aan bieding nieuwe titels voorjaar 2013 herziene titels voorjaar 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "aan bieding www.coutinho.nl nieuwe titels voorjaar 2013 herziene titels voorjaar 2013"

Transcriptie

1 voor jaars nieuwe titels voorjaar 2013 aan herziene titels voorjaar bieding

2 nieuwe titels voorjaar 2013 Praktijkonderzoek op niveau 6 Inspelen op onderzoeksdilemma s bij sociale studies Joop Berding & Toby Witte Wegwijs in WordPress 12 Blogs en websites maken Hannie van Osnabrugge OnderWijs met ICT 7 Leren en lesgeven met technologie Erik Bolhuis & Aike van der Hoeff De APA-richtlijnen 13 Over literatuurverwijzing en onderzoeksrapportage Petra Poelmans & Olav Severijnen Met recht begrepen! 8 Oefeningen in tekstbegrip, samenvatten en woordenschat voor juristen mr. Mitsy le Fèbre & drs. Daisy van der Wagen-Huijskes Actief met rekenen en wiskunde 9 Gevarieerde wiskundige activiteiten Sabine Lit, Arlette Buter, Wil Oonk & Ronald Keijzer Opbrengstgericht leren, meer dan presteren 10 Een integrale aanpak van OGW en HGW Bram de Muynck, Dick Both & Elsbeth Visser-Vogel (red.) Hulpverlening aan jeugd en gezin 11 Systeemgericht werken met adolescenten Martine Noordegraaf & Gert Vierwind (red.) Onbegrensd werken 14 Arbeid en hrm in de 21e eeuw Karin Potting & Ton Korver Handboek ontwikkelingspsychopathologie bij kinderen en jeugdigen 15 Jakop Rigter Bahasa Indonesia 16 Basiscursus Indonesisch Tekstboek Rahman Syaifoel Bahasa Indonesia 17 Basiscursus Indonesisch Oefenboek Rahman Syaifoel 2 van

3 nieuwe titels voorjaar 2013 Start.nl deel 1 18 Dutch for beginners Katja Verbruggen & Welmoed Hoogvorst Inclusief 19 Werken aan zorg en welzijn voor iedereen Nanne Vosters, Romulus Petrina & Ineke Heemskerk (red.) Basisgrammatica Mandarijn Chinees 20 Xi Zeng 3 van

4 Basisboek kwantitatieve methoden 21 Statistiek met Exceltoepassingen Donald van As & Jaap Klouwen Musiconomie 28 Zelfstandig ondernemen voor musici en artiesten Ton Lamers & Rebecca Nagel Geloof je het zelf?! 22 Levensbeschouwelijk leren in het basisonderwijs Bas van den Berg, Ina ter Avest & Tamar Kopmels Retourtje inzicht 29 Creatief met diversiteit voor sociale professionals Toinette Loeffen & Herma Tigchelaar Inleiding organisatiekunde 23 Loek ten Berge & Marco Oteman De kunst van cultuurmarketing 30 Ruurd Mulder Literair mechaniek 24 Inleiding tot de analyse van verhalen en gedichten Erica van Boven & Gillis Dorleijn Praktische didactiek voor Engels in het basisonderwijs 31 Sibilla Oskam Van gedachten wisselen 25 Filosofie en ethiek voor zorg en welzijn Richard de Brabander Basisboek entertainmentmarketing 32 Media, muziek, film, games en evenementen Henk Penseel (red.) Offertes schrijven die scoren 26 Mariët Hermans Presentation techniques 27 Manon van der Laaken & Bob van der Laaken Ontwikkelingspsychopathologie bij kinderen en jeugdigen 33 Een inleiding Jakop Rigter & Malou van Hintum 4 van

5 Opgelet! 34 Systematisch signaleren in maatschappelijke ondersteuning en eerstelijnszorg Margot Scholte, Hanneke Felten & Ard Sprinkhuizen Lessen in orde 35 Handboek voor de onderwijspraktijk Peter Teitler Geschiedenisdidactiek 38 Handboek voor de vakdocent Arie Wilschut, Dick van Straaten & Marcel van Riessen eerder aangeboden Nieuwe aanpak in overheidscommunicatie 39 Mythen, misverstanden en mogelijkheden Bert Pol & Christine Swankhuisen Verzorgingssociologie 36 Visies op samenleven en zorg Willem Visser Werken aan wonen 37 (Volks)huisvesting in Nederland Siep van der Werf 5 van

6 nieuwe titels voorjaar 2013 Praktijkonderzoek op niveau Inspelen op onderzoeksdilemma s bij sociale studies Joop Berding & Toby Witte hbo ca. 128 pp. ca. 17,50 isbn nur 740 verschijnt april 2013 docentenmateriaal Uit de opleidingspraktijk van bachelor- en masteropleidingen blijkt dat praktijkonderzoek zelden geheel volgens de fasen uit de methodologieboeken verloopt. Ondanks de vele beschikbare handleidingen hebben veel studenten moeite met hun afstudeeronderzoek. In standaardwerken over praktijkonderzoek wordt te weinig rekening gehouden met de weerbarstige praktijk. Met Praktijkonderzoek op niveau krijgen studenten zicht op hindernissen die zij tijdens hun onderzoek kunnen tegenkomen en leren zij hoe zij hierop kunnen inspelen. De auteurs nemen een aantal concrete onderzoeksverslagen onder de loep. Aan de hand van interviews met oud-studenten en hun begeleiders reconstrueren ze precies wat er gebeurde tijdens het onderzoeks- en schrijfproces. Het boek bevat veel voorbeelden, tips en aanbevelingen en sluit af met enkele criteria voor goed praktijkonderzoek. Praktijkonderzoek op niveau laat zien dat er ook na vele hindernissen en moeilijkheden een goed onderzoeksverslag geschreven kan worden. Dit boek is bedoeld voor hbo-studenten van sociale studies, zoals pedagogiek, sociaalpedagogische hulpverlening, cultureel-maatschappelijke vorming en maatschappelijk werk en dienstverlening. Joop Berding werkt als onderzoeker bij het Kenniscentrum Talentontwikkeling en als hogeschooldocent bij het Instituut voor Sociale opleidingen van de Hogeschool Rotterdam. Toby Witte is als Lector Maatschappelijke zorg eveneens verbonden aan het Kenniscentrum Talentontwikkeling van de Hogeschool Rotterdam. Beide auteurs hebben ruime ervaring met het doen en begeleiden van praktijkonderzoek. 6 van terug naar inhoudsopgave

