GGZ in de Zorgverzekeringswet. tabellen over de jaren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GGZ in de Zorgverzekeringswet. tabellen over de jaren"

Transcriptie

1 tabellen over de jaren 8-

2 Inhoudsopgave Introductie Gemiddeld aantal behandelingen per patiënt, 8 Gebruik ggz naar leeftijd en geslacht, Patiënten in behandeling per circuit, 8 Doorstroming per circuit, Patiënten in behandeling naar leeftijd en geslacht, 8 Patiënten in behandeling per circuit naar leeftijd en geslacht, 8 Patiënten in behandeling per circuit naar leeftijd en geslacht, Patiënten in behandeling per circuit naar leeftijd en geslacht, Patiënten in behandeling naar verblijf, 8 Patiënten in behandeling per circuit naar verblijf, 8 Patiënten in behandeling naar hoofddiagnose, 8 Patiënten in behandeling naar hoofddiagnose en verblijf, Patiënten in behandeling naar hoofddiagnose, 8-: top 5 per circuit Gemiddelde behandelduur naar hoofddiagnose, Afgesloten DBC s naar aantal en waarde, 8 Afgesloten DBC s naar aantal en waarde per circuit, 8 Afgesloten DBC s per hoofddiagnose naar verblijf en waarde, Afgesloten DBC s per hoofddiagnose en circuit naar verblijf en waarde, Reden beëindiging behandeling, 8 Reden beëindiging behandeling per circuit, Tijdbesteding per hoofddiagnose, Tijdbesteding per circuit per diagnose, Soort contact, Zwaarte verblijfsdagen, Dagbesteding,

3 tabellen over de jaren 8- Introductie In aanvulling op de waaier met kerncijfers voor de ggz (werktitel, nog te verschijnen), geeft dit rapport uitgebreide tabellen van de tweedelijns geestelijke gezondheidszorg in de cure - zorg verleend in het kader van de Zorgverzekeringswet - in de periode 8-. De cijfers zijn afkomstig uit het DIS, het DBC-Informatiesysteem. De cijfers zijn gebaseerd op de afgesloten Diagnose-Behandel-Combinaties (DBC) van de zorgaanbieders die lid zijn van GGZ Nederland. Leden van GGZ Nederland zijn geïntegreerde instellingen, verslavingszorginstellingen, forensische zorginstellingen, instellingen voor beschermd wonen en ambulante ggz-instellingen. Vrijgevestigde psychiaters en psychologen zijn geen lid van GGZ Nederland; psychiatrische afdelingen van algemene ziekenhuizen (paaz) en psychiatrisch universitaire centra (puc) evenmin. In tegenstelling tot voorgaande sectorrapporten die zijn uitgebracht door GGZ Nederland is de zorg die wordt verleend in het kader van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) niet meegenomen in dit rapport. Ook is de zorg uitgesloten die wordt verleend in het kader van de Wet Maatschappelijke ondersteuning (WMO) en de forensische zorg in het kader van een justitiële maatregel. Deze cijfers zijn niet (volledig) beschikbaar. Zo n procent van de kosten binnen de Zorgverzekeringswet wordt uitgegeven aan ggzzorg. Negentig procent van de ggz-zorg wordt verleend binnen ggz-instellingen. Ongeveer 5 procent van de kosten van langdurige zorg wordt uitgegeven aan de ggz (Rijksbegroting ). Net als in de sectorrapporten staan de behandelingen centraal. In DBC-terminologie staat behandeling voor zorgtraject. Door behandelingen/zorgtrajecten centraal te stellen, komt een deel van de personen dat zorg ontvangt vaker dan eenmaal voor. Deze personen hebben in een jaar meer dan één behandeling/zorgtraject ontvangen. Dit kan zowel gebeuren binnen dezelfde instelling als in meer instellingen. Daarom is er een verschil tussen het aantal zorgtrajecten en het aantal unieke cliënten (zie tabel ). In dit rapport gebruiken we de term behandeling. Een zorgtraject/behandeling kan overigens bestaan uit meer DBC s. In vergelijking met voorgaande sectorrapporten wordt gerapporteerd per verslagjaar. Een verslagjaar bevat alle zorg die van januari t/m december is verleend (binnen de Zorgverzekeringswet). Er wordt gesproken van actieve zorgtrajecten/behandelingen. Actieve zorgtrajecten verwijzen naar alle behandelingen die zijn verricht in een verslagjaar. Omdat de DBC-registratie is gebaseerd op afgesloten DBC s en er wordt gerapporteerd over alle verleende zorg in een verslagjaar, is het meest actuele jaar waarover kan worden gerapporteerd. Over is het beeld nog niet volledig genoeg. Een DBC kan namelijk maximaal een jaar openstaan. Dit betekent dat de DBC van een patiënt die op december wordt geopend, uiterlijk december wordt gesloten. Verder zit er een vertraging in de aanlevering: instellingen sluiten niet direct een DBC af, omdat iemand nog terug kan komen in zorg; in de aanleverprocedure van ggz-instelling naar DIS naar doorlevering aan GGZ Nederland zit een vertraging van enkele maanden. Bij elke tabel staat indien nodig een kleine toelichting. Door afronding tellen percentages soms niet op tot %.

4 Gemiddeld aantal behandelingen per patiënt, 8 - Tabel. Gemiddeld aantal behandelingen per patiënt, 8 Unieke patiënten Aantal behandelingen Gemiddeld aantal behandelingen per patiënt , ,7 Figuur. Aantal unieke patiënten en aantal behandelingen, 8 4 Zichtbare trends ,8 In de periode 8 steeg het aantal patiënten met,% en steeg het aantal behandelingen met 4,7%. In de periode daalde het aantal patiënten met,4% en daalde het aantal behandelingen met,%. Het gemiddeld aantal behandelingen per patiënt is in de periode 8 nagenoeg gelijk gebleven. De cijfers hebben betrekking op het aantal actieve behandelingen.

5 tabellen over de jaren 8- Gebruik ggz naar leeftijd en geslacht, 5 Tabel. Gebruik ggz naar leeftijd en geslacht, t/m 4 jaar 5 t/m jaar t/m 4 jaar 5 t/m jaar t/m 4 jaar 5 t/m jaar t/m 4 jaar 5 t/m jaar 4 t/m 44 jaar 45 t/m 4 jaar 5 t/m 54 jaar 55 t/m 5 jaar 6 t/m 64 jaar 65 t/m 6 jaar 7 t/m 74 jaar 75 t/m 7 jaar 8 t/m 84 jaar 85 t/m 8 jaar t/m 4 jaar 5 jaar en ouder Aantal mannen Aantal vrouwen Figuur. Gebruik ggz naar leeftijd en geslacht, Zichtbare trends Figuur toont het relatieve gebruik van groepen van de ggz. Het gemiddelde gebruik van de totale populatie is op gezet (de groene lijn). Als daar de leeftijdsgroepen en geslacht tegen worden afgezet blijkt dat de leeftijdsgroepen 5 tot en met 5 jaar en 75 jaar en ouder in verhouding meer gebruik maken van de ggz dan mensen tussen de 5 en 75 jaar. Het percentage vrouwen en mannen dat gebruik maakt van de ggz is bijna gelijk (respectievelijk 5% en 4%). Het gebruik van de ggz door mannen en vrouwen verschilt wel per leeftijdscategorie. In de leeftijdscategorie t/m jaar en van jaar en ouder maken in verhouding meer mannen gebruik van de ggz dan vrouwen. De cijfers hebben betrekking op het aantal actieve behandelingen.

6 Patiënten in behandeling per circuit, 8 6 Tabel. Patiënten in behandeling per circuit, 8 Zichtbare trends Kinderen en jeugd Volwassenen Ouderen Verslavingszorg Forensische zorg* In werd meer dan de helft van de patiënten (58,%) behandeld in het circuit Volwassenen.,8% van de patiënten in werd behandeld in het circuit Kinderen en jeugd. De circuits Ouderen, Verslavingszorg en Forensische zorg zijn veel geringer van omvang. Overall gezien steeg het aantal patiënten in de periode 8 met,7%. Het aantal patiënten in het circuit Kinderen en jeugd steeg in de periode 8 met,%. Het aantal patiënten in het circuit Volwassen steeg in de periode 8 met,8%. Het aantal patiënten in het circuit Ouderen daalde in de periode 8 met 7,%, ondanks dat het aantal ouderen in de samenleving toenam. Het aantal patiënten in het circuit Verslavingszorg steeg in de periode 8 met,%. Het aantal patiënten in het circuit Forensische zorg steeg in de periode 8 met 4,4%. Dit betekent dat meer patiënten gebruik hebben gemaakt van de niet-strafrechtelijke forensische zorg. *De cijfers in het circuit forensische zorg hebben betrekking op de niet-strafrechtelijke forensische zorg. Figuur. Patiënten in behandeling per circuit, 8 De cijfers hebben betrekking op het aantal actieve behandelingen.

7 tabellen over de jaren 8- Doorstroming per circuit, 7 Tabel 4. Doorstroming per circuit, Aanwezig op januari Kinderen Volwassenen Ouderen en jeugd Verslavings- zorg Forensische zorg* Nieuw in Uitgeschreven in Stand per december *De cijfers in het circuit forensische zorg hebben betrekking op de niet-strafrechtelijke forensische zorg. Het aantal mensen in de ggz is niet statisch. Er is sprake van in- en uitstroom gedurende het jaar. Tabel 4 laat deze in- en uitstroom zien in. Getoond wordt het aantal aanwezige patiënten op januari en op december. Voorbeeld: het aantal patiënten dat aanwezig is op januari (.6) + het aantal nieuwe patiënten in ( ) = het totaal aantal patiënten dat op enig moment in behandeling is geweest in, namelijk (zie tabel ). De cijfers hebben betrekking op het aantal actieve behandelingen.

8 Patiënten in behandeling naar leeftijd en geslacht, 8 Tabel 5a. Patiënten in behandeling naar leeftijd en geslacht, 8 Tabel 5c. Patiënten in behandeling naar leeftijd en geslacht, Subtotaal Subtotaal Subtotaal 65+ Man Vrouw Subtotaal Subtotaal Subtotaal 65+ Man Vrouw Tabel 5b. Patiënten in behandeling naar leeftijd en geslacht, Subtotaal Subtotaal Subtotaal 65+ Man Vrouw

9 tabellen over de jaren 8- Figuur 4. Patiënten in behandeling naar leeftijdscategorie, 8 Figuur 5. Patiënten in behandeling naar leeftijdscategorie en geslacht, (%) Zichtbare trends Het percentage patiënten in de onderscheiden leeftijdsgroepen is in de periode 8 vrijwel gelijk en ligt rond,% voor de patiënten van t/m 7 jaar, rond de 6% voor de patiënten van 8 t/m 64 jaar en % voor de patiënten van 65 jaar en ouder. Naarmate de leeftijd toeneemt, neemt het percentage vrouwelijke patiënten toe. De cijfers hebben betrekking op het aantal actieve behandelingen.

