Stichting toetsing verzekeraars. Jaarverslag 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting toetsing verzekeraars. Jaarverslag 2014"

Transcriptie

1 Stichting toetsing verzekeraars Jaarverslag 2014

2 Inhoudsopgave Doel van de stichting toetsing verzekeraars 3 Wat is het Keurmerk Klantgericht Verzekeren? 3 Nieuwe ontwikkelingen Aantallen keurmerkhouders 4 Beoordelingen 4 Toetsing naleving gedragscodes en convenanten 5 Communicatie 6 Stichtingsbestuur en commissies 8 Financiën Ontwikkelingen Begroting Balans per 31 december 2014 in euro s 13 Staat van baten en lasten over 2014 in euro s 15 Colofon 17

3 Doel van de Stichting toetsing verzekeraars De Stichting toetsing verzekeraars (Stv) is opgericht op 9 mei Het doel van de stichting is de klantgerichtheid van verzekeraars en gevolmachtigden te verbeteren en daarmee een bijdrage te leveren aan het bevorderen van het consumentenvertrouwen in de verzekeringsbranche. Keurmerk en controle op zelfregulering Als stichting proberen we de klantgerichtheid en het consumentenvertrouwen op twee manieren te bevorderen. We ontwikkelen en beheren geheel zelfstandig het Keurmerk Klantgericht Verzekeren. Dat betekent dat we de normen stellen waaraan keurmerkhouders moeten voldoen, dat wij beoordelen of keurmerkhouders aan deze normen voldoen en dat we het Keurmerk toekennen, handhaven of intrekken. Verzekeraars en gevolmachtigden kunnen het Keurmerk Klantgericht Verzekeren vrijwillig aanvragen. Daarnaast toetsen we voor het Verbond van Verzekeraars of hun leden zich houden aan de zelfreguleringsafspraken die verwerkt zijn in de gedragscodes van het Verbond. Wat is het Keurmerk Klantgericht Verzekeren? Het Keurmerk Klantgericht Verzekeren maakt de kwaliteit van de dienstverlening en klantgerichtheid van verzekeraars en gevolmachtigden zichtbaar voor consumenten en zakelijke klanten. Het Keurmerk geeft klanten de zekerheid dat een keurmerkhouder zijn beloften nakomt en dat de keurmerkhouder staat voor een hoogwaardige kwaliteit van dienstverlening. Kwaliteitskeurmerk In maart 2011 is het Keurmerk Klantgericht Verzekeren positief getoetst door de Raad voor Accreditatie in het kader van de keurmerkentoets voor de ConsuWijzer. De toets bewijst de kwaliteit van de beoordeling en de onafhankelijke positie van de stichting. De resultaten van de beoordeling en het logo van het Keurmerk staan op de website van ConsuWijzer. Nieuwe ontwikkelingen 2014 Nieuwe aanpak beoordelingen In oktober 2014 hebben we de nieuwe keurmerknormen voor 2015 gepubliceerd. De belangrijkste verandering zit niet in de normen zelf, maar in de wijze waarop we beoordelen. Vanaf 2015 hebben we een thematische aanpak en toetsen we per thema alle keurmerkhouders die met het thema te maken hebben. Denk bijvoorbeeld aan het thema over reisverzekeringen, waarbij we alle verzekeraars die reisverzekeringen aanbieden, beoordelen. We toetsen dan de relevante normen voor dat thema en nemen ook aanvullende onderzoeksvragen mee. We maken vervolgens een algemeen rapport met de overkoepelende bevindingen over alle keurmerkhouders. Dat is een openbaar rapport. Elke keurmerkhouder ontvangt daarnaast een eigen rapportage, waarin we aangeven hoe de keurmerkhouder presteert ten opzichte van andere keurmerkhouders. Pagina 3

4 Ook voor gevolmachtigden In september 2013 heeft het bestuur van de stichting besloten het Keurmerk ook toegankelijk te maken voor gevolmachtigden. De statuten zijn hiertoe aangepast. Deze uitbreiding van het werkgebied draagt bij aan het herstel van vertrouwen van de klant in de verzekeringsbranche. Veel van de keurmerknormen zijn goed toetsbaar bij een gevolmachtigde. In 2014 hebben we een volmachtbedrijf beoordeeld aan de normen van het Keurmerk. Begin 2015 hebben we het Keurmerk Klantgericht Verzekeren voor het eerst aan een volmachtbedrijf toegekend en uitgereikt. Samenwerking AFM De samenwerking met de Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft in 2014 verder vorm gekregen. Wij hebben in het najaar 2014 en begin 2015 bij de grootste zes verzekeraars de klantinformatie over reisverzekeringen getoetst. De AFM neemt deze resultaten op in de Dashboardmodule Klantcontact Verzekeraars. Dit onderzoek past bij ons eerste thema-onderzoek naar begrijpelijke informatie en geschiktheid van reisverzekeringen van keurmerkhouders. Zo leidt de samenwerking tussen de stichting en de AFM tot minder werklast bij de grotere verzekeraars. Aantallen keurmerkhouders Op 1 januari 2014 waren er in totaal 45 (labels van) verzekeraars die het Keurmerk mochten voeren. In 2014 is er één verzekeraar gestopt met het Keurmerk en er is één nieuwe keurmerkhouder bijgekomen. Eind 2014 zijn er 45 verzekeraars die het Keurmerk mogen voeren. De keurmerkhouders hebben samen ongeveer tweederde van het premievolume in Nederland. Beoordelingen De beoordelingen voor het Keurmerk verlopen volgens een vaste procedure. De beoordeling doen wij voor een deel op ons eigen kantoor en voor een deel bij de verzekeraar of gevolmachtigde. Onze vier auditors doen de beoordelingen. Wij beoordelen (aankomend) keurmerkhouders voordat we ze het Keurmerk voor het eerst toekennen en vervolgens een jaar na toekenning. Als de uitkomst onvoldoende is, krijgt de verzekeraar of gevolmachtigde een herstelperiode van maximaal zes maanden. Daarna moet hij in een herbeoordeling alsnog aantonen dat hij aan de keurmerkeisen voldoet. Uitgevoerde beoordelingen In 2014 hebben we 23 periodieke beoordelingen uitgevoerd. In 4 gevallen leidde dit tot een herbeoordeling. In 2014 hebben we in totaal 7 herbeoordelingen uitgevoerd; alle met een positief resultaat. Dat betekent dat de keurmerkhouder er in de herstelperiode voor heeft gezorgd dat hij de geconstateerde tekortkomingen heeft opgelost. De herbeoordelingen dragen dan ook bij aan het verbeteren van de dienstverlening van keurmerkhouders die niet in een keer voldoen aan de keurmerknormen. Pagina 4

