De doelstelling van het Lokaal Overleg Volkshuisvesting

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De doelstelling van het Lokaal Overleg Volkshuisvesting"

Transcriptie

1 jaargang 14 nr. 3 juni 2010 Colofon Nieuw convenant LOVK KoepelRond is het infoblad van de vereniging Kerkraadse Huurdersfederatie De Koepel KoepelRond verschijnt 6 keer per jaar en wordt verspreid onder de kaderleden van het Kerkraadse huurderswerk. adres redactie Postbus 355, 6460 AJ Kerkrade telefoon (045) (tijdens spreekuren) site De redactie beslist over plaatsing van ingezonden stukken. redactieleden Regina Leue Wim Pekel Leo Crousen Karin Tiedtke Marianne Plag Frans Tiggelman Jan van Weert vormgeving Karin Veldkamp oplage 275 stuks In dit nummer o.a. In 1997 zijn voor de eerste keer afspraken over samenwerking op het gebied van lokale huisvesting vastgelegd in een convenant. Dit convenant werd getekend door de gemeente Kerkrade, de 4 in Kerkrade werkzame woningcorporaties en Huurdersfederatie de Koepel. De doelstelling van het Lokaal Overleg Volkshuisvesting Kerkrade (LOVK) is de samenwerking tussen de partijen te bevorderen en elkaar over en weer te informeren over actuele thema s op het gebied van de lokale volkshuisvesting. Het convenant is al enkele malen verlengd en ook dit jaar was een evaluatie en een verlenging noodzakelijk. In onze editie van KoepelRond van februari j.l. maakten wij reeds melding van de noodzaak van een verlenging van dit convenant. Daarbij merkten wij op, dat wij twijfels hadden over de gelijkwaardige positie van de Koepel tegenover de partners in het lokaal overleg. Tijdens de LOVK-vergadering van 1 april j.l. is onze kritiek uitgebreid besproken. Gezamenlijk werd echter de conclusie getrokken, dat het bestaande convenant een goed convenant is en dat bij een verlenging slechts kleine aanpassingen nodig zijn, omdat tegenwoordig meer nadruk ligt op het provinciale en landelijke volkshuisvestingsbeleid dan op het lokale. Verder sprak ieder de intentie uit om het convenant na te leven, verwachtingen over en weer duidelijk uit te spreken en wordt de Koepel betrokken bij het samenstellen van de agenda. Van dit laatste hebben wij voor het overleg van 3 juni gebruik gemaakt om het opstellen van een gelijkluidend sociaal plan voor alle Kerkraadse corporaties te agenderen. Tijdens deze vergadering hebben de vertegenwoordigers van de convenantpartijen ook een nieuw convenant ondertekend voor de periode Op de foto v.l.n.r.: J. Eurlings (Wonen Zuid), P. Thomas (wethouder RO), G. Logister (Land van Rode), W. Pekel (HF de Koepel) en J. Vinken (Hestiagroep). B. Sievers van Wonen Heuvelsteden was verhinderd. Misplaatste aanval Aedes op zogenaamde scheefwoners... 2 Even voorstellen: Joos Hamer... 5 Federatieberichten... 6 Vraag van huurders aan de Woonbond... 7 NMa: Betere richtlijnen energienota s... 8 Jaarlijks overstappen energieleverancier blijft lucratief... 8

2 2 Koepelrond Misplaatste aanval van Aedes op zogenaamde scheefwoners Scheefwonen is een groot probleem. Dat zegt Marc Calon, voorzitter van de brancheorganisatie Aedes, in het Financieel Dagblad. Volgens hem woont meer dan 30 procent van alle Amsterdamse huurders van een corporatiewoning scheef. Om het scheefwonen aan te pakken zou onder bewoners van corporatiewoningen periodiek een inkomenstoets moeten plaatsvinden. Dat is onontkoombaar. Wie te veel verdient komt niet meer in aanmerking voor een dergelijke woning. Calon: Dan wordt het moven. De Nederlandse Woonbond heeft geen goed woord over voor deze uitlatingen. In de eerste plaats wordt de mate van scheefheid schromelijk overdreven. Meer dan 30 procent is een slag in de lucht. In de tweede plaats kunnen de zogenaamde scheefwoners geen kant op. Geliberaliseerde huurwoningen zijn veel te duur, koopwoningen eveneens. Corporaties doen er beter aan mensen betaalbare alternatieven te bieden in plaats van de belastinginspecteur te gaan spelen met een ontruimingsbevel in de achterzak, aldus René van Genugten van de Woonbond. Zo ga je niet met je huurders om. De Woonbond wil echter niet de ogen sluiten voor het feit dat een beperkte groep huurders met relatief hoge inkomens weinig betaalt. De Woonbond spreekt daarom ook liever van scheefbetalen dan van scheefwonen. De minister voor Wonen Welzijn en Integratie (april 2009) en de VROM-raad (Stap voor stap) wijzen er terecht op dat er sprake is van een probleem van bescheiden omvang. Slechts 4 procent van de betaalbare huurwoningen wordt bewoond door huishoudens met een inkomen boven de Landelijk gaat dat om huurders op een totaal van 2,4 miljoen. Bovendien levert een bepaalde mate van goedkope scheefheid een bijdrage aan het tegengaan van segregatie. Dat de scheefheid in Amsterdam relatief groot is, heeft ook alles te maken met de kwaliteit van de woningen. De gemiddelde huurprijs is dan wel niet zo hoog, maar de huurder krijgt daar ook weinig voor terug. De gemiddelde huurwoning in Amsterdam meet slechts 55 vierkante meter en betreft doorgaans een slecht geïsoleerde portiek-etagewoning zonder lift. De Woonbond bepleit een veel effectiever instrument om het scheefwonen tegen te gaan dan huurders weg te jagen na een periodieke inkomenstoets. Het scheefbetalen kan worden verminderd door verhuurders, binnen de marges van een gematigde algehele huurstijging, de mogelijkheid te geven om de huur van relatief goedkope woningen (t.o.v. de maximale huur volgens het puntenstelsel) jaarlijks wat extra te verhogen. Voor de lagere inkomens worden de effecten van die extra verhoging gecompenseerd door de huurtoeslag, maar hogere inkomens krijgen deze huurverhoging wel volledig voor hun rekening. Maar in de allereerste plaats moeten er aantrekkelijke en betaalbare huisvestingsalternatieven worden gecreëerd, met name voor de middeninkomens. Juist in Amsterdam is daaraan een gierend gebrek. Daar ligt voor de corporaties een schone taak. woonruimteverdeling in kerkrade Om voor een woning van een woningcorporatie in aanmerking te komen, kunnen woningzoekende een bon uit de krant opsturen en/of een bezoek brengen aan de desbetreffende kantoren. De adressen: Hestia Groep Lupinehof 80, Kerkrade West telefoon (045) Wonen Zuid Lindenhof 1, Kerkrade/Chevremont Alleen s morgens tussen 8.30 en uur telefoon (045) Hoofdvestiging Geerstraat 103a, 6411 NP Heerlen Land van Rode Erpostraat 1, Kerkrade-Holz telefoon (045) Wonen Heuvelsteden Grasbroekerweg 16, Heerlen telefoon (045) Geïnteresseerden voor een aanleunwoning kunnen contact opnemen met: > Meander Wonen St. Pieterstraat 143, Kerkrade telefoon (045) In de particuliere huursector verhuren enkele beleggers in Kerkrade woningen. De kantooradressen: DOS vastgoedmanagement Bassin 116, Maastricht telefoon (043) Vesteda Plein , Maastricht Postbus BE Maastricht telefoon (043)

