Dia 1. Dia 2. Dia 3. Sportcafé Gemeente Roermond. Even voorstellen. Wie zijn wij? Sport en de Belastingdienst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dia 1. Dia 2. Dia 3. Sportcafé Gemeente Roermond. Even voorstellen. Wie zijn wij? Sport en de Belastingdienst"

Transcriptie

1 Dia 1 Sportcafé Gemeente Roermond Presentatie 20 april 2015 Dia 2 Even voorstellen. Wie zijn wij? Jo De la Roij: loonheffing specialist Belastingdienst/Midden- en Kleinbedrijf Pascal Hendrikx: omzetbelasting specialist Belastingdienst/Midden- en Kleinbedrijf Beiden leden Coördinatiegroep Sport (CGS) 2 Dia 3 Sport en de Belastingdienst Landelijke Doelgroep Sport Utrecht - Betaald voetbal organisaties - Sportbonden Landelijke Coördinatiegroep Sport Utrecht - in elke regio vertegenwoordigd - Eén aanspreekpunt in de regio Limburg: Jo De la Roij / of 3

2 Dia 4 Geen sporthorror! Doel Mogelijke problemen bij de sport voorkomen door: - Regionaal sportloket (vraagbaak) - Voorlichting - Vooroverleg - Afspraken Met als doel: vitale sportverenigingen! Geen correcties achteraf! 4 Dia 5 Onderwerpen sportvereniging en fiscus Loonheffingen Kansspelbelasting Omzetbelasting Schenking 5 Dia 6 Onze bevindingen met loonheffingen (boekenonderzoeken) Onjuiste toepassing vrijwilligersregeling Bovenmatige vergoedingen aan trainers/selectiespelers 6

3 Dia 7 Onderwerpen Loonheffingen - vrijwilligersregeling - werkkostenregeling (vergoedingen/verstrekkingen) 7 Dia 8 vrijwilligersregeling Vrijwilliger in de zin van de wet? - Vrijwilligerswerk verricht voor een algemeen nut beogende instelling, een sportorganisatie of een lichaam dat niet vennootschapsbelastingplichtig is; - Niet bij wijze van beroep werkt; - Geen marktconforme beloning ontvangt: maximaal 4,50 bij 23 jaar of ouder maximaal 2,50 bij jonger dan 23 jaar 8 Dia 9 Vrijwilligers zijn goud waard, maar: vrijwilligersregeling - Vergoeding en verstrekking samen niet meer dan 150 per maand - Vergoeding en verstrekking samen niet meer dan per jaar (vergoeding vrijwilligersregeling in één bedrag is mogelijk) 9

4 Dia 10 Vrijwilligersregeling - Urenadministratie is niet vereist, echter; - Organisatie kiest zelf voor betaling per uur: let dan op de maximale bedragen! (marktconforme beloningen) (Zie brief Staatssecretaris van 20 maart 2008) marktconforme beloningen: - 23 jr. of ouder 4,50 - jonger dan 23 jr. 2,50 10 Dia 11 Vrijwilligersregeling Vrijwilligersregeling n.v.t., wat dan? Bijvoorbeeld, u betaalt meer dan 1.500,- of u betaalt een marktconforme Beloning (meer dan 4,50 per uur). Toetsen arbeidsverhouding: - echte dienstbetrekking (persoonlijk arbeid, gezag, loon) - fictieve dienstbetrekking (min. 2 dagen per week tegen min 2/5 min. loon (40%), arbeidsverhouding van tenminste een maand) 11 Dia 12 Vrijwilligersregeling Indien geen (fictieve) dienstbetrekking en geen vrijwilliger dan: melding van totaal uitbetaalde bedrag aan Belastingdienst via opgaaf uitbetaalde bedragen aan derden (voorheen IB 47) 12

5 dienstbetrekking) Dia 13 Vrijwilligersregeling?? Uitsluitend vergoeding van in redelijkheid gemaakte (on)kosten?? Voorbeelden: - werkelijk gemaakte autokosten per kilometer (bv. 0,25 per km); - sport/werkkleding, sportschoenen, e.d. op declaratiebasis, dan Geen toepassing vrijwilligersregeling en geen opgave uitbetaalde bedragen aan derden (voorheen IB47) Wel bonnen in administratie bewaren! 13 Dia 14 Vrijwilligersregeling (schema) vrijwilliger in de zin van de wet? nee ja vergoeding en verstrekking per maand > 150 nee vergoeding en verstrekking per jaar > ja uitsluitend vergoeding van in redelijkheid gemaakte onkosten? nee (fictieve) ja ja nee ja nee FISCAAL GEEN INKOMEN (geen IB 47) - WET IB - IB - 47 WET LB onverkort van toepassing 14 Dia 15 Voorbeelden De navolgende voorbeelden geven u inzicht in de werking van vergoedingen en verstrekkingen ten aanzien van de vrijwilligersregeling: 15

6 Dia 16 Vrijwilligersregeling 1 Peter is trainer bij voetbalvereniging X en ontvangt een vergoeding van 150 per maand gedurende 10 maanden. Daarnaast worden geen vergoedingen in geld of natura verstrekt. Vraag: Is Peter fiscaal aan te merken als vrijwilliger? Antwoord: Ja De vergoeding en verstrekking gezamenlijk is niet meer dan 150 per maand en 1500 per jaar. 16 Dia 17 Vrijwilligersregeling 2 Jan is speler in het eerste bij voetbalvereniging X en ontvangt een vergoeding van 100 per maand gedurende 10 maanden. Daarnaast ontvangt Jan 1 x per jaar een kledingpakket en sportschoenen met een waarde van 250 en een kilometervergoeding (á 0,25 per kilometer) van in totaal 450. Vraag: Is Jan fiscaal aan te merken als vrijwilliger? Antwoord: Nee De vergoeding en verstrekking gezamenlijk is meer dan 150 per maand en per jaar (i.c ) Beoordeeld dient te worden of Jan een bron van inkomen heeft en of hij in dienstbetrekking van sportvereniging X is. 17 Dia 18 Vergoedingen en verstrekkingen; - Het oude regime (vóór toepassing van de werkkostenregeling) - De werkkostenregeling (WKR) verplicht vanaf

7 Dia 19 Vergoedingen en verstrekkingen; Het oude regime (tot maximaal ) Binnen het oude regime zakelijkheidstoets voor: Attributen (trainer: fluit / stopwatch e.d.) Reiskosten (zakelijk) Telefoonkosten (zakelijk) Vakbondskosten (trainer VVON) Opleiding / cursus Naast zakelijkheidstoets ook speciale regels voor: Sport/werkkleding Voetbal/sport/werkschoenen Vakliteratuur Maaltijden 19 Dia 20 Vergoedingen en verstrekkingen; De werkkostenregeling (WKR) (toepasbaar vanaf / verplicht vanaf ) Een systeemwijziging om de administratieve lasten te verlagen. Een forfaitaire benadering, geen zakelijkheidstoets! Keuze: Loon of eindheffingsloon (de vrije ruimte) Indien keuze eindheffingsloon: Vrije marge van 1,2% van de fiscale loonsom van de werkgever Buiten vrije marge: gerichte vrijstellingen en nihilwaarderingen Het meerdere (>1,2%) is tegen een tarief 80% bij de werkgever belast NB: keuze per (loon)component 20 Dia 21 Vergoedingen en verstrekkingen; WKR Gerichte vrijstellingen Reiskosten Tijdelijk verblijf (bij uitwedstrijden): consumpties & maaltijden Cursussen Vakliteratuur Het noodzakelijkheidscriterium: Telefoonkosten Attributen Materialen 21

