PLAN VAN AANPAK EEN RECEPT TOT MEER WAARDE RONALD ZEILSTRA - ZN DESIGN UIT EERBEEK & BERT WENSINK - BUREAU BAS UIT KLARENBEEK LOCATIE KERSTEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PLAN VAN AANPAK EEN RECEPT TOT MEER WAARDE RONALD ZEILSTRA - ZN DESIGN UIT EERBEEK & BERT WENSINK - BUREAU BAS UIT KLARENBEEK LOCATIE KERSTEN"

Transcriptie

1 D E S I G N & V I S U A L I S A T I O N PLAN VAN AANPAK EEN RECEPT TOT MEER WAARDE RONALD ZEILSTRA - ZN DESIGN UIT EERBEEK & BERT WENSINK - BUREAU BAS UIT KLARENBEEK LOCATIE KERSTEN versie

2 Voorwoord Crisis, wat crisis? t Is crisis op de woningmarkt, we klagen steen en been De angst voor huizenkoop grijpt als een windhoos om zich heen Wel bordjes met Te koop, maar vele panden blijven leeg Wat brengt dat aan onzekerheid en misdaad niet teweeg! Het wil nog steeds niet lukken dus. De crisis woekert voort Hoe vaker je er over leest, hoe meer je er van hoort De crisis lijkt alleen al haar bestaansrecht te ontlenen Als weer een vastgoed-goeroe in een talkshow is verschenen Nadat een kreet van Joosten in de kranten had gestaan Zijn dadelijk een aantal mensen aan de slag gegaan Het zijn een aantal ondernemers, dus met een opinie En elk (ook niet toevallig) lid van BNI Bellini Hoe keren we de trend van self-fulfilling prophecy? Lees dan eens deze plannen van de club van BNI!! Geen lege huizen, braak terrein of ongebruikte panden U heeft nu hun gedegen antwoord hier in eigen handen!

3 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1.1 Wat is de aanleiding? 1.2 Co-Creatie en Co-Financiering 1.3 Wie of Wat is BNI? 1.4 Wie zijn de plannenmakers? 1.5 Ons motto: geven loont! 1.6 Wat is ons voorstel in het kort? 1.7 Wat wordt de eerste locatie? 1.8 Waar denken we nu concreet aan? 2. Projectopdracht 2.1 Wat is het probleem? 2.2 Wat is het doel? 2.3 Wat is eindresultaat? 2.4 Wat is de scope van het project? 3. Aanpak Pilot Project 3.1 Ideefase 3.2 Ontwerpfase 3.3 Voorbereidingsfase 3.4 Realisatiefase 3.5 Nazorgfase 3.6 Beheerfase 4. Projectbeheersing 4.1 Tijd 4.2 Geld 4.3 Kwaliteit 4.4 Informatie 4.5 Organisatie 4.6 Risicoanalyse 2.5 Wie heeft welke rol?

4 H1 INLEIDING 1.1 Wat is de aanleiding? Voor u ligt het plan van aanpak voor de tijdelijke invulling van de lege plekken in Eerbeek, zoals bedoeld in het boekje van BNI Bellini Een Recept tot meer Waarde. Na de presentatie van het boekje waren de reacties uitermate positief en heeft de gemeente Brummen de daad bij het woord gevoegd en de initiatiefnemers gevraagd een plan van aanpak op te stellen om over te gaan tot een spoedige uitvoering van de ideeën. 1.2 Co-Creatie en Co-Financiering In de verkennende fase van het project is naar voren gekomen dat voor de realisatie van het proces en project een samenwerking met lokale partijen een vereiste is. Zowel van de grondeigenaar of ontwikkelaar, de gemeente, omwonenden en bedrijven wordt een bijzondere inspanning gevraagd. Samen gaan we op zoek naar de uitvoering van de ideeën. In geld, materialen of mensen. Het is aan de trekkers vanuit BNI Bellini om als gangmakers het proces te trekken en met creatieve voorstellen voor de invulling te komen. De andere belanghebbende partijen zitten dicht bij het vuur en denken en doen zoveel mogelijk mee om het initiatief tot een succes te maken. 1.3 Wie of Wat is BNI? Vanuit het lokale Business Netwerk BNI Bellini uit Eerbeek denken we graag in kansen en mogelijkheden. BNI Bellini is een samenwerkingsverband van lokale ondernemers die hun krachten hebben gebundeld om oplossingen voor de problemen op de woningmarkt juist lokaal te zoeken. Eén daarvan was heel nadrukkelijk de leefbaarheid en kwaliteit van onze dorpen, waar nieuwbouw vanwege de crisis op zich laat wachten en grote gapende gaten in het hart van het dorp liggen. 1.4 wie zijn de plannenmakers? Vanuit de leden van BNI Bellini hebben Bert Wensink van Bureau Bas, bureau voor architectuur & bouwadvies BNA uit Klarenbeek en Ronald Zeilstra van ZN Design, bureau voor duurzame stedenbouw en 3D visualisatie specifieke kennis en ervaring in huis om dit concept verder te brengen in een open en kansrijk proces. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat de plannen voor de tijdelijke invulling gemaakt worden met de lokale partners van de desbetreffende locatie. In het proces dat we hier omschrijven is nadrukkelijk input nodig vanuit heel Eerbeek om het plan tot een succes te maken. Het is de taak van Bert en Ronald om dit in goede banen te leiden en te zorgen dat alles zo goed mogelijk verloopt. Zij zullen hierbij gebruik maken van de brede kennis die er vanuit de gemeente en de Stuurgroep Centrumgebied Eerbeek aanwezig is. Ook leden van de IKEL en OVE zullen nauw bij de totstandkoming van de plannen worden betrokken. 1.4 Ons motto: geven loont! Het motto van BNI en haar leden is onder andere geven loont! Dat wil niet zeggen dat alles voor niets moet gebeuren, maar dat je wel een eerste stap mag zetten om zaken voor elkaar te krijgen! Als we met elkaar de meerwaarde van de tijdelijke invulling kunnen zien, dan zal het realiseren ervan ook mogelijk zijn. De kosten voor de realisatie zullen we in eerste plaats neerleggen bij de direct betrokken partijen. Daarnaast gaan we ook gericht op zoek naar partijen die voor een bepaalde periode een tijdelijke bijdrage willen leveren. Hoe dit er uit kan gaan zien zullen we in dit plan van aanpak gaan beschrijven.

5 1.5 Wat is ons voorstel in het kort? We willen dat de lege plekken in het hart van ons dorp weer aantrekkelijke plekken worden waar we als dorp trots op kunnen zijn en plezier van kunnen hebben. We doen dit niet alleen voor onszelf maar ook voor de vele toeristen die ons mooie dorp tijdens de zomermaanden aandoen. Dit plan van aanpak gaat over de stappen die we gaan zetten om dit voor elkaar te krijgen. Aan de hand van de eerste ideeën gaan we aan de slag om een ontwerp te maken waarmee we uit de voeten kunnen. We zullen mensen vragen om op het ontwerp te reageren. Dit betekent dat het ontwerp gedragen wordt en dat we de kosten hiervoor gedekt hebben. We gaan hiervoor gericht op zoek naar co-financiers en sponsors. Daarbij hoort ook de uitvoering en beheer van het terrein. We willen voor het zomerseizoen klaar zijn, zodat de bezoekers in de zomer de meerwaarde van het terrein kunnen ervaren. We zijn ons bewust dat de uitvoering van het centrumplan Eerbeek tot een maatgevende planning gaat leiden. We willen hier zo slim mogelijk gebruik van maken zodat het terrein van de locatie Kersten er niet verloren bij ligt deze zomer. We willen dat de plek een typisch Eerbeekse invulling krijgt, waarbij we gebruik maken van zoveel mogelijk lokale kwaliteit. 1.6 Wat wordt de eerste locatie? Van alle lege plekken in Eerbeek en Brummen willen we eerst gericht gaan kijken naar de locatie Kersten. De voorkeur voor deze locatie komt voort uit: de ligging in het hartje van het dorp, de onzekerheid rond de ontwikkelingen van de definitieve invulling, de combinatie met het Centrumplan Eerbeek en de urgentie om juist hier iets aantrekkelijks te maken voor het dorp. 1.7 Waar denken we nu concreet aan? De terreinen liggen nu braak, maar uiteindelijk is er nieuwbouw gepland, tot die tijd kunnen we tijdelijk een mooie invulling verzorgen. Tijdelijk wil zeggen, dat er voor minimaal twee of drie jaar geen nieuwbouw gepland staat. Dit komt door de financiële crisis waar op korte termijn geen oplossing voor wordt verwacht. We zullen als ontwerpers gericht met een ontwerpvoorstel komen nadat we bij de gemeente en OVE hebben geïnventariseerd wat de wensen en mogelijkheden zijn voor dit gebied. We denken op dit moment aan invulling die een oplossing biedt voor het parkeren in het centrum tijdens de uitvoering van de werkzaamheden aan het van Stuijvenburchplein, een speelplaats voor kinderen waarvan de ouders even lekker aan het winkelen zijn, een informatiecentrum met info over de centrumplannen en waar voorbeeld materiaal zoals lichtmasten, bankjes en bestrating kan worden bekeken. We streven naar een terreininrichting die geen toelichting op het gebruik nodig heeft. Woorden die de inrichting omschrijven zijn speels, vanzelfsprekend, robuust, molestbestendig, uitdagend en verbeeldend. Er komt geen bordje bij te staan met uitleg, juist het ontdekken maakt de inrichting interessant. Het plan van aanpak gaat verder niet over de inhoud van het plan, het gaat beschrijven hoe we het voor elkaar kunnen krijgen. Dit plan van aanpak is daarentegen een voorbeeld om ook andere locaties aan te pakken. zie ook onze website:

