PLAN VAN AANPAK EEN RECEPT TOT MEER WAARDE RONALD ZEILSTRA - ZN DESIGN UIT EERBEEK & BERT WENSINK - BUREAU BAS UIT KLARENBEEK LOCATIE KERSTEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PLAN VAN AANPAK EEN RECEPT TOT MEER WAARDE RONALD ZEILSTRA - ZN DESIGN UIT EERBEEK & BERT WENSINK - BUREAU BAS UIT KLARENBEEK LOCATIE KERSTEN"

Transcriptie

1 D E S I G N & V I S U A L I S A T I O N PLAN VAN AANPAK EEN RECEPT TOT MEER WAARDE RONALD ZEILSTRA - ZN DESIGN UIT EERBEEK & BERT WENSINK - BUREAU BAS UIT KLARENBEEK LOCATIE KERSTEN versie

2 Voorwoord Crisis, wat crisis? t Is crisis op de woningmarkt, we klagen steen en been De angst voor huizenkoop grijpt als een windhoos om zich heen Wel bordjes met Te koop, maar vele panden blijven leeg Wat brengt dat aan onzekerheid en misdaad niet teweeg! Het wil nog steeds niet lukken dus. De crisis woekert voort Hoe vaker je er over leest, hoe meer je er van hoort De crisis lijkt alleen al haar bestaansrecht te ontlenen Als weer een vastgoed-goeroe in een talkshow is verschenen Nadat een kreet van Joosten in de kranten had gestaan Zijn dadelijk een aantal mensen aan de slag gegaan Het zijn een aantal ondernemers, dus met een opinie En elk (ook niet toevallig) lid van BNI Bellini Hoe keren we de trend van self-fulfilling prophecy? Lees dan eens deze plannen van de club van BNI!! Geen lege huizen, braak terrein of ongebruikte panden U heeft nu hun gedegen antwoord hier in eigen handen!

3 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1.1 Wat is de aanleiding? 1.2 Co-Creatie en Co-Financiering 1.3 Wie of Wat is BNI? 1.4 Wie zijn de plannenmakers? 1.5 Ons motto: geven loont! 1.6 Wat is ons voorstel in het kort? 1.7 Wat wordt de eerste locatie? 1.8 Waar denken we nu concreet aan? 2. Projectopdracht 2.1 Wat is het probleem? 2.2 Wat is het doel? 2.3 Wat is eindresultaat? 2.4 Wat is de scope van het project? 3. Aanpak Pilot Project 3.1 Ideefase 3.2 Ontwerpfase 3.3 Voorbereidingsfase 3.4 Realisatiefase 3.5 Nazorgfase 3.6 Beheerfase 4. Projectbeheersing 4.1 Tijd 4.2 Geld 4.3 Kwaliteit 4.4 Informatie 4.5 Organisatie 4.6 Risicoanalyse 2.5 Wie heeft welke rol?

4 H1 INLEIDING 1.1 Wat is de aanleiding? Voor u ligt het plan van aanpak voor de tijdelijke invulling van de lege plekken in Eerbeek, zoals bedoeld in het boekje van BNI Bellini Een Recept tot meer Waarde. Na de presentatie van het boekje waren de reacties uitermate positief en heeft de gemeente Brummen de daad bij het woord gevoegd en de initiatiefnemers gevraagd een plan van aanpak op te stellen om over te gaan tot een spoedige uitvoering van de ideeën. 1.2 Co-Creatie en Co-Financiering In de verkennende fase van het project is naar voren gekomen dat voor de realisatie van het proces en project een samenwerking met lokale partijen een vereiste is. Zowel van de grondeigenaar of ontwikkelaar, de gemeente, omwonenden en bedrijven wordt een bijzondere inspanning gevraagd. Samen gaan we op zoek naar de uitvoering van de ideeën. In geld, materialen of mensen. Het is aan de trekkers vanuit BNI Bellini om als gangmakers het proces te trekken en met creatieve voorstellen voor de invulling te komen. De andere belanghebbende partijen zitten dicht bij het vuur en denken en doen zoveel mogelijk mee om het initiatief tot een succes te maken. 1.3 Wie of Wat is BNI? Vanuit het lokale Business Netwerk BNI Bellini uit Eerbeek denken we graag in kansen en mogelijkheden. BNI Bellini is een samenwerkingsverband van lokale ondernemers die hun krachten hebben gebundeld om oplossingen voor de problemen op de woningmarkt juist lokaal te zoeken. Eén daarvan was heel nadrukkelijk de leefbaarheid en kwaliteit van onze dorpen, waar nieuwbouw vanwege de crisis op zich laat wachten en grote gapende gaten in het hart van het dorp liggen. 1.4 wie zijn de plannenmakers? Vanuit de leden van BNI Bellini hebben Bert Wensink van Bureau Bas, bureau voor architectuur & bouwadvies BNA uit Klarenbeek en Ronald Zeilstra van ZN Design, bureau voor duurzame stedenbouw en 3D visualisatie specifieke kennis en ervaring in huis om dit concept verder te brengen in een open en kansrijk proces. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat de plannen voor de tijdelijke invulling gemaakt worden met de lokale partners van de desbetreffende locatie. In het proces dat we hier omschrijven is nadrukkelijk input nodig vanuit heel Eerbeek om het plan tot een succes te maken. Het is de taak van Bert en Ronald om dit in goede banen te leiden en te zorgen dat alles zo goed mogelijk verloopt. Zij zullen hierbij gebruik maken van de brede kennis die er vanuit de gemeente en de Stuurgroep Centrumgebied Eerbeek aanwezig is. Ook leden van de IKEL en OVE zullen nauw bij de totstandkoming van de plannen worden betrokken. 1.4 Ons motto: geven loont! Het motto van BNI en haar leden is onder andere geven loont! Dat wil niet zeggen dat alles voor niets moet gebeuren, maar dat je wel een eerste stap mag zetten om zaken voor elkaar te krijgen! Als we met elkaar de meerwaarde van de tijdelijke invulling kunnen zien, dan zal het realiseren ervan ook mogelijk zijn. De kosten voor de realisatie zullen we in eerste plaats neerleggen bij de direct betrokken partijen. Daarnaast gaan we ook gericht op zoek naar partijen die voor een bepaalde periode een tijdelijke bijdrage willen leveren. Hoe dit er uit kan gaan zien zullen we in dit plan van aanpak gaan beschrijven.

5 1.5 Wat is ons voorstel in het kort? We willen dat de lege plekken in het hart van ons dorp weer aantrekkelijke plekken worden waar we als dorp trots op kunnen zijn en plezier van kunnen hebben. We doen dit niet alleen voor onszelf maar ook voor de vele toeristen die ons mooie dorp tijdens de zomermaanden aandoen. Dit plan van aanpak gaat over de stappen die we gaan zetten om dit voor elkaar te krijgen. Aan de hand van de eerste ideeën gaan we aan de slag om een ontwerp te maken waarmee we uit de voeten kunnen. We zullen mensen vragen om op het ontwerp te reageren. Dit betekent dat het ontwerp gedragen wordt en dat we de kosten hiervoor gedekt hebben. We gaan hiervoor gericht op zoek naar co-financiers en sponsors. Daarbij hoort ook de uitvoering en beheer van het terrein. We willen voor het zomerseizoen klaar zijn, zodat de bezoekers in de zomer de meerwaarde van het terrein kunnen ervaren. We zijn ons bewust dat de uitvoering van het centrumplan Eerbeek tot een maatgevende planning gaat leiden. We willen hier zo slim mogelijk gebruik van maken zodat het terrein van de locatie Kersten er niet verloren bij ligt deze zomer. We willen dat de plek een typisch Eerbeekse invulling krijgt, waarbij we gebruik maken van zoveel mogelijk lokale kwaliteit. 1.6 Wat wordt de eerste locatie? Van alle lege plekken in Eerbeek en Brummen willen we eerst gericht gaan kijken naar de locatie Kersten. De voorkeur voor deze locatie komt voort uit: de ligging in het hartje van het dorp, de onzekerheid rond de ontwikkelingen van de definitieve invulling, de combinatie met het Centrumplan Eerbeek en de urgentie om juist hier iets aantrekkelijks te maken voor het dorp. 1.7 Waar denken we nu concreet aan? De terreinen liggen nu braak, maar uiteindelijk is er nieuwbouw gepland, tot die tijd kunnen we tijdelijk een mooie invulling verzorgen. Tijdelijk wil zeggen, dat er voor minimaal twee of drie jaar geen nieuwbouw gepland staat. Dit komt door de financiële crisis waar op korte termijn geen oplossing voor wordt verwacht. We zullen als ontwerpers gericht met een ontwerpvoorstel komen nadat we bij de gemeente en OVE hebben geïnventariseerd wat de wensen en mogelijkheden zijn voor dit gebied. We denken op dit moment aan invulling die een oplossing biedt voor het parkeren in het centrum tijdens de uitvoering van de werkzaamheden aan het van Stuijvenburchplein, een speelplaats voor kinderen waarvan de ouders even lekker aan het winkelen zijn, een informatiecentrum met info over de centrumplannen en waar voorbeeld materiaal zoals lichtmasten, bankjes en bestrating kan worden bekeken. We streven naar een terreininrichting die geen toelichting op het gebruik nodig heeft. Woorden die de inrichting omschrijven zijn speels, vanzelfsprekend, robuust, molestbestendig, uitdagend en verbeeldend. Er komt geen bordje bij te staan met uitleg, juist het ontdekken maakt de inrichting interessant. Het plan van aanpak gaat verder niet over de inhoud van het plan, het gaat beschrijven hoe we het voor elkaar kunnen krijgen. Dit plan van aanpak is daarentegen een voorbeeld om ook andere locaties aan te pakken. zie ook onze website:

