Hogeschool de Kempel Lid Educatieve Federatie Interactum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hogeschool de Kempel Lid Educatieve Federatie Interactum"

Transcriptie

1 Studiegids Hogeschool de Kempel Lid Educatieve Federatie Interactum

2 1 Inhoudsopgave INLEIDING... 4 MISSIE... 4 DOELSTELLING... 4 DE KEMPELSTUDENT... 5 DE KEMPELMEDEWERKER... 5 IDENTITEIT... 6 INTERACTUM... 6 STICHTING INSPECTEUR HERMANS FONDS DE KEMPEL ALGEMENE INFORMATIE... 8 CONTACTGEGEVENS... 8 OPENBAAR VERVOER... 8 BETALINGSVERKEER... 8 STUDIEKOSTEN... 9 INFORMATIEVOORZIENING... 9 DEELNAME AAN HET ONDERWIJSPROCES... 9 MELDING AFWEZIGHEID KLEDINGVOORSCHRIFTEN KOPIËREN/PRINTEN GEBRUIK GEBOUW (ALGEMEEN) ICT-CENTRUM ONDERWIJSWERKPLAATS LEERPLEIN PROJECTRUIMTES STILTERUIMTE OPENSTELLING PARKEERTERREIN CATERING ORGANISATIESTRUCTUUR RAAD VAN TOEZICHT COLLEGE VAN BESTUUR MANAGER FINANCIËLE EN FACILITAIRE DIENSTEN MANAGER INITIEEL ONDERWIJS MANAGER POSTINITIEEL ONDERWIJS LECTOREN EXAMENCOMMISSIE RADEN EN ADVIESCOMMISSIES REGLEMENTEN BEROEPSMOGELIJKHEDEN EN KLACHTENCOMMISSIE OPLEIDING EN BEROEP INLEIDING KEMPELCOMPETENTIES HBO-NIVEAU OPLEIDINGSVARIANTEN EN TOELATING TOELATINGSEIS BREDE INTAKE... 22

3 2 AANMELDING FUNCTIEBEPERKINGEN STEM EN SPRAAK INSTROMEN IN EEN HOGER JAAR PROPEDEUSEFASE VOLTIJDOPLEIDING ORGANISATIE VOLTIJDOPLEIDING LESAANBOD VOLTIJDOPLEIDING STAGE VOLTIJDOPLEIDING TOETSING EN BEOORDELING VOLTIJDOPLEIDING STUDIEPUNTENVERZICHT VOLTIJDOPLEIDING BEGELEIDING VOLTIJDOPLEIDING BIJZONDERE ACTIVITEITEN DEELTIJDOPLEIDING ORGANISATIE DEELTIJDOPLEIDING LESAANBOD DEELTIJDOPLEIDING STAGE DEELTIJDOPLEIDING TOETSING EN BEOORDELING DEELTIJDOPLEIDING STUDIEPUNTENOVERZICHT DEELTIJDOPLEIDING BEGELEIDING DEELTIJDOPLEIDING BIJZONDERE ACTIVITEITEN CHALLENGE PROGRAM STRUCTUUR CHALLENGE PROGRAM UITGANGSPUNTEN CHALLENGE PROGRAM ORGANISATIE CHALLENGE PROGRAM LESAANBOD CHALLENGE PROGRAM STAGE CHALLENGE PROGRAM TOETSING EN BEOORDELING CHALLENGE PROGRAM STUDIEPUNTENOVERZICHT CHALLENGE PROGRAM BEGELEIDING CHALLENGE PROGRAM BIJZONDERE ACTIVITEITEN CHALLENGE PROGRAM BIJZONDERE ACTIVITEITEN INTRODUCTIEKAMP ARDENNENSURVIVAL/EIFELTOCHT BASISSCHOOLTREKTOCHTEN PROJECT CULTUUREDUCATIE DAG VAN RESPECT KINDERBOEKENWEEK EN VOORLEESDAGEN HET ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT (OER) KENNISCENTER DE KEMPEL KEMPELONDERZOEKSCENTRUM JAARSCHEMA P-FASE VOLTIJD- EN DEELTIJDOPLEIDING JAARSCHEMA K1-FASE VOLTIJD- EN DEELTIJDOPLEIDING JAARSCHEMA K2-FASE VOLTIJD- EN DEELTIJDOPLEIDING... 62

4 3 JAARSCHEMA K3-FASE VOLTIJD- EN DEELTIJDOPLEIDING JAARSCHEMA CHALLENGE PROGRAM JAAR JAARSCHEMA CHALLENGE PROGRAM JAAR JAARSCHEMA CHALLENGE PROGRAM JAAR

5 Inleiding Hogeschool de Kempel is een zelfstandige monosectorale hogeschool die uitsluitend de opleiding tot leraar basisonderwijs aanbiedt in een voltijd en een deeltijd variant. Met een studentenaantal van zo n 800 is De Kempel een kleine hogeschool en een middelgrote pabo (pedagogische academie basisonderwijs). De Kempel behoort al jarenlang tot de beste lerarenopleidingen van Nederland en staat vanaf 1995 continu in de top 5 van de keuzegids hoger onderwijs. In de keuzegids 2012 staat De Kempel op een 3e plaats; In het zuiden van het land vind je één katholieke pabo. Deze is ook de beste uit de regio. Over de gehele linie ontvangt deze opleiding dubbele plusjes van haar studenten. In 2008 is de opleiding tot leraar basisonderwijs geaccrediteerd door het NVAO (Nederlands Vlaams Accreditatie Orgaan). Deze accreditatietermijn loopt tot 1 januari Missie Hogeschool de Kempel wil: Mensen verbinden die leren een warm hart toedragen. De hogeschool wil de interactie bevorderen tussen lerenden: kinderen, studenten, docenten, mentoren en bestuurders. Onderwijs maak je samen. Opleiden moet vorm krijgen in leerwerkgemeenschappen. De Kempel wil verbondenheid scheppen tussen mensen onderling en de mens en zijn wereld, geïnspireerd door de christelijke traditie. Het leren is doelgericht, cumulatief, actief, sociaal en contextgebonden. De lerende is doorslaggevend in de onderwijsprocessen. Doelstelling Hogeschool de Kempel verzorgt de bacheloropleiding tot leraar basisonderwijs. Tijdens de studie wordt veel aandacht geschonken aan een juiste beroepshouding. De hogeschool leidt de student op tot een gekwalificeerd, geïnspireerd vakman die: nieuwsgierig is naar het leren van kinderen en van zichzelf; kinderen weet te inspireren door vooral naar hen te luisteren en hen te bevragen; bewust in het leven staat als cultuurdrager; niet alleen uitvoert, maar ook onderzoekt en ontwerpt; samen met collega s de ontwikkeling van de school vorm geeft; met ouders een professionele relatie weet op te bouwen en te onderhouden. Het opleidingsprogramma is vormgegeven vanuit dit beroepsbeeld. Hierin worden verschillende beroepsrollen onderscheiden. In het opleidingsprogramma krijgen ze elk hun eigen accent. De rollen zijn: 4

6 opvoeder en begeleider van kinderen van 4 t/m 12 jaar (eventueel t/m 14 jaar); onderwijzer die het leren van kinderen stimuleert; ontwikkelaar van programma s, leermiddelen en toetsen; onderzoeker die nieuwsgierig is; vernieuwer die in staat is het eigen handelen kritisch te bekijken; gesprekspartner van collega s, ouders en andere volwassenen verantwoordelijk voor de ontwikkeling van kinderen; deelnemer aan het maatschappelijk leven én cultuuroverdrager. De Kempelstudent Hogeschool de Kempel verwacht van studenten een correcte beroepshouding. Studenten tonen betrokkenheid bij het beroep, hebben affiniteit mét en feeling vóór kinderen. Ze vinden onderwijs boeiend en hebben plezier in leren en leerprocessen. Enthousiast blijven ze zoeken naar oplossingen om kinderen te helpen, ook als deze onhandelbaar lijken. De Kempel vindt het belangrijk dat studenten motivatie en een grote bereidheid tot leren tonen. Dat ze breed geïnteresseerd zijn in alle facetten van het onderwijs, een voorbeeldfunctie willen vervullen en ze zich ook kwetsbaar durven opstellen. Dit moet voor een groot gedeelte vanuit henzelf komen. Daarom wordt een nieuwsgierige en onderzoekende houding gevraagd. Een leraar gaat niet alleen goed om met kinderen, maar ook met collega s, ouders, opvoeders en de brede schoolomgeving met experts en instanties. Daarom stelt Hogeschool de Kempel dat studenten sociaal vaardig moeten zijn, kunnen samenwerken en openstaan voor anderen. Het is belangrijk dat studenten te begeleiden en te coachen zijn. De Kempel wil studenten opleiden die inzet tonen, actief en ondernemend zijn zowel binnen als buiten de opleiding. Kempelstudenten beschikken over een leerpotentie op hbo-niveau. Dit vraagt om cognitieve capaciteiten, een sterk analytisch denkvermogen en goede degelijke basiskennis. De Kempelmedewerker Medewerkers van Hogeschool de Kempel werken op basis van vier organisatiecompetenties: betrokkenheid, flexibel gedrag, samenwerken en kwaliteitsbewustzijn. Deze dienen als basis bij alle contacten. Bovendien is in de Integriteitscode vastgelegd hoe bestuur en medewerkers met elkaar, met studenten en met andere relaties wensen om te gaan. De Kempeldocent heeft een modelrol voor de student. Dit betekent: doen wat je in de les leert en zegt, en zeggen wat je doet. Kempelmedewerkers en -studenten hebben naar buiten toe een ambassadeursfunctie. 5

