Kinderopvang. Selectie van een aantal Arnhemse cijfers uit het rapport van het CBS. 15 maart 2015 Onderzoek & Statistiek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kinderopvang. Selectie van een aantal Arnhemse cijfers uit het rapport van het CBS. 15 maart 2015 Onderzoek & Statistiek"

Transcriptie

1 Kinderopvang Selectie van een aantal Arnhemse cijfers uit het rapport van het CBS 15 maart 2015 Onderzoek & Statistiek

2 Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2. Kinderen in de formele kinderopvang (aantal en uren) 3. Kinderopvang per wijk 4. Kinderopvang naar leeftijd en herkomstgroepering 5. Kinderopvang naar inkomensbron aanvrager 6. Kinderopvang naar opleidingsniveau aanvrager 7. Kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar die GEEN gebruikmaken van dagopvang CBS-cijfers Deze zijn te vinden op: en ga dan naar het rapport "Kinderopvang in 63 gemeenten, 2013 en selecteer Arnhem U kunt dan zelf selecties maken op elk gewenst niveau en van elke deelnemende gemeente. Ook is daar een uitgebreide toelichting op de tabellen te vinden met o.a. een methodische verantwoording en een begrippenlijst. Voor informatie: Peter Bisseling Afdeling Informatievoorziening (team Onderzoek & Statistiek) Annemarieke Moes Afdeling Samenlevingszaken Sport en Opvoeding

3 1. Inleiding Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft het gebruik van kinderopvang in 63 gemeenten in kaart gebracht. Het gaat hierbij alleen om huishoudens die kinderopvangtoeslag ontvangen zoals genoemd in de Wet Kinderopvang (WKO). Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming in de kosten van de kinderopvang die wordt uitgekeerd aan ouders die gebruik maken van formele opvang. De hoogte van de toeslag hangt af van het inkomen en het aantal kinderen dat naar de opvang gaat. De gegevens hebben betrekking op: 4 soorten van opvang op stads-, wijk- en buurtniveau kenmerken van kinderen (o.a. leeftijd en herkomstgroepering) kenmerken van aanvragers (o.a. opleidingsniveau en inkomensbron). Alle kinderopvanggegevens hebben betrekking op het jaar Deze zijn nog wel voorlopig. Gegevens over het opleidingsniveau komen uit 2012 en inkomens uit In overleg met de afdeling Samenlevingszaken en Sport en Opvoeding is in eerste instantie een kort rapport opgesteld met daarin een aantal kerngegevens (zonder analyse) uit de kinderopvang in Arnhem en ook geen vergelijkende cijfers uit de andere 62 gemeenten. Alle cijfers uit dit rapport zijn afkomstig van het CBS. De grafieken en tabellen in dit rapport zijn gemaakt door Onderzoek & Statistiek. Door afrondingsverschillen is het mogelijk dat het totaalpercentage niet altijd 100% is.

4 2. Kinderen in de formele kinderopvang (aantal en uren) In Arnhem maakten kinderen gebruik van een vorm van formele kinderopvang, zie figuur 1. De aantallen laten unieke kinderen zien. Een kind dat gebruik maakt van meerdere soorten opvang wordt in het totaal slechts 1x meegeteld maar bij de uitsplitsing naar soort opvang bij elke soort meegeteld. Het totaal is daarom minder dan de som der soorten opvang. Voorbeeld: een kind gaat naar de dagopvang in een kindcentrum en aan het einde van de dag naar de buitenschoolse opvang bij een gastouder. Kinderen in de formele kinderopvang naar soort opvang in 2013 totaal dagopvang in kindcentrum buitenschoolse opvang in kindcentrum dagopvang bij gastouder 685 buitenschoolse opvang bij gastouder 490 Figuur 1 Bron: CBS; bewerking O&S In figuur 2 is te zien om hoeveel uren dit gaat op jaarbasis per soort opvang. Op basis daarvan is berekend hoeveel uren dat gemiddeld per week is per kind. Formele kinderopvanguren naar Aantal Aantal Gemiddeld aantal soort opvang in Arnhem in 2013 uren per kinderen uren per kind per jaar week Buitenschoolse opvang bij gastouder ,1 Dagopvang bij gastouder ,6 Buitenschoolse opvang in kindcentrum ,9 Dagopvang in kindcentrum ,3 Figuur 2 Bron: CBS; bewerking O&S

5 3. Kinderopvang per wijk Figuur 3 toont de aantallen en percentages van de verschillende vormen van kinderopvang voor Arnhem totaal en op wijkniveau in Voor de bepaling van de wijk is het adres van de aanvrager bepalend en niet de wijk waar het kind wordt opgevangen. Hierbij opnieuw de aantekening dat kinderen gebruik kunnen maken van meerdere vormen van opvang. In Arnhem maakt 36,8% van alle kinderen gebruik van kinderopvang. In de kolommen daarnaast is dit uitgesplitst naar de 4 vormen van opvang. De som van die vier vormen is dan ook meer dan 36,8%. Kinderopvang naar soort in Arnhem in 2013 (1) totaal kinderen in de aantal kinderen in op- % kinderen in opdagopvang in kindcentrum dagopvang bij gastouder buitenschoolse opvang in kindbuitenschoolse opvang bij gastouder wijk vang vang centrum Totaal Arnhem ,8% ,8% 685 3,3% ,2% 490 2,3% Centrum ,7% 55 26,9% 5 2,4% 15 7,3% 5 2,4% Spijkerkwartier ,5% 85 26,1% 5 1,5% 65 20,0% 0 0,0% Arnhemse broek ,2% 95 12,7% 20 2,7% 70 9,4% 10 1,3% Presikhaaf West ,4% 85 8,0% 25 2,3% 45 4,2% 30 2,8% Presikhaaf Oost ,9% ,4% 20 2,9% 70 10,3% 10 1,5% Sint Marten en Sonsbeek-Zuid ,5% ,9% 25 4,5% ,5% 5 0,9% Klarendal ,5% ,9% 25 3,2% ,7% 5 0,6% Velperweg en omgeving ,4% ,1% 30 2,6% ,7% 35 3,0% Alteveer en Cranevelt ,2% ,2% 20 3,2% ,8% 20 3,2% Geitenkamp ,7% 70 13,8% 5 1,0% 30 5,9% 5 1,0% Monnikenhuizen ,2% 80 18,3% 5 1,1% 95 21,7% 10 2,3% Burgemeesterswijk en Hoogkamp ,2% ,4% 35 3,3% ,4% 40 3,7% Schaarsbergen en omgeving ,0% 40 20,0% 5 2,5% 50 25,0% 0 0,0% Heijenoord en Lombok ,7% ,4% 10 2,0% ,3% 10 2,0% Klingelbeek ,1% 25 20,9% 5 4,2% 40 33,4% 0 0,0% Malburgen West ,4% ,2% 35 4,4% 90 11,4% 15 1,9% Malburgen Oost (Noord) ,7% ,4% 55 5,3% 100 9,6% 35 3,4% Malburgen Oost (Zuid) ,5% 70 6,2% 20 1,8% 45 4,0% 20 1,8% Vredenburg en Kronenburg ,4% ,1% 15 1,7% 90 10,2% 20 2,3% Elden ,7% 45 19,4% 5 2,2% 45 19,4% 5 2,2% Elderveld ,7% ,1% 50 4,1% ,1% 25 2,1% De Laar ,7% ,1% 80 4,0% ,1% 60 3,0% Rijkerswoerd ,8% ,3% 55 2,6% ,7% 50 2,3% Schuytgraaf ,0% ,0% 130 5,1% ,1% 65 2,6% Figuur 3 Bron: CBS en GBA gemeente Arnhem; bewerking O&S Per soort opvang is met kleur op een schaal van donkergroen naar donkerrood weergegeven in welke wijk de hoogste c.q. laagste percentages voorkomen. In Arnhem waren op 1 januari kinderen in de leeftijd waarvoor kinderopvang beschikbaar is. Dit totaal is bepaald door de som te nemen van 0 t/m 11-

