De redactie van KoepelRond wenst u allen fijne Kerstdagen en verder...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De redactie van KoepelRond wenst u allen fijne Kerstdagen en verder..."

Transcriptie

1 jaargang 14 nr. 6 december 2010 Colofon KoepelRond is het infoblad van de vereniging Kerkraadse Huurdersfederatie De Koepel KoepelRond verschijnt 6 keer per jaar en wordt verspreid onder de kaderleden van het Kerkraadse huurderswerk en geïnteresseerden. De redactie van KoepelRond wenst u allen fijne Kerstdagen en verder... adres redactie Postbus 355, 6460 AJ Kerkrade telefoon (045) (tijdens spreekuren) site De redactie beslist over plaatsing van ingezonden stukken. redactieleden Regina Leue Wim Pekel Leo Crousen Marianne Plag Frans Tiggelman Jan van Weert vormgeving Karin Veldkamp oplage 275 stuks In dit nummer o.a. Koepel vraagt aandacht voor streefhuurbeleid... 3 Vervanging verdampingsmeters door digitale meters... 4 Federatieberichten... 6 Vragen van huurders aan de Woonbond... 7 Carboonplein... 8 Netwerkkosten volgend jaar omhoog... 10

2 2 Koepelrond Aedes: Kabinetsplannen rampzalig voor huurders Aedes is onthutst over de plannen van het kabinet-rutte voor de woningmarkt. Volgens de branchevereniging van woningcorporaties betaalt de huurder de rekening voor de tekortschietende kabinetsmaatregelen en worden woningbezitters uit de wind gehouden. Onevenwichtig en onevenredig pijnlijk voor de huurder, concludeert Aedes naar aanleiding van bijeenkomsten met haar achterban. Dit kabinet kiest eenzijdig voor mensen met een eigen woning. Van een integrale aanpak van de woningmarkt is geen sprake. Een gemiste kans, oordeelt Aedesvoorzitter Marc Calon. Verhuurders worden geconfronteerd met een nieuwe forse heffing van 760 miljoen euro per jaar om de huurtoeslag te financieren. De nieuwe huurtoeslagheffing leidt ertoe dat de investeringen van woningcorporaties van ruim 10 miljard euro per jaar terugvallen naar ongeveer 1 miljard. De bij Aedes aangesloten corporaties vrezen een ernstige verschraling van de volkshuisvestingssector. De kabinetsplannen zijn rampzalig voor de huurder: hogere huren, oplopende wachtlijsten, hoge energierekeningen, minder nieuwbouw, meer verloedering in de wijken, zegt Calon. Er wonen bijna zes miljoen mensen in een huurwoning. Aedes benadrukt dat het kabinet zichzelf in de voet schiet met de huidige plannen. Minder investeringen in volkshuisvesting betekent minder werkgelegenheid en minder belastingopbrengsten. Twintigduizend minder woningen bouwen, betekent veer- tigduizend arbeidsplaatsen in de bouw minder, rekent Calon uit. Ook de voorgestelde extra woningverkoop door corporaties, onder andere door huurders een kooprecht te geven, kost het Rijk structureel miljarden euro s meer aan hypotheekrenteaftrek dan de overdrachtsbelasting oplevert, blijkt uit berekeningen. De redactie vraagt de huurdersbelangenverenigingen om materiaal te sturen, dat eventueel gebruikt kan worden voor KoepelRond. Tevens vragen wij u bij een adreswijziging van uw huurdersbelangenvereniging, deze door te geven aan de redactie van KoepelRond. Bij voorbaat dank woonruimteverdeling in kerkrade Om voor een woning van een woningcorporatie in aanmerking te komen, kunnen woningzoekende een bon uit de krant opsturen en/of een bezoek brengen aan de desbetreffende kantoren. De adressen: Hestia Groep Lupinehof 80, Kerkrade West telefoon (045) Wonen Zuid Lindenhof 1, Kerkrade/Chevremont Alleen s morgens tussen 8.30 en uur telefoon (045) Hoofdvestiging Geerstraat 103a, 6411 NP Heerlen Land van Rode Erpostraat 1, Kerkrade-Holz telefoon (045) Wonen Heuvelsteden Grasbroekerweg 16, Heerlen telefoon (045) Geïnteresseerden voor een aanleunwoning kunnen contact opnemen met: > Meander Wonen St. Pieterstraat 143, Kerkrade telefoon (045) In de particuliere huursector verhuren enkele beleggers in Kerkrade woningen. De kantooradressen: DOS vastgoedmanagement Bassin 116, Maastricht telefoon (043) Vesteda Plein , Maastricht Postbus BE Maastricht telefoon (043)

3 Koepelrond 3 Koepel vraagt aandacht voor streefhuurbeleid Wonen Limburg winnaar van het Glazen Huis 2010 Corporaties verhogen vrijwel zonder uitzondering bij mutaties de huren. Reden hiervoor is, dat men de tot dan gehanteerde huur te laag vindt, d.w.z. het percentage van wat maximaal redelijk is volgens het woningwaarderingsstelsel, is lager dan men eigenlijk zou willen. In Limburg ligt het gemiddelde op 69,2% van maximaal redelijk. Limburgse corporaties streven naar een verhoging naar 74,5% van dit gemiddelde in de komende jaren. Dit blijkt uit een onderzoek van de Nederlandse Woonbond. Aan dit onderzoek werkten (landelijk) 278 corporaties mee. Ook de in Kerkrade actieve corporaties Wonen Zuid, Land van Rode en Hestia Woonmaatschappij werkten mee. De Koepel maakt zich grote zorgen over deze ontwikkeling. Kerkrade is een krimpgemeente, waar veel woningen gesloopt moeten worden. Meestal zijn dit de goedkope huurwoningen. Alleen daardoor al zal de gemiddelde huurprijs in Kerkrade stijgen. De woningen die gehandhaafd blijven zijn duurder, want vaak gerenoveerd en energiezuinig gemaakt en nieuwbouw is sowieso duurder. Daarnaast kent Kerkrade een bevolking, waarvan het gemiddelde inkomen het laagste van Nederland is. Ondanks het feit dat deze mensen in aanmerking komen voor huurtoeslag, besteden zij vaak 40% van hun inkomen aan woonlasten. Een hogere huur wordt nooit helemaal gecompenseerd met de huurtoeslag. Iemand met een inkomen onder modaal zal dus bij een hogere huur altijd koopkracht inleveren. Huurdersfederatie de Koepel heeft haar zorgen over het streefhuurbeleid verwoord in een notitie, die geagendeerd was voor het Lokaal Overleg Volkshuisvesting Kerkrade (LOVK) van 9 december j.l. Tijdens het LOVK staat normaliter de woningvoorraad centraal. De Koepel vindt dat gezien de bovengenoemde ontwikkeling er ook aandacht moet zijn voor de huurprijzen. Deze hebben grote invloed op de toegankelijkheid en keuzevrijheid van de doelgroep. Bovendien kunnen hoge huren een verdere terugloop van de bevolking betekenen (men gaat elders op zoek naar een betaalbare huurwoning). Aan de gemeente is gevraagd om dit nauwlettend in de gaten te houden en aan de corporaties is vooral terughoudendheid gevraagd in het verhogen van de streefhuren. Zo n 150 woningcorporaties gaven gehoor aan de oproep om mee te dingen naar Het Glazen Huis Van alle inzendingen maakten acht corporaties kans op deze prestigieuze jaarverslagprijs. De acht genomineerden zijn door een beoordelingscommissie gekozen. De juryvoorzitter, Jan Terlouw, maakte op 2 december tijdens het jubileumcongres van KWH bekend, dat Wonen Limburg de winnaar van 2010 is. De overige genomineerden voor de algemene prijs waren Hestia groep uit Landgraaf, Waterweg Wonen uit Vlaardingen, Wel Wonen uit Enkhuizen en Woongoed uit Middelburg. In de race voor de themaprijs (dit jaar was verantwoorden over duurzaamheid het thema) waren OFW uit Dronten, Westwaard Wonen uit Papendrecht en Wonion uit Varsseveld. OFW won deze prijs Het Glazen Huis is gericht op kwaliteitsverbetering van de corporatiesector. Met de prijs willen de initiatiefnemers de thematiek van transparante verslaggeving binnen de corporatiesector onder de aandacht brengen. Naast SEV en PwC (als initiatiefnemers) hebben zich vanaf 2007 ook Aedes, Woonbond en de Vereniging van Toezicht in Woningcorporaties (VTW) aan Het Glazen Huis verbonden. Zij zitten in het College van belanghouders, dat samen met de beoordelingscommissie het beoordelingskader vaststelt en toeziet op de zorgvuldigheid van het beoordelingsproces. Het doet ons deugd, dat er 2 genomineerden waren, die woningbezit in de gemeente Kerkrade hebben, waarvan één de winnaar van deze prijs is. Huurdersfederatie de Koepel feliciteert Wonen Limburg van harte hiermee.

