Quick Scan Kinderopvangmarkt Leidsche Rijn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Quick Scan Kinderopvangmarkt Leidsche Rijn"

Transcriptie

1 Quick Scan Kinderopvangmarkt Leidsche Rijn Voorbeeld van de rapportage van een marktonderzoek op wijkniveau naar de vraag naar September 2011 In deze notitie wordt verslag gedaan van een quick scan van de markt op wijkniveau. In een markt waar regionaal en binnen gemeenten grote verschillen in vraag en aanbod bestaan, is onderzoek op wijkniveau nodig. Dat kan echter alleen als er op het gewenste schaalniveau demografische gegevens beschikbaar zijn. Deze quick scan is uitgevoerd voor de wijk Leidsche Rijn (Utrecht), een snel groeiende wijk waar de markt van vrijwel in evenwicht is. Gebruik is o.a. gemaakt van gegevens van de gemeente Utreecht, die op subwijkniveau beschikbaar waren. De rapportage bestaat uit een aantal onderdelen: eerst een korte introductie op het gebied, vervolgens worden demografische en sociaal-economische gegevens in kaart gebracht. Tot slot komt de aanbodzijde in het gebied aan bod met aantal en worden kort conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan. In de bijlagen zijn per subwijk de prognoses voor opgenomen. 1. ALGEMENE INFORMATIE: LEIDSCHE RIJN Leidsche Rijn is gelegen aan de westkant van Utrecht en is de grootste nieuwbouwlocatie van Nederland. De regio heeft landelijk gezien het grootste woningtekort. Tot 2025 worden er ca woningen gebouwd, naar verwachting voor ca bewoners. In januari 2009 is de e woning gebouwd en de ontwikkeling van woningen is dus over de helft. De nieuwbouwlocatie Leidsche Rijn omvat de aangrenzende wijken Leidsche Rijn en een deel van de wijk Vleuten-de Meern. Naast woonfuncties omvat het gebied ook werkgelegenheidsfuncties. Het is de bedoeling dat er uiteindelijk ook zo n mensen aan het werk kunnen in het gebied. Alle deelgebieden van Leidsche Rijn worden apart en gefaseerd ontwikkeld, zodat stedenbouwkundigen beter kunnen inspelen op trends en ontwikkelingen. De nieuwbouwlocatie is door spoor- en snelwegen geografisch sterk gescheiden van de rest van Utrecht en (in mindere mate) omliggende plaatsen. De spoorlijn Utrecht- Woerden doorsnijdt de nieuwbouwlocatie. Wijk Leidsche Rijn De wijk Leidsche Rijn telde begin mensen. De wijk groeit uit naar zo n inwoners. Binnen de wijk worden de volgende subwijken onderscheiden: Terwijde/De Wetering, Het Zand, Leidsche Rijn Centrum (nog vrijwel geheel te ontwikkelen), Parkwijk/Langerak en Leidsche Rijn Zuid. Public Result B.V. & AYIT Consultancy &

2 Wijk Vleuten-de Meern Deze wijk telt ruim inwoners en bestaat uit vier subwijken: de oude dorpskernen Vleuten/Haarzuilens en de Meern, en de nieuwe wijken Veldhuizen/Vleuterweide en Rijnenburg. De laatstgenoemde subwijk moet nog vrijwel geheel worden ontwikkeld ( woningen vanaf 2013). 2. KERNGEGEVENS In tabel 1 is een aantal kerngegevens opgenomen van de wijken Leidsche Rijn en Vleuten de Meern. Er valt op dat het percentage werkzoekenden in de wijken lager ligt, net als het percentage huishoudens met bijstand. In Vleuten-de Meern ligt het aantal banen per 100 inwoners erg laag, in Leidsche Rijn hoger dan in Utrecht. Qua veiligheid scoren de beide wijken beter. Wat betreft participatie en sociale infrastructuur scoren de beide wijken rond het gemiddelde van Utrecht en dat geldt ook voor openbare ruimte & verkeer. Tabel 1: kerngegevens Leidsche Rijn en Vleuten / de Meern 2007 en 2009 Bron: Gemeente Utrecht,

3 Huidige leeftijdsopbouw In de database WistUdata van de Gemeente Utrecht kan de bevolkingsopbouw per wijk worden bekeken, in de leeftijdscategorieën 0 t/m 3 en 4 t/m 11 jarigen (zie tabel 2). Er valt op dat anno 2011 er in de wijken relatief meer kinderen (onder de 18 jaar) wonen dan in vergelijking met de gehele stad Utrecht. Het percentage 18 t/m 24 jarigen is echter een stuk lager. Voor Vleuten-de Meern geldt ook dat het percentage 25 t/m 34-jarigen een stuk lager ligt. Het percentage 35 t/m 44-jarigen ligt in beide wijken hoger dan Utrecht. Voor Vleuten-de Meern ligt het percentrage 45+-ers ongeveer rond het gemiddelde van Utrecht. Voor Leidsche Rijn is dat lager. Tabel 2: bevolkingsopbouw Leidsche Rijn, Vleuten-de Meern en Utrecht (2011) Leidsche Rijn Vleuten- De Meern Utrecht 0 t/m 3 jarigen 9,7 % 7,9 % 5,8 % 4 t/m 11 jarigen 14,2 % 13,6 % 8,7 % 12 t/m 17 jarigen 5,2 % 6,6 % 4,9 % 18 t/m 24 jarigen 5,5 % 5,6 % 14,1 % 25 t/m 34 jarigen 20,0 % 12,6 % 20,9 % 35 t/m 44 jarigen 23,2 % 21,0 % 16,0 % 45 t/m 54 jarigen 10,8 % 13,2 % 11,4 % 55 t/m 64 jarigen 6,2 % 8,4 % 8,4 % 65 t/m 79 jarigen 4,3 % 8,4 % 7,1 % 80-plussers 1,0 % 2,5 % 2,7 % Bron: WistUdata, Gemeente Utrecht 3. PROGNOSES Vanwege het karakter van de wijken Leidsche Rijn en Vleuten-de Meern (sterke groei want deels nog in aanbouw) verdient de bevolkingsprognose bijzondere aandacht. Ook hierbij is gemaakt van de database van de Gemeente Utrecht, omdat hier per wijk een prognose kan worden bekeken. De resultaten zijn weergegeven in tabel 3 en de figuren 1 t/m 3. Het totaalbeeld (figuur 1) van Leidsche Rijn en Vleuten- de Meern laat zien dat de bevolkingsgroepen 0 t/m 3 jaar en 4 t/m 11 jaar groeien. Echter, dit verschilt per subwijk. Er zijn subwijken waar over de gehele periode bezien sprake is van groei, subwijken waar over de gehele periode bezien sprake is van daling en subwijken waar sprake is van een groei, maar later een daling of een explosieve groei zichtbaar is (b.v. als gevolg van oplevering nieuwe woningen). Tevens verschilt dit nog per subwijk en leeftijdscategorie. Op basis van het totaalbeeld van de prognose kan dus in elk geval tot 2025 een toenemende vraag naar KDV en BSO te verwachten zijn (zie tabel 3 en figuur 2-3). 3

4 Tabel 3: totaal van 0 t/m 11 jarigen in de subwijken van Leidsche Rijn en Vleuten- de Meern prognose 0 t/m 3 jarigen prognose 4 t/m 11 jarigen Leidsche Rijn Terwijde, De Wetering Het Zand Leidsche Rijn Centrum Parkwijk, Langerak Leidsche Rijn-zuid Vleuten- de Meern Vleuten, Haarzuilens Veldhuizen, Vleuterweide De Meern Rijnenburg Totaal Bron: WistUdata, Gemeente Utrecht Figuur 1: prognose 0 t/m 11 jarigen in de wijken Leidsche Rijn en Vleuten-de Meern prognose 0 t/m 3 jarigen prognose 4 t/m 11 jarigen

5 Figuur 2: prognose 0 t/m 3-jarigen per subwijk van de wijken Leidsche Rijn en Vleuten-de Meern 2500 Terwijde, De Wetering 2000 Het Zand prognose 0 t/m 3 jarigen Leidsche Rijn Centrum e.o Parkwijk, Langerak Leidsche Rijn-zuid Vleuten, Haarzuilens Veldhuizen, Vleuterweide Figuur 3: prognose 4 t/m 11-jarigen per subwijk van de wijken Leidsche Rijn en Vleuten-de Meern Terwijde, De Wetering Het Zand prognose 4 t/m 11 jarigen Leidsche Rijn Centrum e.o Parkwijk, Langerak Leidsche Rijn-zuid Vleuten, Haarzuilens Veldhuizen, Vleuterweide 5