6 jarigen plus 30% van de 12-jarigen. Van de 12-jarigen wordt er vanuit gegaan dat 30% naar de basisschool gaat en de rest naar het voortgezet onderwijs. Die laatste categorie maakt "normaal gesproken" geen gebruik van kinderopvang. Er zijn grote verschillen per wijk. In Sint Marten en Sonsbeek-Zuid is het percentage kinderen dat gebruik maakt van kinderopvang het hoogst met 58,5% en in Malburgen Oost (Zuid) het laagst met 12,5%. In figuur 3 is de groep kinderen in de opvang afgezet tegen het totaal aantal kinderen in de wijk. In de hierna volgende figuur 4 is voor een andere benadering gekozen. Hier is uitsluitend gekeken naar de groep van kinderen die daadwerkelijk gebruik maakt van kinderopvang en vervolgens is gekeken hoe die groep verdeeld is over de 4 vormen van kinderopvang. Voorbeeld: in het Centrum maken 75 kinderen gebruik van kinderopvang en van die 75 gaan er 55 naar dagopvang in een kindcentrum (55%). Per wijk kan het totaalpercentage op meer dan 100% uitkomen omdat kinderen van verschillende vormen van kinderopvang gebruik kunnen maken. Kinderopvang naar soort opvang in Arnhem in 2013 (2) totaal dagopvang in kindcentrum dagopvang bij gastouder buitenschoolse opvang in kindcentrum buitenschoolse opvang bij gastouder Totaal Arnhem ,4% 685 8,9% ,8% 490 6,4% Centrum ,3% 5 6,7% 15 20,0% 5 6,7% Spijkerkwartier ,6% 5 3,4% 65 44,8% 0 0,0% Arnhemse broek ,8% 20 11,1% 70 38,9% 10 5,6% Presikhaaf West ,6% 25 14,3% 45 25,7% 30 17,1% Presikhaaf Oost ,3% 20 10,5% 70 36,8% 10 5,3% Sint Marten en Sonsbeek-Zuid ,1% 25 7,7% ,5% 5 1,5% Klarendal ,9% 25 9,3% ,6% 5 1,9% Velperweg en omgeving ,5% 30 4,5% ,2% 35 5,2% Alteveer en Cranevelt ,2% 20 6,3% ,4% 20 6,3% Geitenkamp ,7% 5 4,8% 30 28,6% 5 4,8% Monnikenhuizen ,4% 5 2,8% 95 52,8% 10 5,6% Burgemeesterswijk en Hoogkamp ,6% 35 6,5% ,6% 40 7,4% Schaarsbergen en omgeving ,4% 5 5,6% 50 55,6% 0 0,0% Heijenoord en Lombok ,9% 10 3,5% ,6% 10 3,5% Klingelbeek ,7% 5 8,3% 40 66,7% 0 0,0% Malburgen West ,0% 35 14,6% 90 37,5% 15 6,3% Malburgen Oost (Noord) ,0% 55 17,2% ,3% 35 10,9% Malburgen Oost (Zuid) ,0% 20 14,3% 45 32,1% 20 14,3% Vredenburg en Kronenburg ,5% 15 7,0% 90 41,9% 20 9,3% Elden ,9% 5 5,9% 45 52,9% 5 5,9% Elderveld ,9% 50 13,5% ,9% 25 6,8% De Laar ,1% 80 12,3% ,2% 60 9,2% Rijkerswoerd ,7% 55 6,8% ,4% 50 6,2% Schuytgraaf ,9% ,2% ,2% 65 5,1% Figuur 4 Bron: CBS; bewerking O&S

7 4. Kinderopvang naar leeftijd en herkomstgroepering In figuur 5 en 6 is een verdeling naar leeftijd, resp. herkomstgroepering gemaakt. Van de kinderen in de kinderopvang is bijvoorbeeld 5,8% nog geen jaar en 11,6% 1 jaar. Leeftijd kind 7-9 jaar 19,3% jaar 8,5% 0 jaar 5,8% 1 jaar 11,6% 2 jaar 12,3% 4-6 jaar 30,2% 3 jaar 12,2% Figuur 5 Bron: CBS; bewerking O&S Herkomstgroepering kind Westerse allochtonen 7,5% Marokko 0,9% Autochtoon 80,4% Niet-westerse allochtonen 12% Turkije 2,2% Suriname 1,7% Ned. Antillen en Aruba 2,1% Overige nietwesterse allochtonen 5,1% Figuur 6 Bron: CBS; bewerking O&S Van de totale Arnhemse bevolking is 11,5% Westerse allochtoon. In de kinderopvang is dat percentage 7,5%. De niet-westerse allochtonen maken 18,3% uit van de totale bevolking. In de kinderopvang is dat 12,5%. In beide groepen is te zien dat zij naar verhouding minder van kinderopvang gebruikmaken dan de groep autochtonen.