7 nieuwe titels voorjaar 2013 OnderWijs met ICT Leren en lesgeven met technologie Erik Bolhuis & Aike van der Hoeff (red.) Op welke manier kunnen (beginnende) leraren technologie en ICT inzetten als hulpmiddel bij het leren, lesgeven en organiseren van onderwijs? OnderWijs met ICT is bestemd voor studenten 1e- en 2e-graads lerarenopleidingen. Daarnaast is het geschikt voor professionals in het onderwijs. hbo, wo, professionals ca. 275 pp. ca. 26,50 isbn nur 841 verschijnt juni 2013 OnderWijs met ICT geeft inzichten, achtergronden en ideeën voor het inzetten van technologie en ICT in het onderwijs. Hierbij leggen de auteurs de nadruk op de didactische toepassingen. OnderWijs met ICT sluit hiermee aan op de Kennisbasis ICT. Het boek begint met een inleidend hoofdstuk waarin het kader wordt geschetst over het gebruik van ICT in het lesgeven en wat je daarvoor nodig hebt om dat vorm te geven. De overige hoofdstukken vormen de praktische verdieping waarin de auteurs aan de hand van verschillende thema s, zoals web 2.0-technologie, digitale schoolborden en toetsen en beoordelen, uitleggen hoe het gebruik van ICT en technologie de meeste opbrengsten kan genereren bij leren, lesgeven en organiseren van onderwijs. Aan het eind van het boek is een woordenlijst met afkortingen en technische begrippen opgenomen. Erik Bolhuis is hogeschoolhoofddocent Bewegen en Educatie aan de hogeschool Windesheim te Zwolle en heeft als opdracht het implementeren van ICT in de lerarenopleidingen van de hogeschool. Aike van der Hoeff is beleidsmedewerker Onderwijs en ICT aan de educatieve faculteit van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). 7 van terug naar inhoudsopgave

8 nieuwe titels voorjaar 2013 Met recht begrepen! Oefeningen in tekstbegrip, samenvatten en woordenschat voor juristen mr. Mitsy le Fèbre & drs. Daisy van der Wagen-Huijskes hbo, professionals ca. 256 pp ca. 25,00 isbn nur 820 verschijnt mei 2013 docentenmateriaal uitgebreid studiemateriaal Lezen is een belangrijke vaardigheid die hbo-juristen onder de knie moeten hebben. In teksten moeten zij de gevolgde redenering kunnen analyseren, hoofd- van bijzaken kunnen scheiden en (juridische) termen juist kunnen interpreteren. Met dit boek leert de student dat elke juridische tekst een andere aanpak vergt. De auteurs bieden veel gevarieerde opdrachten bij juridische teksten over verschillende onderwerpen. De student wordt zo vertrouwd gemaakt met het lezen van teksten uit het strafrecht, bestuursrecht en burgerlijk recht die variëren in lengte, niveau en structuur. Op de uitgebreide website bij het boek staan onder andere extra oefeningen en studietips voor de student en voorbeelden van didactische werkvormen voor docenten. Met recht begrepen! is bestemd voor studenten aan juridische hbo-opleidingen. Drs. Daisy van der Wagen-Huijskes is Neerlandica, hoofddocent en vakgroepvoorzitter Communicatie voor Juristen aan de opleiding hbo-rechten van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Mr. Mitsy le Fèbre is juriste, hoofddocent en vakgroepvoorzitter Inleiding recht en juridische vaardigheden aan de opleiding hbo-rechten van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. 8 van terug naar inhoudsopgave

9 nieuwe titels voorjaar 2013 Actief met rekenen en wiskunde Gevarieerde wiskundige activiteiten Sabine Lit, Arlette Buter, Wil Oonk & Ronald Keijzer wo, hbo, professionals 160 pp. 26,00 isbn nur 123 verschenen extra studiemateriaal Naast de kant-en-klare lessen die reken- en wiskundemethodes doorgaans bieden, hebben veel leraren behoefte aan suggesties voor activiteiten die ze in kunnen zetten om leerlingen te motiveren, te activeren en in te spelen op verschillen in de klas. Actief met rekenen en wiskunde biedt ruim zestig activiteiten die leerlingen op een creatieve manier aan het denken zetten over rekenen en wiskunde en waarmee zij op het gewenste rekenniveau komen. De activiteiten zijn ingedeeld in vier hoofdstukken: getallen, verhoudingen, meten & meetkunde en verbanden. De activiteiten sluiten aan op de referentieniveaus Rekenen van de commissie Meijerink. De activiteiten zijn voorzien van labels die de tijdsduur, het niveau en de groepsgrootte aanduiden. Hierdoor is een geschikte activiteit gemakkelijk te vinden, kan deze efficiënt worden ingezet en eenvoudig worden gekoppeld aan de gebruikte reken- en wiskundemethode. Op de bijbehorende website wordt extra materiaal aangeboden, zoals werkbladen, getalkaartjes en instructies om te projecteren op het digibord voor de leerlingen. Met Actief met rekenen en wiskunde kan iedere leraar voor rekenen en wiskunde beginnend of ervaren zijn vakmanschap een nieuwe impuls geven om het onderwijs leuker, dynamischer en efficiënter te maken. Dit boek is geschikt voor zowel leerkrachten op de basisschool, als docenten in de onderbouw van het voortgezet onderwijs en het mbo. De auteurs hebben allen hun sporen verdiend op het gebied van het reken- en wiskundeonderwijs. 9 van terug naar inhoudsopgave

