RESULTAAT BIJ 1 JAAR FOLLOW-UP VAN EERSTE PSYCHIATRISCHE OPNAMES IN EENZELFDE VOORZIENING: MPG REGISTRATIEPERIODE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RESULTAAT BIJ 1 JAAR FOLLOW-UP VAN EERSTE PSYCHIATRISCHE OPNAMES IN EENZELFDE VOORZIENING: MPG REGISTRATIEPERIODE 2005-2006"

Transcriptie

1 RESULTAAT BIJ 1 JAAR FOLLOW-UP VAN EERSTE PSYCHIATRISCHE OPNAMES IN EENZELFDE VOORZIENING: MPG REGISTRATIEPERIODE Patiënten die heropgenomen worden in de residentiële geestelijke gezondheidszorg maken herhaaldelijk gebruik van de beperkte middelen waarover de geestelijke gezondheidszorg beschikt. 50% van de opnames in een jaar betreffen heropnames. Dit motiveert om te zoeken naar factoren die heropname in de hand werken. Heropnames worden in internationaal onderzoek als indicator gebruikt om de kwaliteit van de ontslagbegeleiding binnen het ziekenhuis en de opvang na ontslag in de samenleving te evalueren. De periode waarover men het aantal heropnames meet varieert van 30 dagen 1 na ontslag tot enkele jaren 2. De registratie van heropnames in de Minimale Psychiatrische Gegevens (MPG) gebeurt binnen eenzelfde voorziening door de opvolging van een uniek patiëntennummer. Wanneer de patiënt medisch ontslagen wordt en binnen een jaar terug opgenomen wordt (opname 2) dan wordt dit unieke patiëntennummer terug gebruikt om dit nieuwe verblijf te registreren. Wanneer de patiënt dan terug medisch ontslagen wordt en na meer dan een jaar - na het eerste ontslag- terug opgenomen wordt (opname 3) dan zal de voorziening het patiëntennummer nog steeds kunnen gebruiken maar zal in de export van de gegevens naar de FOD Volksgezondheid het patiëntennummer ad random vertaald worden in een nieuw uniek patiëntennummer. Het volgnummer van het verblijf wordt hierdoor niet beïnvloed. Het nieuwe unieke patiëntennummer kan weer een jaar gebruikt worden in de export van MPG. Wanneer de patiënt voor een vierde maal wordt opgenomen en dit binnen een jaar na het ontslag uit opname 3, dan zal het nieuwe random unieke patiëntennummer terug gebruikt worden in de export van de geregistreerde gegevens voor dit patiëntenverblijf. De nieuwe random unieke patiëntennummers kunnen in de databank van de FOD Volksgezondheid evenwel niet teruggekoppeld worden aan het oorspronkelijke unieke nummer zodat er een beperking bestaat in de opvolging. In MPG is een eerste psychiatrische opname gelijk aan de eerste maal dat de voorziening een medisch-psychiatrisch patiëntenverblijf registreert. In de klinische realiteit van de betreffende patiënt kan het echter gaan om een heropname wanneer hij bijvoorbeeld voordien al eens opgenomen was in een andere voorziening. 1 Mental Health Quality Indicators in OECD Health at a Glance 2009, November DD, Neto & AC da Silva, Characterization of readmissions at a Portuguese psychiatric hospital. An analysis over a 21 month period. European Journal of Psychiatry. V.22 N.2 Zaragoza abr.-jun C A Fontanella, The influence of Clinical,Treatment, and Healthcare System Characteristics on Psychiatric Readmission of Adolescents. Am.J. Orthopsychiatry, 2008 april; 78(2), DG1 Dienst Data management 1

2 Voorgaande punten maken duidelijk dat een follow-up na ontslag uit een eerste opname, binnen de geëxporteerde MPG, (1) slechts kan gebeuren voor eerste opnames over een periode van 1 jaar (2) zonder dat zeker is of de eerste opname een reëel eerste contact met de residentiële psychiatrie betrof. Voor de totale populatie eerste opnames in de vier sectoren van de residentiële geestelijke gezondheidszorg die in 2005 plaatsvonden (n=47624) vindt men bij 1 jaar follow-up als resultaat dat 75.9% niet terug wordt opgenomen binnen het jaar na ontslag. 20.4% wordt eenmaal (14.7%) of meermaals (5.7%) heropgenomen. 3.3% wordt niet ontslagen en 0.4% overleed. De patiënten die niet werden ontslagen verbleven op 31 december 2006 sinds hun eerste opname in 2005 minstens 1 jaar in de betreffende voorziening. Deze categorie noemen we in het vervolg van de tekst daarom Langverblijf 3. Uit hertoetsing van de 1 jaar follow-up van eerste opnames in voorgaande jaren blijkt het resultaat nauwelijks schommelingen te vertonen. 1 jaar Follow-up eerste opnames N Zonder 75.9% 76.1% 75.9% heropname 1 heropname 14.9% 14.7% 14.7% > 1 heropname 5.4% 5.5% 5.7% Overlijden 0.6% 0.5% 0.4% Langverblijf 3.2% 3.2% 3.3% De waarschijnlijkheid van een eerste contact met de residentiële geestelijke gezondheidszorg bij een eerste opname in een voorziening wordt groter wanneer de patiënten die de laatste drie maanden vóór hun eerste opname in een - psychiatrisch ziekenhuis (PZ), een psychiatrische afdeling van een algemeen ziekenhuis (PAAZ), een initiatief van beschut wonen (IBW), een psychiatrisch verzorgingstehuis (PVT), gezinsverpleging of een alternatieve psychiatrische opvang - verbleven, worden weggelaten uit de follow-up. Met weglating van deze patiënten (n=2191) verandert voorgaand resultaat in 77.0% zonder heropname en 2.2% langverblijf. De heropnamecijfers blijven onveranderd evenals het relatief aantal overledenen. Eerste opnames van patiënten uit andere residentiële voorzieningen betreffen (gezien de vermindering van het aantal langverblijf in het resultaat) patiënten die voor langere tijd worden opgenomen in de nieuwe voorziening. Deze is IBW 3 Verniest R, Laenen A, Daems A, Kohn L, Vandermeersch G, Fabri V, et al. Langverblijvende psychiatrische patiënten in T-bedden. Health Services Research (HSR). Brussel: Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE); KCE reports 84A (D/2008/10.273/46) DG1 Dienst Data management 2

3 (n=698 van 1065 eerste opnames) of PVT (n=292 van 342 eerste opnames) die bewoners opnemen vanuit vooral PZ. Om de waarschijnlijkheid van een eerste opname als een eerste contact met de geestelijke gezondheidszorg nog te vergroten worden ook alle resterende eerste opnames in IBW (n= 367) en PVT (n=50) weggelaten uit de follow-up. Eerste opnames in IBW en in PVT betreffen patiënten met een psychiatrische voorgeschiedenis en resulteren vaak in langverblijf. De eerste opnames die in 2005 in IBW plaatsvonden gaven na 1 jaar follow-up als resultaat dat 42.9% werd ontslagen zonder heropname, 16.6% een eenmalige heropname had en 2.4% herhaalde heropnames % bleef zonder ontslag en 0.28% overleed. Voor PVT bedroegen deze cijfers 19.6% ontslag zonder heropname, 4.7% eenmalige heropnames en 1.2% herhaalde heropnames binnen het jaar % langverblijf en 3.2% overledenen. MPG laat toe voor tal van gegevens (socio-demografische, opnamekenmerken, klinische gegevens, gegevens over zorgverlening en ontslaggegevens) te kijken of ze van invloed zijn op het resultaat van een eerste opname. Omdat psychiatrische ziekenhuizen en algemene ziekenhuizen andere patiënten aantrekken (stoornissen in het realiteitsbesef gaan eerder naar PZ terwijl stemmingstoornissen eerder in een PAAZ worden opgenomen) 4 en omdat langverblijf als resultaat niet van toepassing is op PAAZ, wordt met beide sectoren van de residentiële geestelijke gezondheidszorg apart rekening gehouden. Als basismeting geldt volgend resultaat voor PZ in 2005 (n=20795): 75% eerste opnames met een ontslag zonder heropname binnen het jaar; 15.4% met 1 heropname, 5.5% met meerdere heropnames. 3.5% langverblijf en 0.65% overlijden. Voor PAAZ (n= 24221) geldt in de follow-up over dezelfde periode volgend scenario: 79.4% ontslagen zonder heropname;14.1% met 1 heropname en 6% met meerdere heropnames binnen 1 jaar. 0.3% langverblijf en 0.2% overledenen. Deze resultaten betreffen in beide sectoren alle eerste opnames van 2005 die 1 jaar opgevolgd werden in 2005 en 2006 behalve die patiënten die vanuit een andere residentiële setting werden doorgestuurd. Maken patiënten met welbepaalde kenmerken meer kans op heropname of langverblijf dan de algemene populatie eerste opnames in PZ of PAAZ? In bijlage wordt hierop geantwoord. Hoe kleiner het percentage in de kolom Zonder heropname hoe groter de kans op heropname en/of langverblijf. 4 zie Feedback MPG op de website van de FOD Volksgezondheid DG1 Dienst Data management 3

