Inhoudsopgave Van de directie... 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave Van de directie... 3"

Transcriptie

1 Zorg voor het leven Inhoudsopgave Van de directie... 3 Collectieve belangenbehartiging... 5 Eenzaamheid... 5 Voltooid Leven... 6 Subsidie PGO-organisaties... 6 Brochure over levensbeschouwelijke aspecten bij vaccinatie... 6 KNMG brochure Tijdig spreken over het overlijden... 7 Kerkenwmo.nl... 7 Website Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)... 8 Individuele belangenbehartiging... 9 Uitbreiding bereikbaarheid spreekuren Individuele belangenbehartiging (IBB)... 9 Actie NPV-Levenswensverklaring... 9 Levensboeken NPV-Thuishulp Vertrek Afscheid Vacatures Verdiepingscursus coördinatoren Toerusting diaconaat in mantelzorgondersteuning Mantelzorglijn Eerste dag voor de christelijke mantelzorger Boek Zorgen voor anderen Verenigingszaken Algemene Ledenvergadering NPV NPV-regiobijeenkomsten Overdracht nieuwe bestuursleden, welkomstpakket PGO Support Vrijwillige tekstschrijvers Bestuurszorg NPV nr december

2 Fondsenwerving NPV-ledenwerfactie Digitale ondersteuning vereniging Model afdelingsstatuten Nieuws uit het land Nogmaals ANBI NPV-sprekerslijst Algemeen jaar NPV, help mee Gesproken versie van ZORG Overzicht medewerkers en vrijwilligers landelijk bureau Bestuurszorg NPV nr december

3 Van de directie Het verenigingsseizoen is weer in volle gang. U en al uw collega-vrijwilligers zetten zich daar gemotiveerd voor in. Door die inzet kan de NPV functioneren. We hebben elkaar hard nodig. Want de doelstelling van onze vereniging - de zorg voor het leven - is voluit actueel! Als u mijn wekelijkse weblog volgt, ziet u dat ook. t Is een rare tijd waarin we leven. Denk aan Griekenland en Italië en effectenbeurzen en alle bezuinigingen. Maar ook de zorg voor het leven loopt steeds meer averij op. Er treedt gewenning op rond euthanasie en de regels worden sluipenderwijs opgerekt. Het Burgerinitiatief Voltooid Leven van de Initiatiefgroep Uit Vrije Wil en de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) maken zich sterk voor de onnatuurlijke dood van 70-plussers die hun leven voltooid achten, die ongeneeslijk oud zijn. Alsof ouderdom een ziekte is, waarvan we ons moeten ontdoen. Je leven afdanken als een oude fiets, stond er boven een artikel in dagblad Trouw. Het Kamerdebat over de initiatiefwet Voltooid Leven wordt medio december 2011 gevoerd. Deze discussies zijn buitengewoon negatief voor ouderen en een goede ouderenzorg; en we hebben al gebrek aan zorgpersoneel. Gelukkig zijn er veel vrijwilligers, zoals van de NPV- Thuishulp. Maar die kunnen professionele taken niet overnemen. Gelukkig zijn er steeds meer digitale hulpmiddelen. Maar als we zorg en aandacht nodig hebben, gaat er niets boven een goede zorgrelatie van mens tot mens. Eenzaamheid en gebrek aan zinervaring lossen we alleen op in gemeenschap met de ander. En daarin vervullen vrijwilligers een belangrijke rol. In een vorig nummer van Bestuurszorg heb ik u gemeld dat Henrieke van Leeuwenvan den Broek, onze directiesecretaresse, ons heeft verlaten. Dit in verband met de woon-werkafstand en de geboorte van hun zoon Mark. Wij denken met dank terug aan wat zij voor ons heeft betekend. Haar plaats is sinds 1 oktober 2011 ingenomen door Ria van de Braak. Als Communicatieadviseur is Tineke van der Zwaag in dienst getreden. Wij hopen en verwachten dat zij zich onder ons thuis zullen voelen. In dit nummer van Bestuurszorg krijgt u weer allerlei korte informatie. Ik hoop dat u daarmee geïnformeerd bent en geholpen, ook in uw taak voor het doel van de NPV. Bestuurszorg NPV nr december

4 Onze levenservaring wordt gedragen door onze levensvisie. Een christelijke levensvisie heeft zijn perspectief in het leven en werk van Jezus Christus. In dat perspectief mogen we vol vertrouwen dit jaar en de rest van uw leven ingaan. Dat geldt ook voor de missie van de NPV. De oude Willem van Oranje ( ), de vader des vaderlands, zei het zo mooi: Men hoeft niet te hopen om te ondernemen, noch te slagen om vol te houden. Of in de woorden van de Vlaamse dichter Guido Gezelle: Met t Kruis in top zoo varen wij, door t wereldtij, ten hoogen Hemel op! Goede kerstdagen toegewenst! dr. R. Seldenrijk, directeur NPV Bestuurszorg NPV nr december

5 Collectieve belangenbehartiging directeur: manager: projectmedewerker: dr. R. Seldenrijk Elise van Hoek-Burgerhart Arnold den Hartog Hoe staat het met de belangenbehartiging van de NPV? Naast enkele gure herfstactiviteiten zijn er ook activiteiten die een mooie herfstgloed uitstralen. Een kort verslag: Eenzaamheid R. Seldenrijk Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) op 17 mei 2011, sprak mevrouw W. Bakker-Huizinga over Het taboe van de eenzaamheid. Dit stelde ons ook voor de vraag: kunnen wij als NPV ook activiteiten ondernemen die eenzaamheid terugdringen? En wat pakken we dan aan? Vanuit de afdeling Collectieve belangenbehartiging (CBB) is er contact gelegd met de Coalitie Erbij. Dit is een platform van meerdere organisaties die eenzaamheid signaleren, onderzoeken en activiteiten doen. Om goed belangen te kunnen behartigen voor de eenzamen in de NPV-achterban, moet je weten hoe groot het probleem is en wat zinvolle oplossingen kunnen zijn. Als u in uw lokale afdeling activiteiten onderneemt die gericht zijn op het signaleren of terugdringen van eenzaamheid, wilt u ons dan hierover informeren? Dat kan door een mailtje te sturen naar of te bellen naar het landelijk bureau. Bestuurszorg NPV nr december

6 Voltooid Leven R. Seldenrijk en Elise van Hoek-Burgerhart De NVVE wijdde er begin oktober 2011 een congres aan: het wetsvoorstel voor levensbeëindiging bij een voltooid leven. De directeur sprak de hoop uit dat hierover voor de kerst een Kamerdebat plaatsvindt. Wilt u op de hoogte blijven, uw steun betuigen om niet in deze wet mee te gaan of anderen op dit onderwerp attent maken? Kijk dan op Op woensdag 9 november 2011 heeft de NVVE de website GeachteTweedeKamerleden.nl gelanceerd. Op deze site kunnen mensen een brief schrijven aan de leden van de Tweede Kamer met hun persoonlijke verhaal en/of mening over dit onderwerp. De NVVE ging de actie breed promoten via onder andere een mail- en twitteractie die ook op 9 november 2011 van start is gegaan. De NPV is betrokken in het Platform Zorg voor Leven (PZL). Het PZL heeft door het Prof.dr. G.A. Lindeboom Instituut een onderzoek laten doen naar de argumenten voor en tegen. De resultaten zijn met de politieke partijen gedeeld. Zo heeft het PZL zich in een breed verspreid persbericht wereldkundig gemaakt. Kijk op Subsidie PGO-organisaties R. Seldenrijk In drie jaar tijd zakt de subsidie van Fonds PGO (verstrekt subsidies aan landelijk werkzame patiëntenorganisaties, gehandicaptenorganisaties en ouderenbonden in Nederland) van naar of naar 0. Of de NPV in 2014 nog subsidie krijgt, weten we nog niet. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) werkt aan nieuwe criteria, waarbij het ondermeer gaat over de betekenis van de begrippen ziekte en aandoening. De directeur van de NPV is gevraagd mee te denken met de werkgroep van VWS. Brochure over levensbeschouwelijke aspecten bij vaccinatie R. Seldenrijk De Radboud Universiteit wil twee brochures ontwikkelen over de religieuze aspecten van vaccinatie; één voor reformatorische ouders en één voor professionals die met hen werken. De directeur van de NPV is projectgroeplid bij deze brochureontwikkeling. Het streven is om de brochures medio 2012 gereed te hebben. Bestuurszorg NPV nr december

7 KNMG brochure Tijdig spreken over het overlijden Elise van Hoek-Burgerhart De Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) - een federatie van beroepsverenigingen van artsen en belangenbehartiger van artsen in Nederland - heeft een brochure uitgebracht om als arts en patiënt in gesprek te gaan over het levenseinde. Het is belangrijk dat artsen - als genezing niet meer mogelijk is - hierover tijdig en eerlijk spreken met patiënten. Naast een brochure voor artsen (Wat moet ik allemaal met mijn patiënt bespreken?) komt er ook een brochure voor patiënten (Wat kan ik allemaal aan mijn arts vragen?). Bij deze laatste brochure heeft de KNMG contact gezocht met patiëntenorganisaties (de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF), KWF Kankerbestrijding en de NPV). Op dit moment zijn we met elkaar bezig een zo goed mogelijke brochure voor patiënten te schrijven. In de brochure voor artsen (die al gereed is) staat helaas foute informatie over de NPV-Levenswensverklaring. Dit vinden we erg jammer. We zijn ook in gesprek met de KNMG hoe dit gerectificeerd kan worden en hoe de achterban van de KNMG ( artsen) wél correct over de NPV-Levenswensverklaring geïnformeerd kan worden. Kerkenwmo.nl Elise van Hoek-Burgerhart Op 31 oktober 2007 werd de website kerkenwmo.nl gelanceerd. Een website die inmiddels vier jaar in de lucht is en aan zijn doel heeft beantwoord: christelijke vrijwilligers vanuit kerken en maatschappelijke organisaties ondersteunen bij hun taak. Aanleiding was de komst van de Wmo en de veranderingen die dit voor vrijwilligerswerk had. Na vier jaar hebben we - Rooms Katholieke Kerk (RKK), Protestantse Kerk in Nederland (PKN), Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt (GKV), Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK), Gereformeerde Gemeenten (GG), NPV, Hulp in Praktijk (HiP) en het Centrum voor Samenlevingsvraagstukken van de Gereformeerde Hogeschool (CvSv) - de balans opgemaakt. Het bezoekersaantal op de website loopt terug en de subsidies die we de afgelopen jaren voor dit project kregen, zijn beëindigd. We hebben daarom besloten te stoppen met de redactionele activiteiten per 1 november Op dit moment zijn we in overleg met de webmaster om te organiseren dat de website als een statisch archief inzichtelijk blijft op de websites van alle betrokkenen. Bestuurszorg NPV nr december