10 Patiënten in behandeling per circuit naar leeftijd en geslacht, 8 Onderstaande tabellen (6 t/m 8) geven een overzicht van het aantal mannen en vrouwen naar leeftijdsklasse in de verschillende circuits. In het circuit Kinderen en jeugd, bijvoorbeeld, is ook gedeclareerd voor patiënten van 8 jaar en ouder. Dit wordt verklaard doordat patiënten in het circuit Kinderen en jeugd vaak tot en met jaar behandeld worden binnen dit circuit, soms zelfs langer. In sommige gevallen wordt het systeem (ouders) betrokken bij de behandeling. In de andere circuits geldt een vergelijkbare redenatie, kinderen kunnen betrokken worden bij de behandeling van ouders. De cijfers hebben betrekking op het aantal actieve behandelingen. Tabel 6a. Patiënten in behandeling in circuit Kinderen en jeugd naar leeftijd en geslacht, 8 Kinderen en jeugd Subtotaal Subtotaal Subtotaal 65+ Man 5,8% 44,7%,% 5.7 7,%,%,%.88 5 Vrouw 4,4% 8,5% 44,% ,4%,8%,6%.67,% 85 5,% 8,7% 4,% 4.5,%,%,7% 4.785,% Tabel 6b. Patiënten in behandeling in circuit Volwassenen naar leeftijd en geslacht, 8 Volwassenen Subtotaal Subtotaal Subtotaal 65+ Man,%,4%,%.875 8,6% 4,5% 44,%.4,8%,6% 7.44 Vrouw,%,%.8,% 4,6% 4,% 68.,%,8%.784,%,%,% 6.,5% 4,% 4,4% ,%,7% Tabel 6c. Patiënten in behandeling in circuit Ouderen naar leeftijd en geslacht, 8 Ouderen Subtotaal Subtotaal Subtotaal 65+ Man,%,%,6% 7,% 7,% 8.8 4,8%,% 6.6 Vrouw,% 8,%,%,% ,4% 4,% 5.7,%,%,4%,%,7% ,% 8,5%

11 tabellen over de jaren 8- Tabel 6d. Patiënten in behandeling in circuit Verslavingszorg naar leeftijd en geslacht, 8 Verslavingszorg Subtotaal Subtotaal Subtotaal 65+ Man,8%.5 8,5% 4,% 4,% 5.,8%,4%.6 Vrouw,%,5% 58 7,5%,% 4,% 8.7 5,%,%.567,%.55 8,% 4,4% 44,8% 6.,5%,% Tabel 6e. Patiënten in behandeling in circuit Forensische zorg naar leeftijd en geslacht, 8 Forensische zorg* Subtotaal Subtotaal Subtotaal 65+ Man,%,%.65 8,% 6,4%,%.87,%,% 7 Vrouw,%,% 6 8,5% 5,% 5,5%.457,%,%,%,%.6 8,% 4,7%,5%.744,%,% *De cijfers in het circuit forensische zorg hebben betrekking op de niet-strafrechtelijke forensische zorg.

12 Patiënten in behandeling per circuit naar leeftijd en geslacht, Tabel 7a. Patiënten in behandeling in circuit Kinderen en jeugd naar leeftijd en geslacht, Tabel 7c. Patiënten in behandeling in circuit Ouderen naar leeftijd en geslacht, Kinderen en jeugd Subtotaal Subtotaal Subtotaal 65+ Man 5,7% 44,4%,7%.75 8,%,%,%.57 Vrouw 4,5% 4,6% ,4%,%,% 4.4,% 76 5,%,% 4,% 5.84,%,8%,% Ouderen Subtotaal Subtotaal Subtotaal 65+ Man,%,% 6,%,% 4,% ,%,% Vrouw,% 54,%,%,5% ,6% 4,% 5.,%,%,%,%.44 46,5%,% Tabel 7b. Patiënten in behandeling in circuit Volwassenen naar leeftijd en geslacht, Tabel 7d. Patiënten in behandeling in circuit Verslavingzorg naar leeftijd en geslacht, Volwassenen Subtotaal Subtotaal Subtotaal 65+ Man,%,5%,%.558 8,8% 4,% 44,%.78,%,6% 7.87 Vrouw,%,%.7,4% 4,% 4,% 8.5,%,8%.4,%,%,% 7.475,7% 4,6% 4,5% 4.,%,7%.8 Verslavingszorg Subtotaal Subtotaal Subtotaal 65+ Man,%. 8,4% 4,% 44,% 5.45,7%,%.6 Vrouw,%,%,8% 64 8,%,4% 5,4% 8. 4,6%,%.78,%,%.87 8,4%,5% 45,% 7.74,%,5%

13 tabellen over de jaren 8- Tabel 7e. Patiënten in behandeling in circuit Forensische zorg naar leeftijd en geslacht, Forensische zorg* Subtotaal Subtotaal Subtotaal 65+ Man,%,4%.6 8,7% 6,6% 4,%.,%,% 44 Vrouw,% 4,% 6,% 6,8% 6,6%.76,%,%,%,%.65,% 5,%,8%.6,%,% *De cijfers in het circuit forensische zorg hebben betrekking op de niet-strafrechtelijke forensische zorg.

14 Patiënten in behandeling per circuit naar leeftijd en geslacht, Tabel 8a. Patiënten in behandeling in circuit Kinderen en jeugd naar leeftijd en geslacht, Tabel 8c. Patiënten in behandeling in circuit Ouderen naar leeftijd en geslacht, Kinderen en jeugd Subtotaal Subtotaal Subtotaal 65+ Man 5,7% 4,6% 4,6% ,6%,8%,7%.78 8 Vrouw 4,6%,6% 44,5% 5. 6,%,5%,7%.6 6 5,% 8,% 4,% ,%,4%,% Ouderen Subtotaal Subtotaal Subtotaal 65+ Man 6,%,%,% ,% 5,6% 7.4 Vrouw 4,%,6%,% ,6% 44,6% 5.46,%,7%,5%.8 47,% 4,4% Tabel 8b. Patiënten in behandeling in circuit Volwassenen naar leeftijd en geslacht, Tabel 8d. Patiënten in behandeling in circuit Verslavingszorg naar leeftijd en geslacht, Volwassenen Subtotaal Subtotaal Subtotaal 65+ Man,%,4%,%.8,% 4,% 44,%.,%,6% Vrouw,%,%.45,7% 4,% 4,% 7.8,%,%.7,%,%,% ,6% 4,% 48.5,%,8%.478 Verslavingszorg Subtotaal Subtotaal Subtotaal 65+ Man,%,4%.47,% 4,% 44,5% 5.8,6%,%.54 Vrouw,%,% 6 8,7%,6% 5,5% ,%,% 86,%,6%.6,% 8,% 46,% 7.76,%,%

15 tabellen over de jaren 8-5 Tabel 8e. Patiënten in behandeling in circuit Forensische zorg naar leeftijd en geslacht, Forensische zorg* Subtotaal Subtotaal Subtotaal 65+ Man,% 8,%.8 7,% 7,% 4,7%.667,%,% 68 Vrouw,%,5%,8%.,7% 7,% 8,%.,4%,% 8,%,%.8 8,4% 5,4%,6%.75,%,% *De cijfers in het circuit forensische zorg hebben betrekking op de niet-strafrechtelijke forensische zorg. Op basis van de voorafgaande tabellen zijn enkele trends zichtbaar: Mannen zijn oververtegenwoordigd in de circuits Kinderen en jeugd. Jongens maken dan ook meer gebruik van de ggz dan meisjes. Mannen zijn ook oververtegenwoordigd in de circuits Verslavingszorg en Forensische zorg. Vrouwen zijn oververtegenwoordigd in de circuits Volwassenen en Ouderen. Er is zijn nauwelijks verschillen in de leeftijdsverdeling per circuit tussen de jaren 8, en. De cijfers hebben betrekking op het aantal actieve behandelingen.

16 Patiënten in behandeling naar verblijf, 8 6 Tabel. Patiënten in behandeling naar verblijf, 8 Zichtbare trends. Ambulant Klinisch Patiënten kunnen zowel klinisch (met een opname) worden behandeld. Veruit de meeste patiënten worden alleen ambulant behandeld gedurende het behandeltraject, namelijk procent. Dit geldt voor alle jaren. Er is sprake van een lichte daling in het totaal aantal behandelingen. Het aantal patiënten dat klinisch wordt behandeld is echter licht toegenomen. De cijfers hebben betrekking op het aantal actieve behandelingen. Figuur 6. Patiënten in behandeling naar verblijf, 8

17 tabellen over de jaren 8- Patiënten in behandeling per circuit naar verblijf, 8 7 Tabel a. Patiënten in behandeling per circuit naar verblijf, 8 8 Kinderen Volwassenen Ouderen en jeugd Ambulant (%) 6,6,, Klinisch (%),4 7,, (n) Figuur 7. Patiënten in behandeling per circuit naar verblijf, Verslavings- zorg 8, 6, Forensische zorg* 6,, , 7,8 *De cijfers in het circuit forensische zorg hebben betrekking op de niet-strafrechtelijke forensische zorg. Tabel b. Patiënten in behandeling per circuit naar verblijf, Kinderen Volwassenen Ouderen en jeugd Ambulant (%) 6,,,4 Klinisch (%),8 7, 8,6 Verslavings- zorg 8, 7, Forensische zorg* 6, 4, , 7, Zichtbare trends (n) *De cijfers in het circuit forensische zorg hebben betrekking op de niet-strafrechtelijke forensische zorg. Tabel c. Patiënten in behandeling per circuit naar verblijf, Kinderen Volwassenen Ouderen en jeugd Ambulant (%) 5,,,7 Klinisch (%) 4, 8, 8, (n) Verslavings- zorg 8,6 7,4 Forensische zorg* 5, 4, *De cijfers in het circuit forensische zorg hebben betrekking op de niet-strafrechtelijke forensische zorg., 8, De lichte toename van klinische behandeling is waarneembaar in alle circuits, behalve het circuit ouderen. In het circuit kinderen en jeugd wordt voornamelijk ambulant behandeld In het circuit Verslavingszorg is op basis van de DBC s vaker sprake van klinische opname dan in de andere circuits. Wanneer er echter sprake is van opname, is de gemiddelde opnameduur per DBC in deze sector veel lager dan in de andere sectoren (zie tabel 6a-e). De cijfers hebben betrekking op het aantal actieve behandelingen.

18 Patiënten in behandeling naar hoofddiagnose, 8 Tabel. Patiënten in behandeling naar hoofddiagnose, 8 (%) Figuur 8. Top vijf hoofddiagnoses voor patiënten in behandeling, (%) Stoornissen in de kindertijd Delirium, dementie, cognitieve stoornissen Psychische stoornissen door somatische aandoeningen Aan een middel gebonden stoornissen Schizofrenie en andere psychotische aandoeningen Stemmingsstoornissen Angststoornissen Somatoforme stoornis Nagebootste stoornissen Dissociatieve stoornissen Seksuele stoornissen en genderidentiteitsstoornissen Eetstoornissen Slaapstoornissen Stoornissen in de impulsbeheersing Aanpassingsstoornissen Andere aandoeningen en problemen Bijkomende codes, geen diagnose Persoonlijkheidsstoornissen Anders 8 (%) 5, 4,7,, 7, 6,,,4,,,4,,, 8,7,7,4 6, 8, (%) 6, 4,5, 8,8 7, 5,7,,4,,,4,,, 8,8,,4 6, 8, (%) 7, 4,4, 8, 6, 5,,,4,,,4,,, 8,5 8,7, 7, 8,8 (n) Zichtbare trends De meest voorkomende diagnoses zijn: stoornissen in de kindertijd en stemmingsstoornissen. De verdeling van patiënten over de verschillende hoofddiagnoses is vrij constant over de jaren. De cijfers hebben betrekking op het aantal actieve behandelingen. 8

19 tabellen over de jaren 8- Patiënten in behandeling naar hoofddiagnose en verblijf, Tabel. Patiënten in behandeling naar hoofddiagnose en verblijf, Ambulant (%) Stoornissen in de kindertijd 6, Delirium, dementie, cognitieve stoornissen, Psychische stoornissen door somatische aandoeningen 88,7 Aan een middel gebonden stoornissen 74, Schizofrenie en andere psychotische aandoeningen 7,6 Stemmingsstoornissen 88, Angststoornissen 4, Somatoforme stoornis, Nagebootste stoornissen 7,5 Dissociatieve stoornissen 84, Seksuele stoornissen en genderidentiteitsstoornissen 8,7 Eetstoornissen, Slaapstoornissen 7, Stoornissen in de impulsbeheersing 5, Aanpassingsstoornissen 5, Andere aandoeningen en problemen 7, Bijkomende codes, geen diagnose 6, Persoonlijkheidsstoornissen 88,4 Anders 8,7, Figuur. Top vijf klinische behandelingen naar hoofddiagnose, Klinisch (%), 7,7, 5, 6,4, 5, 7,,5 5,7,,7, 5, 4,7,7,8,6, (n) , Zichtbare trends Er is een groot verschil tussen de diagnoses in de mate waarin patiënten klinisch of ambulant behandeld worden. Nagebootste stoornissen (overigens een zeer kleine groep patiënten) en schizofrenie en andere psychotische aandoeningen worden in verhouding vaker klinisch behandeld. Stemmingsstoornissen en aan een middel gebonden stoornissen komen zowel in de top vijf van meest gestelde hoofddiagnose en meest klinisch behandeld voor.