8 Dia 22 Vergoedingen en verstrekkingen; WKR Nihilwaarderingen (verstrekkingen!) Consumpties op de werkplek (die geen deel uitmaken van een maaltijd) Werkkleding - Clubtenue - Colberts/Pakken met logo (minimaal 70cm2) - Overige sportkleding met logo (bv. trainingspakken) Sportschoenen zijn geen werkkleding!! (> vrije ruimte!) NB: vergoedingen hieromtrent kunnen enkel binnen de vrije ruimte vallen 22 Dia 23 Vergoedingen en verstrekkingen; WKR en vaste kostenvergoedingen Vaste kostenvergoeding altijd (vooraf) inventariseren Inventariseren naar aard en omvang! Waarom (verplicht) inventariseren? Juiste bepaling van: - Gerichte vrijstellingen (naar aard en omvang) - Nihilwaarderingen (naar aard en omvang) Hierdoor een ruimere vrije ruimte! 23 Dia 24 Vergoedingen en verstrekkingen; Intermediaire Kosten en WKR Intermediaire kosten: - Kosten die de werknemer t.b.v. de club maakt Kenmerk intermediaire kosten: - Het gekochte goed gaat tot het vermogen van de club behoren Intermediaire kosten vallen buiten de WKR! 24

9 Dia 25 Vergoedingen en verstrekkingen Enkel de vergoeding van de werkelijke kosten? > dan geen dienstbetrekking / geen bron van inkomen / geen WKR. Let wel: een bovenmatige vergoeding leidt tot loon! Boven de grens van de vrijwilligersregeling ( 1.500) leidt dit voor spelers en trainers direct tot een dienstbetrekking. Voorbeelden: - werkelijke kilometerprijs 0,25 > vergoeding 0,35 = loon (wkr) - Vergoeding maaltijd t.b.v training of thuiswedstrijd = loon (wkr) - Vergoeding Voetbal International = loon (wkr) 25 Dia 26 Vergoedingen en verstrekkingen Sprake van een dienstbetrekking? (loon / gezag / persoonlijke dienstverrichting) Dan gaan de regels van de loonheffing gelden! Ten overvloede: vanaf > WKR 26 Dia 27 drie situaties mogelijk (spelers en trainers) - Dienstbetrekking: gezag / loon (meer dan kosten) / arbeid (eventueel met (vaste)kostenvergoeding / WKR) - Vrijwilliger / vrijwilligersregeling (max. 150 maand / jaar > daarnaast/daarboven geen kostenvergoeding) - Vrijwilliger (enkel de vergoeding van werkelijke kosten) Geen vrijwilligersregeling! Geen varianten of vermenging (zelfde functie)! 27

10 Dia 28 Kansspelbelasting Kansspel: winnaar wordt bepaald door enige kans Denk aan clubloterijen, prijsvragen e.d. Als waarde van prijs hoger is dan 449 euro (vanaf 2015 / was 454 euro) Organisator kansspel is belasting verschuldigd (ook als prijzen door sponsors ter beschikking worden gesteld!) Tarief is 29% Kansspel onbelast voor de btw (dus géén vooraftrek prijzen!) Zie informatie voor aangifte doen op website 28 Dia 29 Omzetbelasting 29 Dia 30 Onderwerpen Omzetbelasting (BTW) 1. Ondernemerschap 2. Vrijstellingen 3. Consumpties voor eigen gebruik 4. Bartering 5. Tarieven 6. Aftrek van voorbelasting 7. Toekomst 8. Quiz 9. Vragen 30

11 Dia 31 Ondernemerschap Ondernemerschap Sportverenigingen zijn ondernemer voor de btw voor hun leveringen en diensten (prestaties); Leveringen: voor menselijke beheersing vatbare goederen Diensten: alles dat geen levering is 31 Dia 32 Ondernemerschap Hoofdregel: Alle leveringen en diensten zijn belast met btw Uitzonderingen: Subsidies zijn in principe onbelast Er is een vrijstelling van toepassing 32 Dia 33 Vrijstellingen Vrijstellingen Op de prestaties van sportverenigingen kunnen twee vrijstellingen van toepassing zijn: - Sport (11-1-e); - Fondswerving (11-1-v). 33

12 Dia 34 Vrijstellingen Vrijstelling voor sport (11-1-e) de diensten door organisaties die zich de beoefening van sport of de bevordering daarvan ten doel stellen, aan hun leden Bijvoorbeeld: - contributies Uitgezonderd: - entreegelden (voor bezoeken wedstrijden) 34 Dia 35 Vrijstellingen Vrijstelling voor fondswerving (11-1-v) Deze vrijstelling is van toepassing op prestaties van bijkomstige aard door verenigingen. Hieronder vallen bijvoorbeeld de opbrengsten van: - Entreegelden - Kantine - Sponsoring - Etc. 35 Dia 36 Vrijstellingen Vrijstelling voor Fondswerving (11-1-v) - Veel veranderd afgelopen jaren - Kantineregeling (veranderd per , afgeschaft per voor sportverenigingen) - Vanaf 1 januari 2014 nog twee grensbedragen: - Leveringen (kantine, clubkleding etc); - Diensten (sponsoring, entreegelden etc). Als grens wordt overschreden is gehele bedrag belast met btw, maar grensbedragen zijn wel onafhankelijk van elkaar 36

13 Dia 37 Vrijstellingen Gevolgen afschaffen kantineregeling per Voor veel verenigingen verandert er niets; Bij kantine-omzet+ overige leveringen lager dan : verplicht vrijgesteld van BTW; Bij omzet daarboven belast met BTW; Net als voorheen: incidentele overschrijding omzet toegestaan onder voorwaarden; Bedragen gelden per vereniging, niet meer per kantine. 37 Dia 38 Vrijstellingen Overschrijding grenzen vrijstelling - Eenmalige overschrijding mag en heeft geen gevolgen als: - De overschrijding redelijkerwijs niet te voorzien was; - De overschrijding wordt veroorzaakt door een bijzonder eenmalig evenement (bijv. jubileum). Als niet wordt voldaan aan deze voorwaarden dan moet er btw betaald gaan worden over de diensten en/of leveringen. - nafactureren; of - Zelf btw berekenen (21/121). 38 Dia 39 Vrijstellingen Fondswerving voorbeeld 1 Voetbalvereniging: Omzet kantine Omzet sponsoring Uitwerking vanaf Omzet kantine < dus vrijgesteld Omzet sponsoring < dus vrijgesteld 39

14 Dia 40 Vrijstellingen Fondswerving voorbeeld 2 Hockeyverenging: Omzet kantine Omzet sponsoring Vanaf Omzet kantine > dus belast Omzet sponsoring < dus vrijgesteld 40 Dia 41 Vrijstellingen Fondswerving voorbeeld 3 Atletiekvereniging: Omzet kantine Verkoop tenues Vanaf 2014: Omzet kantine en verkoop tenues samen > dus belast 41 Dia 42 Vrijstellingen Fondswerving voorbeeld 4 Tennisvereniging: Omzet kantine Verkoop tenues Vanaf 2014: Omzet kantine en verkoop tenues samen < dus vrijgesteld 42

15 Dia 43 Onderwerpen Consumpties voor eigen gebruik 43 Dia 44 Consumpties Consumpties voor eigen gebruik Verstrekkingen aan kantinemedewerkers: geen omzetbelasting Verstrekkingen aan overige personen binnen de vereniging (bestuursleden, trainers, scheidsrechters): Geen btw als de waarde van alle overige leveringen onder Wel btw als waarden van alle overige leveringen meer is dan Btw moet dan berekend worden over de inkoopwaarde. 44 Dia 45 Onderwerpen Bartering (sponsoring in natura) 45

16 Dia 46 Bartering Wat is bartering? Sponsoring in natura Wederzijds factureren! Telt mee bij de fondswervende vrijstelling (dienst) 46 Dia 47 Bartering Voorbeeld bartering Volleybal vereniging S maakt op de shirts reclame voor de lokale sportwinkel. In ruil daarvoor geeft de sportwinkel sportkleding aan de hoogste teams. Uitwerking: - Volleybal vereniging stuurt voor het maken van reclame een factuur (met/zonder BTW) naar de sportwinkel. - Sportwinkel stuurt factuur met btw aan de volleybalvereniging met de inkoopwaarde van de verstrekte kleding. 47 Dia 48 Tarieven 48

