Communication and Multimedia Design - jaar 3 juli 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Arnold @ Communication and Multimedia Design - jaar 3 juli 2011"

Transcriptie

1 stageverslag van Arnold Aukema Communication and Multimedia Design - jaar 3 juli 2011

2 Inhoud Hallo Edenspiekermann! De organisatie Eigen rol en werkzaamheden Hoofdproject - Perron 5: communicatie Opzet project Service Design Vooronderzoek Onderzoek op locatie Interviews Visualiseren onderzoeksresultaten Conclusies onderzoek Workshop stakeholders ProRail Scherpstellen focus Workshop reizigers Vervolgstappen Andere projecten Reflectie Leerdoelen Terugblik Bijlagen Service Design Tools Weblinks Posters

3 Hallo Edenspiekermann! en opeens zat ik binnen bij Edenspiekermann. In de rode vergaderzaal liet ik Joost Holthuis en Nick van der Linde mijn portfolio zien en vertelde ik wat ik zoal doe. Al gauw bleek er een klik te zijn en werd me verteld dat ze een nieuw project aan het starten waren waar ze me wel in zagen passen. Op 21 februari liep ik voor de tweede keer binnen, ditmaal voor mijn eerste stagedag. De organisatie Edenspiekermann is een strategisch design- en communicatiebureau dat totaalontwerp van merkbeleving voorop stelt. Momenteel heeft Edenspiekermann twee vestigingen: in Amsterdam en Berlijn. De vestiging Amsterdam heeft 12 medewerkers in loondienst en tezamen met 3 partners zijn ze met 15 man. Bovendien wordt er het gehele jaar door met 2 stagiaires en ook veelvuldig met externen gewerkt, zoals bureaus en freelan-cers. De organisatie is plat: partners en daaronder medewerkers. Mijn begeleider tijdens de stage was Joost Holthuis, Creative Director. Eigen rol en werkzaamheden Binnen Edenspiekermann heb ik aan verschillende projecten gewerkt, waarbij me opviel dat er elke keer veel vertrouwen in me werd gelegd: ik draaide mee als volwaardig teamlid met soms aardig grote verantwoordelijkheden. Dit werkte zeer aangenaam. Het hoofdproject waar ik in mee heb gedraaid is een service design project, dat op het moment van schrijven nog loopt. Mijn werkzaamheden waren onder andere: deelnemen aan onderzoek in het veld, interviews, vergaderingen en workshops. Verder heb ik onder andere aan ruwe concepten voor het eindproduct gewerkt maar ook vooral onderzoeksresultaten gevisualiseerd. Verder liep nog een middelgroot project voor Stadsschouwburg Utrecht. Hiervoor heb ik samen met een andere stagiaire een concept ontwikkeld voor het nieuwe theaterseizoen en aan de opdrachtgevers binnen de stadsschouwburg gepresenteerd. Voor verschillende kleinere projecten heb ik onder andere de gebruikerservaring van websites gevisualiseerd, en gewerkt aan een bedrijfslogo. 2

4 Hoofdproject - Perron 5: communicatie Het hoofdproject van mijn stage was het service design project Perron 5. Het is opgedeeld in meerdere deelprojecten, waarbij ik binnen Edenspiekermann aan het deelproject communicatie heb gewerkt. Opzet project Perron 5 Het doel van het project Perron 5 is het verbeteren van de dienstverlening aan reizigers op stations in verbouwing. Het onderzoeksgebied hierbij is station Utrecht, dat momenteel ingrijpende verbouwingen ondergaat. Tot 2030 zullen verschillende delen van het stationsgebied drastische veranderingen ondergaan. Reizigers zullen zich gedurende lange tijd in een constant veranderende omgeving begeven. Binnen het project ligt de focus op de situatie op perrons in verbouwing, met als belangrijkste aandachtspunten de veiligheid & het comfort van de reiziger. Opdrachtgever en begunstigde van dit project is ProRail. Deelproject communicatie Binnen het project is communicatie een deelproject, dat hoofdzakelijk door Edenspiekermann wordt uitgevoerd. Wij hebben ons beziggehouden met de volgende doelstellingen: met een Service-Design-aanpak communicatieoplossingen ontwikkelen die bijdragen aan betere veiligheid & comfort op perrons; binnen ProRail draagvlak creëren voor de Service-Design-methodiek; ProRail inzicht bieden in de toegevoegde waarde van service design voor overige communicatietrajecten; bijdragen aan het op de kaart zetten van Service Design. Samenwerking STBY Onderzoeksbureau STBY heeft kwalitatief onderzoek verricht naar het gedrag en de leefwereld van reizigers. Wij waren hierbij nauw betrokken zodat de bevindingen van het onderzoek gebruikt konden worden binnen het deelproject communicatie. Onderzoeksgebied: station Utrecht Service Design Het project Perron 5 is een service design project. Gaandeweg ben ik veel met het fenomeen service design in aanraking ben gekomen. Kort gezegd houdt service design in dat de gebruiker in elke stap van het proces centraal wordt gesteld, en dat voor het slagen van een project gebruik wordt gemaakt van cocreatie: alle aandeelhouders binnen een project nemen deel aan het ontwerpproces, om zo tot oplossingen te komen waar de gebruiker en de odrachtgever daadwerkelijk wat aan hebben. Binnen deze methodiek wordt gebruik gemaakt van een groot aantal gereedschappen: de service design tools. Gedurende het project ben ik in aanraking gekomen met een aantal van deze tools, welke ik bij de verder beschreven stappen heb opgesomd. Een beknopte uitleg over wat de tools inhouden is te vinden in de bijlage Service Design Tools. Natuurlijk valt er een hele hoop meer te lezen over service design: neem voor meer informatie een kijkje op de website van This is Service Design Thinking: 3

5 Hoofdproject - Perron 5: communicatie Vooronderzoek Na het doornemen van het projectplan was me duidelijk dat er later in het proces foto s van perron 9 op station Utrecht zouden worden genomen. Gezien ik elke dag op weg naar stage op station Utrecht kwam heb ik alvast zelf een verkenning gedaan. Hierbij heb ik onder andere een panorama van het perron geschoten. Dit panorama was het eerste overzicht van het perron wat het team te zien kreeg, en maakte de situatie op het perron voor alle betrokkenen een stuk duidelijker gedurende het hele project. Daarnaast heb ik enkele kwantitatieve onderzoeken naar loopstromen gevonden, en een aantal projecten en communicatieoplossingen die als inspiratie voor ons project dienden. Onderzoek op locatie In samenwerking met STBY hebben we onderzoek gedaan op het perron. Ons doel hierbij was zo goed mogelijk het gedrag van reizigers en hun context in kaart te brengen, zonder meteen conclusies te trekken. Stroom reizigers verlaat de trein Met acht onderzoekers, opgedeeld in teams van twee, zijn we als volgt te werk gegaan: reizigers zijn onopvallend gevolgd waarbij ze gefilmd zijn met een klein cameraatje; gedragingen zijn op het perron en vanaf de overkant vastgelegd doormiddel van foto s; onopvallende sportcameraatjes hebben het gedrag rond stijgpunten gefilmd. Onderzoeksteam op perron 4

6 Hoofdproject - Perron 5: communicatie Na afloop van de observaties hebben we het materiaal geanalyseerd. Samen met twee medewerkers van STBY heb ik de geobserveerde gedragingen geclusterd om patronen aan het licht te brengen, en deze rond de panorama ingetekend. Uiteindelijk hebben we geconcludeerd dat er drie sleutelmomenten bepalend zijn voor typerende gedragingen op het perron (zie de bijlage posters voor de gedragingen): 1. de trein is er nog niet; 2. de trein komt net aan; 3. de trein staat er al een tijdje. Samen met medewerkers van STBY de observaties analyseren Interviews Om van reizigers zelf te horen wat hun motivaties voor de geobserveerde gedragingen waren heeft STBY diepte-interviews met 6 reizigers geregeld. De interviews zijn afgenomen op station Utrecht, zodat de reizigers makkelijk over de omgeving konden praten en er naar konden verwijzen. Bij één van deze interviews ben ik aanwezig geweest. Naast dat we vragen over hun reisgedrag hebben gesteld, hebben de reizigers op een lege plattegrond van het perron ingetekend hoe zij dachten dat de huidige perronsituatie was. Dit leverde informatie op over hoe hun stationswereld er uit ziet. Van deze interviews heeft STBY persona s gemaakt met elk een foto, een beschrijving van de reisstijl, de ingetekende plattegrond, enkele typerende citaten en een lijstje met verbeterpunten zoals aangegeven door de reiziger. Ik heb hierbij samen met iemand van STBY vanaf de overkant observaties gedaan, Gedragspatronen waarbij ik vastgesteld vooral heb gefotografeerd. en ingetekend 5