4 Deze bijlage bevat tabellen waar de MPG van de eerste opnames gekruist worden met het resultaat bij 1 jaar follow-up en dit voor volgende variabelen in de rubrieken: Socio-demografische kenmerken (tabel 1 tot tabel 5) -Geslacht (IP04) 5 -Opnameleeftijd (IP03) -Domicilie (MA07) -Leefmilieu 3 maanden vóór opname (MA11) -Opleidingsniveau (MA13) -Beroepsstatus (MA14) Kenmerken van de medisch-psychiatrische opname (tabel 6-tabel 8) -Laatste instantie die tussenkwam in de opname (MA10_01) -Type opname (MA08) -Wijze van opname (MA09) Klinische kenmerken (tabel 9a - tabel 11b) -GAF of Global Assessment of Functioning-score bij opname (MA16_20) -GAF of Global Assessment of Functioning-score bij ontslag (MT17_20) -DSM-IV hoofddiagnosegroep bij opname (MA16_01, MA16_04, MA16_06, MA16_09) -Psychosociale en omgevingsproblemen bij opname (MA16_10 t/m MA16_19) Zorgactiviteiten (tabel 12 - tabel 12f) -Aantal uitgevoerde activiteiten (Som MT12 t/m MT16) -Stimulatie basiszorgen (MT12_01,MT12_03,MT12_05,MT12_07,MT12_09,MT12_11) -Toedienen basiszorgen (MT12_02,MT12_04,MT12_06,MT12_08,MT12_10,MT12_12) -Verstrekte toezicht (MT13_01 t/m MT13_10) -Uitgevoerde evaluaties (MT14_01 t/m MT14_13) -Medicamenteuze behandeling (MT15_01 t/m MT15_09) -Relationele behandelingen (MT16_01 t/m MT16_14) Kenmerken medisch ontslag (tabel 13a - tabel 16c) -Verblijfsduur in kalenderdagen (MD04) -Wijze van ontslag (MD07) -Bestemming bij ontslag (MD11) -Nazorg: sociaal maatschappelijke begeleiding (MD10_08) 5 Itemcodes volgens de handleiding MPG : www. health.fgov.be DG1 Dienst Data management 4

5 toezicht (MD10_03) relationele behandeling na ontslag (MD10_07) Voor elk van de antwoordmogelijkheden in de rijen van de tabellen wordt berekend of ze de kans op een heropname binnen 1 jaar en/of -in het geval van PZ- op de kans niet ontslagen te worden (langverblijf) in de hand werken. De berekening is gebaseerd op een 2x2-tabel van het type: Item is van toepassing Item is niet van toepassing Ontslag met heropname /langverblijf/overlijden a c a+c Ontslag zonder heropname/ langverblijf/overlijden b d b+d a+b c+d De berekening betreft de relative risk (RR) met respectievelijke boven- en ondergrenzen (UB_RR en LB_RR) voor een 95%-betrouwbaarheids-interval RR=(a/(a+b))/(c/(c+d)); logrr=log(rr); SElogRR=sqrt(1/a -1/(a+b) + 1/c - 1/(c+d)); LB_RR=exp(logRR - (1.96*SElogRR)); UB_RR=exp(logRR + (1.96*SElogRR)); Voor RR geldt dat als de ondergrens LB_RR én de bovengrens UB_RR groter is dan 1 het item significant bijdraagt tot een groter risico op heropname binnen 1 jaar en/of langverblijf in PZ 6. Anderzijds wanneer de ondergrens én de bovengrens elk kleiner zijn dan 1 dan maakt het item de kans op heropname of langverblijf significant kleiner. 6 of het heropname en/of langverblijf betreft kan afgeleid worden uit de tabellen van PZPAAZ2005.html DG1 Dienst Data management 5

6 KENMERKEN van eerste opnames in PZ en PAAZ met een grotere kans op heropname en/of langverblijf (RR>1) PZ PAAZ Item RR LB_RR UB_RR RR LB_RR UB_RR SOCIO-DEMOGRAFISCHE GEGEVENS Leeftijd bij opname 30-39j j j Geslacht Vrouw Domicilie West Vlaanderen Henegouwen Luik Namen Leefmilieu voor opname Alleen wonen Inwonend Justitiële instelling Andere collectieve woonvorm Opleidingsniveau Laag L.S.O H.S.O Beroepsstatus Geen betaald werk OPNAMEKENMERKEN Verwijzer Op eigen initiatief Instelling Type opname Ongepland DG1 Dienst Data management 6

7 KENMERKEN van eerste opnames in PZ en PAAZ met een grotere kans op heropname en/of langverblijf (RR>1) vervolg PZ PAAZ Item RR LB_RR UB_RR RR LB_RR UB_RR KLINISCHE KENMERKEN GAF-score bij opname Hoofddiagnose DSM-IV bij opname Zwakzinnigheid Alcoholprobleem Alcohol geïnduceerd probleem Schizofrenie Overige psychotische aandoeningen Depressie Bipolaire aandoening Sexuele stoornis DSM-IV As IV : Psychosociale problemen Problemen aanwezig Primaire steungroep Sociale omgeving Probleem met werk Woonprobleem Financieel Justitie/misdaad Ander psychosociaal probleem DG1 Dienst Data management 7

8 KENMERKEN van eerste opnames in PZ en PAAZ met een grotere kans op heropname en/of langverblijf (RR>1) vervolg PZ PAAZ Item RR LB_RR UB_RR RR LB_RR UB_RR ZORGACTIVITEITEN Meer dan gemiddeld aantal activiteiten Basiszorgen Hygiëne aansporen Mobiliteit aansporen Opstaan/liggen aansporen Voeding aansporen Aan-/uitkleden aansporen Toezicht Op vitale parameters Op onder invloed zijn Uitgangscontrole Uitgangsverbod Uitgevoerde evaluaties Lichamelijk onderzoek Verpleegkundige evaluatie Biologisch bilan Stafvergadering team Overleg netwerk Medischjuridisch overleg Medicamenteuze behandeling Anxiolytica Antidepressiva Neuroleptica DG1 Dienst Data management 8

9 KENMERKEN van eerste opnames in PZ en PAAZ met een grotere kans op heropname en/of langverblijf (RR>1) vervolg PZ PAAZ Item RR LB_RR UB_RR RR LB_RR UB_RR ZORGACTIVITEITEN Medicamenteuze behandeling vervolg Langwerkende Neuroleptica Slaapmiddelen Noötropica Somatische medicatie Andere psychotrope medicatie Relationele behandelingen Gespreksbegeleiding Individuele psychotherapie Groepspsychotherapie Psychomotorische therapie Logopedie Ergotherapie: economisch Ergotherapie: niet-economisch ADL-training Vrije tijdsbegeleiding Cognitieve training Maatschappelijke begeleiding Andere relationele behandeling DG1 Dienst Data management 9

10 KENMERKEN van eerste opnames in PZ en PAAZ met een grotere kans op heropname (RR>1) PZ PAAZ Item RR LB_RR UB_RR RR LB_RR UB_RR KENMERKEN MEDISCH ONTSLAG GAF-score bij ontslag Verblijfsduur 0 dagen Tot 3 weken Tot 4 weken Langer dan weken Wijze van ontslag Wettelijk: nazorg Wettelijk: verpleeggezin Gevlucht Niet teruggekeerd Ontsnapt Bestemming bij ontslag Alleen wonen In-/samenwonen Andere collectieve woonvorm IBW Gezinsverpleging Algemeen zh Zonder vaste verblijfplaats NAZORG: instantie aangezocht voor sociaal maatschappelijke begeleiding Mantelzorg Psychiater eigen instelling Eigen polikliniek Ambulante professionele hulp DG1 Dienst Data management 10

