Protest tegen extra huurverhoging Tijdens de in maart gehouden Limburgse Provinciale Vergadering van de Nederlandse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Protest tegen extra huurverhoging Tijdens de in maart gehouden Limburgse Provinciale Vergadering van de Nederlandse"

Transcriptie

1 jaargang 16 nr. 2 april 2012 Colofon KoepelRond is het infoblad van de vereniging Kerkraadse Huurdersfederatie De Koepel KoepelRond verschijnt 6 keer per jaar en wordt verspreid onder de kaderleden van het Kerkraadse huurderswerk. adres redactie Postbus 355, 6460 AJ Kerkrade telefoon (045) (tijdens spreekuren) site De redactie beslist over plaatsing van ingezonden stukken. redactieleden Regina Leue Wim Pekel Leo Crousen Marianne Plag Frans Tiggelman Jan van Weert Ank van den Berg vormgeving Karin Veldkamp EXTRA HUURVERHOGING VAN 5%OOK IN KERKRADE Ook de Kerkraadse woningcorporaties maken gebruik van de mogelijkheid om de huren met 5% extra te verhogen, wanneer het gezinsinkomen van de huurder meer dan bedraagt. Zowel Woonmaatschappij Hestiagroep, WS Wonen Zuid als WS Wonen Limburg gaven desgevraagd aan, dat zij deze huurders extra zullen belasten, zij het dat zij de huur niet verhogen tot boven de door hen vastgestelde streefhuur. Alleen WS Land van Rode had bij het ter perse gaan van deze KoepelRond nog geen besluit genomen of zij de maatregel wel of niet zal toepassen. Het wetsvoorstel om deze extra huurverhoging te mogen toepassen is weliswaar nog niet door de Tweede Kamer aangenomen, maar vooruitlopend daarop hebben de corporaties wel al bij de belastingdienst opgevraagd of zij huurders hebben met een inkomen boven Protest tegen extra huurverhoging Tijdens de in maart gehouden Limburgse Provinciale Vergadering van de Nederlandse Woonbond hebben de deelnemende lidorganisaties en persoonlijke leden een petitie ondertekend, waarin zij de Kamer oproepen niet in te stemmen met de wet, die het mogelijk maakt om huurders met een inkomen van meer dan met deze extra huurverhoging te belasten. Als motivatie werd daarbij aangegeven, dat wijken met een gemêleerde bevolkingssamenstelling leefbare wijken zijn, dat scheefhuren een absurd begrip is, dat gezinnen met een inkomen van of meer op een extreem hoge huurquote uitkomen en dat corporaties voldoende huurinkomsten hebben om een stabiele sociale huurwoningmarkt in stand te houden. Bovendien werd in de petitie nog eens benadrukt, dat de huursector door het kabinet onredelijk hard wordt aangepakt ten opzichte van de eigenaren. Zie voor meer informatie het artikel Gluurverhoging is inbreuk op privacy op pagina 6. oplage 280 stuks In dit nummer o.a. 20% van belanghebbenden vraagt geen huurtoeslag... 2 De wijk van morgen... 3 Test slimme meter loopt goed... 5 Gluurverhoging inbreuk op privacy... 6 Sociale huurwoningen fors duurder. 7 Vragen van huurders... 9 Veranderde uitzichten Naschrift: Vlak voor uitgave van deze KoepelRond werd bekend, dat de rechtbank in Den Haag de Belastingdienst verboden heeft inkomensindicaties te verstrekken, omdat het een grove inbeuk van de privacy van huurders is, die niet op wetgeving is gebaseerd. Pas als de wet in werking is getreden mag de Belastingdienst de gegevens weer gaan verstrekken aan verhuurders. De invoering van de 5% extra huurverhoging per 1 juli 2012 is hiermee praktisch onmogelijk geworden!

2 2 Koepelrond Koepelrond 3 het spreekuur van De Koepel houdt elke donderdagmiddag van uur tot uur een spreekuur voor huurders. Dit spreekuur vindt plaats aan de Hoofdstraat 41a te Kerkrade-centrum. Voor leden van de aangesloten huurdersorganisaties is het advies en, indien nodig, de ondersteuning geheel gratis. Huurders, die niet lid (kunnen) zijn van een Huurdersbelangenvereniging, kunnen een individueel lidmaatschap bij de Koepel afsluiten voor 6,00 per jaar. Ook zij krijgen dan gratis advies en ondersteuning. Noot van de redactie: We vragen de huurdersorganisaties om het huurdersspreekuur in hun eigen info te vermelden, zodat het breed bekend wordt onder de huurders. De Kerkraadse Huurdersverenigingen houden spreekuren voor hun eigen huurders. Huurdersraad Kerkrade (Hestia Woonmaatschappij): Iedere eerste dinsdag van de maand van tot uur en op afspraak van tot uur op locatie Kampstraat 69, 6466 BR Kerkrade. Telefoon kantoor (045) Huurdersvereniging Land van Rode (WS Land van Rode) Iedere donderdag van tot uur op locatie Hoofdstraat 41b, 6461 CM Kerkrade. Telefoon kantoor (045) Huurdersvereniging St. Pietersrade (WS Wonen Zuid): Iedere maandag van uur en van uur op locatie Koestraat 64, 6463 XK Kerkrade. Telefoon kantoor (045) Procent rechthebbenden vraagt geen huurtoeslag Bijna een vijfde van de rechthebbenden maakt nog steeds geen gebruik van de huurtoeslag. Dat blijkt uit het rapport Niet-gebruik inkomensondersteunende maatregelen door de Stichting Economisch Onderzoek (SEO). Het gebruik van de huurtoeslag neemt wel langzaam toe. Van de huishoudens die in 2003 recht hadden op huurtoeslag, maakte 27 procent er nog geen gebruik van. De recentste cijfers (2009) wijzen uit dat die groep nu geslonken is tot 18 procent. Niet gebruik onder rechthebbenden van de zorgtoeslag is 17 procent en de langdurigheidstoeslag 60 procent. De SEO onderzocht ook wie die niet-gebruikers zijn. Er springen een paar groepen uit. Ten eerste maken werkenden vaker geen gebruik van toeslagsregelingen dan gepensioneerden of uitkeringsgerechtigden. Opvallend is het relatief hoge niet-gebruik onder zelfstandigen (zo n 32 procent). Misschien denken deze mensen dat ze geen recht hebben op huurtoeslag omdat ze een eigen bedrijf hebben, stellen de onderzoekers. Daarnaast maken vooral jongeren onder de 25 jaar, mensen in loondienst en mensen met een relatief hoog vermogen (van meer dan ,-, maar dat wel lager is dan de gehanteerde vermogensgrens), geen gebruik van de huurtoeslag. Waarom gebruiken mensen de inkomensondersteunende maatregelen niet? vroegen de onderzoekers zich af. Daar zijn natuurlijk zeer uiteenlopende redenen voor. Sommige mensen kennen de regelingen niet. Anderen denken er niet voor in aanmerking te komen. Er zijn ook mensen die niet aanvragen omdat zij bang zijn voor de financiële gevolgen van een verkeerde inschatting van bijvoorbeeld hun inkomen. Liever dan het riskeren van achteraf een grote som geld terug te moeten betalen, vragen ze de toeslag helemaal niet aan. Tot slot zijn er ook mensen die te veel problemen hebben om regelingen aan te vragen en die de regie over hun leven verloren zijn, laat staan hun financiële administratie. Nieuw toeslagensysteem Het kabinet verwacht dat door de introductie eind 2011 van het nieuwe toeslagensysteem door de Belastingdienst en de daarbij verstrekte voorlichting als neveneffect meer bekendheid komt over alle toeslagen. Dit systeem voorziet ondermeer in een burgerportal dat het aanvragen van een toeslag eenvoudiger moet maken. Daarnaast is de termijn voor het aanvragen van zorgtoeslag, huurtoeslag en kindgebonden budget verlengd van 1 april naar 1 september na afloop van het toeslagjaar. Deze verlengde aanvraagtermijn gaat in op 1 januari 2013 voor toeslagjaren vanaf De Wijk van Morgen We spreken hier over 153 Woningen in de bloemenbuurt in Kerkrade West met name de Dahliastraat en omgeving. De vorige keer hebben we geschreven over de opstart van het renovatieproject van de Wijk van Morgen, waar buiten een complete gevel met zonnepanelen een warmteterugwinsysteem wordt geplaatst. Inmiddels zijn er drie woningen gereed gekomen, 1 op de Kaalheidersteenweg 175 a en twee woningen in de Anjelierstraat 13 en 15. Een woning in de Meidoornstraat volgt nog. Er wordt binnenkort gestart met de Kasperenstraat 170. Daarna volgt er een bepaalde route. De bewoners hebben inmiddels bezoek gehad van een vertegenwoordiger van Hestia en van de BAM. In deze gesprekken met de bewoners worden alle zaken besproken die de renovatie soepel kunnen laten verlopen. Duidelijke informatie is hier dan ook erg belangrijk. Door de werkgroepen openbare ruimte en leefbaarheid is de omgeving bekeken en zijn er diverse plannen gemaakt om het hele gebied aantrekkelijker te maken. Hierbij kunt u denken aan parkeergelegenheden, groenvoorzieningen, waterpartijen en meer veiligheid waardoor de bewoners zich weer thuis gaan voelen in hun eigen wijk. Zo zal er rond of op 11 mei een opruimdag worden georganiseerd van uur achter de Kasperenstraat waar meerdere containers worden geplaatst en alleen de bewoners van de 153 woningen hun overtollige goederen, en dat kan van Niet altijd laagste prijs via energieveiling Consumentenbond, Vereniging Eigen Huis (VEH), ANWB; steeds meer organisaties bieden een energieveiling aan. Consumenten schrijven zich massaal in voor de veilingen, die allemaal zeggen de goedkoopste te zijn. De Nederlandse Mededingingautoriteit waarschuwt: Een veiling levert zeker niet altijd het meest voordelige alternatief voor een overstap. Je kunt ook zelf een vergelijkingssite gebruiken. De toezichthouder op de energiemarkt NMa vindt het goed dat steeds meer consumenten deelnemen aan energieveilingen, maar wijst er wel op dat deelnemers niet altijd de laagste prijs betalen. Mogelijke overstappers worden aangespoord ook zelf een vergelijkingssite te gebruiken. Een veilingaanbod ligt namelijk zelden onder de prijs van een actieaanbod op een vergelijkingssite. Waar je bij een energieveiling ongeveer 200 tot 300 euro bespaart op jaarbasis, kan het verschil via een energieprijsvergelijker oplopen tot 400 euro bij een gemiddeld verbruik. Hoe werkt een energieveiling? Een veiling werkt als volgt; consumenten kunnen zich vrijblijvend inschrijven. Energieleveranciers kunnen dan het hele klantencollectief een aanbieding doen. De energieleverancier die het laagste bod doet, wint. Daarna kunnen klanten zelf bepalen of ze op de winnende aanbieding ingaan. Het is soms lastig om een veilingaanbod te vergelijken met een aanbieding op de prijsvergelijker, omdat de korting op verschillende manieren kan worden gegeven; een kortingspercentage op het leveringstarief, een welkomstpremie of juist korting op het vastrecht. Het is daarom belangrijk om goed te letten op de verschillende punten die de leverancier noemt in het aanbod. Volgens de NMa is het ook erg belangrijk dat consumenten opletten wanneer hun alles zijn, kunnen inleveren. Er zullen medewerkers van RD 4 aanwezig zijn om dit goed te laten verlopen. Om misbruik door andere bewoners, die buiten dit renovatiegebied wonen, te voorkomen, wordt het legitimatiepasje van RD 4 gevraagd. De eerste storting wordt gerekend, alle volgende stortingen niet. Men kan ook goederen ruilen. Goederen die overblijven en nog goed te verkopen zijn, worden door de RD 4 meegenomen. Er zal o.a. een informatiekraam staan, waar men informatie over het project kan krijgen en waar ook koffie, thee, fris en koek te krijgen is. Het geheel zal worden verzorgd door leden van de werkgroep en andere vrijwilligers (lees bewoners). Via publicaties aan huis, nieuwsbrieven en flyers worden de bewoners tijdig geïnformeerd. Het heeft door diverse tegenslagen die niet te voorkomen waren even geduurd, maar het gaat nu toch echt gebeuren. Er wordt gewerkt aan de Wijk van Morgen. huidige contract voor energie afloopt. Als je namelijk via een vergelijkingssite of collectieve inkoop een energiecontract afsluit, blijf je na afloop van je contract automatisch bij dezelfde aanbieder. En verval je in het reguliere tarief. Dan is het belangrijk om opnieuw bewust te kiezen voor een goede en voordelige energieleverancier.