6 H2 PROJECTOPDRACHT 2.1 Wat is het probleem? De lege plekken in ons dorp zorgen voor een verder waardevermindering, dit willen we omdraaien, we willen dat onze huizen en ons dorp meer waard worden. Dat is niet alleen in geld, maar ook in gezelligheid, veilig voelen, saamhorigheidsgevoel. We gaan de financiële crisis niet oplossen maar met een gebundelde inspanning kunnen we het veel beter maken in het hart van ons dorp. Daarbij komt dat gemeenten en ontwikkelaars niet gewend zijn aan het tijdelijk invullen van hun duur betaalde locaties. Ze willen eigenlijk zo snel mogelijk uitvoeren, maar kunnen dit niet vanwege problemen rond de financiering. Ze moeten dus ook wennen aan dit fenomeen, maar zullen er tegelijk niet om heen kunnen om ook kwaliteit in dorpen als Eerbeek te bewaken. De definitieve invulling blijft van alle partijen de uiteindelijke wens. 2.2 Wat is het doel? Het doel is om een gezellige plek te maken van de lege plekken in ons dorp. We willen dit met gezamenlijke inspanning voor elkaar krijgen. Na de input van de opdrachtgever (gemeente) over de gewenste functies willen we snel naar een ontwerp dat robuust is, dat goed uitvoerbaar is, dat kwaliteit heeft, van tijdelijke aard is, op een andere plek hergebruikt kan worden, betaalbaar is en dat voor het toeristenseizoen van dit jaar en uiterlijk in mei gereed is. Ook tijdens de uitvoering van de werkzaamheden rond het centrumplan willen we in iedere fase een kwalitatieve invulling. Hiermee geven we aan dat er naast het product van een mooie locatie ook een sociaal doel is, we willen het met elkaar doen, iets waar bedrijven en burgers trots op kunnen zijn. We zullen daarom ook actief verschillende partijen benaderen maar ook vragen om ons te benaderen. Ten derde zullen alle partijen moeten leren hoe we hier zo goed mogelijk met deze tijdelijke invullingen om moeten gaan. Hoe werkt dat nu het beste? Wat ging goed en wat kan beter? Ook voor alle betrokkenen is dit waarschijnlijk een belangrijk leermoment. Laten we dat niet vergeten en goed met elkaar in contact blijven. 2.3 Wat is eindresultaat? Het eindresultaat is een prettige plek erbij voor ons dorp waar we met voldoening naar kunnen kijken en waar we met zijn allen trots op kunnen zijn. Daarnaast hopen we dat de praktische manier van werken met lokale bedrijven en kwaliteiten uit zal stralen naar de nieuwbouw. Geen eenheidsworst, maar iets waar we onszelf in kunnen herkennen en mee op de kaart kunnen zetten. 2.4 Wat is de scope van het project? Vooraf bepalen we met de opdrachtgever waar de grenzen liggen van het plangebied, waar kunnen we wel en niet aankomen, welke belemmeringen liggen er op de locaties. Deze feitelijke begrenzingen zijn belangrijk om helder te hebben. Daarbinnen kunnen we onze gang gaan om met de partners een goede invulling te vinden. Het ontwerp en de onderdelen die we gebruiken moeten van tijdelijke aard zijn. Dat kan betekenen dat ze makkelijk verplaatsbaar of herbruikbaar zijn of dat ze op een natuurlijke manier kunnen worden afgevoerd. Het ontwerp moet minimaal drie jaar mee gaan en mogelijk langer kunnen blijven staan. Dit is nu nog onduidelijk hoe lang deze tijdelijke invulling zal zijn. Het moet mogelijk zijn hier flexibel mee om te gaan, als het één niet werkt, bedenken we wat anders en passen het aan.

7 2.5 Wie heeft welke rol? Om het project tot een succes te maken hebben we de medewerking van een aantal belangrijke mensen en bedrijven nodig. Het is moeilijk om met iedereen om tafel te gaan in een korte periode en daarom kiezen we ervoor om met vertegenwoordigers van bestaande belangpartijen om de tafel te gaan. Opdrachtgever Formeel is de gemeente opdrachtgever, dit heeft te maken met verantwoordelijkheden in de bestemmingsplanprocedure, uiteindelijke beslist de gemeente of het plan doorgang kan vinden. De gemeente heeft in die zin twee petten op, omdat ze naast deze formele rol ook juist heel actief meedenkt in het proces. Belangenpartijen Tenslotte gaan we gericht om tafel met een aantal belangenpartijen, zoals de Industrie Kern Eerbeek Loenen (Ikel), Stichting Welzijn Brummen (SWB), OVE, Omwonenden en andere partijen zoals de brandweer, politie en overige hulpdiensten. Uiteindelijk krijgen ook de Eerbekenaren zelf rechtstreeks een rol in het proces. Netwerken Naast de formele vraag aan de grondeigenaren en ontwikkelende vastgoedpartijen zullen we ook het netwerk van contacten in Eerbeek en daarbuiten gebruiken om zaken voor elkaar te krijgen. Letterlijk en figuurlijk voor elkaar! Opdrachtnemer Het plan wordt door een kleine projectgroep opgepakt, in deze projectgroep zitten de trekkers vanuit BNI, een vertegenwoordiging vanuit de gemeente en een vertegenwoordiging van de Ondernemers Vereniging Eerbeek OVE. In deze groep zullen de acties worden uitgezet waarbij BNI de penvoerder is en de voorstellen in deze groep zullen worden behandeld. Stuurgroep Om de belangen van de eigenaren van de grond en de ontwikkelingen rond het Centrumplan Eerbeek zo goed mogelijk af te stemmen, bespreken we onze voorstellen met de Stuurgroep Centrumplan Eerbeek, voordat ze in een brede kring zullen worden gepresenteerd. We zullen deze groep ook voor een belangrijk deel gaan bevragen op financiering van onderdelen van het plan en proces. Vanuit BNI en serviceclubs bestaat een groot netwerk aan contacten die bij specifieke onderdelen om hun bijdragen zal worden gevraagd. Ook staan we open voor bedrijven die op deze manier mee willen denken om de tijdelijke invulling tot een Eerbeeks succes te maken. Vanuit het ontwerp wordt een verlanglijstje gemaakt met onderdelen die de trekkers actief uit zullen zetten als zoekvraag op de website, maar ook persoonlijk bij bedrijven en de serviceclubs. De andere partners in het project doen dit ook en op deze manier kunnen we gericht op zoek naar invullingen.

8 H3 AANPAK PILOT PROJECT Ons pilotproject richt zicht op locatie Kersten. Voorheen was op dit terrein machinefabriek Kersten gevestigd. Sinds de sloop van de opstallen in 2008 ligt het terrein al weer 5 jaar braak. Door de huidige crisis laat de herontwikkeling van dit terrein op zich wachten, dit terwijl het dorp dringend vraagt om een oplossing! De ambitie is dit terrein een tijdelijke invulling te geven tot dat een definitieve herontwikkeling van het terrein haalbaar is. Deze tijdelijke invulling moet zorgen voor een aantrekkelijke en functionele verblijfsplek in hartje Eerbeek. Het feitelijke Plan van Aanpak bestaat uit 3 fasen die hierna nader worden beschreven: van het Stuijvenburchplein, een speelplaats voor kinderen te midden van winkels en horeca en een tijdelijk informatiecentrum m.b.t. het Centrumplan Eerbeek. Van belang is dat het ene idee het ander niet uitsluit. Wat Resultaat Wie Startoverleg - Definitief Plan van Aanpak - Programma van Eisen - Budget Projectgroep Projectgroep Projectgroep Communicatie - Persbericht start ontwerp & ideefase Projectgroep Vergunningen - Start procedure vrijstelling Gemeente 3.1 Idee & Ontwerpfase In deze fase gaan we aan de slag met het maken van het ontwerp, we beginnen met een startoverleg waarin de randvoorwaarden worden besproken met de opdrachtgever. Vervolgens gaan we aan de slag met het ontwerp en de sponsoring van de onderdelen van het plan. Tenslotte gaan we het ontwerp breed uitzetten om draagvlak en support te krijgen voor de volgende fase. Startoverleg Een startoverleg met de gemeente en OVE markeert de start van deze fase. In het startoverleg bepalen de partijen wat er in het ontwerp komt en welk budget de plannenmakers meekrijgen. De ingrediënten worden als het ware door deze partijen aangedragen en hiermee gaan de ontwerpers aan de slag om een pakkend ontwerp te maken. Op dit moment zijn een aantal eisen en wensen door diverse partijen al kenbaar gemaakt zoals een invulling als tijdelijke parkeerplek in het centrum tijdens de uitvoering van de herinrichtings-werkzaamheden Ontwerpfase Wij als plannenmakers gaan in de ontwerpfase aan de slag met de aangedragen ideeën. Onderzocht wordt hoe op een zo duurzaam mogelijke manier met lokale partijen, producten en materialen een aantrekkelijke plek in het dorp gerealiseerd kan worden met verblijfskwaliteit. Al tijdens deze ontwerpfase worden lokale partijen benaderd of zij willen meewerken aan de realisatie van het initiatief, zodat bij de definitieve presentatie van het ontwerp zekerheid is over de haalbaarheid. Uitgangspunt bij het ontwerpproces is de ambitie in het centrum van Eerbeek een tijdelijke plek te creëren vóór en dóór het dorp. De inrichting refereert naar waar het dorp vandaan komt en waar het naar toe wil. Hierbij refereren en verbeelden we de karakteristieken van Eerbeek. Te denken valt aan inrichtingsthema s gericht op de (historie van de) papierindustrie, de stoomtrein, de bossen/natuur, de sprengen, het agrarisch verleden. Ook de geschiedenis van de plek (machinefabriek) zelf kan een thema zijn.