20 Patiënten in behandeling naar hoofddiagnose, 8-: top 5 per circuit Tabel a. Patiënten in behandeling in circuit Kinderen en Jeugd naar top-5 hoofddiagnose, 8- (in %) Kinderen en Jeugd Stoornissen in de kindertijd Angststoornissen Aanpassingsstoornissen Stemmingsstoornissen Eetstoornissen Totaal alle stoornissen (n) Tabel c. Patiënten in behandeling in circuit Ouderen naar top-5 hoofddiagnose, 8- (in %) 8 58, 7, 5, 4,8, 5,6 6,8 5,4 4,, 6, 6,7 5,4,7, Ouderen Delirium, dementie, cognitieve stoornissen Stemmingstoornissen Aanpassingstoornissen Aan een middel gebonden stoornissen Schizofrenie en andere psychotische aandoeningen Angststoornissen Totaal alle stoornissen (n) 8 5,7, 7,7 6,5 6, 4,5 6,7,8 8,,4 6,4 4, 6,8, 8,6,6 6,6 5, Tabel b. Patiënten in behandeling in circuit Volwassen naar top-5 hoofddiagnose, 8- (in %) Tabel d. Patiënten in behandeling in circuit verslavingszorg naar top-5 hoofddiagnose, 8- (in %) Volwassen Stemmingsstoornissen Angststoornissen Aanpassingsstoornissen Schizofrenie en andere psychotische aandoeningen Persoonlijkheidsstoornissen Verslavingszorg Aan een middel gebonden stoornissen Stoornissen in de impulsbeheersing Stemmingsstoornissen Schizofrenie en andere psychotische aandoeningen Stoornissen in de kindertijd Totaal alle stoornissen (n) 8,8,6,6,,5,,5,5,5,5,5,6,,, Totaal alle stoornissen (n) 8 76, 6,,,8,4 7,,,,8,5 8,,4,7,7,

21 tabellen over de jaren 8- Tabel e. Patiënten in behandeling in circuit Forensische zorg naar top-5 hoofddiagnose, 8- (in %) Forensische zorg Stoornissen in de kindertijd Persoonlijkheidsstoornissen Stoornissen in de impulsbeheersing Aan een middel gebonden stoornissen Seksuele stoornissen en genderidentiteitsstoornissen Totaal alle stoornissen (n) 8,8, 6,,,8 4,,4 6,4,,,5,8 7,7,7, *De cijfers in het circuit forensische zorg hebben betrekking op de niet-strafrechtelijke forensische zorg. Zichtbare trends Er is een groot verschil in de mate waarin bepaalde aandoeningen voorkomen bij patiënten in de verschillende circuits. Verschillende aandoeningen hangen dan ook nauw samen met de leeftijd van de patiënten of het circuit waarin ze worden behandeld: Zo zijn stoornissen in de kindertijd het sterkst vertegenwoordigd in circuit Kinderen en Jeugd. Ouderen hebben in verhouding meer te maken met delirium, dementie en cognitieve stoornissen, evenals psychische stoornissen als gevolg van somatische aandoeningen. Patiënten met aan middel gebonden stoornissen komen vooral in het circuit verslaving terecht. In het circuit volwassen zijn vooral patiënten met de volgende aandoeningen oververtegenwoordigd: schizofrenie en psychotische aandoeningen, remmingsstoornissen, angststoornissen, dissociatieve stoornissen, persoonlijkheidsstoornissen, somatoforme stoornissen en nagebootste stoornissen. De top 5 van aandoeningen is in de meeste circuits gelijk over de jaren 8-. Alleen in het circuit ouderen is het aantal ouderen dat behandeld wordt voor een aan middel gebonden stoornis sterk afgenomen. In het circuit verslavingszorg is deze leeftijdsgroep echter ook afgenomen (tabellen 6d, 7d en 8d). De cijfers hebben betrekking op het aantal actieve behandelingen.

22 Gemiddelde behandelduur naar hoofddiagnose, Tabel 4. Gemiddelde behandelduur (in maanden) naar hoofddiagnose, Figuur. Top vijf hoofddiagnoses met langste gemiddelde behandelduur (in maanden), Gemiddelde behandelduur (in maanden) Stoornissen in de kindertijd,6 Delirium, dementie, cognitieve stoornissen,4 Psychische stoornissen door somatische aandoeningen,5 Aan een middel gebonden stoornissen 5, Schizofrenie en andere psychotische aandoeningen, Stemmingsstoornissen, Angststoornissen 6, Somatoforme stoornis,4 Nagebootste stoornissen 7, Dissociatieve stoornissen 5,6 Seksuele stoornissen en genderidentiteitsstoornissen, Eetstoornissen 4, Slaapstoornissen, Stoornissen in de impulsbeheersing, Aanpassingsstoornissen,5 Andere aandoeningen en problemen,6 Bijkomende codes, geen diagnose, as_6 Persoonlijkheidsstoornissen, Anders,8 5, De cijfers hebben betrekking op het aantal behandelingen.

23 tabellen over de jaren 8- Afgesloten DBC s naar aantal en waarde, 8 Tabel 5. Afgesloten DBC s naar aantal en waarde, 8 Aantal DBC s ambulant Aantal DBC s klinisch Totaal aantal DBC s Totaal aantal verblijfsdagen Zichtbare trends Waarde DBC s ambulant Waarde DBC s klinisch Totale waarde DBC s Het aantal afgesloten DBC s is toegenomen tussen 8 en Er is sprake van een stijging van % van het aantal afgesloten ambulante DBC s tussen 8 en Er is sprake van een stijging van 4% van het aantal afgesloten klinische DBC s tussen 8 en De waarde van de afgesloten DBC s is gestegen met ruim 6% in de periode 8-. De waarde wordt berekend aan de hand van de gedeclareerde bedragen per DBC. Een stijging betekent dat de gedeclareerde DBC s in meer behandelminuten omvatten dan de DBC s in 8 en. De cijfers hebben betrekking op het aantal afgesloten DBC s. Figuur. Waarde afgesloten DBC s naar verblijf, 8

24 Afgesloten DBC s naar aantal en waarde per circuit, 8 4 Tabel 6a. Afgesloten DBC s circuit Kinderen en jeugd naar aantal en waarde, 8 Tabel 6c. Afgesloten DBC s circuit Ouderen naar aantal en waarde, 8 Kinderen en Jeugd Aantal DBC s ambulant Aantal DBC s klinisch Totaal aantal DBC s Totaal aantal verblijfsdagen Ouderen Aantal DBC s ambulant Aantal DBC s klinisch Totaal aantal DBC s Totaal aantal verblijfsdagen Waarde DBC s ambulant Waarde DBC s klinisch Totale waarde DBC s Waarde DBC s ambulant Waarde DBC s klinisch Totale waarde DBC s Tabel 6b. Afgesloten DBC s circuit Volwassenen naar aantal en waarde, 8 Tabel 6d. Afgesloten DBC s circuit Verslavingszorg naar aantal en waarde, 8 Volwassenen Aantal DBC s ambulant Aantal DBC s klinisch Totaal aantal DBC s Totaal aantal verblijfsdagen Verslavingszorg Aantal DBC s ambulant Aantal DBC s klinisch Totaal aantal DBC s Totaal aantal verblijfsdagen Waarde DBC s ambulant Waarde DBC s klinisch Totale waarde DBC s Waarde DBC s ambulant Waarde DBC s klinisch Totale waarde DBC s

25 tabellen over de jaren 8-5 Tabel 6e. Afgesloten DBC s circuit Forensische zorg naar aantal en waarde, 8 Forensische zorg* Aantal DBC s ambulant Aantal DBC s klinisch Totaal aantal DBC s Totaal aantal verblijfsdagen Waarde DBC s ambulant Waarde DBC s klinisch Totale waarde DBC s *De cijfers in het circuit forensische zorg hebben betrekking op de niet-strafrechtelijke forensische zorg. Het circuit Kinderen en jeugd kent een stijging van het aantal DBC s van 8% tussen 8 en en van 6% tussen en. De verblijfsdagen zijn toegenomen (espectievelijk en 7 procent). Het gemiddeld totaal aantal verblijfsdagen per DBC was in. Dit is een sterke toename ten opzichte van 8 en met respectievelijk en verblijfsdagen per DBC. Veruit de meeste patiënten in het circuit Kinderen en jeugd worden ambulant behandeld. Wanneer echter sprake is van opname, dan is het aantal verblijfsdagen per DBC het hoogst van de verschillende circuits. De totale waarde van de DBC s is toegenomen met 5% tussen 8 en en % tussen en. Het circuit Volwassenen laat een lichte stijging van het aantal DBC s zien van % tussen 8 en en van % tussen en. Het totaal aantal verblijfsdagen is vrijwel gelijk gelijk gebleven tussen 8 en en gestegen met 6% tussen en. Het gemiddeld aantal verblijfsdagen per klinische DBC is redelijk stabiel over de periode 8-, namelijk rond de 6. De totale waarde van de DBC s is toegenomen met % tussen 8 en en 6% tussen en. Het circuit Ouderen kent een lichte daling van het aantal DBC s van 5% tussen 8 en en is vrijwel gelijk gebleven tussen en. Het totaal aantal verblijfsdagen is licht afgenomen met % tussen 8 en. Het aantal verblijfsdagen per DBC is echter licht toegenomen van 86 naar dagen. De totale waarde van de DBC s is toegenomen met % tussen beide perioden. Het circuit Verslavingszorg laat een lichte stijging van het aantal DBC s zien van 4% tussen 8 en en van % tussen en. Het totaal aantal verblijfsdagen is gestegen met % per jaar tussen 8 en. Het gemiddelde aantal verblijfsdagen per klinische DBC ligt rond de 55. De verslavingszorg heeft hiermee de kortste verblijfsduur in vergelijking met de andere circuits. De totale waarde van de DBC s is toegenomen met 6% tussen 8 en en 7% tussen en. In het circuit Forensische zorg is het aantal DBC tussen 8 en gelijk gebleven. Tussen en is sprake van een stijging van 5%. Het aantal verblijfsdagen is gestegen met % per jaar tussen 8 en. Het gemiddelde aantal verblijfsdagen per klinische DBC is. Dit is een sterke daling ten opzichte van. Toen was het nog 7 dagen. De totale waarde van de DBC s is toegenomen met % tussen 8 en en 7% tussen en. De cijfers hebben betrekking op het aantal afgesloten DBC s.

