Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding"

Transcriptie

1 Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding Hebt u in het verleden een hbo- of wo-opleiding 5 afgerond en wilt u de bacheloropleiding Psychologie volgen dan kunt u in aanmerking komen voor vrijstelling. Sommige opleidingsonderdelen, zoals de bachelorthesis, en in de masteropleiding de stage en de afstudeerscriptie, zijn van vrijstelling uitgesloten. De vrijstelling kan gegeven worden voor verplichte cursussen, maar ook voor bijvoorbeeld de vrije ruimte. Rechtstreekse toelating tot de masteropleiding Studenten met een afgeronde wo-bacheloropleiding psychologie van de Open Universiteit kunnen rechtstreeks worden toegelaten tot de masteropleiding. Hebt u psychologie gestudeerd aan een andere Nederlandse universiteit dan dient u toelating aan te vragen. Bij niet-psychologie - opleidingen én alle hbo-opleidingen of bacheloropleidingen geeft de faculteit Psychologie nooit rechtstreeks toelating tot de master. Toelating via een schakelprogramma Studenten met een elders afgeronde wetenschappelijke opleiding in de psychologie kunnen in aanmerking komen voor een individueel schakelprogramma of rechtstreekse toelating. U krijgt geen bachelorgetuigschrift bij het voltooien van een schakelprogramma. Na voltooiing van het schakelprogramma bent u rechtstreeks toegelaten tot de masteropleiding. Vrijstelling/toelating aanvragen Een verzoek tot vrijstelling voor de bacheloropleiding (of toelating tot de masteropleiding) moet schriftelijk worden gedaan. Alleen aan een officiële, persoonlijke beschikking van de Commissie voor de examens (met betrekking tot vrijstelling of toelating) kunt u rechten ontlenen. Het formulier kunt u downloaden via Hier treft u ook de overige informatie aan die relevant is voor het aanvragen van een vrijstelling. Let op: voor de opleiding hbo (toegepaste) psychologie en hbo psychodiagnostisch werk bestaat een verkort bachelorprogramma dat standaardvrijstellingen oplevert. Verwante opleiding hbo Creatieve therapie, Culturele en maatschappelijke vorming, Maatschappelijk werk en dienstverlening, Godsdienstpastoraal werk, Opleidingskunde, Pedagogiek, Personeel en arbeid/personeel en organisatie, Verpleegkunde, Personeelsmanagement, Sociaal pedagogische hulpverlening, Social work, Bewegingsagogie/psychomotorische therapie, Ergotherapie, Fysiotherapie, Logopedie, Oefentherapie Cesar, Oefentherapie Mensendieck, Voeding en Diëtetiek. Verwante opleiding wo Pedagogische wetenschappen, Sociologie, Algemene sociale wetenschappen, Antropologie, Gedrag en samenleving, Personeelswetenschappen, Geneeskunde, Algemene gezondheidswetenschappen, Humanistiek. Niet verwante opleiding hbo Bijvoorbeeld: Heao, Informatica, Pabo. Niet verwante opleiding wo Bijvoorbeeld: Economie, Bedrijfskunde, Letteren, Rechtsgeleerdheid. Vlaamse opleidingen Verwant hbo: (sho) gegradueerde maatschappelijk assistent (korte type, volledig leerplan), gegradueerde orthopedagogie (kt vl), gegradueerde gezinswetenschapper (korte type, sociaal leerplan), gegradueerde sociale readaptatiewetenschapper (kt, sp). Staat uw opleiding er niet bij, kijk naar de website van de faculteit Psychologie voor het meest actuele overzicht. 5 Waar in deze tekst gesproken wordt over hbo- of wo-opleiding, wordt bedoeld een (Nederlandse) hbo- of wo-opleiding die is opgenomen in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO) 29

2 Verkort bachelorprogramma hbo (toegepaste) psychologie Studenten die de opleiding hbo (toegepaste) psychologie of hbo psychodiagnostisch werk hebben afgerond kunnen gebruikmaken van een verkort bachelorprogramma. Na het afronden van het verkort bachelorprogramma van 16 modulen (inclusief de Bachelorthesis), wordt men toegelaten tot de masteropleiding. Het verkort bachelorprogramma bestaat uit drie delen: Deel 1 S13131 S49111 S05271 S25221 S37211 S04251 S61321 S14331 S21211 Onderzoekspracticum kwantitatieve data-analyse Biologische grondslagen: cognitie Onderzoekspracticum psychologisch experiment Biologische grondslagen: neuropsychologie en psychofarmacologie Grondslagen van de psychologie: filosofie Onderzoekspracticum psychologisch survey Klinische gespreksvoering Selectiepsychologie: selectie en assessment Onderzoekspracticum analyse van psychologische modellen Deel 2 Na het afronden van deel 1 kiest u 3 modulen uit het gebonden keuzeblok waarbij u alvast rekening houdt met de ingangseisen van de cursus Psychodiagnostiek in de masteropleiding: Voor de variant Arbeids- en organisatiepsychologie Ten minste 3 modulen kiezen uit de volgende 5: S28211 Organisatiepsychologie S06231 Ergonomie ( uit aanbod) S22321 Leren en trainen in organisaties Voor de variant Gezondheidspsychologie Ten minste 3 modulen kiezen uit de volgende 6: gezondheidspsychologische benadering Voor de variant Klinische psychologie U rondt de volgende 3 modulen af: gezondheidspsychologische benadering Voor de variant Levenslooppsychologie Ten minste 3 modulen kiezen uit de volgende 5: gezondheidspychologische benadering S36111 Biologische grondslagen: evolutionaire psychologie S29211 Personeelsmanagement S36311 Gezondheidsgedrag: interactie tussen individu en omgeving S26311 ehealth: een gezondheidspsychologisch perspectief Deel 3 Ten slotte rondt u de bacheloropleiding af met de cursus: S50317 Bachelorthesis Studenten die in zijn gestart met het oude schakelprogramma voor hbo toegepaste psychologie kunnen gebruikmaken van een individuele overgangsregeling. Let op: deze regeling geldt slechts indien u een officiële beschikking kunt overleggen waarin uw schakelprogramma is vastgelegd. 30

3 Minor voor hbo toegepaste psychologie via Kies op Maat Deze minor is alleen bedoeld voor studenten die nog studeren in een hbo-opleiding toegepaste psychologie of psychodiagnostisch werk. Deze minor is geschikt als u de ambitie hebt om na het hbo door te studeren in onze verkorte bacheloropleiding Psychologie. Kies op Maat is een website waar zittende hbo-studenten hun minor kunnen aanvragen bij de examencommissie van de eigen hbo-instelling. Deel 1 bestaat uit: S13131 Onderzoekspracticum kwantitatieve data-analyse S49111 Biologische grondslagen: cognitie S25221 Biologische grondslagen: neuropsychologie en psychofarmacologie Indien u ten minste 2 van de cursussen uit deel 1 hebt afgerond, worden de cursussen uit deel 2 geleverd. Deel 2 bestaat uit: Voor studenten die na de verkorte bachelor de masteropleiding Arbeids- en organisatiepsychologie zouden willen kiezen: S28211 Organisatiepsychologie S29211 Personeelsmanagement S14331 Selectiepsychologie: selectie en assessment Voor studenten die na de verkorte bachelor de masteropleiding Gezondheidspsychologie, Klinische psychologie of Levenslooppsychologie zouden willen kiezen: S14331 Selectiepsychologie: selectie en assessment keuze uit: gezondheidspsychologische benadering S26311 ehealth: een gezondheidspsychologisch perspectief Minor voor verwante hbo-opleidingen via Kies op Maat Deze minor is bedoeld voor studenten die nog studeren in een verwante hbo-opleiding in de psychologie, bijvoorbeeld SPH, CMV, MWD, P&A, Social work (diverse richtingen), Verpleegkunde, Ergotherapie. Deze minor is geschikt als u de ambitie hebt om na het hbo door te studeren in onze bacheloropleiding Psychologie. Let op: het gaat hier niet om de verkorte bacheloropleiding, deze is uitsluitend toegankelijk voor studenten die hbo toegepaste psychologie of hbo psychodiagnostisch werk hebben afgerond. Deel 1 bestaat uit: S48112 Inleiding in de psychologie S23222 Klinische psychologie 1: persoonlijkheidstheorieën en psychopathologie S13131 Onderzoekspracticum kwantitatieve data-analyse Deel 2 bestaat uit: S49111 Biologische grondslagen: cognitie S25221 Biologische grondslagen: neuropsychologie en psychofarmacologie 31

4 Vrijstellingsprofielen psychologie Code Titel Modulen/ hbo hbo verwant wo verwant hbo niet verwant wo niet verwant EC punten psychologie Propedeuse S48112 Inleiding in de psychologie 2 / 8,6 2 S09241 Sociale psychologie 1 / 4, S23222 Klinische psychologie 1: persoonlijkheids- 2 / 8,6 2 theorieën en psychopathologie S13131 Onderzoekspracticum kwantitatieve 1 / 4,3 data-analyse S11141 Inleiding in de arbeids- en organisatie- 1 / 4,3 1 1* 1* 1* 1* psychologie S60331 Inleiding in de gezondheidspsychologie 1 / 4,3 1 1* 1* 1* 1* S10131 Ontwikkelingspsychologie: het begin van 1 / 4, van de levensloop S08121 Geschiedenis van de psychologie 1 / 4, S49111 Biologische grondslagen: cognitie 1 / 4,3 S05271 Onderzoekspracticum psychologisch 1 / 4,3 experiment S25221 Biologische grondslagen: neuropsychologie 1 / 4,3 en psychofarmacologie S22241 Onderzoekspracticum literatuurstudie 1 / 4,3 1 1 Postpropedeuse Verplicht deel Totaal vrijstelling 14 / 60, S36111 Biologische grondslagen: evolutionaire 1 / 4,3 1 psychologie S37211 Grondslagen van de psychologie: filosofie 1 / 4,3 1 S11211 Onderzoekspracticum kwalitatief 1 / 4, onderzoek S34211 Cultuurpsychologie 1 / 4, S04251 Onderzoekspracticum psychologisch survey 1 / 4,3 S16212 Gespreksvoering 2 / 8, S20221 Test- en toetstheorie 1 / 4,3 1 S21211 Onderzoekspracticum analyse van 1 / 4,3 psychologische modellen S26232 Psychologie van arbeid en gezondheid 2 / 8,6 2 S61321 Klinische gespreksvoering 1 / 4,3 S14331 Selectiepsychologie: selectie en assessment 1 / 4,3 Totaal vrijstelling 13 / 55, * Kies één van de twee cursussen. Hbo (toegepaste) psychologie krijgt vrijstelling voor de cursussen Inleiding in de arbeids- en organisatiepsychologie en Inleiding in de gezondheidspsychologie, overige opleidingen moeten een keuze maken. 32

5 Code Titel Modulen/ hbo hbo verwant wo verwant hbo niet verwant wo niet verwant EC punten psychologie Postpropedeuse Gebonden keuze: 6 modulen kiezen uit 11** 3 kiezen uit 11 3 kiezen uit 11 3 kiezen uit 11 5 kiezen uit 11 5 kiezen uit 11 S28211 Organisatiepsychologie 1 / 4,3 S29211 Personeelsmanagement 1 / 4,3 S22321 Leren en trainen in organisaties 1 / 4,3 1 / 4,3 S32331 Klinische psychologie 2: diagnostiek en 1 / 4,3 therapie 1 / 4,3 S45311 Psychogerontologie 1 / 4,3 gezondheids- 1 / 4,3 psychologische benadering S36311 Gezondheidsgedrag: interactie tussen 1 / 4,3 individu en omgeving S26311 ehealth: een gezondheidspsychologisch 1 / 4,3 perspectief N24211 Voeding en gezondheid 1 / 4,3 Totaal vrijstelling 6 / 25, Vrije ruimte 5 / 21, Bachelor Eindopdracht S50317 Bachelorthesis 4 / 17,2 Totaal vrijstelling in bacheloropleiding 42 / 180, ** In de masteropleiding gelden ingangseisen voor de cursussen Psychodiagnostiek. Hiervoor verwijzen wij u naar de uitvoeringsregeling Meer informatie over verwante/niet verwante opleidingen: 33

Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding

Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding Heeft u in het verleden een hbo- of wo-opleiding afgerond en wilt u de bacheloropleiding psychologie volgen dan kunt u in aanmerking

Nadere informatie

studiegids bachelor master losse cursussen open universiteit in vlaanderen Open Universiteit www.openuniversiteit.be

studiegids bachelor master losse cursussen open universiteit in vlaanderen Open Universiteit www.openuniversiteit.be studiegids bachelor master losse cursussen open universiteit in vlaanderen 2013 2014 Open Universiteit www.openuniversiteit.be Inhoud 3 Voorwoord 4 Open afstandsonderwijs in Vlaanderen 5 Studiefaciliteiten

Nadere informatie

Beste deeltijd universiteit

Beste deeltijd universiteit 11 10 2011 2011 2010 2010 20112 20102 Open Universiteit in v laanderen BACHELOR MASTER LOSSE CURSUSSEN 11 2011 2011 20112 1020102010 20102 1120112011 20112 Beste deeltijd universiteit 10 11 10 11 10 11

Nadere informatie

Rechtswetenschappen. Bacheloropleiding Masteropleiding. studiegids 2009-2010

Rechtswetenschappen. Bacheloropleiding Masteropleiding. studiegids 2009-2010 Rechtswetenschappen Bacheloropleiding Masteropleiding studiegids 2009-2010 Inhoud 02 Rechten studeren 03 Studeren aan de Open Universiteit Studeren in een elektronische leeromgeving 05 Studiemogelijkheden

Nadere informatie

NATIONALE STUDENTEN ENQUÊTE EEN ANALYSE VAN ALLE SECTOREN

NATIONALE STUDENTEN ENQUÊTE EEN ANALYSE VAN ALLE SECTOREN NATIONALE STUDENTEN ENQUÊTE IN HET HBO EN WO (21-214) 1 VOORWOORD STUDIEKEUZE123 Sinds 29 is Stichting Studiekeuze123 verantwoordelijk voor de uitvoering van de Nationale Studenten Enquête (NSE); een landelijk

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 wo-masteropleiding Management 1 van 5

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 wo-masteropleiding Management 1 van 5 wo-masteropleiding Management 1 van 5 U2013/01221 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2013 en heeft een zelfde werkingsduur als de Onderwijs- en examenregeling (OER) 2013-2014 voor

Nadere informatie

leer gedrag BEgRiJpEN: WoRD psycholoog MASTER psychologie

leer gedrag BEgRiJpEN: WoRD psycholoog MASTER psychologie LEER GEDRAG BEGRIJPEN: WORD PSYCHOLOOG MASTER psychologie Wat kun jij betekenen in de psychologische praktijk? Iedereen maakt wel eens ruzie. Maar waarom? Waarom ontploft de een bij het minste of geringste

Nadere informatie

D0049-201411. Beleid Alternatieve zorg Coöperatie VGZ 2015. Informatie voor therapeuten alternatieve c.q. complementaire zorg

D0049-201411. Beleid Alternatieve zorg Coöperatie VGZ 2015. Informatie voor therapeuten alternatieve c.q. complementaire zorg D0049-201411 Beleid Alternatieve zorg Coöperatie VGZ 2015 Informatie voor therapeuten alternatieve c.q. complementaire zorg Inhoud Voorwoord 3 1. Visie VGZ 4 1.1 Alternatieve zorg 4 1.2 Alternatieve beweegzorg

Nadere informatie

studiegids Rechtswetenschappen BACHELOR MASTER Best beoordeelde universiteit (Keuzegidsen Universiteiten, Masters en Deeltijdstudies 2011)

studiegids Rechtswetenschappen BACHELOR MASTER Best beoordeelde universiteit (Keuzegidsen Universiteiten, Masters en Deeltijdstudies 2011) Rechtswetenschappen BACHELOR MASTER Best beoordeelde universiteit (Keuzegidsen Universiteiten, Masters en Deeltijdstudies 2011) Beste universitaire bachelor- en masteropleiding Rechtsgeleerdheid (Keuzegidsen

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Onderwijsprogramma algemeen. Studieprogramma

Hoofdstuk 1. Onderwijsprogramma algemeen. Studieprogramma Hoofdstuk 1 Onderwijsprogramma algemeen Studieprogramma 1. Inleiding Het onderwijs in de psychologie aan de UvA wordt verzorgd door twee scholen: het College Psychology en de Graduate School of Psychology.

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 WO masteropleiding Management

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 WO masteropleiding Management U2011/00107 Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 WO masteropleiding Management De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2011 en heeft een zelfde werkingsduur

Nadere informatie

Open Universiteit www.ou.nl. studiegids rechtswetenschappen. bachelor - master 2014 2015

Open Universiteit www.ou.nl. studiegids rechtswetenschappen. bachelor - master 2014 2015 studiegids rechtswetenschappen bachelor - master 2014 2015 Beste bachelor en master Rechtsgeleerdheid in Nationale Studenten Enquête (NSE) 2014 Beste master Rechtsgeleerdheid in Keuzegids Masters 2014

Nadere informatie

Master Business Process Management and IT

Master Business Process Management and IT Master Business Process Management and IT wo master begeleid 2014 2015 Open Universiteit www.ou.nl Over de opleiding De wo-masteropleiding Business Process Management and IT begeleid kijkt naar de inrichting

Nadere informatie

SCHAKELJAAR ROTTERDAM HBO/WO 2015-2016

SCHAKELJAAR ROTTERDAM HBO/WO 2015-2016 SCHAKELJAAR ROTTERDAM HBO/WO 2015-2016 Inhoud Woord vooraf... 3 Toelatingseisen... 3 Studeren in het Hoger Onderwijs... 4 Aanmelding en intake... 5 Inhoud van de onderwijsprogramma s (niveau 0)... 6 Inhoud

Nadere informatie

Studeren na het HBO. stand van zaken 2013-2014. Informatie van het Avans Studentendecanaat

Studeren na het HBO. stand van zaken 2013-2014. Informatie van het Avans Studentendecanaat Studeren na het HBO stand van zaken 2013-2014 Informatie van het Avans Studentendecanaat 1 Studeren na het HBO: onderwerpen 1. Wat moet je weten over het collegegeld als je kiest voor een nieuwe bachelor

Nadere informatie

BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING

BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 3TU.Onderwijs (Masteropleiding) UITVOERINGSREGELING 2014-2015 Master of Science in Science Education and Communication (croho 68404) TECHNISCHE

Nadere informatie

Sport, Gezondheid en Management

Sport, Gezondheid en Management Opleidingsstatuut voor de bacheloropleiding Sport, Gezondheid en Management Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Sport en Bewegen studiejaar 2014-2015 Inhoud Deel 1: Onderwijs aan de HAN 5 Algemene bepalingen

Nadere informatie

zondag 3 november 2013 POLIS Minor Voorlichting Development Commissie

zondag 3 november 2013 POLIS Minor Voorlichting Development Commissie POLIS Minor Voorlichting Development Commissie Indeling bachelor Major + Minor Systeem: Major: 162 ects Minor 18 ects + Bachelor 180 ects Inhoudsopgave Verschillende soorten Minors: Standaard minors binnen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 4. Universiteit van Amsterdam. Vrije Universiteit Amsterdam. Rijksuniversiteit Groningen

Inhoudsopgave. Voorwoord 4. Universiteit van Amsterdam. Vrije Universiteit Amsterdam. Rijksuniversiteit Groningen Inhoudsopgave Voorwoord 4 Universiteit van Amsterdam Introductie op de Universiteit van Amsterdam 5 1. Work and Organisational Psychology 6 2. Experimental Social Psychology 7 3. Behaviour and Health 7-8

Nadere informatie

Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden

Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden In het Hoger Onderwijs wordt onderscheid gemaakt tussen wettelijk en instellingscollegegeld. Het wettelijk collegegeld wordt door de minister vastgesteld

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Christelijke Hogeschool Windesheim Bachelor Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, vestiging Zwolle CROHO-nummer:34616 voltijd / deeltijd /duaal Geaccrediteerd van 1 januari

Nadere informatie

Managementwetenschappen

Managementwetenschappen Managementwetenschappen Bacheloropleiding Masteropleidingen studiegids 2009-2010 Inhoud 02 Voorwoord 03 Studeren aan de Open Universiteit Nederland Studeren in een elektronische leeromgeving 05 Studiemogelijkheden

Nadere informatie

Sociaal Pedagogische Hulpverlening

Sociaal Pedagogische Hulpverlening Sociaal Pedagogische Hulpverlening Onderwijs- en Examen Reglement 204-205 [Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. 5 juni 204] [Instemming verleend door Centrale Medezeggenschap, d.d. 9 juli 204]

Nadere informatie

STUDIEGIDS informatica en informatiekunde. bachelor - master 2014 2015. Beste bachelor Informatica in NSE 2014. Open Universiteit www.ou.

STUDIEGIDS informatica en informatiekunde. bachelor - master 2014 2015. Beste bachelor Informatica in NSE 2014. Open Universiteit www.ou. STUDIEGIDS informatica en informatiekunde bachelor - master 2014 2015 Beste bachelor Informatica in NSE 2014 Open Universiteit www.ou.nl Inhoud 03 Voorwoord 04 Overzicht wijzigingen cursusaanbod 05 Studeren

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Masteropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2011-2012

Onderwijs- en Examenregeling Masteropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2011-2012 Onderwijs- en Examenregeling Masteropleidingen Faculteit der Managementwetenschappen 2011-2012 Business Administration Bestuurskunde Economics Politicologie Planologie Human Geography Milieu-Maatschappijwetenschappen

Nadere informatie

Pre-mastertraject: een Masterlijk traject?

Pre-mastertraject: een Masterlijk traject? Pre-mastertraject: een Masterlijk traject? Marije Berkelaar Stephanie Blom Eva van Venrooij Martine Smallenburg Stichting Onderwijs Evaluatie Rapport Achter Sint Pieter 25, kamer W101 3512 HR Utrecht oer@studver.uu.nl

Nadere informatie

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Voltijd (Deel A) studiejaar 2014-2015

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Voltijd (Deel A) studiejaar 2014-2015 Opleidingsstatuut Bedrijfskunde MER Voltijd (Deel A) studiejaar 2014-2015 1 Contents Deel 1A: Onderwijs aan de HAN... 6 Inleiding... 6 Algemene bepalingen... 6 Lesdagen en vakanties... 7 Uitgangspunten

Nadere informatie

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Deeltijd (Deel B) studiejaar 2014-2015

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Deeltijd (Deel B) studiejaar 2014-2015 Opleidingsstatuut Bedrijfskunde MER Deeltijd (Deel B) studiejaar 2014-2015 Contents Deel 1A: Onderwijs aan de HAN... 5 Inleiding... 5 Algemene bepalingen... 5 Lesdagen en vakanties... 6 Uitgangspunten

Nadere informatie