Hogeschool de Kempel Lid Educatieve Federatie Interactum

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hogeschool de Kempel Lid Educatieve Federatie Interactum"

Transcriptie

1 Studiegids Hogeschool de Kempel Lid Educatieve Federatie Interactum

2 1 Inhoudsopgave INLEIDING... 4 MISSIE... 4 DOELSTELLING... 4 DE KEMPELSTUDENT... 5 DE KEMPELMEDEWERKER... 5 IDENTITEIT... 6 INTERACTUM... 6 STICHTING INSPECTEUR HERMANS FONDS DE KEMPEL ALGEMENE INFORMATIE... 8 CONTACTGEGEVENS... 8 OPENBAAR VERVOER... 8 BETALINGSVERKEER... 8 STUDIEKOSTEN... 9 INFORMATIEVOORZIENING... 9 DEELNAME AAN HET ONDERWIJSPROCES... 9 MELDING AFWEZIGHEID KLEDINGVOORSCHRIFTEN KOPIËREN/PRINTEN GEBRUIK GEBOUW (ALGEMEEN) ICT-CENTRUM ONDERWIJSWERKPLAATS LEERPLEIN PROJECTRUIMTES STILTERUIMTE OPENSTELLING PARKEERTERREIN CATERING ORGANISATIESTRUCTUUR RAAD VAN TOEZICHT COLLEGE VAN BESTUUR MANAGER FINANCIËLE EN FACILITAIRE DIENSTEN MANAGER INITIEEL ONDERWIJS MANAGER POSTINITIEEL ONDERWIJS LECTOREN EXAMENCOMMISSIE RADEN EN ADVIESCOMMISSIES REGLEMENTEN BEROEPSMOGELIJKHEDEN EN KLACHTENCOMMISSIE OPLEIDING EN BEROEP INLEIDING KEMPELCOMPETENTIES HBO-NIVEAU OPLEIDINGSVARIANTEN EN TOELATING TOELATINGSEIS BREDE INTAKE... 22

3 2 AANMELDING FUNCTIEBEPERKINGEN STEM EN SPRAAK INSTROMEN IN EEN HOGER JAAR PROPEDEUSEFASE VOLTIJDOPLEIDING ORGANISATIE VOLTIJDOPLEIDING LESAANBOD VOLTIJDOPLEIDING STAGE VOLTIJDOPLEIDING TOETSING EN BEOORDELING VOLTIJDOPLEIDING STUDIEPUNTENVERZICHT VOLTIJDOPLEIDING BEGELEIDING VOLTIJDOPLEIDING BIJZONDERE ACTIVITEITEN DEELTIJDOPLEIDING ORGANISATIE DEELTIJDOPLEIDING LESAANBOD DEELTIJDOPLEIDING STAGE DEELTIJDOPLEIDING TOETSING EN BEOORDELING DEELTIJDOPLEIDING STUDIEPUNTENOVERZICHT DEELTIJDOPLEIDING BEGELEIDING DEELTIJDOPLEIDING BIJZONDERE ACTIVITEITEN CHALLENGE PROGRAM STRUCTUUR CHALLENGE PROGRAM UITGANGSPUNTEN CHALLENGE PROGRAM ORGANISATIE CHALLENGE PROGRAM LESAANBOD CHALLENGE PROGRAM STAGE CHALLENGE PROGRAM TOETSING EN BEOORDELING CHALLENGE PROGRAM STUDIEPUNTENOVERZICHT CHALLENGE PROGRAM BEGELEIDING CHALLENGE PROGRAM BIJZONDERE ACTIVITEITEN CHALLENGE PROGRAM BIJZONDERE ACTIVITEITEN INTRODUCTIEKAMP ARDENNENSURVIVAL/EIFELTOCHT BASISSCHOOLTREKTOCHTEN PROJECT CULTUUREDUCATIE DAG VAN RESPECT KINDERBOEKENWEEK EN VOORLEESDAGEN HET ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT (OER) KENNISCENTER DE KEMPEL KEMPELONDERZOEKSCENTRUM JAARSCHEMA P-FASE VOLTIJD- EN DEELTIJDOPLEIDING JAARSCHEMA K1-FASE VOLTIJD- EN DEELTIJDOPLEIDING JAARSCHEMA K2-FASE VOLTIJD- EN DEELTIJDOPLEIDING... 62