9 Naast thema s gericht op het verleden en heden is de toekomst van Eerbeek ook een belangrijk thema. Het infocentrum en de directe terreininrichting daaromheen kan op een prachtige manier verbeelden waar Eerbeek naar toe wil. Het visueel maken van een stukje toekomstvisie gemeente Brummen kan enthousiasmerend en proces bevorderend werken. Vooralsnog is het idee het infocentrum niet een fysiek gebouw te laten zijn maar meer een paviljoenachtige constructie. Dergelijke bouwwerken passen beter binnen de tijdelijke invulling van het terrein en hoeven niet te voldoen aan allerlei bouwbesluit technische regelgeving. Daarnaast is wellicht het vergunningentraject (indien noodzakelijk voor paviljoenachtige bouwwerken) wellicht korter dan reguliere bouwwerken. Draagvlak De laatste stap in het ontwerpproces is die van draagvlak voor de plannen. Het ontwerpplan wordt met een aantal partijen voorbesproken. In eerste instantie is dat de projectgroep met gemeente en OVE, daarna in een breder verband de stuurgroep met een presentatie en aansluitend overleg. Daarna zal contact gezocht worden met de andere partners als de IKEL, omwonenden. Zij zullen in een gesprek worden benaderd waarbij leden van de projectgroep het plan toelichten en reacties ophalen. Aan de hand van de reacties wordt het plan bijgeschaafd dan wel aan het dorp voorgelegd. De planning is de ontwerpfase binnen 4 weken af te ronden waarna de voorbereidingsfase opgestart kan worden. Het resultaat van deze stap is een inrichtingsplan van het terrein en een ontwerp voor het infocentrum in de vorm van een ontwerp op papier en een maquette. Tegelijk is er een eerste beeld van de sponsors in een sponsorcontract dat inzicht geeft wie welk onderdeel kan leveren. Om de communicatie in goede banen te leiden is er regelmatig overleg met de gemeente. Tevens zorgen de trekkers ervoor dat er een website komt waarop de voortgang kan worden gevolgd. Zodra er meer bekend is over de planning zullen exacte afspraken worden gemaakt. Wat Resultaat Wie Ontwerpfase - Ontwerp inrichtingsplan - Ontwerp infocentrum - Sponsorcontracten Communicatie - Website Recept - Aankondiging website Projectgroep Wat Resultaat Wie Instemming ontwerp - Projectgroep - Stuurgroep - Belanghebbenden - Bevolking Projectgroep Projectgroep Projectgroep Communicatie - Website Recept - Persbericht - Infomiddag op terras / Jumbo - Spandoek op locatie Kersten - Poster bij winkels Aanpassing Ontwerp - Opstellen definitief ontwerp Publicatie - Persbericht definitieve plannen Gemeente

10 3.3 Voorbereidingsfase In de voorbereidingsfase wordt een nauwkeurige planning gemaakt van de uitvoeringswerkzaamheden. Daarnaast zoeken we de mensen bij de onderdelen zodat we weten wat er moet gebeuren en wie dat gaat doen. Bedrijven die het plan willen ondersteunen noemen we partners, ze ondersteunen het initiatief met materialen of middelen, maar de nadruk ligt op fysieke ondersteuning ten behoeve van de realisatie van het plan. Er wordt een lijst met partners gemaakt, deze lijst kan bestaand uit professionele (ingehuurde) bedrijven, bedrijven die belangeloos meewerken, vrijwilligers uit het dorp, sponsoren, gemeente, betrokken projectontwikkelaars, scholen, verenigingen enz. Het werven van mensen en bedrijven loopt in deze fase nog gewoon door en we hebben hier allemaal een rol in. Via de website en regulier overleg willen we vinger aan de pols houden over de stand van zaken en actief op zoek gaan naar bepaalde ontbrekende onderdelen of mensen. Hierin hebben we allemaal een rol die we aan het begin van deze fase in een overleg zullen verdelen. Wat Resultaat Wie Werving middelen Financiële middelen uitvoering Projectgroep Werving materialen Verlanglijst met partners Projectgroep Werving mensen Deelnemerslijst met mensen Projectgroep Planning materialen Planning van onderdelen (constructie) Planning van mensen Planning van werkzaamheden (Agenda voor uitvoering) Communicatie Website Recept Persberichten Social Media Posters Projectgroep In de communicatie zullen we ons richten op het werven van mensen en bedrijven om het plan uit te voeren. Dit doen we op de website van het Recept, middels terugkerende persberichten in verschillende media. Actieve Social Media campagne en middels posters die op herkenbare plekken zullen worden opgehangen. Ronald en Bert verwerken de reacties.

11 3.4 Realisatiefase De uitvoering wordt door de plannenmakers gecoördineerd en begeleidt. Afhankelijk van de benodigde vergunningen streven wij erna om begin april te starten met het ontwerp en daarna in stappen van 4 weken door te lopen naar een uitvoering voor de zomervakantie. Eén en ander is afhankelijk van de randvoorwaarden die we in het startoverleg vanuit de gemeente en grondeigenaren meekrijgen. Wellicht kunnen diverse onderdelen vergunningsvrij gerealiseerd worden. Uiterlijk eind mei dient de eerste fase van het terreininrichtingsplan gereed te zijn. Afhankelijk van de beschikbare middelen en benodigde fasering van deze onderdelen zullen we de meest logische volgorde plannen. De agenda voor uitvoering geeft aan welke stappen door wie worden opgezet. Door actief aan de planning te werken hebben we meer grip op de uitvoering dan een vrijwillige instroom van mensen. Mocht het één niet werken dan proberen we via een andere manier om de mensen bij het project te krijgen.we proberen zoveel mogelijk werk met werk te maken en zodra er een grote shovel op de locatie rijdt voor een bepaalde klus, zullen we deze proberen in te zetten voor andere onderdelen. Denk hierbij aan de uitvoering van de werkzaamheden rond de herinrichting van het van Stuijvenburghplein. We zoeken per onderdeel een trekker die de coördinatie van de uitvoering op zich neemt. Deze persoon stuurt de mensen en bedrijven aan en zorgt ervoor dat zijn onderdeel gereed komt. Bert en Ronald zullen tijden de uitvoering aanwezig zijn om ook de kwaliteit van de werkzaamheden in de gaten te houden. De uitvoering wordt voorafgegaan door een startoverleg met de betrokken partijen. Per onderdeel zal het terrein worden afgewerkt zodat het veilig en toegankelijk kan zijn voor het publiek. Eventueel zullen bepaalde onderdelen worden afgezet zodat publiek dit niet kan betreden. Tenslotte willen we de realisatie afsluiten met een openingsfeest waarbij onder grote belangstelling het nieuwe terrein wordt geopend. Lokale ondernemers zullen deze opening verzorgen en mensen kunnen zelf een hapje en een drankje kopen. Wat Resultaat Wie Startoverleg Voorbespreking uitvoering Uitvoerders Uitvoering Instructie deelnemers Uitvoerders Catering Hapje en een drankje Ondernemers Afwerking Veilig en toegankelijk terrein Uitvoerders Openingsfeest Feestelijke happening Lokale ondernemers Sponsorbord Plaatsing bord met sponsors

12 3.5 Nazorgfase & Beheer In deze fase houden we een scherpe controle op de uitvoering en evaluatie van het proces, zijn er punten blijven liggen, moeten we nog zaken afstemmen? Dit kan zowel inhoudelijk zijn als wel in het proces. Iedere fase moet een kop en een staart hebben, de oplevering van de realisatie is daarvan de belangrijkste. Ook bij een gefaseerde uitvoering is het noodzakelijk dat we vinger aan de pols houden. In de ontwerpfase streven wij naar een zo onderhoudsvriendelijk mogelijke inrichting van het terrein. Groene elementen groeien en zijn in beweging en transformeren, dat is ook het mooie ervan! Periodiek onderhoud is daarom essentieel en zal door vrijwilligers worden uitgevoerd. Het informatiecentrum kan in principe 24 uur per dag open zijn. Bij speciale informatiebijeenkomsten kan het noodzakelijk zijn om weersonafhankelijk gasten te kunnen ontvangen. Het ontwerp van het paviljoen/folly zal hier rekening mee houden, doordat op een slimme wijze een te klimatiseren presentatie/bijeenkomstruimte gecreëerd kan worden. Om de plek aantrekkelijk te laten zijn en een meer waarde te creëren voor het dorp zullen we ook activiteiten op het terrein en in het informatiecentrum organiseren. Te denken valt aan een puzzeltocht, een kunstroute, exposities en feesten. Wat Resultaat Wie Werving groep mensen Lijst met deelnemers Ieder Planning onderhoud Planning werkzaamheden Activiteiten Planning activiteiten Communicatie Website / Persberichten / Agenda Projectgroep