4 4 Koepelrond VVD wil BTW op energiebelasting afschaffen De VVD wil dat de BTW over de belasting op energie wordt afgeschaft. De partij wil niet dat mensen via de energierekening twee keer belasting betalen. Je betaalt namelijk energiebelasting en daarover moet je ook nog eens 19% BTW betalen. De Kamerfractie van de VVD vindt dat niet eerlijk. VVD-Tweede Kamerlid Nepperus: Wellicht moeten we het wat simpeler maken met wat minder milieubelastingen, want er is geen touw aan vast te knopen. Als je al belasting hebt betaald dan is het gek dat je nog eens belasting over je belasting betaalt. Vervanging van verdampingsmeters door digitale meters Oude verdampingsmeters voor het aflezen van het verbruik bij collectieve verwarming worden door verhuurders vaak vervangen door digitale meters. Op zich is dit een stap vooruit. Elektronische metertjes zijn nauwkeuriger dan verdampingsmeters. Ze hebben een geheugen en er hoeft geen meteropnemer meer langs te komen. De betere registratie door de elektronische metertjes zal naar verwachting de nauwkeurigheid van de stookkostenafrekening ten goede komen en tot een betere verdeling van de stookkosten leiden. De verhuurder dient de huurders schriftelijk voor te stellen akkoord te gaan met het vervangen van de metertjes. Vervanging is alleen mogelijk wanneer dit in alle woningen gebeurt en dient dus het collectieve belang. De vervanging van de metertjes is op zich geen wijziging van de dienstverlening via de servicekosten. De individuele verbruiksmeting en de toedeling van de stookkosten op basis van onder meer de meterstanden blijven namelijk gehandhaafd. De verhuurder heeft echter de instemming nodig, aangezien het wettelijk om een voorstel tot renovatie gaat. De vervanging betreft namelijk gedeeltelijke vernieuwing door verandering of toevoeging en valt daarmee onder de definitie van renovatie. Of er sprake is van een redelijk voorstel van de verhuurder hangt onder meer af van wat de vervanging voor de huurders betekent en of de vervanging gezien hun belangen redelijk is. Als die bijvoorbeeld een forse verhoging van de servicekosten met zich mee zou brengen, terwijl de voordelen van het nieuwe systeem daar niet of nauwelijks tegen opwegen, kan het redelijk zijn dat de huurder niet met de vervanging instemt. Om die reden is het verstandig om de voor- en nadelen van de vervanging zorgvuldig af te wegen. De kosten, die aan de huurders via de servicekosten doorberekend mogen worden betreffen naast de verbruikte warmte alleen de kosten van de metertjes (waarbij de aanschafkosten worden afgeschreven op grond van de verwachte levensduur), de kosten van het uitlezen en verwerken van de meterstanden en het opstellen van de afrekening. In complexen met huurders en eigenaarbewoners kan de aanwezige Vereniging van Eigenaren (de VvE) besluiten of de meters vervangen moeten worden. Van de VvE maakt de verhuurder van de huurwoningen deel uit en niet de afzonderlijke huurders. Wanneer de VvE het besluit tot vervanging neemt, zonder dat de verhuurder het voorstel vooraf aan de huurders heeft voorgelegd, zijn de huurders in het complex niet aan het besluit gebonden. De verhuurder doet er dus verstandig aan om te handelen als hierboven beschreven. Wanneer de VvE besluit om de meters onder te brengen in een leasecontract is het belangrijk, dat de huurders controleren of het leasecontract op onderdelen mogelijk kosten met zich meebrengt die niet mogen worden doorberekend aan de huurders, zoals bijvoorbeeld de kosten voor onderhoud of inspectie van de stookinstallatie. Dergelijke kosten mogen alleen bij de eigenaren in rekening worden gebracht. In het geval van een complex met huurders en eigenaarbewoners dus alleen bij de verhuurder van de huurders en de eigenaarbewoners.

5 Omvang winkeloppervlak in Parkstad moet afgestemd worden op bevolkingsdaling In KoepelRond nr. 1 van dit jaar stond het artikel Bouw nieuwe winkelpanden voor leegstand? Het onderzoeksbureau Locatus kwam met verontrustende cijfers over leegstaande winkelpanden. In Limburg was dit in ,56%. Wij vroegen ons in het artikel af of de bouw van nieuwe winkelpanden niet voor de leegstand bedoeld was. Op dit moment staat circa 14% van de beschikbare winkelruimte in Parkstad leeg. In een nieuwe structuurvisie worden maatregelen voorgesteld om dit terug te brengen tot een acceptabele leegstand van 5%. Tot en met 27 oktober a.s. lag de conceptretailstructuurvisie voor Parkstad ter inspraak voor. Deze visie is in overleg met de retailsector (= detailhandel) ontwikkeld en geeft de gewenste richting aan, die in de komende 10 jaar gevolgd dient te worden. Opvallend is, dat geconcludeerd wordt, dat circa m² winkeloppervlak uit de markt moet worden gehaald. En dat terwijl iedere gemeente nog steeds centrumplannen aan het ontwikkelen en uitvoeren is. In de visie wordt dan ook voorgesteld om de omvang van het winkeloppervlak de komende jaren af te stemmen op de verwachte bevolkingsdaling en daarbij meer dan voorheen het koopmotief van de consumenten als leidraad te nemen. Gemeenten kunnen bijvoorbeeld hun bestemmingsplannen aanpassen en daarmee zogenoemde ongeplande winkelontwikkeling uit de markt halen. De beleidsbepalers willen ook een duidelijker onderscheid tussen de verschillende winkelcentra. Daarbij worden Heerlen Centrum, de Woonboulevard en het Parkstad Limburg Stadion genoemd als groeicentra. In wijk- buurt- en dorpcentra zou alleen ruimte moeten zijn voor lokale detailhandel. En om de levensvatbaarheid van deze winkels te garanderen zouden deze gecombineerd moeten worden met sociaal-maatschappelijke voorzieningen als bibliotheken en medische centra. Na afloop van de inspraakprocedure zal de Parkstadraad de definitieve visie vaststellen en kunnen de Parkstadgemeenten het beleid vastleggen in bestemmingsplannen. Wij wensen hen daarbij veel wijsheid toe. Overvloed!! Koepelrond 5 Er schuin tegenaan kijken... We hebben nog steeds een crisis, althans dat willen de banken en economen ons doen geloven. De banken zelf (die overigens meestal bestuurd worden door economen) doen geen enkel stapje terug. Ze lenen geld tegen 1 of 1,5% rente en lenen het weer uit tegen 4 of 5%. Waaraan merken wij dan dat het nog steeds niet goed gaat? Zeker niet aan alle cadeautjes, gadgets, nieuwste uitgaven van Cd s en andere muziekdragers, kleren en schoenen van veel te dure merken, waarbij de beeldmerkjes natuurlijk zo opzichtig mogelijk te zien moeten zijn, aldus nog reclame makend voor de beruchte fabrikanten. De buren, vrienden en familie moeten ervan doordrongen zijn dat de spullen ook echt zijn. De kinderen worden overstelpt met hopen speelgoed, het één nog mallotiger dan het andere. Elektrisch en elektronisch speelgoed is niet aan te slepen, waarbij je je afvraagt of er ook maar enige opvoedkundige waarde aan kleeft. De speelgoedbranche looft elk jaar een prijs uit voor het meest innovatieve speelgoed in verschillende leeftijdsklassen. Dit wordt dan breed uitgemeten in dag- week- en maandbladen en folders. Men gaat eraan voorbij dat er achter deze prijswinnaars een bulk aan nieuwe vindingen komt die van nul en generlei waarde is. Komt er nog bij dat de wijze van adverteren en tentoonstellen nogal slinks en agressief is. TV- en radioprogramma s voor kinderen zijn en worden doorspekt met boodschappen hoe goed, leuk, mooi en opvoedkundig ze wel zijn. Ook al komt een groot gedeelte van de plastic spullen uit landen als India, China en Mexico en in de toekomst uit de nieuwe olielanden als Azerbeidjaan, Tadzjikistan en Buiten-Mongolië. Niets tegen deze ontwikkelingslanden die een deel uit de welvaartsruif willen meepikken en dan maar, niet getest, onveilig en zelfs vergiftigd speelgoed exporteren. In januari zullen we wel zien of er inderdaad minder gekocht is.

