aan bieding nieuwe titels voorjaar 2013 herziene titels voorjaar 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "aan bieding www.coutinho.nl nieuwe titels voorjaar 2013 herziene titels voorjaar 2013"

Transcriptie

1 voor jaars nieuwe titels voorjaar 2013 aan herziene titels voorjaar bieding

2 nieuwe titels voorjaar 2013 Praktijkonderzoek op niveau 6 Inspelen op onderzoeksdilemma s bij sociale studies Joop Berding & Toby Witte Wegwijs in WordPress 12 Blogs en websites maken Hannie van Osnabrugge OnderWijs met ICT 7 Leren en lesgeven met technologie Erik Bolhuis & Aike van der Hoeff De APA-richtlijnen 13 Over literatuurverwijzing en onderzoeksrapportage Petra Poelmans & Olav Severijnen Met recht begrepen! 8 Oefeningen in tekstbegrip, samenvatten en woordenschat voor juristen mr. Mitsy le Fèbre & drs. Daisy van der Wagen-Huijskes Actief met rekenen en wiskunde 9 Gevarieerde wiskundige activiteiten Sabine Lit, Arlette Buter, Wil Oonk & Ronald Keijzer Opbrengstgericht leren, meer dan presteren 10 Een integrale aanpak van OGW en HGW Bram de Muynck, Dick Both & Elsbeth Visser-Vogel (red.) Hulpverlening aan jeugd en gezin 11 Systeemgericht werken met adolescenten Martine Noordegraaf & Gert Vierwind (red.) Onbegrensd werken 14 Arbeid en hrm in de 21e eeuw Karin Potting & Ton Korver Handboek ontwikkelingspsychopathologie bij kinderen en jeugdigen 15 Jakop Rigter Bahasa Indonesia 16 Basiscursus Indonesisch Tekstboek Rahman Syaifoel Bahasa Indonesia 17 Basiscursus Indonesisch Oefenboek Rahman Syaifoel 2 van

3 nieuwe titels voorjaar 2013 Start.nl deel 1 18 Dutch for beginners Katja Verbruggen & Welmoed Hoogvorst Inclusief 19 Werken aan zorg en welzijn voor iedereen Nanne Vosters, Romulus Petrina & Ineke Heemskerk (red.) Basisgrammatica Mandarijn Chinees 20 Xi Zeng 3 van

4 Basisboek kwantitatieve methoden 21 Statistiek met Exceltoepassingen Donald van As & Jaap Klouwen Musiconomie 28 Zelfstandig ondernemen voor musici en artiesten Ton Lamers & Rebecca Nagel Geloof je het zelf?! 22 Levensbeschouwelijk leren in het basisonderwijs Bas van den Berg, Ina ter Avest & Tamar Kopmels Retourtje inzicht 29 Creatief met diversiteit voor sociale professionals Toinette Loeffen & Herma Tigchelaar Inleiding organisatiekunde 23 Loek ten Berge & Marco Oteman De kunst van cultuurmarketing 30 Ruurd Mulder Literair mechaniek 24 Inleiding tot de analyse van verhalen en gedichten Erica van Boven & Gillis Dorleijn Praktische didactiek voor Engels in het basisonderwijs 31 Sibilla Oskam Van gedachten wisselen 25 Filosofie en ethiek voor zorg en welzijn Richard de Brabander Basisboek entertainmentmarketing 32 Media, muziek, film, games en evenementen Henk Penseel (red.) Offertes schrijven die scoren 26 Mariët Hermans Presentation techniques 27 Manon van der Laaken & Bob van der Laaken Ontwikkelingspsychopathologie bij kinderen en jeugdigen 33 Een inleiding Jakop Rigter & Malou van Hintum 4 van

5 Opgelet! 34 Systematisch signaleren in maatschappelijke ondersteuning en eerstelijnszorg Margot Scholte, Hanneke Felten & Ard Sprinkhuizen Lessen in orde 35 Handboek voor de onderwijspraktijk Peter Teitler Geschiedenisdidactiek 38 Handboek voor de vakdocent Arie Wilschut, Dick van Straaten & Marcel van Riessen eerder aangeboden Nieuwe aanpak in overheidscommunicatie 39 Mythen, misverstanden en mogelijkheden Bert Pol & Christine Swankhuisen Verzorgingssociologie 36 Visies op samenleven en zorg Willem Visser Werken aan wonen 37 (Volks)huisvesting in Nederland Siep van der Werf 5 van

6 nieuwe titels voorjaar 2013 Praktijkonderzoek op niveau Inspelen op onderzoeksdilemma s bij sociale studies Joop Berding & Toby Witte hbo ca. 128 pp. ca. 17,50 isbn nur 740 verschijnt april 2013 docentenmateriaal Uit de opleidingspraktijk van bachelor- en masteropleidingen blijkt dat praktijkonderzoek zelden geheel volgens de fasen uit de methodologieboeken verloopt. Ondanks de vele beschikbare handleidingen hebben veel studenten moeite met hun afstudeeronderzoek. In standaardwerken over praktijkonderzoek wordt te weinig rekening gehouden met de weerbarstige praktijk. Met Praktijkonderzoek op niveau krijgen studenten zicht op hindernissen die zij tijdens hun onderzoek kunnen tegenkomen en leren zij hoe zij hierop kunnen inspelen. De auteurs nemen een aantal concrete onderzoeksverslagen onder de loep. Aan de hand van interviews met oud-studenten en hun begeleiders reconstrueren ze precies wat er gebeurde tijdens het onderzoeks- en schrijfproces. Het boek bevat veel voorbeelden, tips en aanbevelingen en sluit af met enkele criteria voor goed praktijkonderzoek. Praktijkonderzoek op niveau laat zien dat er ook na vele hindernissen en moeilijkheden een goed onderzoeksverslag geschreven kan worden. Dit boek is bedoeld voor hbo-studenten van sociale studies, zoals pedagogiek, sociaalpedagogische hulpverlening, cultureel-maatschappelijke vorming en maatschappelijk werk en dienstverlening. Joop Berding werkt als onderzoeker bij het Kenniscentrum Talentontwikkeling en als hogeschooldocent bij het Instituut voor Sociale opleidingen van de Hogeschool Rotterdam. Toby Witte is als Lector Maatschappelijke zorg eveneens verbonden aan het Kenniscentrum Talentontwikkeling van de Hogeschool Rotterdam. Beide auteurs hebben ruime ervaring met het doen en begeleiden van praktijkonderzoek. 6 van terug naar inhoudsopgave

7 nieuwe titels voorjaar 2013 OnderWijs met ICT Leren en lesgeven met technologie Erik Bolhuis & Aike van der Hoeff (red.) Op welke manier kunnen (beginnende) leraren technologie en ICT inzetten als hulpmiddel bij het leren, lesgeven en organiseren van onderwijs? OnderWijs met ICT is bestemd voor studenten 1e- en 2e-graads lerarenopleidingen. Daarnaast is het geschikt voor professionals in het onderwijs. hbo, wo, professionals ca. 275 pp. ca. 26,50 isbn nur 841 verschijnt juni 2013 OnderWijs met ICT geeft inzichten, achtergronden en ideeën voor het inzetten van technologie en ICT in het onderwijs. Hierbij leggen de auteurs de nadruk op de didactische toepassingen. OnderWijs met ICT sluit hiermee aan op de Kennisbasis ICT. Het boek begint met een inleidend hoofdstuk waarin het kader wordt geschetst over het gebruik van ICT in het lesgeven en wat je daarvoor nodig hebt om dat vorm te geven. De overige hoofdstukken vormen de praktische verdieping waarin de auteurs aan de hand van verschillende thema s, zoals web 2.0-technologie, digitale schoolborden en toetsen en beoordelen, uitleggen hoe het gebruik van ICT en technologie de meeste opbrengsten kan genereren bij leren, lesgeven en organiseren van onderwijs. Aan het eind van het boek is een woordenlijst met afkortingen en technische begrippen opgenomen. Erik Bolhuis is hogeschoolhoofddocent Bewegen en Educatie aan de hogeschool Windesheim te Zwolle en heeft als opdracht het implementeren van ICT in de lerarenopleidingen van de hogeschool. Aike van der Hoeff is beleidsmedewerker Onderwijs en ICT aan de educatieve faculteit van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). 7 van terug naar inhoudsopgave

8 nieuwe titels voorjaar 2013 Met recht begrepen! Oefeningen in tekstbegrip, samenvatten en woordenschat voor juristen mr. Mitsy le Fèbre & drs. Daisy van der Wagen-Huijskes hbo, professionals ca. 256 pp ca. 25,00 isbn nur 820 verschijnt mei 2013 docentenmateriaal uitgebreid studiemateriaal Lezen is een belangrijke vaardigheid die hbo-juristen onder de knie moeten hebben. In teksten moeten zij de gevolgde redenering kunnen analyseren, hoofd- van bijzaken kunnen scheiden en (juridische) termen juist kunnen interpreteren. Met dit boek leert de student dat elke juridische tekst een andere aanpak vergt. De auteurs bieden veel gevarieerde opdrachten bij juridische teksten over verschillende onderwerpen. De student wordt zo vertrouwd gemaakt met het lezen van teksten uit het strafrecht, bestuursrecht en burgerlijk recht die variëren in lengte, niveau en structuur. Op de uitgebreide website bij het boek staan onder andere extra oefeningen en studietips voor de student en voorbeelden van didactische werkvormen voor docenten. Met recht begrepen! is bestemd voor studenten aan juridische hbo-opleidingen. Drs. Daisy van der Wagen-Huijskes is Neerlandica, hoofddocent en vakgroepvoorzitter Communicatie voor Juristen aan de opleiding hbo-rechten van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Mr. Mitsy le Fèbre is juriste, hoofddocent en vakgroepvoorzitter Inleiding recht en juridische vaardigheden aan de opleiding hbo-rechten van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. 8 van terug naar inhoudsopgave

9 nieuwe titels voorjaar 2013 Actief met rekenen en wiskunde Gevarieerde wiskundige activiteiten Sabine Lit, Arlette Buter, Wil Oonk & Ronald Keijzer wo, hbo, professionals 160 pp. 26,00 isbn nur 123 verschenen extra studiemateriaal Naast de kant-en-klare lessen die reken- en wiskundemethodes doorgaans bieden, hebben veel leraren behoefte aan suggesties voor activiteiten die ze in kunnen zetten om leerlingen te motiveren, te activeren en in te spelen op verschillen in de klas. Actief met rekenen en wiskunde biedt ruim zestig activiteiten die leerlingen op een creatieve manier aan het denken zetten over rekenen en wiskunde en waarmee zij op het gewenste rekenniveau komen. De activiteiten zijn ingedeeld in vier hoofdstukken: getallen, verhoudingen, meten & meetkunde en verbanden. De activiteiten sluiten aan op de referentieniveaus Rekenen van de commissie Meijerink. De activiteiten zijn voorzien van labels die de tijdsduur, het niveau en de groepsgrootte aanduiden. Hierdoor is een geschikte activiteit gemakkelijk te vinden, kan deze efficiënt worden ingezet en eenvoudig worden gekoppeld aan de gebruikte reken- en wiskundemethode. Op de bijbehorende website wordt extra materiaal aangeboden, zoals werkbladen, getalkaartjes en instructies om te projecteren op het digibord voor de leerlingen. Met Actief met rekenen en wiskunde kan iedere leraar voor rekenen en wiskunde beginnend of ervaren zijn vakmanschap een nieuwe impuls geven om het onderwijs leuker, dynamischer en efficiënter te maken. Dit boek is geschikt voor zowel leerkrachten op de basisschool, als docenten in de onderbouw van het voortgezet onderwijs en het mbo. De auteurs hebben allen hun sporen verdiend op het gebied van het reken- en wiskundeonderwijs. 9 van terug naar inhoudsopgave

10 nieuwe titels voorjaar 2013 Opbrengstgericht leren, meer dan presteren Een integrale aanpak van OGW en HGW Bram de Muynck, Dick Both & ElsbethVisser-Vogel (red.) Opbrengstgericht werken is in korte tijd een belangrijk onderwerp geworden in het onderwijs. Er zijn in de school heel veel gegevens over leerlingen beschikbaar. Wanneer leraren weten hoe ze hier gebruik van kunnen maken, zal het hen helpen bij het verbeteren van het onderwijs. blijft. Daarbij geven ze ook aan hoe je kunt samenwerken en communiceren met kinderen, ouders, collega s en leidinggevenden. Tot slot wordt de lezer uitgenodigd om te reflecteren op ontwikkelingen op het gebied van opbrengstgericht en handelingsgericht werken. hbo, professionals ca. 200 pp. ca 25,00 isbn nur 841 verschijnt mei 2013 Opbrengstgericht leren, meer dan presteren behandelt van stap tot stap hoe scholen kunnen werken aan verbetering van het onderwijs. De kwaliteit van onderwijs en de zorg voor leerlingen kan worden versterkt door een goede verbinding tussen opbrengstgericht en handelingsgericht werken. In dit boek wordt daarvoor voor het eerst een integrale aanpak gepresenteerd. Opbrengsten zijn meer dan leerresultaten alleen, vinden de auteurs. In de inleiding leggen zij uit wat onder opbrengstgericht werken wordt verstaan, en leggen ze een relatie met handelingsgericht werken. In de volgende hoofdstukken wordt aan de hand van veel voorbeelden uitgelegd met welke praktische aspecten van opbrengstgericht werken de leraar te maken krijgt. De auteurs beschrijven hoe je goed en gedifferentieerd onderwijs geeft dat recht doet aan verschillen, maar toch uitvoerbaar Opbrengstgericht leren, meer dan presteren is geschikt voor studenten aan de pabo, studenten aan lerarenopleidingen gericht op het speciaal basisonderwijs en voor professionals in het basisonderwijs. Bram de Muynck is orthopedagoog en GZ-psycholoog. Hij is werkzaam als lector bij Driestar Educatief en docent in de masteropleiding Leren en Innoveren. Dick Both studeerde bestuurs- en organisatiewetenschappen aan de universiteit Utrecht en is als senior managementadviseur bij Driestar Educatief hoofdzakelijk werkzaam rond het thema leiderschap. Elsbeth Visser-Vogel is pedagoog, PhD-student aan de universiteit Utrecht en werkzaam als projectmedewerker bij Driestar Educatief. 10 van terug naar inhoudsopgave

11 nieuwe titels voorjaar 2013 Hulpverlening aan jeugd en gezin Systeemgericht werken met adolescenten Martine Noordegraaf & Gert Vierwind (red.) hbo, professionals ca. 240 pp. ca 25,00 isbn nur 752 verschijnt maart 2013 Het gezin en de familie nemen voor adolescenten een zeer belangrijke plaats in. De kwaliteit van de relatie met ouders en broers en zussen is grotendeels bepalend voor de kwaliteit van de relaties die adolescenten buiten het gezin hebben. Hulpverlening aan adolescenten moet dus niet alleen gericht zijn op deze jongeren, maar op het hele gezinssysteem. Hulpverlening aan jeugd en gezin biedt een inleiding op het werken met gezinnen met adolescenten waarin theorie, praktijk en techniek zijn afgestemd op de hbostudent. De hoe-vraag staat centraal: hoe ziet de relatie tussen adolescenten en hun opvoeders er uit? Hoe ziet het werkveld eruit? Hoe gaan ervaren hulpverleners te werk? Het boek bestaat uit drie delen. In deel 1 wordt zicht gegeven op de praktijk van het werken met gezinnen met adolescenten. Daarbij wordt de nadruk gelegd op die hulpverleningspraktijken, waarbij zowel ouders als adolescenten een plek krijgen. In het tweede deel wordt de theoretische context van het werken met gezinnen met adolescenten uiteen gezet. Er is gekozen voor een benadering vanuit de pedagogiek, de sociologie en de ethiek. In deel 3 leggen de auteurs de hulpverleningspraktijk onder de microscoop. Wat zijn voorbeelden van goede praktijken waar aankomende en beginnende (gezins) hulpverleners van kunnen leren? De analyses in dit deel zijn opgebouwd met behulp van transcripten uit de praktijk. Hulpverlening aan jeugd en gezin is bestemd voor studenten social work (sph, mwd) en van andere sociale studies (creatieve therapie, toegepaste psychologie en pedagogiek). Daarnaast is het geschikt voor professionals in de jeugdzorg (pedagogen, gezinshulpverleners, systeemtherapeuten). Martine Noordegraaf is pedagoog en is gepromoveerd op een onderzoek naar de alledaagse praktijk van hulpverleningsgesprekken. Naast haar functie als lector Jeugd en gezin op de Christelijke Hogeschool Ede is zij werkzaam als opleidingdocent onderzoek aan de Academie voor Sociale Studies. Gert Vierwind is docent op de Christelijke Hogeschool Ede en theoloog. Momenteel doceert hij filosofie van het hulpverlenend handelen en beroepsethiek aan de bacheloropleiding van de Academie voor Sociale Studies. 11 van terug naar inhoudsopgave

12 nieuwe titels voorjaar 2013 Wegwijs in WordPress Blogs en websites maken Hannie van Osnabrugge bve, zelfstudie ca. 184 pp. ca. 17,50 isbn nur 997/120 verschijnt februari 2013 Wegwijs in WordPress is een eerste kennismaking met WordPress: een programma om weblogs en websites te maken. Een weblog is een soort online dagboek. In zes lessen leren cursisten hun weblog te activeren, zelf berichten te plaatsen, de lay-out van een weblog aan te passen en de weblog overzichtelijk te houden. Tot slot leert de cursist van een weblog een website te maken. De nadruk ligt op de praktijk. Elke les bestaat uit een korte, inleidende tekst gevolgd door stap-voor-stapopdrachten, waarin de cursisten oefenen aan de hand van een speciaal ontworpen voorbeeldweblog: Turkije Speciaal. Hierop vertelt een reisleider over haar ervaringen. De lessen worden afgesloten met extra oefeningen en toetsvragen. De antwoorden op de vragen staan op de webpagina die bij het boek hoort. Hannie van Osnabrugge is specialist in het ontwerpen en ontwikkelen van educatieve materialen, zowel in boekvorm als digitaal. Zij heeft een eigen bedrijf: Van Osnabrugge ComputerEducatie. Wegwijs in WordPress maakt deel uit van een serie. Er zijn ook boeken op het gebied van Windows, Word, Excel, PowerPoint, internet en digitale foto s. Kijk voor meer informatie op uitgebreid cursistenmateriaal Wegwijs in WordPress is geschreven voor cursisten die ervaring hebben met Windows en internet. Het boek is geschikt voor zelfstudie en gebruik in cursussen. 12 van terug naar inhoudsopgave

13 nieuwe titels voorjaar 2013 De APA-richtlijnen Over literatuurverwijzing en onderzoeksrapportage Petra Poelmans & Olav Severijnen wo, hbo ca. 112 pp. ca. 12,50 isbn nur 624 verschijnt mei 2013 Het maken van een goed opgebouwd en vormgegeven onderzoeksverslag is een van de vaardigheden die studenten onder de knie moeten krijgen. Om te voorkomen dat iedereen op geheel eigen wijze verslag doet van zijn onderzoek, bestaan er eenduidige regels over literatuurverwijzing en onderzoeksrapportage. Dit boek gaat over de verslaglegging en de vormgeving van onderzoeksverslagen aan de hand van de APArichtlijnen. Deze richtlijnen opgesteld door de American Psychological Association zijn inmid dels door vrijwel alle Nederlandse opleidingen overgenomen, maar tot nu toe ontbrak het aan een versie die toegesneden was op de Nederlandse onderwijscontext. Naast regels voor literatuurverwijzingen in de tekst en titelomschrijvingen in de literatuurlijst, komen onder andere ook regels omtrent de structuur van een verslag en het gebruik van tabellen en grafieken aan de orde. Aan de hand van vele voorbeelden laten de auteurs zien hoe studenten de regels in de praktijk kunnen toepassen. De APA-richtlijnen is een handzaam naslagwerk over hoe het eigenlijk moet en helpt studenten om een helder en eenduidig onderzoeksrapport te schrijven. Dit boek is bedoeld voor studenten in het hoger onderwijs. Olav Severijnen en Petra Poelmans zijn beiden werkzaam als lerarenopleider bij Fontys Lerarenopleiding Tilburg. 13 van terug naar inhoudsopgave

14 nieuwe titels voorjaar 2013 Onbegrensd werken Arbeid en hrm in de 21e eeuw Karin Potting & Ton Korver hbo, professionals ca. 288 pp. ca. 32,50 isbn nur 807 verschijnt april 2013 docentenmateriaal extra studiemateriaal Onbegrensd werken schetst hoe we sinds de opkomst van de globalisering en het internet werken en leven in een wereld die razendsnel verandert. Het boek gaat tevens in op de consequenties hiervan voor de wijze waarop onze arbeidsmarkt functioneert. De auteurs bespreken belangrijke veranderingen, zoals het minder belangrijk worden van fysiek klantencontact, de traditionele communicatiemiddelen die plaatsmaken voor nieuwe media en traditionele organisatievormen en arbeidsrelaties die onder druk komen te staan. Ook gaan ze uitgebreid in op de gevolgen van de technologische ontwikkelingen voor de arbeidsverhoudingen en stellen ze het nieuwe werken en de beloning daarvan aan de orde. Op de bijbehorende website wordt extra studiemateriaal aangeboden. Onbegrensd werken is geschikt voor studenten human resource management (hrm), sociaal juridische dienstverlening (sjd) en management economie en recht (mer). Ton Korver en Karin Potting zijn beiden verbonden aan de Haagse Hogeschool. Ton is sinds september 2008 lector hrm. Zijn lectoraat wil de onevenwichtigheid tussen de theorie en praktijk van hrm corrigeren. Karin is docent hrm en houdt zich bezig met onderzoek op het gebied van hrm-vraagstukken. Eerder schreef zij voor Uitgeverij Coutinho Personeelsmanagement nader becijferd. 14 van terug naar inhoudsopgave

15 nieuwe titels voorjaar 2013 Handboek ontwikkelingspsychopathologie bij kinderen en jeugdigen Jakop Rigter wo, hbo, professionals ca. 500 pp. ca. 59,50 isbn nur 773 verschijnt mei 2013 uitgebreid studiemateriaal Handboek ontwikkelingspsychopathologie voor kinderen en jeugdigen biedt een overzicht van de belangrijkste psychische stoornissen die kunnen voorkomen bij kinderen en jongeren. Vertrekkend vanuit de normale ontwikkeling geeft de auteur een overzicht van stoornissen, diagnostiek en behandeling. Hij beschrijft het ontstaan en verloop van de stoornissen met aandacht voor de laatste inzichten vanuit genetica en (neuro)psychologie, maar ook voor omgevingsfactoren en preventie. Bij het bespreken van de behandelingen is bewezen effectiviteit het uitgangspunt. Het boek houdt rekening met DSM-5. Dit handboek is geschikt voor studenten psychologie, pedagogiek en gezondheidswetenschappen. Het kan daarnaast ingezet worden in minoren en masters in het hbo en voor post-hbo opleidingen en bij nascholing zoals de opleiding voor kinder- en jeugdtherapeut en opleidingen van de RINO. Uiteraard is het ook een uitstekend naslagwerk voor professionals die met kinderen werken en voor ouders die meer informatie willen over stoornissen bij kinderen. Jakop Rigter is onderzoeker binnen het lectoraat Jeugd & Opvoeding en docent psychologie en psychopathologie aan de Haagse Hogeschool. Eerder schreef hij Psychologie voor de praktijk, Het palet van de psychologie en Ontwikkelingspsychopathologie bij kinderen en jeugdigen. Het laatste boek is in samenwerking met Malou van Hintum geschreven en geldt als standaardwerk voor beginnende modules op bachelorniveau. 15 van terug naar inhoudsopgave

16 nieuwe titels voorjaar 2013 Bahasa Indonesia Basiscursus Indonesisch Tekstboek Rahman Syaifoel Bahasa Indonesia is een communicatieve methode Indonesisch voor volwassenen, waarin de mondelinge communicatie centraal staat. De cursisten leren Indonesisch spreken, lezen en schrijven aan de hand van beeldmateriaal en gevarieerde opdrachten. Het Oefenboek biedt oefeningen waarmee de cursisten trainen wat ze in het Tekstboek hebben geleerd. De cursisten kunnen hun vorderingen bijhouden in een taalportfolio. Er wordt gewerkt tot niveau A1/A2 (ERK). bve, volksuniversiteit, zelfstudie ca. 176 pp. ca. 32,50 isbn nur 630 verschijnt mei 2013 uitgebreid studiemateriaal Bahasa Indonesia bestaat uit een Tekstboek en een Oefenboek. Het Tekstboek bestaat uit veertien lessen met een gelijke opbouw. Elke les start met doelstellingen, gevolgd door een luisteroefening, een grammaticaonderwerp, een cultuurblok en als afsluiting oefeningen voor in de les. De nadruk ligt op het kunnen voeren van alledaagse gesprekken. In elk hoofdstuk staan daarom alledaagse onderwerpen centraal, zoals boodschappen doen, de weg vragen of naar de bioscoop gaan. De grammatica die noodzakelijk is om een gesprek te voeren, wordt in elk hoofdstuk kort uitgelegd. Achter in het boek staat een uitgebreid grammaticaal overzicht en kunnen cursisten woordenlijsten N-I en I-N raadplegen. Op de bijbehorende website is naast de ingesproken dialogen uit het boek divers materiaal beschikbaar, onder andere een taalportfolio om de vorderingen in bij te houden, extra oefeningen en een docentenhandleiding. Rahman Syaifoel komt uit Indonesië. Hij heeft in Bandung Indonesisch gestudeerd. Hij geeft cursussen Indonesisch op onder andere Instituut Clingendael, het Ministerie van Buitenlandse Zaken en taalinstituut TaalTaal in Den Haag. Daarnaast geeft hij privélessen. 16 van terug naar inhoudsopgave

17 nieuwe titels voorjaar 2013 Bahasa Indonesia Basiscursus Indonesisch Oefenboek c bve, volksuniversiteit, zelfstudie ca. 96 pp. ca. 17,50 isbn nur 630 verschijnt mei 2013 uitgebreid studiemateriaal Rahman Syaifoel Bahasa Indonesia is een communicatieve methode Indonesisch voor volwassenen, waarin de mondelinge communicatie centraal staat. De cursisten leren Indonesisch spreken, lezen en schrijven aan de hand van beeldmateriaal en gevarieerde opdrachten. Bahasa Indonesia bestaat uit een Tekstboek en een Oefenboek. Het Oefenboek sluit naadloos aan bij het Tekstboek: met de oefeningen uit het Oefenboek trainen de cursisten wat ze in het Tekstboek hebben geleerd. Het Oefenboek bestaat uit veertien hoofdstukken met verschillende oefeningen die zowel klassikaal als individueel gedaan kunnen worden. Aan het eind van elk hoofdstuk is een checklist opgenomen waarmee de cursist bij zichzelf kan nagaan in welke mate hij de aangeboden stof uit dat hoofdstuk beheerst. Achter in het Oefenboek worden de antwoorden van de oefeningen gegeven. Er wordt gewerkt tot niveau A1/A2 (ERK). Op de bijbehorende website is naast de ingesproken dialogen uit het boek divers materiaal beschikbaar, onder andere een taalportfolio om de vorderingen in bij te houden, extra oefeningen en een docentenhandleiding. Rahman Syaifoel komt uit Indonesië en heeft in Bandung Indonesisch gestudeerd. Hij geeft cursussen Indonesisch op onder andere Instituut Clingendael, het Ministerie van Buitenlandse Zaken en taalinstituut TaalTaal in Den Haag. Daarnaast geeft hij privélessen. 17 van terug naar inhoudsopgave

18 nieuwe titels voorjaar 2013 Start.nl deel 1 Dutch for beginners Katja Verbruggen & Welmoed Hoogvorst Studenten uit het buitenland en expats hebben vaak behoefte aan taalhandelingen die zij in korte tijd kunnen toepassen. De communicatieve methode Start.nl voorziet hierin. De methode omvat tien lessen met taalhandelingen die passen bij het ERK-niveau A1, zoals jezelf voorstellen, een drankje bestellen en boodschappen doen. Ook is in iedere les aandacht voor de Nederlandse cultuur. wo, hbo, professionals ca. 125 pp. ca. 24,50 isbn nur 624 verschijnt juni 2013 dvd uitgebreid studiemateriaal Start.nl bestaat uit een zeer uitgebreide website en een werkboek. Er is veel aandacht voor uitspraak, communicatie en de Nederlandse cultuur. De methode omvat drie elementen: voorbereiden, uitvoeren en oefenen. Elk hoofdstuk uit het werkboek biedt transcripten van luisterfragmenten, interactieve opdrachten en een woordenlijst. Op de website kunnen studenten individueel aan de slag met animatiefilmpjes, audiofragmenten en bijhorende luister- en spreekopdrachten. Daarnaast kan er geoefend worden met grammatica en woordenschat. Na de digitale voorbereiding kunnen de studenten in de les aan de slag met de interactieve opdrachten in het werkboek. Vervolgens zijn er na iedere les digitale oefeningen beschikbaar om de geleerde grammatica en woordenschat in te slijpen. De methode Start.nl is geschikt voor (uitwisselings)studenten en expats die op een communicatieve manier een start willen maken met het Nederlands. Katja Verbruggen en Welmoed Hoogvorst zijn beiden werkzaam bij het Talencentrum van de Universiteit Maastricht, waar zij NT2-lessen geven aan hoger opgeleiden. 18 van terug naar inhoudsopgave

19 nieuwe titels voorjaar 2013 Inclusief Werken aan zorg en welzijn voor iedereen Nanne Vosters, Romulus Petrina & Ineke Heemskerk (red.) hbo, professionals ca. 240 pp. ca. 24,50 isbn nur 752 verschijnt april 2013 uitgebreid studiemateriaal In onze samenleving worden zaken als huisvesting, onderwijs, vervoer en recreatie afgestemd op de wensen en mogelijkheden van de burgers. Maar vaak blijft dat beperkt tot de wensen van de gemiddelde burger. Wijken je mogelijkheden en beperkingen af van dit gemiddelde, dan is het lastig om volwaardig deel te nemen aan de samenleving. Bij inclusie draait het om het realiseren van een samenleving waarin er voor iedere burger gelijke kansen zijn op maatschappelijke participatie. In Inclusief staat inclusie, participatie en inclusief beleid centraal. In de eerste, theoretische hoofdstukken behandelen de auteurs de definitie en achtergronden van inclusie. Vervolgens bespreken zij sociale participatie en inclusief beleid. In vier praktijkhoofdstukken schetsen de auteurs de positie van mensen met een (functie)beperking met betrekking tot wonen, leren, werken en vrijetijdsbesteding. De specifieke rol die sociale professionals daarin kunnen spelen en methodieken die daarbij kunnen helpen komen uitgebreid aan bod. Tot slot worden de delen met elkaar in verband gebracht en bespreken de auteurs de algemenere competenties die sociale professionals moeten verwerven om inclusie vorm te kunnen geven. Inclusief is bedoeld voor studenten social work (sph, mwd) en van andere sociale studies (creatieve therapie, toegepaste psychologie en pedagogiek). Daarnaast is het geschikt voor professionals in zorg en welzijn. Nanne Vosters, Romulus Petrina en Ineke Heemskerk zijn allen verbonden aan de Academie voor Sociale Studies Breda van Avans Hogeschool. 19 van terug naar inhoudsopgave

20 nieuwe titels voorjaar 2013 Basisgrammatica Mandarijn Chinees Xi Zeng volksuniversiteit, zelfstudie ca. 220 pp. ca. 29,50 isbn nur 630 verschijnt juni 2013 De belangstelling voor de Chinese taal neemt enorm toe en veel Nederlanders willen Chinees leren. Dit boek is geschreven vanuit een Nederlands perspectief en focust op de overeenkomsten en de verschillen tussen het Nederlands en het Chinees. Vanuit de overeenkomsten wordt het Chinees niet meer als zo vreemd ervaren, en vanuit de verschillen leert de cursist de taal aan de hand van andere strategieën, waardoor het leerproces efficiënt en effectief wordt. Basisgrammatica Mandarijn Chinees bestaat uit twee delen. Deel 1 geeft een globaal overzicht van de Chinese taal: uitspraak, karakters, woorden en zinnen. In deel 2 komen verschillende taalhandelingen aan de orde: wat zeg je in welke situatie? De grammatica wordt toegelicht aan de hand van voorbeeldzinnen. Basisgrammatica Mandarijn Chinees is geschreven voor alle Nederlandstaligen die belangstelling hebben voor de Chinese taal. Het is geschikt voor studenten en cursisten Chinees tot en met het gevorderde niveau HSK 3 (de Chinese taalvaardigheidstest), vergelijkbaar met niveau B1 van het Europese referentiekader. Xi Zeng is docent Chinees aan het Koninklijk Instituut voor de Tropen, aan de Volksuniversiteit Haarlem, aan het talencentrum van de Universiteit van Amsterdam en in het voortgezet onderwijs. 20 van terug naar inhoudsopgave

Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten

Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten I. Instellingen en opleidingen die toestemming hebben gekregen voor deelname aan het experiment leeruitkomsten, n.a.v. per 1 mei 2016

Nadere informatie

Het onderwijsprogramma van de opleidingen Pedagogiek mei 2013

Het onderwijsprogramma van de opleidingen Pedagogiek mei 2013 Bijlage 7: Het onderwijsprogramma van de opleidingen Pedagogiek mei 2013 Visie opleidingen Pedagogiek Hogeschool van Amsterdam Wij dragen als gemeenschap en daarom ieder van ons als individu, gezamenlijk

Nadere informatie

Catalogus 2014. Taalonderwijs. www.coutinho.nl

Catalogus 2014. Taalonderwijs. www.coutinho.nl Catalogus 2014 PRIMERA ETAPA Spaans voor beginners SEGUNDA ETAPA Spaans voor beginners LOLA ORTEGA & ELENA CARBONELL ELENA CARBONELL Primera etapa is een cursus Spaans voor volwassenen waarin de communicatie

Nadere informatie

Doelen Praktijkonderzoek Hogeschool de Kempel

Doelen Praktijkonderzoek Hogeschool de Kempel Doelen Praktijkonderzoek Hogeschool de Kempel Auteurs: Sara Diederen Rianne van Kemenade Jeannette Geldens i.s.m. management initiële opleiding (MOI) / jaarcoördinatoren 1 Inleiding Dit document is bedoeld

Nadere informatie

nderhandelen -mailen en Vaardigheid strainingen voor het hoger onderwijs rieven schrijven erkopen Met unieke online tools

nderhandelen -mailen en Vaardigheid strainingen voor het hoger onderwijs rieven schrijven erkopen Met unieke online tools dviseren nderhandelen -mailen Vaardigheid strainingen voor het hoger onderwijs en erkopen Met unieke online tools SKILLS VAARDIGHEIDSTRAININGEN VOOR HET HOGER ONDERWIJS In deze brochure vindt u een overzicht

Nadere informatie

Hogeschool Windesheim Zwolle Aandacht voor jeugdzorg en jeugd- en opvoedhulp in hbo-opleidingen en onderzoek.

Hogeschool Windesheim Zwolle Aandacht voor jeugdzorg en jeugd- en opvoedhulp in hbo-opleidingen en onderzoek. Hogeschool Windesheim Zwolle Aandacht voor jeugdzorg en jeugd- en opvoedhulp in hbo-opleidingen en onderzoek. WGV Oost Deventer, 20 maart 2013 Attie Valkenburg van Roon, projectleider Master Zorg voor

Nadere informatie

1.1 Transculturele pedagogiek om cultuurverschillen te overbruggen:

1.1 Transculturele pedagogiek om cultuurverschillen te overbruggen: 1 Transculturele pedagogiek Inhoudsopgave: 1 TRANSCULTUREEL DENKEN EN HANDELEN...1 1.1 Transculturele pedagogiek om cultuurverschillen te overbruggen:...1 1.2 Modellen en een metafoor:...2 1.3 Videotrainingsband:

Nadere informatie

CKV Festival 2012. CKV festival 2012

CKV Festival 2012. CKV festival 2012 C CKV Festival 2012 Het CKV Festival vindt in 2012 plaats op 23 en 30 oktober. Twee dagen gaan de Bredase leerlingen van het voortgezet onderwijs naar de culturele instellingen van Breda. De basis van

Nadere informatie

ICT in Digi-Taal Presentatie titel

ICT in Digi-Taal Presentatie titel ICT in Digi-Taal Presentatie titel de rol van human centered ICT Ingrid Mulder Lector Human Centered ICT Hogeschool Rotterdam Rotterdam, 00 januari 2007 Engels en Digi-Taal in het basisonderwijs Rotterdam,

Nadere informatie

Literatuurlijst. Alblas, G., & Wijsman, E. (2013). Gedrag in organisaties (6e ed.). Groningen: Noordhoff Uitgevers.

Literatuurlijst. Alblas, G., & Wijsman, E. (2013). Gedrag in organisaties (6e ed.). Groningen: Noordhoff Uitgevers. Literatuurlijst Alblas, G., & Wijsman, E. (2013). Gedrag in organisaties (6e ed.). Groningen: Noordhoff Uitgevers. Opleiding MWD DT/ Jaar 1, Jaar 2/ ca 57.90/ISBN 9789001816261 / 9001816266 Beek, B. van

Nadere informatie

Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Maandag 3 oktober 2016

Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Maandag 3 oktober 2016 Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Maandag 3 oktober 2016 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College

Nadere informatie

Speelruimte van betekenis

Speelruimte van betekenis Uitnodiging: Speelruimte van betekenis Conferentie voor opleiders levensbeschouwelijke, godsdienstige en morele vorming over de paradigmawisseling in hun vak Op 31 oktober en 1 november 2011 vindt de conferentie

Nadere informatie

Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten

Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten I. Instellingen en opleidingen die toestemming hebben gekregen voor deelname aan het experiment leeruitkomsten, n.a.v. per 1 mei 2016

Nadere informatie

Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Maandag 3 oktober 2016

Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Maandag 3 oktober 2016 Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Maandag 3 oktober 2016 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

Vakgebieden Methoden Omschrijving Taal Groep 1-2. Schatkist

Vakgebieden Methoden Omschrijving Taal Groep 1-2. Schatkist Nederlandse taal Kinderen ontwikkelen mondelinge en schriftelijke vaardigheden waarmee ze de Nederlandse taal leren gebruiken in situaties die zich in het dagelijkse leven voordoen. Tevens verwerven ze

Nadere informatie

De 6 Friesland College-competenties.

De 6 Friesland College-competenties. De 6 Friesland College-competenties. Het vermogen om met een open enthousiaste houding nieuwe dingen aan te pakken. Het vermogen jezelf steeds beter te leren kennen. Het vermogen om in te schatten in welke

Nadere informatie

Cultureel management van hogescholen

Cultureel management van hogescholen Cultureel management van hogescholen Workshop Fontys Docentevent Yolanda te Poel Lector Diversiteit in de jeugdzorg Fontys Hogeschool Pedagagogiek Eindhoven 10 januari 2013 Dialoog: Wat is goed cultureel

Nadere informatie

Box 2: Vaststellen beginsituatie Handelingsgericht werken op PABO s en lerarenopleidingen VO

Box 2: Vaststellen beginsituatie Handelingsgericht werken op PABO s en lerarenopleidingen VO Kees Dijkstra (Windesheim), Els de Jong (Hogeschool Utrecht) en Elle van Meurs (Fontys OSO). 31 mei 2012 Box 2: Vaststellen beginsituatie Handelingsgericht werken op PABO s en lerarenopleidingen VO Doel

Nadere informatie

Minor Licht Verstandelijk Beperkt

Minor Licht Verstandelijk Beperkt Minor Licht Verstandelijk Beperkt Academie voor Sociale Studies Inleiding De minor Licht Verstandelijk Beperkt biedt een inspirerend en intensief half jaar deskundigheidsbevordering op het gebied van werken

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 9. 5 Planning 83 5.1 Leerdoelen en persoonlijke doelen 84 5.2 Het ontwerpen van het leerproces 87 5.3 Planning in de tijd 89

Inhoud. Inleiding 9. 5 Planning 83 5.1 Leerdoelen en persoonlijke doelen 84 5.2 Het ontwerpen van het leerproces 87 5.3 Planning in de tijd 89 Inhoud Inleiding 9 1 Zelfsturend leren 13 1.1 Zelfsturing 13 1.2 Leren 16 1.3 Leeractiviteiten 19 1.4 Sturingsactiviteiten 22 1.5 Aspecten van zelfsturing 25 1.6 Leerproces vastleggen 30 2 Oriëntatie op

Nadere informatie

Opbrengstgericht taalonderwijs

Opbrengstgericht taalonderwijs Opbrengstgericht taalonderwijs De leergang Opbrengstgericht taalonderwijs heeft tot doel leraren en intern begeleiders toe te rusten met kennis, inzichten en vaardigheden op het gebied van lees-/taalonderwijs

Nadere informatie

Literatuurlijst. Alblas, G., & Wijsman, E. (2013). Gedrag in organisaties (6e ed.). Groningen: Noordhoff Uitgevers.

Literatuurlijst. Alblas, G., & Wijsman, E. (2013). Gedrag in organisaties (6e ed.). Groningen: Noordhoff Uitgevers. Literatuurlijst Alblas, G., & Wijsman, E. (2013). Gedrag in organisaties (6e ed.). Groningen: Noordhoff Uitgevers. Opleiding SPH DT/ SPH Deeltijd Jaar 4/ ca 57,90/ISBN 9789001816261 / 9001816266 Beek,

Nadere informatie

Op expeditie naar waarde(n)

Op expeditie naar waarde(n) Op expeditie naar waarde(n) 21e eeuwse educatie Effectief leiderschap Vakmanschap: de leraar doet ertoe! Verbinding met de gemeenschap Waardengedreven onderwijs Op expeditie naar waarde(n) De hele opvoeding

Nadere informatie

Voorstel van de Taakgroep Vernieuwing Basisvorming voor nieuwe kerndoelen onderbouw VO

Voorstel van de Taakgroep Vernieuwing Basisvorming voor nieuwe kerndoelen onderbouw VO Voorstel van de Taakgroep Vernieuwing Basisvorming voor nieuwe kerndoelen onderbouw VO Voorstel van de Taakgroep Vernieuwing Basisvorming voor nieuwe kerndoelen onderbouw VO Onderdeel van de eindrapportage

Nadere informatie

Verleg je grenzen! Waarom kiest ú voor het nieuwe Taalblokken? Taalblokken Engels Brochure MBO

Verleg je grenzen! Waarom kiest ú voor het nieuwe Taalblokken? Taalblokken Engels Brochure MBO Brochure MBO Toetsing Figuur 4, toetsing Door de nieuwe aanpak en de goede mix van digitaal lesmateriaal en boeken geeft Taalblokken Engels mij de ruimte om les te geven zoals ik wil. Verleg je grenzen!

Nadere informatie

BACHELOR UNIVERSITAIRE PABO = PA²

BACHELOR UNIVERSITAIRE PABO = PA² leer-kracht voor de toekomst BACHELOR UNIVERSITAIRE PABO = PA² PERFECTE COMBINATIE: LESGEVEN ÉN ONDERZOEKEN Je wilt graag lesgeven in het basisonderwijs. Dat kan met een hbo-diploma. Maar met jouw vwo-diploma

Nadere informatie

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Competentieprofiel Instituut voor Interactieve Media Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Aangepast in maart 2009 Inleiding De opleiding Interactieve Media

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 11 oktober 2017

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 11 oktober 2017 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 11 oktober 2017 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhofcollege, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College,

Nadere informatie

Kennisbasis Duits 8 juli 2009. 2. Taalkundige kennis

Kennisbasis Duits 8 juli 2009. 2. Taalkundige kennis Kennisbasis Duits 8 juli 2009 Thema Categorie/kernconcept Omschrijving van de categorie / het kernconcept De student 1. Taalvaardigheden 1.1 De vaardigheden 1.1.1 beheerst de kijkvaardigheid en de luistervaardigheid

Nadere informatie

De specifieke lerarenopleiding

De specifieke lerarenopleiding geëngageerd onderzoekend communicatief talent ontwikkelend vakdeskundig leerling gericht samenwerkend De specifieke lerarenopleiding dynamisch leergierig master Jij bent... inspirerend creatief toekomstgericht

Nadere informatie

Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding

Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding Heeft u in het verleden een hbo- of wo-opleiding afgerond en wilt u de bacheloropleiding psychologie volgen dan kunt u in aanmerking

Nadere informatie

Minor Toegepaste Psychologie

Minor Toegepaste Psychologie Minor Toegepaste Psychologie 1 Inleiding Waarom houden mensen zich niet aan dieetvoorschriften? Hoe kan ik ze dan stimuleren om dat wel te doen? Hoe kan ik teamsporters leren om beter om te gaan met zelfkritiek?

Nadere informatie

PrOmotie, Hét leermiddelenpakket voor het praktijkonderwijs

PrOmotie, Hét leermiddelenpakket voor het praktijkonderwijs Hét leermiddelenpakket voor het praktijkonderwijs hét leermiddelenpakket voor het praktijkonderwijs De leeromgeving biedt het praktijkonderwijs, zijn leerlingen en docenten een volwaardig en betaalbaar

Nadere informatie

Master Innovation & Leadership in Education

Master Innovation & Leadership in Education Master Innovation & Leadership in Education Splinternieuwe opleiding voor het bereiken van het hoogste niveau als schoolleider. Daarmee bedoelen we: in staat zijn de ontwikkeling van een school te leiden

Nadere informatie

Omgaan met Bumpy Moments in de context van Technisch Beroepsonderwijs

Omgaan met Bumpy Moments in de context van Technisch Beroepsonderwijs VELON/VELOV CONFERENTIE Brussel, 4-5 februari 2016 Omgaan met Bumpy Moments in de context van Technisch Beroepsonderwijs Fontys Hogescholen, Eindhoven Dr. E. Klatter, Dr. K. Vloet, Dr. S. Janssen & MEd

Nadere informatie

Leerplanschema Minor Psychologie

Leerplanschema Minor Psychologie Minor Psychologie 1 Inleiding Waarom houden mensen zich niet aan dieetvoorschriften? Hoe kan ik ze dan stimuleren om dat wel te doen? Hoe kan ik teamsporters leren om beter om te gaan met zelfkritiek?

Nadere informatie

1 De kennisbasis Nederlandse taal

1 De kennisbasis Nederlandse taal Noordhoff Uitgevers bv De kennisbasis Nederlandse taal. De opzet van de kennisbasis. De inhoud van de kennisbasis. Toetsing van de kennisbasis. Hoe gebruik je Basiskennis taalonderwijs? In dit hoofdstuk

Nadere informatie

Overzicht curriculum VU

Overzicht curriculum VU Overzicht curriculum VU Opbouw van de opleiding Ter realisatie van de gedefinieerde eindkwalificaties biedt de VU een daarbij passend samenhangend onderwijsprogramma aan. Het onderwijsprogramma bestaat

Nadere informatie

Samenwerkingsmogelijkheden binnen de driehoek worden onderbouwd vanuit actuele werkmodellen en methodieken en positieve ervaringen uit de praktijk.

Samenwerkingsmogelijkheden binnen de driehoek worden onderbouwd vanuit actuele werkmodellen en methodieken en positieve ervaringen uit de praktijk. Partnerschap in de driehoek. Onderwijs en Jeugdhulpverlening samen op de werkvloer Waarom? Hoe kun je extra ondersteuning en begeleiding aan kinderen en gezinnen zo dicht mogelijk bij huis en in de wijk

Nadere informatie

Leerarrangement Trendanalyse Health

Leerarrangement Trendanalyse Health Leerarrangement Trendanalyse Health Inleiding Gezondheid is voor iedereen een meer of minder belangrijk onderdeel van zijn leven. Bepaalde keuzes die je maakt, heeft te maken met gezondheid. Keuzes op

Nadere informatie

Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding

Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding Hebt u in het verleden een hbo- of wo-opleiding 5 afgerond en wilt u de bacheloropleiding Psychologie volgen dan kunt u in aanmerking

Nadere informatie

DOEL van de WORKSHOP. KIESKEURIG 3 jaar OPDRACHT. Hoe KIESKEURIG bent u geweest bij het kiezen van deze workshop? 13-11-2014

DOEL van de WORKSHOP. KIESKEURIG 3 jaar OPDRACHT. Hoe KIESKEURIG bent u geweest bij het kiezen van deze workshop? 13-11-2014 KIESKEURIG 3 jaar Ondersteuning bij het kiezen van een vervolgopleiding voor middelbare scholieren HAVO en VWO November 2014 Eveline Hartman RSG Wolfsbos Hoogeveen Franca Hiddink Lectoraat rehabilitatie

Nadere informatie

Anders kijken, anders leren, anders doen

Anders kijken, anders leren, anders doen Anders kijken, anders leren, anders doen Grensoverstijgend leren en opleiden in zorg en welzijn in het digitale tijdperk HOOFDLIJN 5 Hoofdlijn 5. Consistente en op elkaar aansluitende leertrajecten in

Nadere informatie

Competentiescan Propedeuse Academie voor Beeldende Vorming Tilburg

Competentiescan Propedeuse Academie voor Beeldende Vorming Tilburg Competentiescan Propedeuse Academie voor Beeldende Vorming Tilburg naam student: Stan Verhees.. A1 CREËREND VERMOGEN 1 De student kan zelfstandig een beeldend proces op gang brengen, dit proces kwalitatief

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 3 oktober 2016

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 3 oktober 2016 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 3 oktober 2016 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College

Nadere informatie

Bachelorproject (15 EC), BSK. Docent: MSc, Drs. C. Nagtegaal

Bachelorproject (15 EC), BSK. Docent: MSc, Drs. C. Nagtegaal Vakbeschrijvingen derde jaar EBM: In het derde jaar volg je enkele verdiepende vakken, schrijf je de bachelorscriptie en heb je een vrije keuzeruimte. Je kunt deze ruimte invullen met keuzevakken (o.a.

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 160

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 160 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Marketing Module Algemene Marketing Code A5 Lestijden 160 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling

Nadere informatie

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2016-2017

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2016-2017 Accountancy Hogeschool Utrecht 120 voltijd 100 3x 15 maart 2016 Accountancy Hogeschool van Amsterdam 150 voltijd 100 2x 15 maart 2016 Advanced Business Creation Avans Hogeschool 160 voltijd 100 3x 1 mei

Nadere informatie

ONDERZOEKSGERICHT LEREN

ONDERZOEKSGERICHT LEREN Serie handleidingen "LbD4All" ("Leren door Ontwikkeling voor iedereen ") ONDERZOEKSGERICHT LEREN Door Kristina Henriksson, Päivi Mantere & Irma Manti Deze publicatie werd gefinancierd door de Europese

Nadere informatie

Opleiding rekenen mbo

Opleiding rekenen mbo Opleiding rekenen mbo Fokke Munk, Rinske Stelwagen, Monica Wijers, Vincent Jonker 22-1-2015, 13:00-14:15 Inhoud 1. De opleiding c.q. nascholing 2. Waarom praktijkonderzoek? 3. Discussie 1 Wat is een goede

Nadere informatie

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2016-2017

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2016-2017 Accountancy Hogeschool Utrecht 120 voltijd 100 3x 15 maart 2016 Accountancy Hogeschool van Amsterdam 150 voltijd 100 2x 15 maart 2016 Advanced Business Creation Avans Hogeschool 160 voltijd 100 3x 1 mei

Nadere informatie

7 e Leergang De regionale ambtenaar als regisseur

7 e Leergang De regionale ambtenaar als regisseur 7 e Leergang De regionale ambtenaar als regisseur RegioAcademie 2012-2013 De regionale samenwerking De regionale samenwerking tussen gemeenten is niet meer weg te denken in bestuurlijk Nederland. Ruwweg

Nadere informatie

Andragogisch handelen en bevlogenheid in het werk

Andragogisch handelen en bevlogenheid in het werk Kring Andragologie Andragogisch handelen en bevlogenheid in het werk Versterking zelfregulerend vermogen van individu, groep en organisatie als antwoord op toegenomen complexiteit Zeven interactieve werkcolleges

Nadere informatie

Een flexibele deeltijdopleiding die inspeelt op de actualiteit van het sociaal werk

Een flexibele deeltijdopleiding die inspeelt op de actualiteit van het sociaal werk Een flexibele deeltijdopleiding die inspeelt op de actualiteit van het sociaal werk Inhoud 1. Heldere onderwijsvisie 2. Opleiden op maat 3. Online leren 4. Samen verantwoordelijk 5. Modulaire opleiding

Nadere informatie

Meerwaarde voor onderwijs. De Pijlers en de Plus van FLOT

Meerwaarde voor onderwijs. De Pijlers en de Plus van FLOT Meerwaarde voor onderwijs De Pijlers en de Plus van FLOT De vijf Pijlers: Cruciale factoren voor goed leraarschap Wat maakt een leraar tot een goede leraar? Het antwoord op deze vraag is niet objectief

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2017 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Russische studies Deze onderwijs- en examenregeling is gebaseerd op de Wet op het hoger onderwijs

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Meeloopdagen OVERZICHT

Hogeschool Utrecht Meeloopdagen OVERZICHT 2015-2016 Hogeschool Utrecht Meeloopdagen OVERZICHT 2015 2016 A T/M Z ACADEMISCHE LERARENOPLEIDING PRIMAIRE ONDERWIJS (LERAAR BASISONDERWIJS PABO) 18 januari, 11 april 2016 ACCOUNTANCY 26 november 2015

Nadere informatie

Academy of Creative and Performing Arts (ACPA)

Academy of Creative and Performing Arts (ACPA) Academy of Creative and Performing Arts (ACPA) Combineer wetenschap met kunst Bij ons leer je de wereld kennen Het ACPA-programma is fantastisch, zoiets vind je nergens anders Pieter Rohrbach volgde het

Nadere informatie

Praktische antwoorden op de complexiteit van het sociale werkveld. Bevlogenheid terug in het werk

Praktische antwoorden op de complexiteit van het sociale werkveld. Bevlogenheid terug in het werk Kring Andragologie Praktische antwoorden op de complexiteit van het sociale werkveld Bevlogenheid terug in het werk Vijf interactieve werkcolleges met Gerard Donkers maart - mei 2014 U bent : manager,

Nadere informatie

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2015-2016

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2015-2016 Accountancy Hogeschool Utrecht 120 voltijd 94 Accountancy Hogeschool van Amsterdam 150 voltijd 100 2x 15 maart 2015 187 Ad Eventmanager Hogeschool Utrecht 130 voltijd 100 3x 15 maart 2015 1 Ad Operationeel

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 3 oktober 2016

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 3 oktober 2016 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 3 oktober 2016 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College

Nadere informatie

ONDERWIJS EN INNOVATIE OP DE LINDERTE

ONDERWIJS EN INNOVATIE OP DE LINDERTE ONDERWIJS EN INNOVATIE OP DE LINDERTE Onderwijs zoals we dat vroeger kenden, bestaat al lang niet meer. Niet dat er toen slecht onderwijs was, maar de huidige maatschappij vraagt meer van de leerlingen

Nadere informatie

Handelingsgericht werken met taal

Handelingsgericht werken met taal Handelingsgericht werken met taal De leergang Handelingsgericht taalonderwijs heeft tot doel leraren en intern begeleiders toe te rusten met kennis, inzichten en vaardigheden op het gebied van lees-/taalonderwijs

Nadere informatie

Scholingsplan 2012-2013. Samen in ontwikkeling

Scholingsplan 2012-2013. Samen in ontwikkeling Scholingsplan 2012-2013 Samen in ontwikkeling Inhoudsopgave Inleiding 3 Pijlers 4 Kader 5 Deskundigheidsbevordering 2012-2013 6 Beschrijvingen van de scholingen 7 Aanmelden voor externe scholingen 9 Inleiding

Nadere informatie

TWEEDETAALVERWERVING EN NT2-DIDACTIEK

TWEEDETAALVERWERVING EN NT2-DIDACTIEK TWEEDETAALVERWERVING EN NT2-DIDACTIEK AZC Dronten 2016-2017 Bijeenkomst 1 Lies.Alons@itta.uva.nl 1 ONDERWERPEN Scholing 2016-2017 De context van tweedetaalverwerving Didactiek in de NT2-les De praktijkopdracht

Nadere informatie

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2015-2016

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2015-2016 Accountancy Hogeschool Utrecht 120 voltijd Accountancy Hogeschool van Amsterdam 150 voltijd 100 2x 16 maart 2015 Ad Eventmanager Hogeschool Utrecht 130 voltijd 100 3x 15 maart 2015 Ad Operationeel Sportmanagement

Nadere informatie

De Haagse Hogeschool. Hogeschool Rotterdam. HBO-Nederland

De Haagse Hogeschool. Hogeschool Rotterdam. HBO-Nederland HBO-Nederland De Haagse Rotterdam Utrecht INHOLLAND van Amsterdam Leiden aantal respondenten 195507 10139 14384 13180 9102 17584 4193 Je studie in het algemeen 3,88 3,83 3,81 3,79 3,70 3,83 3,98 De inhoud

Nadere informatie

SWPBS en HGW in curriculum lerarenopleiding

SWPBS en HGW in curriculum lerarenopleiding SWPBS en HGW in curriculum lerarenopleiding Inleiding Het LEOZ (Landelijk Expertisecentrum Onderwijs en Zorg) is een samenwerkingsproject van: Fontys Hogescholen, Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg,

Nadere informatie

Een praktijkgerichte opleiding naast je baan......durf jij het aan? inhollandacademy.nl

Een praktijkgerichte opleiding naast je baan......durf jij het aan? inhollandacademy.nl Een praktijkgerichte opleiding naast je baan......durf jij het aan? inhollandacademy.nl Starten met een opleiding naast je baan? Daar is durf voor nodig en dat begrijpen we bij Inholland Academy als geen

Nadere informatie

Culturele en Maatschappelijke Vorming. CMV voltijd de opleiding en het werkveld.... van mensen zonder werk ondernemers maakt

Culturele en Maatschappelijke Vorming. CMV voltijd de opleiding en het werkveld.... van mensen zonder werk ondernemers maakt Culturele en Maatschappelijke Vorming CMV voltijd de opleiding en het werkveld... van mensen zonder werk ondernemers maakt Culturele en Maatschappelijke Vorming (CMV) voltijd Samenleven in buurt en stad,

Nadere informatie

ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN

ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN De onderwijsvorm ASO is een breed algemeen vormende doorstroomrichting waarin de leerlingen zich voorbereiden op een academische of professionele bacheloropleiding.

Nadere informatie

De kracht van sociale media in het onderwijs

De kracht van sociale media in het onderwijs De kracht van sociale media in het onderwijs Maak onderwijs effectiever met sociale media Tweedaagse leergang en eendaagse workshop Uw studenten maken volop gebruik van sociale media. Ze ontmoeten er hun

Nadere informatie

RAPPORT VRAGENLIJST VOOR INTERESSE IN TAKEN EN SECTOREN (ITS)

RAPPORT VRAGENLIJST VOOR INTERESSE IN TAKEN EN SECTOREN (ITS) RAPPORT VRAGENLIJST VOOR INTERESSE IN TAKEN EN SECTOREN (ITS) Van: E. Kandidaat Administratienummer: Datum: 16 Jan 2013 Normgroep: Advies de heer Consultant Ixly 1. Inleiding In dit rapport treft u eerst

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Slavische talen en culturen Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel

Nadere informatie

Referentieniveaus uitgelegd. 1S - rekenen Vaardigheden referentieniveau 1S rekenen. 1F - rekenen Vaardigheden referentieniveau 1F rekenen

Referentieniveaus uitgelegd. 1S - rekenen Vaardigheden referentieniveau 1S rekenen. 1F - rekenen Vaardigheden referentieniveau 1F rekenen Referentieniveaus uitgelegd De beschrijvingen zijn gebaseerd op het Referentiekader taal en rekenen'. In 'Referentieniveaus uitgelegd' zijn de niveaus voor de verschillende sectoren goed zichtbaar. Door

Nadere informatie

Coördinator Wetenschap en Techniek

Coördinator Wetenschap en Techniek Coördinator Wetenschap en Techniek De post-hbo opleiding Coördinator Wetenschap en Techniek heeft tot doel leraren en middenkaderfunctionarissen toe te rusten met inzichten en vaardigheden op het gebied

Nadere informatie

master leraar voortgezet onderwijs

master leraar voortgezet onderwijs DEEL JE KENNIS! master leraar voortgezet onderwijs JOUW PROGRAMMA IN EEN NOTENDOP De master Leraar voortgezet onderwijs van de VU is een eenjarige master (voltijd*) waarin je een eerstegraads onderwijsbevoegdheid

Nadere informatie

WINDESHEIM IN ZWOLLE: UNIEKE MASTER VOOR HET BEROEPS- ONDERWIJS. Inspirators voor de toekomst

WINDESHEIM IN ZWOLLE: UNIEKE MASTER VOOR HET BEROEPS- ONDERWIJS. Inspirators voor de toekomst WINDESHEIM IN ZWOLLE: UNIEKE MASTER VOOR HET BEROEPS- ONDERWIJS 90 Tweedegraads docenten en hbo-bachelors met een pedagogisch-didactisch getuigschrift die lesgeven in een beroepsgericht vak, kunnen bij

Nadere informatie

Informatie over maatschappijwetenschappen 5 en 6 Vwo Elzendaalcollege 2011-2012. Voorlichting maatschappijwetenschappen 5 en 6 vwo Elzendaalcollege

Informatie over maatschappijwetenschappen 5 en 6 Vwo Elzendaalcollege 2011-2012. Voorlichting maatschappijwetenschappen 5 en 6 vwo Elzendaalcollege Voorlichting maatschappijwetenschappen 5 en 6 vwo Elzendaalcollege 1 Vooraf In het volgende overzicht wordt informatie gegeven over het vak Maatschappijwetenschappen; een nieuw keuzevak in de 5 e en 6

Nadere informatie

Professionalisering van docenten. Gerda Geerdink Studiedag Facta 24 maart 2015 Amersfoort

Professionalisering van docenten. Gerda Geerdink Studiedag Facta 24 maart 2015 Amersfoort Professionalisering van docenten Gerda Geerdink Studiedag Facta 24 maart 2015 Amersfoort Opbouw presentatie Welke docenten hebben we nodig? Professionalisering binnen de HAN Resultaten onderzoek naar vier

Nadere informatie

Schets van het onderwijsprogramma. Route 2, 16+ mbo 2. april 2016

Schets van het onderwijsprogramma. Route 2, 16+ mbo 2. april 2016 Schets van het onderwijsprogramma De leerlingen in route 2 uitstroomprofiel mbo 2 worden voorbereid op instroom in een niveau 2 opleiding op het mbo. De school moet voor deze leerlingen een veilige plek

Nadere informatie

inleiding refereeravond

inleiding refereeravond 8-5-2014 inleiding refereeravond 11-09-08 2 Doel refereeravond Overdragen van kennis en inzichten; publieke verantwoording > deze inleiding > workshops Interactie en dialoog > veldraadpleging 8-5-2014

Nadere informatie

Handreiking voor het organiseren van een teambijeenkomst

Handreiking voor het organiseren van een teambijeenkomst Handreiking voor het organiseren van een Laura Boele-de Bruin Dit materiaal is onderdeel van het compendium christelijk leraarschap dat samengesteld is door het lectoraat Christelijk leraarschap van Driestar

Nadere informatie

Diana van Dijk Bas Groot NHTV, internationale hogeschool voor Toerisme en Verkeer, Academie Stedebouw, Logistiek en Mobiliteit, Breda.

Diana van Dijk Bas Groot NHTV, internationale hogeschool voor Toerisme en Verkeer, Academie Stedebouw, Logistiek en Mobiliteit, Breda. 2de GoLeWe-projectconferentie Maastricht, 11 mei 2010 Diana van Dijk Bas Groot NHTV, internationale hogeschool voor Toerisme en Verkeer, Academie Stedebouw, Logistiek en Mobiliteit, Breda 11 mei 2010 Tussentijdse

Nadere informatie

Praktijkopleider agrotechniek

Praktijkopleider agrotechniek Associate degree Deeltijd 2018-2019 Praktijkopleider agrotechniek Ontwikkel uw vaardigheden als praktijkopleider in de agrotechnische sector met deze tweejarige opleiding 2 De agrarische sector is continu

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 7 oktober 2015

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 7 oktober 2015 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 7 oktober 2015 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College,

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 7 oktober 2015

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 7 oktober 2015 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 7 oktober 2015 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College,

Nadere informatie

Presentatie VTOI 8 april 2016. Paul Schnabel

Presentatie VTOI 8 april 2016. Paul Schnabel Presentatie VTOI 8 april 2016 Paul Schnabel Visie Ingrediënten voor het eindadvies Resultaten dialoog Wetenschappelijke inzichten Internationale vergelijkingen Huidige wet- en regelgeving en onderwijspraktijk

Nadere informatie

STUDIEGIDS MASTER THEOLOGIE ALGEMEEN

STUDIEGIDS MASTER THEOLOGIE ALGEMEEN STUDIEGIDS MASTER THEOLOGIE ALGEMEEN Inhoud Eindkwalificaties... 2 Afstudeerrichtingen... 3 Structuur van de opleiding... 3 Beroepsperspectief... 3 Excellentietraject... 4 Toelating en inschrijving...

Nadere informatie

lleiv boekje Luisterend leiden en inspirerend volgen

lleiv boekje Luisterend leiden en inspirerend volgen lleiv boekje Luisterend leiden en inspirerend volgen Strategisch beleidsplan PCBO Amersfoort 2015-2019 Beste mensen, Met evenveel trots en enthousiasme als waarmee we ons nieuwe Strategisch Beleidsplan

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 9 oktober 2017

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 9 oktober 2017 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 9 oktober 2017 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhofcollege, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College

Nadere informatie

Vragen pas gepromoveerde

Vragen pas gepromoveerde Vragen pas gepromoveerde dr. Maaike Vervoort Titel proefschrift: Kijk op de praktijk: rich media-cases in de lerarenopleiding Datum verdediging: 6 september 2013 Universiteit: Universiteit Twente * Kun

Nadere informatie

Onderwijs met een plus

Onderwijs met een plus Onderwijs met een plus Ons onderwijs richting 2020 www.hoornbeeck.nl Doel Deze brochure bevat de strategische doelen van het Hoornbeeck College voor de periode 2015 2020. In vier hoofdlijnen schetsen we

Nadere informatie

Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor

Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor De opleiding interior design & Styling - hbo bachelor Mensen zien hun omgeving steeds meer als een verlengstuk van hun persoonlijkheid.

Nadere informatie

Conferentie: 23 mei 2012. Wat levert het op? Opbrengsten van opbrengstgericht werken voor leerlingen, de school en u. Overzicht workshops

Conferentie: 23 mei 2012. Wat levert het op? Opbrengsten van opbrengstgericht werken voor leerlingen, de school en u. Overzicht workshops Conferentie: 23 mei 2012 Wat levert het op? Opbrengsten van opbrengstgericht werken voor leerlingen, de school en u Overzicht workshops Workshops Workshopleider Organisatie Titel workshop 1. Dr. Margot

Nadere informatie

Verleg je grenzen! Compleet vernieuwd! Waarom kiest ú voor de nieuwe Taalblokken? Taalblokken Nederlands Brochure MBO

Verleg je grenzen! Compleet vernieuwd! Waarom kiest ú voor de nieuwe Taalblokken? Taalblokken Nederlands Brochure MBO Taalblokken Nederlands Brochure MBO Verleg je grenzen! Waarom kiest ú voor de nieuwe Taalblokken? U kunt gemakkelijk differentiëren studenten leren wat nodig is Motiverend en uitdagend lesmateriaal voor

Nadere informatie

Intercultureel vakmanschap in de stage

Intercultureel vakmanschap in de stage Handreiking C Intercultureel vakmanschap in de stage Handreiking voor hsao-opleidingen en stageverlenende instellingen in de jeugdzorg HBO-raad, oktober 2012 Project intercultureel vakmanschap in het hsao

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 60

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 60 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Marketing Module Management & Organisatie Code C2 Lestijden 60 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling

Nadere informatie