Regioscan Stadshagen. ten behoeve van. Netwerkbureau Kinderopvang. Versie 1.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Regioscan Stadshagen. ten behoeve van. Netwerkbureau Kinderopvang. Versie 1.0"

Transcriptie

1 Regioscan Stadshagen ten behoeve van Netwerkbureau Kinderopvang Versie 1.0 Alkmaar, 31 mei 2010

2 Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit rapport mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder vooraf schriftelijke toestemming van Linkin Business. Copyright 2010 Linkin Business BV Linkin Business 2010 Regioscan Stadshagen 2

3 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Samenvatting Inleiding Aanleiding tot onderzoek Onderzoekdoelstelling Opdrachtgever en uitvoerder Onderzoeksopzet en verantwoording Leeswijzer Stadshagen Geschiedenis Stadshagen Stadshagen Stadshagen in kaart Voorzieningen Bereikbaarheid Status Stadshagen Ontwikkeling Stadshagen Bevolking Gezinssituatie Opleiding en inkomen Cultuur Capaciteit kinderopvang Aanbod Participatie kinderopvang Voorkeursdagen Wachtlijsten Gewenste capaciteit Ontwikkeling van de vraag Conclusies en aanbevelingen Conclusies Aanbevelingen ten aanzien van capaciteit Bronnen Linkin Business 2010 Regioscan Stadshagen 3

4 Voorwoord Geachte lezer, Voor u ligt het rapport van Linkin Business ten behoeve van Netwerkbureau Kinderopvang. Linkin Business heeft het werken aan deze scan en de samenwerking met de opdrachtgever als plezierig ervaren en hoopt dat de opdrachtgever na het lezen van het rapport dit project als geslaagd beoordeelt. We willen alle betrokkenen graag bedanken voor hun medewerking aan de totstandkoming van dit rapport. Wij wensen u veel plezier bij het lezen! Alkmaar, 31 mei Namens het team van Linkin Business Reinoud Bliek Richard Mosch John Voskens Linkin Business 2010 Regioscan Stadshagen 4

5 Samenvatting Deze rapportage is geschreven in opdracht van Netwerkbureau Kinderopvang. Netwerkbureau Kinderopvang is per 1 september 2008 ingesteld en heeft de opdracht op praktische en oplossingsgerichte wijze kinderopvangorganisaties, organisaties voor primair onderwijs en gemeenten te ondersteunen en te stimuleren bij het realiseren van meer capaciteit in de kinderopvang (0-12 jaar). Om te bepalen hoe de situatie er op regionaal gebied uitziet voert zij op wijkniveau een scan uit, welke leidt tot inzicht in de plaatselijke kinderopvangsituatie. Onderzoek- en adviesbureau Linkin Business heeft in samenwerking met Netwerkbureau Kinderopvang een model ten behoeve van de regioscan ontwikkeld. Op basis van dit model worden meerdere locaties in kaart gebracht. Deze rapportage richt zich op de Vinex- wijk Stadshagen in Zwolle. De centrale onderzoekdoelstelling is dan ook: Het in kaart brengen van de status van kinderopvang te Stadshagen en de ontwikkeling van de vraag in de jaren tot en met 2018 Stadshagen is een Vinex- locatie aan de rand van Zwolle. Stadshagen bestaat uit twee delen: Stadshagen 1 en Stadshagen 2. De komende jaren worden er nog woningen bijgebouwd, dit zijn voornamelijk woningen in het gebied Stadshagen 2. Onlangs is bekendgemaakt dat Stadshagen in 2023 in zijn geheel gerealiseerd zal zijn. Deze planning is reeds meerdere keren aangepast door de economische crisis. Projectontwikkelaars krijgen huizen moeilijker verkocht, daarom zijn zij ook voorzichtig met de bouw van huizen. De bewoners zien Stadshagen als een mooi opgezette wijk. De bewoners beoordelen de voorzieningen met het rapportcijfer 7,4. De tevredenheid over de groenvoorzieningen is echter relatief laag met 38%. De bereikbaarheid scoort onder Stadshagenaars eveneens relatief laag, 35% van de inwoners vindt dat Stadshagen goed bereikbaar is per auto. Van de Nederlandse bevolking is 21,4% 0-12 jaar oud, in Stadshagen is dat 26,3%. In de categorie jaar is het 41,1% ten opzichte van 27,5% van de landelijke bevolking. Bijna de helft (49,1%) van de huishoudens in Stadshagen heeft kinderen, dit is bijna 15% hoger dan het landelijk gemiddelde. Deze cijfers bevestigen het beeld dat Stadshagen een wijk is met veel en relatief jonge gezinnen met kinderen. In Stadshagen is 84,1% autochtoon, dit is voor heel Nederland 80,1%. 15,5% van de inwoners is van Niet- Westerse afkomst, in Nederland is dat 11%. 0,5% van de bevolking valt onder Westerse nieuwe Nederlanders. Deze nieuwe Nederlanders zijn vrijwel alleen Joegoslaven. Op basis van de landelijke aanname zal het percentage autochtonen afnemen naar een percentage van 82,2%. In 2018 is 16,8% Niet- Westers en 1,0% Westers. Linkin Business 2010 Regioscan Stadshagen 5

6 Hieronder een overzicht van de huidige en gewenste capaciteit per indicatiejaar. Overzicht kinderopvang Stadshagen Periode: Bevolking 0-3 jaar Participatiegraad 56,6% 56,6% 56,6% 56,6% Wachtlijstcijfer netto wachtlijst 14,9% 14,9% 14,9% 14,9% Gewenste capaciteit in kindplaatsen Capaciteit in kindplaatsen Tekort in kindplaatsen Bevolking 4-12 jaar Participatiegraad 32,1% 32,1% 32,1% 32,1% Wachtlijstcijfer netto wachtlijstcijfer 16,2% 16,2% 16,2% 16,2% Gewenste capaciteit in kindplaatsen Capaciteit in kindplaatsen Tekort in kindplaatsen Zoals in het bovenstaande overzicht is te zien neemt het tekort in kindplaatsen voor zowel KDV als BSO de komende jaren toe van respectievelijk 67 en 73 in 2010 tot 184 naar 244 in De toename heeft te maken met de huizenbouw die de komende jaren gepland staat en daarmee het logische gevolg dat het aantal personen mee groeit. Een verandering in de planning van de woningbouw kan er echter voor zorgen dat het tekort lager uitvalt. Dit heeft te maken met de mogelijke gevolgen van de economische crisis welke door relevante stakeholders momenteel nog niet te overzien zijn. De wachtlijst is het belangrijkste mechanisme waar ondernemers op sturen. Vervuilingen tot 80% zijn geen uitzondering waardoor het beeld van ondernemers vertroebeld is. Er is namelijk een groot verschil tussen de netto wachtlijst en de bruto wachtlijst. Linkin Business 2010 Regioscan Stadshagen 6

7 1. Inleiding 1.1 Aanleiding tot onderzoek In het takenpakket van Netwerkbureau Kinderopvang zitten nogal wat onderdelen die vragen om een behoorlijk kennisniveau, zoals: Het op praktische en oplossingsgerichte wijze stimuleren en ondersteunen van kinderopvangorganisaties, rganisaties voor primair onderwijs en gemeenten bij het realiseren van meer capaciteit in de kinderopvang (0-12 jaar). Om te bepalen hoe de situatie er op regionaal gebied uitziet voert zij per gebied een regioscan uit, deze rapportage is voor de Vinex- locatie Stadshagen in Zwolle. De regioscan leidt tot inzicht in de plaatselijke kinderopvangsituatie. Om een dergelijke regioscan efficiënt uit te voeren is er reeds een regioscan- model ontwikkeld. 1.2 Onderzoekdoelstelling Het centrale doel van het onderzoek is: Het in kaart brengen van de status van kinderopvang te Stadshagen en de ontwikkeling van de vraag in de jaren tot en met Opdrachtgever en uitvoerder Het Netwerkbureau Kinderopvang is per 1 september 2008 ingesteld door het ministerie van OCW voor de periode van drie jaar. Het Netwerkbureau Kinderopvang opereert onafhankelijk en heeft de opdracht op praktische en oplossingsgerichte wijze kinderopvangorganisaties, primair onderwijs en gemeenten waar mogelijk te ondersteunen bij het realiseren van meer capaciteit in de kinderopvang (0-12 jaar). Bij de uitvoering van de opdracht wil het Netwerkbureau vooral samen aan de slag met alle betrokken partijen. Onderzoek- en adviesbureau Linkin Business heeft dit onderzoek verricht in opdracht van en in samenwerking met Netwerkbureau Kinderopvang. Het onderzoek is uitgevoerd door Richard Mosch, Reinoud Bliek en John Voskens. 1.4 Onderzoeksopzet en verantwoording Linkin Business heeft in samenwerking met Netwerkbureau Kinderopvang een opzet voor het model regioscan gemaakt. Aan de hand van dit model is Linkin Business gestart met deskresearch. Op basis van het model zijn alle relevante gegevens uit 27 verslagen en 26 websites geselecteerd. Aanvullend is de selectie getoetst in 3 diepte-interviews ter plaatse en 17 telefonische interviews. Op basis van deze onderzoeksresultaten zijn conclusies en adviezen geformuleerd. 1.5 Leeswijzer In dit rapport zijn de bronnen als voetnoot toegevoegd en worden resultaten van Stadshagen afgezet tegen landelijke resultaten. Hiernaast is er uitgegaan van twee scenario s, te weten: In het eerste scenario is er uitgegaan van het onderzoek Wachtlijsten en wachttijden buitenschoolse opvang en dagopvang, 5 e meting. Hierin wordt er uitgegaan van het feit dat er 1,9 kinderen per kindplaats worden opgevangen in zowel het KDV als in de BSO; In het tweede scenario is er uitgegaan van een gemiddelde dat is verkregen uit vier interviews met vier lokale ondernemers. Hierin wordt uitgegaan dat er 2,41 kinderen kunnen worden opgevangen per kindplaats in het KDV en 2,30 in de BSO. Linkin Business 2010 Regioscan Stadshagen 7

