KIES UW ElGEN TEAM-ROL. (Belbin)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KIES UW ElGEN TEAM-ROL. (Belbin)"

Transcriptie

1 KIES UW ElGEN TEAM-ROL (Belbin) Wat zijn uw eigen team-rollen, en die van uw collega's? Globaal kunt u daar achter komen via deze vragenlijst. Zeven halve zinnen dienen te worden afgemaakt met één of meer van de bij iedere zin gegeven acht bijzinnen. Per zin heeft u tien punten ter beschikking ter verdeling over de antwoorden, die voor u het meest in aanmerking komen. Als u zich volledig herkent in een antwoord geeft u alle tien punten aan dat antwoord, anders verdeelt u de tien punten over de antwoorden, die allemaal een beetje voor u gelden.

2 1. IK HOU VAN MIJN WERK, OMDAT: A. Ik ervan hou om situaties te analyseren en zoveel mogelijk keuzemogelijkheden af te wegen; B. Ik geïnteresseerd ben in het vinden van practische oplossingen oplossingen die echt werken; C. Ik ervan hou het gevoel te hebben, dat ik goede samenwerkingsrelaties kweek; D. Ik een sterke invloed kan uitoefenen (en wil uitoefenen) op de besluitvorming; E. Ik dan allerlei mensen kan ontmoeten, die iets interessants te bieden hebben; F. Ik ervan hou mensen tot overeenstemming te brengen over bepaalde te ondernemen stappen; G. Ik me in mijn element voel, als ik me met volle aandacht kan wijden aan mijn taak; H. Ik graag terreinen vind die mijn verbeeldingskracht prikkelen.

3 2. KENMERKEND VOOR MIJN BENADERING VAN HET WERKEN IN EEN GROEP, IS: A. Dat ik het (in stilte) interessant vind mijn collega s beter te leren kennen; B. Dat ik niet bang ben de opvattingen van anderen te bestrijden of een minderheidsbelang te verdedigen; C. Ik meestal wel de argumenten vind om onjuiste voorstellen van tafel te krijgen; D. Dat ik meen, dat ik het vermogen bezit om plannen, die in praktijk moeten worden omgebracht, in werking te zetten; E. Dat ik het vermogen bezit het voor-de-hand liggende uit de weg te gaan en met onverwachte dingen op de proppen te komen; F. Dat ik aanstuur op een beetje perfectionisme bij elke groepsopdracht; G. Dat ik ervan hou om nuttige contacten te leggenbuiten de eigenlijke groep; H. Dat ik, hoewel ik wel geïnteresseerd ben in alle meningen, zonder aarzelen vaststel wat er gebeuren moet als er een beslissing moet worden genomen.

4 3. WANNEER IK EENMAAL BETROKKEN BEN IN EEN PROJECT, SAMEN MET ANDEREN DAN: A. Lukt het me mensen in een bepaalde richting te sturen, zonder hen onder druk te zetten; B. Is het mijn waakzaamheid die ons ervoor behoed onzorgvuldigheden te begaan en zaken over het hoofd te zien; C. Stuur ik op daden aan, om er zeker van te zijn, dat er in de vergadering geen tijd verloren gaat of dat er hoofdzaken uit het oog worden verloren; D. Kan men er van op aan, dat ik iets origineels bedenk; E. Ben ik altijd bereid een goed idee te ondersteunen, als dat in het algemeen belang is; F. Ben ik er altijd uit op nieuwe ideeën en ontwikkelingen; G. Geloof ik; dat mijn beoordelingsvermogen een belangrijke bijdrage levert om tot juiste beslissingen te komen; H. Kan men er vast van op aan, dat alle belangrijke zaken ook uitgevoerd worden.

5 4. WAT IK VIND, DAT IK KAN BIJDRAGEN AAN EEN TEAM: A. Dat ik vaak nieuwe mogelijkheden weet te ontdekken en daarvan gebruik te maken, denk ik; B. Dat ik zeer goed overweg kan met een breed scala van mensen; C. Dat het opwerpen van ideeën één van mijn natuurlijkste gavenis is; D. Mijn bijdrage tot de doelstellingen van het team; E. Dat mijn vermogen zaken af te ronden groot is waarschijnlijk doordat mijn persoonlijke efficiëncy groot is; F. Dat ik bereid ben impopulair te zijn (voor een tijdje) als dat leidt tot resultaten die de moeite waard zijn; G. Dat ik meestal in de gaten heb wat haalbaar is en wat realistisch is; H. Dat ik redenen kan aanwijzen voor alternatieve handelswijzen, zonder daarbij mijn objectiviteit te verliezen.

6 5. TEKORTKOMINGEN, DIE IK MOGELIJK HEB, BIJ HET WERKEN IN TEAMS ZIJN: A. Dat ik me alleen maar op mijn gemak voel als bijeenkomsten goed gestructureerd en onder controle zijn en op een goed geleide manier verlopen; B. Dat ik soms te snel toe geef aan zaken, waarvan ik meen dat ze een goed gezichtspunt hebben zonder dat het voldoende is doorgesproken; C. Dat ik de neiging heb te veel te praten, als ik op nieuwe ideeën stuit; D. Dat een niet uitgesproken eigen opvatting mij te vaak vlot en enthousiast met anderen doet meegaan; E. Dat ik soms als drammerig en authoritair wordt beschouwd als er iets gebeuren moet; F. Dat ik het moeilijk vindt om vanaf het begin voorop te lopen, misschien omdat ik wat overgevoelig ben voor de sfeer in de groep; G. Dat ik ertoe neig op te gaan in ideeën die bij mij zijn opgekomen en daardoor contact te verliezen met de dingen die gaande zijn; H. Dat mijn collega s denken, dat ik mij onnodig druk maak over details en over de kans dat dingen wel eens mis kunnen gaan.

7 6. ALS MIJ PLOTSELING EEN MOEILIJKE OPDRACHT WORDT TOEGESPEELD, MET EEN BEPERKTE TIJD EN MET ONBEKENDE MENSEN DAN; A. Trek ik mij het liefst in een hoekje terug om iets te bedenken om uit de impasse te geraken, voordat ik met iets op de proppen kom; B. Zoek ik meteen diegenen op om mee samen te werken, die zich het meest positief opstellen; C. Zoek ik onmiddelijk een mannier om de omvang van de taak te verkleinen, door vast te stellen welke personen het best een bepaalde bijdrage kunnen leveren; D. Zorgt mijn gevoel ervoor wat dringend is en wat niet, dat wij niet achter raken op werkschema; E. Blijf ik kalm en bewaar ik het vermogen om objectief te denken; F. Werk ik toch op een geleidelijke mannier naar het doel toe; G. Neem ik de leiding wel op mij als ik merk, dat de groep geen vooruitgang boekt; H. Ga ik onmiddelijk discussies aan om nieuwe denkwijzen te stimuleren en het een en ander op gang te brengen.

8 7. PROBLEMEN WAAREE IK TE KAMPEN HEB, ALS IK IN EEN GROEP WERK, ZIJN; A. Dat ik vaak mijn ongeduld toon met betrekking tot hen, die de vooruitgang in de weg staan; B. Dat anderen mij bekritiseren omdat ik te analytisch ben en te weining intuïtief; C. Dat mijn bezorgdheid, dat de dingen goed gebeuren, ertoe leidt dat de vooruitgang wel wordt belemmerd; D. Dat ik mij gauw verveel en dan door enkele dingen, die mij prikkelen, weer opgang moet worden gebracht; E. Dat ik het moeilijk vind om op gang te komen als de doelstellingen niet duidelijk zijn geformuleerd; F. Dat ik soms niet zo sterk ben in het verhelderen van de ingewikkeldheden die door mijn hoofd spelen; G. Dat ik er steeds op uit ben anderen dingen te vragen, die ik zelf niet kan; H. Dat ik vaak aarzel mijn gedachten te berde te brengen, als ik daarmee veel oppositie oproep.