26 Afgesloten DBC s per hoofddiagnose naar verblijf en waarde, 6 Tabel 7. Afgesloten DBC s per hoofddiagnose naar verblijf en waarde, Stoornissen in de kindertijd Delirium, dementie, cognitieve stoornissen Psychische stoornissen door somatische aandoeningen Aan een middel gebonden stoornissen Schizofrenie en andere psychotische aandoeningen Stemmingsstoornissen Angststoornissen Somatoforme stoornis Nagebootste stoornissen Dissociatieve stoornissen Seksuele stoornissen en genderidentiteits-stoornissen Eetstoornissen Slaapstoornissen Stoornissen in de impulsbeheersing Aanpassingsstoornissen Andere aandoeningen en problemen Bijkomende codes, geen diagnose Persoonlijkheids-stoornissen Anders De cijfers hebben betrekking op het aantal afgesloten DBC s. DBC s ambulant DBC s klinisch DBC s totaal Waarde DBC s ambulant Waarde DBC s klinisch Waarde DBC s totaal

27 tabellen over de jaren 8-7 Afgesloten DBC s per hoofddiagnose en circuit naar verblijf en waarde, Tabel 8a. Afgesloten DBC s circuit Kinderen en jeugd per hoofddiagnose naar verblijf en waarde, Kinderen en jeugd Stoornissen in de kindertijd Delirium, dementie, cognitieve stoornissen Psychische stoornissen door somatische aandoeningen Aan een middel gebonden stoornissen Schizofrenie en andere psychotische aandoeningen Stemmingsstoornissen Angststoornissen Somatoforme stoornis Nagebootste stoornissen Dissociatieve stoornissen Seksuele stoornissen en genderidentiteits-stoornissen Eetstoornissen Slaapstoornissen Stoornissen in de impulsbeheersing Aanpassingsstoornissen Andere aandoeningen en problemen Bijkomende codes, geen diagnose Persoonlijkheids-stoornissen Anders DBC s ambulant DBC s klinisch DBC s totaal Waarde DBC s ambulant Waarde DBC s klinisch Waarde DBC s totaal

28 8 Tabel 8b. Afgesloten DBC s circuit Volwassenen per hoofddiagnose naar verblijf en waarde, Volwassenen Stoornissen in de kindertijd Delirium, dementie, cognitieve stoornissen Psychische stoornissen door somatische aandoeningen Aan een middel gebonden stoornissen Schizofrenie en andere psychotische aandoeningen Stemmingsstoornissen Angststoornissen Somatoforme stoornis Nagebootste stoornissen Dissociatieve stoornissen Seksuele stoornissen en genderidentiteits-stoornissen Eetstoornissen Slaapstoornissen Stoornissen in de impulsbeheersing Aanpassingsstoornissen Andere aandoeningen en problemen Bijkomende codes, geen diagnose Persoonlijkheids-stoornissen Anders DBC s ambulant DBC s klinisch DBC s totaal Waarde DBC s ambulant Waarde DBC s klinisch Waarde DBC s totaal

29 tabellen over de jaren 8- Tabel 8c. Afgesloten DBC s circuit Ouderen per hoofddiagnose naar verblijf en waarde, Ouderen Stoornissen in de kindertijd Delirium, dementie, cognitieve stoornissen Psychische stoornissen door somatische aandoeningen Aan een middel gebonden stoornissen Schizofrenie en andere psychotische aandoeningen Stemmingsstoornissen Angststoornissen Somatoforme stoornis Nagebootste stoornissen Dissociatieve stoornissen Seksuele stoornissen en genderidentiteits-stoornissen Eetstoornissen Slaapstoornissen Stoornissen in de impulsbeheersing Aanpassingsstoornissen Andere aandoeningen en problemen Bijkomende codes, geen diagnose Persoonlijkheids-stoornissen Anders DBC s ambulant DBC s klinisch DBC s totaal Waarde DBC s ambulant Waarde DBC s klinisch Waarde DBC s totaal

30 Tabel 8d. Afgesloten DBC s circuit Verslavingszorg per hoofddiagnose naar verblijf en waarde, Verslavingszorg Stoornissen in de kindertijd Delirium, dementie, cognitieve stoornissen Psychische stoornissen door somatische aandoeningen Aan een middel gebonden stoornissen Schizofrenie en andere psychotische aandoeningen Stemmingsstoornissen Angststoornissen Somatoforme stoornis Nagebootste stoornissen Dissociatieve stoornissen Seksuele stoornissen en genderidentiteits-stoornissen Eetstoornissen Slaapstoornissen Stoornissen in de impulsbeheersing Aanpassingsstoornissen Andere aandoeningen en problemen Bijkomende codes, geen diagnose Persoonlijkheids-stoornissen Anders DBC s ambulant DBC s klinisch DBC s totaal Waarde DBC s ambulant Waarde DBC s klinisch Waarde DBC s totaal

31 tabellen over de jaren 8- Tabel 8e. Afgesloten DBC s circuit Forensische zorg per hoofddiagnose naar verblijf en waarde, Forensische zorg* Stoornissen in de kindertijd Delirium, dementie, cognitieve stoornissen Psychische stoornissen door somatische aandoeningen Aan een middel gebonden stoornissen Schizofrenie en andere psychotische aandoeningen Stemmingsstoornissen Angststoornissen Somatoforme stoornis Nagebootste stoornissen Dissociatieve stoornissen Seksuele stoornissen en genderidentiteits-stoornissen Eetstoornissen Slaapstoornissen Stoornissen in de impulsbeheersing Aanpassingsstoornissen Andere aandoeningen en problemen Bijkomende codes, geen diagnose Persoonlijkheids-stoornissen Anders DBC s ambulant DBC s klinisch DBC s totaal Waarde DBC s ambulant Waarde DBC s klinisch Waarde DBC s totaal *De cijfers in het circuit forensische zorg hebben betrekking op de niet-strafrechtelijke forensische zorg. De cijfers hebben betrekking op het aantal afgesloten DBC s.

32 Reden beëindiging behandeling, 8 Tabel. Reden beëindiging behandeling, 8 In onderling overleg beëindigd behandeling, patiënt uitbehandeld Reden voor afsluiting bij patiënt, niet bij behandelaar Reden voor afsluiting bij behandelaar, om inhoudelijke redenen Figuur. Reden beëindiging behandeling, 8 Zichtbare trends 8 (%) (%) (%) 68,6,,5 6, 8,7, 7, 8,, Rond de 7% van de behandelingen wordt beëindigd in overleg tussen patiënt en behandelaar. Dit percentage is constant in de periode 8-. De percentages voor afsluiting van het traject door de patiënt is ook vrij constant. Tot 8 lag dit echter aanzienlijk lager, namelijk %. Een mogelijke verklaring voor de toename van dit percentage is dat in de DBC-systematiek een DBC na uiterlijk een jaar moeten worden afgesloten. Er moet dan een reden van afsluiting worden opgegeven. Voorheen werd dit mogelijk minder nauwkeurig bijgehouden. Reden afsluiting bij behandelaar houdt meestal in dat de patiënt wordt doorverwezen naar een andere behandelaar. De cijfers hebben betrekking op het aantal afgesloten behandelingen.

33 tabellen over de jaren 8- Reden beëindiging behandeling per circuit, Tabel. Reden beëindiging behandeling per circuit, Kinderen Volwassenen Ouderen en jeugd Reden voor afsluiting bij patiënt, niet bij behandelaar (%),6 8,7 4, Reden voor afsluiting bij behandelaar, om inhoudelijke redenen (%) In onderling overleg beëindigd behandeling, patiënt uitbehandeld (%) Figuur. Reden beëindiging behandeling per circuit, Verslavings- zorg Forensische zorg*,4,5 8, 7,4,,,,, 8, 6, 74, 47,5 45,4 7, *De cijfers in het circuit forensische zorg hebben betrekking op de niet-strafrechtelijke forensische zorg. Zichtbare trends Er is zijn duidelijke verschillen tussen de circuits in de mate waarin de behandelingen in onderling overlegd worden beëindigd. In het circuit kinderen en jeugd en ouderen wordt in verhouding het vaakst de behandeling in onderling overleg beëindigd. In de circuits verslaving en forensische zorg beëindigen in verhouding vaker de patiënten de behandeling. In deze circuits wordt minder dan 5% in onderling overleg beëindigd. De cijfers hebben betrekking op het aantal afgesloten behandelingen.

34 Tijdbesteding per hoofddiagnose, 4 Tabel. Tijdbesteding per hoofddiagnose, Aantal contacten Stoornissen in de kindertijd.8.4 Delirium, dementie, cognitieve stoornissen 5.8 Psychische stoornissen door somatische aandoeningen Aan een middel gebonden stoornissen.6.6 Schizofrenie en andere psychotische aandoeningen.8.7 Stemmingsstoornissen Angststoornissen.. Somatoforme stoornis Nagebootste stoornissen.7 Dissociatieve stoornissen Seksuele stoornissen en genderidentiteits-stoornissen 5.66 Eetstoornissen Slaapstoornissen.54 Stoornissen in de impulsbeheersing 7. Aanpassingsstoornissen.8.56 Andere aandoeningen en problemen.7.4 Bijkomende codes, geen diagnose.6 Persoonlijkheids-stoornissen.5. Anders 8.7 De cijfers hebben betrekking op het aantal afgesloten DBC s Gemiddeld aantal minuten patiënt-gebonden tijd Gemiddeld aantal minuten reistijd 6 6 Gemiddeld aantal minuten algemene tijd

35 tabellen over de jaren 8-5 Tijdbesteding per circuit per hoofddiagnose, Tabel a. Tijdbesteding circuit Kinderen en jeugd per hoofddiagnose, Kinderen en jeugd Aantal contacten Stoornissen in de kindertijd.8.6 Delirium, dementie, cognitieve stoornissen.4 Psychische stoornissen door somatische aandoeningen.7 Aan een middel gebonden stoornissen Schizofrenie en andere psychotische aandoeningen Stemmingsstoornissen 5.64 Angststoornissen.7 Somatoforme stoornis.587 Nagebootste stoornissen Dissociatieve stoornissen. Seksuele stoornissen en genderidentiteits-stoornissen.64 Eetstoornissen 5.76 Slaapstoornissen.46 Stoornissen in de impulsbeheersing 7.44 Aanpassingsstoornissen 8. Andere aandoeningen en problemen 7.6 Bijkomende codes, geen diagnose Persoonlijkheids-stoornissen.58 Anders Gemiddeld aantal minuten patiënt-gebonden tijd Gemiddeld aantal minuten reistijd Gemiddeld aantal minuten algemene tijd

36 6 Tabel b. Tijdbesteding circuit Volwassenen per hoofddiagnose, Volwassenen Aantal contacten Stoornissen in de kindertijd Delirium, dementie, cognitieve stoornissen Psychische stoornissen door somatische aandoeningen. Aan een middel gebonden stoornissen Schizofrenie en andere psychotische aandoeningen Stemmingsstoornissen.44.5 Angststoornissen Somatoforme stoornis 6.6 Nagebootste stoornissen.8 Dissociatieve stoornissen 7.6 Seksuele stoornissen en genderidentiteits-stoornissen.8 Eetstoornissen Slaapstoornissen 8.84 Stoornissen in de impulsbeheersing 84. Aanpassingsstoornissen 8.57 Andere aandoeningen en problemen 6.55 Bijkomende codes, geen diagnose. Persoonlijkheids-stoornissen.8.74 Anders Gemiddeld aantal minuten patiënt-gebonden tijd Gemiddeld aantal minuten reistijd 4 5 Gemiddeld aantal minuten algemene tijd

37 tabellen over de jaren 8-7 Tabel c. Tijdbesteding circuit Ouderen per hoofddiagnose, Ouderen Aantal contacten Stoornissen in de kindertijd. Delirium, dementie, cognitieve stoornissen Psychische stoornissen door somatische aandoeningen.4 Aan een middel gebonden stoornissen Schizofrenie en andere psychotische aandoeningen. Stemmingsstoornissen Angststoornissen. Somatoforme stoornis.7 Nagebootste stoornissen 4 Dissociatieve stoornissen.588 Seksuele stoornissen en genderidentiteits-stoornissen 7 Eetstoornissen 8 Slaapstoornissen.855 Stoornissen in de impulsbeheersing.5 Aanpassingsstoornissen 4.8 Andere aandoeningen en problemen 6.4 Bijkomende codes, geen diagnose.4 Persoonlijkheids-stoornissen 7.48 Anders Gemiddeld aantal minuten patiënt-gebonden tijd Gemiddeld aantal minuten reistijd Gemiddeld aantal minuten algemene tijd

38 8 Tabel d. Tijdbesteding circuit Verslavingszorg per hoofddiagnose, Verslavingszorg Aantal contacten Stoornissen in de kindertijd.5 Delirium, dementie, cognitieve stoornissen 4.87 Psychische stoornissen door somatische aandoeningen 4 Aan een middel gebonden stoornissen Schizofrenie en andere psychotische aandoeningen 8.64 Stemmingsstoornissen.64 Angststoornissen 8.57 Somatoforme stoornis 8 Nagebootste stoornissen Dissociatieve stoornissen 8 Seksuele stoornissen en genderidentiteits-stoornissen 6 Eetstoornissen.45 Slaapstoornissen 8 Stoornissen in de impulsbeheersing 4.5 Aanpassingsstoornissen.847 Andere aandoeningen en problemen.5 Bijkomende codes, geen diagnose 848 Persoonlijkheids-stoornissen.484 Anders Gemiddeld aantal minuten patiënt-gebonden tijd Gemiddeld aantal minuten reistijd Gemiddeld aantal minuten algemene tijd

39 tabellen over de jaren 8- Tabel e. Tijdbesteding circuit Forensische zorg per hoofddiagnose, Forensische zorg* Aantal contacten Stoornissen in de kindertijd 4. Delirium, dementie, cognitieve stoornissen 8 Psychische stoornissen door somatische aandoeningen 6 Aan een middel gebonden stoornissen 4.7 Schizofrenie en andere psychotische aandoeningen 4. Stemmingsstoornissen 4.4 Angststoornissen.665 Somatoforme stoornis 5 Nagebootste stoornissen Dissociatieve stoornissen Seksuele stoornissen en genderidentiteits-stoornissen 5.66 Eetstoornissen 77 Slaapstoornissen Stoornissen in de impulsbeheersing 4.88 Aanpassingsstoornissen 8.74 Andere aandoeningen en problemen 78.5 Bijkomende codes, geen diagnose Persoonlijkheids-stoornissen 5.4 Anders.6 *De cijfers in het circuit forensische zorg hebben betrekking op de niet-strafrechtelijke forensische zorg. De cijfers hebben betrekking op het aantal afgesloten DBC s. 78. Gemiddeld aantal minuten patiënt-gebonden tijd Gemiddeld aantal minuten reistijd Gemiddeld aantal minuten algemene tijd

40 Soort contact, 4 Tabel. Soort contact, Zichtbare trends Pre intake Diagnostiek Behandeling Begeleiding Verpleging Crisisopvang Aantal %,5,4 8,5 7,6,, Figuur 4. Soort contact, De meest voorkomende contacten betreffen behandeling, gevolgd door diagnostiek en begeleiding. % van alle contacten betreft crisisopvang. Nog geen procent van alle contacten betreft pre intakes en verpleging. De cijfers hebben betrekking op het aantal afgesloten DBC s.

41 tabellen over de jaren 8- Zwaarte verblijfsdagen, 4 Binnen de DBC-systematiek wordt verblijf als apart zorgproduct afgerekend. Daarbij wordt onderscheid gemaakt naar verschillende zwaartes afhankelijk van de benodigde zorg. Zwaarte is het lichtste pakket van zorg, zwaarte 6 biedt de meeste gecompliceerde zorg. De zwaartes kennen een verschillend tarief op basis van de benodigde zorg. Behandeling is hierin niet opgenomen. Figuur 5. Zwaarte verblijfsdagen, Tabel. Zwaarte verblijfsdagen, Zwaarte Zwaarte Zwaarte Zwaarte 4 Zwaarte 5 Zwaarte 6 Zwaarte onbekend Aantal %,6 6, 4, 5,5 8,,, 4.. Zichtbare trends De meeste verblijfsdagen komen voor in zwaartecategorie, gevolgd door zwaartecategorieën 4, en 6. De cijfers hebben betrekking op het aantal afgesloten DBC s.

42 Dagbesteding, 4 Tabel 5. Dagbesteding, Zichtbare trends Aantal % Dagbesteding sociaal (ontmoeting).57,4 Dagbesteding activering (dagactiviteiten).58 46, Dagbesteding educatie , Dagbesteding arbeidsmatig ,5 Dagbesteding overig 4.7 5, Figuur 6. Dagbesteding, 8.7 Gemiddelde duur per activiteit (in minuten) Ruim de helft van de dagbesteding bestaat uit dagactiviteiten, gevolgd door arbeidsmatige dagbesteding en ontmoeting. Gemiddeld besteden patiënten 64 minuten per keer aan dagbesteding. Arbeidsmatige dagbesteding is het meest tijdsintensief, ontmoeting het minste. De cijfers hebben betrekking op het aantal afgesloten DBC s.

43 tabellen over de jaren 8-

44 Colofon Tekst GGZ Nederland: Marjolein Brink Vormgeving Case Communicatie, Ede GGZ Nederland Overname van teksten is toegestaan met bronvermelding Publicatienummer -8

Sectorrapport ggz 2012. feiten en cijfers over een sector in beweging

Sectorrapport ggz 2012. feiten en cijfers over een sector in beweging Sectorrapport ggz 2012 feiten en cijfers over een sector in beweging Amersfoort, mei 2014 uitgave GGZ Nederland copyrights GGZ Nederland 2014 Overname van teksten is toegestaan met bronvermelding. bezoekadres

Nadere informatie

SECTORRAPPORT GGZ 2013 FEITEN EN CIJFERS OVER EEN SECTOR IN BEWEGING

SECTORRAPPORT GGZ 2013 FEITEN EN CIJFERS OVER EEN SECTOR IN BEWEGING SECTORRAPPORT GGZ 2013 FEITEN EN CIJFERS OVER EEN SECTOR IN BEWEGING Sectorrapport ggz 2013 Feiten en cijfers over een sector in beweging Amersfoort, december 2015 1 Inhoud Voorwoord... 4 Inleiding...

Nadere informatie

Middel 756,87 Intensief 1.186,82 Chronisch 1.095,35 Onvolledige behandeltraject 184,55

Middel 756,87 Intensief 1.186,82 Chronisch 1.095,35 Onvolledige behandeltraject 184,55 Tarieflijst Jeugd GGZ Voorziening Omschrijving Tarief G&V 2016 instelling EED Diagnostiek - vanaf 0 tot en met 99 minuten 106,61 Diagnostiek - vanaf 100 tot en met 199 minuten 222,91 Diagnostiek - vanaf

Nadere informatie

Toelichting zorgprofielen ggz. Versie 1.0

Toelichting zorgprofielen ggz. Versie 1.0 Toelichting zorgprofielen ggz 2014 Versie 1.0 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Afbakening van de ggz in 2014... 3 2 Methodiek... 6 2.1 Wijzigingen productstructuur... 6 2.2 Dataselectie... 6 3 Profielen...

Nadere informatie

DBC tarieven Universitair Centrum Psychiatrie (UCP)

DBC tarieven Universitair Centrum Psychiatrie (UCP) DBC tarieven 2017 - Universitair Centrum Psychiatrie (UCP) Toelichting: Diagnose Behandeling Combinaties (DBC s) zijn de (landelijke) basis voor declaraties aan patiënten voor zorg die geleverd is door

Nadere informatie

DBC tarieven 2016 Universitair Centrum Psychiatrie (UCP)

DBC tarieven 2016 Universitair Centrum Psychiatrie (UCP) DBC tarieven 2016 Universitair Centrum Psychiatrie (UCP) Toelichting: Diagnose Behandeling Combinaties (DBC s) zijn de (landelijke) basis voor declaraties aan patiënten voor zorg die geleverd is door zorgaanbieders

Nadere informatie

Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners GGZ 2013

Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners GGZ 2013 Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners GGZ 2013 Prestatiecode 000 Geen behandeling bij 24-uursverblijf - Indirecte tijd 002 Indirect - vanaf 0 tot en met 49 minuten 25,30 003 Indirect - vanaf

Nadere informatie

Deelprestaties behandeling Bijzondere productgroepen Diagnostiek

Deelprestaties behandeling Bijzondere productgroepen Diagnostiek BIJLAGE 1: Diagnose behandeling combinaties (dbc s) 7 van 15 Deelprestaties behandeling Bijzondere productgroepen Diagnostiek 007 Diagnostiek - vanaf 0 tot en met 99 minuten 194,90 008 Diagnostiek - vanaf

Nadere informatie

Rapportage 2010. Landelijk Informatie Netwerk Eerstelijnspsychologen (LINEP) Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg

Rapportage 2010. Landelijk Informatie Netwerk Eerstelijnspsychologen (LINEP) Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg Postbus 1568 3500 BN Utrecht Tel. 030-272 9700 Rapportage 2010 Landelijk Informatie Netwerk Eerstelijnspsychologen (LINEP) 2 Hieronder worden

Nadere informatie

Hans Tieken, Adviseur Raad van Bestuur Jellinek lid lwdo (verslaving) Bijeenkomst NVSPV d.d. 18 mei 2006

Hans Tieken, Adviseur Raad van Bestuur Jellinek lid lwdo (verslaving) Bijeenkomst NVSPV d.d. 18 mei 2006 Hans Tieken, Adviseur Raad van Bestuur Jellinek lid lwdo (verslaving) Bijeenkomst NVSPV d.d. 18 mei 2006 Programma Achtergrond DBC project Analyseproces productstructuur Registratie resultaten Achtergrond

Nadere informatie

Je bent alleen maar verslaafd! Wim van Loon, Psychiater. 10 februari 2014

Je bent alleen maar verslaafd! Wim van Loon, Psychiater. 10 februari 2014 Je bent alleen maar verslaafd! Wim van Loon, Psychiater. 10 februari 2014 Comorbiditeit: Voorkomen van verschillende stoornissen bij 1 persoon. Dubbele diagnose: Verslaving (afhankelijkheid en misbruik

Nadere informatie

Passantenprijslijst DBC GGZ per 1-1-2014

Passantenprijslijst DBC GGZ per 1-1-2014 Passantenprijslijst DBC GGZ per 1-1-2014 Deelprestaties Behandeling Bijzondere productgroepen Omschrijving behandelgroep soort tarief Diagnostiek 007 Diagnostiek - vanaf 0 tot en met 99 minuten behandeling

Nadere informatie

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), TARIEFBESCHIKKING DBC GGZ Kenmerk Datum ingang Datum beschikking Datum verzending TB/CU-5061-01 1 januari 2012 28 november 2011 30 november 2011 vlgnr. Geldig tot Behandeld door 1 De Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Toelichting productstructuur DBC GGZ RG12

Toelichting productstructuur DBC GGZ RG12 Toelichting productstructuur DBC GGZ RG12 Versie 20111201 Ingangsdatum: 1 januari 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 1.1 Voor wie is dit document bedoeld...3 1.2 Welke informatie is er in dit document

Nadere informatie

Generalistische Basis GGZ

Generalistische Basis GGZ Generalistische Basis GGZ Code Omschrijving Maximale vergoeding TOTAAL 180001 Generalistische Basis GGZ Kort (BK) 418,10 180002 Generalistische Basis GGZ Middel (BM) 712,39 180003 Generalistische Basis

Nadere informatie

Bijlage en aanvullende informatie bij Zorglandschap Jeugdhulp

Bijlage en aanvullende informatie bij Zorglandschap Jeugdhulp VNG Bijlage en aanvullende informatie bij Zorglandschap Jeugdhulp Status en ontwikkelingen binnen verschillende jeugdhulpfuncties Patrick Tazelaar, Nilco van der Steege, Chiel Peters 9 april 2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Tarieflijst Jeugd GGZ Academisch. Voorziening omschrijving Tarief G&V 2016 SGGZ

Tarieflijst Jeugd GGZ Academisch. Voorziening omschrijving Tarief G&V 2016 SGGZ Tarieflijst Jeugd GGZ Academisch Voorziening omschrijving Tarief G&V 2016 SGGZ Diagnostiek Diagnostiek - vanaf 0 tot en met 99 minuten 198,16 Diagnostiek - vanaf 100 tot en met 199 minuten 307,87 Diagnostiek

Nadere informatie

Specialistische GGZ. Totaalprijs ( ) (DBC) Zorgproduct code + Zorgproduct consumentenomschrijving

