KIES UW ElGEN TEAM-ROL. (Belbin)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KIES UW ElGEN TEAM-ROL. (Belbin)"

Transcriptie

1 KIES UW ElGEN TEAM-ROL (Belbin) Wat zijn uw eigen team-rollen, en die van uw collega's? Globaal kunt u daar achter komen via deze vragenlijst. Zeven halve zinnen dienen te worden afgemaakt met één of meer van de bij iedere zin gegeven acht bijzinnen. Per zin heeft u tien punten ter beschikking ter verdeling over de antwoorden, die voor u het meest in aanmerking komen. Als u zich volledig herkent in een antwoord geeft u alle tien punten aan dat antwoord, anders verdeelt u de tien punten over de antwoorden, die allemaal een beetje voor u gelden.

2 1. IK HOU VAN MIJN WERK, OMDAT: A. Ik ervan hou om situaties te analyseren en zoveel mogelijk keuzemogelijkheden af te wegen; B. Ik geïnteresseerd ben in het vinden van practische oplossingen oplossingen die echt werken; C. Ik ervan hou het gevoel te hebben, dat ik goede samenwerkingsrelaties kweek; D. Ik een sterke invloed kan uitoefenen (en wil uitoefenen) op de besluitvorming; E. Ik dan allerlei mensen kan ontmoeten, die iets interessants te bieden hebben; F. Ik ervan hou mensen tot overeenstemming te brengen over bepaalde te ondernemen stappen; G. Ik me in mijn element voel, als ik me met volle aandacht kan wijden aan mijn taak; H. Ik graag terreinen vind die mijn verbeeldingskracht prikkelen.

3 2. KENMERKEND VOOR MIJN BENADERING VAN HET WERKEN IN EEN GROEP, IS: A. Dat ik het (in stilte) interessant vind mijn collega s beter te leren kennen; B. Dat ik niet bang ben de opvattingen van anderen te bestrijden of een minderheidsbelang te verdedigen; C. Ik meestal wel de argumenten vind om onjuiste voorstellen van tafel te krijgen; D. Dat ik meen, dat ik het vermogen bezit om plannen, die in praktijk moeten worden omgebracht, in werking te zetten; E. Dat ik het vermogen bezit het voor-de-hand liggende uit de weg te gaan en met onverwachte dingen op de proppen te komen; F. Dat ik aanstuur op een beetje perfectionisme bij elke groepsopdracht; G. Dat ik ervan hou om nuttige contacten te leggenbuiten de eigenlijke groep; H. Dat ik, hoewel ik wel geïnteresseerd ben in alle meningen, zonder aarzelen vaststel wat er gebeuren moet als er een beslissing moet worden genomen.

4 3. WANNEER IK EENMAAL BETROKKEN BEN IN EEN PROJECT, SAMEN MET ANDEREN DAN: A. Lukt het me mensen in een bepaalde richting te sturen, zonder hen onder druk te zetten; B. Is het mijn waakzaamheid die ons ervoor behoed onzorgvuldigheden te begaan en zaken over het hoofd te zien; C. Stuur ik op daden aan, om er zeker van te zijn, dat er in de vergadering geen tijd verloren gaat of dat er hoofdzaken uit het oog worden verloren; D. Kan men er van op aan, dat ik iets origineels bedenk; E. Ben ik altijd bereid een goed idee te ondersteunen, als dat in het algemeen belang is; F. Ben ik er altijd uit op nieuwe ideeën en ontwikkelingen; G. Geloof ik; dat mijn beoordelingsvermogen een belangrijke bijdrage levert om tot juiste beslissingen te komen; H. Kan men er vast van op aan, dat alle belangrijke zaken ook uitgevoerd worden.

5 4. WAT IK VIND, DAT IK KAN BIJDRAGEN AAN EEN TEAM: A. Dat ik vaak nieuwe mogelijkheden weet te ontdekken en daarvan gebruik te maken, denk ik; B. Dat ik zeer goed overweg kan met een breed scala van mensen; C. Dat het opwerpen van ideeën één van mijn natuurlijkste gavenis is; D. Mijn bijdrage tot de doelstellingen van het team; E. Dat mijn vermogen zaken af te ronden groot is waarschijnlijk doordat mijn persoonlijke efficiëncy groot is; F. Dat ik bereid ben impopulair te zijn (voor een tijdje) als dat leidt tot resultaten die de moeite waard zijn; G. Dat ik meestal in de gaten heb wat haalbaar is en wat realistisch is; H. Dat ik redenen kan aanwijzen voor alternatieve handelswijzen, zonder daarbij mijn objectiviteit te verliezen.

6 5. TEKORTKOMINGEN, DIE IK MOGELIJK HEB, BIJ HET WERKEN IN TEAMS ZIJN: A. Dat ik me alleen maar op mijn gemak voel als bijeenkomsten goed gestructureerd en onder controle zijn en op een goed geleide manier verlopen; B. Dat ik soms te snel toe geef aan zaken, waarvan ik meen dat ze een goed gezichtspunt hebben zonder dat het voldoende is doorgesproken; C. Dat ik de neiging heb te veel te praten, als ik op nieuwe ideeën stuit; D. Dat een niet uitgesproken eigen opvatting mij te vaak vlot en enthousiast met anderen doet meegaan; E. Dat ik soms als drammerig en authoritair wordt beschouwd als er iets gebeuren moet; F. Dat ik het moeilijk vindt om vanaf het begin voorop te lopen, misschien omdat ik wat overgevoelig ben voor de sfeer in de groep; G. Dat ik ertoe neig op te gaan in ideeën die bij mij zijn opgekomen en daardoor contact te verliezen met de dingen die gaande zijn; H. Dat mijn collega s denken, dat ik mij onnodig druk maak over details en over de kans dat dingen wel eens mis kunnen gaan.

7 6. ALS MIJ PLOTSELING EEN MOEILIJKE OPDRACHT WORDT TOEGESPEELD, MET EEN BEPERKTE TIJD EN MET ONBEKENDE MENSEN DAN; A. Trek ik mij het liefst in een hoekje terug om iets te bedenken om uit de impasse te geraken, voordat ik met iets op de proppen kom; B. Zoek ik meteen diegenen op om mee samen te werken, die zich het meest positief opstellen; C. Zoek ik onmiddelijk een mannier om de omvang van de taak te verkleinen, door vast te stellen welke personen het best een bepaalde bijdrage kunnen leveren; D. Zorgt mijn gevoel ervoor wat dringend is en wat niet, dat wij niet achter raken op werkschema; E. Blijf ik kalm en bewaar ik het vermogen om objectief te denken; F. Werk ik toch op een geleidelijke mannier naar het doel toe; G. Neem ik de leiding wel op mij als ik merk, dat de groep geen vooruitgang boekt; H. Ga ik onmiddelijk discussies aan om nieuwe denkwijzen te stimuleren en het een en ander op gang te brengen.

8 7. PROBLEMEN WAAREE IK TE KAMPEN HEB, ALS IK IN EEN GROEP WERK, ZIJN; A. Dat ik vaak mijn ongeduld toon met betrekking tot hen, die de vooruitgang in de weg staan; B. Dat anderen mij bekritiseren omdat ik te analytisch ben en te weining intuïtief; C. Dat mijn bezorgdheid, dat de dingen goed gebeuren, ertoe leidt dat de vooruitgang wel wordt belemmerd; D. Dat ik mij gauw verveel en dan door enkele dingen, die mij prikkelen, weer opgang moet worden gebracht; E. Dat ik het moeilijk vind om op gang te komen als de doelstellingen niet duidelijk zijn geformuleerd; F. Dat ik soms niet zo sterk ben in het verhelderen van de ingewikkeldheden die door mijn hoofd spelen; G. Dat ik er steeds op uit ben anderen dingen te vragen, die ik zelf niet kan; H. Dat ik vaak aarzel mijn gedachten te berde te brengen, als ik daarmee veel oppositie oproep.

9 SCORETABEL: TEAMROLLEN Plaats de punten, die je in de vragenlijst hebt gescoord, in onderstaande tabel. Aan de totaal scores onderaan de tabel kan je vervolgens aflezen wat - grofweg - je primaire en secundaire team-rollen zijn. Vraag Voorzitter Vormgever Generator Doordenker Bedrijfsman Bron- Onderzoeker Groepswerker Controller 1. F D H A B E C G 2. H B E C D G A F 3. A C D G H F E B 4. D F C H G A B E 5. B E G D A C F H 6. C G A E F H B D 7. G A F B E D H C TOTAAL

10 Conclusies teamrollen Belbin Niet succesvolle teams Onderstaand een paar voorbeelden van teams die vaak niet succesvol zijn. Kunt u uitleggen waarom? - Groepswerkers, bedrijfsmannen en zorgdragers, maar geen plan, vormer, voorzitter of brononderzoeker - Zorgdrager, monitors en bedrijfsmannen, maar geen brononderzoeker, plant of vormer - Alleen maar planten - Planten en brononderzoekers - Vormers, een voorzitter en een brononderzoeker Wat is dan wel een geslaagde teamsamenstelling? Belbin formuleert het volgende: Succesvolle teams 1. De leider van de groep moet een voorzittersprofiel hebben. Hij/zij genereert vertrouwen en weet hoe het aanwezige talent het beste te benutten is. Hij/zij weet wanneer en hoe naar een goede beslissing toegewerkt kan worden. Deze persoon is bovenal iemand die niet streeft naar het domineren van de gang van zaken dat is het meest essentiële verschil tussen de teamrol voorzitter en de krachtige functionele voorzitter wiens visie vaak doorslaggevend is. 2. Creativiteit is een belangrijke indicatie. De aanwezigheid van een plant in het team hoeft geen garantie voor succes te zijn, vooral als de plant creatief is op de verkeerde vlakken of niet enthousiast te maken is voor het onderwerp, maar een team zonder plant raakt vaak in de problemen als men geen nieuwe ideeën kan bedenken of op een nieuwe manier tegen dingen kan aankijken. 3. Er moet een goede verdeling zijn van mentale capaciteiten. Intellect op zich is niet voldoende; de beste teams bevatten vaak een mengeling van grote en middelmatige intellecten. Dit lijkt misschien vreemd maar volgens Belbin zullen de gemiddelde teamleden de concurrentie aangaan met de intellecten om positiever teamrollen te vervullen, hetgeen het team als geheel ten goede komt. 4. Een verscheidenheid aan teamrollen is een kenmerk van een winnend team, omdat het team dan aanspraak kan maken op een verscheidenheid aan sterke punten. 5. Mensen met specifieke teamrol-kenmerken moeten zoveel mogelijk die verantwoordelijkheden krijgen die passen bij hun teamrol. Teams wijzen functionele rollen vaak toe aan degene die er de meeste ervaring mee heeft. Soms past dat niet bij de teamrol van die persoon, en presenteert het team als gevolg niet optimaal. 6. Het team moet in staat zijn het evenwicht tussen de teamrollen te handhaven onder veranderende omstandigheden. Als teams zich bewust zijn van het belang van teamrollen voor de prestaties van het team, blijken zij hun profielen vaak aan te passen om in een gegeven situatie een optimaal resultaat te behalen. Een Bedrijfsman bijvoorbeeld kan de rol van Zorgdrager ontwikkelen en die ook met succes vervullen als het team die rol nodig heeft. Dit vermogen om om te gaan met potentiële zwakheden is ook een belangrijk kenmerk van teams die bekend zijn met de teamroltheorie. Teamrollen (korte samenvatting): Teamrol 1 De Voorzitter Is een vrij rustige extraverte persoonlijkheid. De Voorzitter is duidelijk doelgericht. Hij/zij stat open voor anderen en waardeert bijdragen van elke bron. De Voorzitter is vaakk gemiddeld intelligent en creatief. Goed is het coordineren en beheren van middelen. Democratisch, stimuleert participatie, maar is bereid de verantwoording te nemen voor beslissingen. Wordt soms gezien als gereserveerd en afstandelijk, maar deze onpartijdigheid is nuttig voor het sturen van inspanningen in de richten van het gemeenschappelijk doel. Teamrol 2 De Vormer Is een wat gespannen, extraverte persoonlijkheid. De Vormer is zeer gedreven. Tolereert geen traagheid, ineffectiviteit, zelfvoldaanheid, zelfdeceptie en gebrek aan vooruitgang. Laat zich snel provoceren, is ongeduldig en snel geïrriteerd. Wordt door sommigen als een bullebak gezien, en kan gaan mokken als hij zijn zin niet krijgt. Neemt graag zichtbaar de leiding, en controleert graag persoonlijk de besluitvorming. Kan agressief overkomen; wil de eigen ideeën uitgevoerd zien, en snel. Heeft een hekel aan regeltjes. Op een bepaalde manier een natuurlijke leider, iemand die respect afdwingt en energie en enthousiasme kan genereren, Kan sceptisch staan tegenover anderen en overdreven gevoelig zijn voor kritiek op de eigen ideeën.

11 Teamrol 3 De Plant Is een dominante maar vrij introverte persoonlijkheid. De naam van de Plant is gebaseerd op diens vermogen om ideen (zaadjes) om zich heen te strooien waarvan sommige zullen opkomen en andere niet. De plant is vaak de creatieve bron van het team, met een vruchtbare, intellectuele geest en een originele kijk op dingen. De plant is vooral geïnteresseerd in alles wat nieuw is, en dat kan een obsessie worden. De plant heeft meestal wienig geduld voor protocol of de juiste werkwijze en maakt zich niet echt druk over de praktische implicaties van de eigen plannen. Is meestal onafhankelijk, en kan een lastige collega zijn. Kan zich laten meeslepen door een golf van enthousiasme voor de eigen ideeën (en soms die van anderen) en de euforie van het team. De plant heeft iets kinderlijks laat zich graag vleien en houdt niet van kritiek op zijn/haar ideeën. Teamrol 4 De Monitor Is een introverte zelfbewuste persoonlijkheid De Monitor is een zeer intelligent teamlid, wiens belangrijkste waarde voor het team ligt in de enorme informatiestromen die hij/zij kan verwerken op een analytische objectieve manier. Heeft een goed inzicht en benadert ideeën op een standvastige sluwe manier. Is voorzichtig, opmerkzaam en zeer kritisch op onjuiste gedachtegangen van anderen. De monitor is de meest waarschijnlijke persoon om een fatale fout te ontdekken die iedereen verder over het hoofd heeft gezien. Wordt daarom wel eens gezien als de domper op het enthousiasme van het team. Is vaak niet in staat anderen te inspireren en te motiveren, en komt zelden met nieuwe ideeën. Hoewel vaak gezien als overdreven kritisch en negatief, is de Monitor rol essentieel voor het succes van het team. Teamrol 5 De Brononderzoeker Is extraverte zelfverzekerde persoonlijkheid De Brononderzoeker is de ambassadeur van het team, degene die het team vertegenwoordigt bij anderen. Is zeer goed in het leggen van contacten en het onderzoeken van nieuwe mogelijkheden. Raakt snel enthousiast over nieuwe uitdagingen, maar kan dat enthousiasme snel verliezen als het nieuwtje eraf is of als er weinig vooruitgang wordt geboekt. Afwisseling en contact met anderen zijn essentieel voor de brononderzoeker, die anderen ook kan stimuleren en motiveren. Omdat de brononderzoeker voortdurend behoefte heeft aan nieuwe stimulansen, kan hij/zij vaak wat vlinderachtig overkomen, dus snel van het een naar het andere fladderen zonder de discipline op te brengen om iets af te maken. Men zegt vaak dat de brononderzoeker of aan de telefoon zit, of op pad is om anderen te ontmoeten en een hekel heeft aan al het andere. Teamrol 6 De Bedrijfsman Is een zeer stabiele persoonlijkheid De bedrijfsman is bij uitstek degene die kan inschatten hoe ideeën en plannen van het team in de praktijk zullen uitwerken. De Bedrijfsman is vaak zeer loyaal ten opzichte van de organisatie en heeft kijk op welke praktische aspecten aan de orde moeten komen. De bedrijfsman is van nature conservatief en moet overtuigd worden van de waarde van een idee. Kan goed organiseren en gebruikt zijn/haar gezond verstand. Werkt hard en is zeer gedisciplineerd, maar soms wat weinig flexibel.. Is systematisch en grondig en hanteert meetbare resultaten als maatstaven. Wordt graag betrokken bij regels en procedures voor implementatie, maar functioneert minder goed als procedures en doelstellingen onduidelijk zijn. De bedrijfsman zet mensen weer met beide benen op de grond, en soms met een behoorlijke klap. Teamrol 7 De Groepswerker Is een extraverte rustige persoonlijkheid De Groepswerker is degene die het team bijeen houdt. Stimuleert de teamgeest, maakt mensen aan het lachen, staat open voor anderen en de sfeer in het team. Onderkent de sterke en zwakke punten van anderen en springt in op hun behoeften. Is waarschijnlijk het eerste teamlid dat weet van persoonlijke problemen van anderen, niet uitnieuwsgierigheid maar uit oprechte belangstelling. Kan besluiteloos zijn in een crisis en soms niet hard genoeg. Weet een goede teamgeest en onderlinge samenwerking te creëren en is daarom vaak de teamleider. Teamrol 8 De Zorgdrager Is een onzekere introverte persoonlijkheid De Zorgdrager is degene die de puntjes op de i zet. Is zeer sterk in het afmaken van dingen en streeft naar perfectie. Deze combinatie levert de nodige bezorgdheid op. Maakt zich druk over details maar rondt de zaken goed en op tijd af. De nerveuze energie die de zorgdrager investeert in het eindproduct van het team, leidt tot goede resultaten. Is meestal geen goed leider teveel aandacht voor details, hetgeen het moreel van het team kan aantasten. Maar de zorgdrager is bijzonder vasthoudend en pas tevreden als de eigen hoge normen behaald zijn.

12 Gebaseerd op het werk van R.M.Belbin, Management Teams: why the succeed or fail, Oxford: Heinemann.

Vragenlijst Team rollen Naam: Id.nr.:

Vragenlijst Team rollen Naam: Id.nr.: Technische Universiteit Vragenlijst Team rollen Naam: Id.nr.: TOELICHTING VRAGENLIJST Wilt u bijgaande vragenlijst op vlotte wijze invullen. De vragenlijst is ontwikkeld om uw eigen team-rol te kunnen

Nadere informatie

Belbin-Groen vragenlijst

Belbin-Groen vragenlijst pagina 1 van 5 Belbin-Groen vragenlijst Een zelfperceptie vragenlijst Deze test is door R. Meredith Belbin ontwikkeld om u in staat te stellen zelf uw eigen optimale rol in een team te bepalen. In een

Nadere informatie

www.rolloos.nl Teamrollen Belbin

www.rolloos.nl Teamrollen Belbin Teamrollen elbin Zelfperceptie vragenlijst eze vragenlijst is bedoeld als een hulpmiddel om je belangrijkste teamrollen vast te stellen. iermee krijg je als het goed is een goed beeld van jezelf. Veelal

Nadere informatie

VRAGENLIJST TEAMROLLEN 1

VRAGENLIJST TEAMROLLEN 1 VRNLJST TMROLLN 1 Met deze lijst kunt u bekijken welke teamrol u in een team vervult. e test is door R. Meredith elbin en zijn team ontwikkeld. Lees elke vraag en de antwoordalternatieven door. Verdeel

Nadere informatie

De matrix KIEZEN... 6 De start... 8 1. Inleiding... 8 2. Startvraag... 8

De matrix KIEZEN... 6 De start... 8 1. Inleiding... 8 2. Startvraag... 8 1 / 173 Kiezen Inhoudsopgave De matrix KIEZEN... 6 De start... 8 1. Inleiding... 8 2. Startvraag... 8 1.1 Wie ben ik... 11 Je rollen op het speelveld... 13 1. Inleiding...13 2. Werkwijze...13 3. Hoe nu

Nadere informatie

Belbin Teamrollen Vragenlijst

Belbin Teamrollen Vragenlijst Belbin Teamrollen Vragenlijst Lindecollege 2009 1/ 5 Bepaal uw eigen teamrol. Wat zijn uw eigen teamrollen, en die van uw collega s? Deze vragenlijst kan u daarbij behulpzaam zijn. Zeven halve zinnen dienen

Nadere informatie

Zelfperceptietest teamrol dinsdag 12 november 2002

Zelfperceptietest teamrol dinsdag 12 november 2002 Zelfperceptietest teamrol dinsdag 12 november 2002 Deze test is ontwikkeld om op eenvoudige wijze je eigen teamrol te bepalen. Het jarenlange onderzoek naar teamrollen binnen managementteams is gedaan

Nadere informatie

Test naam Teamrollen van Belbin Datum Team Test Context Studie Deelnames 4/4 Resultaten over Student 1

Test naam Teamrollen van Belbin Datum Team Test Context Studie Deelnames 4/4 Resultaten over Student 1 Test naam Teamrollen van Belbin Datum 2-11-2012 Team Test Context Studie Deelnames 4/4 Resultaten over Student 1 Uw resultaat Anderen over Student 1 (1/4) Student 1 over zichzelf Voorzitter 13,0 18,6%

Nadere informatie

Test naam Teamrollen van Belbin Datum Team Test Context Overige Deelnames 3/4 Resultaten over Peter Jansen

Test naam Teamrollen van Belbin Datum Team Test Context Overige Deelnames 3/4 Resultaten over Peter Jansen Test naam Teamrollen van Belbin Datum 27-8-2012 Team Test Context Overige Deelnames 3/4 Resultaten over Peter Jansen Uw resultaat Andesren over Peter Jansen (1/4) Peter Jansen over zichzelf Voorzitter

Nadere informatie

Team 360test Context Studie: werk- of projectgroepen (PGO) Deelnames 3/9 Resultaten over 360test Testcenter

Team 360test Context Studie: werk- of projectgroepen (PGO) Deelnames 3/9 Resultaten over 360test Testcenter Test naam Teamrollentest op basis van Datum 4-11-2015 Belbin Team 360test Context Studie: werk- of projectgroepen (PGO) Deelnames 3/9 Resultaten over 360test Testcenter Uw resultaat Anderen over 360test

Nadere informatie

Teamrollen volgens BELBIN

Teamrollen volgens BELBIN Teamrollen volgens BELBIN Dit document bevat de volgende informatie: Wat is BELBIN? Geschiedenis van BELBIN Teamrollen - Bedrijfsman - Brononderzoeker - Groepswerker - Monitor - Plant - Specialist - Voorzitter

Nadere informatie

Professor Meredith Belbin heeft in experimentele situaties vele teams geobserveerd en onderzocht wat een team succesvol maakt.

Professor Meredith Belbin heeft in experimentele situaties vele teams geobserveerd en onderzocht wat een team succesvol maakt. Teamrolmanagement DE BELBIN-ANALYSE Professor Meredith Belbin heeft in experimentele situaties vele teams geobserveerd en onderzocht wat een team succesvol maakt. Uitgangspunt Uitgangspunt van Belbin is

Nadere informatie

RAPPORT GROEPSROLLENTEST

RAPPORT GROEPSROLLENTEST RAPPORT GROEPSROLLENTEST Respondent: Jill van Reem ( voorbeeld) E- mailadres: voorbeeld@testing talents.nl Geslacht: vrouw Leef tijd: 30 Opleiding sniveau: wo Verg elijking sg roep: Geen expliciete verg

Nadere informatie

Sterke punten Resultaat gericht Overtuigd van eigen kunnen Durft impopulaire maatregelen te nemen Functioneert het beste onder druk ambitieus

Sterke punten Resultaat gericht Overtuigd van eigen kunnen Durft impopulaire maatregelen te nemen Functioneert het beste onder druk ambitieus TEAMROLLEN BELBIN Meredith R. Belbin kwam na onderzoek tot de conclusie dat in een groep bepaalde personen bepaalde rollen rollen op zich namen, en dat het patroon waarin de rollen verdeeld waren een cruciale

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Je staat er niet alleen voor

Hoofdstuk 5 Je staat er niet alleen voor Hoofdstuk 5 Je staat er niet alleen voor Thema: Diversiteit binnen teams, Teamscan Belbin Rollen (blz. 130 van het boek) Een team is niet een willekeurig stel mensen met verschillende functies, maar een

Nadere informatie

Teamrollen Belbin 1. Wat denk ik te kunnen bijdragen aan een team: Punten 2. Een mogelijke tekortkoming van mij in het team kan zijn: Punten

Teamrollen Belbin 1. Wat denk ik te kunnen bijdragen aan een team: Punten 2. Een mogelijke tekortkoming van mij in het team kan zijn: Punten Teamrollen Belbin Deze Belbin test kan een hulpmiddel zijn bij de taakverdeling binnen een (project)groep. De resultaten van deze test geven je inzicht in de rol of rollen waarin je het best functioneert

Nadere informatie

RAPPORT TEAMROL INDICATOR

RAPPORT TEAMROL INDICATOR RAPPORT TEAMROL INDICATOR Van: Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 27 Sep 2011 Normgroep: Advies de heer Consultant ixly Teamrol Indicator In dit rapport treft u eerst een beschrijving aan van uw

Nadere informatie

ID-Kit Architects. Ben Gers. Maarten Van Buynder

ID-Kit Architects. Ben Gers. Maarten Van Buynder ID-Kit Architects Michiel Bogaert Deborah Vochten Ben Gers Maarten Van Buynder Verklaring naam Architects Engels voor architecten. Dit vonden we wel passend staan voor dit project. Belbintest Via een Belbin

Nadere informatie

Opdracht Teamrollen. Samenwerken door teamrollen in te zetten Teake Kastelein

Opdracht Teamrollen. Samenwerken door teamrollen in te zetten Teake Kastelein Opdracht Teamrollen Samenwerken door teamrollen in te zetten 8.4.2016 - Teake Kastelein 348344 1 Inhoud Belbin test... 3 5 situaties teamrollen... 4 Vergaderingen... 5 Analyse Functioneren... 5 Leerpunten

Nadere informatie

LEERACTIVITEIT De Zoektocht Ent-teach Module 1 Ondernemerschap Leren Begrijpen

LEERACTIVITEIT De Zoektocht Ent-teach Module 1 Ondernemerschap Leren Begrijpen LEERACTIVITEIT De Zoektocht Ent-teach Module 1 Ondernemerschap Leren Begrijpen 1. Doel 1. Kwaliteiten van de groepsleden op tafel leggen 2. De opdracht zo concreet mogelijk maken, door brainstorm, groepsleden

Nadere informatie

Rapportage Competenties. Bea het Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email:

Rapportage Competenties. Bea het Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email: Rapportage Competenties Naam: Bea het Voorbeeld Datum: 16.06.2015 Email: support@meurshrm.nl Bea het Voorbeeld / 16.06.2015 / Competenties (QPN) 2 Inleiding In dit rapport wordt ingegaan op de competenties

Nadere informatie

Belbin teamrollen. Rogier Guns rogier@rogierguns.com. April 23, 2007

Belbin teamrollen. Rogier Guns rogier@rogierguns.com. April 23, 2007 Belbin teamrollen Rogier Guns Teamrollen volgens dr. Meredith Belbin Het begrip "teamrol" is geïntroduceerd door dr. Meredith Belbin van BelBin Associates in Cambridge. Hij onderzocht twee decennia lang