8 5. Kinderopvang naar inkomensbron aanvrager In figuur 7 is te zien wat de voornaamste inkomensbron van de aanvragers (ouders/verzorgers) is. Ruim 81% van de aanvragers heeft inkomen uit arbeid. Onder overdrachtsinkomen wordt verstaan uitkeringen en studiefinanciering. Voornaamste inkomensbron Overdrachts inkomen 3% Anders 0,3% Inkomen uit eigen onderneming 14,9% Inkomen uit arbeid 81,6% Figuur 7 Bron: CBS; bewerking O&S

9 6. Kinderopvang naar opleidingsniveau aanvrager Het opleidingsniveau uit figuur 8a en 8b wordt afgeleid uit onderwijsregistraties en uit de Enquête Beroepsbevolking (EBB). Hoog is HBO/WO, midden is MBO en bovenbouw HAVO/VWO, laag is alles daar onder. In Arnhem is verreweg het grootste deel (64%) van de aanvragers "hoog" opgeleid. Daarbij is bepalend wat de hoogst genoten opleiding is van (één van) de aanvrager(s). In de rechtercirkel is te zien hoe die percentages zijn bij alle 63 gemeenten. Het aandeel laagopgeleiden is gelijk maar Arnhem heeft naar verhouding meer hoogopgeleiden die gebruikmaken van kinderopvang. Kinderopvang naar opleidingsniveau aanvrager Arnhem Hoog 64% Laag 8% Middel baar 28% Kinderopvang naar opleidingsniveau aanvrager 63 gemeenten Hoog 58% Laag 8% Middel baar 34% Figuur 8a en 8b Bron: CBS; bewerking O&S In figuur 9 is dit verder uitgesplitst naar soort opvang en opleiding. Voorbeeld: van alle kinderen in de dagopvang in kindcentrum (100%) heeft 66% een ouder/verzorger met een "hoge" opleiding. In de dagopvang bij gastouders is dat aandeel 56%. Of hier sprake is van een causaal verband tussen hogere opleiding (en dan vaak ook een hoger inkomen) en de keuze tussen kindcentrum of gastouder valt buiten de kaders van dit rapport/onderzoek. Dagopvang in Dagopvang Buitenschoolse Buitenschoolse kindcentrum bij gastouder opvang in kindcentrum opvang bij gastouder Opleidingsniveau aantal % aantal % aantal % aantal % Laag 265 7% 65 10% 215 6% 90 18% Middelbaar % % % % Hoog % % % % Figuur 9 Bron: CBS; bewerking O&S

10 7. Kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar die GEEN gebruikmaken van dagopvang In het coalitieakkoord staat als belangrijkste speerpunt bij het onderwijsbeleid dat alle 2,5 tot 4-jarigen in de gemeente Arnhem per 2017 een leerrecht krijgen van 4 dagdelen. Om die reden is het belangrijk op voorhand te weten hoeveel kinderen er in deze leeftijdsgroep zijn in Arnhem en hoeveel van deze kinderen al gebruikmaken van een voorschools aanbod. Kindcentrum Kinderen in dagopvang Gastouder Totaal in dagopvang 50% van 2-jarigen jarigen Totaal in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar Alle Arnhemse kinderen 50% van alle Arnhemse 2-jarigen 842 Alle Arnhemse 3-jarigen Alle Arnhemmers van 2,5 tot 4 jaar Kinderen NIET in dagopvang 50% van 2-jarigen jarigen 772 Totaal in de leeftijd van 2,5-4 jaar Figuur 10 Bron: CBS en GBA gemeente Arnhem; bewerking O&S In figuur 4 is te zien dat in Arnhem kinderen gebruikmaken van dagopvang in een kindcentrum en 685 van dagopvang bij een gastouder (0 t/m 12-jarigen). In figuur 10 wordt de groep in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar belicht. Deze groep bestaat uit 50% van de 2-jarigen plus alle 3-jarigen. Dat zijn voor heel Arnhem kinderen. In Arnhem wonen in totaal kinderen in deze leeftijdscategorie. Per saldo kunnen we hieruit afleiden dat kinderen GEEN gebruikmaken van dagopvang (43%). Cijfers op wijkniveau én per leeftijdscategorie gecombineerd zijn door het CBS niet geleverd omdat die aantallen te klein zijn.

Kinderopvang in Arnhem

Kinderopvang in Arnhem Kinderopvang in Arnhem (cijfers 2015) Februari 2017 Onderzoek & Statistiek 1 Inhoudsopgave: 1. Kerncijfers kinderopvang in Arnhem 2. Inleiding 3. Ontwikkelingen in de kinderopvang 4. Cijfers over kinderen

Nadere informatie

Kinderopvang per wijk in Den Bosch, Nicol Sluiter en Anouk de Rijk

Kinderopvang per wijk in Den Bosch, Nicol Sluiter en Anouk de Rijk Kinderopvang per wijk in Den Bosch, 2010 Nicol Sluiter en Anouk de Rijk CBS, Centrum voor Beleidsstatistiek Mei 2012 Inhoud Werkblad Toelichting Tabel 1 Tabel 2 Tabel 3 Inhoud Toelichting bij de tabellen

Nadere informatie

Kinderopvang per wijk in Den Bosch, 2011. Nicol Sluiter en Sander Dalm

Kinderopvang per wijk in Den Bosch, 2011. Nicol Sluiter en Sander Dalm Kinderopvang per wijk in Den Bosch, 2011 Nicol Sluiter en Sander Dalm CBS, Centrum voor Beleidsstatistiek Juli 2012 Inhoud Werkblad Toelichting Tabel 1 Tabel 2 Tabel 3 Inhoud Toelichting bij de tabellen

Nadere informatie

Feiten over. Veiligheidsbeleving. in de gemeente Arnhem

Feiten over. Veiligheidsbeleving. in de gemeente Arnhem Feiten over Veiligheidsbeleving in de gemeente Arnhem Feiten over Veiligheidsbeleving in de gemeente Arnhem Voor burgers speelt het persoonlijke gevoel van veiligheid een belangrijke rol. Dit gevoel wordt

Nadere informatie

Gebruik van kinderopvang

Gebruik van kinderopvang Gebruik van kinderopvang Saskia te Riele In zes van de tien gezinnen met kinderen onder de twaalf jaar hebben de ouders hun werk en de zorg voor hun kinderen zodanig georganiseerd dat er geen gebruik hoeft

Nadere informatie

Kinderopvang per wijk en buurt in Almere, 2011. Nicol Sluiter en Sander Dalm

Kinderopvang per wijk en buurt in Almere, 2011. Nicol Sluiter en Sander Dalm Kinderopvang per wijk en buurt in Almere, 2011 Nicol Sluiter en Sander Dalm CBS, Centrum voor Beleidsstatistiek Juli 2012 Inhoud Werkblad Toelichting Tabel 1 Tabel 2 Tabel 3 Inhoud Toelichting bij de tabellen

Nadere informatie

Kinderopvang in Helmond

Kinderopvang in Helmond Kinderopvang in Helmond colofon Titel: Kinderopvang in Helmond Opdrachtgever: Gemeente Helmond Opdrachtnemer: Afdeling Onderzoek en Statistiek Gemeente Helmond Marian Foolen-Huys Datum: Januari 211 Gemeente