6 Afkomst Uit een onderzoek van het CBS blijkt dat het van (zowel dagopvang als BSO) onder Marokkaanse en Turkse bevolkingsgroepen een stuk lager ligt. Daarom is het ook van belang te kijken naar de bevolkingssamenstelling van de wijk Leidsche Rijn (zie tabel 4). Hieruit valt op te maken dat ongeveer twee derde van de bewoners autochtoon is. Eén derde is allochtoon, waarvan iets minder dan één derde van westerse afkomst. De Marokkanen en Turken vormen in totaal ongeveer 13% van de bevolking in de wijk. Vleuten-de Meern is een meer autochtone wijk, opvallend is dat het percentage Westerse tweede generatie-immigranten niet veel lager is. Tabel 4: afkomst bewoners Leidsche Rijn en Vleuten de Meern(2011) Kenmerk Leidsche Rijn Vleuten de Meern Totaal twee wijken Aantal inwoners Autochtonen 65,5 % 80 % 74,5 % Allochtonen 34,5 % 20 % 25,5 % Westers 9,4 % 7,9 % 8,5 % Marokkaans 7,5 % 3,6 % 5,1 % Turks 5,4 % 1,6 % 3,0 % Surinaams / Antilliaans 5,8 % 3,4 % 4,3 % Overig niet-westers 6,5 % 3,5 % 4,6 % 1 e generatie 15,4 % 8,2 % 10,9 % 1e generatie westers 3,7 % 2,7 % 3,1 % 1e generatie niet-westers 11,7 % 5,5 % 7,9 % 2e generatie 19,1 % 11,8 % 14,6 % 2e generatie westers 5,6 % 5,2 % 9,2 % 2e generatie niet-westers 13,4 % 6,6 % 5,4 % Bron: WistUdata, Gemeente Utrecht Sociaal-economische gegevens Naast demografische gegevens en prognoses, is het voor de marktverkenning relevant te kijken naar sociaal-economische eigenschappen van de bevolking in Leidsche Rijn en Vleuten-de Meern. CBS Statline kan deze gegevens op gemeenteniveau weergeven, de database van de Gemeente Utrecht op wijkniveau. De gegevens zijn in tabel 5 weergegeven. Ze laten zien dat de wijk Leidsche Rijn t.o.v. de gemeente Utrecht over het algemeen gemiddeld tot beter scoort. Het percentage werkzoekenden, bijstandsgerechtigden, uitkeringsontvangers, laag opgeleiden en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen is lager t.o.v. de hele gemeente Utrecht. Het percentrage hoog opgeleiden ligt ongeveer gelijk, maar het percentage werkloosheidsuitkeringen is iets hoger. Dit kan invloed uitoefenen op de vraag naar, omdat hoger opgeleiden gemiddeld vaker maken van. Wel kan het zo zijn dat wellicht door werkloosheid de vraag vermindert. De wijk Vleuten-de Meern kent procentueel minder werkzoekenden, bijstandsgerechtigden, uitkeringsontvangers, arbeidsongeschiktheids- en werkloosheidsuitkeringen dan de hele stad Utrecht, maar het percentage hoog opgeleiden ligt lager. Vooral het percentage middelbaar opgeleiden ligt hoger in Vleuten de Meern. Tabel 5: sociaal-economische eigenschappen bevolking Leidsche Rijn en Utrecht 6

7 Werk en inkomen Leidsche Rijn Vleuten- Utrecht de Meern werkzoekenden ,9 % 2,4 % 4,3 % % 2,3 % 3,3 % bijstandsgerechtigden ,5 % 1,0 % 3,6 % ,8 % 1,1 % 3,7 % uitkeringsontvangers ,6 % 8,3 % 11,5 % arbeidsongeschiktheidsuitkeringen ,8 % 5,4 % 6,1 % werkloosheidsuitkeringen ,4 % 2,0 % 2,1 % ,4 % 2,0 % 2 % laag opgeleiden ,6 % 21,7 % 19,3 % middelbaar opgeleiden ,3 % 34,4 % 23,9 % hoog opgeleiden % 43,9 % 56,9 % Bron: WistUdata, Gemeente Utrecht. Tabel 6: inkomen in Leidsche Rijn en Vleuten- de Meern (2008) Leidsche Rijn Vleuten-De Meern Utrecht huishoudens met een laag inkomen 4,8 % 4,1 % 8,55 % gem.best.hhink. 1-persoonshuishouden (x euro) 24,8 22,7 21,47 gem.best.hhink. paar met kinderen (x euro) ,39 gem.best.hhink. paar zonder kinderen (x euro) 45,3 42,4 41,47 gem.best.hhink. eenoudergezin (x euro) 28 29,8 27,73 Bron: WistUdata, Gemeente Utrecht. In tabel 6 zijn enkele inkomensgegevens weergegeven. Het percentage huishoudens met een laag inkomen ligt in beide wijken een stuk lager dan in de stad Utrecht. Het gemiddeld besteedbaar inkomen van de verschillende typen huishoudens verschilt echter nauwelijks van het gemiddelde van Utrecht. Uitzondering is er voor het gemiddeld besteedbaar inkomen van een huishouden zonder kinderen in Leidsche Rijn, dat ligt per jaar zo n hoger dan gemiddeld in Utrecht. 4. AANBOD KINDEROPVANG Via de website Landelijk register ( is een overzicht te maken van organisaties in Nederland. In bijlage 1 is een figuur opgenomen dat weergeeft hoe het aanbod in de wijk Leidsche Rijn en Vleuten-de Meern is verdeeld. De locaties bieden gezamenlijk 7

8 ruim BSO aan en ruim kinderdagopvangplaatsen aan (zie tabel 7). Daarnaast zijn er nog eens bijna bij s. Tabel 7: Aantal BSO, KDV en s BSO KDV Vleuten- de Meern Leidsche Rijn Totaal Bron: Landelijk register 5. GEBRUIK VAN KINDEROPVANG Via de website kan per gemeente het van (formele en informele) in beeld worden gebracht. Daarnaast is het mogelijk een prognose weer te geven van de ontwikkeling van het van per gemeente. Daarbij kan een keuze worden gemaakt tussen hoge, gemiddelde en lage prijelasticiteit. Tabel 8: gemeente Utrecht 0 t/m 3 jaar 4 t/m 11 jaar Jaar Kinderdagopvang opvang Buitenschoolse opvang opvang % 8% 20% 3% % 13% 23% 4% % 14% 27% 5% % 9% 30% 3% Bron: De gegevens van tabel 8 geven aan dat zo n tweederde van de kinderen in de leeftijdscategorie 0 t/m 3 jaar in de Gemeente Utrecht maakten van in Voor de leeftijdscategorie 4 t/m 11 jaar ligt dat lager; daar wordt er door 30% van de kinderen gemaakt van formele opvang. In beide leeftijdscategorieën is sinds 2007 een groei te zien in het. opvang heeft in 2010 t.o.v in populariteit ingeboet. In uren per kind gaat het bij de formele opvang 0 t/m 3 jaar om 1075 uur per jaar per kind. Bij buitenschoolse opvang ligt dit met 433 uur een stuk lager. In tabel 9 en 10 is het aantal kinderen en gerelateerd aan ontwikkelingen van het van en weergegeven voor hoge en lage prijselasticiteit. Dit kan uiteindelijk doorberekend worden in vraag- en aanbodsaldi. Er valt op dat alleen voor kinderdagopvang (0 t/m 3-jarigen) de vraag naar groter is dan het aanbod in aantal. De bandbreedte tussen lage en hoge prijselasticiteit is bij groter dan bij opvang. Omdat de daadwerkelijke prijselasticiteit van in de beide gebieden in dit onderzoek niet exact te bepalen is, kan er gezegd worden dat het tekort aan KDV-plaatsen ergens tussen de 168 en 137 ligt en het overschot aan BSO- in 2011 tussen de 251 en

9 Tabel 9: Vraag en aanbod in Leidsche Rijn en Vleuten- de Meern bij lage prijelasticiteit (2011) 2011 Gebruik 1 Kindplaatsen Aanbod Saldi benodigd Lage aantal Regulier Regul Gast- Reguli Gast- Regul Gast- totaal prijselasticiteit ier ouder er ouder 2 ier ouder 0 t/m 3 jarigen t/m 11 jarigen Tabel 10: Vraag en aanbod in Leidsche Rijn en Vleuten- de Meern bij hoge prijelasticiteit (2011) 2011 Gebruik 3 Kindplaatsen Hoge prijselasticiteit Regul ier benodigd In bijlage 3 zijn bovenstaande tabellen per subwijk te vinden, welke tevens zijn doorgerekend van 2011 t/m voor zowel hoge als lage prijselasticiteit. Reguli er Aanbod aantal Regulier 4 Regul ier Saldi totaal 0 t/m 3 jarigen t/m 11 jarigen CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN Bovenstaande analyse en bewerking mondt uit in een aantal conclusies, welke in deze paragraaf worden weergegeven per subwijk en leeftijdsgroep. Vervolgens wordt een globaal beeld geschetst van de situatie nu en in de nabije toekomst in de twee wijken samen. Per subwijk - 0 t/m 3 jarigen Wanneer er gekeken wordt naar KDV in de subwijken, valt t/m 2014 het volgende op: Er is een tweetal subwijken waar anno 2011 een vrij groot aanbodtekort is bij lage prijselasticteit: Het Zand / Parkwijk / Langerak 6 en Veldhuizen / Vleuterweide. In geval van een hoge prijselasticiteit is het tekort kleiner. Tot en met 2014 zullen deze tekorten blijven, maar wel in grootte afnemen. Er zijn bij lage prijselasticiteit met name aanbodoverschotten in Terweijde / de Wetering en De Meern, welke bij hoge prijselasticiteit en naarmate de tijd vordert, groter zullen worden. Wanneer er gekeken wordt naar opvang voor 0 t/m 3-jarigen in de subwijken, valt t/m 2014 het volgende op: 1 niet gecorrigeerd voor overlap (ouders / kinderen die maken van KDV/BSO én ) 2 het landelijk register specificeert bij s niet naar leeftijdsgroep. De factor is hier gebaseerd op het percentage plaatsen KDV / BSO t.o.v. het totaal van deze twee typen in Leidsche Rijn en Vleuten- de Meern (i.e. 44,7% KDV en 55,3% BSO). 3 niet gecorrigeerd voor overlap (ouders / kinderen die maken van KDV/BSO én ) 4 het landelijk register specificeert bij s niet naar leeftijdsgroep. De factor is hier gebaseerd op het percentage plaatsen KDV / BSO t.o.v. het totaal van deze twee typen in Leidsche Rijn en Vleuten- de Meern (i.e. 44,7% KDV en 55,3% BSO). 5 De prognose van welk deel van de kinderen maakt van op reikt tot en met 2014, vandaar dat de berekening niet voor een langere tijdsperiode is doorgevoerd. 6 Vanwege de postcode-indeling in de betreffende wijken zijn de subwijken Het Zand en Parkwijk / Langerak (welke beiden dezelfde postcode hebben) in deze analyse als één meegenomen. 9

