Leiden, stad van haring, wetenschap of gastvrijheid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Leiden, stad van haring, wetenschap of gastvrijheid"

Transcriptie

1 Leiden, stad van haring, wetenschap of gastvrijheid Een weloverwogen keuze van ranglijsten Deel I en Deel II

2 Ranglijsten Leiden, stad van ontdekkingen Een weloverwogen keuze van ranglijsten Hier de voorkant van de haring-notitie, met de titel zoals hierboven Gemeente Leiden, Concernstaf, team Strategie, Middelen en Control BOA (Beleidsonderzoek en analyse); Serie statistiek: 2014 / 11 Letty Lettinga Hanny Zalme 18 juni

3 INHOUDSOPGAVE pagina Inleiding 3 DEEL l Ranglijsten Leiden, stad van ontdekkingen 5 Samenvatting ranglijsten Leiden, stad van Ontdekkingen 5 Kalender 6 Informatie per ranglijst 7 Economie 7 Sociaal-economische positie (Atlas voor Gemeenten) 7 Economische Toplocaties 9 Beste gemeente om in te werken 12 MKB-vriendelijkste gemeente 14 Beste bedrijventerrein 17 Monitor tevredenheid vestigingsklimaat 19 Ranking kantoorlocaties 22 Toerisme 24 Beste binnenstad 24 Top 100-terrassen 27 Meest gastvrije stad 29 Toeristisch bezoek aan steden (CVO) 32 Wonen 35 Beste woongemeente (Elsevier) 35 Woonaantrekkelijkheidsindex (Atlas voor Gemeenten) 37 Onderwijs / kennisstad 39 Campussen (Buck) 39 The Times: World Reputation Ranking 41 The Times: World University Ranking 43 Q Symonds: World University Ranking 46 Shanghai-index: Academic Ranking of World Universities 48 ICapital (Innovatiehoofdstad) 51 Beste Hogescholen (Elsevier, HBO) 53 Beste Universiteiten in Nederland (Elsevier, WO) 56 Beste scholen (Elsevier, VO) 60 DEEL ll Naar een weloverwogen keuze van ranglijsten (rapport 2013, geactualiseerd) 64 Bijlage: Overzicht ranglijsten met aantal kenmerken

4 INLEIDING Het samenstellen en publiceren van gemeentelijk ranglijsten is populair. Vaak komt de uitkomst (soms positief, soms negatief) onverwacht waardoor we tot paniekvoetbal over moeten gaan, met de nadruk op de verdediging. Bij een gunstige score heerst uiteraard meer euforie en wordt niet vaak de vraag gesteld hoe de uitkomst tot stand is gekomen. In de meeste gevallen echter is een ranglijst een middel om te kijken of een beleidsdoel gehaald is en of de gemeente op de goede weg is. Duidelijk is dat een hoge positie op een ranglijst geen doel op zich mag worden. Een ranglijst kan wel goed dienen als een middel om van elkaar te leren en een netwerk op te bouwen met andere steden. Dan worden ranglijsten een basis om te benchmarken, waarvan vergelijken en leren hoofddoel zijn. BOA heeft in twee fasen gezorgd voor een ranglijsten-strategie waarmee paniekvoetbal kan worden voorkomen en Leiden goed voorbereid de ranglijsten-arena betreedt. Eerst een brede analyse (eind 2013 gereed, zie deel ll), en daarna de focus op Leiden, stad van ontdekkingen (deel ll). Deel l van dit rapport is een gedetailleerd overzicht van 22 ranglijsten die relevant zijn voor de Leidse ontwikkelingsvisie. Deel ll is de actualisatie van de eerder gemaakte notitie ( Leiden, stad van haring, wetenschap of gastvrijheid ), inclusief de geactualiseerde groslijst van 32 ranglijsten, zodat alle informatie nu gebundeld beschikbaar is. In 2013 maakte BOA het rapport Haring, wetenschap of gastvrijheid: naar een weloverwogen keuze van ranglijsten. Het gaat hierbij om onderzoeken of publicaties waarin (meestal) gemeenten met elkaar worden vergeleken en die enige relevantie hebben voor de gemeentelijke organisatie. Het doel hiervan was het woud aan ranglijsten in beeld brengen en een aantal voor Leiden relevante ranglijsten selecteren. Om daarmee niet meer een afwachtende houding aan te nemen en soms te worden overvallen door de publicatie van bepaalde ranglijsten, maar hierop te anticiperen en mogelijk zelfs de score te beïnvloeden. Het blijkt dat ranglijsten: - soms een echte ranglijst (monitor) zijn op basis van onderzoek, - soms een verkiezing/wedstrijd zijn waarbij een gemeente, vaak op basis van duidelijke indicatoren, de 1e prijs en een goed juryrapport kan behalen en dan vaak nog alleen als een gemeente zich zelf eerst heeft laten nomineren en - soms een indicatie geven van waar het leuk is om te vertoeven en uiteindelijk behoort zo n ranglijst tot de categorie nice-to-know, maar kan wel van belang zijn voor een goede PR van de stad. In die eerste fase (eind 2013) zijn ca. 40 uiteenlopende ranglijsten geïnventariseerd en van een aantal metagegevens voorzien (zoals frequentie, omschrijving, samensteller en de positie van Leiden).

5 Vervolgens is een selectie gemaakt van ranglijsten. De geselecteerde ranglijsten hebben een relatie tot de twee pijlers van de ontwikkelingsvisie: internationale kennisstad en historische cultuur. Deze ranglijsten zijn op het gebied van economie, toerisme, wonen en onderwijs/kennisstad. Van deze geselecteerde ranglijstenzijn vervolgens veel meer gegevens verzameld. Zoals uit welke indicatoren de ranglijst is opgebouwd, met welke methodiek de ranglijst is opgesteld en hoe BOA de kwaliteit ervan inschat. Bovendien is aan elke ranglijst een (beleids)medewerker van de gemeente gekoppeld, die inhoudelijk aanspreekpunt is als er vragen zijn over de ranglijst en de positie van Leiden. De beleidsafdelingen kunnen proactief en beleidsmatig, al dan niet samen met de partners in de stad, een ranglijst beoordelen en voor verdere beleidsontwikkeling en beleidsevaluatie gebruiken. Het Team Bestuur en Communicatie is gevraagd de informatie te koppelen aan de communicatiestrategie van de gemeente Leiden. Zo is er ook een kalender opgesteld, zodat, voor zo ver bekend, snel is te zien in welke periode een bepaalde ranglijst verschijnt. Het is aan beleidsmakend Leiden om deze ranglijsten op de juiste manier te gebruiken; dat kan zijn als toetsing van de gestelde doelen of voor publicitaire doeleinden. BOA zal de ranglijsten actueel houden.

6 DEEL l Ranglijsten Leiden, stad van ontdekkingen Samenvatting selectie ranglijsten In totaal 22 ranglijsten zijn geselecteerd omdat ze relevant zijn voor de Leidse ontwikkelingsvisie Stad van Ontdekkingen. Ze bevinden zich binnen de thema s economie (7), toerisme (4), wonen (2) en onderwijs/kennisstad (9). Elke ranglijst moet op zichzelf bekeken worden. Vaak is de gemeente de eenheid die beoordeeld wordt, zoals in de Atlas voor Gemeenten (waar alleen de 50 grootste stedelijke gemeenten worden vergeleken) en de MKB-vriendelijkste gemeenten (alle gemeenten worden beoordeeld). Maar soms is het een terras, of een individuele onderwijsinstelling. Ook het aantal deelnemers varieert sterk per ranglijst (van alle gemeenten tot bijvoorbeeld de 6 brede universiteiten). De positie van Leiden is (uiteraard) heel wisselend. Zo levert de beoordeling van studenten en docenten van de Leidse universiteit respectievelijk een eerste en tweede plaats op (in de groep van 6 brede universiteiten). Ook bij de internationale universiteitsranking scoort Leiden goed naar Nederlandse maatstaven: The Times World University Ranking levert voor Leiden de beste plaats van Nederlandse universiteiten (64 e in totaal), soms staat 1 of 2 Nederlandse universiteiten hoger. De positie op wereldschaal varieert van 64 tot 90. Er lijken ook tegenstrijdigheden op te treden: een eerste positie van Leiden op de (eenmalige!) tevredenheid over het vestigingsklimaat, en een 262 e positie op de MBK-vriendelijkste gemeente. 5