6 6 Koepelrond f b e e d r e i r c a h t t i e e n In deze rubriek van KoepelRond houden wij u op de hoogte van belangrijke aanpassingen en wijzigingen binnen de Federatie. Wij informeren u verder over op handen zijnde vergaderingen, symposia, etcetera. Deadline volgende editie KoepelRond: 3 februari 2011 Kopij dient uiterlijk op die datum in bezit!te zijn van de redactie. DAGJE UIT OM FEEST TE VIEREN Op 20 november j.l. vierde de Nederlandse Woonbond zijn 20-jarig bestaansfeest. Natuurlijk wilde een afvaardiging van de Koepel, die al lid is vanaf het ontstaan van de Woonbond, daarbij aanwezig zijn. Acht medewerkers en bestuursleden uit de lidorganisaties hadden zich opgegeven voor het feestje in de Rode Hoed te Amsterdam. Met de trein zou de reis gemaakt worden, maar uitgerekend de vrijdag voorafgaand aan de reis brak brand uit bij ProRail, waardoor treinverkeer in het midden van het land niet meer mogelijk was. Ook zaterdag niet. Wat te doen? De treinkaartjes waren al gekocht, dus de auto was geen alternatief. Volgens de berichten kon Amsterdam vanuit het zuiden bereikt worden via Rotterdam en Den Haag. Vol goede moed werd daarom s morgens om 9.00 uur de reis begonnen in Kerkrade. En ja hoor, met de nodige overstappen zetten zij ruim vier (!) uur later voet op Amsterdamse bodem. Het feest zou om uur beginnen, dus misschien... De Rode Hoed was niet ver van het station, maar Amsterdam is groot en als je met een omweg naar de Rode Hoed loopt kom je natuurlijk niet op tijd! Tegen tweeën hadden zij de feestzaal gevonden. Gelukkig waren er nog enkele broodjes overgebleven om de magen, die sinds het ontbijt die ochtend niets meer gehad hadden, te vullen. En vervolgens stilletjes de zaal in om minister Donner, die bijna aan het eind van zijn toespraak was, niet te storen. Jammer, dat het begin van zijn rede gemist werd. Maar de middag werd ruimschoots goedgemaakt met o.a. de vertoning van de film de Woonbond in actie en een debat tussen 4 Tweede Kamerleden onder leiding van Prem Radhakishun. Na de bekendmaking van de beste huurdersorganisatie en de beste bewonerscommissie van het jaar, was het al weer tijd voor de afsluitende borrel. Iedereen was benieuwd of de treinen naar het zuiden die avond weer zouden rijden. Op het station wist men na enige tegenstrijdige mededelingen te vertellen, dat de reis terug toch echt weer via Den Haag en Rotterdam moest gaan. Eerst nog even een snelle hap en toen werd de terugreis om uur aanvaard. Opnieuw met de nodige overstappen, waarbij het iedere keer weer spannend was of de aansluitende trein er nog stond. Uiteindelijk lukte het allemaal en kwam het gezelschap om 0.30 uur met de laatste trein in Kerkrade aan. Een gezellig dagje uit, waarvan 8 uur in de trein. Voor huurderswerk moet je wat over hebben! AGENDA Cursussen Door het Kennis- en Adviescentrum van de Nederlandse Woonbond worden de volgende cursussen in Utrecht gegeven: dinsdag 11 januari Cursus Welkom in Babbelonië maandag 17 januari Cursus Lezen van de jaarrekening/cijfers CFV vrijdag 21 januari Cursus Huurrecht voor gevorderden dinsdag 25 januari Cursus Huurders en de VvE vrijdag 28 januari Cursus Europese toewijzingsregels maandag 7 februari Cursus de Overlegwet (voor HO s in de sociale sector) vrijdag 11 februari Cursus Zelfaangebrachte voorzieningen (ZAV) dinsdag 15 februari Cursus De kunst van het onderhandelen vrijdag 18 februari Cursus de Overlegwet (voor HO s in de particuliere sector)

7 Koepelrond 7 Vragenvan huurders aan de woonbond het spreekuur van Kan mijn woning in de vrije sector terechtkomen? Onlangs kreeg ik een seniorenwoning toegewezen van de woningcorporatie in Zutphen. De aangeboden woning heeft momenteel een huur van 516 per maand. Deze zou in eerste instantie worden opgetrokken naar 530. Nu is er sprake van dat de woning in de vrije sector zal komen en dat de huur wel 200 per maand hoger gaat worden! Kan dit zomaar? Nee. Als u de woning gaat huren voor 516 per maand, is uw huurprijs niet geliberaliseerd. Dit betekent dat de huur jaarlijks met niet meer kan worden verhoogd dan met de maximale huurverhoging die de minister jaarlijks vaststelt. De afgelopen jaren was dat maximaal het inflatiepercentage. De bedoeling van de huidige regering is dat zo te houden, met uitzondering van huurders met een (gezamenlijk) inkomen van meer dan In dat geval zou er bovenop het inflatiepercentage nog maximaal 5% extra huurverhoging mogen worden gevraagd. Dit is echter nog niet van kracht. Als uw huurprijs aan het begin van de huur niet is geliberaliseerd en dat is alleen het geval als de kale huur bij het begin van de huur 647,53 of hoger is blijft dat zo, ongeacht de eventuele stijging van de huur door jaarlijkse huurverhogingen. Woningen met een geliberaliseerde huurprijs worden in de volksmond vaak woningen in de vrije sector genoemd. Dit omdat de wettelijke bescherming van de huurprijs dan niet geldt en de huurprijs in principe dus vrij is. Wettelijk is het niet mogelijk dat woningen tijdens de bewoning door een huurder van de beschermde in de vrije sector terechtkomen. Wie moet parkeerplaatsen en tuinpaden sneeuwvrij maken? Moet de woningcorporatie de parkeerplaatsen waarvoor iedere huurder 15 euro per maand betaalt, ijsen sneeuwvrij maken? En de tegelpaden in de gemeenschappelijke tuin? Volgens de verhuurder moeten de huurders dat doen en niet bijvoorbeeld de huismeester. Klopt dat? Verhuurders hoeven de parkeerplaatsen en de tegelpaden niet ijs- en sneeuwvrij te maken, tenzij dat met de huurders (schriftelijk) is afgesproken, al dan niet tegen betaling. Natuurlijk mag de verhuurder u wel helpen, door bijvoorbeeld een schuiver of strooizout ter beschikking te stellen. Het ijs- en sneeuwvrij maken van parkeerplaatsen, tegelpaden en andere gemeenschappelijke ruimtes, zoals galerijen, kan deel uitmaken van het takenpakket van de huismeester, Is dat het geval dan dient hij dit uiteraard te doen. U betaalt daarvoor tenslotte servicekosten. Het is dus zaak om na te gaan of deze taak tot de werkzaamheden van de huismeester behoort. Als de tegelpaden tevens de toegang tot het woningcomplex zijn ligt het des te meer voor de hand dat de verhuurder u te hulp komt, zeker als de bewoners gemiddeld van hoge leeftijd zijn. De Koepel houdt elke donderdagmiddag van uur tot uur een spreekuur voor huurders. Dit spreekuur vindt plaats aan de Hoofdstraat 41a te Kerkrade-centrum. Voor leden van de aangesloten huurdersorganisaties is het advies en, indien nodig, de ondersteuning geheel gratis. Huurders, die niet lid (kunnen) zijn van een Huurdersbelangenvereniging, kunnen een individueel lidmaatschap bij de Koepel afsluiten voor 6,00 per jaar. Ook zij krijgen dan gratis advies en ondersteuning. Noot van de redactie: We vragen de huurdersorganisaties om het huurdersspreekuur in hun eigen info te vermelden, zodat het breed bekend wordt onder de huurders. De Kerkraadse Huurdersverenigingen houden spreekuren voor hun eigen huurders. Huurdersraad Kerkrade (Hestia Woonmaatschappij): Iedere eerste dinsdag van de maand van tot uur op locatie Kampstraat 69, 6466 BR Kerkrade. Telefoon kantoor (045) Huurdersvereniging Land van Rode (WS Land van Rode) Iedere donderdag van tot uur op locatie Hoofdstraat 41b, 6461 CM Kerkrade. Telefoon kantoor (045) Huurdersvereniging St. Pietersrade (WS Wonen Zuid): Iedere maandag van uur en van uur op locatie Koestraat 64, 6463 XK Kerkrade. Telefoon kantoor (045)

8 8 Koepelrond Carboonplein Het nieuwe winkelhart van Kerkrade- West is op officieel in gebruik genomen. De Akerstraat en enkele omringende straten hebben tevens een facelift gekregen. Een mooi resultaat na 2 jaar afbreken en opnieuw bouwen. Hierbij een impressie van hoe het geheel in die 2 jaar tot stand is gekomen. Links: Nog steeds uitzicht op de St. Martinuskerk Boven: De bouw is zo ver gevorderd, dat alleen het puntje van de kerktoren nog te zien is. CITAAT VAN DE MAAND In elke KoepelRond citeren wij iemand die ons opgevallen is met een opmerking in krant, tijdschrift of op TV of internet. De belofte aan wijkbewoners dat de wijkaanpak tien jaar zou worden volgehouden, wordt door dit nieuwe kabinet heel sneaky verbroken. Staf Depla, wethouder in Eindhoven en voormalig PvdA Tweede Kamerlid, tijdens het Woonbond symposium Huurbeleid op de helling te Eindhoven.

