Is woningmarktplan goed nieuws voor huurders?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Is woningmarktplan goed nieuws voor huurders?"

Transcriptie

1 jaargang 16 nr. 3 juni 2012 Colofon KoepelRond is het infoblad van de vereniging Kerkraadse Huurdersfederatie De Koepel KoepelRond verschijnt 6 keer per jaar en wordt verspreid onder de kaderleden van het Kerkraadse huurderswerk. adres redactie Postbus 355, 6460 AJ Kerkrade telefoon (045) (tijdens spreekuren) site De redactie beslist over plaatsing van ingezonden stukken. redactieleden Regina Leue Wim Pekel Leo Crousen Marianne Plag Frans Tiggelman Jan van Weert Ank van den Berg vormgeving Karin Veldkamp oplage 280 stuks In dit nummer o.a. Betaalt u de huur per maand? Dan is de opzegtermijn ook een maand... 2 Lintjesregen... 3 Federatieberichten... 4 Gevolgen van het bezuinigingsakkoord voor huurders... 5 De sociale volkshuisvesting is de nieuwe melkkoe... 6 Vragen van huurders... 7 Huurders enthousiast over zonnepanelen... 8!? Is woningmarktplan goed nieuws voor huurders? De afgelopen weken is het in de media breed uitgemeten: het voorstel van de Vereniging Eigen Huis, de Woonbond, Aedes en de makelaarsorganisaties om met een aantal maatregelen de woningmarkt zowel aan de koop- als huurkant weer in beweging te krijgen. Het voorstel houdt o.a. in dat de hypotheekrenteaftrek in 30 jaar volledig wordt afgebouwd en de overdrachtsbelasting wordt afgeschaft en dat de huren van corporatiewoningen geleidelijk worden verhoogd door 2% extra huurverhoging boven inflatie toe te staan. Op zich bevat het voorstel goede ideeën om de woningmarkt vlot te trekken, maar 2% extra huurverhoging is voor veel huurders wel even schrikken. Ook al voorziet het voorstel in een compensatie middels de huurtoeslag of inkomstenbelasting voor huurders met lage inkomens. Alle partijen moesten bij het openbaar maken van het voorstel het gezamenlijk plan nog voorleggen aan hun achterban. De Nederlandse Woonbond doet dat op de Provinciale Vergaderingen die in juni plaatsvinden. Enkele organisaties van de Woonbond werden echter al direct na het verspreiden van het persbericht over het woningmarktplan benaderd om hun mening te geven over de stelling het woonakkoord biedt huurders meer goed nieuws dan slecht nieuws. Ook Huurdersfederatie de Koepel mocht haar mening geven en het bestuur heeft negatief gereageerd op de stelling. Onderstaande reactie heeft het bestuur naar de Woonbond gestuurd: Wij zijn het niet eens met de stelling dat het woonakkoord huurders meer goed dan slecht nieuws biedt. Het woonakkoord biedt weliswaar mogelijk goede oplossingen om de vastzittende woningmarkt vlot te trekken, maar deze oplossingen zijn te veel gebaseerd op aannames. Aannames, die met name voor huurders veel onzekerheden inhouden. De enige zekerheid is de 2 % extra huurverhoging boven de inflatie voor zittende huurders. Een nieuwe huurder krijgt sowieso al een hogere huur dan de vertrokken huurder. Wij zien huurwoningen nog niet goedkoper worden, zolang verhuurders de streefhuren verhogen. Ook het baseren van de huur op de WOZ-waarde zal niet tot huurverlaging leiden. Verhuurders zullen de huren niet verlagen, wanneer zij moeten bijdragen aan de financiering van de extra woontoeslag, investeringen in de woningmarkt en lastenverlaging via de inkomstenbelasting. Huurders met lage inkomens moeten zeker zijn van compensatie door middel van belastingverlaging of door een woontoeslag die de hogere huur volledig compenseert. Wanneer het huidig voorstel door een nieuwe regering wordt omgezet in beleid maken wij ons zorgen over de betaalbaarheid van huurwoningen en de koopkracht van huurders in de komende jaren. Het bestuur van Kerkraadse Huurdersfederatie de Koepel