5 De uitkomst van de beoordelingen is aanzienlijk beter dan in de afgelopen jaren. In 2013 waren slechts 6 van de 17 beoordelingen positief en in 2012 waren dat er 16 van de 35. Er zijn enkele redenen waarom de uitkomst van de beoordeling beter is in Enerzijds omdat de dienstverlening van keurmerkhouders daadwerkelijk verbetert en anderzijds omdat de aanpassing in de keurmerknormen beperkter is dan de jaren ervoor. Tussentijdse toets Tussen twee reguliere beoordelingen in, voeren we een beperkte toets uit. In een gesprek met de verzekeraar toetsen wij of deze nog steeds voldoet aan de normen. In 2014 hebben we 12 van deze gesprekken gevoerd, alle met een positief resultaat. Toetsing naleving gedragscodes en convenanten Het Verbond van Verzekeraars heeft ruim zestig gedragscodes, convenanten en bedrijfsregelingen die voor alle leden kunnen gelden of voor specifieke doelgroepen. In opdracht van het Verbond toetsen wij of de leden van het Verbond zich houden aan de zelfregulering. Elk jaar toetsen we een selectie van alle gedragscodes. In 2014 hebben we de naleving van drie gedragscodes getoetst: het Protocol transparantie voor uitvaartondernemers en natura-uitvaartverzekeraars; de Gedragscodes geïnformeerde verlenging van contractstermijnen particuliere schade- en inkomensvoorzieningen; de Gedragscodes geïnformeerde verlenging van contractstermijnen zakelijke schade- en inkomensvoorzieningen. In totaal hebben we 95 van de 134 Verbondsleden onderzocht. We hebben in het najaar van 2014 over de resultaten van de toetsing aan het Verbond gerapporteerd. Hierbij hebben we aangegeven dat drie leden niet voldeden aan een van de getoetste regelingen. Tevens hebben we enkele aanbevelingen gedaan om de betreffende regelingen te verbeteren. Op 12 februari 2015 heeft het Verbond een persbericht over de rapportage uitgebracht en zijn de onderzoeksresultaten openbaar gemaakt. Toetsing naleving Governance Principes Verzekeraars In opdracht van het Verbond van Verzekeraars en Zorgverzekeraars Nederland hebben we in 2014 naast de jaarlijkse toets, een onderzoek gedaan naar de naleving van de Governance Principes. Deze Governance Principes gelden sinds In 2011 en 2012 heeft de speciaal opgerichte Monitoring Commissie Governance Principes Verzekeraars de naleving gemonitord. In de Governance Principes is vastgelegd dat een verzekeraar de naleving daarvan per bepaling verantwoordt in het jaarverslag en op de website. Om te onderzoeken of verzekeraars zich aan deze afspraak houden, hebben we in het najaar van 2014 de jaarverslagen en websites van 159 verzekeraars getoetst. Het onderzoek is in het eerste kwartaal van 2015 afgerond en de rapportage is op 26 maart 2015 gepubliceerd. Pagina 5

6 Communicatie De communicatie-activiteiten van de stichting richtten zich vooral op het Keurmerk Klantgericht Verzekeren. Website De Stichting toetsing verzekeraars heeft in 2014 haar twee websites ( en samengevoegd tot één nieuwe website Deze site bevat zowel informatie voor de consument als voor de (aankomend) keurmerkhouder. In 2014 waren er gemiddeld bezoekers per week op onze website. Dat aantal is door de communicatie-activiteiten aanzienlijk hoger dan in 2013 met gemiddeld minder dan 400 bezoekers per week. Weblog Op de website publiceren we ongeveer maandelijks een weblog over zaken die raakvlakken hebben met het Keurmerk Klantgericht Verzekeren. In 2014 publiceerden we in totaal elf weblogs. Facebook We hebben een Facebookpagina gemaakt voor het Keurmerk Klantgericht Verzekeren. Op deze pagina plaatsen we twee tot drie keer per week tips en nieuwtjes over verzekeringen en het Keurmerk. De pagina heeft eind 2014 ongeveer vierhonderd volgers (fans). Media-aandacht In 2014 hebben we één persbericht uitgebracht en twee overzichten met feiten en cijfers. Het persbericht ging over de benoeming van een nieuw bestuurslid, de heer Jan Steenman. Naast deze publicaties zijn we verschenen in de vakbladen Infinance, Am Magazine en Banking Review, in het ouderenblad de Seniorenwijzer, op de website van het Platform Klantgericht Ondernemen en in het Handboek duidelijke klantinformatie van de AFM. Ook op de websites met vaknieuws: VVP, AMweb en InFinance verschijnt naar aanleiding van onze nieuwsbrief regelmatig een bericht. Behalve in eigen persberichten, zijn het Keurmerk en de stichting ook genoemd in persberichten van andere partijen, vooral over de succesvolle afronding van een keurmerkbeoordeling door diverse keurmerkhouders. Pagina 6

7 Verzekeraars Verzekeraars met het Keurmerk verzorgen de communicatie over het Keurmerk naar klanten via hun website, Facebookpagina, brochures, relatiemagazines of het jaarverslag. Sommige verzekeraars hebben het keurmerklogo gedrukt op hun briefpapier of enveloppen. Wij ondersteunen verzekeraars met een communicatietoolkit met onder andere het keurmerklogo, een consumentenfolder en voorbeeldteksten. In 2014 hebben we een animatie laten maken over wat het Keurmerk is. Deze animatie hebben we toegevoegd aan de toolkit. Vrijwel alle keurmerkhouders hebben de animatie op hun website geplaatst. Nieuwsbrief De stichting houdt de keurmerkhouders, (vak)pers en andere geïnteresseerden op de hoogte van de keurmerkactiviteiten en ander nieuws met een nieuwsbrief. Deze verschijnt ook op de website. In 2014 hebben we zeventien nieuwsbrieven verstuurd. Evenementen en presentaties Op 29 oktober 2014 organiseerden we een seminar voor de verzekeraars met het Keurmerk en stakeholders. Er waren zo n honderd aanwezigen in De Glazen Ruimte in Maarssen. Tijdens dit seminar presenteerden we de nieuwe normen voor het Keurmerk die gelden vanaf 1 januari 2015 en ook de nieuwe wijze van beoordelen. Wij hebben een gastcollege verzorgd over het Keurmerk tijdens het programma VerzekeraarsVernieuwen op de Nyenrode Business Universiteit. Ook hebben we een inhoudelijke bijdrage geleverd aan de Programmadag Begrijpelijke Taal van De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) in september 2014 bij ABN AMRO. Daarnaast zaten we in de jury van de Nationale Schrijfwedstrijd, georganiseerd door onder andere NWO en de AFM. Deze wedstrijd ging in 2014 over begrijpelijke financiële taal. Commerciële communicatie In 2014 heeft de stichting met Google AdWords gedurende het jaar op internet reclame gemaakt voor In december 2014 heeft de stichting een advertentie geplaatst in een aparte uitgave van De Telegraaf over zorgverzekeringen en overstappen. Naamsbekendheidsonderzoek We hebben begin 2014 een onderzoek laten uitvoeren door Direct Research over de vraag of consumenten het Keurmerk kennen, hoe ze er tegenover staan en wat zij belangrijke keurmerknormen vinden. De naamsbekendheid is 7%. Consumenten geven aan dat zij van een keurmerkhouder verwachten dat deze getoetst wordt door een onafhankelijke organisatie, dat de keurmerkhouder betrouwbaar is en heldere en eerlijke voorlichting geeft. Pagina 7

8 Stichtingsbestuur en commissies Op 28 september 2014 is Ieke van den Burg overleden. Ieke was de eerste voorzitter van de stichting vanaf de oprichting in Zij heeft een grote bijdrage geleverd aan de eerste belangrijke jaren van de stichting. Wij zullen haar missen als hartelijk persoon en als zeer betrokken voorzitter. De stichting heeft een onafhankelijk bestuur met vijf leden. Eén lid is voorgedragen door de Consumentenbond, één lid door de Vereniging Eigen Huis en twee leden door het Verbond van Verzekeraars. Daarnaast is er een onafhankelijke voorzitter. Bestuursleden mogen geen actieve functie vervullen bij of voor een verzekeraar gedurende hun bestuursperiode. Eind 2014 bestond het bestuur uit de volgende vier personen: prof. dr. W.H. (Willem) van Boom, hoogleraar Burgerlijk recht aan de Universiteit van Leiden mr. P.J.W.G. (Peter) Kok, voormalig CFO van Delta Lloyd J.C.M. (Jan) Steenman MBA, voormalig CEO van De Europeesche D.M. (Dick) Westendorp (vicevoorzitter), oud-algemeen directeur van de Consumentenbond Benoemingen Eind 2014 was er nog geen nieuwe voorzitter. Elly Blanksma-van den Heuvel, burgemeester van de gemeente Helmond, is per 1 maart 2015 benoemd als voorzitter van de stichting. Jan Steenman is op 7 april 2014 benoemd als bestuurslid en volgde daarmee Tom Roos op, die commissaris werd van Univé Verzekeringen. De stichting is Tom Roos zeer erkentelijk voor zijn inzet voor de stichting en het Keurmerk Klantgericht Verzekeren. De bestuursleden Willem van Boom en Peter Kok zijn in april 2014 herbenoemd voor een periode van vier jaar. Op de website van de stichting ( staat een overzicht van de nevenfuncties van de bestuursleden. Activiteiten Een vertegenwoordiging van het bestuur heeft in 2014 gesprekken gevoerd met stakeholders zoals de Consumentenbond, de AFM, de Commissie Verzekeraars en het Verbond van Verzekeraars. Het bestuur heeft in 2014 zes keer vergaderd, waarvan één keer telefonisch. Pagina 8

9 Het bestuur heeft een rooster van aftreden vastgesteld: Bestuurder P.J.M.G. Blanksma-van den Heuvel B H 2. W.H. van Boom H A 3. P.J.W.G. Kok H A 4. J.C.M. Steenman H H 5. D.M. Westendorp H A H= herbenoembaar, A= aftredend, B= benoemd Commissie van advies Het bestuur heeft een adviesorgaan, de commissie van advies. Deze commissie adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd over de keurmerknormen en de toetsing van de zelfregulering. Deze commissie bestaat eind 2014 uit de volgende personen, die zonder last en ruggespraak aan de commissie deelnemen: H. (Hein) Albeda (voorzitter) mr. E. (Emilie) Aberson, zelfstandig adviseur Public Affairs drs. B.M. (Bart) Boere, Senior Manager Verkoop Particulier CBA - FBTO dr. F. (Fred) de Jong, zelfstandig onderzoeker/consultant drs. N. (Nicole) de Koning, senior consultant Customer Behaviour TNO drs. R. (Robbert) Prins, secretaris van de vennootschap van De Goudse Verzekeringen dr. R.J. (Rob) Schotsman, senior consultant NIBESVV In 2014 is de commissie vijf keer bijeen geweest. Het bestuur en de commissie hebben gezamenlijk vergaderd in juni 2014 om de normen voor 2015 en de verdere ontwikkeling van het Keurmerk te bespreken. Commissie van bezwaar Er is een commissie van bezwaar die bezwaren van verzekeraars tegen beslissingen van het bestuur behandelt. De commissie bestaat uit: prof. mr. A.J.C. (Adrienne) de Moor-van Vugt (voorzitter) drs. A.A. (Bert) Lugtigheid mr. C.J.G.M. (Kees) van der Weide In 2014 zijn er geen bezwaren bij de commissie ingediend. Pagina 9

10 Stichtingsbureau De uitvoerende werkzaamheden worden verricht door het stichtingsbureau, onder leiding van directeur Ron van Kesteren. Het bureau bestond ultimo 2014 uit acht medewerkers (7,1 fte). De stichting is gevestigd aan de Koningin Julianalaan 351 in Voorburg. Financiën 2014 De inkomsten van de stichting bestaan vooral uit jaarlijkse bijdragen van keurmerkhouders, bijdragen van (aspirant-)keurmerkhouders voor de beoordeling of herbeoordeling en een jaarlijkse bijdrage van het Verbond van Verzekeraars voor de toetsing op de naleving van de zelfregulering door de leden van het Verbond. Jaarlijkse bijdrage en beoordelingskosten Keurmerk De bijdragen van (aspirant-)keurmerkhouders zijn ingedeeld in vijf categorieën, afhankelijk van het premievolume. De jaarlijkse bijdrage en de beoordelingskosten zijn per 1 januari 2014 verhoogd met 3%. De totale jaarbijdrage van keurmerkhouders bedraagt in (2013: ). De bijdragen voor de beoordelingskosten zijn in totaal (2013: ). Het bestuur heeft eind 2014 besloten dat vanaf 1 januari 2015 de beoordelingskosten worden verdisconteerd in de jaarlijkse bijdrage. Hierdoor voorkomt de stichting ongewenste jaarlijkse schommelingen in de inkomsten, omdat er in een jaar iets minder beoordelingen plaatsvinden of relatief vaker bij kleinere verzekeraars. Jaarlijkse vergoeding beoordeling naleving zelfregulering Het Verbond van Verzekeraars betaalt een jaarlijkse vergoeding voor de beoordeling van de naleving van de zelfregulering. In 2014 was dit (2013: ). Daarnaast hebben het Verbond van Verzekeraars en Zorgverzekeraars Nederland in 2014 een aanvullende opdracht verstrekt voor een onderzoek naar de naleving van de Governance Principes. Omzet, kosten, resultaat In totaal bedraagt de omzet van de stichting in (2013: ). Dat is nagenoeg gelijk aan de begroting. De exploitatiekosten van de stichting bedragen in 2014 in totaal (2013: ). Dat is 1% lager dan begroot. Het resultaat van de stichting voor belasting bedraagt in (2013: ). Pagina 10

11 Ontwikkelingen 2015 Thema-beoordelingen Vanaf 2015 beoordelen we de Keurmerkhouders anders. We toetsen enkele malen per jaar alle keurmerkhouders op een bepaald thema met daarin een aantal keurmerknormen. De keurmerkhouder ontvangt na het onderzoek een individuele beoordelingsrapportage. Daarnaast maken we een brancherapport met daarin het algemene beeld over dat thema. Deze aanpak biedt een toegevoegde waarde voor de keurmerkhouders omdat ze zich kunnen spiegelen aan de andere keurmerkhouders. Daarnaast verwachten we dat deze themarapportages interessant kunnen zijn voor de media. In dat geval zou deze nieuwe aanpak kunnen bijdragen aan een verbetering van de naamsbekendheid van het Keurmerk. Keurmerk voor andere typen bedrijven In 2015 wordt voor de eerste keer het Keurmerk uitgereikt aan een gevolmachtigd agent. Daarnaast zien we vanuit andere partijen, die samenwerken met verzekeraars, zoals schade-expertisebureaus en rechtshulpverleners, een toenemende interesse in het Keurmerk. Met het Keurmerk kunnen deze partijen immers richting opdrachtgevende verzekeraars aantonen dat zij aan de relevante eisen voldoen. Enkele partijen hebben concrete wensen voor een beoordeling door de stichting op de relevante keurmerknormen. Toetsing zelfregulering In april 2015 start de jaarlijkse beoordeling van de naleving van de zelfregulering. We zullen dan de naleving van tien algemeen geldende regelingen toetsen bij alle leden van het Verbond. Daarnaast zullen we een toets doen op de naleving van de onlangs geïntroduceerde bedrijfsregeling 18: netto regres. Deze nieuwe bedrijfsregeling verplicht cascoverzekeraars om kortingen die zij bedingen bij schadeherstel- en reparatiebedrijven, in mindering te brengen op de schadefactuur die zij aan de aansprakelijke partij sturen. Pagina 11

12 Begroting 2015 Baten Jaarbijdrage Keurmerk Bijdrage beoordelingen Keurmerk Jaarbijdrage zelfregulering Bankrente Totaal Kosten Lonen en salarissen Sociale lasten en pensioenlasten Overige personeelslasten Afschrijvingen Externe auditkosten Keurmerk Huisvestingskosten Verkoopkosten Kantoorkosten Accountantskosten Bestuurs- en commissiekosten Diverse algemene kosten Totaal Resultaat Pagina 12

13 Balans per 31 december 2014 in euro s Activa Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Actieve belastinglatentie Vlottende activa Vorderingen Handelsdebiteuren Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Totaal activa Pagina 13

14 Balans per 31 december 2014 in euro s Passiva Eigen vermogen Algemene reserve Kortlopende schulden Schulden aan leveranciers en handelskredieten Belastingen en premies sociale verzekeringen Overige schulden en overlopende passiva Totaal passiva Pagina 14

15 Staat van baten en lasten over 2014 in euro s Realisatie Begroting Realisatie Netto-omzet Jaarbijdrage Keurmerk Startbijdrage Keurmerk Herbeoordeling Keurmerk Bijdrage reguliere beoordeling Keurmerk Jaarbijdrage zelfregulering Bijdrage Monitoring Commissie Overige omzet Baten Lonen en salarissen Sociale lasten en pensioenlasten Overige personeelskosten Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Externe auditkosten Keurmerk Overige bedrijfskosten Som der bedrijfslasten Pagina 15

16 Staat van baten en lasten over 2014 in euro s - vervolg Realisatie Begroting Realisatie Bedrijfsresultaat Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten Resultaat uit bedrijfsuitoefening vóór belastingen Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening Resultaat na belasting Pagina 16

17 Colofon Dit jaarverslag is een uitgave van de Stichting toetsing verzekeraars. Tekst Stichting toetsing verzekeraars Vormgeving Debbie van Bruggen Grafisch Vormgeven Stichting toetsing verzekeraars Koningin Julianalaan JJ Voorburg T: E: Pagina 18

Stichting toetsing verzekeraars. Jaarverslag 2015

Stichting toetsing verzekeraars. Jaarverslag 2015 Stichting toetsing verzekeraars Jaarverslag 2015 Inhoudsopgave Doel van de Stichting toetsing verzekeraars 3 Wat is het Keurmerk Klantgericht Verzekeren? 3 Nieuwe ontwikkelingen 2015 3 Aantallen verzekeraars

Nadere informatie

Stichting toetsing verzekeraars. Jaarverslag 2013

Stichting toetsing verzekeraars. Jaarverslag 2013 Stichting toetsing verzekeraars Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave De Stichting toetsing verzekeraars en het Keurmerk Klantgericht Verzekeren 3 Wat is het Keurmerk Klantgericht Verzekeren? 3 Nieuwe ontwikkelingen

Nadere informatie

Stichting toetsing verzekeraars. Jaarverslag 2016

Stichting toetsing verzekeraars. Jaarverslag 2016 Stichting toetsing verzekeraars Jaarverslag 2016 Inhoudsopgave Doel van de Stichting toetsing verzekeraars 3 Wat is het Keurmerk Klantgericht Verzekeren? 3 Nieuwe ontwikkelingen 2016 3 Aantallen verzekeraars

Nadere informatie

Stichting toetsing verzekeraars. Jaarverslag 2012

Stichting toetsing verzekeraars. Jaarverslag 2012 Stichting toetsing verzekeraars Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave De Stichting toetsing verzekeraars en het Keurmerk Klantgericht Verzekeren 3 Wat is het Keurmerk Klantgericht Verzekeren? 3 Prestaties leveren

Nadere informatie

Consumentenonderzoek ConsuWijzer Beoordelen verzekeraars

Consumentenonderzoek ConsuWijzer Beoordelen verzekeraars Jaarverslag 2011 Stichting toetsing verzekeraars en het Keurmerk Klantgericht Verzekeren De Stichting toetsing verzekeraars is opgericht op 9 mei 2009. Doel van de stichting is de klantgerichtheid van

Nadere informatie

Keurmerk als benchmark Seminar Klantgericht Verzekeren 29 oktober 2014

Keurmerk als benchmark Seminar Klantgericht Verzekeren 29 oktober 2014 Keurmerk als benchmark Seminar Klantgericht Verzekeren 29 oktober 2014 Geachte aanwezigen, Hartelijk welkom op alweer ons vierde jaarlijkse seminar over het Keurmerk Klantgericht Verzekeren. Overlijden

Nadere informatie

Opening seminar 2015 door voorzitter Elly Blanksma

Opening seminar 2015 door voorzitter Elly Blanksma Opening seminar 2015 door voorzitter Elly Blanksma Geachte aanwezigen, Hartelijk welkom op ons jaarlijkse seminar Klantgericht Verzekeren. Het Keurmerk viert zijn eerste lustrum. Vijf jaar Keurmerk is

Nadere informatie

Naam van de instelling. KvK RSIN. Postadres van de instelling. Doelstelling. Hoofdlijnen beleidsplan

Naam van de instelling. KvK RSIN. Postadres van de instelling. Doelstelling. Hoofdlijnen beleidsplan Naam van de instelling Stichting Farmaceutisch Erfgoed (ook bekend als: SFE) KvK 2445332 RSIN 817325682 Postadres van de instelling Mgr. Van de Weteringstraat 23 3581 EB Utrecht Contact: info@stichtingfarmaceutischerfgoed.nl

Nadere informatie

STICHTING BASIS SUPPORT APELDOORN. Rapport inzake jaarstukken 2015 vastgesteld op 30 juni 2016

STICHTING BASIS SUPPORT APELDOORN. Rapport inzake jaarstukken 2015 vastgesteld op 30 juni 2016 STICHTING BASIS SUPPORT APELDOORN Rapport inzake jaarstukken vastgesteld op 30 juni 2016 JAARREKENING Balans per 31 december Staat van baten en lasten over Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

De Beer ACCOUNTANTS & BELASTINGADVISEURS

De Beer ACCOUNTANTS & BELASTINGADVISEURS Hasseltplein 7 5042 AB Tilburg Tilburg, 10 april 2015 Directie: Drs. C.W.J.M. de Beer RA Mr. W.1.M. Vennix RB Drs. J.M.P. van der Laak RA J.P.F. Gommers RA J.H. Belterman AA Drs.1.0.F.H. Huls RA F.J.M.

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Alert Fond voor Jongerenactiviteiten Nicolaas Maesstraat RB Amsterdam

Jaarrekening Stichting Alert Fond voor Jongerenactiviteiten Nicolaas Maesstraat RB Amsterdam Jaarrekening 2015 Stichting Alert Fond voor Jongerenactiviteiten Nicolaas Maesstraat 46 1071RB Voorblad 0 0 Inhoud 1 Jaarrekening 2 Balans 3 Resultatenrekening 5 Toelichting balans 6 Toelichting resultatenrekening

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE CIJFERS JANUARI T/M JUNI 2014 QUANTRUST FUND MANAGEMENT B.V. TE AMSTERDAM

TUSSENTIJDSE CIJFERS JANUARI T/M JUNI 2014 QUANTRUST FUND MANAGEMENT B.V. TE AMSTERDAM TUSSENTIJDSE CIJFERS JANUARI T/M JUNI 2014 QUANTRUST FUND MANAGEMENT B.V. TE AMSTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG 1 Balans per 30 juni 2014 3 2 Winst-en-verliesrekening over 1 januari 2014

Nadere informatie

RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2014 VAN STICHTING INSCHRIJVING OP NAAM TE UTRECHT

RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2014 VAN STICHTING INSCHRIJVING OP NAAM TE UTRECHT RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2014 VAN STICHTING INSCHRIJVING OP NAAM TE UTRECHT INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 2 Resultaat 3 3 Financiële positie 5 JAARREKENING

Nadere informatie

Stichting Vrienden Cultuurkoepel Heiloo gevestigd te Heiloo. Rapport inzake de Jaarrekening Geen accountantscontrole toegepast

Stichting Vrienden Cultuurkoepel Heiloo gevestigd te Heiloo. Rapport inzake de Jaarrekening Geen accountantscontrole toegepast Stichting Vrienden Cultuurkoepel Heiloo gevestigd te Heiloo Rapport inzake de Jaarrekening 2016 Inhoudsopgave Administratieverslag Algemeen 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2016 6 Staat van baten

Nadere informatie

Stichting Nieuw Amsterdams Peil Muziek gevestigd te Amsterdam. Jaarrekening 2014

Stichting Nieuw Amsterdams Peil Muziek gevestigd te Amsterdam. Jaarrekening 2014 Stichting Nieuw Amsterdams Peil Muziek gevestigd te Amsterdam Inhoudsopgave Pagina Rapport Algemeen 2 Resultaten 3 Financiële positie 5 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 8 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Concept Concept Concept Concept Concept. Concept

Concept Concept Concept Concept Concept. Concept VERENIGING ERFRECHT ADVOCATEN NEDERLAND TE AMSTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG 1 Opdracht 2 2 Ontbreken van de verklaring 2 3 Algemeen 2 4 Resultaat 3 5 Financiële

Nadere informatie

Stichting 070Watt Pletterijkade SG Den Haag. KvK-nummer: RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2015

Stichting 070Watt Pletterijkade SG Den Haag. KvK-nummer: RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2015 Stichting 070Watt Pletterijkade 15 2515 SG Den Haag KvK-nummer: 60690461 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2015 Inhoud ACCOUNTANTSVERSLAG Samenstellingsverklaring Resultaat-analyse Financiële positie JAARSTUKKEN