3 Allerrijksten krijgen 5 miljard renteaftrek Bijna de helft van de 10 miljard renteaftrek komt terecht bij de 20 procent rijkste eigenaarbewoners. Dit is de groep die meer dan euro per jaar verdient. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ruim vier miljoen huishoudens hebben op dit moment een eigen woning, waarvan 3,5 miljoen met een hypotheek. Gemiddeld bedraagt de hypotheek 680 euro per maand, waarvan 240 euro terugvloeit als belastingvoordeel via de renteaftrek. Terwijl politieke partijen als CDA, VVD en PVV in hun verkiezingsprogramma s hun pijlen richten op de huursector en het schromelijk overschatte verschijnsel scheefwonen (landelijk slechts 4 procent), willen ze de hypotheekrenteaftrek ongemoeid laten. De Woonbond vindt dit uiterst onrechtvaardig. In deze tijden van bezuinigingen zou moeten gelden dat de sterkste schouders de zwaarste (bezuinigings)lasten moeten dragen. Die sterkste schouders zijn niet te vinden in de huursector. Huurders zijn gemiddeld 37 procent van hun inkomen kwijt aan woonlasten en eigenaar-bewoners slechts 26 procent. Het bedrag dat jaarlijks wordt besteed aan huurtoeslag (2,4 miljard) bedraagt nog niet de helft van het belastingvoordeel van 5 miljard dat de allerrijkste eigenaar-bewoners krijgen. Kiezen Koepelrond 3 Er schuin tegenaan kijken... Zomaar een morgen in een klaslokaal. Nee, niet zomaar. De klas is omgetoverd tot een bewustzijn van de democratie want er vinden verkiezingen plaats. En dat nog wel voor het hoogste bestuurscollege, de Tweede Kamer oftewel onze volksvertegenwoordigers. Als je er vroeg bij bent kun je meemaken dat de drie verkiezingsmedewerkers voor één dag, nog even moeten wennen aan het ritme dat de verkiezingen vereist. Kieskaart in ontvangst nemen, via een identificatie aannemen dat de juiste persoon voor hun staat, aankruisen of deze persoon wel op hun lijst voorkomt en de kandidatenlijst uitreiken. In zo n geval zegt men aanreiken want aangeven of overhandigen zou de belangrijkheid van de handeling teniet doen. Een bedeesd goedemorgen klinkt uit de mond van een ouder stel dat heel voorzichtig binnenkomt en even zo voorzichtig in de stemhokjes hun plicht gaat doen. Inderdaad, hun plicht, want zo zien zij het nog altijd. Nog meegekregen uit de tijd dat er gestemd moest worden. Er komt iemand binnen met een bulderend goedemorgen allemaal, wat zal het vandaag worden, gaan we naar rechts of naar links? Duidelijk een man die van wanten weet en alle regeervoornemens van de kandidaten kent. Dan, tegen de middag, een gesoigneerde heer, met in zijn kielzog een evenzo geklede vrouw, die alle medewerkers de hand wil schudden alsof hij ze persoonlijk kent en joviaal informeert of het allemaal wel goed loopt en of er al genoeg mensen hun stem hebben uitgebracht. In de middagpauze vormt zich warempel een queue en dringt de vraag zich op hoezo een geringe opkomst? Na een kleine onenigheid als een duidelijk uit de Oriënt afkomstig meisje haar moeder wil helpen bij het rood maken van een hokje op de kandidatenlijst en zij er op gewezen wordt dat er maar één persoon in het stemhokje mag staan, komt de laatste golf aan bewuste kiezers binnen om hun stem uit te brengen. Bij vorige verkiezingen werden de verkiezingsmedewerkers moe na een dag van 7.00 uur tot uur achter de tafel. Nu worden ze ergens in de middag afgelost en zullen fouten bij het tellen van de stemmen niet meer voorkomen. Wat de uitslag is? Doet het er wat toe? Of we nu links, midden of rechts in de hoek gedouwd worden? Hebben wij nu direct invloed gehad? In de banken van de Tweede Kamer schermt men heel vlug met bij voortschrijdend inzicht en de omstandigheden vereisen dat We zullen het maar op ons af laten komen en morren als er iets besloten wordt waar we het niet mee eens zijn.

4 4 Koepelrond Zo helder als glas Het komt nog steeds voor, dat verhuurders de wettelijke regels met betrekking tot verhuur en/of servicekosten niet kennen. Of misschien niet willen kennen? Op het spreekuur van de Koepel maken de medewerkers het nog regelmatig mee, dat (bijna altijd particuliere) verhuurders de regels aan hun laars lappen en van hun huurder medewerking verlangen voor zaken die juridisch niet door de beugel kunnen. Eén van de lidorganisaties van de Koepel werd onlangs verrast door de verhuurder (een zgn. uitponder, die de woningen heeft gekocht om ze bij opzegging van de huur met winst te verkopen) toen deze bij de aanzegging van de huurverhoging ook het voorschot servicekosten meteen maar even verhoogde. En dat terwijl er nog geen afrekening over het voorgaande jaar was verstrekt. Hier werd door het bestuur van de belangenvereniging meteen op gewezen. Toen het bestuur de conceptafrekening ter goedkeuring ontving en vroeg of de verhuurder de inkomsten en uitgaven van het glasfonds s.v.p. wilde verantwoorden, werd eerst gereageerd met de mededeling, dat het resultaat van het fonds positief is, maar niet dermate dat een verlaging van de bijdrage aan de orde is. Dát had het bestuur niet gevraagd en aan zo n antwoord heb je natuurlijk weinig. Dus deelde de vereniging de verhuurder mede, dat men voornemens was om de huurcommissie de servicekostenafrekening te laten toetsen. Hierop reageerde de verhuurder met de mededeling, dat het glasfonds dan maar omgezet moest worden in een glasverzekering en wanneer het bestuur daar niet mee akkoord ging, werd het glasfonds helemaal geschrapt en moesten de huurders maar zelf een verzekering afsluiten of eventuele glasschade zelf betalen. De verhuurder werd erop gewezen, dat wijzigingen van het servicekostenpakket alleen ingevoerd mogen worden, wanneer minimaal 70% van de huurders ermee instemt. Hier was deze verhuurder het niet mee eens: het schrappen van een servicekostenpost is geen wijziging, maar een versobering en dat mag zonder instemming van de huurders. Ja, ja... Na een uitgebreide briefwisseling en een lang telefoongesprek was deze verhuurder er uiteindelijk toch van te overtuigen, dat hij wijzigingen van het servicekostenpakket eerst aan de huurders dient voor te leggen. Voor de belangenvereniging zijn deze procedures glashelder; verhuurders hebben het wel eens nodig, dat het glas voor hen wordt schoongepoetst. KOPIËREN BIJ De Koepel Iedere dinsdag- en donderdagmorgen is er een kantoorbezetting van tot uur. Daarnaast bestaat donderdag tussen en uur gelegenheid tot kopiëren. Verder volgens telefonische afspraak. Indien niemand op het kantoor aanwezig is, bellen met de heer W. Pekel, telefoon (045) De kosten bedragen voor (80 gr. papier) enkelzijdig A4 0,07 dubbelzijdig A4 0,10 enkelzijdig A3 0,10 dubbelzijdig A3 0,13 Voor kopieën op dikker papier wordt 0,01 meer in rekening gebracht. Voor kopieerwerk in aantallen groter dan 200 stuks kunnen over de kostprijs afspraken gemaakt worden. De mogelijkheid voor sorteren bestaat ook. Zelf storing aan cv oplossen Als zich een storing voordoet bij de cv-installatie, kunnen huurders zelf een aantal dingen doen voordat zij een specialist raadplegen. Enkele problemen kunnen worden veroorzaakt doordat de waterdruk in het systeem te laag is. Onder een druk van 1 bar houden veel installaties het voor gezien. De verwarming valt uit en de ketel levert geen warm water meer. Bijvullen van de ketel kan in dit geval helpen. Bij cv-installaties die regelmatig moeten worden bijgevuld, is vaak meer aan de hand. Veelal zal de bewoner dan contact moeten zoeken met de verhuurder. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat het expansievat, de radiatorkranen of de ketel lek zijn. Tikken of borrelen de radiatoren of warmen ze niet goed op, probeer dan eerst uw radiatoren te ontluchten. Houdt het lawaai daarna aan en ruikt u onaangename geurtjes dan kan dit duiden op een defecte ventilator of pomp, dus ook dan de verhuurder inschakelen.