7 Identiteit Omdat ieder mens vanuit een bepaalde kijk op het leven (levensvisie) min of meer bewust leeft en werkt, werkt een leraar in de omgang met kinderen ook vanuit een bepaalde kijk op het leven. Hogeschool de Kempel vindt het belangrijk dat dit gebeurt vanuit een katholiek-christelijke levensvisie. Hierin krijgt het mens-zijn dusdanige dimensies, dat het de moeite waard is om daar vanuit te leven en er in de opleiding vorm aan te geven. Dit sluit andere levensvisies echter niet uit. De keuze voor deze levensbeschouwelijke identiteit wordt versterkt door het feit dat de meeste basisscholen in de regio Helmond scholen zijn, waar ouders een voorkeur hebben voor onderwijs vanuit een katholiekchristelijke levensvisie. Interactum Sinds 1992 maakt Hogeschool de Kempel deel uit van Interactum, Educatieve Federatie van Lerarenopleidingen. Deze federatie is een samenwerkingsverband van de volgende vijf zelfstandige lerarenopleidingen basisonderwijs: Hogeschool de Kempel, Helmond Hogeschool IPABO, Amsterdam/Alkmaar Hogeschool Marnixacademie, Utrecht Iselinge, Educatieve Faculteit, Doetinchem Katholieke Pabo Zwolle, Zwolle Interactum is opgericht om door intensieve samenwerking de kwaliteit van de betrokken hogescholen te borgen en te verhogen. De samenwerking heeft betrekking op de opleiding en de nascholing. Door het gezamenlijk ontwikkelen van programma s en kwaliteitsstandaarden kan de aanwezige deskundigheid op verschillende vakgebieden en onderwerpen optimaal worden benut. Daarnaast kan in federatieverband de deskundigheid op verschillende managementterreinen efficiënt worden ingezet. De federatie is door de samenwerking in staat om tijdig in te spelen op nieuwe ontwikkelingen binnen en buiten de lerarenopleidingen. Interactum heeft een samenwerkingsovereenkomst met vijf Vlaamse katholieke hogescholen (Interactum Vlaanderen): Karel de Grote Hogeschool, Antwerpen Katholieke Hogeschool Brugge/Oostende, Brugge Katholieke Hogeschool Brussel, Brussel Katholieke Hogeschool Kempen, Vorselaar Katholieke Hogeschool Limburg, Hasselt 6

8 Stichting Inspecteur Hermans Fonds De Kempel Deze stichting, opgericht op 25 februari 2004, heeft als doelstellingen: het bevorderen van innovatie van ontwikkelingen in het primair onderwijs; het financieel ondersteunen van talentvolle studenten die problemen ondervinden bij de bekostiging van hun studie. Om deze doelstellingen te bereiken, heeft het bestuur van het Inspecteur Hermans Fonds de jaarlijkse uitreiking van de onderwijsprijs ingesteld. Hieraan is een geldbedrag en een oorkonde verbonden. De prijs wordt uitgereikt tijdens de diplomeringszitting aan díe student die tijdens de afstudeerperiode een sterk innoverende bijdrage leverde aan de ontwikkeling van het onderwijs op de stageschool. In bijzondere gevallen kan het bestuur van de stichting overgaan tot het financieel ondersteunen van studenten. Studenten die grote problemen hebben met de bekostiging van hun studie kunnen een beroep doen op het fonds. Dit geldt alleen voor talentvolle studenten van wie duidelijk is dat zij binnen redelijk korte termijn hun studie af zullen ronden en waarbij een andere financiële ondersteuning niet mogelijk is. Secretariaat van de stichting: Waalseweg 48, 5711 BP Someren, tel.:

9 1 Algemene informatie Contactgegevens Hogeschool de Kempel Deurneseweg 11/13, 5709 AH Helmond tel.: fax: web: tel. stagebureau: (bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag) Openbaar vervoer Vanaf NS-station Helmond-Brouwhuis is het ongeveer vijf minuten lopen naar Hogeschool de Kempel (zie routekaartje). Bij de bushalte De Kempel op de Deurneseweg stopt vanaf NS-station Helmond buslijn 26. Vanuit Venray buslijn 27 nemen richting Deurne en daar overstappen op bus 26 naar Helmond (halte De Kempel). Betalingsverkeer Bankrekening: , Rabobank Helmond Met ingang van 1 januari 2014 moet officieel gebruik gemaakt worden van IBAN-nummers: Betaalrekening: NL49RABO (NL49 RABO ) Incassorekening: NL62RABO (NL62 RABO ) 8

10 Betalingen binnen de hogeschool (vooralsnog m.u.v. betalingen aan de catering) kunnen uitsluitend lopen via de chipknip. Opwaardeerpunten voor de chipknip zijn binnen de hogeschool aanwezig. Studiekosten Het wettelijk collegegeld voor voltijdopleidingen voor het studiejaar is door het Ministerie van OC&W vastgesteld op 1.771,-. Vanaf het studiejaar gaat de langstudeerdersmaatregel gevolgen hebben voor de student die vier + één jaar een studie in het hoger Onderwijs hebben gevolgd. Na deze vijf jaren moet het verhoogd wettelijk collegegeld betaald worden. Dit verhoogd wettelijk collegegeld gaat in per 1 september 2012, is 3.063,- hoger dan het wettelijk collegegeld, en komt dan op 4.834,- (meer informative over deze maatregel is te vinden op de site van DUO: Studenten die al een opleiding hebben afgerond met een HBO-bachelor diploma op het gebied onderwijs of gezondheid betalen het instellingscollegeld van 6.465,-- voor het studiejaar Overige kosten Naast het collegegeld moet je rekening houden met studiekosten voor boeken, readers en vakbenodigdheden. De kosten hiervan bedragen ongeveer 600,- per jaar. Voor specifieke informative over kosten van bijzondere activiteiten (introductiekamp, Ardennen- en Eifeltrektocht) verwijzen we naar hoofdstuk 9 van de studiegids) Studiefinanciering Ben je jonger dan 30 jaar? Dan heb je recht op studiefinanciering in de vorm van een prestatiebeurs, een gewone lening en een OV-studentenkaart. De prestatiebeurs is een lening die, wanneer je je studiepunten hebt gehaald, wordt omgezet in een gift. Daarnaast kun je tegen een lage rente geld lenen. Kijk op de website van DUO ( voor meer informatie. Informatievoorziening De hogeschool streeft naar zo groot mogelijke openheid. Via de site is vrijwel alle informatie beschikbaar. Studenten en medewerkers worden geacht op de hoogte te zijn van wat op het intranet (Leerplein) wordt gepubliceerd. Belangrijke (dringende) berichten verschijnen op het interne monitorcircuit. Deelname aan het onderwijsproces Volgens Hogeschool de Kempel is leren een sociaal proces waarin studenten en docenten kennis, opvattingen en ervaringen uitwisselen. Om een zinvolle ontwikkeling en beroepsvorming te garanderen, verwachten we van studenten dat zij actief deelnemen aan alle geplande activiteiten op de opleiding. 9