10 nieuwe titels voorjaar 2013 Opbrengstgericht leren, meer dan presteren Een integrale aanpak van OGW en HGW Bram de Muynck, Dick Both & ElsbethVisser-Vogel (red.) Opbrengstgericht werken is in korte tijd een belangrijk onderwerp geworden in het onderwijs. Er zijn in de school heel veel gegevens over leerlingen beschikbaar. Wanneer leraren weten hoe ze hier gebruik van kunnen maken, zal het hen helpen bij het verbeteren van het onderwijs. blijft. Daarbij geven ze ook aan hoe je kunt samenwerken en communiceren met kinderen, ouders, collega s en leidinggevenden. Tot slot wordt de lezer uitgenodigd om te reflecteren op ontwikkelingen op het gebied van opbrengstgericht en handelingsgericht werken. hbo, professionals ca. 200 pp. ca 25,00 isbn nur 841 verschijnt mei 2013 Opbrengstgericht leren, meer dan presteren behandelt van stap tot stap hoe scholen kunnen werken aan verbetering van het onderwijs. De kwaliteit van onderwijs en de zorg voor leerlingen kan worden versterkt door een goede verbinding tussen opbrengstgericht en handelingsgericht werken. In dit boek wordt daarvoor voor het eerst een integrale aanpak gepresenteerd. Opbrengsten zijn meer dan leerresultaten alleen, vinden de auteurs. In de inleiding leggen zij uit wat onder opbrengstgericht werken wordt verstaan, en leggen ze een relatie met handelingsgericht werken. In de volgende hoofdstukken wordt aan de hand van veel voorbeelden uitgelegd met welke praktische aspecten van opbrengstgericht werken de leraar te maken krijgt. De auteurs beschrijven hoe je goed en gedifferentieerd onderwijs geeft dat recht doet aan verschillen, maar toch uitvoerbaar Opbrengstgericht leren, meer dan presteren is geschikt voor studenten aan de pabo, studenten aan lerarenopleidingen gericht op het speciaal basisonderwijs en voor professionals in het basisonderwijs. Bram de Muynck is orthopedagoog en GZ-psycholoog. Hij is werkzaam als lector bij Driestar Educatief en docent in de masteropleiding Leren en Innoveren. Dick Both studeerde bestuurs- en organisatiewetenschappen aan de universiteit Utrecht en is als senior managementadviseur bij Driestar Educatief hoofdzakelijk werkzaam rond het thema leiderschap. Elsbeth Visser-Vogel is pedagoog, PhD-student aan de universiteit Utrecht en werkzaam als projectmedewerker bij Driestar Educatief. 10 van terug naar inhoudsopgave

11 nieuwe titels voorjaar 2013 Hulpverlening aan jeugd en gezin Systeemgericht werken met adolescenten Martine Noordegraaf & Gert Vierwind (red.) hbo, professionals ca. 240 pp. ca 25,00 isbn nur 752 verschijnt maart 2013 Het gezin en de familie nemen voor adolescenten een zeer belangrijke plaats in. De kwaliteit van de relatie met ouders en broers en zussen is grotendeels bepalend voor de kwaliteit van de relaties die adolescenten buiten het gezin hebben. Hulpverlening aan adolescenten moet dus niet alleen gericht zijn op deze jongeren, maar op het hele gezinssysteem. Hulpverlening aan jeugd en gezin biedt een inleiding op het werken met gezinnen met adolescenten waarin theorie, praktijk en techniek zijn afgestemd op de hbostudent. De hoe-vraag staat centraal: hoe ziet de relatie tussen adolescenten en hun opvoeders er uit? Hoe ziet het werkveld eruit? Hoe gaan ervaren hulpverleners te werk? Het boek bestaat uit drie delen. In deel 1 wordt zicht gegeven op de praktijk van het werken met gezinnen met adolescenten. Daarbij wordt de nadruk gelegd op die hulpverleningspraktijken, waarbij zowel ouders als adolescenten een plek krijgen. In het tweede deel wordt de theoretische context van het werken met gezinnen met adolescenten uiteen gezet. Er is gekozen voor een benadering vanuit de pedagogiek, de sociologie en de ethiek. In deel 3 leggen de auteurs de hulpverleningspraktijk onder de microscoop. Wat zijn voorbeelden van goede praktijken waar aankomende en beginnende (gezins) hulpverleners van kunnen leren? De analyses in dit deel zijn opgebouwd met behulp van transcripten uit de praktijk. Hulpverlening aan jeugd en gezin is bestemd voor studenten social work (sph, mwd) en van andere sociale studies (creatieve therapie, toegepaste psychologie en pedagogiek). Daarnaast is het geschikt voor professionals in de jeugdzorg (pedagogen, gezinshulpverleners, systeemtherapeuten). Martine Noordegraaf is pedagoog en is gepromoveerd op een onderzoek naar de alledaagse praktijk van hulpverleningsgesprekken. Naast haar functie als lector Jeugd en gezin op de Christelijke Hogeschool Ede is zij werkzaam als opleidingdocent onderzoek aan de Academie voor Sociale Studies. Gert Vierwind is docent op de Christelijke Hogeschool Ede en theoloog. Momenteel doceert hij filosofie van het hulpverlenend handelen en beroepsethiek aan de bacheloropleiding van de Academie voor Sociale Studies. 11 van terug naar inhoudsopgave

12 nieuwe titels voorjaar 2013 Wegwijs in WordPress Blogs en websites maken Hannie van Osnabrugge bve, zelfstudie ca. 184 pp. ca. 17,50 isbn nur 997/120 verschijnt februari 2013 Wegwijs in WordPress is een eerste kennismaking met WordPress: een programma om weblogs en websites te maken. Een weblog is een soort online dagboek. In zes lessen leren cursisten hun weblog te activeren, zelf berichten te plaatsen, de lay-out van een weblog aan te passen en de weblog overzichtelijk te houden. Tot slot leert de cursist van een weblog een website te maken. De nadruk ligt op de praktijk. Elke les bestaat uit een korte, inleidende tekst gevolgd door stap-voor-stapopdrachten, waarin de cursisten oefenen aan de hand van een speciaal ontworpen voorbeeldweblog: Turkije Speciaal. Hierop vertelt een reisleider over haar ervaringen. De lessen worden afgesloten met extra oefeningen en toetsvragen. De antwoorden op de vragen staan op de webpagina die bij het boek hoort. Hannie van Osnabrugge is specialist in het ontwerpen en ontwikkelen van educatieve materialen, zowel in boekvorm als digitaal. Zij heeft een eigen bedrijf: Van Osnabrugge ComputerEducatie. Wegwijs in WordPress maakt deel uit van een serie. Er zijn ook boeken op het gebied van Windows, Word, Excel, PowerPoint, internet en digitale foto s. Kijk voor meer informatie op uitgebreid cursistenmateriaal Wegwijs in WordPress is geschreven voor cursisten die ervaring hebben met Windows en internet. Het boek is geschikt voor zelfstudie en gebruik in cursussen. 12 van terug naar inhoudsopgave

13 nieuwe titels voorjaar 2013 De APA-richtlijnen Over literatuurverwijzing en onderzoeksrapportage Petra Poelmans & Olav Severijnen wo, hbo ca. 112 pp. ca. 12,50 isbn nur 624 verschijnt mei 2013 Het maken van een goed opgebouwd en vormgegeven onderzoeksverslag is een van de vaardigheden die studenten onder de knie moeten krijgen. Om te voorkomen dat iedereen op geheel eigen wijze verslag doet van zijn onderzoek, bestaan er eenduidige regels over literatuurverwijzing en onderzoeksrapportage. Dit boek gaat over de verslaglegging en de vormgeving van onderzoeksverslagen aan de hand van de APArichtlijnen. Deze richtlijnen opgesteld door de American Psychological Association zijn inmid dels door vrijwel alle Nederlandse opleidingen overgenomen, maar tot nu toe ontbrak het aan een versie die toegesneden was op de Nederlandse onderwijscontext. Naast regels voor literatuurverwijzingen in de tekst en titelomschrijvingen in de literatuurlijst, komen onder andere ook regels omtrent de structuur van een verslag en het gebruik van tabellen en grafieken aan de orde. Aan de hand van vele voorbeelden laten de auteurs zien hoe studenten de regels in de praktijk kunnen toepassen. De APA-richtlijnen is een handzaam naslagwerk over hoe het eigenlijk moet en helpt studenten om een helder en eenduidig onderzoeksrapport te schrijven. Dit boek is bedoeld voor studenten in het hoger onderwijs. Olav Severijnen en Petra Poelmans zijn beiden werkzaam als lerarenopleider bij Fontys Lerarenopleiding Tilburg. 13 van terug naar inhoudsopgave

14 nieuwe titels voorjaar 2013 Onbegrensd werken Arbeid en hrm in de 21e eeuw Karin Potting & Ton Korver hbo, professionals ca. 288 pp. ca. 32,50 isbn nur 807 verschijnt april 2013 docentenmateriaal extra studiemateriaal Onbegrensd werken schetst hoe we sinds de opkomst van de globalisering en het internet werken en leven in een wereld die razendsnel verandert. Het boek gaat tevens in op de consequenties hiervan voor de wijze waarop onze arbeidsmarkt functioneert. De auteurs bespreken belangrijke veranderingen, zoals het minder belangrijk worden van fysiek klantencontact, de traditionele communicatiemiddelen die plaatsmaken voor nieuwe media en traditionele organisatievormen en arbeidsrelaties die onder druk komen te staan. Ook gaan ze uitgebreid in op de gevolgen van de technologische ontwikkelingen voor de arbeidsverhoudingen en stellen ze het nieuwe werken en de beloning daarvan aan de orde. Op de bijbehorende website wordt extra studiemateriaal aangeboden. Onbegrensd werken is geschikt voor studenten human resource management (hrm), sociaal juridische dienstverlening (sjd) en management economie en recht (mer). Ton Korver en Karin Potting zijn beiden verbonden aan de Haagse Hogeschool. Ton is sinds september 2008 lector hrm. Zijn lectoraat wil de onevenwichtigheid tussen de theorie en praktijk van hrm corrigeren. Karin is docent hrm en houdt zich bezig met onderzoek op het gebied van hrm-vraagstukken. Eerder schreef zij voor Uitgeverij Coutinho Personeelsmanagement nader becijferd. 14 van terug naar inhoudsopgave

15 nieuwe titels voorjaar 2013 Handboek ontwikkelingspsychopathologie bij kinderen en jeugdigen Jakop Rigter wo, hbo, professionals ca. 500 pp. ca. 59,50 isbn nur 773 verschijnt mei 2013 uitgebreid studiemateriaal Handboek ontwikkelingspsychopathologie voor kinderen en jeugdigen biedt een overzicht van de belangrijkste psychische stoornissen die kunnen voorkomen bij kinderen en jongeren. Vertrekkend vanuit de normale ontwikkeling geeft de auteur een overzicht van stoornissen, diagnostiek en behandeling. Hij beschrijft het ontstaan en verloop van de stoornissen met aandacht voor de laatste inzichten vanuit genetica en (neuro)psychologie, maar ook voor omgevingsfactoren en preventie. Bij het bespreken van de behandelingen is bewezen effectiviteit het uitgangspunt. Het boek houdt rekening met DSM-5. Dit handboek is geschikt voor studenten psychologie, pedagogiek en gezondheidswetenschappen. Het kan daarnaast ingezet worden in minoren en masters in het hbo en voor post-hbo opleidingen en bij nascholing zoals de opleiding voor kinder- en jeugdtherapeut en opleidingen van de RINO. Uiteraard is het ook een uitstekend naslagwerk voor professionals die met kinderen werken en voor ouders die meer informatie willen over stoornissen bij kinderen. Jakop Rigter is onderzoeker binnen het lectoraat Jeugd & Opvoeding en docent psychologie en psychopathologie aan de Haagse Hogeschool. Eerder schreef hij Psychologie voor de praktijk, Het palet van de psychologie en Ontwikkelingspsychopathologie bij kinderen en jeugdigen. Het laatste boek is in samenwerking met Malou van Hintum geschreven en geldt als standaardwerk voor beginnende modules op bachelorniveau. 15 van terug naar inhoudsopgave

16 nieuwe titels voorjaar 2013 Bahasa Indonesia Basiscursus Indonesisch Tekstboek Rahman Syaifoel Bahasa Indonesia is een communicatieve methode Indonesisch voor volwassenen, waarin de mondelinge communicatie centraal staat. De cursisten leren Indonesisch spreken, lezen en schrijven aan de hand van beeldmateriaal en gevarieerde opdrachten. Het Oefenboek biedt oefeningen waarmee de cursisten trainen wat ze in het Tekstboek hebben geleerd. De cursisten kunnen hun vorderingen bijhouden in een taalportfolio. Er wordt gewerkt tot niveau A1/A2 (ERK). bve, volksuniversiteit, zelfstudie ca. 176 pp. ca. 32,50 isbn nur 630 verschijnt mei 2013 uitgebreid studiemateriaal Bahasa Indonesia bestaat uit een Tekstboek en een Oefenboek. Het Tekstboek bestaat uit veertien lessen met een gelijke opbouw. Elke les start met doelstellingen, gevolgd door een luisteroefening, een grammaticaonderwerp, een cultuurblok en als afsluiting oefeningen voor in de les. De nadruk ligt op het kunnen voeren van alledaagse gesprekken. In elk hoofdstuk staan daarom alledaagse onderwerpen centraal, zoals boodschappen doen, de weg vragen of naar de bioscoop gaan. De grammatica die noodzakelijk is om een gesprek te voeren, wordt in elk hoofdstuk kort uitgelegd. Achter in het boek staat een uitgebreid grammaticaal overzicht en kunnen cursisten woordenlijsten N-I en I-N raadplegen. Op de bijbehorende website is naast de ingesproken dialogen uit het boek divers materiaal beschikbaar, onder andere een taalportfolio om de vorderingen in bij te houden, extra oefeningen en een docentenhandleiding. Rahman Syaifoel komt uit Indonesië. Hij heeft in Bandung Indonesisch gestudeerd. Hij geeft cursussen Indonesisch op onder andere Instituut Clingendael, het Ministerie van Buitenlandse Zaken en taalinstituut TaalTaal in Den Haag. Daarnaast geeft hij privélessen. 16 van terug naar inhoudsopgave

17 nieuwe titels voorjaar 2013 Bahasa Indonesia Basiscursus Indonesisch Oefenboek c bve, volksuniversiteit, zelfstudie ca. 96 pp. ca. 17,50 isbn nur 630 verschijnt mei 2013 uitgebreid studiemateriaal Rahman Syaifoel Bahasa Indonesia is een communicatieve methode Indonesisch voor volwassenen, waarin de mondelinge communicatie centraal staat. De cursisten leren Indonesisch spreken, lezen en schrijven aan de hand van beeldmateriaal en gevarieerde opdrachten. Bahasa Indonesia bestaat uit een Tekstboek en een Oefenboek. Het Oefenboek sluit naadloos aan bij het Tekstboek: met de oefeningen uit het Oefenboek trainen de cursisten wat ze in het Tekstboek hebben geleerd. Het Oefenboek bestaat uit veertien hoofdstukken met verschillende oefeningen die zowel klassikaal als individueel gedaan kunnen worden. Aan het eind van elk hoofdstuk is een checklist opgenomen waarmee de cursist bij zichzelf kan nagaan in welke mate hij de aangeboden stof uit dat hoofdstuk beheerst. Achter in het Oefenboek worden de antwoorden van de oefeningen gegeven. Er wordt gewerkt tot niveau A1/A2 (ERK). Op de bijbehorende website is naast de ingesproken dialogen uit het boek divers materiaal beschikbaar, onder andere een taalportfolio om de vorderingen in bij te houden, extra oefeningen en een docentenhandleiding. Rahman Syaifoel komt uit Indonesië en heeft in Bandung Indonesisch gestudeerd. Hij geeft cursussen Indonesisch op onder andere Instituut Clingendael, het Ministerie van Buitenlandse Zaken en taalinstituut TaalTaal in Den Haag. Daarnaast geeft hij privélessen. 17 van terug naar inhoudsopgave

18 nieuwe titels voorjaar 2013 Start.nl deel 1 Dutch for beginners Katja Verbruggen & Welmoed Hoogvorst Studenten uit het buitenland en expats hebben vaak behoefte aan taalhandelingen die zij in korte tijd kunnen toepassen. De communicatieve methode Start.nl voorziet hierin. De methode omvat tien lessen met taalhandelingen die passen bij het ERK-niveau A1, zoals jezelf voorstellen, een drankje bestellen en boodschappen doen. Ook is in iedere les aandacht voor de Nederlandse cultuur. wo, hbo, professionals ca. 125 pp. ca. 24,50 isbn nur 624 verschijnt juni 2013 dvd uitgebreid studiemateriaal Start.nl bestaat uit een zeer uitgebreide website en een werkboek. Er is veel aandacht voor uitspraak, communicatie en de Nederlandse cultuur. De methode omvat drie elementen: voorbereiden, uitvoeren en oefenen. Elk hoofdstuk uit het werkboek biedt transcripten van luisterfragmenten, interactieve opdrachten en een woordenlijst. Op de website kunnen studenten individueel aan de slag met animatiefilmpjes, audiofragmenten en bijhorende luister- en spreekopdrachten. Daarnaast kan er geoefend worden met grammatica en woordenschat. Na de digitale voorbereiding kunnen de studenten in de les aan de slag met de interactieve opdrachten in het werkboek. Vervolgens zijn er na iedere les digitale oefeningen beschikbaar om de geleerde grammatica en woordenschat in te slijpen. De methode Start.nl is geschikt voor (uitwisselings)studenten en expats die op een communicatieve manier een start willen maken met het Nederlands. Katja Verbruggen en Welmoed Hoogvorst zijn beiden werkzaam bij het Talencentrum van de Universiteit Maastricht, waar zij NT2-lessen geven aan hoger opgeleiden. 18 van terug naar inhoudsopgave

19 nieuwe titels voorjaar 2013 Inclusief Werken aan zorg en welzijn voor iedereen Nanne Vosters, Romulus Petrina & Ineke Heemskerk (red.) hbo, professionals ca. 240 pp. ca. 24,50 isbn nur 752 verschijnt april 2013 uitgebreid studiemateriaal In onze samenleving worden zaken als huisvesting, onderwijs, vervoer en recreatie afgestemd op de wensen en mogelijkheden van de burgers. Maar vaak blijft dat beperkt tot de wensen van de gemiddelde burger. Wijken je mogelijkheden en beperkingen af van dit gemiddelde, dan is het lastig om volwaardig deel te nemen aan de samenleving. Bij inclusie draait het om het realiseren van een samenleving waarin er voor iedere burger gelijke kansen zijn op maatschappelijke participatie. In Inclusief staat inclusie, participatie en inclusief beleid centraal. In de eerste, theoretische hoofdstukken behandelen de auteurs de definitie en achtergronden van inclusie. Vervolgens bespreken zij sociale participatie en inclusief beleid. In vier praktijkhoofdstukken schetsen de auteurs de positie van mensen met een (functie)beperking met betrekking tot wonen, leren, werken en vrijetijdsbesteding. De specifieke rol die sociale professionals daarin kunnen spelen en methodieken die daarbij kunnen helpen komen uitgebreid aan bod. Tot slot worden de delen met elkaar in verband gebracht en bespreken de auteurs de algemenere competenties die sociale professionals moeten verwerven om inclusie vorm te kunnen geven. Inclusief is bedoeld voor studenten social work (sph, mwd) en van andere sociale studies (creatieve therapie, toegepaste psychologie en pedagogiek). Daarnaast is het geschikt voor professionals in zorg en welzijn. Nanne Vosters, Romulus Petrina en Ineke Heemskerk zijn allen verbonden aan de Academie voor Sociale Studies Breda van Avans Hogeschool. 19 van terug naar inhoudsopgave

20 nieuwe titels voorjaar 2013 Basisgrammatica Mandarijn Chinees Xi Zeng volksuniversiteit, zelfstudie ca. 220 pp. ca. 29,50 isbn nur 630 verschijnt juni 2013 De belangstelling voor de Chinese taal neemt enorm toe en veel Nederlanders willen Chinees leren. Dit boek is geschreven vanuit een Nederlands perspectief en focust op de overeenkomsten en de verschillen tussen het Nederlands en het Chinees. Vanuit de overeenkomsten wordt het Chinees niet meer als zo vreemd ervaren, en vanuit de verschillen leert de cursist de taal aan de hand van andere strategieën, waardoor het leerproces efficiënt en effectief wordt. Basisgrammatica Mandarijn Chinees bestaat uit twee delen. Deel 1 geeft een globaal overzicht van de Chinese taal: uitspraak, karakters, woorden en zinnen. In deel 2 komen verschillende taalhandelingen aan de orde: wat zeg je in welke situatie? De grammatica wordt toegelicht aan de hand van voorbeeldzinnen. Basisgrammatica Mandarijn Chinees is geschreven voor alle Nederlandstaligen die belangstelling hebben voor de Chinese taal. Het is geschikt voor studenten en cursisten Chinees tot en met het gevorderde niveau HSK 3 (de Chinese taalvaardigheidstest), vergelijkbaar met niveau B1 van het Europese referentiekader. Xi Zeng is docent Chinees aan het Koninklijk Instituut voor de Tropen, aan de Volksuniversiteit Haarlem, aan het talencentrum van de Universiteit van Amsterdam en in het voortgezet onderwijs. 20 van terug naar inhoudsopgave

Catalogus 2014. Hoger economisch onderwijs. www.coutinho.nl

Catalogus 2014. Hoger economisch onderwijs. www.coutinho.nl Catalogus 2014 Hoger economisch onderwijs www.coutinho.nl Uitgeverij Coutinho is een zelfstandige uitgeverij die in 1976 werd opgericht door Dick Coutinho. In ruim dertig jaar is het bedrijf uitgegroeid

Nadere informatie

Inhoud. Introductie 3. Competentie-serie 4. Algemene economie 5. Management & Organisatie 7. Finance & Accounting 12. Recht 15

Inhoud. Introductie 3. Competentie-serie 4. Algemene economie 5. Management & Organisatie 7. Finance & Accounting 12. Recht 15 2007 hbo uitgaven Algemene economie Management & Organisatie Finance & Accounting Recht Marketing & marketingcommunicatie Communicatie Communicatieve vaardigheden ICT-vaardigheden Inhoud Introductie 3

Nadere informatie

najaarsaanbieding 2012

najaarsaanbieding 2012 u i t g e v e r ij c o u t i n h o c najaarsaanbieding 2012 nieuwe titels herziene titels www.coutinho.nl nieuwe titels najaar 2012 Taalproblemen van nu Uitleg, oefeningen en antwoorden Simon Burgers Strategisch

Nadere informatie

versie Karakteristieken en kerndoelen voor de onderbouw e n d e f i n i t i e v e Nederlands Engels Rekenen en wiskunde Mens en natuur

versie Karakteristieken en kerndoelen voor de onderbouw e n d e f i n i t i e v e Nederlands Engels Rekenen en wiskunde Mens en natuur Karakteristieken en kerndoelen voor de onderbouw Nederlands Engels Rekenen en wiskunde Onderbouw-VO Noordzeelaan 24A 8017 JW Zwolle T 038 42 54 750 F 038 42 54 760 Postbus 266 8000 AG Zwolle E info@onderbouw-vo.nl

Nadere informatie

Werken met een elektronisch portfolio

Werken met een elektronisch portfolio Werken met een elektronisch portfolio Jan van Tartwijk Erik Driessen Babet Hoeberigs Jacqueline Kösters Magda Ritzen Karel Stokking Cees van der Vleuten SURF / Wolters Noordhoff Deze uitgave is tot stand

Nadere informatie

De jeugd heeft de toekomst, het onderwijs ook?

De jeugd heeft de toekomst, het onderwijs ook? De jeugd heeft de toekomst, het onderwijs ook? Onderzoek naar de toekomstbestendigheid van het proces van totstandkoming van het onderwijscurriculum en van het huidige curriculum. Auteurs: dr. F. Joosten,

Nadere informatie

Werken met een elektronisch portfolio

Werken met een elektronisch portfolio Werken met een elektronisch portfolio Jan van Tartwijk Erik Driessen Babet Hoeberigs Jacqueline Kösters Magda Ritzen Karel Stokking Cees van der Vleuten SURF / Wolters Noordhoff Deze uitgave is tot stand

Nadere informatie

And yet all different. Handreiking voor een curriculum Engels op de pabo

And yet all different. Handreiking voor een curriculum Engels op de pabo And yet all different Handreiking voor een curriculum Engels op de pabo And yet all different Handreiking voor een curriculum Engels op de pabo Op dit werk is de volgende Creative Commons Licentie van

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

een rijk programma voor ieder kind advies

een rijk programma voor ieder kind advies een rijk programma voor ieder kind advies Een rijk programma voor ieder kind Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De raad adviseert, gevraagd en ongevraagd,

Nadere informatie

Studiegids 2013-2014. De Educatieve Master Universitaire eerstegraads lerarenopleiding. Instituut voor Leraar en School.

Studiegids 2013-2014. De Educatieve Master Universitaire eerstegraads lerarenopleiding. Instituut voor Leraar en School. Studiegids 2013-2014 Cohort februari De Educatieve Master Universitaire eerstegraads lerarenopleiding Instituut voor Leraar en School 1 Inhoud Voorwoord 4 Hoofdstuk 1: De structuur van de Educatieve Master

Nadere informatie

B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e

B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e Schoolgids B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e Woord vooraf Met veel plezier presenteren wij u onze schoolgids. U vindt hierin praktische informatie, maar ook achtergronden

Nadere informatie

STUDIEGIDS 2015-2016 Opleiding Creatieve Therapie DEEL 1 EN 3 VAN HET OPLEIDINGSSTATUUT IVPS

STUDIEGIDS 2015-2016 Opleiding Creatieve Therapie DEEL 1 EN 3 VAN HET OPLEIDINGSSTATUUT IVPS STUDIEGIDS 2015-2016 Opleiding Creatieve Therapie DEEL 1 EN 3 VAN HET OPLEIDINGSSTATUUT IVPS 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Inleiding... 5 Deel 1: Studiegids... 6 Hoofdstuk 1 Visie op het onderwijs...

Nadere informatie

CATAlogus 2009. u itgaven voor het onderwijs

CATAlogus 2009. u itgaven voor het onderwijs CATAlogus 2009 u itgaven voor het onderwijs 8 9 Nieuw in deze catalogus te gaan met de Het is de kunst om te gaan met de Ik ongelijktijdigheid van behoeften. Ik it maatschappelijke haal mijn zelfsturing

Nadere informatie

Taalachterstand onder jongeren in Utrecht. Een onderzoek naar de stand van zaken

Taalachterstand onder jongeren in Utrecht. Een onderzoek naar de stand van zaken Taalachterstand onder jongeren in Utrecht Een onderzoek naar de stand van zaken Juli 2014 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Inleiding... 5 1. Onderzoeksopzet. 6 Aanleiding.. Doelstelling. Methode.. Eindresultaat..

Nadere informatie

Inhoudelijke richtlijnen kaderopleiding Internationale dans, Werelddans en Urban dansvormen

Inhoudelijke richtlijnen kaderopleiding Internationale dans, Werelddans en Urban dansvormen Inhoudelijke richtlijnen kaderopleiding Internationale dans, Werelddans en Urban dansvormen Rapport voor Kunstfactor Utrecht Colofon Het raamleerplan voor de Kaderopleiding Internationale Dans/Werelddans

Nadere informatie

Mediawijsheid. Informatie en inspiratie voor gemeentelijk beleid. Peter Nikken, Lydia Jongmans

Mediawijsheid. Informatie en inspiratie voor gemeentelijk beleid. Peter Nikken, Lydia Jongmans Mediawijsheid Informatie en inspiratie voor gemeentelijk beleid Peter Nikken, Lydia Jongmans Mediawijsheid Informatie en inspiratie voor gemeentelijk beleid Peter Nikken, Nederlands Jeugdinstituut Lydia

Nadere informatie

ieder zijn vak VWO Schooljaar 2014-2015 het Vlietland College LEIDEN

ieder zijn vak VWO Schooljaar 2014-2015 het Vlietland College LEIDEN ieder zijn vak VWO Schooljaar 2014-2015 het Vlietland College LEIDEN Inhoudsopgave Voorwoord 3 Nederlands 4 Engels 5 Frans 7 Duits 7 Cultureel kunstzinnige vorming 8 Lichamelijke opvoeding 9 Godsdienst/levensbeschouwing

Nadere informatie

Onderwijs en open leermiddelen. advies

Onderwijs en open leermiddelen. advies Onderwijs en open leermiddelen advies Onderwijs en open leermiddelen Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De raad adviseert, gevraagd en ongevraagd, over hoofdlijnen

Nadere informatie

Opleidingsoverzicht. Primair. Maak uw keuze uit:

Opleidingsoverzicht. Primair. Maak uw keuze uit: Opleidingsoverzicht Primair Najaar 2015 Onderwijs Maak uw keuze uit: Rekencoördinator Anti-pestcoördinator Talentbegeleider Intern Begeleider Onderwijskundig (e-)learning Ontwerper Strategisch Onderwijskundig

Nadere informatie

OPLEIDING SCHOOLLEIDER 2015-2016. Basisbekwaam / Vakbekwaam. 4e leergang

OPLEIDING SCHOOLLEIDER 2015-2016. Basisbekwaam / Vakbekwaam. 4e leergang OPLEIDING SCHOOLLEIDER Basisbekwaam / Vakbekwaam 2015-2016 4e leergang Voorwoord Scholen worden steeds grotere en complexere organisaties. De taken van het management in deze scholen worden daardoor ingewikkelder

Nadere informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie Studiegids Associate degree- en Bacheloropleiding Management van Informatie 1 1 Inleiding... 4 2 Wie, wat, waar en waarom... 6 Wie zijn wij... 6 Waarom... 6 Wat bieden wij... 6 Waar... 6 3 De opleiding

Nadere informatie

Post-hbo-opleidingen 2015-2016

Post-hbo-opleidingen 2015-2016 Post-hbo-opleidingen 2015-2016 2 Inhoudsopgave Welkom bij het Marnix Onderwijscentrum.... 3 Leeswijzer... 5 Bevoegdheid bewegingsonderwijs... 6 Bevoegdheid bewegingsonderwijs - versneld NIEUW!... 8 Coördinator

Nadere informatie

Vitaliteitsmanagement & Toerisme Bachelor voltijd

Vitaliteitsmanagement & Toerisme Bachelor voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Vitaliteitsmanagement & Toerisme Bachelor voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER

Nadere informatie

Regionale voorlichting 2014

Regionale voorlichting 2014 Regionale voorlichting 2014 Voor : 4-vwo en 4-havo Tijd : donderdag 20 maart 2014 Plaats : Ichthus College, Vondellaan 4, 3906 EA Veenendaal Alle leerlingen moeten zich vooraf voor meer voorlichtingsronden

Nadere informatie

Inventarisatie na- en bijscholing in interculturele competenties voor professionals in de jeugdsector. Eindrapportage

Inventarisatie na- en bijscholing in interculturele competenties voor professionals in de jeugdsector. Eindrapportage Inventarisatie na- en bijscholing in interculturele competenties voor professionals in de jeugdsector Eindrapportage 2 Inventarisatie na- en bijscholing in interculturele competenties voor professionals

Nadere informatie

Rekenen in het voortgezet onderwijs

Rekenen in het voortgezet onderwijs Rekenen in het voortgezet onderwijs Waarom? Wat? Hoe? Kees Hoogland Martin van Reeuwijk Suzanne Sjoers Madeleine Vliegenthart Rachel van Vugt Peter van Wijk Rekenen in het voortgezet onderwijs Waarom?

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Professionaliseringsthema 5 Omgaan met verschillen

Professionaliseringsthema 5 Omgaan met verschillen Professionaliseringsthema 5 Omgaan met verschillen januari 2015 Riemer Kemper Wietske Zevering Sanneke Zegwaard Inhoud 1. Inleiding op de professionaliseringsthema s... 3 2. Omgaan met verschillen... 5

Nadere informatie

BEGINNENDE LERAREN KIJKEN TERUG ONDERZOEK ONDER AFGESTUDEERDEN. DEEL 1: DE PABO

BEGINNENDE LERAREN KIJKEN TERUG ONDERZOEK ONDER AFGESTUDEERDEN. DEEL 1: DE PABO BEGINNENDE LERAREN KIJKEN TERUG ONDERZOEK ONDER AFGESTUDEERDEN. DEEL 1: DE PABO Utrecht, 10 maart 2015 Voorwoord De kwaliteit van onderwijs begint met de kwaliteit van leraren. En de lerarenopleidingen

Nadere informatie