11 KENMERKEN van eerste opnames in PZ en PAAZ met een grotere kans op heropname (RR>1) vervolg PZ PAAZ Item RR LB_RR UB_RR RR LB_RR UB_RR KENMERKEN MEDISCH ONTSLAG NAZORG: instantie aangezocht voor sociaal maatschappelijke begeleiding vervolg OCMW Semiresidentiële hulp NAZORG: instantie aangezocht voor toezicht Huisarts Psychiater eigen instelling Semiresidentiële hulp NAZORG: instantie aangezocht voor relationele behandeling Mantelzorg Psychiater eigen instelling Semiresidentiële hulp Samengevat tonen de resultaten dat volwassenen die maatschappelijk niet geïntegreerd zijn (wonen alleen, laaggeschoold, geen betaald werk, met psychosociale en omgevingsproblemen) waarvan het gedrag bij opname ernstig gestoord is (GAF-score < 41) meer risico lopen op heropname en/of langverblijf. Een eerste opname in PZ van een patiënt met een justitieel probleem geeft bijkomend een grotere kans op langverblijf. In dezelfde lijn ligt de vaststelling dat hoe meer zorgactiviteiten (aansporing bij basisactiviteiten, toezicht, evaluatie, medicatie en relationele behandelingen) er gestart dienen te worden in de behandeling hoe groter de kans op heropname en/of langverblijf. Ook de ontslaggegevens wijzen naar een grotere heropnamekans voor patiënten met residuele ernstige symptomen (GAF-score < 51) die lang in behandeling waren (langer dan 4 weken) en waarvoor alternatieve bestemmingen (wettelijke nazorg, IBW, alternatieve woonvormen) noodzakelijk zijn vaak met nazorg door de eigen instelling (eigen psychiater, daghospitalisatie). DG1 Dienst Data management 11

12 Behalve de kenmerken van patiënten speelt ook de organisatie van de gezondheidszorg een rol. Ongeplande opnames op eigen initiatief van de patiënt geven in de PAAZ een grotere heropnamekans. Voor PZ betekenen verwijzingen door andere instellingen vaak langverblijf. Ten slotte doet de opvallend grotere heropnamekans voor de inwoners van West-Vlaanderen vermoeden dat ook de instellingen zelf de heropnamekansen kunnen beïnvloeden. In het algemeen geldt dat jongeren, ouderen en volwassenen die goed geïntegreerd zijn en geen ernstige aandoeningen hebben, de meeste kans maken om bij een eerste opname ontslagen te worden zonder terug te moeten komen binnen het jaar. DG1 Dienst Data management 12

1.-RESULTAAT BIJ 1 JAAR FOLLOW-UP VAN EERSTE PSYCHIATRISCHE OPNAMES ( 2005 )IN EENZELFDE VOORZIENING: GESLACHT

1.-RESULTAAT BIJ 1 JAAR FOLLOW-UP VAN EERSTE PSYCHIATRISCHE OPNAMES ( 2005 )IN EENZELFDE VOORZIENING: GESLACHT 1.-RESULTAAT BIJ 1 JAAR FOLLOW-UP VAN EERSTE PSYCHIATRISCHE OPNAMES ( 2005 )IN EENZELFDE VOORZIENING: GESLACHT N % N % N % N % N % N % GESLACHT Man SECTOR PZ 8460 75 1695 15 612 5 88 1 455 4 11310 25 PAAZ

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu ~~

Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu ~~ Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu ~~ Directoraat-generaal Organisatie gezondheidszorgvoorzieningen ~~ Dienst Datamanagement ~~ BEHANDELDIENSTEN IN DE

Nadere informatie

NATIONAAL VERSLAG 1998 MINIMALE PSYCHIATRISCHE GEGEVENS

NATIONAAL VERSLAG 1998 MINIMALE PSYCHIATRISCHE GEGEVENS Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid, en Leefmilieu. Bestuur van de Gezondheidszorg. Bestuursdirektie Gezondheidszorgbeleid Cel Psychiatrische Zorgverlening NATIONAAL VERSLAG 1998 VAN DE MINIMALE

Nadere informatie

RECORDTEKENINGEN ATOUM-MPG

RECORDTEKENINGEN ATOUM-MPG VI. Export - Recordtekening - 1 RECORDTEKENINGEN ATOUM-MPG De exportbestanden voor verzending naar het Ministerie hebben een vaste recordstructuur waarbij het eerste deel steeds een vaste veldstructuur

Nadere informatie

Nationaal Verslag Operationalisatie van PVT en IBW in de drie gewesten

Nationaal Verslag Operationalisatie van PVT en IBW in de drie gewesten I Nationaal Verslag 2001 Operationalisatie van PVT en IBW in de drie gewesten Op basis van de MPG gaan we na hoe de koninklijke besluiten van 10 juli 1990 betreffende de initiatieven van beschut wonen

Nadere informatie

TECHNISCHE BESCHRIJVING VAN DE EXPORTBESTANDEN-MPG

TECHNISCHE BESCHRIJVING VAN DE EXPORTBESTANDEN-MPG Export MPG en Recordtekening - 1 TECHNISCHE BESCHRIJVING VAN DE EXPORTBESTANDEN-MPG Om de MPG via Portahealth te verwerken moet een ZIP-file aangemaakt worden dat 10 tekstbestanden bevat. De ZIP-file draagt

Nadere informatie

Vanaf werden 30 T-bedden buiten gebruik gesteld en ter beschikking gesteld voor het Noolim-project (mobiele teams).

Vanaf werden 30 T-bedden buiten gebruik gesteld en ter beschikking gesteld voor het Noolim-project (mobiele teams). Beddenbezetting en andere patiëntgerelateerde cijfers Psychiatrisch ziekenhuis Erkende bedden Dienst 2014 2015 2016 370 A 60 60 60 380 a-dag 13 13 13 390 a-nacht 1 1 1 410 T 79 79 79 410 Tg 80 80 80 420

Nadere informatie

Behandeldienst A1_AZ. SAS Output

Behandeldienst A1_AZ. SAS Output Behandeldienst A1_AZ Aantal behandelperiodes naar hoofddiagnose Registratieperiode Aandacht-/gedragsst. % 0.1 Aanpassingsstoornis % 5.3 Alcohol geinduceerde st. % 0.7 Alcoholmisbruik % 14.5 Andere stoornis

Nadere informatie

1.-BEHANDELDIENST BIJ OPNAME 2.-WOONPLAATS PATIENT 3.-GESLACHT. SAS Output

1.-BEHANDELDIENST BIJ OPNAME 2.-WOONPLAATS PATIENT 3.-GESLACHT. SAS Output 1.-BEHADELDIEST BIJ OPAME BEHADELDIEST BIJ OPAME A 4682 70 1187 69 0 0 0 0 525 70 224 65 0 0 0 0 1729 65 685 72 0 0 0 0 6936 69 2096 70 0 0 0 0 A1 872 13 309 18 0 0 0 0 91 12 54 16 0 0 0 0 342 13 168 18

Nadere informatie

Aanvullende tabellen op de algemene federale feedback MVG 2006

Aanvullende tabellen op de algemene federale feedback MVG 2006 1 FOD Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en Leefmilieu DG1 Organisatie Gezondheidszorgvoorzieningen Dienst Datamanagement Aanvullende tabellen op de algemene federale feedback MVG 2006 Annelies Ghesquiere,

Nadere informatie

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu DIRECTORAAT-GENERAAL ORGANISATIE GEZONDHEIDSZORGVOORZIENINGEN BESTUURSDIRECTIE GEZONDHEIDZORGBELEID Vragen naar: J-P Gorissen : (02) 210.50.47 : (02) 210.64.00 : e-mail adres : JeanPierre.Gorissen@health.fgov.be

Nadere informatie

Omzendbrief aan - de algemeen directeur - de MZG-verantwoordelijke - de hoofdgeneesheer - het hoofd van het verpleegkundig departement

Omzendbrief aan - de algemeen directeur - de MZG-verantwoordelijke - de hoofdgeneesheer - het hoofd van het verpleegkundig departement Directoraat-generaal Organisatie Gezondheidszorvoorzieningen Dienst Datamanagement UW BRIEF VAN UW REF. ONZE REF. DM/MZG_RHM/n.58_08 DATUM 12/12/2008 BIJLAGE(N) 1 Omzendbrief aan - de algemeen directeur

Nadere informatie

Sociale situatie bij herhaalde ziekenhuisopname in de residentiële geestelijke gezondheidszorg.