Nadere informatie

Voorbeeldrapportage Teamrollen van Belbin

Voorbeeldrapportage Teamrollen van Belbin Voorbeeldrapportage Teamrollen van Belbin Dit is een voorbeeld van een uitgebreide testrapportage van de Teamrollen van Belbin. Deze rapportage bevat de cijfers van een werkelijk uitgezette test, waarbij

Nadere informatie

Leve het verschil! Beter samenwerken, beter presteren

Leve het verschil! Beter samenwerken, beter presteren Leve het verschil! Beter samenwerken, beter presteren Een talent floreert zelden alleen. Juist door samen te werken met anderen in het team kan het tot optimale bloei komen. Verbeter de prestaties van

Nadere informatie

Het belang van goede teams

Het belang van goede teams Het belang van goede teams Binnen organisaties wint teamontwikkeling sterk aan belang. Ieder individu beschikt over zijn of haar eigen competenties die, als het goed is, elkaar onderling versterken en

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Ondersteunend/Epert B December 2009 ONDERSTEUNEND/EXPERT B 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Ondersteunend/Epert

Nadere informatie

Toelichting werkklimaatonderzoek

Toelichting werkklimaatonderzoek Living Group Work Climate Inventory Toelichting werkklimaatonderzoek In het kader het leef- en werkklimaatonderzoek in uw instelling wordt u gevraagd om een vragenlijst in te vullen. De resultaten kunnen

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Projectleider B December 2009 PROJECTLEIDER B 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Projectleider B

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Ondersteunend/Epert C December 2009 ONDERSTEUNEND/EXPERT C 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Ondersteunend/Epert

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Leidinggevend A4 December 2009 LEIDINGGEVEND A4 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Leidinggevend

Nadere informatie

Plant Rol: genereert nieuwe ideeën, strategieën en werkwijzen, komt met ongewone openingen en oplossingen.

Plant Rol: genereert nieuwe ideeën, strategieën en werkwijzen, komt met ongewone openingen en oplossingen. Belbin-test Groepsrollen Iedereen weet dat een persoon zich thuis anders gedraagt dan als hij uitgaat. Een persoon gedraagt zich anders in een groep, omdat iedereen op elkaar invloed heeft. Naar gedrag

Nadere informatie

Bedenk dat het gaat om het verkrijgen van informatie voor u zelf door middel van het gesprek. Het gaat niet om een beoordeling.

Bedenk dat het gaat om het verkrijgen van informatie voor u zelf door middel van het gesprek. Het gaat niet om een beoordeling. ZELFANALYSE EN PERSOONSANALYSE Opdracht Zelfanalyse Op de volgende pagina's vindt u een lijst met uitspraken die betrekking hebben op persoonlijke eigenschappen, kwaliteiten en gedrag. Geef van elke uitspraak

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Ondersteunend/Epert A2 December 2009 ONDERSTEUNEND/EXPERT A2 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Ondersteunend/Epert

Nadere informatie

De juiste man of vrouw op de juiste plek? KVS programma Excel

De juiste man of vrouw op de juiste plek? KVS programma Excel * De DISC methode maakt deel uit van de Persoonlijke Profiel Analyse (PPA). Meer weten over deze methodiek? Kijk op de website www.pkm.nl De juiste man of vrouw Herkenbare typen met een uitgesproken gedragsprofiel

Nadere informatie

Je DISC test rapport. DISC-model Reflectie: Joren De Troyer

Je DISC test rapport. DISC-model Reflectie: Joren De Troyer DISC-model Reflectie: Mijn gedragsstijlen uit mijn rapport (van groot -> klein) zijn Consciëntieus, Stabiel, Invloed & als laatste en minst dominante gedragsstijl is Dominant. Consciëntieus (33%) : ik

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Ondersteunend/Epert A4 December 2009 ONDERSTEUNEND/EXPERT A4 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Ondersteunend/Epert

Nadere informatie

de TROMPET Ken je instrument! Speel je eigen partij! Tips voor beter samenspel! en zoek in goed samenspel de ideale toon!

de TROMPET Ken je instrument! Speel je eigen partij! Tips voor beter samenspel! en zoek in goed samenspel de ideale toon! De trompet is een enthousiaste, optimistische ontdekker. Je houdt ervan om regelmatig nieuwe muziekstukken te ontdekken, te veranderen en uit te voeren voor diverse soorten publiek. de TROMPET extraverte

Nadere informatie

Vaardigheidsmeter Communicatie

Vaardigheidsmeter Communicatie Vaardigheidsmeter Communicatie Persoonlijke effectiviteit Teamvaardigheden Een goede eerste indruk Zelfempowerment Communiceren binnen een team Teambuilding Assertiviteit Vergaderingen leiden Anderen beïnvloeden

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Projectleider A1 December 2009 PROJECTLEIDER A1 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Projectleider

Nadere informatie

Psychologisch rapport: Competenties (strikt vertrouwelijk)

Psychologisch rapport: Competenties (strikt vertrouwelijk) Psychologisch rapport: Competenties (strikt vertrouwelijk) Naam: Mevrouw Bea het Voorbeeld Datum: 3 juni j.lem@meurshrm.nl Inleiding In dit rapport wordt ingegaan op de competenties zoals deze tijdens

Nadere informatie

Vragenlijst leerstijlen (model van Kolb/Juch)

Vragenlijst leerstijlen (model van Kolb/Juch) pag.: 1 van 6 Vragenlijst leerstijlen (model van Kolb/Juch) Bron: www.fractal.org/bewustzijns-besturings-model/vragenlijsten/vragenlijst-leerstijlen.htm Auteur: onbekend Een leerstijl is de manier waarop

Nadere informatie

Leve het verschil! Beter samenwerken, beter presteren

Leve het verschil! Beter samenwerken, beter presteren Leve het verschil! Beter samenwerken, beter presteren Een talent floreert zelden alleen. Juist door samen te werken met anderen in het team kan het tot optimale bloei komen. Verbeter de prestaties van

Nadere informatie

Rapportage Eigenschappen. Bea het Voorbeeld. Naam: Datum:

Rapportage Eigenschappen. Bea het Voorbeeld. Naam: Datum: Rapportage Eigenschappen Naam: Bea het Voorbeeld Datum: 01.04.2016 Email: support@meurshrm.nl Bea het Voorbeeld / 01.04.2016 / Eigenschappen (QPN) 2 Inleiding Wat zijn jouw meest kenmerkende eigenschappen?

Nadere informatie

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben Ik ben wie ik ben Naam: Johan Vosbergen Inhoudsopgave Inleiding... 3 De uitslag van Johan Vosbergen... 7 Toelichting aandachtspunten en leerdoelen... 8 Tot slot... 9 Pagina 2 van 9 Inleiding Hallo Johan,

Nadere informatie

Rapportage. Vertrouwelijk. De volgende tests zijn afgenomen: Persoonsgegevens Aanvullende persoonsgegevens. D. Emo. Naam.

Rapportage. Vertrouwelijk. De volgende tests zijn afgenomen: Persoonsgegevens Aanvullende persoonsgegevens. D. Emo. Naam. Rapportage De volgende tests zijn afgenomen: Test Persoonsgegevens Aanvullende persoonsgegevens Persoonlijkheidstest (MPT-BS) Status Voltooid Voltooid Voltooid Vertrouwelijk Naam Datum onderzoek Emailadres

Nadere informatie

Training: (gast)psychologie

Training: (gast)psychologie Training: (gast)psychologie Training 3 Laura de la Mar Gemeente Oldenzaal Facilitair 8 januari 2015 1. Terugblik training 2 en opdracht bespreken 2. Zelfkennis 3. Wie is je klant? 4. Wat zijn je uitdagingen?

Nadere informatie

PERSOONLIJKHEIDSTEST WERK TYPE

PERSOONLIJKHEIDSTEST WERK TYPE PERSOONLIJKHEIDSTEST WERK TYPE Werkstijl Er is één ding waarvan u zeker kunt zijn: u bent uniek. Tenzij u deel uitmaakt van een eeneiige tweeling, ziet u er anders uit dan de rest van de wereld. En belangrijker:

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Leidinggevend D December 2009 LEIDINGGEVEND D 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Leidinggevend D

Nadere informatie

Workshop Ontdek je talent

Workshop Ontdek je talent Workshop Ontdek je talent Effective talentmanagement Mariska Karcher Tel.nr. 06 18 08 01 59 20-3- 2015 Opdracht: Successen Doel Inzicht krijgen in kwaliteiten van jezelf in verschillende omstandigheden

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Leidinggevend A1 December 2009 LEIDINGGEVEND A1 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Leidinggevend

Nadere informatie

NAAM VOORNAAM 29/10/2012

NAAM VOORNAAM 29/10/2012 NAAM VOORNAAM 29/10/2012 Rijksregisternummer Naam Selectienummer 99999999999 NAAM VOORNAAM SELECTIE Feedbackrapport aangaande de selectie: SELECTIE TITEL Het rapport bestaat uit 3 delen: 1. De competenties

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Ondersteunend/Epert A1 December 2009 ONDERSTEUNEND/EXPERT A1 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Ondersteunend/Epert

Nadere informatie

1. Wanneer ik in een team zit, zou het volgende voor mij kunnen gelden:

1. Wanneer ik in een team zit, zou het volgende voor mij kunnen gelden: 1 Vragenlijst Belbin Deze test is door R. Meredith Belbin ontwikkeld om u in staat te stellen zelf uw eigen optimale rol in een team te bepalen. In een eenvoudige Nederlandse bewerking van drs. R. Groen

Nadere informatie

Team:Sales en Marketing Datum: 21-04-2011 WICKED TEAMS RAPPORT

Team:Sales en Marketing Datum: 21-04-2011 WICKED TEAMS RAPPORT Team:Sales en Marketing Datum: 21-04-2011 WICKED TEAMS RAPPORT 1. Inleiding Het Team Testing team heeft de WickedTeams Teamanalyse gedaan. Deze teamanalyse geeft inzicht in een aantal kenmerken die van

Nadere informatie

Bijlage 2: De Multifocus-quickscans

Bijlage 2: De Multifocus-quickscans Bijlage : De Multifocus-quickscans Multifocus Profiel-quickscan Hieronder staan 8 stellingen. Geef aan in hoeverre je vindt dat deze stellingen op jou van toepassing zijn. Ga daarbij uit van de werkelijke

Nadere informatie

Vragenlijst persoonlijke onderhandelingsstijlen: de samenwerker, de vechter en de analyticus

Vragenlijst persoonlijke onderhandelingsstijlen: de samenwerker, de vechter en de analyticus pag.: 1 van 5 Vragenlijst persoonlijke onderhandelingsstijlen: de samenwerker, de vechter en de analyticus Ieder mens heeft een persoonlijke stijl van beïnvloeden. De een is meer gericht op het opbouwen

Nadere informatie

Rapport Teamrol Indicator

Rapport Teamrol Indicator Rapport Teamrol Indicator Naam Adviseur Jan Voorbeeld Adviseur van Organisatie Datum 02/02/2015 Inleiding In dit rapport treft u eerst een beschrijving aan van uw primaire en secundaire rollen. Deze geven

Nadere informatie

Krachtvelden. Bea het Voorbeeld. Naam: Datum:

Krachtvelden. Bea het Voorbeeld. Naam: Datum: Krachtvelden Naam: Bea het Voorbeeld Datum: 01.04.2016 Email: support@meurshrm.nl Bea het Voorbeeld / 01.04.2016 / Krachtvelden (QK360) 2 Waar ligt jouw kracht? Een krachtveld is een verzameling van gedragingen

Nadere informatie

Analytisch denken Het oplossen van problemen door vragen te ontleden in kleinere delen, verbanden leggen en logische conclusies trekken.

Analytisch denken Het oplossen van problemen door vragen te ontleden in kleinere delen, verbanden leggen en logische conclusies trekken. Creatief denken Het flexibel kunnen inspelen op nieuwe omstandigheden. Associëren, brainstormen en het bedenken van nieuwe originele dingen en originele oplossingen voor problemen. Analytisch denken Het

Nadere informatie

GEERT KLEIN BRUININK www.enneavision.nl

GEERT KLEIN BRUININK www.enneavision.nl Hoe kleurrijk ben jij? Werkcafe Berkelland 25 November GEERT KLEIN BRUININK www.enneavision.nl DOELSTELLINGEN Inzicht in jezelf. DOELSTELLINGEN Inzicht in jezelf. DOELSTELLINGEN Inzicht in anderen. Inzicht

Nadere informatie

Oefening: Profiel en valkuilen vragenlijst

Oefening: Profiel en valkuilen vragenlijst Oefening: Profiel en valkuilen vragenlijst Dit is een korte vragenlijst die bedoeld is om een aantal van je denkbeelden, attitudes en gedrag in werksituaties in kaart te brengen. Wees zo eerlijk mogelijk

Nadere informatie

PROGRAMMA VOOR DE OCHTEND VAN 18 SEPTEMBER 2012

PROGRAMMA VOOR DE OCHTEND VAN 18 SEPTEMBER 2012 BOEKJE VAN PROGRAMMA VOOR DE OCHTEND VAN 18 SEPTEMBER 2012 OPENING EN ADEMPAUZE OMGAAN MET DILEMMA S EN ONZEKERHEDEN VERVAGENDE GRENZEN ADEMPAUZE ZORGEN VOOR JEZELF EN JE TEAM AFRONDING 2 OMGAAN MET DILEMMA