7 Kalender ranglijsten met focus op Leiden, stad van ontdekkingen Naam ranglijst (Beleids)medewerker Type en positie Leiden Continuïteit Programma Publiciteit Economie Sociaal-economische positie (Atlas voor Gemeenten) Piet Minderhoud ranglijst (8) ++ 3 Economie en toerisme mei/juni Economische toplocaties J. v. Doggenaar/J. Bongers ranglijst (64) 3 Economie en toerisme april Beste gemeente om in te werken Jan van Doggenaar nice-to-know - 3 Economie en toerisme januari MKB-vriendelijkste gemeente Jan van Doggenaar ranglijst (262) ++ 3 Economie en toerisme september Beste bedrijventerrein Sander Kanselaar prijs + 3 Economie en toerisme sept/okt Monitor tevredenheid vestigingsklimaat J. v. Doggenaar/J. Bongers ranglijst (1) + 3 Economie en toerisme maart Ranking kantoorlocaties Jan van Doggenaar ranglijst (div.) + 3 Economie en toerisme mei Toerisme Beste binnenstad Jeannot Waisvisz prijs en PR ++ Binnenstad november Top 100-terrassen Kees de Mooy prijs en PR ++ Binnenstad juli Meest gastvrije stad Jeannot Waisvisz prijs en PR (5) ++ Binnenstad oktober Toeristisch bezoek aan steden (CVO) Kees de Mooy ranglijst (17) ++ Binnenstad oktober Wonen Beste woongemeente (Elsevier) Marian Weevers ranglijst (151) ++ juni Woonaantrekkelijkheidsindex (Atlas voor Gemeenten) Marian Weevers ranglijst (9) ++ mei/juni Onderwijs / kennisstad Campussen (Buck) Han Nijssen beoordeling + Kennisstad nvt The Times: World Reputation Ranking Han Nijssen ranglijst (81-90) + Kennisstad maart/april The Times: World University Ranking Han Nijssen ranglijst (67) + Kennisstad december Q Symonds: World University Ranking Han Nijssen ranglijst (74) + Kennisstad 3 e /4 e kwartaal Shanghai-index: Academic Ranking of World Univ. Han Nijssen ranglijst (74) + Kennisstad augustus ICapital (Innovatiehoofdstad) Han Nijssen verkiezing + Kennisstad maart Beste Hogescholen (Elsevier, HBO) Han Nijssen ranglijst (4) ++ Kennisstad september Beste Universiteiten in Nederland (Elsevier, WO) Han Nijssen ranglijst (1 en 2) ++ Kennisstad september Beste scholen (Elsevier, VO) Han Nijssen ranglijst ++ Kennisstad januari 6 / 75

8 ECONOMIE Sociaal-economische positie (Atlas voor gemeenten) Beschrijving De 50 grootste (stedelijke) gemeenten worden jaarlijks beoordeeld en gerangschikt op een groot aantal punten (ca. 40). De resultaten hiervan worden gepubliceerd in een rapport. Een onderdeel hiervan is de sociaal-economische index. Uitgevoerd door Atlas voor gemeenten (Gerard Marlet en Clemens van Woerkens) Publicatie Rapport Atlas voor gemeenten (te bestellen voor 59,-) Website Krant / tijdschrift - Congres De nieuwe Atlas voor gemeenten wordt altijd gepresenteerd op een congres rondom het thema van de Atlas van dat jaar, in mei/juni. Frequentie Jaarlijks Maand van publicatie Mei/Juni Positie op ranglijst Top Haarlemmermeer Amstelveen Amstelveen 2 Amstelveen Haarlemmermeer Haarlemmermeer 3 Utrecht Utrecht Utrecht Positie Leiden 8 e plaats 9 e plaats 13 e plaats Onderzoek en doelgroep Deelnemers / bij wie wordt gemeten? De 50 grootste (stedelijke) gemeenten Wat wordt gemeten? (tussen haakjes de positie van Leiden: 1= de beste) Bijstand (24 e ) Werkloosheid (9 e ) Toelichting Aandeel mensen in de bijstand in potentiele beroepsbevolking Aandeel werklozen (CBS/EBB) in potentiele 7 / 75

9 beroepsbevolking Arbeidsongeschiktheid (1 e ) Aandeel mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering als aandeel in de potentiele beroepsbevolking Armoede (31 e ) % huishoudens met een inkomen < 105% van het sociaal minimum % laagopgeleiden (4 e ) Aandeel met een lage opleiding in de beroepsbevolking Participatie vrouwen (7 e ) Werkzame vrouwelijke beroepsbevolking gedeeld door het aantal vrouwen van 15 tot 65 jaar Banen (32 e ) Geïndexeerde ontwikkeling van het totaal aantal banen (van werknemers) % groeisectoren (in Aantal banen in de financiële en zakelijke werkgelegenheid) (37 e ) dienstverlening als % van het totale aantal banen Beoordeling BOA algemeen inzichtelijk continuïteit beïnvloedbaar Er is wel goed nagedacht over zinvolle indicatoren, maar zijn enigszins willekeurig. Tot op zekere hoogte. Deze index is al sinds 2002 beschikbaar. De gemeente heeft wel invloed op een aantal indicatoren, zij het vaak indirect. Ranglijst Toelichting overig Wat betreft de overige indicatoren is er minder continuïteit. Zeker de indicatoren die bij het jaarlijkse thema horen komen vaak niet terug. Toelichting inhoudelijk contactpersoon Contactpersoon Piet Minderhoud SEB Indicatoren lijken nogal willekeurig gekozen. Percentage midden- en hoge inkomens is ook interessant. Hetzelfde geldt voor het opleidingsniveau. Hier is alleen het percentage laagopgeleiden opgenomen. Ontwikkeling van het aantal banen zegt op zich niet zo veel als de verhouding tussen het aantal banen en de omvang van de potentiële beroepsbevolking niet vermeld wordt. Bureau Louter maakt ieder jaar een ranglijst op basis van Economische prestaties van alle gemeenten (en een aantal regio s). Daarin is ook het welvaartsniveau opgenomen. Deze ranglijst van Louter is een goede aanvulling. 8 / 75

10 Economische Toplocaties Beschrijving Jaarlijkse rapportage met aandacht voor de ruimtelijke spreiding van topsectoren en economische prestaties van gemeenten en regio s in opdracht van Elsevier Uitgevoerd door Bureau Louter Publicatie Rapport Economische Toplocaties op te vragen bij Bureau Louter. In het rapport staan diverse ranglijsten (voor gemeenten, voor steden, voor regio s) en kaarten met de resultaten, evenals een beschrijving van de methodiek. Website Elsevier en Louter Krant/tijdschrift Artikel Economische Toplocaties in weekblad Elsevier Congres nee Frequentie Jaarlijks, sinds 2011 publicatie Voorjaar/april Positie op ranglijst Top Haarlemmermeer Haarlemmermeer Den Bosch 2 Zwolle Zwolle Zwolle 3 Eindhoven Eindhoven Eindhoven Positie Leiden Positie Regio Leiden Onderzoek en doelgroep Deelnemers / (381) gemeenten bij wie wordt Gemeenten < inwoners zijn samengevoegd met naastgelegen gemeten? kleine gemeenten of bij een grotere naastgelegen gemeenten. Hoe wordt Aan de hand van 41 indicatoren; o.a. werkgelegenheid plus krimp en gemeten? groei, nieuwbouw en bezetting van kantoren, uitgifte van bedrijventerreinen, en de arbeidsproductiviteit. De einduitslag wordt berekend door de prestaties van gemeenten af te zetten tegen het inwonertal. Zo kan bijvoorbeeld Zwolle boven Rotterdam eindigen, dat in absolute zin groter en 'sterker' is. 9 / 75

11 Wat wordt gemeten? (Indicatoren) Aspecten Samengevat: Zie ook de eigen toelichting van Bureau Louter. 1. Relatieve vertegenwoordiging Het aantal arbeidsplaatsen per duizend inwoners tussen 15 en 65 jaar naar bedrijfssector. 2. Relatieve groei Voor dezelfde tien economische sectoren is de gemiddelde groei in de laatste vijf jaar berekend. 3. Overig situatie, o.a. 1. netto participatiegraad, 2. voorraad bedrijventerreinen, 3. voorraad kantoorruimte, 4. opleidingsniveau beroepsbevolking, 5. toegevoegde waarde per inwoner en 6. toegevoegde waarde per arbeidsjaar (arbeidsproductiviteit) 4. Overig dynamiek, o.a. 1. tien typen sectoren voor starters, 2. nieuwbouw kantoren, 3. bezettingsgraad kantoren, 4. uitgifte bedrijventerreinen, 5. ontwikkeling toegevoegde waarde per inwoner van jaar en 6. de ontwikkeling van de arbeidsproductiviteit. Beoordeling BOA algemeen inzichtelijk continuïteit beïnvloedbaar Het uitgebreide model is door een gerenommeerd bureau ontwikkeld en zit goed in elkaar. In het bijbehorende onderzoeksrapport zijn de ontwikkelingen van de diverse indicatoren uitgebreid in beeld gebracht. Naar verwachting wordt het onderzoek jaarlijks uitgevoerd; ieder jaar wordt een ander thema gekozen. Door de jaren heen goede mogelijkheid van benchmarking met andere gemeenten. Deels en indirect op de indicatoren; niet alleen de eindscore beoordelen, maar ook de (ontwikkeling van de) positie van Leiden op de afzonderlijke indicatoren beoordelen (bijvoorbeeld 10 / 75

12 positie Leiden Topsectoren 2012: 4 (sector Life Sciences), 8 (sector Hoog segment) en 9 (sector Chemie). Ranglijst Toelichting overig De ranglijst en het uitgebreide bijbehorende rapport ( 49) meet veel aspecten van de economische prestaties van een gemeente en een regio door een gerenommeerd bureau en is een goede mogelijkheid tot benchmarken. Samen met de landelijke publiciteit in Elsevier beleidsmatig aandacht aan deze ranglijst geven. Ieder jaar wordt een apart thema aan het onderzoek toegevoegd. Thema 2014: Ontwikkelingen in de regionale economie; weergave van regioprofielen. In opdracht van de gemeente Leiden is voor de Economische Agenda Leidse regio een uitgebreide vitaliteitsscan van de regio opgesteld. Overwegen deze om de - x - jaar te herhalen. Advies: het rapport aanschaffen en BOA een Feitenblad van laten maken, zoals dit ook met de Atlas voor Gemeenten gebeurt en data/indicatoren gebruiken voor monitoren Economische Agenda Leidse regio. Toelichting inhoudelijk contactpersoon Contactpersoon Jasmijn Bongers (SEB) Jan van Doggenaar (REA) René de Jong (directeur bestuurder/directievoorzitter van Rabobank), programmamanager Economische Agenda Leidse Regio Onderzoek is een bruikbare jaarlijkse actualisatie/monitoring door de gemeente zelf bij het vitaliteitsonderzoek van Bureau Louter ten behoeve van Regionale Economische Agenda uit Positief advies om jaarlijks a.d.h.v. de Regionale Economische Agenda te monitoren. Voorwaarde is dat het thema regionale ontwikkelingen door Louter gecontinueerd wordt. 11 / 75