Sociale situatie bij herhaalde ziekenhuisopname in de residentiële geestelijke gezondheidszorg. Sociale situatie bij herhaalde ziekenhuisopname in de residentiële geestelijke gezondheidszorg. Inleiding Het registratiesysteem van de Minimale psychiatrische gegevens (MPG) laat toe om bij herhaalde

Nadere informatie

2 de Minister : de Minister die de Volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft;

2 de Minister : de Minister die de Volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft; BS 10/12/2002 1 OKTOBER 2002. - Koninklijk besluit houdende bepaling van de regels volgens welke bepaalde minimale psychiatrische statistische gegevens moeten worden medegedeeld aan de Minister die de

Nadere informatie

ADVIES VAN DE NRZV AANZET TOT EEN VERNIEUWDE MINIMALE REGISTRATIE IN DE GGZ-VOORZIENINGEN

ADVIES VAN DE NRZV AANZET TOT EEN VERNIEUWDE MINIMALE REGISTRATIE IN DE GGZ-VOORZIENINGEN FOD VOLKSGEZONDHEID BRUSSEL 8 november 2012 VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU DIRECTORAAT- GENERAAL ORGANISATIE VAN DE GEZONDHEIDSZORGVOORZIENINGEN NATIONALE RAAD VOOR ZIEKENHUISVOORZIENINGEN

Nadere informatie

Global Assessment of Functioning en medisch-psychiatrische behandelingsduur.

Global Assessment of Functioning en medisch-psychiatrische behandelingsduur. Global Assessment of Functioning en medisch-psychiatrische behandelingsduur. Inleiding Uit de Minimale Psychiatrische Gegevens (MPG) blijkt dat patiënten van medische opname naar ontslag beter gaan scoren

Nadere informatie

Bijkomende informatie over de diagnosen en de grouper

Bijkomende informatie over de diagnosen en de grouper Bijkomende informatie over de diagnosen en de grouper Inhoud 1. e hoofddiagnose van een specialisme... 1 1.1. Algemene regel... 1 1.2. Uitzonderingen... 1 2. e geverifieerde opnamediagnose... 2 2.1. Algemene

Nadere informatie

Bijkomende informatie voor de registratie van nietbeëindigde verblijven waarvoor reeds verpleegkundige gegevens doorgestuurd moeten worden

Bijkomende informatie voor de registratie van nietbeëindigde verblijven waarvoor reeds verpleegkundige gegevens doorgestuurd moeten worden Bijkomende informatie voor de registratie van nietbeëindigde verblijven waarvoor reeds verpleegkundige gegevens doorgestuurd moeten worden 1. Over welke verblijven gaat het? Alle verblijven: - die op het

Nadere informatie

De applicatie ATOUM_MPG werd in 2005 uitgetest door 26 instellingen en in 2006 verder op punt gesteld.

De applicatie ATOUM_MPG werd in 2005 uitgetest door 26 instellingen en in 2006 verder op punt gesteld. DG1 - Directoraat generaal Organisatie Gezondheidszorgvoorzieningen Dienst Datamanagement UW BRIEF VAN UW REF. Ter attentie van ONZE REF. DM/RPMPG/n 33_07 DATUM BIJLAGE(N) CONTACT Gorissen Jean Pierre

Nadere informatie

Wat gebeurt er na een korte psychiatrische opname?

Wat gebeurt er na een korte psychiatrische opname? Wat gebeurt er na een korte psychiatrische opname? door drs. G. H. M. M. ten Horn* Inleiding In de nota betreffende de Geestelijke Volksgezondheid van het Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. ML 3 TK 3 LH 7 GV 5 VL 6 TH 6 EW 6 ZK 5 Individueel Beschut Wonen 7 Totaal 48

Jaarverslag 2014. ML 3 TK 3 LH 7 GV 5 VL 6 TH 6 EW 6 ZK 5 Individueel Beschut Wonen 7 Totaal 48 Maatschappelijke zetel: Krijkelberg 1, 336 Bierbeek Aanloopadres: Vital Decosterstraat 86, 3 Leuven Tel: 16 24 8 www.vzwwalden.be In dit verslag vindt u een overzicht voor het jaar 14 van de werking van

Nadere informatie

Nr Naam informatie-item Verplicht Type Lengte Invulkolom Codering Opmerkingen. 1.01 Naam X Alfanumeriek 40. X Alfanumeriek 40

Nr Naam informatie-item Verplicht Type Lengte Invulkolom Codering Opmerkingen. 1.01 Naam X Alfanumeriek 40. X Alfanumeriek 40 1 Blok 1 : PATID Algemene administratieve gegevens van de patiënt 1.01 Naam X Alfanumeriek 40 1.02 Voornaam X Alfanumeriek 40 1.03 Straat X Alfanumeriek 40 1.04 Nummer X Alfanumeriek 8 1.05 Postnummer

Nadere informatie

NATIONAAL VERSLAG 1999 MINIMALE PSYCHIATRISCHE GEGEVENS. de initiatieven beschut wonen. en de psychiatrische verzorgingstehuizen. VAN DE.

NATIONAAL VERSLAG 1999 MINIMALE PSYCHIATRISCHE GEGEVENS. de initiatieven beschut wonen. en de psychiatrische verzorgingstehuizen. VAN DE. Federaal Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid, en Leefmilieu. Bestuur van de Gezondheidszorgen. Bestuursdirektie Gezondheidszorgbeleid Cel Psychiatrische Zorgverlening NATIONAAL VERSLAG 1999 VAN

Nadere informatie

Psychische problemen : waar kan ik terecht?

Psychische problemen : waar kan ik terecht? Psychische problemen : waar kan ik terecht? Marc Vermeire Dag van de Zorg 17 maart 2012 1 Voorkomen van psychische stoornissen (ESEMeD-studie 2002) 10,7 % stoornis voorbije jaar (850.000 6 % angststoornis

Nadere informatie

INTER-PSY Vechtdal Kliniek

INTER-PSY Vechtdal Kliniek Informatie voor verwijzers INTER-PSY Vechtdal Kliniek Polikliniek, deeltijdbehandeling en kliniek /opname Informatie voor verwijzers INTER-PSY Vechtdal Kliniek Algemene informatie INTER-PSY Vechtdal Kliniek

Nadere informatie

Draaideurfenomeen bij depressie

Draaideurfenomeen bij depressie Draaideurfenomeen bij depressie 2DWO/RE/2008/P029 De uitwerking van een evidence based actieplan Anja Depoortere Kevin Berben Evelien Jughmans Erik Nuyts 1 Dit onderzoek kwam tot stand In samenwerking

Nadere informatie

Al gehoord van de 107? Mieke Craeymeersch, directeur Similes

Al gehoord van de 107? Mieke Craeymeersch, directeur Similes Al gehoord van de 107? Mieke Craeymeersch, directeur Similes Heb je al gehoord van de 107? Niet 101 of 102 of 105 maar 107? gebaseerd op het nummer van het artikel in het KB over de ziekenhuizen die de

Nadere informatie

INTER-PSY Vechtdal Kliniek

INTER-PSY Vechtdal Kliniek Polikliniek en deeltijdbehandeling INTER-PSY Vechtdal Kliniek Polikliniek en deeltijdbehandeling Informatie voor patiënten, familie en naastbetrokkenen INTER-PSY Vechtdal Kliniek Algemene informatie INTER-PSY

Nadere informatie

InFoP 2. Informatie voor Familieleden omtrent Psychose. Inhoud. Behandeling van psychose De rol van andere interventies