Nadere informatie

Bijlage Uitslagen per wijk en stemdistrict

Bijlage Uitslagen per wijk en stemdistrict Bijlage Uitslagen per wijk en stemdistrict In deze bijlage kunt u het volgende terugvinden: - Opkomstpercentages per wijk en stemdistrict; - Percentage stemmen per partij in elke wijk; - Percentage stemmen

Nadere informatie

Rekenkameronderzoek Bereik van voorschoolse educatie in Arnhem

Rekenkameronderzoek Bereik van voorschoolse educatie in Arnhem Rekenkameronderzoek Bereik van voorschoolse educatie in Arnhem Onderzoeksvoorstel 25 april 2013 Voorbereiding: Ronald Hoekstra (projectleider) Zaaknummer: 2013-04-01721 Kenmerk: 2013.0.042.623 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Artikelen. Arbeidsparticipatie van vrouwen: een vergelijking naar opleidingsniveau, leeftijd en herkomst

Artikelen. Arbeidsparticipatie van vrouwen: een vergelijking naar opleidingsniveau, leeftijd en herkomst Artikelen Arbeidsparticipatie van vrouwen: een vergelijking naar opleidingsniveau, leeftijd en herkomst Martijn Souren en Jannes de Vries Onder laagopgeleide vrouwen is de bruto arbeidsparticipatie aanzienlijk

Nadere informatie

Arnhemse leerlingen in het voortgezet onderwijs

Arnhemse leerlingen in het voortgezet onderwijs Arnhemse leerlingen in het voortgezet onderwijs schooljaar 2015/2016 Oktober 2016 Colofon: Gemeente Arnhem Afdeling Informatievoorziening, Onderzoek & Statistiek Contactpersoon: Feite van der Veen Tel.:

Nadere informatie

afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie inkomen

afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie inkomen 101 inkomen 9 102 Inkomen 1) Inkomens van huishoudens Huishoudens in Hengelo hadden in 2007 een gemiddeld besteedbaar inkomen van 30.700 per jaar. Het gemiddeld besteedbaar inkomen van huishoudens in Hengelo

Nadere informatie

Arnhemse leerlingen in het voortgezet onderwijs

Arnhemse leerlingen in het voortgezet onderwijs Arnhemse leerlingen in het voortgezet onderwijs schooljaar 2014/2015 Oktober 2015 Colofon: Gemeente Arnhem Afdeling Informatievoorziening, Onderzoek & Statistiek Contactpersoon: Feite van der Veen Tel.:

Nadere informatie

8. Werken en werkloos zijn

8. Werken en werkloos zijn 8. Werken en werkloos zijn In 22 is de arbeidsdeelname van allochtonen niet meer verder gestegen. Onder autochtonen is het aantal personen met werk nog wel licht toegenomen. De arbeidsdeelname onder Surinamers,

Nadere informatie

Kinderopvang per deelgemeente en buurt in Deventer, Nicol Sluiter en Sander Dalm

Kinderopvang per deelgemeente en buurt in Deventer, Nicol Sluiter en Sander Dalm Kinderopvang per deelgemeente en buurt in Deventer, 2011 Nicol Sluiter en Sander Dalm CBS, Centrum voor Beleidsstatistiek Juli 2012 Inhoud Werkblad Toelichting Tabel 1 Tabel 2 Tabel 3 Inhoud Toelichting

Nadere informatie

Bijlagen Leefbaarheid en Veiligheid 2013

Bijlagen Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Bijlagen Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Leefbaarheid woonbuurt Bijlage 2.1a: Rapportcijfers voor de leefbaarheid in de buurt naar wijken, 2001-2013 Bijlage 2.1b: Rapportcijfers voor de woonomgeving naar

Nadere informatie

10. Veel ouderen in de bijstand

10. Veel ouderen in de bijstand 10. Veel ouderen in de bijstand Niet-westerse allochtonen ontvangen 2,5 keer zo vaak een uitkering als autochtonen. Ze hebben het vaakst een bijstandsuitkering. Verder was eind 2002 bijna de helft van

Nadere informatie

Bijlage Uitslagen per wijk en stemdistrict

Bijlage Uitslagen per wijk en stemdistrict Bijlage Uitslagen per wijk en stemdistrict In deze bijlage kunt u het volgende terugvinden: - Opkomstpercentages per wijk en stemdistrict; - Percentage stemmen per partij in elke wijk; - Percentage stemmen

Nadere informatie

Ruimte voor groei in de kinderopvang. Sociaal en Cultureel Planbureau in opdracht van het

Ruimte voor groei in de kinderopvang. Sociaal en Cultureel Planbureau in opdracht van het Ruimte voor groei in de kinderopvang Sociaal en Cultureel Planbureau in opdracht van het Ruimte voor groei in de kinderopvang De vraag naar kinderopvang per gemeente Om een goed beeld te krijgen van de

Nadere informatie

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014 Nummer 6 juni 2014 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014 Factsheet Ondanks eerste tekenen dat de economie weer aantrekt blijft de werkloosheid. Negen procent van de Amsterdamse beroepsbevolking is werkloos

Nadere informatie

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2014

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2014 1 Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2014 Fact sheet juni 2015 De werkloosheid onder Amsterdamse jongeren is voor het eerst sinds enkele jaren weer gedaald. Van de bijna 140.000 Amsterdamse jongeren

Nadere informatie

Niet-werkende werkzoekenden en uitkeringsgerechtigden

Niet-werkende werkzoekenden en uitkeringsgerechtigden Niet-werkende werkzoekenden en uitkeringsgerechtigden Gemeente Enschede 2002-2006 Centrum voor Beleidsstatistiek Frank van der Linden, Daniëlle ter Haar Centraal Bureau voor de Statistiek Voorburg/Heerlen,

Nadere informatie

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2016

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2016 1 Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 20 Fact sheet april 20 De totale werkloosheid onder Amsterdamse jongeren is het afgelopen jaar vrijwel gelijk gebleven aan 2015. Van de 14.000 Amsterdamse jongeren

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Samenvatting Leiden heeft op 1 januari 2008 116.891 inwoners. Hoofdstuk 2 geeft een profiel van de inwoners van Leiden. Dit hoofdstuk is gebaseerd op zowel kerncijfers uit

Nadere informatie

Samen Spelen & Leren in veerkrachtige wijken. Notitie inhoudelijk perspectief

Samen Spelen & Leren in veerkrachtige wijken. Notitie inhoudelijk perspectief Samen Spelen & Leren in veerkrachtige wijken Notitie inhoudelijk perspectief 2016-2019 Inleiding 2 Het peuterspeelzaalwerk is in de gemeente Arnhem per september 2014 onder de Wet kinderopvang (Wko) gebracht.