13 Beste gemeente om in te werken Beschrijving Onderzoek naar de verschillen tussen Nederlandse gemeenten op het gebied van werkgelegenheid, salaris en de kwaliteit van leven. Uitgevoerd door Weekblad Intermediair Publicatie Rapport Niet bekend Website n.v.t. Krant/tijdschrift Digitaal weekblad Intermediair Congres Nee Frequentie jaarlijks?? Maand van januari publicatie Positie op ranglijst Top jaartal jaartal 1 Haarlem Niet gevonden - 2 Amersfoort Middelburg - - Positie Leiden n.v.t. Onderzoek en doelgroep Deelnemers / De twintig grootste gemeenten van Nederland en naar Maastricht, bij wie wordt Middelburg, Assen en Leeuwarden, de hoofdsteden van provincies die gemeten? geen top twintig gemeente bevatten. Hoe wordt Onduidelijk; De ranglijst komt tot stand op grond van vier even zwaar gemeten? wegende criteria (zie onder) 12 / 75

14 Wat wordt gemeten? (Indicatoren) Salarisverschillen Werkgelegenheidscijfers Gemiddelde prijs woningen per vierkante meter 'Kwaliteit van leven' Toelichting Door Human Capital Group met als bron het Nationaal Beloningsonderzoek Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) (TMG) Scores op de Ranglijst Beste Gemeenten van Bureau Louter voor Elsevier Beoordeling BOA algemeen inzichtelijk continuïteit beïnvloedbaar Onduidelijk hoe lijst wordt samengesteld en door wie. Geen echt interessante ranglijst. Nee Onduidelijk Weinig NICE-TO-KNOW Toelichting overig Toelichting inhoudelijk contactpersoon Contactpersoon Jasmijn Bongers SEB Niet aangeleverd 13 / 75

15 MKB-vriendelijkste gemeente Beschrijving Het doel van het onderzoek is het vaststellen van een ranglijst van gemeenten met betrekking tot de kwaliteit van het ondernemersklimaat. Het doel van de verkiezing is het prikkelen van gemeenten zodat zij worden gestimuleerd om het lokale ondernemersklimaat te verbeteren. De prijs dient als oproep aan gemeenten om zich in te spannen voor het midden- en kleinbedrijf en goed economisch beleid te voeren. Uitgevoerd door Lex Nova in opdracht van MKB Nederland + Kamer van Koophandel + Ministerie van Economische Zaken Publicatie Rapport MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland Website Krant / tijdschrift Nieuwsberichten in diverse media Congres Uitreiking trofee aan winnende gemeente Frequentie Tweejaarlijks Maand van publicatie Rapport: september Uitreiking: januari Positie op ranglijst Top alle gemeenten 2013 G Bergambacht Zwolle Rijssen-Holten Zoetermeer Stadskanaal Enschede Positie Leiden 262 In Zuid-Holland: (G32) 232 PM Onderzoek en doelgroep Deelnemers / Ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf in heel Nederland bij wie wordt gemeten? Hoe wordt gemeten? Een kwantitatieve digitale en telefonische enquête. Een enquête; vragenlijst onbekend. 14 / 75

16 Wat wordt gemeten? (indicatoren) De tevredenheid van de ondernemers over de eigen gemeente. Het imago van de gemeente bij ondernemers buiten de gemeente De gemeentelijke communicatie en het gemeentelijke beleid met betrekking tot het midden- en kleinbedrijf. Toelichting De waardering voor dat klimaat berust op door de gemeente beïnvloedbare factoren, zoals regelgeving, lokale belastingen, openbare voorzieningen en ondernemersvriendelijkheid. Aan alle deelnemende ondernemers is gevraagd welke gemeente behalve de eigen gemeente men het meest ondernemersvriendelijk vindt. De gemeenten zijn op basis van het percentage van het aantal keren dat een gemeente genoemd wordt gerangschikt. Correctie voor gemeenten met een grote algemene naamsbekendheid. Aan alle ondernemers is gevraagd of hun gemeente: 1. een aanspreekpunt heeft voor ondernemers 2. regelmatig investeert in voorzieningen ten behoeve van het bedrijfsleven 3. structureel overleg voert met ondernemers 4. specifiek beleid heeft voor het midden- en kleinbedrijf 5. bedrijven ondersteunt met subsidies of stimuleringsregelingen 6. op haar website informatie heeft voor ondernemers 7. beleid heeft voor startende ondernemingen. De beleving van gemeentelijke lasten (prijs/kwaliteitsverhouding). Alle ondernemers is gevraagd om een rapportcijfer te geven over de prijs-kwaliteits-verhouding van gemeentelijke producten en belastingen. Het gaat hierbij om lasten als Onroerende Zaak Belasting, rioolheffing en leges voor vergunningen, tegenover investeringen in openbare voorzieningen, bedrijfsterreinen, citymarketing en dergelijke. 15 / 75

17 Beoordeling BOA algemeen inzichtelijk continuïteit beïnvloedbaar Zorgvuldig onderzoek Er zijn aparte rapportages per provincie, waarin de positie van Leiden uitgebreider aan bod komt. Opzet is in 2014/2015 het onderzoek te herhalen. Ja; de gemeente Leiden kan sturen op de verschillende gemeten aspecten van gemeentelijke dienstverlening aan ondernemers. Dit is niet afhankelijk van de economische crises. RANGLIJST Toelichting overig Het rapport biedt niet zo zeer informatie over de absolute prestaties van de afzonderlijke gemeenten, als wel over de prestaties in vergelijking met andere gemeenten Toelichting inhoudelijk contactpersoon Contactpersoon Jan van Doggenaar, REASKC Jasmijn Bongers, SEB De opdrachtgevers zijn Min EZ, MKB en KvK. Alleen al daarom is het zaak dit rapport in de lijst van proactief te benaderen benchmarks te plaatsen. De score is niet rechtstreeks te beïnvloeden door de gemeente Leiden, omdat het de meting van waarderingen betreft. Natuurlijk is een goed overlegklimaat met de ondernemersorganisaties van belang, maar ook dat heeft geen directe invloed op de uitkomsten van de benchmark. Mijn advies is dan ook het onderzoeksbureau te vragen de (geanonimiseerde) lijsten van te kunnen inzien en daar elementen voor een aanpak verbetering ondernemingsklimaat uit te destilleren. Mijn ervaring is: die dingen aanpakken die door ondernemers het hoogst in de aandachtslijstjes staan, geeft het meeste resultaat. Daarnaast veel communiceren op- verschillende niveaus dat de gemeente daar mee bezig is. Uitwerken communicatieplan. Omdat bevordering van het ondernemersklimaat een belangrijk thema is in het bestuursakkoord is te overwegen/besluiten ook voor Leiden opdracht te geven voor de uitvoering van een benchmark(s) met dit thema. 16 / 75

18 Beste bedrijventerrein (Award) Beschrijving Beste Bedrijventerreinen en Kantorenlocaties is het jaarlijks verschijnende handboek voor de markt. Het boek biedt uitgebreide informatie over deelnemende terreinen en werkgebieden, ondersteund met een onderzoek van vakexperts, nuttige informatie en adressen. Uitgevoerd door In opdracht van Elba Media door vakjury Publicatiekanaal Rapport Website Krant/tijdschrift Congres Frequentie Maand van publicatie Boek 'Beste Bedrijventerreinen en Kantorenlocaties Vakblad Bedrijventerrein Nationaal Bedrijventerrein Congres Jaarlijks, in 2013 voor de 8 e keer September/oktober Positie op ranglijst Top Winnaar in de categorie Kennispark Twente (Enschede) C-Mill (Heerlen) ACT Beyond Logistics (Haarlemmermeer) Overall nominatie Arnhems Buiten Waarderpolder Leiden Bio Science Park (Arnhem) (Haarlem) nominatie Grote Polder (Zoeterwoude) Bedrijvenpark A50-A59 Vorstengrafdonk (Oss) Waarderpolder (Haarlem) Positie Leiden - - BSP op nr 1 in categorie Bestaande terreinen Onderzoek en doelgroep Deelnemers / werklocaties; bij wie wordt Bedrijventerrein zelf aanmelden gemeten? Hoe wordt Een professionele vakjury selecteert de 112 beste bedrijventerreinen. gemeten? 17 / 75

19 Wat wordt gemeten? (Indicatoren) Economie Sociaal Onderscheidend vermogen Aspecten van de indicator 1. toegevoegde waarde, 2. economische visie, 3. organisatie bedrijfsleven, 4. economische uitstraling op de omgeving 5. accommodatievermogen 1. werknemerstevredenheid, 2. bereikbaarheid fiets en openbaar vervoer, 3. voorzieningenniveau werknemers, 4. maatschappelijke dienstbaarheid en 5. groen/hoogwaardige openbare ruimte 1. herkenbaarheid/(economisch) profiel, 2. aansluiting profiel bij plaatselijke context en vraag, 3. onderscheid op gebied van ontwerp en design 4. brandingstrategie en marketing Beoordeling BOA algemeen inzichtelijk continuïteit beïnvloedbaar Serieuze opzet met beoordeling door vakjury; niet op basis van onderzoek. Uitslag kan jaarlijks erg variëren omdat het eigen aanmeldingen betreft; daarmee wordt deze ranglijst minder objectief. Juryrapport Ja Deels door verbetering kwaliteit van bedrijventerreinen PRIJS Toelichting overig In 2008 is de Award toegekend aan de Beste Ondernemersvereniging, te weten TPN West in Nijmegen, met nominaties voor Ondernemersvereniging Westpoort Amsterdam en VPB Emmen Toelichting inhoudelijk contactpersoon Contactpersoon Sander Kanselaar SEB De ranglijst kan bruikbaar zijn voor beleid, maar pas als we met een bedrijventerrein / werklandschap daadwerkelijk veranderingen gerealiseerd hebben. We moeten van ver komen. De beoogde veranderingen zie ik niet voor de komende 5-7 jaar gerealiseerd zijn. Mijn advies: over ca. 5 jaar weer eens kijken naar deze ranglijst en dan beoordelen of we ons willen aanmelden om een kans te maken op beste bedrijventerrein. 18 / 75