5 Koepelrond 5 Even voorstellen... Joos Hamer adviseur woonbond kennis- en adviescentrum (wka) Mevrouw Joos Hamer leerden wij kennen toen zij de taak van onze vorige adviseur van het WKA overnam. Ons viel op dat zij een grote betrokkenheid voor onze zaak toonde en haar verhaal spreekt dan ook voor zich. Zij is in Brunssum geboren en heeft tot haar achttiende in Heerlen gewoond. Haar studie voor bouwkundig ingenieur heeft zij met succes voltooid, ondanks dat zij zo tussen de bedrijven door trouwde en twee kinderen kreeg. Gelukkig kon zij in die tijd de opvoeding en zorg voor de kinderen delen met haar echtgenoot. Vaak mocht zij met goede architecten samenwerken. De architecten maakten mooie ontwerpen en zij keek naar de mensvriendelijke bruikbaarheid. Want niet iedere architectonische visie is makkelijk in het dagelijks gebruik. Zij heeft altijd gewerkt, in het begin in een eigen bureau, later bij verschillende architecten- en adviesbureaus en ze gaf ook les aan de TU en het MBO. Haar woonplek is Eindhoven, maar haar werkterrein is van Middelburg tot Maastricht. Het werk bij het WKA bevalt haar ontzettend goed, ondanks de soms lange reistijden en werk in de avonduren. In dit werk kan zij één van haar sterke kanten uitleven: bruggen bouwen tussen partijen, haar architectonische en bouwkundige kennis inzetten voor de belangen van bewoners en daarbij ook tegemoet komen aan de belangen van de corporatie. De mensen die in het huurderswerk zitten, zijn meestal erg emotioneel bij hun zaak betrokken en de woningcorporaties kijken soms te veel alleen maar naar het rendement van hun projecten. Hier moet een goede middenweg gevonden worden, zodat alle partijen tevreden kunnen zijn. Zij kijkt heel goed naar beleidsstukken of daar wel in staat wat de mensen ervan verwachten. Woon- en leefkwaliteit staan bij haar hoog in het vaandel en worden vergezeld door diplomatiek onderhandelen en ook in het oog blijven houden van de behoeftes van de opdrachtgever. Joos Hamer: Mensen uit het huurderswerk zijn meestal erg emotioneel bij hun zaak betrokken en woningcorporaties kijken soms te veel naar het rendement van hun projecten. Kort geleden is zij minder gaan werken en kan zij haar tijd wat meer aan haar tweede grote passie wijden: tekenen. Zij heeft altijd getekend, maar nu neemt zij er weer meer tijd voor. Deze passie kon zij inmiddels doorgeven aan haar zoon. Tussen de bedrijven door heeft zij een boek geschreven. Kort geleden is zij voor de eerste keer oma geworden. Wij zagen sterretjes in haar ogen die verklapten, dat zij dit als een spannende periode in haar leven ervaart. En wij hopen natuurlijk dat wij op de hoogte hiervan mogen blijven en dat zij ons lang als adviseur mag behouden blijven. Dat ligt in het verschiet want zij is heel erg betrokken en leeft ervoor om haar kennis in dienst van het adviseurschap te stellen en mensen nader tot elkaar te brengen. Dit is in de regio Parkstad zeer zeker nodig, gezien de krimp die menigeen hoofdbrekens bezorgt. Nieuwe korting op huurtoeslag dreigt WWI-minister Van Middelkoop heeft aangekondigd de huurtoeslag in 2011 en 2012 verder te willen korten. Door versobering van de huurtoeslag wil de minister ruim 10 miljoen in 2011 besparen en bijna 19 miljoen in Eerder al werd de huurtoeslag gekort met 17,05 per maand. De huidige plannen betekenen dat huurders te maken krijgen met een oplopende korting op de huurtoeslag van de huidige 17,05 per maand naar 17,91 in 2011 en 18,64 in Dat is bijna 20 per jaar. Vorig jaar werd de geplande bezuiniging op de huurtoeslag na protesten van de Woonbond door de Tweede Kamer ongedaan gemaakt. Nu dreigen ruim een miljoen huurtoeslagontvangers echter opnieuw geconfronteerd te worden met koopkrachtverlies. De Woonbond is fel tegen de plannen van de minister. Korting op huurtoeslag tast de betaalbaarheid van de laagste inkomens aan. Dat is onacceptabel, zeker in deze tijden van economische crisis aldus Woonbonddirecteur Ronald Paping. De Woonbond roept dan ook de politieke partijen in de Tweede Kamer op om deze korting zo spoedig mogelijk ongedaan te maken. De redactie vraagt de huurdersbelangenverenigingen om materiaal te sturen, dat eventueel gebruikt kan worden voor KoepelRond. Tevens vragen wij u bij een adreswijziging van uw huurdersbelangenvereniging, deze door te geven aan de redactie van KoepelRond. Bij voorbaat dank

6 6 Koepelrond f b e e d r e i r c a h t t i e e n In deze rubriek van KoepelRond houden wij u op de hoogte van belangrijke aanpassingen en wijzigingen binnen de Federatie. Wij informeren u verder over op handen zijnde vergaderingen, symposia, etcetera. Deadline volgende editie KoepelRond: 5 augustus 2010 Kopij dient uiterlijk op die datum in bezit!te zijn van de redactie. AGENDA Vergaderingen woensdag 7 juli Algemeen bestuursvergadering van HF de Koepel woensdag 15 september Algemene ledenvergadering van HF de Koepel maandag 20 september Provinciale Vergadering van de Nederlandse Woonbond te Roermond Cursussen In verband met de zomervakantie worden er in de maanden juli en augustus geen cursussen gegeven of symposia georganiseerd. Wel willen wij u alvast attenderen op 2 activiteiten in het najaar: op 24 september houdt de Woonbond Regio Zuid in Eindhoven een bijeenkomst over de wettelijke mogelijkheden om energiebesparingsmaatregelen te verwezenlijken onder de titel verbeter mee naar label B. op 20 november wordt het 20-jarig jubileum van de Nederlandse Woonbond in Amsterdam gevierd met een symposium, waarop o.a. de verkiezing van de huurdersorganisatie en de bewonerscommissie van het jaar plaatsvindt. Voor beide dagen volgen de officiële uitnodigingen binnenkort. het spreekuur van Surf ook eens naar De Koepel houdt elke donderdagmiddag van uur tot uur een spreekuur voor huurders. Dit spreekuur vindt plaats aan de Hoofdstraat 41a te Kerkrade-centrum. Voor leden van de aangesloten huurdersorganisaties is het advies en, indien nodig, de ondersteuning geheel gratis. Huurders, die niet lid (kunnen) zijn van een Huurdersbelangenvereniging, kunnen een individueel lidmaatschap bij de Koepel afsluiten voor 6,00 per jaar. Ook zij krijgen dan gratis advies en ondersteuning. Zuinig leven Op zoek naar een nieuwe wasmachine, vaatwasser of koelkast? Kijk dan eens op en ontdek welke apparaten het energiezuinigst zijn. Goed voor het milieu en uw portemonnee! Noot van de redactie: We vragen de huurdersorganisaties om het huurdersspreekuur in hun eigen info te vermelden, zodat het breed bekend wordt onder de huurders.