11 Melding afwezigheid Afwezigheid in verband met ziekte of door een andere reden meldt de student zo spoedig mogelijk bij de administratie (tel ). Bij langdurige afwezigheid moet men ook contact opnemen met de tutor en/of decaan. Als een student anders dan door ziekte een bijeenkomst van de tutorgroep niet kan bijwonen, moet hij dit vooraf melden aan de tutor en aan alle leden van de tutorgroep. Bij afwezigheid tijdens stage geeft de student dit tijdig door aan de directeur van de betreffende stageschool en de bezoekende docenten. Kledingvoorschriften Medewerkers en studenten van Hogeschool de Kempel moeten zich realiseren dat zij een beroep (gaan) vervullen dat voor veel mensen een voorbeeldfunctie heeft. Dit geldt niet alleen voor het getoonde gedrag, maar zeker ook voor de wijze waarop men zich kleedt. De hogeschool voert ten aanzien van kledingvoorschriften geen strikt directief beleid, maar vraagt studenten en medewerkers zich niet aanstootgevend te kleden en zich te houden aan de kledingvoorschriften zoals die algemeen gebruikelijk zijn bij representatieve functies. Omdat interactie een belangrijk kenmerk van onderwijs is, mag kleding de onderlinge communicatie en de mogelijkheid van identificatie niet belemmeren. Stage is een onderdeel van de opleiding. Studenten moeten zich realiseren dat stagescholen ten aanzien van kledingvoorschriften een eigen beleid kunnen voeren en dat zij zich hieraan te houden hebben. Kopiëren/printen Er zijn kopieerapparaten en printers beschikbaar voor studenten. De studentenpas wordt gebruikt voor identificatie bij de printapparatuur. De studentenpas en de chipknip zijn nodig om het kopieer-/printtegoed op te waarderen. Bij verlies en/of beschadiging kan een aanwezig saldo op de kaart niet worden vergoed, tenzij de oorzaak aantoonbaar bij de hogeschool ligt. Studenten kunnen kopieerwerk alleen door de conciërge laten verzorgen na schriftelijke toestemming van een docent. Gebruik gebouw (algemeen) In en rondom de gebouwen, met uitzondering van de blokhut, geldt een strikt rookverbod. Ook op het terras en bij de hoofdingang is roken verboden. Eten en drinken is alleen toegestaan in de aula, de lunchcorner en de personeelskamer. Iedere gebruiker van deze ruimtes wordt dringend verzocht het eigen afval op te ruimen. Jassen horen in de garderobe of aan een kapstok. Er is een beperkt aantal lockers gratis beschikbaar. Let er wel op dat deze lockers na bepaalde tijd automatisch ontsluiten. Er mogen geen tassen in de Onderwijswerkplaats worden meegenomen. 10

12 ICT-centrum ICT staat voor Informatie en Communicatie Technologie. Naast het gebruik van de computer wordt daaronder het gebruik van alle overige digitale informatie- en communicatiehulpmiddelen verstaan. Via de website van de hogeschool kan een student of personeelslid inloggen op het intranet (virtueel Leerplein). Vanuit de website krijgt de gebruiker ook toegang tot omgevingen zoals en de Elektronische LeerOmgeving (ELO). De ELO is een digitale studieomgeving waarin de student programma s van diverse vakgebieden kan volgen. Hier heeft de student ook de beschikking over een elektronisch portfolio. Daarin kan worden (samen)gewerkt aan het verwerven van competenties of samen met anderen gewerkt worden in een afgeschermde projectruimte. Het ICT-centrum bestaat uit een instructielokaal en twee studiezalen. Er is een helpdesk waar laptops en digitale camera s voor korte tijd kunnen worden geleend voor het uitvoeren van onderwijsopdrachten. Studenten kunnen via Surfspot goedkoop software kopen. Videobewerking is op een tweetal speciale pc s mogelijk. Buiten het ICT-centrum is ook computerapparatuur aanwezig. Werken op internet en met de op het netwerk aanwezige software kan vanaf elke aanwezige computer. In het hele gebouw liggen netwerkaansluitingen en is er randapparatuur zoals scanners, printers en cd-/dvd-branders. In de gebouwen kan ook gebruik gemaakt worden van een draadloos netwerk. Gedurende tentamenblokken is het ICT-centrum veelvuldig in gebruik als tentamenruimte en dus voor andere activiteiten beperkt toegankelijk. Onderwijswerkplaats De onderwijswerkplaats (OWP) grenst aan het ICT-centrum en is een open ruimte in het gebouw waar studenten zelfstandig kunnen werken en studeren. De aanwezige materialen zijn gericht op studie aan de PABO en lesgeven in het basisonderwijs. Zo is er een uitgebreide collectie studieboeken en tijdschriften op het gebied van het primair onderwijs. Daarnaast heeft het OWP een heel aantal praktische materialen in haar collectie zoals bijvoorbeeld praatplaten, handpoppen, prentenboeken en lesmethodes voor het basisonderwijs. Veel van de aanwezige materialen mogen door studenten voor bepaalde tijd geleend worden. Studenten gebruiken de aanwezige faciliteiten om te studeren, stagelessen voor te bereiden of om in studiegroepen aan de slag te gaan. Door studenten wordt de rustige werksfeer zeer gewaardeerd, het maken van lawaai wordt niet op prijs gesteld. 11

13 Leerplein Het leerplein is een grote open ruimte op de eerste verdieping die met verplaatsbare wanden in een aantal kleinere ruimtes is te verdelen. Studenten kunnen hier individueel of in kleine groepen bezig zijn met opdrachten. Het Leerplein is geen aula en dus is eten, drinken of lawaai maken hier niet toegestaan. Projectruimtes Voor het werken aan opdrachten zijn projectruimtes beschikbaar. Studenten kunnen deze vrij gebruiken. Stilteruimte Op de eerste verdieping van het gebouw is een kleine stilteruimte aanwezig. Deze ruimte is alleen bedoeld voor studenten en medewerkers die zich even willen terugtrekken om zich in alle rust te bezinnen. Openstelling parkeerterrein Het parkeerterrein achter de hogeschool is op maandag, woensdag en vrijdag geopend van tot uur; op dinsdag en donderdag tot uur. Catering De catering is uitbesteed en is tijdens lesdagen geopend. Exploitant: Mw. H. Bordat 12

14 2. Organisatiestructuur Raad van Toezicht De Raad van Toezicht heeft een belangrijke verantwoordelijkheid in het proces van strategische beleidsontwikkelingen en in de evaluatie van beleid. De Raad bestaat uit vijf personen. College van Bestuur Het College van Bestuur (CvB) stuurt vanuit het bestuurlijk/strategisch management de organisatie aan. Het College is verantwoordelijk voor het realiseren van de in het Strategisch Beleidsplan opgenomen doelstellingen. Ook ziet ze toe op naleving van wetten, regelgeving en de Branchecode Governance. Besluiten worden genomen op basis van consensus. Het CvB bestaat uit twee personen. De portefeuilles zijn als volgt verdeeld: Voorzitter: onderwijs, onderzoek, kwaliteitszorg, medezeggenschap, pr en externe relaties Lid: financiën, huisvesting, facilitaire zaken, personeel, ICT en informatievoorziening Manager financiële en facilitaire diensten De manager financiële en facilitaire diensten is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van richtinggevende meerjaren beleidsplannen voor de ondersteunende diensten, het opstellen van de begroting en meerjarenramingen, het beoordelen van beleidsvoornemens en het formuleren van financieel-economische adviezen. Deze manager draagt zorg voor een adequate administratieve organisatie en de interne controle. Manager initieel onderwijs De manager initieel is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van een richtinggevende meerjaren onderwijsbeleidsplanning (curriculum), het ontwikkelen van het meerjarenbeleid mede op basis van door analyse verkregen inzicht in de onderwijsvraag, het opstellen van de streefformatie voor het team en het aansturen van het team. De Manager initieel ziet met de beide teamleiders en de vier jaarcoördinatoren toe op een correcte realisatie van het vastgelegde curriculum. De manager wordt bij de aansturing van het docententeam van de initiële opleiding ondersteund door de teamleiders en jaarcoördinatoren. Manager postinitieel onderwijs De manager postinitieel is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van een richtinggevende meerjaren postinitiële beleidsplanning, het ontwikkelen van het meerjarenbeleid, het opstellen van de streefformatie voor het postinitieel team en het aansturen van dit team. 13

15 Raad van Toezicht Voorzitters (externe) raden, advies commissies en examencommissie College van Bestuur Lectoren (Onderzoekscentrum) Adviseur Personeel & Kwaliteit Manager financiële en facilitaire diensten Manager initieel Manager postinitieel Stagecoördinator Coördinator ICT Overige diensten Teamleider fase 1 Teamleider fase 2 Coördinator P & Coördinator K1 Coördinator K2 & Coördinator K3 Afbeelding 1: organigram Hogeschool de Kempel Lectoren Onderzoek wordt binnen De Kempel gebundeld in het KempelOnderzoeksCentrum (KOC) en staat mede ten dienste van de innovatie en kwaliteit(sborging) van de bacheloropleiding tot leraar basisonderwijs. Onderzoek vindt plaats vanuit de missie van De Kempel met de toevoeging onderzoekende ; opleiden tot (start)bekwame en onderzoekende leraar basisonderwijs. Daarnaast wordt onderzoek ingezet in het kader van een loopbaan lang leren door het equiperen van de leraar, die daarmee op zijn beurt zijn beroepspraktijk kan verbeteren. Binnen het KOC is een lector met een algemene ontwikkel- en onderzoeksopdracht rond het thema Betekenisvol leren onderwijzen en een lector met een specifieke ontwikkel- en onderzoeksopdracht Eigentijds beoordelen in het onderwijs (EBO) aanwezig. Nadere informatie is te vinden op de w ebsite via Examencommissie De Examencommissie stelt richtlijnen en aanwijzingen (beoordelingsnormen) vast om de uitslag van tentamens vast te leggen, organiseert toetsdeskundigheid en adviseert over toetsbeleid. Daarnaast is de Examencommissie verantwoordelijk voor: 14 een goede organisatie en coördinatie van tentamens en examens in de breedste zin van het woord; het registreren van studieresultaten;