20 Monitor Tevredenheid Vestigingsklimaat Beschrijving Onderzoek naar de tevredenheid van ondernemers over bereikbaarheid, beschikbaarheid van personeel, beschikbaarheid van werklocaties, quality of life en de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening in hun regio. Uitgevoerd door Deloitte Real Estate Advisory, in samenwerking met de Kamer van Koophandel Publicatie Rapport Website Krant / tijdschrift Congres Frequentie Maand van publicatie Monitor Tevredenheid Vestigingsklimaat Website Deloitte Nieuwsberichten in diverse media Nee Op verzoek van gemeente; tot nu toe alleen in 2012 landelijk georganiseerd Maart Positie op ranglijst Top jaartal jaartal Positie Leiden 1 1 Leiden 2 Almere-Lelystad 3 Enschede Onderzoek en doelgroep Deelnemers / Circa ondernemers zijn in juli 2011 anoniem gevraagd naar hun bij wie wordt mening over het vestigingsklimaat van de eigen regio. De samenstelling gemeten? van de ondervraagde ondernemers is divers. Van eenmanszaak tot grootbedrijf, van starter tot ervaren ondernemer, nationaal tot internationaal gericht en van groenteboer tot high tech ondernemer. Hoe wordt Een enquête; vragenlijst onbekend gemeten? 19 / 75

21 Wat wordt gemeten? (Indicatoren) Tevredenheid over bereikbaarheid Beschikbaarheid van personeel Beschikbaarheid van werklocaties Quality of life De kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening Toelichting (citaten uit rapportage) Fysieke bereikbaarheid is in veel stedelijke regio s een knelpunt. Een goede bereikbaarheid is een belangrijke randvoorwaarde voor succesvol ondernemen. De ondernemer moet bereikbaar zijn voor klanten en werknemers. De auto, trein, fiets en in sommige gevallen het vliegtuig spelen daarin een rol. De continuïteit en het succes van ondernemingen wordt voor een groot deel bepaald door de beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel. Voor het stimuleren van de economie streeft iedere regio naar een gevarieerd aanbod van hoogwaardige werklocaties. De Nederlandse markt voor bedrijfsruimte kampt echter al enige jaren met veroudering en leegstand. Ditzelfde geldt voor de kantorenmarkt. Deze problematiek staat bij beleidsmakers hoog op de agenda. De quality of life betreft de kwaliteit van de woonen werkomgeving in een regio. De verschillen in waardering van quality of life relatief klein zijn in Nederland. Onderdeel is het verlagen van de regeldruk. De gemeente staat daarin het dichtst bij de ondernemer. Deskundige en behulpzame ambtenaren met een hoge handelingssnelheid zijn prettige gesprekspartners voor ondernemers, en daarmee een visitekaartje van de gemeente. Beoordeling BOA algemeen In 2012 door Deloitte landelijk georgansieerd en Leiden in 2012 op nr 1. Onderzoek gebeurt andere jaren echter alleen op aanvraag van een gemeente. Het onderzoek heeft wel een serieuze opzet, maar is niet goed bruikbaar als voor 20 / 75

22 inzichtelijk continuïteit beïnvloedbaar benchmarking door de jaren heen. Zonder onderzoeksrapport niet echt; onduidelijk hoe de scores zijn. In 2012 landelijk georganiseerd; voor volgende jaren alleen op verzoek van gemeente zelf. Deels, de gemeente kan sturen op bereikbaarheid, beschikbaarheid werklocaties en kwaliteit gemeentelijke dienstverlening. Uit het rapport: Een aantrekkelijk vestigingsklimaat bindt ondernemers aan de regio. Vrijwel iedere gemeente ontwikkelt daarom economisch beleid gericht op het ondernemers- en vestigingsklimaat. Dit uit zich in de aanleg van bedrijventerreinen, verbetering van de arbeidsmarkt en het stimuleren van innovatie. Met citymarketing brengt zij dit onder de aandacht bij ondernemers en worden ondernemers geënthousiasmeerd voor vestiging in de regio. Ze ook de toelichting bij de hierboven genoemde indicatoren. RANGLIJST Toelichting overig Informatie via Sjors Berns+31 (0) Toelichting inhoudelijk contactpersoon Contactpersoon Jan van Doggenaar, REASKC Jasmijn Bongers, SEB De indicator beschikbaar personeel telt strek mee in de totale beoordeling. Leiden ligt midden in de dichtbevolkte randstad. Dus er zal in de basis altijd goed op gescoord worden door Leiden. In die zin is het publicitair een handig item, maar bij herhaling van de meting is er een risico, dat men beter kennis gaat nemen van de determinerende factoren van deze benchmark en dat daarmee de publicitaire waarde daalt. De meting is niet periodiek, weinig te beïnvloeden en kent geen opdrachtgevers uit de ondernemershoek. De benchmark zal niet direct de investeringen in Leiden beïnvloeden. Deze ranglijst is publicitair te gebruiken, maar beleidsmatig is het moeilijk/niet mogelijk op de indicatoren te sturen. Zie ook aanvulling bij ranglijst MKB-vriendelijkste gemeente over deelname Benchmark Ondernemersklimaat. 21 / 75

Meest Gastvrije Stad 2013

Meest Gastvrije Stad 2013 Meest Gastvrije Stad 2013 Onderzoeksrapport BEREIKBAARHEID & INFORMATIE Colofon www.meestgastvrijestad.nl Samensteller: Van Spronsen & Partners horeca - advies Herenweg 83 2361 EJ Warmond T: 071-5418867

Nadere informatie

Onderzoeksflits. Atlas voor gemeenten 2015 Erfgoed positie van Utrecht uitgelicht. IB Onderzoek, 29 mei 2015. Utrecht.nl/onderzoek

Onderzoeksflits. Atlas voor gemeenten 2015 Erfgoed positie van Utrecht uitgelicht. IB Onderzoek, 29 mei 2015. Utrecht.nl/onderzoek Onderzoeksflits Atlas voor gemeenten 015 Erfgoed positie van Utrecht uitgelicht IB Onderzoek, 9 mei 015 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht 030 86 1350 onderzoek@utrecht.nl

Nadere informatie

Gastvrije Stad. Meest. van Nederland

Gastvrije Stad. Meest. van Nederland Meest Gastvrije van Nederland 2009 Meest Gastvrije 2009 is een onderzoek van Van Spronsen Partners horeca-advies in samenwerking met VVV Nederland Top 2 Meest Gastvrije van Nederland De uitkomsten zijn

Nadere informatie

Meest Gastvrije Stad 2010

Meest Gastvrije Stad 2010 Meest Gastvrije 200 Colofon Samensteller: Lennert Rietveld Van Spronsen partners horeca-advies Herenweg 83 2362 EJ Warmond T: 07-548867 E: lennertrietveld@spronsen.com W: www.spronsen.com In samenwerking

Nadere informatie

Meest Gastvrije Stad 2010

Meest Gastvrije Stad 2010 Meest Gastvrije 200 Colofon Samensteller: Lennert Rietveld Van Spronsen partners horeca-advies Herenweg 83 2362 EJ Warmond T: 07-548867 E: lennertrietveld@spronsen.com W: www.spronsen.com In samenwerking

Nadere informatie

Onderzoeksflits. Atlas voor gemeenten 2017 Thema geluk. De positie van Utrecht uitgelicht. IB Onderzoek, 18 mei Utrecht.

Onderzoeksflits. Atlas voor gemeenten 2017 Thema geluk. De positie van Utrecht uitgelicht. IB Onderzoek, 18 mei Utrecht. Onderzoeksflits Atlas voor gemeenten 2017 Thema geluk De positie van Utrecht uitgelicht IB Onderzoek, 18 mei 2017 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl

Nadere informatie

Leiden in de Atlas voor gemeenten 2015

Leiden in de Atlas voor gemeenten 2015 Beleidsonderzoek & Analyse BOA Feitenblad draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming Leiden in de Atlas voor gemeenten 2015 Samenvatting De Atlas voor Gemeenten vergelijkt al 17 jaar de 50

Nadere informatie

's-hertogenbosch. in de rij. 's-hertogenbosch vergeleken met alle overige Nederlandse gemeenten met meer dan inwoners O&S september 2012

's-hertogenbosch. in de rij. 's-hertogenbosch vergeleken met alle overige Nederlandse gemeenten met meer dan inwoners O&S september 2012 's-hertogenbosch in de rij 2 0 1 2 's-hertogenbosch vergeleken met alle overige Nederlandse gemeenten met meer dan 100.000 inwoners O&S september 2012 Voorwoord In deze publicatie wordt 's-hertogenbosch

Nadere informatie

's-hertogenbosch. in de rij. 's-hertogenbosch vergeleken met alle overige Nederlandse gemeenten met meer dan inwoners O&S september 2011