8 Website Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Elise van Hoek-Burgerhart Regelmatig laten lokale NPV-ers weten betrokken te zijn bij de totstandkoming van het Centrum voor Jeugd en Gezin en de bijbehorende website. Omdat we niet weten of dit bij alle lokale afdelingen in het vizier is, doen we u hier enkele suggesties aan de hand. Bekijk de website eens en kijk - of de NPV genoemd wordt/er een link naar de NPV is. Ook de NPV informeert bij vragen over prenataal onderzoek, vaccinatie en past daarom op een website van het CJG. - of er verwezen wordt naar christelijke hulpinstanties (bijvoorbeeld Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn voor christelijke jeugdzorg (SGJ), de Driehoek (christelijke hulpverlening), Eleos). - of de informatie die over prenataal onderzoek wordt gegeven, identiek is aan de informatie van het RIVM. Regelmatig komt het voor dat er eigen teksten worden gekozen, die beslist niet neutraal zijn. Hebt u vragen of signaleert u dingen waar u niet uitkomt, neem gerust contact op via of telefonisch. Bestuurszorg NPV nr december

9 Individuele belangenbehartiging manager: coördinator NPV-Consultatiepunt: beleidsmedewerker IBB: Astrid Bokhorst Ali van Dijk Henrieke de Glint-Esselink Uitbreiding bereikbaarheid spreekuren Individuele belangenbehartiging (IBB) Astrid Bokhorst Vanaf 1 januari 2012 wordt de bereikbaarheid van de afdeling Individuele belangenbehartiging fors uitgebreid. Tot nu toe waren er twee spreekuren per week, namelijk op maandag- en donderdagmiddag. Begin 2012 willen we dit uitbreiden naar een bereikbaarheid tijdens kantooruren. Steeds meer mensen weten de weg naar de afdeling te vinden. Op dit moment (begin november) zitten we al ruim boven het aantal bellers van afgelopen jaar (425 tegenover 361 in heel 2010) Met het uitbreiden van de bereikbaarheid willen we de mensen met vragen over ziekte en gezondheid nog beter van dienst zijn. Actie NPV-Levenswensverklaring Astrid Bokhorst De NPV-Levenswensverklaring is tien jaar geleden vernieuwd en bestaat dus in zijn huidige vorm tien jaar. Een goede gelegenheid om de NPV-Levenswensverklaring weer eens onder de aandacht te brengen van de leden. In het decembernummer van ZORG voegen we een speciale actiefolder toe. Iedere 10 e aanvrager van de verklaring krijgt hem gratis. Heeft u zelf al een Levenswensverklaring? Dan kunt u de folder benutten om iemand in uw omgeving verder te helpen. De gewone brochures en flyers van de NPV- Levenswensverklaring zijn in ruime mate beschikbaar en af te roepen via het online informatie- en bestelsysteem. Bestuurszorg NPV nr december

10 Helpt u mee om ook op deze manier bekendheid te geven aan de verklaring? Levensboeken Astrid Bokhorst In de achterliggende weken hebben we de pilot werken met Levensboeken geëvalueerd. Er zijn zeker goede aanknopingspunten om met het project verder te gaan. Bijvoorbeeld omdat er steeds meer stemmen opgaan om mensen van 70 jaar en ouder te helpen hun leven te beëindigen. Wij helpen mensen liever met leven! Zie ook de informatie op pagina 6, onder het kopje Voltooid Leven. Het maken van een Levensboek voor iemand drukt uit dat hij of zij van waarde is. U investeert tijd en aandacht en er blijft een kostbaar document over. Dit Levensboek speelt vaak weer een rol in de relaties van de oudere. Sommige boeken worden verschillende keren nabesteld voor kinderen of kennissen. Op dit moment zijn we binnen het landelijk bureau in gesprek over de benodigde capaciteit willen we hiermee verder gaan. Als we u als afdeling willen stimuleren om er mee aan de slag te gaan, dan is het ook belangrijk dat we u goed materiaal bieden. Wanneer daar meer duidelijkheid over is, hoop ik het u zo spoedig mogelijk te melden. Op weg gaan met mensen rondom hun levensverhaal is kostbaar, maar niet vrijblijvend. Het vraagt dus om een goede doordenking en voorbereiding. Bestuurszorg NPV nr december

11 NPV-Thuishulp manager: beleidsmedewerker: Anne-Marie Goudriaan-Molenaar Arianne Diepeveen-Baas Vertrek Barbara Keijman-Heuvelman Per 1 januari 2012 heb ik mijn (vrijwillige) werkzaamheden bij de NPV opgezegd. Ik wil graag alle vrijwilligers van NPV-afdelingen en Kerkelijke Thuishulpprojecten, bedanken voor het prettige contact. Mijn wens is dat het (vele) werk wat jullie doen, gezegend mag zijn en worden! Het is te prijzen dat jullie, naast jullie dagelijkse werkzaamheden, dienend bezig zijn voor je naaste! Hartelijke groet, Barbara Keijman-Heuvelman, medewerkster NPV-Thuishulp Afscheid Anne-Marie Goudriaan-Molenaar Per 1 januari 2012 hoop ik als manager van de NPV-Thuishulp te stoppen. Ik kijk met dankbaarheid terug op de afgelopen jaren dat ik werkzaam was bij de NPV. De NPV-Thuishulp draag ik in mijn hart. Ik heb hier bijzondere mensen kunnen ontmoeten en mooie dingen gezien in de zorg voor anderen. Zowel de Kerkelijke Thuishulpprojecten alsmede de afdelingen NPV-Thuishulp heb ik ervaren als het goud binnen de NPV. De afgelopen maanden gaven mij een voortschrijdend inzicht dat ik niet de juiste persoon op de juiste plek ben, binnen de organisatie. Bestuurszorg NPV nr december

12 Heel hartelijk dank voor de collegialiteit en alle mooie momenten die we met elkaar hebben beleefd. Jullie betrokkenheid was erg groot en is erg gewaardeerd. De visie en missie van de NPV is het waard om er handen en voeten aan te geven en binnen de Thuishulp wordt dit op een zeer praktische wijze gedaan. Dat is fantastisch! Gods zegen toegewenst op uw mooie werk voor nu en de toekomst! Anne-Marie Goudriaan-Molenaar Vacatures R. Seldenrijk Bij het landelijk bureau wordt nagedacht op welke wijze we - al dan niet tijdelijk - invulling gaan geven aan de hierboven genoemde vacatures. Verdiepingscursus coördinatoren Anne-Marie Goudriaan-Molenaar De Verdiepingscursus bestaat uit twee dagdelen en vond plaats op vier verschillende plaatsen in Nederland, namelijk: Veenendaal, Ridderkerk, Werkendam en Zeeland. Door de grote opkomst en het enthousiasme in de eerste drie plaatsen hebben we op het laatst nog een cursus aangeboden in Zeeland. Ongeveer 150 coördinatoren zijn toegerust. De avonden waren met name waardevol omdat er veel kennis en kunde in de groepen zelf lag. Het waren goede ontmoetingen waarin het leren vanuit de diverse praktijksituaties het uitgangspunt was. Bestuurszorg NPV nr december

13 Toerusting diaconaat in mantelzorgondersteuning Anne-Marie Goudriaan-Molenaar Door Stichting Rijn en Lekstreek werd - in samenwerking met de NPV - aan diakenen een cursus gegeven over mantelzorg. Er was een goede opkomst. Op de derde avond was een mantelzorger uitgenodigd die vanuit de eigen praktijkervaring vertelde waar zij in het dagelijks leven tegenaan loopt. Ook kwam naar voren op welke manier het diaconaat de mantelzorger kon herkennen. De diakenen uit diverse gemeenten kregen handvatten om de mantelzorger te herkennen en toe te rusten tot hun taak als mantelzorger. Een impressie Bestuurszorg NPV nr december

14 Mantelzorglijn Anne-Marie Goudriaan-Molenaar De telefoonlijn voor mantelzorgers is nu twee en een half jaar actief. Wat ooit begon als een initiatief van Agathos Thuiszorg/Curadomi en de NPV geeft nu aan diverse mantelzorgers ondersteuning en toerusting. Jaarlijks worden er zo n 150 telefoontjes beantwoord door onze mantelzorgvrijwilligers. De mantelzorgvrijwilligers rusten de mantelzorgers toe, bieden een luisterend oor en geven praktische tips en adviezen. Eerste dag voor de christelijke mantelzorger Arianne Diepeveen-Baas Voor het eerst in de geschiedenis was er op zaterdag 12 november 2011 een dag voor de christelijke mantelzorger in Rotterdam. Agathos Thuiszorg. Curadomi en zorggroep Rijnmond organiseerden in de week van de landelijke dag voor de mantelzorg een dag voor de christelijke mantelzorger. Deze dag stond in het teken van zorgen voor een ander. Het gevarieerde programma bevatte onder andere een lezing van de heer G. ten Brinke, directeur van Curadomi. In deze lezing stond hij stil bij voorbeelden van zorgen voor elkaar in de Bijbel. Tevens had hij tien stellingen waarin hij stilstond bij de extra waarde die het christelijk geloof geeft in het zorgen voor de naaste. Mevrouw J. Gerkema-Mudde hield een lezing over: mantelzorg, maak ruimte voor jezelf en gebruikte daarbij het voorbeeld van een ladekastje. De workshops bestonden uit: - Zorgen voor anderen, omgaan met eigen gedachten en gevoelens, door mevrouw G. Ham-Willemsen. - Dementie en mantelzorg, omgaan met beperkingen en mogelijkheden van een dementerende, door mevrouw L. de Jong. - Omgaan met professionals een kans in het ontzorgen, door mevrouw J. Niessen. Bestuurszorg NPV nr december