9 Koepelrond 9 Links: Het blok nadert zijn voltooiing Foto s: Karl-Heinz Fuchs Rechts: Een druk bezocht openingsfeest op HUURLECTUUR Voor wie nog wel wat hulp kan gebruiken bij het schilderen, behangen of het leggen van een vloer is er nu De kleine klussen voor Dummies. Een praktische klusgids in een handzaam formaat.

10 10 Koepelrond Netwerkkosten gaan volgend jaar omhoog De netwerkkosten voor energie zullen de komende jaren stijgen. De netbeheerders hebben hiervoor toestemming gekregen van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa). In september werd al bekend dat consumenten in 2011 daardoor ongeveer 15 euro meer betalen. bent gebonden aan de regionale netbeheerder. De netwerkkosten betaalt u via uw energieleverancier of rechtstreeks aan de netbeheerder. Deze vaste kostenpost is niet afhankelijk van uw verbruik of leverancier. Alles op één factuur Vanaf 1 januari 2011 moeten energieleveranciers ook netwerkkosten op de energierekening vermelden. Vooruitlopend op deze verplichting sturen de meesten nu al een geïntegreerde factuur. Dat wil zeggen dat u zowel de leveringskosten als de netwerkkosten op één nota ziet staan. Hanteert uw bedrijf nog niet dit zogeheten leveranciersmodel, dan betaalt u zowel de leverancier als de netbeheerder apart elke maand. Redelijke tarieven en betrouwbaar netwerk De NMa heeft toestemming gegeven de komende jaren de prijzen langzaam te verhogen. De tariefstijging, die volgt op een jarenlange daling, is nodig om de komende jaren noodzakelijke investeringen te kunnen doen in het netbeheer en betrouwbaar gas en stroom te blijven leveren. Tot 2009 dekten de inkomsten van de netbeheerders de kosten, maar daarna niet meer, zo blijkt uit onderzoek van de NMa. Geen vrije keus Voor u als consument is het niet mogelijk een andere netbeheerder te kiezen. U KOPIËREN BIJ De Koepel Surf ook eens naar Iedere dinsdag- en donderdagmorgen is er een kantoorbezetting van tot uur. Daarnaast bestaat donderdag tussen en uur gelegenheid tot kopiëren. Verder volgens telefonische afspraak. Indien niemand op het kantoor aanwezig is, bellen met de heer W. Pekel, telefoon (045) De kosten bedragen voor (80 gr. papier) enkelzijdig A4 0,07 dubbelzijdig A4 0,10 enkelzijdig A3 0,10 dubbelzijdig A3 0,13 Voor kopieën op dikker papier wordt 0,01 meer in rekening gebracht. Voor kopieerwerk in aantallen groter dan 200 stuks kunnen over de kostprijs afspraken gemaakt worden. De mogelijkheid voor sorteren bestaat ook. Doe een test op Hierop kunt u kijken hoeveel punten u scoort op energiebesparing. Na afloop van de test geeft Milieu Centraal u praktische tips om uw score op te krikken.

Om de woonlastenmonitor op te kunnen stellen, was een inventarisatie van kerngegevens

Om de woonlastenmonitor op te kunnen stellen, was een inventarisatie van kerngegevens jaargang 15 nr. 5 oktober 2011 Colofon KoepelRond is het infoblad van de vereniging Kerkraadse Huurdersfederatie De Koepel KoepelRond verschijnt 6 keer per jaar en wordt verspreid onder de kaderleden van

Nadere informatie

A-flat Bleijerheide. Colofon

A-flat Bleijerheide. Colofon jaargang 16 nr. 4 augustus 2012 Colofon KoepelRond is het infoblad van de vereniging Kerkraadse Huurdersfederatie De Koepel KoepelRond verschijnt 6 keer per jaar en wordt verspreid onder de kaderleden

Nadere informatie

Koepel alleen verder met woonlastenmonitor

Koepel alleen verder met woonlastenmonitor jaargang 18 nr. 3 augustus 2014 Colofon KoepelRond is het infoblad van de vereniging Kerkraadse Huurdersfederatie De Koepel KoepelRond verschijnt 6 keer per jaar en wordt verspreid onder de kaderleden

Nadere informatie

HBC Holz HBC Theaterpassage

HBC Holz HBC Theaterpassage JAARVERSLAG 2014 DE ORGANISATIE De lidorganisaties Per 1 januari 2014 waren bij de Huurdersfederatie aangesloten: - de Huurdersvereniging Land van Rode - totaal 3173woningen - de Huurdersraad Kerkrade

Nadere informatie

jaren is vooral de krimpende bevolking en de gevolgen

jaren is vooral de krimpende bevolking en de gevolgen JAARGANG 12 NR. 4 SEPTEMBER 2008 Colofon Koepel-Rond is het infoblad van de Vereniging Kerkraadse Huurdersfederatie De Koepel Koepel Rond verschijnt 6 keer per jaar en wordt verspreid onder de kaderleden

Nadere informatie

Meer huur voor minder huis. Gereguleerde huren in de commerciële sector

Meer huur voor minder huis. Gereguleerde huren in de commerciële sector Meer huur voor minder huis Gereguleerde huren in de commerciële sector Gereguleerde huren in de commerciële sector Meer huur voor minder huis AANLEIDING Corporaties en commerciële verhuurders bieden beiden

Nadere informatie

Vraag 1 Wat is uw reactie op het artikel Corporaties zoeken geld om heffing Rijk te betalen. Sociale huurwoningen fors duurder geworden?

Vraag 1 Wat is uw reactie op het artikel Corporaties zoeken geld om heffing Rijk te betalen. Sociale huurwoningen fors duurder geworden? 2014Z05130 Vragen van het lid Paulus Jansen (SP) aan de minister voor Wonen en Rijksdienst over woningcorporaties die de huurprijs van sociale huurwoningen fors verhogen (ingezonden 20 maart 2014). Vraag

Nadere informatie

Huur betalen. Huur betalen

Huur betalen. Huur betalen 1 U huurt een woning van Haag Wonen. In deze folder leest u waar u voor betaalt, hoe u de huur kunt betalen, wat u moet doen als u een keer niet kunt betalen, wat u kunt doen als u het niet eens bent met

Nadere informatie

Nieuwsbrief najaar 2015

Nieuwsbrief najaar 2015 Nieuwsbrief najaar 2015 Velen van u zullen gemerkt hebben dat de woningen aan de Purmerlaan een metamorfose hebben ondergaan. In de vorige nieuwsbrief hebben we hier bij stilgestaan. Ondertussen zijn de

Nadere informatie

Huurders belang bij WOZ-waarde woning

Huurders belang bij WOZ-waarde woning jaargang 19 nr. 4 AUGUSTUS 2015 Colofon KoepelRond is het infoblad van de vereniging Kerkraadse Huurdersfederatie De Koepel KoepelRond verschijnt 6 keer per jaar en wordt verspreid onder de kaderleden

Nadere informatie

Huur betalen. Huur betalen

Huur betalen. Huur betalen 1 Missie van Haag Wonen Haag Wonen is als puur Haagse woningcorporatie nauw betrokken bij de bewoners van de wijken en de opgaven van de stad. We bieden daarbij passende, goed onderhouden en betaalbare

Nadere informatie

O.a. de status van het overleg, de samenstelling

O.a. de status van het overleg, de samenstelling jaargang 19 nr. 1 februari 2015 Colofon KoepelRond is het infoblad van de vereniging Kerkraadse Huurdersfederatie De Koepel KoepelRond verschijnt 6 keer per jaar en wordt verspreid onder de kaderleden

Nadere informatie

Goede middag, hartelijk welkom namens het bestuur van HOP

Goede middag, hartelijk welkom namens het bestuur van HOP Goede middag, hartelijk welkom namens het bestuur van HOP Huurders Organisatie Patrizia VAN HUURDERS VOOR HUURDERS We werken voor de belangen van alle huurders Ons streven: U BENT TEVREDEN MET HOE U WOONT

Nadere informatie

Huurbeleid. Verandert mijn huurprijs in 2016? Uitleg over ons huurbeleid

Huurbeleid. Verandert mijn huurprijs in 2016? Uitleg over ons huurbeleid Huurbeleid Verandert mijn huurprijs in 2016? Uitleg over ons huurbeleid Voor een groot deel van de huurders van Wonen Zuid verandert de huurprijs per 1 juli 2016. Hierover willen wij u goed informeren.