16 het periodiek verstrekken van studieresultatenoverzichten aan studenten en docenten; het monitoren, evalueren en verbeteren van de vigerende toetsing. De Examencommissie ziet toe op de juiste toepassing van het Onderwijs- en Examenreglement (OER) en stelt dit, indien nodig, jaarlijks bij. Studenten kunnen verzoeken inzake het OER richten aan de secretaris van de Examencommissie. Raden en Adviescommissies Binnen Hogeschool de Kempel zijn onderstaande raden en commissies actief. Ze geven gevraagd en ongevraagd advies aan het College van Bestuur. Elke raad of commissie heeft een voorzitter. Hogeschoolraad, tevens Opleidingscommissie De Hogeschoolraad is het bij de wet geregelde inspraakorgaan waarin alle geledingen zijn vertegenwoordigd. Studentenraad De Studentenraad onderhoudt contacten met diverse geledingen en commissies op Hogeschool de Kempel en coördineert studentenactiviteiten voor het studiejaar. De Studentenraad staat middenin de schoolgemeenschap. De raad zorgt ervoor dat initiatieven, ideeën, vragen en kritiek van studenten snel op de juiste plek binnen de hogeschool terecht komen. Om dit te verwezenlijken, vergadert de Studentenraad regelmatig met de contactpersonen en met het College van Bestuur. Veldcommissie schoolbesturen Om goed met het werkveld te kunnen communiceren over de kwaliteit van het opleidingsonderwijs is de Veldcommissie schoolbesturen samengesteld. In deze commissie zitten Kempelvertegenwoordigers en algemeen directeuren of bestuursvertegenwoordigers van de volgende besturen c.q. stichtingen: Stichting De Eenbes Dynamiek scholengroep Zicht Primair onderwijs Optimus Primair onderwijs PlatOO Stichting PRODAS Qliq Primair Onderwijs SPO Venray Stichting Openbaar Onderwijs Helmond De kernvraag aan deze Veldcommissie is: Doet Hogeschool de Kempel de goede dingen? De regie voor dit platform ligt bij het College van Bestuur. 15

17 Werkveldcommissie In de Werkveldcommissie hebben vertegenwoordigers van verschillende besturen uit het werkveld zitting. Hun werkelijke functies variëren van directeur tot mentor en van recent afgestudeerde tot stagecoördinator. Deze groep dient als klankbord en evaluatieplatform voor zaken zoals stage, eindkwalificaties, competenties, startbekwaamheden en koppeling theoriepraktijk. Per bijeenkomst vullen delegaties uit verschillende commissies deze groep aan. Het werkveld wordt vertegenwoordigd door twintig tot dertig personen. De kernvraag voor deze commissie luidt: Doet Hogeschool de Kempel de dingen goed? Reglementen Op het digitale Leerplein zijn onderstaande regelingen/statuten vindbaar en beschikbaar: MR-reglement Onderwijs- en Examenreglement (OER) Reglement College van beroep voor de examens Klachtenregeling ongewenst gedrag Klachtenreglement Regeling financiële ondersteuning studenten Studentenstatuut Privacyreglement Beroepsmogelijkheden en klachtencommissie Klachtenloket Hogeschool de Kempel heeft een zogenaamd Klachtenloket ingericht. Een (aanstaande of voormalige) student/extraneus kan hier terecht met een klacht, beroep of bezwaar. Het gaat hierbij voornamelijk om zaken die het onderwijs, de tentamens, toetsen of examens, het studieadvies en de studievoortgang betreffen. Meer informatie is te vinden op het virtuele Leerplein onder Klachtenreglement. Daar staat ook hoe een klacht kan worden ingediend. Het Klachtenloket is ondergebracht bij de Adviseur Personeel & Kwaliteit (kamer 106) en te bereiken met de contactgegevens van de hogeschool. College van beroep voor de examens Dit college behandelt beroepszaken tegen besluiten inzake tentamens, examens en afwijzende studieadviezen. In dit college hebben zitting: een docent, een student en een onafhankelijke voorzitter. 16 College van beroep voor het hoger onderwijs Als de beroepsmogelijkheden tegen besluiten van commissies en/of het College van Bestuur zijn uitgeput, heeft de student de mogelijkheid om beroep aan te tekenen bij het College van beroep voor het hoger onderwijs,

18 postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met de administratie of kijk op Commissie Ongewenst Gedrag Het bestuur van Hogeschool de Kempel voert beleid dat gericht is op het voorkomen dan wel bestrijden van ongewenst gedrag. Onder dit laatste wordt verstaan: bewust of onbewust gedrag van een werknemer of student, dat door betrokkene als ongewenst wordt ervaren en van invloed kan zijn op diens functioneren of welbevinden. Er is binnen de instelling een Commissie Ongewenst Gedrag aanwezig tot wie iedereen die ongewenste en onoorbare uitingen en gedragingen ervaart of heeft ervaren, zich kan wenden. Er is een vertrouwenspersoon die belast is met de eerste opvang van de persoon die ongewenst gedrag heeft ondergaan. Vertrouwensinspecteur Studenten die in relatie tot de school worden geconfronteerd met signalen van discriminatie, onverdraagzaamheid, fundamentalisme, radicalisering, extremisme, en dergelijke kunnen contact opnemen met het College van Bestuur. Ook is contact met het Meldnet vertrouwensinspecteurs mogelijk op telefoonnummer

19 3 Opleiding en beroep Inleiding Hogeschool de Kempel wil studenten niet alleen opleiden tot competente startbekwame leraren, maar wil ze ook voorbereiden op een maatschappij die steeds meer flexibiliteit, creativiteit en communicatievaardigheden verwacht. Het leren van studenten is met name gericht op leeropbrengsten die duurzaam, flexibel, functioneel, geïntegreerd, betekenisvol, generaliseerbaar en toegepast zijn. Er gaat veel aandacht uit naar het zelf construeren van kennis, het ontwikkelen van attituden, het verwerven van vaardigheden en op basis daarvan het ontwikkelen van competenties die nodig zijn in maatschappij en beroep. Een competente leraar basisonderwijs kan: een keuze maken uit een repertoire van kennis en vaardigheden; de gekozen kennis en vaardigheden integreren in het handelen; de keuze verantwoorden vanuit theorieën en concepten; het handelen beschouwen vanuit de eigen beroepsidentiteit. Het arsenaal aan kennis, vaardigheden en attituden waarover de startbekwame leraar moet beschikken, wordt het repertoire genoemd. De toepassing van het repertoire in de beroepspraktijk wordt geborgd door het blijvend toepassen van de pendel tussen (reflectie op) praktijk en theorie, via het subjectief concept van de student. Deze pendel is herkenbaar beschreven in de toetsdoelen van het onderwijsaanbod en de competentiebeschrijvingen. De interactie met de beroepspraktijk is dus cruciaal. Leren in de beroepspraktijk door middel van stages maakt daarom structureel onderdeel uit van de studie. De eindkwalificaties (startbekwaamheden) zijn geformuleerd in de Kempelcompetenties voor de verschillende fasen van de opleiding en in de formulering van toetsdoelen van het repertoire. Beide zaken dienen als uitgangspunt voor inhoudelijke vormgeving van het onderwijsaanbod. Kempelcompetenties Uitgangspunt voor het werken met competenties vormen de Kempelcompetenties. De Kempelcompetenties zijn direct afgeleid van de competenties zoals die in 2003 geformuleerd zijn door de Stichting Beroepskwaliteit Leraren (SBL). De SBL formuleerde zeven competenties: vier ten aanzien van direct onderwijs in de klas (pedagogisch, didactisch, organisatorisch en interpersoonlijk), twee ten aanzien van samenwerking (in het team en met de omgeving) en een ten aanzien van de eigen persoonlijke ontwikkeling (sturing). De Kempel heeft (in overleg met de andere Interactum Pabo s) er voor gekozen de competentie sturing van de eigen ontwikkeling te vervlechten met de overige zes competenties. 18

110 C + 2757 C CMYK. Hogeschool de Kempel Als jij het verschil wilt maken...

110 C + 2757 C CMYK. Hogeschool de Kempel Als jij het verschil wilt maken... 110 C + 2757 C CMYK Hogeschool de Kempel Als jij het verschil wilt maken... De beste leraar worden op Hogeschool de Kempel Ben jij nieuwsgierig naar het leren van kinderen en wil jij kinderen inspireren?