17 Dia 49 Tarieven Tarieven Algemeen tarief: 21% Bijv: sponsoring, verkoop shirts en verkoop alcoholische dranken. Verlaagd tarief: 6% Bijv: verkoop frisdrank, entreegelden In de administratie moet dit gescheiden worden bijgehouden, tenzij u kiest voor de forfaitaire regeling.. 49 Dia 50 Tarieven Forfaitair tarief kantine (11,5%) Is de kantine belast voor de omzetbelasting dan kan gekozen worden voor de het forfaitaire tarief van 11,5%. Indien men dat niet wenst, dan splitsen in algemeen (thans 21%) en verlaagd (thans 6%) tarief. Administratieve lastenverlichting Bij toepassing forfaitair tarief hoeft de omzet van de kantine niet te worden gesplitst in hoog en laag tarief. De te betalen BTW is dan 11,5% van de kasontvangsten (incl. opbrengst speelautomaten ed.). Voorbelasting is gewoon aftrekbaar 50 Dia 51 Aftrek van voorbelasting 51

18 Dia 52 Aftrek van voorbelasting Algemeen Belaste prestaties: aftrek Vrijgestelde prestaties: geen aftrek Gemengde prestaties: pro rata aftrek 52 Dia 53 Aftrek van voorbelasting Belaste prestaties Volledige aftrek van BTW die toe te rekenen is aan belaste activiteiten, zoals sponsoring. Als de kantine in de heffing van de omzetbelasting is terechtgekomen, is de voorbelasting aftrekbaar. Dit ziet op de inkopen kantine maar ook op de kosten van het gebouw dat als kantine dienst doet. 53 Dia 54 Aftrek van voorbelasting Vrijgestelde prestaties Geen aftrek van BTW die toe te rekenen is aan vrijgestelde activiteiten, zoals sportbeoefening. Denk hierbij aan: Aanleg velden, materialen en sportkleding zonder reclameopdruk. 54

19 Dia 55 Aftrek van voorbelasting Gemengd gebruik BTW op kosten die zijn toe te rekenen aan zowel belaste als vrijgestelde activiteiten is gedeeltelijk aftrekbaar: pro-rata Bijvoorbeeld: gas, water en elektra 55 Dia 56 Aftrek van voorbelasting Hoofdregel: omzetverhoudingen Pro Rata Uitzondering: werkelijk gebruik als dit een betere afspiegeling is van de praktijk. Bijvoorbeeld op basis van oppervlakte Degene die afwijkt van de hoofdregel (vereniging of Belastingdienst) moet aantonen dat het een betere weergave van de werkelijkheid is. 56 Dia 57 Aftrek van voorbelasting Voorbeeld Pro Rata Voetbalvereniging heeft de volgende inkomsten: Contributie Omzet kantine Subsidie Voorbelasting gemengd gebruik Subsidie niet belast, niet in pro-rata Contributie vrijgesteld en omzet kantine belast Aftrekbaar volgens pro-rata? / * =

20 Dia 58 Suppleties 58 Dia 59 suppleties Suppleties Correctie op de aangifte (positief of negatief). Indienen via de website van de Belastingdienst (inloggen). Verschillen van minder dan mogen op de aangifte worden verwerkt. 59 Dia 60 Toekomst 60

21 Dia 61 Toekomst Wijziging sport vrijstelling? Toekomst Schrappen passage aan leden? 61 Dia 62 Onderwerpen Quiz 62 Dia 63 Quiz Vraag 1 Om te bepalen of de verkopen in de kantine onder de grens blijft van de fondsvrijstelling moet gekeken worden naar een grensbedrag. Dit grensbedrag is: A: B: Antwoord: B 63

22 Dia 64 Quiz Vraag 2 Volleybalvereniging X heeft een diverse sponsoren. De hoofsponsor betaald per jaar en 3 subsponsoren betalen ieder per jaar voor sponsoring. Moet X btw in rekening brengen over haar sponsoropbrengsten? Antwoord: Ja, het totaalbedrag aan sponsoring is hoger dan de vrijstelling voor fondsenwervende diensten ( ) 64 Dia 65 Quiz Vraag 3 Tennisvereniging Y heeft een normale kantine omzet van en ontvangt geen geld uit overige leveringen. Omdat Y 100 jaar bestaat heeft zij een grote feestavond georganiseerd en op deze avond heeft Y aan extra kantine omzet behaald. Moet Y btw gaan betalen over haar gehele kantine omzet? Antwoord: Als Y voldoet aan de voorwaarden van de eenmalige overschrijding hoeft zij geen btw te betalen over de kantineomzet. 65 Dia 66 Vraag 4 Voetbalvereniging A heeft de volgende inkomsten: Subsidie Gemeente Z: Hoofdsponsor: dienst Kalenders: levering Entreegelden: dienst Barterdeal kleding: dienst (reclame) Kantine: levering Contributie: Moet A aangifte omzetbelasting doen? Ja Wat is het pro rata percentage van A? / = 38% 66

23 Dia 67 Uitleg antwoord vraag 4 A) Antwoord: Ja over haar diensten moet A omzetbelasting in rekening brengen en afdragen. Subsidie: onbelast Contributie: vrijgesteld Diensten: Hoofdsponsor+Entreegeld+barter kleding (=sponsoring)= > meer dan dus belast Leveringen: Kalenders + Kantine = > minder dan > verplicht vrijgesteld B) Belaste omzet: ( ) Vrijgestelde omzet: ( ) Totale omzet: Pro Rata: * = 37.09% = 38% want mag afgerond worden naar boven. 67 Dia 68 Omzetbelasting Omzetbelasting tot slot Specifieke situaties voorleggen Voorkomen is beter dan genezen Voorbeelden: bouw kantine aanleg kunstgrasveld subsidies bartering 68 Dia 69 Geven voor sport 69

24 Dia 70 Geven voor sport Geven voor sport Sportverenigingen zijn meestal SBBI en kunnen daardoor profiteren van vrijstelling schenk- en erfbelasting Bij periodieke schenkingen aan verenigingen is onder voorwaarden ook aftrek in inkomstenbelasting mogelijk Ga naar platform NOC-NSF Sport Daar Geef Je Om voor meer informatie Zie ook bij het onderwerp goede doelen 70 Dia 71 Vragen? Contactpersoon regionaal sportloket Limburg: Jo De la Roij telefoon: / of Belastingdienst website, Sport en belasting: of Handboek loonheffingen (zie website) 71 Dia 72 Bedankt voor uw aandacht! Tot ziens! 72

Informatiebijeenkomst. sportverenigingen. Regio Noord. verzorgd door. de Belastingdienst

Informatiebijeenkomst. sportverenigingen. Regio Noord. verzorgd door. de Belastingdienst Informatiebijeenkomst sportverenigingen Regio Noord verzorgd door de Belastingdienst Wie zijn wij???? Lokaal aanspreekpunt is: Humphrey Terpstra, Belastingdienst Noord/kantoor Leeuwarden telefoon 058 2949342

Nadere informatie

Sportverenigingen en de Belastingdienst 18 april 2011. Gemeente Pijnacker - Nootdorp

Sportverenigingen en de Belastingdienst 18 april 2011. Gemeente Pijnacker - Nootdorp Sportverenigingen en de Belastingdienst 18 april 2011 Gemeente Pijnacker - Nootdorp Henk Rijsdijk Controlespecialist Regiocoördinator Sport Haaglanden Sinds 2004 verbonden aan coördinatiegroep Sport Betrokken

Nadere informatie

Informatie over de belastingheffing van sportverenigingen zoals verstrekt tijdens de landelijke voorlichtingsronde 2014.