Nadere informatie

Toppositie Randstad in het geding

Toppositie Randstad in het geding Vergeten woningmarktdossier zorgt voor grote problemen Toppositie Randstad in het geding NVM introduceert WoningVoorraadMeter Nieuwegein, 4 juli De prijs van de gemiddelde verkochte woning in Nederland

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over WoonEnergie

Vragen en antwoorden over WoonEnergie Vragen en antwoorden over WoonEnergie Hier vindt u vragen en antwoorden over de volgende thema s: - Vragen over WoonEnergie en hun aanbod - Vragen over klant worden, het contract en contactgegevens - Vragen

Nadere informatie

Is woningmarktplan goed nieuws voor huurders?

Is woningmarktplan goed nieuws voor huurders? jaargang 16 nr. 3 juni 2012 Colofon KoepelRond is het infoblad van de vereniging Kerkraadse Huurdersfederatie De Koepel KoepelRond verschijnt 6 keer per jaar en wordt verspreid onder de kaderleden van

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 september 2015

Nieuwsflits 16 september 2015 reacties@hbvzflats.nl Gisteren, op de derde dinsdag van september maakte het Kabinet zijn beleidsvoornemens voor het komende jaar (en de jaren daarna) bekend. In de Rijksbegroting 2016 is over (de te sturen

Nadere informatie

Werkgroep Wonen van start

Werkgroep Wonen van start jaargang 19 nr. 2 april 2015 Colofon KoepelRond is het infoblad van de vereniging Kerkraadse Huurdersfederatie De Koepel KoepelRond verschijnt 6 keer per jaar en wordt verspreid onder de kaderleden van

Nadere informatie

Veel gestelde vragen Over zonnepanelen

Veel gestelde vragen Over zonnepanelen A. Opbrengsten zonnepanelen Hoeveel brengen de zonnepanelen op en kunnen jullie dat garanderen? De te verwachten opbrengst van een installatie is een indicatie. De werkelijke opbrengst kan iets hoger of

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Uw kenmerk 2016Z01227

Nadere informatie

Wat brengt 2015 voor huizenbezitters en huurders?

Wat brengt 2015 voor huizenbezitters en huurders? Wat brengt 2015 voor huizenbezitters en huurders? De rente op een restschuld wordt langer aftrekbaar, de maximale hypotheekrente-aftrek gaat verder omlaag en elke huizenbezitter krijgt een energielabel.

Nadere informatie

Kerst- en Nieuwjaarswens

Kerst- en Nieuwjaarswens jaargang 19 nr. 6 december 2015 Colofon KoepelRond is het infoblad van de vereniging Kerkraadse Huurdersfederatie De Koepel KoepelRond verschijnt 6 keer per jaar en wordt verspreid onder de kaderleden

Nadere informatie

Minister Blok bracht op 8 januari 2014 een werkbezoek aan de Bestaande Wijk van Morgen

Minister Blok bracht op 8 januari 2014 een werkbezoek aan de Bestaande Wijk van Morgen jaargang 18 nr. 1 februari 2014 Colofon KoepelRond is het infoblad van de vereniging Kerkraadse Huurdersfederatie De Koepel KoepelRond verschijnt 6 keer per jaar en wordt verspreid onder de kaderleden

Nadere informatie

Armoede neemt toe, een budgetcoach kan mogelijk hulp bieden

Armoede neemt toe, een budgetcoach kan mogelijk hulp bieden jaargang 15 nr. 3 juni 2011 Colofon KoepelRond is het infoblad van de vereniging Kerkraadse Huurdersfederatie De Koepel KoepelRond verschijnt 6 keer per jaar en wordt verspreid onder de kaderleden van

Nadere informatie

Brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst

Brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst 27926 Huurbeleid Nr. 216 Herdruk 1 Brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 maart 2014 Hierbij doe ik u het volgende toekomen:

Nadere informatie

Nieuwjaarswens. KoepelRond is het infoblad van de vereniging Kerkraadse Huurdersfederatie De Koepel

Nieuwjaarswens. KoepelRond is het infoblad van de vereniging Kerkraadse Huurdersfederatie De Koepel jaargang 16 nr. 6 december 2012 Colofon KoepelRond is het infoblad van de vereniging Kerkraadse Huurdersfederatie De Koepel Nieuwjaarswens KoepelRond verschijnt 6 keer per jaar en wordt verspreid onder

Nadere informatie

Digitaal Panel Energiebesparing en betaalbaarheid

Digitaal Panel Energiebesparing en betaalbaarheid Digitaal Panel Energiebesparing en betaalbaarheid Huurdersplatform Palladion Gerard Jager Jurriën Schuurman Oktober 2014 1 Inhoudsopgave Achtergrond en doel onderzoek (3) Conclusies en aanbevelingen (4)

Nadere informatie

De doelstelling van het Lokaal Overleg Volkshuisvesting

De doelstelling van het Lokaal Overleg Volkshuisvesting jaargang 14 nr. 3 juni 2010 Colofon Nieuw convenant LOVK KoepelRond is het infoblad van de vereniging Kerkraadse Huurdersfederatie De Koepel KoepelRond verschijnt 6 keer per jaar en wordt verspreid onder

Nadere informatie

Protest tegen extra huurverhoging Tijdens de in maart gehouden Limburgse Provinciale Vergadering van de Nederlandse

Protest tegen extra huurverhoging Tijdens de in maart gehouden Limburgse Provinciale Vergadering van de Nederlandse jaargang 16 nr. 2 april 2012 Colofon KoepelRond is het infoblad van de vereniging Kerkraadse Huurdersfederatie De Koepel KoepelRond verschijnt 6 keer per jaar en wordt verspreid onder de kaderleden van

Nadere informatie

Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst

Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst Op 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet ingegaan. U leest hier wat deze nieuwe wet mogelijk voor u betekent. We hebben de

Nadere informatie

Beste leden van de Huurderskoepels,

Beste leden van de Huurderskoepels, Beste leden van de Huurderskoepels, Op maandag 16 maart heb ik u het definitieve huurverhogingsvoorstel voor 2015 gedaan. Dit naar aanleiding van onze discussie op 9 maart jl. waarin wij een concept-voorstel

Nadere informatie

Voor wie geldt de Warmtewet eigenlijk? Waarom wordt de Warmtewet ingevoerd? Waarom komt de informatie zo laat? Wie is mijn warmteleverancier?

Voor wie geldt de Warmtewet eigenlijk? Waarom wordt de Warmtewet ingevoerd? Waarom komt de informatie zo laat? Wie is mijn warmteleverancier? Sinds 1 januari 2014 is de Warmtewet van kracht. De Warmtewet heeft voor iedereen die geen eigen cv-installatie heeft gevolgen in de afrekening van de servicekosten. De invoering van de Warmtewet is veel

Nadere informatie

Verslag en afspraken overleg Klankbordgroep Grevenstraat e.o.