Nadere informatie

STUDIEGIDS Hogeschool de Kempel 2013-2014

STUDIEGIDS Hogeschool de Kempel 2013-2014 STUEGIDS Hogeschool de Kempel - Inhoud ------------------------------------------------------------ pag 0 Inleiding ------------------------------------------------------------ pag 0 Algemene informatie

Nadere informatie

STUDIEGIDS Hogeschool de Kempel 2014-2015

STUDIEGIDS Hogeschool de Kempel 2014-2015 STUEGIDS Hogeschool de Kempel - Inhoud ------------------------------------------------------------ pag 0 Inleiding ------------------------------------------------------------ pag 0 Algemene informatie

Nadere informatie

Challenge Program Voltijdopleiding met een plus. Leraar basisonderwijs in drie jaar

Challenge Program Voltijdopleiding met een plus. Leraar basisonderwijs in drie jaar Challenge Program Voltijdopleiding met een plus Leraar basisonderwijs in drie jaar Ben je nieuwsgierig naar wat achter de horizon ligt? Durf je onbetreden wegen in te slaan? Zie je een probleem als een

Nadere informatie

Leraar basisonderwijs. Een veelzijdig en uitdagend beroep!

Leraar basisonderwijs. Een veelzijdig en uitdagend beroep! Leraar basisonderwijs Een veelzijdig en uitdagend beroep! Wat zijn je plannen voor de toekomst? Welk beroep ga je kiezen? Je staat op het punt belangrijke beslissingen te nemen, die bepalen wat je de komende

Nadere informatie

Leraar basisonderwijs Deeltijdopleiding. voor een veelzijdig en uitdagend beroep!

Leraar basisonderwijs Deeltijdopleiding. voor een veelzijdig en uitdagend beroep! Leraar basisonderwijs Deeltijdopleiding voor een veelzijdig en uitdagend beroep! Leraar basisonderwijs: een veelzijdig en verantwoordelijk beroep. Je bent direct betrokken bij het ontwikkelingsproces van

Nadere informatie

Informatie werkplekleren

Informatie werkplekleren Informatie werkplekleren Pabo Venlo 2014-2015 Inhoudsopgave Inleiding Blz. 3 Stagedagen Blz. 4 Stageweken Blz. 4 Jaaroverzicht 2014-2015 Blz. 5 Opleidingsprogramma Blz. 6 Propedeusefase Hoofdfase Afstudeerfase

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1. 1 INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.4 Onderwijs- en examenregeling... 4 2. TOELATING TOT DE OPLEIDING...

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 05-06 Master Pedagogiek CROHO-nummer 443 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: Zorg en Welzijn Versie: Concept besproken met AO-M.Peda 8-4-5 / definitief

Nadere informatie

Stage Hogeschool de Kempel Helmond

Stage Hogeschool de Kempel Helmond Stage 2014-2015 Hogeschool de Kempel Helmond op de K3-fase (WPO-stage). De term WPO staat voor WerkPlekOpleiden. Dat wil zeggen dat de werkplek in de afstudeerfase een centrale rol heeft in het werken

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Master leraar Algemene Economie Croho: 45275 deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie

Nadere informatie

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ROEMEENSE TAAL EN CULTUUR

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ROEMEENSE TAAL EN CULTUUR DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ROEMEENSE TAAL EN CULTUUR 2015-2016 Deel B: opleidingsspecifiek deel 1. Algemene bepalingen Artikel 1.1 Begripsbepalingen Artikel 1.2

Nadere informatie

competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan

competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan Samenwerken Omgevingsgericht/samenwerken Reflectie en zelfontwikkeling competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan Competentieprofiel stichting Het Driespan, (V)SO

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2015-2016

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2015-2016 Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2015-2016 Opleidingsdeel voor de bachelor lerarenopleidingen voortgezet onderwijs van Driestar hogeschool (onderdeel van Driestar educatief)

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek Studiejaar 2013-2014 Algemeen 1. Deze bijlage bij het algemene gedeelte van de Onderwijs- en examenregeling van Codarts is van toepassing

Nadere informatie

PEER REVIEWS. Managementgroep Interactum September 2014

PEER REVIEWS. Managementgroep Interactum September 2014 PEER REVIEWS Managementgroep Interactum September 2014 Met peer review wordt een systeem bedoeld waarbij de betreffende opleidingen structureel gebruik maken van elkaars deskundigheid en elkaars critical

Nadere informatie

COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT

COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT DE SBL competenties COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT De leraar primair onderwijs moet ervoor zorgen dat er in zijn groep een prettig leef- en werkklimaat heerst. Dat is de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 014-015 Master Pedagogiek CROHO-nummer 44113 deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1. Informatie en communicatie...

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Educatie A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven Artikel 32 Inschrijving voor cursussen 3A De student is

Nadere informatie

WINDESHEIM IN ZWOLLE: UNIEKE MASTER VOOR HET BEROEPS- ONDERWIJS. Inspirators voor de toekomst

WINDESHEIM IN ZWOLLE: UNIEKE MASTER VOOR HET BEROEPS- ONDERWIJS. Inspirators voor de toekomst WINDESHEIM IN ZWOLLE: UNIEKE MASTER VOOR HET BEROEPS- ONDERWIJS 90 Tweedegraads docenten en hbo-bachelors met een pedagogisch-didactisch getuigschrift die lesgeven in een beroepsgericht vak, kunnen bij

Nadere informatie

Rotterdam. De lerarenopleiding basisonderwijs Voltijd

Rotterdam. De lerarenopleiding basisonderwijs Voltijd Rotterdam De lerarenopleiding basisonderwijs Voltijd Ben jij de aankomende leerkracht waar het onderwijs naar op zoek is? Rollen van de leerkracht Pedagoog Didacticus Adviseur Collega Criticus Vakman/vrouw

Nadere informatie

Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht

Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht Naam: School: Daltoncursus voor leerkrachten Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht Inleiding: De verantwoordelijkheden van de leerkracht zijn samen te vatten door vier beroepsrollen te

Nadere informatie

creating tomorrow Bouwkunde hva techniek

creating tomorrow Bouwkunde hva techniek creating tomorrow 2013 2014 Bouwkunde hva techniek HVA TECHNIEK bouwkunde 2013-2014 Bouwkunde: studeren in dé bouwplaats van Nederland Bouwkunde studeren in Amsterdam biedt veel uitdagingen. Want als er

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Master Leraar Algemene Economie CROHO: 45275 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: IEC Versie: Concept besproken met kernteam 29-4-15 / definitief

Nadere informatie

kempelscan P1-fase Kempelscan P1-fase 1/7

kempelscan P1-fase Kempelscan P1-fase 1/7 kempelscan P1-fase Kempelscan P1-fase 1/7 Interpersoonlijke competentie Kern 1.2 Inter-persoonlijk competent Communiceren in de groep De student heeft zicht op het eigen communicatief gedrag in de klas

Nadere informatie

Competentievenster 2015

Competentievenster 2015 Windesheim zet kennis in werking Competentievenster 2015 TWEEDEGRAADS LERARENOPLEIDING WINDESHEIM Inleiding 3 Het competentievenster van de tweedegraads lerarenopleidingen van Hogeschool Windesheim vormt

Nadere informatie

Programma van toetsing

Programma van toetsing Programma van toetsing Programma van toetsing Versie 1.1 Con Amore B.V. Inleiding In samenwerking met onderwijskundige experts hebben we een nieuw programma van toetsing ontworpen. We zijn afgestapt van

Nadere informatie

Programma van toetsing

Programma van toetsing Programma van toetsing Inleiding In samenwerking met onderwijskundige experts hebben we ons programma van toetsing ontworpen. Het programma van toetsing is gevarieerd en bevat naast kennistoetsen en beoordelingen

Nadere informatie

Volg de Master Leren en Innoveren

Volg de Master Leren en Innoveren Starten met onderwijsvernieuwing? Volg de Master Leren en Innoveren Utrecht 2011-2012, 3e leergang Vind jij nieuwe ontwikkelingen en veranderingen in het onderwijs belangrijk en wil jij daarin een voortrekkersrol

Nadere informatie

Onderwijsassistent. Kenmerken. Werkzaamheden. Na deze opleiding:

Onderwijsassistent. Kenmerken. Werkzaamheden. Na deze opleiding: Onderwijsassistent Een leraar of lerares komt soms handen tekort in de klas. Als onderwijsassistent zorg je er samen met de leerkracht voor dat alle leerlingen de aandacht krijgen die ze verdienen. In

Nadere informatie

Profielschets leden van de raad van toezicht

Profielschets leden van de raad van toezicht Profielschets leden van de raad van toezicht Competentieprofiel voor de raad van toezicht behorend bij de statuten van Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden 23 mei 2016 Preambule In het licht van good

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren.