7 Koepelrond 7 Vraagvan huurders aan de woonbond Is huurverhoging tijdens renovatie toegestaan? Wij zitten al wekenlang in de renovatieoverlast, maar vorige week kregen we toch gewoon een aankondiging van de huurverhoging per 1 juli. Mag dat ondanks deze wantoestanden zomaar? Of kunnen we bezwaar maken? De jaarlijkse huurverhoging kunt u helaas niet weigeren omdat u door onderhoudsen/of renovatiewerkzaamheden met ongemakken en overlast te maken heeft. Een bezwaarschrift tegen de huurverhoging vanwege onderhoudsgebreken aan het huis is evenmin zinvol, omdat die wettelijk niet worden erkend als geldige reden daarvoor. Als u met onderhoudsproblemen te maken heeft kunt u daarvoor bij de huurcommissie het hele jaar door een andere (huurverlagings)procedure starten, die u aanzienlijk meer kan opleveren als er inderdaad sprake is van ernstige gebreken, namelijk een forse huurverlaging. Hoe maak ik bezwaar als ik het niet eens ben met de huurverhoging? De huurverhoging mag per 1 juli maximaal 1,2% zijn. Dit geldt voor niet-geliberaliseerde zelfstandige woonruimte én voor (alle) kamers. Is de huurverhoging meer dan dat, dan kunt u bij de verhuurder schriftelijk bezwaar maken tegen het huurverhogingsvoorstel. Bij de huurcommissie (telefoon ) kunt u daarvoor gratis een bezwaarschrift aanvragen. U kunt het ook downloaden van of van te vinden onder de knop service. Uw verhuurder moet uw bezwaarschrift vóór de in- gangsdatum van de huurverhoging hebben ontvangen. U kunt vervolgens uw oude huurprijs blijven doorbetalen. U kunt ook een bezwaarschrift tegen de huurverhoging indienen als uw huidige huur al hoger is dan op grond van het aantal punten van uw woning is toegestaan of als uw huur na de verhoging hoger zou worden dan de maximaal toegestane huur op grond van het aantal punten. U vindt een rekenprogramma om de maximaal toegestane huur van uw woning te berekenen ook op onder service. Verder is het mogelijk dat er in het huurverhogingsvoorstel fouten staan, bijvoorbeeld omdat de huurverhoging is berekend over de verkeerde huurprijs. Ook dan kunt u bij uw verhuurder een bezwaarschrift indienen en voorlopig uw huidige huur blijven betalen. De verhuurder moet een ontvangen bezwaarschrift tegen de huurverhoging binnen zes weken doorsturen naar de huurcommissie, anders hoeft u de huurverhoging niet te betalen. Doet de verhuurder dit op tijd, dan doet de huurcommissie uitspraak in het geschil. Als u zonder een bezwaarschrift bij de verhuurder in te dienen toch de huidige huur blijft betalen, moet de verhuurder u binnen zes weken na de ingangsdatum van de huurverhoging per aangetekende brief vragen alsnog met de huurverhoging in te stemmen. Gaat u dan nog niet akkoord, dan zult u, uiterlijk drie maanden na de ingangsdatum van de huurverhoging dus meestal vóór 1 oktober zelf alsnog een bezwaarschrift tegen de huurverhoging moeten indienen, dit keer rechtstreeks bij de huurcommissie. Doet u dat niet (op tijd), dan zult u de huurverhoging moeten betalen. Heb ik na sloop recht op huurgewenning? Mijn ouders moeten binnenkort verhuizen, omdat hun woning wordt gesloopt. Ze gaan naar een appartement van dezelfde woningcorporatie. Ze krijgen een verhuiskostenvergoeding, maar hebben in de nieuwe woning geen recht op huurtoeslag, omdat ze daarvoor door hun pensioen net te veel inkomen hebben. De huur die ze moeten gaan betalen is hoger dan voor het oude huis. Hebben ze recht op de huurgewenningsregeling? En hoe is dit wettelijk geregeld? Een wettelijk recht op een huurgewenningsregeling bestaat helaas niet. Sommige corporaties hanteren een dergelijke regeling om de overgang naar de nieuwe, hogere huur geleidelijk te laten verlopen. De stappen waarin dat gebeurt kunnen variëren van een aantal maanden tot jaren. Als de corporatie met een huurdersorganisatie een sociaal plan of sociaal statuut heeft gesloten met daarin de rechten van de huurders voor, tijdens en na het sloopproces, kán een huurgewenningsregeling onderdeel van dat plan of statuut zijn De regeling geldt dan voor alle huurders die met de sloop (of ingrijpende renovatie) te maken krijgen. Maar in principe is het ook mogelijk om met de corporatie individueel een huurgewenningsregeling overeen te komen. De Woonbond vindt een ruime huurgewenningsregeling niet meer dan redelijk omdat huurders meestal niet om een gedwongen verhuizing wegens sloop en een hogere huur van een andere woning hebben gevraagd en daar vaak niet op zitten te wachten. De corporatie hoeft voor de woning waar u definitief naartoe verhuist of voor een tijdelijke (wissel)woning overigens helemaal geen hogere huur te vragen dan voor de oude woning werd betaald. Huurders van woningcorporaties die wegens sloop of ingrijpende renovatie (tijdelijk) moeten verhuizen hebben recht op een verhuiskostenvergoeding van minimaal 5.327,45.

8 8 Koepelrond NMa: richtlijn betere energienota s Binnenkort krijgt u een betere energienota. Althans, wanneer uw energieleverancier voldoet aan de richtlijn van de Nederlandse Mededingingsautoriteit. De NMa heeft eind maart een vrijwillige richtlijn voor betere energienota s gepresenteerd. Doel is dat u vooral een begrijpelijke en juiste energierekening krijgt waarop u uw tarieven kunt controleren. Vrijwillig De richtlijn, voluit Richtlijn energierekening voor consumenten 2010, is tot stand gekomen na uitgebreid overleg met de energiebedrijven en de voorbeeldnota s zijn getest door consumentenpanels. Energiebedrijven kunnen zelf beslissen of zij aan de richtlijn willen voldoen. De NMa verwacht dat veel energiebedrijven aan de Richtlijn energierekening voor consumenten 2010 zullen voldoen. Zij krijgen daarvoor de tijd tot 1 januari Wanneer zij hun nota s daadwerkelijk heb- ben aangepast, meldt de NMa dat met ingang van 2011 op de EnergieWijzer van ConsuWijzer, de site waarop de NMa consumenteninformatie geeft. Richtlijn maakt energierekeningen vergelijkbaar Met de richtlijn kunnen consumenten de tarieven op hun energierekeningen vergelijken met de tarieven die energiebedrijven hebben aangeboden of met de tarieven die staan in het contract dat de consument met zijn energiebedrijf heeft afgesloten. Wat houdt de richtlijn in? Uw energiebedrijf kan voortaan zelf kiezen of het u een beknopte rekening of een uitgebreide rekening toestuurt. Wanneer u een beknopte rekening ontvangt, kunt u een uitgebreide rekening bij uw energiebedrijf opvragen. Daarna kunt u ook nog een volledige specificatie opvragen als u de bedragen op uw nota wilt narekenen. U kunt zo zelf kiezen welke informatie u wilt terugvinden op uw energienota. Jaarlijks overstappen energieleverancier blijft lucratief Consumenten wier energiecontract binnenkort afloopt of die een contract hebben voor onbepaalde tijd, kunnen nog steeds veel geld besparen door energietarieven te vergelijken en te wisselen van energieleverancier. Dat blijkt uit de energieprijspeiling uit de Consumentengids van maart. Het voordeel zit vooral in de overstapkorting die nieuwe klanten krijgen. Meeste voordeel door overstap via vergelijkingssite Consumenten die elk jaar de moeite nemen om tarieven te vergelijken en vervolgens gebruik maken van een overstapkorting via een vergelijkingswebsite, kunnen het meeste geld besparen. Hun voordeel kan oplopen tot een paar honderd euro per jaar. Overstapvrees ongegrond Veel mensen zien op tegen overstappen, omdat ze bang zijn voor administratieve problemen of zich laten afschrikken door verhalen van overstapleed. In de praktijk valt dit echter mee volgens de Consumentenbond. Uit hun onderzoek onder 1500 mensen is 73% van de overstap- pers tevreden tot zeer tevreden met de afhandeling door de nieuwe leverancier. Dit bleek eerder al uit een grootschalig onderzoek onder bijna mensen naar de tevredenheid over de dienstverlening van energieleveranciers door Vereniging Eigen Huis in samenwerking met Gaslicht. com. Ook volgens de NMa is de vrees voor overstapproblemen onterecht. Uit het jaarlijkse consumentenonderzoek bleek dat mensen vaak een te pessimistisch beeld hebben van het te behalen voordeel van overstappen. Zo worden de voordelen lager geschat dan ze werkelijk zijn en verwachten consumenten vaak problemen bij een overstap. Die vrees is volgens de NMa echter niet terecht.

Nieuws. Jaarlijkse uitgave. Huurverhoging. Uitleg en achtergronden Wat betekent het voor u? Zo werkt het De meest gestelde vragen En meer...

Nieuws. Jaarlijkse uitgave. Huurverhoging. Uitleg en achtergronden Wat betekent het voor u? Zo werkt het De meest gestelde vragen En meer... Nieuws Jaarlijkse uitgave Huurverhoging Uitleg en achtergronden Wat betekent het voor u? Zo werkt het De meest gestelde vragen En meer... Info Algemeen Postbus 1502 320 BA Oud-Beijerland Lamborghinilaan

Nadere informatie

Een klacht? Daar komen we samen wel uit

Een klacht? Daar komen we samen wel uit Een klacht? Daar komen we samen wel uit December 2013 2 De medewerkers van Groninger Huis doen hun uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Gelukkig ervaren de meeste huurders dat ook zo

Nadere informatie

meestgestelde vragen huurverhoging

meestgestelde vragen huurverhoging HOE HOOG MAG DE HUURVERHOGING ZIJN? WAAROM IS DE HUURVERHOGING VAN MERCATUS AFHANKELIJK VAN HET INKOMEN? WAAROM IS DE HUURVERHOGING NIET VOOR IEDEREEN GELIJK? HOE KAN HET DAT DE HUURPRIJS VOOR DEZELFDE

Nadere informatie

Veel gestelde vragen Huurverhoging 2017

Veel gestelde vragen Huurverhoging 2017 Veel gestelde vragen Huurverhoging 2017 GroenWest heeft de antwoorden op een aantal veel gestelde vragen voor u op een rij gezet. De vragen zijn onderverdeeld in de volgende onderwerpen: Algemeen Inkomensverklaring

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de huurverhoging 2014

Veelgestelde vragen over de huurverhoging 2014 Veelgestelde vragen over de huurverhoging 2014 Wat is de 'inkomensafhankelijke huurverhoging'? De regering wil graag dat de woningmarkt beter doorstroomt en dat er minder mensen scheefwonen (mensen met

Nadere informatie

Om de woonlastenmonitor op te kunnen stellen, was een inventarisatie van kerngegevens

Om de woonlastenmonitor op te kunnen stellen, was een inventarisatie van kerngegevens jaargang 15 nr. 5 oktober 2011 Colofon KoepelRond is het infoblad van de vereniging Kerkraadse Huurdersfederatie De Koepel KoepelRond verschijnt 6 keer per jaar en wordt verspreid onder de kaderleden van

Nadere informatie

====================================================== Hoe hoog mag dit jaar de huurverhoging zijn van een sociale huurwoning?

====================================================== Hoe hoog mag dit jaar de huurverhoging zijn van een sociale huurwoning? INHOUD Vragen over huurverhoging 1 Vragen over inkomensverklaringen 3 Vragen over bezwaarmogelijkheden 4 Vragen over huurverlaging 5 ====================================================== VRAGEN OVER HUURVERHOGING

Nadere informatie

Huurbeleid. Verandert mijn huurprijs in 2016? Uitleg over ons huurbeleid

Huurbeleid. Verandert mijn huurprijs in 2016? Uitleg over ons huurbeleid Huurbeleid Verandert mijn huurprijs in 2016? Uitleg over ons huurbeleid Voor een groot deel van de huurders van Wonen Zuid verandert de huurprijs per 1 juli 2016. Hierover willen wij u goed informeren.

Nadere informatie

Digitaal Panel Energiebesparing en betaalbaarheid

Digitaal Panel Energiebesparing en betaalbaarheid Digitaal Panel Energiebesparing en betaalbaarheid Huurdersplatform Palladion Gerard Jager Jurriën Schuurman Oktober 2014 1 Inhoudsopgave Achtergrond en doel onderzoek (3) Conclusies en aanbevelingen (4)

Nadere informatie

Huurverhoging 2015. Over het hoe en waarom van de huurverhoging

Huurverhoging 2015. Over het hoe en waarom van de huurverhoging Huurverhoging 2015 Over het hoe en waarom van de huurverhoging 2 3 Inhoud 1 Spelregels 4 2 Wat doet Rochdale met de huuropbrengst? 8 3 Bezwaar tegen de huurverhoging 10 4 Huurtoeslag en inkomensdaling

Nadere informatie

HBC Holz HBC Theaterpassage

HBC Holz HBC Theaterpassage JAARVERSLAG 2014 DE ORGANISATIE De lidorganisaties Per 1 januari 2014 waren bij de Huurdersfederatie aangesloten: - de Huurdersvereniging Land van Rode - totaal 3173woningen - de Huurdersraad Kerkrade

Nadere informatie

Jaarlijkse huuraanpassing 2017: veel gestelde vragen

Jaarlijkse huuraanpassing 2017: veel gestelde vragen Jaarlijkse huuraanpassing 2017: veel gestelde vragen Algemeen V Waarom hebben jullie het niet meer over huurverhoging maar over huuraanpassing? A Leystromen vindt betaalbaarheid erg belangrijk. Wij stellen

Nadere informatie

Huurverhoging: verzoek om uitspraak

Huurverhoging: verzoek om uitspraak Huurverhoging: verzoek om uitspraak Heeft u een geschil met uw huurder of verhuurder omdat u het samen niet eens wordt over de huurverhoging? Dan kunt u dit formulier invullen en de Huurcommissie vragen

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over WoonEnergie

Vragen en antwoorden over WoonEnergie Vragen en antwoorden over WoonEnergie Hier vindt u vragen en antwoorden over de volgende thema s: - Vragen over WoonEnergie en hun aanbod - Vragen over klant worden, het contract en contactgegevens - Vragen

Nadere informatie

Voorwaarden voor de verhuur van uw woning.

Voorwaarden voor de verhuur van uw woning. Voorwaarden voor de verhuur van uw woning. In dit document vind u informatie en voorwaarden waar u aan moet voldoen bij de verhuur van uw woning. * Wanneer mag u uw woning verhuren? * Vergunning Gemeente

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 september 2015

Nieuwsflits 16 september 2015 reacties@hbvzflats.nl Gisteren, op de derde dinsdag van september maakte het Kabinet zijn beleidsvoornemens voor het komende jaar (en de jaren daarna) bekend. In de Rijksbegroting 2016 is over (de te sturen

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de huurverhoging 2016

Veelgestelde vragen over de huurverhoging 2016 Veelgestelde vragen over de huurverhoging 2016 Wat is de 'inkomensafhankelijke huurverhoging'? De regering wil graag dat de woningmarkt beter doorstroomt en dat er minder mensen scheefwonen (mensen met

Nadere informatie

Meer huur voor minder huis. Gereguleerde huren in de commerciële sector

Meer huur voor minder huis. Gereguleerde huren in de commerciële sector Meer huur voor minder huis Gereguleerde huren in de commerciële sector Gereguleerde huren in de commerciële sector Meer huur voor minder huis AANLEIDING Corporaties en commerciële verhuurders bieden beiden

Nadere informatie

Een klacht? Daar komen we samen vast wel

Een klacht? Daar komen we samen vast wel Een klacht? Daar komen we samen vast wel uit. De medewerkers van Groninger Huis doen hun uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Gelukkig ervaren de meeste huurders dat ook zo en krijgen

Nadere informatie

Als twee of meer huishoudens met elkaar overeen komen om van woning te ruilen. De verhuurders én de gemeenten moeten hier toestemming voor geven.

Als twee of meer huishoudens met elkaar overeen komen om van woning te ruilen. De verhuurders én de gemeenten moeten hier toestemming voor geven. Woningruil Een woning vinden in deze regio is niet makkelijk. De wachtlijsten zijn vaak lang. Een snellere mogelijkheid om aan een andere huurwoning te komen kan zijn om met iemand van woning te ruilen.

Nadere informatie

Huurinformatie Bijlage bij de huuraanzegging van 2013

Huurinformatie Bijlage bij de huuraanzegging van 2013 Huurinformatie Bijlage bij de huuraanzegging van 2013 Deze bijlage Huurinformatie is een uitgave van Dunavie. In deze bijlage staat informatie over de huurverhoging, huurtoeslag en servicekosten. Meer

Nadere informatie

Uitleg over het hoe en waarom van de jaarlijkse huuraanpassing.

Uitleg over het hoe en waarom van de jaarlijkse huuraanpassing. 1 Huuraanpassing 2017 Uitleg over het hoe en waarom van de jaarlijkse huuraanpassing. Huuraanpassing 2017 Deze brochure hoort bij de brief met het voorstel voor aanpassing van de huur voor uw woning. Inhoud

Nadere informatie

I N F O R M A INFORMA T I E TIE

I N F O R M A INFORMA T I E TIE HEEFT HEEFT U U EEN EEN KLACHT? INFORMATIE Ook als u niet tevreden bent horen wij dat graag Een tevreden klant is het belangrijkste doel van Vallei Wonen. Daar richten wij onze dienstverlening op in en

Nadere informatie

Publicaties Stadsdeelbestuur 2010

Publicaties Stadsdeelbestuur 2010 Publicaties Stadsdeelbestuur 2010 Stadsdeelraad Vergaderstukken/raadsvoorstellen 28 september 2010-r Voorstel van Raadsleden Van Lissum en De Meij (VVD) over Effecten van Europese maatregel voor huishoudens

Nadere informatie

VERHALEN ACHTER DE CIJFERS

VERHALEN ACHTER DE CIJFERS VERHALEN ACHTER DE CIJFERS Sadet Karabulut, Tweede Kamerlid Eva de Bakker, beleidsmedewerker April 2015 2 INHOUD INHOUD Inleiding 4 Huurverhogingen 5 Het onderzoek 6 De resultaten 7 Voorstellen 9 Bijlage:

Nadere informatie

A-flat Bleijerheide. Colofon

A-flat Bleijerheide. Colofon jaargang 16 nr. 4 augustus 2012 Colofon KoepelRond is het infoblad van de vereniging Kerkraadse Huurdersfederatie De Koepel KoepelRond verschijnt 6 keer per jaar en wordt verspreid onder de kaderleden

Nadere informatie

Toelichting op de huurverhoging 2014

Toelichting op de huurverhoging 2014 Toelichting op de huurverhoging 2014 Onlangs hebt u als huurder de aanzeggingsbrief voor de huurverhoging ontvangen. Bij veel huurders leven er vragen over deze huurverhoging. Hieronder geven wij u enige

Nadere informatie

Huurverhoging 2016. Uitleg over het hoe en waarom van de jaarlijkse huurverhoging.

Huurverhoging 2016. Uitleg over het hoe en waarom van de jaarlijkse huurverhoging. 1 Huurverhoging 2016 Uitleg over het hoe en waarom van de jaarlijkse huurverhoging. Huurverhoging 2016 Met behulp van deze informatie, kunt u nagaan hoe het huurverhogingspercentage voor uw woning is bepaald.

Nadere informatie

Koepel alleen verder met woonlastenmonitor

Koepel alleen verder met woonlastenmonitor jaargang 18 nr. 3 augustus 2014 Colofon KoepelRond is het infoblad van de vereniging Kerkraadse Huurdersfederatie De Koepel KoepelRond verschijnt 6 keer per jaar en wordt verspreid onder de kaderleden

Nadere informatie

Back to the future. Goed Wonen Special Woningwet 2015

Back to the future. Goed Wonen Special Woningwet 2015 Back to the future Goed Wonen Special Woningwet 2015 De Woningwet 2015 geeft duidelijke spelregels voor de sociale huursector. In deze special van Goed Wonen leggen we uit wat er verandert, wat we als

Nadere informatie

Onderzoek Inkomensafhankelijke huurverhoging

Onderzoek Inkomensafhankelijke huurverhoging Onderzoek Inkomensafhankelijke huurverhoging 18 april 2014 Over dit onderzoek Aan het onderzoek deden 6.914 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee die in een huurhuis wonen. Hiervan wonen 5.488 mensen

Nadere informatie

Is woningmarktplan goed nieuws voor huurders?

Is woningmarktplan goed nieuws voor huurders? jaargang 16 nr. 3 juni 2012 Colofon KoepelRond is het infoblad van de vereniging Kerkraadse Huurdersfederatie De Koepel KoepelRond verschijnt 6 keer per jaar en wordt verspreid onder de kaderleden van

Nadere informatie

Veel gestelde vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke huurverhoging per 1 juli 2015

Veel gestelde vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke huurverhoging per 1 juli 2015 Veel gestelde vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke huurverhoging per 1 juli 2015 Algemeen Hierna zijn veel gestelde vragen gerubriceerd in de volgende vijf categorieën: a. Huurverhoging b.

Nadere informatie

Huurprijsbeleid voor de periode 1 juli 2011 tot en met 30 juni 2012

Huurprijsbeleid voor de periode 1 juli 2011 tot en met 30 juni 2012 > Retouradres Postbus 30941 2500 GX Den Haag de Aan: colleges van burgemeester & wethouders, de besturen colleges van burgemeester de toegelaten & instellingen wethouders, Aedes. besturen de Vereniging

Nadere informatie

Huurprijsbeleid voor de periode 1 juli 2012 tot en met 30 juni 2013

Huurprijsbeleid voor de periode 1 juli 2012 tot en met 30 juni 2013 > Retouradres Postbus 30941 2500 GX Den Haag de Aan: colleges van burgemeester & wethouders, de besturen colleges van burgemeester de toegelaten & instellingen wethouders, Aedes, besturen van de toegelaten

Nadere informatie

Huurders belang bij WOZ-waarde woning

Huurders belang bij WOZ-waarde woning jaargang 19 nr. 4 AUGUSTUS 2015 Colofon KoepelRond is het infoblad van de vereniging Kerkraadse Huurdersfederatie De Koepel KoepelRond verschijnt 6 keer per jaar en wordt verspreid onder de kaderleden

Nadere informatie

Veel gestelde vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke huurverhoging

Veel gestelde vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke huurverhoging Veel gestelde vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke huurverhoging Mijn huishoudinkomen was in 2015 lager dan in 2014, kan ik bezwaar maken? U kunt bezwaar maken als uw huishoudinkomen in 2015

Nadere informatie

Brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst

Brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst 27926 Huurbeleid Nr. 216 Herdruk 1 Brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 maart 2014 Hierbij doe ik u het volgende toekomen:

Nadere informatie

wanneer kunt u de huurcommissie inschakelen?

wanneer kunt u de huurcommissie inschakelen? Bent u het niet eens met uw verhuurder of huurder over de huurprijs, het onderhoud, servicekosten of kosten van nutsvoorzieningen van de woning? En komt u er samen niet uit? Dan kunt u mogelijk de Huurcommissie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 2571 Vragen van het lid

Nadere informatie

Informatie lidmaatschap voor organisaties. Over het lidmaatschap van de

Informatie lidmaatschap voor organisaties. Over het lidmaatschap van de Informatie lidmaatschap voor organisaties Over het lidmaatschap van de Nederlandse Woonbond in De Vereniging Nederlandse Woonbond is de landelijke belangenorganisatie van en voor huurders. Ruim 1,5 miljoen

Nadere informatie

Huur beleid Ru t te II. Een overzicht van de impact. van het huidige huurbeleid op huurders, woningzoekenden en de huursector.

Huur beleid Ru t te II. Een overzicht van de impact. van het huidige huurbeleid op huurders, woningzoekenden en de huursector. Huur beleid Ru t te II Een overzicht van de impact van het huidige huurbeleid op huurders, woningzoekenden en de huursector. Januari 2015 Inleiding De huren zijn de afgelopen twee jaar fors gestegen.

Nadere informatie

Huur betalen. Huur betalen

Huur betalen. Huur betalen 1 U huurt een woning van Haag Wonen. In deze folder leest u waar u voor betaalt, hoe u de huur kunt betalen, wat u moet doen als u een keer niet kunt betalen, wat u kunt doen als u het niet eens bent met

Nadere informatie

Minister Blok bracht op 8 januari 2014 een werkbezoek aan de Bestaande Wijk van Morgen

Minister Blok bracht op 8 januari 2014 een werkbezoek aan de Bestaande Wijk van Morgen jaargang 18 nr. 1 februari 2014 Colofon KoepelRond is het infoblad van de vereniging Kerkraadse Huurdersfederatie De Koepel KoepelRond verschijnt 6 keer per jaar en wordt verspreid onder de kaderleden

Nadere informatie

jaren is vooral de krimpende bevolking en de gevolgen

jaren is vooral de krimpende bevolking en de gevolgen JAARGANG 12 NR. 4 SEPTEMBER 2008 Colofon Koepel-Rond is het infoblad van de Vereniging Kerkraadse Huurdersfederatie De Koepel Koepel Rond verschijnt 6 keer per jaar en wordt verspreid onder de kaderleden

Nadere informatie

Kerst- en Nieuwjaarswens

Kerst- en Nieuwjaarswens jaargang 19 nr. 6 december 2015 Colofon KoepelRond is het infoblad van de vereniging Kerkraadse Huurdersfederatie De Koepel KoepelRond verschijnt 6 keer per jaar en wordt verspreid onder de kaderleden

Nadere informatie

Veelgestelde vragen huurverhoging 2016

Veelgestelde vragen huurverhoging 2016 Veelgestelde vragen huurverhoging 2016 1. Wat is de door Plavei vastgestelde huurverhoging voor sociale huurwoningen? 2. Wat is wettelijk gezien de maximale huurverhoging? 3. De huurverhoging is voor een

Nadere informatie

Veel gestelde vragen huurverhoging 2015. 1. Huurverhoging algemeen

Veel gestelde vragen huurverhoging 2015. 1. Huurverhoging algemeen Naar aanleiding van de huurverhoging per 1 juli 2015 en vragen daaromtrent hebben wij de veel gestelde vragen onderstaand weergegeven en voorzien van een beantwoording. Hierbij hebben we de volgende indeling

Nadere informatie

Huur betalen. Huur betalen

Huur betalen. Huur betalen 1 Missie van Haag Wonen Haag Wonen is als puur Haagse woningcorporatie nauw betrokken bij de bewoners van de wijken en de opgaven van de stad. We bieden daarbij passende, goed onderhouden en betaalbare

Nadere informatie

Gevolgen van Woningwet en Regeerakkoord voor het lokale speelveld

Gevolgen van Woningwet en Regeerakkoord voor het lokale speelveld Gevolgen van Woningwet en Regeerakkoord voor het lokale speelveld Futuraplatform - vrijdag 16 november 2012 Leo Gerrichhauzen Gerrichhauzen en Partners 2012 Van verzelfstandiging naar publieke sturing

Nadere informatie

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Oktober 2014 Thema 1 Goed wonen en een goede dienstverlening We vinden het in Nederland normaal dat iedereen goed kan wonen. Maar niet iedereen

Nadere informatie

Nieuwsbrief najaar 2015

Nieuwsbrief najaar 2015 Nieuwsbrief najaar 2015 Velen van u zullen gemerkt hebben dat de woningen aan de Purmerlaan een metamorfose hebben ondergaan. In de vorige nieuwsbrief hebben we hier bij stilgestaan. Ondertussen zijn de

Nadere informatie

Sociaal plan UWOON Per 1 oktober 2013. Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen

Sociaal plan UWOON Per 1 oktober 2013. Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen Sociaal plan UWOON Per 1 oktober 2013 Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Ingrepen en besluitvorming... 4 3. Verhuizen... 6 4. Beheer woning en woonomgeving...

Nadere informatie

Huurverlaging: verzoek om uitspraak

Huurverlaging: verzoek om uitspraak Huurverlaging: verzoek om uitspraak Heeft u een geschil met uw verhuurder omdat u het samen niet eens wordt over de hoogte van de huurprijs? Dan kunt u dit formulier invullen en de Huurcommissie vragen

Nadere informatie

Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst

Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst Op 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet ingegaan. U leest hier wat deze nieuwe wet mogelijk voor u betekent. We hebben de

Nadere informatie

1 (naam verhuurder), gevestigd te (plaatsnaam), vertegenwoordigd door (naam)

1 (naam verhuurder), gevestigd te (plaatsnaam), vertegenwoordigd door (naam) M O D E L - S O C I A A L S T A T U UT BIJ WIJKVERNIEUWING BIJLAGE 3 Het onderstaande sociaal statuut is het model dat de Woonbond landelijk als uitgangspunt neemt voor de regeling van de rechten van individuele

Nadere informatie

O.a. de status van het overleg, de samenstelling

O.a. de status van het overleg, de samenstelling jaargang 19 nr. 1 februari 2015 Colofon KoepelRond is het infoblad van de vereniging Kerkraadse Huurdersfederatie De Koepel KoepelRond verschijnt 6 keer per jaar en wordt verspreid onder de kaderleden

Nadere informatie

Versie 2001, update 22 november 2016 Besproken met de Huurdersbelangenvereniging Voerendaal en goedgekeurd op 28 november 2016.

Versie 2001, update 22 november 2016 Besproken met de Huurdersbelangenvereniging Voerendaal en goedgekeurd op 28 november 2016. Sociaal Statuut Parkstad Limburg Woningstichting Voerendaal Versie 2001, update 22 november 2016 Besproken met de Huurdersbelangenvereniging Voerendaal en goedgekeurd op 28 november 2016. De volgende wijzigingen

Nadere informatie

Sociaal Plan bij herstructurering

Sociaal Plan bij herstructurering Het Sociaal Plan is een overeenkomst tussen Woonstichting Groninger huis en bewoners van een wijk of straat waar sloop of ingrijpende renovatie plaats zal vinden. Het Sociaal Plan behandelt de rechten

Nadere informatie

Voorwoord Deze nieuwsbrief bevat weer een aantal zeer belangrijke zaken die recentelijk maar ook in de nabije toekomst om aandacht vragen.

Voorwoord Deze nieuwsbrief bevat weer een aantal zeer belangrijke zaken die recentelijk maar ook in de nabije toekomst om aandacht vragen. Jaargang 8, nummer 1 Voorwoord Deze nieuwsbrief bevat weer een aantal zeer belangrijke zaken die recentelijk maar ook in de nabije toekomst om aandacht vragen. Twee leden van het bestuur van het LHP zijn

Nadere informatie

Werkgroep Wonen van start

Werkgroep Wonen van start jaargang 19 nr. 2 april 2015 Colofon KoepelRond is het infoblad van de vereniging Kerkraadse Huurdersfederatie De Koepel KoepelRond verschijnt 6 keer per jaar en wordt verspreid onder de kaderleden van

Nadere informatie

ONINGWET WAT BETEKENT DIT VOOR DE GEMEENTE?

ONINGWET WAT BETEKENT DIT VOOR DE GEMEENTE? ONINGWET WAT BETEKENT DIT VOOR DE GEMEENTE? WWW.AEDES.NL MAART 2015 DE NIEUWE ONINGWET Vanaf 1 juli 2015 gelden nieuwe regels voor woningcorporaties. De invoering van de nieuwe Woningwet betekent dat ook

Nadere informatie

> Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 200 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Nadere informatie

Boxmeer Herzieningswetproof. Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016

Boxmeer Herzieningswetproof. Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016 Boxmeer Herzieningswetproof Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016 Programma Deel 1: Informatie: Woningwet en ontwikkelingen in de volkshuisvesting Deel 2: Discussie: Verkennen

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke

Vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke Vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke huurverhoging 2013 22 april 2013 Sociale huur HUURVERHOGING Na jaren van inflatievolgend huurbeleid wordt de huurverhoging dit jaar op een andere manier

Nadere informatie

Over het betalen van uw huur. Alle regels en tips op een rij.

Over het betalen van uw huur. Alle regels en tips op een rij. Over het betalen van uw huur Alle regels en tips op een rij. 1 2 Huur betalen Als huurder bent u verplicht om maandelijks huur te betalen aan uw verhuurder. Daar staat een aantal rechten tegenover. Hoe

Nadere informatie

Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen

Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen A) WONINGWET: ALGEMEEN 1. Wat is de nieuwe Woningwet? De nieuwe Woningwet geeft nieuwe regels voor de sociale huursector. Met de herziening wil de overheid

Nadere informatie

DIR/SdB/ Adviesaanvraag huurverhoging per 1 juli 2015

DIR/SdB/ Adviesaanvraag huurverhoging per 1 juli 2015 Huurdersplatform KleurrijkWonen Secretariaat Kon.Wilhelminalaan 39 4247 EM KEDICHEM Kenmerk Onderwerp DIR/SdB/ Adviesaanvraag huurverhoging per 1 juli 2015 Datum Bijlage: Wettelijk kader Huurprijsbeleid

Nadere informatie

Sociaal plan Warmunda

Sociaal plan Warmunda Sociaal plan Warmunda 1. Wat is een sociaal plan 3 2. Algemeen 2.1 Partijen. 3 2.2 Startdatum herhuisvesting: de peildatum.. 3 2.3 Huisbezoeken.. 3 3. Verhuizen/herhuisvesting 3.1 Algemeen... 3 3.2 Verhuizen

Nadere informatie

Huishoudinkomen Overheid Woongoed GO. Tot en met ,5 % 1,5% Meer dan en minder dan % 2% Meer dan 43.

Huishoudinkomen Overheid Woongoed GO. Tot en met ,5 % 1,5% Meer dan en minder dan % 2% Meer dan 43. Huurverhoging in het algemeen De huurverhoging wordt altijd berekend over de netto huur. Dit is de huur die u voor de woning betaalt zonder de servicekosten. Deze huur mag Woongoed GO elk jaar met een

Nadere informatie

Nieuws & achtergronden NIEUWSBRIEF nr. 7 - West-Indische buurt

Nieuws & achtergronden NIEUWSBRIEF nr. 7 - West-Indische buurt Nieuws & achtergronden NIEUWSBRIEF nr. 7 - West-Indische buurt Bewonersavond in april overbodig De Huurderswerkgroep Surinamestraat e.o. heeft aangegeven, dat een bewonersavond in april niet zinvol zou

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag

Nadere informatie

Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel

Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel Uw huis gebruikt u iedere dag. U woont en leeft er. Dat uw huis van een goede kwaliteit is, vindt u daarom vanzelfsprekend. Maar

Nadere informatie

Natuurlijk wonen. Huur betalen

Natuurlijk wonen. Huur betalen Natuurlijk wonen Huur betalen 1 Huur betalen Waar moet u rekening mee houden als u een woning huurt? Wanneer en hoe betaalt u de huur? Komt u in aanmerking voor huurtoeslag? Dit zijn allemaal belangrijke

Nadere informatie

Woningverbetering en huurprijs

Woningverbetering en huurprijs Woningverbetering en huurprijs Wanneer is een verandering aan een woonruimte een verbetering? En wanneer mag voor een verbetering extra huurverhoging worden gevraagd? In deze brochure leest u waarmee huurders

Nadere informatie

Maakt uw bezwaarschrift kans? Doe de huurverhogingscheck

Maakt uw bezwaarschrift kans? Doe de huurverhogingscheck jaargang 18 nr. 2 april 2014 Colofon KoepelRond is het infoblad van de vereniging Kerkraadse Huurdersfederatie De Koepel KoepelRond verschijnt 6 keer per jaar en wordt verspreid onder de kaderleden van

Nadere informatie

Huren bij Actium. Algemene informatie over het huren van woonruimte

Huren bij Actium. Algemene informatie over het huren van woonruimte Huren bij Actium Algemene informatie over het huren van woonruimte U gaat een woning huren bij Actium. Wij wensen u veel woonplezier in uw nieuwe woning! In deze brochure hebben wij de belangrijkste informatie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 27 926 Huurbeleid Nr. 216 HERDRUK 1 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

Inflatie Huuropslag Totaal. Inkomen lager dan ,- 2,5% 1,5% 4% - 4% Inkomen tussen ,- en ,-

Inflatie Huuropslag Totaal. Inkomen lager dan ,- 2,5% 1,5% 4% - 4% Inkomen tussen ,- en ,- Vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke huurverhoging 2014 17 april 2014 HUURVERHOGING (SOCIALE HUURWONINGEN) Inleiding Na jaren van inflatievolgend huurbeleid wordt de huurverhoging sinds 2013

Nadere informatie

Als twee of meer huishoudens met elkaar overeen komen om van woning te ruilen. De verhuurders én de gemeenten moeten hier toestemming voor geven.

Als twee of meer huishoudens met elkaar overeen komen om van woning te ruilen. De verhuurders én de gemeenten moeten hier toestemming voor geven. Woningruil Een woning vinden in deze regio is niet makkelijk. De wachtlijsten zijn vaak lang. Een snellere mogelijkheid om aan een andere huurwoning te komen kan zijn om met iemand van woning te ruilen.

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2017

NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2017 NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2017 In Memoriam Ons bereikte het trieste bericht dat Henk van der Burch, Voorzitter van Bewonerscommissie Timpaan is overleden op 25 September Het bestuur van VH De Boog wenst de

Nadere informatie

Beste leden van de Huurderskoepels,

Beste leden van de Huurderskoepels, Beste leden van de Huurderskoepels, Op maandag 16 maart heb ik u het definitieve huurverhogingsvoorstel voor 2015 gedaan. Dit naar aanleiding van onze discussie op 9 maart jl. waarin wij een concept-voorstel

Nadere informatie

Huurinformatie Bijlage bij de huuraanzegging van 2014

Huurinformatie Bijlage bij de huuraanzegging van 2014 Huurinformatie Bijlage bij de huuraanzegging van 2014 Deze bijlage Huurinformatie is een uitgave van Dunavie. In deze bijlage staat informatie over de huurverhoging, huurtoeslag en servicekosten. Meer

Nadere informatie

Een huurwoning kopen. Uw eigen huis kopen van Leystromen

Een huurwoning kopen. Uw eigen huis kopen van Leystromen Een huurwoning kopen Uw eigen huis kopen van Leystromen U huurt een woning van Leystromen, maar heeft u er wel eens aan gedacht om uw woning te kopen? Wij bieden regelmatig huurwoningen te koop aan. En

Nadere informatie

informeert Een klacht? Samen komen we er wel uit

informeert Een klacht? Samen komen we er wel uit informeert Een klacht? Samen komen we er wel uit Een klacht? Samen komen we er wel uit De medewerkers van Ymere doen er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat u niet

Nadere informatie

onen INFORMATIE OVER woningruil

onen INFORMATIE OVER woningruil onen INFORMATIE OVER woningruil woningruil Zou u graag een andere huurwoning willen? In deze regio is dat niet zo makkelijk. De wachtlijsten zijn vaak lang. Wilt u sneller aan een andere huurwoning komen,

Nadere informatie

Highlights Sociaal plan Floraplein eo

Highlights Sociaal plan Floraplein eo Highlights Sociaal plan Floraplein eo Het sociaal plan geldt voor de woningen Floraplein 16 t/m 69 even en oneven, Wilgenroosstraat 54 t/m 64 even, Clematisstraat 1 t/m 25 oneven, Resedastraat 1 t/m 7

Nadere informatie

Wat te doen bij een klacht?

Wat te doen bij een klacht? Wat te doen bij een klacht? Wat te doen bij een klacht? Alle medewerkers van ProWonen doen dagelijks hun best om ervoor te zorgen dat u plezierig kunt wonen. Meestal lukt dat prima, maar helaas gaat er

Nadere informatie

Vraag en antwoord huurverhoging 2015

Vraag en antwoord huurverhoging 2015 Vraag en antwoord huurverhoging 2015 1. Hoe hoog is de huurverhoging voor de sociale huurwoningen per 1 juli 2015? Basishuurverhoging is 1,5% Huurverhoging voor inkomens tussen 34.229 en 43.786 is 2% Huurverhoging

Nadere informatie

Wonen in Gouda. Hoe vind je in Gouda een huis?

Wonen in Gouda. Hoe vind je in Gouda een huis? Hoe vind je in Gouda een huis? In deze brochure beantwoorden we de meest gestelde vragen over het kopen of huren van een huis in Gouda. Staat uw vraag er niet bij? Neem voor een sociale huurwoning contact

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke

Vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke Vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke huurverhoging 2013 22 april 2013 HUURVERHOGING Na jaren van inflatievolgend huurbeleid wordt de huurverhoging dit jaar op een andere manier vastgesteld.

Nadere informatie

Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn

Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn Wat heeft Intermaris besloten? Intermaris heeft besloten uw woning niet te renoveren, maar om de 26

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1. In deze nieuwsbrief

Nieuwsbrief 1. In deze nieuwsbrief Nieuwsbrief 1 Huurdersbelangenvereniging Sint-Oedenrode mei 2015 jaargang 3 In deze nieuwsbrief Last van buren: schakel Buurtbemiddeling in Huurverhoging 2015 Actief zoeken op Daarwilikwonen.nu Oproep

Nadere informatie

14 Juli 20 U zoekt een woning

14 Juli 20 U zoekt een woning U zoekt een woning U zoekt een huurwoning in Noordoost-Groningen? Dan kunt u terecht bij Acantus. Wij verhuren zo n 13.000 sociale huurwoningen. Van eengezinswoningen tot seniorenappartementen, in verschillende

Nadere informatie

VIJF KEUZES VOOR DE BEWONERS VAN DE GROENE WONINGEN IN DE ZEEHELDENBUURT

VIJF KEUZES VOOR DE BEWONERS VAN DE GROENE WONINGEN IN DE ZEEHELDENBUURT VIJF KEUZES VOOR DE BEWONERS VAN DE GROENE WONINGEN IN DE ZEEHELDENBUURT Beste bewoner, In dit boekje leest u welke vijf keuzes u heeft als bewoner van de te slopen woningen in de Zeeheldenbuurt. Mocht

Nadere informatie

Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen

Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen Sociaal plan UWOON Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Ingrepen en besluitvorming... 4 3. Verhuizen... 6 4. Beheer woning en woonomgeving...

Nadere informatie

Donner wil per se inkomenshuren in 2011

Donner wil per se inkomenshuren in 2011 jaargang 15 nr. 1 februari 2011 Colofon KoepelRond is het infoblad van de vereniging Kerkraadse Huurdersfederatie De Koepel KoepelRond verschijnt 6 keer per jaar en wordt verspreid onder de kaderleden

Nadere informatie

Veel gestelde vragen Jaarlijkse Huurverhoging 2015

Veel gestelde vragen Jaarlijkse Huurverhoging 2015 Veel gestelde vragen Jaarlijkse Huurverhoging 2015 De huurverhoging gaat in op 1 juli 2015. Wordt mijn huurtoeslag nu ook aangepast? Nee. De huurtoeslag wordt niet automatisch per 1 juli 2015 aangepast.

Nadere informatie

Huurders zijn veel meer aan wonen kwijt dan kopers

Huurders zijn veel meer aan wonen kwijt dan kopers jaargang 14 nr. 2 april 2010 Colofon KoepelRond is het infoblad van de vereniging Kerkraadse Huurdersfederatie De Koepel KoepelRond verschijnt 6 keer per jaar en wordt verspreid onder de kaderleden van

Nadere informatie

Met deze brief sturen wij u de adviesaanvraag toe met betrekking tot de voorgenomen huurverhoging per 1 juli 2015. Aanvullend het volgende.

Met deze brief sturen wij u de adviesaanvraag toe met betrekking tot de voorgenomen huurverhoging per 1 juli 2015. Aanvullend het volgende. Postbus 140 5360 AC Grave www.mooiland.nl Handelsregister KvK 31036365 NL0034.24.650B01 De heer W. Spenke Pachterwaard 60 6846 ET Arnhem Onderwerp : adviesaanvraag huurverhoging 2015 Contactpersoon : Annelieke

Nadere informatie