Verslag en afspraken overleg Klankbordgroep Grevenstraat e.o. Verslag en afspraken overleg Klankbordgroep Grevenstraat e.o. Datum: 16 maart 2017 Agenda: 1. Opening 2. Voorstelronde 3. Stand van zaken en planning 4. Sociaal Statuut; wat is dat? En wat is belangrijk

Nadere informatie

Servicekosten. Inhoud. Servicekosten...2 wijzigingen...2 Administratiekosten, leegstandskosten en huurtoeslag...3

Servicekosten. Inhoud. Servicekosten...2 wijzigingen...2 Administratiekosten, leegstandskosten en huurtoeslag...3 Servicekosten Inhoud Servicekosten...2 wijzigingen...2 Administratiekosten, leegstandskosten en huurtoeslag...3 De belangrijkste servicekosten op een rij...4 Begrippenlijst...6 Wilt u meer weten?...6 Servicekosten

Nadere informatie

Informatie lidmaatschap voor organisaties. Over het lidmaatschap van de

Informatie lidmaatschap voor organisaties. Over het lidmaatschap van de Informatie lidmaatschap voor organisaties Over het lidmaatschap van de Nederlandse Woonbond in De Vereniging Nederlandse Woonbond is de landelijke belangenorganisatie van en voor huurders. Ruim 1,5 miljoen

Nadere informatie

Donner wil per se inkomenshuren in 2011

Donner wil per se inkomenshuren in 2011 jaargang 15 nr. 1 februari 2011 Colofon KoepelRond is het infoblad van de vereniging Kerkraadse Huurdersfederatie De Koepel KoepelRond verschijnt 6 keer per jaar en wordt verspreid onder de kaderleden

Nadere informatie

Beste netwerkpartner,

Beste netwerkpartner, Beste netwerkpartner, Vorig jaar, op 17 november tijdens onze belanghoudersbijeenkomst, spraken wij met u over de koers van Woningstichting Bergh. Centraal stonden de vragen of wij de juiste dingen doen

Nadere informatie

Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen

Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen A) WONINGWET: ALGEMEEN 1. Wat is de nieuwe Woningwet? De nieuwe Woningwet geeft nieuwe regels voor de sociale huursector. Met de herziening wil de overheid

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Uw kenmerk 2014Z11661

Nadere informatie

9,65 x 15,8 mm. Sluisweg. 4,9 x 5,25 mm. verslag 2015-01-27

9,65 x 15,8 mm. Sluisweg. 4,9 x 5,25 mm. verslag 2015-01-27 9,65 x 15,8 mm Sluisweg 4,9 x 5,25 mm verslag 2015-01-27 Verslag van de bijeenkomst met de bewoners van de Sluisweg op dinsdag 27 januari 2015 om 19.30 uur in het EMS gebouw aan de Sluisweg 67 E. Aanwezigen:

Nadere informatie

Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE BETAALBAAR- HEID

Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE BETAALBAAR- HEID Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE BETAALBAAR- HEID donderdag 19 maart 2015 BETAAL- BAARHEID Groningen is de jongste stad van Nederland. Van de totaal circa 200.000 inwoners zijn

Nadere informatie

Vragen en antwoorden nav bijeenkomst 25 juni en vragen gesteld door bewonerscommissie De Binding

Vragen en antwoorden nav bijeenkomst 25 juni en vragen gesteld door bewonerscommissie De Binding Vragen en antwoorden nav bijeenkomst 25 juni en vragen gesteld door bewonerscommissie De Binding Algemene vragen De vakantieperiode begint nu, kunnen we het niet wat rustiger aan doen, om iedereen de gelegenheid

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE HUURDERSRAADPLEGING. 27 oktober Raadhuis (burgerzaal) Gemeente Hilversum. (Aantal aanwezigen huurders 125)

VERSLAG VAN DE HUURDERSRAADPLEGING. 27 oktober Raadhuis (burgerzaal) Gemeente Hilversum. (Aantal aanwezigen huurders 125) VERSLAG VAN DE HUURDERSRAADPLEGING 27 oktober 2016 Raadhuis (burgerzaal) Gemeente Hilversum (Aantal aanwezigen huurders 125) 1. Welkom namens de drie HBV s van de Alliantie, Dudok Wonen en Gooi & Omstreken

Nadere informatie

Anderhalve maand huur direct naar de schatkist

Anderhalve maand huur direct naar de schatkist jaargang 21 nr. 3 juni 2017 Colofon KoepelRond is het infoblad van de vereniging Kerkraadse Huurdersfederatie De Koepel KoepelRond verschijnt 6 keer per jaar en wordt verspreid onder de kaderleden van

Nadere informatie

Natuurlijk wonen. Huur betalen

Natuurlijk wonen. Huur betalen Natuurlijk wonen Huur betalen Huur betalen Waar moet u rekening mee houden als u een woning huurt? Wanneer en hoe betaalt u de huur? Komt u in aanmerking voor huurtoeslag? Dit zijn allemaal belangrijke

Nadere informatie

Natuurlijk wonen. Huur betalen

Natuurlijk wonen. Huur betalen Natuurlijk wonen Huur betalen 1 Huur betalen Waar moet u rekening mee houden als u een woning huurt? Wanneer en hoe betaalt u de huur? Komt u in aanmerking voor huurtoeslag? Dit zijn allemaal belangrijke

Nadere informatie

Notitie. Woonbond ledenraadpleging 2015

Notitie. Woonbond ledenraadpleging 2015 Notitie Aan : Provinciale Vergaderingen Van : communicatie Betreft : Samenvatting ledenraadpleging 2015 - Meerjarenbeleidsplan Status : ter informatie Datum : 13 oktober 2015 Kenmerk : V15.0703 Woonbond

Nadere informatie

Publicaties Stadsdeelbestuur 2010

Publicaties Stadsdeelbestuur 2010 Publicaties Stadsdeelbestuur 2010 Stadsdeelraad Vergaderstukken/raadsvoorstellen 28 september 2010-r Voorstel van Raadsleden Van Lissum en De Meij (VVD) over Effecten van Europese maatregel voor huishoudens

Nadere informatie

Back to the future. Goed Wonen Special Woningwet 2015

Back to the future. Goed Wonen Special Woningwet 2015 Back to the future Goed Wonen Special Woningwet 2015 De Woningwet 2015 geeft duidelijke spelregels voor de sociale huursector. In deze special van Goed Wonen leggen we uit wat er verandert, wat we als

Nadere informatie

Natuurlijk wonen. Huur betalen

Natuurlijk wonen. Huur betalen Natuurlijk wonen Huur betalen 1 Huur betalen Waar moet u rekening mee houden als u een woning huurt? Wanneer en hoe betaalt u de huur? Komt u in aanmerking voor huurtoeslag? Dit zijn allemaal belangrijke

Nadere informatie

Nieuws. Jaarlijkse uitgave. Huurverhoging. Uitleg en achtergronden Wat betekent het voor u? Zo werkt het De meest gestelde vragen En meer...

Nieuws. Jaarlijkse uitgave. Huurverhoging. Uitleg en achtergronden Wat betekent het voor u? Zo werkt het De meest gestelde vragen En meer... Nieuws Jaarlijkse uitgave Huurverhoging Uitleg en achtergronden Wat betekent het voor u? Zo werkt het De meest gestelde vragen En meer... Info Algemeen Postbus 1502 320 BA Oud-Beijerland Lamborghinilaan

Nadere informatie

Hoofdvraag. A.1 Blijf bij de rand weg, maar zoek een beter balans in die veiligheid en te hoge lastenstijging voor huurders.

Hoofdvraag. A.1 Blijf bij de rand weg, maar zoek een beter balans in die veiligheid en te hoge lastenstijging voor huurders. Hoofdvraag A.1 Blijf bij de rand weg, maar zoek een beter balans in die veiligheid en te hoge lastenstijging voor huurders Deelvragen B.1 Huren laag houden. Dan de komende jaren maar minder investeren.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 27 926 Huurbeleid Nr. 216 HERDRUK 1 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

VOORBEELD. Woningwaarderingsstelsel 2015. Tekst en uitleg voor huurdersorganisaties. over het vernieuwde Puntenstelsel. Eerste druk, oktober 2015

VOORBEELD. Woningwaarderingsstelsel 2015. Tekst en uitleg voor huurdersorganisaties. over het vernieuwde Puntenstelsel. Eerste druk, oktober 2015 Woningwaarderingsstelsel 2015 Tekst en uitleg voor huurdersorganisaties over het vernieuwde Puntenstelsel Eerste druk, oktober 2015 WONINGWAARDERINGSSTELSEL 2015 Eerste druk, oktober 2015 2015 Nederlandse

Nadere informatie

Ledenraadpleging zeggenschap huurders

Ledenraadpleging zeggenschap huurders Ledenraadpleging zeggenschap huurders Van maandag 15 september tot en met zondag 5 oktober 2014 hield de Woonbond een digitale raadpleging onder lidorganisaties en persoonlijke leden van de Woonbond. Onderwerp

Nadere informatie

Startschot actieprogramma wooncoöperaties

Startschot actieprogramma wooncoöperaties jaargang 20 nr. 3 juni 2016 Colofon KoepelRond is het infoblad van de vereniging Kerkraadse Huurdersfederatie De Koepel KoepelRond verschijnt 6 keer per jaar en wordt verspreid onder de kaderleden van

Nadere informatie

Maakt uw bezwaarschrift kans? Doe de huurverhogingscheck

Maakt uw bezwaarschrift kans? Doe de huurverhogingscheck jaargang 18 nr. 2 april 2014 Colofon KoepelRond is het infoblad van de vereniging Kerkraadse Huurdersfederatie De Koepel KoepelRond verschijnt 6 keer per jaar en wordt verspreid onder de kaderleden van

Nadere informatie

Samen energie besparen! Convenant Energiebesparing 2009-2011 - Gemeente Kerkrade

Samen energie besparen! Convenant Energiebesparing 2009-2011 - Gemeente Kerkrade Samen energie besparen! Convenant Energiebesparing 2009-2011 - Gemeente Kerkrade 2 Voorwoord Beste mensen, voor u ligt de folder over het convenant energiebesparing 2009 2011. Dit is een samenwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

De redactie wenst u prettige feestdagen en een voorspoedig 2009!