9 SCORETABEL: TEAMROLLEN Plaats de punten, die je in de vragenlijst hebt gescoord, in onderstaande tabel. Aan de totaal scores onderaan de tabel kan je vervolgens aflezen wat - grofweg - je primaire en secundaire team-rollen zijn. Vraag Voorzitter Vormgever Generator Doordenker Bedrijfsman Bron- Onderzoeker Groepswerker Controller 1. F D H A B E C G 2. H B E C D G A F 3. A C D G H F E B 4. D F C H G A B E 5. B E G D A C F H 6. C G A E F H B D 7. G A F B E D H C TOTAAL

10 Conclusies teamrollen Belbin Niet succesvolle teams Onderstaand een paar voorbeelden van teams die vaak niet succesvol zijn. Kunt u uitleggen waarom? - Groepswerkers, bedrijfsmannen en zorgdragers, maar geen plan, vormer, voorzitter of brononderzoeker - Zorgdrager, monitors en bedrijfsmannen, maar geen brononderzoeker, plant of vormer - Alleen maar planten - Planten en brononderzoekers - Vormers, een voorzitter en een brononderzoeker Wat is dan wel een geslaagde teamsamenstelling? Belbin formuleert het volgende: Succesvolle teams 1. De leider van de groep moet een voorzittersprofiel hebben. Hij/zij genereert vertrouwen en weet hoe het aanwezige talent het beste te benutten is. Hij/zij weet wanneer en hoe naar een goede beslissing toegewerkt kan worden. Deze persoon is bovenal iemand die niet streeft naar het domineren van de gang van zaken dat is het meest essentiële verschil tussen de teamrol voorzitter en de krachtige functionele voorzitter wiens visie vaak doorslaggevend is. 2. Creativiteit is een belangrijke indicatie. De aanwezigheid van een plant in het team hoeft geen garantie voor succes te zijn, vooral als de plant creatief is op de verkeerde vlakken of niet enthousiast te maken is voor het onderwerp, maar een team zonder plant raakt vaak in de problemen als men geen nieuwe ideeën kan bedenken of op een nieuwe manier tegen dingen kan aankijken. 3. Er moet een goede verdeling zijn van mentale capaciteiten. Intellect op zich is niet voldoende; de beste teams bevatten vaak een mengeling van grote en middelmatige intellecten. Dit lijkt misschien vreemd maar volgens Belbin zullen de gemiddelde teamleden de concurrentie aangaan met de intellecten om positiever teamrollen te vervullen, hetgeen het team als geheel ten goede komt. 4. Een verscheidenheid aan teamrollen is een kenmerk van een winnend team, omdat het team dan aanspraak kan maken op een verscheidenheid aan sterke punten. 5. Mensen met specifieke teamrol-kenmerken moeten zoveel mogelijk die verantwoordelijkheden krijgen die passen bij hun teamrol. Teams wijzen functionele rollen vaak toe aan degene die er de meeste ervaring mee heeft. Soms past dat niet bij de teamrol van die persoon, en presenteert het team als gevolg niet optimaal. 6. Het team moet in staat zijn het evenwicht tussen de teamrollen te handhaven onder veranderende omstandigheden. Als teams zich bewust zijn van het belang van teamrollen voor de prestaties van het team, blijken zij hun profielen vaak aan te passen om in een gegeven situatie een optimaal resultaat te behalen. Een Bedrijfsman bijvoorbeeld kan de rol van Zorgdrager ontwikkelen en die ook met succes vervullen als het team die rol nodig heeft. Dit vermogen om om te gaan met potentiële zwakheden is ook een belangrijk kenmerk van teams die bekend zijn met de teamroltheorie. Teamrollen (korte samenvatting): Teamrol 1 De Voorzitter Is een vrij rustige extraverte persoonlijkheid. De Voorzitter is duidelijk doelgericht. Hij/zij stat open voor anderen en waardeert bijdragen van elke bron. De Voorzitter is vaakk gemiddeld intelligent en creatief. Goed is het coordineren en beheren van middelen. Democratisch, stimuleert participatie, maar is bereid de verantwoording te nemen voor beslissingen. Wordt soms gezien als gereserveerd en afstandelijk, maar deze onpartijdigheid is nuttig voor het sturen van inspanningen in de richten van het gemeenschappelijk doel. Teamrol 2 De Vormer Is een wat gespannen, extraverte persoonlijkheid. De Vormer is zeer gedreven. Tolereert geen traagheid, ineffectiviteit, zelfvoldaanheid, zelfdeceptie en gebrek aan vooruitgang. Laat zich snel provoceren, is ongeduldig en snel geïrriteerd. Wordt door sommigen als een bullebak gezien, en kan gaan mokken als hij zijn zin niet krijgt. Neemt graag zichtbaar de leiding, en controleert graag persoonlijk de besluitvorming. Kan agressief overkomen; wil de eigen ideeën uitgevoerd zien, en snel. Heeft een hekel aan regeltjes. Op een bepaalde manier een natuurlijke leider, iemand die respect afdwingt en energie en enthousiasme kan genereren, Kan sceptisch staan tegenover anderen en overdreven gevoelig zijn voor kritiek op de eigen ideeën.

11 Teamrol 3 De Plant Is een dominante maar vrij introverte persoonlijkheid. De naam van de Plant is gebaseerd op diens vermogen om ideen (zaadjes) om zich heen te strooien waarvan sommige zullen opkomen en andere niet. De plant is vaak de creatieve bron van het team, met een vruchtbare, intellectuele geest en een originele kijk op dingen. De plant is vooral geïnteresseerd in alles wat nieuw is, en dat kan een obsessie worden. De plant heeft meestal wienig geduld voor protocol of de juiste werkwijze en maakt zich niet echt druk over de praktische implicaties van de eigen plannen. Is meestal onafhankelijk, en kan een lastige collega zijn. Kan zich laten meeslepen door een golf van enthousiasme voor de eigen ideeën (en soms die van anderen) en de euforie van het team. De plant heeft iets kinderlijks laat zich graag vleien en houdt niet van kritiek op zijn/haar ideeën. Teamrol 4 De Monitor Is een introverte zelfbewuste persoonlijkheid De Monitor is een zeer intelligent teamlid, wiens belangrijkste waarde voor het team ligt in de enorme informatiestromen die hij/zij kan verwerken op een analytische objectieve manier. Heeft een goed inzicht en benadert ideeën op een standvastige sluwe manier. Is voorzichtig, opmerkzaam en zeer kritisch op onjuiste gedachtegangen van anderen. De monitor is de meest waarschijnlijke persoon om een fatale fout te ontdekken die iedereen verder over het hoofd heeft gezien. Wordt daarom wel eens gezien als de domper op het enthousiasme van het team. Is vaak niet in staat anderen te inspireren en te motiveren, en komt zelden met nieuwe ideeën. Hoewel vaak gezien als overdreven kritisch en negatief, is de Monitor rol essentieel voor het succes van het team. Teamrol 5 De Brononderzoeker Is extraverte zelfverzekerde persoonlijkheid De Brononderzoeker is de ambassadeur van het team, degene die het team vertegenwoordigt bij anderen. Is zeer goed in het leggen van contacten en het onderzoeken van nieuwe mogelijkheden. Raakt snel enthousiast over nieuwe uitdagingen, maar kan dat enthousiasme snel verliezen als het nieuwtje eraf is of als er weinig vooruitgang wordt geboekt. Afwisseling en contact met anderen zijn essentieel voor de brononderzoeker, die anderen ook kan stimuleren en motiveren. Omdat de brononderzoeker voortdurend behoefte heeft aan nieuwe stimulansen, kan hij/zij vaak wat vlinderachtig overkomen, dus snel van het een naar het andere fladderen zonder de discipline op te brengen om iets af te maken. Men zegt vaak dat de brononderzoeker of aan de telefoon zit, of op pad is om anderen te ontmoeten en een hekel heeft aan al het andere. Teamrol 6 De Bedrijfsman Is een zeer stabiele persoonlijkheid De bedrijfsman is bij uitstek degene die kan inschatten hoe ideeën en plannen van het team in de praktijk zullen uitwerken. De Bedrijfsman is vaak zeer loyaal ten opzichte van de organisatie en heeft kijk op welke praktische aspecten aan de orde moeten komen. De bedrijfsman is van nature conservatief en moet overtuigd worden van de waarde van een idee. Kan goed organiseren en gebruikt zijn/haar gezond verstand. Werkt hard en is zeer gedisciplineerd, maar soms wat weinig flexibel.. Is systematisch en grondig en hanteert meetbare resultaten als maatstaven. Wordt graag betrokken bij regels en procedures voor implementatie, maar functioneert minder goed als procedures en doelstellingen onduidelijk zijn. De bedrijfsman zet mensen weer met beide benen op de grond, en soms met een behoorlijke klap. Teamrol 7 De Groepswerker Is een extraverte rustige persoonlijkheid De Groepswerker is degene die het team bijeen houdt. Stimuleert de teamgeest, maakt mensen aan het lachen, staat open voor anderen en de sfeer in het team. Onderkent de sterke en zwakke punten van anderen en springt in op hun behoeften. Is waarschijnlijk het eerste teamlid dat weet van persoonlijke problemen van anderen, niet uitnieuwsgierigheid maar uit oprechte belangstelling. Kan besluiteloos zijn in een crisis en soms niet hard genoeg. Weet een goede teamgeest en onderlinge samenwerking te creëren en is daarom vaak de teamleider. Teamrol 8 De Zorgdrager Is een onzekere introverte persoonlijkheid De Zorgdrager is degene die de puntjes op de i zet. Is zeer sterk in het afmaken van dingen en streeft naar perfectie. Deze combinatie levert de nodige bezorgdheid op. Maakt zich druk over details maar rondt de zaken goed en op tijd af. De nerveuze energie die de zorgdrager investeert in het eindproduct van het team, leidt tot goede resultaten. Is meestal geen goed leider teveel aandacht voor details, hetgeen het moreel van het team kan aantasten. Maar de zorgdrager is bijzonder vasthoudend en pas tevreden als de eigen hoge normen behaald zijn.

12 Gebaseerd op het werk van R.M.Belbin, Management Teams: why the succeed or fail, Oxford: Heinemann.

Frank Voorbeeld 14-12-2009 Persoonlijk Profiel

Frank Voorbeeld 14-12-2009 Persoonlijk Profiel Frank Voorbeeld 14-12-2009 Persoonlijk Profiel Basishoofdstuk Hoofdstuk over management Hoofdstuk over effectieve verkoop Hoofdstuk over persoonlijke ontwikkeling Hoofdstuk over interviews Insights Discovery

Nadere informatie

Frank Voorbeeld. dinsdag 23 augustus 2011

Frank Voorbeeld. dinsdag 23 augustus 2011 dinsdag 23 augustus 2011 Basishoofdstuk Managementhoofdstuk Hoofdstuk Effectieve verkoop Hoofdstuk Persoonlijke ontwikkeling Hoofdstuk Interviews Inhoud Inleiding... 4 Overzicht... 5 Persoonlijke Stijl...

Nadere informatie

Test 1 Typologie omgaan met conflicten: Autodiagnose Thomas Kilman

Test 1 Typologie omgaan met conflicten: Autodiagnose Thomas Kilman Test 1 Typologie omgaan met conflicten: Autodiagnose Thomas Kilman INSTRUCTIES 01 Neem een aantal situaties waar je meningsverschillen hebt met anderen. Hoe reageer je doorgaans in dergelijke situatie?

Nadere informatie

Frank Sample 06/01/2013 Persoonlijk Profiel

Frank Sample 06/01/2013 Persoonlijk Profiel Frank Sample 06/01/2013 Persoonlijk Profiel Basishoofdstuk Hoofdstuk over management Hoofdstuk over effectieve verkoop Hoofdstuk over persoonlijke ontwikkeling Hoofdstuk over interviews Insights Discovery

Nadere informatie

Frank Voorbeeld 13-11-2009. Persoonlijk Profiel. Basishoofdstuk Hoofdstuk over management. Hoofdstuk over persoonlijke ontwikkeling

Frank Voorbeeld 13-11-2009. Persoonlijk Profiel. Basishoofdstuk Hoofdstuk over management. Hoofdstuk over persoonlijke ontwikkeling Frank Voorbeeld 13-11-2009 Persoonlijk Profiel Basishoofdstuk Hoofdstuk over management Hoofdstuk over persoonlijke ontwikkeling Insights Discovery 3.5 Frank Voorbeeld Pagina 2 Persoonlijke gegevens Frank

Nadere informatie

Faciliteren van kenniskringen Concepten, vaardigheden en instrumenten

Faciliteren van kenniskringen Concepten, vaardigheden en instrumenten Faciliteren van kenniskringen Concepten, vaardigheden en instrumenten Kessels & Smit, The Learning Company Januari 2001 Samenstelling en bewerking: Jeannet Kant Cees Sprenger In opdracht van: Hogeschool