10 Er is in 2011 in vrijwel alle subwijken spraken van een aanbodoverschot van opvang, zowel bij hoge als bij lage prijselasticiteit. Deze saldi blijven t/m 2014 nagenoeg gelijk. Voor 0 t/m 3 jarigen kan geconcludeerd worden dat in een tweetal subwijken (Veldhuizen / Vleuterweide en Het Zand / Parkwijk / Langerak) een constant aanbodtekort is van in de. Dit tekort is zo groot dat het niet wordt opgevangen door de opvang in de subwijken. In totaal nemen de aanbodoverschotten voor 0 t/m 3 jarigen toe t/m 2014, met een lichte daling bij lage prijselasticiteit in Per subwijk - 4 t/m 11 jarigen t/m 2014 Wanneer er gekeken wordt naar BSO in de subwijken, valt t/m 2014 het volgende op: In 2011 is in Veldhuizen / Vleuterweide zowel bij hoge als bij lage prijselasticiteit een aanbodtekort BSO van meer dan 100. Bij een lage prijselasticiteit zal dit tekort in 2014 zijn toegenomen tot bijna 150 plaatsen. Bij een hoge prijselasticiteit neemt het tekort af tot ca. 30 plaatsen. Bovendien zal het in 2011 kleine aanbodtekort in Leidsche Rijn Centrum toenemen tot plaatsen. In 2011 is er bij lage prijselasticiteit sprake van vrij grote aanbodoverschotten BSO in Terweijde / De Wetering en Vleuten / Haarzuilens. Ook De Meern kent een aanzienlijk aanbodoverschot. Bij een hoge prijselasticiteit zijn de overschotten groter en deze overschotten zullen hoe dan ook groter worden in de periode t/m Wanneer er gekeken wordt naar opvang voor 4 t/m 11 jarigen in de subwijken, valt t/m 2014 het volgende op: Er is in 2011 in geen enkele subwijk een aanbodtekort. Met name in Veldhuizen / Vleuterweide; Terweijde / de Wetering en Het Zand / Parkwijk / Langerak is er een aanbodoverschot. In mindere mate is dat er in Vleuten / Haarzuilens en de Meern. Wanneer de ontwikkeling t/m 2014 wordt bekeken zal het overschot aan kindplekken voor 4 t/m 11 jarigen bij s bij hoge en lage prijselasticiteit weinig uiteen lopen. In beide gevallen is er een lichte daling van het overschot te verwachten. Voor 4 t/m 11 jarigen kan geconcludeerd worden dat in 2011 in de meeste subwijken reeds een aanbodoverschot aanwezig is en in enkele wijken al vrij groot is. In een drietal zeer kleine subwijken is er een klein aanbodtekort, maar dit is verwaarloosbaar gezien het lage aantal kinderen dat daar woonachtig is. Bij een lage prijselasticiteit zullen de aanbodoverschotten zijn afgenomen en de aanbodtekorten zijn toegenomen in Bij een hoge prijselasticiteit zal het aanbodtekort in Leidsche Rijn centrum zijn toegenomen maar ook dan is de subwijk nog niet dichtbevolkt. In totaal zal daarom bij een hoge prijselasticiteit het aanbodoverschot toegenomen zijn in 2014 ten opzichte van Totaalbeeld van de twee wijken t/m 2014 Uit bovenstaande analyse kan geconcludeerd worden dat het huidige aanbod over zijn geheel genomen afdoende zal zijn gezien de vraagontwikkeling naar in de periode voor Leidsche Rijn en Vleuten-de Meern samen. Bij een lage prijselasticiteit zal het aanbodoverschot voor de leeftijdscategorie 4 t/m 11 jarigen eerst toenemen maar later afnemen. Voor de leeftijdscategorie 0 t/m 3- jarigen is dat precies andersom. Bij een hoge prijselasticiteit verloopt de ontwikkeling van de saldi minder grillig: voor beide leeftijdscategorieën zal de groei van het aanbodoverschot afnemen (zie figuren 4 en 5). 10

11 Figuur 4: ontwikkeling vraag- en aanbod KDV en opvang voor 0 t/m 3 jaar voor de wijken Leidsche Rijn en Vleuten-de Meern, bij hoge en lage prijselasticiteit Laag Hoog Figuur 5: ontwikkeling vraag- en aanbod BSO en opvang voor 4 t/m 11 jaar voor de wijken Leidsche Rijn en Vleuten-de Meern, bij hoge en lage prijselasticiteit laag 400 hoog Kanttekening bij bovenstaande conclusies is dat deze puur op demografische cijfers zijn gebaseerd. De ontwikkeling op het gebied van de lasten voor, arbeidsparticipatie, opleidingsniveau, werkgelegenheid en inkomen en de ontwikkelingen van huishoudens met allochtone achtergrond zijn hierbij niet meegenomen. Naast cijfermatige analyse speelt natuurlijk per organisatie en gezin ook nog een aantal andere factoren mee, zoals voorkeuren voor informele of formele opvang en profiel, reisafstand en kwaliteit van de en faciliteiten. 11

12 Bijlage 1: Locaties KDV en BSO in Leidsche Rijn (wit) en Vleuten- de Meern (blauw) = kinderdagopvang = buitenschoolse opvang 12

13 Bijlage 2: Wijken en subwijken van Utrecht Bron: Gemeente Utrecht,

14 Bijlage 3: prognose voor van per subwijk voor hoge en lage prijselasticiteit lage prijselasticiteit gebied aantal kinderen aanbod in (jan 2011) aanbod in totaal totaal 0 t/m 3 jarigen (KDV) Terweijde, de Wetering 0 t/m 3 jarigen (KDV) Het Zand en Parkwijk / Langerak 0 t/m 3 jarigen (KDV) Leidsche Rijn centrum e.o. 0 t/m 3 jarigen (KDV) Leidsche Rijn Zuid 0 t/m 3 jarigen (KDV) Vleuten, Haarzuilens 0 t/m 3 jarigen (KDV) Veldhuizen, Vleuterweide 0 t/m 3 jarigen (KDV) De Meern 0 t/m 3 jarigen (KDV) Rijnenburg 0 t/m 3 jarigen (KDV) totaal 4 t/m 11 jarigen (BSO) Terweijde, de Wetering 4 t/m 11 jarigen (BSO) Het Zand en Parkwijk / Langerak 4 t/m 11 jarigen (BSO) Leidsche Rijn centrum e.o. 4 t/m 11 jarigen (BSO) Leidsche Rijn Zuid 4 t/m 11 jarigen (BSO) Vleuten, Haarzuilens 4 t/m 11 jarigen (BSO) Veldhuizen, Vleuterweide 4 t/m 11 jarigen (BSO) De Meern 4 t/m 11 jarigen (BSO) Rijnenburg 4 t/m 11 jarigen (BSO)

15 hoge prijselasticiteit gebied aantal kinderen aanbod in (jan 2011) aanbod in totaal totaal 0 t/m 3 jarigen (KDV) Terweijde, de Wetering 0 t/m 3 jarigen (KDV) Het Zand en Parkwijk / Langerak 0 t/m 3 jarigen (KDV) Leidsche Rijn centrum e.o. 0 t/m 3 jarigen (KDV) Leidsche Rijn Zuid 0 t/m 3 jarigen (KDV) Vleuten, Haarzuilens 0 t/m 3 jarigen (KDV) Veldhuizen, Vleuterweide 0 t/m 3 jarigen (KDV) De Meern 0 t/m 3 jarigen (KDV) Rijnenburg 0 t/m 3 jarigen (KDV) totaal 4 t/m 11 jarigen (BSO) Terweijde, de Wetering 4 t/m 11 jarigen (BSO) Het Zand en Parkwijk / Langerak 4 t/m 11 jarigen (BSO) Leidsche Rijn centrum e.o. 4 t/m 11 jarigen (BSO) Leidsche Rijn Zuid 4 t/m 11 jarigen (BSO) Vleuten, Haarzuilens 4 t/m 11 jarigen (BSO) Veldhuizen, Vleuterweide 4 t/m 11 jarigen (BSO) De Meern 4 t/m 11 jarigen (BSO) Rijnenburg 4 t/m 11 jarigen (BSO)