De redactie wenst u prettige feestdagen en een voorspoedig 2009! JAARGANG 12 NR. 6 DECEMBER 2008 Colofon Koepel-Rond is het infoblad van de Vereniging Kerkraadse Huurdersfederatie De Koepel Koepel Rond verschijnt 6 keer per jaar en wordt verspreid onder de kaderleden

Nadere informatie

Grote zorgen aanbod betaalbare huurwoningen

Grote zorgen aanbod betaalbare huurwoningen jaargang 19 nr. 5 oktober 2015 Colofon KoepelRond is het infoblad van de vereniging Kerkraadse Huurdersfederatie De Koepel KoepelRond verschijnt 6 keer per jaar en wordt verspreid onder de kaderleden van

Nadere informatie

Opnieuw procedure m.b.t. kosten van ramen wassen

Opnieuw procedure m.b.t. kosten van ramen wassen jaargang 17 nr. 4 augustus 2013 Colofon KoepelRond is het infoblad van de vereniging Kerkraadse Huurdersfederatie De Koepel KoepelRond verschijnt 6 keer per jaar en wordt verspreid onder de kaderleden

Nadere informatie

Huurinformatie Bijlage bij de huuraanzegging van 2013

Huurinformatie Bijlage bij de huuraanzegging van 2013 Huurinformatie Bijlage bij de huuraanzegging van 2013 Deze bijlage Huurinformatie is een uitgave van Dunavie. In deze bijlage staat informatie over de huurverhoging, huurtoeslag en servicekosten. Meer

Nadere informatie

Voorwaarden voor de verhuur van uw woning.

Voorwaarden voor de verhuur van uw woning. Voorwaarden voor de verhuur van uw woning. In dit document vind u informatie en voorwaarden waar u aan moet voldoen bij de verhuur van uw woning. * Wanneer mag u uw woning verhuren? * Vergunning Gemeente

Nadere informatie

Huurovereenkomst. Inleiding INHOUDSOPGAVE

Huurovereenkomst. Inleiding INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE Inleiding 2 Het regelen van de overname 3 De huurovereenkomst 3 Tenaamstelling en medehuuderschap 4 De huurprijs 4 De fysieke oplevering 5 De eerste huurbetaling 5 Wonen naar wens 6 Aansluitingen

Nadere informatie

Huurverhoging 2015. Over het hoe en waarom van de huurverhoging

Huurverhoging 2015. Over het hoe en waarom van de huurverhoging Huurverhoging 2015 Over het hoe en waarom van de huurverhoging 2 3 Inhoud 1 Spelregels 4 2 Wat doet Rochdale met de huuropbrengst? 8 3 Bezwaar tegen de huurverhoging 10 4 Huurtoeslag en inkomensdaling

Nadere informatie

In dit Werkplan 2017 wil het bestuur van STOK vier prioriteiten uitwerken;

In dit Werkplan 2017 wil het bestuur van STOK vier prioriteiten uitwerken; Werkplan STOK 2017 De prioriteiten van STOK STOK is de stedelijke organisatie van huurders bij de Utrechtse woningcorporatie Bo-Ex. Bewonerscommissies, actief op de wooncomplexen vormen de leden van vereniging.

Nadere informatie

Huur beleid Ru t te II. Een overzicht van de impact. van het huidige huurbeleid op huurders, woningzoekenden en de huursector.

Huur beleid Ru t te II. Een overzicht van de impact. van het huidige huurbeleid op huurders, woningzoekenden en de huursector. Huur beleid Ru t te II Een overzicht van de impact van het huidige huurbeleid op huurders, woningzoekenden en de huursector. Januari 2015 Inleiding De huren zijn de afgelopen twee jaar fors gestegen.

Nadere informatie

Gemeente Amersfoort BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Reglement van Orde van de Raad 2011 Docs.nr 4402318

Gemeente Amersfoort BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Reglement van Orde van de Raad 2011 Docs.nr 4402318 Gemeente Amersfoort BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Reglement van Orde van de Raad 2011 Docs.nr 4402318 Nr. 2013-99 Vragen van raadslid Frits Schoenmaker (SP), over Huurverhogingen n.a.v. WSW-rapport,

Nadere informatie

Betreft Beantwoording vragen van het lid Spies (CDA) over energieprijzen en - contractsvoorwaarden voor consumenten

Betreft Beantwoording vragen van het lid Spies (CDA) over energieprijzen en - contractsvoorwaarden voor consumenten > Retouradres Postbus 20101 2500 EC Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA 's-gravenhage Directoraat-generaal voor Bezuidenhoutseweg 30 Postbus 20101 2500 EC

Nadere informatie

Veel gestelde vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke huurverhoging per 1 juli 2015

Veel gestelde vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke huurverhoging per 1 juli 2015 Veel gestelde vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke huurverhoging per 1 juli 2015 Algemeen Hierna zijn veel gestelde vragen gerubriceerd in de volgende vijf categorieën: a. Huurverhoging b.

Nadere informatie

Aan de Raad der gemeente Haarlem. Ter attentie van wethouder Jan Nieuwenburg. Van Pieter Elbers, SP Raadslid gemeente Haarlem

Aan de Raad der gemeente Haarlem. Ter attentie van wethouder Jan Nieuwenburg. Van Pieter Elbers, SP Raadslid gemeente Haarlem Raadsstuk B&W datum Sector/Afd Reg.nr(s) Onderwerp 221/2008 21 oktober 2008 STZ/wwgz 08/167856 Beantwoording vragen van de heer P.G.M. Elbers inzake de verkoop van 183 huurwoningen Bloemenbuurt Aan de

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over zonnepanelen gaan over:

Veel gestelde vragen over zonnepanelen gaan over: Veel gestelde vragen over zonnepanelen gaan over: 1. Opbrengst zonnepanelen 2. Huurverhoging en energiekosten 3. Teruglevering 4. Techniek 5. Plaatsing 6. Gebruik 7. De slimme meter 1. Opbrengst zonnepanelen

Nadere informatie

Mia en Albert besparen dankzij de V-test. Ze hebben nu een lagere energiefactuur.

Mia en Albert besparen dankzij de V-test. Ze hebben nu een lagere energiefactuur. Mia en Albert besparen dankzij de V-test. Ze hebben nu een lagere energiefactuur. Veel mensen betalen nog altijd te veel voor elektriciteit en aardgas. Toch is overstappen naar een voordeliger contract

Nadere informatie

Mia en Albert besparen dankzij de V-test. Ze hebben nu een lagere energiefactuur.