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2. Resultatenanalyse 3. Financiële positie 4. Fiscale positie 6. Balans per 31 december 2013 7

Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2. Resultatenanalyse 3. Financiële positie 4. Fiscale positie 6. Balans per 31 december 2013 7 INHOUDSOPGAVE Rapport Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens 2 Resultatenanalyse 3 Financiële positie 4 Fiscale positie 6 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 7 Winst- en verliesrekening over 2013 9 Grondslagen

Nadere informatie

Stichting Hexagon Ensemble gevestigd te Rhenen. Jaarrekening 2014

Stichting Hexagon Ensemble gevestigd te Rhenen. Jaarrekening 2014 Stichting Hexagon Ensemble gevestigd te Rhenen Inhoudsopgave Pagina Rapport Algemeen 2 Resultaten 3 Financiële positie 4 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 7 Staat van baten en lasten over 2014 9

Nadere informatie

Stichting Martinikerk Groningen Martinikerkhof 3 9712 JG Groningen Rapport inzake de jaarrekening 2014

Stichting Martinikerk Groningen Martinikerkhof 3 9712 JG Groningen Rapport inzake de jaarrekening 2014 Martinikerkhof 3 9712 JG kerkelijk bureau Protestantse Gemeente te, 14 juli 2015 AdV/PGG Inhoudsopgave Pagina 1. Rapport kerkelijk bureau PGG 1.1 Opdracht 2 1.2 Algemeen 2 1.3 Resultaten 3 1.4 Financiële

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

STICHTING RIQQ TE DIEREN. Rapport inzake jaarstukken 2014

STICHTING RIQQ TE DIEREN. Rapport inzake jaarstukken 2014 STICHTING RIQQ TE DIEREN Rapport inzake jaarstukken 2014 Aan het bestuur van Stichting RIQQ Postbus 322 6950 AH Dieren Kenmerk Behandeld door Datum 001000 A.P.W. Oud 9 maart 2015 Geachte directie, Hierbij

Nadere informatie

Stichting Restorative Justice Nederland Van Walbeeckstraat 2-2 hg 1018CM Amsterdam. KvK-nummer: RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2016

Stichting Restorative Justice Nederland Van Walbeeckstraat 2-2 hg 1018CM Amsterdam. KvK-nummer: RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2016 Stichting Restorative Justice Nederland Van Walbeeckstraat 2-2 hg 1018CM Amsterdam KvK-nummer: 51316080 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2016 Inhoud FINANCIEEL VERSLAG Aanbiedingsbrief JAARSTUKKEN 2016 JAARREKENING

Nadere informatie

Stichting Narconon Nederland te Zutphen JAARREKENING 2014

Stichting Narconon Nederland te Zutphen JAARREKENING 2014 Stichting Narconon Nederland te Zutphen JAARREKENING 2014 1 FINANCIEEL VERSLAG 2 Aan het bestuur van Stichting Narconon Nederland Deventerweg 93 7203 AD Zutphen Hilversum, juni 2016 Geachte Bestuur, Hierbij

Nadere informatie

halfjaarverslag 2013 Funda B.V. Amsterdam

halfjaarverslag 2013 Funda B.V. Amsterdam halfjaarverslag 2013 Funda B.V. Amsterdam Inhoud Page 1 Halfjaarverslag 3 1.1 Geconsolideerde balans per 30 juni 2013 5 1.2 Geconsolideerde winst-en-verliesrekening eerste halfjaar 2013 7 Funda B.V. Wibautstraat

Nadere informatie

! * Het postadres van de stichting: Koperweg 41, 7335 DS Apeldoorn

! * Het postadres van de stichting: Koperweg 41, 7335 DS Apeldoorn De Stichting J. Bleeker Fonds is als ANBI erkende Stichting verplicht de volgende gegevens op de website te vermelden: * De naam van de stichting: Stichting J. Bleeker Fonds * Het fiscaal nummer: 805185471

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2014 van Stichting Kadergroep Visketen te Bunschoten-Spakenburg

Jaarverslaggeving 2014 van Stichting Kadergroep Visketen te Bunschoten-Spakenburg Jaarverslaggeving 2014 van Stichting Kadergroep Visketen te INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 6 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag. Dieren Ambulance Helmond e.o. Fin. Jaarverslag 2014 Dieren Ambulance Helmond

Financieel Jaarverslag. Dieren Ambulance Helmond e.o. Fin. Jaarverslag 2014 Dieren Ambulance Helmond Financieel Jaarverslag Dieren Ambulance Helmond e.o. 2014 INHOUDSOPGAVE VAN DIT RAPPORT Pagina III. JAARREKENING 1. Balans per 31 december 2014 1-2 2. Winst- en verliesrekening over 2014 3 3. Toelichtingen

Nadere informatie

Jaarrekening 2016 Stichting Visiteclowns

Jaarrekening 2016 Stichting Visiteclowns Jaarrekening 2016 Stichting Visiteclowns 1 Inhoudsopgave 1 Samenstellingsverklaring 2 Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2016 2.2 Winst- en verliesrekening over 2016 2.3 Algemene toelichting 2.4 Toelichting

Nadere informatie

2015 verslag Halfjaar

2015 verslag Halfjaar Halfjaarverslag 2015 Inhoudsopgave RAPPORT 1 Opdracht 4 2 Algemeen 4 3 Resultaat 5 4 Financiële positie 6 HALFJAARVERSLAG 1 Balans per 30 juni 2015 8, 9 2 Winst- en-verliesrekening over 2015 10 3 Toelichting

Nadere informatie

Administratiekantoor Westerwatering Kerkstraat J N Wormerveer. Tel: (075) Adm.

Administratiekantoor Westerwatering Kerkstraat J N Wormerveer. Tel: (075) Adm. Administratiekantoor Westerwatering Kerkstraat 4 1521 J N Wormerveer Tel: (075) 6222576 Adm. Westerwatering info@admwesterwatering.nl Stichting voor je kiezen Rapport inzake jaarcijfers 2015 25 januari

Nadere informatie

STICHTING EXPERTISECENTRUM VOOR JOURNALISTIEK TE AMSTERDAM. Jaarrekening 2016

STICHTING EXPERTISECENTRUM VOOR JOURNALISTIEK TE AMSTERDAM. Jaarrekening 2016 STICHTING EXPERTISECENTRUM VOOR JOURNALISTIEK TE AMSTERDAM Jaarrekening 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsverklaring 2 3 Algemeen 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2016

Nadere informatie

Jaarcijfers 2016 van Stichting HOI te Amsterdam

Jaarcijfers 2016 van Stichting HOI te Amsterdam Jaarcijfers 2016 van Stichting HOI te Amsterdam Amsterdam, 5 juli 2017 INHOUDSOPGAVE Blz. 1. Opdracht 1. 2. Resultaat 2. JAARCIJFERS 2016 A. Balans per 31 december 2016 3. B. Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Gooisch Klassiek Hilversum. Jaarrapport 2013

Stichting Gooisch Klassiek Hilversum. Jaarrapport 2013 Hilversum Jaarrapport 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 4 2 Resultaat 5 3 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2013 7 2 Winst-en-verliesrekening over 2013 8

Nadere informatie

Rapport. Uitgebracht aan het bestuur van. UMC St Radboud Steunstichting Medische Psychologie. te Nijmegen INZAKE FINANCIEEL JAARVERSLAG 2016

Rapport. Uitgebracht aan het bestuur van. UMC St Radboud Steunstichting Medische Psychologie. te Nijmegen INZAKE FINANCIEEL JAARVERSLAG 2016 Rapport Uitgebracht aan het bestuur van UMC St Radboud Steunstichting Medische Psychologie te Nijmegen INZAKE FINANCIEEL JAARVERSLAG 2016 Samengesteld door: Radboudumc Financiën Blad-1 INHOUDSOPGAVE Blad

Nadere informatie

Stichting het Dordts Patriciërshuis Gevestigd te Dordrecht. Rapport inzake de Jaarrekening per 31 december 2016

Stichting het Dordts Patriciërshuis Gevestigd te Dordrecht. Rapport inzake de Jaarrekening per 31 december 2016 Stichting het Dordts Patriciërshuis Gevestigd te Dordrecht Rapport inzake de Jaarrekening per 31 december 2016 INHOUDSOPGAVE P a g i n a Jaarrekening Balans per 31 december 2016 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

DUINWEIDE I INVESTERINGEN N.V. TE ALPHEN AAN DEN RIJN. Rapport inzake jaarstukken 2014

DUINWEIDE I INVESTERINGEN N.V. TE ALPHEN AAN DEN RIJN. Rapport inzake jaarstukken 2014 DUINWEIDE I INVESTERINGEN N.V. TE ALPHEN AAN DEN RIJN Rapport inzake jaarstukken 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG Fiscale positie 2 JAARREKENING Balans per 31 december 2014 4 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Van Kleef Instituut. Watermanweg GG ROTTERDAM. Jaarrekening 2013

Stichting Van Kleef Instituut. Watermanweg GG ROTTERDAM. Jaarrekening 2013 Stichting Van Kleef Instituut Watermanweg 40 3067 GG ROTTERDAM Jaarrekening 2013 Stichting Van Kleef Instituut Watermanweg 40 3067 GG ROTTERDAM Jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Accountantsrapport

Nadere informatie

Rapport. 31 augustus 2015

Rapport. 31 augustus 2015 Rapport Stichting Participatie Dinkelland inzake de jaarrekening over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 31 augustus 2015 De Kok Accountants en Adviseurs B.V. is ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Hebbus. 8022 AE Zwolle

Jaarrekening 2014. Hebbus. 8022 AE Zwolle Jaarrekening 2014 Hebbus Meppelerstraatweg 15 8022 AE Voorblad 0 Inhoud Resultaatvergelijk 2 Balans 4 V en W 6 Vlottende activa 7 Langlopende schulden 8 Kortlopende schulden 9 Toelichting V&W 10 1 Pagina

Nadere informatie

3.1 Balans per 31 december 2015

3.1 Balans per 31 december 2015 3.1 Balans per 31 december (na resultaatbestemming) 31-12- ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 1 Inventarissen 1.439 Vlottende activa Vorderingen Overige vorderingen en overlopende activa 2 85.226

Nadere informatie

Stichting Ambassadors Dieren Rapport inzake Jaarstukken 2013

Stichting Ambassadors Dieren Rapport inzake Jaarstukken 2013 Stichting Ambassadors Dieren Rapport inzake Jaarstukken 2013 17 mei 2014 Inhoudsopgave Algemeen rapport 1. Algemeen 4 2. Resultaat 4 3. Fiscale positie 4 Jaarstukken 4. Balans per 31-12-2013 6 5. Winst-

Nadere informatie

Sien gevestigd te Gorinchem. Verkorte Jaarrekening 2014

Sien gevestigd te Gorinchem. Verkorte Jaarrekening 2014 Sien gevestigd te Gorinchem Verkorte Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Accountantsverslag Samenstellingsverklaring 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 4 Staat van baten en lasten over 2014

Nadere informatie

De Nederlandse Vegetariërsbond Minahassastraat RS AMSTERDAM JAARVERSLAG RAPPORT Inzake jaarverslag

De Nederlandse Vegetariërsbond Minahassastraat RS AMSTERDAM JAARVERSLAG RAPPORT Inzake jaarverslag De Nederlandse Vegetariërsbond Minahassastraat 1 1094 RS AMSTERDAM JAARVERSLAG 2016 RAPPORT Inzake jaarverslag 2016 30-05-2017-1 De Nederlandse Vegetariërsbond AMSTERDAM JAARVERSLAG 2016 INHOUD Paginanummer

Nadere informatie

STICHTING COMMUNICATIE CENTRUM CHEMIE. Jaarverslag 2016

STICHTING COMMUNICATIE CENTRUM CHEMIE. Jaarverslag 2016 STICHTING COMMUNICATIE CENTRUM CHEMIE Jaarverslag 2016 Inhoudsopgave Dit verslag is als volgt ingedeeld: Algemeen toelichting op de jaarrekening / 3 Jaarrekening 2016 1 balans per 31 december 2016/ 4 2

Nadere informatie

MAURITS EN ANNA DE KOCK STICHTING TE AMSTERDAM

MAURITS EN ANNA DE KOCK STICHTING TE AMSTERDAM MAURITS EN ANNA DE KOCK STICHTING TE AMSTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Ontbreken van de verklaring 2 2 Algemeen 2 3 Ontbreken van de verklaring 4 JAARREKENING

Nadere informatie

Stichting Unda Foundation gevestigd te Amsterdam. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Stichting Unda Foundation gevestigd te Amsterdam. Rapport inzake de jaarrekening 2014 gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Accountantsrapport Opdracht 3 Samenstellingsverklaring 3 Algemeen 4 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 6 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

BVHilversum Seinstraat 22 1223DA Hilversum. KvK-nummer: 52912043 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2014

BVHilversum Seinstraat 22 1223DA Hilversum. KvK-nummer: 52912043 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2014 BVHilversum Seinstraat 22 1223DA Hilversum KvK-nummer: 5291243 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 214 Inhoud JAARSTUKKEN 214 JAARREKENING Balans Staat van baten en lasten Toelichting op de enkelvoudige jaarrekening

Nadere informatie

STICHTING EXPERTISECENTRUM VOOR JOURNALISTIEK TE AMSTERDAM. Jaarrekening 2015

STICHTING EXPERTISECENTRUM VOOR JOURNALISTIEK TE AMSTERDAM. Jaarrekening 2015 STICHTING EXPERTISECENTRUM VOOR JOURNALISTIEK TE AMSTERDAM Jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsverklaring 2 3 Algemeen 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2015

Nadere informatie

STICHTING EXPERTISECENTRUM VOOR JOURNALISTIEK TE AMSTERDAM. Jaarrekening 2014

STICHTING EXPERTISECENTRUM VOOR JOURNALISTIEK TE AMSTERDAM. Jaarrekening 2014 STICHTING EXPERTISECENTRUM VOOR JOURNALISTIEK TE AMSTERDAM Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsverklaring 2 3 Algemeen 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014

Nadere informatie

STG. ERFGOEDCENTRUM TONGERLOHUYS. Rapport inzake jaarstukken 2016

STG. ERFGOEDCENTRUM TONGERLOHUYS. Rapport inzake jaarstukken 2016 STG. ERFGOEDCENTRUM TONGERLOHUYS Rapport inzake jaarstukken 2016 Roosendaal, 28 maart 2017 Dit rapport omvat 13 pagina's (exclusief specificaties) INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Bestuursverslag 4 1 BALANS

Nadere informatie

STICHTING OZOVERBINDZORG.NL TE LUTTENBERG. Rapport inzake jaarstukken 2015

STICHTING OZOVERBINDZORG.NL TE LUTTENBERG. Rapport inzake jaarstukken 2015 STICHTING OZOVERBINDZORG.NL TE LUTTENBERG Rapport inzake jaarstukken 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring 3 3 Algemeen 5 4 Resultaat 6 JAARREKENING 1 Balans

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u 15 exemplaren van de jaarrekening over het boekjaar 2014 van Stichting Folkingestraat Synagoge.