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Basisschool De Buitenburcht Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Dit is de beknopte versie van het schoolplan 2015-2019 van PCB de Buitenburcht in Almere. In het schoolplan

Nadere informatie

Op weg naar de (academische) opleidingsschool

Op weg naar de (academische) opleidingsschool Discussienota Nationalgeographic.nl Adviescommissie ADEF OidS Mei 2014 1 Inhoudsopgave Inleiding 1. Uitgangspunten Samen Opleiden 2. Ambities van (academische) opleidingsscholen 3. Concept Samen Opleiden

Nadere informatie

Katholieke Pabo Zwolle. Studeren met een functiebeperking

Katholieke Pabo Zwolle. Studeren met een functiebeperking Katholieke Pabo Zwolle Studeren met een functiebeperking Wil ik leraar basisonderwijs worden? 22-3-2016 2 Wat doet een leraar basisonderwijs? 1. Lessen voorbereiden 2. Lesgeven (groep 1 t/m 8) 3. Gemaakt

Nadere informatie

De onderwijs- en examenregeling

De onderwijs- en examenregeling De onderwijs- en examenregeling Algemeen In de onderwijs- en examenregeling (OER) wordt informatie gegeven over het onderwijs van een opleiding of een groep van opleidingen. Heeft de OER betrekking op

Nadere informatie

kempelscan K1-fase Eerste semester

kempelscan K1-fase Eerste semester kempelscan K1-fase Eerste semester Kempelscan K1-fase eerste semester 1/6 Didactische competentie Kern 3.1 Didactisch competent Adaptief omgaan met leerlijnen De student bereidt systematisch lessen/leeractiviteiten

Nadere informatie

Studeren met een functiebeperking

Studeren met een functiebeperking Studeren met een functiebeperking 1. Vooraf De Inspectie van het Onderwijs en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben in de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar de toegankelijkheid

Nadere informatie

Bijlage V. Bij het advies van de Commissie NLQF EQF. Tabel vergelijking NLQF-niveaus 5 t/m 8 en Dublin descriptoren.

Bijlage V. Bij het advies van de Commissie NLQF EQF. Tabel vergelijking NLQF-niveaus 5 t/m 8 en Dublin descriptoren. Bijlage V Bij het advies van de Commissie NLQF EQF Tabel vergelijking NLQF-niveaus 5 t/m 8 en. Tabel ter vergelijking NLQF niveaus 5 t/m 8 en Dublindescriptoren NLQF Niveau 5 Context Een onbekende, wisselende

Nadere informatie

SWOT-ANALYSE. 1 Interpersoonlijk competent. 1.1 Eisen. 1.2 Mijn ontwikkelpunten. 1.3 Mijn leerdoelen

SWOT-ANALYSE. 1 Interpersoonlijk competent. 1.1 Eisen. 1.2 Mijn ontwikkelpunten. 1.3 Mijn leerdoelen SWOT-ANALYSE Met een SWOT-analyse breng ik mijn sterke en zwakke punten in kaart. Deze punten heb ik vervolgens in verband gebracht met de competenties van en leraar en heb ik beschreven wat dit betekent

Nadere informatie

NIEUW TWEEJARIGE HBO-OPLEIDING ASSOCIATE DEGREE PEDAGOGISCH PROFESSIONAL KIND EN EDUCATIE

NIEUW TWEEJARIGE HBO-OPLEIDING ASSOCIATE DEGREE PEDAGOGISCH PROFESSIONAL KIND EN EDUCATIE NIEUW TWEEJARIGE HBO-OPLEIDING ASSOCIATE DEGREE PEDAGOGISCH PROFESSIONAL KIND EN EDUCATIE OOG VOOR KINDEREN Je wil graag met kinderen werken. Dat weet je zeker, want jij ziet kinderen en je wilt graag

Nadere informatie

Protocol PDG en educatieve minor

Protocol PDG en educatieve minor Protocol PDG en educatieve minor 28 april 2014 Inhoud Protocol voor beoordelingen door de NVAO van de kwaliteit van de afstudeerrichtingen algemeen vormend onderwijs en beroepsgericht onderwijs, het traject

Nadere informatie

CONVENANT OPLEIDING LERAARPLUS

CONVENANT OPLEIDING LERAARPLUS CONVENANT OPLEIDING LERAARPLUS Onderwijsstichting Arcade (openbaar primair onderwijs Coevorden Hardenberg) Openbaar primair onderwijs gemeente Emmen Stenden Hogeschool (PABO Emmen) 1 INHOUDSOPGAVE PREAMBULE...3

Nadere informatie

Academiejaar 2013/2014. navorming. Mentor Klinisch Onderwijs. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2013/2014. navorming. Mentor Klinisch Onderwijs. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2013/2014 navorming Mentor Klinisch Onderwijs Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Navorming Mentor Klinisch Onderwijs Deze opleiding is een samenwerking van het departement Gezondheid en

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK 1 De inhoud van de Onderwijs- en Examenregelingen Hoofdstuk 1 ALGEMEEN 1.1 Algemene bepalingen 1 Avans Hogeschool kent, conform artikel 7.59. van

Nadere informatie

Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016. Regeling Externe toezichthouders bij examens

Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016. Regeling Externe toezichthouders bij examens Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016 Regeling Externe toezichthouders bij examens Inhoudsopgave 1. Positie en benoeming externe toezichthouders... 3 2. Taak externe toezichthouder

Nadere informatie

DEEL B van de onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen, 2014-2015

DEEL B van de onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen, 2014-2015 DEEL B van de onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen, 2014-2015 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling bestaat uit

Nadere informatie

Uitvoeringsreglement Studieadvies in de propedeutische fase

Uitvoeringsreglement Studieadvies in de propedeutische fase Uitvoeringsreglement Studieadvies in de propedeutische fase Zwolle, 8 december 2008 Gewijzigd op 9 juli 2012 1 Titel I - Algemeen Artikel 1 - Doel 1. Het doel van het uitvoeringsreglement is te garanderen

Nadere informatie

Partnerschap. en scholen werken op basis van een gezamenlijke verantwoordelijkheid samen met studenten aan hun ontwikkeling tot professional.

Partnerschap. en scholen werken op basis van een gezamenlijke verantwoordelijkheid samen met studenten aan hun ontwikkeling tot professional. Sinds een tiental jaren hebben we opleidingsvormen ontwikkeld die recht doen aan zowel vakbekwaamheid als praktijkkennis van aanstaande leraren. In toenemende mate doen we dat op basis van opleiden in

Nadere informatie

STRATEGISCH PLAN BASISSCHOOL DE VORDERING 2015-2019

STRATEGISCH PLAN BASISSCHOOL DE VORDERING 2015-2019 STRATEGISCH PLAN BASISSCHOOL DE VORDERING 2015-2019 MISSIE DE VORDERING Vanuit een traditie van katholieke waarden en voor iedereen toegankelijk, verzorgen wij kwalitatief hoogstaand eigentijds basisonderwijs,

Nadere informatie

Beroepsproduct Project Wetenschap en technologie op de basisschool

Beroepsproduct Project Wetenschap en technologie op de basisschool Beroepsproduct Project Wetenschap en technologie op de basisschool In dit beroepsproduct ontwerp je onderwijs op het gebied van Wetenschap en technologie voor de basisschool. Uitgangspunt bij je onderwijsontwerp

Nadere informatie

Opleidingskader. Hogeschool de Kempel

Opleidingskader. Hogeschool de Kempel Opleidingskader Hogeschool de Kempel Inleiding Hogeschool de Kempel mensen verbinden die leren een warm hart toedragen PROFIEL HOGESCHOOL DE KEMPEL Hogeschool De Kempel in Helmond is een zelfstandige monosectorale

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN

STRATEGISCH BELEIDSPLAN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2016 2020 Strategisch beleidsplan PCO Gelderse Vallei Inleiding Voor u ligt het strategische beleidsplan (SBP) 2016 tot en met 2020. Bij het tot stand komen van dit SBP is als eerste

Nadere informatie

BIJLAGE B NADERE UITWERKING VAN DE ONDERWIJSEENHEDEN VAN HET CURRICULUM VAN DE OPLEIDING VOOR DE PROPEDEUTISCHE FASE*

BIJLAGE B NADERE UITWERKING VAN DE ONDERWIJSEENHEDEN VAN HET CURRICULUM VAN DE OPLEIDING VOOR DE PROPEDEUTISCHE FASE* BIJLAGE B NADERE UITWERKING VAN DE ONDERWIJSEENHEDEN VAN HET CURRICULUM VAN DE OPLEIDING VOOR DE PROPEDEUTISCHE FASE* *Voor de speciale trajecten Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs (AOLB) en International

Nadere informatie

Beoordelingsrapport. Keimaat is een product van b&t begeleiding en training B.V.

Beoordelingsrapport. Keimaat is een product van b&t begeleiding en training B.V. Beoordelingsrapport Keimaat is een product van b&t begeleiding en training B.V. Beoordelingsrapport van: mevr. K. Rozegeur Dit beoordelingsrapport is gemaakt op: 8 juli 2010 Beoordelingsperiode: augustus

Nadere informatie

KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan 2015-2018. SKO Flevoland en Veluwe. Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw

KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan 2015-2018. SKO Flevoland en Veluwe. Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw SKO Flevoland en Veluwe Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan 2015-2018 Strategisch beleidsplan SKO Flevoland en Veluwe 1 KINDEREN LATEN LEREN Onze droomschool

Nadere informatie

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR Nummer : 741 Paraaf: Onderwerp : Herziening Uitvoeringsreglement Studieadvies in de propedeutische fase Besluit : Het College van Bestuur besluit tot herziening van het Uitvoeringsreglement

Nadere informatie

Toelichting competenties

Toelichting competenties Toelichting competenties De vraag van dit onderzoek was of leerkrachten, intern begeleiders en schoolleiders die werken met nieuwkomers aanvullende of extra competenties nodig hebben bovenop de bekwaamheidseisen

Nadere informatie

BEKWAAMHEIDSEISEN leraren VO met niveau-indicatoren jaar 3

BEKWAAMHEIDSEISEN leraren VO met niveau-indicatoren jaar 3 BEKWAAMHEIDSEISEN leraren VO met niveau-indicatoren jaar 3 1. INTERPERSOONLIJK COMPETENT De leraar die interpersoonlijk competent is, geeft op een goede manier leiding aan leerlingen (individueel en in

Nadere informatie

Bekwaamheidseisen of competenties docenten LD

Bekwaamheidseisen of competenties docenten LD Bekwaamheidseisen of competenties docenten LD Bekwaamheidseisen docenten LD vmbo en havo/vwo. (tekst: Wet op de beroepen in het onderwijs en Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel / 2006). 1. Zeven

Nadere informatie

Pedagogisch Professional Kind en Educatie

Pedagogisch Professional Kind en Educatie Associate Degree Pedagogisch Professional Kind en Educatie Voorlichting 21 juni 2016 AANLEIDING ONTWIKKELING OPLEIDING PEDAGOGISCH PROFESSIONAL KIND EN EDUCATIE Nieuwe onderwijsvormen (IKC, SLIMfit, Sterrenscholen)

Nadere informatie

1 Interpersoonlijk competent

1 Interpersoonlijk competent 1 Interpersoonlijk competent De leraar primair onderwijs moet ervoor zorgen dat er in zijn groep een prettig leefen werkklimaat heerst. Dat is de verantwoordelijkheid van de leraar primair onderwijs en

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Lid Raad van Toezicht, portefeuille Financiën, Lid Raad van Toezicht, portefeuille Onderwijs (-kwaliteit)

FUNCTIEPROFIEL. Lid Raad van Toezicht, portefeuille Financiën, Lid Raad van Toezicht, portefeuille Onderwijs (-kwaliteit) FUNCTIEPROFIEL Functies: Lid Raad van Toezicht, portefeuille Financiën, Lid Raad van Toezicht, portefeuille Onderwijs (-kwaliteit) 1. ORGANISATIEBESCHRIJVING De Meerwegen scholengroep is een christelijke

Nadere informatie

Doelen Praktijkonderzoek Hogeschool de Kempel

Doelen Praktijkonderzoek Hogeschool de Kempel Doelen Praktijkonderzoek Hogeschool de Kempel Auteurs: Sara Diederen Rianne van Kemenade Jeannette Geldens i.s.m. management initiële opleiding (MOI) / jaarcoördinatoren 1 Inleiding Dit document is bedoeld

Nadere informatie

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur SKPO Profielschets Lid College van Bestuur 1 Missie, visie SKPO De SKPO verzorgt goed primair onderwijs waarbij het kind centraal staat. Wij ondersteunen kinderen om een stap te zetten richting zelfstandigheid,

Nadere informatie

OPLEIDER IN DE SCHOOL, COACH en OPLEIDINGSCOÖRDINATOR Post-HBO opleidingen

OPLEIDER IN DE SCHOOL, COACH en OPLEIDINGSCOÖRDINATOR Post-HBO opleidingen Professionaliseringsaanbod Pabo 2010 2011 OPLEIDER IN DE SCHOOL, COACH en OPLEIDINGSCOÖRDINATOR Post-HBO opleidingen Inleiding Nieuw in ons aanbod! Een vervolg op de Post-HBO Coach en opleider in de school!

Nadere informatie

6. Het eindniveau van de onderzoeksvaardigheden die via (1), (2) en (3) verworven zijn, komt tot uitdrukking in het bacheloreindwerkstuk.

6. Het eindniveau van de onderzoeksvaardigheden die via (1), (2) en (3) verworven zijn, komt tot uitdrukking in het bacheloreindwerkstuk. Opleidingsspecifieke deel OER, 0-0 BA Keltische talen en cultuur Artikel Tekst. Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.9 van de wet, heeft betrekking op maximaal vier van de volgende

Nadere informatie

Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs [hbo-bachelor]: uitwerking voor Associate degree-programma s tijdens de pilotfase

Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs [hbo-bachelor]: uitwerking voor Associate degree-programma s tijdens de pilotfase Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs [hbo-bachelor]: uitwerking voor Associate degree-programma s tijdens de pilotfase 11 februari 2008 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Accreditatiekader, toegespitst

Nadere informatie

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR Nummer : 684 Paraaf: Onderwerp : Reglement Studiekeuzecheck Windesheim (Aanmelding, studiekeuzeactiviteiten en studiekeuzeadvies voor het studiejaar 2014-2015) Besluit : Het

Nadere informatie

Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor

Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor De opleiding interior design & Styling - hbo bachelor Mensen zien hun omgeving steeds meer als een verlengstuk van hun persoonlijkheid.

Nadere informatie

Geregeld. Instituut Theo Thijssen. Juni 2015, jaargang 5, nr. 5

Geregeld. Instituut Theo Thijssen. Juni 2015, jaargang 5, nr. 5 Geregeld Instituut Theo Thijssen Juni 2015, jaargang 5, nr. 5 Website voor de schoolopleiders: www.werkvelditt.hu.nl Agenda: 7 oktober: Opleidingsraad 15 september: BOIS overleg Redactie Geregeld: Henk

Nadere informatie

DEEL B van de onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Duitse taal en cultuur, 2014-2015

DEEL B van de onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Duitse taal en cultuur, 2014-2015 DEEL B van de onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding e taal en cultuur, 2014-2015 1 - Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling bestaat uit deel A en

Nadere informatie

PROTOCOL STUDEREN MET EEN FUNCTIEBEPERKING AAN DE UNIVERSITEIT LEIDEN

PROTOCOL STUDEREN MET EEN FUNCTIEBEPERKING AAN DE UNIVERSITEIT LEIDEN PROTOCOL STUDEREN MET EEN FUNCTIEBEPERKING AAN DE UNIVERSITEIT LEIDEN Preambule Dit protocol is bedoeld om duidelijkheid te bieden over de mogelijkheden van het studeren met een functiebeperking binnen

Nadere informatie

Lectoraat natuurbeleving en ontwikkeling kind

Lectoraat natuurbeleving en ontwikkeling kind Lectoraat natuurbeleving & ontwikkeling kind 1 Aanleiding Als kinderen van vijf tot twaalf jaar hun speelplek mogen kiezen, gaat de voorkeur voornamelijk uit naar braakliggende terreinen. Daarbij kijken

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

Certificering pabo-studenten voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs Door: Bestuur OGO-Academie september 2014

Certificering pabo-studenten voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs Door: Bestuur OGO-Academie september 2014 Certificering pabo-studenten voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs Door: Bestuur OGO-Academie september 2014 Inleiding De certificering wordt door de OGO-Academie uitgevoerd. De pabo s zijn verantwoordelijk

Nadere informatie

Reglement Diploma Praktijkonderwijs, Regio Haaglanden. Inhoudsopgave reglement

Reglement Diploma Praktijkonderwijs, Regio Haaglanden. Inhoudsopgave reglement Inhoudsopgave reglement Reglement Diploma Praktijkonderwijs, Regio Haaglanden. 1. Algemeen 2. Begrippen 3. Totstandkoming en wijziging 4. Publicatie 5. Eisen 6. Commissie Examinering PrO den Haag 7. Beroepsmogelijkheid

Nadere informatie

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING MEDIA EN CULTUUR

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING MEDIA EN CULTUUR DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING MEDIA EN CULTUUR 05-06 Deel B: opleidingsspecifiek deel. Algemene bepalingen Artikel. Begripsbepalingen Artikel. Gegevens opleiding Artikel.3

Nadere informatie

Certificaten Daltononderwijs KPZ Wenke Daltonconsultants

Certificaten Daltononderwijs KPZ Wenke Daltonconsultants Certificaten Daltononderwijs KPZ Wenke Daltonconsultants Vernieuwing op basis van traditie 2 Aanleiding en doelstelling Het vaststellen van de kwalificatie eisen, inhoud, eindtermen en studiebelasting

Nadere informatie

Deel B: Bacheloropleiding Nederlandse Taal en Cultuur voor het studiejaar 2015-2016 Inhoud:

Deel B: Bacheloropleiding Nederlandse Taal en Cultuur voor het studiejaar 2015-2016 Inhoud: FACULTEIT DER LETTEREN ONDERWIJS- EN EAMENREGELING (OER) Deel B: Bacheloropleiding Nederlandse Taal en Cultuur voor het studiejaar 2015-2016 Inhoud: 1 Algemene bepalingen 2 Vooropleiding 3 Inhoud en inrichting

Nadere informatie

Functieprofiel. VOORZITTER EN LID RAAD VAN TOEZICHT Fidarda - SKOD

Functieprofiel. VOORZITTER EN LID RAAD VAN TOEZICHT Fidarda - SKOD bezoekadres Stationsstraat 29 a 9401 KW Assen postadres Postbus 479 9400 AL Assen telefoon (0592) 30 84 58 fax (0592) 33 15 35 e-mail info@ypsylon.nl KvK Friesland 56.48.77.54 www.ypsylon.nl Functieprofiel

Nadere informatie

Errata Studiegids. Bacheloropleiding Leraar Basisonderwijs Deeltijd

Errata Studiegids. Bacheloropleiding Leraar Basisonderwijs Deeltijd Errata Studiegids Bacheloropleiding Leraar Basisonderwijs Deeltijd 2015-2016 Inhoudsopgave 1 Algemeen 3 2 Errata 4 2.1 Afstuderen (paragraaf 2.5.6)... 4 2.2 HU Onderwijsrooster (paragraaf 6.1)... 4 2.3

Nadere informatie

Directeur Daltonschool Rijnsweerd. Stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht

Directeur Daltonschool Rijnsweerd. Stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht Directeur Daltonschool Rijnsweerd Stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht 1 SPO Utrecht De Stichting Openbaar Primair Onderwijs, kortweg SPO Utrecht genoemd, is verantwoordelijk voor 33 openbare basisscholen

Nadere informatie

Doorkijkjes W&T in de Pabo

Doorkijkjes W&T in de Pabo Doorkijkjes W&T in de Pabo Pabo Hogeschool Rotterdam mei 2015 Algemeen De pabo van de Hogeschool van Rotterdam kent een voltijd, deeltijd en een academische variant en verzorgt daarmee onderwijs voor circa

Nadere informatie

Toetsplan Bachelor CIW 2014-2015

Toetsplan Bachelor CIW 2014-2015 Toetsplan Bachelor CIW 2014-2015 BA 1 CIW Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 7 collegewekeweken blok 1 weken blok 2 weken blok 3 3 toetsweken 7 college- hertoetsweek 2 toetsweken 7 college- hertoetsweek 2 toetsweken

Nadere informatie

Contact. particuliere hogeschool voor beroepsonderwijs. bezoekadres Handelskade 75. postadres Postbus 2119 7420 AC Deventer

Contact. particuliere hogeschool voor beroepsonderwijs. bezoekadres Handelskade 75. postadres Postbus 2119 7420 AC Deventer Contact bezoekadres Handelskade 75 postadres Postbus 2119 7420 AC Deventer telefoon 0570-60 30 83 fax 0570-60 37 05 e-mail info.next@saxion.nl particuliere hogeschool voor beroepsonderwijs Hbo Tweedegraadslerarenopleiding

Nadere informatie

2

2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 De ILO leidt op voor eerstegraads leraar in 23 verschillende vakken. Je kunt voor de meeste opleidingen zowel in augustus als in februari beginnen. Voor Arabisch, Hebreeuws,

Nadere informatie

Samen werken, samen ontwikkelen

Samen werken, samen ontwikkelen Samen werken, samen ontwikkelen Strategisch beleid ROOBOL 2015-2019 Willem Wouda/ Reiny Kas Siderius SAMENVATTING Het strategisch beleidsplan 2015-2019 bevat de missie en visie van Stichting ROOBOL. De

Nadere informatie

KLACHTENROUTE VOOR STUDENTEN VAN ROC LEIDEN 2015-2016

KLACHTENROUTE VOOR STUDENTEN VAN ROC LEIDEN 2015-2016 KLACHTENROUTE VOOR STUDENTEN VAN ROC LEIDEN 2015-2016 Versie: definitief, 1.0 Datum: 15 september 2015 Documentnummer: Intern/2015/9508 Klachtenroute voor studenten 2015-2016 (vastgesteld College van Bestuur

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Docent Beeldende Kunst en Vormgeving CROHO-nummer: 39100 NHL Hogeschool Afdeling: Kunst & Educatie Versie: 1. 28-5-15 variant: voltijd INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Zaaknummer : CBHO 2013/233 Rechter(s) : mr. Lubberdink Datum uitspraak : 13 juni 2014 Partijen : Appellant tegen de Hogeschool Inholland Trefwoorden

Zaaknummer : CBHO 2013/233 Rechter(s) : mr. Lubberdink Datum uitspraak : 13 juni 2014 Partijen : Appellant tegen de Hogeschool Inholland Trefwoorden Zaaknummer : CBHO 2013/233 Rechter(s) : mr. Lubberdink Datum uitspraak : 13 juni 2014 Partijen : Appellant tegen de Hogeschool Inholland Trefwoorden : Afwijzing, bindend negatief studieadvies, BNSA, herkansing

Nadere informatie

Opleidingsspecfiek deel BA Kunstgeschiedenis. colloquium doctum

Opleidingsspecfiek deel BA Kunstgeschiedenis. colloquium doctum Opleidingsspecfiek deel Art.2.3 colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op maximaal vier van de volgende vakken op het daarbij vermelde niveau: Nederlands,

Nadere informatie

Samenvatting strategisch plan 2012-2016. Met het OOG op morgen.

Samenvatting strategisch plan 2012-2016. Met het OOG op morgen. Samenvatting strategisch plan 2012-2016. Met het OOG op morgen. Missie van stichting OOG Stichting OOG staat voor het in stand houden, uitbreiden en optimaliseren van openbaar onderwijs in de regio Noordoost-Brabant.

Nadere informatie

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA VOORWOORD Hoe leiden we elke student op tot de professional voor de wereld van morgen? Met de blik op 2025 daagt die vraag

Nadere informatie

Dit is een wettelijk vastgestelde rol met een beroepsprofiel waar ieder zich mee bemoeit: politiek niet in de laatste plaats. Waarom.

Dit is een wettelijk vastgestelde rol met een beroepsprofiel waar ieder zich mee bemoeit: politiek niet in de laatste plaats. Waarom. 1 Dit is een wettelijk vastgestelde rol met een beroepsprofiel waar ieder zich mee bemoeit: politiek niet in de laatste plaats. Waarom.// 2 Maar er is meer. Het gaat om opgroeiende jongeren die op hun

Nadere informatie

projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016

projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 Doelstellingen professionaliseringstraject Het SWV heeft als doelstellingen voor het

Nadere informatie

A. Persoonlijke gegevens

A. Persoonlijke gegevens Windesheim, Gesprek op afstand Zelfevalutie/feedbackformulier Beste (aankomende) student, Hartelijk dank voor het invullen en versturen van het Intakeformulier Afstandsleren School of Education. Per e-mail

Nadere informatie

DE KRACHT VAN HET COLLECTIEF ONDERWIJS VAN MORGEN

DE KRACHT VAN HET COLLECTIEF ONDERWIJS VAN MORGEN Op weg naar 2020 Dit is het verhaal van de NUOVO scholengroep. Verantwoordelijk voor voortgezet onderwijs aan ruim 5.000 leerlingen in de stad Utrecht. Tien openbare scholen bieden samen een breed aanbod:

Nadere informatie