2 2 Koepelrond Koepelrond 3 het spreekuur van De Koepel houdt elke donderdagmiddag van uur tot uur een spreekuur voor huurders. Dit spreekuur vindt plaats aan de Hoofdstraat 41a te Kerkrade-centrum. Voor leden van de aangesloten huurdersorganisaties is het advies en, indien nodig, de ondersteuning geheel gratis. Huurders, die niet lid (kunnen) zijn van een Huurdersbelangenvereniging, kunnen een individueel lidmaatschap bij de Koepel afsluiten voor 6,00 per jaar. Ook zij krijgen dan gratis advies en ondersteuning. Noot van de redactie: We vragen de huurdersorganisaties om het huurdersspreekuur in hun eigen info te vermelden, zodat het breed bekend wordt onder de huurders. De Kerkraadse Huurdersverenigingen houden spreekuren voor hun eigen huurders. Huurdersraad Kerkrade (Hestia Woonmaatschappij): Iedere eerste dinsdag van de maand van tot uur op locatie Kampstraat 69, 6466 BR Kerkrade. Telefoon kantoor (045) Huurdersvereniging Land van Rode (WS Land van Rode) Iedere donderdag van tot uur op locatie Hoofdstraat 41b, 6461 CM Kerkrade. Telefoon kantoor (045) Huurdersvereniging St. Pietersrade (WS Wonen Zuid): Op locatie Koestraat 64, 6463 XK Kerkrade wordt geen spreekuur meer gehouden. Desgewenst kan telefonisch een afspraak met de voorzitter van de Huurdersvereniging worden gemaakt. Tel Betaalt u de huur per maand? Dan is de opzegtermijn ook een maand! Jeroen wilde de huur van zijn kamer met een maand opzeggen, maar dat bleek lastiger dan gedacht. De verhuurder hield vast aan een opzegtermijn van twee maanden. Vara Belbus kwam met hulp van de Woonbond in actie. Op 5 maart 2012 stuurde Jeroen een mailtje naar zijn verhuurder waarin hij liet weten per 1 mei 2012 uit zijn kamer te willen. Maar de verhuurder vond dat de huur pas per 31 mei 2012 gestopt kon worden, omdat er een opzegtermijn van twee maanden zou gelden. In het TV programma Vara Kassa kwam de Belbus in actie. Samen met Hans Roseboom van de Woonbond ging huurder Jeroen met de Belbus op bezoek bij verhuurmakelaar Gooi en Beheer. Na uitleg over de wettelijke opzegtermijn concludeerde deze verhuurder dat Jeroen inderdaad geen huur hoefde te betalen over de maand mei. Ook deed hij de toezegging aan zijn collega s voor te stellen om de huurcontacten aan te passen en daarin een opzegtermijn van 1 maand op te nemen. Hoe het zit De wet bepaalt dat de opzegtermijn voor huurders gelijk is aan de betalingstermijn voor de huur. Voor wie de huur per maand betaalt, geldt dus een opzegtermijn van één maand. Van deze wettelijke regel mag niet ten nadele van de huurder worden afgeweken. De regel geldt zowel voor zelfstandige woonruimte als voor onzelfstandige woonruimte (kamers). Opzeggen moet schriftelijk U moet de huur schriftelijk opzeggen, maar u hoeft geen reden voor de opzegging te geven. De opzegging is in principe per de eerste van de maand, tenzij in het huurcontract staat dat de huur ook per een andere dag kan worden opgezegd (bijvoorbeeld per de 15e of per elke dag van de maand). Per aangetekende brief of per In de wet staat dat u de huur per aangetekende brief moet opzeggen, maar inmiddels is er jurisprudentie waaruit blijkt dat een opzegging per ook aan de wettelijke vereisten kan voldoen. Belangrijk daarbij is dat u kunt aantonen dat de verhuurder de opzegging heeft ontvangen. GEEF WIJZIGINGEN DOOR AAN BELASTINGDIENST TOESLAGEN Huurders, die gebruik maken van de huurtoeslag omdat hun inkomen te laag is en/ of de huur te hoog is om de huur volledig zelf te kunnen betalen, krijgen jaarlijks van de belastingdienst toeslagen een voorlopige beschikking. Daarin wordt uitgegaan van een geschat inkomen, dat meestal iets hoger is dan in het voorgaande jaar. De huurprijs die in de voorlopige beschikking wordt meegenomen is de huurprijs, die op dat moment bij de dienst toeslagen bekend is. Het aldus berekende voorschot huurtoeslag geldt van januari t/m december. De huur, die men betaalt geldt echter van juli t/m juni van het volgende jaar. In april ontvangt (vrijwel) iedere huurder de huurverhogingsbrief van zijn verhuurder met de huurprijs, die per 1 juli ingaat. Het is belangrijk om deze wijziging van de huur ook meteen door te geven aan de dienst toeslagen. Er volgt dan namelijk een nieuwe voorlopige beschikking met mogelijk een iets hogere toeslag. Wordt de wijziging niet doorgegeven, dan blijft het eerder toegewezen voorschot gelijk. De belastingdienst toeslagen wijzigt niet uit zichzelf het voorschot. Bovendien wordt bij het berekenen van de definitieve toeslag alleen gekeken naar het definitief vastgestelde inkomen. Zonder een wijziging van de huurprijs door te geven loopt een huurder daardoor mogelijk enkele euro s aan huurtoeslag mis. Meer foto s zijn te bekijken op Energieleverancier moet modelcontract voorleggen Energieleveranciers zijn vanaf 1 juli verplicht consumenten een modelcontract voor te leggen. Dat moet de klanten helpen bij het maken van een vergelijking tussen de leveranciers. Toezichthouder NMa heeft hiervoor groen licht gegeven. Makkelijker vergelijken Het enige dat verschilt in de modelcontracten, is de prijs. De andere contractvoorwaarden zijn gelijk. Dat vergemakkelijkt het maken van een keuze door de consument. De energietarieven mogen maar tweemaal per jaar worden gewijzigd: op 1 januari en op 1 juli, aldus de NMa. Prijswijzigingen moeten minstens een week van tevoren bekend worden gemaakt. Het contract mag altijd kosteloos worden opgezegd met een opzegtermijn van 30 dagen. Modelcontract: onbepaalde looptijd met variabele prijs Het modelcontract is op verzoek van de NMa door de branchevereniging Energie-Nederland ontwikkeld. Zij hebben daarvoor een voorstel ingediend. De NMa heeft na consultatie het modelcontract vastgesteld. Per 1 juli aanstaande wordt het modelcontract ingevoerd voor alle leveranciers. Lintjesregen Dit jaar is een druppel van de lintjesregen in Kerkrade bij Huurdersfederatie de Koepel gevallen. Op 26 april uur kwam geheel verrassend voor de ontvanger- onze burgemeester aan de heer Wim Pekel een lintje uitreiken. Nu mag de heer Wim Pekel zich Lid in de Orde van Oranje Nassau noemen. Sinds 2001 is hij penningmeester bij onze huurdersfederatie, maar veel eerder was hij dat al in diverse andere verenigingen. Bovendien is hij bij meerdere organisaties meewerkend lid. Een tweede verrassing voor Wim was de aanwezigheid van 42 mensen uit alle verenigingen, waaraan hij steeds royale medewerking verleent. Ook hadden zijn kinderen en kleinkinderen de reis uit Breda en Zutphen gemaakt om dit feest mee te vieren. Bij een kop koffie en een stuk vlaai werd het een gezellige ochtend. Er was ook een verrassing voor zijn vrouw, Hanny Pekel-Boersma, want zij kreeg een lintje van de medewerkers van de Koepel opgespeld. Als leuke afsluiting werd door familie en naaste medewerkers van de Koepel een kleine lunch genuttigd in het Continium, waarna iedereen blij en voldaan naar huis vertrok. Andere contractvormen blijven bestaan. Dat houdt bijvoorbeeld in dat vaste prijs contracten met een looptijd van één of meer jaren aangeboden kunnen blijven worden. Het modelcontract kent een onbepaalde looptijd en een variabele prijs. Wanneer u geïnteresseerd bent in het modelcontract kunt u dit vinden op

