Slimme subsidies studiedag 03 juni Workshops

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Slimme subsidies studiedag 03 juni 2014. Workshops"

Transcriptie

1 Slimme subsidies studiedag 03 juni 2014 Workshops 1

2 Globaal opzet Gedurende 2 workshopsessies van telkens een uur maakten de deelnemers kennis met een aantal typische technieken binnen service design. Het doel van deze introductie was niet om volledig te werk te gaan, maar eerder om voeling te krijgen met de manier waarop service design een meerwaarde kan bieden binnen het thema "slimme subsidies". Er werd tijdens de workshop gewerkt met een fictieve case (weliswaar op realiteit gestoeld). Deze case werd zo opgesteld dat het mogelijk was om binnen de voorziene tijd tot een aantal inzichten te komen. De gebruikte case werd als volgt geschetst : De case is gesitueerd in toeristische ontwikkeling. Lokale overheden, verenigingen, ondernemingen en particulieren kunnen subsidies aanvragen voor investeringen in infrastructuur (de hardware ) die het toeristisch aanbod van Vlaanderen versterkt, kwalitatiever maakt of meer bereikbaar. Op basis van een dossier met de projectbeschrijving en na het voorleggen van facturen ontvangt de subsidieaanvrager een bijdrage in de kosten van het project. Tijdens de workshops werd gewerkt in 4 aparte zalen met telkens 3 groepjes van ongeveer 5 à 6 personen. In de voormiddag werden de service design technieken "persona" en "customer journey" toegepast; in de namiddag werd er ingegaan op prototyping technieken, meer bepaald de simulatietechniek via "walkthroughs". De namiddag werd voorafgegaan door een kleine ideation of ideevorming oefening. Om de deelnemers voeling te doen krijgen met het het feit dat aan elke customer journey oefening, veldonderzoek dient te gebeuren in de vorm van interviews en observaties, ontving elk groepje, naast de casebeschrijving, twee transcripts van interviews/observaties met eindgebruikers. Op basis hiervan dienden de deelnemers een persona op te bouwen en voor deze persona de customer journey in kaart te brengen. 1. Persona s Elke groep documenteerde een persona. Een persona is een rijke beschrijving van een archetypische gebruiker die een aantal persoonlijke criteria vertegenwoordigt. In een service design traject spelen er meestal verschillende persona s een rol. In deze workshop hebben we dit beperkt tot één gebruikers- of klantenprofiel. De groepen stelden hun persona op aan de hand van een template, welke stapsgewijs werd ingevuld. Hiervoor gebruikten ze de transcripts van het veldonderzoek als input, aangevuld met hun eigen interpretatie. De template bevatte volgende onderdelen: - Naam - Beroep - Leeftijd & geslacht - Problemen & zorgen - Wensen & dromen Persona Naam Geef je persona een realistische naam Waar werkt je persona en wat doet hij/zij? Teken hier een impressie van je persona Schets je globale persona. Wat voor soort belanghebbende is het? Hoe ziet zijn/haar persoonlijk en professioneel leven eruit? Waar ligt je persona s nachts wakker van? Wat irriteert jouw persona? Waar wordt je persona gelukkig van? Wat motiveert hem/haar? 2

3 Bij een persona is het belangrijk om niet enkel factueel te rapporteren over een doelgroep, maar zeker ook op emotioneel vlak een aantal karakteristieken te exploreren. Het is belangrijk om de juiste persona-dimensies in kaart te brengen, d.w.z. dimensies die bepalen hoe het gebruikersgedrag / consumentengedrag beïnvloed wordt. 2. Journey map Een journey map (of customer journey map) heeft als doel een volledig overzicht te geven van hoe de gebruiker van een dienst, deze dienstverlening ervaart in de tijd (a.d.h.v. de verschillende interactiemomenten die sequentieel plaats vinden, en de emoties die hierbijn beleefd worden). Tijdens de workshop werkten de deelnemers opnieuw aan de hand van een template die ze stapsgewijs aanvulden. Hierbij doorliepen ze volgende stappen: - Identificatie van de globale fases: wat zijn de globale fases van het klantentraject binnen deze case? Deze fases waren vooraf gedefinieerd en meegegeven in de beschrijving van de case. - Touchpoints per fase: een touchpoint is elke vorm van contact/interactie die een persoon heeft met de dienst(verlener). Een touchpoint is niet de manier waarop een contact tussen persoon en dienst gebeurt (bv. website), maar een beschrijving van het contact- of interactiemoment. Bijvoorbeeld : informatie verzamelen over het aanvraagformulier. Een touchpoint wordt uitgedrukt in een werkwoord of actie die uitdrukt wat de gebruiker wenst te bereiken. - Kanalen per touchpoint: per touchpoint wordt bepaald via welk kanaal de interactie verloopt of kan verlopen: de weg waarlangs een persona interageert met de dienst(verlener), bijvoorbeeld een website, telefoon, - Cognitieve ervaring: hoe beleeft de gebruiker het geïdentificeerde contact of de interactie? Vindt hij/zij het moeilijk, gemakkelijk, aangenaam... Welke emotie vindt er plaats tijdens de beleving? Door dit te doen word je als dienstverlener verplicht je mentaal te verplaatsen in het hoofd van de klant. - Emotionele beleving: Om een nog diepgaandere voeling te krijgen met de gebruiker van een dienst wordt tijdens elke stap in een dienstverleningsproces de vraag gesteld of er een positieve of negatieve beleving met de interactie en emotie gepaard gaat. Het ontvangen van een subsidie op de bankrekening zou bijvoorbeeld als een positieve ervaring gezien kunnen worden; het invullen van de aanvraag documenten wordt mogelijks iets minder positief gezien. De positieve, neutrale en negatieve ervaring wordt afgezet t.o.v. een tijdslijn, zodat de hoogte- en minpunten duidelijk worden gevisualiseerd. Na het invullen van de journey map gaven de deelnemers aan de hand van vier types stickers aan waar belangrijke momenten zich voordeden tijdens de journey van hun persona. Het markeren van deze momenten laat toe om op een snelle manier een analyse te maken van klantentraject en opportuniteiten te identificeren. Deze analyse kan richting geven aan een vervolgtraject. 3

4 Iets loopt mis Een inzicht (ahaerlebnis / iets dat we nog niet wisten) Iets is onduidelijk Moment van waarheid (moment of truth) Onderstaande foto is één van de uiteindelijke journey maps, het eindresultaat van de workshop. De template die we hiervoor gebruikten is gebaseerd op : https://smaply.com/ 3. Ideegeneratie Op basis van de aangeduide interactiemomenten in het proces dachten de deelnemers na over verbeteringen aan het huidige proces. Dit gebeurde aan de hand van de in de voormiddag geïdentificeerde opportuniteiten, knelpunten, onduidelijkheden en momenten van waarheid. 4. Service simulatie Als laatste stap tijdens de workshop werden de verschillende ideeën gesimuleerd. Het verschil tussen een service simulatie en ideegeneratie is dat tijdens een simulatie zoveel mogelijk elementen van een bedacht idee tastbaar gemaakt worden door ze "na te spelen". Zo kan je een idee uittesten binnen de eigen organisatie en/of met klanten, en snel de kritische aspecten ervan identificeren. Eigenlijk bouwden de groepen aan de hand van de simulatie een "schaalmodel" of prototype van het "ontastbare product" waar ze binnen de case aan werkten. Gedurende de service simulatie werd er per groepje een gebruiker (subsidieaanvrager), een medewerker van de dienstverlener (overheid), een andere actor/belanghebbende en een facilitator/moderator aangewezen. De gebruiker of andere belanghebbende en de 4