Nadere informatie

Inkomenstatistiek 2008 Westfriesland

Inkomenstatistiek 2008 Westfriesland Inkomenstatistiek 2008 Westfriesland Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn tel. (0229) 282555 Rapportnummer 2011-1796 Datum November 2011 Opdrachtgever De zeven Westfriese gemeenten

Nadere informatie

Inkomsten uit arbeid van vrouwen en hun partners

Inkomsten uit arbeid van vrouwen en hun partners Inkomsten uit arbeid van vrouwen en hun s Karin Hagoort en Maaike Hersevoort In 24 verdienden samenwonende of gehuwde vrouwen van 25 tot 55 jaar ongeveer de helft van wat hun s verdienden. Naarmate het

Nadere informatie

Landelijke Jeugdmonitor. Kinderopvang

Landelijke Jeugdmonitor. Kinderopvang Landelijke Jeugdmonitor Kinderopvang 08 4/08 Landelijke Jeugdmonitor Rapportage 4e kwartaal 2008 Centraal Bureau voor de Statistiek Den Haag/Heerlen, 2009 Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken *

Nadere informatie

FEITEN EN CIJFERS 2010/11

FEITEN EN CIJFERS 2010/11 FEITEN EN CIJFERS 2010/11 UITKERINGEN SOCIALE ZEKERHEID STIJGING BIJSTAND, WW EN WAJONG, UITKERINGSAFHANKELIJKHEID HOOG IN ARNHEM Na een jarenlange daling stijgt het aantal bijstandsuitkeringen sinds 2009.

Nadere informatie

5. Onderwijs en schoolkleur

5. Onderwijs en schoolkleur 5. Onderwijs en schoolkleur Niet-westerse allochtonen verlaten het Nederlandse onderwijssysteem gemiddeld met een lager onderwijsniveau dan autochtone leerlingen. Al in het basisonderwijs lopen allochtone

Nadere informatie

Woningbezit De Goede Woning per 1 juli 2016 naar demografische kenmerken

Woningbezit De Goede Woning per 1 juli 2016 naar demografische kenmerken Woningbezit De Goede Woning per 1 juli 2016 naar demografische kenmerken Juridische Aangelegenheden en Bestuursondersteuning / Onderzoek en Statistiek Woningbezit De Goede Woning per 1 juli 2016 naar demografische

Nadere informatie

PLAN TEGEN SOCIALE ONGELIJKHEID

PLAN TEGEN SOCIALE ONGELIJKHEID PLAN TEGEN SOCIALE ONGELIJKHEID De verschillen in Arnhem zijn groot op het gebied van werkgelegenheid, gezondheid, leefomgeving en participatie. De plek waar iemand woont zou geen effect moeten hebben

Nadere informatie

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2015

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2015 1 Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2015 Fact sheet juni 20 De werkloosheid onder Amsterdamse jongeren is het afgelopen jaar sterk gedaald. Van de 3.00 Amsterdamse jongeren in de leeftijd van 15

Nadere informatie

Jeugdwerkloosheid. achtergronddocument

Jeugdwerkloosheid. achtergronddocument Jeugdwerkloosheid achtergronddocument Jeugdwerkloosheid In opdracht van: OJZ en Participatie Projectnummer: Idske de Jong Anne Huijzer Robert Selten Carine van Oosteren Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal

Nadere informatie

Inkomen en de combinatie van arbeid en zorg

Inkomen en de combinatie van arbeid en zorg Inkomen en de combinatie van arbeid en zorg Jannes de Vries en Francis van der Mooren Voor het combineren van arbeid en zorg kunnen ouders gebruik maken van ouderschapsverlof en kinderopvang. Of werkende

Nadere informatie

Factsheet Jongeren buiten beeld 2013

Factsheet Jongeren buiten beeld 2013 Factsheet Jongeren buiten beeld 2013 1. Aanleiding en afbakening Het ministerie van SZW heeft CBS gevraagd door het combineren van verschillende databestanden meer inzicht te geven in de omvang en kenmerken

Nadere informatie

Trendrapportage Inkomen en risico op armoede

Trendrapportage Inkomen en risico op armoede Trendrapportage Inkomen en risico op armoede Arnhem heeft relatief veel huishoudens met laag inkomen en weinig met een hoog inkomen Arnhem heeft relatief veel huishoudens met een laag inkomen en weinig

Nadere informatie

Regio in beeld met het oog op huiselijk geweld en kindermishandeling

Regio in beeld met het oog op huiselijk geweld en kindermishandeling Regio in beeld met het oog op huiselijk geweld en kindermishandeling augustus 2013 oktober 2013 actualisatie maart 2014 Colofon: Gemeente Arnhem Afdeling Onderzoek en Statistiek Samengesteld door: Wilco

Nadere informatie

Migrantenouderen in cijfers

Migrantenouderen in cijfers Migrantenouderen in cijfers Roelof Schellingerhout 1. Aantallen en demografie 2. Prognose 3. Inkomenspositie 4. Gezondheid en welzijn Aantallen en demografie Aantal (migranten) ouderen, 1 januari 2017

Nadere informatie

Arnhemse leerlingen in het voortgezet onderwijs

Arnhemse leerlingen in het voortgezet onderwijs Arnhemse leerlingen in het voortgezet onderwijs Analyse leerlingstromen vo van jongeren woonachtig in Arnhem; schooljaar 2012/2013 Oktober 2013 Colofon: Gemeente Arnhem Afdeling Informatievoorziening,

Nadere informatie

Jongeren buiten beeld 2013

Jongeren buiten beeld 2013 Paper Jongeren buiten beeld 2013 November 2015 CBS Centrum voor Beleidsstatistiek 2014 1 Inhoud 1. Aanleiding en afbakening 3 2. Omvang van de groep jongeren buiten beeld 4 3. Jongeren buiten beeld verder

Nadere informatie

Steeds meer niet-westerse allochtonen in het voltijd hoger onderwijs

Steeds meer niet-westerse allochtonen in het voltijd hoger onderwijs Steeds meer niet-westerse allochtonen in het voltijd hoger onderwijs Esther van Kralingen Tussen studiejaar 1995/ 96 en 21/ 2 is het aandeel van de niet-westerse allochtonen dat in het hoger onderwijs

Nadere informatie

Sociaal-economische schets van Leiden Zuidwest 2011

Sociaal-economische schets van Leiden Zuidwest 2011 Sociaal-economische schets van Zuidwest 2011 Zuidwest is onderdeel van het en bestaat uit de buurten Haagwegnoord en -zuid, Boshuizen, Fortuinwijk-noord en -zuid en de Gasthuiswijk. Zuidwest heeft een

Nadere informatie

Berekening kinderopvangtoeslag 2012

Berekening kinderopvangtoeslag 2012 Berekening kinderopvangtoeslag 2012 De kinderopvangtoeslag is een bijdrage in de kosten van kinderopvang. Hoeveel kinderopvangtoeslag uw klant krijgt, hangt af van: de kosten van kinderopvang het gezamenlijke

Nadere informatie

Diversiteit in de Provinciale Staten

Diversiteit in de Provinciale Staten Onderzoek Diversiteit in de Provinciale Staten Het Huis voor democratie en rechtsstaat heeft na de verkiezingen van 2 maart 2011 de diversiteit in de nieuwe Provinciale Staten (PS) onderzocht. Het gaat

Nadere informatie

Pensioenleeftijd niet vaak 65

Pensioenleeftijd niet vaak 65 Pensioenleeftijd niet vaak 65 Jan-Willem Bruggink In de periode 21-23 stopten jaarlijks ongeveer 6 duizend mensen met werken om met pensioen te gaan. In bijna zeven van de tien gevallen waren dit mannen.