3 4 Koepelrond Koepelrond 5 f b e e d r e i r c a h t t i e e n In deze rubriek van KoepelRond houden wij u op de hoogte van belangrijke aanpassingen en wijzigingen binnen de Federatie. Wij informeren u verder over op handen zijnde vergaderingen, symposia, etcetera. Deadline volgende editie KoepelRond: 2 augustus 2012 Kopij dient uiterlijk op die datum in bezit!te zijn van de redactie. AGENDA Vergaderingen maandag 18 juni woensdag 20 juni De redactie vraagt de huurdersbelangenverenigingen om materiaal te sturen, dat eventueel gebruikt kan worden voor KoepelRond. Tevens vragen wij u bij een adreswijziging van uw huurdersbelangenvereniging, deze door te geven aan de redactie van KoepelRond. Bij voorbaat dank Provinciale Vergadering van de Nederlandse Woonbond te Roermond Algemene bestuursvergadering van HF de Koepel Cursussen Door het Woonbond Kennis- en Adviescentrum worden de volgende cursussen in Utrecht gegeven: vrijdag 29 juni cursus opladen en bijtanken dinsdag 11 september cursus activiteitenplannen en begroten maandag 17 september cursus bewonersparticipatie 3.0 donderdag 27 september cursus toolkit voor bewonerscommissies Verder wordt er op vrijdag 22 juni in Amsterdam een excursie georganiseerd onder de titel een eigen woning bouwen en dan huren, kan! Via Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) is het mogelijk om een eigen woning te bouwen en die dan te huren. Tijdens de excursie en de inleidingen vooraf worden daar voorbeelden van getoond, waarbij zowel aandacht besteed wordt aan de mogelijke rol die woningcorporaties kunnen spelen als aan de mogelijkheden voor (toekomstige) eigenaren om (betaalbaar) te kunnen bouwen in eigen beheer. CPO kan een interessant alternatief zijn voor een dure huurwoning in de vrije sector of voor het kopen van een bestaande woning, wanneer iemand die nu huurt en wil verhuizen, maar vanwege het inkomen niet meer terecht kan in de sociale huursector. Ook in krimpgebieden kan CPO (mede) de aantrekkingskracht van een regio vergroten. Citaat Gelezen in Aedes Magazin: Op de vraag Wat heeft u bereikt waarop u trots bent antwoordt Hugo Priemus, voormalig hoogleraar Volkshuisvesting: De drie kleindochters die mijn vrouw en ik met aanzienlijke hulp van onze kinderen kregen. w o o n r u i m t e v e r d e l i n g i n k e r k r a d e Corporatiewoningen in Kerkrade worden aangeboden via de website Wanneer u op zoek bent naar een huurwoning kunt u zich gratis en vrijblijvend inschrijven. Via de site kunt u op maximaal 5 woningen tegelijk reageren. Wanneer u niet beschikt over een computer met internet kunt u contact opnemen met of een bezoek brengen aan de desbetreffende kantoren. De adressen: Hestia Groep Lupinestraat 80, Kerkrade West telefoon (045) Wonen Zuid Lindenhof 1, Kerkrade/Chevremont Alleen s morgens tussen 8.30 en uur telefoon (045) Hoofdvestiging Geerstraat 103a, 6411 NP Heerlen Land van Rode Erpostraat 1, Kerkrade-Holz telefoon (045) Wonen Limburg Grasbroekerweg 16, Heerlen telefoon (045) CDA, VVD, D66, ChristenUnie en Groen- Links hebben een bezuinigingsakkoord gesloten, waarin in totaal 12,3 miljard wordt versoberd. De hypotheekrenteaftrek wordt aangepakt, maar in de plannen komt de rekening meer bij huurders dan bij woningbezitters te liggen. Een groot manco is dat de doorstroming op de woningmarkt er met het pakket maatregelen niet beter op wordt. Voor huurders zijn de gevolgen minder ingrijpend dan die van de plannen van het demissionaire kabinet. Toch zijn er voor de huurmarkt twee maatregelen overeind gebleven. Inkomens tussen de en krijgen in 2013 een huurverhoging van 1% bovenop inflatie. En verhuurders moeten met ingang van 2013 een heffing gaan betalen, die zij zullen proberen door te berekenen aan de huurders. Huurders met een inkomen boven krijgen waarschijnlijk een huurverhoging van 5% boven inflatie, omdat niet is afgesproken dat deze gluurverhoging niet doorgaat. Wat betreft de koopmarkt is de opvallendste maatregel dat nieuwe hypotheken vanaf januari 2013 gedurende de looptijd in 30 jaar volledig en ten minste annuïtair worden afgelost om in aanmerking te komen voor de hypotheekrenteaftrek. Daarnaast wordt de overdrachtsbelasting op woningen permanent verlaagd tot 2%. De maatregel wordt gefinancierd uit de afschaffing van de onbelaste reiskostenvergoeding, inclusief het onbelaste privégebruik van lease-auto s. Maatregelen leveren geen doorstroming op De voorzichtige aanpak van de hypotheekrenteaftrek en de permanente verlaging van de overdrachtsbelasting moeten de zekerheid bieden die nodig is om tot doorstroming op de woningmarkt te komen. De Woonbond denkt niet dat die doorstroming er met deze maatregelen komt. Geïnteresseerden voor een aanleunwoning kunnen contact opnemen met: > Meander Wonen St. Pieterstraat 143, Kerkrade telefoon (045) In de particuliere huursector verhuren enkele beleggers in Kerkrade woningen. De kantooradressen: DOS vastgoedmanagement Bassin 116, Maastricht telefoon (043) Vesteda Plein , Maastricht Postbus BE Maastricht telefoon (043) Gevolgen van het bezuinigingsakkoord voor huurders De huursector wordt aangeslagen met een extra huurverhoging en een heffing. Dit beperkt zowel de koopkracht van huurders als de investeringscapaciteit van verhuurders. Doorstromers en starters worden geconfronteerd met fors hogere huren, omdat de huurprijs van vrijgekomen woningen sterk wordt opgetrokken. Uit onderzoek van de Woonbond blijkt dat de streefhuren (van vrijkomende woningen) maar liefst 13% boven de gemiddelde huren liggen. Door de zgn. Donnerpunten zal dit percentage de komende jaren nog hoger liggen. Om de problemen op de woningmarkt op te lossen is een integrale aanpak nodig, waarbij huren en kopen gelijkwaardig worden behandeld. Zonder dat lukt het nooit om de woningmarkt vlot te trekken, aldus Woonbondwoordvoerder Hans Roseboom.

4 6 Koepelrond Koepelrond 7 De woonlasten stijgen en de woningnood in de sociale huursector wordt groter, ook in Parkstad. Maar de werkloosheid stijgt, ondernemers gaan failliet, de lonen zijn bevroren en uitkeringen worden al vele jaren laag gehouden. Gevolg: toenemende betalingsproblemen, schulden en vooral steeds langere wachtlijsten voor een sociale huurwoning. Ook in Parkstad komen steeds vaker deze signalen naar voren. Politici en corporatiebazen slagen er niet in om de toenemende woningkrimp in Parkstad effectief op te lossen. Steeds duidelijker wordt de strategie waarin winstbelangen prevaleren en waarbij sociale huisvesting plaats moet maken voor dure huur- en koopwoningen. De afbraak in Parkstad vindt alleen in de sociale goedkopere segmenten plaats. De afbraak van de sociale huisvesting begon in de jaren negentig. De sociale woningbouw moest marktconform worden georganiseerd. In feite werd de weg vrijgemaakt voor privatisering van gemeenschappelijk huizenbezit. De verenigingsstructuur van de corporaties verdween. De huurders die als leden van de woningbouwvereniging het beleid konden bepalen verloren zo hun (Ingezonden stuk) De sociale volkshuisvesting is de nieuwe melkkoe! zeggenschap. Commerciële belangen kregen greep op de corporatie. Salarissen voor directeuren zijn opgelopen tot een kwart miljoen euro per jaar. Er wordt geïnvesteerd in projecten die niets meer met sociale huisvesting te maken hebben. Op de agenda staat de bouw van dure huur- en koopwoningen. Stap voor stap wordt de erfenis van de sociale huisvesting afgebroken. Sociale huurwoningen die vaak allang zijn afgeschreven worden tegen woeke r- prijzen verkocht. Ook worden woningen samengevoegd of duur gerenoveerd, waarna de huur flink kan worden verhoogd. Om ruimte te winnen voor dure nieuwbouw ondersteunen de corporaties sloop van goede sociale huurwoningen. Om de weerstand van bewoners te breken wordt een strategie van verdeel en heers toegepast. Verhuizen wordt als onvermijdelijk voorgesteld. Vaak is sprake van achterstallig onderhoud. Het recht waarbij de bewoners gemeenschappelijk het sloop- of renovatieplan kunnen afwijzen wordt niet benadrukt, als het al wordt genoemd. De vaste huurders worden individueel benaderd en op hun persoonlijke gewin aangesproken. In feite worden bewoners een na de ander uitgekocht, verleid met een voorrangspositie van stadsvernieuwingsurgent om elders in een sociale huurwoning te kunnen wonen en een verhuiskostenvergoeding van vijfduizend euro. Dit ondermijnt de rechtspositie van de vaste huurders die niet willen verhuizen doordat gemeenschappelijk protest steeds moeilijker wordt. En sociale huisvesting verdwijnt. Met instemming van de afzonderlijke bewoners is dat minder pijnlijk. Dat de wachtlijsten langer worden is dan niet het probleem van de vertrekkende bewoner, maar wel van die duizenden woningzoekenden, die door grootschalige herhuisvesting nog langer moeten wachten of überhaupt niet meer aan de beurt komen. Scheefwonen is ook een fabel! Sinds staatssecretaris Heerma in 1989 opmerkte dat de mensen moeten wonen naar hun inkomen en wie dat niet doet scheef woont, is het opvallend hoe vaak dit standpunt nadien is herhaald om een strategie van stijgende woonlasten geaccepteerd te krijgen. Voor huurders met midden- en hogere inkomens is bepaald dat zij in dure huuren koopwoningen moeten gaan wonen. Zij die weigeren daarheen te verhuizen worden als scheefwoners gestigmatiseerd. Er wordt gedaan alsof het gedrag van deze onwillige huurders de oorzaak is van de woningnood bij woningzoekenden met een laag inkomen. Want, zo wordt steeds gezegd, doordat zij niet doorstromen naar een dure huurof koopwoning houden zij een sociale huurwoning bezet waar woningzoekenden met lagere inkomens voor in de rij staan. Zo n verwijt is effectief om mensen een schuldgevoel aan te praten en huurders tegen elkaar op te zetten, maar historisch gezien is het volstrekt ongefundeerd. Vanaf het ontstaan van de sociale woningbouw hebben er altijd mensen met middeninkomens in de sociale huurwoningen gewoond. Sociale huisvesting was er voor de laagstbetaalden, maar zeer zeker ook voor de modale inkomens. Overigens, de suggestie dat woningzoekenden met lage inkomens geholpen zouden zijn met het vertrek van huurders met midden- en hogere inkomens is absoluut onjuist als het plan is de woning te verkopen, te slopen of de huren fors te verhogen zoals dit kabinet voorstelt. De wachtrij voor een sociale huurwoning wordt daardoor nog langer, omdat de voorraad sociale huurwoningen kleiner wordt gemaakt, door die verkoop, sloop of duurdere huren. Het doorstroomprobleem bestaat niet. Ondertussen worden de huren verhoogd, sociale huurwoningen gesloopt, op de huursubsidie gekort, de bestaande sociale huisvesting afgebroken, met een enorme schaarste aan betaalbare woonruimte als resultaat. Uiteindelijk kunnen woningzoekenden geen kant meer op. Door pure nood gedwongen hebben zij geen andere keus. Een zware hypotheeklast of een dure huur is het enige wat overblijft. Maar de behoefte aan sociale huisvesting wordt er niet minder om, door stijgende woonlasten wordt de woningnood nog groter. Als we zo doorgaan, stevenen we af op een sociale ramp. In de eerste plaats worden de mensen met het minste geld hiervan het slachtoffer. Maar uiteindelijk worden wij daar allemaal slechter van, omdat het sociale klimaat volledig naar de knoppen gaat. De rijken worden rijker, de armen armer, ongelijkheid tussen mensen wordt groter gemaakt. Hierdoor ontstaat meer strijd, meer tegenstelling, onbegrip, vervreemding. Hebben we een andere keus dan het roer fundamenteel omgooien? Om de problemen niet te verergeren dient de afbraak van de sociale huisvesting onmiddellijk te worden stopgezet. En laten we dan beginnen met echte oplossingen!!! Pascal Kockelkorn voorzitter HBV St. Pietersrade. Vragen van aan de woonbond huurders kan de verhuurder zomaar mijn borg aanspreken? Is het de verhuurder toegestaan om in de woning gebreken te verhelpen als de huurder verhuist en de kosten daarvan op de waarborgsom in te houden? Ik huur ruim vier jaar van een particuliere verhuurder. Over drie maanden verhuis ik naar een goedkopere huurwoning. Bij aanvang van de huur heb ik een borg betaald van twee maanden huur, oftewel Nu ik verhuis zijn er een aantal gebreken. Er zit schimmel op de binnenmuren, de inbouwkoelkast en vriezer van ongeveer 20 jaar oud functioneren niet optimaal, e v e n m i n als de even oude ingebouwde keramische kookplaten. Beide problemen heb ik de verhuurder ook gemeld. Zijn dit za- ken die hij op mij kan verhalen en waarvoor hij mijn borg kan aanspreken? Nee. De waarborgsom is bedoeld voor het verrekenen van eventuele huurachterstand die u zou hebben of om andere betalingsverplichtingen die u niet zou zijn nagekomen alsnog te kunnen incasseren. Verder mag de verhuurder de waarborgsom a anspreken als u (herstel)werkzaamheden die bij verhuizing wettelijk voor uw rekening komen niet zou hebben uitgevoerd, ondanks dat de verhuurder die in het (voor)inspectierapport van u heeft verlangd en hij u een redelijke termijn heeft gegeven om die werkzaamheden zelf uit te voeren. De door u genoemde problemen, zoals schimmel op de muren en wegens ouderdom niet optimaal functionerende inbouwapparatuur, zijn gebreken waarvan het herstel wettelijk niet voor uw rekening komt. Dit behoort, inclusief de ermee gemoeide kosten, tot de verantwoordelijkheden van de verhuurder. De werkzaamheden betreffen namelijk niet het verrichten van kleine herstellingen die wettelijk voor rekening van de huurder zijn. Ook gaat het niet om gebreken die door uw toedoen zijn ontstaan. En dan, zoals gezegd, is de verhuurder aansprakelijk. herstelkosten niet inhouden op waarborgsom De verhuurder mag de herstelkosten voor het oplossen van het schimmelprobleem en het repareren of vernieuwen van de versleten inbouwapparatuur dus niet inhouden op uw waarborgsom, ook niet als hij in het (voor)inspectierapport zou hebben opgenomen dat u deze werkzaamheden dient uit te voeren. Houdt hij uw borg toch (gedeeltelijk) in, dat dient u daartegen schriftelijk bezwaar te maken en (het resterende deel van) uw waarborgsom alsnog op te eisen. Foto: Jos Reinders

5 8 Koepelrond Huurders enthousiast over zonnepanelen Huurders worden steeds enthousiaster over zonnepanelen. Dat bleek tijdens de drukbezochte Woonbondstudiemiddag Zonnepanelen voor huurders: zo geregeld? op zaterdag 12 mei in Utrecht. Zonnepanelen zijn namelijk goed voor het milieu én voor de portemonnee. Hoe zeer het onderwerp leeft bij huurders bleek wel uit het feit dat de studiemiddag in een mum van tijd was volgeboekt. De Woonbond heeft daarom besloten een tweede (gratis) studiemiddag te houden, op zaterdagmiddag 9 juni in Utrecht. Geert-Jan Persoon, adviseur woningkwaliteit van de Woonbond, legde uit waarom zonnepanelen zo populair geworden zijn. Ze worden steeds goedkoper en ze zijn simpel te plaatsen. Op een dak van een doorzonwoning passen zo n twaalf zonnepanelen, die via een omvormer (die gelijkstroom omzet in wisselstroom) jaarlijks zo n kilowattuur aan stroom leveren, afhankelijk van de ligging en hoek van het dak. Dat scheelt toch al gauw 400 per jaar aan stroomkosten. Bij een investering van lijkt een terugverdientijd van 14 jaar lang, maar een rendement van 7 procent per jaar op je investering is heel hoog. Zeker als je dat vergelijkt met de huidige rente op een spaarrekening. Doet een huurder het individueel dan heeft hij wel toestemming van zijn verhuurder nodig. Collectief is voordeliger Nog veel voordeliger wordt het als de verhuurder zonnepanelen collectief plaatst. Huurdersvereniging Steeds Rianter Wonen uit Steenbergen kwam met een mooi voorbeeld. Zij heeft met de verhuurder afgesproken dat huurders 11 per maand netto besparen op hun woonlasten door gebruik te maken van zonne-energie. Hans Veldman van corporatie De Woonmensen uit Apeldoorn liet zien hoe, in goed overleg met de bewoners, een complex van 113 eengezinswoningen op dit moment wordt gerenoveerd en tegelijkertijd wordt voorzien van esthetische mooie zwarte zonnepanelen. Uitgangspunt is dat de huurverhoging nooit meer dan de helft bedraagt van de besparing door de isolatiemaatregelen en de zonnepanelen. Martin van Zeist van de huurdersvereniging toonde zich namens de bewoners enthousiast over het initiatief van De Woonmensen. project Zonnig huren René van Genugten van Aedes, vereniging van woningcorporaties, vertelde over het grootscheepse onderzoek Zonnig huren dat momenteel plaatsvindt over de mogelijkheden voor grootschalige toepassing van zonnepanelen in de huurwoningenvoorraad. Voorlopig doen er 31 corporaties mee, die bij elkaar ééngezinswoningen, verdeeld over 200 complexen, van zonnepanelen willen voorzien. surf ook eens naar... Bent u geïnteresseerd in onderstaande onderwerpen? grootschalige toepassing zonne-energie Dankzij de grootschalige toepassing van zonnepanelen is sprake van een uniek project. de oplevering van de modelwoning Op 21 december 2011 is de eerste modelwoning feestelijk geopend. Surf dan eens naar kopiëren Bij De Koepel Iedere dinsdag- en donderdagmorgen is er een kantoorbezetting van tot uur. Daarnaast bestaat donderdag tussen en uur gelegenheid tot kopiëren. Verder volgens telefonische afspraak. Indien niemand op het kantoor aanwezig is, bellen met de heer W. Pekel, telefoon (045) De kosten bedragen voor (80 gr. papier) enkelzijdig A4 0,07 dubbelzijdig A4 0,13 enkelzijdig A3 0,13 dubbelzijdig A3 0,18 Kopiëren op dikker papier en/of in kleur is tegen meerprijs ook mogelijk. Voor kopieerwerk in aantallen groter dan 200 stuks kunnen over de kostprijs afspraken gemaakt worden. De mogelijkheid voor sorteren bestaat ook.

De doelstelling van het Lokaal Overleg Volkshuisvesting

De doelstelling van het Lokaal Overleg Volkshuisvesting jaargang 14 nr. 3 juni 2010 Colofon Nieuw convenant LOVK KoepelRond is het infoblad van de vereniging Kerkraadse Huurdersfederatie De Koepel KoepelRond verschijnt 6 keer per jaar en wordt verspreid onder

Nadere informatie

De redactie van KoepelRond wenst u allen fijne Kerstdagen en verder...

De redactie van KoepelRond wenst u allen fijne Kerstdagen en verder... jaargang 14 nr. 6 december 2010 Colofon KoepelRond is het infoblad van de vereniging Kerkraadse Huurdersfederatie De Koepel KoepelRond verschijnt 6 keer per jaar en wordt verspreid onder de kaderleden

Nadere informatie

Lokaal overleg steeds meer een één-tweetje

Lokaal overleg steeds meer een één-tweetje jaargang 14 nr. 1 februari 2010 Colofon KoepelRond is het infoblad van de vereniging Kerkraadse Huurdersfederatie De Koepel KoepelRond verschijnt 6 keer per jaar en wordt verspreid onder de kaderleden

Nadere informatie

Maakt uw bezwaarschrift kans? Doe de huurverhogingscheck

Maakt uw bezwaarschrift kans? Doe de huurverhogingscheck jaargang 18 nr. 2 april 2014 Colofon KoepelRond is het infoblad van de vereniging Kerkraadse Huurdersfederatie De Koepel KoepelRond verschijnt 6 keer per jaar en wordt verspreid onder de kaderleden van

Nadere informatie

Eerste Kerkraadse Woonbrief in afrondingsfase

Eerste Kerkraadse Woonbrief in afrondingsfase jaargang 19 nr. 3 juni 2015 Colofon KoepelRond is het infoblad van de vereniging Kerkraadse Huurdersfederatie De Koepel KoepelRond verschijnt 6 keer per jaar en wordt verspreid onder de kaderleden van