7 Hoofdproject - Perron 5: communicatie Visualiseren onderzoeksresultaten Om de bevindingen inzichtelijk te maken is in plaats van een tekstueel rapport gekozen voor overzichtsposters. Er moest een veelheid aan informatie op een pakkende en behapbare manier worden weergegeven zodat alle stakeholders vooral medewerkers van ProRail op de hoogte konden komen van de onderzoeksresultaten. De verantwoordelijkheid van het ontwerpen van deze posters lag bij mij. Dit was een mooie uitdaging waar ik met veel plezier aan heb gewerkt. Per sleutelmoment heb ik een poster gemaakt met drie niveaus. De uitsnede van een van de posters staat hiernaast afgebeeld. Zie voor de volledige posters de bijlage posters. 1. Groepsgedragingen en losse observaties De belangrijkste groepsgedragingen heb ik per geval in een gekleurd blok weergegeven. Mindere belangrijke groepsgedragingen en opvallende observaties van individueel gedrag staan weergegeven in grijze blokken. Elk blok bevat een kort fotoverslag met toelichting, en soms ook een verwijzing naar videomateriaal. 2. Panorama van het perron Om een overzicht van het perron en een indruk van de sfeer te geven heb ik onder de observaties een panorama van het perron weergegeven. De opvallende observaties van individueel gedrag verwijzen middels oranje lijnen naar plekken binnen de panorama. 3. Plattegrond van het perron Het laatste niveau geeft een plattegrond van het perron weer. De gekleurde blokken binnen het eerste niveau verwijzen middels corresponderend gekleurde lijnen naar punten op de plattegrond. Bijbehorende looppatronen zijn met pijlen in de plattegrond ingetekend. Bij sommige observaties is het gebied waarbinnen ze gedaan zijn met een gestreept blok geaccentueerd. 6

8 Hoofdproject - Perron 5: communicatie De posters heb ik afgedrukt als prints van 2 meter breed zodat ze gebruikt konden worden in een workshop met onder andere ProRail. Naast deze workshop zijn de posters gebruikt in een onderzoeksrapport van STBY en te zien geweest in de TEDx-presentatie van Joost! vier Post-it s: twee rode en twee groene. De rode hebben ze bij knelpunten geplakt die volgens hen echt veranderd zouden moeten worden. De groene hebben ze bij bevindingen geplakt waar ze een goede kans voor verbetering zagen. Conclusies onderzoek Aan het einde van de onderzoeksfase zijn een aantal conclusies getrokken: Binnen de drie sleutelmomenten vallen 10 typerende gedragspatronen te onderscheiden. (Zie bijlage posters : grote kaders.) De beleving en gedragspatronen van reizigers is sterk afhankelijk van het al dan niet in een routine verkeren. Een reiziger buiten routine heeft een sterke behoefte aan informatie en valt vanuit het oogpunt communicatie eenvoudiger te bereiken dan een reiziger binnen routine, die alles wel weet en weinig aandacht meer schenkt aan informatieborden. Reizigers in routine die bijvoorbeeld door een wijziging in de dienstregeling opeens een reiziger buiten routine worden, zijn hierbij een groep met ineens een heel sterke, specifieke behoefte aan informatie. Workshop stakeholders ProRail Om een grotere groep stakeholders binnen ProRail te betrekken bij het proces werd vervolgens een workshop gehouden bij ProRail te Utrecht. Dit zodat zij beter zouden begrijpen welke inzichten dit soort onderzoek kan opleveren, en op basis daarvan mee konden praten over de nadere focus voor het vervolgonderzoek. Tevens zou dit binnen ProRail voor meer draagvlak voor het project zorgen. Bij deze workshop heb ik zelf als deelnemer gefungeerd, en bij een van de posters meegeholpen met het begeleiden van de sessie. Allereerst hebben de medewerkers van ProRail in tweetallen de posters met bijbehorende filmpjes en de reizigersportretten bekeken. Hierna kregen zij Medewerkers van ProRail aan de slag Nadat de belangrijkste knelpunten en kansen in kaart waren gebracht en besproken, hebben we gezamenlijk gekeken naar welke van deze punten het meest geschikt waren om verder uit te werken. Wat me binnen deze workshop opviel was dat de verschillende belangen van de werknemers van ProRail sterk naar voren kwamen. Iedereen keek met een sterke eigen blik naar het project, waardoor het soms moeilijk was om tot beslissingen te komen die goed waren voor het project als geheel. 7

9 Hoofdproject - Perron 5: communicatie Scherpstellen focus In de workshop kwam naar voren dat een hoop observaties te maken hadden met de oriëntatie van reizigers op het perron. In relatie tot het deelproject communicatie hebben we vanuit de workshop dan ook het verbeteren van de oriëntatie op het perron als thema overgehouden. De volgende punten werden daarin meegenomen: 1. Verwarring over het A- & B-gedeelte van het perron: waar precies de A-kant van het perron eindigt en de B-kant van het perron begint is voor velen onduidelijk. 2. Er zijn teveel informatieborden aanwezig: er zou eens moeten worden gekeken of het perron qua informatieborden opgeschoond kan worden. 3. Positie van borden: de huidige verdeling van de borden lijkt niet afgestemd op de behoeftes van de reiziger. 4. Informatie over alternatieve uitgangen: uitgangen zouden beter op afstand herkenbaar moeten zijn zodat alternatieve uitgangen beter benut worden. 5. Voor- en achterzijde trein: het is voor velen onduidelijk wat precies de voor- en achterzijde van een trein is, terwijl deze informatie wel wordt gebruikt op de informatieborden. Deze punten zouden we middels communicatie moeten gaan aanpakken, een uitdaging. Workshop reizigers Een tweede workshop bij ProRail moest er voor zorgen dat er samen met reizigers en met de stakeholders binnen ProRail richting oplossingen werd gewerkt. Hiervoor heb ik samen met Joost allereerst de knelpunten in 3 thema s verdeeld, met daarbij behorende problemen: 1. Verwarring A&B a. Wat is het midden van een perron? b. Welk deel van het perron is A en welk deel is B? 2. Reisinformatieborden op het perron a. De positie van de borden. b. Informatie over uitgangen. c. Advies op maat bij wijzigingen (toegevoegd). 3. Onduidelijkheid treindelen a. Welk deel van de trein moet ik hebben als ik naar Heerenveen wil? Hierbij was het belangrijk om niet blind van de vraag uit te gaan, maar vanuit de behoefte. Een reiziger wil niet weten waar de voorkant van de trein is, een reiziger wil weten waar hij moet instappen als hij naar Heerenveen wil. Samen met Joost heb ik de onderstaande opzet voor de workshop bepaald, waarna ik de bijbehorende middelen heb uitgewerkt. Een korte presentatie maakt de problemen op het perron inzichtelijk en geeft de gevolgen weer. In groepjes gaan de deelnemers als volgt aan de slag met de thema s; ᴏᴏ er wordt een scenario gegeven van een reiziger op het perron; ᴏᴏ foto s laten zien wat de reiziger om zich heen ziet; ᴏᴏ op een lege plattegrond van het perron wordt een figuurtje geplaatst dat de positie van de reiziger aangeeft; ᴏᴏ losse treinstellen worden aan het perron verschoven om situaties na te bootsen. De deelnemers konden vervolgens samen aan de slag om oplossingen voor de problemen te bedenken. Hierbij konden ze op de plattegrond elementen intekenen en met elementen schuiven. Verder waren inspiratievoorbeelden aanwezig om de creativiteit te stimuleren. 8

10 Hoofdproject - Perron 5: communicatie Helaas ondervond het inplannen van deze workshop veel vertraging vanuit ProRail. Een workshop als deze kan echter vrijwel in elk stadium van de conceptfase nuttig worden ingezet. Om te testen hoe de workshop zou verlopen, en om alvast ideeën over mogelijke oplossingen te verzamelen, hebben we binnen Edenspiekermann twee kleine workshops gehouden. Een collega die niets van het project wist, Joost en ik zijn aan de slag gegaan. De workshops verliepen goed. Vooral de plattegrond met de elementen die er op versleept konden worden bleek een meerwaarde: verduidelijken van situaties en ideeën werd hierdoor makkelijk mogelijk. Al snel hadden we een hoop ideeën voor oplossingen verzameld. Elk idee is op een Post-it geschreven en op een groot vel geplakt. Zodoende ontstond er per scenario een poel aan mogelijke oplossingen. Vervolgstappen Na het testen van de workshop liep mijn stageperiode helaas ten einde. Ik heb met Joost besproken hoe het project voortgezet zou worden. Na de workshop wordt er een definitief concept uitgewerkt in een storyboard en paper prototype. Vervolgens worden er testen gedaan met gebruikers. In principe zal daarna het project worden afgerond met de oplevering van een adviesrapport over het te realiseren concept. Helaas maak ik dit dus allemaal niet meer mee. Er zullen updates over het project op het blog van Edenspiekermann verschijnen en Joost zal me verder op de hoogte houden van de ontwikkeling van het project. Desktop Walkthrough 9