InFoP 2. Informatie voor Familieleden omtrent Psychose. Inhoud. Behandeling van psychose De rol van andere interventies Informatie voor Familieleden omtrent Psychose InFoP 2 Inhoud Introductie Module I: Wat is een psychose? Module II: Psychose begrijpen? Module III: Behandeling van psychose de rol van medicatie? Module

Nadere informatie

Informatie voor Familieleden omtrent Psychose. InFoP 2. Inhoud

Informatie voor Familieleden omtrent Psychose. InFoP 2. Inhoud Informatie voor Familieleden omtrent Psychose InFoP 2 Inhoud Introductie Module I: Wat is een psychose? Module II: Psychose begrijpen? Module III: Behandeling van psychose de rol van medicatie? Module

Nadere informatie

Leeswijzer Psychiatrisch Casusregister tabellen

Leeswijzer Psychiatrisch Casusregister tabellen Leeswijzer Psychiatrisch Casusregister tabellen In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie. De gegevens

Nadere informatie

PRIT praat INTERSECTORAAL. 12 december 2013

PRIT praat INTERSECTORAAL. 12 december 2013 PRIT praat INTERSECTORAAL 12 december 2013 Wie is de persoon met een psychische kwetsbaarheid of psychiatrische problematiek? Enkele cijfers (Itinera) Als 3 willekeurige Belgen rond een tafel zitten,

Nadere informatie

2. Identificatiegegevens van de patiënt. Handtekening van de patiënt* De patiënt verklaart akkoord te zijn met de organisatie van dit overleg

2. Identificatiegegevens van de patiënt. Handtekening van de patiënt* De patiënt verklaart akkoord te zijn met de organisatie van dit overleg . 1. Identificatie aanvrager Datum aanvraag*:... aanvrager*:... Organisatie/discipline*:... 2. Identificatiegegevens van de patiënt (invullen of het kleefbriefje V.I. aanbrengen) en voornaam*:... *:...

Nadere informatie

Onthaalformulier Perron70

Onthaalformulier Perron70 1 Onthaalformulier Perron70 Psychosociaal Revalidatiecentrum Asse 1. Informatief Datum aanvraag: Gelieve dit formulier in te vullen en terug te sturen via mail of per post. steven.van.laeken@fracarita.org

Nadere informatie

(Net)werking van een PAAZ

(Net)werking van een PAAZ (Net)werking van een PAAZ Frederic Ulburghs (hoofverpleegkundige) en Henrik Palmans (psychiatrisch verpleegkundige) Voorstelling PAAZ Enkele cijfers: +/- 13 FTE verpleegkundigen +/- 3 FTE psychologen +/-

Nadere informatie

Rapportage over Minimale Psychiatrische Gegevens 2004: Instroom en uitstroom van patiënten in de residentiële geestelijke gezondheidszorg

Rapportage over Minimale Psychiatrische Gegevens 2004: Instroom en uitstroom van patiënten in de residentiële geestelijke gezondheidszorg Rapportage over Minimale Psychiatrische Gegevens 2004: Instroom en uitstroom van patiënten in de residentiële geestelijke gezondheidszorg Dienst Datamanagement September 2007 INHOUD Inleiding p.3 Deel

Nadere informatie

Leeswijzer Achmea Health Database tabellen

Leeswijzer Achmea Health Database tabellen Leeswijzer Achmea Health Database tabellen In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie. De gegevens

Nadere informatie

Met de zesde staatshervorming is de bevoegdheid voor de moeder-kindeenheden naar Vlaanderen overgeheveld.

Met de zesde staatshervorming is de bevoegdheid voor de moeder-kindeenheden naar Vlaanderen overgeheveld. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 502 van KATRIEN SCHRYVERS datum: 23 maart 2015 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Moeder-kindeenheden - Stand van zaken Voor de meeste vrouwen

Nadere informatie

De Minister kan, na advies van de Commissie «Standaarden inzake telematica ten behoeve van de sector van de gezondheidszorg», de wijze bepalen waarop

De Minister kan, na advies van de Commissie «Standaarden inzake telematica ten behoeve van de sector van de gezondheidszorg», de wijze bepalen waarop 1 OKTOBER 2002. - Koninklijk besluit houdende bepaling van de regels volgens welke bepaalde minimale psychiatrische statistische gegevens moeten worden medegedeeld aan de Minister die de Volksgezondheid

Nadere informatie

Resultaten voor België Psychische Gezondheid Gezondheidsenquête, België, 1997

Resultaten voor België Psychische Gezondheid Gezondheidsenquête, België, 1997 5.7.1. Inleiding. Psychische gezondheidsproblemen, ook niet ernstige vormen, hebben een hoge belasting op het welzijn van een bevolking en op de kwaliteit van het leven. Echt psychiatrische condities zijn

Nadere informatie

AZ GROENINGE, KORTRIJK (afdeling EPSI en De DAM) Module detox (bij alcoholafhankelijkheid, score +20 op AUDIT)

AZ GROENINGE, KORTRIJK (afdeling EPSI en De DAM) Module detox (bij alcoholafhankelijkheid, score +20 op AUDIT) AZ GROENINGE, KORTRIJK (afdeling EPSI en De DAM) Module detox (bij alcoholafhankelijkheid, score +20 op AUDIT) 1. Algemene kenmerken van de behandelsetting 1.1.Gespecialiseerde medewerkers Psychotherapeut:

Nadere informatie

Domein 3 Administratieve gegevens

Domein 3 Administratieve gegevens Administratieve gegevens Domein 3 Administratieve gegevens Inhoud 0. LINKEN TUSSEN DE BESTANDEN VAN DE ADMINISTRATIEVE GEGEVENS... 5 1. PATHOSPI (A1): GEGEVENS OVER DE PATIËNT... 8 1.1. NAAM... 8 1.2.

Nadere informatie

MZG Nationale feedback Verpleegkundige gegevens April 2015. Nationale feedback verpleegkundige gegevens : Extern toelichtend document

MZG Nationale feedback Verpleegkundige gegevens April 2015. Nationale feedback verpleegkundige gegevens : Extern toelichtend document Nationale feedback verpleegkundige gegevens : Extern toelichtend document Inhoudstafel 1. ALGEMENE INFORMATIE... 2 1.1. De verpleegkundige gegevens in het MZG-registratiesysteem... 2 1.2. Selectie van

Nadere informatie

Toelichting op de uitzondering op de Registratieregels voor Medicinale oncologische behandeling. Versie

Toelichting op de uitzondering op de Registratieregels voor Medicinale oncologische behandeling. Versie Toelichting op de uitzondering op de Registratieregels voor Medicinale oncologische behandeling Versie 20120329 1 mei 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Uitzonderingen op de Algemene Registratieregels...

Nadere informatie

De Sociale plattegrond

De Sociale plattegrond De Sociale plattegrond Sector: Geestelijke Gezondheidszorg (ambulant en thuis) Spreker: Kurt Lievens (PopovGGZ) Missie De geestelijke gezondheidszorg (GGZ) biedt behandeling en begeleiding aan mensen met

Nadere informatie

Retourtje ziekenhuis: Voorkomen van heropnames bij kwetsbare ouderen

Retourtje ziekenhuis: Voorkomen van heropnames bij kwetsbare ouderen Retourtje ziekenhuis: Voorkomen van heropnames bij kwetsbare ouderen Dr. Bianca Buurman, senior onderzoeker Transmurale Ouderenzorg AMC b.m.vanes@amc.nl & @bmbuurman Opnameduur van 65-plussers: steeds

Nadere informatie

Feedback rapport Kwaliteitsindicatoren palliatieve zorg. Fictief voorbeeld feedbackrapport TEAM X

Feedback rapport Kwaliteitsindicatoren palliatieve zorg. Fictief voorbeeld feedbackrapport TEAM X Feedback rapport Kwaliteitsindicatoren palliatieve zorg Fictief voorbeeld feedbackrapport TEAM X Auteurs: Kathleen Leemans, Joachim Cohen Contact: kleemans@vub.ac.be 02/477.47.64 De indicatorenset is ontwikkeld

Nadere informatie

Begeleidingsplan: in het kader van het Overleg rond een Patiënt met een Psychiatrische Problematiek SEL Zorgregio Gent vzw - RIZIV nr.