Specialistische GGZ. Totaalprijs ( ) (DBC) Zorgproduct code + Zorgproduct consumentenomschrijving Standaard GGZ Prijslijst Passantentarieven Gelre ziekenhuizen, 1 januari t/m 31 december 2014 Conform Nza tariefbeschikkingen: TB-CU-5069-02 en TB-CU-5070 (DBC) Zorgproduct code + Zorgproduct consumentenomschrijving

Nadere informatie

Deelprestaties behandeling Bijzondere productgroepen Diagnostiek

Deelprestaties behandeling Bijzondere productgroepen Diagnostiek BIJLAGE 1: Diagnose behandeling combinaties (dbc s) 7 van 15 Deelprestaties behandeling Bijzondere productgroepen Diagnostiek 007 Diagnostiek - vanaf 0 tot en met 99 minuten 194,90 008 Diagnostiek - vanaf

Nadere informatie

Wij zijn er voor ú. Tarieven niet-gecontracteerde zorg gespecialiseerde GGZ 2015

Wij zijn er voor ú. Tarieven niet-gecontracteerde zorg gespecialiseerde GGZ 2015 Wij zijn er voor ú Tarieven niet-gecontracteerde zorg gespecialiseerde GGZ 2015 Declaratiecode Bijzondere Diagnostiek 25B660 7 Diagnostiek - vanaf 0 tot en met 99 99,08 190,19 25B007 8 Diagnostiek - vanaf

Nadere informatie

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg)

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) TARIEFBESCHIKKING DBC GGZ Nummer Datum ingang Datum beschikking Datum verzending TB/CU-5047-01 1 januari 2012 29 augustus 2011 31 augustus 2011 vlgnr. Geldig tot Behandeld door 2 Directie Zorgmarkten Cure

Nadere informatie

Productstructuur ggz. RG14a. Versie

Productstructuur ggz. RG14a. Versie Productstructuur ggz RG14a Versie 20130913 1 januari 2014 Inhoudsopgave 1 Tabel behandelgroepen... 3 2 Deelprestaties verblijf... 8 3 Overige deelprestaties... 9 DBC-Onderhoud 2 9 1 Tabel behandelgroepen

Nadere informatie

Code DBC prestatiecode Declaratiecode Omschrijving Maximale vergoeding TOTAAL

Code DBC prestatiecode Declaratiecode Omschrijving Maximale vergoeding TOTAAL Generalistische Basis GGZ Code Omschrijving Maximale vergoeding TOTAAL 180001 180001 1. Generalistische Basis GGZ Kort (BK) 313,42 180002 180002 2. Generalistische Basis GGZ Middel (BM) 534,03 180003 180003

Nadere informatie

Behandelgroepen. Tarief behandelgroep. Geen behandeling bij 24 - uurs verblijf. 001 Geen behandeling bij 24-uurs verblijf 0 Indirecte tijd

Behandelgroepen. Tarief behandelgroep. Geen behandeling bij 24 - uurs verblijf. 001 Geen behandeling bij 24-uurs verblijf 0 Indirecte tijd Behandelgroepen Bijzondere productgroepen Geen behandeling bij 24 - uurs verblijf 001 Geen behandeling bij 24-uurs verblijf 0 Indirecte tijd 002 Indirect - vanaf 0 tot en met 49 minuten 45 003 Indirect

Nadere informatie

Vanaf 2014 wordt de geneeskundige GGZ aangeboden in drie echelons:

Vanaf 2014 wordt de geneeskundige GGZ aangeboden in drie echelons: Informatie over tarieven en vergoedingen in 2014 APG Praktijk voor Zelfonderzoek & Zelfbepaling (GZ-psycholoog/Kinder- en Jeugdpsycholoog, ZKM-consultant) sluit net als in vorige jaren - in 2014 geen contracten

Nadere informatie

Code Prestatiecode Omschrijving behandelgroep 100% NZa tarief 2016 Maximale vergoeding TOTAAL

Code Prestatiecode Omschrijving behandelgroep 100% NZa tarief 2016 Maximale vergoeding TOTAAL Generalistische Basis GGZ Code Prestatiecode Omschrijving behandelgroep 100% NZa tarief 2016 Maximale vergoeding TOTAAL 180001 180001 1. Generalistische Basis GGZ Kort (BK) 457,43 313,42 180002 180002

Nadere informatie

Productstructuur ggz. Versie 20140701. 1 januari 2015

Productstructuur ggz. Versie 20140701. 1 januari 2015 Productstructuur ggz 2015 Versie 20140701 1 januari 2015 Inhoudsopgave 1 Tabel behandelgroepen... 3 2 Deelprestaties verblijf... 8 3 Overige deelprestaties... 9 DBC-Onderhoud 2 9 1 Tabel behandelgroepen

Nadere informatie

De productstructuur DBC GGZ

De productstructuur DBC GGZ De productstructuur DBC GGZ 1 Achtergrond Ruim drie jaar geleden is besloten de bekostiging van de geneeskundige tweedelijns GGZ (verder te noemen GGZ) fundamenteel te wijzigen. Waar nu nog uitgevoerde

Nadere informatie

859,05 minuten 10B Aandachtstekort - en gedrag - vanaf 800 tot en met 1.799

859,05 minuten 10B Aandachtstekort - en gedrag - vanaf 800 tot en met 1.799 FBTO Zorgverzekering Tarieven niet-gecontracteerde zorg gespecialiseerde GGZ (naturapolis) 1 januari 2015 Declaratiecode Bijzondere productgroep Omschrijving 75% van het Diagnostiek 25B660 7 Diagnostiek

Nadere informatie

Nummer Datum ingang Datum beschikking Datum verzending januari oktober januari 2010

Nummer Datum ingang Datum beschikking Datum verzending januari oktober januari 2010 TARIEFBESCHIKKING DBC GGZ Nummer Datum ingang Datum beschikking Datum verzending 450-2010-01 1 januari 2010 1 oktober 2009 8 januari 2010 vlgnr. Geldig tot Behandeld door 1 directie Zorgmarkten Cure De

Nadere informatie

Tarieven GGZ naturapolis 2017

Tarieven GGZ naturapolis 2017 Tarieven GGZ naturapolis 2017 1 januari 2017 Prestatiecode Omschrijving Vergoeding (75% van Generalistische Basis GGZ (BGGZ) 180001 Kort 310,18 180002 Middel 528,50 180003 Intensief 828,73 180004 Chronisch

Nadere informatie

Verantwoording data-analyses

Verantwoording data-analyses Verantwoording data-analyses In het kader van werkgroep Zorgvraagzwaarte 2012/2013 Versie: definitief 1.0 Inhoudsopgave 1 Verantwoording data-analyses... 4 1.1 Aanleiding... 4 1.2 Onderzoeksobject... 4

Nadere informatie

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg)

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) TARIEFBESCHIKKING DBC GGZ Nummer Datum ingang Datum beschikking Datum verzending TB/CU-5041-01 1 januari 2011 21 februari 2011 23 februari 2011 vlgnr. Geldig tot Behandeld door 1 EOUN/ymem/Cure De Nederlandse

Nadere informatie

Inkoopgids Forensische Zorg

Inkoopgids Forensische Zorg Inkoopgids Forensische Zorg 2015 Versie 1.0 1 december 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Waarom deze inkoopgids... 4 1.2 Gebruikte data en de bewerking daarvan... 4 1.3 Indeling zorgprofielen in

Nadere informatie

Spiegelrapportage 2010

Spiegelrapportage 2010 Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg Postbus 1568 3500 BN Utrecht Tel. 030-272 9700 Spiegelrapportage 2010 Psycholoog: 00000000 Landelijk Informatie Netwerk Eerstelijnspsychologen

Nadere informatie

UMCG Passantentarieven 2014 GGZ-zorgproducten verzekerde zorg 01-01-2014

UMCG Passantentarieven 2014 GGZ-zorgproducten verzekerde zorg 01-01-2014 UMCG Passantentarieven 2014 GGZ-zorgproducten verzekerde zorg 01-01-2014 Disclaimer De ingangsdatum van deze lijst met passantenprijzen is 1 januari 2014. Deze publicatie is onder voorbehoud van schrijf-

Nadere informatie

Analyse quick scan productie 2016

Analyse quick scan productie 2016 Analyse quick scan productie 2016 Publicatienummer 2016-405 Vormgeving omslag Case Communicatie, Ede Copyrights GGZ Nederland 2016 Overname van teksten is toegestaan met bronvermelding. Voorwoord In de

Nadere informatie

Codelijst Regio Gooi & Vechtstreek. Herzien d.d. 04-01-2016. 01 Compensatie huishoudelijke taken

Codelijst Regio Gooi & Vechtstreek. Herzien d.d. 04-01-2016. 01 Compensatie huishoudelijke taken Codelijst Regio Gooi & Vechtstreek Herzien d.d. 04-01-2016 Contract Contractomschrijving Perceel- Perceelomschrijving Categorie- Categorie- Product- - nummer code ZI omschrijving ZI code ZI nummer 01 Compensatie

Nadere informatie

DB(B)C-Productstructuur voor Forensische Zorg in Strafrechtelijk Kader 2011

DB(B)C-Productstructuur voor Forensische Zorg in Strafrechtelijk Kader 2011 DB(B)C-Productstructuur voor Forensische Zorg in Strafrechtelijk Kader 2011 Gebaseerd op de landelijke dataset van 2 april 2010 Productgroepen voor behandeling en verblijfssoorten Versie voor website Productstructuur

Nadere informatie

Vanaf werden 30 T-bedden buiten gebruik gesteld en ter beschikking gesteld voor het Noolim-project (mobiele teams).

Vanaf werden 30 T-bedden buiten gebruik gesteld en ter beschikking gesteld voor het Noolim-project (mobiele teams). Beddenbezetting en andere patiëntgerelateerde cijfers Psychiatrisch ziekenhuis Erkende bedden Dienst 2014 2015 2016 370 A 60 60 60 380 a-dag 13 13 13 390 a-nacht 1 1 1 410 T 79 79 79 410 Tg 80 80 80 420

Nadere informatie

Spelregels. DBC-registratie ggz. Versie RG13a

Spelregels. DBC-registratie ggz. Versie RG13a Spelregels DBC-registratie ggz Versie RG13a 1 januari 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 4 1 DBC-systematiek... 5 1.1 Bekostiging van de geestelijke gezondheidszorg... 5 1.2 DBC-systematiek... 6 1.3 Stappen

Nadere informatie

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), TARIEFBESCHIKKING GESPECIALISEERDE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG Kenmerk Datum vaststelling Datum inwerkingtreding Geldig tot en met TB/REG-18606-01 30 juni 2017 1 januari 2018 31 december 2018 vlgnr. 01

Nadere informatie

CULTURELE HERKOMST VAN CLIËNTEN IN DE GGZ EN VERSLAVINGSZORG

CULTURELE HERKOMST VAN CLIËNTEN IN DE GGZ EN VERSLAVINGSZORG CULTURELE HERKOMST VAN CLIËNTEN IN DE GGZ EN VERSLAVINGSZORG 1 Culturele herkomst van cliënten in de ggz en verslavingszorg Aantal cliënten in de GGZ naar land van herkomst Aantal cliënten in 2006 Aantal

Nadere informatie

Marktconforme vergoedingen Gespecialiseerde GGZ (S-GGZ) 2016

Marktconforme vergoedingen Gespecialiseerde GGZ (S-GGZ) 2016 Marktconforme vergoedingen Gespecialiseerde GGZ (S-GGZ) 2016 Stad Holland Zorgverzekeraar DSW sluit met zo veel mogelijk zorgaanbieders een contract af. Het afsluiten van een contract levert namelijk alle