11 Andere projecten Naast het hoofdproject heb ik aan tal van andere projecten mogen werken. Onder andere: Social media photobooth, Stadsschouwburg Utrecht Klikmodel website voor usabilitytest, Universiteit van Amsterdam Taak-/ gebruikservaringsanalyse website, VUmc & Eigen Haard Logo, Thermieq Stop-motion filmpje, intern Aanleg digitale service design kaartenbak; intern Het leuke was de diversiteit van het werk: van het ontwikkelen van een logo voor een bedrijf dat werd opgezet, tot het ontwikkelen van een concept voor het nieuwe theaterseizoen van Stadsschouwburg Utrecht, en dat ook presenteren aan de klant. 10

12 Reflectie Leerdoelen Voor ik begonnen ben met de stage heb ik voor mezelf een drietal leerdoelen opgesteld. Ik heb hier goed aan kunnen werken en zal onderstaand per leerdoel toelichten hoe dat is gegaan. - Mijn ideeën goed visueel uiten Ik denk dat dit leerdoel het meest geslaagd is. Ik heb de meeste tijd van mijn stage besteed aan het visualiseren van allerlei onderzoeksuitkomsten. Beginnend bij het visualiseren van de gebruikerservaring van websites van medische centra, tot uiteindelijk de posters voor het Perron 5 project waar ik met trots naar kan kijken. Door de loop van de stage en in de eindreflectie met Joost heb ik hier veel positieve geluiden over gehoord. Een andere leerzame ervaring op het gebied van visualiseren was de opdracht om een logo voor een nieuwe op te starten bedrijf te ontwerpen. Ondanks dat ik aan heb gegeven dat ik daar niet goed in ben, mocht ik hier toch mee aan de slag. Van het maken van verschillende schetsen, het naast elkaar leggen van verschillende uitwerkingen en deze bespreken met de klant heb ik aardig wat geleerd. Uiteindelijk heb ik het werk overgedragen aan een ervaren collega, die met mijn opzet verder is gegaan. - Op de juiste momenten niet te snel beperkingen (regels) opzoeken, maar juist vrij denken Ondanks dat ik altijd iemand zal blijven die van regels houdt, heb ik goed aan dit leerdoel kunnen werken. Ik heb onder andere op eigen initiatief station Utrecht verkend en er foto s gemaakt, welke uiteindelijk veel gebruikt zijn, en ideeën zelf verder uitgewerkt zonder constant bevestiging te zoeken. Dit punt heb ik in de reflectie met Joost doorgenomen, en hij bleek hierover zeer tevreden. - Mijn referentiekader verbreden door kansen hiertoe aan de grijpen: interessante onderwerpen en kanalen zelf verder uitdiepen Binnen mijn stage ben ik met collega s naar een openlucht tentoonstelling geweest, heb ik boeken uit de interne bibliotheek meegenomen om in de trein door te nemen, en heb ik het boek This is Service Design Thinking aangeschaft. Wat echter vooral heeft bijgedragen aan het verbreden van mijn horizon zijn de collega s die ik om me heen had, en het werk wat zij hebben gemaakt. Wat ik aan de lunchtafel heb gehoord en wat ik aan historie van Edenspiekermann heb gezien heeft zeker bijgedragen aan het verbreden van mijn referentiekader. Dit punt zal echter altijd op mijn agenda blijven staan: er is in mijn vakgebied al zoveel gedaan, en ik weet er naar mijn idee voorlopig nog lang niet genoeg van. Terugblik Terugkijkend op mijn stage kan ik gerust zeggen dat het boven mijn verwachtingen is verlopen. Binnen Edenspiekermann ben ik bij elk project behandeld als een volwaardig collega, heb ik direct meerdere verantwoordelijkheden gekregen en heb ik in praktijk kunnen brengen wat ik binnen CMD tot nu toe geleerd heb. De sfeer onderling was altijd erg goed en de manier van werken beviel mij prima. Ook de mogelijkheden om eigen initiatief verder te verkennen spraken me erg aan: als ik ideeën had voor projecten werd ik gestimuleerd en ondersteund om deze verder te verkennen. Al snel kreeg ik een aardige dosis respect voor, en enige nederigheid tegenover mijn collega s: slimme mensen met behoorlijk wat verschillende beheerste disciplines. Mocht ik binnen een soortgelijk bedrijf aan het werk gaan dan zal me dat goed bevallen. Wat ik verder van Joost te horen heb gekregen is dat ik prima binnen het bedrijf pas, ik een nuttige bijdrage ben geweest bij de projecten waar ik aan heb gewerkt, maar dat hij niet echt een functie kon benoemen die bij me zou passen. Met dit idee loop ik zelf al langer rond. Ik zal me hier echter niet door laten leiden: ik zie in het komende jaar hoe ik me beroepsmatig verder ontwikkel en heb het idee dat het goed gaat komen. 11

13 Bijlage 1: Service Design Tools Co-creative workshop Context mapping Contextual interviews Customer journeys Ontwerpers, opdrachtgevers, klanten, winkelpersoneel en andere stakeholders werken samen om de service-ervaring te verbeteren. Hierdoor worden allerlei perspectieven meegenomen in het ontwerpproces. De context van de gebruiker wordt in kaart gebracht, met als uitgangspunt dat de gebruiker de expert van de servicebeleving is. Hierdoor zal gedrag van de gebruiker beter begrepen worden, en worden behoeftes duidelijk. Interviews in de omgeving van de service. Klanten en de interviewer kunnen zo makkelijk verwijzen naar de omgeving. De klant zal meer op zijn gemak zijn op bekend terrein, en makkelijker details herinneren. De service-ervaringen van de klant worden in kaart gebracht, aan de hand van de interactiemomenten met de service. Het resultaat is een geïllustreerd verhaal dat de ervaringen overzichtelijk weergeeft. Desktop walkthrough Ethnographic research Idea generation Personas Een schaalmodel van de serviceomgeving. Met bijvoorbeeld lego-poppetjes kunnen ontwerpers scenario s naspe-len, waardoor snel ideeën voor oplossingen kunnen ontstaan, en getest kunnen worden. De gebruiker en zijn context worden in kaart gebracht, om te begrijpen wie de gebruiker echt is, hoe hij met de service interacteert en dat ervaart. De input kan bijvoorbeeld worden gebruikt bij het maken van persona s. Technieken om de creativiteit te stimuleren en structuur aan te brengen in brainstormsessies. Mindmapping, swot-analyses, Six Thinking Hats en inspiratieafbeeldingen zijn enkele voorbeelden. Aan de hand van onderzoek worden fictieve profielen van klanten opgemaakt die groepen gebruikers representeren. Met deze karakters kunnen de opdrachtgever en ontwerpteams verbintenis voelen. De klant krijgt een gezicht. Shadowing Task analysis * Meer tools * Onderzoekers schaduwen onopvallend klanten. Hierdoor valt veel te leren over het gedrag van klanten in de serviceomgeving, en over de service-ervaring. Video, foto s en notities worden gebruikt voor vastlegging. Voor verschillende typen klanten wordt de hoofdtaak die ze in de context van de service uitvoeren in kaart gebracht. Hierna kunnen knelpunten bij het uitvoeren van de taak opgespoord worden. Zie voor meer tools en uitgebreide uitleg het boek This is Service Design Thinking van Stickdorn & Schneider: 12

14 Bijlage 2: Weblinks Avans CMD Website van mijn opleiding, CMD, aan Avans hogeschool te Breda. Edenspiekermann Website van mijn stagebedrijf, Edenspiekermann. Service Design This is Service Design Thinking: website met allerlei informatie over de service design methodiek, en verder thuishaven van het boek This is Service Design Thinking. Weblog & Portfolio Mijn blog over mijn stage en mijn portfolio. 13

15 Bijlage 3: Posters 14

16 Bijlage 3: Posters 15

17 Bijlage 3: Posters 16

Beschrijving Deelproject Communicatie Perron 5. Arnold Aukema

Beschrijving Deelproject Communicatie Perron 5. Arnold Aukema Beschrijving Deelproject Communicatie Perron 5 Arnold Aukema Introductie Dit document beschrijft in het kort het deelproject communicatie binnen het service design project Perron 5, waar ik tijdens mijn

Nadere informatie

Plan van aanpak. Aanleiding en probleemomschrijving. Gevraagd eindproduct. Probleembeschrijving en analyse. Stappenplan: Subdoelen en fasering

Plan van aanpak. Aanleiding en probleemomschrijving. Gevraagd eindproduct. Probleembeschrijving en analyse. Stappenplan: Subdoelen en fasering Aanleiding en probleemomschrijving Dit project wordt uitgevoerd in opdracht van het Financieele Dagblad (FD). Het FD is dé dagelijkse kwaliteitskrant in Nederland met financieel-economische focus. Het

Nadere informatie

Essay Project Interactieve Multimedia Tom Tol Groep: 23

Essay Project Interactieve Multimedia Tom Tol Groep: 23 Essay Project Interactieve Multimedia Tom Tol Groep: 23 Het doel van project interactieve multimedia is om een interactieve video te maken met als thema het leveren van negatieve feedback aan anderen.

Nadere informatie

Plan van aanpak. Project WNF. CMD Neelke Laarakker Laura Hellegers

Plan van aanpak. Project WNF. CMD Neelke Laarakker Laura Hellegers Plan van aanpak NDD periode - B Maaike Janssen - 1598513 Marc Gooris - 1605893 CMD 2014-2015 Neelke Laarakker - 1602659 Laura Hellegers - 1603189 Inhoudsopgave Wie zijn wij Achtergrond Uitgangspunten Onderzoeksvragen

Nadere informatie

Verstoppingsproof station

Verstoppingsproof station Vragen over de opdracht Stel ze dan eerst aan je docent. Als hij/zij jullie Vragen over de Eureka!Day Mail deze naar: info@eurekacup.nl START OPDRACHTGEVER OPDRACHT AANPAK MEER... OPDRACHTGEVER Het Nederlandse

Nadere informatie

Het definitieve prototype van Foliostory zal op basis van een usability test getest worden.

Het definitieve prototype van Foliostory zal op basis van een usability test getest worden. Testplan prototype Het definitieve prototype van Foliostory zal op basis van een usability test getest worden. Hierbij wordt een happy flow scenario aan de respondenten voorgelegd met daarin taken die

Nadere informatie

Reflectieverslag Project Nieuwe Dingen Doen JDE-CTDESA.3V-12. Robin Leenders

Reflectieverslag Project Nieuwe Dingen Doen JDE-CTDESA.3V-12. Robin Leenders Reflectieverslag Project Nieuwe Dingen Doen JDE-CTDESA.3V-12 Robin Leenders 1594657 1 Leerdoelen Ik heb voor mijzelf drie leerdoelen opgesteld. Op de volgende pagina s noem ik ze onder elkaar en laat ik

Nadere informatie

Museumbezoek onder Studenten

Museumbezoek onder Studenten Museumbezoek onder Studenten Ontwerprapport CMD-Project Jelle Clignet CMD2B 1108174 Inhoudsopgave Inleiding 2 Concept 3 Beschrijving van het concept 3 Applicatie 3 Ondersteunende middelen 3 Middelen 4

Nadere informatie

Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning

Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning Helder &Wijzer Mijn opdrachten In een kort, blended programma In het kort Voor wie docenten/trainers die blended opdrachten willen leren ontwerpen en ontwikkelen

Nadere informatie

INTERACTIEVE VORMGEVING RICK DE VOS 4IV1

INTERACTIEVE VORMGEVING RICK DE VOS 4IV1 INTERACTIEVE VORMGEVING RICK DE VOS 4IV1 Bedrijf: Itarget Media Plaats: Ede Werkzaamheden: Vormgever Periode: Stageperiode #4 Duur: 6 Maanden In dit verslag ga ik uitgebreid in op mijn leerdoelen voor

Nadere informatie

Hoe ga ik dit verwerken? (Begrip maken) Dit volume is goed, dit moet ik zo houden.

Hoe ga ik dit verwerken? (Begrip maken) Dit volume is goed, dit moet ik zo houden. Wie Citaat feedback Wat? (Interpreteren) Hoe ga ik dit verwerken? (Begrip maken) Wat & waarom? (Vervolg vraag) Goed volume in je stem. Het volume van mijn stem is zodanig dat de informatie goed te horen

Nadere informatie

CO-CREATIE IN ZORGINNOVATIE

CO-CREATIE IN ZORGINNOVATIE CO-CREATIE IN ZORGINNOVATIE 1 Introductie VanMorgen Advies en consultancy voor ontwikkelen en implementeren zorgdiensten met zorgtechnologie Specialiteiten: Begeleiding implementatie zorg op afstand Service

Nadere informatie

Bedrijven safari. Daphne Meijer 0821393 CMD 1c

Bedrijven safari. Daphne Meijer 0821393 CMD 1c Bedrijven safari Daphne Meijer 0821393 CMD 1c TamTam Korte historie van het bedrijf Tam Tam is in 1996 opgericht door Paul en Bart Manuel. Paul en Bart zijn als partners aan Tam Tam verbonden en spelen

Nadere informatie

100% presence reflectie (logboek)

100% presence reflectie (logboek) 100% presence reflectie (logboek) Naam: Thomas Meiborg Klas: 1C Groep: 11 Naam Groep: Team 14 Andere Groepsleden: Valérie den Besten, Olaf van Boetzelaer, Rik Geersing, Tobias Roquas, Terry Tanke Module:

Nadere informatie

Pepernoten warenonderzoek Groep 5&6

Pepernoten warenonderzoek Groep 5&6 Pepernoten warenonderzoek Groep 5&6 Auteur/ontwikkelaar: Suzanne Diederiks Begeleider: Welmoet Damsma (opleider Pabo HvA) Pepernoten warenonderzoek Groep 5&6 Onderwerp De kinderen gaan een vergelijkend

Nadere informatie

Growth & Reflection. Opleverdatum: 18 juni 2014

Growth & Reflection. Opleverdatum: 18 juni 2014 Growth & Reflection Growth & Reflection Opleverdatum: 18 juni 2014 Multimediaal Reclamebureau 2013/2014 Inleiding Er zit alweer een half jaar bij MMR op en ik heb weer veel nieuwe dingen geleerd en nieuwe

Nadere informatie

DesignThis! 2. Create fase. Michelle Plaisier CMD3C Kwartaal 4

DesignThis! 2. Create fase. Michelle Plaisier CMD3C Kwartaal 4 DesignThis! 2 Create fase Michelle Plaisier 0848133 - CMD3C Kwartaal 4 REC VER INHOUD Inleiding 4 Concept 5 Mijn proces - visualisatie 6 Mijn proces - toelichting 7 Feedback test DareThis 9 Tutorials 10

Nadere informatie

Individueel procesverslag

Individueel procesverslag Individueel procesverslag Een weergave van mijn werkzaamheden binnen het G-Blok. Afdeling : Academie voor ICT & Media, Informatica Schooljaar : 2009 Blok : G Datum : 30 10-2009 Plaats : Honselersdijk Naam:

Nadere informatie

STARTVERSLAG STUDENT - LOTTE VAN DER SCHOOT 1623303 // COÖRDINATOR - INGE SCHAREMAN // STAGEBEGELEIDING - CYNTHIA BOOM & KEVIN KARS

STARTVERSLAG STUDENT - LOTTE VAN DER SCHOOT 1623303 // COÖRDINATOR - INGE SCHAREMAN // STAGEBEGELEIDING - CYNTHIA BOOM & KEVIN KARS STARTVERSLAG STUDENT - LOTTE VAN DER SCHOOT 1623303 // COÖRDINATOR - INGE SCHAREMAN // STAGEBEGELEIDING - CYNTHIA BOOM & KEVIN KARS INHOUD // INLEIDING 4 ORIENTATIEDOCUMENT 5 FACTSHEET 6 LEERDOELEN 7 STARTVERSLAG

Nadere informatie

What s up Zuiderzeeland? aardrijkskunde, praktische opdracht

What s up Zuiderzeeland? aardrijkskunde, praktische opdracht What s up Zuiderzeeland? Aardrijkskunde praktische opdracht praktisch onderzoek in zuiderzeeland 4 HV Naam: Klas: In dit onderdeel ga je zelf met je groepje op onderzoek. Je hebt geleerd dat Waterschap

Nadere informatie

RESEARCH COMMUNITIES HEEN KUNNEN

RESEARCH COMMUNITIES HEEN KUNNEN DE 7 REDENEN WAAROM MARKETEERS NIET OM RESEARCH COMMUNITIES HEEN KUNNEN Odette Vlek Senior marktonderzoeker Ruigrok NetPanel November 2015 INTRODUCTIE Online research communities zijn al enige jaren hot.

Nadere informatie

Inspire. Eindborrel. Presentaties

Inspire. Eindborrel. Presentaties 1 Inspire Inspire is een interactieve fysieke ruimte. In het concept inspire is het belangrijk om mensen te inspireren en te enthousiasmeren. per kwartaal komen er experts, passiedragers en ideedragers

Nadere informatie

Slimme subsidies studiedag 03 juni 2014. Workshops

Slimme subsidies studiedag 03 juni 2014. Workshops Slimme subsidies studiedag 03 juni 2014 Workshops 1 Globaal opzet Gedurende 2 workshopsessies van telkens een uur maakten de deelnemers kennis met een aantal typische technieken binnen service design.

Nadere informatie

User Centred Development! UCD Werkcollege blok 1 week 3

User Centred Development! UCD Werkcollege blok 1 week 3 User Centred Development! UCD Werkcollege blok 1 week 3 Agenda! Problemen in de supermarkt! Feedback! Design review! Observatie oefening: Wat zit er in mijn tas?! Deel 1: Alleen kijken! Deel 2: Kijken

Nadere informatie

Veren. Look & Inspire Jenna Hardin 1B Game Art

Veren. Look & Inspire Jenna Hardin 1B Game Art Veren Look & Inspire Jenna Hardin 1B Game Art Inhoud: Orientatie van verzamelingen...2 Wie zoekt zal vinden...2 de zoektocht gaat door...2 Veranderen van onderwerp...3 Veren als decoratie object...4 Orienteren

Nadere informatie

Voorwoord. AHA! De Grafisch Vormgever Voor Communicatie en Multimedia Design studenten.

Voorwoord. AHA! De Grafisch Vormgever Voor Communicatie en Multimedia Design studenten. Anne H Heijkoop eijkoop Assesment Assesment Anne Anne AnneHeijkoop Heijkoop Assesment Assesment Anne Anne Heijkoop Heijkoop Assesment Assesment DE GRAFISCH VORMGEVER Voorwoord AHA! De Grafisch Vormgever

Nadere informatie

INNOVATION BY MAKING LEARNING BY DOING

INNOVATION BY MAKING LEARNING BY DOING INNOVATION BY MAKING LEARNING BY DOING 1 INNOVATION BY MAKING, LEARNING BY DOING Bij alles wat we doen, hanteren we deze twee principes. Innovation happens by making. The only way to learn innovation is

Nadere informatie

DESIGN THIS 2 MEREL SCHAAP CMD3C - 0837964

DESIGN THIS 2 MEREL SCHAAP CMD3C - 0837964 DESIGN THIS 2 MEREL SCHAAP CMD3C - 0837964 Reflectie De uitdaging die ik mijzelf gesteld had ontwerp een super hero heb ik met beide armen ontarmd. Het onderwerp heb ik dicht bij mij zelfgehouden om met

Nadere informatie

Ontwerpend onderzoeken! Service Design

Ontwerpend onderzoeken! Service Design Ontwerpend onderzoeken! Service Design Hoe rekening houden met de eindgebruiker in je onderzoek? Onderzoeksdag, Artesis Plantijn Hogeschool 27/04/2017 Roel De Rijck Expertise Center Business Design & Innovation

Nadere informatie

Communicatie als motor voor acquisitie

Communicatie als motor voor acquisitie Mijn functie in dit praktijkvoorbeeld is communicatie adviseur en coördinator. Ik ben een junior communicatiewetenschapper met een sterke interesse in (online) marketing, communicatie, social media en

Nadere informatie

Stageverslag Danique Beeks

Stageverslag Danique Beeks Stageverslag Danique Beeks Waarom deze stage en hoe zag de stage eruit? Ik heb via Mirthe informatie gekregen over deze stage. Haar achterneef is een van de eigenaren van dat bedrijf. Ze heeft mij deze

Nadere informatie

FLIPPEN. Naam: Ruben van Dijk Datum van inlevering: 28/11/06 Klas: M1C Tutorgroep: 2

FLIPPEN. Naam: Ruben van Dijk Datum van inlevering: 28/11/06 Klas: M1C Tutorgroep: 2 FLIPPEN Naam: Ruben van Dijk Datum van inlevering: 28/11/06 Klas: M1C Tutorgroep: 2 Verantwoording: Opleiding: Media Vormgeven School: Media college Amsterdam Jaar: 1 Projectomschrijving: Het maken van

Nadere informatie

LEREN DOOR TE DOEN DESIGN THINKING TRAINING VOOR COMMUNICATIE PROFESSIONALS

LEREN DOOR TE DOEN DESIGN THINKING TRAINING VOOR COMMUNICATIE PROFESSIONALS DESIGN THINKING TRAINING VOOR COMMUNICATIE PROFESSIONALS Deze energieke, tweedaagse training resulteert in hands-on ervaring en meer inzicht in de Design Thinking principes, de belangrijkste tools en terminologie.

Nadere informatie

Evaluatie project webshop 2.0

Evaluatie project webshop 2.0 Evaluatie project webshop 2.0 Kim Krijt MM2A Kim Ik vind dat de productie erg goed is verlopen, wij hebben onderling geen problemen gehad. Ik vind dat er erg goed werk is geleverd. Als ik het vergelijk

Nadere informatie

Look! Inspire : De schaduw kant van verslavende middelen Daan Hermans G&I 1B

Look! Inspire : De schaduw kant van verslavende middelen Daan Hermans G&I 1B Look! Inspire : De schaduw kant van verslavende middelen Daan Hermans G&I 1B 1 Inhoudsopgave Inleiding.. 3 Tijdlijn verzameling..4 week 1 & 2..4 week 3 & 4..5 week 5 & 6..6 week 7...7 De verwerkingskeuze....7

Nadere informatie

PIM 2013 VU. One day in Amsterdam. Martijn van der Burg MBG215

PIM 2013 VU. One day in Amsterdam. Martijn van der Burg MBG215 PIM 2013 VU One day in Amsterdam Martijn van der Burg 2527162 MBG215 Achtergrond Dit essay is geschreven in opdracht voor het vak Interactieve Multimedia voor de studie IMM aan de Vrije universiteit. Het

Nadere informatie

STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE

STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE Naam: Klas: Bedrijf: Stageperiode: Maak een inhoudsopgave zoals hieronder is afgebeeld. Indien nodig je eigen onderdelen tussen voegen en uiteindelijk de inhoudsopgave

Nadere informatie

Naam: Valérie den Besten Klas: G&I A Datum: 06-11-15 Module: Project 100% presence Begeleider: Irene van Peer Groep 11 (team 14)

Naam: Valérie den Besten Klas: G&I A Datum: 06-11-15 Module: Project 100% presence Begeleider: Irene van Peer Groep 11 (team 14) Naam: Valérie den Besten Klas: G&I A Datum: 06-11-15 Module: Project 100% presence Begeleider: Irene van Peer Groep 11 (team 14) Reflectieverslag Maandag hebben we gebrainstormd en we hebben voor mijn

Nadere informatie

Jeroen Dusseldorp 17-12-2013

Jeroen Dusseldorp 17-12-2013 Groeidocument trainingen blok 2 Jeroen Dusseldorp 17-12-2013 Inleiding Voor u ligt mijn groeidocument van de trainingen die zijn gegeven in blok 2 van de minor Consultancy. Om een succesvolle consultant

Nadere informatie

Project If This Then That

Project If This Then That Project If This Then That WiFi bestuurbare woonhuis ventilator Cairan Steverink G&I1D 17-01-2016 Johan Otten E 17-1-2016 Conceptbeschrijving Een woonhuis ventilator is tegenwoordig aanwezig in bijna alle

Nadere informatie

Jeroen Bessems Rubriks. Jeroen Bessems. Rubriks

Jeroen Bessems Rubriks. Jeroen Bessems. Rubriks Jeroen Bessems INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave Samenwerken Specialist Ondernemend Generalist Methodisch & gestructureerd Originaliteit & creativiteit Informatievaardig Onderbouwing & verantwoording Kritische

Nadere informatie

Stagiair(e) grafisch- en interactieontwerp gezocht

Stagiair(e) grafisch- en interactieontwerp gezocht Stagiair(e) grafisch- en interactieontwerp gezocht met een passie voor visuele communicatie en het ontwerpen van gebruiksvriendelijke interfaces voor de zorg. september 2017 Panton Panton, ontwerpers voor

Nadere informatie

tern Handboek Mañuel Handboek plan van aanpak v0.1 Een plan van aanpak v0.9 Tim Logemann, junior developer

tern Handboek Mañuel Handboek plan van aanpak v0.1 Een plan van aanpak v0.9 Tim Logemann, junior developer Mañuel Handboek tern Handboek Een plan van aanpak v0.9 plan van aanpak v0.1 Tim Logemann, junior developer gemann, tim@mass.im junior developer ass.im 68048, W4Ax, 68048@glr.nl 4Ax, 68048@glr.nl mass.im,

Nadere informatie

Eindverslag SLB module 12

Eindverslag SLB module 12 Eindverslag SLB module 12 Marthe Verwater HDT 3C 0901129 Inhoudsopgave: Eindreflectie.. Blz.3 Reflectieverslag les 1.. Blz.4 Reflectieverslag les 2.. Blz.6 Reflectieverslag les 3.. Blz.8 2 Eindreflectie

Nadere informatie

THE POSITIVE FEEDBACK TRAINER MANAGER AND EMPLOYEE VERSION

THE POSITIVE FEEDBACK TRAINER MANAGER AND EMPLOYEE VERSION THE POSITIVE FEEDBACK TRAINER MANAGER AND EMPLOYEE VERSION VRIJE UNIVERSITEIT AMSTERDAM Roy van de Vathorst (2556746) Thomas Gruben (2554243) Informatie, Multimedia en Management Project Interactive Multimedia

Nadere informatie

DOMINO DAY 2014 PROJECT. Antoniuscollege Gouda. Informatie voor de leerlingen. Inhoud

DOMINO DAY 2014 PROJECT. Antoniuscollege Gouda. Informatie voor de leerlingen. Inhoud PROJECT DOMINO DAY 2014 Antoniuscollege Gouda Informatie voor de leerlingen Inhoud 1 De opdracht 2 De organisatie 3 Begeleiding 4 Beoordeling en evaluatie A Plan van Aanpak B Persoonlijk verslag C Evaluatielijst

Nadere informatie

Business Lounge: uw klant aan de bestuurstafel!

Business Lounge: uw klant aan de bestuurstafel! Gaby Remmers: senior onderzoeker Blauw Research Drijfveer: organisaties helpen inzicht te krijgen in de kansen op een nog klantgerichtere dienstverlening Andre Heeling: onderzoeker Blauw Research Drijfveer:

Nadere informatie

Starrt s Semester

Starrt s Semester Starrt s Semester 1 13-12-2017 Professionaliseren Voordat we de competenties kregen had ik al voor mijzelf bedacht dat ik wilde professionaliseren. Ik ben altijd leergierig geweest en wil meer verdiepen

Nadere informatie

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A INLEIDING Ik heb vandaag een cadeautje meegenomen. Niet voor jullie, maar voor mijzelf. Het cadeautje staat voor de verrassingen

Nadere informatie

Tweede wereldoorlog:

Tweede wereldoorlog: geschiedenis Tweede wereldoorlog: Auto s en wegen Omschrijving van de opdracht: Wat doe je als leerkracht? Introductie Thema: Tweede Wereldoorlog: auto s en wegen Introduceren thema Tweede Wereldoorlog:

Nadere informatie

VOOR BESTUREN EN ORGANISATIES. Presentatie door: Kristel Van Ael, Namahn Caroline Van Cauwelaert, Yellow Window

VOOR BESTUREN EN ORGANISATIES. Presentatie door: Kristel Van Ael, Namahn Caroline Van Cauwelaert, Yellow Window VOOR BESTUREN EN ORGANISATIES Presentatie door: Kristel Van Ael, Namahn Caroline Van Cauwelaert, Yellow Window AGENDA WAT IS SERVICE DESIGN? OVER DEZE TOOLKIT HOE KUN JE DEZE TOOLKIT GEBRUIKEN? TOOLKIT

Nadere informatie

What s up Zuiderzeeland? maatschappijleer/geschiedenis praktische opdracht

What s up Zuiderzeeland? maatschappijleer/geschiedenis praktische opdracht What s up Zuiderzeeland? Maatschappijleer/ geschiedenis praktische opdracht, 4hv Naam: Klas: Geschiedenis Chronologie In dit onderdeel ga je zelf met je groepje op onderzoek. Je hebt geleerd dat de geschiedenis

Nadere informatie

Ik wilde een opdracht ontwikkelen voor leerlingen die voldoet aan de uitgangspunten van competentiegericht leren.

Ik wilde een opdracht ontwikkelen voor leerlingen die voldoet aan de uitgangspunten van competentiegericht leren. 1/5 Fase 1: Wat wilde ik bereiken? Handelen/ ervaring opdoen Ik wilde een opdracht ontwikkelen voor leerlingen die voldoet aan de uitgangspunten van competentiegericht leren. De opdracht wilde ik zo ontwikkelen,

Nadere informatie

eigen woonplaats Oorlog: geschiedenis in de geschiedenis monumenten hebben te maken met oorlogen? Welke oorlogen

eigen woonplaats Oorlog: geschiedenis in de geschiedenis monumenten hebben te maken met oorlogen? Welke oorlogen geschiedenis Oorlog: geschiedenis in de eigen woonplaats Omschrijving van de opdracht: Wat doe je als leerkracht? Introductie Thema: Oorlog: geschiedenis in de eigen woonplaats Introduceren thema Oorlog:

Nadere informatie

WikiKids Atlas. Lerarenhandleiding Project WikiKids Atlas

WikiKids Atlas. Lerarenhandleiding Project WikiKids Atlas WikiKids Atlas Lerarenhandleiding Project WikiKids Atlas 1. Inhoudsopgave. 1. Inhoudsopgave. p. 43 2. Inleiding. p. 44 3. Uitleg en kerndoelen WikiKids Atlas. p. 46 3.1. Inleiding. p. 46 3.2. Uitleg WikiKids.

Nadere informatie

Bevindingen In totaal hebben we de test afgenomen bij 9 mensen. Helaas door beperkte aanwezigheid van vrouwen zijn dit enkel mannen geweest.

Bevindingen In totaal hebben we de test afgenomen bij 9 mensen. Helaas door beperkte aanwezigheid van vrouwen zijn dit enkel mannen geweest. Bevindingen In totaal hebben we de test afgenomen bij 9 mensen. Helaas door beperkte aanwezigheid van vrouwen zijn dit enkel mannen geweest. Wel hebben we gekeken om verschillende profielen en leerjaren

Nadere informatie

service design workshop

service design workshop Philippe Martens service design workshop ken ik mijn klanten en gebruikers écht? hoe ervaren mijn klanten mijn huidig dienstenaanbod? Hoe pas ik mijn processen en systemen aan om mijn uniek dienstenaanbod

Nadere informatie

Plan van aanpak, 17 september 2014

Plan van aanpak, 17 september 2014 Plan van aanpak, 17 september 2014 DEP WORKS B.V. / DEP WORKS office & management support / DEP WORKS MEET&GREET Marnick de Groot Milan van der Maaten Luuk Roordink Afdeling: Marketing & Communicatie Contactpersonen:

Nadere informatie

Masterclass Service Design 12 juni , 26 juni en 6 juli daagse Meerdaagse

Masterclass Service Design 12 juni , 26 juni en 6 juli daagse Meerdaagse Masterclass Service Design 12 juni 2017 13, 26 juni en 6 juli 2017 http://www.servicesciencefactory.com/index.php/service-design-masterclass/ Hoe zorgt u er, in deze steeds sneller veranderende wereld,

Nadere informatie

3D Design Academy S4C Programma Amsterdam Oost, 2014

3D Design Academy S4C Programma Amsterdam Oost, 2014 3D Design Academy S4C Programma Amsterdam Oost, 2014 Myrthe Lanting Tijdens mijn studies textielontwerp en Design Cultures ben ik me gaan interesseren in hoe ik ontwerp in kan zetten voor sociale innovatie.

Nadere informatie

SLB eindverslag. Rozemarijn van Dinten HDT.1-d 12053449 11-11-12

SLB eindverslag. Rozemarijn van Dinten HDT.1-d 12053449 11-11-12 SLB eindverslag Rozemarijn van Dinten HDT.1-d 12053449 11-11-12 Eindverslag De afgelopen periode heb ik een aantal lessen SLB gehad. Hierover ga ik een eindverslag schrijven en vertellen hoe ik de lessen

Nadere informatie

Begeleidend Schrijven

Begeleidend Schrijven Begeleidend Schrijven Research & Innovation - Ik wil leren wat guerillamarketing is en dit ook toe kunnen passen Om erachter te komen wat guerillamarketing is heb ik eerst het Communicatie Handboek van

Nadere informatie

Introduceren thema Natuurgeweld. tsunami s. centraal rondom natuurgeweld: Thema: Natuurgeweld. laten ontstaan?

Introduceren thema Natuurgeweld. tsunami s. centraal rondom natuurgeweld: Thema: Natuurgeweld. laten ontstaan? Aardrijkskunde Natuurgeweld Omschrijving van de opdracht: Introductie Thema: Natuurgeweld In dit thema staan de volgende hogere orde denkvragen centraal rondom natuurgeweld: 1. Wat zou er moeten gebeuren

Nadere informatie

Februari juni Toelichting aanpak. Claudia Tjia GROEP F M42

Februari juni Toelichting aanpak. Claudia Tjia GROEP F M42 Februari juni 2016 Toelichting aanpak Claudia Tjia GROEP F M42 Dit document bevat informatie over het onderdeel SCRUM binnen de proftaak. SCRUM is de methode die wij als groep moesten hanteren om het project

Nadere informatie

Slimme innovatie in toerisme met Service Design Thinking

Slimme innovatie in toerisme met Service Design Thinking Slimme innovatie in toerisme met Service Design Thinking Customer Journey Mapping Workshop Bas Jansen b.n.jansen@saxion service-design.zeef.com 2 november 2015, Hengelo Programma I. Introductie in Service

Nadere informatie

Hoorcollege s. Soraya Cosaert

Hoorcollege s. Soraya Cosaert Hoorcollege s Soraya Cosaert 0781578 Hoorcollege 1 Mijn eerste hoorcollege ging over de effectieve voort innovatie methode. Onze spreker is afgestudeerd aan de Universiteit van Rotterdam. En begon daarna

Nadere informatie

CONCEPT TOOL ONTWERPEN IN BEELD VOOR EIGEN GEBRUIK

CONCEPT TOOL ONTWERPEN IN BEELD VOOR EIGEN GEBRUIK 1 Leerdoelen verhelderen 1A Hoe ziet de vaardigheid eruit? Neem een vaardigheid die in komende project of les belangrijk gaat zijn. Schrijf de vaardigheid op een groot vel en verdeel de rest van het vel

Nadere informatie

Level 5 OPDRACHTGEVER

Level 5 OPDRACHTGEVER Vragen over de opdracht Stel ze dan eerst aan je docent. Als hij/zij jullie Vragen over de Eureka!Day Mail deze naar: info@eurekacup.nl START OPDRACHTGEVER OPDRACHT AANPAK MEER... OPDRACHTGEVER Je loopt,

Nadere informatie

Introductie tot Wereld van Nestor Lancering 4 oktober 2012, VVSG-ouderendag (Leuven)

Introductie tot Wereld van Nestor Lancering 4 oktober 2012, VVSG-ouderendag (Leuven) Introductie tot Wereld van Nestor Lancering 4 oktober 2012, VVSG-ouderendag (Leuven) Inhoud > Introductie > Wat is Wereld van Nestor? > Hoe werd het ontwikkeld? > Hoe ziet het er uit? > Wanneer te gebruiken?

Nadere informatie

Achtergrond. Film King s Fund. Co-creatie. Inspiratiesessie EBCD: Zo denkt de patiënt als partner met u mee. Experience-based co-design 30-9-2014

Achtergrond. Film King s Fund. Co-creatie. Inspiratiesessie EBCD: Zo denkt de patiënt als partner met u mee. Experience-based co-design 30-9-2014 Achtergrond Inspiratiesessie EBCD: Zo denkt de patiënt als partner met u mee Maandag 22 september 2014 CBO, Utrecht Patiëntenparticipatie vanzelfsprekend? Patiënten worden gehoord, (vaak) niet betrokken

Nadere informatie

Introduceren thema Broeikaseffect. Startopdracht. gekeken. http://bit.ly/1vqs19u. Thema: Broeikaseffect. laten stoppen? centraal:

Introduceren thema Broeikaseffect. Startopdracht. gekeken. http://bit.ly/1vqs19u. Thema: Broeikaseffect. laten stoppen? centraal: Natuur & Techniek het broeikaseffect Omschrijving van de opdracht: Introductie Thema: Broeikaseffect In deze les staan de volgende hogere- orde denkvragen centraal: 1. Hoe zou je het broeikaseffect kunnen

Nadere informatie

veel opgestoken! Programma voldeed niet aan mijn verwachting en half uur later beginnen stoorde mij.

veel opgestoken! Programma voldeed niet aan mijn verwachting en half uur later beginnen stoorde mij. prima Dat de hele keten was uitgenodigd. Goed om een beeld te hebben welk systemen er allemaal zijn en waar ze toe dienen. Afwisselende onderwerpen. De sfeer, locatie en informatie. iets meer inzicht in

Nadere informatie

Individueel verslag Timo de Reus klas 4A

Individueel verslag Timo de Reus klas 4A Individueel verslag de Reus klas 4A Overzicht en tijdsbesteding van taken en activiteiten 3.2 Wanneer Planning: hoe zorg je ervoor dat het project binnen de beschikbare tijd wordt afgerond? Wat Wie Van

Nadere informatie

VERANTWOORDING GROEPSPROJECT (LUCY LIN)

VERANTWOORDING GROEPSPROJECT (LUCY LIN) VERANTWOORDING GROEPSPROJECT (LUCY LIN) Bij aanvang van het groepsproject ben ik gaan brainstormen naar mogelijke ideeën en concepten om mij alvast te oriënteren. Ter inspiratie heb ik diverse krantenartikelen

Nadere informatie

What s up Zuiderzeeland? aardrijkskunde, praktische opdracht

What s up Zuiderzeeland? aardrijkskunde, praktische opdracht What s up Zuiderzeeland? Aardrijkskunde praktische opdracht praktisch onderzoek in zuiderzeeland 2&4 vmbo Naam: Klas: In dit onderdeel ga je zelf met je groepje op onderzoek. Je hebt geleerd dat Waterschap

Nadere informatie

Passend Onderwijs voor de kinderen op school: samen met ouders en leerkracht

Passend Onderwijs voor de kinderen op school: samen met ouders en leerkracht Passend Onderwijs voor de kinderen op school: samen met ouders en leerkracht Vanaf 1 augustus is de Wet passend onderwijs van kracht. De school van uw kind/uw school is aangesloten bij het samenwerkingsverband

Nadere informatie

Projectorganisatie Marc Martojo Esther krijnen Rodger Buyvoets Danilo Meulens

Projectorganisatie Marc Martojo Esther krijnen Rodger Buyvoets Danilo Meulens Concrete projectbeschrijving De afstudeeropdracht is om een informatief, innovatief en interactief boek te ontwikkelen dat als presentatie materiaal gebruikt kan worden om weer te geven hoe bijzonder en

Nadere informatie

/23/ Dienstverlening mensgericht ontwerpen met Service Design (Design Vlaanderen)

/23/ Dienstverlening mensgericht ontwerpen met Service Design (Design Vlaanderen) /23/ Dienstverlening mensgericht ontwerpen met Service Design (Design Vlaanderen) TREFDAG VVSG 16/10/2014 INHOUD WIE ZIJN WIJ? CONTEXT EN PROBLEEMSTELLING WAT IS HET RESULTAAT? HOE VERLIEP HET PROCES?

Nadere informatie

Student: Jolien Vrolijk, 10022090. College jaar: 2012-2013. Stage periode: 01-09-2012 t/m 01-02-2013

Student: Jolien Vrolijk, 10022090. College jaar: 2012-2013. Stage periode: 01-09-2012 t/m 01-02-2013 STAGEVERSLAG 3 (WEEK 10 T/M 14) Student: Jolien Vrolijk, 10022090 College jaar: 2012-2013 Stage periode: 01-09-2012 t/m 01-02-2013 Lokatie: Technological Educational Institute of Crete in Sitia (TEI) Jaar:

Nadere informatie

Research for Design Communication and Multimedia Design Amsterdam - Research for Design - B1 WC4 data-analyse & persona - September 2012

Research for Design Communication and Multimedia Design Amsterdam - Research for Design - B1 WC4 data-analyse & persona - September 2012 Research for Design Hoe is het gegaan? interviewen Communication and Multimedia Design Amsterdam - Research for Design- B1 HC1 introductie - 29 08 2011 wat gaan we doen vandaag? wat gaan we doen vandaag?

Nadere informatie

Stagiair(e) industrieel ontwerp gezocht. met een passie voor het ontwerpen van gebruiksvriendelijke producten voor de zorg.

Stagiair(e) industrieel ontwerp gezocht. met een passie voor het ontwerpen van gebruiksvriendelijke producten voor de zorg. Stagiair(e) industrieel ontwerp gezocht met een passie voor het ontwerpen van gebruiksvriendelijke producten voor de zorg. januari 2016 Panton Panton, ontwerpers voor de zorg, zet zich in voor het verbeteren

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Stappen 1 Ervaringen 2 Wireframes 3 PIOTR TEKIEN HKU GAME ART GAR-1B

Inhoudsopgave. Stappen 1 Ervaringen 2 Wireframes 3 PIOTR TEKIEN HKU GAME ART GAR-1B Inhoudsopgave Stappen 1 Ervaringen 2 Wireframes 3 PIOTR TEKIEN HKU GAME ART GAR-1B PORTFOLIO 1 - STAPPEN Stappen INTRODUCTIE Voordat ik over mijn stappen vertel, wil ik kort toelichten dat ik eerder een

Nadere informatie

Maatschappelijke Zorgboerderij. Amatheon. Nikki van Berlo. Jasmijn Borms. Joy Willems T4B

Maatschappelijke Zorgboerderij. Amatheon. Nikki van Berlo. Jasmijn Borms. Joy Willems T4B Maatschappelijke Zorgboerderij Amatheon Nikki van Berlo Jasmijn Borms Joy Willems T4B Inleiding Ons groepje bestaat uit Nil

Nadere informatie

Ontwerp Portfoliowebsite MMIO 2016

Ontwerp Portfoliowebsite MMIO 2016 Ontwerp Portfoliowebsite MMIO 2016 Marit Beerepoot 10983430 7 februari 2016 Informatiekunde Universiteit van Amsterdam Inleiding Voor deze opdracht was het de bedoeling dat er 3 verschillende voorstellen

Nadere informatie

Tijdens dit blok richten wij ons op een van de volgende ontwerpdisciplines: Grafisch Ontwerp Product Ontwerp (ook wel Industrieel Ontwerp)

Tijdens dit blok richten wij ons op een van de volgende ontwerpdisciplines: Grafisch Ontwerp Product Ontwerp (ook wel Industrieel Ontwerp) Inleiding Ontwerpen komt in veel verschillende disciplines terug; bijvoorbeeld in mode, grafisch, product en meubel. Wat ontwerpers in elk vakgebied gemeen hebben is dat zij allemaal een kritische blik

Nadere informatie

What s up Zuiderzeeland?

What s up Zuiderzeeland? What s up Zuiderzeeland? biologie praktische opdracht, 4vmbo Naam: Klas: In dit onderdeel ga je zelf met je groepje aan de slag. Bij de theoretische opdracht heb je gekeken welke dieren er voorkomen in

Nadere informatie

Reflectiegesprekken met kinderen

Reflectiegesprekken met kinderen Reflectiegesprekken met kinderen Hierbij een samenvatting van allerlei soorten vragen die je kunt stellen bij het voeren van (reflectie)gesprekken met kinderen. 1. Van gesloten vragen naar open vragen

Nadere informatie

Tijdzones. geschiedenis. In dit thema verdiepen kinderen zich in een van de tijdvakken. onderstaand filmpje bekijken over het maken van een digitale

Tijdzones. geschiedenis. In dit thema verdiepen kinderen zich in een van de tijdvakken. onderstaand filmpje bekijken over het maken van een digitale geschiedenis Tijdzones Omschrijving van de opdracht: Introductie Thema: Tijdlijn In dit thema kiezen de kinderen een tijdvak uit om zich verder in te verdiepen. Voor dit tijdvak staat de volgende hogere

Nadere informatie

WAT IS DE FOCUS VAN JE WENS TOT VERBETERING BEHOEFTE BEPALEN INNOVATIEVERKENNER AANLEIDING ACHTERGROND INNOVATIEVRAAG

WAT IS DE FOCUS VAN JE WENS TOT VERBETERING BEHOEFTE BEPALEN INNOVATIEVERKENNER AANLEIDING ACHTERGROND INNOVATIEVRAAG WAT IS DE FOCUS VAN JE WENS TOT VERBETERING BEHOEFTE BEPALEN INNOVATIEVERKENNER AANLEIDING ACHTERGROND INNOVATIEVRAAG WAT IS HET PROBLEEM ACHTER HET PROBLEEM BEHOEFTE BEPALEN 5X WAAROM PROBLEEMSTELLING:

Nadere informatie

COMMUNICATIE ONDERZOEK BIJ FERRO EXPLORE!

COMMUNICATIE ONDERZOEK BIJ FERRO EXPLORE! COMMUNICATIE ONDERZOEK BIJ FERRO EXPLORE! AUTEUR: FERRO EXPLORE/GERBEN BRUINS GEPUBLICEERD IN: PRODUCTBROCHURE COMMUNICATIEONDERZOEK INHOUD WAAROM ONDERZOEK? CONCEPTONDERZOEK DE PRETEST WANNEER? FERRO

Nadere informatie

CONCEPTVERSLAG. Amber van Blitterswijk Rob den Breems Mike Broere Sanne de Jager Nikita Veenhuizen

CONCEPTVERSLAG. Amber van Blitterswijk Rob den Breems Mike Broere Sanne de Jager Nikita Veenhuizen CONCEPTVERSLAG Amber van Blitterswijk Rob den Breems Mike Broere Sanne de Jager Nikita Veenhuizen Inhoudsopgave Inleiding Onderzoek terugblik NOS on spot Wat is het? Storyboard Keyfeatures Prototype Debattle

Nadere informatie

User testing: Aan de hand van een expectation map heb ik 3 verschillende personen gevraagd om het prototype te testen.

User testing: Aan de hand van een expectation map heb ik 3 verschillende personen gevraagd om het prototype te testen. Evaluatie: Usability test Inleiding We hebben verschillende testpersonen gebruikt om in het platform FRIS community onduidelijkheden weg te nemen. Het testen hebben we gedaan door middel van een prototype.

Nadere informatie

Reflectieverslag mondeling presenteren

Reflectieverslag mondeling presenteren Reflectieverslag mondeling presenteren Naam: Registratienummer: 900723514080 Opleiding: BBN Groepsdocente: Marjan Wink Periode: 2 Jaar: 2008 Inleiding In dit reflectieverslag zal ik evalueren wat ik tijdens

Nadere informatie

Hoe kunnen we in dienstverlening en businessmodellen innoveren om zo sterkere merken in de markt te zetten?

Hoe kunnen we in dienstverlening en businessmodellen innoveren om zo sterkere merken in de markt te zetten? OPEN TRAINING SERVICE DESIGN THINKING Deze energieke, 4 uur durende training resulteert in hands-on ervaring en meer inzicht in de Service Design Thinking principes; de belangrijkste tools en terminologie.

Nadere informatie

OPDRACHT 2 - DELIVERABLE 3 RAPPORTAGE WORKSHOP

OPDRACHT 2 - DELIVERABLE 3 RAPPORTAGE WORKSHOP paperfish 09/19/13 OPDRACHT 2 - DELIVERABLE 3 RAPPORTAGE WORKSHOP 1/10 Inhoudsopgave Inleiding 3 NOS 3 Team paperfish 3 Verwachtingen 4 Doelen 4 Take away 1 6 Take away 2 6 Take away 3 6 De doelen van

Nadere informatie

A.P.A. Martens 2011513 Waalwijk 2011

A.P.A. Martens 2011513 Waalwijk 2011 [AFSTUDEREN BIJ BEDRIJF] Afstudeerrapportage Avans Communicatie Multimedia Design A.P.A. Martens Waalwijk 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 4 Beschrijving organisatie Gevolgde werkwijze Samenvatting

Nadere informatie

Cursus werkbegeleiding

Cursus werkbegeleiding Cursus werkbegeleiding Naam: Joyce Stuijt Studentnr: 500635116 Klas: 3IKZ1 Opleiding: 3 e jaar HBO-V Studiedeelnummer: 3512TRWBOP Studieonderdeel: Cursus werkbegeleiding Aantal woorden: 1800 Docent: Y.

Nadere informatie

Eindreflectie. Taakbekwaam bovenbouw. Anouk Bluemink Vr2B Datum: 21 mei 2014 SLB er: Agnes Hartman

Eindreflectie. Taakbekwaam bovenbouw. Anouk Bluemink Vr2B Datum: 21 mei 2014 SLB er: Agnes Hartman Eindreflectie Taakbekwaam bovenbouw Anouk Bluemink Vr2B Datum: 21 mei 2014 SLB er: Agnes Hartman OBS Jan Ligthart, Zelhem Mieke van den Berg Groep 8b Intern opleider: Marc Neerhof Stage: Het afgelopen

Nadere informatie

Reflectieverslag. Sven van Nobelen Studentnummer: 2312212 Toetscode: 2259DMSTAG

Reflectieverslag. Sven van Nobelen Studentnummer: 2312212 Toetscode: 2259DMSTAG Reflectieverslag Sven van Nobelen Studentnummer: 2312212 Toetscode: 2259DMSTAG Algemene inleiding In dit verslag is te lezen hoe ik de afgelopen maanden mijn meewerkstage bij Happy Idiots heb ervaren.

Nadere informatie