Mia en Albert besparen dankzij de V-test. Ze hebben nu een lagere energiefactuur. Mia en Albert besparen dankzij de V-test. Ze hebben nu een lagere energiefactuur. Veel mensen betalen nog altijd te veel voor elektriciteit en aardgas. Toch is overstappen naar een voordeliger contract

Nadere informatie

beleid: juli 2006, versie: 2014

beleid: juli 2006, versie: 2014 Zorgeloos huren beleid: juli 2006, versie: 2014 Waterweg Wonen verhuurt circa 12.000 woningen in Vlaardingen. Een aanzienlijk deel van die woningen is bereikbaar voor huishoudens met lage inkomens die

Nadere informatie

Maximale huurverhogingen sociale huur bekend

Maximale huurverhogingen sociale huur bekend jaargang 21 nr. 1 februari 2017 Colofon KoepelRond is het infoblad van de vereniging Kerkraadse Huurdersfederatie De Koepel KoepelRond verschijnt 6 keer per jaar en wordt verspreid onder de kaderleden

Nadere informatie

Lekker wonen, lagere lasten

Lekker wonen, lagere lasten Lekker wonen, lagere lasten Lees hoe u energie kunt besparen met het energiepakket van Woonservice. Het energiepakket Een huishouden is gemiddeld 150,- per maand kwijt aan energie. Dat is een kwart van

Nadere informatie

Nieuwsbrief 3-20 september 2012- De derde klankbordbijeenkomst

Nieuwsbrief 3-20 september 2012- De derde klankbordbijeenkomst Nieuwsbrief 3-20 september 2012- De derde klankbordbijeenkomst Dit is de derde nieuwsbrief over de ontwikkelingen in project Centrum. U ontvangt een nieuwsbrief na elke klankbordbijeenkomst en vanaf volgend

Nadere informatie

Toekomst Sluisweg verslag bewonersavond 13 mei 2014

Toekomst Sluisweg verslag bewonersavond 13 mei 2014 Toekomst Sluisweg verslag bewonersavond 13 mei 2014 Verslag van de bijeenkomst met de bewoners van de Sluisweg op dinsdag 13 mei 2014 om 19.30 uur in het EMS gebouw aan de Sluisweg 67 E. Aanwezigen: Van

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2017

NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2017 NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2017 In Memoriam Ons bereikte het trieste bericht dat Henk van der Burch, Voorzitter van Bewonerscommissie Timpaan is overleden op 25 September Het bestuur van VH De Boog wenst de

Nadere informatie

> Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 200 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Nadere informatie

de gemeenten in de regio Alkmaar Woonwaard, Kennemer Wonen, Van Alckmaer, Wooncompagnie en Ymere

de gemeenten in de regio Alkmaar Woonwaard, Kennemer Wonen, Van Alckmaer, Wooncompagnie en Ymere Alkmaar, juni 2014 Aan: Van: de gemeenten in de regio Alkmaar Woonwaard, Kennemer Wonen, Van Alckmaer, Wooncompagnie en Ymere Met deze notitie bieden wij u het rapport Betaalbaar Wonen in de regio Alkmaar

Nadere informatie

Woningcorporaties scoren slecht op verduurzaming

Woningcorporaties scoren slecht op verduurzaming Woningcorporaties scoren slecht op verduurzaming In 2020 moeten de huizen van alle woningcorporaties gemiddeld energielabel B hebben, een belofte van koepelorganisatie Aedes. Vooral in de Randstad liggen

Nadere informatie

Concept Beleidsplan 2014-2018. Huurdersvereniging Brederode

Concept Beleidsplan 2014-2018. Huurdersvereniging Brederode Concept Beleidsplan 2014-2018 Huurdersvereniging Brederode 1 1. Voorwoord In dit beleidsplan vindt u onderwerpen waaraan de huurdersvereniging werkt en wil blijven werken. Voor een deel staan in dit plan

Nadere informatie

Lidmaatschap voor huurdersorganisaties

Lidmaatschap voor huurdersorganisaties Lidmaatschap voor huurdersorganisaties Diensten, abonnementen en tarieven 2018 De Woonbond ondersteunt zowel huurdersorganisaties in de corporatiesector als in de commerciële sector. In de commerciële

Nadere informatie

Huurverhoging 2015 Adviesaanvraag

Huurverhoging 2015 Adviesaanvraag Huurverhoging 2015 Adviesaanvraag Amsterdam 16 februari 2015 1. Inleiding Voor u ligt het voorstel voor de jaarlijkse huurverhoging van Eigen Haard voor de periode 1 juli 2015 tot 30 juni 2016. Dit voorstel

Nadere informatie

Een huurwoning kopen. Uw eigen huis kopen van Leystromen

Een huurwoning kopen. Uw eigen huis kopen van Leystromen Een huurwoning kopen Uw eigen huis kopen van Leystromen U huurt een woning van Leystromen, maar heeft u er wel eens aan gedacht om uw woning te kopen? Wij bieden regelmatig huurwoningen te koop aan. En

Nadere informatie

Veel gestelde vragen Over zonnepanelen

Veel gestelde vragen Over zonnepanelen Veel gestelde vragen In de projecten waarin we zonnepanelen plaatsen, krijgen wij verschillende vragen. In deze lijst met veel gestelde vragen hebben we de belangrijkste vragen met de bijbehorende antwoorden

Nadere informatie

Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst

Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst Op 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet ingegaan. U leest hier wat deze nieuwe wet mogelijk voor u betekent. We hebben de

Nadere informatie

Huurders zijn veel meer aan wonen kwijt dan kopers

Huurders zijn veel meer aan wonen kwijt dan kopers jaargang 14 nr. 2 april 2010 Colofon KoepelRond is het infoblad van de vereniging Kerkraadse Huurdersfederatie De Koepel KoepelRond verschijnt 6 keer per jaar en wordt verspreid onder de kaderleden van

Nadere informatie

Verduurzaming woningportefeuille: de woonbundel. 4 maart 2013

Verduurzaming woningportefeuille: de woonbundel. 4 maart 2013 Verduurzaming woningportefeuille: de woonbundel 4 maart 2013 Verduurzamingsambitie woningcorporaties onder druk Het belang van verduurzaming van het corporatiebezit wordt erkend: Convenant Energiebesparing

Nadere informatie

Besparen op servicekosten? De visie van huurdersorganisaties. Rapportage van onderzoek

Besparen op servicekosten? De visie van huurdersorganisaties. Rapportage van onderzoek Besparen op servicekosten? De visie van huurdersorganisaties Rapportage van onderzoek 8 oktober 2012 Inleiding Als opmaat voor de actieweek servicekosten van 8 tot 13 oktober 2012 heeft de Woonbond de

Nadere informatie

Voorwoord. Regiobijeenkomsten

Voorwoord. Regiobijeenkomsten 28 maart 2013 Jaargang 5, nummer 1 Bijzondere artikelen Algemene Vergadering 29 mei 2013 Huurverhogingen per 1 juli 2013 Informatieboekje Wat treft u in deze nieuwsbrief: Algemene vergadering 2 Huurverhoging

Nadere informatie

Woningzoekenden in de knel door hoge huren

Woningzoekenden in de knel door hoge huren jaargang 20 nr. 5 oktober 2016 Colofon KoepelRond is het infoblad van de vereniging Kerkraadse Huurdersfederatie De Koepel KoepelRond verschijnt 6 keer per jaar en wordt verspreid onder de kaderleden van

Nadere informatie

Bestuur bewonersvereniging Het Breed p/a F. Witzen Het Hoogt 249 1025 GX AMSTERDAM. 22 maart 2010 stookkosten Eneco. Geachte bestuursleden,

Bestuur bewonersvereniging Het Breed p/a F. Witzen Het Hoogt 249 1025 GX AMSTERDAM. 22 maart 2010 stookkosten Eneco. Geachte bestuursleden, Bestuur bewonersvereniging Het Breed p/a F. Witzen Het Hoogt 249 1025 GX AMSTERDAM Datum Onderwerp 22 maart 2010 stookkosten Eneco Geachte bestuursleden, In het informatieboekje dat u aan alle bewoners

Nadere informatie

VERSLAG BIJEENKOMST Hervormde Kerk Hollandscheveld

VERSLAG BIJEENKOMST Hervormde Kerk Hollandscheveld VERSLAG BIJEENKOMST Hervormde Kerk Hollandscheveld 12 november 2015 19.30 uur tot ca. 21.00 uur Aanwezig: Bestuur Huurdersvereniging Domesta Hoogeveen - Alya Assen - Karin Koers (Domesta) - Huurders: dhr.

Nadere informatie

ENERGIE BESPARING IN DE AMERSFOORTSE HUURSECTOR

ENERGIE BESPARING IN DE AMERSFOORTSE HUURSECTOR ENERGIE BESPARING Energiebesparing huurwoningen Amersfoort terugblik en vooruitblik Donderdag 16 oktober 2014 WELKOM! IN DE UTRECHTSE HUURSECTOR ACHTERGROND VAN DEZE AVOND www.stookjerijk.nl Samenwerking

Nadere informatie

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Oktober 2014 Thema 1 Goed wonen en een goede dienstverlening We vinden het in Nederland normaal dat iedereen goed kan wonen. Maar niet iedereen

Nadere informatie