6 H2 PROJECTOPDRACHT 2.1 Wat is het probleem? De lege plekken in ons dorp zorgen voor een verder waardevermindering, dit willen we omdraaien, we willen dat onze huizen en ons dorp meer waard worden. Dat is niet alleen in geld, maar ook in gezelligheid, veilig voelen, saamhorigheidsgevoel. We gaan de financiële crisis niet oplossen maar met een gebundelde inspanning kunnen we het veel beter maken in het hart van ons dorp. Daarbij komt dat gemeenten en ontwikkelaars niet gewend zijn aan het tijdelijk invullen van hun duur betaalde locaties. Ze willen eigenlijk zo snel mogelijk uitvoeren, maar kunnen dit niet vanwege problemen rond de financiering. Ze moeten dus ook wennen aan dit fenomeen, maar zullen er tegelijk niet om heen kunnen om ook kwaliteit in dorpen als Eerbeek te bewaken. De definitieve invulling blijft van alle partijen de uiteindelijke wens. 2.2 Wat is het doel? Het doel is om een gezellige plek te maken van de lege plekken in ons dorp. We willen dit met gezamenlijke inspanning voor elkaar krijgen. Na de input van de opdrachtgever (gemeente) over de gewenste functies willen we snel naar een ontwerp dat robuust is, dat goed uitvoerbaar is, dat kwaliteit heeft, van tijdelijke aard is, op een andere plek hergebruikt kan worden, betaalbaar is en dat voor het toeristenseizoen van dit jaar en uiterlijk in mei gereed is. Ook tijdens de uitvoering van de werkzaamheden rond het centrumplan willen we in iedere fase een kwalitatieve invulling. Hiermee geven we aan dat er naast het product van een mooie locatie ook een sociaal doel is, we willen het met elkaar doen, iets waar bedrijven en burgers trots op kunnen zijn. We zullen daarom ook actief verschillende partijen benaderen maar ook vragen om ons te benaderen. Ten derde zullen alle partijen moeten leren hoe we hier zo goed mogelijk met deze tijdelijke invullingen om moeten gaan. Hoe werkt dat nu het beste? Wat ging goed en wat kan beter? Ook voor alle betrokkenen is dit waarschijnlijk een belangrijk leermoment. Laten we dat niet vergeten en goed met elkaar in contact blijven. 2.3 Wat is eindresultaat? Het eindresultaat is een prettige plek erbij voor ons dorp waar we met voldoening naar kunnen kijken en waar we met zijn allen trots op kunnen zijn. Daarnaast hopen we dat de praktische manier van werken met lokale bedrijven en kwaliteiten uit zal stralen naar de nieuwbouw. Geen eenheidsworst, maar iets waar we onszelf in kunnen herkennen en mee op de kaart kunnen zetten. 2.4 Wat is de scope van het project? Vooraf bepalen we met de opdrachtgever waar de grenzen liggen van het plangebied, waar kunnen we wel en niet aankomen, welke belemmeringen liggen er op de locaties. Deze feitelijke begrenzingen zijn belangrijk om helder te hebben. Daarbinnen kunnen we onze gang gaan om met de partners een goede invulling te vinden. Het ontwerp en de onderdelen die we gebruiken moeten van tijdelijke aard zijn. Dat kan betekenen dat ze makkelijk verplaatsbaar of herbruikbaar zijn of dat ze op een natuurlijke manier kunnen worden afgevoerd. Het ontwerp moet minimaal drie jaar mee gaan en mogelijk langer kunnen blijven staan. Dit is nu nog onduidelijk hoe lang deze tijdelijke invulling zal zijn. Het moet mogelijk zijn hier flexibel mee om te gaan, als het één niet werkt, bedenken we wat anders en passen het aan.

7 2.5 Wie heeft welke rol? Om het project tot een succes te maken hebben we de medewerking van een aantal belangrijke mensen en bedrijven nodig. Het is moeilijk om met iedereen om tafel te gaan in een korte periode en daarom kiezen we ervoor om met vertegenwoordigers van bestaande belangpartijen om de tafel te gaan. Opdrachtgever Formeel is de gemeente opdrachtgever, dit heeft te maken met verantwoordelijkheden in de bestemmingsplanprocedure, uiteindelijke beslist de gemeente of het plan doorgang kan vinden. De gemeente heeft in die zin twee petten op, omdat ze naast deze formele rol ook juist heel actief meedenkt in het proces. Belangenpartijen Tenslotte gaan we gericht om tafel met een aantal belangenpartijen, zoals de Industrie Kern Eerbeek Loenen (Ikel), Stichting Welzijn Brummen (SWB), OVE, Omwonenden en andere partijen zoals de brandweer, politie en overige hulpdiensten. Uiteindelijk krijgen ook de Eerbekenaren zelf rechtstreeks een rol in het proces. Netwerken Naast de formele vraag aan de grondeigenaren en ontwikkelende vastgoedpartijen zullen we ook het netwerk van contacten in Eerbeek en daarbuiten gebruiken om zaken voor elkaar te krijgen. Letterlijk en figuurlijk voor elkaar! Opdrachtnemer Het plan wordt door een kleine projectgroep opgepakt, in deze projectgroep zitten de trekkers vanuit BNI, een vertegenwoordiging vanuit de gemeente en een vertegenwoordiging van de Ondernemers Vereniging Eerbeek OVE. In deze groep zullen de acties worden uitgezet waarbij BNI de penvoerder is en de voorstellen in deze groep zullen worden behandeld. Stuurgroep Om de belangen van de eigenaren van de grond en de ontwikkelingen rond het Centrumplan Eerbeek zo goed mogelijk af te stemmen, bespreken we onze voorstellen met de Stuurgroep Centrumplan Eerbeek, voordat ze in een brede kring zullen worden gepresenteerd. We zullen deze groep ook voor een belangrijk deel gaan bevragen op financiering van onderdelen van het plan en proces. Vanuit BNI en serviceclubs bestaat een groot netwerk aan contacten die bij specifieke onderdelen om hun bijdragen zal worden gevraagd. Ook staan we open voor bedrijven die op deze manier mee willen denken om de tijdelijke invulling tot een Eerbeeks succes te maken. Vanuit het ontwerp wordt een verlanglijstje gemaakt met onderdelen die de trekkers actief uit zullen zetten als zoekvraag op de website, maar ook persoonlijk bij bedrijven en de serviceclubs. De andere partners in het project doen dit ook en op deze manier kunnen we gericht op zoek naar invullingen.

8 H3 AANPAK PILOT PROJECT Ons pilotproject richt zicht op locatie Kersten. Voorheen was op dit terrein machinefabriek Kersten gevestigd. Sinds de sloop van de opstallen in 2008 ligt het terrein al weer 5 jaar braak. Door de huidige crisis laat de herontwikkeling van dit terrein op zich wachten, dit terwijl het dorp dringend vraagt om een oplossing! De ambitie is dit terrein een tijdelijke invulling te geven tot dat een definitieve herontwikkeling van het terrein haalbaar is. Deze tijdelijke invulling moet zorgen voor een aantrekkelijke en functionele verblijfsplek in hartje Eerbeek. Het feitelijke Plan van Aanpak bestaat uit 3 fasen die hierna nader worden beschreven: van het Stuijvenburchplein, een speelplaats voor kinderen te midden van winkels en horeca en een tijdelijk informatiecentrum m.b.t. het Centrumplan Eerbeek. Van belang is dat het ene idee het ander niet uitsluit. Wat Resultaat Wie Startoverleg - Definitief Plan van Aanpak - Programma van Eisen - Budget Projectgroep Projectgroep Projectgroep Communicatie - Persbericht start ontwerp & ideefase Projectgroep Vergunningen - Start procedure vrijstelling Gemeente 3.1 Idee & Ontwerpfase In deze fase gaan we aan de slag met het maken van het ontwerp, we beginnen met een startoverleg waarin de randvoorwaarden worden besproken met de opdrachtgever. Vervolgens gaan we aan de slag met het ontwerp en de sponsoring van de onderdelen van het plan. Tenslotte gaan we het ontwerp breed uitzetten om draagvlak en support te krijgen voor de volgende fase. Startoverleg Een startoverleg met de gemeente en OVE markeert de start van deze fase. In het startoverleg bepalen de partijen wat er in het ontwerp komt en welk budget de plannenmakers meekrijgen. De ingrediënten worden als het ware door deze partijen aangedragen en hiermee gaan de ontwerpers aan de slag om een pakkend ontwerp te maken. Op dit moment zijn een aantal eisen en wensen door diverse partijen al kenbaar gemaakt zoals een invulling als tijdelijke parkeerplek in het centrum tijdens de uitvoering van de herinrichtings-werkzaamheden Ontwerpfase Wij als plannenmakers gaan in de ontwerpfase aan de slag met de aangedragen ideeën. Onderzocht wordt hoe op een zo duurzaam mogelijke manier met lokale partijen, producten en materialen een aantrekkelijke plek in het dorp gerealiseerd kan worden met verblijfskwaliteit. Al tijdens deze ontwerpfase worden lokale partijen benaderd of zij willen meewerken aan de realisatie van het initiatief, zodat bij de definitieve presentatie van het ontwerp zekerheid is over de haalbaarheid. Uitgangspunt bij het ontwerpproces is de ambitie in het centrum van Eerbeek een tijdelijke plek te creëren vóór en dóór het dorp. De inrichting refereert naar waar het dorp vandaan komt en waar het naar toe wil. Hierbij refereren en verbeelden we de karakteristieken van Eerbeek. Te denken valt aan inrichtingsthema s gericht op de (historie van de) papierindustrie, de stoomtrein, de bossen/natuur, de sprengen, het agrarisch verleden. Ook de geschiedenis van de plek (machinefabriek) zelf kan een thema zijn.

9 Naast thema s gericht op het verleden en heden is de toekomst van Eerbeek ook een belangrijk thema. Het infocentrum en de directe terreininrichting daaromheen kan op een prachtige manier verbeelden waar Eerbeek naar toe wil. Het visueel maken van een stukje toekomstvisie gemeente Brummen kan enthousiasmerend en proces bevorderend werken. Vooralsnog is het idee het infocentrum niet een fysiek gebouw te laten zijn maar meer een paviljoenachtige constructie. Dergelijke bouwwerken passen beter binnen de tijdelijke invulling van het terrein en hoeven niet te voldoen aan allerlei bouwbesluit technische regelgeving. Daarnaast is wellicht het vergunningentraject (indien noodzakelijk voor paviljoenachtige bouwwerken) wellicht korter dan reguliere bouwwerken. Draagvlak De laatste stap in het ontwerpproces is die van draagvlak voor de plannen. Het ontwerpplan wordt met een aantal partijen voorbesproken. In eerste instantie is dat de projectgroep met gemeente en OVE, daarna in een breder verband de stuurgroep met een presentatie en aansluitend overleg. Daarna zal contact gezocht worden met de andere partners als de IKEL, omwonenden. Zij zullen in een gesprek worden benaderd waarbij leden van de projectgroep het plan toelichten en reacties ophalen. Aan de hand van de reacties wordt het plan bijgeschaafd dan wel aan het dorp voorgelegd. De planning is de ontwerpfase binnen 4 weken af te ronden waarna de voorbereidingsfase opgestart kan worden. Het resultaat van deze stap is een inrichtingsplan van het terrein en een ontwerp voor het infocentrum in de vorm van een ontwerp op papier en een maquette. Tegelijk is er een eerste beeld van de sponsors in een sponsorcontract dat inzicht geeft wie welk onderdeel kan leveren. Om de communicatie in goede banen te leiden is er regelmatig overleg met de gemeente. Tevens zorgen de trekkers ervoor dat er een website komt waarop de voortgang kan worden gevolgd. Zodra er meer bekend is over de planning zullen exacte afspraken worden gemaakt. Wat Resultaat Wie Ontwerpfase - Ontwerp inrichtingsplan - Ontwerp infocentrum - Sponsorcontracten Communicatie - Website Recept - Aankondiging website Projectgroep Wat Resultaat Wie Instemming ontwerp - Projectgroep - Stuurgroep - Belanghebbenden - Bevolking Projectgroep Projectgroep Projectgroep Communicatie - Website Recept - Persbericht - Infomiddag op terras / Jumbo - Spandoek op locatie Kersten - Poster bij winkels Aanpassing Ontwerp - Opstellen definitief ontwerp Publicatie - Persbericht definitieve plannen Gemeente

10 3.3 Voorbereidingsfase In de voorbereidingsfase wordt een nauwkeurige planning gemaakt van de uitvoeringswerkzaamheden. Daarnaast zoeken we de mensen bij de onderdelen zodat we weten wat er moet gebeuren en wie dat gaat doen. Bedrijven die het plan willen ondersteunen noemen we partners, ze ondersteunen het initiatief met materialen of middelen, maar de nadruk ligt op fysieke ondersteuning ten behoeve van de realisatie van het plan. Er wordt een lijst met partners gemaakt, deze lijst kan bestaand uit professionele (ingehuurde) bedrijven, bedrijven die belangeloos meewerken, vrijwilligers uit het dorp, sponsoren, gemeente, betrokken projectontwikkelaars, scholen, verenigingen enz. Het werven van mensen en bedrijven loopt in deze fase nog gewoon door en we hebben hier allemaal een rol in. Via de website en regulier overleg willen we vinger aan de pols houden over de stand van zaken en actief op zoek gaan naar bepaalde ontbrekende onderdelen of mensen. Hierin hebben we allemaal een rol die we aan het begin van deze fase in een overleg zullen verdelen. Wat Resultaat Wie Werving middelen Financiële middelen uitvoering Projectgroep Werving materialen Verlanglijst met partners Projectgroep Werving mensen Deelnemerslijst met mensen Projectgroep Planning materialen Planning van onderdelen (constructie) Planning van mensen Planning van werkzaamheden (Agenda voor uitvoering) Communicatie Website Recept Persberichten Social Media Posters Projectgroep In de communicatie zullen we ons richten op het werven van mensen en bedrijven om het plan uit te voeren. Dit doen we op de website van het Recept, middels terugkerende persberichten in verschillende media. Actieve Social Media campagne en middels posters die op herkenbare plekken zullen worden opgehangen. Ronald en Bert verwerken de reacties.

11 3.4 Realisatiefase De uitvoering wordt door de plannenmakers gecoördineerd en begeleidt. Afhankelijk van de benodigde vergunningen streven wij erna om begin april te starten met het ontwerp en daarna in stappen van 4 weken door te lopen naar een uitvoering voor de zomervakantie. Eén en ander is afhankelijk van de randvoorwaarden die we in het startoverleg vanuit de gemeente en grondeigenaren meekrijgen. Wellicht kunnen diverse onderdelen vergunningsvrij gerealiseerd worden. Uiterlijk eind mei dient de eerste fase van het terreininrichtingsplan gereed te zijn. Afhankelijk van de beschikbare middelen en benodigde fasering van deze onderdelen zullen we de meest logische volgorde plannen. De agenda voor uitvoering geeft aan welke stappen door wie worden opgezet. Door actief aan de planning te werken hebben we meer grip op de uitvoering dan een vrijwillige instroom van mensen. Mocht het één niet werken dan proberen we via een andere manier om de mensen bij het project te krijgen.we proberen zoveel mogelijk werk met werk te maken en zodra er een grote shovel op de locatie rijdt voor een bepaalde klus, zullen we deze proberen in te zetten voor andere onderdelen. Denk hierbij aan de uitvoering van de werkzaamheden rond de herinrichting van het van Stuijvenburghplein. We zoeken per onderdeel een trekker die de coördinatie van de uitvoering op zich neemt. Deze persoon stuurt de mensen en bedrijven aan en zorgt ervoor dat zijn onderdeel gereed komt. Bert en Ronald zullen tijden de uitvoering aanwezig zijn om ook de kwaliteit van de werkzaamheden in de gaten te houden. De uitvoering wordt voorafgegaan door een startoverleg met de betrokken partijen. Per onderdeel zal het terrein worden afgewerkt zodat het veilig en toegankelijk kan zijn voor het publiek. Eventueel zullen bepaalde onderdelen worden afgezet zodat publiek dit niet kan betreden. Tenslotte willen we de realisatie afsluiten met een openingsfeest waarbij onder grote belangstelling het nieuwe terrein wordt geopend. Lokale ondernemers zullen deze opening verzorgen en mensen kunnen zelf een hapje en een drankje kopen. Wat Resultaat Wie Startoverleg Voorbespreking uitvoering Uitvoerders Uitvoering Instructie deelnemers Uitvoerders Catering Hapje en een drankje Ondernemers Afwerking Veilig en toegankelijk terrein Uitvoerders Openingsfeest Feestelijke happening Lokale ondernemers Sponsorbord Plaatsing bord met sponsors

12 3.5 Nazorgfase & Beheer In deze fase houden we een scherpe controle op de uitvoering en evaluatie van het proces, zijn er punten blijven liggen, moeten we nog zaken afstemmen? Dit kan zowel inhoudelijk zijn als wel in het proces. Iedere fase moet een kop en een staart hebben, de oplevering van de realisatie is daarvan de belangrijkste. Ook bij een gefaseerde uitvoering is het noodzakelijk dat we vinger aan de pols houden. In de ontwerpfase streven wij naar een zo onderhoudsvriendelijk mogelijke inrichting van het terrein. Groene elementen groeien en zijn in beweging en transformeren, dat is ook het mooie ervan! Periodiek onderhoud is daarom essentieel en zal door vrijwilligers worden uitgevoerd. Het informatiecentrum kan in principe 24 uur per dag open zijn. Bij speciale informatiebijeenkomsten kan het noodzakelijk zijn om weersonafhankelijk gasten te kunnen ontvangen. Het ontwerp van het paviljoen/folly zal hier rekening mee houden, doordat op een slimme wijze een te klimatiseren presentatie/bijeenkomstruimte gecreëerd kan worden. Om de plek aantrekkelijk te laten zijn en een meer waarde te creëren voor het dorp zullen we ook activiteiten op het terrein en in het informatiecentrum organiseren. Te denken valt aan een puzzeltocht, een kunstroute, exposities en feesten. Wat Resultaat Wie Werving groep mensen Lijst met deelnemers Ieder Planning onderhoud Planning werkzaamheden Activiteiten Planning activiteiten Communicatie Website / Persberichten / Agenda Projectgroep

13

14 H4 Projectbeheersing Onder dit hoofdstuk worden de belangrijkste procesfactoren behandeld. Voor ieder aspect is een uitwerking gemaakt die weergeeft hoe we het in het kader van de tijdelijke maatregelen hier mee omgaan. Uitgangspunt hierbij is dat: we doen waar we goed in zijn en dat veiligheid en kwaliteit altijd voorop moet staan. Indien nodig wordt professionele hulp ingeschakeld om bepaalde onderdelen in te vullen. gebied en infocentrum dat we willen. Verder dekt het budget de uren voor het benaderen van ondersteunende partners. De gemeente heeft aangegeven ook een mede-trekker beschikbaar te stellen die als aanspreekpunt binnen de eigen organisatie gaat fungeren maar ook op zoek gaat naar nieuwe bronnen zoals subsidie of andere vormen van de 3M. Deze vraag wordt ook neergelegd bij de andere belanghebbenden zoals OVE, SWB, IKEL, ROTIJ en serviceclubs. 4.1 Tijd We willen een snelle actie met de tijdelijke inrichtingsplannen. Kort en krachtig, als de hoge ambitie niet gehaald kan worden nemen we een andere optie die wel uitvoerbaar is en die kwaliteit heeft. Om de grote lijn niet uit het oog te verliezen is een globale planning opgesteld. Deze is in de figuur hieronder weergegeven. In iedere fase van het proces wordt een gedetailleerde planning opgesteld in overleg met de betrokkenen. Op dit moment is de globale planning de leidraad. Zodra er overeenstemming is over het plan van aanpak zal voor de eerste fase een gedetailleerde planning worden gemaakt en worden onderhouden. Hierin wordt weergegeven wanneer wat klaar moet zijn en wie wat doet. 4.2 Geld Vanuit de gedachte van co-creatie en co-financiering is er vanaf de start een beperkt budget beschikbaar. De gemeente heeft een budget voor de eerste fase (ontwerp) beschikbaar gesteld. Met het ontwerp kunnen de partners in het proces gericht op zoek naar materialen, middelen en mensen (3M). Zonder het ontwerp zou dit niet mogelijk zijn. Het budget dekt de kosten voor het maken van een professioneel ontwerp van het We onderscheiden verschillende soorten kosten: 1. Allereerst zijn er kosten voor het opstarten en begeleiden van het proces. Deze taak ligt bij Bert Wensink en Ronald Zeilstra als trekkers en ontwerpers van het terrein. Vanuit de trekkers worden alle stappen voorbereid en wordt resultaat verwerkt in producten die aan de betrokkenen worden voorgesteld. 2. In de tweede plaats zijn er kosten voor levering van tastbare inrichtingselementen als boomstammen of graszaad. Deze zullen afhankelijk van de eigenaar in eerste instantie via lokale bijdragen worden verkregen. In ruil voor een naamsvermelding op onze sponsorwand op de locatie en op de website van het project. We zien het als het tijdelijk stallen van producten totdat de definitieve invulling van start gaat. De materialen blijven eigendom van de partner en zullen na gebruik weer worden teruggenomen. 3. We zullen tevens gericht kijken welke onderdelen van het plan vanuit de gemeente en ontwikkelaar kunnen worden opgepakt, we zien dit als zogenaamd laaghangend fruit, dat we als eerste willen oogsten. Denk hierbij aan een tijdelijke parkeerplek vanuit de herinrichting van de Stuijvenburchstraat en een voorziening voor een infocentrum.

15 Tenslotte zijn er kosten voor de uitvoering van het werk. We willen hierover afspraken maken met de deelnemende partijen en met name de jongeren die via het Stichting Welzijn Brummen werken aan de sponsoring van hun Cruijff Court. We gaan onderzoeken of hier een win-win situatie mogelijk is. In de beheerfase zullen mensen gezocht worden die het beheer van de locatie op zich nemen. Hierover worden afzonderlijke afspraken gemaakt. De eerste spontane aanmeldingen zijn inmiddels binnen. 4.3 Kwaliteit Om de kwaliteit van het proces en product te bewaken zullen we afspraken maken met de gemeente. Die is uiteindelijk de formele opdrachtgever. In de zin van het proces zal de gemeente meedenken op het gebied van integraliteit (zien we iets of iemand over het hoofd), zorgvuldigheid en openheid. Op het gebied van de producten met name in de uitvoering moeten ook zaken als veiligheid, toegankelijkheid en aansprakelijkheid gedekt zijn. 4.4 Informatie intern Het is belangrijk dat de stroom informatie zo goed mogelijk tot stand komt van en naar de betrokken partijen. We zien deze onderlinge communicatie als zo helder en transparant mogelijk. We hebben hierin allemaal een actieve verantwoordelijkheid. Om dit te bereiken zullen regelmatige overleggen per fase worden ingepland. Tevens zal per en telefoon een nauw contact zijn. Vanuit de gemeente is er een vast aanspreekpunt beschikbaar die de lijntjes binnen de gemeente afstemt. extern Vanuit de projectgroep zal op regelmatige momenten een persbericht worden verzonden over de stand van zaken of belangrijke activiteiten die staan te gebeuren. We doen dit middels een eigen website en de gangbare kanalen via de lokale media, gemeentelijke website en gemeente pagina in de krant. We zullen ook actief gebruik gaan maken van Twitter en Facebook om nieuwtjes en beeldverslagen van het project te maken. Hiervoor zullen we een coördinator vanuit BNI inschakelen die hier ruime ervaring in heeft. 4.5 Organisatie In overleg met de gemeente wordt besloten over de inzet van professionals en overleg met derden waar nodig. De gemeente is hierin een belangrijke partner, maar ook de andere partners uit het centrumplan hebben expertise die we op enig moment nodig zullen hebben vanwege afstemming van werk en procedures. 4.6 Risicoanalyse In overleg met de gemeente zullen de risico s worden afgewogen. Op dit moment worden de planologische toestemmingen als een risico gezien. De gemeente zal hierover zo spoedig mogelijk uitsluitsel geven. Ook is er nog onduidelijkheid over de belastingtechnische verrekening van tijdelijke toename van waarde op de locatie. Ook hierin zal de gemeente op korte termijn uitsluitsel geven.

16 Planning op hoofdplijnen

17

18

19 COLOFON Opdrachtgever Gemeente Brummen Projecttrekker en ontwerper Ronald Zeilstra (stedenbouwkundige) ZN Design, bureau voor duurzame stedenbouw en 3D visualisatie Projecttrekker en ontwerper Bert Wensink (architect) BAS, bureau voor architectuur & bouwadvies BNA bv Fotografie Karin Keesmaat - Kijk-Kunst Fotografie Voorwoord David Jan Bal - Maatwerkcabaret

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Draagvlak voor duurzame energie

Draagvlak voor duurzame energie Draagvlak voor duurzame energie Stappenplan voor een succesvolle aanpak in uw gemeente 2 Draagvlak voor duurzame energie Inhoud Introductie s Als het eerste idee ontstaat Verkenning of haalbaarheids Van

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Voor je ligt het boekje ivolunteer. Wij adviseren dit boekje te gebruiken samen met het boek Verovering van de jongerenmarkt, uitgegeven door MOVISIE

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten Alma Vermeulen November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3&4 2. Lean

Nadere informatie

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg (Brede) schoolondersteuningsteams Evaluatie Proef Dukenburg Ter Denge Onderzoek & Advies December 2013 Inhoud Samenvatting... 2 1. Achtergrond en verantwoording... 6 1.1 Inleiding... 6 1.2 Van ZAT naar

Nadere informatie

Module Draagvlak: de vraag achter elk initiatief. Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen 2014

Module Draagvlak: de vraag achter elk initiatief. Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen 2014 Module Draagvlak: de vraag achter elk initiatief Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen 2014 1 Colofon Nijmegen, 16 juni 2014 Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen, provincie

Nadere informatie

STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD

STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD STAP 5 AGENDA VOOR DE STAD mei 2015 STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD BESLUITVORMING DOMEINEN EN BESPARINGSVOORSTELLEN KADERNOTA 2016 26 mei 2015 STAP 5 AGENDA VOOR DE STAD mei 2015 INHOUDSOPGAVE Samenvatting

Nadere informatie

Samenwerken onder één dak

Samenwerken onder één dak Samenwerken onder één dak 1 Samenwerken onder één dak Handreiking voor het opzetten van een Cultuurhuis 2 3 Voorwoord Een Cultuurhuis is een plek waar mensen elkaar ontmoeten, kennis kunnen opdoen en waar

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

Toolkit Digitale Informele Zorgdiensten

Toolkit Digitale Informele Zorgdiensten februari 2014 Toolkit Digitale Informele Zorgdiensten TransitieBureau Wmo Een digitale versie van de toolkit is te vinden op http://zorgendestad.digitalestedenagenda.nl/toolkit en op www.invoeringwmo.nl.

Nadere informatie

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland Inwoners aan zet Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland 1 Voorwoord De gemeenteraad en het college van Lansingerland

Nadere informatie

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Coalitieakkoord 2014 2018 CDA GB/VVD [Geef een citaat uit het document of de samenvatting van een interessant punt op. Het tekstvak kan overal in het document worden

Nadere informatie

Werken aan Werk. Samen aan de slag

Werken aan Werk. Samen aan de slag Werken aan Werk Samen aan de slag 1 Uitwerkingsnota Participatie en Inkomen 2 Inhoudsopgave Toekomstbeeld 3 Inleiding: Utrecht Werkt aan Werk 4 Wat is de Utrechtse uitdaging? De 030-strategie Over deze

Nadere informatie

Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang. J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW

Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang. J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW Geef ze de ruimte! Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW 1e druk: december 1997 2e druk: september 2000 1997 Nederlands Instituut voor

Nadere informatie

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd.

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd. Vergadering: Ambtelijk Overleg Jeugd Datum: 13 oktober 2009 9.15 12.15 uur Locatie: Raadzaal Voorhout Raadhuisplein 1, 2215 MA Voorhout Onderwerp: Agenda AO Jeugd Holland Rijnland en Rijnstreek 01 Opening

Nadere informatie

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING INHOUD 1. INTRODUCTIE 3 2. AANLEIDING BASIS PROGRAMMA 4 2.1 Inspelen op ontwikkelingen 6 2.2 Wat wil de gemeen(te)schap 7 2.3 Wat is er al besloten? 8 3. DOEL VAN DIT PROGRAMMA

Nadere informatie

Stappenplan Lokaal energie initiatief Van pril initiatief tot succesvolle exploitatie

Stappenplan Lokaal energie initiatief Van pril initiatief tot succesvolle exploitatie 2012 Stappenplan Lokaal energie initiatief Van pril initiatief tot succesvolle exploitatie Jesse Cuperus, Juni 2012 Stappenplan Lokaal energie initiatief Van pril initiatief tot succesvolle exploitatie

Nadere informatie

basis Stevig fundament als

basis Stevig fundament als Stevig fundament als basis Vilans en MOVISIE, september 2012 door Cecil Scholten Jolanda Elferink Handreiking Organisatie en coördinatie van het vrijwilligerswerk in verpleeg- en verzorgingshuizen en gehandicaptenorganisaties

Nadere informatie

Antwoord & kleine gemeenten

Antwoord & kleine gemeenten Antwoord & kleine gemeenten Opdrachtgever e-overheid voor Burgers (ICTU) in opdracht van ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Den Haag, juni 2010 De informatie in deze publicatie is

Nadere informatie

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Activerende Zorgcoaching: Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Een methodische handreiking Yvonne van Heerwaarden Josien Hofs Carel Tenhaeff Guido Walraven Lectoraat Dynamiek van de Stad

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

Procesevaluatie blok voor blok

Procesevaluatie blok voor blok Procesevaluatie blok voor blok Rapportage kwalitatief onderzoek 2013 Lieke Dreijerink Jan Uitzinger Amsterdam, 28 april 2014 IVAM research and consultancy on sustainability Plantage Muidergracht 14-1018

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

Handleiding RSPW. Projectmanagement. op zijn Rotterdams. Werken aan fysieke projecten op z n Rotterdams

Handleiding RSPW. Projectmanagement. op zijn Rotterdams. Werken aan fysieke projecten op z n Rotterdams Projectmanagement op zijn Rotterdams De visie op projectmatig werken volgens de Rotterdamse Standaard binnen de fysieke diensten De Rotterdamse Standaard voor projectmatig werken Handleiding RSPW Werken

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie