2015 verslag Halfjaar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2015 verslag Halfjaar"

Transcriptie

1 Halfjaarverslag 2015

2 Inhoudsopgave RAPPORT 1 Opdracht 4 2 Algemeen 4 3 Resultaat 5 4 Financiële positie 6 HALFJAARVERSLAG 1 Balans per 30 juni , 9 2 Winst- en-verliesrekening over Toelichting op de balans per 30 juni Toelichting op de winst- en-verliesrekening over

3 Rapport 3 HALFJAARCIJFERS 2015

4 Aan de aandeelhouders van B&S Vastgoed Nederland NV Torenlaan HK Laren (NH) Geachte aandeelhouders, Hierbij brengen wij verslag uit over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 van de vennootschap. 1 OPDRACHT Onder verantwoordelijkheid van de directie is het halfjaarverslag 2015 van de vennootschap, waarin begrepen de balans met tellingen van en de winst-en-verliesrekening sluitende met een resultaat na belastingen van opgesteld. Op dit halfjaarverslag 2015 is geen accountantscontrole toegepast. 2 ALGEMEEN 2.1 Statutaire doelstellingen De vennootschap heeft volgens artikel 2 van de statuten ten doel het beleggen van vermogen in de zin van artikel 28 van de Wet op de vennootschapsbelasting Als gevolg van de financieringsgraad voldoet de vennootschap op balansdatum niet aan de voorwaarden voor toepassing van artikel 28 Vpb. 2.2 Bestuur Per balansdatum wordt de directie gevoerd door Van Boom & Slettenhaar Fondsmanagement B.V. te Laren. 2.3 Raad van Commissarissen Per balansdatum bestaat de Raad van Commissarissen uit de volgende personen: Drs. C.M.A. Bosman, voorzitter Prof. Dr. J. Koelewijn, lid. Mr. A.W.M. Roelen, lid. 4 HALFJAARCIJFERS 2015

5 3 RESULTAAT x % x % Netto-omzet , ,0 Ongerealiseerde waardeveranderingen Bedrijfsopbrengsten , ,0 Kosten Overige bedrijfskosten , ,3 Bedrijfsresultaat , ,7 Financiële baten en lasten , ,7 Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening Resultaat na belastingen HALFJAARCIJFERS 2015

6 4 FINANCIËLE POSITIE Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden: x x x x Beschikbaar op lange termijn: Eigen vermogen Langlopende schulden Waarvan vastgelegd op lange termijn: Beleggingen in vastgoed Beleggingen in deelnemingen Werkkapitaal Dit bedrag is als volgt aangewend: Vorderingen Liquide middelen Af: kortlopende schulden Werkkapitaal Geplaatste certificaten van aandelen Per 30 juni 2015 zijn er geplaatste certificaten van aandelen uitgegeven door de Stichting Administratiekantoor B&S aan de deelnemers. 4.2 Waarde per certificaat van aandelen De intrinsieke waarde is het eigen vermogen per balansdatum gedeeld door het aantal uitstaande certificaten van aandelen. Per 30 juni 2015 bedraagt de intrinsieke waarde per certificaat van aandeel 31,21 negatief. De handelskoers is het eigen vermogen per balansdatum gecorrigeerd met de eerste afwaardering op de vastgoedbeleggingen en deelnemingen, de oprichtings- en marketingkosten en het resultaat van de financiële instrumenten en de door de directie vastgestelde op- of afslag als gevolg van de marktomstandigheden. De afwaardering op de vastgoedbeleggingen en deelnemingen en de oprichtings- en marketingkosten worden voor de bepaling van de handelskoers in 10 jaar (de verwachte beleggingshorizon) geamortiseerd. De handelskoers per 30 juni 2015 bedraagt 0,01 per certificaat van aandeel. Van Boom & Slettenhaar Fondsmanagement B.V. Laren, 24 augustus HALFJAARCIJFERS 2015

7 Halfjaarverslag Balans per 30 juni 2015 Winst- en verliesrekening over 2015 Toelichting op de balans per 30 juni 2015 Toelichting op de winst- en verliesrekening over HALFJAARCIJFERS 2015

8 1 BALANS PER 30 JUNI 2015 (na winstbestemming) 30 juni juni 2014 Alle bedragen luiden in euro's ACTIVA Beleggingen Beleggingen in vastgoed (1) Beleggingen in deelnemingen (2) Vlottende activa Vorderingen (3) Liquide middelen HALFJAARCIJFERS 2015

9 30 juni juni 2014 Alle bedragen luiden in euro s PASSIVA Eigen vermogen (4) Geplaatst kapitaal Agio Overige reserves Langlopende schulden (5) Schulden aan kredietinstellingen Kortlopende schulden 6) Schulden aan leveranciers en handelskredieten Overige belastingen en premies sociale verzekeringen Overige schulden en overlopende passiva HALFJAARCIJFERS 2015