3 4 Koepelrond Koepelrond 5 f b e e d r e i r c a h t t i e e n In deze rubriek van KoepelRond houden wij u op de hoogte van belangrijke aanpassingen en wijzigingen binnen de Federatie. Wij informeren u verder over op handen zijnde vergaderingen, symposia, etcetera. Deadline volgende editie KoepelRond: 31 mei 2012 Kopij dient uiterlijk op die datum in bezit!te zijn van de redactie. ALGEMENE LEDENVERGADERING Tijdens de algemene ledenvergadering, die gehouden werd op woensdag 21 maart j.l. vond de herverkiezing plaats van 5 bestuursleden, t.w. de heren Linders (HV Land van Rode), Pekel (HR Kerkrade Hestia), Tiggelman (HR Kerkrade Hestia), Engels (HR Kerkrade Hestia) en Crousen (persoonlijk lid). Mevr. Marion van Kan (HV Land van Rode) is afgetreden. Het jaarverslag over 2011 werd voorgelezen, evenals een activiteitenverslag over de eerste 3 maanden van Het financieel verslag 2011 werd vastgesteld, terwijl de kascontrolecommissie de boekhouding in orde had bevonden en de vergadering vroeg om décharge te verlenen aan het bestuur. Bij de mededelingen en in de rondvraag kwamen enkele actuele zaken aan de orde, zoals de onlangs getekende prestatieafspraken, een eventuele huurverhoging van 5% extra bovenop het inflatiepercentage, de kosten van ramenwassen voor huurder en verhuurder en het scheiden van wonen en zorg. AGENDA Vergaderingen woensdag 2 mei maandag 18 juni Algemeen Bestuursvergadering van HF de Koepel Provinciale Vergadering van de Nederlandse Woonbond te Roermond Cursussen Door het Woonbond Kennis- en Adviescentrum worden de volgende cursussen in Utrecht gegeven: maandag 23 april maandag 7 mei dinsdag 8 mei dinsdag 15 mei woensdag 30 mei dinsdag 5 juni vrijdag 15 juni dinsdag 19 juni Symposium vrijdag 20 april Citaat cursus woningwaarderingsstelsel cursus asbest: stof tot nadenken cursus succesvol overleggen cursus burenoverlast cursus lezen van de jaarrekening cursus strategisch portfoliobeleid cursus huurrecht voor gevorderden cursus conflicthantering symposium scoren in overleg over streefhuurbeleid en servicekosten. Het symposium wordt gehouden in Rotterdam. In sommige ontwikkelingslanden kent men het op economisch onverantwoorde wijze uitdelen van belastinggeld aan grote groepen burgers teneinde hen electoraal te paaien. Wij noemen dat corruptie of op zijn minst slecht bestuur. Als zoiets in Nederland gebeurt, noemen we dat hypotheekrenteaftrek. Journalist Rob Vreeken in de column Stekel in de Volkskrant woonruimteverdeling in kerkrade Corporatie- woningen in Kerkrade worden aangeboden via de website Wanneer u op zoek bent naar een huurwoning kunt u zich gratis en vrijblijvend inschrijven. Via de site kunt u op maximaal 5 woningen tegelijk reageren. Wanneer u niet beschikt over een computer met internet kunt u contact opnemen met of een bezoek brengen aan de desbetreffende kantoren. De adressen: Hestia Groep Lupinestraat 80, Kerkrade West telefoon (045) Wonen Zuid Lindenhof 1, Kerkrade/Chevremont Alleen s morgens tussen 8.30 en uur telefoon (045) Hoofdvestiging Geerstraat 103a, 6411 NP Heerlen Land van Rode Erpostraat 1, Kerkrade-Holz telefoon (045) Wonen Limburg Grasbroekerweg 16, Heerlen telefoon (045) Een test met de slimme meter loopt goed en laat zien waar de knelpunten zitten. Vereniging Eigen Huis (VEH) en netbeheerder Liander ontdekten dat consumenten bewuster bezig zijn met hun energieverbruik, maar dat zij handvatten nodig hebben voor de besparing. De uitrol van de slimme meter, die vanaf dit jaar plaatsvindt, is jarenlang een belangrijk punt van discussie geweest. Dit had vooral te maken met de privacy die mogelijk in het geding zou komen. In 2009 wilde de overheid de installatie van slimme meters verplichten. Diverse organisaties, waaronder Vereniging Eigen Huis, voerden daar een succesvolle lobby tegen waardoor consumenten nu zelf mogen kiezen of zij er gebruik van willen maken. Vereniging Eigen Huis en netbeheerder Liander doen sinds september 2011 onderzoek naar de slimme meter. Gedurende een jaar volgen zij 45 eigenwoningbezitters die de meter testen. Inmiddels zijn er twee rapporten geschreven over hun bevindingen. De belangrijkste conclusie uit het rapport is dat tevredenheid over de slimme meter overheerst. Maar deelnemers weten nog niet hoe ze energie kunnen besparen met de slimme meter. Geïnteresseerden voor een aanleunwoning kunnen contact opnemen met: > Meander Wonen St. Pieterstraat 143, Kerkrade telefoon (045) In de particuliere huursector verhuren enkele beleggers in Kerkrade woningen. De kantooradressen: DOS vastgoedmanagement Bassin 116, Maastricht telefoon (043) Vesteda Plein , Maastricht Postbus BE Maastricht telefoon (043) Test met slimme meter loopt goed Belangrijkste voordeel is dat de slimme meter mensen inzicht geeft in hun energieverbruik en dat zij er hierdoor ook bewuster mee bezig zijn. De slimme meter geeft de gebruikers echter nog te weinig handvatten om energie te besparen. De deelnemers hebben problemen om de gegevens te interpreteren. Zij hebben de behoefte om hun energieverbruik te vergelijken met hun eigen energieverbruik uit het verleden of met het energieverbruik van de gemiddelde Nederlander, concludeert het rapport van VEH. In de proef wordt gekeken naar drie manieren van gegevens aflezen: via een display, via het internet en via een . Uit het onderzoek blijkt dat het display het meest stimuleert om energie te besparen: consumenten zien real-time de pieken in het verbruik en zijn zich hierdoor meer bewust van energieslurpende apparaten. Wilt u nu al inzicht in uw verbruik, maar heeft u geen slimme meter? Dan kunt u gebruik maken van de online meterkaart via Hierin kunt u uw verbruik bijhouden. En wilt u besparen op uw energierekening? Vul dan de energiewijzer op bovengenoemde site in (/energie vergelijken/).

