOW. Datum: augustus 2009 Versie: 1.1

HANDLEIDING CALLMENOW. Datum: augustus 2009 Versie: 1.1 HANDLEIDING CALLMENOW Datum: augustus 2009 Versie: 1.1 Handleiding Wilt u een (of meerdere) eigen CallMeNow(s) op uw website? Hieronder vindt u de stappen die u daarvoor moet doorlopen. CallMeLater? Wilt

Nadere informatie

1. Milieuklacht... 2 1.1 Handleiding opladen XML in mkros... 2 2. Werken met Refertes... 5

1. Milieuklacht... 2 1.1 Handleiding opladen XML in mkros... 2 2. Werken met Refertes... 5 1. Milieuklacht............................................................................................. 2 1.1 Handleiding opladen XML in mkros......................................................................

Nadere informatie

1. Inhoudsopgave Vooraf Stap 1: Functie aanvragen Stap 2: Certificaat installeren Stap 3: URL registreren...

1. Inhoudsopgave Vooraf Stap 1: Functie aanvragen Stap 2: Certificaat installeren Stap 3: URL registreren... Handleiding OSO 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Vooraf... 3 3. Stap 1: Functie aanvragen... 4 4. Stap 2: Certificaat installeren... 5 5. Stap 3: URL registreren... 6 6. Overstapdossier klaarzetten

Nadere informatie

Gegevenscatalogus Basisregistratie Ondergrond (BRO) Algemene catalogus

Gegevenscatalogus Basisregistratie Ondergrond (BRO) Algemene catalogus Gegevenscatalogus Basisregistratie Ondergrond (BRO) Algemene catalogus Gegevenscatalogus Basisregistratie Ondergrond (BRO) Algemene Catalogus Datum 30 augustus 2012 Status Concept Colofon Bestuurskern

Nadere informatie

Grondwatermonitoringput (GMW) Rapportage ketentest

Grondwatermonitoringput (GMW) Rapportage ketentest Grondwatermonitoringput (GMW) Rapportage ketentest Tijdspad: 24 oktober 2016 t/m 15 februari 2017 Uitgevoerd door zeven consortia in samenwerking met TNO-GDN en het ministerie van Infrastructuur en Milieu

Nadere informatie

Handleiding voor aansluiten op DigiD

Handleiding voor aansluiten op DigiD Handleiding voor aansluiten op DigiD Versie 4.2.2 Januari 2015 Colofon Projectnaam Contactpersoon Organisatie DigiD Servicecentrum Logius Logius Postbus 96810 2509 JE Den Haag servicecentrum@logius.nl

Nadere informatie

DECOS EN STUF-ZAKEN VOOR FRONTOFFICE FUNCTIONELE BESCHRIJVING V2.1

DECOS EN STUF-ZAKEN VOOR FRONTOFFICE FUNCTIONELE BESCHRIJVING V2.1 DECOS EN STUF-ZAKEN VOOR FRONTOFFICE FUNCTIONELE BESCHRIJVING V2.1 Februari 2015 INHOUD 1 VERSIEBEHEER DOCUMENT 3 2 INLEIDING 4 3 VERZENDEN VAN LOPENDE ZAKEN NAAR FRONTOFFICE 5 4 GEEF ZAKEN PER BURGER

Nadere informatie

Terugmelden in Verbeterdekaart.nl

Terugmelden in Verbeterdekaart.nl Instructie Terugmelden in Verbeterdekaart.nl Kadaster (TMS) SVB-BGT (MMS) 1 Inleiding Terugmelden op de BGT: nu via Verbeter de kaart! Sinds 16 juni 2016 is de nieuwe BGT terugmeldapplicatie Verbeter de

Nadere informatie

BRP-BZM Use Case Realisations Guidelines

BRP-BZM Use Case Realisations Guidelines BRP-BZM Use Case Realisations Guidelines Versie 2.0 02-09-2011 Definitief Versiehistorie Datum Versie Auteur 23-12-2010 0.1 Eerste versie R.F. Schaaf 04-01-2011 1.0 Feedback verwerkt R. Schaaf en D. Geluk