10 2 WINST- EN VERLIESREKENING OVER Alle bedragen luiden in euro s Netto omzet (7) Niet gerealiseerde waardeveranderingen deelnemingen (8) - - Bedrijfsopbrengsten Kosten Overige bedrijfskosten (9) Bedrijfsresultaat Financiële baten en lasten (10) Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening - - Resultaat na belastingen HALFJAARCIJFERS 2015

11 3 TOELICHTING OP DE BALANS PER 30 JUNI 2015 Activa BELEGGINGEN Beleggen in vastgoed Vastgoedbeleggingen Vastgoedbeleggingen Boekwaarde per 1 januari Afschrijvingen - Boekwaarde per 30 juni De reële waarde van de vastgoedbeleggingen worden jaarlijks vastgesteld door middel van een taxatie uitgevoerd door een onafhankelijk en ter zake kundige taxateur. Aangezien deze jaarlijkse taxatie plaatsvindt per 31 december is de boekwaarde per 30 juni 2015 gelijk aan de boekwaarde per 1 januari Beleggingen in deelnemingen Deelnemingen in groepsmaatschappijen B&S Vastinvest B.V. - - Vlottende Activa 3. Vorderingen Handelsdebiteuren Overige Debiteuren Overlopende activa Ultimo juli 2015 bedraagt de vordering op handelsdebiteuren HALFJAARCIJFERS 2015

12 Passiva 4. Eigen vermogen Geplaatst kapitaal Agio Overige reserves Agio Stand per 1 januari Dividenduitkeringen - - Stand per 30 juni Per 30 juni 2015 houdt de vennootschap geen certificaten van aandelen. Overige reserves Stand per 1 januari Resultaatbestemming boekjaar Stand per 30 juni Langlopende schulden Schulden aan kredietinstellingen Hypothecaire leningen SNS Property Finance B.V HALFJAARCIJFERS 2015

13 SNS Property Finance BV Stand per 1 januari Aflossing Stand per 30 juni Deze hypothecaire leningen met een hoofdsom voor aflossing ad zijn verstrekt ter financiering van de vastgoedbeleggingen. In 2015 wordt er afgelost. Het rentepercentage bedraagt het 1-maands Euribor vermeerderd met een opslag variërend van 1,20% tot 1,85% inclusief liquiditeitsopslag ad 0,50%. Van de leningen per 30 juni 2015 heeft een bedrag van een looptijd langer dan vijf jaar. 6. Kortlopende schulden Schulden aan leveranciers en handelskredieten Crediteuren Overige belastingen en premies sociale verzekeringen Omzetbelasting Overige schulden en overlopende passiva Overige schulden Overlopende passiva HALFJAARCIJFERS 2015

14 4 TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2015 Als gevolg van de verhuur aan huurders met vrijgestelde prestaties kan niet alle door derden in rekening gebrachte omzetbelasting worden teruggevorderd van de Belastingdienst. De niet te verrekenen omzetbelasting is verantwoord onder de betreffende kostenpost voorzover aan de huurder hiervoor geen compensatie in rekening wordt gebracht Netto-omzet Huuropbrengsten Ongerealiseerde waardeveranderingen en voorzieningen Resultaat deelnemingen - - Personeelsleden Bij de vennootschap waren in 2015 geen personeelsleden werkzaam (2014: geen). 9. Overige bedrijfskosten Exploitatiekosten Algemene kosten Financiële baten en lasten Waardeverandering financiële instrumenten - - Rentelasten en soortgelijke kosten Waardeverandering financiële instrumenten Mutatie Interest Rate Swaps 0 0 Rentelasten en soortgelijke kosten Hypotheekrente HALFJAARCIJFERS 2015

15 15 Bezoekadres Torenlaan 36, 1251 HK Laren (NH) Telefoon (035) Postadres Postbus 575, 1250 AN Laren (NH) Fax (035) Site HALFJAARCIJFERS 2015

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006 Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

Coöperatieve HuisArtsenvereniging voor Regie, Initiatief en Samenwerking U.A. gevestigd te Hardenberg Rapport inzake de jaarrekening 2013

Coöperatieve HuisArtsenvereniging voor Regie, Initiatief en Samenwerking U.A. gevestigd te Hardenberg Rapport inzake de jaarrekening 2013 Coöperatieve HuisArtsenvereniging voor Regie, Initiatief en Samenwerking U.A. gevestigd te Hardenberg Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

CONCEPTRAPPORT betreffende de jaarrekening 2012 van Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Breda te Breda

CONCEPTRAPPORT betreffende de jaarrekening 2012 van Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Breda te Breda RAPPORT betreffende de jaarrekening 2012 van Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen te INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT Ontbreken van de verklaring 1 Algemeen 2 Resultaatvergelijking 3 Financiële