15 Boekpresentatie Tevens werd op deze dag het nieuwe boek gepresenteerd: Zorgen voor anderen. Hoe mantelzorgers in balans blijven. Dr. R. Seldenrijk verzorgde de inleiding voor dit boek en nam ook het eerste exemplaar in ontvangst. In het boek staan bijdragen van onder andere drs. C. Roest en drs. N.C. van der Voet. Tijdens de pauze was er gelegenheid de schrijvers te ontmoeten. Dit boek wordt uitgegeven door Boekencentrum Uitgevers. Het is een initiatief van Agathos Thuiszorg, Curadomi en Zorggroep Rijnmond en is voor 14,90 te koop in de boekhandel. ISBN Boek Zorgen voor anderen Anne-Marie Goudriaan-Molenaar Over de eindredacteur Drs. Gerrie Ham-Willemsen is orthopedagoog, coach en cognitief gedragstherapeut. Ze heeft een eigen praktijk voor therapie, training & coaching ( en houdt in het hele land lezingen voor mantelzorgers. NPV en Zorgen voor anderen Zorgen voor een ander is misschien wel het mooiste wat er is. Voor mantelzorgers is zorgen een roeping geworden, een plicht. Hoe houdt u dat op een goede manier vol? Zorgen voor een ander bij wie u persoonlijk betrokken bent, is een mooie taak. Je kunt naar de ander luisteren, er voor hem zijn en praktische zorg verlenen in moeilijke tijden. Maar ook al zijn mantelzorgers nog zo vol goede moed begonnen, soms kan de zorg te intensief zijn en wordt het een zware last. In dit boek houden de auteurs de verschillende kanten van de mantelzorg tegen het licht. Ze laten zien hoe u met passie mantelzorg biedt door de ander in zijn waarde te laten en uw eigen gevoelens serieus te nemen. Een praktisch boek dat inzicht geeft in kansen en valkuilen voor mantelzorgers, en veel adviezen aanreikt. Het boek is ook te bestellen bij het landelijk bureau. Bestuurszorg NPV nr december

16 Verenigingszaken manager: Piet van Steenselen Algemene Ledenvergadering NPV 2012 Piet van Steenselen De Algemene Ledenvergadering (ALV) is volgend jaar gepland op D.V. dinsdag 22 mei 2012 en zal worden gehouden in AC Restaurant De Meern. Het onderwerp voor het thematisch deel is Zorg, goed voor elkaar?! Het idee is om dit onderwerp vanuit een praktische insteek inhoud te geven en afdelingen aan het woord te laten. Noteert u alvast de datum in uw agenda! NPV-regiobijeenkomsten 2012 Piet van Steenselen In 2012 worden opnieuw NPV-regiobijeenkomsten georganiseerd. Binnenkort worden de data, locaties en workshops vastgesteld. Waar mogelijk en gewenst combineren wij de bijeenkomsten met de jaarvergadering van de kringen. Dit betekent dat niet alle bijeenkomsten in januari of februari 2012 zullen plaatsvinden. Graag ontmoeten wij weer zoveel mogelijk bestuurders van kringen en afdelingen om de relatie en betrokkenheid tussen de vereniging in het land en het landelijk bureau te versterken. Alle bestuursleden ontvangen een persoonlijke uitnodiging. Overdracht nieuwe bestuursleden, welkomstpakket Piet van Steenselen Het welkomstpakket voor nieuwe bestuursleden is binnenkort gereed. Dat schreven we geruime tijd geleden. Echter door verschillende vacatures en de afwezigheid van sommige collega s in verband met zwangerschap is het één en ander fors vertraagd. Nu is het bijna zover. Het plan is om vanaf 2012 met een welkomstpakket te starten. Zo kunnen we de Bestuurszorg NPV nr december

17 overdracht van informatie op regionaal of lokaal niveau ondersteunen. Nieuwe bestuurders, mits aan het landelijk bureau doorgegeven (via: vanaf 1 januari 2012), ontvangen een informatiepakket met noodzakelijke en nuttige informatie over de NPV. PGO Support Piet van Steenselen PGO Support organiseert regelmatig interessante cursussen en themabijeenkomsten. Kijkt u eens op de website Op deze website kunt u ook uw bestuursvacatures plaatsen op het prikbord. Daarnaast kunt u gebruikmaken van informatie en advies om uw bestuurswerk te ondersteunen. Vrijwillige tekstschrijvers Piet van Steenselen Circa vijftien medewerkers en vrijwilligers hebben de NPV-schrijftraining voor vraaggericht schrijven in drie dagdelen bij het landelijk bureau gevolgd. Zij zullen regelmatig een bijdrage gaan leveren door het schrijven van artikelen voor ZORG, Bestuurszorg, de website en lokale media. Fijn dat de capaciteit hiermee aanzienlijk is uitgebreid. Fondsenwerving Piet van Steenselen Van begin november tot en met medio december 2011 wordt er door de NPV onder de leden een telemarketingactie gehouden. Waarom wordt er een telemarketingactie gehouden? - Het kabinet gaat forse bezuinigingen doorvoeren. Ook de NPV verliest in de komende jaren haar subsidie. Die wordt teruggedraaid in 2012 met 20%, in 2013 met 50% en in 2014 met 100%. - De nood in de samenleving neemt toe. Vooral in de Thuishulp komen we steeds vaker schrijnende situaties tegen. Er wordt van een vrijwilliger steeds meer gevraagd. Bestuurszorg NPV nr december

18 De NPV wil in staat blijven het toegenomen werk te blijven doen en zelfs nog meer, bijvoorbeeld meer ondersteuning voor mantelzorgers. Maar ook in de voorlichting rond vragen over gezondheid en ziekte. Voor extra activiteiten is ook extra geld nodig. Vandaar dat we de vrijmoedigheid nemen om leden persoonlijk te vragen om ons, naast hun lidmaatschap/contributie, te willen helpen met structurele en mogelijk hogere giften. Ook wordt gevraagd de contributie en/of gift per automatische incasso te betalen. Veel mensen, ook NPV-leden, hebben zich geregistreerd in het bel-me-niet-register? Mag de NPV hen wel benaderen? Alle leden hebben een geefrelatie met de NPV. Daarom hoeft geen gebruik te worden gemaakt van het bel-me-niet-register en mogen zij voor deze telemarketingactie worden benaderd. Mag er telefonisch wel een machtiging worden afgegeven? Een vereniging zoals de NPV waarvan u al lid bent, mag u bellen en u telefonisch vragen om een machtiging voor een automatische incasso. De NPV is verplicht deze telefonisch afgegeven machtiging schriftelijk te bevestigen, met vermelding van de terugboekingstermijn en de datum van afschrijving. Op een schriftelijke bevestiging hoeft u geen handtekening te zetten. Heeft u nog andere vragen over de telemarketingactie, neem dan contact op met Piet van Steenselen. NPV-ledenwerfactie Piet van Steenselen De NPV-afdeling Midden-Betuwe is een ledenwerfactie gestart voor het werven van vooral jongeren voor Way of Life. Tijdens hun jaarvergadering op 14 november 2011 konden leden hun kind, kleinkind, buurjongen, buurmeisje of andere jongere aanmelden voor Way of Life. De ledenwervers kregen voor dat nieuwe lid een leuke attentie. De avond werd bezocht door 250 leden en belangstellenden en 31 nieuwe leden werden aangemeld! De komende tijd wordt een digitale actie in gang gezet met behulp van een door de afdeling ontwikkelde Facebookpagina. Als deze pilot goede resultaten geeft, kan deze ledenwerfmogelijkheid ook voor andere afdelingen worden ingezet. Bestuurszorg NPV nr december

19 Digitale ondersteuning vereniging Piet van Steenselen Een proefprogramma om het relatiebeheersysteem via de website te ontsluiten, werkt naar behoren. Door middel van dit programma kunnen bestuurders mutaties van leden en relaties uitvoeren, en coördinatoren van de NPV-Thuishulp hebben de mogelijkheid om mutaties van hun vrijwilligers te verwerken. Al heeft de technische uitwerking langer op zich laten wachten dan gewenst. Aan een definitief prototype wordt nu gewerkt. Ook is een eerste aanzet gegeven tot het digitaliseren van de rapportages van de jaarverslagen van de afdelingen NPV-Thuishulp. Mogelijkheden voor een (plannings)programma ter ondersteuning van de coördinatoren in de praktijk zijn onderzocht. Er wordt nu gewerkt aan het maken van een versie die gepresenteerd kan worden aan de vereniging in het land. Daarna worden de bestuursleden van afdelingen, portefeuillehouders Thuishulp en coördinatoren die zich hebben opgegeven, uitgenodigd om van gedachten te wisselen of de gepresenteerde versie voldoet aan de verwachtingen en of er nog andere behoeften zijn. Aan de hand van de inbreng willen we de ondersteuningsmogelijkheden verder ontwikkelen. Model afdelingsstatuten Piet van Steenselen Het NPV-bestuur heeft eind oktober 2011 een definitief model afdelingsstatuten NPV vastgesteld. Veel verbetersuggesties van kringen en afdelingen zijn in het vastgestelde model meegenomen. Het NPV-bestuur is de bestuurders zeer erkentelijk voor het meedenken en de geleverde inbreng. Het resultaat is daardoor nog beter geworden. Samen met het model ontvangt u te zijner tijd een heldere procedure hoe u de statutenwijziging lokaal kunt realiseren. Hierover zijn we in gesprek met onze notaris. Nieuws uit het land Piet van Steenselen De afgelopen maanden zijn er weer tientallen jaarvergaderingen en thema-avonden door de kringen en afdelingen georganiseerd. Verschillende afdelingen combineerden dat met hun 25-jarig jubileum. Door veel kringen en afdelingen worden we hiervan op de hoogte gesteld. Dat stellen we zeer op prijs. Enkele bijzondere activiteiten noemen we hieronder. Bestuurszorg NPV nr december

20 Zomerparkdag/jubileum Begin september 2011 bestond NPV-afdeling Hendrik-Ido-Ambacht 25 jaar. De afdeling heeft aan het jubileum op de Zomerparkdag op 10 september 2011 bijzonder aandacht geschonken onder meer via een fotokaart met daarop vijf unieke locaties in Hendrik-Ido- Ambacht en achterop gegevens omtrent het 25-jarig bestaan. De Zomerparkdag wordt jaarlijks georganiseerd door de gemeente in het kader van vrijwilligerswerk. Vrijwilligersorganisaties kunnen zich op deze dag presenteren aan de inwoners. De afdeling heeft elk jaar een stand op de Zomerparkdag. Zie de foto hieronder. In de plaatselijke weekkrant De Kombinatie is een artikel geplaatst. De afdeling heeft een leuke actie aan het jubileum verbonden: In het kader van het 25-jarig bestaan biedt de NPV 25 mantelzorgers die dat willen een middag extra hulp. Men behoeft voor dit cadeautje geen lid te zijn van de NPV, wel als mantelzorger bekend zijn bij MEE. Aanmelden kan bij de stand van de NPV op de Zomerparkdag. Een leuke actie! De NPV met een stand op de Zomerparkdag Onderscheiding NPV-afdeling Urk heeft met financiële ondersteuning van de gemeente en de kerken een nieuwsbrief ontwikkeld die huis-aan-huis bij adressen is bezorgd. De jaarvergadering op 27 september 2011 had als onderwerp Gewichtige zaken (wat heeft gewicht met gezondheid te maken). De spreker was de heer G. Jonkheer, huisarts op Urk. Tijdens de vergadering is door de burgemeester een Koninklijke onderscheiding uitgereikt aan de totaal verraste voorzitter Piet van den Heuvel. Hij is, onder andere voor zijn bijzondere inzet voor de NPV, benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Bestuurszorg NPV nr december

21 Burgermeester Kroon spelt de versierselen op Nieuwe lay-out NPV-kring Zwolle-Flevoland onderhoudt contacten met de afdelingen binnen de kring via hun nieuwsbrief de Kringbazuin. Jaargang 8, nummer 10 van september 2011 heeft, dankzij de inzet en mogelijkheden van de portefeuillehouder Voorlichting & PR, een nieuwe en professionele uitstraling gekregen. De nieuwsbrief bevat informatie over de gehouden jaarvergadering op 11 april 2011, tips om een jaarvergadering in te vullen, informatie over bezuinigingen in de zorg en nieuws van afdelingen. Goed om op deze wijze contact te hebben met de afdelingen en andersom en elkaar zo onderling te versterken. Ledenavond Brabant Op 3 oktober 2011 kwamen circa 40 leden en belangstellenden uit de regio West-Brabant naar de ledenavond in Dinteloord. Mevrouw A.B.F. Hoek -van Kooten hield een lezing over Medische verrassingen in de Bijbel. Ook de mogelijke oprichting van een NPV-afdeling Dinteloord e.o. kwam aan de orde. Enkele leden en vrijwilligers hebben zich aangemeld. Samen met de kringconsulent wordt nagedacht of een werkgroep kan worden gevormd. Wmo en Mantelzorgsteunpunt NPV-afdeling Zuidplas heeft op 5 oktober 2011 een bijeenkomst georganiseerd over Wmo - nieuwe ronde, nieuwe kansen. De afdeling wilde over dit thema het gesprek aangaan met de kerken en de politiek. De sprekers waren: Jan Verbeek, wethouder Maatschappelijke Ontwikkeling, en Nel Wakker, coördinator bij Mantelzorgsteunpunt. Na de pauze is een forumdiscussie gehouden. Bestuurszorg NPV nr december

22 Sinds 1 juli 2011 werkt de afdeling samen met de gemeente Zuidplas aan een Pilot met een Mantelzorgsteunpunt. Op 1 oktober 2011 was de officiële opening van het Mantelzorgsteunpunt door de wethouder. Het doel van het steunpunt is het voorkomen van overbelasting, het vergroten van de zelfredzaamheid en het tegengaan van eenzaamheid. De coördinator valt onder verantwoordelijkheid van de afdeling en werkt twee dagdelen per week. De coördinator wordt gesubsidieerd door de gemeente. Indien het project aan de verwachtingen voldoet, zal een meer definitieve invulling aan het Steunpunt worden gegeven. Opening Mantelzorgsteunpunt Debatavond Way of Life De discussie- en debatavond die NPV-afdeling Zwolle voor de jongeren van Way of Life op 11 oktober 2011 organiseerde werd niet druk bezocht, maar werd door de aanwezigen boeiend en leerzaam gevonden. De heer Jan Teerds, GZ-psycholoog bij Stichting De Hoop, ging met de aanwezigen die in vier groepjes werden verdeeld in gesprek over het onderwerp Persoonlijkheid/identiteit. Zie ook het volgende verslag van een afdelingsbestuurder. Bestuurszorg NPV nr december

23 De spreker van deze avond zet ons aan het nadenken over: - Wat voor ons het doel is van ons leven? - Wat is onze identiteit? - Wie ben jij? - Hoe denk je dat een ander jou zou omschrijven? Als we wat geoefend hebben met deze vragen legt hij ons de persoonsontwikkeling uit aan de hand van het model van Erik Erikson over de acht levensfasen. Hij kan hier boeiend over vertellen en we hebben een fijne avond met elkaar. Ach, je identiteit blijft voor jong en oud een zoektocht. We hebben dan ook allen een mooie avond! Jan Teerds in gesprek over Persoonlijkheid / identiteit Jubileum-Zangavond Op 15 oktober 2011 organiseerde NPV-afdeling Genemuiden een Jubileum-Zangavond in de Grote Kerk. Er was veel ruimte voor samenzang met bovenstem. De muzikale bijdragen waren van Familie Ploeg op de vleugel, Katja Vinogradskaya viool, Kinderkoor De Lenteklokjes en organist Arend Booij. De heer G. van den Berg (oud directeur NPV) verzorgde de meditatie en gaf allen een boodschap mee. De afdeling schreef daarover het volgende: Bestuurszorg NPV nr december

24 Hij benadrukte dat, toen de NPV werd opgericht in 1982, het noodzaak en een Bijbelse opdracht was. Het was nodig dat de stem van de patiënt in de medische wereld op een Bijbelse wijze zou worden gehoord. Daarnaast dat er invloed op de overheid zou worden uitgeoefend om erger te voorkomen en indien nodig om zaken nog te kunnen terugdraaien bij medische beslissingen. De grondslag van de NPV is op Bijbelse onderbouwing, gaf de heer G. van den Berg aan. Elk mens mag er zijn, omdat God ieder mens heeft geschapen. Hij is een schepsel van God. Dat is de basis van het werk van de NPV. Dan mag een mens er ook zijn bij ziekte, ouderdom en in de moederschoot. De NPV staat voor Zorg voor anderen. Hoe gaan we de toekomst in? Biddend en in afhankelijkheid van God. Er zal meer zorg nodig zijn vanwege de bezuinigingen en omdat mensen ouder worden. Voor plaatselijke afdelingen ligt er een taak bij de vrijwillige Thuishulp en de opdracht om waar zorg ontbreekt of gaat ontbreken, te helpen. Het werk van de NPV is nu nog noodzakelijker dan het al was. Jongeren actief aan de slag De jongeren van NPV-afdeling Lopikerwaard zijn actief aan de slag gegaan. De afdeling heeft in het kader van jongerenwerving twee gerichte avonden georganiseerd. Het resultaat is dat zes enthousiaste jongeren zich beschikbaar hebben gesteld. Medio oktober is een oprichtingsvergadering gehouden en zijn er afspraken gemaakt over een aantal huishoudelijke zaken. De jongeren hebben ambitieuze plannen en willen onder meer de volgende activiteiten realiseren: - 2x presentatie orgaandonatie - 1x presentatie nog nader vast te stellen onderwerp - Organisatie verwendag voor 75 vrijwilligers met tig workshops in het kader van het jubileum van de afdeling - Deelname beursvloer Bestuurszorg NPV nr december

25 - Muzikaal optreden tijdens de jaarvergadering - Verspreiding nieuws - / themabrieven (bijvoorbeeld HPV) Een prima initiatief dat de afdeling een werkgroep met jongeren ondersteunt om zich actief in te zetten voor de zorg voor het leven. Ledenavond Groningen NPV-afdelingen Oost Groningen en Midden Groningen hebben de laatste jaren geen ledenvergadering en/of thema-avond gehouden. Op initiatief van NPV-kring Groningen/Drenthe is op 10 november 2011 een ledenavond voor deze afdelingen georganiseerd. De heer drs. A.J. den Hartog sprak over het thema Hoezo Voltooid leven? Dit naar aanleiding van het Burgerinitiatief Voltooid Leven dat streeft naar legalisatie van stervenshulp aan ouderen die hun leven voltooid achten. Hij ging in op vragen zoals: Hoe staat de NPV tegenover deze initiatieven? en: Hoe moet vanuit Bijbels perspectief onze houding zijn tegenover deze ontwikkelingen? Fijn dat het kringbestuur op deze wijze wat voor de leden in deze afdelingen betekent en zij, op deze wijze, elkaar weer eens konden ontmoeten. Steunbetuigingen verwerven NPV-afdeling Dantumadeel heeft de afgelopen periode een actie gehouden om steunbetuigingen te verwerven in het kader van de campagne Mijn leven maak ik zelf niet uit. Deze actie leverde 288 steunbetuigingen op! Goed dat de afdeling zo praktisch met dit actuele thema aan de slag is gegaan. Nooit meer wakker worden en dan? De werkgroep jongerenavond van NPV-afdeling Leerdam heeft op 12 november 2011 weer een thema-avond georganiseerd voor jongeren van 16 tot 25 jaar. Het thema is door de jongeren zelf aangedragen. Dr. A.A. Teeuw, arts en voorzitter NPV-bestuur, sprak over: De dokter zegt: Hij zal nooit meer wakker worden en dan? Alle jongeren ontvingen een uitnodigingskaart op naam. De avond werd door tientallen jongeren bezocht. Belang ervaringen rondom Wmo uitwisselen Op 15 november 2011 vond een thema-avond plaats georganiseerd door NPV-kring Arnhem-Nijmegen. De heer Jan van Keulen, voorzitter afdeling Ridderkerk en lid Wmoadviesraad, sprak over Ervaringen en vragen rondom de Wmo. Verschillende afdelingen binnen de kring waren aanwezig en wisselden van gedachten over vragen zoals: Kun je als NPV-er in een Wmo-raad wel echt invloed uitoefenen?, of: Hoe houdt de gemeente rekening met de keuzevrijheid van de burger?. De avond werd als zeer informatief ervaren. Bestuurszorg NPV nr december

26 Het belang om ervaringen te delen en gebruik te maken van ervaringsdeskundigen binnen NPV-verband werd onderkend. De kring wil hierin graag faciliteren. Nogmaals ANBI Arjaan van Rooijen Een NPV-afdeling probeerde via de handleiding - die op ons intranet is geplaatst - een ANBI-beschikking aan te vragen. Daarbij kwam aan het licht dat sinds december 2010 de toewijzing van een fiscaalnummer is aangepast. Vanaf nu wordt gebruik gemaakt van het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN). Dit nummer is toegewezen door de Kamer van Koophandel en aldaar opvraagbaar. Inmiddels is de procedure aangepast en u kunt die inzien op ons intranet. NPV-sprekerslijst Corina Malestein-van den Heuvel NPV-sprekerslijst is vernieuwd! De sprekerslijst is gereed en voor u beschikbaar! De secretariaten van de afdelingen hebben hierover op 14 oktober 2011 via de mail bericht ontvangen. De vernieuwde sprekerslijst is een hele verbetering, omdat nu ook alle adressen en andere gegevens van de sprekers ter beschikking zijn gesteld. Wanneer u voor uw afdeling of kring op zoek bent naar een spreker of een onderwerp, raadpleeg dan de NPV-sprekerslijst! Waar vind ik de NPV-sprekerslijst? De vernieuwde sprekerslijst is in verschillende versies op het intranet van de NPV geplaatst. Zo kunt u bijvoorbeeld in Word- of Excelbestanden zoeken en op naam van sprekers of op onderwerp. De gegevens zijn hetzelfde, alleen de manier van zoeken is verschillend. Zo hopen wij in ieders behoefte te hebben voorzien. Wij hebben het liefst dat de afdelingen en kringen de informatie via het intranet opzoeken. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan is er een schriftelijke versie beschikbaar, die op aanvraag wordt toegestuurd. Toestemming De sprekers hebben wij voor een groot deel doorgekregen van afdelingen. De sprekers zijn allemaal schriftelijk benaderd. Een sprekerslijst mag nooit aan anderen worden verstrekt! Deze is alleen voor intern gebruik (binnen de NPV) beschikbaar. Dit heeft te maken met de Bestuurszorg NPV nr december

27 schriftelijke toestemming die sprekers hebben gegeven voor vermelding van hun gegevens op de NPV-sprekerslijst en met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Aanvullende informatie leest u in de Handleiding op het intranet van de NPV. Ik hoop u met deze informatie van dienst te zijn geweest voor het organiseren van bijeenkomsten voor uw afdeling of kring! Veel succes! Bestuurszorg NPV nr december

28 Algemeen 30 jaar NPV, help mee! Tineke van der Zwaag In 2012 hoopt de NPV 30 jaar te bestaan. We willen volgend jaar een aantal jubileumactiviteiten organiseren om dit te vieren. Vindt u het leuk om mee te denken in een activiteitencommissie of mee te helpen met het organiseren van deze activiteiten? Stuur dan een naar of bel naar (0318) en vraagt u dan naar Tineke van der Zwaag. Gesproken versie van ZORG Nellie van Oort Graag herinner ik u aan de mogelijkheid om een gesproken versie van het ZORG aan te vragen bij de NPV. We hopen dat het aantal groeit! Wilt u ons hierbij helpen? Wanneer u mensen kent die een cd op prijs stellen, omdat ze slechtziend zijn, informeer hen dan over deze nieuwe mogelijkheid. Voor informatie of aanmelding kunt u met mij contact opnemen. Ik ben te bereiken via (0318) of per Bestuurszorg NPV nr december

Inhoudsopgave Van de directie... 2

Inhoudsopgave Van de directie... 2 Zorg voor het leven Inhoudsopgave Van de directie... 2 Collectieve belangenbehartiging... 4 Voltooid Leven... 4 Kennis over zelfgekozen levenseinde onder Nederlanders onvoldoende... 5 Europese notitie

Nadere informatie

Uitnodiging thema-avond maandag 5 oktober 2015 Oog voor jongeren SAMEN SPRAAK. Afdeling Zuidplas NIEUWS UIT ZUIDPLAS.

Uitnodiging thema-avond maandag 5 oktober 2015 Oog voor jongeren SAMEN SPRAAK. Afdeling Zuidplas NIEUWS UIT ZUIDPLAS. Uitnodiging thema-avond maandag 5 oktober 2015 Oog voor jongeren SAMEN SPRAAK NIEUWS UIT ZUIDPLAS September 2015 Afdeling Zuidplas Zeven redenen om lid te worden van NPV-Zuidplas Nog geen lid van de NPV?

Nadere informatie

NPV-afdeling Bommelerwaard. beleidsplan 2014

NPV-afdeling Bommelerwaard. beleidsplan 2014 NPV-afdeling Bommelerwaard beleidsplan 2014 Ten geleide De Nederlandse Patiënten Vereniging (NPV) is de enige algemeen-christelijke vereniging in Nederland die zich vanuit patiëntenperspectief bezighoudt

Nadere informatie

Van de directie... 2. Individuele belangenbehartiging... 5 Levensboeken... 5 Afscheid en werving medewerkers NPV-Consultatiepunt...

Van de directie... 2. Individuele belangenbehartiging... 5 Levensboeken... 5 Afscheid en werving medewerkers NPV-Consultatiepunt... Zorg voor het leven Inhoudsopgave Van de directie... 2 Collectieve belangenbehartiging... 3 Naar een duurzame gezondheidszorg... 3 Abortusbrief minister... 3 Rondetafelgesprek Voltooid Leven... 4 Eicellen

Nadere informatie

Cursussen en Themabesprekingen

Cursussen en Themabesprekingen Cursussen en Themabesprekingen voor NPV-Thuishulpafdelingen en voor Kerkelijke Thuishulpprojecten Cursussen en Themabesprekingen Cursussen en Themabesprekingen NPV-Thuishulp De NPV-Thuishulp richt zich

Nadere informatie

Nieuwsbrief 6, maart 2011

Nieuwsbrief 6, maart 2011 Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Nieuwsbrief 6, maart 2011 Steeds beter op de kaart Na de presentatie van de glossy in september is er weer genoeg gebeurd. In de gemeente Lopik is in

Nadere informatie

Voorwoord. Namens het bestuur, E. Kuijt, voorzitter.

Voorwoord. Namens het bestuur, E. Kuijt, voorzitter. Jaarverslag 2011 Voorwoord Het bestuur van de NPV afdeling Woudrichem wil zich door middel van dit jaarverslag verantwoorden over de activiteiten binnen de afdeling. Met Gods hulp kon weer een aantal personen

Nadere informatie

Gemeente Sittard-Geleen laat zien waar goede zorg om draait. maart 2017

Gemeente Sittard-Geleen laat zien waar goede zorg om draait. maart 2017 Gemeente Sittard-Geleen laat zien waar e zorg om draait maart 2017 In deze rapportage van Mijnkwaliteitvanleven.nl leest u de resultaten van dit landelijke initiatief, specifiek gericht op de gemeente

Nadere informatie

Mantelzorg & mantelzorgondersteuning

Mantelzorg & mantelzorgondersteuning Welzijn Ouderen Thuisadministratie Mantelzorg & mantelzorgondersteuning Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Zorgt u voor een naaste

Nadere informatie

Zorgen voor anderen. Kees Roest, Nico van der Voet e.a. Hoe mantelzorgers in balans blijven. Samengesteld door Gerrie Ham-Willemsen

Zorgen voor anderen. Kees Roest, Nico van der Voet e.a. Hoe mantelzorgers in balans blijven. Samengesteld door Gerrie Ham-Willemsen Zorgen voor anderen Kees Roest, Nico van der Voet e.a. Zorgen voor anderen Hoe mantelzorgers in balans blijven Samengesteld door Gerrie Ham-Willemsen Uitgeverij Boekencentrum, Zoetermeer www.uitgeverijboekencentrum.nl

Nadere informatie

vrijwilligerszorg midden-limburg Groene Kruis Vrijwilligerszorg Er kijkt iemand naar u uit!

vrijwilligerszorg midden-limburg Groene Kruis Vrijwilligerszorg Er kijkt iemand naar u uit! Groene Kruis Vrijwilligerszorg Er kijkt iemand naar u uit! vrijwilligerszorg midden-limburg Vrijwilligerszorg Er kijkt iemand naar u uit! Heeft u of een van uw naasten een verstandelijke en/of lichamelijke

Nadere informatie

Appeltje van Oranje 17 januari 2014. MeeleefGezin: Samen meer! Voor 0 t/m 4 jarigen

Appeltje van Oranje 17 januari 2014. MeeleefGezin: Samen meer! Voor 0 t/m 4 jarigen Appeltje van Oranje 17 januari 2014 MeeleefGezin: Samen meer! Voor 0 t/m 4 jarigen Achtergrond / aanleiding van het inibabef GGz prakbjk en onderzoek (P.van der Ende, 2011-2013): Kind groeit liefst op

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT HOUTEN 1.2 KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT HOUTEN 1.2 KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT HOUTEN 1.2 KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT 2. TERUGBLIK OP HET JAAR 2014 2.1 INTERNE BESTUURLIJKE ORGANISATIE 2.1.1 BESTUUR 2.1.2 COORDINATIE 2.2

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 3, september 2013. Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen

Nieuwsbrief nr. 3, september 2013. Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen Nieuwsbrief nr. 3, september 2013 Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen Amstelveen, donderdagochtend 29 augustus om 7.45 uur s ochtends op het plein voor het raadhuis. Een vriendelijk

Nadere informatie

Diaconaal Steunpunt. Per 1 januari is Derk Jan Poel met veel enthousiasme begonnen als opvolger van Dirk-Albert Prins.

Diaconaal Steunpunt. Per 1 januari is Derk Jan Poel met veel enthousiasme begonnen als opvolger van Dirk-Albert Prins. Rapportage werkzaamheden periode: September 2008 September 2009 Samenvatting Het Diaconaal Steunpunt (DS) zet zich in om het diaconaat van de GKv te stimuleren via het ondersteunen van de diaken. Met afgelopen

Nadere informatie

Mensen weten wat mantelzorg is. Mensen weten wat mantelzorg waard is. Mensen weten wat mantelzorgers nodig hebben.

Mensen weten wat mantelzorg is. Mensen weten wat mantelzorg waard is. Mensen weten wat mantelzorgers nodig hebben. Jaarrapportage 2013 Missie Het Platform wil bijdragen aan een samenleving waar mantelzorg een eigen, unieke vorm van zorg is die naast professionele en vrijwillige zorg een volwaardige plek inneemt in

Nadere informatie

Gemeente Hoogeveen laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2017

Gemeente Hoogeveen laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2017 Gemeente Hoogeveen laat zien waar e zorg om draait oktober 2017 In deze rapportage van Mijnkwaliteitvanleven.nl leest u de resultaten van dit landelijke initiatief, specifiek gericht op de gemeente Hoogeveen.

Nadere informatie

September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders. Oktober 2015 Woensdag 7 oktober Start kinderboekenweek

September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders. Oktober 2015 Woensdag 7 oktober Start kinderboekenweek Schoolnieuws schooljaar 2015-2016 Vrijdag 18 September 2015 September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders Donderdag 24 September Start gesprek ouders Maandag 28 September Algemene

Nadere informatie

Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg

Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg Welkom De steunpunten algemeen Stand van zaken steunpunt vrijwilligers Stand van zaken steunpunt mantelzorg Vragen Contactgegevens De steunpunten Startbijeenkomst

Nadere informatie

Scholingsaanbod najaar 2013. voor actieve vrijwilligers van ANBO

Scholingsaanbod najaar 2013. voor actieve vrijwilligers van ANBO Scholingsaanbod najaar 2013 voor actieve vrijwilligers van ANBO Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2.... 4 3. Aanbod... 5 3.1 Workshop Webmaster... 5 3.2 Workshop Beleidsbeïnvloeding Wmo... 6 3.3 Workshop

Nadere informatie

Afdeling Harderwijk-Hierden

Afdeling Harderwijk-Hierden Afdeling Harderwijk-Hierden Nieuwsbrief Januari 2014 Van de bestuurstafel Na de hernieuwde start op de ledenvergadering van september 2013 zet het bestuur zich met enthousiasme in om de afdeling Harderwijk-Hierden

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Nederlandse Patiënten Vereniging, afdeling Zeist

Jaarverslag 2014 Nederlandse Patiënten Vereniging, afdeling Zeist Jaarverslag 2014 Nederlandse Patiënten Vereniging, afdeling Zeist 30 Zeist 7 Driebergen 1 Doorn - vrijwillige terminale thuiszorg in en rond Zeist - Inhoudsopgave Voorwoord 1 De vrijwilligers... 2 1.1

Nadere informatie

PG-monitor 2011. Factsheet. Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten. support

PG-monitor 2011. Factsheet. Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten. support PG-monitor 2011 Factsheet Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten support pg-monitor 2011 Inhoudsopgave Voorwoord Voorwoord 1 1 Organisatie 2 2 Opbouw achterban 3 Organisaties van patiënten,

Nadere informatie

Gemeente Zoetermeer laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2017

Gemeente Zoetermeer laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2017 Gemeente Zoetermeer laat zien waar e zorg om draait oktober 2017 In deze rapportage van Mijnkwaliteitvanleven.nl leest u de resultaten van dit landelijke initiatief, specifiek gericht op de gemeente Zoetermeer.

Nadere informatie

Gemeente Ede laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2017

Gemeente Ede laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2017 Gemeente Ede laat zien waar e zorg om draait oktober 2017 In deze rapportage van Mijnkwaliteitvanleven.nl leest u de resultaten van dit landelijke initiatief, specifiek gericht op de gemeente Ede. Sinds

Nadere informatie

PCOB. Actief netwerk van en voor senioren. Gemeenschappelijk actief

PCOB. Actief netwerk van en voor senioren. Gemeenschappelijk actief PCOB Actief netwerk van en voor senioren Gemeenschappelijk actief PCOB: gemeenschappelijk actief! Dynamisch, betrokken, professioneel en christelijk geïnspireerd; het zijn dé kenmerken van de PCOB. We

Nadere informatie

Mantelzorg en mantelzorgondersteuning

Mantelzorg en mantelzorgondersteuning Welzijn Ouderen Thuisadministratie Mantelzorg en mantelzorgondersteuning Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Mantelzorg en mantelzorgondersteuning

Nadere informatie

Steunpunt Mantelzorg Veenendaal

Steunpunt Mantelzorg Veenendaal Steunpunt Mantelzorg Veenendaal Omdat u belangrijk bent! Omdat jij belangrijk bent! 1 Zorgt u langdurig en onbetaald voor een naaste die extra hulp nodig heeft? Zorgt u bijvoorbeeld voor een ouder, partner,

Nadere informatie

Gemeente Nijmegen laat zien waar goede zorg om draait. maart 2017

Gemeente Nijmegen laat zien waar goede zorg om draait. maart 2017 Gemeente Nijmegen laat zien waar e zorg om draait maart 2017 In deze rapportage van Mijnkwaliteitvanleven.nl leest u de resultaten van dit landelijke initiatief, specifiek gericht op de gemeente Nijmegen.

Nadere informatie

Gemeente Emmen laat zien waar goede zorg om draait. maart 2017

Gemeente Emmen laat zien waar goede zorg om draait. maart 2017 Gemeente Emmen laat zien waar e zorg om draait maart 2017 In deze rapportage van Mijnkwaliteitvanleven.nl leest u de resultaten van dit landelijke initiatief, specifiek gericht op de gemeente Emmen. Sinds

Nadere informatie

Gemeente Tilburg laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2016

Gemeente Tilburg laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2016 Gemeente Tilburg laat zien waar e zorg om draait oktober 2016 In deze rapportage van Mijnkwaliteitvanleven.nl leest u de resultaten van dit landelijke initiatief, specifiek gericht op de gemeente Tilburg.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding

Inhoudsopgave. Inleiding Handboek Inhoudsopgave Inleiding... 1 Thema... 2 1. Aan de slag... 3 2. Waar beginnen?... 4 2.1 WANNEER?... 4 2.2 AANMELDEN ALS ORGANISATOR... 5 2.3 SAMENSTELLEN VAN EEN TEAM... 5 2.4 WAARVOOR MOETEN WE

Nadere informatie

Gemeente Leeuwarden laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2016

Gemeente Leeuwarden laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2016 Gemeente Leeuwarden laat zien waar e zorg om draait oktober 2016 In deze rapportage van Mijnkwaliteitvanleven.nl leest u de resultaten van dit landelijke initiatief, specifiek gericht op de gemeente Leeuwarden.

Nadere informatie

Kaart 6: Ondersteuning mantelzorg Achtergrondinformatie voor patiënten en gemeenten. Informatie voor patiënten

Kaart 6: Ondersteuning mantelzorg Achtergrondinformatie voor patiënten en gemeenten. Informatie voor patiënten Kaart 6: Ondersteuning mantelzorg Achtergrondinformatie voor patiënten en gemeenten Informatie voor patiënten Speciale aandacht van gemeenten voor mantelzorg Met de Wmo heeft de gemeente een speciale verantwoordelijkheid

Nadere informatie

nieuwsbrief We zullen doorgaan Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Maart 2012

nieuwsbrief We zullen doorgaan Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Maart 2012 Maart 2012 We zullen doorgaan In deze nieuwsbrief een nieuw gezicht: Diana Davelaar. Diana is de opvolger van Patrick Veenendaal. Patrick moest om gezondheidsredenen stoppen. Diana heeft in oktober het

Nadere informatie

Gemeente Groningen laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2016

Gemeente Groningen laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2016 Gemeente Groningen laat zien waar e zorg om draait oktober 2016 In deze rapportage van Mijnkwaliteitvanleven.nl leest u de resultaten van dit landelijke initiatief, specifiek gericht op de gemeente Groningen.

Nadere informatie

Sassenheim, september 2014. Beste jongere,

Sassenheim, september 2014. Beste jongere, Sassenheim, september 2014 Beste jongere, Als je gedoopt bent en in groep 8 of de brugklas zit, wordt je nu uitgenodigd om deel te nemen aan de volgende stap in je leven, de voorbereiding op het sacrament

Nadere informatie

NIEUWS VAN DE STEUNPUNTEN MANTELZORG

NIEUWS VAN DE STEUNPUNTEN MANTELZORG NIEUWS VAN DE STEUNPUNTEN MANTELZORG Datum: oktober 2016 Geachte heer, mevrouw, Middels deze nieuwsbrief willen wij u graag informeren over nieuws en activiteiten voor mantelzorgers. Bij sommige activiteiten

Nadere informatie

Eenzaamheid onder mantelzorgers Jolanda Elferink, Expertisecentrum Mantelzorg

Eenzaamheid onder mantelzorgers Jolanda Elferink, Expertisecentrum Mantelzorg Eenzaamheid onder mantelzorgers Jolanda Elferink, Expertisecentrum Mantelzorg 4-06-13 Inhoud - In welke mantelzorgsituaties kom je eenzaamheid tegen? - Welke drie stappen kun je zetten om eenzaamheid te

Nadere informatie

D R U P P E L S G E W I J S

D R U P P E L S G E W I J S B a s i s s c h o o l D e R e g e n b o o g s e p t e m b e r 1 5 D R U P P E L S G E W I J S 1 5 m e i 2 0 1 1 KALENDER 07-09 hoofdluiscontrole 07-09 informatieavond groep 7 08-09 informatieavond groep

Nadere informatie

Beïnvloeding Samen sta je sterker

Beïnvloeding Samen sta je sterker Beïnvloeding Samen sta je sterker Aan de slag Om uw doel te bereiken, moet u gericht aan de slag gaan. Het volgende stappenplan kan u hierbij helpen. 1. Analyseer het probleem en bepaal uw doel Als u een

Nadere informatie

Gemeente Leiden laat zien waar goede zorg om draait. november 2017

Gemeente Leiden laat zien waar goede zorg om draait. november 2017 Gemeente Leiden laat zien waar e zorg om draait november 2017 In deze rapportage van Mijnkwaliteitvanleven.nl leest u de resultaten van dit landelijke initiatief, specifiek gericht op de gemeente Leiden.

Nadere informatie

28 augustus 2015. Vreedzame school. Nieuw meubilair groep 3. Lydia

28 augustus 2015. Vreedzame school. Nieuw meubilair groep 3. Lydia 28 augustus 2015 Vreedzame school Inmiddels zitten de eerste weken er weer op en zijn alle groepen goed begonnen. U heeft in de informatiefolders van de verschillende groepen kunnen lezen dat er in de

Nadere informatie

Senioren ontmoeten elkaar. Verslag van 2 oktober 2010

Senioren ontmoeten elkaar. Verslag van 2 oktober 2010 Senioren ontmoeten elkaar Verslag van 2 oktober 2010 Meer overeenkomsten dan verschillen Dit is, in het kort, de conclusie van de lunchbijeenkomst Senioren ontmoeten elkaar 1 op 2 oktober 2010. De lunchbijeenkomst

Nadere informatie

Inhoudsopgave Van de directie... 3

Inhoudsopgave Van de directie... 3 Zorg voor het leven Inhoudsopgave Van de directie... 3 Collectieve belangenbehartiging... 4 Voltooid Leven/levenseindekliniek... 4 Beslissingen rondom het levenseinde... 5 Niet-reanimatie besluit (NR-besluit)...

Nadere informatie

<naam> <adres> <postcode en woonplaats> Amsterdam, <datum> Geachte <naam>,

<naam> <adres> <postcode en woonplaats> Amsterdam, <datum> Geachte <naam>, Amsterdam, Geachte , In samenwerking met de Radboud Universiteit voeren wij dit najaar een groot onderzoek uit onder de Nederlandse bevolking getiteld

Nadere informatie

Beleidsnotitie 2010-2015

Beleidsnotitie 2010-2015 Stichting Winstuitverlies Oosterlaan 108 8072 CA Nunspeet Opgesteld door : H.J. Koetsier Datum : September 2010 Inhoud Voorwoord/inleiding... 3 1. Strategie... 4 1.1 Kernprincipes en uitgangspunten...

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Mantelzorg Adviesraad Zwolle

Jaarverslag 2011. Mantelzorg Adviesraad Zwolle Jaarverslag 2011 Mantelzorg Adviesraad Zwolle Inhoud 1. Voorwoord 2 2. De Mantelzorg Adviesraad 2 3. PR en communicatie 3 4. Activiteiten 3 5. Advisering 3 6. Deskundigheidsbevordering 3 7. Vertegenwoordiging

Nadere informatie

Rijslag 15-21 * 2587 BB Den Haag * 070-355 84 54 * info@hetvolleleven.nl * www.hetvolleleven.nl

Rijslag 15-21 * 2587 BB Den Haag * 070-355 84 54 * info@hetvolleleven.nl * www.hetvolleleven.nl NIEUWSFLITS 31e jaargang / Nummer 11 / 9 februari 2016 Rijslag 15-21 * 2587 BB Den Haag * 070-355 84 54 * info@hetvolleleven.nl * www.hetvolleleven.nl Agenda Belangrijke data vr 19.02.2016 Margedag: alle

Nadere informatie

Stichting Seniorenplatform Gouda Jaarverslag 2013

Stichting Seniorenplatform Gouda Jaarverslag 2013 Stichting Seniorenplatform Gouda Jaarverslag 2013 Deelnemen aan de samenleving Zelfstandig blijven Aan het werk blijven Senioren doen mee Gouda 11 maart 14 Een woord vooraf 1. Stichting Seniorenplatform

Nadere informatie

Gemeente Maastricht laat zien waar goede zorg om draait. maart 2017

Gemeente Maastricht laat zien waar goede zorg om draait. maart 2017 Gemeente Maastricht laat zien waar e zorg om draait maart 2017 In deze rapportage van Mijnkwaliteitvanleven.nl leest u de resultaten van dit landelijke initiatief, specifiek gericht op de gemeente Maastricht.

Nadere informatie

Graag informeren wij u hier verder over. Kunnen wij na het lezen van de informatie op uw steun rekenen?

Graag informeren wij u hier verder over. Kunnen wij na het lezen van de informatie op uw steun rekenen? RSIN: 8206.10.033 Stop Darmkanker Nederland Stop Darmkanker Nederland is ontstaan nadat de oprichter van de stichting, Marthen Bakker, het ziekteproces van darmkanker van heel dichtbij had meegemaakt.

Nadere informatie

Kortom, informatie en advies die vindbaar, begrijpelijk en herkenbaar is. Ik zal u aangeven waarom ik dit zo belangrijk vind.

Kortom, informatie en advies die vindbaar, begrijpelijk en herkenbaar is. Ik zal u aangeven waarom ik dit zo belangrijk vind. Tekst: opening Helpdesk Welkom dames en heren, Het doet mij goed om te zien dat er zo veel mensen op deze feestelijke opening van de Helpdesk zijn afgekomen. Dat betekent dat er veel interesse voor is.

Nadere informatie

Gemeente Rotterdam laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2016

Gemeente Rotterdam laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2016 Gemeente Rotterdam laat zien waar e zorg om draait oktober 2016 In deze rapportage van Mijnkwaliteitvanleven.nl leest u de resultaten van dit landelijke initiatief, specifiek gericht op de gemeente Rotterdam.

Nadere informatie

Vrijwilligers maken het verschil. Word ook vrijwilliger bij Zorggroep Almere!

Vrijwilligers maken het verschil. Word ook vrijwilliger bij Zorggroep Almere! Vrijwilligers maken het verschil Word ook vrijwilliger bij Zorggroep Almere! Mark, Hanneke en Carola zijn drie enthousiaste vrijwilligers van Zorggroep Almere. Mark is lid van de Cliëntenraad, Hanneke

Nadere informatie

Van de directie... 3. Communicatie... 12 Bestellen van vlaggen... 12 Verkoopartikel... 13 Kleurplaten... 14

Van de directie... 3. Communicatie... 12 Bestellen van vlaggen... 12 Verkoopartikel... 13 Kleurplaten... 14 Zorg voor het leven Inhoudsopgave Van de directie... 3 Collectieve belangenbehartiging... 5 Een nieuw Kabinet... 5 Congres Geloof in Zorg... 5 Expertmeeting 20-weken echo... 6 Netwerkbijeenkomst Beraad

Nadere informatie

verslavings VRIJ LEVEN

verslavings VRIJ LEVEN IEDER MENS IS BESTEMD OM VRIJ TE ZIJN verslavings VRIJ LEVEN INFORMATIE VOOR CLIËNTEN GELOOF IN VRIJHEID WELKOM BIJ TERWILLE BEDANKT VOOR JE AANMELDING BIJ TERWILLE. GOED DAT JE DEZE STAP HEBT GEZET. OM

Nadere informatie

+9*/ Geachte ouder(s) / verzorger(s),

+9*/ Geachte ouder(s) / verzorger(s), +9*/ Geachte ouder(s) / verzorger(s), Terug in de tijd! Vandaag zijn onze leerlingen op een wel hele bijzondere manier begonnen met de projectweek Terug in de tijd!. Enkele leerkrachten gingen namelijk

Nadere informatie

Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg

Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg versie 1: werkdocument Bespreking in de bestuursvergadering d.d. 19 januari 2015 Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn

Nadere informatie

De KrimpenWijzer is er voor al uw vragen en ondersteuning op het gebied van welzijn, zorg, opvoeden en opgroeien.

De KrimpenWijzer is er voor al uw vragen en ondersteuning op het gebied van welzijn, zorg, opvoeden en opgroeien. De KrimpenWijzer is er voor al uw vragen en ondersteuning op het gebied van welzijn, zorg, opvoeden en opgroeien. Zit u niet lekker in uw vel en wilt u hier wat aan veranderen? Vindt u het moeilijk om

Nadere informatie

Identiteitsdocument Sprank

Identiteitsdocument Sprank Identiteitsdocument Sprank Christenen in hart en zorg Vanuit Gods liefde, zorgen wij voor elkaar. GOD Dit doen we samen met je familie en vrienden. Jij mag rekenen op een veilig thuis. Vragen over jouw

Nadere informatie

Gemeente Zwolle laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2016

Gemeente Zwolle laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2016 Gemeente Zwolle laat zien waar e zorg om draait oktober 2016 In deze rapportage van Mijnkwaliteitvanleven.nl leest u de resultaten van dit landelijke initiatief, specifiek gericht op de gemeente Zwolle.

Nadere informatie

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a.

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a. Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a. Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave. Gedicht 3. Voorwoord 4. Doelstelling en werkwijze van de Stichting 5. Verslag van het bestuur 6. Verslag

Nadere informatie

Gemeente Almere laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2016

Gemeente Almere laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2016 Gemeente Almere laat zien waar e zorg om draait oktober 2016 In deze rapportage van Mijnkwaliteitvanleven.nl leest u de resultaten van dit landelijke initiatief, specifiek gericht op de gemeente Almere.

Nadere informatie

Van de directie... 3. NPV-cursussen... 16 Cursussen voorjaar 2012!... 16

Van de directie... 3. NPV-cursussen... 16 Cursussen voorjaar 2012!... 16 Zorg voor het leven Inhoudsopgave Van de directie... 3 Collectieve belangenbehartiging... 4 Kabinetscrisis... 4 Reanimatieonderzoek: wat vindt u?... 5 Eén nieuwe christelijke zorgverzekeraar... 5 Even

Nadere informatie

Weekschema maken. Je gaat praten over de dingen die jij in één week doet. Deze activiteiten ga je in een schema op de computer uitwerken.

Weekschema maken. Je gaat praten over de dingen die jij in één week doet. Deze activiteiten ga je in een schema op de computer uitwerken. Weekschema maken Je gaat praten over de dingen die jij in één week doet. Deze activiteiten ga je in een schema op de computer uitwerken. Leer en oefen: Neem samen me de docent/assistent het fotoboek de

Nadere informatie

PAULUSPRAAT 1. Augustus 2016

PAULUSPRAAT 1. Augustus 2016 PAULUSPRAAT 1 Augustus 2016 Inhoudsopgave - Van de directie - Aanmelding nieuwe leerlingen - Nieuws van de ouderraad - Roald Dahl week - Kinderboekenweek - Voorleesexpres - Korting op schoolreisje - Agenda

Nadere informatie

1.0. Inleiding Vergaderingen Adviezen Overleg met de gemeente...4

1.0. Inleiding Vergaderingen Adviezen Overleg met de gemeente...4 Inhoudsopgave 1.0. Inleiding...3 2.0. Vergaderingen...4 2.1. Adviezen...4 2.2. Overleg met de gemeente...4 3.0. Ondersteuning en advisering, werkgroepen, externe contacten en achterban...4 4.0. PR en communicatie...5

Nadere informatie

Namens het team van basisschool de Bongerd wensen wij u alvast hele fijne kerstdagen en een goed en gezond 2016!

Namens het team van basisschool de Bongerd wensen wij u alvast hele fijne kerstdagen en een goed en gezond 2016! Nieuwsbrief 7 11-12-2015 Namens het team van basisschool de Bongerd wensen wij u alvast hele fijne kerstdagen en een goed en gezond 2016! Sinterklaas Op vrijdag 4 december hebben we samen met basisschool

Nadere informatie

Petrus Zet je voet maar op het water

Petrus Zet je voet maar op het water Thuisboekje Kerk-School-Gezin Themaweek 25-31 januari 2016 Petrus Zet je voet maar op het water Beste kinderen en ouders/ verzorgers, In de week van 25 tot 31 januari is er op alle christelijke scholen

Nadere informatie

Sociaal programma. aandacht voor elk lid

Sociaal programma. aandacht voor elk lid Sociaal programma aandacht voor elk lid De ZLTO is een vereniging, een club van en voor boeren en tuinders en hun families. Ooit ontstaan als een beweging van boeren die elkaar hielpen en samen activiteiten

Nadere informatie

de Menkotoren Nieuwsbrief 8 oktober 2014 nr. 4 Inhoud Pagina 1 Agenda:

de Menkotoren Nieuwsbrief 8 oktober 2014 nr. 4 Inhoud Pagina 1 Agenda: de Menkotoren Nieuwsbrief 8 oktober 2014 nr. 4 Bosuilstraat 11, 7523 BJ ENSCHEDE, 053 4368164 e mail menkotoren@skoe.nl Nieuwe datum Vormsel en ouderavond Er is een nieuwe datum voor de Vormselviering.

Nadere informatie

Juni 2015. Interview Jeannette van Capelleveen. Regiotour KNOV-Bestuur

Juni 2015. Interview Jeannette van Capelleveen. Regiotour KNOV-Bestuur Juni 2015 Interview Jeannette van Capelleveen Het Tijdschrift voor Verloskundigen is in april vernieuwd en de klinisch verloskundigen hadden de eer om in het eerste nummer een hoofdrol te spelen. In diverse

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober 2016 editie 3. 5 jaar Pact Sam Sam

Nieuwsbrief oktober 2016 editie 3. 5 jaar Pact Sam Sam Nieuwsbrief oktober 2016 editie 3 INHOUDSOPGAVE 1. 5 Jaar Pact Sam Sam 2. Krantenartikelen 3. Netwerkcafé Jubileumbijeenkomst 29 november 4. Trainingen 5. Diaconie Protestantse Gemeente Hoogland/Amersfoort-Noord

Nadere informatie

Kringgesprek. Nummer 10 2013-2014

Kringgesprek. Nummer 10 2013-2014 Kringgesprek Nummer 10 2013-2014 2014 Beste ouders, De voorbereidingen van de verhuizing naar het gebouw van SO De Piloot aan de Nieuwe Ommoordseweg 30 is in volle gang. Afgelopen vrijdag hebben juf Sanneke

Nadere informatie

Wat doen wij als Cliëntenraad Werk en Bijstand van de gemeente Tytsjerksteradiel voor u?

Wat doen wij als Cliëntenraad Werk en Bijstand van de gemeente Tytsjerksteradiel voor u? Maart 2014 In deze nieuwsbrief: 1. Over de cliëntenraad 2. Tot ziens en welkom 3. Verslag achterbanbijeenkomst 18 maart 2013 4. SUN (Stichting Urgente Noden) 5. Werkcafé 6. Dyn Ynset 7. Stichting Leergeld

Nadere informatie

Peppelinfo december 2014, nummer 4

Peppelinfo december 2014, nummer 4 Peppelinfo december 2014, nummer 4 Beste ouders, Inmiddels ben ik al weer drie weken op de Peppel en begin ik me al aardig thuis te voelen. Ik heb al veel ouders ontmoet en al een aantal prettige gesprekken

Nadere informatie

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Communiceren met je puber Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van jongeren van 12-18 jaar

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Communiceren met je puber Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van jongeren van 12-18 jaar DOELSTELLINGEN Ouders zijn zich ervan bewust dat je altijd en overal communiceert Ouders wisselen ervaringen met elkaar uit over hoe de communicatie met hun pubers verloopt Ouders verwerven meer inzicht

Nadere informatie

Gemeente Alkmaar laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2016

Gemeente Alkmaar laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2016 Gemeente Alkmaar laat zien waar e zorg om draait oktober 2016 In deze rapportage van Mijnkwaliteitvanleven.nl leest u de resultaten van dit landelijke initiatief, specifiek gericht op de gemeente Alkmaar.

Nadere informatie

Gemeente Utrecht laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2016

Gemeente Utrecht laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2016 Gemeente Utrecht laat zien waar e zorg om draait oktober 2016 In deze rapportage van Mijnkwaliteitvanleven.nl leest u de resultaten van dit landelijke initiatief, specifiek gericht op de gemeente Utrecht.

Nadere informatie

Gemeente Dordrecht laat zien waar goede zorg om draait. maart 2017

Gemeente Dordrecht laat zien waar goede zorg om draait. maart 2017 Gemeente Dordrecht laat zien waar e zorg om draait maart 2017 In deze rapportage van Mijnkwaliteitvanleven.nl leest u de resultaten van dit landelijke initiatief, specifiek gericht op de gemeente Dordrecht.

Nadere informatie

Stichting Freedom in Christ Ministries Nederland. Beleidsplan

Stichting Freedom in Christ Ministries Nederland. Beleidsplan Beleidsplan 2017-2019 Stichting Freedom in Christ Ministries Nederland 15-8-2017 Inhoud Achtergrond stichting... 2 Bestuur & Directie... 2 Missie en Visie... 3 Missie... 3 Visie... 3 Strategische doelstellingen...

Nadere informatie

Samen goed voor elkaar!

Samen goed voor elkaar! Nieuwsbrief 1 8 oktober 2015 De wekelijkse nieuwsbrief van de Sint Maartenschool. In deze nieuwsbrief Beste ouders en verzorgers Uw school is ingeloot! Thema avond van 26 november Afscheid nemen Kinderboekenweek

Nadere informatie

Aandacht, affectie, waardering, respect en ondersteuning.

Aandacht, affectie, waardering, respect en ondersteuning. Het Pedagogisch Klimaat Schooljaar 2007 / 2008 Wat is een pedagogisch klimaat? Als we praten over een pedagogisch klimaat binnen Breedwijs Zuid Berghuizen gaat het over de sfeer die de partners willen

Nadere informatie

Vereniging van Allergie Patiënten BELEIDSPLAN

Vereniging van Allergie Patiënten BELEIDSPLAN Vereniging van Allergie Patiënten BELEIDSPLAN Inhoudsopgave: Beleidsplan Voorwoord pagina: 2 1. Doelstelling 3 2. De structuur 3 2.1. Algemeen Bestuur 3 2.2. Adviseurs 4 2.3. Vacatures 4 3. Activiteiten

Nadere informatie

Op het Prikbord. Nieuwsbrief cbs De Wegwijzer www.wegwijzerzeist.nl

Op het Prikbord. Nieuwsbrief cbs De Wegwijzer www.wegwijzerzeist.nl Op het Prikbord Nieuwsbrief cbs De Wegwijzer www.wegwijzerzeist.nl Prikbord 15, 17 juni 2014 Kind op maandag: Help, ik ben boos! Saul weet dat God hem als koning heeft verworpen. Hij is onzeker en heeft

Nadere informatie

Nieuwsbrief. 22 mei 2012 FOP STICHTING NEDERLAND

Nieuwsbrief. 22 mei 2012 FOP STICHTING NEDERLAND Nieuwsbrief 22 mei 2012 FOP STICHTING NEDERLAND Dankwoord aan onze donateurs. Ten eerste willen wij alle donateurs bedanken voor hun bijdrage waardoor wij onze werkzaamheden voort kunnen zetten mede omdat

Nadere informatie

Nieuwsbrief 6 September 2015

Nieuwsbrief 6 September 2015 Stichting In de Wingerd Gezinshuis In de Wingerd Hullenweg 6 Hullenweg 6 8191 LB Wapenveld 8191 LB Wapenveld secretarisindewingerd@gmail.com 038-3376189 www.indewingerd.nl indewingerd@gmail.com www.indewingerd.nl

Nadere informatie

DESKUNDIG AAN HET WERK OUDEREN. Trainingen op het gebied van psychische problemen of psychiatrische stoornissen

DESKUNDIG AAN HET WERK OUDEREN. Trainingen op het gebied van psychische problemen of psychiatrische stoornissen DESKUNDIG AAN HET WERK OUDEREN Trainingen op het gebied van psychische problemen of psychiatrische stoornissen 2 3 INHOUDSOPAVE PAGINA Kennis over psychische problemen bij ouderen nodig?! 4 Praktische

Nadere informatie

Nieuwsbrief Nieuwsbrief Nieuwsbrief Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Nieuwsbrief Nieuwsbrief Nieuwsbrief Externe Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016, nummer 8 11 januari 2016 Deze nieuwsbrief is informatief van aard. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend Inhoud Mededelingen Koken met en voor de vluchtelingen

Nadere informatie

Beleid mantelzorg en vrijwilligers Fener Zorg

Beleid mantelzorg en vrijwilligers Fener Zorg P a g i n a 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Begrippen 1-2 3. Verschillen tussen mantelzorg en vrijwilligerswerk 2 4. Mantelzorg in Rotterdam 2-3 5. Visie van Fener Zorg op mantelzorg en vrijwilligers

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. SchuldHulp Maatje Zeist. Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zeist 2016-2020

BELEIDSPLAN. SchuldHulp Maatje Zeist. Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zeist 2016-2020 BELEIDSPLAN SchuldHulp Maatje Zeist Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zeist 2016-2020 Inhoud 1. Inleiding 2. Missie 3. Visie 4. Wat wil SHMZ bereiken 5. Voor wie is SHMZ 6. Met wie werkt SHMZ samen 7. De Organisatiestructuur

Nadere informatie

Het einde van het jaar is in zicht. Wij blikken graag nog even met u terug op de Dag(en) van de Dialoog.

Het einde van het jaar is in zicht. Wij blikken graag nog even met u terug op de Dag(en) van de Dialoog. Nieuwsbrief Amersfoort in Dialoog Editie: december 2015 Terugblik Dag(en) van de Dialoog 2015 Het einde van het jaar is in zicht. Wij blikken graag nog even met u terug op de Dag(en) van de Dialoog. Het

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk in Veenendaal Vacatures, scholing en ondersteuning

Vrijwilligerswerk in Veenendaal Vacatures, scholing en ondersteuning Vrijwilligerswerk in Veenendaal Vacatures, scholing en ondersteuning 1 Nuttig bezig zijn, iets voor een ander betekenen, sociale contacten of werkervaring opdoen. Er zijn talloze redenen waarom mensen

Nadere informatie

STICHTING DE OPENBARING BELEIDSPLAN 2016-2017

STICHTING DE OPENBARING BELEIDSPLAN 2016-2017 STICHTING DE OPENBARING Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55228801 BELEIDSPLAN 2016-2017 Contactgegevens STICHTING DE OPENBARING Website: www.stichtingdeopenbaring.nl Email: info@stichtingdeopenbaring.nl

Nadere informatie

PGO Monitor 2010. Factsheet. Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten

PGO Monitor 2010. Factsheet. Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten PGO Monitor 2010 Factsheet Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten PGO Monitor 2010 Voorwoord De samenleving investeert in organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten door

Nadere informatie

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk...

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... Ik heb een vraag over zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... 1 Ik heb een laag inkomen en vind het moeilijk om werk te vinden... Ik wil me

Nadere informatie

Parochiële Caritas Instelling. Onze Lieve Vrouw van Amersfoort W E R K P L A N 2017

Parochiële Caritas Instelling. Onze Lieve Vrouw van Amersfoort W E R K P L A N 2017 Parochiële Caritas Instelling Onze Lieve Vrouw van Amersfoort W E R K P L A N 2017 Versie december 2016 1. Inleiding Met genoegen presenteert het bestuur van de PCI OLVvA haar werkplan voor 2017. Het is

Nadere informatie

met de wmo doet iedereen gewoon mee

met de wmo doet iedereen gewoon mee De Wet maatschappelijke ondersteuning eenvoudig verteld Dit boekje met informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt de belangrijkste onderdelen van de Wmo uit. Wilt u meer weten over

Nadere informatie

In deze informatiebrief de volgende onderwerpen:

In deze informatiebrief de volgende onderwerpen: Je ontvangt deze email omdat wij elkaar persoonlijk kennen. Stel je deze informatief niet op prijs, meld je dan af via de daarvoor bestemde link. Is dit e-mailadres niet correct? Mail ons dan even, alvast

Nadere informatie