Nadere informatie

NEVI INKOOPDAG 2012 Workshop Samenwerking in (inkoop)teams

NEVI INKOOPDAG 2012 Workshop Samenwerking in (inkoop)teams NEVI INKOOPDAG 2012 Workshop Samenwerking in (inkoop)teams Introductie film teamwork Gerco Rietveld Inkoop heeft personality management nodig Prof. Dr. Frank Rozemeijer Inkoop heeft behoefte aan een ander

Nadere informatie

Cubiks Teamrollen Vragenlijst

Cubiks Teamrollen Vragenlijst Cubiks Teamrollen Vragenlijst Rapport over Meneer Voorbeeld Afnamedatum dinsdag 10 januari 2012 Alle rechten voorbehouden Cubiks Intellectual Property 2013. De inhoud van dit document is relevant op de

Nadere informatie

Vragenlijst Belbin. Belangrijkste persoonskenmerken van de verschillende teamrollen

Vragenlijst Belbin. Belangrijkste persoonskenmerken van de verschillende teamrollen Vragenlijst Belbin Teamrol Het begrip Teamrol werd begin jaren zeventig geïntroduceerd door dr. Meredith Belbin, een Britse wetenschapper. Belbin definieert een Teamrol als de kenmerkende manier waarop

Nadere informatie

Instructie: Kruis een hokje aan in de antwoordcategorie die op jou van toepassing is.

Instructie: Kruis een hokje aan in de antwoordcategorie die op jou van toepassing is. Vragenlijst Ondernemingszin 1 Is graag alleen 2 Heeft plezier in het leven 3 Legt gemakkelijk contact met anderen 4 Vaart een eigen koers 5 Heeft een lage dunk van zichzelf 6 Laat zich (gemakkelijk) ontmoedigen

Nadere informatie

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben Ik ben wie ik ben Naam: Lisa Westerman Inhoudsopgave Inleiding... 3 De uitslag van Lisa Westerman... 7 Toelichting aandachtspunten en leerdoelen... 8 Tot slot... 9 Pagina 2 van 9 Inleiding Hallo Lisa,

Nadere informatie

Competentiemeter Zelfsturing

Competentiemeter Zelfsturing Competentiemeter Zelfsturing Met het invullen van deze vragenlijst krijg je een beeld van je eigen bekwaamheden als zelfstuurder. Deze vragenlijst is in de eerste plaats bedoeld voor zelfanalyse. Je kunt

Nadere informatie

OM HET VERSCHIL TE MAKEN, MOET JE VERSCHILLEN ZIEN

OM HET VERSCHIL TE MAKEN, MOET JE VERSCHILLEN ZIEN OM HET VERSCHIL TE MAKEN, MOET JE VERSCHILLEN ZIEN Let s play cards lees je kaarten houd de kaarten die waar zijn voor jou geef anderen kaarten die op hun van toepassing zijn leg weg wat je niet herkent

Nadere informatie

Maartje Voorbeeld 10.03.2014

Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld / 10.03.2014 / Talentrapportage 2 Inleiding De wereld en de arbeidsmarkt zijn constant in beweging. Maar waarheen? Niemand weet exact hoe het werkveld er

Nadere informatie

LEIDERSCHAPSONDERZOEK: Peter Baas

LEIDERSCHAPSONDERZOEK: Peter Baas LEIDERSCHAPSONDERZOEK: Peter Baas Datum Persoonlijk & Vertrouwelijk Leiders hebben een visie: een lange termijn beeld van de organisatie, een merk, product, dienst of project. Deze visie geeft gestalte

Nadere informatie

VIER EENVOUDIGE TAKTIEKEN OM LASTIGE COLLEGA S VOOR JE TE WINNEN

VIER EENVOUDIGE TAKTIEKEN OM LASTIGE COLLEGA S VOOR JE TE WINNEN E-BLOG VIER EENVOUDIGE TAKTIEKEN OM LASTIGE COLLEGA S VOOR JE TE WINNEN in samenwerken Je komt in je werk lastige mensen tegen in alle soorten en maten. Met deze vier verbluffend eenvoudige tactieken vallen

Nadere informatie

Rapport 360 Quinn Managementrollen. Easy360 Voorbeeld

Rapport 360 Quinn Managementrollen. Easy360 Voorbeeld Rapport 360 Quinn Managementrollen aam Adviseur Easy360 Voorbeeld Easy360 Demo Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan

Nadere informatie

Belbin overzicht van de rollen

Belbin overzicht van de rollen Belbin overzicht van de rollen Op basis van 7 jaar onderzoek heeft dr. Belbin karaktereigenschappen samengesteld. Dit zijn de volgende rollen geworden: Voorzitter of coördinator Voortrekker of ondernemer

Nadere informatie

Persoonlijkheidstesten

Persoonlijkheidstesten Persoonlijkheidstesten De gratis korte persoonlijkheid test De eerste test die ik heb gemaakt is een gratis test. Deze test bestaat uit één vraag waar wordt gevraagd een van de negen figuren te kiezen.

Nadere informatie

Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W

Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W 1 Naam student: Studentnummer: Datum: Naam leercoach: Inleiding Voor jou ligt het meetinstrument ondernemende houding. Met dit meetinstrument

Nadere informatie

Managementkit rapportage

Managementkit rapportage Managementkit rapportage Naam: Mevrouw Lieke de Wit Geboortedatum: 1 januari 1970 Hoogstgenoten opleiding: HBO Adviseur: De heer Projectbureau Datum: 28 februari 2013 Inleiding Dit rapport gaat over de

Nadere informatie

Ondernemende marketing Specialist

Ondernemende marketing Specialist Ondernemende marketing Specialist Mijn kerndoel: Huidige functie: Woonplaats: Adviseur Marketing en communicatie ATC Corporate, Amsterdam Almere Geboren: 23 november 1984 E-mail: Telefoon: 06 123 456 78

Nadere informatie

Medewerker interne dienst. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse

Medewerker interne dienst. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Werkt gedurende langere periode nauwkeurig en zorgvuldig, met oog voor detail, gericht op het voorkómen van fouten en slordigheden, zowel in eigen als andermans

Nadere informatie

SPOED competenties en gedragsindicatoren

SPOED competenties en gedragsindicatoren SPOED competenties en gedragsindicatoren Leidraad voor coaches Situering: Fase 2 Analyse Gebruik: - Doel: door de vragenlijst in te vullen krijgt de coachee een zicht op zijn/haar competenties - Doelgroep:

Nadere informatie

Teamkompas voor Zelfsturing

Teamkompas voor Zelfsturing Teamkompas voor Zelfsturing Wat is het teamkompas: Met dit instrument kun je inzicht krijgen in de ontwikkeling van je team als het gaat om effectief samenwerken: Waar staan wij als team? Hoe werken wij

Nadere informatie

Profiles Performance Indicator TM Persoonlijk rapport

Profiles Performance Indicator TM Persoonlijk rapport PPI Rapport is bestemd voor Profiles Performance Indicator TM Onderzoek dat is afgelegd op: 03/26/2010 Afgedrukt: 05/25/2014 VERTROUWELIJK Profiles International, the Netherlands b.v. Beysterveld 275 Amsterdam,

Nadere informatie

STIJLEN VAN BEÏNVLOEDING. Inleiding

STIJLEN VAN BEÏNVLOEDING. Inleiding STIJLEN VAN BEÏNVLOEDING Inleiding De door leidinggevenden gehanteerde stijlen van beïnvloeding kunnen grofweg in twee categorieën worden ingedeeld, te weten profileren en respecteren. Er zijn twee profilerende

Nadere informatie

Persoonlijkheidsprofiel. Anoniem

Persoonlijkheidsprofiel. Anoniem Anoniem 2012 1. Inleiding Dit is jouw persoonlijkheidsprofiel. Het profiel is gebaseerd op de antwoorden die jij hebt gegeven in de vragenlijst. Jouw antwoorden zijn vergeleken met die van een grote groep

Nadere informatie

ONDERHANDELEN IN TEAMS

ONDERHANDELEN IN TEAMS Trefwoorden: onderhandelen, teams ONDERHANDELEN IN TEAMS Effectief onderhandelen (1) In de praktijk komt het zeer geregeld voor dat ook u als team een onderhandeling voert. Wat denkt u bijvoorbeeld van

Nadere informatie

Rapport Carriere Waarden I

Rapport Carriere Waarden I Rapport Carriere Waarden I Kandidaat TH de Man Datum 18 Mei 2015 Normgroep Advies 1. Inleiding Carrièrewaarden zijn persoonlijke kenmerken die maken dat u bepaald werk als motiverend ervaart. In dit rapport

Nadere informatie

NATIONALE VEERKRACHTTEST

NATIONALE VEERKRACHTTEST NATIONALE VEERKRACHTTEST VEERKRACHT OPTIMISME PSYCHOLOGISCH KAPITAAL ZELF- VERTROUWEN HOOP Rapport Persoonlijke Veerkracht 1-10-2012 uitzenden professionals inhouse services employability payrolling outsourcing

Nadere informatie

O&O-competentietest. Ben je een onderzoeker of een ontwerper, een denker of een doener? O&O-competentietest van: Ingevuld door: Datum:

O&O-competentietest. Ben je een onderzoeker of een ontwerper, een denker of een doener? O&O-competentietest van: Ingevuld door: Datum: O&O-competentietest Ben je een onderzoeker of een ontwerper, een denker of een doener? O&O-competentietest van: Ingevuld door: Datum: Ontwikkeld door Expertisecentrum technasium Januari 007 Vormgeving

Nadere informatie

In 5 stappen naar een leuke (vergader-) groep

In 5 stappen naar een leuke (vergader-) groep In 5 stappen naar een leuke (vergader-) groep Gratis e-boek In 5 stappen naar een leuke (vergader)groep door Carla van den Bos Vergaderen doe je zo! Vergaderen doe je zo! is een project van 12organise

Nadere informatie

10 onmisbare vaardigheden voor. de ambtenaar van de toekomst. 10 vaardigheden. Netwerken. Presenteren. Argumenteren 10. Verbinden.

10 onmisbare vaardigheden voor. de ambtenaar van de toekomst. 10 vaardigheden. Netwerken. Presenteren. Argumenteren 10. Verbinden. 10 vaardigheden 3 Netwerken 7 Presenteren 1 Argumenteren 10 Verbinden Beïnvloeden 4 Onderhandelen Onderzoeken Oplossingen zoeken voor partijen wil betrekken bij het dat u over de juiste capaciteiten beschikt

Nadere informatie

TEAMROL MANAGEMENT Ik heb een prima team, maar kan het niet beter?

TEAMROL MANAGEMENT Ik heb een prima team, maar kan het niet beter? Trefwoorden teams teamrollen persoonlijkheid TEAMROL MANAGEMENT Ik heb een prima team, maar kan het niet beter? Een complementair en succesvol team, daar droomt iedere manager van. Een team dat bestaat

Nadere informatie

LEIDING GEVEN. Functiefamilie: Niveau: Doel van de functiefamilie

LEIDING GEVEN. Functiefamilie: Niveau: Doel van de functiefamilie Functiefamilie: Niveau: LEIDING GEVEN D Doel van de functiefamilie Instaan voor de coördinatie en de opvolging van de werkzaamheden van een administratieve of operationele entiteit waarin men medewerkers

Nadere informatie

Antreum RAPPORT TALENTENSPECTRUM. Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 02 Sep 2011. de heer Consultant

Antreum RAPPORT TALENTENSPECTRUM. Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 02 Sep 2011. de heer Consultant RAPPORT TALENTENSPECTRUM Van: Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 02 Sep 2011 Normgroep: Advies de heer Consultant 1. Inleiding Dit rapport is bedoeld om u te helpen analyseren op welk vlak uw talenten

Nadere informatie

Gedragsanalyse Naam: Pieter Proef Datum: 29/10/2014 VGA PROEFVERSIE

Gedragsanalyse Naam: Pieter Proef Datum: 29/10/2014 VGA PROEFVERSIE Naam: Datum: VGA Inhoudsopgave gedragsanalyse Inhoudsopgave Deel 1. Inleiding gedragsanalyse Deel 2. Uitleg gedragsstijlen Deel 3. Uw gedragsstijl Deel 4. Uw basisstijl Deel 5. Uw responsstijl Deel 6.

Nadere informatie

Profielschets raad van commissarissen Vastgesteld door de raad van commissarissen op 8 juli 2008

Profielschets raad van commissarissen Vastgesteld door de raad van commissarissen op 8 juli 2008 Profielschets raad van commissarissen Vastgesteld door de raad van commissarissen op 8 juli 2008 De raad van commissarissen De raad van commissarissen staat het bestuur met raad ter zijde (adviestaak),

Nadere informatie

Om een idee te krijgen wat elke rol inhoudt, staat op de volgende pagina s een beschrijving van de rollen.

Om een idee te krijgen wat elke rol inhoudt, staat op de volgende pagina s een beschrijving van de rollen. Belbin-test Volgens de bekende theorie van Belbin zijn er acht teamrollen te identificeren. Daarbij kan er onderscheid gemaakt worden tussen een functionele, organisatorische en persoonlijke rol. Afhankelijk

Nadere informatie

Beroepsmatige instelling Bij beroepsmatige instelling wordt gekeken naar wat u motiveert en welke doelstellingen u op werkgebied heeft.

Beroepsmatige instelling Bij beroepsmatige instelling wordt gekeken naar wat u motiveert en welke doelstellingen u op werkgebied heeft. Pagina 1 van 21 BIP-werkgerelateerde persoonlijkheidsvragenlijst Dit rapport geeft een overzicht van uw positie op de vier persoonlijkheidsdimensies die relevant zijn voor het functioneren in een werkomgeving:

Nadere informatie