Nadere informatie

Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met begroting

Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met begroting Infine Voorbeeldrapport T.a.v. de directie Wagonette 2a 3897AD ZEEWOLDE Tussentijds Rapport over de periode 1 januari 2014 t/m 30 september 2014 Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT PER 30 JUNI 2008. B.V. NBZ- Aandelen B3. Rotterdam

HALFJAARBERICHT PER 30 JUNI 2008. B.V. NBZ- Aandelen B3. Rotterdam HALFJAARBERICHT PER 30 JUNI 2008 B.V. NBZ- Aandelen B3 INHOUDSOPGAVE HALFJAARBERICHT 2008 BLZ Verslag van de beheerder 1 Verkorte balans per 30 juni 2008 2 Verkorte winst-en-verliesrekening over de periode

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Renpart Retail XIII C.V. Halfjaarverslag 2015. Het vermogen om te renderen

Renpart Retail XIII C.V. Halfjaarverslag 2015. Het vermogen om te renderen Renpart Retail XIII C.V. Halfjaarverslag 2015 Renpart Retail XIII C.V. Het vermogen om te renderen VERSLAG VAN DE BEHEREND VENNOOT Geachte participant, Hierbij bieden wij u het verslag aan over het eerste

Nadere informatie

SUPERMARKT BELEGGINGSFONDS B.V.

SUPERMARKT BELEGGINGSFONDS B.V. ANNEXUM SUPERMARKT BELEGGINGSFONDS B.V. HALFJAARBERICHT 2014 Beheerder Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Kerncijfers 3 2. Verslag van de Beheerder

Nadere informatie

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD Jaarrekening 2008 Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN INHOUDSOPGAVE 1. Accountantsverslag Voorbeeldjaarrekening BV T.a.v. de directie Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN Jaarrekening 2008 Pagina

Nadere informatie

FIAM N.V. Jaarrapport 2012 FIAM N.V. Jaarrapport 2012

FIAM N.V. Jaarrapport 2012 FIAM N.V. Jaarrapport 2012 1 Inhoudsopgave 1 Algemeen 3 2 Profiel 4 3 Raad van Advies 4 4 Verslag van de beheerder / directie 5 Jaarrekening 2012 5 Balans per 31 december 2012 7 6 Winst- en verliesrekening over 2012 8 7 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

WINKELFONDS DUITSLAND 6 N.V. TE EINDHOVEN. Jaarrekening 2012

WINKELFONDS DUITSLAND 6 N.V. TE EINDHOVEN. Jaarrekening 2012 WINKELFONDS DUITSLAND 6 N.V. TE EINDHOVEN Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG Jaarverslag 3 JAARREKENING Enkelvoudige balans per 31 december 2012 9 Enkelvoudige winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Vesteda Woningen II CV. Financiële overzichten 2010

Vesteda Woningen II CV. Financiële overzichten 2010 Vesteda Woningen II CV Financiële overzichten 2010 Inhoudsopgave pagina Jaarrekening 1. Ten geleide 3 2. Grondslagen 4 3. Balans per 31 december 2010 7 4. Winst-en-verliesrekening over 2010 8 5. Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

SUPERMARKT BELEGGINGSFONDS B.V.

SUPERMARKT BELEGGINGSFONDS B.V. ANNEXUM SUPERMARKT BELEGGINGSFONDS B.V. JAARBERICHT 2014 Beheerder Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam Website: www.annexum.nl AIFMD Bewaarder SGG Depositary B.V. Claude

Nadere informatie

Renpart Vastgoed Management B.V.

Renpart Vastgoed Management B.V. Renpart Vastgoed Management B.V. Jaarverslag 2014 Renpart Vastgoed Management B.V. Nassaulaan 4 2514 JS Den Haag renpart.nl/rvm @RenpartVastgoed INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 1 Verslag van de Directie...

Nadere informatie

Financieel verslag 2014 van ZIB Investments Beheer BV te Middelburg

Financieel verslag 2014 van ZIB Investments Beheer BV te Middelburg Financieel verslag 2014 van ZIB Investments Beheer BV te Middelburg INHOUDSOPGAVE bij het financieel verslag 2014 pagina JAARVERSLAG Algemeen 4 JAARREKENING 1. Balans per 31 december 2014 7 en 8 2. Winst-

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2015. Bright Pensions N.V.

Halfjaarverslag 2015. Bright Pensions N.V. Halfjaarverslag 2015 Bright Pensions N.V. INHOUDSOPGAVE 1 HALFJAARREKENING 2015... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Verbonden partijen... 3 1.3 Algemene waarderingsgrondslagen... 3 1.4 Grondslagen voor de resultaatbepaling...

Nadere informatie

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Inhoudsopgave 1. Verslag van de directie 3 2. Jaarrekening 5 Balans per 30 juni 2013 Winst- en verliesrekening over 26 april

Nadere informatie

Halfjaarrekening 2014. Value8 N.V.

Halfjaarrekening 2014. Value8 N.V. Halfjaarrekening 2014 Value8 N.V. 1 Inhoud Verkorte geconsolideerde halfjaarcijfers 2014 1. Verkort geconsolideerd overzicht financiële positie per 30 juni 2014 2. Verkort geconsolideerd overzicht totaal

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP XVII/GERMAN RETAIL FUND N.V. TE EINDHOVEN. Jaarrekening 2011

HOLLAND IMMO GROUP XVII/GERMAN RETAIL FUND N.V. TE EINDHOVEN. Jaarrekening 2011 HOLLAND IMMO GROUP XVII/GERMAN RETAIL FUND N.V. TE EINDHOVEN Jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG Jaarverslag 3 JAARREKENING Enkelvoudige balans per 31 december 2011 9 Enkelvoudige winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE...3 VERSLAG VAN DE DIRECTIE...4 JAARREKENING...6 BALANS PER 31 DECEMBER 2010...8 BALANS PER 25 AUGUSTUS 2009...8

INHOUDSOPGAVE...3 VERSLAG VAN DE DIRECTIE...4 JAARREKENING...6 BALANS PER 31 DECEMBER 2010...8 BALANS PER 25 AUGUSTUS 2009...8 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE...3 VERSLAG VAN DE DIRECTIE...4 JAARREKENING...6 BALANS PER 31 DECEMBER 2010...8 BALANS PER 25 AUGUSTUS 2009...8 WINST- EN VERLIESREKENING OVER DE PERIODE 25 AUGUSTUS 2009 TOT

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. nv Monumenten Fonds

Jaarverslag 2012. nv Monumenten Fonds Jaarverslag 2012 nv Monumenten Fonds Brabant Op Brabant moeten we zuinig zijn (Voorpagina: Lutherse Kerk te s-hertogenbosch - Fotografie Roefs) Inhoudsopgave Bestuur en toezicht Missie Preadvies van de

Nadere informatie

SGG Depositary B.V. Jaarverslag 2013/2014

SGG Depositary B.V. Jaarverslag 2013/2014 SGG Depositary B.V. Jaarverslag 2013/2014 Amsterdam, Hoogoorddreef 15 Kamer van Koophandel Amsterdam, 59.062.576 Inhoudsopgave Algemeen 3 Balans per 31 december 2014 4 Winst- en Verliesrekening over de

Nadere informatie

Operationele nettowinst SnowWorld stijgt naar 1,8 miljoen

Operationele nettowinst SnowWorld stijgt naar 1,8 miljoen Persbericht 14 januari 2015 SnowWorld verkoopt 2,8% meer pistetickets Operationele nettowinst SnowWorld stijgt naar 1,8 miljoen Kernpunten 2013/2014: - Verkrijging van een notering aan NYSE Euronext Amsterdam

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP XVII/GERMAN RETAIL FUND N.V. TE EINDHOVEN. Jaarrekening 2012

HOLLAND IMMO GROUP XVII/GERMAN RETAIL FUND N.V. TE EINDHOVEN. Jaarrekening 2012 HOLLAND IMMO GROUP XVII/GERMAN RETAIL FUND N.V. TE EINDHOVEN Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG Jaarverslag 3 JAARREKENING Enkelvoudige balans per 31 december 2012 11 Enkelvoudige winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Financieel halfjaarverslag 2009. Delta Lloyd Asset Management N.V. Amsterdam

Financieel halfjaarverslag 2009. Delta Lloyd Asset Management N.V. Amsterdam Financieel halfjaarverslag 2009 Delta Lloyd Asset Management N.V. Amsterdam Inhoud Directieverslag... 3 Jaarrekening... 4 Balans per 30 juni 2009... 5 Winst- en -verliesrekening over eesrte halfjaar 2009...

Nadere informatie

BOUWFONDS OFFICE VALUE FUND NV HALFJAARVERSLAG 2008

BOUWFONDS OFFICE VALUE FUND NV HALFJAARVERSLAG 2008 BOUWFONDS OFFICE VALUE FUND NV HALFJAARVERSLAG 2008 INHOUDSOPGAVE Kerngegevens 2008 2 Verslag van de directie 3 - Direct rendement 3 - Indirect rendement 3 - Rendementsdoelstelling 3 - Uitkering 3 - Verwachte

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaarrekening

Inhoudsopgave. Jaarrekening Inhoudsopgave Jaarrekening 3 Kerncijfers 4 Geconsolideerde balans per 31 december 2013 6 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2013 7 Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2013 9 Geconsolideerd

Nadere informatie