Hierbij ontvangt u 15 exemplaren van de jaarrekening over het boekjaar 2014 van Stichting Folkingestraat Synagoge. Aan het bestuur van de Stichting Folkingestraat Synagoge Lokveenweg 2 9751 CJ HAREN Datum 8 juni 2015 Kenmerk Betreft Jaarrekening 2013 Geachte bestuursleden, Hierbij ontvangt u 15 exemplaren van de jaarrekening

Nadere informatie

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Jaarrapport 2016

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Jaarrapport 2016 Haarlem Jaarrapport 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring van de accountant 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2016 5 2 Winst-en-verliesrekening over

Nadere informatie

Stichting Happy Motion gevestigd te Amstelveen. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Stichting Happy Motion gevestigd te Amstelveen. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Stichting Happy Motion gevestigd te Amstelveen Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2015 3 1.2 Staat van baten en lasten over 2015 5 1.3 Grondslagen

Nadere informatie

gebouwen en -terreinen

gebouwen en -terreinen Toelichting op de balans ACTIVA Vaste activa 1. Materiële vaste activa Bedrijfs- Inventaris gebouwen en -terreinen Vervoermiddelen Totaal Stand beginbalans Aanschafwaarde 1.956.127 85.501 50.066 2.091.694

Nadere informatie

Stichting United Bikers Against Abuse Europe Grindweg EG Wolvega

Stichting United Bikers Against Abuse Europe Grindweg EG Wolvega Stichting United Bikers Against Abuse Europe Grindweg 7 8471 EG Wolvega 2015 Inhoud Opdracht 3 Balans per 31 december 2015 5 Winst- en verliesrekening over 2015 7 Toelichting op de balans 8 Toelichting

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2014 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 21 mei 2015 Jaarstukken 2014 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 21 mei 2015 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

Postbus 31 Hoofdstraat AA 8162 AG

Postbus 31 Hoofdstraat AA 8162 AG Naam STICHTING NATUURLIJK WELZIJN Statutair gevestigd te Heerde, feitelijk gevestigd te Epe RSIN fiscaal nummer: 8166.60.712 ANBI nummer: 50513 KvK inschrijving onder nummer: 41038012 Contactgegevens postadres:

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Stichting Zuidzijde. Jaarrekening 2014

Stichting Zuidzijde. Jaarrekening 2014 Stichting Zuidzijde Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Ontbreken van de verklaring 2 3 Algemeen 3 4 Financiële positie 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag. Dieren Ambulance Helmond e.o. Fin. Jaarverslag 2013 Dieren Ambulance Helmond

Financieel Jaarverslag. Dieren Ambulance Helmond e.o. Fin. Jaarverslag 2013 Dieren Ambulance Helmond Financieel Jaarverslag Dieren Ambulance Helmond e.o. 2013 INHOUDSOPGAVE VAN DIT RAPPORT Pagina III. JAARREKENING 1. Balans per 31 december 2013 1-2 2. Winst- en verliesrekening over 2013 3 3. Toelichtingen

Nadere informatie

Stichting Hebbus! gevestigd te Zwolle Rapport inzake de Jaarrekening 2015

Stichting Hebbus! gevestigd te Zwolle Rapport inzake de Jaarrekening 2015 gevestigd te Rapport inzake de Jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Accountantsverslag Samenstellingsverklaring 2 Algemeen 4 Resultaten 5 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 8 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Jaarstukken 2012 Stichting Folkingestraat Synagoge Groningen

Jaarstukken 2012 Stichting Folkingestraat Synagoge Groningen Jaarstukken 2012 Stichting Folkingestraat Synagoge Groningen Inhoudsopgave Pagina Rapport 1 Beoordelingsverklaring 1 2 Algemeen 1 3 Resultaat 2 4 Financiële positie 3 Jaarrekening 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Stichting Meeromroep gevestigd te Hoofddorp. Rapport inzake de Jaarrekening 2014

Stichting Meeromroep gevestigd te Hoofddorp. Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Stichting Meeromroep gevestigd te Hoofddorp Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina 1. Accountantsverslag 1.1 Samenstellingsverklaring 1 1.2 Resultaten 2 2. Jaarrekening 2.1 Balans per

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u 15 exemplaren van de jaarrekening over het boekjaar 2013 van Stichting Folkingestraat Synagoge.

Hierbij ontvangt u 15 exemplaren van de jaarrekening over het boekjaar 2013 van Stichting Folkingestraat Synagoge. Aan de directie van Stichting Folkingestraat Synagoge Lokveenweg 2 9751 CJ HAREN Datum 17 juni 2014 Kenmerk Betreft Jaarrekening 2013 Geachte bestuursleden, Hierbij ontvangt u 15 exemplaren van de jaarrekening

Nadere informatie

Rafaël Nederland te Giessenlanden. Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015

Rafaël Nederland te Giessenlanden. Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015 Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina 2 Financiële positie 3 Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 5 2 Winst-en-verliesrekening over 2014 7 3 Toelichting op de jaarrekening

Nadere informatie

STICHTING AKYAZILI NEDERLAND TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2014

STICHTING AKYAZILI NEDERLAND TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2014 STICHTING AKYAZILI NEDERLAND TE ROTTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 3 FINANCIEEL VERSLAG 1 Bestuursverslag over 2014 5 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

Financieel verslag Stichting Wasven Boerderij Eindhoven

Financieel verslag Stichting Wasven Boerderij Eindhoven Financieel verslag 2016 Stichting Wasven Boerderij Eindhoven 2.1 Balans per 31 december 2016 (Na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 A C T I V A Vaste activa Materiële vaste activa 272

Nadere informatie

Stichting Narconon Nederland te Zutphen JAARREKENING 2013

Stichting Narconon Nederland te Zutphen JAARREKENING 2013 Stichting Narconon Nederland te Zutphen JAARREKENING 2013 FINANCIEEL VERSLAG Aan het bestuur van Stichting Narconon Nederland Deventerweg 93 7203 AD Zutphen Hilversum, 20 mei 2016 Geachte Bestuur, Hierbij

Nadere informatie

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens Jaarstukken 2011 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 20 april 2012 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting 2 Balans per 31 december 2011 (Bedragen x 1.000) (na resultaatbestemming)

Nadere informatie

Jaarstukken 2015 Vereniging Promotie Ondernemers Binnenstad Dordrecht

Jaarstukken 2015 Vereniging Promotie Ondernemers Binnenstad Dordrecht Jaarstukken 2015 Vereniging Promotie Ondernemers Binnenstad Dordrecht INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverslag 3 3 Algemeen 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2015 5 2 Staat

Nadere informatie

Stichting Zorgboerderij Den Hoet. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2012

Stichting Zorgboerderij Den Hoet. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2012 Stichting Zorgboerderij Den Hoet gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2012 3 Staat van baten en lasten over 2012 5 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

C.A.S. het Noorden. gevestigd te. Jaarrekening 2015

C.A.S. het Noorden. gevestigd te. Jaarrekening 2015 Jaarrekening 2015 Datum: 19 februari 2017 Opgesteld door: Aantal exemplaren: 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarstukken Jaarrekening Balans per 31 december 2015 3 Staat van baten en lasten 2015 5

Nadere informatie

Stichting Koppie-Au. Voorwoord

Stichting Koppie-Au. Voorwoord Voorwoord Stichting Koppie-Au heeft een intensief tweede jaar achter de rug. Een jaar waarin veel energie is gestopt in het bouwen van het crowdfunding platform koppie-au.nl en waarin een begin is gemaakt

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2016 Amos Powered by Yuki Pagina 1 van 10 Afgedrukt:

JAARVERSLAG 2016 Amos Powered by Yuki Pagina 1 van 10 Afgedrukt: JAARVERSLAG Pagina 1 van 10 BEZITTINGEN EN SCHULDEN PER 31 DECEMBER ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en inrichting Financiële vaste activa Vorderingen op deelnemingen Langlopende effecten

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2011

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2011 , SOEST inzake de jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2011 2 Winst- en verliesrekening over 2011 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrienden Maasstad Ziekenhuis. Rotterdam

Jaarrekening Stichting Vrienden Maasstad Ziekenhuis. Rotterdam Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Samenstellingsverklaring 2 1.2 Resultaten 3 1.3 Financiële positie 5 2. Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2013 8 2.2 Staat van baten

Nadere informatie

Nederlandse Organisatie van Pluimveehouders. Financieel verslag over het jaar 2016

Nederlandse Organisatie van Pluimveehouders. Financieel verslag over het jaar 2016 Financieel verslag over het jaar 2016 INHOUDSOPGAVE pagina Jaarrekening - balans per 31 december 2016 4-5 - winst- en verliesrekening over 2016 6 - kasstroomoverzicht 7 - toelichting - toelichting algemeen

Nadere informatie

Financieel verslag Stichting Welstede Ede

Financieel verslag Stichting Welstede Ede Financieel verslag 2015 Stichting Welstede Ede Stichting Welstede te Ede Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 JAARVERSLAG 2015... 3 STATUTAIRE NAAM VESTIGINGSPLAATS EN RECHTSVORM... 3 OMSCHRIJVING VAN DE DOELSTELLING...

Nadere informatie

Stichting Initiatiefgroep Taalmethode p/a Doddegras 1 3902 AN Veenendaal. Rapport inzake de jaarrekening 2012

Stichting Initiatiefgroep Taalmethode p/a Doddegras 1 3902 AN Veenendaal. Rapport inzake de jaarrekening 2012 p/a Doddegras 1 3902 AN Veenendaal Rapport inzake de jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Pagina Accountantsrapport Algemeen 1 Resultaten 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 3 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Stichting MEES gevestigd te Breda

Stichting MEES gevestigd te Breda #ORG=saa#VES=GOE#PAP=vbl Stichting MEES gevestigd te Breda Financieel verslag over het boekjaar 2014 Balans per 31 december 2014 Activa Vaste activa 31-12-2014 31-12-2013 Materiële vaste activa 1 Bedrijfsgebouwen

Nadere informatie

Stichting ProSea Marine Education Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2012

Stichting ProSea Marine Education Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2012 Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht Rapport inzake de jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Pagina Accountantsrapport Samenstellingsverklaring 1 Algemeen 2 Resultaten 2 Financiële positie 3 Jaarrekening Balans

Nadere informatie

1. ACCOUNTANTSRAPPORT

1. ACCOUNTANTSRAPPORT 1. ACCOUNTANTSRAPPORT Stichting IPSO Inloophuizen en Psycho-oncologische Ondersteuning Ter attentie van het bestuur P/a Rubenslaan 190 3582 JJ Utrecht Emmawijk 1 8011 CM Zwolle Telefoon 038 48 48 4 Fax

Nadere informatie

INSTITUUT HET CENTRUM DEN HAAG - LEIDEN TE 'S-GRAVENHAGE. Rapport inzake jaarstukken 2013/2014

INSTITUUT HET CENTRUM DEN HAAG - LEIDEN TE 'S-GRAVENHAGE. Rapport inzake jaarstukken 2013/2014 INSTITUUT HET CENTRUM DEN HAAG - LEIDEN TE 'S-GRAVENHAGE Rapport inzake jaarstukken 2013/2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 3 FINANCIEEL VERSLAG 1 Bestuursverslag over 2013/2014 5

Nadere informatie

Tussentijdse rapportage per 30 juni Commodity Discovery Management B.V. statutair gevestigd te Amsterdam

Tussentijdse rapportage per 30 juni Commodity Discovery Management B.V. statutair gevestigd te Amsterdam Tussentijdse rapportage per 30 juni 2014 Commodity Discovery Management B.V. statutair gevestigd Inhoudsopgave Pagina Accountantsverslag 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring 3 Tussentijdse rapportage

Nadere informatie

STICHTING AKYAZILI NEDERLAND TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012

STICHTING AKYAZILI NEDERLAND TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012 STICHTING AKYAZILI NEDERLAND TE ROTTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 3 2 Samenstellingsverklaring 5 FINANCIEEL VERSLAG 1 Bestuursverslag over 2012

Nadere informatie

Stichting Hospice Texel gevestigd te Den Burg Rapport inzake de Jaarrekening 2014

Stichting Hospice Texel gevestigd te Den Burg Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Stichting Hospice Texel gevestigd te Den Burg Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina 1. Accountantsverslag 1.1 Samenstellingsverklaring 4 1.2 Algemeen 5 1.3 Resultaten 6 1.4 Financiële

Nadere informatie

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016 Haarlem Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016 INHOUD Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring van de accountant 3 TUSSENTIJDS OVERZICHT 1 Balans

Nadere informatie

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2013

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2013 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening 2013 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Roffa Mon Amour Rotterdam RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2015 D.D. 22 SEPTEMBER 2016

Stichting Roffa Mon Amour Rotterdam RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2015 D.D. 22 SEPTEMBER 2016 Stichting Roffa Mon Amour Rotterdam RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2015 D.D. 22 SEPTEMBER 2016 1 Inhoudsopgave FINANCIEEL VERSLAG Jaarverslag Resultaten 3 Kengetallen 4 Jaarrekening Balans per 31 december

Nadere informatie

Campagne tegen Wapenhandel A. Spenglerstraat NH Amsterdam RAPPORT OVER HET BOEKJAAR 2012

Campagne tegen Wapenhandel A. Spenglerstraat NH Amsterdam RAPPORT OVER HET BOEKJAAR 2012 Campagne tegen Wapenhandel A. Spenglerstraat 71 1054 NH Amsterdam RAPPORT OVER HET BOEKJAAR 2012 Inhoudsopgave Samenstellingsverklaring 3 Resultaatvergelijking 4 Balans 5 Staat van baten en lasten 6 Toelichting

Nadere informatie

Stichting Wensulance. te Landgraaf. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Stichting Wensulance. te Landgraaf. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Stichting Wensulance te Landgraaf Rapport inzake de jaarrekening 2015 Landgraaf, 27 mei 2016 Inhoudsopgave Pagina RAPPORT Opdracht 2 JAARREKENING Grondslagen voor de financiële verslaggeving 3 Balans per

Nadere informatie

RAPPORT 1 Opdracht 4 2 Algemeen 4 3 Resultaat 5 4 Financiële positie 6

RAPPORT 1 Opdracht 4 2 Algemeen 4 3 Resultaat 5 4 Financiële positie 6 Inhoudsopgave RAPPORT 1 Opdracht 4 2 Algemeen 4 3 Resultaat 5 4 Financiële positie 6 HALFJAARVERSLAG 1 Balans per 30 juni 2014 8, 9 2 Winst- en-verliesrekening over 2014 10 3 Toelichting op de balans per

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Vrienden van het Juda Palache Instituut

Jaarverslag Stichting Vrienden van het Juda Palache Instituut Jaarverslag Stichting Vrienden van het Juda Palache Instituut 2014 Besproken en goedgekeurd door het Algemeen Bestuur van de Stichting op 16 maart 2015 De Stichting Vrienden van het Juda Palache Instituut

Nadere informatie

Hoofdstuk 17 Financiële verslaggeving

Hoofdstuk 17 Financiële verslaggeving Hoofdstuk 17 Financiële verslaggeving 17.1 Geef van elke uitspraak aan of hij juist of onjuist is. a b c d e f g h i Publicatie van de jaarrekening is verplicht voor alle ondernemingen. Het jaarverslag

Nadere informatie

! * Het postadres van de stichting: Koperweg 41, 7335 DS Apeldoorn

! * Het postadres van de stichting: Koperweg 41, 7335 DS Apeldoorn De Stichting J. Bleeker Fonds is als ANBI erkende Stichting verplicht de volgende gegevens op de website te vermelden: * De naam van de stichting: Stichting J. Bleeker Fonds * Het fiscaal nummer: 805185471

Nadere informatie

BRANCHERAPPORTAGE. REDERIJEN AMSTERDAM 2009 2010 2011 jaarbasis jaarbasis jaarbasis EXPLOITATIECIJFERS

BRANCHERAPPORTAGE. REDERIJEN AMSTERDAM 2009 2010 2011 jaarbasis jaarbasis jaarbasis EXPLOITATIECIJFERS ontwikkeling aantal passagiers 3.300.000 3.200.000 3.100.000 3.000.000 2.900.000 2.800.000 2.700.000 2.600.000 2007 2008 2009 2010 2011 ontwikkeling werkgelegenheid 2011 1.013 396 2010 941 372 2009 882

Nadere informatie

VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010

VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010 VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010 Vereniging BWT Nederland p/a Galvanistraat 1 6716 AE Ede Doetinchem, 09 juni 2011 Geachte bestuursleden, Ingevolge uw opdracht is de de jaarrekening

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2012 28 augustus 2012 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2012 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie