STUDIEGIDS Hogeschool de Kempel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STUDIEGIDS Hogeschool de Kempel 2014-2015"

Transcriptie

1 STUEGIDS Hogeschool de Kempel -

2 Inhoud pag 0 Inleiding pag 0 Algemene informatie pag Organisatiestructuur pag Opleiding en beroep pag Opleidingsvarianten pag 0 Voltijdopleiding pag Deeltijdopleiding pag Challenge Program pag Bijzondere activiteiten pag OER pag Kenniscenter de Kempel pag Kempelonderzoekscentrum pag Jaarschema s Studiegids Hogeschool de Kempel - 0

3 Inleiding Hogeschool de Kempel mensen verbinden die leren een warm hart toedragen Hogeschool de Kempel is een zelfstandige monosectorale hogeschool die de opleiding tot leraar basisonderwijs aanbiedt in drie varianten: een voltijdopleiding, deeltijdopleiding en een academisch opleidingstraject. Met zo n 00 studenten is De Kempel een kleine hogeschool en een middelgrote pabo (pedagogische academie basisonderwijs). De Kempel behoort al jarenlang tot de beste lerarenopleidingen van Nederland en staat vanaf continu in de top van de Keuzegids Hoger Onderwijs. In het zuiden van het land vind je één katholieke pabo. Die ene katholieke opleiding is ook de beste uit de regio; aan De Kempel in Helmond kun je hoogstaand onderwijs verwachten, zo blijkt al jaren uit onze gids. (Keuzegids HBO voltijd ). De deeltijdopleiding van Hogeschool de Kempel komt in de Keuzegids als beste deeltijd-pabo uit de bus. In 0 is de opleiding tot leraar basisonderwijs geaccrediteerd door het NVAO (Nederlands Vlaams Accreditatie Orgaan). MISSIE Mensen verbinden die leren een warm hart toedragen. Dat mission statement is het centrale uitgangspunt van Hogeschool de Kempel. Het mission statement vloeit voort uit de missie van De Kempel: het opleiden van studenten tot startbekwame leraren. De toerusting van de leraar eindigt wat De Kempel betreft echter niet bij het met goed gevolg afronden van de bachelor, maar zet zich voort in een loopbaanlang leren. De Kempel verzorgt hiervoor postinitiële trajecten via Kenniscenter de Kempel. De lerende mens, van klein tot groot, staat centraal ELSTELLING Hogeschool de Kempel verzorgt de bacheloropleiding tot leraar basisonderwijs. Tijdens de studie wordt veel aandacht geschonken aan een juiste beroepshouding. De hogeschool leidt de student op tot een gekwalificeerd, geïnspireerd vakman die: nieuwsgierig is naar het leren van kinderen en van zichzelf; kinderen weet te inspireren door vooral naar hen te luisteren en hen te bevragen; bewust in het leven staat als cultuurdrager; niet alleen uitvoert, maar ook onderzoekt en ontwerpt; samen met collega s de ontwikkeling van de school vorm geeft; met ouders een professionele relatie weet op te bouwen en te onderhouden. Het opleidingsprogramma is vormgegeven vanuit dit beroepsbeeld. Hierin worden verschillende beroepsrollen onderscheiden. In het opleidingsprogramma krijgen ze elk hun eigen accent. De rollen zijn: opvoeder en begeleider van kinderen van t/m jaar (eventueel t/m jaar); onderwijzer die het leren van kinderen stimuleert; ontwikkelaar van programma s, leermiddelen en toetsen; onderzoeker die nieuwsgierig is; vernieuwer die in staat is het eigen handelen kritisch te bekijken; gesprekspartner van collega s, ouders en andere volwassenen verantwoordelijk voor de ontwikkeling van kinderen; deelnemer aan het maatschappelijk leven én cultuuroverdrager. 0 Studiegids Hogeschool de Kempel - 0

4 DE KEMPELSTUDENT Hogeschool de Kempel verwacht van studenten een correcte beroepshouding. Studenten tonen betrokkenheid bij het beroep, hebben affiniteit mét en feeling vóór kinderen. Ze vinden onderwijs boeiend en hebben plezier in leren en leerprocessen. Enthousiast blijven ze zoeken naar oplossingen om kinderen te begeleiden in hun ontwikkeling. De Kempel vindt het belangrijk dat studenten motivatie en een grote bereidheid tot leren tonen. Dat ze breed geïnteresseerd zijn in alle facetten van het onderwijs, een voorbeeldfunctie willen vervullen en zich ook kwetsbaar durven opstellen. Dit moet voor een groot gedeelte vanuit henzelf komen. Een nieuwsgierige en onderzoekende houding is dan van belang. Een leraar gaat niet alleen goed om met kinderen, maar ook met collega s, ouders, opvoeders en de brede schoolomgeving met experts en instanties. Daarom stelt Hogeschool de Kempel dat studenten sociaal vaardig moeten zijn, kunnen samenwerken en openstaan voor anderen. Het is belangrijk dat studenten te begeleiden en te coachen zijn. Kempelstudenten beschikken over een leerpotentie op hbo-niveau. Dit vraagt om cognitieve capaciteiten, een sterk analytisch denkvermogen en goede degelijke basiskennis. DE KEMPELMEDEWERKER Medewerkers van Hogeschool de Kempel werken op basis van vier organisatiecompetenties: betrokkenheid, flexibel gedrag, samenwerken en kwaliteitsbewustzijn. Deze dienen als basis bij alle contacten. Bovendien is in de Integriteitscode vastgelegd hoe bestuur en medewerkers met elkaar, met studenten en met andere relaties wensen om te gaan. De Kempeldocent heeft een modelrol voor de student. Dit betekent: doen wat je in de les leert en zegt, en zeggen wat je doet. Kempelmedewerkers en -studenten hebben naar buiten toe een ambassadeursfunctie. IDENTITEIT Omdat ieder mens vanuit een bepaalde kijk op het leven (levensvisie) min of meer bewust leeft en werkt, werkt een leraar in de omgang met kinderen ook vanuit een bepaalde kijk op het leven. Hogeschool de Kempel doet dit vanuit een katholiek-christelijke levensvisie. De Kempel geeft daarmee aan, dat het de moeite waard is om vanuit die levensvisie te leven en er in de opleiding vorm aan te geven. De keuze voor deze levensbeschouwelijke identiteit wordt versterkt door het feit dat de meeste basisscholen in de regio Helmond scholen zijn, waar ouders een voorkeur hebben voor onderwijs vanuit een katholiek-christelijke levensvisie. De Kempel sluit daarmee andere levensvisies niet uit. De katholiek-christelijke levensvisie is geen voorwaarde. INTERACTUM Sinds maakt Hogeschool de Kempel deel uit van Interactum, Educatieve Federatie van Lerarenopleidingen. Deze federatie is een samenwerkingsverband van de volgende vijf zelfstandige lerarenopleidingen basisonderwijs: Hogeschool de Kempel, Helmond Hogeschool IPABO, Amsterdam/Alkmaar Hogeschool Marnixacademie, Utrecht Iselinge, Educatieve Faculteit, Doetinchem Katholieke Pabo Zwolle, Zwolle Interactum is opgericht om door intensieve samenwerking de kwaliteit van de betrokken hogescholen te borgen en te verhogen. De samenwerking heeft betrekking op de opleiding en de nascholing. Door het gezamenlijk ontwikkelen van programma s en kwaliteitsstandaarden kan de aanwezige deskundigheid op verschillende vakgebieden en onderwerpen optimaal worden benut. Daarnaast kan in federatieverband de deskundigheid op verschillende managementterreinen efficiënt worden ingezet. De federatie is door de samenwerking in staat om tijdig in te spelen op nieuwe ontwikkelingen binnen en buiten de lerarenopleidingen. Interactum heeft een samenwerkingsovereenkomst met vijf Vlaamse katholieke hogescholen (Interactum Vlaanderen): Karel de Grote Hogeschool, Antwerpen Katholieke Hogeschool Brugge/Oostende, Brugge Katholieke Hogeschool Brussel, Brussel Katholieke Hogeschool Kempen, Vorselaar Katholieke Hogeschool Limburg, Hasselt. PERSOONLIJK MEESTERSCHAP Zeven hogescholen, waaronder De Kempel, hebben de handen ineengeslagen en het Center of Expertise Persoonlijk Meesterschap (CEPM) opgezet. In CEPM wil De Kempel samen met andere partners antwoord geven op vragen als Welke bijdrage levert de leraar aan de ontwikkeling van kinderen?, Wat betekent dat voor de leraar zelf? en Welke fundamenten geven we leraren in opleiding mee om goed beslagen ten ijs te komen?. Door het voeren van het debat en het aanreiken van handvatten en diensten, inspireert en stimuleert CEPM het denken over een bredere visie op professionaliteit: persoonlijk meesterschap. Inmiddels bestaat CEPM uit meer partners dan de oorspronkelijke zeven hogescholen. Onze (beoogde) partners zijn onder andere scholen voor basis- en voortgezet onderwijs, maatschappelijke en/of onderwijsorganisaties, andere hogescholen en universiteiten. SAMEN OPLEIDEN Samen met de schoolbesturen SPO Venray, Zicht PO, PlatOO, Eenbes, Qliq Primair en OBS Helmond werkt De Kempel, binnen het project Versterking samenwerking opleiding en scholen, aan een betere aansluiting op actuele onderwijsthema s en de ontwikkeling van nieuwe vormen van opleidingsleren en werkplekleren. Tot de opbrengsten behoren onder andere: doorlopende profileringslijnen van initieel tot postinitieel; versterking van de begeleidingskwaliteit op de werkplek; nieuwe professionaliseringsmogelijkheden binnen KennisCenter de Kempel (KCdK); een kwaliteitsimpuls in het initiële programma. 0 Studiegids Hogeschool de Kempel - 0

5 Algemene informatie CONTACTGEGEVENS Hogeschool de Kempel Deurneseweg /, 0 AH Helmond tel.: 0-00 fax: web: tel. stagebureau: 0-0 (bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag) STUEKOSTEN INFORTIEVOORZIENING De hogeschool streeft naar zo groot mogelijke openheid. Via de site is vrijwel alle informatie beschikbaar. Studenten en medewerkers worden geacht op de hoogte te zijn van wat op het intranet (Leerplein) wordt gepubliceerd. Belangrijke (dringende) berichten verschijnen op het interne monitorcircuit. Het wettelijk collegegeld voor de voltijd-, deeltijd- en academische opleiding, bedraagt.0,- voor het studiejaar -. Dit bedrag wordt jaarlijks door het Ministerie van OC&W vastgesteld. Studenten die al een opleiding hebben afgerond met een HBO-bachelor diploma op het gebied onderwijs of gezondheid betalen het instellingscollegeld van.,-- voor het studiejaar -. Hogeschool de Kempel Op vijf minuten loopafstand van station Helmond Brouwhuis OPENBAAR VERVOER Hogeschool de Kempel ligt op loopafstand ( min.) van NS-station Brouwhuis en is dus eenvoudig met de trein uit Venlo of Eindhoven te bereiken. Actuele vertrek- en aankomsttijden vindt u op Diverse buslijnen hebben een halte voor de deur (aan de N0). BETALINGSVERKEER Betalingen binnen de hogeschool (vooralsnog m.u.v. betalingen aan de catering) kunnen uitsluitend lopen via de chipknip. Opwaardeerpunten voor de chipknip zijn binnen de hogeschool aanwezig. Voor betalingen kan gebruik gemaakt worden van de volgende IBAN-nummers: Betaalrekening: NLRABO0 Incassorekening: NLRABO0 OVERIGE KOSTEN Naast het collegegeld moet je rekening houden met studiekosten voor boeken, readers en vakbenodigdheden. De kosten hiervan bedragen ongeveer 00,- in het eerste jaar. In de volgende jaren ligt dit bedrag aanzienlijk lager. Voor specifieke informatie over kosten van bijzondere activiteiten (introductiekamp, Ardennen- en Eifeltrektocht) verwijzen we naar het hoofdstuk Bijzondere activtieiten van de studiegids. STUEFINANCIERING Ben je jonger dan 0 jaar? Dan heb je recht op studiefinanciering in de vorm van een prestatiebeurs, een gewone lening en een OV-studentenkaart. De prestatiebeurs is een lening die, wanneer je je studiepunten hebt gehaald, wordt omgezet in een gift. Daarnaast kun je tegen een lage rente geld lenen. Kijk op de website van DUO (http://www.duo.nl) voor meer informatie. DEELNAME AAN HET ONDERWIJSPROCES Volgens Hogeschool de Kempel is leren een sociaal proces waarin studenten en docenten kennis, opvattingen en ervaringen uitwisselen. Om een zinvolle ontwikkeling en beroepsvorming te garanderen, verwachten we van studenten dat zij actief deelnemen aan alle geplande activiteiten op de opleiding. MELNG AFWEZIGHEID Afwezigheid in verband met ziekte of door een andere reden meldt de student zo spoedig mogelijk bij de administratie (tel. 0-00). Bij langdurige afwezigheid moet men ook contact opnemen met de tutor en/of decaan. Als een student anders dan door ziekte een bijeenkomst van de tutorgroep niet kan bijwonen, moet hij dit vooraf melden aan de tutor en aan alle leden van de tutorgroep. Bij afwezigheid tijdens stage geeft de student dit tijdig door aan de directeur van de betreffende stageschool en de bezoekende docenten. 0 Studiegids Hogeschool de Kempel - 0

6 KLENGVOORSCHRIFTEN Medewerkers en studenten van Hogeschool de Kempel moeten zich realiseren dat zij een beroep (gaan) vervullen dat voor veel mensen een voorbeeldfunctie heeft. Dit geldt niet alleen voor het getoonde gedrag, maar zeker ook voor de wijze waarop men zich kleedt. De hogeschool voert ten aanzien van kledingvoorschriften geen strikt directief beleid, maar vraagt studenten en medewerkers zich niet aanstootgevend te kleden en zich te houden aan de kledingvoorschriften zoals die algemeen gebruikelijk zijn bij representatieve functies. Omdat interactie een belangrijk kenmerk van onderwijs is, mag kleding de onderlinge communicatie en de mogelijkheid van identificatie niet belemmeren. Stage is een onderdeel van de opleiding. Studenten moeten zich realiseren dat stagescholen ten aanzien van kledingvoorschriften een eigen beleid kunnen voeren en dat zij zich hieraan te houden hebben. INSPTEUR HERNS FONDS Deze stichting, opgericht op februari 0, heeft als doelstellingen: het bevorderen van innovatie van ontwikkelingen in het primair onderwijs; het financieel ondersteunen van talentvolle studenten die problemen ondervinden bij de bekostiging van hun studie. Om deze doelstellingen te bereiken, heeft het bestuur van het Inspecteur Hermans Fonds de jaarlijkse uitreiking van de onderwijsprijs ingesteld. Hieraan is een geldbedrag en een oorkonde verbonden. De prijs wordt tijdens de diplomeringszitting uitgereikt aan díe student die tijdens de afstudeerperiode een sterk innoverende bijdrage leverde aan de ontwikkeling van het onderwijs op de stageschool. In bijzondere gevallen kan het bestuur van de stichting overgaan tot het financieel ondersteunen van studenten. Studenten die grote problemen hebben met de bekostiging van hun studie kunnen een beroep doen op het fonds. Dit geldt alleen voor talentvolle studenten van wie duidelijk is dat zij binnen redelijk korte termijn hun studie af zullen ronden en waarbij een andere financiële ondersteuning niet mogelijk is. Secretariaat van de stichting: Waalseweg, BP Someren. KOPIËREN/PRINTEN Er zijn kopieerapparaten en printers beschikbaar voor studenten. De studentenpas wordt gebruikt voor identificatie bij de printapparatuur. De studentenpas en de chipknip zijn nodig om het kopieer-/printtegoed op te waarderen. Bij verlies en/of beschadiging kan een aanwezig saldo op de kaart niet worden vergoed, tenzij de oorzaak aantoonbaar bij de hogeschool ligt. Studenten kunnen kopieerwerk alleen door de conciërge laten verzorgen na schriftelijke toestemming van een docent. GEBRUIK GEBOUW (ALGEMEEN) In en rondom de gebouwen, met uitzondering van de daarvoor (zichtbaar) aangegeven plaats, geldt een strikt rookverbod. Ook op het terras en bij de hoofdingang is roken verboden. Eten en drinken is alleen toegestaan in de aula, de lunchcorner en de personeelskamer. Iedere gebruiker van deze ruimtes wordt dringend verzocht het eigen afval op te ruimen. Jassen horen in de garderobe of aan een kapstok. Er is een beperkt aantal lockers gratis beschikbaar. Let er wel op dat deze lockers na bepaalde tijd automatisch ontsluiten. Er mogen geen tassen in de Onderwijswerkplaats worden meegenomen. ICT-CENTRUM Via de website van de hogeschool kan een student of personeelslid inloggen op het intranet (Leerplein). Vanuit de website krijgt de gebruiker ook toegang tot omgevingen zoals en de Elektronische LeerOmgeving (ELO). Het ICT-centrum bestaat uit een instructielokaal en twee studiezalen. Er is een helpdesk waar diverse middelen zoals laptops, digitale camera s, ipads en programmeerbare toepassingen voor korte tijd kunnen worden geleend voor het uitvoeren van onderwijsopdrachten. Studenten kunnen via Surfspot goedkoop software kopen. Videobewerking is op een tweetal speciale pc s mogelijk. Buiten het ICT-centrum is ook computerapparatuur aanwezig. Werken op internet en met de op het netwerk aanwezige software kan vanaf elke aanwezige computer. In het hele gebouw liggen netwerkaansluitingen en is er randapparatuur zoals scanners, printers en cd-/dvd-branders. In de gebouwen kan ook gebruik gemaakt worden van een draadloos netwerk. Gedurende tentamenblokken is het ICT-centrum veelvuldig in gebruik als tentamenruimte en dus voor andere activiteiten beperkt toegankelijk. ONDERWIJSWERKPLAATS De onderwijswerkplaats (OWP) grenst aan het ICTcentrum en is een open ruimte in het gebouw waar studenten zelfstandig kunnen werken en studeren. De aanwezige materialen zijn gericht op studie aan de PABO en lesgeven in het basisonderwijs. Zo is er een uitgebreide collectie studieboeken en tijdschriften op het gebied van primair onderwijs. Daarnaast heeft het OWP een heel aantal praktische materialen in haar collectie zoals praatplaten, handpoppen, prentenboeken en lesmethodes voor het basisonderwijs. Veel van de aanwezige materialen mogen door studenten voor bepaalde tijd geleend worden. Studenten gebruiken de aanwezige faciliteiten om te studeren, stagelessen voor te bereiden of om in studiegroepen aan de slag te gaan. Door studenten wordt de rustige werksfeer zeer gewaardeerd, het maken van lawaai wordt niet op prijs gesteld. Studiegids Hogeschool de Kempel -

7 Organisatiestructuur LEERPLEIN Het leerplein is een grote open ruimte op de eerste verdieping die met verplaatsbare wanden in een aantal kleinere ruimtes is te verdelen. Studenten kunnen hier individueel of in kleine groepen bezig zijn met opdrachten. PROJTRUIMTES Voor het werken aan opdrachten zijn projectruimtes beschikbaar. Studenten kunnen deze vrij gebruiken, mits deze niet zijn gereserveerd door docenten voor gesprekken met studenten. STILTERUIMTE Op de eerste verdieping van het gebouw is een kleine stilteruimte aanwezig. Deze ruimte is alleen bedoeld voor studenten en medewerkers die zich even willen terugtrekken om zich in alle rust te bezinnen. PARKEERTERREIN Het parkeerterrein achter de hogeschool is op maandag, woensdag en vrijdag geopend van 0. tot.00 uur; op dinsdag en donderdag tot.0 uur. geopend. RAAD VAN TOEZICHT De Raad van Toezicht heeft een belangrijke verantwoordelijkheid in het proces van strategische beleidsontwikkelingen en in de evaluatie van beleid. De Raad bestaat uit vijf personen: dhr. R. van Heugten (voorzitter); drs. C. Ermers (secretaris); mr. L. Ritzema (lid); dhr. W. van Roosmalen (lid); dhr. N. van der Zanden (lid). COLLEGE VAN BESTUUR Het College van Bestuur (CvB) stuurt vanuit het bestuurlijk/strategisch management de organisatie aan. Het College is verantwoordelijk voor het realiseren van de in het Strategisch Beleidsplan opgenomen doelstellingen. Ook ziet ze toe op naleving van wetten, regelgeving en de Branchecode Governance. Besluiten worden genomen op basis van consensus. Het CvB bestaat uit twee personen. De portefeuilles zijn als volgt verdeeld: drs. T. van den Akker Voorzitter: onderwijs, onderzoek, kwaliteitszorg, medezeggenschap, pr en externe relaties drs. R. Verbruggen Lid: financiën, huisvesting, facilitaire zaken, personeel, ICT en informatievoorziening beleidsplannen voor de ondersteunende diensten, het opstellen van de begroting en meerjarenramingen, het beoordelen van beleidsvoornemens en het formuleren van financieel-economische adviezen. Deze manager draagt zorg voor een adequate administratieve organisatie en de interne controle. NAGER INITIEEL ONDERWIJS De manager initieel, drs. M. Lemmen kempel.nl), is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van een richtinggevende meerjaren onderwijsbeleidsplanning (curriculum), het ontwikkelen van het meerjarenbeleid mede op basis van door analyse verkregen inzicht in de onderwijsvraag, het opstellen van de streefformatie voor het team en het aansturen van het team. De Manager initieel ziet met de beide teamleiders en de vier jaarcoördinatoren toe op een correcte realisatie van het vastgelegde curriculum. NAGER POSTINITIEEL ONDERWIJS De manager postinitieel, drs. M. Bots nl), is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van een richtinggevende meerjaren postinitiële beleidsplanning, het ontwikkelen van het meerjarenbeleid, het opstellen van de streefformatie voor het postinitieel team en het aansturen van dit team. CATERING De catering is uitbesteed en is tijdens lesdagen NAGER FINANCIËEL EN FACILITAIR De manager financiële en facilitaire diensten, dhr. N. Schweren is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van richtinggevende meerjaren Hogeschool de Kempel Een kleine hogeschool, een grote pabo Studiegids Hogeschool de Kempel -

8 LTOREN Onderzoek wordt binnen De Kempel gebundeld in het KempelOnderzoeksCentrum (KOC) en staat mede ten dienste van de innovatie en kwaliteit(sborging) van de bacheloropleiding tot leraar basisonderwijs. Onderzoek vindt plaats vanuit de missie van De Kempel met een focus op de onderzoekende leraar in opleiding. Daarnaast wordt onderzoek ingezet in het kader van een loopbaan lang leren door het toerusten van de leraar basisonderwijs om zijn eigen onderwijspraktijk te optimaliseren. Binnen het KOC worden twee onderzoekslijnen onderscheiden. dr. J. Geldens is als lector belast met een algemene ontwikkel- en onderzoeksopdracht rond het thema Betekenisvol leren onderwijzen en lector dr. J. Castelijns (j. richt zich op de specifieke ontwikkel- en onderzoeksopdracht Eigentijds beoordelen in het onderwijs (EBO). Nadere informatie is te vinden op de website via EXAMENCOMMISSIE De Examencommissie stelt richtlijnen en aanwijzingen (beoordelingsnormen) vast om de uitslag van tentamens vast te leggen, organiseert toetsdeskundigheid en adviseert over toetsbeleid. Daarnaast is de Examencommissie verantwoordelijk voor: een goede organisatie en coördinatie van tentamens en examens in de breedste zin van het woord; het registreren van studieresultaten; het periodiek verstrekken van studieresultatenoverzichten aan studenten en docenten; het monitoren, evalueren en verbeteren van de vigerende toetsing. De Examencommissie ziet toe op de juiste toepassing van het Onderwijs- en Examenreglement (OER) en stelt dit, indien nodig, jaarlijks bij. De voorzitter van deze commissie is drs. H. Douma. Studenten kunnen verzoeken inzake het OER richten aan de secretaris van de Examencommissie, mw. J. Aarts RADEN EN ADVIESCOMMISSIES Binnen Hogeschool de Kempel zijn onderstaande raden en commissies actief. Ze geven gevraagd en ongevraagd advies aan het College van Bestuur. Elke raad of commissie heeft een voorzitter. Hogeschoolraad, tevens Opleidingscommissie De Hogeschoolraad (HR) is het bij de wet geregelde inspraakorgaan waarin alle geledingen zijn vertegenwoordigd. De HR wordt voorgezeten door drs. A. van den Brand Studentenraad De Studentenraad onderhoudt contacten met diverse geledingen en commissies op Hogeschool de Kempel en coördineert studentenactiviteiten voor het studiejaar. Studiegids Hogeschool de Kempel -

9 De Studentenraad staat middenin de schoolgemeenschap. De raad zorgt ervoor dat initiatieven, ideeën, vragen en kritiek van studenten snel op de juiste plek binnen de hogeschool terecht komen. Om dit te verwezenlijken, vergadert de Studentenraad, onder voorzitterschap van N. Spooren regelmatig met de contactpersonen en met het College van Bestuur. Veldcommissie schoolbesturen Om goed met het werkveld te kunnen communiceren over de kwaliteit van het opleidingsonderwijs is de Veldcommissie schoolbesturen samengesteld. In deze commissie zitten Kempelvertegenwoordigers en algemeen directeuren of bestuursvertegenwoordigers van de volgende besturen c.q. stichtingen: Stichting De Eenbes Dynamiek scholengroep Zicht Primair onderwijs Optimus Primair onderwijs PlatOO Stichting PRODAS Qliq Primair Onderwijs SPO Venray Stichting Openbaar Onderwijs Helmond De kernvraag aan deze Veldcommissie is: Doet Hogeschool de Kempel de goede dingen? De regie voor dit platform ligt bij het College van Bestuur. Werkveldcommissie In de Werkveldcommissie hebben vertegenwoordigers van verschillende besturen uit het werkveld zitting. Hun functies variëren van directeur tot mentor en van recent afgestudeerde tot stagecoördinator. Deze groep dient als klankbord en evaluatieplatform voor zaken zoals stage, eindkwalificaties, competenties, startbekwaamheden en koppeling theorie-praktijk. Per bijeenkomst vullen delegaties uit verschillende commissies deze groep aan. Het werkveld wordt vertegenwoordigd door twintig tot dertig personen. De kernvraag voor deze commissie luidt: Doet Hogeschool de Kempel de dingen goed? Decanaat Studenten die door omstandigheden tegen problemen aanlopen die belemmerend werken met betrekking tot de studie en/of de stage, kunnen hiervan melding doen bij het decanaat. Bij bijzondere omstandigheden kan een student, ondersteund door het decanaat, bijvoorbeeld een verzoek indienen bij de examencommissie voor een extra afnamemoment of kans voor een toets. De uiteindelijke besluitvorming daarover ligt altijd bij de examencommissie. Het decanaat kan bij haar weging of er sprake is van bijzondere omstandigheden vragen om een doktersverklaring. Bij het decanaat kunnen studenten verder terecht in de volgende situaties: Studeren met een functiebeperking (onder andere het aanvragen van standaardvoorzieningen, bijvoorbeeld extra tentamentijd bij dyslexie). Twijfel over de haalbaarheid van de opleiding of de beroepskeuze, op basis van fysieke en/of psychische belemmering(en) en/of studievoortgang. Verkennen van mogelijkheden voor aanpassingen binnen de studie en stage (bijvoorbeeld vanwege ziekte). Advies inwinnen onder andere op het gebied van studievoortgang, studieoriëntatie, studiefinanciering, rechten inzake Regeling Voorzieningen Prestatiebeurs, bezwaar en beroepsmogelijkheden, vervolgopleidingen, inschakelen professionele hulp en (procedure aanvragen) speciale voorzieningen rondom studie, stage en toetsing, Advies op het gebied van het Profileringsfonds (bijvoorbeeld vanwege topsportactiviteiten of bijzondere (familie)omstandigheden). Decanen drs. M. Wouters: eerstejaars voltijd studenten en studenten Challenge Program; drs. M. Wouters-van Tilburg: tweedejaars en derdejaars voltijdstudenten; drs. S. Schmierman: vierdejaars voltijdstudenten en studenten deeltijdopleiding. REGLEMENTEN Op het Leerplein zijn, onder andere, onderstaande regelingen/statuten vindbaar en beschikbaar: MR-reglement Onderwijs- en Examenreglement (OER) Reglement College van beroep voor de examens Klachtenregeling ongewenst gedrag Klachtenreglement Regeling financiële ondersteuning studenten Studentenstatuut Privacyreglement BEROEPSMOGELIJKHEDEN Klachtenloket Hogeschool de Kempel heeft een zogenaamd Klachtenloket ingericht. Een (aanstaande of voormalige) student/extraneus kan hier terecht met een klacht, beroep of bezwaar. Het gaat hierbij voornamelijk om zaken die het onderwijs, de tentamens, toetsen of examens, het studieadvies en de studievoortgang betreffen. Meer informatie is te vinden op het virtuele Leerplein onder Klachtenreglement. Daar staat ook hoe een klacht kan worden ingediend. Het Klachtenloket is ondergebracht bij de Adviseur Personeel & Kwaliteit, drs. M. Janssen kempel.nl). College van beroep voor de examens Dit college behandelt beroepszaken tegen besluiten inzake tentamens, examens en afwijzende studieadviezen. In dit college hebben zitting: een docent, een student en een onafhankelijke voorzitter, mr. C. Smeenk. College van beroep voor het hoger onderwijs Als de beroepsmogelijkheden tegen besluiten van commissies en/of het College van Bestuur zijn uitgeput, heeft de student de mogelijkheid om beroep aan te tekenen bij het College van beroep voor het hoger onderwijs, postbus 0, 00 EH Den Haag. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met de administratie of kijk op Commissie Ongewenst Gedrag Het bestuur van Hogeschool de Kempel voert beleid dat gericht is op het voorkomen dan wel bestrijden van Studiegids Hogeschool de Kempel -

10 ongewenst gedrag. Onder dit laatste wordt verstaan: bewust of onbewust gedrag van een werknemer of student, dat door betrokkene als ongewenst wordt ervaren en van invloed kan zijn op diens functioneren of welbevinden. Er is binnen de instelling een Commissie Ongewenst Gedrag aanwezig tot wie iedereen die ongewenste en onoorbare uitingen en gedragingen ervaart of heeft ervaren, zich kan wenden (voorzitter: mr. T. Veenhuys). Twee vertrouwenspersonen zijn belast is met de eerste opvang van de persoon die ongewenst gedrag heeft ondergaan: drs. M. van Ooij dhr. K. Koolen Vertrouwensinspecteur Studenten die in relatie tot de school worden geconfronteerd met signalen van discriminatie, onverdraagzaamheid, fundamentalisme, radicalisering, extremisme, en dergelijke kunnen contact opnemen met het College van Bestuur. Ook is contact met het Meldnet vertrouwensinspecteurs mogelijk op telefoonnummer Studiegids Hogeschool de Kempel -

11 Opleiding en beroep Hogeschool de Kempel voor breed inzetbare leraren met een heirkenbaar profiel Hogeschool de Kempel leidt studenten niet alleen op tot competente startbekwame leraren, maar wil ze ook voorbereiden op een maatschappij die steeds meer flexibiliteit, creativiteit en communicatie-vaardigheden verwacht. Het leren van studenten is met name gericht op leeropbrengsten die duurzaam, flexibel, functioneel, geïntegreerd, betekenisvol, generaliseerbaar en toegepast zijn. Er gaat veel aandacht uit naar het zelf construeren van kennis, het ontwikkelen van attituden, het verwerven van vaardigheden en op basis daarvan het ontwikkelen van competenties die nodig zijn in maatschappij en beroep. Een competente leraar basisonderwijs kan: een keuze maken uit een repertoire van kennis en vaardigheden; de gekozen kennis en vaardigheden integreren in het handelen; de keuze verantwoorden vanuit theorieën en concepten; het handelen beschouwen vanuit de eigen beroepsidentiteit. Het arsenaal aan kennis, vaardigheden en attituden waarover de startbekwame leraar moet beschikken, wordt het repertoire genoemd. De toepassing van het repertoire in de beroepspraktijk wordt geborgd door het blijvend toepassen van de pendel tussen (reflectie op) praktijk en theorie, via het subjectief concept van de student. Deze pendel is herkenbaar beschreven in de toetsdoelen van het onderwijsaanbod en de competentiebeschrijvingen. De interactie met de beroepspraktijk is dus cruciaal. Leren in de beroepspraktijk door middel van stages maakt daarom structureel onderdeel uit van de studie. De eindkwalificaties (startbekwaamheden) zijn geformuleerd in de Kempelcompetenties voor de verschillende fasen van de opleiding en in de formulering van toetsdoelen van het repertoire. Beide zaken dienen als uitgangspunt voor inhoudelijke vormgeving van het onderwijsaanbod. KEMPELCOMPETENTIES Uitgangspunt voor het werken met competenties vormen de Kempelcompetenties. De Kempelcompetenties zijn direct afgeleid van de competenties zoals die in 0 geformuleerd zijn door de Stichting Beroepskwaliteit Leraren (SBL). De SBL formuleerde zeven competenties: vier ten aanzien van direct onderwijs in de klas (pedagogisch, didactisch, organisatorisch en interpersoonlijk), twee ten aanzien van samenwerking (in het team en met de omgeving) en een ten aanzien van de eigen persoonlijke ontwikkeling (sturing). De Kempel heeft (in overleg met de andere Interactum Pabo s) er voor gekozen de competentie sturing van de eigen ontwikkeling te vervlechten met de overige zes competenties. De competenties zijn in feite containerbegrippen. Om deze competenties nader te concretiseren onderscheiden we binnen elke competentie enkele kerntaken/kernopgaven. Vanzelfsprekend bestaat er een nauwe samenhang tussen de kernen. Voor alle opleidingsfasen gelden per competentie dezelfde kernen. De mate van diepgang, complexiteit en de reikwijdte van de kernen nemen per opleidingsfase toe. Binnen elke opleidingsfase van Hogeschool de Kempel werkt de student aan de ontwikkeling van zijn competenties. In de P-fase (eerste jaar) werkt de student aan de competenties op opleidingsbekwaam niveau, in de K-fase (tweede jaar) aan de competenties op beroepstakenbekwaam niveau, in de K-fase (derde jaar) aan de competenties op werkplekbekwaamniveau en in de K-fase (vierde jaar) tenslotte aan de competenties op startbekwaamniveau. In de P- en K-fase ligt het accent op toetsing van afzonderlijke kernen van competenties (de zogenaamde kritische kernen ), in de K- en K-fase ligt het accent op toetsing van afzonderlijke competenties en het geïntegreerd bewijzen van de competenties. In de afstudeerfase wordt praktijkonderzoek ingezet ter verbetering van de competenties in de dagelijkse onderwijspraktijk. HBO-NIVEAU De opleiding tot leraar basisonderwijs is een hbobacheloropleiding. De studie op Hogeschool de Kempel is zo ingericht dat de student een hbo-attitude ontwikkelt. De inhoudelijke eisen (Dublin-descriptoren) die daaraan worden gesteld, zijn: Studiegids Hogeschool de Kempel -

12 Kennis en inzicht De student heeft aantoonbare kennis van en inzicht in een vakgebied, waarbij wordt voortgebouwd op het niveau dat bereikt is in het voortgezet onderwijs. Hij functioneert doorgaans op een niveau waarvoor, met ondersteuning van gespecialiseerde handboeken, kennis van de laatste ontwikkelingen in het vakgebied vereist is. Toepassen kennis en inzicht De student is in staat om zijn kennis en inzicht op dusdanige wijze toe te passen dat dit een professionele benadering van zijn werk of beroep laat zien. Hij beschikt verder over competenties voor het opstellen en verdiepen van argumentaties en voor het oplossen van problemen op het vakgebied. Onderzoek doen naar de eigen praktijk maakt daar een belangrijk onderdeel van uit. Oordeelsvorming De student is in staat om relevante gegevens te verzamelen en te interpreteren (meestal op het vakgebied) met het doel een oordeel te vormen dat mede gebaseerd is op het afwegen van relevante sociaal-maatschappelijke, wetenschappelijke of ethische aspecten. Communicatie De student is in staat om informatie, ideeën en oplossingen over te brengen. Leervaardigheden De student bezit de vaardigheden die noodzakelijk zijn om een vervolgstudie, die een hoog niveau van autonomie veronderstelt, aan te gaan. De student leert zo gericht omgaan met de complexiteit van het beroep, verantwoording of legitimering van zijn handelen, het toepassen van actuele (wetenschappelijke) kennis, inzichten, concepten, ontwikkeling van methodiek en beroep en transfer (integratie van kennis, inzichten, houdingen en vaardigheden van verschillende vakinhoudelijke disciplines). Kortom, de student moet in de verschillende fases van de opleiding kunnen laten zien dat hij sturing kan geven aan zijn eigen leerproces en ontwikkeling. COMPETENTIE KERN BESCHRIJVING Interpersoonlijk competent. Het scheppen van een vriendelijke en coöperatieve sfeer die leidt tot samenwerken.. Het stimuleren van communicatie Pedagogisch competent. Het creëren van een veilig en stimulerend pedagogisch klimaat voor alle leerlingen in de groep.. Planmatig sociaal-emotionele ondersteuning bieden aan een leerling (handelingsplan). Didactisch competent. Het adaptief omgaan met verschillen in de groep.. Het creëren van een krachtige leeromgeving.. Het leren leren. Organisatorisch competent. Klassenmanagement op groepsniveau.. Het organiseren van een activiteit en rekening houden met de organisatie op schoolniveau. Omgaan met collega s. Het voeren van formeel en informeel overleg met collega s.. Het leveren van een constructieve bijdrage aan schoolontwikkeling. Omgaan met de omgeving. Het omgaan met opvoeders.. Het omgaan met zorginstellingen.. Het omgaan met (sociaal) culturele en levensbeschouwelijke instellingen. Studiegids Hogeschool de Kempel -

13 Opleidingsvarianten Hogeschool de Kempel heeft drie opleidingsvarianten voor het behalen van de startbekwaamheid leraar basisonderwijs: een voltijdopleiding, deeltijdopleiding en een academische opleiding. VOLTIJPLEING De voltijdopleiding richt zich op studenten die rechtstreeks van het voortgezet onderwijs of middelbaar beroepsonderwijs komen. De contactmomenten zijn gepland van maandag tot en met vrijdag tussen 0.00 uur en.00 uur. DEELTIJPLEING De deeltijdopleiding is voor studenten die hun studie willen combineren met werk en/of zorgtaken. De contactmomenten zijn op dinsdag- en donderdagavond tussen.00 uur en. uur. De woensdagavond (tussen.00 uur en. uur) wordt benut voor toetsing, consultaties, herkansingen, inhaallessen en groepswerk. CHALLENGE PROGRAM Het Challenge Program is de academische opleidingsvariant en is toegankelijk voor studenten met een vwo-werk- en denkniveau. De contactmomenten zijn gepland van maandag tot en met vrijdag tussen 0.00 uur en.00 uur. TOELATINGSEISEN De toelatingseis en de wijze van aanmelden is voor alle drie de varianten gelijk. De volgende toelatingseisen zijn van toepassing: Een diploma havo of vwo; Een diploma middelbaar beroepsonderwijs niveau ; Enig getuigschrift van hoger niveau dan onder a of b beschreven; Een toelaatbaarheidsverklaring van de commissie Toelating van Hogeschool de Kempel, afgegeven op basis van de + regeling. Als je op de havo of het mbo zit en naar de pabo wilt, moet je vanaf studiejaar - voldoen aan extra toelatingseisen. Je moet voldoen aan kenniseisen voor aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek. Je kunt op twee manieren laten zien dat je over genoeg kennis beschikt van deze vakken: Als je havo-eindexamen hebt gedaan in aardrijkskunde en geschiedenis voldoe je aan de toelatingseisen voor die vakken. Voor natuur en techniek geldt dat je aan de eisen voldoet wanneer je havo-eindexamen hebt gedaan in natuurkunde of biologie. Als je geen havo-eindexamen hebt gedaan in (één van) de vakken of nu een mbo-opleiding volgt, kun je door het maken van een toelatingstoets per vakgebied aantonen dat je daar al genoeg van weet. De toelatingstoetsen zijn op het niveau van havo / vmbo. Met de juiste voorbereiding zou je deze dus moeten kunnen halen. Studiegids Hogeschool de Kempel -

14 BREDE INTAKE Voor een goede studiestart organiseert Hogeschool de Kempel een Brede Intake voor aspirant-studenten. Deelname aan deze intake is verplicht, voorafgaand aan de start van de studie en levert aspirant-studenten een gedegen studieadvies op. Zo wordt de kans dat studenten voor de juiste studie kiezen groter en kan Hogeschool de Kempel beter aansluiten bij de mogelijkheden en talenten van studenten. Op basis van de resultaten kan worden geadviseerd om: niet te starten met de opleiding tot leraar basisonderwijs; te starten met de opleiding tot leraar basisonderwijs; deel te nemen aan een gesprek over mogelijke deelname aan het Challenge Program. AANMELNG De aspirant-student die zich wil inschrijven als student moet hiervoor naar Studielink. Het aanvragen van Studiefinanciering verloopt (apart) via DUO. Voor de aanmelding bij Hogeschool de Kempel kan gebruik gemaakt worden van de link Via Studielink ontvangt de hogeschool de verzoeken tot inschrijving. Om een beroep te kunnen doen op het toelatingsrecht moet de inschrijving plaats vinden voor mei. Voor inschrijvingen na deze datum geldt dat op basis van een toelaatbaarheidsonderzoek bepaald wordt of een student wordt toegelaten tot de opleiding. Hogeschool de Kempel adviseert aspirant-studenten om zich vóór februari aan te melden. Vanaf eind februari nodigt De Kempel de studenten die zich hebben ingeschreven namelijk uit voor deelname aan de Brede Intake. Definitieve inschrijving vindt plaats als aan de gestelde eisen is voldaan. FUNCTIEBEPERKINGEN Aankomende studenten met een functiebeperking die mogelijk de beroepsuitoefening van het leraarschap bemoeilijkt (zoals lichamelijke en/of psychische beperkingen en leerstoornissen), wordt aangeraden om vóór de definitieve aanmelding contact op te nemen met het decanaat van de opleiding nl). Het decanaat formuleert, na eventuele raadpleging van in- en externe deskundigen, een advies. STEM EN SPRAAK Het beroep van leraar stelt eisen aan stem en articulatie. Als er op dit gebied problemen zijn of problemen worden verwacht, krijgt een student het advies zich te laten screenen door een logopedist. INSTROMEN IN EEN HOGER JAAR Studenten die zich willen inschrijven in het tweede of volgende studiejaar moeten schriftelijk contact opnemen met de commissie Toelating ( ). Deze doet uitspraak over de toelaatbaarheid en instroommogelijkheid. De uitspraak wordt schriftelijk toegelicht. Na een positief besluit meldt de student zich officieel aan als student via Studielink (http://kempel.studielink.nl). PROPEDEUSE De propedeusefase kan worden gezien als de eerste, selecterende, fase van de opleiding. De student krijgt zicht op de opleiding en het beroep van leraar basisonderwijs en de hogeschool krijgt zicht op de mogelijkheden van de student om de opleiding succesvol te doorlopen. Het propedeutisch getuigschrift wordt toegekend als een student alle 0 studiepunten van het programma uit het eerste jaar behaald heeft. Studenten krijgen maximaal twee jaar de tijd om aan deze eis te voldoen. INSTAPTOETSEN In de propedeusefase spelen de instaptoetsen voor Taalvaardigheid, Rekenvaardigheid en Mens & Wereld (aardrijkskunde, geschiedenis en natuuronderwijs & techniek) een bijzondere rol. Voor de toetsen Taalvaardigheid en Rekenvaardigheid geldt dat studenten in het eerste jaar van de studie maximaal drie (toets)kansen krijgen om aan de landelijk vastgestelde normen te voldoen. Als een student deze onderdelen niet binnen één jaar met een voldoende afsluit, volgt een Afwijzend Advies. Voor de Mens & Wereld toetsen (aardrijkskunde, geschiedenis en natuuronderwijs & techniek) geldt dat studenten zowel in het eerste als tweede jaar van de studie maximaal drie (toets)kansen krijgen om aan de landelijk vastgestelde normen te voldoen. Als een student deze onderdelen niet binnen de eerste twee jaren met een voldoende afsluit, volgt een Afwijzend Advies. STUEADVIES Iedere student ontvangt aan het einde van het eerste jaar van inschrijving een advies over de voortzetting van zijn studie. Als dit, op basis van de door de student geleverde prestaties en de getoonde beroepshouding, positief is, gaat de hogeschool ervan uit dat de student, bij gelijkblijvende inzet, de studie binnen de gestelde termijn af kan ronden. In een aantal gevallen kan een dergelijk positief advies niet worden gegeven omdat niet is voldaan aan de gestelde minimumeisen. Er is dan sprake van een Afwijzend Advies. Dit advies wordt altijd voorafgegaan door een Voorlopig Afwijzend Advies. Hiermee wil de hogeschool de student tijdig waarschuwen dat bij onvoldoende verbetering de kans bestaat dat er een definitief afwijzend advies volgt. Studenten die dit laatste advies krijgen, moeten de opleiding verlaten. Een Afwijzend Advies geldt voor onbepaalde tijd en is bindend. De Examencommissie kan hiervan afwijken en een termijn stellen waarbinnen een student zich niet kan inschrijven. Voordat een Afwijzend Advies wordt gegeven, wordt de student gehoord. Studiegids Hogeschool de Kempel -

15 Een Afwijzend Advies wordt aan een student verstrekt indien aan het einde van het eerste jaar van inschrijving ( augustus): het aantal behaalde studiepunten - buiten de studiepunten die worden toegekend aan de modulegroep stage - minder dan bedraagt, en/of de stage in de semester van de P-fase met een onvoldoende is beoordeeld, en/of één of meer van de instaptoetsen rekenvaardigheid en taalvaardigheid, niet zijn behaald. De student onvoldoende functioneert volgens de criteria genoemd in OER (artikel..). Een Afwijzend Advies wordt eveneens verstrekt indien aan het einde van het tweede jaar van inschrijving (peildatum: augustus) de propedeuse niet behaald is. BIJNDERE OMSTANGHEDEN Bij het afwijzend advies houdt de commissie rekening met de volgende bijzondere omstandigheden: ziekte van de student; lichamelijke, zintuiglijke of een andere functiestoornis van de student; zwangerschap van de student; bijzondere familieomstandigheden; het lidmaatschap van het bestuur van een studentenorganisatie. Wil de student een beroep doen op deze persoonlijke omstandigheden, dan is hij verplicht de instelling, in de persoon van de decaan, tijdig van deze omstandigheden op de hoogte te brengen. Als een afwijzend advies wordt verstrekt, heeft de student het recht om, binnen een termijn van 0 dagen na de bekendmaking ervan, beroep aan te tekenen bij het College van beroep voor de examens. In het Onderwijs- en Examenreglement (zie Leerplein) zijn de bovenstaande bepalingen verder uitgewerkt. Voor vragen en informatie kan contact opgenomen worden met de tutor of de decaan. Studiegids Hogeschool de Kempel -

16 Voltijdopleiding voltijdopleiding leer je talenten kennen en ontwikkelen In vier jaar leren voor een prachtig en betekenisvol beroep, dat is wat we kunnen bieden binnen de voltijdopleiding leraar basisonderwijs. Als je komt studeren op De Kempel maak je deel uit van een groep studenten die het hele jaar samen lessen volgt. Een vaste tutor begeleidt deze groep. De eerste twee studiejaren volg je een innovatief, gedegen en goed georganiseerd programma-aanbod. Het onderwijs wordt verzorgd door bekwame en ervaren docenten, die vanuit eigen ervaring de relatie tussen theorie en praktijk weten te leggen. Op inspirerende wijze besteden zij aandacht aan het eigen maken van essentiële (beroeps)vaardigheden. In het tweede deel van de opleiding leer je je talenten kennen en ontwikkelen. In toenemende mate staat jouw leervraag centraal. Er is verdiepend aanbod en ruimte voor een specialisatie op inhoud en leeftijdsgroep. De opleiding sluit je af met een eindstage en een hoogwaardig onderzoek. Leren op de werkplek maakt een belangrijk onderdeel uit van je studie. Vanaf het begin van de opleiding loop je stage. Elk studiejaar zijn er ook enkele weekstages, zodat je meemaakt wat in een week op een basisschool gebeurt. Tijdens de opleiding ga je ervaring opdoen bij elke leeftijdsgroep. Als leerkracht dien je breed geïnteresseerd te zijn in wat er in de wereld om je heen gebeurt. De Kempel biedt jou dan ook de mogelijkheid je als persoon te ontwikkelen. Binnen het onderwijsprogramma zijn brede persoonsvormende activiteiten opgenomen, zoals een Ardennen/Eifeltocht, een kunstweek en projectdagen. Een kijkje nemen over de grenzen past ook in dit kader en is vormgegeven door een internationale week in het vierde studiejaar. ORGANISATIE Hogeschool de Kempel heeft ervoor gekozen om de eerste twee studiejaren (De P- en K-fase) aanbodgestuurd vorm te geven. Een landelijk vastgestelde kennisbasis voor alle vakgebieden vormt daarvoor de basis. In de tweede fase van de opleiding (K- en K-fase) is er nog steeds sprake van aanbod. Daarnaast is er in toenemende mate ruimte voor studenten om een eigen invulling te geven op basis van leervragen en wensen ten aanzien van de stage. Het gestuurde lesaanbod neemt dan ook af in de K- en K-fase. Voor voltijdstudenten zijn er maximaal tien lesuren op een dag. Het merendeel van het aanbod is gegroepeerd in blokuren (twee lesuren). Colleges duren minuten. Tijdens een college bezoeken meerdere groepen tegelijkertijd de collegezaal. e lesuur e lesuur e lesuur e lesuur e lesuur e lesuur e lesuur e lesuur e lesuur e lesuur uur 0.0. uur.0. uur..00 uur.00. uur..0 uur.0. uur.0. uur..00 uur.00. uur LESAANBOD Het curriculum (onderwijsprogramma) bestaat uit een zestal leerlijnen die herkenbaar zijn door de gehele opleiding: De conceptuele leerlijn Deze leerlijn is gericht op beheersing van de kennisbasis voor alle schoolvakken. De vakken Nederlandse taal en rekenen-wiskunde hebben een nadrukkelijke plaats binnen de conceptuele leerlijn. Het aanbod in deze lijn wordt afgesloten met een kennistoets. In de K-fase van de opleiding worden de landelijke kennisbasistoetsen Nederlands en rekenen-wiskunde afgenomen. De integrale leerlijn Binnen deze lijn wordt vanuit onderwijskundig perspectief aandacht besteed aan integratieve, betekenisvolle, onderwerpen en thema s (beroepsaspecten). Docenten onderwijskunde werken binnen de integrale leerlijn samen met docenten van de 0 Studiegids Hogeschool de Kempel -

17 schoolvakken, waardoor de samenhang in het onderwijs en tussen theorie en praktijk duidelijk wordt. Naast een kennistoets (P- en K-fase) kent de integrale leerlijn een schriftelijke inlevertoets. Vaak is die inlevertoets gerelateerd aan de stage en/of onderzoek. In de K-fase staan binnen de integrale leerlijn de pedagogische en didactische competentie centraal. Tevens volgen de studenten het aanbod dat leidt tot het getuigschrift voor het eerste blok van de landelijke leergang bewegingsonderwijs. In de K-fase kiest de student een leeftijdspecialisatie (jonge kind of oudere kind) en vormen keuzeblokken en een onderzoeksmatig meesterstuk de hoofdingrediënten van deze leerlijn. De vaardighedenlijn Een leerkracht moet beschikken over (beroeps) vaardigheden die van belang zijn om de taak als leerkracht goed uit te voeren. Binnen de vaardighedenlijn worden deze vaardigheden geoefend en worden studenten gestimuleerd de vaardigheden in de stage in de praktijk te brengen. Vaardigheden kunnen variëren van voorlezen, vertellen, presenteren tot het begeleiden van een lied en het voeren van oudergesprekken. De tutorlijn In elke fase van de opleiding wordt de student begeleid door een tutor die het hele jaar verbonden is aan een groep studenten. De begeleiding binnen de tutorlijn is gericht op het algemeen welzijn en studiebegeleiding. Onderwerpen zoals voorbereiding op stage, voorbereiding op projectdagen en kwaliteitszorg krijgen binnen de tutorlijn ook de aandacht. De stagelijn In de stagelijn ligt de nadruk op het opdoen van ervaring in de praktijk waar de student voor wordt opgeleid. Studenten worden binnen deze lijn begeleid door een vaste mentor (groepsleerkracht), maar ook door begeleiders van De Kempel. Bijzondere activiteiten Hogeschool de Kempel vindt het belangrijk dat een student zijn (eigen) beroepsidentiteit ontwikkelt. Een leerkracht moet maatschappelijk betrokken zijn en een cultuurdrager zijn, kortom een leerkracht zijn die breed geïnteresseerd is. Diverse activiteiten in het vierjarige programma dragen bij aan de ontwikkeling van de beroepsidentiteit. STAGE Het leren op de werkplek maakt een belangrijk deel uit van de opleiding tot bekwaam leraar basisonderwijs. Vanaf de start van de opleiding lopen studenten daarom stage op basisscholen. In een latere fase van de opleiding mogelijk ook op een school voor speciaal (basis)onderwijs. In de P- en K-fase zijn de stagedagen op de dinsdag. Daarnaast zijn er drie stageweken per semester. In de K-fase is er een lintstage op dinsdag in het eerste semester. In het tweede stagesemester lopen studenten elke maandag en dinsdag stage. Naast de lintstages zijn er diverse stageweken gespreid over het studiejaar. De K-fase kent een lintstage gedurende het hele jaar op de maandag en de dinsdag. Naast deze lintstage zijn er enkele stageweken en aan het einde van de stageperiode een eindstage van vier weken. Het stagebureau van Hogeschool de Kempel draagt zorg voor de coördinatie van de stage en kent elke student een stageplaats toe. Bijzondere verzoeken van studenten worden ingediend bij en behandeld door de medewerkers van het stagebureau. In de afstudeerfase solliciteren studenten naar een stageplaats. TOETSING EN BEOORDELING Toetsing van het onderwijs krijgt bijzondere aandacht binnen De Kempel. Op basis van een toets wordt immers bepaald of een student voldoet aan de kwalificaties van een bekwaam leraar basisonderwijs. Binnen de elektronische leeromgeving worden toetsdoelen vermeld. Het hbo-niveau wordt geborgd door een koppeling te maken met de Dublindescriptoren. Per onderwijseenheid worden de toetsdoelen, toetsvorm en het toetsmoment volgens een vast format digitaal gepresenteerd in studieroutes. Deze zijn tijden plaatsonafhankelijk en voorafgaand aan het onderwijsaanbod toegankelijk. Bij de start van het studiejaar wordt een toetsrooster verstrekt voor het hele studiejaar. Als een toets voldoende wordt afgesloten dan worden de studiepunten bijgeschreven in het studentvolgsysteem (Trajectplanner). Studenten hebben altijd en overal online toegang tot deze gegevens. Voor meer informatie over toetsing wordt verwezen naar het Onderwijs- en Examenreglement (OER). BEGELEING Hogeschool de Kempel investeert in persoonlijke begeleiding van studenten in studie en stage. Een tutor zorgt voor directe studiebegeleiding binnen tutorbijeenkomsten. Tevens informeert de tutor studenten over de organisatie en de inhoud van de opleiding, bespreekt ervaringen naar aanleiding van de stage met studenten en begeleidt studenten bij de studieplanning. In de stage worden studenten in de P-, K- en K-fase begeleid door een docent van Hogeschool de Kempel. In de K-fase wordt de begeleiding in de stage verzorgd door de tutor van de student. In bijzondere situaties kunnen studenten een beroep doen op specifieke begeleidingsfaciliteiten. Gedacht kan worden aan deficiëntieaanbod, maar ook aan videointeractie-begeleiding. Studiegids Hogeschool de Kempel -

18 STUEPUNTENVERDELING P-FASE VOLTIJPLEING STUEPUNTENVERDELING K-FASE VOLTIJPLEING Blok Blok Blok Blok I-OND Onderwijskunde, I-OND Onderwijskunde,0 I-OND Onderwijskunde,0 I-INT Onderwijskunde C-NED Nederlands, I-AAR Aardrijkskunde I-RW Rekenen-wiskunde I-INT Rekenen-wiskunde C-GES Geschiedenis, I-ICT ICT I-ICT ICT I-INT Natuur en techniek, C-MUZ Muziek, C-NED Nederlands, C-RW Rekenen-wiskunde, I-INT Bewegingsonderwijs C-RW Rekenen-wiskunde,0 C-DRA Drama,0 C-AAR Aardrijkskunde, I-INT Godsdienst levensbes, V-BVA Beroepsvaardigheden,0 C-BVO Beeldende vorming, C-BVO Beeldende vorming, C-RW Rekenen-wiskunde, V-ICT ICT-vaardigheden,0 S-STA Stage C-AAR Aardrijkskunde, V-BVA Beroepsvaardigheden,0 C-GL Godsdienst levensbes., V-SCH Schrijven C-BEW Bewegingsonderwijs,0 V-SCH Schrijven,0 T-TUB Tutorlijn S-STA Stage S-STA Stage V-BVA Beroepsvaardigheden 0, A-INTRO Introductiekamp,0 T-TUB Tutorlijn T-TUB Tutorlijn S-STA Stage Blok Blok A-KUN Kunstweek,0 T-TUB Tutorlijn I-OND Onderwijskunde, I-OND Onderwijskunde,0 Blok A-PRO Project,0 C-RW Rekenen-wiskunde, I-NTO Natuur en Techniek I-OND Onderwijskunde,0 Blok C-BVO Beeldende vorming,0 I-ICT ICT I-GES Geschiedenis I-INT Onderwijskunde C-SCH Schrijven,0 C-RW Rekenen-wiskunde, I-ICT ICT I-INT Nederlands C-AAR Aardrijkskunde,0 C-GES Geschiedenis, C-NED Nederlands, I-INT Beeldende vorming, V-BVA Beroepsvaardigheden,0 C-NTO Natuur en Techniek, C-GES Geschiedenis, I-INT Drama V-BEW Bewegingsonderwijs, C-GL Godsdienst levensbes., C-NTO Natuur en techniek, I-INT Muziek S-STA Stage,0 V-ICT ICT,0 C-ENG Engels,0 C-NED Nederlands, S-LV Leerverslag,0 V-ENG Engels,0 V-MUZ Muziek,0 S-STA Stage,0 T-TUB Tutorlijn,0 S-STA Stage,0 V-DAN Dans,0 S-LV Leerverslag,0 A-DEF Instaptoetsen,0 S-LV Leerverslag,0 S-STA Stage,0 T-TUB Tutorlijn,0 T-TUB Tutorlijn,0 S-LV Leerverslag,0 A-AE Ardennen / Eifel,0 A-PRO Project,0 T-TUB Tutorlijn,0 A-BT Basisschooltrektocht,0 A-ERF Erfgoedweek,0 Studiegids Hogeschool de Kempel -

19 STUEPUNTENVERDELING K-FASE VOLTIJPLEING STUEPUNTENVERDELING K-FASE VOLTIJPLEING Blok I-EXP Didactisch expressie I-OMW Didactisch OMW I-PED Pedagogische competentie I-BEW Bewegingsonderwijs C-NED Nederlands,0 C-RW Rekenen-wiskunde,0 V-COM Communicatie 0, S-STA Stage T-TUB Tutorlijn A-BT Basisschooltrektocht,0 A-VISIE Visie 0, Blok I-EXP Didactisch expressie,0 I-OMW Didactisch OMW,0 I-PED Pedagogische competentie,0 I-ICT ICT&Media* I-BEW Bewegingsonderwijs,0 C-NED Nederlands,0 C-RW Rekenen-wiskunde,0 S-STA Stage,0 S-LV Leerverslag,0 T-TUB Tutorlijn,0 A-VISIE Visie 0, Blok I-RW Didactisch rekenen I-NED Didactisch Nederlands I-BEW Bewegingsonderwijs I-ICT ICT&Media* V-COM Oudergesprekken 0, S-STA Stage T-TUB Tutorlijn A-VISIE Visie 0, A-PRO Projectweek,0 Blok I-RW Didactisch rekenen,0 I-NED Didactisch Nederlands,0 I-BEW Bewegingsonderwijs,0 I-ICT ICT&Media* (,0) S-STA Stage,0 S-LV Leerverslag,0 T-TUB Tutorlijn,0 A-VISIE Visie 0, Blok I-MST Meesterstuk onderzoeksdeel I-KEUZE Keuzeblok I-LFT Leeftijdspecialisatie,0 S-STA Stage Blok I-MST Meesterstuk onderzoeksdeel,0 I-KEUZE Keuzeblok,0 A-BKOO BK/OO,0 A-INT Internationale projectweek,0 S-STA Stage Blok I-MST Meesterstuk praktijkdeel,0 S-STA Stage,0 Blok S-STA Eindstage,0 * Studenten die niet kunnen deelnemen aan het aanbod I-BEW en I-BEW, nemen deel aan de module I-ICT Studiegids Hogeschool de Kempel -

20 Deeltijdopleiding deeltijdopleiding voor doorzetters die leraar willen worden De deeltijdopleiding aan Hogeschool de Kempel is een volwaardige, vierjarige HBO-opleiding met als resultaat het diploma Leraar basisonderwijs. Het onderwijsprogramma kent inhoudelijk eenzelfde opbouw als de voltijdopleiding, maar is zodanig vormgegeven en georganiseerd dat het de student in staat stelt zijn studie te combineren met een baan en/of zorgtaken. De lessen, verzorgd door bekwame docenten van De Kempel, vinden plaats op de dinsdag- en donderdagavond. De woensdagavond wordt regelmatig benut voor toetsing, consultaties, herkansingen, inhaallessen en groepswerk. De maandag, dinsdag of donderdag zijn beschikbaar als stagedag. Als student kies je zelf welke dag het beste uitkomt. Hierdoor kan de studie optimaal afgestemd worden op de werk- en/ of thuissituatie. De elektronische leeromgeving, met volledige beschrijvingen van alle programmaonderdelen, maakt het mogelijk om vanuit huis te studeren en geeft voldoende input om de studie zelf te plannen en vorm te geven. Studeren in deeltijd betekent op De Kempel niet dat slechts een deel van de faciliteiten en begeleiding ter beschikking staat. Het begeleidingstraject in studie en stage is intensief, docenten zijn buiten lesmomenten bereikbaar en onze onderwijswerkplaats, ICTfaciliteiten en catering zijn ook op dinsdagavond en donderdagavond geopend. ORGANISATIE DEELTIJPLEING Hogeschool de Kempel heeft ervoor gekozen om de eerste twee studiejaren (De P- en K-fase) aanbod gestuurd vorm te geven. Een gedegen kennisbasis voor alle vakgebieden is daarbij het uitgangspunt. Deze keuze resulteert in een intensief lesprogramma. In de tweede fase van de opleiding (K- en K-fase) is nog steeds sprake van aanbod. Daarnaast is in toenemende mate ruimte voor studenten om een eigen invulling te geven op basis van leervragen en wensen ten aanzien van de stage. Het gestuurde lesaanbod neemt dan ook af in de K- en K-fase. Een lesavond voor deeltijdstudenten kent maximaal vier lesuren. Het merendeel van het aanbod is gegroepeerd in blokuren (twee lesuren). Colleges duren minuten. Lestijden tijdens avonden: e lesuur: uur e lesuur:. -.0 uur e lesuur:. -.0 uur e lesuur:.0 -. uur LESAANBOD Het curriculum (onderwijsprogramma) bestaat uit een zestal leerlijnen die herkenbaar zijn door de gehele opleiding: De conceptuele leerlijn Deze leerlijn is gericht op beheersing van de kennisbasis voor alle schoolvakken. De vakken Nederlandse taal en rekenen-wiskunde hebben een nadrukkelijke plaats binnen de conceptuele leerlijn. Het aanbod in deze lijn wordt afgesloten met een kennistoets, vaak met meerkeuzevragen. In de K-fase van de opleiding worden de landelijke kennisbasistoetsen Nederlands en rekenen-wiskunde afgenomen. De integrale leerlijn Binnen deze lijn wordt vanuit onderwijskundig perspectief aandacht besteed aan integratieve, betekenisvolle, onderwerpen en thema s (beroepsaspecten). Docenten onderwijskunde werken binnen de integrale leerlijn samen met docenten van de schoolvakken, waardoor de samenhang in het onderwijs en tussen theorie en praktijk duidelijk wordt. Naast een kennistoets kent de integrale leerlijn een schriftelijke inlevertoets. Vaak is die inlevertoets gerelateerd aan de stage en/of onderzoek. In de K-fase staan binnen de integrale leerlijn de pedagogische en didactische competentie centraal. Tevens volgen de studenten het aanbod dat leidt tot het landelijke certificaat cultuurcoördinator. Studiegids Hogeschool de Kempel -

Hogeschool de Kempel Lid Educatieve Federatie Interactum

Hogeschool de Kempel Lid Educatieve Federatie Interactum Studiegids 12 13 Hogeschool de Kempel Lid Educatieve Federatie Interactum 1 Inhoudsopgave INLEIDING... 4 MISSIE... 4 DOELSTELLING... 4 DE KEMPELSTUDENT... 5 DE KEMPELMEDEWERKER... 5 IDENTITEIT... 6 INTERACTUM...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR BIOLOGIE 2012-2013

Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR BIOLOGIE 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding LERAAR BIOLOGIE 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Electronic Engineering and Design. Voltijd 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Electronic Engineering and Design. Voltijd 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Electronic Engineering and Design Voltijd 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 6 2 Inrichting van de opleiding 8 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Bacheloropleiding Management in de Zorg

Bacheloropleiding Management in de Zorg Studiegids Bacheloropleiding Management in de Zorg 2015-2016 Studiegids Bacheloropleiding Management in de Zorg Instituut Verpleegkundige Studies 2015-2016 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van

Nadere informatie

STUDIEGIDS Technische Informatica 2006 2007

STUDIEGIDS Technische Informatica 2006 2007 STUDIEGIDS Technische Informatica 2006 2007 1/77 2/77 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 8 1.1 Algemene informatie HU... 8 1.1.1 Onderwijsprofiel HU... 8 1.1.2 1.1.3 Bachelor- en Masterstelsel... 9 Hogeschool-

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding 2014-2015. Datum 1 september 2014 Onderwerp OER Bachelor 2014-2015 Blad 1/76

Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding 2014-2015. Datum 1 september 2014 Onderwerp OER Bachelor 2014-2015 Blad 1/76 Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding 2014-2015 Blad 1/76 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Algemeen 3 Hoofdstuk 2: Toelating, instroom, doorstroom 7 Hoofdstuk 3: De opleiding 10 Hoofdstuk 4: Examens

Nadere informatie

Stenden Hogeschool. Visitatiedata: 2, 3 en 4 juni 2008

Stenden Hogeschool. Visitatiedata: 2, 3 en 4 juni 2008 Stenden Hogeschool Opleiding: Opleiding tot Leraar Basisonderwijs; hbo-bachelor Locaties: Leeuwarden, Groningen, Emmen Croho: 34808 Varianten: voltijd/deeltijd Visitatiedata: 2, 3 en 4 juni 2008 Netherlands

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Communicatiemanagment voltijd 2012-2013. Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiemanagement Voltijd 2012-2013 1/277

Studiegids bacheloropleiding Communicatiemanagment voltijd 2012-2013. Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiemanagement Voltijd 2012-2013 1/277 Studiegids Bacheloropleiding Communicatiemanagement Voltijd 2012-2013 1/277 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Foto van het schoolgebouw. Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM

SCHOOLGIDS. Foto van het schoolgebouw. Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM Foto van het schoolgebouw SCHOOLGIDS Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM Tel. 0451 512279 / 0541 532398 E-mail dir.drieeenheid@konot.n www.drie1.nl 2015-2019 Inhoud

Nadere informatie

Studiegids Business Management Hoofdfase 2009-2010 STUDIEGIDS FEM. Hoofdfase. Business Management 1/83. Hogeschool Utrecht, 30 juni 2009

Studiegids Business Management Hoofdfase 2009-2010 STUDIEGIDS FEM. Hoofdfase. Business Management 1/83. Hogeschool Utrecht, 30 juni 2009 STUDIEGIDS FEM 2009 2010 Hoofdfase Business Management 1/83 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 5 1.1 Algemene informatie HU... 5 1.1.1 Onderwijsprofiel HU... 5 1.1.2 1.1.3 Bachelor- en Masterstelsel...

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 Bachelor lerarenopleiding primair onderwijs

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 Bachelor lerarenopleiding primair onderwijs ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 Bachelor lerarenopleiding primair onderwijs Deze regeling is vastgesteld door het college van bestuur d.d. 19-06-2014 met instemming van de MR Domein: programma Doc.nr:

Nadere informatie

Studentenstatuut ICT opleidingen 2014-2015

Studentenstatuut ICT opleidingen 2014-2015 Studentenstatuut ICT opleidingen 2014-2015 Windesheim Business IT & Management CROHO-nummer: 39118 Voltijd, deeltijd. Informatica CROHO-nummer: 34479 Voltijd, deeltijd. Technische informatica CROHO-nummer:

Nadere informatie

Studentenstatuut ICT opleidingen 2014-2015

Studentenstatuut ICT opleidingen 2014-2015 Studentenstatuut ICT opleidingen 2014-2015 Windesheim Business IT & Management CROHO-nummer: 39118 Voltijd, deeltijd. Informatica CROHO-nummer: 34479 Voltijd, deeltijd. Technische informatica CROHO-nummer:

Nadere informatie

Studiegids Commerciële Economie, International Business and Languages 2007-2008

Studiegids Commerciële Economie, International Business and Languages 2007-2008 STUDIEGIDS FEM 2007 2008 Institute for Marketing & Commerce Hoofdfase Commerciële Economie International Business and Languages 1/93 Voorwoord Beste student(e), Van harte welkom! Institute for Marketing

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim HBO-Bachelor Communicatie Crohonummer: 34405 voltijd / deeltijd Accreditatie: 1 januari 2012 t/m 31 december 2017

Nadere informatie

Hogeschool NCOI. Business IT & Management. Uitgebreide opleidingsbeoordeling

Hogeschool NCOI. Business IT & Management. Uitgebreide opleidingsbeoordeling Hogeschool NCOI Business IT & Management Uitgebreide opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) November 2013 2/67 NQA - Hogeschool NCOI: Business IT & Management - UOB Inleiding Dit visitatierapport

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Business IT & Management 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Business IT & Management 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding voltijd Business IT & Management 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

Faculteit Wijsbegeerte

Faculteit Wijsbegeerte Faculteit Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen Faculteit Wijsbegeerte Oude Boteringestraat 52 9712 GL Groningen telefoon 31 (0)50 3636161 fax 31 (0)50 3636160 www.rug.nl/filosofie/ Openingstijden voor

Nadere informatie

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Opleiding: Communication & Multimedia Design, hbo-bachelor; Croho: 34092 Variant: Voltijd Visitatiedatum: 10 juli 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, december

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie. CROHO-nummer: 34402. Graad: Bachelor of Communication

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie. CROHO-nummer: 34402. Graad: Bachelor of Communication Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie CROHO-nummer: 34402 Graad: Bachelor of Communication De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding voltijd Technische Bedrijfskunde 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 6 2 Inrichting van de opleiding 8 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

STUDIEGIDS KANDIDAAT- GERECHTS- DEURWAARDER 2007 2008

STUDIEGIDS KANDIDAAT- GERECHTS- DEURWAARDER 2007 2008 STUDIEGIDS KANDIDAAT- GERECHTS- DEURWAARDER 2007 2008 Kandidaat-Gerechtsdeurwaarder Studiegids 2007-2008 1 Wijzigingen voorbehouden Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling bacheloropleiding 2010-2011

Onderwijs- en examenregeling bacheloropleiding 2010-2011 Onderwijs- en examenregeling bacheloropleiding 2010-2011 Kenmerk 2010-9-OER Blad 1/75 Inhoudsopgave Begripsbepalingen 5 Onderwijs- en examenregeling 9 1. De opleiding 11 2. Bewaking van studievoortgang

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Christelijke Hogeschool Windesheim Bachelor Human Resource Management [34609] voltijd / deeltijd Accreditatietermijn: 01-01-2012 t/m 31-12-2017 INHOUDSOPGAVE INLEIDING:

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim HBO Bachelor Accountancy Crohonummer: 34406 voltijd / deeltijd / duaal Accreditatiedatum: 21-03-2019 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK Collegejaar 2013-2014 Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen Aanleiding tot de opleiding Bachelor Social Work De Antilliaanse

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Fysiotherapie voltijd 2015-2016

Studiegids. Bacheloropleiding. Fysiotherapie voltijd 2015-2016 Studiegids Bacheloropleiding Fysiotherapie voltijd 2015-2016 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

Adviesrapport accreditatie. hbo bacheloropleiding Informatica voltijd & deeltijd Hogeschool van Amsterdam

Adviesrapport accreditatie. hbo bacheloropleiding Informatica voltijd & deeltijd Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport accreditatie hbo bacheloropleiding Informatica voltijd & deeltijd Hogeschool van Amsterdam Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie