Is woningmarktplan goed nieuws voor huurders?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Is woningmarktplan goed nieuws voor huurders?"

Transcriptie

1 jaargang 16 nr. 3 juni 2012 Colofon KoepelRond is het infoblad van de vereniging Kerkraadse Huurdersfederatie De Koepel KoepelRond verschijnt 6 keer per jaar en wordt verspreid onder de kaderleden van het Kerkraadse huurderswerk. adres redactie Postbus 355, 6460 AJ Kerkrade telefoon (045) (tijdens spreekuren) site De redactie beslist over plaatsing van ingezonden stukken. redactieleden Regina Leue Wim Pekel Leo Crousen Marianne Plag Frans Tiggelman Jan van Weert Ank van den Berg vormgeving Karin Veldkamp oplage 280 stuks In dit nummer o.a. Betaalt u de huur per maand? Dan is de opzegtermijn ook een maand... 2 Lintjesregen... 3 Federatieberichten... 4 Gevolgen van het bezuinigingsakkoord voor huurders... 5 De sociale volkshuisvesting is de nieuwe melkkoe... 6 Vragen van huurders... 7 Huurders enthousiast over zonnepanelen... 8!? Is woningmarktplan goed nieuws voor huurders? De afgelopen weken is het in de media breed uitgemeten: het voorstel van de Vereniging Eigen Huis, de Woonbond, Aedes en de makelaarsorganisaties om met een aantal maatregelen de woningmarkt zowel aan de koop- als huurkant weer in beweging te krijgen. Het voorstel houdt o.a. in dat de hypotheekrenteaftrek in 30 jaar volledig wordt afgebouwd en de overdrachtsbelasting wordt afgeschaft en dat de huren van corporatiewoningen geleidelijk worden verhoogd door 2% extra huurverhoging boven inflatie toe te staan. Op zich bevat het voorstel goede ideeën om de woningmarkt vlot te trekken, maar 2% extra huurverhoging is voor veel huurders wel even schrikken. Ook al voorziet het voorstel in een compensatie middels de huurtoeslag of inkomstenbelasting voor huurders met lage inkomens. Alle partijen moesten bij het openbaar maken van het voorstel het gezamenlijk plan nog voorleggen aan hun achterban. De Nederlandse Woonbond doet dat op de Provinciale Vergaderingen die in juni plaatsvinden. Enkele organisaties van de Woonbond werden echter al direct na het verspreiden van het persbericht over het woningmarktplan benaderd om hun mening te geven over de stelling het woonakkoord biedt huurders meer goed nieuws dan slecht nieuws. Ook Huurdersfederatie de Koepel mocht haar mening geven en het bestuur heeft negatief gereageerd op de stelling. Onderstaande reactie heeft het bestuur naar de Woonbond gestuurd: Wij zijn het niet eens met de stelling dat het woonakkoord huurders meer goed dan slecht nieuws biedt. Het woonakkoord biedt weliswaar mogelijk goede oplossingen om de vastzittende woningmarkt vlot te trekken, maar deze oplossingen zijn te veel gebaseerd op aannames. Aannames, die met name voor huurders veel onzekerheden inhouden. De enige zekerheid is de 2 % extra huurverhoging boven de inflatie voor zittende huurders. Een nieuwe huurder krijgt sowieso al een hogere huur dan de vertrokken huurder. Wij zien huurwoningen nog niet goedkoper worden, zolang verhuurders de streefhuren verhogen. Ook het baseren van de huur op de WOZ-waarde zal niet tot huurverlaging leiden. Verhuurders zullen de huren niet verlagen, wanneer zij moeten bijdragen aan de financiering van de extra woontoeslag, investeringen in de woningmarkt en lastenverlaging via de inkomstenbelasting. Huurders met lage inkomens moeten zeker zijn van compensatie door middel van belastingverlaging of door een woontoeslag die de hogere huur volledig compenseert. Wanneer het huidig voorstel door een nieuwe regering wordt omgezet in beleid maken wij ons zorgen over de betaalbaarheid van huurwoningen en de koopkracht van huurders in de komende jaren. Het bestuur van Kerkraadse Huurdersfederatie de Koepel

2 2 Koepelrond Koepelrond 3 het spreekuur van De Koepel houdt elke donderdagmiddag van uur tot uur een spreekuur voor huurders. Dit spreekuur vindt plaats aan de Hoofdstraat 41a te Kerkrade-centrum. Voor leden van de aangesloten huurdersorganisaties is het advies en, indien nodig, de ondersteuning geheel gratis. Huurders, die niet lid (kunnen) zijn van een Huurdersbelangenvereniging, kunnen een individueel lidmaatschap bij de Koepel afsluiten voor 6,00 per jaar. Ook zij krijgen dan gratis advies en ondersteuning. Noot van de redactie: We vragen de huurdersorganisaties om het huurdersspreekuur in hun eigen info te vermelden, zodat het breed bekend wordt onder de huurders. De Kerkraadse Huurdersverenigingen houden spreekuren voor hun eigen huurders. Huurdersraad Kerkrade (Hestia Woonmaatschappij): Iedere eerste dinsdag van de maand van tot uur op locatie Kampstraat 69, 6466 BR Kerkrade. Telefoon kantoor (045) Huurdersvereniging Land van Rode (WS Land van Rode) Iedere donderdag van tot uur op locatie Hoofdstraat 41b, 6461 CM Kerkrade. Telefoon kantoor (045) Huurdersvereniging St. Pietersrade (WS Wonen Zuid): Op locatie Koestraat 64, 6463 XK Kerkrade wordt geen spreekuur meer gehouden. Desgewenst kan telefonisch een afspraak met de voorzitter van de Huurdersvereniging worden gemaakt. Tel Betaalt u de huur per maand? Dan is de opzegtermijn ook een maand! Jeroen wilde de huur van zijn kamer met een maand opzeggen, maar dat bleek lastiger dan gedacht. De verhuurder hield vast aan een opzegtermijn van twee maanden. Vara Belbus kwam met hulp van de Woonbond in actie. Op 5 maart 2012 stuurde Jeroen een mailtje naar zijn verhuurder waarin hij liet weten per 1 mei 2012 uit zijn kamer te willen. Maar de verhuurder vond dat de huur pas per 31 mei 2012 gestopt kon worden, omdat er een opzegtermijn van twee maanden zou gelden. In het TV programma Vara Kassa kwam de Belbus in actie. Samen met Hans Roseboom van de Woonbond ging huurder Jeroen met de Belbus op bezoek bij verhuurmakelaar Gooi en Beheer. Na uitleg over de wettelijke opzegtermijn concludeerde deze verhuurder dat Jeroen inderdaad geen huur hoefde te betalen over de maand mei. Ook deed hij de toezegging aan zijn collega s voor te stellen om de huurcontacten aan te passen en daarin een opzegtermijn van 1 maand op te nemen. Hoe het zit De wet bepaalt dat de opzegtermijn voor huurders gelijk is aan de betalingstermijn voor de huur. Voor wie de huur per maand betaalt, geldt dus een opzegtermijn van één maand. Van deze wettelijke regel mag niet ten nadele van de huurder worden afgeweken. De regel geldt zowel voor zelfstandige woonruimte als voor onzelfstandige woonruimte (kamers). Opzeggen moet schriftelijk U moet de huur schriftelijk opzeggen, maar u hoeft geen reden voor de opzegging te geven. De opzegging is in principe per de eerste van de maand, tenzij in het huurcontract staat dat de huur ook per een andere dag kan worden opgezegd (bijvoorbeeld per de 15e of per elke dag van de maand). Per aangetekende brief of per In de wet staat dat u de huur per aangetekende brief moet opzeggen, maar inmiddels is er jurisprudentie waaruit blijkt dat een opzegging per ook aan de wettelijke vereisten kan voldoen. Belangrijk daarbij is dat u kunt aantonen dat de verhuurder de opzegging heeft ontvangen. GEEF WIJZIGINGEN DOOR AAN BELASTINGDIENST TOESLAGEN Huurders, die gebruik maken van de huurtoeslag omdat hun inkomen te laag is en/ of de huur te hoog is om de huur volledig zelf te kunnen betalen, krijgen jaarlijks van de belastingdienst toeslagen een voorlopige beschikking. Daarin wordt uitgegaan van een geschat inkomen, dat meestal iets hoger is dan in het voorgaande jaar. De huurprijs die in de voorlopige beschikking wordt meegenomen is de huurprijs, die op dat moment bij de dienst toeslagen bekend is. Het aldus berekende voorschot huurtoeslag geldt van januari t/m december. De huur, die men betaalt geldt echter van juli t/m juni van het volgende jaar. In april ontvangt (vrijwel) iedere huurder de huurverhogingsbrief van zijn verhuurder met de huurprijs, die per 1 juli ingaat. Het is belangrijk om deze wijziging van de huur ook meteen door te geven aan de dienst toeslagen. Er volgt dan namelijk een nieuwe voorlopige beschikking met mogelijk een iets hogere toeslag. Wordt de wijziging niet doorgegeven, dan blijft het eerder toegewezen voorschot gelijk. De belastingdienst toeslagen wijzigt niet uit zichzelf het voorschot. Bovendien wordt bij het berekenen van de definitieve toeslag alleen gekeken naar het definitief vastgestelde inkomen. Zonder een wijziging van de huurprijs door te geven loopt een huurder daardoor mogelijk enkele euro s aan huurtoeslag mis. Meer foto s zijn te bekijken op Energieleverancier moet modelcontract voorleggen Energieleveranciers zijn vanaf 1 juli verplicht consumenten een modelcontract voor te leggen. Dat moet de klanten helpen bij het maken van een vergelijking tussen de leveranciers. Toezichthouder NMa heeft hiervoor groen licht gegeven. Makkelijker vergelijken Het enige dat verschilt in de modelcontracten, is de prijs. De andere contractvoorwaarden zijn gelijk. Dat vergemakkelijkt het maken van een keuze door de consument. De energietarieven mogen maar tweemaal per jaar worden gewijzigd: op 1 januari en op 1 juli, aldus de NMa. Prijswijzigingen moeten minstens een week van tevoren bekend worden gemaakt. Het contract mag altijd kosteloos worden opgezegd met een opzegtermijn van 30 dagen. Modelcontract: onbepaalde looptijd met variabele prijs Het modelcontract is op verzoek van de NMa door de branchevereniging Energie-Nederland ontwikkeld. Zij hebben daarvoor een voorstel ingediend. De NMa heeft na consultatie het modelcontract vastgesteld. Per 1 juli aanstaande wordt het modelcontract ingevoerd voor alle leveranciers. Lintjesregen Dit jaar is een druppel van de lintjesregen in Kerkrade bij Huurdersfederatie de Koepel gevallen. Op 26 april uur kwam geheel verrassend voor de ontvanger- onze burgemeester aan de heer Wim Pekel een lintje uitreiken. Nu mag de heer Wim Pekel zich Lid in de Orde van Oranje Nassau noemen. Sinds 2001 is hij penningmeester bij onze huurdersfederatie, maar veel eerder was hij dat al in diverse andere verenigingen. Bovendien is hij bij meerdere organisaties meewerkend lid. Een tweede verrassing voor Wim was de aanwezigheid van 42 mensen uit alle verenigingen, waaraan hij steeds royale medewerking verleent. Ook hadden zijn kinderen en kleinkinderen de reis uit Breda en Zutphen gemaakt om dit feest mee te vieren. Bij een kop koffie en een stuk vlaai werd het een gezellige ochtend. Er was ook een verrassing voor zijn vrouw, Hanny Pekel-Boersma, want zij kreeg een lintje van de medewerkers van de Koepel opgespeld. Als leuke afsluiting werd door familie en naaste medewerkers van de Koepel een kleine lunch genuttigd in het Continium, waarna iedereen blij en voldaan naar huis vertrok. Andere contractvormen blijven bestaan. Dat houdt bijvoorbeeld in dat vaste prijs contracten met een looptijd van één of meer jaren aangeboden kunnen blijven worden. Het modelcontract kent een onbepaalde looptijd en een variabele prijs. Wanneer u geïnteresseerd bent in het modelcontract kunt u dit vinden op