's-hertogenbosch. in de rij. 's-hertogenbosch vergeleken met alle overige Nederlandse gemeenten met meer dan inwoners O&S september 2011 's-hertogenbosch in de rij 2 0 1 1 's-hertogenbosch vergeleken met alle overige Nederlandse gemeenten met meer dan 100.000 inwoners O&S september 2011 Voorwoord In deze publicatie wordt 's-hertogenbosch

Nadere informatie

MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland 2012/2013. Gemeente Vlissingen

MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland 2012/2013. Gemeente Vlissingen MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland 2012/2013 Gemeente Vlissingen Voorwoord Groningen, september 2013 Voor u ligt het resultaat van het in 2012 en 2013 gehouden onderzoek naar de MKBvriendelijkste

Nadere informatie

's-hertogenbosch. in de rij. 's-hertogenbosch vergeleken met alle overige Nederlandse gemeenten met meer dan inwoners O&S augustus 2013

's-hertogenbosch. in de rij. 's-hertogenbosch vergeleken met alle overige Nederlandse gemeenten met meer dan inwoners O&S augustus 2013 's-hertogenbosch in de rij 2 0 1 3 's-hertogenbosch vergeleken met alle overige Nederlandse gemeenten met meer dan 100.000 inwoners O&S augustus 2013 Voorwoord In deze publicatie wordt 's-hertogenbosch

Nadere informatie

Nr. 1 s-hertogenbosch voor de derde maal Meest Gastvrije Stad van Nederland 2012, en iets uitgelopen op de concurrentie

Nr. 1 s-hertogenbosch voor de derde maal Meest Gastvrije Stad van Nederland 2012, en iets uitgelopen op de concurrentie Nr. 1 s-hertogenbosch voor de derde maal Meest Gastvrije Stad van Nederland 2012, en iets uitgelopen op de concurrentie Gastvrije Stad blijkt dat het verschil van s-hertogenbosch in 2011 met Breda iets

Nadere informatie

Toeristisch bezoek aan Leiden in 2010

Toeristisch bezoek aan Leiden in 2010 April 2011 ugu Toeristisch bezoek aan in 2010 Al zeven jaar doet mee aan Toeristisch bezoek aan steden, onderdeel van het Continu Vakantie Onderzoek (CVO). Het CVO is een panelonderzoek waarbij Nederlanders

Nadere informatie

Atlas voor gemeenten 2014: de positie van Utrecht

Atlas voor gemeenten 2014: de positie van Utrecht Atlas voor gemeenten 2014: de positie van Utrecht een notitie van Onderzoek 6 juni 2014 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl internet

Nadere informatie

s-hertogenbosch, voor de vierde maal Meest Gastvrije Stad van Nederland en iets uitgelopen op de concurrentie.

s-hertogenbosch, voor de vierde maal Meest Gastvrije Stad van Nederland en iets uitgelopen op de concurrentie. s-hertogenbosch, voor de vierde maal Meest Gastvrije Stad van Nederland en iets uitgelopen op de concurrentie. Gastvrije Stad blijkt dat het verschil van s-hertogenbosch met Breda in 2012 iets kleiner

Nadere informatie

Meest Gastvrije Stad 2011

Meest Gastvrije Stad 2011 Meest Gastvrije 2011 Colofon Samensteller: Lennert Rietveld Van Spronsen Partners horeca-advies Herenweg 83 2362 EJ Warmond T: 071-5418867 E: lennertrietveld@spronsen.com W: www.spronsen.com In samenwerking

Nadere informatie

Onderzoeksflits. Atlas voor gemeenten 2016 Thema Water. De positie van Utrecht uitgelicht. IB Onderzoek, 29 juni Utrecht.

Onderzoeksflits. Atlas voor gemeenten 2016 Thema Water. De positie van Utrecht uitgelicht. IB Onderzoek, 29 juni Utrecht. Onderzoeksflits Atlas voor gemeenten 2016 Thema Water De positie van Utrecht uitgelicht IB Onderzoek, 29 juni 2016 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200

Nadere informatie

Dordrecht in de Atlas 2013

Dordrecht in de Atlas 2013 in de Atlas Een aantrekkelijke stad om in te wonen, maar sociaaleconomisch kwetsbaar Inhoud:. Conclusies. Positie van. Bevolking. Wonen. De Atlas voor gemeenten wordt jaarlijks gepubliceerd. In mei is

Nadere informatie

De waarde van winkels

De waarde van winkels De waarde van winkels Gerard Marlet Nederlandse Raad Winkelcentra 20 januari 2015 Smart people, strong cities (Cpb) aandeel hoogopgeleiden 50,9% tot 79,2% 46,5% tot 50,9% 39,8% tot 46,5% 37,7% tot 39,8%

Nadere informatie

Atlas voor gemeenten 2012:

Atlas voor gemeenten 2012: BestuursBestuurs- en Concerndienst Atlas voor gemeenten 2012: de positie van Utrecht notitie van Bestuursinformatie www.onderzoek.utrecht.nl Mei 2012 Colofon uitgave Afdeling Bestuursinformatie Bestuurs-

Nadere informatie

Leiden in de Atlas voor gemeenten 2014

Leiden in de Atlas voor gemeenten 2014 Beleidsonderzoek & Analyse BOA Feitenblad draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming Leiden in de Atlas voor gemeenten 2014 Samenvatting Dit jaar is het thema van de Atlas Economie & Arbeidsmarkt.

Nadere informatie

Rapporteigenschappen. Netto respons

Rapporteigenschappen. Netto respons Rapporteigenschappen Dit is de POK rapportage van het jaar: 2016 De laatste meting voor Terneuzen ging over het jaar: Aantal organisaties in de totale benchmark 20 Gekozen selectiegroep in dit rapport

Nadere informatie

Atlas voor gemeenten 2013: de positie van Utrecht. notitie van Onderzoek.

Atlas voor gemeenten 2013: de positie van Utrecht. notitie van Onderzoek. Atlas voor gemeenten 2013: de positie van Utrecht notitie van Onderzoek www.onderzoek.utrecht.nl mei 2013 Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl internet

Nadere informatie

Meest Gastvrije Stad 2012

Meest Gastvrije Stad 2012 Meest Gastvrije Stad 2012 Onderzoeksrapport BEREIKBAARHEID horeca - advies Colofon www.meestgastvrijestad.nl Samensteller: Van Spronsen & Partners horeca - advies Herenweg 83 2362 EJ Warmond T: 071-5418867

Nadere informatie

Toeristisch bezoek aan Leiden in 2008

Toeristisch bezoek aan Leiden in 2008 Augustus 2009 ugu Feitenblad 2009/1b Toeristisch bezoek aan in 2008 Sinds vijf jaar doet mee aan het Continu Vakantie Onderzoek (CVO), een samenwerking tussen het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen

Nadere informatie

Elseviers Beste gemeenten / Atlas voor Gemeenten

Elseviers Beste gemeenten / Atlas voor Gemeenten Beleidsonderzoek en Geo Informatie Elseviers Beste gemeenten / Atlas voor Gemeenten Op zoek naar aanknopingspunten voor beleid Er bestaan inmiddels vele benchmarkonderzoeken, waarin gemeenten met elkaar

Nadere informatie

Posities Dordrecht In onderstaand overzicht staan de posities van Dordrecht in de Atlas vanaf 2004 weergegeven.

Posities Dordrecht In onderstaand overzicht staan de posities van Dordrecht in de Atlas vanaf 2004 weergegeven. MEMO Van Kees Paalvast Aan College van B&W Dordrecht Datum 11 juni 2015 Kenmerk Betreft Analyse Atlas voor Gemeenten (Woonaantrekkelijkheid en Sociaaleconomische Index) Contactpersoon Kees Paalvast T 078

Nadere informatie

Atlas voor Gemeenten 2012

Atlas voor Gemeenten 2012 Juni 2012 Atlas voor Gemeenten 2012 Leiden is een aantrekkelijke woonstad: we bezetten evenals vorig jaar de 9e positie van de 50 grootste gemeenten van Nederland. Een stad is aantrekkelijk om te wonen

Nadere informatie

MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland 2015/2016. Gemeente Losser

MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland 2015/2016. Gemeente Losser MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland 2015/2016 Gemeente Losser Voorwoord Groningen, oktober 2016 Geachte heer, mevrouw, Voor u ligt het resultaat van het in 2015 en 2016 gehouden onderzoek naar de

Nadere informatie

Toelichting gegevens waarstaatjegemeente.nl bij de thema s:

Toelichting gegevens waarstaatjegemeente.nl bij de thema s: Toelichting gegevens waarstaatjegemeente.nl bij de thema s: - Jeugd en Jeugdhulpverlening - Onderwijs Oktober 2015 Ctrl/BI C. Hogervorst Het beeld dat bij dit thema naar voren komt past bij een grotere

Nadere informatie

Toeristisch bezoek aan Dordrecht

Toeristisch bezoek aan Dordrecht Toeristisch bezoek aan Dordrecht Besteding van toeristische bezoekers groeit naar meer dan 100 miljoen In 2010 zorgde het toeristisch bezoek in Dordrecht voor een economische spin-off van ruim 73 miljoen.