Nadere informatie

Spelregels. DBC-registratie ggz. Versie 20120907

Spelregels. DBC-registratie ggz. Versie 20120907 Spelregels DBC-registratie ggz Versie 20120907 1 januari 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 4 1 DBC-systematiek... 5 1.1 Bekostiging van de geestelijke gezondheidszorg... 5 1.2 DBC-systematiek... 6 1.3 Stappen

Nadere informatie

Achter de wachtlijst:

Achter de wachtlijst: Achter de wachtlijst: Inzicht in de vraag naar jeugd-ggz Van Montfoort Collegio Woerden, 6 mei 2010 Dr. F. Sondeijker Drs. P. Jansen Dr. I. van Meurs S. Hordijk MSc. Van Montfoort Collegio, 9116/06 mei

Nadere informatie

Overlap in zorg voor de jeugd Nulmeting multifocale zorg Stadsregio Amsterdam

Overlap in zorg voor de jeugd Nulmeting multifocale zorg Stadsregio Amsterdam Overlap in zorg voor de jeugd Nulmeting multifocale zorg Stadsregio Amsterdam Hester Booi 6 augustus 2014 6 augustus 2014 Multifocale trajecten 2 Onderzoeksvragen Hoe groot is de groep jongeren met: Jeugdzorg;

Nadere informatie

Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg GGZ 2018

Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg GGZ 2018 Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg GGZ 2018 Behandeling Verrichting Omschrijving 180001 Kort 305,59 327,41 180002 Middel 520,67 557,87 180003 Intensief 816,45 874,77 180004 Chronisch 753,52 807,35

Nadere informatie

Handreiking Gebruik zorgvraagzwaarte-indicator GGZ Voor GGZ-instellingen en zorgverzekeraars

Handreiking Gebruik zorgvraagzwaarte-indicator GGZ Voor GGZ-instellingen en zorgverzekeraars Handreiking Gebruik zorgvraagzwaarte-indicator GGZ Voor GGZ-instellingen en zorgverzekeraars September 2015 Utrecht 1 Handreiking zorgvraagzwaarte-indicator GGZ; Voor GGZinstellingen en zorgverzekeraars

Nadere informatie

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), TARIEFBESCHIKKING GESPECIALISEERDE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG Kenmerk Datum vaststelling Datum inwerkingtreding Geldig tot en met TB/REG-17600-01 29 juni 2016 1 januari 2017 31 december 2017 vlgnr. 01

Nadere informatie

Personele inzet in de tweedelijns GGZsector

Personele inzet in de tweedelijns GGZsector Personele inzet in de tweedelijns GGZsector Onderzoek naar ontwikkeling arbeidsproductiviteit op basis van gegevens 2011-2012 Eindnotitie Jos Blank Bart van Hulst 28-11-2014 2 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

De productstructuur DBC GGZ 2008 inclusief Informatieset

De productstructuur DBC GGZ 2008 inclusief Informatieset De productstructuur DBC GGZ 2008 inclusief Informatieset Voorwoord Gedurende een aantal jaar is er intensief gewerkt aan het ontwikkelen van de DBC-systematiek voor de curatieve geestelijke gezondheidszorg

Nadere informatie

Tarieven niet-gecontracteerde zorg specialistische GGZ (restitutiepolis)

Tarieven niet-gecontracteerde zorg specialistische GGZ (restitutiepolis) Tarieven niet-gecontracteerde zorg specialistische GGZ (restitutiepolis) Looptijd prijslijst 1-1-2016 tot 31-3-2016* 1/5 * Wij hebben nog niet van alle aanbieders prijsinformatie ontvangen om een gewogen

Nadere informatie

Tabel 1: Vergoeding behandeltraject zonder verblijf De vergoeding bedraagt 80% van het NZa-tarief

Tabel 1: Vergoeding behandeltraject zonder verblijf De vergoeding bedraagt 80% van het NZa-tarief Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Marktconforme vergoedingen specialistische GGZ 2013 Indien u alleen behandeld wordt - en er geen klinische opname nodig is in het kader van de behandeling

Nadere informatie

over tarieven en vergoedingen in 2015

over tarieven en vergoedingen in 2015 Informatie over type zorg en overige gegevens en over tarieven en vergoedingen in 2015 Naam organisatie: Samenwerkingsverband: APG, Praktijk voor Zelfonderzoek & Zelfbepaling Psycollectief Dichtbij Zorgactiviteit:

Nadere informatie

Toelichting. ggz-prof ielen 2013

Toelichting. ggz-prof ielen 2013 Toelichting ggz-prof ielen 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 Inleiding 1.1 Wijzigingen productstructuur 2013 2 Verantwoording data 3 Profielen kwantitatief 3.1 Behandelgroepen 3.2 Behandeling en verblijf

Nadere informatie

Bijlage bij Marktscan ggz 2014, deel B Verdieping Wachttijden ambulante curatieve ggz

Bijlage bij Marktscan ggz 2014, deel B Verdieping Wachttijden ambulante curatieve ggz Bijlage bij Marktscan ggz 2014, deel B Verdieping Wachttijden ambulante curatieve ggz 2010-2012 Elisabeth Wever en Gertjan Verhoeven Economisch en Medisch Bureau NZa juni 2015 Inhoud Managementsamenvatting

Nadere informatie

Kenmerk Datum vaststelling Datum inwerkingtreding Geldig tot en met TB/REG oktober januari december 2017

Kenmerk Datum vaststelling Datum inwerkingtreding Geldig tot en met TB/REG oktober januari december 2017 TARIEFBESCHIKKING GESPECIALISEERDE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG Kenmerk Datum vaststelling Datum inwerkingtreding Geldig tot en met TB/REG-17600-03 11 oktober 2016 1 januari 2017 31 december 2017 vlgnr.

Nadere informatie

AWBZ en Wlz: een vergelijking

AWBZ en Wlz: een vergelijking Trends in de indicatiestelling AWBZ en Wlz: een vergelijking Inleiding In deze factsheet presenteren we de meest opvallende trends in de indicatiebesluiten en in de aanspraak op zorg bij cliënten van 18

Nadere informatie

Kenmerk Datum vaststelling Datum inwerkingtreding Geldig tot en met TB/REG december januari december 2017

Kenmerk Datum vaststelling Datum inwerkingtreding Geldig tot en met TB/REG december januari december 2017 TARIEFBESCHIKKING GESPECIALISEERDE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG Kenmerk Datum vaststelling Datum inwerkingtreding Geldig tot en met TB/REG-17600-04 22 december 2016 1 januari 2017 31 december 2017 vlgnr.

Nadere informatie

Consulten bij de huisarts en de POH-GGZ in verband met psychosociale problematiek. Een analyse van NIVEL Zorgregistraties gegevens van 2010-2014

Consulten bij de huisarts en de POH-GGZ in verband met psychosociale problematiek. Een analyse van NIVEL Zorgregistraties gegevens van 2010-2014 Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Magnée, T., Beurs, D.P. de, Verhaak. P.F.M. Consulten bij de huisarts en de POH-GGZ in verband met psychosociale problematiek.

Nadere informatie

Vergoeding behandeltraject zonder verblijf

Vergoeding behandeltraject zonder verblijf Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Marktconforme vergoedingen gespecialiseerde GGZ 2014 Indien u alleen behandeld wordt - en er geen klinische opname nodig is in het kader van de behandeling

Nadere informatie

Spelregels. DBC-registratie ggz. Versie 20130913

Spelregels. DBC-registratie ggz. Versie 20130913 Spelregels DBC-registratie ggz Versie 20130913 1 januari 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 4 1 DBC-systematiek... 5 1.1 Bekostiging van de geestelijke gezondheidszorg... 5 1.2 DBC-systematiek... 6 1.3 Stappen

Nadere informatie

ONGECONTRACTEERDE TARIEVEN DBC'S SPECIALISTISCHE GGZ 2013

ONGECONTRACTEERDE TARIEVEN DBC'S SPECIALISTISCHE GGZ 2013 ONGECONTRACTEERDE TARIEVEN DBC'S SPECIALISTISCHE GGZ 2013 Omschrijving productgroep Tarief 2013 Code nza code Tarieven DBC s GGZ zelfstandig gevestigde psychotherapeuten Tarief in euro's % maximum NZA

Nadere informatie

INTER-PSY Vechtdal Kliniek

INTER-PSY Vechtdal Kliniek Polikliniek en deeltijdbehandeling INTER-PSY Vechtdal Kliniek Polikliniek en deeltijdbehandeling Informatie voor patiënten, familie en naastbetrokkenen INTER-PSY Vechtdal Kliniek Algemene informatie INTER-PSY

Nadere informatie

Bijlage 1: Productcategorieen

Bijlage 1: Productcategorieen Bijlage 1: Productcategorieen PRODUCTINDELING Wmo 2016 VOLWASSENEN Zorgaanbieder: 1. Begeleiding 1R102 Biedt persoonlijke- en/of gezinsondersteuning om zo goed mogelijk zelfstandig te kunnen leven. uur

Nadere informatie

MILL EN ST HUBERT MAASDONK LANDERD HAAREN GRAVE OSS

MILL EN ST HUBERT MAASDONK LANDERD HAAREN GRAVE OSS BERNHEZE BOEKEL BOXMEER BOXTEL CUYK RTA_GGZ_Jeugd_Totaal_Versie 3 okt '13 GGZ Oost Brabant (2012) Langdurige zorg (zorg met verblijf/klin.) 1 2 1 1 8 3 1 1 1 2 1 22 Langdurige zorg (voortgezet verblijf/klin.

Nadere informatie

Inkoopgids fz 2014. DBBC's ambulant, klinisch en TBS dwang. Versie 1.0 definitief

Inkoopgids fz 2014. DBBC's ambulant, klinisch en TBS dwang. Versie 1.0 definitief Inkoopgids fz 2014 DBBC's ambulant, klinisch en TBS dwang Versie 1.0 definitief 13 september 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Wijzigingen Productstructuur 2014... 5 1.1.1 Indirecte tijd... 5 1.1.2

Nadere informatie

Begeleiding complex gezinsondersteuning om zo goed mogelijk zelfstandig te kunnen leven. Nachtverzorging (=BG-individueel) dagdeel Nachtverzorging

Begeleiding complex gezinsondersteuning om zo goed mogelijk zelfstandig te kunnen leven. Nachtverzorging (=BG-individueel) dagdeel Nachtverzorging PRODUCTINDELING Wmo 2016 VOLWASSENEN 1. Begeleiding Biedt persoonlijke- en/of gezins- uur Begeleiding ondersteuning om zo goed mogelijk Biedt specialistisch persoonlijke en/of uur Begeleiding complex gezinsondersteuning

Nadere informatie

BERNHEZE BOEKEL BOXMEER BOXTEL CUYK

BERNHEZE BOEKEL BOXMEER BOXTEL CUYK RTA_GGZ_Jeugd_Totaal_Versie 3 okt '13 GGZ Oost Brabant (212) Diagnostiek Kortdurende behandeling Langdurige zorg (zorg met verblijf/klin.) 1 2 1 1 Langdurige zorg (voortgezet verblijf/klin. AWBZ) Eerstelijns

Nadere informatie

Leeswijzer Psychiatrisch Casusregister tabellen

Leeswijzer Psychiatrisch Casusregister tabellen Leeswijzer Psychiatrisch Casusregister tabellen In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie. De gegevens

Nadere informatie

Behandelgroep Minuten Tarief

Behandelgroep Minuten Tarief Diagnostiek 250006 007 Diagnostiek 1-99 187,83 250007 008 Diagnostiek 100-199 291,82 250008 009 Diagnostiek 200-399 581,87 102815 162 Diagnostiek 400-799 1.102,77 102816 163 Diagnostiek 800-1199 1.893,93

Nadere informatie

Bijlage bij Beleidsregel productstructuur DBC GGZ CI-1066. Tabel 1: Productgroepen voor behandeling van de productstructuur DBC GGZ 2009

Bijlage bij Beleidsregel productstructuur DBC GGZ CI-1066. Tabel 1: Productgroepen voor behandeling van de productstructuur DBC GGZ 2009 Bijlage bij Beleidsregel productstructuur DBC GGZ CI-1066 Tabel 1: Productgroepen voor behandeling van de productstructuur DBC GGZ 2009 Code Omschrijving productgroep activiteit (geen vast onderdeel omschrijving

Nadere informatie

Vergoeding behandeltraject zonder verblijf

Vergoeding behandeltraject zonder verblijf Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Marktconforme vergoedingen gespecialiseerde GGZ 2015 Indien u alleen behandeld wordt - en er geen klinische opname nodig is in het kader van de behandeling

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Beroerte. Aantal nieuwe patiënten met een beroerte. Definitie. Uitgave van de Nederlandse Hartstichting.

Feiten en cijfers. Beroerte. Aantal nieuwe patiënten met een beroerte. Definitie. Uitgave van de Nederlandse Hartstichting. Feiten en cijfers Uitgave van de Nederlandse Hartstichting November 211 Beroerte Definitie Beroerte (in het Engels Stroke ), ook wel aangeduid met cerebrovasculaire aandoeningen/accidenten/ziekte (CVA),

Nadere informatie

Met elkaar in gesprek over kwaliteitsverbetering en hoogspecialistische ggz. Door Ralph Kupka en Sebastiaan Baan

Met elkaar in gesprek over kwaliteitsverbetering en hoogspecialistische ggz. Door Ralph Kupka en Sebastiaan Baan Met elkaar in gesprek over kwaliteitsverbetering en hoogspecialistische ggz Door Ralph Kupka en Sebastiaan Baan Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ Sebastiaan Baan Netwerk LPGGz NIP NVvP Nederlands Huisartsen

Nadere informatie

Inleiding in de Jeugd-GGZ

Inleiding in de Jeugd-GGZ Inleiding in de Jeugd-GGZ Werkbijeenkomst Jeugd-GGZ Bertine Lahuis, voorzitter BOJOG Ede, 31 mei 2013 Wat is kinder- en jeugdpsychiatrie? Onderdeel van de reguliere gezondheidszorg (ZvW en klein deel AWBZ).

Nadere informatie

Risico-indicatoren. Basisset Geestelijke gezondheidszorg, Verslavingszorg en Forensische zorg. Utrecht, december 2014

Risico-indicatoren. Basisset Geestelijke gezondheidszorg, Verslavingszorg en Forensische zorg. Utrecht, december 2014 Risico-indicatoren 2014 Basisset Geestelijke gezondheidszorg, Verslavingszorg en Forensische zorg Utrecht, december 2014 2 Inspectie voor de Gezondheidszorg Inleiding INLEIDING Voor u ligt de basisset

Nadere informatie

Achtergronddocument Specifieke groepen binnen de GGZ

Achtergronddocument Specifieke groepen binnen de GGZ Achtergronddocument Specifieke groepen binnen de GGZ Specifieke groepen binnen de GGZ 1 2 Achtergronddocument bij advies Hoogspecialistische GGZ 1 Inleiding In dit achtergronddocument bespreekt de commissie

Nadere informatie

Agenda. Spelregels en wijzigingen. 29 november Congres Implementatie DBC-pakket Scope congres Implementatie DBC-pakket 2014.

Agenda. Spelregels en wijzigingen. 29 november Congres Implementatie DBC-pakket Scope congres Implementatie DBC-pakket 2014. Spelregels en wijzigingen Robert Prang 2 Scope congres Implementatie DBC-pakket 2014 Basis-ggz Gespecialiseerde ggz Chronische ggz Systematiek van registratie Inkoop en / verkoop bekostiging van ernstige

Nadere informatie

Van Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk I.M. Vermeulen / J.J.Janse. invoering jeugd GGZ: gevolgen voor prestaties en tarieven 2015 3 april 2014

Van Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk I.M. Vermeulen / J.J.Janse. invoering jeugd GGZ: gevolgen voor prestaties en tarieven 2015 3 april 2014 Memo Aan deelnemers technisch overleg jeugd-ggz Van Telefoonnummer E-mailadres I.M. Vermeulen / J.J.Janse Onderwerp Datum invoering jeugd GGZ: gevolgen voor prestaties en tarieven 2015 3 april 2014 Inleiding

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 16418. Besluit jeugdhulp gemeente Maasdriel 2016

GEMEENTEBLAD. Nr. 16418. Besluit jeugdhulp gemeente Maasdriel 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Maasdriel. Nr. 16418 12 februari Besluit jeugdhulp gemeente Maasdriel Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maasdriel; gelet op de Verordening

Nadere informatie

BERNHEZE BOEKEL BOXMEER BOXTEL CUYK

BERNHEZE BOEKEL BOXMEER BOXTEL CUYK BERNHEZE BOEKEL BOXMEER BOXTEL CUYK GRAVE HAAREN LANDERD MAASDONK MILL EN ST HUBERT OSS S HERTOGENBOSCH SCHYNDEL SINT ANTHONIS SINT-MICHIELSGESTEL RTA_GGZ_Jeugd_Totaal_Versie 3 okt '13 GGZ Oost Brabant

Nadere informatie

Monitor. alcohol en middelen

Monitor. alcohol en middelen Gemeente Utrecht, Volksgezondheid Monitor www.utrecht.nl/gggd alcohol en middelen www.utrecht.nl/volksgezondheid Thema 3 Gebruik van de verslavingszorg in Utrecht - 2012 1 Colofon Uitgave Gemeente Utrecht,

Nadere informatie

Restitutie-tarievenlijst GGZ. Tarievenlijst geldig vanaf 1 januari 2016. Heeft u vragen?

Restitutie-tarievenlijst GGZ. Tarievenlijst geldig vanaf 1 januari 2016. Heeft u vragen? Restitutie-lijst GGZ Tarievenlijst geldig vanaf 1 januari 2016 Wanneer u een behandeling vergoed krijgt, vindt u in de voorwaarden. Op uw vergoedingenoverzicht vindt u hoeveel u vergoed krijgt. Als u recht

Nadere informatie

Leeswijzer Achmea Health Database tabellen

Leeswijzer Achmea Health Database tabellen Leeswijzer Achmea Health Database tabellen In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie. De gegevens

Nadere informatie

Invulinstructie en technische validatieregels bij hard afsluiten DBC en basis-ggz jeugd 1 juni 2017

Invulinstructie en technische validatieregels bij hard afsluiten DBC en basis-ggz jeugd 1 juni 2017 Invulinstructie en technische validatieregels bij hard afsluiten DBC en basis-ggz jeugd 1 juni 2017 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Hard afsluiten basis-ggz behandeltrajecten... 4 3. Richtlijnen hard afsluiten

Nadere informatie

KWALITEITSONTWIKKELING GGZ

KWALITEITSONTWIKKELING GGZ KWALITEITSONTWIKKELING GGZ Kwalitatief goede zorg tegen aanvaardbare kosten Door Sebastiaan Baan Korte uitleg animatie: https://youtu.be/dl6n5hix2d Y 2 NETWERK KWALITEITSONTWIKKELING GGZ Landelijk Platform

Nadere informatie

Naam product eenheid Na korting 5,9% 85%

Naam product eenheid Na korting 5,9% 85% , Naam product eenheid Na korting 5,9% 85% H126 Persoonlijke verzorging (p/u.) per uur 43,17 36,70 H127 Persoonlijke verzorging extra (p/u.) per uur 51,76 43,99 H132 Nachtverzorging (p/clt.p/dg.dl.) per

Nadere informatie

Overlap in zorg voor de jeugd en speciaal onderwijs

Overlap in zorg voor de jeugd en speciaal onderwijs Overlap in zorg voor de jeugd en speciaal onderwijs nulmeting multifocale zorg Stadsregio Amsterdam In opdracht van: Stadsregio Amsterdam i.s.m. Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Projectnummer: 13242

Nadere informatie

Vragenlijst contract niet-klinische GGZ 2013

Vragenlijst contract niet-klinische GGZ 2013 Vragenlijst contract niet-klinische GGZ 2013 Deze vragenlijst dient volledig en juist te worden ingevuld. DSW Zorgverzekeraar contracteert niet-klinische GGZ op praktijkniveau. Op basis van deze vragenlijst

Nadere informatie

Aanleiding. Werkgroep ZVZ. Zorgvraagzwaarte. 29 november Congres Implementatie DBC-pakket Bestuurlijk akkoord toekomst ggz

Aanleiding. Werkgroep ZVZ. Zorgvraagzwaarte. 29 november Congres Implementatie DBC-pakket Bestuurlijk akkoord toekomst ggz Zorgvraagzwaarte Congres Implementatie DBC-pakket 24 Bea van Esch 29 november 23 2 Aanleiding Bestuurlijk akkoord toekomst ggz 23-24 Afspraken over introduceren zorgvraagzwaarte Werkgroep zorgvraagzwaarte

Nadere informatie

Onderbouwing DBC-tarieven 2014 (gespecialiseerde GGZ) Schippers -/- 5,55% 214 Crisis - vanaf 1800 minuten 4.028,77 4.343,01 4.513,30 4.262,81 4.

Onderbouwing DBC-tarieven 2014 (gespecialiseerde GGZ) Schippers -/- 5,55% 214 Crisis - vanaf 1800 minuten 4.028,77 4.343,01 4.513,30 4.262,81 4. 007 Diagnostiek - vanaf 0 tot en met 99 177,52 191,37 198,87 187,83 127,41 008 Diagnostiek - vanaf 100 tot en met 199 275,80 297,31 308,97 291,82 266,41 009 Diagnostiek - vanaf 200 tot en met 399 549,92

Nadere informatie

Restitutie-tarievenlijst GGZ

Restitutie-tarievenlijst GGZ Restitutie-lijst GGZ Tarievenlijst geldig vanaf 1 januari 2016 Wanneer u een behandeling vergoed krijgt, vindt u in de voorwaarden. Op uw vergoedingenoverzicht vindt u hoeveel u vergoed krijgt. Als u recht

Nadere informatie

ZIC: Kengetallen DIS per 1 oktober 2016

ZIC: Kengetallen DIS per 1 oktober 2016 Samenvatting (10 oktober 2016) Scope: de jaren 2011 t/m 2016. Bij het onderscheid naar sectoren is het opvallend dat de volledigheid van aangeleverde GGZ-DBC s achter blijft. Vergelijk de volledigheid

Nadere informatie

Buitengewoon Delta. algemene informatie

Buitengewoon Delta. algemene informatie Buitengewoon Delta algemene informatie Buitengewoon Delta Delta Psychiatrisch Centrum is gespecialiseerd in diagnostiek, behandeling en begeleiding van mensen met een psychische of psychiatrische aandoening.

Nadere informatie

Restitutie-tarievenlijst GGZ. Tarievenlijst geldig vanaf 1 januari Heeft u vragen?

Restitutie-tarievenlijst GGZ. Tarievenlijst geldig vanaf 1 januari Heeft u vragen? Restitutie-lijst GGZ Tarievenlijst geldig vanaf 1 januari 2017 Wanneer u een behandeling vergoed krijgt, vindt u in de voorwaarden. Op uw vergoedingenoverzicht vindt u hoeveel u vergoed krijgt. Als u recht

Nadere informatie

Analyse declaratiegegevens hoofdbehandelaarschap

Analyse declaratiegegevens hoofdbehandelaarschap Analyse declaratiegegevens hoofdbehandelaarschap Januari 2016 Inhoudsopgave 1. Samenvatting 4 2. Inleiding 5 3. Opzet onderzoek 6 3.1 Doel van het onderzoek 6 3.2 Aanpak onderzoek 6 3.3 Data van het onderzoek

Nadere informatie

Restitutie-tarievenlijst GGZ

Restitutie-tarievenlijst GGZ Restitutie-lijst GGZ Tarievenlijst geldig vanaf 1 januari 2017 Wanneer u een behandeling vergoed krijgt, vindt u in de voorwaarden. Op uw vergoedingenoverzicht vindt u hoeveel u vergoed krijgt. Als u recht

Nadere informatie