Nadere informatie

Bijlage bij hoofdstuk 4 Opleiding en taal

Bijlage bij hoofdstuk 4 Opleiding en taal Jaarrapport integratie 7 Jaco Dagevos en Mérove Gijsberts Sociaal en Cultureel Planbureau, november 7 Bijlage bij hoofdstuk 4 Opleiding en taal Monique Turkenburg en Mérove Gijsberts B4.1 Een vergelijking

Nadere informatie

socio-demografie 2.597.232 jongeren geslacht leeftijd woonplaats 4 grote steden en per provincie afkomst opleiding religie

socio-demografie 2.597.232 jongeren geslacht leeftijd woonplaats 4 grote steden en per provincie afkomst opleiding religie FACTSHEET: socio-demografie Hoeveel jongeren zijn er eigenlijk in Nederland? Wonen er meer jongeren in Limburg of in Zeeland? Wat zijn de cijfers rondom geslacht, afkomst, opleidingsniveau en religie?

Nadere informatie

Fact sheet. Dienst Wonen, Zorg en Samenleven. Eigen woningbezit 1e en 2e generatie allochtonen. Aandeel stijgt, maar afstand blijft

Fact sheet. Dienst Wonen, Zorg en Samenleven. Eigen woningbezit 1e en 2e generatie allochtonen. Aandeel stijgt, maar afstand blijft Dienst Wonen, Zorg en Samenleven Fact sheet nummer 1 januari 211 Eigen woningbezit 1e en Aandeel stijgt, maar afstand blijft Het eigen woningbezit in Amsterdam is de laatste jaren sterk toegenomen. De

Nadere informatie

Bijlage 1, bij 3i Wijkeconomie

Bijlage 1, bij 3i Wijkeconomie Bijlage 1, bij 3i Wijkeconomie INHOUD 1 Samenvatting... 3 2 De Statistische gegevens... 5 2.1. De Bevolkingsontwikkeling en -opbouw... 5 2.1.1. De bevolkingsontwikkeling... 5 2.1.2. De migratie... 5 2.1.3.

Nadere informatie

11. Stijgende inkomens

11. Stijgende inkomens 11. Stijgende inkomens Tussen 1998 en 2000 is het gemiddelde inkomen van niet-westers allochtone huishoudens sterker toegenomen dan dat van autochtone huishoudens. De niet-westerse huishoudens hadden in

Nadere informatie

De positie van etnische minderheden in cijfers

De positie van etnische minderheden in cijfers De positie van etnische minderheden in cijfers tabel b.. Omvang van de allochtone bevolking in Nederland naar herkomst (00 en prognose voor 00 en 0), aantallen x 00, per januari Bron: CBS, Allochtonen

Nadere informatie

Persbericht. Niet-westerse allochtonen tweemaal zo vaak een uitkering. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Niet-westerse allochtonen tweemaal zo vaak een uitkering. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB01-187 24 augustus 2001 9.30 uur Niet-westerse tweemaal zo vaak een uitkering Eind 1999 ontvingen anderhalf miljoen mensen in Nederland een bijstands-,

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Jeugd in Schildersbuurt-West. De buurt Schildersbuurt-West ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft inwoners (1 januari 2015).

Jeugd in Schildersbuurt-West. De buurt Schildersbuurt-West ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft inwoners (1 januari 2015). Jeugd in Schildersbuurt-West De buurt Schildersbuurt-West ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft 14.291 inwoners (1 januari 2015). 1 Demografie Demografie Deze paragraaf geeft een beeld van de samenstelling

Nadere informatie

12. Vaak een uitkering

12. Vaak een uitkering 12. Vaak een uitkering Eind 2001 hadden niet-westerse allochtonen naar verhouding 2,5 maal zo vaak een uitkering als autochtonen. De toename van de WW-uitkeringen in 2002 was bij niet-westerse allochtonen

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid niet-westerse allochtonen nauwelijks toegenomen in 2005

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid niet-westerse allochtonen nauwelijks toegenomen in 2005 Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB06-015 13 februari 2006 9.30 uur Werkloosheid niet-westerse allochtonen nauwelijks toegenomen in 2005 In 2005 is de werkloosheid onder niet-westerse allochtonen

Nadere informatie

Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies

Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies Aanleiding Sinds 2006 publiceert de Gemeente Helmond jaarlijks gedetailleerde gegevens over de werkloosheid in Helmond. De werkloosheid in Helmond

Nadere informatie

Onbenut arbeidsaanbod aandachtswijken

Onbenut arbeidsaanbod aandachtswijken Onbenut arbeidsaanbod aandachtswijken Binding met de arbeidsmarkt van 25 tot 65-jarigen in gemeenten met aandachtswijken Raad voor Werk en Inkomen Nicis Institute Juni 28 Onbenut arbeidsaanbod aandachtswijken

Nadere informatie

2. De niet-westerse derde generatie

2. De niet-westerse derde generatie 2. De niet-westerse derde generatie Op 1 januari 23 woonden in Nederland tussen de 34 duizend en 36 duizend personen met ten minste één grootouder die in een niet-westers land is geboren. Dit is ruim eenderde

Nadere informatie

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013 Fact sheet nummer 5 maart 2013 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam Er zijn ruim 133.000 jongeren van 15 tot en met 26 jaar in Amsterdam (januari 2012). Met de meeste jongeren gaat het goed in het onderwijs

Nadere informatie

jeugdwerkloosheid 64% werklozen volgt opleiding 800 jongeren geregistreerd als werkloze

jeugdwerkloosheid 64% werklozen volgt opleiding 800 jongeren geregistreerd als werkloze 1 Jeugdwerkloosheid Fact sheet augustus 2014 Er zijn in ruim 15.000 jongeren in de leeftijd van 15 tot 27 jaar (januari 2014). Veel jongeren volgen een opleiding of hebben een baan. De laatste jaren zijn

Nadere informatie

Taal en ouderbetrokkenheid van ouders van VVE-kinderen

Taal en ouderbetrokkenheid van ouders van VVE-kinderen Taal en ouderbetrokkenheid van ouders van VVE-kinderen Een kwantitatieve en kwalitatieve analyse In opdracht van: DWI en DMO Projectnummer: 13211 Foto: Voorlezende vader, fotograaf Tanja Kuut (2014) Lotje

Nadere informatie

Erratum Jaarboek onderwijs 2008

Erratum Jaarboek onderwijs 2008 Centraal Bureau voor de Statistiek Erratum 13 december 2007 Erratum Jaarboek onderwijs 2008 Ondanks de zorgvuldigheid waarmee deze publicatie is samengesteld, is een aantal zaken niet juist vermeld. Onze

Nadere informatie

Artikelen. Overwerken in Nederland. Ingrid Beckers en Clemens Siermann

Artikelen. Overwerken in Nederland. Ingrid Beckers en Clemens Siermann Overwerken in Nederland Ingrid Beckers en Clemens Siermann In 4 werkte 37 procent de werknemers in Nederland regelmatig over. Bijna een derde het overwerk is onbetaald. Overwerk komt het meeste voor onder

Nadere informatie

Sterke toename alleenstaande moeders onder allochtonen

Sterke toename alleenstaande moeders onder allochtonen Carel Harmsen en Joop Garssen Terwijl het aantal huishoudens met kinderen in de afgelopen vijf jaar vrijwel constant bleef, is het aantal eenouderhuishoudens sterk toegenomen. Vooral onder Turken en Marokkanen

Nadere informatie

3.5 Voorzieningen in de buurt

3.5 Voorzieningen in de buurt 3.5 Voorzieningen in de buurt Samenvatting: Straatverlichting en straatmeubilair Veruit de meeste (8%) bewoners zijn (zeer) tevreden over de straatverlichting in hun buurt. De verschillen naar wijk zijn

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Bijlage 1 Cijfers Producten

Jaarverslag 2014 Bijlage 1 Cijfers Producten Jaarverslag 0 Bijlage Cijfers Producten Inhoudsopgave Pagina Product A Reguliere integrale intensieve hulpverlening W-deal 6 Product B Integrale vindplaatsgerichte hulpverlening 8 Contacten met persoon

Nadere informatie

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2013

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2013 Fact sheet nummer 9 juli 2013 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2013 Er zijn in Amsterdam bijna 135.000 jongeren in de leeftijd van 15 tot 27 jaar (januari 2013). Veel jongeren volgen een opleiding of

Nadere informatie

Arnhem in Cijfers 2017

Arnhem in Cijfers 2017 Arnhem in Cijfers 2017 HISTORISCH OVERZICHT 1500 v.chr. Vroegste prehistorische Arnhemse behuizing. 893 n.chr. De nederzetting "Arneym" wordt genoemd in het register van de Abdij Prüm. 1233 Graaf Otto

Nadere informatie

Inkomenstatistiek Westfriesland

Inkomenstatistiek Westfriesland Inkomenstatistiek Westfriesland Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn tel. (0229) 282555 Rapportnummer 2013-1941 Datum Juni 2013 Opdrachtgever De zeven Westfriese gemeenten 1.

Nadere informatie

Voortijdig schoolverlaters en Citotoets-gegevens,

Voortijdig schoolverlaters en Citotoets-gegevens, , Toelichting bij geleverde maatwerktabellen 2006/2007 en 2007/2008* Levering: 17 februari 2010 De maatwerktabel over voortijdig schoolverlaters 2006/2007 bevat gegevens over het voortgezet onderwijs (vo)

Nadere informatie

monitor Marokkaanse Nederlanders in Maassluis bijlage(n)

monitor Marokkaanse Nederlanders in Maassluis bijlage(n) Raadsinformatiebrief (openbaar) gemeente Maassluis Aan de leden van de gemeenteraad in Maassluis Postbus 55 3140 AB Maassluis T 010-593 1931 E gemeente@maassluis.nl I www.maassluis.nl ons kenmerk 2010-4748

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Geen baan, geen school, geen uitkering. Analyse van het onbenut arbeidspotentieel onder niet-uitkeringsgerechtigden in aandachtswijken

Geen baan, geen school, geen uitkering. Analyse van het onbenut arbeidspotentieel onder niet-uitkeringsgerechtigden in aandachtswijken Geen baan, geen school, geen uitkering Analyse van het onbenut arbeidspotentieel onder niet-uitkeringsgerechtigden in aandachtswijken Juni 2009 1. Aanleiding In het Advies De wijk Inc.; Ondernemerschap

Nadere informatie

Monitor jeugdwerkloosheid over. Achtergrondrapportage bij de factsheet Jeugdwerkloosheid. Onderzoek, Informatie en Statistiek

Monitor jeugdwerkloosheid over. Achtergrondrapportage bij de factsheet Jeugdwerkloosheid. Onderzoek, Informatie en Statistiek Monitor jeugdwerkloosheid over Achtergrondrapportage bij de factsheet Jeugdwerkloosheid In opdracht van: WPI en OJZ Projectnummer: (( Idske de Jong Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal, Postbus.0, AR Amsterdam

Nadere informatie

Lelystads getallen. gemeente

Lelystads getallen. gemeente Lelystads getallen 2011 Lelystads getallen 2010 gemeente Tabel 1: Bevolking van Lelystad per 1 januari 2012 (absoluut en %) Leeftijdsopbouw Van de 50.000+ gemeenten, op 5 na minste 65+ ers 0-9 jaar 10.090

Nadere informatie

Inkomenstatistiek Westfriesland

Inkomenstatistiek Westfriesland Inkomenstatistiek Westfriesland Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn tel. (0229) 282555 Rapportnummer 2012-1881 Datum Juli 2012 Opdrachtgever De zeven Westfriese gemeenten 1.

Nadere informatie

Cohortvruchtbaarheid van niet-westers allochtone vrouwen

Cohortvruchtbaarheid van niet-westers allochtone vrouwen Cohortvruchtbaarheid van niet-westers allochtone vrouwen Mila van Huis De vruchtbaarheid van vrouwen van niet-westerse herkomst blijft convergeren naar het niveau van autochtone vrouwen. Het kindertal

Nadere informatie

afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie

afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie 107 maatschappelijke zorg 10 108 Maatschappelijke zorg Veel uitkeringsgerechtigden alleenstaand In 2006 is het aantal huishoudens met een periodieke uitkering licht gestegen (+1,3%), tot 2.087 huishoudens

Nadere informatie

Arbeidsparticipatie icipatie Almere 2006

Arbeidsparticipatie icipatie Almere 2006 0i08 08 Arbeidsparticipatie icipatie Almere 2006 Maaike Hersevoort en Nicol Sluiter Centrum voor Beleidsstatistiek (maatwerk) Den Haag/Heerlen, 2009 Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Samenvatting Hoofdstuk 2 geeft een profiel van de inwoners van Leiden. Dit hoofdstuk is gebaseerd op zowel kerncijfers uit de Gemeentelijke Basis Administratie zoals aantal