8 2. Stadshagen 2.1 Geschiedenis Stadshagen Stadshagen is de eerste wijk in Zwolle die aan de andere zijde van het Zwarte Water is gebouwd. De eerste huizen welke in 1996 in de Mastenbroekerpolder gebouwd werden, waren de aanzet voor de bouw van een wijk waar uiteindelijk inwoners moeten gaan wonen. Op de plek waar nu Stadshagen ligt, heeft tussen 100 en 500 na Christus een dicht moerasgebied gestaan. In de 14 e eeuw werd het gebied ontgonnen en ingepolderd. De oorspronkelijke opzet van Stadshagen is ontworpen door stedenbouwkundige Klaus Folmer. Dit is later uitgewerkt door bureau BGSV uit Rotterdam. De eerste paal werd geslagen op 27 november De Mastenbroekenpolder, die al vanaf de 15e eeuw vrijwel onaangetast langs Zwolle lag, biedt nu plaats voor relatief jonge gezinnen Stadshagen Stadshagen ligt in het verlengde van het historische centrum van de stad. Het nieuwe deel van Zwolle ligt aan het Zwarte Water, de rivier die de verbinding vormt met het centrum van de stad en daar overgaat in de stadsgracht. Op de fiets ben je vanuit Stadshagen in vijftien minuten bij de Peperbus (75 meter hoge toren), een belangrijk herkenningspunt voor veel Zwollenaren. 2 Stadshagen 1 is een jonge, moderne wijk. De wijk bestaat uit de buurten Milligen, Schoonhorst, Werkeren en Frankhuis. De gemeenteraad heeft in 2002 Stadshagen 2 aangewezen als grote nieuwbouwlocatie. Deze locatie sluit aan op Stadshagen 1, zodat er één samenhangende wijk ontstaat. Stadshagen 2 wordt gebouwd ten noorden en westen van het huidige Stadhagen 1. Het tweede gedeelte zal gaan bestaan uit drie buurten: De Tippe, Breecamp en Breezicht. Om en gedeeltelijk door Stadshagen 2 wordt de Hasselterweg gebouwd, de nieuwe rondweg van Stadshagen. 3 Uiteindelijk zal Stadshagen rond het jaar 2023 gereed zijn. De wijk zal dan de grootste wijk van Zwolle zijn met woningen en rond de inwoners. Dit betekent dat dan bijna 24% van de inwoners van Zwolle in Stadshagen woont. Het woningaanbod in Stadshagen speelt in op de vraag van het nieuwe millennium. Men kan kiezen uit een rijke variatie aan woningen; van gestapelde appartementen tot eengezinswoningen. Huren of kopen is mogelijk in alle prijsklassen. Ook bestaat op beperkte schaal de mogelijkheid een praktijk aan huis te beginnen. Van de woningen in Stadshagen is ongeveer 70% koopwoning en 30% huurwoning. Van de koophuizen is ongeveer 30% relatief goedkoop (rond de ), 40% tot en 30% relatief duur (boven ). Van de mensen die in Stadshagen wonen komt ongeveer 60% uit Zwolle, 20% uit de regio en 20% uit het westen. 4 Volgens het Woonbelevingsonderzoek Stadshagen 2008 zien de bewoners van Stadshagen de wijk als een mooi opgezette wijk. Niet-bewoners, wonend in andere wijken dan Stadshagen, zien het gebied als een saaie, eentonige Vinex- wijk Buurtnieuws: 3 Buurtsite Stadshagen: 4 Interview Ton Poortvliet, coördinator informatiecentrum Stadshagen Linkin Business 2010 Regioscan Stadshagen 8

9 2.3 Stadshagen in kaart Stadshagen: Zwolle in deelgebieden: Stadshagen 2 zal komen binnen het met rood omstippelde gebied naast Stadshagen 1. Hierboven is de stad Zwolle te zien. Het gebied met het nummer 10 is de de wijk Stadshagen 2. Stadshagen, gelegen aan de andere kant van de rivier het Zwarte Water: 2.4 Voorzieningen In 1996 zijn de eerste huizen in Stadshagen gebouwd. Er waren toen bijna geen voorzieningen, behoudens een supermarkt, drogist, slijterij en een huisartsenpraktijk. Inmiddels staat er een volwaardig winkelcentrum met onder meer twee supermarkten en bekende winkels als Kruidvat, Bart Smit en Hema. Naast deze winkels is er ook het Gezondheidshuis en het Cultuurhuis, waar tal van activiteiten worden georganiseerd. Linkin Business 2010 Regioscan Stadshagen 9

10 Nabij het centrum van Stadshagen ligt het Twistvlietpark waar diverse festiviteiten, zoals het jaarlijkse Stadshagenfestival, plaatsvinden. 63% van de inwoners van Stadshagen is tevreden over het aantal voorzieningen in Stadshagen. De inwoners van Stadshagen beoordelen het aantal voorzieningen in Stadshagen met het cijfer 7, Bereikbaarheid De stad Zwolle is vanaf de snelweg A28 goed te bereiken. De A28 gaat door Zwolle heen en loopt van Utrecht tot aan Groningen. Net als andere Vinex- wijken ligt Stadshagen dicht tegen de stad Zwolle. De binnenstad van Zwolle is voor de bewoners goed per fiets en openbaar vervoer te bereiken. Voor autoverkeer is dit een stuk lastiger. De Twistvlietbrug, de snelste verbinding tussen de wijk en de binnenstad, is alleen toegankelijk voor openbaar vervoer en fietsers. Het autoverkeer kan gebruik maken van de Mastenbroekerbrug of de Frankhuizerallee om de wijk binnen te komen. Een andere mogelijkheid is om via de N331 te rijden en vervolgens aan de noordkant de wijk binnen te gaan. 6 Uit twee gesprekken met bewoners blijkt dat de bereikbaarheid van Stadshagen op veel ergernis stuit. Dagelijks staat het namelijk vast met auto s om de wijk in te gaan. Volgens het Woonbelevingsonderzoek Stadshagen 2008 vindt 35% van de inwoners dat Stadshagen goed bereikbaar is per auto. De 60% die ontevreden is over de bereikbaarheid, wil vooral meer toegangswegen tot de wijk en betere mogelijkheden om met de auto door Stadshagen heen te rijden. Van de bewoners is 12% tevreden met het bereiken van andere buurten in Stadshagen per auto, dit is relatief laag. Doordat er twee ingangen zijn om de wijk in te gaan is de wijk autoluw te noemen. 2.6 Status Stadshagen In 2009 zijn, mede door de economische crisis, beduidend minder woningen opgeleverd in Stadshagen dan in voorgaande jaren. Momenteel staan er in Stadshagen zo n woningen en de komende jaren worden er nog woningen bijgebouwd. De voorzieningen die er momenteel zijn, voorzien in veel verschillende levensbehoeften, aldus Cobie Hamming- Pijl van het informatiecentrum Stadshagen. De planning voor de bouw van Stadshagen 2 is reeds weer met enkele jaren verlengd tot De economische moeilijke tijd maakt het vooral voor projectontwikkelaars onzeker of gebouwde huizen wel worden bewoond. Ton Poortvliet van het informatiecentrum Stadshagen: De vraag naar de woningen is er wel degelijk door de sloop van verschillende appartementen en huizen in de oudere delen van Zwolle. Bewoners van deze woningen worden zo gestimuleerd om zich in Stadshagen te vestigen. 2.7 Ontwikkeling Stadshagen Het project Stadshagen wordt aangestuurd door projectbureau Stadshagen, welke op het stadskantoor gevestigd is. NAW gegevens zijn te vinden in de bijlage. 5 Woonbelevingsonderzoek Stadshagen Interview Cobie Hamming-Pijl, informatiecentrum Stadshagen Linkin Business 2010 Regioscan Stadshagen 10