Nadere informatie

De waarde van de Academie. Gerard Marlet Antwerpen 7 november 2013

De waarde van de Academie. Gerard Marlet Antwerpen 7 november 2013 De waarde van de Academie Gerard Marlet Antwerpen 7 november 2013 Een stad met een Academie heeft meer 1,8% Aantal kunstenaars als percentage van de bevolking 18 Aanbod galerieën per 100.000 inwoners 1,6%

Nadere informatie

Woonaantrekkelijkheidsscan Delft 2011 Opgesteld door Bureau Louter

Woonaantrekkelijkheidsscan Delft 2011 Opgesteld door Bureau Louter Woonaantrekkelijkheidsscan 2011 Opgesteld door Bureau Louter Bureau Louter juni 2011 Auteurs: Peter Louter (Bureau Louter) Pim van Eikeren (Bureau Louter) Bureau Louter Rotterdamseweg 183c 2629 HD Telefoon:

Nadere informatie

DESKUNDIGENOPINIE NIJMEGEN

DESKUNDIGENOPINIE NIJMEGEN DESKUNDIGENOPINIE NIJMEGEN De deskundigenopinie vormt al sinds 2001 een vast programmaonderdeel van het bezoek aan een gaststad. Tijdens een rondwandeling beoordelen de bezoekers de binnenstad op een aantal

Nadere informatie

Toeristisch bezoek aan Leiden 2006-2014

Toeristisch bezoek aan Leiden 2006-2014 Beleidsonderzoek & Analyse BOA Feitenblad draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming Toeristisch bezoek aan Leiden 2006-2014 1. Inleiding Al vele jaren laat Leiden het onderdeel Toeristisch

Nadere informatie

BELEIDSONDERZOEK Leidenincijfers draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming

BELEIDSONDERZOEK Leidenincijfers draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming BELEIDSONDERZOEK Leidenincijfers draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming Leiden 2016 Atlas voor gemeenten Samenvatting De Atlas voor Gemeenten vergelijkt al 18 jaar de 50 grootste stedelijke

Nadere informatie

De Molenzoom. Kantoorlocaties in centrum van Houten. Kantoorvestiging in de gemeente Houten

De Molenzoom. Kantoorlocaties in centrum van Houten. Kantoorvestiging in de gemeente Houten De Molenzoom Kantoorlocaties in centrum van Houten Kantoorvestiging in de gemeente Houten Kwaliteiten Molenzoom Centrale ligging in Houten Zichtlocatie langs spoorlijn Nabij centrumvoorzieningen op het

Nadere informatie

BOA draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming

BOA draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming Beleidsonderzoek & Analyse BOA draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming Feitenblad Toeristisch bezoek aan Leiden 2007-2015 1. Inleiding Al vele jaren laat Leiden het onderdeel Toeristisch

Nadere informatie

Toeristisch bezoek aan steden 2009

Toeristisch bezoek aan steden 2009 Toeristisch bezoek aan steden 2009 april 2010 Bestemd voor: participanten Grote Bickersstraat 74 Postbus 247 1000 AE Amsterdam T (020) 522 57 89 I www.nbtcniporesearch.nl Alle in dit document vermelde

Nadere informatie

Hoe leefbaar is Leiden? Leiden in de Atlas voor Gemeenten

Hoe leefbaar is Leiden? Leiden in de Atlas voor Gemeenten Hoe leefbaar is Leiden? & Leiden in de Atlas voor Gemeenten Colofon Serie Statistiek 2010/06 juni 2010 Beleidsonderzoek en Analyse (BOA) Afdeling Strategie en Onderzoek Gemeente Leiden tel: 071 516 5123

Nadere informatie

Toeristisch bezoek aan Leiden in 2009

Toeristisch bezoek aan Leiden in 2009 April 2010 ugu Toeristisch bezoek aan in 2009 Al zes jaar doet mee aan het Continu Vakantie Onderzoek (CVO), een samenwerking tussen het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen en TNS- NIPO: NBTC-NIPO

Nadere informatie

Nederlandse spoorwegen. rapportage schoonste stationsgebied verkiezing 2015

Nederlandse spoorwegen. rapportage schoonste stationsgebied verkiezing 2015 Nederlandse spoorwegen rapportage schoonste stationsgebied verkiezing 0 VOORWOORD Voor u ligt een onderzoeksrapportage naar de schoonbeleving van reizigers in verschillende stationsgebieden. Voor dit onderzoek

Nadere informatie

Amsterdam rapportage schoonste winkelgebied verkiezing 2015

Amsterdam rapportage schoonste winkelgebied verkiezing 2015 Amsterdam rapportage schoonste winkelgebied verkiezing 01 1 VOORWOORD Voor u ligt een onderzoeksrapportage naar de schoonbeleving van het winkelend publiek in uw gemeente. Voor dit onderzoek is middels

Nadere informatie

Waar moeten we bouwen en waar (nog) niet. Gerard Marlet 11 oktober 2016

Waar moeten we bouwen en waar (nog) niet. Gerard Marlet 11 oktober 2016 Waar moeten we bouwen en waar (nog) niet Gerard Marlet 11 oktober 2016 De triomf van de stad... 400.000 Prijs standaardwoning (in euro's) 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 Gemiddelde van

Nadere informatie

Productblad. De MKB-Vriendelijkste gemeente van Nederland. Achtergrondinformatie rondom de prijsuitreiking

Productblad. De MKB-Vriendelijkste gemeente van Nederland. Achtergrondinformatie rondom de prijsuitreiking Productblad De MKB-Vriendelijkste gemeente van Achtergrondinformatie rondom de prijsuitreiking MKB- heeft in 2016 weer de verkiezing van de MKB- Vriendelijkste gemeente van georganiseerd. In oktober en

Nadere informatie

Economie. Hoofdstuk 6. 6.1 Inleiding

Economie. Hoofdstuk 6. 6.1 Inleiding Hoofdstuk 6 Economie 6.1 Inleiding In dit hoofdstuk wordt een beeld geschetst van de staat van de economie van Leiden. De onderwerpen die aan de orde komen, zijn: 6.2 Werkgelegenheid (werkzame personen,

Nadere informatie

Leegstand van bedrijfsvastgoed in de Dordtse Binnenstad

Leegstand van bedrijfsvastgoed in de Dordtse Binnenstad Leegstand van bedrijfsvastgoed in de Dordtse Binnenstad In Nederland staat veel kantoor-, bedrijfs- en winkelruimte leeg. Leegstand van bedrijfsvastgoed lijkt structureel te worden en de verwachting is

Nadere informatie

Atlas voor gemeenten 2011:

Atlas voor gemeenten 2011: BestuursBestuurs- en Concerndienst Atlas voor gemeenten 2011: de positie van Utrecht en de waarde van cultuur voor de stad notitie van Bestuursinformatie www.onderzoek.utrecht.nl Juni 2011 Colofon uitgave

Nadere informatie

Foto van de Drechtsteden

Foto van de Drechtsteden Foto van de Drechtsteden Raadscommissie ABZ 3 september 2012 Sjoerd Veerman Rien Val 1 De aantrekkingskracht van de Drechtsteden Gerard Marlet 6 maart 2012 The paradox of urban triumph bereikbaarheid banen

Nadere informatie

Woningen. Prijzen en transacties. Provincie / Steden. Marktgegevens en prognoses. Transactieprijzen koopwoningen in mediaan 2016

Woningen. Prijzen en transacties. Provincie / Steden. Marktgegevens en prognoses. Transactieprijzen koopwoningen in mediaan 2016 Woningen 2017 Provincie / Steden Marktgegevens en prognoses Prijzen en transacties Aantal inwoners 2016 Aantal woningen 2016 Woningvoorraad/ huishoudens/inwoners 2020 2025 Koopwoningen Aantal verkochte

Nadere informatie

Stadsmonitor. -Totaalbeeld Stedenvergelijking-

Stadsmonitor. -Totaalbeeld Stedenvergelijking- Stadsmonitor -Totaalbeeld Stedenvergelijking- Modules Totaalbeeld stedenvergelijking 1 Bestuur 2 Bevolking 3 Cultuur 4 Duurzaamheid 5 Economie en werk 6 Imago stad 7 Inkomen en armoedebestrijding 8 Mobiliteit

Nadere informatie

Samenvatting Twente Index 2016

Samenvatting Twente Index 2016 Samenvatting Twente Index 2016 Kijk voor regionale en lokale data op www.twenteindex.nl INLEIDING De Twente Index wordt door Kennispunt Twente samengesteld in opdracht van de Twente Board. De Board wil

Nadere informatie

Cultuur en events moeten het verschil maken!

Cultuur en events moeten het verschil maken! Cityhospitality in Collegeakkoorden: Cultuur en events moeten het verschil maken! Citymarketing is in steeds meer steden een vast onderdeel van gemeentebeleid. Vanuit de beleidsportefeuille van Economische

Nadere informatie

Urbanisatie-effecten en vastgoedwaardeontwikkeling: Human Capital = Capital Growth. Richard Buytendijk, MSc, MSRE

Urbanisatie-effecten en vastgoedwaardeontwikkeling: Human Capital = Capital Growth. Richard Buytendijk, MSc, MSRE Urbanisatie-effecten en vastgoedwaardeontwikkeling: Human Capital = Capital Growth Richard Buytendijk, MSc, MSRE Research, ASR Vastgoed Vermogensbeheer Even voorstellen.. - achtergrond sociale geografie

Nadere informatie

Hoe Gastvrij is uw stad?