5 dienstverlener interageerden met elkaar en beeldden zo de toekomstige dienstverlening uit. Daarbij volgden ze een aantal belangrijke richtlijnen: - Leef je zo goed mogelijk in. Als je op een bepaald moment in de journey een communicatie doet via , schrijf de informatie dan op een blad papier en geef het aan de andere persoon. Gebruik geen gesproken woorden, dat zou je in het echt ook niet doen - Grijp niet te snel in op de situatie. Denk niet meteen dat iets niet kan, maar probeer verder te gaan in een situatie tot je echt vastloopt. Hoe verder je blijft gaan, hoe gedetailleerder je het probleem nadien kan duiden en oplossen. - Stop niet bij één simulatie. In een ontwerptraject is het belangrijk dat er je een aantal iteraties doorloopt om tot een finaal voorstel te komen. Probeer dingen uit, pas ze aan, begin opnieuw en evalueer de zaak nog eens. Enkel door dingen uit te proberen weet je of ze potentieel hebben om te werken. Bovendien simuleer je de interacties van de dienstverlening in een veilige omgeving (het gaat immers nog niet om de "echte" praktijk). Resultaat Tijdens twee workshopsessies van telkens een uur dompelden we de deelnemers onder in een aantal typische service designtechnieken. Hoewel we gewerkt hebben rond een fictieve case, konden we toch de basisgedachte achter de denkwijze en methodiek illustreren. Op basis van de feedback van de deelnemers willen we hierbij nog een aantal aandachtspunten meegeven: - De beleving (of het leveren) van een dienst is zelden louter een interactie tussen dienstverlener en klant. In realiteit zijn er doorgaans meerdere belanghebbenden (actoren of stakeholders) betrokken bij een dienstverlening. Deze kunnen ook aangegeven worden op een journey map, als bijkomende actoren. Andere tools om hier inzicht in te krijgen zijn de stakeholder map en de service blueprint. - Het opstellen van een journey map is enkel geschikt voor de bestaande dienstverlening. Hoewel we in de doorlopen case vertrokken zijn van een bestaande situatie, hoeft dit niet altijd het geval te zijn om een journey map op te stellen. Het is perfect mogelijk om een nieuwe dienstverlening te exploreren aan de hand van de techniek, gezien het je de mogelijkheid geeft om verschillende alternatieven op een snelle manier uit te werken en met elkaar te vergelijken. - Een persona moet niet gezien worden als één specifiek persoon. We spreken over een archetypische gebruiker wanneer we een persona opstellen. Dit wil zeggen dat op basis van voorgaand onderzoek geweten is welke aspecten spelen bij een persona of klantengroep. Deze aspecten worden de dimensies van een persona genoemd (is de persoon jong of oud? heeft hij/zij een smartphone ja of neen? is de persoon open voor verandering of niet?). Op basis van deze dimensies kunnen typerende klanten opgesteld worden, die telkens een subgroep van mensen vertegenwoordigen. 5

Een handleiding voor een succesvolle marktaanpak gebaseerd op gebruikersinzichten

Een handleiding voor een succesvolle marktaanpak gebaseerd op gebruikersinzichten Een handleiding voor een succesvolle marktaanpak gebaseerd op gebruikersinzichten User-centred roadmap to the market Je hebt een geweldig idee en je wilt het graag op de markt brengen! Om dit goed te

Nadere informatie

Handleiding bij fase 1 oproep Innovatie door exploratie

Handleiding bij fase 1 oproep Innovatie door exploratie OP ESF Vlaanderen 2014-2020 Prioriteit uit OP: 5 Innovatie en Transnationaliteit Handleiding bij fase 1 oproep Innovatie door exploratie Deze handleiding schetst het projectverloop voor fase 1 van de oproep

Nadere informatie

Verbeteren vanuit de praktijk. Workshophandleiding voor trainers

Verbeteren vanuit de praktijk. Workshophandleiding voor trainers Verbeteren vanuit de praktijk. Workshophandleiding voor trainers Workshop voor bureaucratie bestrijden in passend onderwijs Deel 2: verbeteren vanuit de leefwereld handleiding voor trainers Deelnemers

Nadere informatie

Service design tools voor kleine creatieve bureaus

Service design tools voor kleine creatieve bureaus Service design tools voor kleine creatieve bureaus Martijn van de Zuidwind 1513350 Docent: Hans Kemp User Experience Design Communication & Multimedia Design Inhoudsopgave Inleiding Onderzoeksvraag - hoofdvraag

Nadere informatie

Ontwerpdocument. Bijbelsmuseum 1

Ontwerpdocument. Bijbelsmuseum 1 Ontwerpdocument Bijbelsmuseum 1 Namen: Anna Wildeman, Samantha Fles & Lindsey de Mooij Studentnr s: 500643589, 500634617, 500639485 Teamnaam: SaLiAn Vak: Service Design Docent: Aranea Felëus Klas: 2 Datum:

Nadere informatie

10 methodes. Om tot nieuwe inzichten of ideeën voor je werking te komen

10 methodes. Om tot nieuwe inzichten of ideeën voor je werking te komen 10 methodes Om tot nieuwe inzichten of ideeën voor je werking te komen Adviespanel Een zo breed mogelijk publiek aantrekken, bereiken en inspireren. Dienstverlening naar bestaande groepen toe verbeteren

Nadere informatie

SERVICE DESIGN inzichten uit negen praktijkvoorbeelden

SERVICE DESIGN inzichten uit negen praktijkvoorbeelden SERVICE DESIGN inzichten uit negen praktijkvoorbeelden SERVICE DESIGN inzichten uit negen praktijkvoorbeelden Tanja Enninga Menno Manschot Christa van Gessel Jens Gijbels Remko van der Lugt Froukje Sleeswijk

Nadere informatie

Arnold @ Communication and Multimedia Design - jaar 3 juli 2011

Arnold @ Communication and Multimedia Design - jaar 3 juli 2011 Arnold @ stageverslag van Arnold Aukema Communication and Multimedia Design - jaar 3 juli 2011 Inhoud Hallo Edenspiekermann! - - - - - - - - - - - - - - - - De organisatie - - - - - - - - - - - - - - -

Nadere informatie

Requirements Engineering bij marktgedreven IT-bedrijven

Requirements Engineering bij marktgedreven IT-bedrijven Requirements Engineering bij marktgedreven IT-bedrijven Welke entiteiten leveren de requirements? Bachelorscriptie Informatiekunde Mark van Liefland (0213381) Begeleider: Dr ir G.E. Veldhuijzen van Zanten

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen. Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage

Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen. Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage Delft, 2009 Voorwoord Als studente Industrieel Ontwerpen heb ik

Nadere informatie

Een goed gesprek is het halve werk

Een goed gesprek is het halve werk Een goed gesprek is het halve werk Onderzoek Wmo-loket gemeente Purmerend 2013-2014 Een goed gesprek is het halve werk Onderzoek Wmo-loket gemeente Purmerend 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding...1 1.1

Nadere informatie

{ SCRUMUCD} Adviesrapport voor E-ID internet strategies. Don R. Munter 14 juni, 2011

{ SCRUMUCD} Adviesrapport voor E-ID internet strategies. Don R. Munter 14 juni, 2011 { SCRUMUCD} Adviesrapport voor E-ID internet strategies Don R. Munter 14 juni, 2011 Inleiding Dit rapport beredeneert vanuit het huidige proces en brengt advies uit over hoe dit proces beter kan. Het tweede

Nadere informatie

Handleiding Klantervaring in kaart (KEK) De burger centraal bij dienstverlening

Handleiding Klantervaring in kaart (KEK) De burger centraal bij dienstverlening Handleiding Klantervaring in kaart (KEK) De burger centraal bij dienstverlening Colofon Programma Dienstverlening, Regeldruk en Informatiebeleid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Nadere informatie

Paper Dienstenmarketing: Kwaliteitsplan Hasselt

Paper Dienstenmarketing: Kwaliteitsplan Hasselt Paper Dienstenmarketing: Kwaliteitsplan Hasselt Groepsleden: Lindsay De Winter Marie Van Der Stukken Véronique Wienen 3 MAR E/F Academiejaar 2012 2013 INHOUDSOPGAVE 1 Situatiebeschrijving... 4 1.1 Probleem...

Nadere informatie

Netwerkonderzoek en familienetwerkberaad in pleegzorg INGRID DEPREZ. In opdracht van het Agentschap Jongerenwelzijn

Netwerkonderzoek en familienetwerkberaad in pleegzorg INGRID DEPREZ. In opdracht van het Agentschap Jongerenwelzijn 2013 Netwerkonderzoek en familienetwerkberaad in pleegzorg INGRID DEPREZ PLEEGZORG LIMBURG E. Van Dorenlaan 30 3600 Genk In opdracht van het Agentschap Jongerenwelzijn Project Netwerkonderzoek en familienetwerkberaad

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding

Inhoudsopgave. Inleiding >> > Inleiding Inhoudsopgave 3 U, als slachtoffer, staat centraal 8 Respectvol met elkaar omgaan 13 De schadebehandeling inzichtelijk houden 17 Overleggen in harmonie 20 Een goed tempo in de schadebehandeling

Nadere informatie

Succesfactoren voor Social Media in B2B

Succesfactoren voor Social Media in B2B Succesfactoren voor Social Media in B2B Met stappenplan Direct toepasbaar www.idmk.nl Succesfactoren voor Social Media in B2B Social media of sociale media houden mensen en deskundigen in hun greep. Uitspraken

Nadere informatie

Gratis White Paper. Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen?

Gratis White Paper. Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen? Gratis White Paper Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen? Oké Marketing Kruidnagel 2 5275 KR Den Dungen T: 06 54 793 205 E: info@okemarketing.nl

Nadere informatie

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven.

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. Beginnen met leidinggeven en dan Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. S o n j a v a n B e v e r e n, M e l k w e g 2 3, K l i j n d i j k R e g i e & R e s u l t a a t r e g i e @ s o n

Nadere informatie

Het functioneringsgesprek

Het functioneringsgesprek Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Werknemer Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Inhoudsopgave Inleiding... 5 Wat is een functioneringsgesprek?... 7 Waarom is een functioneringsgesprek

Nadere informatie

Handleiding voor de facilitator

Handleiding voor de facilitator Handleiding voor de facilitator Versie 3.3 1. Inleiding Deze tekst is gericht naar begeleiders van een BLITS-groep. Jij hebt jezelf hiervoor aangemeld, of je bent gevraagd voor deze uitdagende taak. Hieronder

Nadere informatie

Kwaliteit van dienstverlening van woningcorporaties

Kwaliteit van dienstverlening van woningcorporaties Kwaliteit van dienstverlening van woningcorporaties Een onderzoek van: In opdracht van KWH 1 Postbus 8536 3009 AM Rotterdam Tel 010-452 86 02 Fax 010-452 97 78 info@icsb.nl www.icsb.nl Voorwoord Een goede

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bijlagen 1. Handleiding procesbegeleider 2. Uitwerking thema s MTO 3. Voorbeeld actielijst 4. Vragenlijst omgaan met conflicten

Inhoudsopgave. Bijlagen 1. Handleiding procesbegeleider 2. Uitwerking thema s MTO 3. Voorbeeld actielijst 4. Vragenlijst omgaan met conflicten 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Overzichtskaart Steeds Beter Sessie 3 2.1 De thema s uit het MTO 6 2.2 Het stappenplan 6 2.3 De werkvormen 7 2.4 Rol leidinggevende 8 2.5 Ondersteuningsmogelijkheden 8

Nadere informatie

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners Oudkerkhof 13b 3512 GH Utrecht tel. 030-2317511 mail: info@lsabewoners.nl web: www.lsabewoners.nl www.bewonersbedrijven.nl

Nadere informatie

Authentiek Personal Branding voor Zelfstandige Professionals

Authentiek Personal Branding voor Zelfstandige Professionals Authentiek Personal Branding voor Zelfstandige Professionals Ook jouw onderneming kan het vermogen om top prestaties te leveren aanzienlijk vergroten Als je jezelf brand op een organische, authentieke

Nadere informatie

Logboek Instituut voor brein leiderschap

Logboek Instituut voor brein leiderschap Logboek Instituut voor brein leiderschap logboek instituut voor breinleiderschap Beste deelnemer, Je hebt je ingeschreven voor de Basistraining Breinleiderschap. Het is onze goede gewoonte om deelnemers

Nadere informatie

Stappenplan voor het invoeren van (nieuwe) methodieken en aanpakken in de werkpraktijk

Stappenplan voor het invoeren van (nieuwe) methodieken en aanpakken in de werkpraktijk Stappenplan voor het invoeren van (nieuwe) methodieken en aanpakken in de werkpraktijk Petra Stienstra Hilair Balsters Pauline van Tienhoven (redactie) LKNG 2008 Vooraf Deze implementatiewaaier is een

Nadere informatie

Functioneringsgesprekken

Functioneringsgesprekken Training Functioneringsgesprekken Functioneringsgesprekken 1 Itineris Functionerings- en evaluatiegesprekken deel 1 Functionerings- en evaluatiegesprekken wat zijn ze? Visie rond functionerings- en evaluatiegesprekken

Nadere informatie