11 3. Bevolking In dit hoofdstuk wordt de ontwikkeling van de bevolking op verschillende manieren uiteengezet. Eerst wordt er een vergelijking op basis van cijfers van 2009 gemaakt tussen Nederland en Stadshagen, gevolgd door een vergelijking in de indicatiejaren 2012, 2015 en Bevolkingsopbouw In de onderstaande tabel is de bevolkingsopbouw van 2009 weergegeven voor Nederland en Stadshagen. Bevolkingsopbouw Bron: Perioden Nederland Stadshagen CBS Statline, 2009 OS Zwolle, januari Leeftijd aantal % aantal % 0-3 jaar , ,8 4-9 jaar , , jaar , , jaar , , jaar , , jaar , , jaar , , , ,4 Totaal Van de Nederlandse bevolking is 21,4% 0-12 jaar oud, in Stadshagen is dat 26,3%. Voor Stadshagen ligt het percentage kinderen in de categorieën 0-3 jaar en 4-9 jaar respectievelijk 5,3% en 5,2% hoger dan op landelijk niveau. In de categorie jaar is het 41,1% ten opzichte van 27,5% van de landelijke bevolking. Deze cijfers bevestigen het beeld dat Stadshagen een wijk is met veel en relatief jonge gezinnen met kinderen. Tussen 2000 en 2008 is het aantal 0-3 jarigen in Zwolle voornamelijk gestegen in Stadshagen: van 454 in 2000 tot in Hiermee is Stadshagen de wijk met de meeste jonge kinderen: 27% van alle 0-3 jarigen in Zwolle woont in Stadshagen. 7 De bevolkingsopbouw zal zich tot 2018 als volgt ontwikkelen. Bevolkingsprognose Nederland Stadshagen Bron: CBS Statline, december 2008 OS Zwolle, januari 2010 Perioden Leeftijd 2012 aantal % 2015 aantal % 2018 aantal % 2012 aantal % 2015 aantal % 2018 aantal % , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,8 Totaal Het aantal 0-12 jarigen zal tot 2012 in percentage afnemen. Ook het aantal jarigen neemt in percentage af. Logischerwijs neemt het percentage mensen ouder dan 45 jaar toe. In Stadshagen was in ,5% van de bevolking 45 jaar en ouder, in 2018 zal dit naar schatting 28,1% zijn. 7 Trendrapportage Zwolle 2008 Linkin Business 2010 Regioscan Stadshagen 11

12 Het meest relevante onderdeel van deze paragraaf is in onderstaande grafiek samengevat. Prognose 0-12 jarigen In absolute aantallen neemt het aantal 0-12 jarigen tot 2018 toe. De komende jaren zal het bevolkingsaantal in Stadshagen met name toenemen door de bouw van Stadshagen 2. De relevante leeftijdscategorieën voor de kinderopvang laten een stijgende lijn zien. In 2018 zullen er jarigen in Stadshagen wonen, jarigen en ruim jarigen. Linkin Business 2010 Regioscan Stadshagen 12

13 3.2 Gezinssituatie In de onderstaande tabel zijn de huishoudens voor 2009 in Stadshagen en Nederland uiteengezet. Huishoudens Nederland Stadshagen Bron: CBS statline, juli 2009 OS Zw olle, januari 2010 Periode Gezinsverhouding Aantal % Aantal % Eenpersoonshuishouden , ,3 Tw eepersoonshuishouden zonder kinderen , ,4 Drie-en meer persoonshuishouden zonder kinderen ,4 88 1,2 Eenouderhuishouden , ,3 Tw eepersoonshuishoudens met kinderen , ,8 Totaal In totaal heeft 49,1% van de huishoudens in Stadshagen kinderen, voor Nederland ligt dit percentage op 34,3%. Het percentage huishoudens met kinderen is voor Stadshagen hiermee 14,8% hoger dan het landelijk gemiddelde. Deze cijfers bevestigen dat Stadshagen een wijk is met relatief veel gezinnen met kinderen. In 2007 waren er in Nederland 1,4 miljoen huishoudens met kinderen van 12 jaar of jonger, waarvan minstens één van de ouders een betaalde baan had van 12 uur of meer per week. De helft van de ouders maakt geen gebruik van opvang. In deze gezinnen werkt vaak één van de ouders niet, zodat zelf voor de kinderen kan worden gezorgd. Dat ouders veelal zelf voor de kinderen zorgen, heeft onder andere te maken met de opvatting dat de ouders dit zelf ook het beste kunnen. Een kwart van de ouders doet een beroep op de onbetaalde opvang, zoals oppasopa s en -oma s. Rond de 17% van de ouders kiest voor de formele kinderopvang. Eenoudergezinnen maken vaker gebruik van de kinderopvang. In 2007 maakte 27% gebruik van kinderopvang in het formele circuit. Eenoudergezinnen hebben immers geen partner die, terwijl zij aan het werk zijn, de zorg voor de kinderen op zich kan nemen. 8 8 Landelijke jeugdmonitor, rapportage 4 e kwartaal 2008 Linkin Business 2010 Regioscan Stadshagen 13

14 3.3 Opleiding en inkomen Zwolle is een stad met relatief veel studerende mensen. In 2009 studeerden er in Zwolle aan het MBO en aan het HBO. 9 Dit betekent dat ruim mensen een beroepsopleiding in Zwolle volgden. In onderstaande tabel een overzicht van het aantal personen dat in Zwolle en Nederland in het schooljaar 2007/2008 onderwijs volgde, uitgesplitst naar opleidingsniveau. Aantal leerlingen onderwijs 2007/2008 Nederland Zwolle Bron: Gemeente op maat Zwolle, 2009 Niveau Aantal % Aantal % Basisonderwijs , ,5 Expertisecentra , ,8 Voortgezet onderwijs , ,4 Middelbaar beroepsonderwijs , ,5 Hoger beroepsonderwijs , ,1 Wetenschappelijk beroepsonderwijs , ,7 Totaal , ,0 Uit bovenstaande tabel blijkt dat 17,1% van de scholieren een HBO opleiding volgt, dit is 6,8% hoger dan het landelijk gemiddelde. In Zwolle volgt 2,7% een wetenschappelijke opleiding, landelijk is dit 5,9%. In Stadshagen gingen in kinderen naar de basisschool, dit is 13,1% van de totale bevolking in Stadshagen. In geheel Zwolle gingen kinderen (inclusief speciaal basisonderwijs) naar de basisschool, dit is 9,8% van de bijna mensen die in Zwolle wonen. Het aantal kinderen in Noord-Nederland dat naar de basisschool gaat is, na jaren van groei, de laatste twee jaar licht afgenomen. In Zuid- Limburg is het aantal leerlingen van het basisonderwijs tussen 2000 en 2009 zelfs met liefst elf procent afgenomen. De reden is dat veel jonge gezinnen uit het noorden en het zuiden de laatste jaren naar de Randstad trekken. De gegevens laten verder zien dat er in het westen en oosten nog steeds een groei is van het aantal kinderen dat naar de basisschool gaat. 10 In de diagram hieronder is te zien dat in 2008 het opleidingsniveau van de leerlingen die op dat moment op het voortgezet onderwijs zaten, weinig verschilde van het opleidingsniveau op landelijk niveau. Vooral gemeenten met de hogere inkomens hebben meer leerlingen die een hoger opleidingsniveau doen, dit komt bijvoorbeeld voor in gemeenten als Bloemendaal, Rozendaal en Blaricum. Verdeling voortgezet onderwijs naar onderwijssoort, 2007/ 08 Bron: Gemeente op maat Zwolle Zwolle buurmonitor 10 Gemeente op maart Zwolle, 2009 Linkin Business 2010 Regioscan Stadshagen 14

15 In de onderstaande tabel is de inkomenssituatie voor Stadshagen en Nederland uiteengezet voor 2005 en Inkomenssituatie Nederland/Stadshagen Bron: CBS Statline Zwolle buurtmonitor Locatie Nederland Stadshagen Periode Gem.besteedbaar inkomen per inwoner Gem.besteedbaar inkomen per huishouden Gestandaardiseerd huishoudinkomen Onder de armoedegrens 10% 9% 5% 6% Het gemiddeld besteedbaar inkomen per huishouden in Stadshagen ligt op Dat is meer dan het landelijk gemiddelde van Nederland. Het percentage van de mensen die onder de armoedegrens leeft is in Stadshagen lager dan voor de Nederlandse bevolking in het algemeen (respectievelijk 6% ten opzichte van 9%). In vergelijking met steden van gelijke grootte is er in Zwolle sprake van een vrij positieve inkomenssituatie. Waar andere grote steden doorgaans relatief veel huishoudens met een minimuminkomen hebben, ligt dat aandeel in Zwolle op een landelijk, gemiddeld niveau. Het betreft hier vooral huishoudens van alleenstaanden (studenten en ouderen). Zwolle heeft een relatief klein aandeel huishoudens met een erg hoog inkomen. 11 Het aandeel tweeverdieners is naar schatting ongeveer 60% van de totale bevolking in Stadshagen, dit is gebaseerd op de drie persoonlijke gesprekken die gevoerd zijn. 12 Uit de bovenstaande tabel over de inkomenssituatie is het relatief hoge aantal tweeverdieners ook te verklaren. Het gemiddeld inkomen per inwoner ligt lager dan het landelijk gemiddelde en het inkomen per huishouden ligt hoger dan het landelijk gemiddelde. Het lagere inkomen per inwoner wordt grotendeels verklaard doordat veel moeders parttime werken. Door het gemiddeld hogere inkomen per huishouden kan het hoge aantal tweeverdieners worden verklaard. Volgens onderzoek van het Centraal Planbureau zijn de overheidsuitgaven aan kinderopvang sinds de invoering van de Wet kinderopvang in 2005 gestegen. De kinderopvangsubsidie steeg tot een gemiddelde van bijna 80%. Dit is ook te zien in de cijfers. Het aandeel formele opvang in het totaal van informele- en formele opvang voor 0-3 jarigen steeg tussen 2004 en 2008 van 60 naar 80%, voor 4-tot 12-jarigen steeg het aandeel over dezelfde periode van 20 naar 50%. Hoe hoger het inkomen is, hoe lager de kinderopvangtoeslag die door de overheid wordt toegekend. De kinderopvang is hiermee voor armere gezinnen relatief goedkoper. Toch maakt die doelgroep minder gebruik van de kinderopvang. Een aandeel van 37 procent van de gezinnen met de laagste inkomens gebruikt kinderopvang, terwijl bij de hogere inkomens dat percentage tussen de 82 en 96 procent ligt. Reden hiervoor kan zijn dat laagopgeleide vrouwen over het algemeen minder werken dan hoogopgeleide vrouwen, waardoor ze vaker thuis zijn en de kinderen zelf verzorgen. 13,14 11 Woonvisie Zwolle Interviews met: Cobie Hamming-Pijl en Ton Poortvliet, informatiecentrum Stadshagen, Klaartje Koebrugge, kinderopvang Allio en Carin Hartesteegt, BSO De Vlieger Onderzoek van het Centrum voor Sociaal Beleid van de Universiteit Antwerpen Linkin Business 2010 Regioscan Stadshagen 15

16 3.4 Cultuur In de onderstaande tabel zijn de gegevens betreffende de etniciteit voor zowel Nederland als Stadshagen. Etniciteit: Bron: Periode Nederland Stadshagen CBS Statline, november 2009OS Zwolle, januari Etniciteit Aantal % Aantal % Westerse landen ,0 88 0,5 Niet-Westerse landen , ,5 Autochtoon , ,1 Totaal Zowel het percentage Niet- Westerse nieuwe Nederlanders als het percentage autochtonen ligt in Stadshagen hoger dan het landelijk gemiddelde. In Stadshagen is 84,1% autochtoon, dit is voor heel Nederland 80,1%. 15,5% van de inwoners in Stadshagen is van Niet- Westerse afkomst, in geheel Nederland is 11% van de bevolking van Niet- Westerse afkomst. Een percentage van 0,5% van de inwoners van Stadshagen is een Westerse nieuwe Nederlander. Deze nieuwe Nederlanders zijn volgens de Zwolle Buurtmonitor vrijwel alleen Joegoslaven. In de periode zal de bevolkingssamenstelling zich als volgt ontwikkelen. Hierbij is uitgegaan van het landelijke groeipatroon voor de etniciteitverhoudingen van het CBS. Etniciteit: Bron: Periode Nederland Stadshagen CBS Statline, december 2008 Linkin Business, december Etniciteit kort Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Westerse landen , , , , , ,0 Niet-westerse landen , , , , , ,8 Autochtoon , , , , , ,2 Totaal Het aantal nieuwe Nederlanders in zowel Nederland als Stadshagen groeit. Aantal % Hieronder is de etniciteit voor Stadshagen in de kinderopvangleeftijd 0-12 jarigen uiteengezet. Leeftijdsopbouw naar etniciteit Stadshagen Bron: OS Zwolle januari 2010 Leeftijd 0-3 jaar 4-12 jaar Etniciteit Aantal % Westerse landen 6 0,3 13 0,4 Niet-Westerse landen , ,3 Autochtoon , ,3 Totaal De etniciteit naar leeftijdsopbouw tot 12 jaar verschilt niet veel van de totale bevolkingssamenstelling in Stadshagen. Het aandeel autochtonen (82,3%) is tussen 4-12 jaar wel iets lager dan het totale gemiddelde in Zwolle (84,1%). Bij de leeftijdscategorie 0-3 jaar is 85,1% autochtoon. Linkin Business 2010 Regioscan Stadshagen 16

17 In de onderstaande tabel is de prognose van de leeftijdsopbouw naar etniciteit voor Stadshagen uiteengezet. Hierbij is uitgegaan van het landelijke groeipatroon. Prognose leeftijdsopbouw naar etniciteit Stadshagen Bron: OS, Zwolle, bewerking Linkin Business, december 2009 Perioden Leeftijd 0-3 jaar 0-3 jaar 0-3 jaar 4-12 jaar 4-12 jaar 4-12 jaar Etniciteit Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Westerse landen 10 0,5 13 0,6 19 0,8 15 0,6 19 0,7 27 0,9 Niet-Westerse landen , , , , , ,7 Autochtoon , , , , , ,4 Totaal Het aantal kinderen in de kinderopvangleeftijdscategorie neemt in zijn totaliteit toe. Op basis van de landelijke aanname groeit hierdoor het aantal nieuwe Nederlanders relatief sneller dan het aantal autochtone Nederlanders. Tweederde van de gezinnen in Nederland waarvan de moeder van Niet- Westerse allochtone herkomst is, zorgden in 2007 zelf voor de opvang van hun kind en deden geen beroep op de kinderopvang. Onder de gezinnen met een autochtone moeder is dat minder, namelijk 51%. De gezinnen met een autochtone moeder maakten vaker gebruik van zowel de onbetaalde opvang (26%) als de formele opvang (25%). Een op de vijf gezinnen met een moeder van Niet- Westers allochtone herkomst schakelde onbetaalde opvang in en een op de tien formele opvang Landelijke jeugdmonitor kinderopvang, 4 e kwartaal 2008 Linkin Business 2010 Regioscan Stadshagen 17

18 4. Capaciteit kinderopvang In dit hoofdstuk is de capaciteit aan de hand van twee scenario s, welke in de leeswijzer reeds zijn beschreven, berekend. Hieronder een overzicht van de spreiding van de KDV en de BSO in de wijk Stadshagen op dit moment. KDV = KDV BSO = BSO Linkin Business 2010 Regioscan Stadshagen 18

19 4.1 Aanbod De onderstaande tabel geeft het aantal kindplaatsen voor zowel het KDV als de BSO weer. In de derde kolom staan het aantal kindplaatsen. In de vierde en vijfde kolom is de capaciteit in aantal kinderen volgens de landelijke en lokale aanname weergegeven. Locatie Kinderopvang Capaciteit kindplaatsen Landelijk scenario Lokaal scenario De Kleine Reus kdv Eigen Wijs kdv Allio Werkerlaan kdv Allio Zw aardvegerstraat kdv Allio Winterdijkstraat kdv Doomijn Sterrenkroos kdv Domijn Wildw alstraat kdv Doomijn Oude Wetering kdv Petteflet kdv Ferezon* kdv Het Frankhuisje kdv Totaal KDV kdv De Vlieger Oude Wetering bso De Vlieger Ingelandhof bso Ferezon** bso De Kleine Reus bso Doomijn Muurmeesterstraat bso Doomijn Wildw alstraat bso Eigen Wijs bso Allio Muurmeesterstraat bso Allio Mannagras bso Allio Winterdijkstraat bso Allio Overtoom bso Doomijn Oude Wetering*** bso Totaal BSO bso Totaal kdv & bso * Ferezon: locatie wordt in het nieuwe schooljaar 2010/2011 geopend ** Ferezon: locatie is medio mei geopend *** Doomijn Oude Wetering: locatie wordt op 23 augustus 2010 geopend 4.2 Participatie kinderopvang De kinderopvangparticipatie is op landelijk en lokaal niveau weergegeven. De participatie voor het KDV ligt volgens de landelijke aanname op 44,6%, volgens de lokale op 56,6%. Voor de BSO ligt dit op respectievelijk 26,5% en 32,1%. De economische crisis speelt momenteel nog geen rol op de participatie van de kinderopvang, dit blijkt uit twee gesprekken met kinderopvangorganisaties Gesprekken met Klaartje Koebrugge Allio, Carin Hartesteegt BSO De Vlieger Linkin Business 2010 Regioscan Stadshagen 19

20 Kinderopvangorganisaties hebben geen dalende vraag gesignaleerd. Zij kijken met name naar de wachtlijsten die er zijn. De wachtlijsten zijn hiermee het belangrijkste mechanisme waar ondernemers op sturen. Vervuilingen tot 80% zijn geen uitzondering waardoor het beeld van ondernemers vertroebeld is. Er is namelijk een groot verschil tussen de netto wachtlijst en de bruto wachtlijst. Uit twee persoonlijke gesprekken met kinderopvangorganisaties blijkt verder dat ouders hun kinderen vrijwel niet buiten Stadshagen naar de opvang brengen. Ook brengt bijna niemand zijn kind van buiten Stadshagen naar opvang in Stadshagen. Dat dit bijna niet gebeurt heeft te maken met de bereikbaarheid van Stadshagen. Ouders willen dat de opvang op de route van het werk ligt zodat zij zonder omweg hun reis kunnen vervolgen. 4.3 Voorkeursdagen Op lokaal niveau in Stadshagen is de bezettingsgraad op de woensdag en vrijdag voor zowel KDV als BSO rond de 60%. Dit blijkt uit gesprekken met werknemers van BSO De Vlieger en Allio Kinderopvang. Volgens het onderzoek Kinderopvang Zwolle 2008 is in Zwolle de bezetting doordeweeks van het KDV 85% en van de BSO 63%. De relatief lage deelname van de BSO komt door de lagere vraag op de woensdag- en vrijdagmiddag. Uit landelijk onderzoek naar de voorkeursdagen van ouders voor het KDV en BSO komt naar voren dat het percentage dat op woensdag en vrijdag van kinderopvang gebruik wenst te maken veel kleiner is dan de aangegeven voorkeursdagen maandag, dinsdag en donderdag. Meer dan de helft (53%) wenst geen gebruik te maken van de BSO op woensdag en/ of vrijdag, voor KDV is dit 29%. 17 Deze cijfers worden bevestigd door de onderstaande tabel. Voorkeursdagen Nederland Bron: Wachtlijsten en wachttijden buitenschoolse opvang en dagopvang Criteria/ BSO, KDV Wachtlijst BSO juni 2009 Wachtlijst KDV juni 2009 Ja 18% 13% Nee 53% 29% Al ingeschreven voor de woensdag en/of vrijdag. 29% 58% Te herleiden is dat op landelijk niveau de woensdag en/of vrijdag voor 29% is gedekt voor de BSO en 58% voor het KDV. Als we hier de ouders bij optellen die bereid zijn naar de woensdag en/of vrijdag te verhuizen komt dit neer op 47% voor de BSO en 71% voor het KDV. Deze cijfers vormen op landelijk niveau de maximale vraag voor de woensdag en/of vrijdag. 17 Regioplan, Wachtlijsten en wachttijden buitenschoolse opvang en dagopvang (5e meting), stand van zaken in juni 2009, oktober 2009 Linkin Business 2010 Regioscan Stadshagen 20

Regioscan Stadshagen. ten behoeve van. Netwerkbureau Kinderopvang. Versie 1.0

Regioscan Stadshagen. ten behoeve van. Netwerkbureau Kinderopvang. Versie 1.0 Regioscan Stadshagen ten behoeve van Netwerkbureau Kinderopvang Versie 1.0 Alkmaar, 31 mei 2010 Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit rapport mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Regioscan Meerhoven. ten behoeve van. Netwerkbureau Kinderopvang. Versie 1.0. Alkmaar, 4 juni 2010

Regioscan Meerhoven. ten behoeve van. Netwerkbureau Kinderopvang. Versie 1.0. Alkmaar, 4 juni 2010 Regioscan Meerhoven ten behoeve van Netwerkbureau Kinderopvang Versie 1.0 Alkmaar, 4 juni 2010 Linkin Business 2010 Regioscan Meerhoven 1 Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit rapport mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Samenvatting Vinex- locaties. ten behoeve van. Netwerkbureau Kinderopvang

Samenvatting Vinex- locaties. ten behoeve van. Netwerkbureau Kinderopvang Samenvatting Vinex- locaties ten behoeve van Netwerkbureau Kinderopvang Alkmaar, september 2010 Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit rapport mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Regioscan Leidsche Rijn. ten behoeve van. Netwerkbureau Kinderopvang. Versie 1.0. Alkmaar, 31 mei

Regioscan Leidsche Rijn. ten behoeve van. Netwerkbureau Kinderopvang. Versie 1.0. Alkmaar, 31 mei Regioscan Leidsche Rijn ten behoeve van Netwerkbureau Kinderopvang Versie 1.0 Alkmaar, 31 mei Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit rapport mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Regioscan IJburg. ten behoeve van. Netwerkbureau Kinderopvang. Versie 1.0

Regioscan IJburg. ten behoeve van. Netwerkbureau Kinderopvang. Versie 1.0 Regioscan IJburg ten behoeve van Netwerkbureau Kinderopvang Versie 1.0 Alkmaar, 31 mei 2010 Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit rapport mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Ruimte voor groei in de kinderopvang. Sociaal en Cultureel Planbureau in opdracht van het

Ruimte voor groei in de kinderopvang. Sociaal en Cultureel Planbureau in opdracht van het Ruimte voor groei in de kinderopvang Sociaal en Cultureel Planbureau in opdracht van het Ruimte voor groei in de kinderopvang De vraag naar kinderopvang per gemeente Om een goed beeld te krijgen van de

Nadere informatie

Gebruik van kinderopvang

Gebruik van kinderopvang Gebruik van kinderopvang Saskia te Riele In zes van de tien gezinnen met kinderen onder de twaalf jaar hebben de ouders hun werk en de zorg voor hun kinderen zodanig georganiseerd dat er geen gebruik hoeft

Nadere informatie

Stand van zaken huisvesting kinderopvang in Nederland 2011

Stand van zaken huisvesting kinderopvang in Nederland 2011 Stand van zaken huisvesting kinderopvang in Nederland 2011 Utrecht, juli 2011 Buitenhek Management & Consult Winthontlaan 200 Postbus 85183 3508 AD Utrecht T +030 287 59 59 F +030 287 59 60 info@buitenhek.nl

Nadere informatie

Woningmarktrapport 4e kwartaal 2015. Gemeente Amsterdam

Woningmarktrapport 4e kwartaal 2015. Gemeente Amsterdam Woningmarktrapport 4e kwartaal 215 Gemeente Amsterdam Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 3 Aantal verkocht 25 2 15 1 5 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 1e kwartaal

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 4e kwartaal 2013. Gemeente Dordrecht

Woningmarktrapport - 4e kwartaal 2013. Gemeente Dordrecht Woningmarktrapport - 4e kwartaal 213 Gemeente Dordrecht Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 1 aantal verkocht 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement

Nadere informatie

Regioscan Parkstad Limburg. ten behoeve van. Netwerkbureau Kinderopvang. Alkmaar, september 2010

Regioscan Parkstad Limburg. ten behoeve van. Netwerkbureau Kinderopvang. Alkmaar, september 2010 Regioscan Parkstad Limburg ten behoeve van Netwerkbureau Kinderopvang Alkmaar, september 2010 Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit rapport mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Kinderopvang in Helmond

Kinderopvang in Helmond Kinderopvang in Helmond colofon Titel: Kinderopvang in Helmond Opdrachtgever: Gemeente Helmond Opdrachtnemer: Afdeling Onderzoek en Statistiek Gemeente Helmond Marian Foolen-Huys Datum: Januari 211 Gemeente

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 4e kwartaal 2012. Gemeente Amsterdam

Woningmarktrapport - 4e kwartaal 2012. Gemeente Amsterdam Woningmarktrapport - 4e kwartaal 212 Gemeente Amsterdam Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 18 aantal verkocht 16 14 12 1 8 6 4 2 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement

Nadere informatie

Kinderopvang tot 2015: krimp en yuppificatie zet door

Kinderopvang tot 2015: krimp en yuppificatie zet door Kinderopvang tot 2015: krimp en yuppificatie zet door Utrecht, 20 april 2012 Buitenhek Management & Consult Winthontlaan 200 Postbus 85183 3508 AD Utrecht T +030 287 59 59 F +030 287 59 60 info@buitenhek.nl

Nadere informatie

Woningmarktrapport 3e kwartaal 2015. Gemeente Rotterdam

Woningmarktrapport 3e kwartaal 2015. Gemeente Rotterdam Woningmarktrapport 3e kwartaal 215 Gemeente Rotterdam Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 9 Aantal verkocht 8 7 6 5 4 3 2 1 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 4e kwartaal

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 3e kwartaal 2013. Gemeente Haarlemmermeer

Woningmarktrapport - 3e kwartaal 2013. Gemeente Haarlemmermeer Woningmarktrapport - 3e kwartaal 213 Gemeente Haarlemmermeer Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 12 aantal verkocht 1 8 6 4 2 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 4e

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 1e kwartaal 2012. Gemeente Wijdemeren

Woningmarktrapport - 1e kwartaal 2012. Gemeente Wijdemeren Woningmarktrapport - 1e kwartaal 212 Gemeente Wijdemeren Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 25 aantal verkocht 2 15 1 5 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 2e kwartaal

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Samenvatting Leiden heeft op 1 januari 2010 117.145 inwoners. Hoofdstuk 2 geeft een profiel van de inwoners van Leiden en is gebaseerd op kerncijfers uit de Gemeentelijke

Nadere informatie

MONITOR CAPACITEIT KINDEROPVANG 2008-2011 Capaciteitsgegevens in het jaar 2008

MONITOR CAPACITEIT KINDEROPVANG 2008-2011 Capaciteitsgegevens in het jaar 2008 MONITOR CAPACITEIT KINDEROPVANG 2008-2011 Capaciteitsgegevens in het jaar 2008 dr. M.C. Paulussen-Hoogeboom dr. M. Gemmeke Amsterdam, 11 februari 2009 Regioplan publicatienr. Regioplan Beleidsonderzoek

Nadere informatie

Regioscan Nesselande. ten behoeve van. Netwerkbureau Kinderopvang. Versie 2.5

Regioscan Nesselande. ten behoeve van. Netwerkbureau Kinderopvang. Versie 2.5 Regioscan Nesselande ten behoeve van Netwerkbureau Kinderopvang Versie 2.5 Alkmaar, 6 januari 2010 Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit rapport mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Samenvatting Leiden heeft op 1 januari 2008 116.891 inwoners. Hoofdstuk 2 geeft een profiel van de inwoners van Leiden. Dit hoofdstuk is gebaseerd op zowel kerncijfers uit

Nadere informatie

Inwoners van Leiden Opleiding en inkomen

Inwoners van Leiden Opleiding en inkomen Inwoners van Leiden Het aantal inwoners blijft vrijwel stabiel. Relatief jonge en hoogopgeleide bevolking. Tweeverdieners met kleine kinderen en een gemiddeld inkomen verlaten de stad. Meer Leidenaren

Nadere informatie

Quick Scan Kinderopvangmarkt Leidsche Rijn

Quick Scan Kinderopvangmarkt Leidsche Rijn Quick Scan Kinderopvangmarkt Leidsche Rijn Voorbeeld van de rapportage van een marktonderzoek op wijkniveau naar de vraag naar September 2011 In deze notitie wordt verslag gedaan van een quick scan van

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Samenvatting Leiden heeft op 1 januari 2009 116.818 inwoners. Hoofdstuk 2 geeft een profiel van de inwoners van Leiden. Dit hoofdstuk is gebaseerd op zowel kerncijfers uit

Nadere informatie

Scholen in de Randstad sterk gekleurd

Scholen in de Randstad sterk gekleurd Scholen in de Randstad sterk gekleurd Marijke Hartgers Autochtone en niet-westers allochtone leerlingen zijn niet gelijk over de Nederlandse schoolvestigingen verdeeld. Dat komt vooral doordat niet-westerse

Nadere informatie

Woningmarktrapport 3e kwartaal Gemeente Alphen aan den Rijn

Woningmarktrapport 3e kwartaal Gemeente Alphen aan den Rijn Woningmarktrapport 3e kwartaal 217 Gemeente Alphen aan den Rijn Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 12 Aantal verkocht 1 8 6 4 2 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement

Nadere informatie

Demografische (wijk-) analyse van de woningbouwplannen Deventer 2015

Demografische (wijk-) analyse van de woningbouwplannen Deventer 2015 Demografische (wijk-) analyse van de woningbouwplannen Deventer 2015 Uitgave : team Kennis en Verkenning Naam : John Stam Telefoonnummer : 3298 Mail : gj.stam@deventer.nl 1 Inhoudsopgave pagina 1 Inleiding:

Nadere informatie

Geïntegreerde samenvatting groei- en krimpgebieden. ten behoeve van. Netwerkbureau Kinderopvang

Geïntegreerde samenvatting groei- en krimpgebieden. ten behoeve van. Netwerkbureau Kinderopvang Geïntegreerde samenvatting groei- en krimpgebieden ten behoeve van Netwerkbureau Kinderopvang Alkmaar, november 2010 Linkin Business Helpt uw resultaten verbeteren Van der Kaaijstraat 64 1815 VM Alkmaar

Nadere informatie

Cijfers kinderopvang derde kwartaal Tabel 1: Gemiddelde aantallen met kinderopvangtoeslag 12 2 e. 3 e. heel kwartaal kwartaal 2015

Cijfers kinderopvang derde kwartaal Tabel 1: Gemiddelde aantallen met kinderopvangtoeslag 12 2 e. 3 e. heel kwartaal kwartaal 2015 Cijfers kinderopvang derde 1. Gebruik kinderopvangtoeslag Tabel 1: Gemiddelde aantallen met kinderopvangtoeslag 12 heel 2013 2014 2015 2015 2015 Aantal kinderen (x 1000) Totaal 3 622 620 641 631 638 682

Nadere informatie

Stand van zaken huisvesting kinderopvang in Nederland

Stand van zaken huisvesting kinderopvang in Nederland Stand van zaken huisvesting kinderopvang in Nederland Utrecht, januari 2010 Buitenhek Management & Consult Winthontlaan 200 Postbus 85183 3508 AD Utrecht T +030 287 59 59 F +030 287 59 60 info@buitenhek.nl

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. In 2025 fors meer huishoudens in de Randstad

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. In 2025 fors meer huishoudens in de Randstad Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB08-049 8 juli 2008 9.30 uur In 2025 fors meer huishoudens in de Randstad Sterkste groei aan noordoostzijde Randstad Ook meer huishoudens in Noord-Brabant

Nadere informatie

Woningmarktrapport 3e kwartaal Gemeente 's-gravenhage

Woningmarktrapport 3e kwartaal Gemeente 's-gravenhage Woningmarktrapport 3e kwartaal 216 Gemeente 's-gravenhage Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 12 Aantal verkocht 1 8 6 4 2 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 4e kwartaal

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 1e kwartaal Gemeente Beverwijk

Woningmarktrapport - 1e kwartaal Gemeente Beverwijk Woningmarktrapport - 1e kwartaal 215 Gemeente Beverwijk Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 45 Aantal verkocht 4 35 3 25 2 15 1 5 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement

Nadere informatie

Landelijke Jeugdmonitor. Kinderopvang

Landelijke Jeugdmonitor. Kinderopvang Landelijke Jeugdmonitor Kinderopvang 08 4/08 Landelijke Jeugdmonitor Rapportage 4e kwartaal 2008 Centraal Bureau voor de Statistiek Den Haag/Heerlen, 2009 Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken *

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 4e kwartaal Gemeente s-hertogenbosch

Woningmarktrapport - 4e kwartaal Gemeente s-hertogenbosch Woningmarktrapport - 4e kwartaal 214 Gemeente s-hertogenbosch Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 2 Aantal verkocht 18 16 14 12 1 8 6 4 2 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement

Nadere informatie

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014 Nummer 6 juni 2014 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014 Factsheet Ondanks eerste tekenen dat de economie weer aantrekt blijft de werkloosheid. Negen procent van de Amsterdamse beroepsbevolking is werkloos

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 3e kwartaal Gemeente Landgraaf

Woningmarktrapport - 3e kwartaal Gemeente Landgraaf Woningmarktrapport - 3e kwartaal 212 Gemeente Landgraaf Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 14 aantal verkocht 12 1 8 6 4 2 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 4e kwartaal

Nadere informatie

HET GEBRUIK VAN EN DE BEHOEFTE AAN KINDEROPVANG IN DE GEMEENTE NIJMEGEN

HET GEBRUIK VAN EN DE BEHOEFTE AAN KINDEROPVANG IN DE GEMEENTE NIJMEGEN HET GEBRUIK VAN EN DE BEHOEFTE AAN KINDEROPVANG IN DE GEMEENTE NIJMEGEN HET GEBRUIK VAN EN DE BEHOEFTE AAN KINDEROPVANG IN DE GEMEENTE NIJMEGEN - eindrapport - Drs. Janneke Stouten Dr. Marga de Weerd

Nadere informatie

Kinderopvang. Selectie van een aantal Arnhemse cijfers uit het rapport van het CBS. 15 maart 2015 Onderzoek & Statistiek

Kinderopvang. Selectie van een aantal Arnhemse cijfers uit het rapport van het CBS. 15 maart 2015 Onderzoek & Statistiek Kinderopvang Selectie van een aantal Arnhemse cijfers uit het rapport van het CBS 15 maart 2015 Onderzoek & Statistiek Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2. Kinderen in de formele kinderopvang (aantal en uren)

Nadere informatie

Planbureau voor de Leefomgeving PERSBERICHT. Bevolking daalt in kwart Nederlandse gemeenten. Nieuwe regionale bevolkingsprognoses tot 2040:

Planbureau voor de Leefomgeving PERSBERICHT. Bevolking daalt in kwart Nederlandse gemeenten. Nieuwe regionale bevolkingsprognoses tot 2040: Planbureau voor de Leefomgeving PERSBERICHT Nieuwe regionale bevolkingsprognoses tot 2040: Bevolking daalt in kwart Nederlandse gemeenten De komende dertig jaar treedt in delen van Nederland, vooral in

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Onderzoek Wachtlijsten Buitenschoolse Opvang Amsterdam

Onderzoek Wachtlijsten Buitenschoolse Opvang Amsterdam Onderzoek Wachtlijsten Buitenschoolse Opvang Amsterdam Projectnummer: 9159 In opdracht van: Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Mara van Laaren Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012

Nadere informatie

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013 Fact sheet nummer 5 maart 2013 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam Er zijn ruim 133.000 jongeren van 15 tot en met 26 jaar in Amsterdam (januari 2012). Met de meeste jongeren gaat het goed in het onderwijs

Nadere informatie

Arbeidsmarktontwikkelingen 2016

Arbeidsmarktontwikkelingen 2016 - Arbeidsmarktontwikkelingen 2016 Factsheet maart 2017 Het aantal banen van werknemers en zelfstandigen in Amsterdam nam het afgelopen jaar toe met bijna 14.000 tot bijna 524.000 banen, een groei van bijna

Nadere informatie

Inspectierapport Yes! Kinderopvang Druivengaarde (BSO) Druivengaarde 9 3344PK HENDRIK-IDO-AMBACHT Registratienummer 141299630

Inspectierapport Yes! Kinderopvang Druivengaarde (BSO) Druivengaarde 9 3344PK HENDRIK-IDO-AMBACHT Registratienummer 141299630 Inspectierapport Yes! Kinderopvang Druivengaarde (BSO) Druivengaarde 9 3344PK HENDRIK-IDO-AMBACHT Registratienummer 141299630 Toezichthouder: Dienst Gezondheid en Jeugd In opdracht van gemeente: HENDRIK-IDO-AMBACHT

Nadere informatie

5. Onderwijs en schoolkleur

5. Onderwijs en schoolkleur 5. Onderwijs en schoolkleur Niet-westerse allochtonen verlaten het Nederlandse onderwijssysteem gemiddeld met een lager onderwijsniveau dan autochtone leerlingen. Al in het basisonderwijs lopen allochtone

Nadere informatie

7. Deelname en slagen in het hoger onderwijs

7. Deelname en slagen in het hoger onderwijs 7. Deelname en slagen in het hoger onderwijs Vergeleken met autochtonen is de participatie in het hoger onderwijs van niet-westerse allochtonen ruim twee keer zo laag. Tussen studiejaar 1995/ 96 en 21/

Nadere informatie

Behoefteonderzoek opvang kinderen basisschoolleeftijd

Behoefteonderzoek opvang kinderen basisschoolleeftijd Behoefteonderzoek opvang kinderen basisschoolleeftijd Totaal alle deelnemers Project: Dagarrangementen en Combinatiefuncties In opdracht van: DMO Weesperstraat 79 Postbus 658 1018 VN Amsterdam 1000 AR

Nadere informatie

Atlas voor gemeenten 2013: de positie van Utrecht. notitie van Onderzoek.

Atlas voor gemeenten 2013: de positie van Utrecht. notitie van Onderzoek. Atlas voor gemeenten 2013: de positie van Utrecht notitie van Onderzoek www.onderzoek.utrecht.nl mei 2013 Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl internet

Nadere informatie

Jongeren op de arbeidsmarkt

Jongeren op de arbeidsmarkt Jongeren op de arbeidsmarkt Tanja Traag In 23 was 11 procent van alle jongeren werkloos. Jongeren die geen onderwijs meer volgen, hebben een andere positie op de arbeidsmarkt dan jongeren die wel een opleiding

Nadere informatie

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010 FORUM Maart Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9-8e monitor: effecten van de economische crisis In steeg de totale werkloosheid in Nederland met % naar 26 duizend personen. Het werkloosheidspercentage

Nadere informatie

Quick Scan buurten Hoogezand-Sappemeer April 2013. Subtitel

Quick Scan buurten Hoogezand-Sappemeer April 2013. Subtitel Quick Scan buurten Hoogezand-Sappemeer April 2013 Subtitel Colofon Titel: Quick Scan Buurten in Hoogezand-Sappemeer Datum: 9 april 2013 Opdrachtgever: Woningcorporatie Lefier Auteur: drs Fransje Grisnich

Nadere informatie

HET GEBRUIK VAN EN DE BEHOEFTE AAN KINDEROPVANG IN DE GEMEENTE AMERSFOORT

HET GEBRUIK VAN EN DE BEHOEFTE AAN KINDEROPVANG IN DE GEMEENTE AMERSFOORT HET GEBRUIK VAN EN DE BEHOEFTE AAN KINDEROPVANG IN DE GEMEENTE AMERSFOORT HET GEBRUIK VAN EN DE BEHOEFTE AAN KINDEROPVANG IN DE GEMEENTE AMERSFOORT - eindrapport - Natascha van den Berg Marga de Weerd

Nadere informatie

Langdurige werkloosheid in Nederland

Langdurige werkloosheid in Nederland Langdurige werkloosheid in Nederland Robert de Vries In 25 waren er 483 duizend werklozen. Hiervan waren er 23 duizend 42 procent langdurig werkloos. Langdurige werkloosheid komt vooral voor bij ouderen.

Nadere informatie

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009 FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 29 Groei van werkloosheid onder zet door! In het 2 e kwartaal van 29 groeide de werkloosheid onder (niet-westers)

Nadere informatie

PARKEERONDERZOEK BINNENSPEELLOCATIE PLASWIJCKPARK 25 februari 2011

PARKEERONDERZOEK BINNENSPEELLOCATIE PLASWIJCKPARK 25 februari 2011 PARKEERONDERZOEK BINNENSPEELLOCATIE PLASWIJCKPARK 25 februari 2011 In opdracht van de Stichting Plaswijckpark uitgevoerd door: 1. INLEIDING Het Plaswijckpark is een familiepark in de deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek

Nadere informatie

Werktijden van de werkzame beroepsbevolking

Werktijden van de werkzame beroepsbevolking Werktijden van de werkzame beroepsbevolking Ingrid Beckers Ruim de helft van de werkzame beroepsbevolking werkte in 22 op onregelmatige tijden. Werken in de avonduren en op zaterdag komt het meeste voor.

Nadere informatie

Bevolkingsvraagstukken in Nederland anno 2006. Grote steden in demografisch perspectief

Bevolkingsvraagstukken in Nederland anno 2006. Grote steden in demografisch perspectief Bevolkingsvraagstukken in Nederland anno 2006 Grote steden in demografisch perspectief WPRB Werkverband Periodieke Rapportage Bevolkingsvraagstukken WPRB Ingesteld door de minister van OCW Vinger aan de

Nadere informatie

Betty Boerman en Inge Huiskers, Regio Gooi en Vechtstreek. Sjoerd Zeelenberg en Elien Smeulders, RIGO Research en Advies

Betty Boerman en Inge Huiskers, Regio Gooi en Vechtstreek. Sjoerd Zeelenberg en Elien Smeulders, RIGO Research en Advies M e m o Aan: Van: Onderwerp: Project: Betty Boerman en Inge Huiskers, Regio Gooi en Vechtstreek Sjoerd Zeelenberg en Elien Smeulders, RIGO Research en Advies Nadere profilering doelgroepen P27770 Datum:

Nadere informatie

Kinderopvang in Arnhem

Kinderopvang in Arnhem Kinderopvang in Arnhem (cijfers 2015) Februari 2017 Onderzoek & Statistiek 1 Inhoudsopgave: 1. Kerncijfers kinderopvang in Arnhem 2. Inleiding 3. Ontwikkelingen in de kinderopvang 4. Cijfers over kinderen

Nadere informatie

Artikelen. Huishoudensprognose : uitkomsten. Coen van Duin en Suzanne Loozen

Artikelen. Huishoudensprognose : uitkomsten. Coen van Duin en Suzanne Loozen Artikelen Huishoudensprognose 28 2: uitkomsten Coen van Duin en Suzanne Loozen Het aantal huishoudens blijft de komende decennia toenemen, van 7,2 miljoen in 28 tot 8,3 miljoen in 239. Daarna zal het aantal

Nadere informatie

Informatie 17 december 2015

Informatie 17 december 2015 Informatie 17 december 2015 ARMOEDE: FEITEN EN CIJFERS Ondanks het aflopen van de economische recessie, is de armoede in Nederland het afgelopen jaar verder gestegen. Vooral het aantal huishoudens dat

Nadere informatie

De Meerjarige aanvullende uitkering 2013 t/m 2015

De Meerjarige aanvullende uitkering 2013 t/m 2015 De Meerjarige aanvullende uitkering 2013 t/m 2015 Utrecht, 12 februari 2013 Martin Heekelaar, tel 06-23152767 Ad Baan, tel 06-55364740 1 Gemeenten kunnen (feitelijk: moeten) een MAU aanvragen als: Voldoen

Nadere informatie

Met een startkwalificatie betere kansen op de arbeidsmarkt

Met een startkwalificatie betere kansen op de arbeidsmarkt Met een startkwalificatie betere kansen op de arbeidsmarkt Ingrid Beckers en Tanja Traag Van alle jongeren die in 24 niet meer op school zaten, had 6 procent een startkwalificatie, wat inhoudt dat ze minimaal

Nadere informatie

de Makassarbuurt De Staat van

de Makassarbuurt De Staat van De Staat van de Makassarbuurt De Makassarbuurt ligt in de Indische Buurt tussen de de Zeeburgerdijk, Molukkenstraat, Insulindeweg en het Flevopark. De buurt beslaat 115 hectare, waarvan meer dan de helft

Nadere informatie

Monitor capaciteit kinderopvang

Monitor capaciteit kinderopvang Monitor capaciteit kinderopvang 2008-2011 MONITOR CAPACITEIT KINDEROPVANG 2008-2011 Capaciteitsgegevens in het jaar 2009 - eindrapport - dr. M.C. Paulussen-Hoogeboom dr. B. Dekker Amsterdam, 9 april 2010

Nadere informatie

Bevolkingsprognose Purmerend 2011-2026

Bevolkingsprognose Purmerend 2011-2026 Bevolkingsprognose Purmerend 2011-2026 Uitgevoerd door: Jan van Poorten Team Beleidsonderzoek & Informatiemanagement Gemeente Purmerend mei 2011 Informatie: Gemeente Purmerend Team Beleidsonderzoek & Informatiemanagement

Nadere informatie

fluchskrift Vergrijzing in Fryslân neemt toe Aantal senioren sterk gestegen Aantal 65-plussers in Fryslân, /2012

fluchskrift Vergrijzing in Fryslân neemt toe  Aantal senioren sterk gestegen Aantal 65-plussers in Fryslân, /2012 Vergrijzing in Fryslân fluchskrift Vergrijzing in Fryslân neemt toe In Fryslân wonen op 1 januari 2011 647.282 inwoners. De Friese bevolking groeit nog jaarlijks. Sinds 2000 is het aantal inwoners toegenomen

Nadere informatie

Bevolkingsprognose Deventer 2015

Bevolkingsprognose Deventer 2015 Bevolkingsprognose Deventer 2015 Aantallen en samenstelling van bevolking en huishoudens Augustus 2015 augustus 2015 Uitgave : team Kennis en Verkenning Naam : John Stam Telefoonnummer : 0570 693298 Mail

Nadere informatie

Engelen. Wijk- en buurtmonitor 2016

Engelen. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Engelen De wijk Engelen ligt ten noordwesten van s-hertogenbosch. De wijk bestaat uit de dorpen Engelen en Bokhoven. Ook staat de wijk bekend om de kastelen. Engelen heeft zich

Nadere informatie

53% 47% 51% 54% 54% 53% 49% 0% 25% 50% 75% 100% zeer moeilijk moeilijk komt net rond gemakkelijk zeer gemakkelijk

53% 47% 51% 54% 54% 53% 49% 0% 25% 50% 75% 100% zeer moeilijk moeilijk komt net rond gemakkelijk zeer gemakkelijk 30 FINANCIËLE SITUATIE In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de financiële situatie van de Leidse burgers. In de enquête wordt onder andere gevraagd hoe moeilijk of gemakkelijk men rond kan komen met het

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Datum 20 september Betreft Cijfers kinderopvang over tweede

Nadere informatie

Informatie 10 januari 2015

Informatie 10 januari 2015 Informatie 10 januari 2015 ARMOEDE: FEITEN EN CIJFERS ARMOEDE WERELDWIJD Wereldwijd leven ongeveer 1,2 miljard mensen in absolute armoede leven: zij beschikken niet over basisbehoeften zoals schoon drinkwater,

Nadere informatie

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2016

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2016 1 Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 20 Fact sheet april 20 De totale werkloosheid onder Amsterdamse jongeren is het afgelopen jaar vrijwel gelijk gebleven aan 2015. Van de 14.000 Amsterdamse jongeren

Nadere informatie

Veranderingen in arbeidsparticipatie van gescheiden moeders

Veranderingen in arbeidsparticipatie van gescheiden moeders Veranderingen in arbeidsparticipatie van gescheiden moeders Suzanne Peek Gescheiden moeders stoppen twee keer zo vaak met werken dan niet gescheiden moeders. Ook beginnen ze vaker met werken. Wanneer er

Nadere informatie

Pensioenaanspraken in beeld

Pensioenaanspraken in beeld Pensioenaanspraken in beeld Deel 1: aanspraken naar geslacht en burgerlijke staat Elisabeth Eenkhoorn, Annelie Hakkenes-Tuinman en Marije vandegrift bouwen minder pensioen op via een werkgever dan mannen.

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

IJsselland. Wijkgezondheidsprofiel Voorstad Deventer

IJsselland. Wijkgezondheidsprofiel Voorstad Deventer IJsselland Wijkgezondheidsprofiel Deventer Januari 2015 Wijkgezondheidsprofiel Dit wijkgezondheidsprofiel bestaat uit gegevens afkomstig van diverse bronnen, registraties en (bewoners)onderzoeken. Voor

Nadere informatie

Grote gemeenten goed voor driekwart van bevolkingsgroei tot 2025

Grote gemeenten goed voor driekwart van bevolkingsgroei tot 2025 Persbericht PB13 062 1 oktober 2013 9:30 uur Grote gemeenten goed voor driekwart van bevolkingsgroei tot 2025 Tussen 2012 en 2025 groeit de bevolking van Nederland met rond 650 duizend tot 17,4 miljoen

Nadere informatie

Regiobericht 1.0 Noord

Regiobericht 1.0 Noord Economie, innovatie, werk en inkomen 1 Kenmerken van het landsdeel Het landsdeel Noord bestaat uit de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. De provincies werken samen in het Samenwerkingsverband

Nadere informatie

Alcoholhulpvraag in Nederland

Alcoholhulpvraag in Nederland Alcoholhulpvraag in Nederland Belangrijkste ontwikkelingen van de hulpvraag voor alcoholproblematiek in de verslavingszorg 25-214 Houten, december 215 Stichting IVZ Alcoholhulpvraag in Nederland Belangrijkste

Nadere informatie

Inspectierapport nader onderzoek BSO Basisschool De Vlieger (BSO) Buckhorstlaan 50 8043RL ZWOLLE Registratienummer 130154131

Inspectierapport nader onderzoek BSO Basisschool De Vlieger (BSO) Buckhorstlaan 50 8043RL ZWOLLE Registratienummer 130154131 Inspectierapport nader onderzoek BSO Basisschool De Vlieger (BSO) Buckhorstlaan 50 8043RL ZWOLLE Registratienummer 130154131 Toezichthouder: GGD IJsselland In opdracht van gemeente: Zwolle Datum inspectie:

Nadere informatie

EFFECTEN VAN DE WEEKEND- SCHOOL VAN STICHTING WITTE TULP. - eindrapport - dr. Marga de Weerd. Amsterdam, november 2009

EFFECTEN VAN DE WEEKEND- SCHOOL VAN STICHTING WITTE TULP. - eindrapport - dr. Marga de Weerd. Amsterdam, november 2009 EFFECTEN VAN DE WEEKEND- SCHOOL VAN STICHTING WITTE TULP - eindrapport - dr. Marga de Weerd Amsterdam, november 2009 Regioplan Beleidsonderzoek Nieuwezijds Voorburgwal 35 1012 RD Amsterdam Tel.: +31 (0)20-5315315

Nadere informatie

Artikelen. Overwerken in Nederland. Ingrid Beckers en Clemens Siermann

Artikelen. Overwerken in Nederland. Ingrid Beckers en Clemens Siermann Overwerken in Nederland Ingrid Beckers en Clemens Siermann In 4 werkte 37 procent de werknemers in Nederland regelmatig over. Bijna een derde het overwerk is onbetaald. Overwerk komt het meeste voor onder

Nadere informatie

afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie inkomen

afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie inkomen 101 inkomen 9 102 Inkomen 1) Inkomens van huishoudens Huishoudens in Hengelo hadden in 2007 een gemiddeld besteedbaar inkomen van 30.700 per jaar. Het gemiddeld besteedbaar inkomen van huishoudens in Hengelo

Nadere informatie

Inspectierapport BSO Opvang Bassischool De Vlieger (BSO) Ingelandhof EC ZWOLLE Registratienummer

Inspectierapport BSO Opvang Bassischool De Vlieger (BSO) Ingelandhof EC ZWOLLE Registratienummer Inspectierapport BSO Opvang Bassischool De Vlieger (BSO) Ingelandhof 1 8043EC ZWOLLE Registratienummer 100233144 Toezichthouder: GGD IJsselland In opdracht van gemeente: Zwolle Datum inspectie: 02-07-2015

Nadere informatie

Empel in Cijfers Januari 2007

Empel in Cijfers Januari 2007 Empel in Cijfers Januari 2007 bron gem. Den Bosch Minder/kleiner/lager Bekladding Vernieling Tevreden winkels Tevreden openbaar vervoer Rapportcijfer voorzieningen buurt Meldingen parkeerproblemen Tevreden

Nadere informatie

Atlas voor gemeenten 2012:

Atlas voor gemeenten 2012: BestuursBestuurs- en Concerndienst Atlas voor gemeenten 2012: de positie van Utrecht notitie van Bestuursinformatie www.onderzoek.utrecht.nl Mei 2012 Colofon uitgave Afdeling Bestuursinformatie Bestuurs-

Nadere informatie

Steeds meer niet-westerse allochtonen in het voltijd hoger onderwijs

Steeds meer niet-westerse allochtonen in het voltijd hoger onderwijs Steeds meer niet-westerse allochtonen in het voltijd hoger onderwijs Esther van Kralingen Tussen studiejaar 1995/ 96 en 21/ 2 is het aandeel van de niet-westerse allochtonen dat in het hoger onderwijs

Nadere informatie

Inspectierapport BSO Basisschool De Vlieger (BSO) Buckhorstlaan 50 8043RL ZWOLLE Registratienummer 130154131

Inspectierapport BSO Basisschool De Vlieger (BSO) Buckhorstlaan 50 8043RL ZWOLLE Registratienummer 130154131 Inspectierapport BSO Basisschool De Vlieger (BSO) Buckhorstlaan 50 8043RL ZWOLLE Registratienummer 130154131 Toezichthouder: GGD IJsselland In opdracht van gemeente: Zwolle Datum inspectie: 28-01-2015

Nadere informatie

Atlas voor gemeenten 2014: de positie van Utrecht

Atlas voor gemeenten 2014: de positie van Utrecht Atlas voor gemeenten 2014: de positie van Utrecht een notitie van Onderzoek 6 juni 2014 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl internet

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Achterblijvers in de bijstand

Achterblijvers in de bijstand Achterblijvers in de Paula van der Brug, Mathilda Copinga en Maartje Rienstra Van de mensen die in 2001 in de kwamen, was 37 procent eind 2003 nog steeds afhankelijk van een suitkering. De helft van deze

Nadere informatie

Inspectierapport BSO Opvang Bassischool De Vlieger (BSO) Ingelandhof 1 8043EC ZWOLLE Registratienummer 100233144

Inspectierapport BSO Opvang Bassischool De Vlieger (BSO) Ingelandhof 1 8043EC ZWOLLE Registratienummer 100233144 Inspectierapport BSO Opvang Bassischool De Vlieger (BSO) Ingelandhof 1 8043EC ZWOLLE Registratienummer 100233144 Toezichthouder: GGD IJsselland In opdracht van gemeente: Zwolle Datum inspectie: 19-03-2015

Nadere informatie

Kinderopvang in Nederland 2011: vraag en aanbod in evenwicht

Kinderopvang in Nederland 2011: vraag en aanbod in evenwicht Kinderopvang in Nederland 2011: vraag en aanbod in evenwicht Utrecht, juli 2011 Buitenhek Management & Consult Winthontlaan 200 Postbus 85183 3508 AD Utrecht T +030 287 59 59 F +030 287 59 60 info@buitenhek.nl

Nadere informatie

Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies

Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies Aanleiding Sinds 2006 publiceert de Gemeente Helmond jaarlijks gedetailleerde gegevens over de werkloosheid in Helmond. De werkloosheid in Helmond

Nadere informatie

Inkomsten uit arbeid van vrouwen en hun partners

Inkomsten uit arbeid van vrouwen en hun partners Inkomsten uit arbeid van vrouwen en hun s Karin Hagoort en Maaike Hersevoort In 24 verdienden samenwonende of gehuwde vrouwen van 25 tot 55 jaar ongeveer de helft van wat hun s verdienden. Naarmate het

Nadere informatie

Bevolkingsprognose 2016

Bevolkingsprognose 2016 Bevolkingsprognose 2016 een notitie van IB Onderzoek november 2016 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl internet www.utrecht.nl/onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport De Kanjers (BSO) Schouwstraat KL RIJSENHOUT Registratienummer

Inspectierapport De Kanjers (BSO) Schouwstraat KL RIJSENHOUT Registratienummer Inspectierapport De Kanjers (BSO) Schouwstraat 15 1435KL RIJSENHOUT Registratienummer 145496016 Toezichthouder: GGD Kennemerland In opdracht van gemeente: Haarlemmermeer Datum inspectie: 14-08-2015 Type

Nadere informatie