3 4 Koepelrond Koepelrond 5 f b e e d r e i r c a h t t i e e n In deze rubriek van KoepelRond houden wij u op de hoogte van belangrijke aanpassingen en wijzigingen binnen de Federatie. Wij informeren u verder over op handen zijnde vergaderingen, symposia, etcetera. Deadline volgende editie KoepelRond: 2 augustus 2012 Kopij dient uiterlijk op die datum in bezit!te zijn van de redactie. AGENDA Vergaderingen maandag 18 juni woensdag 20 juni De redactie vraagt de huurdersbelangenverenigingen om materiaal te sturen, dat eventueel gebruikt kan worden voor KoepelRond. Tevens vragen wij u bij een adreswijziging van uw huurdersbelangenvereniging, deze door te geven aan de redactie van KoepelRond. Bij voorbaat dank Provinciale Vergadering van de Nederlandse Woonbond te Roermond Algemene bestuursvergadering van HF de Koepel Cursussen Door het Woonbond Kennis- en Adviescentrum worden de volgende cursussen in Utrecht gegeven: vrijdag 29 juni cursus opladen en bijtanken dinsdag 11 september cursus activiteitenplannen en begroten maandag 17 september cursus bewonersparticipatie 3.0 donderdag 27 september cursus toolkit voor bewonerscommissies Verder wordt er op vrijdag 22 juni in Amsterdam een excursie georganiseerd onder de titel een eigen woning bouwen en dan huren, kan! Via Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) is het mogelijk om een eigen woning te bouwen en die dan te huren. Tijdens de excursie en de inleidingen vooraf worden daar voorbeelden van getoond, waarbij zowel aandacht besteed wordt aan de mogelijke rol die woningcorporaties kunnen spelen als aan de mogelijkheden voor (toekomstige) eigenaren om (betaalbaar) te kunnen bouwen in eigen beheer. CPO kan een interessant alternatief zijn voor een dure huurwoning in de vrije sector of voor het kopen van een bestaande woning, wanneer iemand die nu huurt en wil verhuizen, maar vanwege het inkomen niet meer terecht kan in de sociale huursector. Ook in krimpgebieden kan CPO (mede) de aantrekkingskracht van een regio vergroten. Citaat Gelezen in Aedes Magazin: Op de vraag Wat heeft u bereikt waarop u trots bent antwoordt Hugo Priemus, voormalig hoogleraar Volkshuisvesting: De drie kleindochters die mijn vrouw en ik met aanzienlijke hulp van onze kinderen kregen. w o o n r u i m t e v e r d e l i n g i n k e r k r a d e Corporatiewoningen in Kerkrade worden aangeboden via de website Wanneer u op zoek bent naar een huurwoning kunt u zich gratis en vrijblijvend inschrijven. Via de site kunt u op maximaal 5 woningen tegelijk reageren. Wanneer u niet beschikt over een computer met internet kunt u contact opnemen met of een bezoek brengen aan de desbetreffende kantoren. De adressen: Hestia Groep Lupinestraat 80, Kerkrade West telefoon (045) Wonen Zuid Lindenhof 1, Kerkrade/Chevremont Alleen s morgens tussen 8.30 en uur telefoon (045) Hoofdvestiging Geerstraat 103a, 6411 NP Heerlen Land van Rode Erpostraat 1, Kerkrade-Holz telefoon (045) Wonen Limburg Grasbroekerweg 16, Heerlen telefoon (045) CDA, VVD, D66, ChristenUnie en Groen- Links hebben een bezuinigingsakkoord gesloten, waarin in totaal 12,3 miljard wordt versoberd. De hypotheekrenteaftrek wordt aangepakt, maar in de plannen komt de rekening meer bij huurders dan bij woningbezitters te liggen. Een groot manco is dat de doorstroming op de woningmarkt er met het pakket maatregelen niet beter op wordt. Voor huurders zijn de gevolgen minder ingrijpend dan die van de plannen van het demissionaire kabinet. Toch zijn er voor de huurmarkt twee maatregelen overeind gebleven. Inkomens tussen de en krijgen in 2013 een huurverhoging van 1% bovenop inflatie. En verhuurders moeten met ingang van 2013 een heffing gaan betalen, die zij zullen proberen door te berekenen aan de huurders. Huurders met een inkomen boven krijgen waarschijnlijk een huurverhoging van 5% boven inflatie, omdat niet is afgesproken dat deze gluurverhoging niet doorgaat. Wat betreft de koopmarkt is de opvallendste maatregel dat nieuwe hypotheken vanaf januari 2013 gedurende de looptijd in 30 jaar volledig en ten minste annuïtair worden afgelost om in aanmerking te komen voor de hypotheekrenteaftrek. Daarnaast wordt de overdrachtsbelasting op woningen permanent verlaagd tot 2%. De maatregel wordt gefinancierd uit de afschaffing van de onbelaste reiskostenvergoeding, inclusief het onbelaste privégebruik van lease-auto s. Maatregelen leveren geen doorstroming op De voorzichtige aanpak van de hypotheekrenteaftrek en de permanente verlaging van de overdrachtsbelasting moeten de zekerheid bieden die nodig is om tot doorstroming op de woningmarkt te komen. De Woonbond denkt niet dat die doorstroming er met deze maatregelen komt. Geïnteresseerden voor een aanleunwoning kunnen contact opnemen met: > Meander Wonen St. Pieterstraat 143, Kerkrade telefoon (045) In de particuliere huursector verhuren enkele beleggers in Kerkrade woningen. De kantooradressen: DOS vastgoedmanagement Bassin 116, Maastricht telefoon (043) Vesteda Plein , Maastricht Postbus BE Maastricht telefoon (043) Gevolgen van het bezuinigingsakkoord voor huurders De huursector wordt aangeslagen met een extra huurverhoging en een heffing. Dit beperkt zowel de koopkracht van huurders als de investeringscapaciteit van verhuurders. Doorstromers en starters worden geconfronteerd met fors hogere huren, omdat de huurprijs van vrijgekomen woningen sterk wordt opgetrokken. Uit onderzoek van de Woonbond blijkt dat de streefhuren (van vrijkomende woningen) maar liefst 13% boven de gemiddelde huren liggen. Door de zgn. Donnerpunten zal dit percentage de komende jaren nog hoger liggen. Om de problemen op de woningmarkt op te lossen is een integrale aanpak nodig, waarbij huren en kopen gelijkwaardig worden behandeld. Zonder dat lukt het nooit om de woningmarkt vlot te trekken, aldus Woonbondwoordvoerder Hans Roseboom.

4 6 Koepelrond Koepelrond 7 De woonlasten stijgen en de woningnood in de sociale huursector wordt groter, ook in Parkstad. Maar de werkloosheid stijgt, ondernemers gaan failliet, de lonen zijn bevroren en uitkeringen worden al vele jaren laag gehouden. Gevolg: toenemende betalingsproblemen, schulden en vooral steeds langere wachtlijsten voor een sociale huurwoning. Ook in Parkstad komen steeds vaker deze signalen naar voren. Politici en corporatiebazen slagen er niet in om de toenemende woningkrimp in Parkstad effectief op te lossen. Steeds duidelijker wordt de strategie waarin winstbelangen prevaleren en waarbij sociale huisvesting plaats moet maken voor dure huur- en koopwoningen. De afbraak in Parkstad vindt alleen in de sociale goedkopere segmenten plaats. De afbraak van de sociale huisvesting begon in de jaren negentig. De sociale woningbouw moest marktconform worden georganiseerd. In feite werd de weg vrijgemaakt voor privatisering van gemeenschappelijk huizenbezit. De verenigingsstructuur van de corporaties verdween. De huurders die als leden van de woningbouwvereniging het beleid konden bepalen verloren zo hun (Ingezonden stuk) De sociale volkshuisvesting is de nieuwe melkkoe! zeggenschap. Commerciële belangen kregen greep op de corporatie. Salarissen voor directeuren zijn opgelopen tot een kwart miljoen euro per jaar. Er wordt geïnvesteerd in projecten die niets meer met sociale huisvesting te maken hebben. Op de agenda staat de bouw van dure huur- en koopwoningen. Stap voor stap wordt de erfenis van de sociale huisvesting afgebroken. Sociale huurwoningen die vaak allang zijn afgeschreven worden tegen woeke r- prijzen verkocht. Ook worden woningen samengevoegd of duur gerenoveerd, waarna de huur flink kan worden verhoogd. Om ruimte te winnen voor dure nieuwbouw ondersteunen de corporaties sloop van goede sociale huurwoningen. Om de weerstand van bewoners te breken wordt een strategie van verdeel en heers toegepast. Verhuizen wordt als onvermijdelijk voorgesteld. Vaak is sprake van achterstallig onderhoud. Het recht waarbij de bewoners gemeenschappelijk het sloop- of renovatieplan kunnen afwijzen wordt niet benadrukt, als het al wordt genoemd. De vaste huurders worden individueel benaderd en op hun persoonlijke gewin aangesproken. In feite worden bewoners een na de ander uitgekocht, verleid met een voorrangspositie van stadsvernieuwingsurgent om elders in een sociale huurwoning te kunnen wonen en een verhuiskostenvergoeding van vijfduizend euro. Dit ondermijnt de rechtspositie van de vaste huurders die niet willen verhuizen doordat gemeenschappelijk protest steeds moeilijker wordt. En sociale huisvesting verdwijnt. Met instemming van de afzonderlijke bewoners is dat minder pijnlijk. Dat de wachtlijsten langer worden is dan niet het probleem van de vertrekkende bewoner, maar wel van die duizenden woningzoekenden, die door grootschalige herhuisvesting nog langer moeten wachten of überhaupt niet meer aan de beurt komen. Scheefwonen is ook een fabel! Sinds staatssecretaris Heerma in 1989 opmerkte dat de mensen moeten wonen naar hun inkomen en wie dat niet doet scheef woont, is het opvallend hoe vaak dit standpunt nadien is herhaald om een strategie van stijgende woonlasten geaccepteerd te krijgen. Voor huurders met midden- en hogere inkomens is bepaald dat zij in dure huuren koopwoningen moeten gaan wonen. Zij die weigeren daarheen te verhuizen worden als scheefwoners gestigmatiseerd. Er wordt gedaan alsof het gedrag van deze onwillige huurders de oorzaak is van de woningnood bij woningzoekenden met een laag inkomen. Want, zo wordt steeds gezegd, doordat zij niet doorstromen naar een dure huurof koopwoning houden zij een sociale huurwoning bezet waar woningzoekenden met lagere inkomens voor in de rij staan. Zo n verwijt is effectief om mensen een schuldgevoel aan te praten en huurders tegen elkaar op te zetten, maar historisch gezien is het volstrekt ongefundeerd. Vanaf het ontstaan van de sociale woningbouw hebben er altijd mensen met middeninkomens in de sociale huurwoningen gewoond. Sociale huisvesting was er voor de laagstbetaalden, maar zeer zeker ook voor de modale inkomens. Overigens, de suggestie dat woningzoekenden met lage inkomens geholpen zouden zijn met het vertrek van huurders met midden- en hogere inkomens is absoluut onjuist als het plan is de woning te verkopen, te slopen of de huren fors te verhogen zoals dit kabinet voorstelt. De wachtrij voor een sociale huurwoning wordt daardoor nog langer, omdat de voorraad sociale huurwoningen kleiner wordt gemaakt, door die verkoop, sloop of duurdere huren. Het doorstroomprobleem bestaat niet. Ondertussen worden de huren verhoogd, sociale huurwoningen gesloopt, op de huursubsidie gekort, de bestaande sociale huisvesting afgebroken, met een enorme schaarste aan betaalbare woonruimte als resultaat. Uiteindelijk kunnen woningzoekenden geen kant meer op. Door pure nood gedwongen hebben zij geen andere keus. Een zware hypotheeklast of een dure huur is het enige wat overblijft. Maar de behoefte aan sociale huisvesting wordt er niet minder om, door stijgende woonlasten wordt de woningnood nog groter. Als we zo doorgaan, stevenen we af op een sociale ramp. In de eerste plaats worden de mensen met het minste geld hiervan het slachtoffer. Maar uiteindelijk worden wij daar allemaal slechter van, omdat het sociale klimaat volledig naar de knoppen gaat. De rijken worden rijker, de armen armer, ongelijkheid tussen mensen wordt groter gemaakt. Hierdoor ontstaat meer strijd, meer tegenstelling, onbegrip, vervreemding. Hebben we een andere keus dan het roer fundamenteel omgooien? Om de problemen niet te verergeren dient de afbraak van de sociale huisvesting onmiddellijk te worden stopgezet. En laten we dan beginnen met echte oplossingen!!! Pascal Kockelkorn voorzitter HBV St. Pietersrade. Vragen van aan de woonbond huurders kan de verhuurder zomaar mijn borg aanspreken? Is het de verhuurder toegestaan om in de woning gebreken te verhelpen als de huurder verhuist en de kosten daarvan op de waarborgsom in te houden? Ik huur ruim vier jaar van een particuliere verhuurder. Over drie maanden verhuis ik naar een goedkopere huurwoning. Bij aanvang van de huur heb ik een borg betaald van twee maanden huur, oftewel Nu ik verhuis zijn er een aantal gebreken. Er zit schimmel op de binnenmuren, de inbouwkoelkast en vriezer van ongeveer 20 jaar oud functioneren niet optimaal, e v e n m i n als de even oude ingebouwde keramische kookplaten. Beide problemen heb ik de verhuurder ook gemeld. Zijn dit za- ken die hij op mij kan verhalen en waarvoor hij mijn borg kan aanspreken? Nee. De waarborgsom is bedoeld voor het verrekenen van eventuele huurachterstand die u zou hebben of om andere betalingsverplichtingen die u niet zou zijn nagekomen alsnog te kunnen incasseren. Verder mag de verhuurder de waarborgsom a anspreken als u (herstel)werkzaamheden die bij verhuizing wettelijk voor uw rekening komen niet zou hebben uitgevoerd, ondanks dat de verhuurder die in het (voor)inspectierapport van u heeft verlangd en hij u een redelijke termijn heeft gegeven om die werkzaamheden zelf uit te voeren. De door u genoemde problemen, zoals schimmel op de muren en wegens ouderdom niet optimaal functionerende inbouwapparatuur, zijn gebreken waarvan het herstel wettelijk niet voor uw rekening komt. Dit behoort, inclusief de ermee gemoeide kosten, tot de verantwoordelijkheden van de verhuurder. De werkzaamheden betreffen namelijk niet het verrichten van kleine herstellingen die wettelijk voor rekening van de huurder zijn. Ook gaat het niet om gebreken die door uw toedoen zijn ontstaan. En dan, zoals gezegd, is de verhuurder aansprakelijk. herstelkosten niet inhouden op waarborgsom De verhuurder mag de herstelkosten voor het oplossen van het schimmelprobleem en het repareren of vernieuwen van de versleten inbouwapparatuur dus niet inhouden op uw waarborgsom, ook niet als hij in het (voor)inspectierapport zou hebben opgenomen dat u deze werkzaamheden dient uit te voeren. Houdt hij uw borg toch (gedeeltelijk) in, dat dient u daartegen schriftelijk bezwaar te maken en (het resterende deel van) uw waarborgsom alsnog op te eisen. Foto: Jos Reinders

5 8 Koepelrond Huurders enthousiast over zonnepanelen Huurders worden steeds enthousiaster over zonnepanelen. Dat bleek tijdens de drukbezochte Woonbondstudiemiddag Zonnepanelen voor huurders: zo geregeld? op zaterdag 12 mei in Utrecht. Zonnepanelen zijn namelijk goed voor het milieu én voor de portemonnee. Hoe zeer het onderwerp leeft bij huurders bleek wel uit het feit dat de studiemiddag in een mum van tijd was volgeboekt. De Woonbond heeft daarom besloten een tweede (gratis) studiemiddag te houden, op zaterdagmiddag 9 juni in Utrecht. Geert-Jan Persoon, adviseur woningkwaliteit van de Woonbond, legde uit waarom zonnepanelen zo populair geworden zijn. Ze worden steeds goedkoper en ze zijn simpel te plaatsen. Op een dak van een doorzonwoning passen zo n twaalf zonnepanelen, die via een omvormer (die gelijkstroom omzet in wisselstroom) jaarlijks zo n kilowattuur aan stroom leveren, afhankelijk van de ligging en hoek van het dak. Dat scheelt toch al gauw 400 per jaar aan stroomkosten. Bij een investering van lijkt een terugverdientijd van 14 jaar lang, maar een rendement van 7 procent per jaar op je investering is heel hoog. Zeker als je dat vergelijkt met de huidige rente op een spaarrekening. Doet een huurder het individueel dan heeft hij wel toestemming van zijn verhuurder nodig. Collectief is voordeliger Nog veel voordeliger wordt het als de verhuurder zonnepanelen collectief plaatst. Huurdersvereniging Steeds Rianter Wonen uit Steenbergen kwam met een mooi voorbeeld. Zij heeft met de verhuurder afgesproken dat huurders 11 per maand netto besparen op hun woonlasten door gebruik te maken van zonne-energie. Hans Veldman van corporatie De Woonmensen uit Apeldoorn liet zien hoe, in goed overleg met de bewoners, een complex van 113 eengezinswoningen op dit moment wordt gerenoveerd en tegelijkertijd wordt voorzien van esthetische mooie zwarte zonnepanelen. Uitgangspunt is dat de huurverhoging nooit meer dan de helft bedraagt van de besparing door de isolatiemaatregelen en de zonnepanelen. Martin van Zeist van de huurdersvereniging toonde zich namens de bewoners enthousiast over het initiatief van De Woonmensen. project Zonnig huren René van Genugten van Aedes, vereniging van woningcorporaties, vertelde over het grootscheepse onderzoek Zonnig huren dat momenteel plaatsvindt over de mogelijkheden voor grootschalige toepassing van zonnepanelen in de huurwoningenvoorraad. Voorlopig doen er 31 corporaties mee, die bij elkaar ééngezinswoningen, verdeeld over 200 complexen, van zonnepanelen willen voorzien. surf ook eens naar... Bent u geïnteresseerd in onderstaande onderwerpen? grootschalige toepassing zonne-energie Dankzij de grootschalige toepassing van zonnepanelen is sprake van een uniek project. de oplevering van de modelwoning Op 21 december 2011 is de eerste modelwoning feestelijk geopend. Surf dan eens naar kopiëren Bij De Koepel Iedere dinsdag- en donderdagmorgen is er een kantoorbezetting van tot uur. Daarnaast bestaat donderdag tussen en uur gelegenheid tot kopiëren. Verder volgens telefonische afspraak. Indien niemand op het kantoor aanwezig is, bellen met de heer W. Pekel, telefoon (045) De kosten bedragen voor (80 gr. papier) enkelzijdig A4 0,07 dubbelzijdig A4 0,13 enkelzijdig A3 0,13 dubbelzijdig A3 0,18 Kopiëren op dikker papier en/of in kleur is tegen meerprijs ook mogelijk. Voor kopieerwerk in aantallen groter dan 200 stuks kunnen over de kostprijs afspraken gemaakt worden. De mogelijkheid voor sorteren bestaat ook.

Meer huur voor minder huis. Gereguleerde huren in de commerciële sector

Meer huur voor minder huis. Gereguleerde huren in de commerciële sector Meer huur voor minder huis Gereguleerde huren in de commerciële sector Gereguleerde huren in de commerciële sector Meer huur voor minder huis AANLEIDING Corporaties en commerciële verhuurders bieden beiden

Nadere informatie

Publicaties Stadsdeelbestuur 2010

Publicaties Stadsdeelbestuur 2010 Publicaties Stadsdeelbestuur 2010 Stadsdeelraad Vergaderstukken/raadsvoorstellen 28 september 2010-r Voorstel van Raadsleden Van Lissum en De Meij (VVD) over Effecten van Europese maatregel voor huishoudens

Nadere informatie

Nieuws. Jaarlijkse uitgave. Huurverhoging. Uitleg en achtergronden Wat betekent het voor u? Zo werkt het De meest gestelde vragen En meer...

Nieuws. Jaarlijkse uitgave. Huurverhoging. Uitleg en achtergronden Wat betekent het voor u? Zo werkt het De meest gestelde vragen En meer... Nieuws Jaarlijkse uitgave Huurverhoging Uitleg en achtergronden Wat betekent het voor u? Zo werkt het De meest gestelde vragen En meer... Info Algemeen Postbus 1502 320 BA Oud-Beijerland Lamborghinilaan

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 september 2015

Nieuwsflits 16 september 2015 reacties@hbvzflats.nl Gisteren, op de derde dinsdag van september maakte het Kabinet zijn beleidsvoornemens voor het komende jaar (en de jaren daarna) bekend. In de Rijksbegroting 2016 is over (de te sturen

Nadere informatie

Huur beleid Ru t te II. Een overzicht van de impact. van het huidige huurbeleid op huurders, woningzoekenden en de huursector.

Huur beleid Ru t te II. Een overzicht van de impact. van het huidige huurbeleid op huurders, woningzoekenden en de huursector. Huur beleid Ru t te II Een overzicht van de impact van het huidige huurbeleid op huurders, woningzoekenden en de huursector. Januari 2015 Inleiding De huren zijn de afgelopen twee jaar fors gestegen.

Nadere informatie

Om de woonlastenmonitor op te kunnen stellen, was een inventarisatie van kerngegevens

Om de woonlastenmonitor op te kunnen stellen, was een inventarisatie van kerngegevens jaargang 15 nr. 5 oktober 2011 Colofon KoepelRond is het infoblad van de vereniging Kerkraadse Huurdersfederatie De Koepel KoepelRond verschijnt 6 keer per jaar en wordt verspreid onder de kaderleden van

Nadere informatie

Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst

Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst Op 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet ingegaan. U leest hier wat deze nieuwe wet mogelijk voor u betekent. We hebben de

Nadere informatie

Uitleg over het hoe en waarom van de jaarlijkse huuraanpassing.

Uitleg over het hoe en waarom van de jaarlijkse huuraanpassing. 1 Huuraanpassing 2017 Uitleg over het hoe en waarom van de jaarlijkse huuraanpassing. Huuraanpassing 2017 Deze brochure hoort bij de brief met het voorstel voor aanpassing van de huur voor uw woning. Inhoud

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over WoonEnergie

Vragen en antwoorden over WoonEnergie Vragen en antwoorden over WoonEnergie Hier vindt u vragen en antwoorden over de volgende thema s: - Vragen over WoonEnergie en hun aanbod - Vragen over klant worden, het contract en contactgegevens - Vragen

Nadere informatie

Huurverhoging 2015. Over het hoe en waarom van de huurverhoging

Huurverhoging 2015. Over het hoe en waarom van de huurverhoging Huurverhoging 2015 Over het hoe en waarom van de huurverhoging 2 3 Inhoud 1 Spelregels 4 2 Wat doet Rochdale met de huuropbrengst? 8 3 Bezwaar tegen de huurverhoging 10 4 Huurtoeslag en inkomensdaling

Nadere informatie

Koepel alleen verder met woonlastenmonitor

Koepel alleen verder met woonlastenmonitor jaargang 18 nr. 3 augustus 2014 Colofon KoepelRond is het infoblad van de vereniging Kerkraadse Huurdersfederatie De Koepel KoepelRond verschijnt 6 keer per jaar en wordt verspreid onder de kaderleden

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Uw kenmerk 2016Z01227

Nadere informatie

A-flat Bleijerheide. Colofon

A-flat Bleijerheide. Colofon jaargang 16 nr. 4 augustus 2012 Colofon KoepelRond is het infoblad van de vereniging Kerkraadse Huurdersfederatie De Koepel KoepelRond verschijnt 6 keer per jaar en wordt verspreid onder de kaderleden

Nadere informatie

Digitaal Panel Energiebesparing en betaalbaarheid

Digitaal Panel Energiebesparing en betaalbaarheid Digitaal Panel Energiebesparing en betaalbaarheid Huurdersplatform Palladion Gerard Jager Jurriën Schuurman Oktober 2014 1 Inhoudsopgave Achtergrond en doel onderzoek (3) Conclusies en aanbevelingen (4)

Nadere informatie

Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen

Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen A) WONINGWET: ALGEMEEN 1. Wat is de nieuwe Woningwet? De nieuwe Woningwet geeft nieuwe regels voor de sociale huursector. Met de herziening wil de overheid

Nadere informatie

VERHALEN ACHTER DE CIJFERS

VERHALEN ACHTER DE CIJFERS VERHALEN ACHTER DE CIJFERS Sadet Karabulut, Tweede Kamerlid Eva de Bakker, beleidsmedewerker April 2015 2 INHOUD INHOUD Inleiding 4 Huurverhogingen 5 Het onderzoek 6 De resultaten 7 Voorstellen 9 Bijlage:

Nadere informatie

DE ERKEND HYPOTHECAIR PLANNER INFORMEERT U GRAAG OVER: Uw woning huren of kopen?

DE ERKEND HYPOTHECAIR PLANNER INFORMEERT U GRAAG OVER: Uw woning huren of kopen? DE ERKEND HYPOTHECAIR PLANNER INFORMEERT U GRAAG OVER: Uw woning huren of kopen? 1 Met de vraag 'Een huis kopen of een huis huren?' kunt u op verschillende momenten in uw leven te maken krijgen. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

J.R.KOSTER Voltastraat 40 1221 GE Hilversum Tel. 035-6830105 jr.koster@tiscali.nl

J.R.KOSTER Voltastraat 40 1221 GE Hilversum Tel. 035-6830105 jr.koster@tiscali.nl J.R.KOSTER Voltastraat 40 1221 GE Hilversum Tel. 035-6830105 jr.koster@tiscali.nl 12-01-2006 Geachte heer of mevrouw, Aan: minister S.M. Dekker, ministerie van VROM, minister drs. J.Zalm, ministerie van

Nadere informatie

TE WOON Kopen of huren? U kiest!

TE WOON Kopen of huren? U kiest! TE WOON Kopen of huren? U kiest! Goed Wonen Zederik wil graag meer keuzemogelijkheden bieden voor haar klanten. Kopen of huren van dezelfde woning? Dat bepaalt u zelf! U kunt hierbij kiezen uit vier mogelijkheden:

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de huurverhoging 2014

Veelgestelde vragen over de huurverhoging 2014 Veelgestelde vragen over de huurverhoging 2014 Wat is de 'inkomensafhankelijke huurverhoging'? De regering wil graag dat de woningmarkt beter doorstroomt en dat er minder mensen scheefwonen (mensen met

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG

VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG HUURPRIJS 1.1. HOE HOOG WORDT MIJN HUURPRIJS BIJ MODERNISERING? Wij gaan met u in gesprek over de mogelijkheden bij modernisering. Een aantal maatregelen

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de huurverhoging 2016

Veelgestelde vragen over de huurverhoging 2016 Veelgestelde vragen over de huurverhoging 2016 Wat is de 'inkomensafhankelijke huurverhoging'? De regering wil graag dat de woningmarkt beter doorstroomt en dat er minder mensen scheefwonen (mensen met

Nadere informatie

VIJF KEUZES VOOR DE BEWONERS VAN DE GROENE WONINGEN IN DE ZEEHELDENBUURT

VIJF KEUZES VOOR DE BEWONERS VAN DE GROENE WONINGEN IN DE ZEEHELDENBUURT VIJF KEUZES VOOR DE BEWONERS VAN DE GROENE WONINGEN IN DE ZEEHELDENBUURT Beste bewoner, In dit boekje leest u welke vijf keuzes u heeft als bewoner van de te slopen woningen in de Zeeheldenbuurt. Mocht

Nadere informatie

Veel gestelde vragen Huurverhoging 2017

Veel gestelde vragen Huurverhoging 2017 Veel gestelde vragen Huurverhoging 2017 GroenWest heeft de antwoorden op een aantal veel gestelde vragen voor u op een rij gezet. De vragen zijn onderverdeeld in de volgende onderwerpen: Algemeen Inkomensverklaring

Nadere informatie

VOORBEELD. Woningwaarderingsstelsel 2015. Tekst en uitleg voor huurdersorganisaties. over het vernieuwde Puntenstelsel. Eerste druk, oktober 2015

VOORBEELD. Woningwaarderingsstelsel 2015. Tekst en uitleg voor huurdersorganisaties. over het vernieuwde Puntenstelsel. Eerste druk, oktober 2015 Woningwaarderingsstelsel 2015 Tekst en uitleg voor huurdersorganisaties over het vernieuwde Puntenstelsel Eerste druk, oktober 2015 WONINGWAARDERINGSSTELSEL 2015 Eerste druk, oktober 2015 2015 Nederlandse

Nadere informatie

Huurverhoging 2016. Uitleg over het hoe en waarom van de jaarlijkse huurverhoging.

Huurverhoging 2016. Uitleg over het hoe en waarom van de jaarlijkse huurverhoging. 1 Huurverhoging 2016 Uitleg over het hoe en waarom van de jaarlijkse huurverhoging. Huurverhoging 2016 Met behulp van deze informatie, kunt u nagaan hoe het huurverhogingspercentage voor uw woning is bepaald.

Nadere informatie

Een huurwoning kopen. Uw eigen huis kopen van Leystromen

Een huurwoning kopen. Uw eigen huis kopen van Leystromen Een huurwoning kopen Uw eigen huis kopen van Leystromen U huurt een woning van Leystromen, maar heeft u er wel eens aan gedacht om uw woning te kopen? Wij bieden regelmatig huurwoningen te koop aan. En

Nadere informatie

Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst

Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst Op 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet ingegaan. U leest hier wat deze nieuwe wet mogelijk voor u betekent. We hebben de

Nadere informatie

open +verk kopen eigen huis maga eigen hu is maga i z ne september 2014 ne septem

open +verk kopen eigen huis maga eigen hu is maga i z ne september 2014 ne septem kopen+verkopen 52 eigen huis magazine september 2014 Scheiden wordt (te) duur voor huisbezitter Bij elkaar blijven voor de hypotheek Sinds de crisis op de woningmarkt, is scheiden toch al naar en duur

Nadere informatie

Sociaal plan Warmunda

Sociaal plan Warmunda Sociaal plan Warmunda 1. Wat is een sociaal plan 3 2. Algemeen 2.1 Partijen. 3 2.2 Startdatum herhuisvesting: de peildatum.. 3 2.3 Huisbezoeken.. 3 3. Verhuizen/herhuisvesting 3.1 Algemeen... 3 3.2 Verhuizen

Nadere informatie

Verkoop door woningcorporaties

Verkoop door woningcorporaties 34 Afspraken over verkoop van sociale huurwoningen Sinds 1998 worden in Amsterdam sociale huurwoningen verkocht. Aanleiding was de sterk veranderde samenstelling en woningbehoefte van de Amsterdamse bevolking.

Nadere informatie

Wanneer u gaat verhuizen Het opzeggen van de huurovereenkomst

Wanneer u gaat verhuizen Het opzeggen van de huurovereenkomst Wanneer u gaat verhuizen Het opzeggen van de huurovereenkomst Woon zoals u wilt Wanneer u gaat verhuizen Bij een verhuizing komt heel wat kijken: uw huurovereenkomst opzeggen, uw nieuwe en misschien ook

Nadere informatie

Brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst

Brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst 27926 Huurbeleid Nr. 216 Herdruk 1 Brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 maart 2014 Hierbij doe ik u het volgende toekomen:

Nadere informatie

meestgestelde vragen huurverhoging

meestgestelde vragen huurverhoging HOE HOOG MAG DE HUURVERHOGING ZIJN? WAAROM IS DE HUURVERHOGING VAN MERCATUS AFHANKELIJK VAN HET INKOMEN? WAAROM IS DE HUURVERHOGING NIET VOOR IEDEREEN GELIJK? HOE KAN HET DAT DE HUURPRIJS VOOR DEZELFDE

Nadere informatie

Vraag 1 Wat is uw reactie op het artikel Corporaties zoeken geld om heffing Rijk te betalen. Sociale huurwoningen fors duurder geworden?

Vraag 1 Wat is uw reactie op het artikel Corporaties zoeken geld om heffing Rijk te betalen. Sociale huurwoningen fors duurder geworden? 2014Z05130 Vragen van het lid Paulus Jansen (SP) aan de minister voor Wonen en Rijksdienst over woningcorporaties die de huurprijs van sociale huurwoningen fors verhogen (ingezonden 20 maart 2014). Vraag

Nadere informatie

Voorwaarden voor de verhuur van uw woning.

Voorwaarden voor de verhuur van uw woning. Voorwaarden voor de verhuur van uw woning. In dit document vind u informatie en voorwaarden waar u aan moet voldoen bij de verhuur van uw woning. * Wanneer mag u uw woning verhuren? * Vergunning Gemeente

Nadere informatie

Huurbeleid. Verandert mijn huurprijs in 2016? Uitleg over ons huurbeleid

Huurbeleid. Verandert mijn huurprijs in 2016? Uitleg over ons huurbeleid Huurbeleid Verandert mijn huurprijs in 2016? Uitleg over ons huurbeleid Voor een groot deel van de huurders van Wonen Zuid verandert de huurprijs per 1 juli 2016. Hierover willen wij u goed informeren.

Nadere informatie

Nieuwsbrief najaar 2015

Nieuwsbrief najaar 2015 Nieuwsbrief najaar 2015 Velen van u zullen gemerkt hebben dat de woningen aan de Purmerlaan een metamorfose hebben ondergaan. In de vorige nieuwsbrief hebben we hier bij stilgestaan. Ondertussen zijn de

Nadere informatie

Sociaal Plan bewoners Spatter/Fortuin de belangrijkste zaken puntsgewijs voor u op een rij gezet

Sociaal Plan bewoners Spatter/Fortuin de belangrijkste zaken puntsgewijs voor u op een rij gezet Sociaal Plan bewoners Spatter/Fortuin de belangrijkste zaken puntsgewijs voor u op een rij gezet Uw flat aan de Spatter- en Fortuinstraat wordt gesloopt en er komt nieuwbouw voor in de plaats. Als bewoner

Nadere informatie

I n f o r m a t i e o v e r H u u r, H u u r z e k e r e n H u u r v a s t. Huur, Huurzeker en Huurvast

I n f o r m a t i e o v e r H u u r, H u u r z e k e r e n H u u r v a s t. Huur, Huurzeker en Huurvast I n f o r m a t i e o v e r H u u r, H u u r z e k e r e n H u u r v a s t Huur, Huurzeker en Huurvast Meerkeuzewoning Woningstichting Nijkerk is een vooruitstrevende woningcorporatie die haar klanten

Nadere informatie

Veel gestelde vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke huurverhoging per 1 juli 2015

Veel gestelde vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke huurverhoging per 1 juli 2015 Veel gestelde vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke huurverhoging per 1 juli 2015 Algemeen Hierna zijn veel gestelde vragen gerubriceerd in de volgende vijf categorieën: a. Huurverhoging b.

Nadere informatie

2) Wanneer gaan de verschillende maatregelen in? Per 1 januari 2013

2) Wanneer gaan de verschillende maatregelen in? Per 1 januari 2013 Oktober 2012 Nieuws hypotheekrenteaftrek Zoals het er nu voorstaat zal er vanaf 2013 alleen aftrek worden genoten voor hypotheekrente bij minimaal een annuïtaire aflossing. Op dit moment mag je nog de

Nadere informatie

Inhoud. amsterdam woon. inhoud

Inhoud. amsterdam woon. inhoud Afspraken over verkoop van sociale huurwoningen Sinds 1998 worden in Amsterdam sociale huurwoningen verkocht. Aanleiding was de sterk veranderde samenstelling en woningbehoefte van de Amsterdamse bevolking.

Nadere informatie

Draagvlak voor het regeerakkoord: woningmarkt. Flitspeiling in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Draagvlak voor het regeerakkoord: woningmarkt. Flitspeiling in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Draagvlak voor het regeerakkoord: woningmarkt Flitspeiling in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Inhoudsopgave 1. Samenvatting 2. Resultaten Flitspeiling Draagvlak

Nadere informatie

Overheidsmaatregelen Zesde peiling Huurderspanel Woonwaard

Overheidsmaatregelen Zesde peiling Huurderspanel Woonwaard Overheidsmaatregelen Zesde peiling Huurderspanel Woonwaard Woonwaard December 2013 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer

Nadere informatie

Huurders belang bij WOZ-waarde woning

Huurders belang bij WOZ-waarde woning jaargang 19 nr. 4 AUGUSTUS 2015 Colofon KoepelRond is het infoblad van de vereniging Kerkraadse Huurdersfederatie De Koepel KoepelRond verschijnt 6 keer per jaar en wordt verspreid onder de kaderleden

Nadere informatie

Veelgestelde vragen huurverhoging 2016

Veelgestelde vragen huurverhoging 2016 Veelgestelde vragen huurverhoging 2016 1. Wat is de door Plavei vastgestelde huurverhoging voor sociale huurwoningen? 2. Wat is wettelijk gezien de maximale huurverhoging? 3. De huurverhoging is voor een

Nadere informatie

Back to the future. Goed Wonen Special Woningwet 2015

Back to the future. Goed Wonen Special Woningwet 2015 Back to the future Goed Wonen Special Woningwet 2015 De Woningwet 2015 geeft duidelijke spelregels voor de sociale huursector. In deze special van Goed Wonen leggen we uit wat er verandert, wat we als

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad. A. de Zeeuw. a.de.zeeuw@amsterdam.nl

Aan de gemeenteraad. A. de Zeeuw. a.de.zeeuw@amsterdam.nl Bezoekadres Stadhuis, Amstel 1 1011 PN AMSTERDAM Postbus 202 1000 AE AMSTERDAM Telefoon 020 552 2900 Fax 020 552 3223 www.amsterdam.n College van B&W Retouradres: B&W, Postbus 202, 1000 AE AMSTERDAM Aan

Nadere informatie

Een eigen huis. mogelijkheden voor kopen of huren

Een eigen huis. mogelijkheden voor kopen of huren Een eigen huis mogelijkheden voor kopen of huren Een woning kopen of huren? Verschillende verantwoordelijkheden Wilt u een woning kopen of een woning huren? Dat is een afweging die u maakt. Een van de

Nadere informatie

HOE VIND JE EEN HUIS OP TERSCHELLING?

HOE VIND JE EEN HUIS OP TERSCHELLING? HOE VIND JE EEN HUIS OP TERSCHELLING? HOE VIND JE EEN HUIS OP TERSCHELLING? Dat is niet zo eenvoudig. Zoals je vast wel weet, is de vraag naar (sociale) huurwoningen groter dan het aanbod. Zeker op Terschelling.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 27 926 Huurbeleid Nr. 216 HERDRUK 1 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

Woningstichting Eigen Haard t.a.v.: mw. E. Heidrich Postbus JB Amsterdam. Betreft: Notitie Betaalbaarheid Huren. Amsterdam, 3 december 2014

Woningstichting Eigen Haard t.a.v.: mw. E. Heidrich Postbus JB Amsterdam. Betreft: Notitie Betaalbaarheid Huren. Amsterdam, 3 december 2014 Woningstichting Eigen Haard t.a.v.: mw. E. Heidrich Postbus 67065 1060 JB Amsterdam Betreft: Notitie Betaalbaarheid Huren Amsterdam, 3 december 2014 Geachte mevrouw Heidrich/Beste Elke, Bijgaand ontvang

Nadere informatie

Resolutie Corporatiesector

Resolutie Corporatiesector Resolutie Corporatiesector Indiener: Woordvoerder: Auteurs: David Struik (PC Wonen en Ruimtelijke Ordening) David Struik (PC Wonen en Ruimtelijke Ordening) Maarten van t Hek, Paul Le Doux, David Struik,

Nadere informatie

A l l e v a r i a n t e n v a n d e m e e r k e u z e w o n i n g. b i j W o n i n g s t i c h t i n g N i j k e r k. Algemene informatie

A l l e v a r i a n t e n v a n d e m e e r k e u z e w o n i n g. b i j W o n i n g s t i c h t i n g N i j k e r k. Algemene informatie A l l e v a r i a n t e n v a n d e m e e r k e u z e w o n i n g b i j W o n i n g s t i c h t i n g N i j k e r k Algemene informatie Meerkeuzewoning bij Woningstichting Nijkerk Woningstichting Nijkerk

Nadere informatie

9,65 x 15,8 mm. Oranjebuurt. 4,9 x 5,25 mm. bewonersbijeenkomst 16 oktober 2013, 19.30 uur in de Drijvershof

9,65 x 15,8 mm. Oranjebuurt. 4,9 x 5,25 mm. bewonersbijeenkomst 16 oktober 2013, 19.30 uur in de Drijvershof 9,65 x 15,8 mm Oranjebuurt 4,9 x 5,25 mm bewonersbijeenkomst 16 oktober 2013, 19.30 uur in de Drijvershof Bewonersbijeenkomst, woensdag 16 oktober 2013 om 19.30 uur in de Drijvershof. Aanwezigen: Namens

Nadere informatie

Starterslening Utrecht Financiële handreiking aan starters op de Utrechtse (koop)woningmarkt.

Starterslening Utrecht Financiële handreiking aan starters op de Utrechtse (koop)woningmarkt. Starterslening Utrecht Financiële handreiking aan starters op de Utrechtse (koop)woningmarkt. De gemeente wil het huurders gemakkelijker maken om in Utrecht een woning te kopen. Met het verstrekken van

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag

Nadere informatie

Huurinformatie Bijlage bij de huuraanzegging van 2013

Huurinformatie Bijlage bij de huuraanzegging van 2013 Huurinformatie Bijlage bij de huuraanzegging van 2013 Deze bijlage Huurinformatie is een uitgave van Dunavie. In deze bijlage staat informatie over de huurverhoging, huurtoeslag en servicekosten. Meer

Nadere informatie

Gevolgen van Woningwet en Regeerakkoord voor het lokale speelveld

Gevolgen van Woningwet en Regeerakkoord voor het lokale speelveld Gevolgen van Woningwet en Regeerakkoord voor het lokale speelveld Futuraplatform - vrijdag 16 november 2012 Leo Gerrichhauzen Gerrichhauzen en Partners 2012 Van verzelfstandiging naar publieke sturing

Nadere informatie

WANNEER U GAAT VERHUIZEN

WANNEER U GAAT VERHUIZEN WANNEER U GAAT VERHUIZEN Het opzeggen van de huurovereenkomst Woon zoals u wilt WANNEER U GAAT VERHUIZEN DE HUUR OPZEGGEN Bent u van plan te verhuizen, vergeet dan niet de huur van uw woning op te zeggen.

Nadere informatie

Sociaal plan UWOON Per 1 oktober 2013. Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen

Sociaal plan UWOON Per 1 oktober 2013. Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen Sociaal plan UWOON Per 1 oktober 2013 Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Ingrepen en besluitvorming... 4 3. Verhuizen... 6 4. Beheer woning en woonomgeving...

Nadere informatie

Kerst- en Nieuwjaarswens

Kerst- en Nieuwjaarswens jaargang 19 nr. 6 december 2015 Colofon KoepelRond is het infoblad van de vereniging Kerkraadse Huurdersfederatie De Koepel KoepelRond verschijnt 6 keer per jaar en wordt verspreid onder de kaderleden

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN ALLES RONDOM PASSEND TOEWIJZEN

VEELGESTELDE VRAGEN ALLES RONDOM PASSEND TOEWIJZEN VEELGESTELDE VRAGEN ALLES RONDOM PASSEND TOEWIJZEN Passend toewijzen 1. WAT IS PASSEND TOEWIJZEN? Passend toewijzen betekent dat wij bij de toewijzing van een huurwoning rekening houden met uw inkomen,

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag

Nadere informatie

Woning kopen van Kennemer Wonen

Woning kopen van Kennemer Wonen Woning kopen van Kennemer Wonen Ga ik een huis kopen of huren? Dat is een vraag die serieuze aandacht verdient. Kopen heeft voordelen, maar ook nadelen. En dat geldt natuurlijk ook voor huren. In deze

Nadere informatie

Verkoop door woningcorporaties

Verkoop door woningcorporaties 2 14 Ruim 22.000 corporatiewoningen verkocht Vanaf 199 tot en met de eerste helft van 14 hebben de woningcorporaties ruim 22.000 bestaande woningen verkocht aan particulieren. Het aantal verkopen kwam

Nadere informatie

Minister Blok bracht op 8 januari 2014 een werkbezoek aan de Bestaande Wijk van Morgen

Minister Blok bracht op 8 januari 2014 een werkbezoek aan de Bestaande Wijk van Morgen jaargang 18 nr. 1 februari 2014 Colofon KoepelRond is het infoblad van de vereniging Kerkraadse Huurdersfederatie De Koepel KoepelRond verschijnt 6 keer per jaar en wordt verspreid onder de kaderleden

Nadere informatie

HBC Holz HBC Theaterpassage

HBC Holz HBC Theaterpassage JAARVERSLAG 2014 DE ORGANISATIE De lidorganisaties Per 1 januari 2014 waren bij de Huurdersfederatie aangesloten: - de Huurdersvereniging Land van Rode - totaal 3173woningen - de Huurdersraad Kerkrade

Nadere informatie

> Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 200 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Nadere informatie

Gemeente Amersfoort BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Reglement van Orde van de Raad 2011 Docs.nr 4402318

Gemeente Amersfoort BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Reglement van Orde van de Raad 2011 Docs.nr 4402318 Gemeente Amersfoort BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Reglement van Orde van de Raad 2011 Docs.nr 4402318 Nr. 2013-99 Vragen van raadslid Frits Schoenmaker (SP), over Huurverhogingen n.a.v. WSW-rapport,

Nadere informatie

BETAALBAARHEID VAN HUURWONINGEN

BETAALBAARHEID VAN HUURWONINGEN BETAALBAARHEID VAN HUURWONINGEN Peiling Huurderspanel Woonwaard Maart 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer

Nadere informatie

MOGElIjK dankzij KOOP GARANT

MOGElIjK dankzij KOOP GARANT KOPEN MET GARANTIE KleurrijkWonen verkoopt een deel van haar bestaande woningvoorraad. Maar ook nieuwbouwwoningen met Koopgarant. Koopgarant maakt een koop woning haalbaar, betaalbaar en neemt een aantal

Nadere informatie

Sociaal plan Warmunda

Sociaal plan Warmunda Sociaal plan Warmunda 1. Wat is een sociaal plan 3 2. Algemeen 2.1 Partijen. 3 2.2 Startdatum herhuisvesting: de peildatum.. 3 2.3 Huisbezoeken.. 3 3. Verhuizen/herhuisvesting 3.1 Algemeen... 3 3.2 Verhuizen

Nadere informatie

Datum 23 augustus 2011 Betreft Beantwoording schriftelijke kamervragen met kenmerk 2011Z15841 en 2011Z15842

Datum 23 augustus 2011 Betreft Beantwoording schriftelijke kamervragen met kenmerk 2011Z15841 en 2011Z15842 > Retouradres Postbus 20951 2500 EZ Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Cluster Rijnstraat 8 Postbus 20951 2500 EZ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Op naar 2016 samen met U!

Op naar 2016 samen met U! UITGAVE DECEMBER 2015 NUMMER 25 Het jaar 2015 gaat en 2016 komt er aan. Graag maak ik van de mogelijkheid gebruik om eenieder een in alle opzichten goed en gezond 2016 toe te wensen! Wat komt er in 2016

Nadere informatie

Bijlage. Analyse van volledig ingevulde vragenlijsten. Moet tijdelijke verhuur makkelijker worden?

Bijlage. Analyse van volledig ingevulde vragenlijsten. Moet tijdelijke verhuur makkelijker worden? Bijlage Aan : Provinciale Vergaderingen Van : Afdeling Communicatie Betreft : Uitkomsten Digitale Ledenraadpleging Status : Ter kennisname Datum : 23 oktober 2012 Kenmerk : bijlage bij V12.1125 Van maandag

Nadere informatie

Als twee of meer huishoudens met elkaar overeen komen om van woning te ruilen. De verhuurders én de gemeenten moeten hier toestemming voor geven.

Als twee of meer huishoudens met elkaar overeen komen om van woning te ruilen. De verhuurders én de gemeenten moeten hier toestemming voor geven. Woningruil Een woning vinden in deze regio is niet makkelijk. De wachtlijsten zijn vaak lang. Een snellere mogelijkheid om aan een andere huurwoning te komen kan zijn om met iemand van woning te ruilen.

Nadere informatie

Bijlagen bij: Woonagenda Aalsmeer 2016 2020

Bijlagen bij: Woonagenda Aalsmeer 2016 2020 Bijlagen bij: Woonagenda Aalsmeer 2016 2020 Bijlage 1: Vraag en Aanbod woningmarkt Aalsmeer Bijlage 2: Kaart Woningbouwprojecten Bijlage 3: Woonfonds Aalsmeer Bijlage 1: Vraag & aanbod woningmarkt Aalsmeer

Nadere informatie

Initiatiefnota D66: Weg met de wachtlijst! Een nieuwe aanpak om het scheefwonen recht te zetten.

Initiatiefnota D66: Weg met de wachtlijst! Een nieuwe aanpak om het scheefwonen recht te zetten. Initiatiefnota D66: Weg met de wachtlijst! Een nieuwe aanpak om het scheefwonen recht te zetten. Concept 13 juni 2011 Initiatiefnota D66: Weg met de wachtlijst! HET IDEE: SAMENVATTING EN TIMING D66 wil

Nadere informatie

de gemeenten in de regio Alkmaar Woonwaard, Kennemer Wonen, Van Alckmaer, Wooncompagnie en Ymere

de gemeenten in de regio Alkmaar Woonwaard, Kennemer Wonen, Van Alckmaer, Wooncompagnie en Ymere Alkmaar, juni 2014 Aan: Van: de gemeenten in de regio Alkmaar Woonwaard, Kennemer Wonen, Van Alckmaer, Wooncompagnie en Ymere Met deze notitie bieden wij u het rapport Betaalbaar Wonen in de regio Alkmaar

Nadere informatie

jaren is vooral de krimpende bevolking en de gevolgen

jaren is vooral de krimpende bevolking en de gevolgen JAARGANG 12 NR. 4 SEPTEMBER 2008 Colofon Koepel-Rond is het infoblad van de Vereniging Kerkraadse Huurdersfederatie De Koepel Koepel Rond verschijnt 6 keer per jaar en wordt verspreid onder de kaderleden

Nadere informatie

gemeenteraad Leidschendam-Voorburg 2002 van de fractie GBLV inzake Rechtsongelijkheid huurders binnen één wooncomplex

gemeenteraad Leidschendam-Voorburg 2002 van de fractie GBLV inzake Rechtsongelijkheid huurders binnen één wooncomplex Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Datum 29 augustus 2017 Onderwerp Raadsbrief: Beantwoording schriftelijke vragen ex artikel 42 van het Reglement van orde voor de gemeenteraad Leidschendam-Voorburg

Nadere informatie

Waarom is de methode van ANWB Groene Energieveiling effectief en eenvoudig?

Waarom is de methode van ANWB Groene Energieveiling effectief en eenvoudig? Veelgestelde vragen De veilingmethode Waarom is de methode van ANWB Groene Energieveiling effectief en eenvoudig? Het is voor u heel erg weinig moeite om tot een besparing op uw kosten te komen. 1. U schrijft

Nadere informatie

Werkgroep Wonen van start

Werkgroep Wonen van start jaargang 19 nr. 2 april 2015 Colofon KoepelRond is het infoblad van de vereniging Kerkraadse Huurdersfederatie De Koepel KoepelRond verschijnt 6 keer per jaar en wordt verspreid onder de kaderleden van

Nadere informatie

Welkom Lunchdebat Platform31

Welkom Lunchdebat Platform31 Welkom Lunchdebat Platform31 Onder leiding van Anne-Jo Visser (Platform31) 11 oktober 2016 Gesprekspartners - Rien Nagtegaal, directeur stedelijke ontwikkeling gemeente Leiden - Karin van Dreven, directeur

Nadere informatie

Vragen en antwoorden nav bijeenkomst 25 juni en vragen gesteld door bewonerscommissie De Binding

Vragen en antwoorden nav bijeenkomst 25 juni en vragen gesteld door bewonerscommissie De Binding Vragen en antwoorden nav bijeenkomst 25 juni en vragen gesteld door bewonerscommissie De Binding Algemene vragen De vakantieperiode begint nu, kunnen we het niet wat rustiger aan doen, om iedereen de gelegenheid

Nadere informatie

Wonen in je eigen koopwoning. Een woning helemaal van jou? Je koopt hem bij Wonen Zuid!

Wonen in je eigen koopwoning. Een woning helemaal van jou? Je koopt hem bij Wonen Zuid! Wonen in je eigen koopwoning Een woning helemaal van jou? Je koopt hem bij Wonen Zuid! Huren of kopen? Natuurlijk heeft u uw eigen wensen als het gaat om wonen. Wonen Zuid realiseert zich dat als geen

Nadere informatie

Hieronder de vergelijking tussen de annuïteitenhypotheek en de lineaire hypotheek.

Hieronder de vergelijking tussen de annuïteitenhypotheek en de lineaire hypotheek. Hieronder de vergelijking tussen de annuïteitenhypotheek en de lineaire hypotheek. Inleiding: De genoemde vormen zijn voor starters de enige vormen die sinds 01-01-2013 leiden tot renteaftrek. Andere vormen,

Nadere informatie

Huren bij Servatius. Genieten van het leven doe je thuis. Thuis is een huis van Servatius. servatius.nl

Huren bij Servatius. Genieten van het leven doe je thuis. Thuis is een huis van Servatius. servatius.nl Huren bij Servatius Genieten van het leven doe je thuis Thuis is een huis van Servatius Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Als u na het lezen nog vragen of opmerkingen heeft, kunt u terecht

Nadere informatie

Huishoudinkomen Overheid Woongoed GO. Tot en met ,5 % 1,5% Meer dan en minder dan % 2% Meer dan 43.

Huishoudinkomen Overheid Woongoed GO. Tot en met ,5 % 1,5% Meer dan en minder dan % 2% Meer dan 43. Huurverhoging in het algemeen De huurverhoging wordt altijd berekend over de netto huur. Dit is de huur die u voor de woning betaalt zonder de servicekosten. Deze huur mag Woongoed GO elk jaar met een

Nadere informatie

Sociaal Plan Boschveld

Sociaal Plan Boschveld Sociaal Plan Boschveld Wijkvernieuwing fase 1 16 oktober 2006 1 van 6 ZEKERHEID BIJ VERHUIZING Boschveld wordt stap voor stap verbeterd en is over pakweg vijftien tot twintig jaar veranderd. Het gaat om

Nadere informatie

Kado Drielse Missionarissen

Kado Drielse Missionarissen 1 mei 2009 Openingstijden en telefoonnummers: Kado Drielse Missionarissen Openingstijden van ons kantoor: maandag, dinsdag donderdag en vrijdag van 09.00 tot 10.00 uur. Telefonisch zijn we op werkdagen

Nadere informatie

Huur... waar betaalt u precies voor? Alles over uw huurprijs

Huur... waar betaalt u precies voor? Alles over uw huurprijs Huur... waar betaalt u precies voor? Alles over uw huurprijs Netto of bruto? Waarom betaal ik apart servicekosten? Heb ik recht op huurtoeslag? Hoe betaal ik mijn huur? U huurt een woning van ons. Daarvoor

Nadere informatie

afspraken herhuisvesting bij wijkvernieuwing

afspraken herhuisvesting bij wijkvernieuwing afspraken herhuisvesting bij wijkvernieuwing contact Beukenlaan 3 Hoogezand t 088 20 33 000 Postbus 7104 9701 JC Groningen info@lefier.nl www.lefier.nl inhoudsopgave inleiding 4 1 hoe en wanneer informeren

Nadere informatie

Streefhuren bij Woonstichting Etten-Leur. 1. Inleiding. 2. Hoe komen huurprijzen tot stand. 3. Wat zijn streefhuren. 4. Streefhuren Etten-Leur bij WEL

Streefhuren bij Woonstichting Etten-Leur. 1. Inleiding. 2. Hoe komen huurprijzen tot stand. 3. Wat zijn streefhuren. 4. Streefhuren Etten-Leur bij WEL Streefhuren bij Woonstichting Etten-Leur 1. Inleiding 2. Hoe komen huurprijzen tot stand 3. Wat zijn streefhuren 4. Streefhuren Etten-Leur bij WEL 5. Wensportefeuille 1 1. Inleiding De sociale huurwoningen

Nadere informatie

Onderzoek Inkomensafhankelijke huurverhoging

Onderzoek Inkomensafhankelijke huurverhoging Onderzoek Inkomensafhankelijke huurverhoging 18 april 2014 Over dit onderzoek Aan het onderzoek deden 6.914 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee die in een huurhuis wonen. Hiervan wonen 5.488 mensen

Nadere informatie

Huurverhoging: verzoek om uitspraak

Huurverhoging: verzoek om uitspraak Huurverhoging: verzoek om uitspraak Heeft u een geschil met uw huurder of verhuurder omdat u het samen niet eens wordt over de huurverhoging? Dan kunt u dit formulier invullen en de Huurcommissie vragen

Nadere informatie

Protest tegen extra huurverhoging Tijdens de in maart gehouden Limburgse Provinciale Vergadering van de Nederlandse

Protest tegen extra huurverhoging Tijdens de in maart gehouden Limburgse Provinciale Vergadering van de Nederlandse jaargang 16 nr. 2 april 2012 Colofon KoepelRond is het infoblad van de vereniging Kerkraadse Huurdersfederatie De Koepel KoepelRond verschijnt 6 keer per jaar en wordt verspreid onder de kaderleden van

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2011 2012 33 129 Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (huurverhoging op grond van inkomen) 33 330

Nadere informatie