Hoe Gastvrij is uw stad? Hoe Gastvrij is uw stad? Het onderzoek 26 jaar actief in horeca- en leisurebranche inspireren met praktische voorbeelden & onderzoeken Welkom BEREIKBAARHEID STAD & ARCHITECTUUR HORECA & VRIJE TIJD BEREIKBAARHEID

Nadere informatie

1.1 Bevolkingsontwikkeling 9. 1.2 Bevolkingsopbouw 10. 1.2.1 Vergrijzing 11. 1.3 Migratie 11. 1.4 Samenvatting 12

1.1 Bevolkingsontwikkeling 9. 1.2 Bevolkingsopbouw 10. 1.2.1 Vergrijzing 11. 1.3 Migratie 11. 1.4 Samenvatting 12 inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Bevolking 9 1.1 Bevolkingsontwikkeling 9 1.2 Bevolkingsopbouw 10 1.2.1 Vergrijzing 11 1.3 Migratie 11 1.4 Samenvatting 12 2. Ontwikkelingen van de werkloosheid 13 2.1 Ontwikkeling

Nadere informatie

2014 Hoofdstuk 15. Programma Binnenstad Inleiding. Staat van Leiden

2014 Hoofdstuk 15. Programma Binnenstad Inleiding. Staat van Leiden Staat van Leiden 2014 Hoofdstuk 15 Programma Binnenstad 15.1 Inleiding Het programma Binnenstad werkt aan een steeds beter functionerende economie in de binnenstad en stelt in de uitvoering de bezoeker

Nadere informatie

Feiten over Zoetermeer IN VERGELIJKING MET ANDERE STEDEN

Feiten over Zoetermeer IN VERGELIJKING MET ANDERE STEDEN Feiten over Zoetermeer IN VERGELIJKING MET ANDERE STEDEN voorwoord 3 INWoNERS 4 BEvoLKINGSDICHtHEID 6 HUISHoUDENSGRoottE 8 HUISHoUDENS 10 WoNINGEN 12 SoCIALE HUURWoNINGEN 14 GEMIDDELDE WoNINGWAARDE 16

Nadere informatie

Factsheets Nederland. Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt. medio 2015. www.dtz.nl

Factsheets Nederland. Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt. medio 2015. www.dtz.nl Factsheets Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt medio 215 www.dtz.nl 1 Factsheet kantorenmarkt medio 215 Kantoorbanen 2.236.85 214 t.o.v. 213,9% Aanbod 8.36 m 2,6% Voorraad 49.533. m 2,1% Opname 497. m 2 1

Nadere informatie

Trickle down in de stad

Trickle down in de stad Trickle down in de stad Roderik Ponds (RUG/Atlas) ponds@atlasvoorgemeenten.nl Gerard Marlet (RUG/Atlas) Harry Garretsen (RUG) Clemens van Woerkens (Atlas) & de steden Arnhem, Delft, Haarlem, Leeuwarden

Nadere informatie

Inwoners grote steden mopperen meer over hun stad

Inwoners grote steden mopperen meer over hun stad Inwoners grote steden mopperen meer over hun stad Bewoners van grote steden zijn veel kritischer over hun woonplaats dan in kleinere steden. Ze klagen met name over de onveiligheid en onrust. Ook de medebewoners

Nadere informatie

Gemeente Landgraaf. Bijlage(n) Uw brief van Uw kenmerk Documentnummer Landgraaf,

Gemeente Landgraaf. Bijlage(n) Uw brief van Uw kenmerk Documentnummer Landgraaf, Gemeente Landgraaf Aan de Gemeenteraad Landgraaf, 16,06195 lllflllillll Onderwerp Verzonden op Ondernemersvriendelijkheid en rapportage van MKB-vriendelijkste C Apn nntm gemeente 2015/2016 3 '««ö Medewerker

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Imago Stad-

Stadsmonitor. -thema Imago Stad- Stadsmonitor -thema Imago Stad- Modules Samenvatting 1 Beeld van Nijmegenaren 2 Beeld van bezoekers stadscentrum 7 Beeld van ondernemers en instellingen 9 Beeld van Nederlanders 10 Beeld in benchmarkonderzoeken

Nadere informatie

Bijlage verzuimcijfers

Bijlage verzuimcijfers Bijlage cijfers 1. Landelijke cijfers De cijfers over het schooljaar - zijn afkomstig uit de leerplichttelling die jaarlijks onder de gemeenten wordt uitgevoerd. De respons van gemeenten bedroeg dit jaar

Nadere informatie

Atlas voor Gemeenten 2013

Atlas voor Gemeenten 2013 Juni 2013 Atlas voor Gemeenten 2013 is een aantrekkelijke woonstad. We bezetten, na 2 jaar lang de 9 e te hebben bekleed, de 11 e van de 50 grootste gemeenten van Nederland. Aangezien de waarden dicht

Nadere informatie

Basisvragenlijst onderzoek MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland

Basisvragenlijst onderzoek MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland Basisvragenlijst onderzoek MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland 2012-2013 1. In welke gemeente is uw onderneming gehuisvest? (bij meerdere vestigingen graag de hoofdvestiging vermelden) 2. Welk rapportcijfer

Nadere informatie

Leiden 2017 Atlas voor gemeenten

Leiden 2017 Atlas voor gemeenten Leidenincijfers Beleidsonderzoek draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming Leiden 2017 Atlas voor gemeenten Samenvatting De Atlas voor Gemeenten vergelijkt al 19 jaar de 50 grootste stedelijke

Nadere informatie

Wat betekenen de duurzaamheid scores van de 25 grootste steden?

Wat betekenen de duurzaamheid scores van de 25 grootste steden? Wat betekenen de duurzaamheid scores van de 25 grootste steden? Een Telos studie voor het Ministerie van BZK door Bastiaan Zoeteman en Ruben Smeets 20 juni 2012 www.telos.nl Aanleiding voor de studie -Vingeroefening

Nadere informatie

Verkiezing Beste Binnenstad Juryrapport september 2017

Verkiezing Beste Binnenstad Juryrapport september 2017 Verkiezing Beste Binnenstad 2017-2019 Juryrapport september 2017 De jury feliciteert Arnhem met het behalen van een finaleplaats in de categorie grote binnensteden van de Verkiezing Beste Binnenstad. Iedere

Nadere informatie

Absoluut verzuim. Absoluut verzuim totaal verzuim. > 3 maanden. Opgelost in schooljaar

Absoluut verzuim. Absoluut verzuim totaal verzuim. > 3 maanden. Opgelost in schooljaar Bijlage 1. Landelijke gegevens De gegevens over het schooljaar 2014-2015 zijn afkomstig uit de leerplichttelling die jaarlijks onder de gemeenten wordt uitgevoerd. De respons op de leerplichttelling bedroeg

Nadere informatie

De Koppeling Houten. Zichtlocatie te midden van de Houtense voorzieningen. Kantoorvestiging in de gemeente Houten

De Koppeling Houten. Zichtlocatie te midden van de Houtense voorzieningen. Kantoorvestiging in de gemeente Houten De Koppeling Houten Zichtlocatie te midden van de Houtense voorzieningen Kantoorvestiging in de gemeente Houten Kwaliteiten de Koppeling Centrale ligging in Houten Zichtlocatie langs belangrijkste weg

Nadere informatie

Minder startende ondernemers

Minder startende ondernemers Starters ING Economisch Bureau Minder startende ondernemers in 2012 Aantal starters loopt in alle provincies terug Dit jaar zijn er tot en met september circa 95.000 mensen een onderneming gestart, ruim

Nadere informatie

IMAGO ZORG CONSUMENTEN 2013

IMAGO ZORG CONSUMENTEN 2013 IMAGO ZORG CONSUMENTEN 2013 Wat vindt Nederland van de ziekenhuizen en de ziekenhuiszorg? Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen IMAGO ZORG CONSUMENTEN 2013 Wat vindt Nederland van de ziekenhuizen en

Nadere informatie

Aantrekkelijkheid van de Nederlandse binnensteden. Patty Roosen

Aantrekkelijkheid van de Nederlandse binnensteden. Patty Roosen Aantrekkelijkheid van de Nederlandse binnensteden Patty Roosen Verkenning van de effecten van beleving op de aantrekkelijkheid van de binnensteden en de bijbehorende financiële prestaties van winkelvastgoed

Nadere informatie

LEESWIJZER FACTSHEETS

LEESWIJZER FACTSHEETS LEESWIJZER FACTSHEETS 1 LEESWIJZER FACTSHEETS KSO2016 Algemeen Voor het Randstad Koopstromenonderzoek 2016 zijn naast een hoofdrapport en een internetapplicatie factsheets ontwikkeld om de onderzoeksresultaten

Nadere informatie

IN EERSTE HALFJAAR 2002. Paula van der Brug en Robert Selten. April 2005. Het aantal gestarte trajecten in het eerste halfjaar van 2002.

IN EERSTE HALFJAAR 2002. Paula van der Brug en Robert Selten. April 2005. Het aantal gestarte trajecten in het eerste halfjaar van 2002. Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek UITSTROOM UIT DE UITKERING NA START REÏNTEGRATIETRAJECT IN EERSTE HALFJAAR 2002 Paula van der Brug en Robert Selten April 2005 Op 1 januari

Nadere informatie

Beleving Theaterfestival Boulevard 2012 Onderzoeksrapportage. Life is Wonderful

Beleving Theaterfestival Boulevard 2012 Onderzoeksrapportage. Life is Wonderful Postbus 450 5600 AL Eindhoven +31 (0)40-84 89 280 www.dynamic-concepts.nl info@dynamic-concepts.nl Beleving Theaterfestival Boulevard Life is Wonderful Dynamic Concepts consultancy Eindhoven Copyright

Nadere informatie

Werklandschap Meerpaal. Sport en werk centraal in Nederland. Bedrijfsvestiging in de gemeente Houten

Werklandschap Meerpaal. Sport en werk centraal in Nederland. Bedrijfsvestiging in de gemeente Houten Werklandschap Meerpaal Sport en werk centraal in Nederland Bedrijfsvestiging in de gemeente Houten Kwaliteiten Werklandschap Directe aansluiting op A27 Gebiedsoppervlak van 10 ha Flexibele kavelgrootte

Nadere informatie

Zuid-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod

Zuid-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT Zuid-Nederland Marktstructuur Voorraad kantoorruimte in Zuid-Nederland (*1. m²) 42.2 2.15 5.518 Overig Nederland Het totale oppervlak aan kantoormeters in en