Nadere informatie

Frank Voorbeeld 13-11-2009 Persoonlijk Profiel

Frank Voorbeeld 13-11-2009 Persoonlijk Profiel Frank Voorbeeld 13-11-2009 Persoonlijk Profiel Basishoofdstuk Hoofdstuk over management Insights Discovery 3.5 Frank Voorbeeld Pagina 2 Persoonlijke gegevens Frank Voorbeeld frank@insightsbenelux.com IDA

Nadere informatie

TSI Persoonlijke Stijl en Motivatie. Victor Voorbeeld. Management Versie 24-3-2014

TSI Persoonlijke Stijl en Motivatie. Victor Voorbeeld. Management Versie 24-3-2014 TSI Persoonlijke Stijl en Motivatie Management Versie 24-3-14 Licentiehouder: Laan van Vlaanderen 323 66 WB Amsterdam Generated by Patent Number 5,551,88 INTRODUCTIE Dit TSI Persoonlijke Stijl & Motivatie

Nadere informatie

Voorbeeld Persoonlijk Profiel Insights Discovery

Voorbeeld Persoonlijk Profiel Insights Discovery Voorbeeld Persoonlijk Profiel Insights Discovery Xzellent training coaching Postbus 76 4797 ZH Willemstad 0800 444 5 666 info@xzellent.nl www.xzellent.nl PERSOONLIJKE GEGEVENS Frank Voorbeeld Coaching

Nadere informatie

Frank Voorbeeld. woensdag 11 september 2013. Basishoofdstuk Hoofdstuk management Hoofdstuk effectieve verkoop Hoofdstuk persoonlijke ontwikkeling

Frank Voorbeeld. woensdag 11 september 2013. Basishoofdstuk Hoofdstuk management Hoofdstuk effectieve verkoop Hoofdstuk persoonlijke ontwikkeling woensdag 11 september 2013 Basishoofdstuk Hoofdstuk management Hoofdstuk effectieve verkoop Hoofdstuk persoonlijke ontwikkeling Persoonlijke gegevens : Frank Voorbeeld Coach voorbeeld@insightsbenelux.com

Nadere informatie

Eindopdracht Masterclass Persoonlijk Leiderschap

Eindopdracht Masterclass Persoonlijk Leiderschap Eindopdracht Masterclass Persoonlijk Leiderschap De toegevoegde waarde van leiderschap op het bereiken van ondernemingsdoelstellingen Cursist: Maarten Hopman Docent: Mevrouw van t Geloof-Witte Cursistnummer:

Nadere informatie

Gedragsanalyse. Carine Voorbeeld. Management Versie

Gedragsanalyse. Carine Voorbeeld. Management Versie Gedragsanalyse Management Versie Grensbeeklaan 6, 2 Berchem Tel: +32 ()3 242 49 Copyright 1984-13. Target Training nternational Ltd. NTROUCTE Onderzoek naar menselijk gedrag lijkt uit te wijzen dat mensen

Nadere informatie

Succesvol aansturen van teams

Succesvol aansturen van teams Succesvol aansturen van teams Door Erica Rijnsburger Leiders van teams, projecten, programma s, afdelingen of organisaties kunnen een grote invloed uitoefenen (positief of negatief) op de sfeer waarbinnen

Nadere informatie

LEIDINGGEVEN AAN MIJN MEDEWERKERS Leidraad voor leidinggevenden

LEIDINGGEVEN AAN MIJN MEDEWERKERS Leidraad voor leidinggevenden LEIDINGGEVEN AAN MIJN MEDEWERKERS Leidraad voor leidinggevenden Verzameldocument gebruikt voor een dag voor leidinggevenden sociaal restaurant in de veranderaanpak van De Wielborgh 2 Inleiding De 4 sociale

Nadere informatie

Reflecteren en Begeleiden

Reflecteren en Begeleiden Reflecteren en Begeleiden Samenstelling: Anthony Paijmans Fontys Lerarenopleiding Tilburg, 2011 Pagina 2 1 INHOUDSOPGAVE 1 Inhoudsopgave... 3 2 Inleiding... 5 3 Biografie... 7 3.1.1 Opdracht:... 9 4 Effectief

Nadere informatie

3 Coachend leidinggeven

3 Coachend leidinggeven 3 Coachend leidinggeven Organisaties zijn op zoek naar zelfstandige medewerkers. Mensen die zelf verantwoordelijkheid willen en kunnen dragen voor hun werk. Mensen die betrokken zijn bij de doelen van

Nadere informatie

BEPAAL UW COMMUNICATIESTIJL

BEPAAL UW COMMUNICATIESTIJL BEPAAL UW COMMUNICATIESTIJL Deze vragenlijst bestaat uit achttien maal twee stellingen. U verdeelt per koppel stellingen telkens 3 punten: - Als A heel kenmerkend is voor u en B totaal niet, geeft u A

Nadere informatie

10 tips voor succesvol communiceren

10 tips voor succesvol communiceren 10 tips voor succesvol communiceren Deze brochure is een uitgave van Acteursdiensten Van Derden. Vanuit de samenwerking met Van Derden, de ouderraad en het Stellingwerf College is een interactief programma

Nadere informatie

Leer kracht Copyright Noordhoff Uitgevers bv 2002

Leer kracht Copyright Noordhoff Uitgevers bv 2002 Leerkracht Leerkracht Over de kracht van blijven leren Henk Meijer Rolf Robbe Wolters-Noordhoff Groningen/Houten Vormgeving binnenwerk: Studio Wolters-Noordhoff Vormgeving omslag: Wolters-Noordhoff bv

Nadere informatie

Verkopen? Een. HART Vak!

Verkopen? Een. HART Vak! Verkopen? Een HART Vak! - 1 - Ook al zitten we nu in een tijdperk van automatisering, het 'Verkopen' blijft een bij uitstek menselijk vak, een hart vak. Van alle medewerkers in een organisatie wordt verwacht

Nadere informatie

Competentieprofiel Generalist

Competentieprofiel Generalist Samenvatting Competentieprofiel Generalist TMA teamprofiel best persons Inhoud Inleiding 3 1. Context en afbakening; van best persons naar competentieprofiel 5 2. Werkwijze en onderbouwing 6 2.1 Voordracht

Nadere informatie

Omgaan met de verschillende menstypen

Omgaan met de verschillende menstypen Omgaan met de verschillende menstypen Ieder mens is uniek en valt niet in een hokje te stoppen. Toch kunnen modellen met enkele menstypen je helpen om je communicatie te optimaliseren: je kunt je aanpassen

Nadere informatie

1 WAT IS ONDERHANDELEN?

1 WAT IS ONDERHANDELEN? Het onderwerp Onderhandelen is een alom aanwezige activiteit waar vele mensen dagelijks mee geconfronteerd worden. Mensen onderhandelen met de werkgever over arbeidsvoorwaarden, met de directe chef over

Nadere informatie

Competent Leidinggeven

Competent Leidinggeven 2 Competent Leidinggeven Praktijkgids voor resultaten met anderen Leidinggeven is steeds meer iets van en voor iedereen geworden. In onze netwerkmaatschappij spelen we allemaal wel eens een leidinggevende

Nadere informatie

Coachend Leidinggeven Waaier met informatie en tips voor gezond en efficiënt werken

Coachend Leidinggeven Waaier met informatie en tips voor gezond en efficiënt werken Coachend Leidinggeven Waaier met informatie en tips voor gezond en efficiënt werken Relatie Coachen Communicatie Aan de slag Aandacht geven Aandacht aan iemand geven betekent jezelf open stellen voor wat

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Talent Assessment Professional

Talent Assessment Professional Talent Assessment Professional VERTROUWELIJKE INFORMATIE betreffende: Demo Rapport Versie 1 oktober 2013 psycholoog: Drs. M.L. Goedegebuure Registerpsycholoog BIG/NIP Na ongeveer drie zanglessen zei mijn

Nadere informatie

Leiding geven verbeteren aan de hand van de Myers-Briggs Type Indictor

Leiding geven verbeteren aan de hand van de Myers-Briggs Type Indictor Scriptie KORT Liesbet Bauwens is sinds juni 2005 maatschappelijk assistent - afstudeer richting Personeelswerk. Tijdens haar stage werd haar gevraagd een training op te zetten over de Myers-Briggs Type

Nadere informatie