Nadere informatie

Geen baan, geen school, geen uitkering. Analyse van het onbenut arbeidspotentieel onder niet-uitkeringsgerechtigden in aandachtswijken

Geen baan, geen school, geen uitkering. Analyse van het onbenut arbeidspotentieel onder niet-uitkeringsgerechtigden in aandachtswijken Geen baan, geen school, geen uitkering Analyse van het onbenut arbeidspotentieel onder niet-uitkeringsgerechtigden in aandachtswijken Juni 2009 1. Aanleiding In het Advies De wijk Inc.; Ondernemerschap

Nadere informatie

Werktijden van de werkzame beroepsbevolking

Werktijden van de werkzame beroepsbevolking Werktijden van de werkzame beroepsbevolking Ingrid Beckers Ruim de helft van de werkzame beroepsbevolking werkte in 22 op onregelmatige tijden. Werken in de avonduren en op zaterdag komt het meeste voor.

Nadere informatie

HET GEBRUIK VAN EN DE BEHOEFTE AAN KINDEROPVANG IN DE GEMEENTE NIJMEGEN

HET GEBRUIK VAN EN DE BEHOEFTE AAN KINDEROPVANG IN DE GEMEENTE NIJMEGEN HET GEBRUIK VAN EN DE BEHOEFTE AAN KINDEROPVANG IN DE GEMEENTE NIJMEGEN HET GEBRUIK VAN EN DE BEHOEFTE AAN KINDEROPVANG IN DE GEMEENTE NIJMEGEN - eindrapport - Drs. Janneke Stouten Dr. Marga de Weerd

Nadere informatie

Onderwijs. Hoofdstuk 10. 10.1 Inleiding

Onderwijs. Hoofdstuk 10. 10.1 Inleiding Hoofdstuk 10 Onderwijs 10.1 Inleiding Leiden kennisstad heeft een hoog opgeleide bevolking en herbergt binnen haar grenzen veel onderwijsinstellingen. In dit hoofdstuk gaat het zowel om de opleiding die

Nadere informatie

Mannen geven veel vaker leiding dan vrouwen

Mannen geven veel vaker leiding dan vrouwen nen geven veel vaker leiding dan vrouwen Astrid Visschers en Saskia te Riele In 27 gaf 14 procent van de werkzame beroepsbevolking leiding aan of meer personen. Dit aandeel is de afgelopen jaren vrijwel

Nadere informatie

Doelgroepenanalyse VanHarte Leiden

Doelgroepenanalyse VanHarte Leiden 1 Doelgroepenanalyse VanHarte Leiden Aanwezigheid van de doelgroepen in Leiden De doelgroepen van VanHarte worden hier onderzocht voor de verschillende districten van de gemeente Leiden. Ouderen Het aandeel

Nadere informatie

Statistisch Jaarboek 2007

Statistisch Jaarboek 2007 101 9 102 Inkomen 1) Inkomens van huishoudens Huishoudens in Hengelo hadden in 2004 een gemiddeld besteedbaar van 27.400 per jaar. Het gemiddeld besteedbaar van huishoudens in Hengelo lag 5,5 procent beneden

Nadere informatie

Visie op het jonge kind in Arnhem

Visie op het jonge kind in Arnhem 1 Visie op het jonge kind in Arnhem 2 maart 2010 Samenvatting 2 Dit visiedocument is opgesteld samen met instellingen voor peuterspeelzaalwerk SPA en Rijnstad, kinderopvang SKAR en Allio, schoolbesturen

Nadere informatie

Oudere minima in Amsterdam en het gebruik van de AIO

Oudere minima in Amsterdam en het gebruik van de AIO Oudere minima in Amsterdam en het gebruik van de AIO In opdracht van: DWI Projectnummer: 13010 Anne Huizer Laure Michon Clemens Wenneker Jeroen Slot Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal 300 Telefoon 020

Nadere informatie

maatschappelijke zorg

maatschappelijke zorg 107 maatschappelijke zorg 10 108 Maatschappelijke zorg Stijging huishoudens met een bijstandsuitkering in 2004, met 12% De dalende trend in huishoudens met een bijstandsuitkering is op 1 januari 2004 omgeslagen

Nadere informatie

KRALINGEN-CROOSWIJK IN BEELD 2007

KRALINGEN-CROOSWIJK IN BEELD 2007 KRALINGEN-CROOSWIJK IN BEELD 2007 Martijn Epskamp Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) April 2008 Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) Auteur: Martijn Epskamp Project: 07-2746 Prijs: 20,- Adres:

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Samenvatting Leiden heeft op 1 januari 2009 116.818 inwoners. Hoofdstuk 2 geeft een profiel van de inwoners van Leiden. Dit hoofdstuk is gebaseerd op zowel kerncijfers uit

Nadere informatie

LAAGGELETTERDHEID IN LEIDSCHENVEEN-YPENBURG

LAAGGELETTERDHEID IN LEIDSCHENVEEN-YPENBURG LAAGGELETTERDHEID IN LEIDSCHENVEEN-YPENBURG Uitgevoerd door: CINOP Advies Etil Kohnstamm Instituut Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA), Maastricht University DEZE FACTSHEETRAPPORTAGE IS

Nadere informatie

LAAGGELETTERDHEID IN HAAGSE HOUT

LAAGGELETTERDHEID IN HAAGSE HOUT LAAGGELETTERDHEID IN HAAGSE HOUT Uitgevoerd door: CINOP Advies Etil Kohnstamm Instituut Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA), Maastricht University DEZE FACTSHEETRAPPORTAGE IS ONTWIKKELD

Nadere informatie

Inhoudsopgave hoofdstuk 5

Inhoudsopgave hoofdstuk 5 -118- Inhoudsopgave hoofdstuk 5 Samenvatting hoofdstuk 5 Tabellen: 5.1 Werklozen in Delft, Haaglanden, Zuid-Holland en Nederland 5.2 Ingeschreven niet-werkende werklozen in Haaglanden per gemeente, Zuid-Holland

Nadere informatie

Sociaal-economische schets van Leiden Zuidwest 2008

Sociaal-economische schets van Leiden Zuidwest 2008 Sociaal-economische schets van Zuidwest 2008 Zuidwest is onderdeel van het en bestaat uit de buurten Haagwegnoord en -zuid, Boshuizen, Fortuinwijk-noord en -zuid en de Gasthuiswijk. Zuidwest heeft een

Nadere informatie

Leeswijzer Jeugdgezondheidszorg Utrecht tabellen

Leeswijzer Jeugdgezondheidszorg Utrecht tabellen Leeswijzer Jeugdgezondheidszorg Utrecht tabellen In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie. In

Nadere informatie