16 lage prijselasticiteit gebied aantal kinderen aanbod in (jan 2011) aanbod in totaal totaal 0 t/m 3 jarigen (KDV) Terweijde, de Wetering 0 t/m 3 jarigen (KDV) Het Zand en Parkwijk / Langerak 0 t/m 3 jarigen (KDV) Leidsche Rijn centrum e.o. 0 t/m 3 jarigen (KDV) Leidsche Rijn Zuid 0 t/m 3 jarigen (KDV) Vleuten, Haarzuilens 0 t/m 3 jarigen (KDV) Veldhuizen, Vleuterweide 0 t/m 3 jarigen (KDV) De Meern 0 t/m 3 jarigen (KDV) Rijnenburg 0 t/m 3 jarigen (KDV) totaal 4 t/m 11 jarigen (BSO) Terweijde, de Wetering 4 t/m 11 jarigen (BSO) Het Zand en Parkwijk / Langerak 4 t/m 11 jarigen (BSO) Leidsche Rijn centrum e.o. 4 t/m 11 jarigen (BSO) Leidsche Rijn Zuid 4 t/m 11 jarigen (BSO) Vleuten, Haarzuilens 4 t/m 11 jarigen (BSO) Veldhuizen, Vleuterweide 4 t/m 11 jarigen (BSO) De Meern 4 t/m 11 jarigen (BSO) Rijnenburg 4 t/m 11 jarigen (BSO)

17 hoge prijselasticiteit gebied aantal kinderen aanbod in (jan 2011) aanbod in totaal totaal 0 t/m 3 jarigen (KDV) Terweijde, de Wetering 0 t/m 3 jarigen (KDV) Het Zand en Parkwijk / Langerak 0 t/m 3 jarigen (KDV) Leidsche Rijn centrum e.o. 0 t/m 3 jarigen (KDV) Leidsche Rijn Zuid 0 t/m 3 jarigen (KDV) Vleuten, Haarzuilens 0 t/m 3 jarigen (KDV) Veldhuizen, Vleuterweide 0 t/m 3 jarigen (KDV) De Meern 0 t/m 3 jarigen (KDV) Rijnenburg 0 t/m 3 jarigen (KDV) totaal 4 t/m 11 jarigen (BSO) Terweijde, de Wetering 4 t/m 11 jarigen (BSO) Het Zand en Parkwijk / Langerak 4 t/m 11 jarigen (BSO) Leidsche Rijn centrum e.o. 4 t/m 11 jarigen (BSO) Leidsche Rijn Zuid 4 t/m 11 jarigen (BSO) Vleuten, Haarzuilens 4 t/m 11 jarigen (BSO) Veldhuizen, Vleuterweide 4 t/m 11 jarigen (BSO) De Meern 4 t/m 11 jarigen (BSO) Rijnenburg 4 t/m 11 jarigen (BSO)

18 lage prijselasticiteit gebied aantal kinderen aanbod in (jan 2011) aanbod in totaal totaal 0 t/m 3 jarigen (KDV) Terweijde, de Wetering 0 t/m 3 jarigen (KDV) Het Zand en Parkwijk / Langerak 0 t/m 3 jarigen (KDV) Leidsche Rijn centrum e.o. 0 t/m 3 jarigen (KDV) Leidsche Rijn Zuid 0 t/m 3 jarigen (KDV) Vleuten, Haarzuilens 0 t/m 3 jarigen (KDV) Veldhuizen, Vleuterweide 0 t/m 3 jarigen (KDV) De Meern 0 t/m 3 jarigen (KDV) Rijnenburg 0 t/m 3 jarigen (KDV) totaal 4 t/m 11 jarigen (BSO) Terweijde, de Wetering 4 t/m 11 jarigen (BSO) Het Zand en Parkwijk / Langerak 4 t/m 11 jarigen (BSO) Leidsche Rijn centrum e.o. 4 t/m 11 jarigen (BSO) Leidsche Rijn Zuid 4 t/m 11 jarigen (BSO) Vleuten, Haarzuilens 4 t/m 11 jarigen (BSO) Veldhuizen, Vleuterweide 4 t/m 11 jarigen (BSO) De Meern 4 t/m 11 jarigen (BSO) Rijnenburg 4 t/m 11 jarigen (BSO)

19 hoge prijselasticiteit gebied aantal kinderen aanbod in (jan 2011) aanbod in totaal totaal 0 t/m 3 jarigen (KDV) Terweijde, de Wetering 0 t/m 3 jarigen (KDV) Het Zand en Parkwijk / Langerak 0 t/m 3 jarigen (KDV) Leidsche Rijn centrum e.o. 0 t/m 3 jarigen (KDV) Leidsche Rijn Zuid 0 t/m 3 jarigen (KDV) Vleuten, Haarzuilens 0 t/m 3 jarigen (KDV) Veldhuizen, Vleuterweide 0 t/m 3 jarigen (KDV) De Meern 0 t/m 3 jarigen (KDV) Rijnenburg 0 t/m 3 jarigen (KDV) totaal 4 t/m 11 jarigen (BSO) Terweijde, de Wetering 4 t/m 11 jarigen (BSO) Het Zand en Parkwijk / Langerak 4 t/m 11 jarigen (BSO) Leidsche Rijn centrum e.o. 4 t/m 11 jarigen (BSO) Leidsche Rijn Zuid 4 t/m 11 jarigen (BSO) Vleuten, Haarzuilens 4 t/m 11 jarigen (BSO) Veldhuizen, Vleuterweide 4 t/m 11 jarigen (BSO) De Meern 4 t/m 11 jarigen (BSO) Rijnenburg 4 t/m 11 jarigen (BSO)

20 lage prijselasticiteit gebied aantal kinderen aanbod in (jan 2011) aanbod in totaal totaal 0 t/m 3 jarigen (KDV) Terweijde, de Wetering 0 t/m 3 jarigen (KDV) Het Zand en Parkwijk / Langerak 0 t/m 3 jarigen (KDV) Leidsche Rijn centrum e.o. 0 t/m 3 jarigen (KDV) Leidsche Rijn Zuid 0 t/m 3 jarigen (KDV) Vleuten, Haarzuilens 0 t/m 3 jarigen (KDV) Veldhuizen, Vleuterweide 0 t/m 3 jarigen (KDV) De Meern 0 t/m 3 jarigen (KDV) Rijnenburg 0 t/m 3 jarigen (KDV) totaal 4 t/m 11 jarigen (BSO) Terweijde, de Wetering 4 t/m 11 jarigen (BSO) Het Zand en Parkwijk / Langerak 4 t/m 11 jarigen (BSO) Leidsche Rijn centrum e.o. 4 t/m 11 jarigen (BSO) Leidsche Rijn Zuid 4 t/m 11 jarigen (BSO) Vleuten, Haarzuilens 4 t/m 11 jarigen (BSO) Veldhuizen, Vleuterweide 4 t/m 11 jarigen (BSO) De Meern 4 t/m 11 jarigen (BSO) Rijnenburg 4 t/m 11 jarigen (BSO)

21 hoge prijselasticiteit gebied aantal kinderen aanbod in (jan 2011) aanbod in totaal totaal 0 t/m 3 jarigen (KDV) Terweijde, de Wetering 0 t/m 3 jarigen (KDV) Het Zand en Parkwijk / 0 t/m 3 jarigen (KDV) Langerak 3541 Leidsche Rijn centrum e.o. 0 t/m 3 jarigen (KDV) Leidsche Rijn Zuid 0 t/m 3 jarigen (KDV) , 3455 Vleuten, Haarzuilens 0 t/m 3 jarigen (KDV) , 3453 Veldhuizen, 0 t/m 3 jarigen (KDV) Vleuterweide 3454 De Meern 0 t/m 3 jarigen (KDV) Rijnenburg 0 t/m 3 jarigen (KDV) totaal 4 t/m 11 jarigen (BSO) Terweijde, de Wetering 4 t/m 11 jarigen (BSO) Het Zand en Parkwijk / 4 t/m 11 jarigen (BSO) Langerak 3541 Leidsche Rijn centrum e.o. 4 t/m 11 jarigen (BSO) Leidsche Rijn Zuid 4 t/m 11 jarigen (BSO) , 3455 Vleuten, Haarzuilens 4 t/m 11 jarigen (BSO) , 3453 Veldhuizen, 4 t/m 11 jarigen (BSO) Vleuterweide 3454 De Meern 4 t/m 11 jarigen (BSO) Rijnenburg 4 t/m 11 jarigen (BSO)

Bevolkingsprognose 2016

Bevolkingsprognose 2016 Bevolkingsprognose 2016 een notitie van IB Onderzoek november 2016 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl internet www.utrecht.nl/onderzoek

Nadere informatie

10. Veel ouderen in de bijstand

10. Veel ouderen in de bijstand 10. Veel ouderen in de bijstand Niet-westerse allochtonen ontvangen 2,5 keer zo vaak een uitkering als autochtonen. Ze hebben het vaakst een bijstandsuitkering. Verder was eind 2002 bijna de helft van

Nadere informatie

12. Vaak een uitkering

12. Vaak een uitkering 12. Vaak een uitkering Eind 2001 hadden niet-westerse allochtonen naar verhouding 2,5 maal zo vaak een uitkering als autochtonen. De toename van de WW-uitkeringen in 2002 was bij niet-westerse allochtonen