13

14 H4 Projectbeheersing Onder dit hoofdstuk worden de belangrijkste procesfactoren behandeld. Voor ieder aspect is een uitwerking gemaakt die weergeeft hoe we het in het kader van de tijdelijke maatregelen hier mee omgaan. Uitgangspunt hierbij is dat: we doen waar we goed in zijn en dat veiligheid en kwaliteit altijd voorop moet staan. Indien nodig wordt professionele hulp ingeschakeld om bepaalde onderdelen in te vullen. gebied en infocentrum dat we willen. Verder dekt het budget de uren voor het benaderen van ondersteunende partners. De gemeente heeft aangegeven ook een mede-trekker beschikbaar te stellen die als aanspreekpunt binnen de eigen organisatie gaat fungeren maar ook op zoek gaat naar nieuwe bronnen zoals subsidie of andere vormen van de 3M. Deze vraag wordt ook neergelegd bij de andere belanghebbenden zoals OVE, SWB, IKEL, ROTIJ en serviceclubs. 4.1 Tijd We willen een snelle actie met de tijdelijke inrichtingsplannen. Kort en krachtig, als de hoge ambitie niet gehaald kan worden nemen we een andere optie die wel uitvoerbaar is en die kwaliteit heeft. Om de grote lijn niet uit het oog te verliezen is een globale planning opgesteld. Deze is in de figuur hieronder weergegeven. In iedere fase van het proces wordt een gedetailleerde planning opgesteld in overleg met de betrokkenen. Op dit moment is de globale planning de leidraad. Zodra er overeenstemming is over het plan van aanpak zal voor de eerste fase een gedetailleerde planning worden gemaakt en worden onderhouden. Hierin wordt weergegeven wanneer wat klaar moet zijn en wie wat doet. 4.2 Geld Vanuit de gedachte van co-creatie en co-financiering is er vanaf de start een beperkt budget beschikbaar. De gemeente heeft een budget voor de eerste fase (ontwerp) beschikbaar gesteld. Met het ontwerp kunnen de partners in het proces gericht op zoek naar materialen, middelen en mensen (3M). Zonder het ontwerp zou dit niet mogelijk zijn. Het budget dekt de kosten voor het maken van een professioneel ontwerp van het We onderscheiden verschillende soorten kosten: 1. Allereerst zijn er kosten voor het opstarten en begeleiden van het proces. Deze taak ligt bij Bert Wensink en Ronald Zeilstra als trekkers en ontwerpers van het terrein. Vanuit de trekkers worden alle stappen voorbereid en wordt resultaat verwerkt in producten die aan de betrokkenen worden voorgesteld. 2. In de tweede plaats zijn er kosten voor levering van tastbare inrichtingselementen als boomstammen of graszaad. Deze zullen afhankelijk van de eigenaar in eerste instantie via lokale bijdragen worden verkregen. In ruil voor een naamsvermelding op onze sponsorwand op de locatie en op de website van het project. We zien het als het tijdelijk stallen van producten totdat de definitieve invulling van start gaat. De materialen blijven eigendom van de partner en zullen na gebruik weer worden teruggenomen. 3. We zullen tevens gericht kijken welke onderdelen van het plan vanuit de gemeente en ontwikkelaar kunnen worden opgepakt, we zien dit als zogenaamd laaghangend fruit, dat we als eerste willen oogsten. Denk hierbij aan een tijdelijke parkeerplek vanuit de herinrichting van de Stuijvenburchstraat en een voorziening voor een infocentrum.

15 Tenslotte zijn er kosten voor de uitvoering van het werk. We willen hierover afspraken maken met de deelnemende partijen en met name de jongeren die via het Stichting Welzijn Brummen werken aan de sponsoring van hun Cruijff Court. We gaan onderzoeken of hier een win-win situatie mogelijk is. In de beheerfase zullen mensen gezocht worden die het beheer van de locatie op zich nemen. Hierover worden afzonderlijke afspraken gemaakt. De eerste spontane aanmeldingen zijn inmiddels binnen. 4.3 Kwaliteit Om de kwaliteit van het proces en product te bewaken zullen we afspraken maken met de gemeente. Die is uiteindelijk de formele opdrachtgever. In de zin van het proces zal de gemeente meedenken op het gebied van integraliteit (zien we iets of iemand over het hoofd), zorgvuldigheid en openheid. Op het gebied van de producten met name in de uitvoering moeten ook zaken als veiligheid, toegankelijkheid en aansprakelijkheid gedekt zijn. 4.4 Informatie intern Het is belangrijk dat de stroom informatie zo goed mogelijk tot stand komt van en naar de betrokken partijen. We zien deze onderlinge communicatie als zo helder en transparant mogelijk. We hebben hierin allemaal een actieve verantwoordelijkheid. Om dit te bereiken zullen regelmatige overleggen per fase worden ingepland. Tevens zal per en telefoon een nauw contact zijn. Vanuit de gemeente is er een vast aanspreekpunt beschikbaar die de lijntjes binnen de gemeente afstemt. extern Vanuit de projectgroep zal op regelmatige momenten een persbericht worden verzonden over de stand van zaken of belangrijke activiteiten die staan te gebeuren. We doen dit middels een eigen website en de gangbare kanalen via de lokale media, gemeentelijke website en gemeente pagina in de krant. We zullen ook actief gebruik gaan maken van Twitter en Facebook om nieuwtjes en beeldverslagen van het project te maken. Hiervoor zullen we een coördinator vanuit BNI inschakelen die hier ruime ervaring in heeft. 4.5 Organisatie In overleg met de gemeente wordt besloten over de inzet van professionals en overleg met derden waar nodig. De gemeente is hierin een belangrijke partner, maar ook de andere partners uit het centrumplan hebben expertise die we op enig moment nodig zullen hebben vanwege afstemming van werk en procedures. 4.6 Risicoanalyse In overleg met de gemeente zullen de risico s worden afgewogen. Op dit moment worden de planologische toestemmingen als een risico gezien. De gemeente zal hierover zo spoedig mogelijk uitsluitsel geven. Ook is er nog onduidelijkheid over de belastingtechnische verrekening van tijdelijke toename van waarde op de locatie. Ook hierin zal de gemeente op korte termijn uitsluitsel geven.

16 Planning op hoofdplijnen

17

18

19 COLOFON Opdrachtgever Gemeente Brummen Projecttrekker en ontwerper Ronald Zeilstra (stedenbouwkundige) ZN Design, bureau voor duurzame stedenbouw en 3D visualisatie Projecttrekker en ontwerper Bert Wensink (architect) BAS, bureau voor architectuur & bouwadvies BNA bv Fotografie Karin Keesmaat - Kijk-Kunst Fotografie Voorwoord David Jan Bal - Maatwerkcabaret

Stappenplan nieuwe Dorpsschool

Stappenplan nieuwe Dorpsschool Stappenplan nieuwe Dorpsschool 10 juni 2014 1 Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juni 2014 dit stappenplan vastgesteld waarin op hoofdlijnen is weergegeven op welke wijze

Nadere informatie

Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen

Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen Afdeling grondgebied 26-0-205 INLEIDING Voor u ligt het projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen. 2 AANLEIDING PROJECT

Nadere informatie

Renovatie Speeltuin. t Heksenpretje Heerlen

Renovatie Speeltuin. t Heksenpretje Heerlen Pilot Project in het kort: Renovatie Speeltuin t Heksenpretje Heerlen Een samenwerking van Pilot Project in het kort: Renovatie Speeltuin t Heksenpretje Heerlen Situatie Heerlen 2014: 11 speeltuinen in

Nadere informatie

Notulen Adviesgroep Centrum Eerbeek

Notulen Adviesgroep Centrum Eerbeek 1 Datum: Tijd: 20:00 21:30 uur Locatie: Tjark Riks, Eerbeek Vergadering: 7 Status verslag: Aanwezig: Rudi Theunissen (voorzitter), Justin Asma (Gemeente Brummen), Marcel Klos (Gemeente Brummen), Bas Assink

Nadere informatie

PROCESPLAN fase ontwerp postzegelbestemmingsplan en definitief ontwerp bouwplan. Herontwikkeling Scapino / De Nieuwe Brink

PROCESPLAN fase ontwerp postzegelbestemmingsplan en definitief ontwerp bouwplan. Herontwikkeling Scapino / De Nieuwe Brink 1. HET PROJECT PROCESPLAN fase ontwerp postzegelbestemmingsplan en definitief ontwerp bouwplan Herontwikkeling Scapino / De Nieuwe Brink Vastgesteld door College van B&W: 9 april 2013 Geactualiseerd: 1

Nadere informatie

Participatieplan afstoten gemeentehuizen

Participatieplan afstoten gemeentehuizen Participatieplan afstoten gemeentehuizen Herontwikkeling / nieuwe invulling gemeentehuis Muiden en Stadskantoor Naarden 1 Inleiding 1.1 Uitgangspunt Dit participatieplan hoort bij de Project Initiatief

Nadere informatie

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede- fase 2

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede- fase 2 Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede- fase 2 1. Inleiding In het collegeakkoord voor de periode 2014-2018 is als één van de doelstellingen geformuleerd: Het college zet zich in voor een florerende

Nadere informatie

REALISATIE MASTERPLAN CENTRUM ZEVENBERGEN. Presentatie raadscommissie Fysieke Infrastructuur 25 september 2012

REALISATIE MASTERPLAN CENTRUM ZEVENBERGEN. Presentatie raadscommissie Fysieke Infrastructuur 25 september 2012 REALISATIE MASTERPLAN CENTRUM ZEVENBERGEN Presentatie raadscommissie Fysieke Infrastructuur 25 september 2012 Opening Doel presentatie van vandaag: Toelichting op het raadsvoorstel dat u heeft ontvangen

Nadere informatie

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase)

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase) Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase) 1. Inleiding In het collegeakkoord voor de periode 2014-2018 is als één van de doelstellingen geformuleerd: Het college zet zich in voor een florerende

Nadere informatie

Participatieplan afstoten gemeentehuizen

Participatieplan afstoten gemeentehuizen plan afstoten gemeentehuizen Herontwikkeling / nieuwe invulling gemeentehuis Muiden en Stadskantoor Naarden 14 juni 2016 1 Inleiding 1.1 Uitgangspunt Dit participatieplan hoort bij de Project Initiatief

Nadere informatie

Haalbaarheidsstudie AH

Haalbaarheidsstudie AH Januari 2016 Nieuwsbrief Bruisend Dorpshart Heeze Raadsbesluit 9 mei 2016 over haalbaarheid locatie naast het gemeentehuis Haalbaarheidsstudie AH Start Centrumvisie 3 december 2013 Opstellen Centrumvisie

Nadere informatie

Centrumplan Zeeland Presentatie aan College van B&W gemeente Landerd d.d. 18 mei 2010

Centrumplan Zeeland Presentatie aan College van B&W gemeente Landerd d.d. 18 mei 2010 Centrumplan Zeeland Presentatie aan College van B&W gemeente Landerd d.d. 18 mei 2010 Aanleiding Zeeland wordt steeds saaier Veel plannen maar ook veel politieke onrust De tijd begint te dringen voor de

Nadere informatie

Stuurgroep Nieuw Hydepark

Stuurgroep Nieuw Hydepark Voortgangsrapportage 1 Stuurgroep Nieuw Hydepark Periode januari t/m mei 2013 4 juni 2013 Kleine Synode 21 juni 2013 OZ 13-06 Bestuur Dienstenorganisatie Pagina 3 van 7 Inhoud 1. Inleiding 5 2. Projectkaders

Nadere informatie

Doel: In samenwerking met maatschappelijke partners organiseren van een proces dat leidt tot een herijkte visie op Borne in 2030

Doel: In samenwerking met maatschappelijke partners organiseren van een proces dat leidt tot een herijkte visie op Borne in 2030 Projectvoorstel Projectopdracht / -voorstel Datum: 8 juli 2010 Versie: definitief t.b.v. definitiefase en ontwerpfase Pagina: 1 / 9 Soort project Extern/Lijn Projectnaam MijnBorne2030 (Herijking Toekomstvisie)

Nadere informatie

Concept Startnotitie gedeelde verantwoordelijkheid tennis en voetbal

Concept Startnotitie gedeelde verantwoordelijkheid tennis en voetbal Concept Startnotitie gedeelde verantwoordelijkheid tennis en voetbal Versie 28 oktober 2014 1. Inleiding Op 25 februari 2014 heeft het college van B&W van de gemeente Menterwolde o.a. besloten: het gaan

Nadere informatie

Kortom: Een schaatsvereniging is er dóór leden en vóór leden. De vereniging is intern gericht, waarbij de leden bepalen wat er gebeurt.

Kortom: Een schaatsvereniging is er dóór leden en vóór leden. De vereniging is intern gericht, waarbij de leden bepalen wat er gebeurt. Vrijwilligersbeleid binnen de schaatsvereniging Van beleid tot uitvoering in de praktijk Schaatsverenigingen en de vrijwilligersproblematiek De doorsnee schaatsvereniging in Nederland is een vrijwilligersorganisatie:

Nadere informatie

Met vier workshops op weg naar succes!

Met vier workshops op weg naar succes! 1 Met vier workshops op weg naar succes! Aan dit voor u liggende werkboek wordt bij iedere workshop een aantal documenten toegevoegd. Deze documenten zijn instrumenten waarmee u de methode Meer Vrijwilligers

Nadere informatie

6Het voorbereidingsdraaiboek

6Het voorbereidingsdraaiboek DC 6Het voorbereidingsdraaiboek In dit dc-thema vind je informatie over het voorbereiden van een evenement. Het is een soort checklist van tien aandachtspunten, om te controleren of je niets vergeten bent.

Nadere informatie

Projectbureau voor huisvesting & facility management

Projectbureau voor huisvesting & facility management Projectbureau voor huisvesting & facility management 2 Ondersteuning van huisvestingsprojecten Offace projectbegeleiding is een adviesbureau op het gebied van huisvesting en facility management. Wij ondersteunen

Nadere informatie

Centrumplan Honselersdijk Presentatie Raadsinformatieavond 13 januari 2014

Centrumplan Honselersdijk Presentatie Raadsinformatieavond 13 januari 2014 Centrumplan Honselersdijk Presentatie Raadsinformatieavond 13 januari 2014 2 Inhoud 1. Aanleiding 2. Proces tot nu toe ROK / Ruimtelijke verkenning centrum Plan private partijen Scenariostudies 3. Huidige

Nadere informatie

Kwalitatief onderzoek Centrumplan Rijen de rode draad. 21 november 2014

Kwalitatief onderzoek Centrumplan Rijen de rode draad. 21 november 2014 Kwalitatief onderzoek Centrumplan Rijen de rode draad 21 november 2014 Inhoudsopgave Doel onderzoek Deelnemers Sentiment Ideeën Supermarkt Verkeersituatie Tijdelijke inrichting Klankbordgroep Tips projectontwikkelaar

Nadere informatie

Notulen Werkgroep Eerbeek

Notulen Werkgroep Eerbeek Notulen Werkgroep Eerbeek Datum: 19 maart 2009 Locatie: Café Spoorzicht, Eerbeek Vergadering: 2 Aanwezig: Rudi Theunissen, Bas Assink, Marina Propadalo (Kuiper Compagnons), Hein Reusken, Casper Heine,

Nadere informatie

Klimmen Ransdaal. www.openclubklimmenransdaal.nl KLIMMEN RANSDAAL

Klimmen Ransdaal. www.openclubklimmenransdaal.nl KLIMMEN RANSDAAL Klimmen Ransdaal www.openclubklimmenransdaal.nl KLIMMEN RANSDAAL Intentieverklaring Tijdschema 19:30 uur welkomswoord 19:35 uur uitleg programma van vandaag 19:45 uur - welke vragen heeft u? - welke opmerkingen

Nadere informatie

Herijking Strategische Visie Barendrecht 2025 SAMEN BOUWEN AAN BARENDRECHT

Herijking Strategische Visie Barendrecht 2025 SAMEN BOUWEN AAN BARENDRECHT Herijking Strategische Visie Barendrecht 2025 SAMEN BOUWEN AAN BARENDRECHT Herijking Strategische Visie Barendrecht 2025 Samen bouwen COLOFON Deze uitgave is tot stand gekomen met dank aan de inzet van

Nadere informatie

Beslisdocument en plan van aanpak

Beslisdocument en plan van aanpak Beslisdocument en plan van aanpak TIENDEVEEN Inleiding In oktober 2006 heeft de gemeenteraad ingestemd met het plan van aanpak Woningbouw dorpen. Het project bestaat uit drie fasen. Deze fasen worden telkens

Nadere informatie

Hart van Westerkoog Toekomstvisie Binnengebied Westerkoog

Hart van Westerkoog Toekomstvisie Binnengebied Westerkoog Wat zijn de laatste ontwikkelingen rond de toekomstvisie Westerkoog? In de digitale nieuwsbrief leest u meer over het proces. December 2008 Hart van Westerkoog Toekomstvisie Binnengebied Westerkoog Het

Nadere informatie

Verslag informatie- en co-design bijeenkomst 2 juli 2015

Verslag informatie- en co-design bijeenkomst 2 juli 2015 Verslag informatie- en co-design bijeenkomst 2 juli 2015 Inleiding Op 2 juli 2015 heeft de eerste informatie- en codesignbijeenkomst plaatsgevonden voor Wonen in Helsdingen. Ontwikkelaar Blauwhoed en ontwerper

Nadere informatie

Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe. W ij wonen waar anderen op vakantie gaan. CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025

Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe. W ij wonen waar anderen op vakantie gaan. CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025 Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe W ij wonen waar anderen op vakantie gaan CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025 even voorstellen In onze gemeente wonen ruim 18.500 mensen in

Nadere informatie

Verslag Startbijeenkomst Tuinen van Genta 10 Oktober.

Verslag Startbijeenkomst Tuinen van Genta 10 Oktober. Verslag Startbijeenkomst Tuinen van Genta 10 Oktober. De startbijeenkomst werd gehouden in De Toerist aan de Teteringsedijk 145. Aanwezig waren circa 35 omwonenden, waaronder enkele ondernemers van het

Nadere informatie

Ontwerpfase fase 3. Jullie kunnen individueel een eigen ontwerp maken dat voldoet aan de eisen en wensen van de opdrachtgever.

Ontwerpfase fase 3. Jullie kunnen individueel een eigen ontwerp maken dat voldoet aan de eisen en wensen van de opdrachtgever. Ontwerpfase fase 3 Dit is de laatste denk-fase. Tijdens deze fase gaan jullie het product ontwerpen. Jullie weten hoe jullie product of activiteit er uit moeten zien omdat jullie een eisen en wensen onderzoek

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM

JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM 2013 Arnhem, juni 2014 Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van Stichting Geeferom 2013. Een Stichting opgericht vanuit een visie dat vele kleine beetjes een mooiere,

Nadere informatie

uitvoering jan van renesseweg

uitvoering jan van renesseweg 1 uitvoering jan van renesseweg JULI 2016 De Jan van Renesseweg krijgt een enorme upgrade Beste lezer, De totstandkoming van het Masterplan Renesse heeft anderhalf jaar in beslag genomen en is uiteindelijk

Nadere informatie

Vervolg en gebiedsproces WBP 5

Vervolg en gebiedsproces WBP 5 Vervolg en gebiedsproces WBP 5 1 Inleiding Het WBP5 strategisch deel ligt voor. Hiermee is het WBP 5 niet af, maar staat het aan het begin van het gebiedsproces en het interne proces om tot een uitvoeringsprogramma

Nadere informatie

Participatie Oost Boswinkel versie

Participatie Oost Boswinkel versie Bijlage 6 Participatie Oost Boswinkel versie 0.4 02-02-2017 Inleiding De wijk Oost Boswinkel wordt gesloopt en opnieuw opgebouwd. Er zijn twee verhuurders, de Woonplaats en Ons Huis. Globaal is de wijk

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Agendanummer: p.h.:

RAADSVOORSTEL. Agendanummer: p.h.: RAADSVOORSTEL Onderwerp: Bijlage(n): Vergadering de dato: Programma van eisen en wensen en Bestuursopdracht Planfase project Brede Maatschappelijke Voorziening en Woonserviceontwikkeling Heusden 2011 Agendanummer:

Nadere informatie

Presentatie Plan van Aanpak. Herinrichting Stadhuisplen Lelystad - 18 september 2014

Presentatie Plan van Aanpak. Herinrichting Stadhuisplen Lelystad - 18 september 2014 Presentatie Plan van Aanpak Herinrichting Stadhuisplen Lelystad - 18 september 2014 Vernieuwing Stadhuisplein Doel vernieuwing Stadhuisplein Wat is er al gedaan? Andere werkwijze Wat waren onze randvoorwaarden?

Nadere informatie

Projectidee. Algemene gegevens. Inhoud. Projecttitel: Geplande startdatum: Geplande duur: Datum indiener: Aanvrager: Samenwerking met: Samenvatting:

Projectidee. Algemene gegevens. Inhoud. Projecttitel: Geplande startdatum: Geplande duur: Datum indiener: Aanvrager: Samenwerking met: Samenvatting: Projectidee Algemene gegevens Projecttitel: Geplande startdatum: Geplande duur: Datum indiener: Aanvrager: Samenwerking met: Samenvatting: Inhoud Probleemstelling: Beschrijf hier de aanleiding en achtergrond

Nadere informatie

Argumenten 1.1. De opgestelde randvoorwaarden waarborgen een voldoende toetsingskader en een goede ruimtelijke ordening.

Argumenten 1.1. De opgestelde randvoorwaarden waarborgen een voldoende toetsingskader en een goede ruimtelijke ordening. Portefeuillehouder Datum raadsvergadering drs A.J. Ditewig 29 april 2010 Datum voorstel 02 maart 2010 Agendapunt Onderwerp vervangende nieuwbouw Huize Het Oosten, Bilthoven De raad wordt voorgesteld te

Nadere informatie

Hé, wij hebben een idee! Initiatief omgeving voetbalkooi Roelofarendsveen

Hé, wij hebben een idee! Initiatief omgeving voetbalkooi Roelofarendsveen Hé, wij hebben een idee! Initiatief omgeving voetbalkooi Roelofarendsveen VOORWOORD Beste lezer, Voor u ligt ons initiatief: een plan voor het aanpassingen van (de omgeving van) de voetbalkooi naast de

Nadere informatie

Dialoog veehouderij Venray

Dialoog veehouderij Venray Dialoog veehouderij Venray aanbevelingen dialoog veehouderij gemeente Venray Datum 21 december 2016 Portefeuillehouder Martijn van der Putten Team RO Naam steller Jos Kniest De onderstaande aanbevelingen

Nadere informatie

Verslag informatie- en co-design bijeenkomst 30 september 2015

Verslag informatie- en co-design bijeenkomst 30 september 2015 Verslag informatie- en co-design bijeenkomst 30 september 2015 Inleiding Op 30 september 2015 heeft de 2 e informatie- en codesignbijeenkomst plaatsgevonden voor Wonen in Helsdingen. Ontwikkelaar Blauwhoed

Nadere informatie

Wie is wie. Egon van Ineveld, Erik vd Elst. Paul Roodnat. Theo Dohle

Wie is wie. Egon van Ineveld, Erik vd Elst. Paul Roodnat. Theo Dohle Molenkwartier Programma Welkom, toelichting op programma Wie is wie, voorstelronde Reacties uit het verleden over de plannen Aanvullen reacties door aanwezigen De volgende stappen: proces & planning Afsluiting

Nadere informatie

onderwerp Aanvraag initiatievenbudget herontwikkeling winkelcentrum Lorentzplein Badhoevedorp

onderwerp Aanvraag initiatievenbudget herontwikkeling winkelcentrum Lorentzplein Badhoevedorp gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Aanvraag initiatievenbudget herontwikkeling winkelcentrum Lorentzplein Badhoevedorp Portefeuilehouder A. Elzakalai, J.J. Nobel, C.J. Loggen Collegevergadering

Nadere informatie

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D Auteur : P. van der Meer, Ritense B.V. Datum : 17 juli 2008 Versie : 1.3 2008 Ritense B.V. INHOUD 1 VERSIEBEHEER...1 2 PROJECT

Nadere informatie

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Geschreven door: Daan Boers Inleiding Om het Kulturhus Wekerom bekendheid te geven en om de mensen te informeren over de activiteiten in het Kulturhus,

Nadere informatie

CRISIS OP DE WONINGMARKT IN DE GEMEENTE BRUMMEN. een recept tot meer waarde oktober 2012

CRISIS OP DE WONINGMARKT IN DE GEMEENTE BRUMMEN. een recept tot meer waarde oktober 2012 CRISIS OP DE WONINGMARKT IN DE GEMEENTE BRUMMEN een recept tot meer waarde oktober 2012 VOORWOORD Crisis, wat crisis? t Is crisis op de woningmarkt, we klagen steen en been De angst voor huizenkoop grijpt

Nadere informatie

Plan van aanpak aanvulling Regionale bedrijventerreinenstrategie Holland Rijnland in verband met aansluiting gemeenten in de Rijnstreek

Plan van aanpak aanvulling Regionale bedrijventerreinenstrategie Holland Rijnland in verband met aansluiting gemeenten in de Rijnstreek Plan van aanpak aanvulling Regionale Holland Rijnland in verband met aansluiting gemeenten in de Rijnstreek Projectnaam/ onderwerp: Aanvulling Regionale Holland Rijnland met de Rijnstreekgemeenten Status:

Nadere informatie

Samenwerken met MMX architecten

Samenwerken met MMX architecten Samenwerken met MMX architecten 1: waarom eigenlijk een architect inschakelen? De architect zorgt voor een juiste vertaling van regelgeving en voorschriften zoals bouwbesluit, burgerlijk wetboek, plaatselijke

Nadere informatie

Voorlopige planning bouw en herontwikkeling. 1 e Presentatie aan omwonenden en bedrijven Donderdag 20 oktober 2011

Voorlopige planning bouw en herontwikkeling. 1 e Presentatie aan omwonenden en bedrijven Donderdag 20 oktober 2011 Voorlopige planning bouw en herontwikkeling 1 e Presentatie aan omwonenden en bedrijven Donderdag 20 oktober 2011 Inhoud Introductie Proces tot besluit herontwikkeling Waarom herontwikkeling? Gepresenteerd

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Nieuwbouw Rijnegom (herstructureringsproject Rijnhart Wonen)

Plan van Aanpak. Nieuwbouw Rijnegom (herstructureringsproject Rijnhart Wonen) Plan van Aanpak Project Nieuwbouw Rijnegom (herstructureringsproject Rijnhart Wonen) datum 3 april 0 opsteller Koos Vennik datum vaststelling 3 mei 0 3 9 6 39 8 43 5 3 9 55 8 0 3 3 80 7 8 5 6 57 INHOUDSOPGAVE.

Nadere informatie

Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan

Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan Plan van Aanpak Titel: Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan Subtitel: Plan van Aanpak Versie: Versie 1.0 Plaats: Roermond Datum: 26 mei 2015 Opgesteld door: Jan Waalen,

Nadere informatie

Onderwerp Raadsmededeling over: Stand van zaken uitwerking detailhandelsvisie - Ter kennisname

Onderwerp Raadsmededeling over: Stand van zaken uitwerking detailhandelsvisie - Ter kennisname BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 2 december 2014 Besluit nummer: 2014_BW_00869 Onderwerp Raadsmededeling over: Stand van zaken uitwerking detailhandelsvisie - Ter kennisname Beknopte samenvatting Op 13

Nadere informatie

Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Registratienr.: Z/14/005277/9726 Agendapunt 5

Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Registratienr.: Z/14/005277/9726 Agendapunt 5 Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Afdeling: Beleid Ruimte Leiderdorp, 23 september 2014 Onderwerp: Coördinatieregeling Plantage Aan de raad. Beslispunten *Z001DD51A1 1. De coördinatieregeling als bedoeld in artikel

Nadere informatie

Een wijk- of dorpsplan ontvangen en dan?

Een wijk- of dorpsplan ontvangen en dan? Een wijk- of dorpsplan ontvangen en dan? handleiding voor gemeenten handleiding voor bewoners z.o.z. Voorwoord In 2013 ontwikkelde de Gemeente Winsum deze werkwijzer omdat we burgers wilden helpen bij

Nadere informatie

Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden

Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden STUDIEDAG Projectmatig werken in lokale overheden LEUVEN 27 oktober 2011 Projectmatig werken in de lokale sector Katlijn Perneel, Partner, ParFinis Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden 1 Inhoud

Nadere informatie

g e m e e n t e M O N T F O O R T Startnotitie Nieuw bedrijventerrein Startnotitie

g e m e e n t e M O N T F O O R T Startnotitie Nieuw bedrijventerrein Startnotitie Startnotitie Nieuw Bedrijventerrein Voorlopige projectnaam: Bestuurlijk opdrachtgever: Bestuurlijk opdrachtnemer: Nieuw bedrijventerrein H.T.J. van Beers C.L. Jonkers Ambtelijk opdrachtgever: Ambtelijk

Nadere informatie

Raadsvergadering d.d. 13 september 2011 agendapunt 15. Aan: De Gemeenteraad. Vries, 21 juni 2011

Raadsvergadering d.d. 13 september 2011 agendapunt 15. Aan: De Gemeenteraad. Vries, 21 juni 2011 Raadsvergadering d.d. 13 september 2011 agendapunt 15 Aan: De Gemeenteraad Vries, 21 juni 2011 Onderwerp: Verplaatsing agrarisch bedrijf familie Siegers en toepassing ruimte voor ruimte regeling Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Beschikbaarstelling van een krediet voor de aankoop van gronden in diverse plangebieden in de gemeente Heusden

Beschikbaarstelling van een krediet voor de aankoop van gronden in diverse plangebieden in de gemeente Heusden Raadsvoorstel Inleiding: Volgens het duale stelsel zijn wij bevoegd tot het aangaan van privaatrechtelijke rechtshandelingen. Als die rechtshandelingen van ingrijpende aard zijn, vragen wij uw raad vóóraf

Nadere informatie

Actieplan Seniorenontmoetingspunt De Bergse Plaat Rustig aan is van de baan Stichting Wij(k) en Wijkcommissie De Bergse Plaat

Actieplan Seniorenontmoetingspunt De Bergse Plaat Rustig aan is van de baan Stichting Wij(k) en Wijkcommissie De Bergse Plaat Actieplan Seniorenontmoetingspunt De Bergse Plaat Rustig aan is van de baan Stichting Wij(k) en Wijkcommissie De Bergse Plaat 10-01-2018 Seniorenontmoetingspunt De Bergse Plaat Pagina 1 Inhoud Inleiding...

Nadere informatie

Startnotitie Toeristische visie gemeente Bergen 2015-2025

Startnotitie Toeristische visie gemeente Bergen 2015-2025 Startnotitie Toeristische visie gemeente Bergen 2015-2025 1 1. Inleiding Gemeente Bergen beschikt niet over een toeristische visie. Voor een gemeente waarvan het toerisme een grote economische peiler vormt,

Nadere informatie

Publiekscampagne Zes Minuten Zones (AED) gemeente Bergen

Publiekscampagne Zes Minuten Zones (AED) gemeente Bergen Publiekscampagne Zes Minuten Zones (AED) gemeente Bergen Algemeen Binnenkort wordt gestart met het Project Zes Minuten Zones in de gemeente Bergen. Het doel van dit project is om Zes Minuten Zones te realiseren

Nadere informatie

Communicatieaanpak herziening subsidiebeleid

Communicatieaanpak herziening subsidiebeleid Communicatieaanpak herziening subsidiebeleid INLEIDING De gemeenten Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert gaan het gemeentelijke subsidiebeleid herzien. Het subsidiebeleid wordt opnieuw bekeken en aangepast.

Nadere informatie

Projectplan Herinrichting van het Zuidelijk Stationsgebied Gouda

Projectplan Herinrichting van het Zuidelijk Stationsgebied Gouda Projectplan Herinrichting van het Zuidelijk Stationsgebied Gouda Bewonersinitiatief Versie 1.1 augustus 2013 Inhoudsopgave A Inleiding... 2 B Aanpak van het project... 2 1 Vaststellen plangebied en uitgangssituatie...

Nadere informatie

Verslag en afspraken overleg Klankbordgroep Grevenstraat e.o.

Verslag en afspraken overleg Klankbordgroep Grevenstraat e.o. Verslag en afspraken overleg Klankbordgroep Grevenstraat e.o. Datum: 2 november 2017 Agenda: 1. Opening 2. Geluiden uit de wijk? 3. Reactie van klankbordgroep op maatregelen voorkeursscenario 4. Stand

Nadere informatie

Protocol Kwaliteitsteam Houthaven Gebiedsontwikkeling, Gemeente Amsterdam 11 november 2015

Protocol Kwaliteitsteam Houthaven Gebiedsontwikkeling, Gemeente Amsterdam 11 november 2015 Protocol Kwaliteitsteam Houthaven Gebiedsontwikkeling, Gemeente Amsterdam 11 november 2015 1. Doel Het Kwaliteitsteam Houthaven is ingesteld met als doel het bereiken van ruimtelijke eenheid en samenhang

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Kredietafwikkeling Stadsdeelhart Schalkwijk. B&W-besluit:

Nota van B&W. Onderwerp Kredietafwikkeling Stadsdeelhart Schalkwijk. B&W-besluit: Onderwerp Kredietafwikkeling Stadsdeelhart Schalkwijk Nota van B&W Portefeuille J. Nieuwenburg Auteur Alex Jansen Telefoon 5113661 E-mail: a.jansen@haarlem.nl SO/PM Reg.nr. 2007/215162 Bijlage A B & W-vergadering

Nadere informatie

Projectvoorstellen maken

Projectvoorstellen maken Projectvoorstellen maken 1. Kader 1.1. Gebruiksaanwijzing 1.2. Wat zijn de eisen aan een projectvoorstel? 2. Inleiding 2.1 Signalering 2.2 Vooronderzoek 2.3 Probleemsituatie 3. Doelstellingen en randvoorwaarden

Nadere informatie

Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage April Realisatie van het Sectorloket-systeem

Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage April Realisatie van het Sectorloket-systeem Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage April 2004 Realisatie van het Sectorloket-systeem Opdrachtgever: stichting Inlichtingenbureau Status Versie Datum Definitief 1.0 27 april 2004 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Centrumplan Schipluiden. Samenvatting Structuurvisie zomer 2016

Centrumplan Schipluiden. Samenvatting Structuurvisie zomer 2016 Centrumplan Schipluiden Samenvatting Structuurvisie zomer 2016 Colofon Samenvatting Structuurvisie Centrumplan Schipluiden Opgesteld door Gemeente Midden-Delfland in samenwerking met Jos van de Lindeloof

Nadere informatie

Herontwikkeling Stenen Poort Versie: 1.2 Datum: Beoogd projectleider: Hans Mieras FCL-nummer: Aanleiding en probleemstelling

Herontwikkeling Stenen Poort Versie: 1.2 Datum: Beoogd projectleider: Hans Mieras FCL-nummer: Aanleiding en probleemstelling Projectopdracht Herontwikkeling Stenen Poort Versie: 1.2 Datum: 17-08-2011 Beoogd projectleider: Hans Mieras FCL-nummer: 700285 Aanleiding en probleemstelling De raad heeft op 19 april 2011 de gebiedsvisie

Nadere informatie

Projectopdracht en voorlopig ontwerp inrichtingsplan ontwikkellocatie Pantarhei entielen

Projectopdracht en voorlopig ontwerp inrichtingsplan ontwikkellocatie Pantarhei entielen 1310524 Afdeling: Onderwerp Projectopdracht en voorlopig ontwerp inrichtingsplan ontwikkellocatie Pantarhei entielen Samenvatting In maart 2013 is met Bouwfonds een koopovereenkomst gesloten voor de realisering

Nadere informatie

STARTPAKKET RURAAL ERFGOED

STARTPAKKET RURAAL ERFGOED STARTPAKKET RURAAL ERFGOED CHECKLIST Startpakket Ruraal Erfgoed komt tot stand onder auspiciën van Innovatieplatform Duurzame Meierij met een financiële bijdrage van Belvedere, EU (Leader+) en IDM. Projectontwikkeling:

Nadere informatie

White Paper Content Marketing. In 10 stappen naar een succesvolle contentmarketingstrategie

White Paper Content Marketing. In 10 stappen naar een succesvolle contentmarketingstrategie White Paper Content Marketing In 10 stappen naar een succesvolle contentmarketingstrategie In 10 stappen naar een succesvolle contentmarketingstrategie Contentmarketing is hot. Dit komt omdat je hiermee

Nadere informatie

Het Croqqer Cookbook: krijg samen meer voor elkaar

Het Croqqer Cookbook: krijg samen meer voor elkaar Het Croqqer Cookbook: krijg samen meer voor elkaar door Rob van de Star Inhoudsopgave Voorwoord...3 Hoe willen we werken?...4 De stem van onze "klant"...5 De buurt als ons anker...6 Copyright 2014, Croqqer

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Vaststellen vervolgtraject project herinrichting Loswal fase 1

Raadsvoorstel. Onderwerp Vaststellen vervolgtraject project herinrichting Loswal fase 1 Raadsvoorstel Onderwerp Vaststellen vervolgtraject project herinrichting Loswal fase 1 Raadsvergadering 17 december 2009 Agendapunt Portefeuillehouder G.J. Bos Afdeling Ambtenaar Ruimte en Wonen C. Rijnen

Nadere informatie

Verslag CoCreatie workshop 6 oktober 2015

Verslag CoCreatie workshop 6 oktober 2015 Verslag CoCreatie workshop 6 oktober 2015 Project: Plezant Wonen, 15 woningen in Zoetermeer Locatie: Hotel & Restaurant De Sniep Zoetermeer INLEIDING De avond wordt om 19:30 uur geopend door Daniël Sandwijk

Nadere informatie

Er is een plek in de buurt waar een ondernemer nog op kan bouwen

Er is een plek in de buurt waar een ondernemer nog op kan bouwen 1 Er is een plek in de buurt waar een ondernemer nog op kan bouwen Dynamisch ondernemen op een strategische groeilocatie: Businesskavels Zevender Op een centrale locatie tussen Rotterdam en Utrecht biedt

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

Startnotitie Kadernota Vrije Tijd

Startnotitie Kadernota Vrije Tijd Startnotitie Kadernota Vrije Tijd Voorlopige projectnaam: Ambtelijk opdrachtgever: Bestuurlijk opdrachtgever: Voorgenomen projectleider: Kadernota Vrije Tijd Beja Burema Tim Verhoef (Cultuur en Recreatie)

Nadere informatie

Verslag Ondernemersavond 22 januari 2015

Verslag Ondernemersavond 22 januari 2015 Verslag Ondernemersavond 22 januari 2015 1 Ondernemersavond 22 januari 2015 Munnikkenhof Grijpskerke Geachte ondernemer, Hartelijk dank voor uw aanwezigheid op de ondernemersavond op 22 januari j.l. Zoals

Nadere informatie

Bouw zelf je eigen droomhuis. Woonstad Rotterdam maakt het mogelijk in het Oude Westen

Bouw zelf je eigen droomhuis. Woonstad Rotterdam maakt het mogelijk in het Oude Westen Bouw zelf je eigen droomhuis Woonstad Rotterdam maakt het mogelijk in het Oude Westen Inhoud 1. Inleiding 2. Van droom naar werkelijkheid: collectief particulier opdrachtgeverschap 3. Je eigen droomhuis

Nadere informatie

CO2- communicatieplan

CO2- communicatieplan CO2- communicatieplan Remmits Beheer Opgesteld : Gecontroleerd: Status : E. Luiken F. Pesch Definitief Augustus 2015-1 - Inhoudsopgave: 1.0 Inleiding 1.1 Voorwoord 1.2 Marktontwikkelingen 1.3 Doelstellingen

Nadere informatie

Eén wijk met samenhang en dynamiek

Eén wijk met samenhang en dynamiek Eén wijk met samenhang en dynamiek Bewonersvisie Maliskamp; naar een integraal plan 2014-2018 1 2 Leeswijzer Om de visie compact te houden en snel leesbaar, is ervoor gekozen te werken met korte zinnen

Nadere informatie

Stand van zaken fysieke projecten in Zuid. Spreker René Pruysers Datum 4 oktober 2016

Stand van zaken fysieke projecten in Zuid. Spreker René Pruysers Datum 4 oktober 2016 Stand van zaken fysieke projecten in Zuid Spreker René Pruysers Datum 4 oktober 2016 Plaats De Posten Huidige fysieke projecten in Zuid Het Rutbeek/bungalowpark, PL: René Pruysers Beekwoude, PL: René Pruysers

Nadere informatie

Nummer raadsnota: Bl Onderwerp: Beschikbaarstelling van krediet voor planontwikkeling winkelcentrum Arkendonk

Nummer raadsnota: Bl Onderwerp: Beschikbaarstelling van krediet voor planontwikkeling winkelcentrum Arkendonk 9emeente Oosterhout *» ť ^ ) NOTA VOOR DE RAAD Datum: 1 november 2016 Nummer raadsnota: Bl.0160544 Onderwerp: Beschikbaarstelling van krediet voor planontwikkeling winkelcentrum Arkendonk Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Uitvoering van asbestsaneringen

Uitvoering van asbestsaneringen Uitvoering van asbestsaneringen Door: ir. Ingmar Scheiberlich In de uitvoeringsfase van een asbestsanering houdt de opdrachtgever of projectmanager, zich bezig met het bewaken van de contracten en de beheersing

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. raadsvergadering: 21 september 2011 Aanbesteding Masterplan Anna's Hoeve. datum: 12 september 2011 gemeenteblad I nr.: 68 agenda nr.

RAADSVOORSTEL. raadsvergadering: 21 september 2011 Aanbesteding Masterplan Anna's Hoeve. datum: 12 september 2011 gemeenteblad I nr.: 68 agenda nr. RAADSVOORSTEL raadsvergadering: 21 september 2011 onderwerp: Aanbesteding Masterplan Anna's Hoeve bijlage: ontwerp-besluit datum: 12 september 2011 gemeenteblad I nr.: 68 agenda nr.: 9 Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding

Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding Deze notitie beschrijft het Plan van Aanpak en stappenplan voor de herinvoering van centrummanagement in Valkenswaard. Achtereenvolgens wordt ingegaan

Nadere informatie

Raadsvoorstel gemeente Coevorden

Raadsvoorstel gemeente Coevorden Raadsvoorstel gemeente Coevorden Datum raadsvergadering 3 maart 2015 Versie Agendapunt Naam rapporteur Rv.nr. Openbaar Portefeuillehouder Onderwerp Definitief L. Sakkers Ja Dhr. J. Brink Voorgenomen concept

Nadere informatie

Ambitieverklaring. Tussen Kagerplassen en Oude Rijn

Ambitieverklaring. Tussen Kagerplassen en Oude Rijn Ambitieverklaring Samenwerken aan groen-recreatieve ontwikkeling in de Leidse regio 9/12/2009 Ambitieverklaring 1 Ambitieverklaring Partijen 1. De gemeente Kaag en Braassem, vertegenwoordigd door de heer

Nadere informatie

Collectief bouwen Vennedaal Grave

Collectief bouwen Vennedaal Grave Collectief bouwen Vennedaal Grave Agenda Introductie Collectief Particulier Opdrachtgeverschap Voordelen CPO Mogelijke subsidie Voordelen nieuwbouw t.o.v. bestaande woning Nul-op-de-meter Locatie Vennedaal

Nadere informatie

Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 De Gemeenteraad Verzenddatum: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark

Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 De Gemeenteraad Verzenddatum: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 Aan: De Gemeenteraad Verzenddatum: Betreft: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark Inleiding In het kader van het coalitieprogramma van

Nadere informatie

Informatie over bouwplannen die afwijken van een bestemmingsplan. Voor particuliere grondeigenaren, projectontwikkelaars en woningcorporaties

Informatie over bouwplannen die afwijken van een bestemmingsplan. Voor particuliere grondeigenaren, projectontwikkelaars en woningcorporaties Informatie over bouwplannen die afwijken van een bestemmingsplan Voor particuliere grondeigenaren, projectontwikkelaars en woningcorporaties Informatie over bouwplannen die afwijken van een bestemmingsplan

Nadere informatie

MEMO CENTRUMPLAN REUSEL ADVIES RUIMTELIJK- FUNCTIONELE CONSTELLATIE SUPERMARKTEN

MEMO CENTRUMPLAN REUSEL ADVIES RUIMTELIJK- FUNCTIONELE CONSTELLATIE SUPERMARKTEN MEMO CENTRUMPLAN REUSEL ADVIES RUIMTELIJK- FUNCTIONELE CONSTELLATIE SUPERMARKTEN 13 OKTOBER 2017 Status: Definitief Datum: 13 oktober 2017 Een product van: Bureau Stedelijke Planning bv Silodam 1E 1013

Nadere informatie

Startbijeenkomst Toekomstbeeld Utrechtseweg Noord. 22 mei 2017

Startbijeenkomst Toekomstbeeld Utrechtseweg Noord. 22 mei 2017 Startbijeenkomst Toekomstbeeld Utrechtseweg Noord 22 mei 2017 Programma Welkom door wethouder Sander Jansen Voorstellen projectgroep door voorzitter Toelichting op de gebiedsvisie Utrechtseweg Noord door

Nadere informatie

Presentatie concept masterplan 2 e Presentatie aan omwonenden en bedrijven Woensdag 29 februari Samenvatting 20 oktober 2011

Presentatie concept masterplan 2 e Presentatie aan omwonenden en bedrijven Woensdag 29 februari Samenvatting 20 oktober 2011 Programma voor deze avond Introductie Samenvatting 20 oktober 2011 Vorderingen van oktober 2011 tot heden Presentatie concept masterplan en beeldkwaliteitsplan door BRO Vragen en afsluiting Presentatie

Nadere informatie

DEEL I: MAATSCHAPPELIJK MEEDOEN KADERS VOOR VRIJWILLIGE INZET & MANTELZORGONDERSTEUNING

DEEL I: MAATSCHAPPELIJK MEEDOEN KADERS VOOR VRIJWILLIGE INZET & MANTELZORGONDERSTEUNING DEEL I: MAATSCHAPPELIJK MEEDOEN KADERS VOOR VRIJWILLIGE INZET & MANTELZORGONDERSTEUNING 2015-2018 INLEIDING Dit document geeft kaders bij de actieplannen vrijwillige inzet en mantelzorgondersteuning. Het

Nadere informatie

Communicatieparagraaf project vrijwilligers in de bibliotheek - Breda

Communicatieparagraaf project vrijwilligers in de bibliotheek - Breda Communicatieparagraaf project vrijwilligers in de bibliotheek - Breda Naast de reguliere projectcommunicatie (informeren over project, voortgang en resultaten) en de communicatie gericht op het werven

Nadere informatie

Eigen kracht van ouders en kinderen. Behoefte aan/vraag naar deze activiteit.

Eigen kracht van ouders en kinderen. Behoefte aan/vraag naar deze activiteit. Hoe verder na 25 mei Op 25 mei 2011 werden door de deelnemers aan de LEA conferentie in twee fasen acties benoemd. In eerste instantie actie-ideeën per wijk, deze wijkacties staan al op de site. Daarna

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid

Vrijwilligersbeleid Vrijwilligersbeleid Het vinden en binden van (nieuwe) vrijwilligers 2016-2020 Voorwoord Voetbal is een teamsport en binnen de teamsport is samenwerken de sleutel tot succes. Dat geldt niet alleen binnen

Nadere informatie