Nadere informatie

Sociaal statuut voor witte flat

Sociaal statuut voor witte flat jaargang 14 nr. 4 augustus 2010 Colofon KoepelRond is het infoblad van de vereniging Kerkraadse Huurdersfederatie De Koepel KoepelRond verschijnt 6 keer per jaar en wordt verspreid onder de kaderleden

Nadere informatie

huurderskrant met maximaal 25 punten te laten stijgen. Dat komt neer op een huurstijging tot 123 euro per maand. Paping:,,Dit maakt huurwoningen

huurderskrant met maximaal 25 punten te laten stijgen. Dat komt neer op een huurstijging tot 123 euro per maand. Paping:,,Dit maakt huurwoningen huurderskrant Nieuwskrant van de Huurdersvereniging Amsterdam zomer 2011 verschijnt 4 x per jaar Inhoud P2 Hoofdredactioneel commentaar en kort nieuws over huren. Voor het eerst in deze krant: 'Huisjesmelker

Nadere informatie

Krapte op de sociale woningmarkt

Krapte op de sociale woningmarkt Krapte op de sociale woningmarkt Ontwikkelingen, prognoses en aanbevelingen voor de woningmarkt in Leeuwarden Huurdersplatform Nieuw Elan Leeuwarden, september 2012 Inleiding Als ambitieuze gemeente heeft

Nadere informatie

Zonnepanelen op De Aker dankzij bewonerscommissie

Zonnepanelen op De Aker dankzij bewonerscommissie HUURDERSBELANGEN VAN EIGEN HAARD Nieuwsbrief Huurdersfederatie Alert, december 2014 12 INHOUD Huurdersfederatie Alert HBO Argus HV Aalsmeer-Kudelstaart HV Landsmeer Bewonersraad Amstelveen HV Ouder-Amstel

Nadere informatie

een uitgave bestemd voor de bewonerscommissies van Woningstichting Eigen Haard, aangesloten bij

een uitgave bestemd voor de bewonerscommissies van Woningstichting Eigen Haard, aangesloten bij een uitgave bestemd voor de bewonerscommissies van Woningstichting Eigen Haard, aangesloten bij HUURDERSVERENIGING Jaargang 10, nummer 5, september/oktober 2014 In dit nummer: Heeft uw bewonerscommissie

Nadere informatie

Ik wil ook wonen! 12 Vragen en antwoorden over renovatie. Slapen in een Kus&Sloophotel

Ik wil ook wonen! 12 Vragen en antwoorden over renovatie. Slapen in een Kus&Sloophotel tijdschrift voor huurders uitgave van de nederlandse woonbond jaargang 17, nummer 1 voorjaar 2011 7 pagina s over huurverhoging 2011 Ik wil ook wonen! Slapen in een Kus&Sloophotel 12 Vragen en antwoorden

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 16 juli 2013

Jaarverslag 2012 16 juli 2013 Jaarverslag 2012 16 juli 2013 Suggesties voor verbetering kunt u e-mailen naar info@volksbelangwbd.nl 1 Inhoud 1. TERUGBLIK OP 2012... 4 1.1. Politieke ontwikkelingen...4 1.2. Maatschappelijke ontwikkelingen...6

Nadere informatie

Colofon. Deze brochure Punt van de Huur kunt u downloaden als PDF-document van www.huurverhoging.nl en op www.wswonen.nl

Colofon. Deze brochure Punt van de Huur kunt u downloaden als PDF-document van www.huurverhoging.nl en op www.wswonen.nl PUNT VAN DE HUUR 2015 Colofon Deze brochure Punt van de Huur kunt u downloaden als PDF-document van www.huurverhoging.nl en op www.wswonen.nl Tekst: Tjerk Dalhuisen Eindredactie: Helen Meesters Vormgeving:

Nadere informatie

12 Besparen op de kosten

12 Besparen op de kosten 34e jaargang nummer 121 april 2014 06 Voormalig wethouder Stoop Blijft in Hendrik-ido-Ambacht! 12 Besparen op de kosten Rhiant start drie onderzoeken! 16 Heeft u financiële problemen? Trek dan tijdig aan

Nadere informatie

De nieuwe woningnood

De nieuwe woningnood De nieuwe woningnood De nieuwe woningnood Auteur Drs. Nico Schouten De nieuwe woningnood april 2004 Wetenschappelijk Bureau SP Vijverhofstraat 65 3032 SC ROTTERDAM T (010) 243 55 59 F (010) 243 55 66 wetenschappelijkbureau@sp.nl

Nadere informatie

No 10. Jongerenspecial TE KOOP. Huurwoningen (0598) 45 14 82. Jaargang 6 juni 2014. Met onder andere:

No 10. Jongerenspecial TE KOOP. Huurwoningen (0598) 45 14 82. Jaargang 6 juni 2014. Met onder andere: Groninger Thuis is het bewonersblad voor alle huurders van Woonstichting Groninger Huis No 10 Jongerenspecial Met onder andere: Jaargang 6 juni 2014 Onze Raad van Commissarissen 3 Jongeren over jongerenhuisvesting

Nadere informatie

Voorwoord. Heerlen, juni 2010 Leo van de Pas, directeur Woningmarktcijfers.nl

Voorwoord. Heerlen, juni 2010 Leo van de Pas, directeur Woningmarktcijfers.nl Voorwoord De woningmarkt functioneert niet goed en zit op slot zijn veelgehoorde uitdrukkingen om de actuele situatie op de Nederlandse woningmarkt te kenschetsen. De economische crisis veroorzaakte een

Nadere informatie

De Blok-hypotheek. Lastenverlichting voor de starter? ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM NADRUK VERBODEN. Erasmus School of Economics.

De Blok-hypotheek. Lastenverlichting voor de starter? ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM NADRUK VERBODEN. Erasmus School of Economics. ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM NADRUK VERBODEN Erasmus School of Economics Bachelorscriptie De Blok-hypotheek Lastenverlichting voor de starter? Naam: Qing Ying Chen Studentnummer: 320592 Begeleider: J.E.

Nadere informatie

Woonlasten van huurders

Woonlasten van huurders RIGO Research en Advies BV Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl EINDRAPPORT Woonlasten van huurders Huur- en energielasten in de gereguleerde huursector De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust

Nadere informatie

Hoe dat er voor de overige woonlasten uitziet, kunt u zien in onderstaande tabel:

Hoe dat er voor de overige woonlasten uitziet, kunt u zien in onderstaande tabel: IN fo nr. 34 Jaargang december 2008 De woonlastenstijging nader bekeken Een groot deel van ons besteedbare inkomen gaat elke maand op aan woonlasten. Geen wonder dat de stijging van die woonlasten ieder

Nadere informatie

2013 in vogelvlucht. April. Mei. Juni. Maart. Januari. Februari

2013 in vogelvlucht. April. Mei. Juni. Maart. Januari. Februari Jaarverslag 2013 Jaarverslag 2013 Nederlandse Woonbond 2013 in vogelvlucht Januari Landelijke kaderdag Start Actie Huuralarm Februari Kabinet sluit akkoord over woningmarkt met d66, ChristenUnie en sgp

Nadere informatie

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Woonbond Kennis- en Adviescentrum Nieuwe Achtergracht

Nadere informatie

SWW Volkshuisvestingsverslag 2009

SWW Volkshuisvestingsverslag 2009 Let op! Onze nieuwe naam is GroenWest Waar GroenrandWonen, SWW of Westhoek Wonen staat vermeld, wordt GroenWest bedoeld. www.groenwest.nl SWW Volkshuisvestingsverslag 2009 Woerden, 12 april 2010 2 Algemene

Nadere informatie

Bewonerskrant Woonstichting SSW uitgave 64, juni 2013. Klantenpanel huisvesting senioren. naar een kleinere, meer geschikte woning.

Bewonerskrant Woonstichting SSW uitgave 64, juni 2013. Klantenpanel huisvesting senioren. naar een kleinere, meer geschikte woning. Bewonerskrant Woonstichting SSW uitgave 64, juni 2013 Wonen & Welzijn Klantenpanel huisvesting senioren Op maandagavond 8 april 2013 spraken twaalf huurders van SSW over de motieven om (op termijn) te

Nadere informatie

Dé woongids voor studenten woonruimte in Amsterdam

Dé woongids voor studenten woonruimte in Amsterdam Dé woongids voor studenten woonruimte in Amsterdam COLOFON Uitgave Gemeente Amsterdam, Dienst Wonen Postbus 1900, 1000 BX Amsterdam Deze gids is totstandgekomen mede dankzij bijdragen van: Shirley van

Nadere informatie

Voorwoord. Het kan altijd nóg beter

Voorwoord. Het kan altijd nóg beter Voorwoord Het kan altijd nóg beter Woonruimte zoeken in Utrecht - een lastige klus. Daar kan ik over meepraten, nu ik vanuit mijn tijdelijke woonruimte aan het zoeken ben naar een huis - ik ben begin dit

Nadere informatie

Consumentenbond-directeur Bart Combée De hypotheekrente is veel te hoog

Consumentenbond-directeur Bart Combée De hypotheekrente is veel te hoog Een uitgave van de Nederlandse Vereniging van Makelaars Jaargang 7 nr 2 april 2013 zie ook: www.nvm.nl Econoom Frank Kalshoven Een slecht getimede, maar moedige stap 7 Jan Kamminga Geliberaliseerde huren

Nadere informatie

Een huurwoning moet een slimme keuze worden

Een huurwoning moet een slimme keuze worden Een uitgave van de Nederlandse Vereniging van Makelaars Jaargang 9 nr 4 mei 2015 zie ook: www.nvm.nl Dorine van Basten (HDN): Zeer de vraag of we topjaar 2006 weer zullen bereiken 2 funda helpt de business

Nadere informatie

Woontij. Wonen zonder zorgen. Zorgen? december 2009 14e jaargang Nummer. Als u het nieuws een beetje volgt, dan zal het u opgevallen zijn

Woontij. Wonen zonder zorgen. Zorgen? december 2009 14e jaargang Nummer. Als u het nieuws een beetje volgt, dan zal het u opgevallen zijn Woontij december 2009 14e jaargang Nummer 3 Wonen zonder zorgen Zorgen? Als u het nieuws een beetje volgt, dan zal het u opgevallen zijn dat de gevolgen van de recessie niet aan de sociale verhuurders

Nadere informatie

Huurders Informatie. HBO De Peel heeft een nieuwe voorzitter! Servicefonds afgeschaft. Huur- en Verhuurbeleid BOW

Huurders Informatie. HBO De Peel heeft een nieuwe voorzitter! Servicefonds afgeschaft. Huur- en Verhuurbeleid BOW Huurders Informatie HBO De Peel heeft een nieuwe voorzitter! Huur- en Verhuurbeleid BOW Huurders zitten in het verdomhoekje Servicefonds afgeschaft Op weg naar een Regionale Geschillen Commissie Energie

Nadere informatie