Informatie over de belastingheffing van sportverenigingen zoals verstrekt tijdens de landelijke voorlichtingsronde 2014. Informatie over de belastingheffing van sportverenigingen zoals verstrekt tijdens de landelijke voorlichtingsronde 2014. Inleiding In de maanden september -oktober 2014 organiseerden NOC*NSF, KNVB, KNLTB

Nadere informatie

14e Nationaal Hockeycongres

14e Nationaal Hockeycongres 14e Nationaal Hockeycongres Ton van Vuuren Utrecht, 28 januari 2012 Sport en de Belastingdienst a Landelijke doelgroep sport: - Betaaldvoetbalorganisaties - Sportbonden b Landelijke coördinatiegroep sport:

Nadere informatie

Even voorstellen 19-05-2015. Belastingzaken voor verenigingen en stichtingen 18 mei 2015. Marcel de Bree

Even voorstellen 19-05-2015. Belastingzaken voor verenigingen en stichtingen 18 mei 2015. Marcel de Bree Belastingzaken voor verenigingen en stichtingen 18 mei 2015 Even voorstellen Marcel de Bree Sr. Belastingadviseur/ vennoot bij accountenz, breda 16 jaar ervaring in fiscale adviespraktijk Generalist Vragen

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Presentatie gemaakt door: Leijtens & Partners B.V. 1-1-2015

Werkkostenregeling. Presentatie gemaakt door: Leijtens & Partners B.V. 1-1-2015 Werkkostenregeling Presentatie gemaakt door: Leijtens & Partners B.V. 1-1-2015 1 Introductie De werkkostenregeling is op 1 januari 2011 ingegaan en vervangt het systeem van vrije vergoedingen en verstrekkingen.

Nadere informatie

Belastinginfo voor sportverenigingen november 2010

Belastinginfo voor sportverenigingen november 2010 Belastinginfo voor sportverenigingen november 2010 In deze memo wordt in grote lijnen de problematiek rondom de belastingen voor de sportverenigingen uiteengezet. De Belastingdienst heeft aangekondigd

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Werkgeversinstituut. Bijeenkomst 25 november 2014. Jur Alberti

Werkkostenregeling. Werkgeversinstituut. Bijeenkomst 25 november 2014. Jur Alberti Werkkostenregeling Bijeenkomst 25 november 2014 Jur Alberti Inleiding Gestart op 1 januari 2011 Vrijwillig; werkgevers jaarlijks de keuze Vanaf 1 januari 2015 verplicht Nog veel onduidelijkheden en aanpassingen

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING. Schematisch ziet het systeem er als volgt uit: Nieuwsbrief. werkkostenregeling per 1 januari 2015.

WERKKOSTENREGELING. Schematisch ziet het systeem er als volgt uit: Nieuwsbrief. werkkostenregeling per 1 januari 2015. WERKKOSTENREGELING Vanaf 1 januari 2015 komt er een nieuw systeem voor de fiscale behandeling van vergoedingen, verstrekkingen en ter beschikking gestelde voorzieningen aan uw personeel (kortom: werkkosten).

Nadere informatie

Fiscale aspecten. Stichting en Vereniging. Mr. drs.theo C.J.M. van Vugt ESJ Accountants & Belastingadviseurs 11 April 2016

Fiscale aspecten. Stichting en Vereniging. Mr. drs.theo C.J.M. van Vugt ESJ Accountants & Belastingadviseurs 11 April 2016 Fiscale aspecten Stichting en Vereniging Mr. drs.theo C.J.M. van Vugt ESJ Accountants & Belastingadviseurs 11 April 2016 Bonte verzameling (Professionele) ANBI/FONDSWERVERS/CULTURELE INSTELLINGEN (Amateur)

Nadere informatie

ACTIEF VOOR Sportverenigingen Sportorganisaties WERKGEVERSCHAP EN VRIJWILLIGERS

ACTIEF VOOR Sportverenigingen Sportorganisaties WERKGEVERSCHAP EN VRIJWILLIGERS ACTIEF VOOR Sportverenigingen Sportorganisaties WERKGEVERSCHAP EN VRIJWILLIGERS De succesvolle sportvereniging Levensaders voor succes Voldoende schaal Goed bestuur Goede accommodatie Betrokken vrijwilligers

Nadere informatie

De voornoemde kosten zijn voor 75% aftrekbaar van de winst van de onderneming. Een cijfervoorbeeld:

De voornoemde kosten zijn voor 75% aftrekbaar van de winst van de onderneming. Een cijfervoorbeeld: A. INKOMSTEN/VENNOOTSCHAPSBELASTING De voornoemde kosten zijn voor 75% aftrekbaar van de winst van de onderneming. Een cijfervoorbeeld: U betaalt als werkgever 1.904 inclusief BTW voor een personeelsdag

Nadere informatie

UW ONDERNEMING, ONZE ERVARING

UW ONDERNEMING, ONZE ERVARING UW ONDERNEMING, ONZE ERVARING Werkkostenregeling Melvin Rademaker Een nieuwe kijk op vergoedingen en verstrekkingen 2 De Werkkostenregeling in vogelvlucht 3 Loonbegrip, intermediaire kosten, loon in natura

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2015. 18 november 2014

Werkkostenregeling 2015. 18 november 2014 Werkkostenregeling 2015 18 november 2014 Wet loonbelasting 1964 Artikel 10 wet op de loonbelasting: Loon is al het geen uit een dienstbetrekking of een vroeger dienstverband wordt genoten, daaronder mede

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING. U kunt de eindheffing van de werkkostenregeling ook als concern toepassen.

WERKKOSTENREGELING. U kunt de eindheffing van de werkkostenregeling ook als concern toepassen. WERKKOSTENREGELING Stap 1. Hoe werkt de werkkostenregeling? Met ingang van 1 januari 2015 wordt de regeling van vrije vergoedingen en verstrekkingen vervangen door de werkkostenregeling (WKR). In de WKR

Nadere informatie

Werkkostenregeling (WKR)

Werkkostenregeling (WKR) Werkkostenregeling (WKR) 22 oktober 2014 Werkkostenregeling Inleiding Systematiek Loon Nihilwaardering Gerichte vrijstelling Vrije ruimte Administratie Voorbeelden met kansen en bedreigingen Hoe verder?

Nadere informatie

Verenigingen en stichtingen Fiscale actualiteiten 2014. Denk ondernemend. Denk Bol.

Verenigingen en stichtingen Fiscale actualiteiten 2014. Denk ondernemend. Denk Bol. Verenigingen en stichtingen Fiscale actualiteiten 2014 Denk ondernemend. Denk Bol. Als bestuurder zet u zich in voor uw vereniging of stichting. Daarom wilt u op de hoogte blijven van alle actualiteiten.

Nadere informatie

Werkkostenregeling per 2015

Werkkostenregeling per 2015 Werkkostenregeling per 2015 Inhoud Werkkostenregeling verplicht...1 Verschil ter beschikking stellen en verstrekken...1 Hoofdlijnen Werkkostenregeling...1 Werkkostenregel in schema...3 Kosten uit uw financiële

Nadere informatie

12 Omzetbelasting. 12.1 Wat u moet weten. 12.1 Wat u moet weten 12.2 Vragen en praktijkvoorbeelden 12.3 Extra informatie

12 Omzetbelasting. 12.1 Wat u moet weten. 12.1 Wat u moet weten 12.2 Vragen en praktijkvoorbeelden 12.3 Extra informatie 12 Omzetbelasting 12.1 Wat u moet weten 12.2 Vragen en praktijkvoorbeelden 12.3 Extra informatie 12.1 Wat u moet weten Omzetbelasting staat in de praktijk beter bekend als BTW. Vrijwel elke ondernemer

Nadere informatie

Werkkostenregeling (WKR) 9 december 2014 Gijs van der Voet

Werkkostenregeling (WKR) 9 december 2014 Gijs van der Voet Werkkostenregeling (WKR) 9 december 2014 Gijs van der Voet Programma Achtergrond en historie WKR WKR in hoofdlijnen WKR in de praktijk WKR stappenplan voor invoering Tips en advies Achtergrond en historie

Nadere informatie

Werkkostenregeling in HR2day

Werkkostenregeling in HR2day Werkkostenregeling in HR2day Personeel Salaris Vandaag Morgen Per 1 januari 2015 wordt het toepassen van de werkkostenregeling voor alle werkgevers verplicht. In dit document een korte introductie van

Nadere informatie

Hoe werkt de werkkostenregeling?

Hoe werkt de werkkostenregeling? Hoe werkt de werkkostenregeling? Op het eerste gezicht heel eenvoudig Op dit moment kent de Wet Loonbelasting 29 verschillende belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen die u aan uw werknemers kunt

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING PER 1 JANUARI 2015

WERKKOSTENREGELING PER 1 JANUARI 2015 WERKKOSTENREGELING PER 1 JANUARI 2015 Per 1 januari 2015 is de werkkostenregeling van toepassing. Deze nieuwe regeling vervangt de bestaande regeling die door de meeste werkgevers niet toegepast werd omdat

Nadere informatie

MEMO INZAKE DE WERKKOSTENREGELING VERPLICHT PER 1 JANUARI 2015. Geachte relatie,

MEMO INZAKE DE WERKKOSTENREGELING VERPLICHT PER 1 JANUARI 2015. Geachte relatie, MEMO INZAKE DE WERKKOSTENREGELING VERPLICHT PER 1 JANUARI 2015 Geachte relatie, Op Prinsjesdag 2014 is bekend geworden dat de Werkkostenregeling vanaf 2015 verplicht is voor alle werkgevers. Ten opzichte

Nadere informatie

Naast het forfait blijven er toch vrijstellingen bestaan voor bepaalde zakelijke kosten.

Naast het forfait blijven er toch vrijstellingen bestaan voor bepaalde zakelijke kosten. Wij vinden het belangrijk u tijdig te informeren over de werkkostenregeling die op 1 januari 2011 in werking zal treden. Deze nieuwe regeling heeft veel gevolgen voor werkgevers die vergoedingen en verstrekkingen

Nadere informatie

Werkkostenregeling Kennisbank 3.1 Soorten kosten... 2 3.2 Inhoud werkkostenregeling... 5 3.3 Administratieve verwerking... 7

Werkkostenregeling Kennisbank 3.1 Soorten kosten... 2 3.2 Inhoud werkkostenregeling... 5 3.3 Administratieve verwerking... 7 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Oude regeling... 2 3. Nieuwe regeling... 2 3.1 Soorten kosten... 2 3.1.1 Intermediaire kosten... 2 3.1.2 Gericht vrijgestelde vergoedingen... 3 3.1.3 Overige voordelen,

Nadere informatie

Sportclubs, belastingen en sociale verzekeringen

Sportclubs, belastingen en sociale verzekeringen 12345 Sportclubs, belastingen en sociale verzekeringen Voor bestuursleden van sportverenigingen Uw sportclub of vereniging kan te maken krijgen met belastingen. Als uw vereniging sponsors heeft, dan moet

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Uitgebreide lijst met vergoedingen en verstrekkingen

Werkkostenregeling. Uitgebreide lijst met vergoedingen en verstrekkingen . Uitgebreide lijst met vergoedingen en verstrekkingen. Uitgebreide lijst met vergoedingen en verstrekkingen Vergoeding of verstrekking Oude regime Apparatuur, gereedschap en instrumenten Noodzakelijkheidscriterium*

Nadere informatie

Roadshow CUMELA Nederland

Roadshow CUMELA Nederland Roadshow CUMELA Nederland Welkom Marie Jose Lamers Jacqueline Tuinenga Nu we er toch zijn. Stand van zaken cao LEO cao LEO geëindigd? Werkkostenregeling Werkkostenregeling verplicht vanaf 2015 Inventariseer

Nadere informatie

30-10-2014 DE WERKKOSTENREGELING. Waarom de Werkkostenregeling?

30-10-2014 DE WERKKOSTENREGELING. Waarom de Werkkostenregeling? DE WERKKOSTENREGELING Waarom de Werkkostenregeling? Systematiek van de Werkkostenregeling Intermediaire kosten Nihilwaardering Vrijgestelde kosten Vrije ruimte Veranderingen in 2015 1 De oude wettekst

Nadere informatie

Vijf maatgerelen voor de WKR in 2015

Vijf maatgerelen voor de WKR in 2015 Gelukkig (of helaas) treedt per 2015 de werkkostenregeling (WKR) in werking en zijn vanaf dat moment de meeste bestaande vergoedings- en verstrekkingsregelingen - allemaal met hun eigen regels - verleden

Nadere informatie

Werkkostenregeling (WKR) implementeren in King

Werkkostenregeling (WKR) implementeren in King Werkkostenregeling (WKR) implementeren in King In dit document wordt uitgelegd hoe u de nieuwe werkkostenregeling (WKR) die ingaat per 1 januari 2015 kunt implementeren in King Business Software. Overleg

Nadere informatie

Allereerst. Bibi Gelaudie Salarisadministratie. Anne van Haga Salarisadministratie Fiscaal

Allereerst. Bibi Gelaudie Salarisadministratie. Anne van Haga Salarisadministratie Fiscaal Wegwijs in de WKR 17 november 2014 Allereerst Bibi Gelaudie Salarisadministratie Anne van Haga Salarisadministratie Fiscaal Programma Wat is de WKR? Soorten vergoedingen Fiets en de WKR Arbeidsovereenkomsten

Nadere informatie

WERKGEVERSCHAP EN VRIJWILLIGERS

WERKGEVERSCHAP EN VRIJWILLIGERS ACTIEF VOOR Sportverenigingen Sportorganisa.es WERKGEVERSCHAP EN VRIJWILLIGERS Werkgeverschap Vormen Vrijwilligersregeling IB 47 ZZP-er Loondienst Payroll-, detachering-, uitzendbureaus, accountantskantoren

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING & MOBILITEIT

WERKKOSTENREGELING & MOBILITEIT ALD WHITEPAPER WERKKOSTENREGELING & MOBILITEIT WKR, EEN REGELING MET POTENTIE In 2015 is voor alle bedrijven in Nederland de Werkkostenregeling (WKR) van kracht. Dit is een fiscale regeling voor vergoedingen

Nadere informatie

Kantoor Arnhem. VZA Afdeling Arbeidszaken Postbus 16570 2500 BN DEN HAAG. Geachte heer/mevrouw,

Kantoor Arnhem. VZA Afdeling Arbeidszaken Postbus 16570 2500 BN DEN HAAG. Geachte heer/mevrouw, Kantoor Arnhem Telefoon 0800-0543 > 1 Postbus 9001 6800 DB ARNHEM Telefax (088) 154 99 95 Kennisgroep CAO VZA Afdeling Arbeidszaken Postbus 16570 2500 BN DEN HAAG Datum 27 februari 2015 Uw kenmerk Kenmerk

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING EN IRIS

WERKKOSTENREGELING EN IRIS WERKKOSTENREGELING EN IRIS Renee Pauli/Werkkostenregeling 1 DE WERKKOSTENREGELING De basis Vervangt huidige systeem van vergoedingen en verstrekkingen Van individuele beoordeling per werknemer naar beoordeling

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Up-date 2015. Simone Slijpen

Werkkostenregeling. Up-date 2015. Simone Slijpen Werkkostenregeling Up-date 2015 Simone Slijpen WKR theorie Alle vergoedingen en verstrekkingen zijn loon Werkgever wijst vooraf vergoedingen en verstrekkingen aan die onder de werkkostenregeling komen

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Nieuwe regeling voor vrije vergoedingen en verstrekkingen.

Werkkostenregeling. Nieuwe regeling voor vrije vergoedingen en verstrekkingen. Werkkostenregeling Nieuwe regeling voor vrije vergoedingen en verstrekkingen. Programma Uitgangspunten werkkostenregeling Inhoud werkkostenregeling Voorbeeld Aandachtspunten / praktijk Wijzigingen 2013

Nadere informatie

De werkkostenregeling heeft als uitgangspunt dat alle vergoedingen tot het belaste loon horen.

De werkkostenregeling heeft als uitgangspunt dat alle vergoedingen tot het belaste loon horen. Toelichting werkkostenregeling 1. Nieuw loonbegrip; vergoedingen belast loon De werkkostenregeling heeft als uitgangspunt dat alle vergoedingen tot het belaste loon horen. Schema werkkostenregeling: -

Nadere informatie

Vaststellingsovereenkomst 2015. A. Partijen: B. Wat vooraf ging: C. Overeenkomst: 1. Uitgangspunten. DHK/kd-4981 30 april 2015

Vaststellingsovereenkomst 2015. A. Partijen: B. Wat vooraf ging: C. Overeenkomst: 1. Uitgangspunten. DHK/kd-4981 30 april 2015 Vaststellingsovereenkomst 2015 A. Partijen: 1. HISWA Vereniging, gevestigd aan de Werfkade 2, 1033 RA Amsterdam, te dezen vertegenwoordigd door: hierna te noemen: Hiswa, en 2. Belastingdienst/, kantoor,

Nadere informatie

Easylon Loon & Salaris Administratie (ELSA) en de Werk Kosten Regeling (WKR)

Easylon Loon & Salaris Administratie (ELSA) en de Werk Kosten Regeling (WKR) Easylon Loon & Salaris Administratie (ELSA) en de Werk Kosten Regeling (WKR) 1. Inleiding De werkkostenregeling vervangt de regeling voor vrije vergoedingen en verstrekkingen en is vanaf 1 januari 2015

Nadere informatie

People Services. De werkkostenregeling ABCD. KPMG Meijburg & Co

People Services. De werkkostenregeling ABCD. KPMG Meijburg & Co People Services De werkkostenregeling In dit memo gaan wij in op de gevolgen van de werkkostenregeling die met ingang van 1 januari 2011 in werking is getreden, en het overgangsrecht waarmee werkgevers

Nadere informatie

Werkkostenregeling. 29 september 2014, mr. G. (Gerard) Gelling

Werkkostenregeling. 29 september 2014, mr. G. (Gerard) Gelling Werkkostenregeling 29 september 2014, mr. G. (Gerard) Gelling Programma van vandaag Werkkostenregeling, een update Werkkostenregeling en CAO Bouwnijverheid Vragen? 2 2014 MTH Overzicht WKR Alle vergoedingen/verstrekkingen/voorzieningen

Nadere informatie

Kantoor Almelo. ANKO/Brancheplatform Postbus 212 1270 AE HUIZEN. Geachte mevrouw,

Kantoor Almelo. ANKO/Brancheplatform Postbus 212 1270 AE HUIZEN. Geachte mevrouw, Kantoor Almelo 1 Postbus 5105 7600 GL ALMELO Telefoon 0800-0543 ANKO/Brancheplatform Postbus 212 1270 AE HUIZEN Kennisgroep CAO Datum 17 april 2015 Uw kenmerk Betreft Beoordeling CAO 2014-2016 op fiscale

Nadere informatie

Klantenseminar/WKR. Jack-Willem Beckers Controlespecialist Loonheffingen. Alblasserdam, donderdag 9 oktober 2014

Klantenseminar/WKR. Jack-Willem Beckers Controlespecialist Loonheffingen. Alblasserdam, donderdag 9 oktober 2014 Klantenseminar/WKR Jack-Willem Beckers Controlespecialist Loonheffingen Alblasserdam, donderdag 9 oktober 2014 WKR In de presentatie: Wet op de loonbelasting 1964 Uitvoeringsbesluit 1965 Uitvoeringsregeling

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. De werkkostenregeling 2.0, wat u vooraf moet weten!... 2

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. De werkkostenregeling 2.0, wat u vooraf moet weten!... 2 Inhoudsopgave Voorwoord... 1 1. De werkkostenregeling 2.0, wat u vooraf moet weten!... 2 1.1. De WKR 2.0, wat is dat eigenlijk?... 2 1.1.1. Hoe werkt dat systeem in hoofdlijnen?... 2 1.1.2. In een schema....

Nadere informatie

Special: Werkkostenregeling 2011

Special: Werkkostenregeling 2011 Special: Werkkostenregeling 2011 De werkkostenregeling Op dit moment zijn er allerlei regelingen voor belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen. Uitgangspunt hierbij is dat zakelijke kosten belastingvrij

Nadere informatie

De werkkostenregeling (WKR) Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.

De werkkostenregeling (WKR) Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please. De werkkostenregeling (WKR) Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl Werkkostenregeling Doel van de werkkostenregeling: Administratieve

Nadere informatie

Naast de vrije ruimte blijven er toch ook nog vrijstellingen bestaan voor bepaalde zakelijke kosten.

Naast de vrije ruimte blijven er toch ook nog vrijstellingen bestaan voor bepaalde zakelijke kosten. INFORMATIEBRIEF WERKKOSTENREGELING Winterswijk, 13 november 2014 Geachte relatie, Er is veel over gezegd en geschreven. Maar met ingang van 1 januari 2015 moet elke werkgever de werkkostenregeling gaan

Nadere informatie

Sportclubs, belastingen en sociale verzekeringen

Sportclubs, belastingen en sociale verzekeringen 12345 Sportclubs, belastingen en sociale verzekeringen Voor bestuursleden van sportverenigingen Uw sportclub of vereniging kan te maken krijgen met belastingen. Als uw vereniging sponsors heeft, dan moet

Nadere informatie

Cliëntennieuwsbrief AF&T Special Werkkostenregeling (WKR) December 2014. In dit nummer:

Cliëntennieuwsbrief AF&T Special Werkkostenregeling (WKR) December 2014. In dit nummer: Cliëntennieuwsbrief AF&T Special Werkkostenregeling (WKR) December 2014 In dit nummer: - Wijzigingen Werkkostenregeling 2015 - Gerichte vrijstellingen werkkostenregeling 2015 - Nihil-waarderingen werkkostenregeling

Nadere informatie

Invoering van de werkkostenregeling

Invoering van de werkkostenregeling Invoering van de werkkostenregeling Vanaf 1 januari 2014 is het regime van de werkkostenregeling verplicht van toepassing. Er kan dan dus niet meer voor geopteerd worden om de oude regels (van vóór 2011)

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2015

Werkkostenregeling 2015 Werkkostenregeling 2015 Op 1 januari 2015 wordt de werkkostenregeling definitief. Begin tijdig aan de voorbereidingen voor de overgang naar de werkkostenregeling! Zo voorkomt u dat de werkkostenregeling

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Nieuwe regels onbelaste vergoedingen

Werkkostenregeling. Nieuwe regels onbelaste vergoedingen Werkkostenregeling Nieuwe regels onbelaste vergoedingen Werkkostenregeling: Wat? De vergoedingen en verstrekkingen worden belast bij de werkgever tegen een eindheffingtarief van: 80% tenzij het gaat om:

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 35894 23 december 2013 Omzetbelasting. Fondswerving en kantines 18 december 2013 Nr. BLKB 2013/2001M Belastingdienst/Directie

Nadere informatie

De WerkKostenRegeling Handleiding voor UBplus

De WerkKostenRegeling Handleiding voor UBplus De WerkKostenRegeling Handleiding voor UBplus Versie: 1.3 Versiedatum: 04-01-2015 2 De WerkKostenRegeling Handleiding voor UBplus Inhoudsopgave 1. De WKR toegelicht 2. Overstappen naar de WKR - algemeen

Nadere informatie

Ondernemingsraden van Waterbedrijven, Waterschappen en Netwerkbedrijven

Ondernemingsraden van Waterbedrijven, Waterschappen en Netwerkbedrijven Ondernemingsraden van Waterbedrijven, Waterschappen en Netwerkbedrijven Mr Stan Rethans (Voorzitter Kennisgroep CAO) Woensdag 21 mei 2014 Arnhem WKR kader Waar staan we nu met de WKR? Waar wringt het.?

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding belastingrecht 19. Deel 1 Inkomstenbelasting 26. Lijst van afkortingen 15. Studiewijzer 17

Inhoud. Inleiding belastingrecht 19. Deel 1 Inkomstenbelasting 26. Lijst van afkortingen 15. Studiewijzer 17 Inhoud Lijst van afkortingen 15 Studiewijzer 17 Inleiding belastingrecht 19 Deel 1 Inkomstenbelasting 26 1 Algemene uitgangspunten 29 1.1 Wie moet belasting betalen? (art. 1.1 en 1.2 Wet IB) 29 1.2 Waarover

Nadere informatie

De Werkkosten regeling vanaf 2015 Handleiding voor UBplus

De Werkkosten regeling vanaf 2015 Handleiding voor UBplus De Werkkosten regeling vanaf 2015 Handleiding voor UBplus Versie: 6.4 Versiedatum: 30-11-2015 Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is de werkkostenregeling (WKR) verplicht. Door deze regeling kan maximaal 1.2%

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Werk aan de winkel! Denk ondernemend. Denk Bol.

Werkkostenregeling. Werk aan de winkel! Denk ondernemend. Denk Bol. Werkkostenregeling Werk aan de winkel! Denk ondernemend. Denk Bol. Werkgevers kunnen al vanaf 1 januari 2011 gebruikmaken van de werkkostenregeling (WKR). Toch hebben nog maar weinig werkgevers de overstap

Nadere informatie

Sportevenementen en belastingen

Sportevenementen en belastingen 12345 Sportevenementen Voor organisatoren van sportevenementen Deze brochure is bestemd voor penningmeesters en andere bestuursleden van stichtingen, verenigingen (waaronder de sportbonden) en andere rechtspersonen

Nadere informatie

Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2011

Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2011 Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2011 Fiscale en arbeidsrechtelijke aandachtspunten van de werkkostenregeling Programma 1. Fiscale aspecten 2. Arbeidsrechtelijke aspecten 63 Werkkostenregeling

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2013

Werkkostenregeling 2013 Werkkostenregeling 2013 20 november 2012 Casper Mons Programma Huidige wetgeving Werkkostenregeling Arbeidsvoorwaarden Financiële administratie Tussentijdse evaluatie Werkkostenregeling gaat door Eén op

Nadere informatie

Kantoor Rotterdam. RecronPostbus 102 3970 AC Driebergen. Geachte heer,

Kantoor Rotterdam. RecronPostbus 102 3970 AC Driebergen. Geachte heer, Kantoor Rotterdam > 1 Postbus 50960 3007 BB ROTTERDAM Telefoon 0800-0543 Telefax unit ITO DV RecronPostbus 102 3970 AC Driebergen Datum 20 april 2014 Uw kenmerk Kenmerk CAO Dagrecreatie Betreft caobeoordeling

Nadere informatie

De werkkostenregeling

De werkkostenregeling De werkkostenregeling Met de invoering van de nieuwe werkkostenregeling is een groot aantal fiscale regels rondom de vergoedingen en/of verstrekkingen in de loonsfeer verdwenen. Er is een nieuwe vrijstelling

Nadere informatie

De werkkostenregeling

De werkkostenregeling Bent u klaar voor de werkkostenregeling? Met ingang van 1 januari 2015 gaat de werkkostenregeling voor iedere werkgever gelden. In de periode 2011 tot en met 2014 was toepassing van de werkkostenregeling

Nadere informatie

De sportvereniging & werkgeverschap. Heerenveen 25 november 2011

De sportvereniging & werkgeverschap. Heerenveen 25 november 2011 De sportvereniging & werkgeverschap Heerenveen 25 november 2011 INHOUD PRESENTATIE LOONDIENST WERKGEVERSCHAP ZELFSTANDIGHEID / FREELANCER VRIJWILLIGERSREGELING LOONDIENST - DIENSTBETREKKING Altijd drie

Nadere informatie

Werkkostenregeling en vaste kostenvergoedingen

Werkkostenregeling en vaste kostenvergoedingen Werkkostenregeling en vaste kostenvergoedingen 31 oktober 2010 Veel werkgevers geven hun medewerkers een vaste kostenvergoeding. Zo n vaste vergoeding per maand scoort veel beter dan een kostenvergoeding

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING. Vereniging Nederlandse Gemeenten. Mr. Stan Rethans Mr. Ivon van der Linden Kennisgroep CAO. Utrecht, 14 oktober 2014

WERKKOSTENREGELING. Vereniging Nederlandse Gemeenten. Mr. Stan Rethans Mr. Ivon van der Linden Kennisgroep CAO. Utrecht, 14 oktober 2014 WERKKOSTENREGELING Vereniging Nederlandse Gemeenten Mr. Stan Rethans Mr. Ivon van der Linden Kennisgroep CAO Utrecht, 14 oktober 2014 1 Wat passeert de revue..? Let op: nog steeds voorgenomen wetgeving...

Nadere informatie

Totale vergoedingen en verstrekkingen inhoudingsplichtige. Belastbaar loon. -/- door inhoudingsplichtige aangewezen belastbaar loon werknemer

Totale vergoedingen en verstrekkingen inhoudingsplichtige. Belastbaar loon. -/- door inhoudingsplichtige aangewezen belastbaar loon werknemer voor cliënten De werkkostenregeling De werkkostenregeling (hierna: WKR) betekent een volledige verandering van de fiscale regels rondom het geven van vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Weet

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst WKR

Informatiebijeenkomst WKR Informatiebijeenkomst WKR Programma Welkom Werkkostenregeling (WKR) Vragen en overleg Afsluiting Waarom werkkostenregeling? Fiscale vereenvoudigingswet 2010 Doel: administratieve lastenverlichting o Vast

Nadere informatie

Document WKR: Werkkostenregeling 2015. in BGI-Office Versie november 2014

Document WKR: Werkkostenregeling 2015. in BGI-Office Versie november 2014 Document WKR: Werkkostenregeling 2015 in BGI-Office Versie november 2014 2 BouwInfosys BV Dr. Hub van Doorneweg 153 5026 RC TILBURG Postbus 831 5000 AV TILBURG Telefoon servicedesk: 088 2 444 666 Telefoon

Nadere informatie

De werkkostenregeling

De werkkostenregeling Werkgevers kunnen vanaf 1 januari 2011 gebruik maken van de werkkostenregeling. Toch hebben maar weinig werkgevers de overstap gemaakt. Tot 2015 mag u nog kiezen voor het oude systeem van (vrije) vergoedingen

Nadere informatie

WELKOM BIJ HET SEMINAR

WELKOM BIJ HET SEMINAR WELKOM BIJ HET SEMINAR Werkkostenregeling Kans of bedreiging Renzo van der Ham (KPMG Meijburg & Co) Hans Hameetman (KPMG Accountants NV) Zwijndrecht, 22 maart 2011 2010 KPMG Meijburg & Co, Nederland. Alle

Nadere informatie

DE WERKKOSTENREGELING. 12 juni Esther Patty en Cuno Wittrock

DE WERKKOSTENREGELING. 12 juni Esther Patty en Cuno Wittrock DE WERKKOSTENREGELING 12 juni Esther Patty en Cuno Wittrock Werkkostenregeling Werkkostenregeling ( WKR ) is sinds 1 januari 2011 wet. Gedurende de jaren 2011 tot 2015 (?) geldt een overgangsperiode voor

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering van kenmerk Agendapunt

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering van kenmerk Agendapunt RAADSVOORSTEL Raadsvergadering van kenmerk Agendapunt 16 december 2014 KDK/03474/i.01092 Datum: 11 november 2014 Verzonden: Aan de gemeenteraad. Onderwerp: Invoering Werkkostenregeling per 1 januari 2015

Nadere informatie

Werkkostenregeling: 10 tips voor een goede implementatie

Werkkostenregeling: 10 tips voor een goede implementatie Werkkostenregeling: 10 tips voor een goede implementatie Tip 1: Inventariseer uw personeelsverstrekkingen Bij de implementatie van de werkkostenregeling (WKR) is het essentieel, dat u weet welke vergoedingen

Nadere informatie

Voorwoord... IX. 1. De werkkostenregeling, wat u vooraf moet weten!... 1

Voorwoord... IX. 1. De werkkostenregeling, wat u vooraf moet weten!... 1 Inhoudsopgave Voorwoord....................................................... IX 1. De werkkostenregeling, wat u vooraf moet weten!... 1 1.1. De WKR, wat is dat eigenlijk?........................... 1

Nadere informatie

WKR Roelof van Marrum

WKR Roelof van Marrum Welkom bij WKR Roelof van Marrum INHOUD Algemeen Administratieve verwerking Wijzigen arbeidsvoorwaarden (uitruilen) Mogelijkheden, tips en trucs Actualiteiten Page 2 Visma op Reis! 19.09.2013 Even voorstellen

Nadere informatie

De Werkkostenregeling

De Werkkostenregeling De Han Bakker 6 november 2012! Regeling is ingegaan per 1-1-2011! Betreft nieuwe regels voor het belasten van vergoedingen en verstrekkingen! Afrekening op werkgeversniveau i.p.v. op werknemersniveau!

Nadere informatie

De Werkkostenregeling (WKR)

De Werkkostenregeling (WKR) De Werkkostenregeling (WKR) Als freelancer of DGA in loondienst geniet u salaris uit uw vennootschap, u heeft dan te maken met de werkkostenregeling. Per 1 januari 2015 wordt in Nederland voor alle ondernemers

Nadere informatie

Whitepaper Werkkostenregeling Versie: oktober 2014.

Whitepaper Werkkostenregeling Versie: oktober 2014. Whitepaper Werkkostenregeling Versie: oktober 2014. Tot 2011 kenden we in Nederland veel verschillende regels voor belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen. De regels waren niet altijd even helder

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING Inhoud: 1. De werkkostenregeling?

WERKKOSTENREGELING Inhoud: 1. De werkkostenregeling? WERKKOSTENREGELING Sinds 1 januari 2011 is de regeling voor het toekennen van belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen vervallen. Hiervoor in de plaats is de werkkostenregeling gekomen, afgekort de

Nadere informatie

Werkkostenregeling (WKR)

Werkkostenregeling (WKR) Werkkostenregeling (WKR) Met ingang van 1 januari 2015 wordt de werkkostenregeling definitief ingevoerd: een nieuw systeem voor alle vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. De WKR heeft voor werkgevers

Nadere informatie

De gevolgen van de keuzes en vastleggingen in de administratie komen tot uiting in de loonaangifte.

De gevolgen van de keuzes en vastleggingen in de administratie komen tot uiting in de loonaangifte. Loonheffingen Werkkostenregeling Voor wie geldt de werkkostenregeling? De werkkostenregeling kan door de inhoudingsplichtige (hierna: werkgever) worden toegepast voor de werknemers. Het gaat daarbij dus

Nadere informatie

Veranderende wetgeving voor de salarisadministrateur. Deel 2: einde nihilwaardering personeelslening eigen woning

Veranderende wetgeving voor de salarisadministrateur. Deel 2: einde nihilwaardering personeelslening eigen woning Veranderende wetgeving voor de salarisadministrateur Deel 2: einde nihilwaardering personeelslening eigen woning Veranderende wetgeving voor de salarisadministrateur In eerdere whitepapers informeerden

Nadere informatie

Een Goede Start met de Belastingdienst

Een Goede Start met de Belastingdienst Een Goede Start met de Belastingdienst Ga alvast naar belastingdienst.nl/starters 14 oktober 2015 Programma Online informatie Administratie Ondernemen en BTW Ondernemen en inkomstenbelasting 2 www.belastingdienst.nl/starters

Nadere informatie

De werkkostenregeling en personeelsfeesten. Waar zit je (vrije) ruimte?

De werkkostenregeling en personeelsfeesten. Waar zit je (vrije) ruimte? De werkkostenregeling en personeelsfeesten Waar zit je (vrije) ruimte? De werkkostenregeling en personeelsfeesten: waar zit je (vrije) ruimte? Alles is loon Alles wat je als werkgever vergoedt of verstrekt

Nadere informatie

Sportevenementen en belastingen

Sportevenementen en belastingen 12345 Sportevenementen Voor organisatoren van sportevenementen Deze brochure is bestemd voor penningmeesters en andere bestuursleden van stichtingen, verenigingen (waaronder de sportbonden) en andere rechtspersonen

Nadere informatie

Werkkostenregeling (WKR) Per 1 januari 2015

Werkkostenregeling (WKR) Per 1 januari 2015 Werkkostenregeling (WKR) Per 1 januari 2015 1 Korte historie WKR Ingevoerd per 1 januari 2011 Tot en met 2014 keuze tussen oude regeling en WKR Per 1 januari 2015 uitsluitend WKR Doel: vereenvoudiging

Nadere informatie

Middels dit schrijven willen wij nogmaals uw aandacht vragen voor de werkkostenregeling (WKR).

Middels dit schrijven willen wij nogmaals uw aandacht vragen voor de werkkostenregeling (WKR). Cliëntenbrief werkkostenregeling (WKR) Onderwerp: werkkostenregeling Doel: informeren en adviseren Bestemd voor: ondernemers Eersel, november 2012 Geachte heer, mevrouw, Middels dit schrijven willen wij

Nadere informatie

Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2010

Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2010 Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2010 Actualiteiten Fiscaal Onderwerpen 1. Vereenvoudiging vrije vergoedingen en verstrekkingen (Werkkostenregeling) 2. Wet uniformering loonbegrip (WUL)

Nadere informatie

Actualiteiten loonbelasting & sociale verzekeringen

Actualiteiten loonbelasting & sociale verzekeringen Actualiteiten loonbelasting & sociale verzekeringen 19 mei 2015 If co-branding the template use this area for the Client logo Programma 1. Wijzigingen werkkostenregeling per 1 januari 2015 2. WKR-weetjes

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Loon WKR. eindheffings

Werkkostenregeling. Loon WKR. eindheffings Werkkostenregeling Peter Hoogstraten en Dik van Leeuwerden WKR Loon (verplicht) loon werknemer werkelijke kosten openbaar vervoer reiskosten tegen 0,19 km congressen, seminars, Outplacement studiekosten,vakliteratuur,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 26808 28 december 2012 Omzetbelasting. Fondswerving en kantines 20 december 2012 nr. BLKB 2012/1982M Belastingdienst/Landelijk

Nadere informatie

De Werkkostenregeling

De Werkkostenregeling De Werkkostenregeling Presentatie van: Kees Tuip en Mariëtte Bos Werkzaam bij Amolé BV Karin Looy Werkzaam bij AK-Saldo Te gast: Jacqueline Caro Advocaat arbeidsrecht Werkzaam bij Werk & wet De werkkostenregeling

Nadere informatie

Welkom. Voorstelrondje

Welkom. Voorstelrondje Werkkostenregeling Welkom Voorstelrondje Programma Doel van de bijeenkomst Huidige situatie Waarom de Werkkostenregeling? Toekomstige situatie Werkkostenregeling Praktijkvoorbeelden Pauze Cafetariamodel

Nadere informatie

De werkkostenregeling internationaal belicht.

De werkkostenregeling internationaal belicht. De werkkostenregeling internationaal belicht. Over de werkkostenregeling (hierna: WKR) is al veel geschreven en gesproken. De internationale aspecten van de werkkostenregeling zijn echter onderbelicht

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Accountants Belastingadviseurs

Werkkostenregeling. Accountants Belastingadviseurs Werkkostenregeling Als werkgever kon u in 2014 nog kiezen of u gebruikmaakt van de Werkkostenregeling of van de oude regelingen voor vrije vergoedingen en verstrekkingen. Vanaf 2015 is iedere werkgever

Nadere informatie