Nadere informatie

Financieringsverstrekkersportaal. Aansluitdocument

Financieringsverstrekkersportaal. Aansluitdocument Financieringsverstrekkersportaal Aansluitdocument Colofon Documentnaam: Fink financieringsverstrekkersportaal aansluitdocument Versie: 0.3 Datum: 17 september 2015 Versiebeheer Releasedatum Wijziging Versie

Nadere informatie

Technische documentatie Tellerstand dienst (OKR) AFS 6.1

Technische documentatie Tellerstand dienst (OKR) AFS 6.1 Technische documentatie Tellerstand dienst (OKR) AFS 6.1 A2SP 1 / 23 Wijzigingshistorie Versie Datum Gewijzigd door Wijzigingen 1.0 21 oktober 2011 Gerard van Maurik itiële versie 1.1 26 augustus 2013

Nadere informatie

Koninklijke Bibliotheek. Aanvragen

Koninklijke Bibliotheek. Aanvragen Koninklijke Bibliotheek Aanvragen Snelgids voor het verwerken van aanvragen Uitgegeven door de Koninklijke Bibliotheek in samenwerking met OCLC Ltd. 2015 Koninklijke Bibliotheek en OCLC Ltd. Dit document

Nadere informatie

BAG Beheerauditrapportage

BAG Beheerauditrapportage 0.1 Toelichting Beheerauditrapportage BAG Beheerauditrapportage Datum 26 augustus 2014 Versie 2.0 DefinitiefMateriebeleid PPB-LVGeo- en Vastgoedinformatie en Advies Versiehistorie Versie datum locatie

Nadere informatie

Toelichting catalogus Template basisregistraties

Toelichting catalogus Template basisregistraties Toelichting catalogus Template basisregistraties Datum: 9 april 2010 Auteur: E. Raadsen Versie: 2.0 d8 Status: Concept 20100617 Toelichting catalogus br template 2.0 d8.1.odt-1- Versiehistorie Versie Datum

Nadere informatie

KUC071 Uitgifte reisdocument

KUC071 Uitgifte reisdocument KUC071 Uitgifte reisdocument Versie 3.0.0 08-06-2015 Definitief Versiehistorie Datum Versie Omschrijving Auteur 18-11-2010 0.0.1 Intiële versie M. Schnetz 23-11-2010 0.0.2 Opmerkingen E. Lopes Cardozo

Nadere informatie

Handboek ZooEasy Online Wachtlijst

Handboek ZooEasy Online Wachtlijst Handboek ZooEasy Online Wachtlijst Datum: Juni2012 Versie: 1.04 Inhoudsopgave 1. WACHTLIJST... 3 1.1. INLEIDING... 3 1.1.1. KOPPELING BASISTABELLEN... 3 1.1.2. KOPPELING ROLLEN EN AUTORISATIES... 4 1.1.2.1.

Nadere informatie

Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door verzekeringstussenpersonen

Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door verzekeringstussenpersonen EIOPA(BoS(13/164 NL Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door verzekeringstussenpersonen EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19

Nadere informatie

Dienstbeschrijving. Patchherstel. Versie 1.0

Dienstbeschrijving. Patchherstel. Versie 1.0 Dienstbeschrijving Patchherstel Versie 1.0 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Definities... 3 3 Introductie... 3 3.1 Introductie Patchherstel bij nazorg... 3 3.2 Fasering Patchherstel bij service... 3 4 Domeinscheiding...

Nadere informatie

Handboek voor de LEVERANCIER

Handboek voor de LEVERANCIER Inhuurdesk V. Vos Inhuurdesk@ns.nl Versie 1.0 December 2010 Pagina 1 van 16 Inhoudsopgave 1. Processchema... 3 2. Aanmelden als leverancier... 4 2.1 Ontvangen van de gebruikersnaam en een wachtwoord...

Nadere informatie

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Van Oriëntatie naar Gebruik van de BRP Inleiding & toelichting op de vijf hoofdstappen Publicatiedatum: oktober 2014 Ten geleide Voor u ligt de

Nadere informatie

Handleiding Beeldbank

Handleiding Beeldbank Handleiding Beeldbank Versie 1.0 FloraHolland. Where beauty meets business. 1 Inhoudsopgave 1 INHOUDSOPGAVE... 2 2 INLEIDING... 3 2.1 WAT IS NIEUW?... 3 3 STARTSCHERM... 4 4 TOEVOEGEN NIEUWE FOTO... 5

Nadere informatie

Foto plaatsen. Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) Samenhang en koppelvlakken (architectuur) Victorine Binkhorst Programma DSO Lead architect

Foto plaatsen. Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) Samenhang en koppelvlakken (architectuur) Victorine Binkhorst Programma DSO Lead architect Foto plaatsen Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) Samenhang en koppelvlakken (architectuur) Victorine Binkhorst Programma DSO Lead architect Kern Omgevingswet: ondersteund met een digitaal stelsel Waarschijnlijk

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING DOMEIN MOBILITEIT GEEFVOERTUIG 2.0. Versie /// 2.0 Publicatiedatum /// /// Gebruikershandleiding

GEBRUIKERSHANDLEIDING DOMEIN MOBILITEIT GEEFVOERTUIG 2.0. Versie /// 2.0 Publicatiedatum /// /// Gebruikershandleiding /// Gebruikershandleiding GEBRUIKERSHANDLEIDING DOMEIN MOBILITEIT GEEFVOERTUIG 2.0 Versie /// 2.0 Publicatiedatum /// 17-08-2017 www.vlaanderen.be/informatievlaanderen Informatie Vlaanderen /// Auteur:

Nadere informatie

Koppelvlak BAG Koppelvlak BAG. Documentversie: 1.01 Datum: Versie van standaard: 3.10

Koppelvlak BAG Koppelvlak BAG. Documentversie: 1.01 Datum: Versie van standaard: 3.10 Koppelvlak BAG Documentversie: 1.01 Datum: 18-02-2016 Versie van standaard: 3.10 Status: In gebruik 1 Versiehistorie Versie Datum Auteur(s) Opmerkingen/veranderingen - 06-07-2014 Originele versie van de

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING TRACK & TRACE. Versie 1.0 Datum Oktober 2017 Communicatie Inlichtingenbureau

GEBRUIKERSHANDLEIDING TRACK & TRACE. Versie 1.0 Datum Oktober 2017 Communicatie Inlichtingenbureau GEBRUIKERSHANDLEIDING TRACK & TRACE Versie 1.0 Datum Oktober 2017 Auteur Communicatie Inlichtingenbureau Aanleiding ----------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Beheer en onderhoud GPH

Beheer en onderhoud GPH Beheer en onderhoud GPH Afkomstig van: Sandra van Beek-Jacobs Versie: 1.0 Datum: 25-7-2014 Inhoudsopgave 1. Documenthistorie 3 2. Inleiding 4 2.1 Opbouw document 4 2.2 Doel document 4 2.3 Beheer van het

Nadere informatie

Bronhouderportaal BRO

Bronhouderportaal BRO Bronhouderportaal BRO Tom Moesker projectmanager realisatie Tom Koenraads functioneel ontwerper stichting ICTU Bronhouderportaal BRO Wat is het? een webportaal een webapplicatie een hulpmiddel vòòrportaal

Nadere informatie

Basisregistratie Ondergrond, BRO

Basisregistratie Ondergrond, BRO 18-4-2013 1 Basisregistratie Ondergrond, BRO Ruud Mutsaers Geologische Dienst Nederland - TNO 18-4-2013 2 18-4-2013 3 Wat betekent de BRO Overheid regelt de informatievoorziening van publieke gegevens

Nadere informatie

Checklist testen Lopende zaken MijnOverheid

Checklist testen Lopende zaken MijnOverheid Checklist testen Lopende zaken MijnOverheid Versie 1.2 Datum 01 april 2016 Status Definitief Definitief Checklist testen Lopende zaken MijnOverheid 01 april 2016 Colofon Projectnaam MijnOverheid Versienummer

Nadere informatie