4 6 Koepelrond Koepelrond 7 Gluurverhoging is inbreuk op privacy Sociale huurwoningen fors duurder De Woonbond ziet het wetsvoorstel huurverhoging op grond van inkomen als een onaanvaardbare inbreuk op de privacy van huurders en spreekt van een gluurverhoging. De bond roept huurders op om bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) te melden dat hun privacy wordt geschonden. Hoewel de Tweede en Eerste Kamer de nieuwe regelgeving nog niet hebben aangenomen, waren verhuurders al begonnen met het opvragen van inkomensindicaties bij de Belastingdienst. Woonbonddirecteur Ronald Paping vindt het onacceptabel dat belastinginformatie ter beschikking wordt gesteld aan particuliere organisaties, te meer daar er geen maatregelen genomen zijn om te voorkomen dat de informatie over de inkomens op straat komt te liggen. Het zijn wel 390 corporaties, 32 institutionele beleggers, beheerders en makelaars, en honderden particuliere verhuurders. Volgens het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) is de inbreuk op de privacy door de maatregel zo ingrijpend, dat ze hoogstens te verdedigen valt op grond van een pressing social need. Van een dergelijke maatschappelijke noodzakelijkheid is echter duidelijk geen sprake. Nog los van de omstandigheid dat niet valt in te zien op welke grondslag iedere medebewoner zijn/haar inkomensgegevens aan de huurder dient te verstrekken, indien de desbetreffende medebewoner daarvoor geen toestemming geeft, betekent dit een ernstige inmenging van het recht op respect voor privéleven en de medebewoners, aldus het CBP. Overigens bleek uit onderzoek van de NOS, dat de Belastingdienst over 5 tot 10 procent van de huurders geen inkomensindicatie kan verstrekken aan de verhuurder. Maar er zijn ook uitschieters. Enkele verhuurders ondervonden dat er van 30, 40 of zelfs 75 procent van de huurders geen inkomensindicatie beschikbaar is. Om de huurverhoging die op 1 juli ingaat tijdig te kunnen aanzeggen, hebben verhuurders de inkomensgegevens snel nodig. Een huurverhogingsvoorstel moet minimaal twee maanden voor de ingangsdatum bij de huurder op de mat liggen. Maar de wet die legitimeert dat er überhaupt inkomensgegevens mogen worden opgevraagd door verhuurders is nog niet aangenomen door de Tweede en Eerste Kamer. Nu komt daar nog eens bij dat de door de Belastingdienst verstrekte gegevens onvolledig zijn. Vastgoedbelang, de vereniging van particuliere verhuurders noemt de problemen vooralsnog schoonheidsfoutjes en gaat ervan uit, dat het lukt om alle huurders die meer dan verdienen de extra huurverhoging op tijd aan te zeggen. Aedes, de vereniging van woningcorporaties, maakt zich meer zorgen over de inkomsten van de verhuurders. Zij is van mening, dat de corporaties het geld nodig hebben om de heffing van ruim 600 miljoen die het Rijk de sector per 2014 oplegt, te kunnen betalen. Door de huurprijs van sociale huurwoningen voor de middeninkomens op te trekken, wil het kabinet de doorstroming stimuleren. Volgens de Woonbond is het een botte maatregel die zich eenzijdig richt op huurders met een middeninkomen, zonder de woningmarkt integraal te hervormen. Deze kritiek wordt gedeeld door de Raad van State. De Raad stelt dat alleen een negatieve prikkel wordt gegeven in de vorm van een huurverhoging op grond van inkomen, zonder dat er reële alternatieven beschikbaar worden gesteld, in de zin van betaalbare alternatieven. De redactie vraagt de huurdersbelangenverenigingen om materiaal te sturen, dat eventueel gebruikt kan worden voor KoepelRond. Tevens vragen wij u bij een adreswijziging van uw huurdersbelangenvereniging, deze door te geven aan de redactie van KoepelRond. Bij voorbaat dank De huur van vrijkomende sociale huurwoningen gaat fors omhoog. Corporaties zullen hun huren de komende jaren gemiddeld met ruim 13 procent verhogen. Daarbovenop neemt bijna een derde van de corporaties in schaarstegebieden de Donnerpunten volledig mee bij nieuwe verhuringen. De trend in de grote steden is om de maximaal toegestane huur te vragen. Dit blijkt uit onderzoek van het Woonbond Kennis- en Adviescentrum (WKA). De website Thuis in Limburg ontvangt van de provincie Limburg een subsidie om de site toegankelijker te maken en om een marktmonitor te ontwikkelen, die beleidsmakers van corporaties, gemeenten en provincie kunnen gebruiken. De bedoeling van de marktmonitor (een zogenaamde Real Time Markt Monitor) is om inzichtelijk te maken hoeveel woningzoekenden er zijn, naar welk type woning veel vraag is, wat de gemiddelde wachttijd is, enz. Met deze actuele woningmarkt- en managementinformatie kunnen De Nederlandse Woonbond voorziet dat de woningmarkt nog meer vast komt te zitten, nu de huurprijs van de sociale huurwoning dichter bij het maximum komt te liggen. Directeur Paping: Het loopt echt de spuigaten uit. Sociale huurwoningen worden onbetaalbaar voor de lagere inkomens. Vrijwel niemand verhuist meer, zodat de doorstroming historisch laag is. Starters en doorstromers moeten immers torenhoge huren betalen. De Woonbond maakt zich grote zorgen over de verhoging van het huurniveau en roept daarom de huurdersorganisaties op om maximaal gebruik te maken van hun adviesrecht richting de verhuurder om deze trend te keren. Het huurniveau dat corporaties nastreven ligt gemiddeld op 81,4 procent van het toegestane wettelijke maximum. Dat is 13,1 procent hoger dan het huidige huurniveau dat op gemiddeld 72 procent ligt. In euro s uitgedrukt betekent het dat de huren met gemiddeld 55 euro per maand omhoog gaan. De hoogste streefhuren zijn te vinden in de Randstad en vooral in de vier grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. De laagste streefhuren tref je aan in Friesland en Drenthe. Hoe groter de corporatie, hoe hoger de streefhuur Opvallend is dat de grootste corporaties (met meer dan woningen) veruit beleidsmakers hun voordeel doen. Daarnaast zal de subsidie gebruikt worden om de site toegankelijker te maken voor woningzoekenden in de Euregio en voor arbeidsmigranten. De site heeft tot nu toe al ruim bezoekers uit Duitsland getrokken. Arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa zijn echter ook op zoek naar goede huisvesting. Corporaties vinden het belangrijk, dat zij deze huisvesting vinden in de wijk, zodat zij sneller integreren en meteen een goed dak boven hun hoofd hebben. Door deze groepen woningzoekenden aan een woning te helpen zal er de hoogste streefhuren hebben (87,3 procent). Bij de kleinste (minder dan woningen) ligt het streefhuurniveau op 72,5 procent. Het streefhuurbeleid van de verhuurders in de commerciële sector is gericht op maximale huren (100 procent of meer). Commerciële verhuurders nemen de Donnerpunten overal mee. Motieven om de streefhuur op te trekken Verhogingen van de streefhuren worden over het algemeen gemotiveerd op grond van de financiële positie van de corporatie (20 procent), de voor 2014 aangekondigde heffing als bijdrage aan de huurtoeslag (15 procent) en de wens om tot marktconforme huren te komen (14 procent). Donnerpunten Het kabinet heeft de maximumhuren in schaarstegebieden per 1 oktober opgetrokken met 73 of 123 euro door het toekennen van extra woningwaarderingspunten. Uit het onderzoek van het WKA blijkt dat 30 procent van de corporaties de schaarstepunten, oftewel de Donnerpunten, doorberekent bij mutatie, 26 procent trekt op de een of andere manier de Donnerpunten eraf, 26 procent laat weten het streefhuurpercentage hierdoor te zullen verlagen en 18 procent weet het nog niet. WONINGSITE THUIS IN LIMBURG WORDT TOEGANKELIJKER minder leegstand zijn in onze krimpende en vergrijzende regio. Dit komt de leefbaarheid alleen maar ten goede. Aan de website Thuis in Limburg nemen 8 corporaties uit Limburg deel met samen een woningbestand van woningen. Zij bieden op de site hun woningen te huur of te koop aan. Belangstellenden kunnen kijken op

5 8 Koepelrond Protest tegen verkoopplicht zwelt aan Steeds meer woningcorporaties keren zich tegen het wetsvoorstel dat hen verplicht om driekwart van hun woningen te verkopen aan zittende huurders. We zijn op zich niet tegen verkoop, maar niet op deze manier. Drie Bredase woningcorporaties vinden het wetsvoorstel zo slecht voor hun huurders en de leefbaarheid van sommige wijken dat ze naar de rechter dreigen te stappen. Ook zoeken ze steun bij de gemeente Breda om het plan van tafel te krijgen. Corporatiedirecteur Harry Reininga van Singelveste/AlleeWonen, die mede namens de twee andere corporaties optreedt, zei onlangs tegen het Brabants Dagblad dat het wetsvoorstel onacceptabel is omdat het rechtstreeks ingaat tegen de kerntaak van corporaties; het aanbieden van voldoende sociale huurwoningen in diverse wijken en dorpen. Eigendomsrecht De vereniging van woningcorporaties Aedes sprak zich al eerder uit tegen de verkoopplicht. De belangenbehartiger voor de corporatiesector wijst erop dat gedwongen verkoop het eigendomsrecht aantast, en dat het corporaties de mogelijkheid van sturing op de woningvoorraad uit handen slaat. Het risico daarvan is dat er op de langere termijn een eenzijdige voorraad overblijft, of in sommige wijken en dorpen - zelfs helemaal geen sociale huurwoningen. Voor huurders en woningzoekenden met een laag inkomen heeft dat ernstige gevolgen. PROJECT BUURTBEMIDDELING KERKRADE Voorafgaand aan het Lokaal Overleg van 30 maart j.l. is een intentieverklaring voor het project buurtbemiddeling Kerkrade ondertekend. De vier in Kerkrade actieve corporaties hebben in februari 2011 besloten om de opstart van een project buurtbemiddeling te bespreken. Er is een werkgroep samengesteld, die een gezamenlijk voorstel heeft geformuleerd. Het voornemen is om het project voor de duur van 3 jaar als instrument in te zetten. Naast vertegenwoordigers van de vier corporaties nemen 2 medewerkers van de gemeente Kerkrade en de politie deel aan de werkgroep. Buurtbemiddeling is een manier van conflicten oplossen tussen personen uit een straat of buurt. Daarbij kan gedacht worden aan geluidsoverlast, pesterijen, vernielingen en parkeeroverlast. De bemiddelaars zijn getrainde lokale vrijwilligers, die worden aangestuurd door een professionele kracht. Bij buurtbemiddeling wordt een ontmoeting gearrangeerd tussen de klager en de overlastgever. Beide kunnen hun eigen verhaal doen. De bemiddelaars luisteren, vragen door, vatten samen en proberen een klimaat te scheppen waarin beide buren samen nadenken over mogelijke oplossingen voor hun conflict. Buurtbemiddeling richt zich op een vroegtijdige aanpak van problemen tussen buren. Mogelijke escalatie kan daardoor voorkomen worden, waardoor minder zaken bij politie, justitie, gemeente en woningcorporatie terecht komen. Buurtbemiddeling werkt preventief. De problemen en conflicten die in aanmerking komen voor buurtbemiddeling zijn doorgaans te licht voor een formeel optreden door de politie, maar vergen wel veel aandacht. Door het creëren van onderling begrip tussen buurtbewoners wordt de leefbaarheid en de woonkwaliteit van de buurt positief beïnvloed. De werkgroep buurtbemiddeling gaat het projectplan verder uitwerken en zal vervolgens voorstellen doen ten aanzien van de voorgestelde aanpak, de verantwoordelijkheden van de betrokken partners en (de verdeling van) de kosten. Uitholling sociale huursector De Woonbond ziet de grootschalige verkoop als ernstige uitholling van de sociale huursector. Daarnaast zitten de meeste huurders helemaal niet te wachten op het recht om hun huurwoning te kopen. Vorig jaar oktober hield de Woonbond een ledenraadpleging onder individuele huurders en huurdersorganisaties over de vraag of verkoop van huurwoningen gestimuleerd zou moeten worden. Aan de individuele huurders werd daarbij ook gevraagd of ze interesse hadden om de huurwoning te kopen. Slecht 18 procent bleek interesse te hebben. Ook lokale huurdersorganisaties laten zich horen in de discussie over de verkoopplicht. Zo stuurden de gezamenlijke huurdersverenigingen van woningcorporatie Nijestee in Groningen onlangs een brief aan minister Spies waarin zij haar vragen om diep na te denken over de negatieve consequenties. KOPIËREN BIJ De Koepel Iedere dinsdag- en donderdagmorgen is er een kantoorbezetting van tot uur. Daarnaast bestaat donderdag tussen en uur gelegenheid tot kopiëren. Verder volgens telefonische afspraak. Indien niemand op het kantoor aanwezig is, bellen met de heer W. Pekel, telefoon (045) De kosten bedragen voor (80 gr. papier) enkelzijdig A4 0,07 dubbelzijdig A4 0,13 enkelzijdig A3 0,13 dubbelzijdig A3 0,18 Kopiëren op dikker papier en/of in kleur is tegen meerprijs ook mogelijk. Voor kopieerwerk in aantallen groter dan 200 stuks kunnen over de kostprijs afspraken gemaakt worden. De mogelijkheid voor sorteren bestaat ook. Vragen van aan de woonbond huurders Is een hoge huur voor een slechte woning wel toegestaan? Mag de verhuurder een hoge huurprijs vragen terwijl aan de inmiddels slechte onderhoudsstaat van een vooroorlogse woning nooit iets is gedaan? Wij betalen een huur van bijna 600 euro per maand voor een vooroorlogs huis waaraan vrijwel nooit onderhoud is gepleegd. Er is geen dubbelglas, geen isolatie en het tocht aan alle kanten. We moeten gigantisch stoken, maar alle warmte vliegt zo weg. Er zijn schimmelplekken, het stucwerk laat op plaatsen los, er zitten scheuren in de muur, de ramen zijn elke dag beslagen, er is geen mechanische ventilatie, kortom, te veel om op te noemen. Mag de verhuurder wel zoveel huur vragen terwijl het huis gewoon gerenoveerd of gesloopt moet worden? Als je bij de verhuurder aanklopt doet die er feitelijk niets aan. Het is duidelijk dat u bepaald niet het woongenot heeft dat u redelijkerwijs zou mogen verwachten. Deels is dat omdat de woning heel wat gebreken vertoont (vocht, tocht, schimmel, scheurvorming, loslatend stucwerk, geen of slechte ventilatie), aan de andere kant komt dit door de verouderde staat van de woning (enkel glas, geen isolatie). Wat betreft de gebreken aan de woning geldt dat u deze schriftelijk bij de verhuurder moet melden, met het verzoek ze binnen redelijke termijn, uiterlijk zes weken na uw brief, te verhelpen. Doet de verhuurder dat niet, dan kunt u bijvoorbeeld de huurcommissie inschakelen. Die kan de huur, als er ernstige gebreken worden geconstateerd, flink verlagen. De verlaging blijft gelden tot de gebreken zijn verholpen. Gezien u bezwaar tegen de hoge huurprijs in relatie tot de kwaliteit van uw woning is dit een aan te bevelen stap. Verhuurder moet gebreken verhelpen De gebreken waarvan u kunt verlangen dat de verhuurder ze zo snel mogelijk verhelpt zijn in ieder geval de vocht-, tocht- en schimmelproblemen, de scheuren in de muur en het loslatende stucwerk. Het meesturen van foto s is aan te bevelen. Vaak zeggen die meer dan woorden. Ook het ontbreken of onvoldoende functioneren van ventilatievoorzieningen is een ernstig gebrek waarvoor de huurcommissie de huur fors kan verlagen. Op dat punt moet de verhuurder dus eveneens op afzienbare termijn voor verbetering zorgen. Koepelrond 9 Enkel glas en gebrek isolatie geen reden voor huurverlaging Dat u nog enkel glas en geen isolatie heeft in de woning is niet per definitie een gebrek. De huurcommissie zal de huur niet verlagen vanwege de aanwezigheid van enkel glas of het ontbreken van isolatie. Dubbelglas en isolatie zouden niettemin een forse verbetering zijn, omdat beide maatregelen de warmte langer binnen houden. U kunt de verhuurder desgewenst in dezelfde brief verzoeken dubbelglas en vloer-, gevel-, en/of dakisolatie aan te brengen. Als u aangeeft bereid te zijn daarvoor een redelijke huurverhoging te betalen die in verhouding staat tot de investeringskosten van de verhuurder is dat zo nodig via de rechter af te dwingen. De totale lasten zullen voor u wellicht toch lager uitvallen. Uiteraard mag de verhuurder deze maatregelen ook zonder huurverhoging treffen. Moeten wij ons aan nieuwe regels van de VvE houden? Kan de huurder worden gebonden aan nieuwe (huis)regels die het gevolg zijn van wijzigingen in het huishoudelijk reglement van de Vereniging van Eigenaren (VvE)? Van de verhuurder mogen wij in de gemeenschappelijke ruimte voortaan geen fietsen meer zetten op plaatsen waar dat voorheen wel mocht. Dat zou komen omdat het huishoudelijk reglement van de Vereniging van Eigenaren (VvE) is aangepast. Ons huurcontract zegt dat wij gebonden zijn aan wijzigingen van het huishoudelijk reglement van VvE. Klopt dat? Nee. Voor huurders in een woningcomplex waarin ook eigenaarbewoners wonen en waar om die reden sprake is van een Vereniging van Eigenaren (VvE), geldt tussen huurder(s) en verhuurder nog altijd alleen het huurcontract. Als in het huurcontract of de bijbehorende algemene voorwaarden niet de regel staat waaraan u zich nu zou moeten houden over de stalling van fietsen geldt deze regel voor u niet. De bepaling in uw huurcontract dat u gebonden bent aan veranderingen in het huishoudelijk reglement van de VvE (of aan veranderingen in de splitsingsakte of het splitsingsreglement) is in strijd met de wet. Die bepaalt kort gezegd dat van u niet verwacht mag worden dat u in het huurcontract al akkoord gaat met eventuele latere nieuwe (huis)regels waarvan u bij de ondertekening van het huurcontract de inhoud nog niet eens kende (zoals hier het fietsenverbod). Huurder om instemming vragen Wat de verhuurder natuurlijk wel mag doen is de huurders de nieuwe regel voorleggen en aan de huurder(s) vragen om ermee in te stemmen. Het kan heel goed zijn dat de voorgestelde nieuwe bepaling redelijk is en dat de huurders er voorstander van zijn. Het gaat erom dat de verhuurder de nieuwe regel niet via het huurcontract kan opdringen. Rechter inschakelen Als (sommige) huurders niet met een nieuwe bepaling akkoord gaan en de verhuurder vindt dat de huurders dat toch moeten doen, kan de verhuurder de rechter inschakelen. Die oordeelt dan of het redelijk is dat de huurders met de nieuwe regel moeten instemmen.

6 10 Koepelrond Veranderde uitzichten Zo kan het ook... Nadat er in 2011 op initiatief van het Bewonersplatform Kerkrade-West op de Gracht in Kerkrade-West een aantal bijeenkomsten en wijkschouwingen voor en met de bewoners is gehouden, heeft dat uiteindelijk geresulteerd in het verbeteren van o.a. de achterpaden, waaronder de Caecilia-Gracht. Prettige bijkomstigheid was, dat er in de zomer eerst een gezellige barbecue is gehouden en daarna is overgegaan tot het verbeteren van de woon - en leefomgeving. Oude situatie achterpaden Caecilia-gracht SURF OOK EENS NAAR... Hebt u wel eens een klus, die u niet zelf kunt doen? Via de website kunt u een opdracht plaatsen, waarna vakmensen reageren en een bod doen. U kunt vergelijken en een keus maken, zodat u de vakman kiest die het beste bij uw opdracht past. Nieuwe situatie achterpaden Caecilia-gracht

Om de woonlastenmonitor op te kunnen stellen, was een inventarisatie van kerngegevens

Om de woonlastenmonitor op te kunnen stellen, was een inventarisatie van kerngegevens jaargang 15 nr. 5 oktober 2011 Colofon KoepelRond is het infoblad van de vereniging Kerkraadse Huurdersfederatie De Koepel KoepelRond verschijnt 6 keer per jaar en wordt verspreid onder de kaderleden van

Nadere informatie

Nieuws. Jaarlijkse uitgave. Huurverhoging. Uitleg en achtergronden Wat betekent het voor u? Zo werkt het De meest gestelde vragen En meer...

Nieuws. Jaarlijkse uitgave. Huurverhoging. Uitleg en achtergronden Wat betekent het voor u? Zo werkt het De meest gestelde vragen En meer... Nieuws Jaarlijkse uitgave Huurverhoging Uitleg en achtergronden Wat betekent het voor u? Zo werkt het De meest gestelde vragen En meer... Info Algemeen Postbus 1502 320 BA Oud-Beijerland Lamborghinilaan

Nadere informatie

Meer huur voor minder huis. Gereguleerde huren in de commerciële sector

Meer huur voor minder huis. Gereguleerde huren in de commerciële sector Meer huur voor minder huis Gereguleerde huren in de commerciële sector Gereguleerde huren in de commerciële sector Meer huur voor minder huis AANLEIDING Corporaties en commerciële verhuurders bieden beiden

Nadere informatie

Nieuwsbrief najaar 2015

Nieuwsbrief najaar 2015 Nieuwsbrief najaar 2015 Velen van u zullen gemerkt hebben dat de woningen aan de Purmerlaan een metamorfose hebben ondergaan. In de vorige nieuwsbrief hebben we hier bij stilgestaan. Ondertussen zijn de

Nadere informatie

Publicaties Stadsdeelbestuur 2010

Publicaties Stadsdeelbestuur 2010 Publicaties Stadsdeelbestuur 2010 Stadsdeelraad Vergaderstukken/raadsvoorstellen 28 september 2010-r Voorstel van Raadsleden Van Lissum en De Meij (VVD) over Effecten van Europese maatregel voor huishoudens

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 september 2015

Nieuwsflits 16 september 2015 reacties@hbvzflats.nl Gisteren, op de derde dinsdag van september maakte het Kabinet zijn beleidsvoornemens voor het komende jaar (en de jaren daarna) bekend. In de Rijksbegroting 2016 is over (de te sturen

Nadere informatie

Uitleg over het hoe en waarom van de jaarlijkse huuraanpassing.

Uitleg over het hoe en waarom van de jaarlijkse huuraanpassing. 1 Huuraanpassing 2017 Uitleg over het hoe en waarom van de jaarlijkse huuraanpassing. Huuraanpassing 2017 Deze brochure hoort bij de brief met het voorstel voor aanpassing van de huur voor uw woning. Inhoud

Nadere informatie

Vraag 1 Wat is uw reactie op het artikel Corporaties zoeken geld om heffing Rijk te betalen. Sociale huurwoningen fors duurder geworden?

Vraag 1 Wat is uw reactie op het artikel Corporaties zoeken geld om heffing Rijk te betalen. Sociale huurwoningen fors duurder geworden? 2014Z05130 Vragen van het lid Paulus Jansen (SP) aan de minister voor Wonen en Rijksdienst over woningcorporaties die de huurprijs van sociale huurwoningen fors verhogen (ingezonden 20 maart 2014). Vraag

Nadere informatie

Huurverhoging 2015. Over het hoe en waarom van de huurverhoging

Huurverhoging 2015. Over het hoe en waarom van de huurverhoging Huurverhoging 2015 Over het hoe en waarom van de huurverhoging 2 3 Inhoud 1 Spelregels 4 2 Wat doet Rochdale met de huuropbrengst? 8 3 Bezwaar tegen de huurverhoging 10 4 Huurtoeslag en inkomensdaling

Nadere informatie

A-flat Bleijerheide. Colofon

A-flat Bleijerheide. Colofon jaargang 16 nr. 4 augustus 2012 Colofon KoepelRond is het infoblad van de vereniging Kerkraadse Huurdersfederatie De Koepel KoepelRond verschijnt 6 keer per jaar en wordt verspreid onder de kaderleden

Nadere informatie

Overheidsmaatregelen Zesde peiling Huurderspanel Woonwaard

Overheidsmaatregelen Zesde peiling Huurderspanel Woonwaard Overheidsmaatregelen Zesde peiling Huurderspanel Woonwaard Woonwaard December 2013 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer

Nadere informatie

Huurprijsbeleid voor de periode 1 juli 2011 tot en met 30 juni 2012

Huurprijsbeleid voor de periode 1 juli 2011 tot en met 30 juni 2012 > Retouradres Postbus 30941 2500 GX Den Haag de Aan: colleges van burgemeester & wethouders, de besturen colleges van burgemeester de toegelaten & instellingen wethouders, Aedes. besturen de Vereniging

Nadere informatie

Koepel alleen verder met woonlastenmonitor

Koepel alleen verder met woonlastenmonitor jaargang 18 nr. 3 augustus 2014 Colofon KoepelRond is het infoblad van de vereniging Kerkraadse Huurdersfederatie De Koepel KoepelRond verschijnt 6 keer per jaar en wordt verspreid onder de kaderleden

Nadere informatie

Huurbeleid. Verandert mijn huurprijs in 2016? Uitleg over ons huurbeleid

Huurbeleid. Verandert mijn huurprijs in 2016? Uitleg over ons huurbeleid Huurbeleid Verandert mijn huurprijs in 2016? Uitleg over ons huurbeleid Voor een groot deel van de huurders van Wonen Zuid verandert de huurprijs per 1 juli 2016. Hierover willen wij u goed informeren.

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de Kamervragen van het lid Beckerman (SP) over te hoge huurprijzen in de vrije sector.

Hierbij zend ik u de antwoorden op de Kamervragen van het lid Beckerman (SP) over te hoge huurprijzen in de vrije sector. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA S GRAVENHAGE Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Kerst- en Nieuwjaarswens

Kerst- en Nieuwjaarswens jaargang 19 nr. 6 december 2015 Colofon KoepelRond is het infoblad van de vereniging Kerkraadse Huurdersfederatie De Koepel KoepelRond verschijnt 6 keer per jaar en wordt verspreid onder de kaderleden

Nadere informatie

Is woningmarktplan goed nieuws voor huurders?

Is woningmarktplan goed nieuws voor huurders? jaargang 16 nr. 3 juni 2012 Colofon KoepelRond is het infoblad van de vereniging Kerkraadse Huurdersfederatie De Koepel KoepelRond verschijnt 6 keer per jaar en wordt verspreid onder de kaderleden van

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de huurverhoging 2016

Veelgestelde vragen over de huurverhoging 2016 Veelgestelde vragen over de huurverhoging 2016 Wat is de 'inkomensafhankelijke huurverhoging'? De regering wil graag dat de woningmarkt beter doorstroomt en dat er minder mensen scheefwonen (mensen met

Nadere informatie

HBC Holz HBC Theaterpassage

HBC Holz HBC Theaterpassage JAARVERSLAG 2014 DE ORGANISATIE De lidorganisaties Per 1 januari 2014 waren bij de Huurdersfederatie aangesloten: - de Huurdersvereniging Land van Rode - totaal 3173woningen - de Huurdersraad Kerkrade

Nadere informatie

Huurverhoging 2016. Uitleg over het hoe en waarom van de jaarlijkse huurverhoging.

Huurverhoging 2016. Uitleg over het hoe en waarom van de jaarlijkse huurverhoging. 1 Huurverhoging 2016 Uitleg over het hoe en waarom van de jaarlijkse huurverhoging. Huurverhoging 2016 Met behulp van deze informatie, kunt u nagaan hoe het huurverhogingspercentage voor uw woning is bepaald.

Nadere informatie

meestgestelde vragen huurverhoging

meestgestelde vragen huurverhoging HOE HOOG MAG DE HUURVERHOGING ZIJN? WAAROM IS DE HUURVERHOGING VAN MERCATUS AFHANKELIJK VAN HET INKOMEN? WAAROM IS DE HUURVERHOGING NIET VOOR IEDEREEN GELIJK? HOE KAN HET DAT DE HUURPRIJS VOOR DEZELFDE

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over WoonEnergie

Vragen en antwoorden over WoonEnergie Vragen en antwoorden over WoonEnergie Hier vindt u vragen en antwoorden over de volgende thema s: - Vragen over WoonEnergie en hun aanbod - Vragen over klant worden, het contract en contactgegevens - Vragen

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Uw kenmerk 2016Z01227

Nadere informatie

Maakt uw bezwaarschrift kans? Doe de huurverhogingscheck

Maakt uw bezwaarschrift kans? Doe de huurverhogingscheck jaargang 18 nr. 2 april 2014 Colofon KoepelRond is het infoblad van de vereniging Kerkraadse Huurdersfederatie De Koepel KoepelRond verschijnt 6 keer per jaar en wordt verspreid onder de kaderleden van

Nadere informatie

B E R A A D S G R O E P

B E R A A D S G R O E P Introductie Deze Beraadsgroep kent 19 deelnemers. De heer Arjan Deutekom is de bestuurder van woningcorporatie Goede Stede. Voor de technische ondersteuning heeft hij mevrouw Birgit Kuiper meegenomen.

Nadere informatie

Back to the future. Goed Wonen Special Woningwet 2015

Back to the future. Goed Wonen Special Woningwet 2015 Back to the future Goed Wonen Special Woningwet 2015 De Woningwet 2015 geeft duidelijke spelregels voor de sociale huursector. In deze special van Goed Wonen leggen we uit wat er verandert, wat we als

Nadere informatie

Veel gestelde vragen Huurverhoging 2017

Veel gestelde vragen Huurverhoging 2017 Veel gestelde vragen Huurverhoging 2017 GroenWest heeft de antwoorden op een aantal veel gestelde vragen voor u op een rij gezet. De vragen zijn onderverdeeld in de volgende onderwerpen: Algemeen Inkomensverklaring

Nadere informatie

Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen

Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen A) WONINGWET: ALGEMEEN 1. Wat is de nieuwe Woningwet? De nieuwe Woningwet geeft nieuwe regels voor de sociale huursector. Met de herziening wil de overheid

Nadere informatie

Ledenraadpleging zeggenschap huurders

Ledenraadpleging zeggenschap huurders Ledenraadpleging zeggenschap huurders Van maandag 15 september tot en met zondag 5 oktober 2014 hield de Woonbond een digitale raadpleging onder lidorganisaties en persoonlijke leden van de Woonbond. Onderwerp

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 23 april 2013 Inkomensafhankelijke huurverhoging

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 23 april 2013 Inkomensafhankelijke huurverhoging > Retouradres Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directoraat-Generaal Wonen en Bouwen Directie Woningmarkt Uw kenmerk Betreft Inkomensafhankelijke

Nadere informatie

Voor wie geldt de Warmtewet eigenlijk? Waarom wordt de Warmtewet ingevoerd? Waarom komt de informatie zo laat? Wie is mijn warmteleverancier?

Voor wie geldt de Warmtewet eigenlijk? Waarom wordt de Warmtewet ingevoerd? Waarom komt de informatie zo laat? Wie is mijn warmteleverancier? Sinds 1 januari 2014 is de Warmtewet van kracht. De Warmtewet heeft voor iedereen die geen eigen cv-installatie heeft gevolgen in de afrekening van de servicekosten. De invoering van de Warmtewet is veel

Nadere informatie

Huur beleid Ru t te II. Een overzicht van de impact. van het huidige huurbeleid op huurders, woningzoekenden en de huursector.

Huur beleid Ru t te II. Een overzicht van de impact. van het huidige huurbeleid op huurders, woningzoekenden en de huursector. Huur beleid Ru t te II Een overzicht van de impact van het huidige huurbeleid op huurders, woningzoekenden en de huursector. Januari 2015 Inleiding De huren zijn de afgelopen twee jaar fors gestegen.

Nadere informatie

De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de huurverhoging 2014

Veelgestelde vragen over de huurverhoging 2014 Veelgestelde vragen over de huurverhoging 2014 Wat is de 'inkomensafhankelijke huurverhoging'? De regering wil graag dat de woningmarkt beter doorstroomt en dat er minder mensen scheefwonen (mensen met

Nadere informatie

Huurders belang bij WOZ-waarde woning

Huurders belang bij WOZ-waarde woning jaargang 19 nr. 4 AUGUSTUS 2015 Colofon KoepelRond is het infoblad van de vereniging Kerkraadse Huurdersfederatie De Koepel KoepelRond verschijnt 6 keer per jaar en wordt verspreid onder de kaderleden

Nadere informatie

Minister Blok bracht op 8 januari 2014 een werkbezoek aan de Bestaande Wijk van Morgen

Minister Blok bracht op 8 januari 2014 een werkbezoek aan de Bestaande Wijk van Morgen jaargang 18 nr. 1 februari 2014 Colofon KoepelRond is het infoblad van de vereniging Kerkraadse Huurdersfederatie De Koepel KoepelRond verschijnt 6 keer per jaar en wordt verspreid onder de kaderleden

Nadere informatie

O.a. de status van het overleg, de samenstelling

O.a. de status van het overleg, de samenstelling jaargang 19 nr. 1 februari 2015 Colofon KoepelRond is het infoblad van de vereniging Kerkraadse Huurdersfederatie De Koepel KoepelRond verschijnt 6 keer per jaar en wordt verspreid onder de kaderleden

Nadere informatie

De doelstelling van het Lokaal Overleg Volkshuisvesting

De doelstelling van het Lokaal Overleg Volkshuisvesting jaargang 14 nr. 3 juni 2010 Colofon Nieuw convenant LOVK KoepelRond is het infoblad van de vereniging Kerkraadse Huurdersfederatie De Koepel KoepelRond verschijnt 6 keer per jaar en wordt verspreid onder

Nadere informatie

vraag- en antwoordlijst HUURVERHOGING 2016

vraag- en antwoordlijst HUURVERHOGING 2016 vraag- en antwoordlijst HUURVERHOGING 2016 1. Waarom verhoogt Zayaz de huren? Met de inkomsten uit de huurverhoging kunnen we blijven investeren in onze woningen en wijken. Zo houden we ze veilig en leefbaar.

Nadere informatie

ONINGWET WAT BETEKENT DIT VOOR DE GEMEENTE?

ONINGWET WAT BETEKENT DIT VOOR DE GEMEENTE? ONINGWET WAT BETEKENT DIT VOOR DE GEMEENTE? WWW.AEDES.NL MAART 2015 DE NIEUWE ONINGWET Vanaf 1 juli 2015 gelden nieuwe regels voor woningcorporaties. De invoering van de nieuwe Woningwet betekent dat ook

Nadere informatie

Beste leden van de Huurderskoepels,

Beste leden van de Huurderskoepels, Beste leden van de Huurderskoepels, Op maandag 16 maart heb ik u het definitieve huurverhogingsvoorstel voor 2015 gedaan. Dit naar aanleiding van onze discussie op 9 maart jl. waarin wij een concept-voorstel

Nadere informatie

Medezeggenschap bij scheiden wonen en zorg. Simone Bovenhorst consulent regio Noord-Oost Nederlandse Woonbond

Medezeggenschap bij scheiden wonen en zorg. Simone Bovenhorst consulent regio Noord-Oost Nederlandse Woonbond Medezeggenschap bij scheiden wonen en zorg Simone Bovenhorst consulent regio Noord-Oost Nederlandse Woonbond 1 Wat ga ik vertellen? Huidige regelgeving: - huurprijs en servicekosten - Wmcz - Wohv (Overlegwet)

Nadere informatie

DIR/SdB/ Adviesaanvraag huurverhoging per 1 juli 2015

DIR/SdB/ Adviesaanvraag huurverhoging per 1 juli 2015 Huurdersplatform KleurrijkWonen Secretariaat Kon.Wilhelminalaan 39 4247 EM KEDICHEM Kenmerk Onderwerp DIR/SdB/ Adviesaanvraag huurverhoging per 1 juli 2015 Datum Bijlage: Wettelijk kader Huurprijsbeleid

Nadere informatie

Veel gestelde vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke huurverhoging 2014

Veel gestelde vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke huurverhoging 2014 Veel gestelde vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke huurverhoging 2014 HUURVERHOGING Mag u deze huurverhoging wel doorvoeren? Den Haag heeft afspraken gemaakt over de inkomensafhankelijke huurverhoging

Nadere informatie

Werkgroep Wonen van start

Werkgroep Wonen van start jaargang 19 nr. 2 april 2015 Colofon KoepelRond is het infoblad van de vereniging Kerkraadse Huurdersfederatie De Koepel KoepelRond verschijnt 6 keer per jaar en wordt verspreid onder de kaderleden van

Nadere informatie

Toelichting op de huurverhoging 2014

Toelichting op de huurverhoging 2014 Toelichting op de huurverhoging 2014 Onlangs hebt u als huurder de aanzeggingsbrief voor de huurverhoging ontvangen. Bij veel huurders leven er vragen over deze huurverhoging. Hieronder geven wij u enige

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke

Vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke Vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke huurverhoging 2013 22 april 2013 Sociale huur HUURVERHOGING Na jaren van inflatievolgend huurbeleid wordt de huurverhoging dit jaar op een andere manier

Nadere informatie

> Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 200 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag

Nadere informatie

U bent niet tevreden... laat het ons weten! Hoe geeft u een klacht aan ons door?