Nadere informatie

Overgewicht. Trends overgewicht (inclusief obesitas) in percentages (Bron: Digitaal Dossier JGZ)

Overgewicht. Trends overgewicht (inclusief obesitas) in percentages (Bron: Digitaal Dossier JGZ) Overgewicht Tabel 1 Trends overgewicht (inclusief obesitas) in percentages (Bron: Digitaal Dossier JGZ) 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 BASISONDERWIJS groep 2 12% 10% 9% 9% groep 7 16% 17% 15%

Nadere informatie

Analyse veiligheidsbeleving 2015

Analyse veiligheidsbeleving 2015 Analyse veiligheidsbeleving 2015 een notitie van Onderzoek Juni 2016 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht 0302861350 onderzoek@utrecht.nl in opdracht van Eenheid Veiligheid

Nadere informatie

Leeswijzer Jeugdgezondheidszorg Utrecht tabellen

Leeswijzer Jeugdgezondheidszorg Utrecht tabellen Leeswijzer Jeugdgezondheidszorg Utrecht tabellen In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie. In

Nadere informatie

Regioscan Leidsche Rijn. ten behoeve van. Netwerkbureau Kinderopvang. Versie 1.0. Alkmaar, 31 mei

Regioscan Leidsche Rijn. ten behoeve van. Netwerkbureau Kinderopvang. Versie 1.0. Alkmaar, 31 mei Regioscan Leidsche Rijn ten behoeve van Netwerkbureau Kinderopvang Versie 1.0 Alkmaar, 31 mei Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit rapport mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Overzichtsrapport SER Gelderland

Overzichtsrapport SER Gelderland Overzichtsrapport SER Gelderland Bevolking en participatie In opdracht van SER Gelderland September 2008 Drs. J.D. Gardenier L.T. Schudde CAB Martinikerkhof 30 9712 JH Groningen 050-3115113 cab@cabgroningen.nl

Nadere informatie

Dordrecht in de Atlas 2013

Dordrecht in de Atlas 2013 in de Atlas Een aantrekkelijke stad om in te wonen, maar sociaaleconomisch kwetsbaar Inhoud:. Conclusies. Positie van. Bevolking. Wonen. De Atlas voor gemeenten wordt jaarlijks gepubliceerd. In mei is

Nadere informatie

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014 Nummer 6 juni 2014 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014 Factsheet Ondanks eerste tekenen dat de economie weer aantrekt blijft de werkloosheid. Negen procent van de Amsterdamse beroepsbevolking is werkloos

Nadere informatie

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010 FORUM Maart Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9-8e monitor: effecten van de economische crisis In steeg de totale werkloosheid in Nederland met % naar 26 duizend personen. Het werkloosheidspercentage

Nadere informatie

WijkWijzer 2016 De 10 Utrechtse wijken en 5 krachtwijken in cijfers. Utrecht.nl/onderzoek

WijkWijzer 2016 De 10 Utrechtse wijken en 5 krachtwijken in cijfers. Utrecht.nl/onderzoek WijkWijzer 2016 De 10 Utrechtse wijken en 5 krachtwijken in cijfers Utrecht.nl/onderzoek Inhoud Inleiding 3 Utrechtse wijken vergeleken 4 Bevolking & wonen 4 Sociaal-economisch 4 5 Sociale infrastructuur

Nadere informatie

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2015

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2015 1 Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2015 Fact sheet juni 20 De werkloosheid onder Amsterdamse jongeren is het afgelopen jaar sterk gedaald. Van de 3.00 Amsterdamse jongeren in de leeftijd van 15

Nadere informatie

Kinderopvang in Arnhem

Kinderopvang in Arnhem Kinderopvang in Arnhem (cijfers 2015) Februari 2017 Onderzoek & Statistiek 1 Inhoudsopgave: 1. Kerncijfers kinderopvang in Arnhem 2. Inleiding 3. Ontwikkelingen in de kinderopvang 4. Cijfers over kinderen

Nadere informatie

Afhankelijk van een uitkering in Nederland

Afhankelijk van een uitkering in Nederland Afhankelijk van een uitkering in Nederland Harry Bierings en Wim Bos In waren 1,6 miljoen huishoudens voor hun inkomen afhankelijk van een uitkering. Dit is ruim een vijfde van alle huishoudens in Nederland.

Nadere informatie

Demografische gegevens ouderen

Demografische gegevens ouderen In dit hoofdstuk worden de demografische gegevens van de doelgroep ouderen beschreven. We spreken hier van ouderen indien personen 55 jaar of ouder zijn. Dit omdat gezondheidsproblemen met name vanaf die

Nadere informatie

Samenvatting Vinex- locaties. ten behoeve van. Netwerkbureau Kinderopvang

Samenvatting Vinex- locaties. ten behoeve van. Netwerkbureau Kinderopvang Samenvatting Vinex- locaties ten behoeve van Netwerkbureau Kinderopvang Alkmaar, september 2010 Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit rapport mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Doelgroepenanalyse Resto VanHarte Zwolle

Doelgroepenanalyse Resto VanHarte Zwolle Doelgroepenanalyse Resto VanHarte Zwolle Doelgroepen Resto VanHarte richt zich op groepen binnen de samenleving die een verhoogde kans hebben om in een sociaal isolement terecht te komen. Hieronder vallen

Nadere informatie

Kinderopvang. Selectie van een aantal Arnhemse cijfers uit het rapport van het CBS. 15 maart 2015 Onderzoek & Statistiek

Kinderopvang. Selectie van een aantal Arnhemse cijfers uit het rapport van het CBS. 15 maart 2015 Onderzoek & Statistiek Kinderopvang Selectie van een aantal Arnhemse cijfers uit het rapport van het CBS 15 maart 2015 Onderzoek & Statistiek Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2. Kinderen in de formele kinderopvang (aantal en uren)

Nadere informatie

Demografie in Schildersbuurt-Oost

Demografie in Schildersbuurt-Oost Aantal inwoners Demografie in Schildersbuurt-Oost De buurt Schildersbuurt-Oost ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft 7.332 inwoners. Aantal inwoners De gemeente Den Haag telde op 1 januari 2015 515.739

Nadere informatie

Stefan Teeling Leeuwarden, november 2015 FACTSHEET METSLAWIER

Stefan Teeling Leeuwarden, november 2015 FACTSHEET METSLAWIER Stefan Teeling Leeuwarden, november 2015 FACTSHEET METSLAWIER Inhoud Inleiding... 3 Demografie... 4 Wonen... 7 Bronvermelding... 8 Inleiding In 2011 ging het experiment Duurzame beschermde dorpsgezichten

Nadere informatie

Alleenstaande moeders op de arbeidsmarkt

Alleenstaande moeders op de arbeidsmarkt s op de arbeidsmarkt Moniek Coumans De arbeidsdeelname van alleenstaande moeders is lager dan die van moeders met een partner. Dit verschil hangt voor een belangrijk deel samen met een oververtegenwoordiging

Nadere informatie

Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies

Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies Aanleiding Sinds 2006 publiceert de Gemeente Helmond jaarlijks gedetailleerde gegevens over de werkloosheid in Helmond. De werkloosheid in Helmond

Nadere informatie

Atlas voor gemeenten 2013: de positie van Utrecht. notitie van Onderzoek.

Atlas voor gemeenten 2013: de positie van Utrecht. notitie van Onderzoek. Atlas voor gemeenten 2013: de positie van Utrecht notitie van Onderzoek www.onderzoek.utrecht.nl mei 2013 Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl internet

Nadere informatie

Armoede in Utrecht Factsheet

Armoede in Utrecht Factsheet Armoede in Utrecht Factsheet Hier komt tekst Afdeling Onderzoek, maart 2015 Margriet de Haan, Linda Scheelbeek, Robin Tromp Inhoudsopgave 1. Ontwikkelingen armoede algemeen 2. Utrecht vergeleken: Wettelijk

Nadere informatie

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009 FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 29 Groei van werkloosheid onder zet door! In het 2 e kwartaal van 29 groeide de werkloosheid onder (niet-westers)

Nadere informatie

Gebruik van kinderopvang

Gebruik van kinderopvang Gebruik van kinderopvang Saskia te Riele In zes van de tien gezinnen met kinderen onder de twaalf jaar hebben de ouders hun werk en de zorg voor hun kinderen zodanig georganiseerd dat er geen gebruik hoeft

Nadere informatie

Allochtonen, 2012 Gepubliceerd op Compendium voor de Leefomgeving (http://www.clo.nl)

Allochtonen, 2012 Gepubliceerd op Compendium voor de Leefomgeving (http://www.clo.nl) Indicator 13 februari 2013 U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link [1] bekijken. In 2012 woonden er in Nederland

Nadere informatie

Ruimte voor groei in de kinderopvang. Sociaal en Cultureel Planbureau in opdracht van het

Ruimte voor groei in de kinderopvang. Sociaal en Cultureel Planbureau in opdracht van het Ruimte voor groei in de kinderopvang Sociaal en Cultureel Planbureau in opdracht van het Ruimte voor groei in de kinderopvang De vraag naar kinderopvang per gemeente Om een goed beeld te krijgen van de

Nadere informatie

WijkWijzer 2015 Utrecht

WijkWijzer 2015 Utrecht WijkWijzer 205 De tien se wijken in cijfers.nl Inhoud Inleiding 3 se wijken vergeleken 4 4 4 5 5 6 Ontwikkelingen vergeleken 6 Wijken 7 Wijk West 7 Wijk Noordwest 8 Wijk Overvecht 9 Wijk Noordoost 0 Wijk

Nadere informatie

Kinderopvang in Helmond

Kinderopvang in Helmond Kinderopvang in Helmond colofon Titel: Kinderopvang in Helmond Opdrachtgever: Gemeente Helmond Opdrachtnemer: Afdeling Onderzoek en Statistiek Gemeente Helmond Marian Foolen-Huys Datum: Januari 211 Gemeente

Nadere informatie

Atlas voor gemeenten 2012:

Atlas voor gemeenten 2012: BestuursBestuurs- en Concerndienst Atlas voor gemeenten 2012: de positie van Utrecht notitie van Bestuursinformatie www.onderzoek.utrecht.nl Mei 2012 Colofon uitgave Afdeling Bestuursinformatie Bestuurs-

Nadere informatie

Bijlage F Demografische ontwikkelingen

Bijlage F Demografische ontwikkelingen Bijlage F Demografische ontwikkelingen Inleiding Demografische ontwikkelingen kunnen nationaal worden beschouwd, maar om specifieke lokale ontwikkelingen te kunnen aangeven is het van belang ze op Puttens

Nadere informatie

Oudere minima in Amsterdam en het gebruik van de AIO

Oudere minima in Amsterdam en het gebruik van de AIO Oudere minima in Amsterdam en het gebruik van de AIO In opdracht van: DWI Projectnummer: 13010 Anne Huizer Laure Michon Clemens Wenneker Jeroen Slot Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal 300 Telefoon 020

Nadere informatie

Fact sheet. Dienst Wonen, Zorg en Samenleven. Eigen woningbezit 1e en 2e generatie allochtonen. Aandeel stijgt, maar afstand blijft

Fact sheet. Dienst Wonen, Zorg en Samenleven. Eigen woningbezit 1e en 2e generatie allochtonen. Aandeel stijgt, maar afstand blijft Dienst Wonen, Zorg en Samenleven Fact sheet nummer 1 januari 211 Eigen woningbezit 1e en Aandeel stijgt, maar afstand blijft Het eigen woningbezit in Amsterdam is de laatste jaren sterk toegenomen. De

Nadere informatie

Vooronderzoek: Foto van Haaksbergen

Vooronderzoek: Foto van Haaksbergen Vooronderzoek: Foto van Haaksbergen Versie 15-11-2016 Opgesteld door Futureconsult in opdracht van de gemeente Haaksbergen in het kader van de Strategische Visie Haaksbergen 2030 1 Inhoudsopgave 1. Bevolkingssamenstelling...

Nadere informatie

Meerjarenprognose peuterspeelzalen, voorscholen, dagopvang en buitenschoolse opvang gemeente Utrecht

Meerjarenprognose peuterspeelzalen, voorscholen, dagopvang en buitenschoolse opvang gemeente Utrecht Meerjarenprognose peuterspeelzalen, voorscholen, dagopvang en buitenschoolse opvang gemeente Utrecht Utrecht, oktober 2013 Utrecht, 12 november 2008 Buitenhek Management & Consult Winthontlaan 200 Postbus

Nadere informatie

rapport WistUdata, Zuid bij de Hand In dit wijkbeeld worden gegevens van de wijk Zuid gepresenteerd over diverse onderwerpen.

rapport WistUdata, Zuid bij de Hand In dit wijkbeeld worden gegevens van de wijk Zuid gepresenteerd over diverse onderwerpen. rapport WistUdata, 11-5-2017 bij de Hand In dit wijkbeeld worden gegevens van de wijk gepresenteerd over diverse onderwerpen. Bevolking Op 1 januari 2017 telt 27.163 inwoners. Ten opzichte van 2004 steeg

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid niet-westerse allochtonen nauwelijks toegenomen in 2005

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid niet-westerse allochtonen nauwelijks toegenomen in 2005 Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB06-015 13 februari 2006 9.30 uur Werkloosheid niet-westerse allochtonen nauwelijks toegenomen in 2005 In 2005 is de werkloosheid onder niet-westerse allochtonen

Nadere informatie

IJsselland. Wijkgezondheidsprofiel Borgele en Platvoet Deventer

IJsselland. Wijkgezondheidsprofiel Borgele en Platvoet Deventer IJsselland Wijkgezondheidsprofiel Deventer Januari 2015 Wijkgezondheidsprofiel Dit wijkgezondheidsprofiel bestaat uit gegevens afkomstig van diverse bronnen, registraties en (bewoners)onderzoeken. Voor

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Leeswijzer Achmea Health Database tabellen

Leeswijzer Achmea Health Database tabellen Leeswijzer Achmea Health Database tabellen In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie. De gegevens

Nadere informatie

Personen met een uitkering naar huishoudsituatie

Personen met een uitkering naar huishoudsituatie Personen met een uitkering naar huishoudsituatie Ton Ferber Ruim 1 miljoen personen van 15 tot 65 jaar ontvingen eind 29 een werkloosheids-, bijstands- of arbeidsongeschiktheidsuitkering. Gehuwden zonder

Nadere informatie

Inkomenstatistiek Westfriesland

Inkomenstatistiek Westfriesland Inkomenstatistiek Westfriesland Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn tel. (0229) 282555 Rapportnummer 2013-1941 Datum Juni 2013 Opdrachtgever De zeven Westfriese gemeenten 1.

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Jeugd in Schildersbuurt-West. De buurt Schildersbuurt-West ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft inwoners (1 januari 2015).

Jeugd in Schildersbuurt-West. De buurt Schildersbuurt-West ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft inwoners (1 januari 2015). Jeugd in Schildersbuurt-West De buurt Schildersbuurt-West ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft 14.291 inwoners (1 januari 2015). 1 Demografie Demografie Deze paragraaf geeft een beeld van de samenstelling

Nadere informatie

Cijfers kinderopvang derde kwartaal Tabel 1: Gemiddelde aantallen met kinderopvangtoeslag 12 2 e. 3 e. heel kwartaal kwartaal 2015

Cijfers kinderopvang derde kwartaal Tabel 1: Gemiddelde aantallen met kinderopvangtoeslag 12 2 e. 3 e. heel kwartaal kwartaal 2015 Cijfers kinderopvang derde 1. Gebruik kinderopvangtoeslag Tabel 1: Gemiddelde aantallen met kinderopvangtoeslag 12 heel 2013 2014 2015 2015 2015 Aantal kinderen (x 1000) Totaal 3 622 620 641 631 638 682

Nadere informatie

Inkomenstatistiek Westfriesland

Inkomenstatistiek Westfriesland Inkomenstatistiek Westfriesland Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn tel. (0229) 282555 Rapportnummer 2012-1881 Datum Juli 2012 Opdrachtgever De zeven Westfriese gemeenten 1.

Nadere informatie

Doelgroepenanalyse Resto VanHarte Middelburg

Doelgroepenanalyse Resto VanHarte Middelburg Doelgroepenanalyse Resto VanHarte Middelburg Doelgroepen Iedereen is welkom bij Resto VanHarte. Maar mensen of groepen die sociaal geïsoleerd zijn of dreigen te raken krijgen onze speciale aandacht. Wij

Nadere informatie

Demografische ontwikkelingen gemeente Utrechtse Heuvelrug Uitwerking onderzoeksvraag door Radha Parahoe (april 2010)

Demografische ontwikkelingen gemeente Utrechtse Heuvelrug Uitwerking onderzoeksvraag door Radha Parahoe (april 2010) Demografische ontwikkelingen gemeente Utrechtse Heuvelrug Uitwerking onderzoeksvraag door Radha Parahoe (april 2010) Vanuit de VNG komen diverse krimp en vergrijzingcijfers. In de woonvisie Wonen in een

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de werkloosheid in Amsterdam per stadsdeel tussen 1 januari 2001 en oktober 2003 (%)

Ontwikkelingen in de werkloosheid in Amsterdam per stadsdeel tussen 1 januari 2001 en oktober 2003 (%) Werkloosheid Amsterdam sterk gestegen Volgens de nieuwste cijfers van het CBS steeg de werkloosheid in Amsterdam van bijna 5% in 2002 naar 8,4% in 2003. Daarmee is de werkloosheid in Amsterdam sneller

Nadere informatie

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2016

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2016 1 Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 20 Fact sheet april 20 De totale werkloosheid onder Amsterdamse jongeren is het afgelopen jaar vrijwel gelijk gebleven aan 2015. Van de 14.000 Amsterdamse jongeren

Nadere informatie

Presentatie wijkraadpleging Leidsche Rijn & Vleuten-De Meern 2016

Presentatie wijkraadpleging Leidsche Rijn & Vleuten-De Meern 2016 Presentatie wijkraadpleging Leidsche Rijn & Vleuten-De Meern 2016 Welkom Presentatie resultaten wijkraadpleging Leidsche Rijn & Vleuten de Meern Agenda Welkom Presentatie resultaten en discussie Vragen?

Nadere informatie

monitor Marokkaanse Nederlanders in Maassluis bijlage(n)

monitor Marokkaanse Nederlanders in Maassluis bijlage(n) Raadsinformatiebrief (openbaar) gemeente Maassluis Aan de leden van de gemeenteraad in Maassluis Postbus 55 3140 AB Maassluis T 010-593 1931 E gemeente@maassluis.nl I www.maassluis.nl ons kenmerk 2010-4748

Nadere informatie

Auteur: Gemeente Dronten Datum: 4 april 2017 Voor vragen: Feiten en cijfers 2016 Bevolking

Auteur: Gemeente Dronten Datum: 4 april 2017 Voor vragen: Feiten en cijfers 2016 Bevolking Auteur: Gemeente Dronten Datum: 4 april 2017 Voor vragen: h.van.eijken@dronten.nl Feiten en cijfers 2016 Bevolking Inleiding Wat is Dronten feiten en cijfers Dit document is een jaarlijks rapport met

Nadere informatie

Bijlage 1, bij 3i Wijkeconomie

Bijlage 1, bij 3i Wijkeconomie Bijlage 1, bij 3i Wijkeconomie INHOUD 1 Samenvatting... 3 2 De Statistische gegevens... 5 2.1. De Bevolkingsontwikkeling en -opbouw... 5 2.1.1. De bevolkingsontwikkeling... 5 2.1.2. De migratie... 5 2.1.3.

Nadere informatie

fluchskrift Vergrijzing in Fryslân neemt toe Aantal senioren sterk gestegen Aantal 65-plussers in Fryslân, /2012

fluchskrift Vergrijzing in Fryslân neemt toe  Aantal senioren sterk gestegen Aantal 65-plussers in Fryslân, /2012 Vergrijzing in Fryslân fluchskrift Vergrijzing in Fryslân neemt toe In Fryslân wonen op 1 januari 2011 647.282 inwoners. De Friese bevolking groeit nog jaarlijks. Sinds 2000 is het aantal inwoners toegenomen

Nadere informatie

Jeugd in Schildersbuurt. De wijk Schildersbuurt ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft inwoners (1 januari 2015).

Jeugd in Schildersbuurt. De wijk Schildersbuurt ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft inwoners (1 januari 2015). Jeugd in Schildersbuurt De wijk Schildersbuurt ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft 31.639 inwoners (1 januari 2015). 1 Demografie Demografie Deze paragraaf geeft een beeld van de samenstelling van de

Nadere informatie

Pensioenaanspraken in beeld

Pensioenaanspraken in beeld Pensioenaanspraken in beeld Deel 1: aanspraken naar geslacht en burgerlijke staat Elisabeth Eenkhoorn, Annelie Hakkenes-Tuinman en Marije vandegrift bouwen minder pensioen op via een werkgever dan mannen.

Nadere informatie

Atlas voor gemeenten 2014: de positie van Utrecht

Atlas voor gemeenten 2014: de positie van Utrecht Atlas voor gemeenten 2014: de positie van Utrecht een notitie van Onderzoek 6 juni 2014 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl internet

Nadere informatie

Sociaal-economische schets van Leiden Zuidwest 2011

Sociaal-economische schets van Leiden Zuidwest 2011 Sociaal-economische schets van Zuidwest 2011 Zuidwest is onderdeel van het en bestaat uit de buurten Haagwegnoord en -zuid, Boshuizen, Fortuinwijk-noord en -zuid en de Gasthuiswijk. Zuidwest heeft een

Nadere informatie

8. Werken en werkloos zijn

8. Werken en werkloos zijn 8. Werken en werkloos zijn In 22 is de arbeidsdeelname van allochtonen niet meer verder gestegen. Onder autochtonen is het aantal personen met werk nog wel licht toegenomen. De arbeidsdeelname onder Surinamers,

Nadere informatie

WijkWijzer 2014 Utrecht

WijkWijzer 2014 Utrecht WijkWijzer 204 De tien se wijken in cijfers.nl Inhoud Inleiding 3 se wijken vergeleken 4 Bevolking & wonen 4 4 5 Sociale infrastructuur & participatie 5 6 Ontwikkelingen vergeleken 6 Wijken 7 Wijk West

Nadere informatie

IJsselland. Wijkgezondheidsprofiel Voorstad Deventer

IJsselland. Wijkgezondheidsprofiel Voorstad Deventer IJsselland Wijkgezondheidsprofiel Deventer Januari 2015 Wijkgezondheidsprofiel Dit wijkgezondheidsprofiel bestaat uit gegevens afkomstig van diverse bronnen, registraties en (bewoners)onderzoeken. Voor

Nadere informatie

In kaart gebracht. Beeldend inzicht in maatschappelijk vastgoed

In kaart gebracht. Beeldend inzicht in maatschappelijk vastgoed In kaart gebracht Beeldend inzicht in maatschappelijk vastgoed BEELDEND INZICHT IN MAATSCHAPPELIJK VASTGOED DE OPLOSSING VOOR U? Houdt u zich bezig met de planning van maatschappelijk vastgoed? Dan krijgt

Nadere informatie

Bevolkingsprognose Nieuwegein 2011

Bevolkingsprognose Nieuwegein 2011 Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.nl Communicatie, Juridische & Personeelszaken Bevolkingsprognose Nieuwegein 2011 Raadsnummer Datum 7 mei 2012 Auteur Tineke Brouwers Versie

Nadere informatie

Beroepsbevolking 2005

Beroepsbevolking 2005 Beroepsbevolking 2005 De veroudering van de beroepsbevolking is duidelijk zichtbaar in de veranderende leeftijdspiramide van de werkzame beroepsbevolking (figuur 1). In 1975 behoorde het grootste deel

Nadere informatie

Jaarlijks onderzoek onder gasten 2015

Jaarlijks onderzoek onder gasten 2015 Jaarlijks onderzoek onder gasten 2015 Elk jaar voert Resto VanHarte een impact- en tevredenheidsmeting uit onder haar gasten. Deze is in 2015 verspreid in 32 vestigingen van Resto VanHarte, in 20 steden/gemeenten.

Nadere informatie

Basisstatistiek Westfriesland

Basisstatistiek Westfriesland Basisstatistiek Westfriesland Deelrapport: Inkomensverdeling 2005 September 2008 Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6A 1624 NN Hoorn tel. (0229) 282555 Rapportnummer 2008-1577 Datum September

Nadere informatie

Leeswijzer Jeugdmonitor Utrecht tabellen

Leeswijzer Jeugdmonitor Utrecht tabellen Leeswijzer Utrecht tabellen In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie. In de tabellen staan telkens

Nadere informatie

Fact sheet. Concentraties van allochtone ouderen en jongeren,

Fact sheet. Concentraties van allochtone ouderen en jongeren, Fact sheet nummer 1 maart 2004 Concentraties van allochtone ouderen en jongeren, 1994-2003 Waar in Amsterdam wonen allochtone jongeren en ouderen? Allochtonen wonen vaker dan autochtonen in gezinsverband

Nadere informatie

CBS-berichten: Veranderingen in de arbeidsparticipatie in Nederland sinds 1970

CBS-berichten: Veranderingen in de arbeidsparticipatie in Nederland sinds 1970 CBS-berichten: Veranderingen in de arbeidsparticipatie in Nederland sinds 1970 Lian Kösters, Paul den Boer en Bob Lodder* Inleiding In dit artikel wordt de arbeidsparticipatie in Nederland tussen 1970

Nadere informatie

Onderzoeksflits. Atlas voor gemeenten 2016 Thema Water. De positie van Utrecht uitgelicht. IB Onderzoek, 29 juni Utrecht.

Onderzoeksflits. Atlas voor gemeenten 2016 Thema Water. De positie van Utrecht uitgelicht. IB Onderzoek, 29 juni Utrecht. Onderzoeksflits Atlas voor gemeenten 2016 Thema Water De positie van Utrecht uitgelicht IB Onderzoek, 29 juni 2016 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200

Nadere informatie

Arbeidsaanbod naar sociaaldemografische kenmerken

Arbeidsaanbod naar sociaaldemografische kenmerken CPB Memorandum Sector : Arbeidsmarkt en Welvaartsstaat Afdeling/Project : Arbeid Samensteller(s) : Rob Euwals, Daniël van Vuuren, Adri den Ouden, Janneke Rijn Nummer : 171 Datum : 12 december 26 Arbeidsaanbod

Nadere informatie

De analyse van stadsdeel Noord is opgebouwd uit een drietal componenten:

De analyse van stadsdeel Noord is opgebouwd uit een drietal componenten: Analyse stadsdeel Noord, 2002 1. Opzet van de analyse De analyse van stadsdeel Noord is opgebouwd uit een drietal componenten: een tabel ( Onderliggende indicatoren van de bewonersscore, stadsdeel Noord,

Nadere informatie

Cohortvruchtbaarheid van niet-westers allochtone vrouwen

Cohortvruchtbaarheid van niet-westers allochtone vrouwen Cohortvruchtbaarheid van niet-westers allochtone vrouwen Mila van Huis De vruchtbaarheid van vrouwen van niet-westerse herkomst blijft convergeren naar het niveau van autochtone vrouwen. Het kindertal

Nadere informatie

Sterke toename alleenstaande moeders onder allochtonen

Sterke toename alleenstaande moeders onder allochtonen Carel Harmsen en Joop Garssen Terwijl het aantal huishoudens met kinderen in de afgelopen vijf jaar vrijwel constant bleef, is het aantal eenouderhuishoudens sterk toegenomen. Vooral onder Turken en Marokkanen

Nadere informatie

1 Algemene Gezondheid

1 Algemene Gezondheid 1 Algemene Gezondheid Gezondheid in Friesland In de uitwerking van het thema algemene wordt inzicht gegeven in de manier waarop de Friese bevolking van 19 jaar en ouder haar beoordeelt. Ook wordt kwaliteit

Nadere informatie

Demografische (wijk-) analyse van de woningbouwplannen Deventer 2015

Demografische (wijk-) analyse van de woningbouwplannen Deventer 2015 Demografische (wijk-) analyse van de woningbouwplannen Deventer 2015 Uitgave : team Kennis en Verkenning Naam : John Stam Telefoonnummer : 3298 Mail : gj.stam@deventer.nl 1 Inhoudsopgave pagina 1 Inleiding:

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Samenvatting Leiden heeft op 1 januari 2010 117.145 inwoners. Hoofdstuk 2 geeft een profiel van de inwoners van Leiden en is gebaseerd op kerncijfers uit de Gemeentelijke

Nadere informatie

Doelgroepenanalyse Resto VanHarte Amersfoort

Doelgroepenanalyse Resto VanHarte Amersfoort Doelgroepenanalyse Resto VanHarte Amersfoort Doelgroepen Iedereen is welkom bij Resto VanHarte. Maar mensen of groepen die sociaal geïsoleerd zijn of dreigen te raken krijgen onze speciale aandacht. Wij

Nadere informatie

Bevolking in Nederland

Bevolking in Nederland Bevolking in Nederland Ontwikkelingen in omvang en structuur Inleiding Institutionele Personen De in Nederland woonachtige bevolking kan op verschillende manieren worden beschreven. Onderzoekers onderscheiden

Nadere informatie

De Meerjarige aanvullende uitkering 2013 t/m 2015

De Meerjarige aanvullende uitkering 2013 t/m 2015 De Meerjarige aanvullende uitkering 2013 t/m 2015 Utrecht, 12 februari 2013 Martin Heekelaar, tel 06-23152767 Ad Baan, tel 06-55364740 1 Gemeenten kunnen (feitelijk: moeten) een MAU aanvragen als: Voldoen

Nadere informatie

Auteur: Onderzoek en statistiek gemeente Dronten Datum: 28 januari 2016 Voor vragen: Feiten en cijfers 2015 Bevolking

Auteur: Onderzoek en statistiek gemeente Dronten Datum: 28 januari 2016 Voor vragen: Feiten en cijfers 2015 Bevolking Auteur: Onderzoek en statistiek gemeente Dronten Datum: 28 januari 2016 Voor vragen: h.van.eijken@dronten.nl Feiten en cijfers 2015 Bevolking Inleiding Wat is Dronten feiten en cijfers Dit document is

Nadere informatie

Niet-westerse allochtonen behoren minder vaak tot de werkzame beroepsbevolking 1) Arbeidsdeelname niet-westerse allochtonen gedaald

Niet-westerse allochtonen behoren minder vaak tot de werkzame beroepsbevolking 1) Arbeidsdeelname niet-westerse allochtonen gedaald 7. Vaker werkloos In is de arbeidsdeelname van niet-westerse allochtonen gedaald. De arbeidsdeelname onder rs is relatief hoog, zes van de tien hebben een baan. Daarentegen werkten in slechts vier van

Nadere informatie

szw0001052 Aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid s-gravenhage, 23 november 2000 Aanleiding

szw0001052 Aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid s-gravenhage, 23 november 2000 Aanleiding szw0001052 Aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid s-gravenhage, 23 november 2000 Aanleiding Naar aanleiding van vragen over de hoge arbeidsongeschiktheidspercentages

Nadere informatie

Participatie in arbeid

Participatie in arbeid 7 Participatie in arbeid De economische crisis zorgt voor veranderingen op de arbeidsmarkt. Welke groepen Amsterdammers doen het goed op de arbeidsmarkt en welke minder goed? Hoe heeft de werkloosheid

Nadere informatie

Meerdere keren zonder werk

Meerdere keren zonder werk Meerdere keren zonder werk Antoinette van Poeijer Ontvangers van een - of bijstandsuikering en ers worden gestimuleerd (weer) aan de slag te gaan. In veel gevallen is dat succesvol. Er zijn echter ook

Nadere informatie

Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet

Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet Publicatiedatum CBS-website: 16 juli 2007 Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet Centraal Bureau voor de Statistiek Samenvatting Op 1 januari 2006 is de nieuwe Zorgverzekeringswet inwerking getreden,

Nadere informatie

Jongeren op de arbeidsmarkt

Jongeren op de arbeidsmarkt Jongeren op de arbeidsmarkt Tanja Traag In 23 was 11 procent van alle jongeren werkloos. Jongeren die geen onderwijs meer volgen, hebben een andere positie op de arbeidsmarkt dan jongeren die wel een opleiding

Nadere informatie

Wijkraadavond. Spelen in Leidsche Rijn

Wijkraadavond. Spelen in Leidsche Rijn , de ogen en oren van de wijk Wijkraadavond Spelen in Leidsche Rijn 27 januari 2016 Gastheer CineMec: Rick Landa Jongste jeugd Speelplekken & status grote (bouw)speeltuin Hoge Weide Uitkomst mini wijkraadpleging

Nadere informatie

Bevolkingsprognose van Amersfoort 2013-2030 Gemeente Amersfoort Marc van Acht en Ben van de Burgwal maart 2013

Bevolkingsprognose van Amersfoort 2013-2030 Gemeente Amersfoort Marc van Acht en Ben van de Burgwal maart 2013 Bevolkingsprognose van Amersfoort 213-23 Gemeente Amersfoort Marc van Acht en Ben van de Burgwal maart 213 In april verwacht Amersfoort haar 15.ste inwoner te mogen begroeten. Ondanks de recessie in de

Nadere informatie

Onderzoeksflits. Atlas voor gemeenten 2015 Erfgoed positie van Utrecht uitgelicht. IB Onderzoek, 29 mei 2015. Utrecht.nl/onderzoek

Onderzoeksflits. Atlas voor gemeenten 2015 Erfgoed positie van Utrecht uitgelicht. IB Onderzoek, 29 mei 2015. Utrecht.nl/onderzoek Onderzoeksflits Atlas voor gemeenten 015 Erfgoed positie van Utrecht uitgelicht IB Onderzoek, 9 mei 015 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht 030 86 1350 onderzoek@utrecht.nl

Nadere informatie

Doelgroepenanalyse Resto VanHarte Enschede

Doelgroepenanalyse Resto VanHarte Enschede 1 Doelgroepenanalyse Resto VanHarte Enschede Doelgroepen Iedereen is welkom bij Resto VanHarte. Mensen of groepen die sociaal geïsoleerd zijn of dreigen te raken krijgen onze speciale aandacht. Wij willen

Nadere informatie

Bevolkingsprognose Lansingerland 2015

Bevolkingsprognose Lansingerland 2015 Bevolkingsprognose Lansingerland 2015 Auteur: Bart Waasdorp Afdeling: Team Planontwikkeling & RO Juridisch Versienummer: 1.0 Datum: 12 januari 2015 Corsanummer: T15.00406 Inleiding Lansingerland heeft

Nadere informatie

Sociaal-economisch wijkprofiel: De Wierden en gebied 1354

Sociaal-economisch wijkprofiel: De Wierden en gebied 1354 In het gebied groeit meer dan de helft van de kinderen op in een minimasituatie. Daarnaast groeit in De Wierden bijna de helft op in een eenoudergezin. De combinatie van relatief lage doorstroming en relatief

Nadere informatie

11. Stijgende inkomens

11. Stijgende inkomens 11. Stijgende inkomens Tussen 1998 en 2000 is het gemiddelde inkomen van niet-westers allochtone huishoudens sterker toegenomen dan dat van autochtone huishoudens. De niet-westerse huishoudens hadden in

Nadere informatie

Factsheet Maatschappelijke positie van Voormalig Antilliaanse / Arubaanse Migranten in Nederland

Factsheet Maatschappelijke positie van Voormalig Antilliaanse / Arubaanse Migranten in Nederland Factsheet Maatschappelijke positie van Voormalig Antilliaanse / Arubaanse Migranten in Nederland Onderwijs Het aandeel in de bevolking van 15 tot 64 jaar dat het onderwijs reeds heeft verlaten en hun onderwijscarrière

Nadere informatie

Regionale VTV Bevolking. Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2011 Hart voor Brabant Deelrapport Bevolking

Regionale VTV Bevolking. Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2011 Hart voor Brabant Deelrapport Bevolking Regionale VTV 2011 Bevolking Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2011 Hart voor Brabant Deelrapport Bevolking Auteurs: Dr. M.A.M. Jacobs-van der Bruggen, GGD Hart voor Brabant Drs. S. van de

Nadere informatie

Veilig opgroeien in Leeuwarden Factsheet Haulerwijk. bijlage

Veilig opgroeien in Leeuwarden Factsheet Haulerwijk. bijlage Veilig opgroeien in Leeuwarden 2015 bijlage Factsheet Haulerwijk Deze bijlage bevat cijfers op zowel buurtniveau als gemeentelijk- en provinciaal niveau. De cijfers geven inzicht in trends op het gebied

Nadere informatie