Nadere informatie

Monitor Bedrijvenaanbod Amerstreek 2013. Aanbod bedrijfs-, kantooren winkelruimte

Monitor Bedrijvenaanbod Amerstreek 2013. Aanbod bedrijfs-, kantooren winkelruimte Monitor Bedrijvenaanbod Amerstreek Aanbod bedrijfs-, kantooren winkelruimte Monitor Bedrijvenaanbod Amerstreek Aanbod bedrijfs-, kantoor- en winkelruimte Mede door de prima ligging en gunstige regionale

Nadere informatie

thema 1 Nederland en het water topografie

thema 1 Nederland en het water topografie thema 1 Nederland en het water topografie Argus Clou Aardrijkskunde groep 6 oefenkaart met antwoorden Malmberg s-hertogenbosch thema 1 Nederland en het water topografie Gebergten Vaalserberg Plaatsen Almere

Nadere informatie

Bedrijventerrein Meerpaal. Ruimte en kwaliteit aan de rand van Houten. Bedrijfsvestiging in de gemeente Houten

Bedrijventerrein Meerpaal. Ruimte en kwaliteit aan de rand van Houten. Bedrijfsvestiging in de gemeente Houten Bedrijventerrein Meerpaal Ruimte en kwaliteit aan de rand van Houten Bedrijfsvestiging in de gemeente Houten Kwaliteiten Meerpaal Directe aansluiting op A27 Goede infrastructuur op het terrein Hoogwaardige

Nadere informatie

Analyse vraaghuurprijzen kantoorruimte 2012-2014

Analyse vraaghuurprijzen kantoorruimte 2012-2014 Analyse vraaghuurprijzen kantoorruimte 2012-2014 Kantorenmarkt uit balans De situatie op de Nederlandse kantorenmarkt is zeer ongunstig. Het aanbod van kantoorruimte ligt structureel op een zeer hoog niveau

Nadere informatie

Regio Zwolle Krachten bundelen

Regio Zwolle Krachten bundelen Regio Zwolle Krachten bundelen Peter Louter www.bureaulouter.nl 30 september 2011 Waar staat u? Waar gaat u naartoe? Wat heeft u samen (relaties, belangen)? Waar denkt u te staan? Waar wilt u naartoe?

Nadere informatie

Factsheets Nederland. Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt

Factsheets Nederland. Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt Factsheets Nederland Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt december 16 1 Factsheets kantorenmarkt december 16 KANTOORBANEN 2.2. t.o.v. 14 1,7% AANBOD 7.643. m 2 16 t.o.v. 6,2% VOORRAAD 48.9. m 2 16 t.o.v. 1,3%

Nadere informatie

MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland 2012/2013

MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland 2012/2013 MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland 2012/2013 MKB Nederland Postbus 93002 2509 AA Den Haag november 2013 Voorwoord Groningen, september 2013 In dit rapport presenteren we u het in 2012 en 2013 gehouden

Nadere informatie

Leefbaarheid en leefklimaat volgens:

Leefbaarheid en leefklimaat volgens: Leefbaarheid en leefklimaat volgens: Atlas voor Gemeenten: Leefbaarometer Elsevier: De beste gemeenten 2013 notitie van Onderzoek www.onderzoek.utrecht.nl juli 2013 Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente

Nadere informatie

Geachte Voorzitter, Voorzitter van de Tweede Kamer. der Staten Generaal Interne postcode 270 Postbus EA Den Haag Telefoon

Geachte Voorzitter, Voorzitter van de Tweede Kamer. der Staten Generaal Interne postcode 270 Postbus EA Den Haag Telefoon Directoraat-Generaal Wonen Directie Strategie Kennisontwikkeling Rijnstraat 8 Postbus 30941 Voorzitter van de Tweede Kamer 2500 GX Den Haag der Staten Generaal Interne postcode 270 Postbus 20018 2500 EA

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Economische visie. Inwonerspanel Gooise Meren Spreekt. Onderzoeksperiode: februari/ maart 2017 Referentie: 16013

Onderzoeksrapport Economische visie. Inwonerspanel Gooise Meren Spreekt. Onderzoeksperiode: februari/ maart 2017 Referentie: 16013 Onderzoeksrapport Economische visie Inwonerspanel Gooise Meren Spreekt Onderzoeksperiode: februari/ maart 2017 Referentie: 16013 Moventem Donderdag 9 maart 2017 Referentie: 16013 Pagina 1-1 van 17 Onderzoeksrapport

Nadere informatie

Agenda. Het belang van cultuurorganisaties als ingredient brands voor binnensteden

Agenda. Het belang van cultuurorganisaties als ingredient brands voor binnensteden Het belang van cultuurorganisaties als ingredient brands voor binnensteden Utrecht, 7 oktober 2015 Agenda! Introductie merkonderzoeksmodel BrandAchemy! Belang van het cultuuraanbod voor binnensteden! Cultuursector

Nadere informatie

SAMENVATTING RAPPORT VAN HET KWALITEITSONDERZOEK NAAR MATE VAN KLANTTEVREDENHEID OVER DIENSTVERLENING VAN ADVOCATEN

SAMENVATTING RAPPORT VAN HET KWALITEITSONDERZOEK NAAR MATE VAN KLANTTEVREDENHEID OVER DIENSTVERLENING VAN ADVOCATEN SAMENVATTING RAPPORT VAN HET KWALITEITSONDERZOEK NAAR MATE VAN KLANTTEVREDENHEID OVER DIENSTVERLENING VAN ADVOCATEN 1. ALGEMEEN 1.1 INHOUD Onderwerp Pagina 1. ALGEMEEN 1.1 Inhoud 1 1.2 Het onderzoek en

Nadere informatie

Factsheets Leeswijzer

Factsheets Leeswijzer Factsheets Leeswijzer Voor het Koopstromenonderzoek Randstad 2011 zijn naast een hoofdrapport en een internetapplicatie factsheets ontwikkeld om de onderzoeksresultaten overzichtelijk en helder te presenteren.

Nadere informatie

Factsheet bedrijventerrein Spaanse Polder, Gemeente Rotterdam/Schiedam

Factsheet bedrijventerrein Spaanse Polder, Gemeente Rotterdam/Schiedam Factsheet bedrijventerrein Spaanse Polder, Gemeente Rotterdam/Schiedam Factsheet bedrijventerrein Spaanse Polder, Gemeente Rotterdam/Schiedam A. Inleiding Deze factsheet geeft een bondig overzicht van

Nadere informatie

Woon- en leefklimaat Zuid-Holland vanuit bedrijfsoptiek

Woon- en leefklimaat Zuid-Holland vanuit bedrijfsoptiek Woon- en leefklimaat Zuid-Holland vanuit bedrijfsoptiek Den Haag, 1 juni 2015 Agenda 1 Kader: relatie wonen-werken 2 Opzet onderzoek 3 Werkgelegenheid 4 Waardering woon- en leefklimaat 5 Rol woon- en leefklimaat

Nadere informatie

JURYRAPPORT NATIONALE CITYMARKETING TROFEE

JURYRAPPORT NATIONALE CITYMARKETING TROFEE JURYRAPPORT NATIONALE CITYMARKETING TROFEE DE NATIONALE CITYMARKETING TROFEE 2017 Juryrapport Zaandam, 31 mei 2017 3 Algemeen De Nationale Citymarketing Trofee (NCT) wordt jaarlijks uitgereikt aan de beste

Nadere informatie

Wonen Als men zou verhuizen blijft ongeveer 40% het liefst in Leiden wonen, daarna zijn Amsterdam en Den Haag favoriete woonplaatsen

Wonen Als men zou verhuizen blijft ongeveer 40% het liefst in Leiden wonen, daarna zijn Amsterdam en Den Haag favoriete woonplaatsen April 2013 Binding met aar verbonden met stad en regio In hoeverre richt de aar zich op de eigen stad dan wel op de regio voor diverse activiteiten? Wat is hun oriëntatie in de randstad? Deze vraag staat

Nadere informatie

Factsheet bedrijventerrein Mijlpolder, Gemeente Binnenmaas

Factsheet bedrijventerrein Mijlpolder, Gemeente Binnenmaas Factsheet bedrijventerrein Mijlpolder, Gemeente Binnenmaas Factsheet bedrijventerrein Mijlpolder, Gemeente Binnenmaas A. Inleiding Deze factsheet geeft een bondig overzicht van de maatschappelijke en economische

Nadere informatie

Factsheets Nederland. Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt. medio

Factsheets Nederland. Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt. medio Factsheets Nederland Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt medio 216 www.dtz.nl 1 Factsheets kantorenmarkt medio 216 Kantoorbanen 2.275. 215 t.o.v. 214 1,7% Aanbod 7.861. m 2 3,6% Voorraad 49.2. m 2,7% Opname

Nadere informatie

Mystery call en -traject

Mystery call en  -traject Mystery call en e-mail-traject Gemeenteraadsverkiezingen; Mystery guest-onderzoek onder 24 Nederlandse gemeenten SAMENVATTING 24 februari 2010 0 Inhoudsopgave 1. Projectomschrijving 1 1.1 Inleiding 1 1.2

Nadere informatie

Toiletreclame Regionale Tarieven Indoormedia

Toiletreclame Regionale Tarieven Indoormedia Volume netwerk Horeca Doelgroep 13-49 Alkmaar 1 2 weken 34 17 10 950,- 135,- 495,- 115,- Almere 1 2 weken 17 8 5 475,- 115,- 250,- 110,- Amersfoort 1 2 weken 50 25 15 1.425,- 150,- 745,- 125,- Amsterdam

Nadere informatie