U bent niet tevreden... laat het ons weten! Hoe geeft u een klacht aan ons door? U bent niet tevreden... laat het ons weten! Hoe geeft u een klacht aan ons door? U wilt prettig wonen. In een veilige en goed onderhouden woning. Dat begrijpen wij. En daar is onze dienstverlening dan

Nadere informatie

Inkomensafhankelijke huurverhoging 2016 Veel gestelde vragen en antwoorden (bron: Rijksoverheid, Aedes en SSW )

Inkomensafhankelijke huurverhoging 2016 Veel gestelde vragen en antwoorden (bron: Rijksoverheid, Aedes en SSW ) Inkomensafhankelijke huurverhoging 2016 Veel gestelde vragen en antwoorden (bron: Rijksoverheid, Aedes en SSW ) Hoe hoog mag de huurverhoging zijn voor huurders van een zelfstandige woning? Voor zelfstandige

Nadere informatie

Brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst

Brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst 27926 Huurbeleid Nr. 216 Herdruk 1 Brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 maart 2014 Hierbij doe ik u het volgende toekomen:

Nadere informatie

Inflatie Huuropslag Totaal. Inkomen lager dan ,- 2,5% 1,5% 4% - 4% Inkomen tussen ,- en ,-

Inflatie Huuropslag Totaal. Inkomen lager dan ,- 2,5% 1,5% 4% - 4% Inkomen tussen ,- en ,- Vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke huurverhoging 2014 17 april 2014 HUURVERHOGING (SOCIALE HUURWONINGEN) Inleiding Na jaren van inflatievolgend huurbeleid wordt de huurverhoging sinds 2013

Nadere informatie

Veelgestelde vragen huurverhoging 2016

Veelgestelde vragen huurverhoging 2016 Veelgestelde vragen huurverhoging 2016 1. Wat is de door Plavei vastgestelde huurverhoging voor sociale huurwoningen? 2. Wat is wettelijk gezien de maximale huurverhoging? 3. De huurverhoging is voor een

Nadere informatie

Notitie. Woonbond ledenraadpleging 2015

Notitie. Woonbond ledenraadpleging 2015 Notitie Aan : Provinciale Vergaderingen Van : communicatie Betreft : Samenvatting ledenraadpleging 2015 - Meerjarenbeleidsplan Status : ter informatie Datum : 13 oktober 2015 Kenmerk : V15.0703 Woonbond

Nadere informatie

Adviesrapport Bewoners adviesgroep Doorstroming Oktober 2015

Adviesrapport Bewoners adviesgroep Doorstroming Oktober 2015 Oktober 2015 2 Advies in hoofdlijnen Het advies 1. Door de huren bij mutatie niet te verhogen door passend toe te wijzen, kan de doorstroming worden bevorderd indien dit vooral duidelijk wordt aangegeven,

Nadere informatie

Inkomensafhankelijke huurverhoging 2015 Veel gestelde vragen en antwoorden (bron: Aedes en SSW )

Inkomensafhankelijke huurverhoging 2015 Veel gestelde vragen en antwoorden (bron: Aedes en SSW ) Inkomensafhankelijke huurverhoging 2015 Veel gestelde vragen en antwoorden (bron: Aedes en SSW ) Hoe hoog mag de huurverhoging zijn voor huurders van een zelfstandige woning? Voor zelfstandige woningen

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering van de. Huurdersvereniging De Stroken

Algemene Ledenvergadering van de. Huurdersvereniging De Stroken Algemene Ledenvergadering van de Huurdersvereniging De Stroken PRESENTATIE HUURBELEID 2016-2017 Tekst: Powerpoint: Richard Leentvaar Tom van Agen Huurbeleid over de periode 1 juli 2016 tot en met 30 juni

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1. In deze nieuwsbrief

Nieuwsbrief 1. In deze nieuwsbrief Nieuwsbrief 1 Huurdersbelangenvereniging Sint-Oedenrode mei 2015 jaargang 3 In deze nieuwsbrief Last van buren: schakel Buurtbemiddeling in Huurverhoging 2015 Actief zoeken op Daarwilikwonen.nu Oproep

Nadere informatie

de gemeenten in de regio Alkmaar Woonwaard, Kennemer Wonen, Van Alckmaer, Wooncompagnie en Ymere

de gemeenten in de regio Alkmaar Woonwaard, Kennemer Wonen, Van Alckmaer, Wooncompagnie en Ymere Alkmaar, juni 2014 Aan: Van: de gemeenten in de regio Alkmaar Woonwaard, Kennemer Wonen, Van Alckmaer, Wooncompagnie en Ymere Met deze notitie bieden wij u het rapport Betaalbaar Wonen in de regio Alkmaar

Nadere informatie

Vraag en antwoord huurverhoging 2015

Vraag en antwoord huurverhoging 2015 Vraag en antwoord huurverhoging 2015 1. Hoe hoog is de huurverhoging voor de sociale huurwoningen per 1 juli 2015? Basishuurverhoging is 1,5% Huurverhoging voor inkomens tussen 34.229 en 43.786 is 2% Huurverhoging

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Schedeldoekshaven 200 Postbus 20011 2500 EA Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht Telefoon 030-286 11 12 www.utrecht.nl /twitter @PaulusJansenSP Aan de leden van de commissie Stad en Ruimte Behandeld door B.J. Brijder Doorkiesnummer 030-28 64408

Nadere informatie

====================================================== Hoe hoog mag dit jaar de huurverhoging zijn van een sociale huurwoning?

====================================================== Hoe hoog mag dit jaar de huurverhoging zijn van een sociale huurwoning? INHOUD Vragen over huurverhoging 1 Vragen over inkomensverklaringen 3 Vragen over bezwaarmogelijkheden 4 Vragen over huurverlaging 5 ====================================================== VRAGEN OVER HUURVERHOGING

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke

Vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke Vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke huurverhoging 2013 22 april 2013 HUURVERHOGING Na jaren van inflatievolgend huurbeleid wordt de huurverhoging dit jaar op een andere manier vastgesteld.

Nadere informatie

Veel gestelde vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke huurverhoging per 1 juli 2015

Veel gestelde vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke huurverhoging per 1 juli 2015 Veel gestelde vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke huurverhoging per 1 juli 2015 Algemeen Hierna zijn veel gestelde vragen gerubriceerd in de volgende vijf categorieën: a. Huurverhoging b.

Nadere informatie

EXTRA EDITIE TEGEN GLUUR- VERHOGING

EXTRA EDITIE TEGEN GLUUR- VERHOGING Extra nummer 1 van 2012 jaargang 29 Secretariaat : Breedspoor 41, 2908 AB Capelle aan den IJssel A L E R T E N P O S I T I E F K R I T I S C H website : www.breedwisselspoor.nl info@breedwisselspoor.nl

Nadere informatie

Energie Energiebesparing en duurzame energie in Zwijndrecht

Energie Energiebesparing en duurzame energie in Zwijndrecht Energie Energiebesparing en duurzame energie in Zwijndrecht De gemeenten in de regio Drechtsteden werken samen aan klimaat- en energiebeleid. Ingezet wordt op energiebesparing en toename van gebruik van

Nadere informatie

2011D22725 LIJST VAN VRAGEN

2011D22725 LIJST VAN VRAGEN 2011D22725 LIJST VAN VRAGEN 1 In de inleiding wordt gesteld dat de relatief lage huur het aanbod ontmoedigt. Hoe verhoudt zich dit tot de vaststelling dat verhuurders gemiddeld 72% van de maximale huur

Nadere informatie

Veel gestelde vragen Jaarlijkse Huurverhoging 2015

Veel gestelde vragen Jaarlijkse Huurverhoging 2015 Veel gestelde vragen Jaarlijkse Huurverhoging 2015 De huurverhoging gaat in op 1 juli 2015. Wordt mijn huurtoeslag nu ook aangepast? Nee. De huurtoeslag wordt niet automatisch per 1 juli 2015 aangepast.

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag

Nadere informatie

Opnieuw procedure m.b.t. kosten van ramen wassen

Opnieuw procedure m.b.t. kosten van ramen wassen jaargang 17 nr. 4 augustus 2013 Colofon KoepelRond is het infoblad van de vereniging Kerkraadse Huurdersfederatie De Koepel KoepelRond verschijnt 6 keer per jaar en wordt verspreid onder de kaderleden

Nadere informatie

jaren is vooral de krimpende bevolking en de gevolgen

jaren is vooral de krimpende bevolking en de gevolgen JAARGANG 12 NR. 4 SEPTEMBER 2008 Colofon Koepel-Rond is het infoblad van de Vereniging Kerkraadse Huurdersfederatie De Koepel Koepel Rond verschijnt 6 keer per jaar en wordt verspreid onder de kaderleden

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag. Datum Betreft

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag. Datum Betreft > Retouradres Postbus 30941 2500 GX Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directoraat - Generaal Wonen, Bouwen en Integrat ie Rijnstraat 8 Den Haag

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 27 926 Huurbeleid Nr. 216 HERDRUK 1 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

Voorwoord Deze nieuwsbrief bevat weer een aantal zeer belangrijke zaken die recentelijk maar ook in de nabije toekomst om aandacht vragen.

Voorwoord Deze nieuwsbrief bevat weer een aantal zeer belangrijke zaken die recentelijk maar ook in de nabije toekomst om aandacht vragen. Jaargang 8, nummer 1 Voorwoord Deze nieuwsbrief bevat weer een aantal zeer belangrijke zaken die recentelijk maar ook in de nabije toekomst om aandacht vragen. Twee leden van het bestuur van het LHP zijn

Nadere informatie

VERHALEN ACHTER DE CIJFERS

VERHALEN ACHTER DE CIJFERS VERHALEN ACHTER DE CIJFERS Sadet Karabulut, Tweede Kamerlid Eva de Bakker, beleidsmedewerker April 2015 2 INHOUD INHOUD Inleiding 4 Huurverhogingen 5 Het onderzoek 6 De resultaten 7 Voorstellen 9 Bijlage:

Nadere informatie

Met deze brief sturen wij u de adviesaanvraag toe met betrekking tot de voorgenomen huurverhoging per 1 juli 2015. Aanvullend het volgende.

Met deze brief sturen wij u de adviesaanvraag toe met betrekking tot de voorgenomen huurverhoging per 1 juli 2015. Aanvullend het volgende. Postbus 140 5360 AC Grave www.mooiland.nl Handelsregister KvK 31036365 NL0034.24.650B01 De heer W. Spenke Pachterwaard 60 6846 ET Arnhem Onderwerp : adviesaanvraag huurverhoging 2015 Contactpersoon : Annelieke

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke

Vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke Vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke huurverhoging 2013 22 april 2013 HUURVERHOGING Na jaren van inflatievolgend huurbeleid wordt de huurverhoging dit jaar op een andere manier vastgesteld.

Nadere informatie

De redactie van KoepelRond wenst u allen fijne Kerstdagen en verder...

De redactie van KoepelRond wenst u allen fijne Kerstdagen en verder... jaargang 14 nr. 6 december 2010 Colofon KoepelRond is het infoblad van de vereniging Kerkraadse Huurdersfederatie De Koepel KoepelRond verschijnt 6 keer per jaar en wordt verspreid onder de kaderleden

Nadere informatie

Grote zorgen aanbod betaalbare huurwoningen

Grote zorgen aanbod betaalbare huurwoningen jaargang 19 nr. 5 oktober 2015 Colofon KoepelRond is het infoblad van de vereniging Kerkraadse Huurdersfederatie De Koepel KoepelRond verschijnt 6 keer per jaar en wordt verspreid onder de kaderleden van

Nadere informatie

Gemeente Amersfoort BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Reglement van Orde van de Raad 2011 Docs.nr 4402318

Gemeente Amersfoort BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Reglement van Orde van de Raad 2011 Docs.nr 4402318 Gemeente Amersfoort BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Reglement van Orde van de Raad 2011 Docs.nr 4402318 Nr. 2013-99 Vragen van raadslid Frits Schoenmaker (SP), over Huurverhogingen n.a.v. WSW-rapport,

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2011 2012 33 129 Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (huurverhoging op grond van inkomen) 33 330

Nadere informatie

Woonlastenmonitor Kerkrade

Woonlastenmonitor Kerkrade jaargang 15 nr. 2 april 2011 Colofon KoepelRond is het infoblad van de vereniging Kerkraadse Huurdersfederatie De Koepel KoepelRond verschijnt 6 keer per jaar en wordt verspreid onder de kaderleden van

Nadere informatie

Datum 23 augustus 2011 Betreft Beantwoording schriftelijke kamervragen met kenmerk 2011Z15841 en 2011Z15842

Datum 23 augustus 2011 Betreft Beantwoording schriftelijke kamervragen met kenmerk 2011Z15841 en 2011Z15842 > Retouradres Postbus 20951 2500 EZ Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Cluster Rijnstraat 8 Postbus 20951 2500 EZ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Wonen in het Land van Heusden en Altena. Gemeenteraden en woningcorporaties 10 maart 2015

Wonen in het Land van Heusden en Altena. Gemeenteraden en woningcorporaties 10 maart 2015 Wonen in het Land van Heusden en Altena Gemeenteraden en woningcorporaties 10 maart 2015 Agenda P. van den Heuvel: De nieuwe Woningwet hoofdpunten W. Bijl: Regionale verankering in het Land van Heusden

Nadere informatie

HOE VIND JE EEN HUIS OP TERSCHELLING?

HOE VIND JE EEN HUIS OP TERSCHELLING? HOE VIND JE EEN HUIS OP TERSCHELLING? HOE VIND JE EEN HUIS OP TERSCHELLING? Dat is niet zo eenvoudig. Zoals je vast wel weet, is de vraag naar (sociale) huurwoningen groter dan het aanbod. Zeker op Terschelling.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 27 926 Huurbeleid Nr. 213 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 22

Nadere informatie

Hoofdvraag. A.1 Blijf bij de rand weg, maar zoek een beter balans in die veiligheid en te hoge lastenstijging voor huurders.

Hoofdvraag. A.1 Blijf bij de rand weg, maar zoek een beter balans in die veiligheid en te hoge lastenstijging voor huurders. Hoofdvraag A.1 Blijf bij de rand weg, maar zoek een beter balans in die veiligheid en te hoge lastenstijging voor huurders Deelvragen B.1 Huren laag houden. Dan de komende jaren maar minder investeren.

Nadere informatie

Nieuwjaarswens. KoepelRond is het infoblad van de vereniging Kerkraadse Huurdersfederatie De Koepel

Nieuwjaarswens. KoepelRond is het infoblad van de vereniging Kerkraadse Huurdersfederatie De Koepel jaargang 16 nr. 6 december 2012 Colofon KoepelRond is het infoblad van de vereniging Kerkraadse Huurdersfederatie De Koepel Nieuwjaarswens KoepelRond verschijnt 6 keer per jaar en wordt verspreid onder

Nadere informatie

Op naar 2016 samen met U!

Op naar 2016 samen met U! UITGAVE DECEMBER 2015 NUMMER 25 Het jaar 2015 gaat en 2016 komt er aan. Graag maak ik van de mogelijkheid gebruik om eenieder een in alle opzichten goed en gezond 2016 toe te wensen! Wat komt er in 2016

Nadere informatie

VERSLAG BIJEENKOMST Hervormde Kerk Hollandscheveld

VERSLAG BIJEENKOMST Hervormde Kerk Hollandscheveld VERSLAG BIJEENKOMST Hervormde Kerk Hollandscheveld 12 november 2015 19.30 uur tot ca. 21.00 uur Aanwezig: Bestuur Huurdersvereniging Domesta Hoogeveen - Alya Assen - Karin Koers (Domesta) - Huurders: dhr.

Nadere informatie

Kerst- en nieuwjaarswens

Kerst- en nieuwjaarswens jaargang 18 nr. 6 december 2014 Colofon KoepelRond is het infoblad van de vereniging Kerkraadse Huurdersfederatie De Koepel KoepelRond verschijnt 6 keer per jaar en wordt verspreid onder de kaderleden

Nadere informatie

Nieuwe woningwaarderingsstelsel. (puntenstelsel) en het energielabel

Nieuwe woningwaarderingsstelsel. (puntenstelsel) en het energielabel 19 april 2010, HBV Maaskant Nieuwe woningwaarderingsstelsel (puntenstelsel) en het energielabel Susan Huijbregts Campagnemedewerker energieteam Waarom energie besparen? Woonlasten verlagen (de afgelopen

Nadere informatie

MEMO HERZIENING WONINGWET

MEMO HERZIENING WONINGWET MEMO HERZIENING WONINGWET Nieuwe corporatiebestel van kracht op 1 juli 2015 Op 17 maart 2015 heeft de Eerste Kamer unaniem ingestemd met de gewijzigde Woningwet 1 die tot doel heeft het functioneren van

Nadere informatie

Stand van zaken wetsvoorstellen inkomensafhankelijke huurverhoging,

Stand van zaken wetsvoorstellen inkomensafhankelijke huurverhoging, Regelingen en voorzieningen CODE 4.1.3.45 Stand van zaken wetsvoorstellen inkomensafhankelijke huurverhoging, met Cbp-advies bronnen Kamerstukken 2011-2012 33129 en 33330, nr. F, Brief van de minister

Nadere informatie

Woningruil weken. Woningruil in uw eigen buurt. Amsteldorp

Woningruil weken. Woningruil in uw eigen buurt. Amsteldorp Woningruil weken Amsteldorp 9 maart 2017 tot en met 3 mei 2017 Woningruil in uw eigen buurt Blijf langer in uw buurt wonen Vind een woning die beter bij u past Hulp bij het vinden van een woning Persoonlijk

Nadere informatie

Beantwoording art 33 vragen bereikbare en betaalbare voorraad sociale huurwoningen

Beantwoording art 33 vragen bereikbare en betaalbare voorraad sociale huurwoningen Beleid Uw contact F (020) 540 45 59 gemeente@amstelveen.nl Fractie Groen Links T.a.v. T. van Wijnen en M. Kortekaas Postbus 4, 1180 BA Amstelveen Vermeld bij reactie ons kenmerk en datum van deze brief

Nadere informatie

Betreft: verkoop van uw huurwoning

Betreft: verkoop van uw huurwoning Belangrijk, urgent!! Amsterdam, 26 augustus 2010 Betreft: verkoop van uw huurwoning De Vereniging Zuid -en Pijpbelangen tegen Deelraadswillekeur wil u over het volgende informeren en oproepen bezwaar te

Nadere informatie

Datum 25 oktober 2013. Kenmerk BBPZ/MCal/RBos/13-260. Tweede Kamer der Staten-Generaal Aan de woordvoerders Wonen

Datum 25 oktober 2013. Kenmerk BBPZ/MCal/RBos/13-260. Tweede Kamer der Staten-Generaal Aan de woordvoerders Wonen Datum Kenmerk BBPZ/MCal/RBos/13-260 Tweede Kamer der Staten-Generaal Aan de woordvoerders Wonen Koningin Julianaplein 10 2595 AA Den Haag Postbus 93121 2509 AC Den Haag 088 233 37 00 aedes@aedes.nl www.aedes.nl

Nadere informatie