Begeleidingsplan: in het kader van het Overleg rond een Patiënt met een Psychiatrische Problematiek SEL Zorgregio Gent vzw - RIZIV nr. 1. Identificatie aanvrager Begeleidingsplan: in het kader van het Overleg rond een Patiënt met een Psychiatrische Problematiek Datum aanvraag: 04/09/2013... Naam aanvrager: TC... Organisatie/discipline:

Nadere informatie

Situering algemene en universitaire ziekenhuizen

Situering algemene en universitaire ziekenhuizen Situering Sinds 1 januari 2005 moet ieder Vlaams ziekenhuis een periodieke evaluatie maken van de kwaliteit van de zorgen in het eigen ziekenhuis. Dit staat beschreven in het kwaliteitsdecreet van 17 oktober

Nadere informatie

De ontwikkeling van een heropnamemodel. Corine Penning, Jan van der Laan, Agnes de Bruin (CBS) Landelijke Themabijeenkomst Heropnamen DHD

De ontwikkeling van een heropnamemodel. Corine Penning, Jan van der Laan, Agnes de Bruin (CBS) Landelijke Themabijeenkomst Heropnamen DHD De ontwikkeling van een heropnamemodel Corine Penning, Jan van der Laan, Agnes de Bruin (CBS) Landelijke Themabijeenkomst Heropnamen DHD Aanleiding Heropname kan een indicator zijn voor sub-optimale zorg

Nadere informatie

Ontwenningskliniek De Pelgrim

Ontwenningskliniek De Pelgrim Ontwenningskliniek De Pelgrim Historiek VZW 1972 I.A.T. CAT Gent 1 januari 1973 KLINIEK DE PELGRIM T.G. De Kiem AUTONOOM 1978 Historiek VZW 1992 VZW DE KIEM VZW DE PELGRIM 2006 NIEUWBOUW 2002 NIEUWBOUW

Nadere informatie

ROM in de ouderenpsychiatrie

ROM in de ouderenpsychiatrie Improving Mental Health by Sharing Knowledge ROM in de ouderenpsychiatrie Marjolein Veerbeek Richard Oude Voshaar, Anne Margriet Pot Financier: Ministerie van VWS 2 Routine Outcome Monitoring Definitie

Nadere informatie

Resultaten voor Brussels Gewest Psychische Gezondheid Gezondheidsenquête, België, 1997

Resultaten voor Brussels Gewest Psychische Gezondheid Gezondheidsenquête, België, 1997 5.7.1. Inleiding. Psychische gezondheidsproblemen, ook niet ernstige vormen, hebben een hoge belasting op het welzijn van een bevolking en op de kwaliteit van het leven. Echt psychiatrische condities zijn

Nadere informatie

Disclosure belangen spreker

Disclosure belangen spreker Effectiveness of case management in the reduction of COPD re-admissions: results of a pilot study Annelies E. van Eeden, Ingrid van de Poll, Gertrud van Vulpen, Tim Roldaan, Wies Wagenaar, Melinde Boland,

Nadere informatie

STEMMINGS- STOORNISSEN. Afdelingsbrochure

STEMMINGS- STOORNISSEN. Afdelingsbrochure PZ SINT-CAMILLUS Doelgroep Behandelvisie BEHANDELAANBOD Het PZ Sint-Camillus is een acuut psychiatrisch ziekenhuis opgericht in 1936 door de Mariazusters van Franciscus van Waasmunster. Het PZ Sint-Camillus

Nadere informatie

Op weg naar een geïntegreerd kwaliteitsbeleid? Gert Peeters Seppe Deckx

Op weg naar een geïntegreerd kwaliteitsbeleid? Gert Peeters Seppe Deckx ICURO 04 12 2014 Op weg naar een geïntegreerd kwaliteitsbeleid? Gert Peeters Seppe Deckx LEUVEN KORTENBERG UPC KULEUVEN : Definition Merger of mental health-care / mental care units of different hospital

Nadere informatie

Dementie per leeftijdscategorie 6-1-2010. Dementie Dementiesyndroom. = ontgeesting. Omvang dementie in Nederland. Matthieu Berenbroek

Dementie per leeftijdscategorie 6-1-2010. Dementie Dementiesyndroom. = ontgeesting. Omvang dementie in Nederland. Matthieu Berenbroek Dementie Dementiesyndroom de-mens = ontgeesting Matthieu Berenbroek Fontys Hogeschool Verpleegkunde Omvang dementie in Nederland 2005 180.000 / 190.000 dementerenden 2050 400.000 dementerenden Bron CBO

Nadere informatie

Overleg rond de psychiatrische patiënt in de thuissituatie

Overleg rond de psychiatrische patiënt in de thuissituatie Overleg rond de psychiatrische patiënt in de thuissituatie Inhoud Inleiding... 3 Doelgroep (Art. 2)... 4 Het begeleidingsplan (Art. 3, 4 & 5)... 6 Verantwoordelijkheden overlegorganistor (Art. 7)... 7

Nadere informatie

12 Ziekenhuissterfte, dossieronderzoek en onverwacht lange opnameduur

12 Ziekenhuissterfte, dossieronderzoek en onverwacht lange opnameduur 12 Ziekenhuissterfte, dossieronderzoek en onverwacht lange opnameduur De Hospital Standardized Mortality Ratio (HSMR) is een deels gecorrigeerde maat voor ziekenhuissterfte bij 50 diagnosegroepen (de zogenoemde

Nadere informatie

Inleiding Hoe het allemaal begon Soorten psychofarmaca, werking, bijwerkingen en indicatiegebieden

Inleiding Hoe het allemaal begon Soorten psychofarmaca, werking, bijwerkingen en indicatiegebieden Inhoud Inleiding 9 1 Hoe het allemaal begon 13 1.1 Inleiding 13 1.2 Gebruik van medicatie in de psychiatrie vóór 1950 13 1.3 De eerste antipsychotica 16 1.4 De tweede generatie antipsychotica 17 1.5 De

Nadere informatie

Angst en depressie in de huisartspraktijk: signaleren van risicogroepen. Peter F M Verhaak NIVEL

Angst en depressie in de huisartspraktijk: signaleren van risicogroepen. Peter F M Verhaak NIVEL Angst en depressie in de huisartspraktijk: signaleren van risicogroepen Peter F M Verhaak NIVEL 12-maands prevalentie stemmings-, angst- en middelenstoornis 250 200 N/1000 patiënten 150 100 50 Depressie

Nadere informatie

Registratie arbeidszorg

Registratie arbeidszorg Registratie arbeidszorg 2010-2014 Redactie: Marc Boons, Jo Bellens Toelichting Dit rapport bevat de belangrijkste bevindingen van de cijfers uit het registratiesysteem dat de Ronde Tafel Arbeidszorg heeft

Nadere informatie

GGZ in de Zorgverzekeringswet. tabellen over de jaren

GGZ in de Zorgverzekeringswet. tabellen over de jaren tabellen over de jaren 8- Inhoudsopgave Introductie Gemiddeld aantal behandelingen per patiënt, 8 Gebruik ggz naar leeftijd en geslacht, Patiënten in behandeling per circuit, 8 Doorstroming per circuit,

Nadere informatie

Wat kan je doen na een suïcide of suïcidepoging? Multidisciplinaire Richtlijn: Detectie & Behandeling van Suïcidaal Gedrag Gent 30/03/2017

Wat kan je doen na een suïcide of suïcidepoging? Multidisciplinaire Richtlijn: Detectie & Behandeling van Suïcidaal Gedrag Gent 30/03/2017 Wat kan je doen na een suïcide of suïcidepoging? Multidisciplinaire Richtlijn: Detectie & Behandeling van Suïcidaal Gedrag Gent 30/03/2017 Wat kan je doen na een suïcidepoging? Peter Beks - Zorg voor Suïcidepogers

Nadere informatie

Aanleiding. Werkgroep ZVZ. Zorgvraagzwaarte. 29 november Congres Implementatie DBC-pakket Bestuurlijk akkoord toekomst ggz

Aanleiding. Werkgroep ZVZ. Zorgvraagzwaarte. 29 november Congres Implementatie DBC-pakket Bestuurlijk akkoord toekomst ggz Zorgvraagzwaarte Congres Implementatie DBC-pakket 24 Bea van Esch 29 november 23 2 Aanleiding Bestuurlijk akkoord toekomst ggz 23-24 Afspraken over introduceren zorgvraagzwaarte Werkgroep zorgvraagzwaarte

Nadere informatie

TERUGKEER NAAR DE SAMENLEVING

TERUGKEER NAAR DE SAMENLEVING TERUGKEER NAAR DE SAMENLEVING Terugkeer naar de samenleving van een resocialisatie-afdeling Samenvatting In dit artikel wordt beschreven hoe vaak op een resocialisatieafdeling van een APZ de indicatie

Nadere informatie

basiszorg oncologie 1/23

basiszorg oncologie 1/23 rubriek vraagnr rijnr kolmnr vraag kolom_om antwoordtype keuzelijst help 199 1 0 0 Medisch coördinator 199 1 1 1 Medisch coördinator Naam 199 1 1 2 Specialisatie 199 1 1 3 RIZIV-nr 199 1 1 4 Betrokkenheid

Nadere informatie

U deed een aanvraag voor beschut wonen Oostende-Westkust. We lichten u graag even de procedure toe.

U deed een aanvraag voor beschut wonen Oostende-Westkust. We lichten u graag even de procedure toe. vzw Beschut Wonen Oostende-Westkust Frère Orbanstraat 174 8400 Oostende Geachte verwijzer, kandidaat - bewoner U deed een aanvraag voor beschut wonen Oostende-Westkust. We lichten u graag even de procedure

Nadere informatie

Topklinisch Centrum voor Korsakov. en alcoholgerelateerde cognitieve stoornissen. Informatie voor verwijzers

Topklinisch Centrum voor Korsakov. en alcoholgerelateerde cognitieve stoornissen. Informatie voor verwijzers Topklinisch Centrum voor Korsakov en alcoholgerelateerde cognitieve stoornissen Informatie voor verwijzers Via deze folder willen wij u graag nader kennis laten maken met de behandelmogelijkheden van het

Nadere informatie

Infobrochure. Het Psychiatrische Aanbod in het Algemeen Ziekenhuis

Infobrochure. Het Psychiatrische Aanbod in het Algemeen Ziekenhuis Infobrochure Het Psychiatrische Aanbod in het Algemeen Ziekenhuis Welkom Het PAAZ Het PAAZ staat voor enerzijds de Psychiatrische Afdeling in het Algemeen Ziekenhuis en anderzijds voor het ruimere aanbod

Nadere informatie

De delirante patiënt van vergeetachtig tot verwardheid

De delirante patiënt van vergeetachtig tot verwardheid De delirante patiënt van vergeetachtig tot verwardheid Marja Jellesma-Eggenkamp Klinische geriatrie Alysis 25 mei 2010 symposium Zevenaar 1 Kwetsbare ouderen inleiding >25% opgenomen patiënten 70+ 10-40%

Nadere informatie

Ambulante hulpverlening bij personen met een dubbel diagnose Het outreachproject Vlaams- Brabant: stand van zaken drie jaar na de opstart

Ambulante hulpverlening bij personen met een dubbel diagnose Het outreachproject Vlaams- Brabant: stand van zaken drie jaar na de opstart Ambulante hulpverlening bij personen met een dubbel diagnose Het outreachproject Vlaams- Brabant: stand van zaken drie jaar na de opstart Isabel Piot Sean Vandevoort Eddy Weyts Overzicht presentatie Een

Nadere informatie

17 JUNI Koninklijk besluit betreffende de verklaring bij opname in een ziekenhuis

17 JUNI Koninklijk besluit betreffende de verklaring bij opname in een ziekenhuis 17 JUNI 2004. - Koninklijk besluit betreffende de verklaring bij opname in een ziekenhuis BS 14/07/2004 in voege sinds 01/09/2004 Gewijzigd door: KB 15/12/2008 BS 16/02/2009 KB 28/06/2011 BS 18/08/2011

Nadere informatie

Domein 4 Verpleegkundige gegevens

Domein 4 Verpleegkundige gegevens Verpleegkundige gegevens Domein 4 Verpleegkundige gegevens Inhoud 0. LINKEN TUSSEN DE BESTANDEN VAN DE VERPLEEGKUNDIGE GEGEVENS... 1 1. ITEMDIVG (N1): VERPLEEGKUNDIGE ITEMS... 4 1.1. NAAM... 4 1.2. INHOUD...

Nadere informatie

HANDLEIDING MINIMALE PSYCHIATRISCHE GEGEVENS VOOR DE REGISTRATIE VAN DE. (3 de Druk) Brussel, 1 januari 2003

HANDLEIDING MINIMALE PSYCHIATRISCHE GEGEVENS VOOR DE REGISTRATIE VAN DE. (3 de Druk) Brussel, 1 januari 2003 FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Directoraat-Generaal Organisatie gezondheidszorgvoorzieningen. Bestuursdirektie Gezondheidszorgbeleid Dienst Geestelijke Gezondheidszorg

Nadere informatie

Als acuut residentieel dient te. (Net)werking van een PAAZ

Als acuut residentieel dient te. (Net)werking van een PAAZ Als acuut residentieel dient te worden (Net)werking van een PAAZ Frederic Ulburghs (hoofverpleegkundige) Voorstelling PAAZ Enkele cijfers: +/- 13 FTE verpleegkundigen +/- 3 FTE psychologen +/- 1,5 FTE

Nadere informatie

Hierbij is de leeftijd van de cliënt die het contact ontvangt bepalend, ongeacht in welke soort instelling het face-to-face-contact plaatsvindt.

Hierbij is de leeftijd van de cliënt die het contact ontvangt bepalend, ongeacht in welke soort instelling het face-to-face-contact plaatsvindt. Tarieflijst Instellingen 2002 29 F. PSYCHIATRIE ALGEMENE BEPALINGEN BIJ F. PSYCHIATRIE CLIËNT Iemand die is ingeschreven bij RIAGG of polikliniek en minimaal één face-to-face-contact in het kader van de

Nadere informatie

Geestelijke gezondheid!? Ik stel u voor. Cijfers voor Gent. Tijd om normaal te doen over geestelijke gezondheidsproblemen.

Geestelijke gezondheid!? Ik stel u voor. Cijfers voor Gent. Tijd om normaal te doen over geestelijke gezondheidsproblemen. Geestelijke gezondheid!? Tijd om normaal te doen over geestelijke gezondheidsproblemen Jan Van Speybroeck, VVGG Ik stel u voor Antoinette Telecomsector Gehuwd, 3 kleine kinderen Sportieve hobby s Elk jaar

Nadere informatie

Daarnaast moeten vanaf 1 juli 2007 de forfaits chronische pijn als daghospitalisatie geregistreerd worden (artikel 4, 8).

Daarnaast moeten vanaf 1 juli 2007 de forfaits chronische pijn als daghospitalisatie geregistreerd worden (artikel 4, 8). Directoraat-generaal Organisatie Gezondheidszorvoorzieningen Dienst Datamanagement UW BRIEF VAN UW REF. ONZE REF. DM/RCM-MKG/n.48_07 DATUM 09/11/2007 Ter attentie van de Algemeen Directeur de Hoofdgeneesheer

Nadere informatie

Noden bij de opvang en doorverwijzing van psychiatrische patiënten in AZ Vesalius

Noden bij de opvang en doorverwijzing van psychiatrische patiënten in AZ Vesalius Noden bij de opvang en doorverwijzing van psychiatrische patiënten in AZ Vesalius Ellen Beets 18 juni 2013 Inhoudstabel 1. Korte voorstelling AZ Vesalius 2. Psychologische dienst 3. Huidige zorgen en bestaande

Nadere informatie

Handreiking Gebruik zorgvraagzwaarte-indicator GGZ Voor GGZ-instellingen en zorgverzekeraars

Handreiking Gebruik zorgvraagzwaarte-indicator GGZ Voor GGZ-instellingen en zorgverzekeraars Handreiking Gebruik zorgvraagzwaarte-indicator GGZ Voor GGZ-instellingen en zorgverzekeraars September 2015 Utrecht 1 Handreiking zorgvraagzwaarte-indicator GGZ; Voor GGZinstellingen en zorgverzekeraars

Nadere informatie

Technische fiche: indicatoren Geobserveerde vijfjaarsoverleving

Technische fiche: indicatoren Geobserveerde vijfjaarsoverleving Technische fiche: indicatoren Geobserveerde vijfjaarsoverleving Overzicht van de indicatoren Geobserveerde vijfjaarsoverleving voor alle patiënten Geobserveerde vijfjaarsoverleving voor patiënten die radicale

Nadere informatie

VLAAMS MINISTERIE VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

VLAAMS MINISTERIE VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN VLAAMS MINISTERIE VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Evaluatierapport in het kader van het kwaliteitsdecreet Evaluatie van de zelfevaluatie AZ Sint-Maarten Mechelen April, 2006 1 Inleiding Sinds 1997

Nadere informatie

METHODOLOGIE VOOR HET METEN VAN DE BELGIAN MEANINGFUL USE CRITERIA 28 APRIL 2017 PROF. DR. PASCAL COOREVITS DR. JOS DEVLIES

METHODOLOGIE VOOR HET METEN VAN DE BELGIAN MEANINGFUL USE CRITERIA 28 APRIL 2017 PROF. DR. PASCAL COOREVITS DR. JOS DEVLIES METHODOLOGIE VOOR HET METEN VAN DE BELGIAN MEANINGFUL USE CRITERIA 28 APRIL 2017 PROF. DR. PASCAL COOREVITS DR. JOS DEVLIES RAMIT VZW Research in Advanced Medical Informatics and Telematics vzw Opgericht

Nadere informatie

Behandeling bij angsten stemmingsstoornissen

Behandeling bij angsten stemmingsstoornissen Heeft u opmerkingen of suggesties i.v.m. deze brochure? Geef ons gerust een seintje! Behandeling bij angsten stemmingsstoornissen Dienst kwaliteit E-mail: info@jessazh.be Tel: 011 33 55 11 Jessa Ziekenhuis

Nadere informatie

6/11/2012. Wat is case management? Case management. Case management en ontslagmanagement in algemene en psychiatrische ziekenhuizen

6/11/2012. Wat is case management? Case management. Case management en ontslagmanagement in algemene en psychiatrische ziekenhuizen Case management en ontslagmanagement in algemene en psychiatrische ziekenhuizen Prof. Dr. Philip Moons Eva Goossens Centrum voor Ziekenhuis- en Verplegingswetenschap KU Leuven Wat is case management? Management:

Nadere informatie

Suïcide en suïcidepreventie

Suïcide en suïcidepreventie Suïcide en suïcidepreventie D. Linszen, psychiater Suïcide(preventie), de rol van verpleegkundigen en verzorgenden Reehorst, Ede 2017 Amsterdam First Episode Study: Critical Period RCT (1998-2007): relapse

Nadere informatie

Handleiding bij de tabellen van de globalisatie

Handleiding bij de tabellen van de globalisatie Handleiding bij de tabellen van de globalisatie Inleiding De tabellen van de globalisatie worden aangemaakt per registratiesemester. De globalisatie is een onderdeel van de controleprocedure. Het is de

Nadere informatie

De impact van chronische stress op asielzoekers en de zoektocht naar antwoorden vanuit een opvangcentrum 29/11/2017

De impact van chronische stress op asielzoekers en de zoektocht naar antwoorden vanuit een opvangcentrum 29/11/2017 De impact van chronische stress op asielzoekers en de zoektocht naar antwoorden vanuit een opvangcentrum 29/11/2017 Fasen in het leven van een vluchteling Vlucht Asielprocedure & verblijf OC Terugkeer

Nadere informatie

Onderzoek naar de effectiviteit van de residentieel geïntegreerde behandeling voor patiënten met een dubbeldiagnose

Onderzoek naar de effectiviteit van de residentieel geïntegreerde behandeling voor patiënten met een dubbeldiagnose Onderzoek naar de effectiviteit van de residentieel geïntegreerde behandeling voor patiënten met een dubbeldiagnose Prof. Sabbe (CAPRI UA) Malone Maureen (CAPRI UA) Overzicht Definities Onderzoeksvragen

Nadere informatie

Leeswijzer Achmea Health Database tabellen

Leeswijzer Achmea Health Database tabellen Leeswijzer Achmea Health Database tabellen In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie. De gegevens

Nadere informatie

ADVIES BETREFFENDE DE TOEKOMSTIGE ONTWIKKELING VAN DE PSYCHIATRISCHE ZORG IN DE THUISSITUATIE IN DE SECTOR VAN DE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

ADVIES BETREFFENDE DE TOEKOMSTIGE ONTWIKKELING VAN DE PSYCHIATRISCHE ZORG IN DE THUISSITUATIE IN DE SECTOR VAN DE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU Directoraat-generaal Organisatie gezondheidszorgvoorzieningen NATIONALE RAAD VOOR ZIEKEN- HUISVOORZIENINGEN. BRUSSEL, 08/07/2004 Afdeling

Nadere informatie

Bijkomende informatie bij het bestand 'geboortegegevens pasgeborene' (PATBIRTH)

Bijkomende informatie bij het bestand 'geboortegegevens pasgeborene' (PATBIRTH) BESTUUR VAN DE GEZONDHEIDSZORGEN DIRECTIE GEZONDHEIDSZORGBELEID M.K.G.-cel Contactpersoon: dr. C Hauzeur Geneesheer-inspecteur - diensthoofd : (02) 210.47.81 : (02) 210.47.91 : christiane.hauzeur@health.fgov.be

Nadere informatie

De Sociale plattegrond

De Sociale plattegrond De Sociale plattegrond Sector: Geestelijke Gezondheidszorg (residentieel) Spreker: Koen Lefevre (Psychiatrisch Centrum Sint-Jan) Geestelijke gezondheidszorg (GGZ): 6 officiële voorzieningensoorten Psychiatrische

Nadere informatie

Welkom. Introductie GGZ Delfland Iris Bandhoe en Ron Sponselee Raad van Bestuur

Welkom. Introductie GGZ Delfland Iris Bandhoe en Ron Sponselee Raad van Bestuur Welkom Introductie GGZ Delfland Iris Bandhoe en Ron Sponselee Raad van Bestuur Historie GGZ Delfland HJorLocatie GGZ Delfland Tekstvak 3 Jorisweg in vogelvlucht 4 DE RIDDERmeerjarenbeleid i Een nieuwe

Nadere informatie

Begeleidingsplan: in het kader van het Overleg rond een Patiënt met een Psychiatrische Problematiek SEL Zorgregio Gent vzw - RIZIV nr.

Begeleidingsplan: in het kader van het Overleg rond een Patiënt met een Psychiatrische Problematiek SEL Zorgregio Gent vzw - RIZIV nr. 1. Identificatie aanvrager Datum aanvraag:... Naam aanvrager:... Organisatie/discipline:... 2. Identificatiegegevens van de patiënt (invullen of het kleefbriefje V.I. aanbrengen) Naam en voornaam:... Adres:...

Nadere informatie

R I Z I V Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R I Z I V Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R I Z I V Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering OMZENDBRIEF AAN DE ALGEMENE ZIEKENHUIZEN OMZ. ZH. 2013/13 Dienst voor geneeskundige verzorging Correspondent: Directie verzorgingsinstellingen

Nadere informatie

Toegankelijkheid en effectiviteit van de geestelijke gezondheidszorg voor ouderen. Samenvatting

Toegankelijkheid en effectiviteit van de geestelijke gezondheidszorg voor ouderen. Samenvatting Toegankelijkheid en effectiviteit van de geestelijke gezondheidszorg voor ouderen Hoofdstuk 1 is de algemene inleiding van dit proefschrift. Psychische stoornissen komen geregeld voor bij ouderen (65-plus).

Nadere informatie

Psychiatrische aandoeningen behoren wereldwijd tot de meest invaliderende en ernstige ziektebeelden, en de hiermee gepaard gaande ziektelast zal naar

Psychiatrische aandoeningen behoren wereldwijd tot de meest invaliderende en ernstige ziektebeelden, en de hiermee gepaard gaande ziektelast zal naar Samenvatting Psychiatrische aandoeningen behoren wereldwijd tot de meest invaliderende en ernstige ziektebeelden, en de hiermee gepaard gaande ziektelast zal naar verwachting zelfs verder toenemen in de

Nadere informatie