4 3 JAARSCHEMA K3-FASE VOLTIJD- EN DEELTIJDOPLEIDING JAARSCHEMA CHALLENGE PROGRAM JAAR JAARSCHEMA CHALLENGE PROGRAM JAAR JAARSCHEMA CHALLENGE PROGRAM JAAR

5 Inleiding Hogeschool de Kempel is een zelfstandige monosectorale hogeschool die uitsluitend de opleiding tot leraar basisonderwijs aanbiedt in een voltijd en een deeltijd variant. Met een studentenaantal van zo n 800 is De Kempel een kleine hogeschool en een middelgrote pabo (pedagogische academie basisonderwijs). De Kempel behoort al jarenlang tot de beste lerarenopleidingen van Nederland en staat vanaf 1995 continu in de top 5 van de keuzegids hoger onderwijs. In de keuzegids 2012 staat De Kempel op een 3e plaats; In het zuiden van het land vind je één katholieke pabo. Deze is ook de beste uit de regio. Over de gehele linie ontvangt deze opleiding dubbele plusjes van haar studenten. In 2008 is de opleiding tot leraar basisonderwijs geaccrediteerd door het NVAO (Nederlands Vlaams Accreditatie Orgaan). Deze accreditatietermijn loopt tot 1 januari Missie Hogeschool de Kempel wil: Mensen verbinden die leren een warm hart toedragen. De hogeschool wil de interactie bevorderen tussen lerenden: kinderen, studenten, docenten, mentoren en bestuurders. Onderwijs maak je samen. Opleiden moet vorm krijgen in leerwerkgemeenschappen. De Kempel wil verbondenheid scheppen tussen mensen onderling en de mens en zijn wereld, geïnspireerd door de christelijke traditie. Het leren is doelgericht, cumulatief, actief, sociaal en contextgebonden. De lerende is doorslaggevend in de onderwijsprocessen. Doelstelling Hogeschool de Kempel verzorgt de bacheloropleiding tot leraar basisonderwijs. Tijdens de studie wordt veel aandacht geschonken aan een juiste beroepshouding. De hogeschool leidt de student op tot een gekwalificeerd, geïnspireerd vakman die: nieuwsgierig is naar het leren van kinderen en van zichzelf; kinderen weet te inspireren door vooral naar hen te luisteren en hen te bevragen; bewust in het leven staat als cultuurdrager; niet alleen uitvoert, maar ook onderzoekt en ontwerpt; samen met collega s de ontwikkeling van de school vorm geeft; met ouders een professionele relatie weet op te bouwen en te onderhouden. Het opleidingsprogramma is vormgegeven vanuit dit beroepsbeeld. Hierin worden verschillende beroepsrollen onderscheiden. In het opleidingsprogramma krijgen ze elk hun eigen accent. De rollen zijn: 4

6 opvoeder en begeleider van kinderen van 4 t/m 12 jaar (eventueel t/m 14 jaar); onderwijzer die het leren van kinderen stimuleert; ontwikkelaar van programma s, leermiddelen en toetsen; onderzoeker die nieuwsgierig is; vernieuwer die in staat is het eigen handelen kritisch te bekijken; gesprekspartner van collega s, ouders en andere volwassenen verantwoordelijk voor de ontwikkeling van kinderen; deelnemer aan het maatschappelijk leven én cultuuroverdrager. De Kempelstudent Hogeschool de Kempel verwacht van studenten een correcte beroepshouding. Studenten tonen betrokkenheid bij het beroep, hebben affiniteit mét en feeling vóór kinderen. Ze vinden onderwijs boeiend en hebben plezier in leren en leerprocessen. Enthousiast blijven ze zoeken naar oplossingen om kinderen te helpen, ook als deze onhandelbaar lijken. De Kempel vindt het belangrijk dat studenten motivatie en een grote bereidheid tot leren tonen. Dat ze breed geïnteresseerd zijn in alle facetten van het onderwijs, een voorbeeldfunctie willen vervullen en ze zich ook kwetsbaar durven opstellen. Dit moet voor een groot gedeelte vanuit henzelf komen. Daarom wordt een nieuwsgierige en onderzoekende houding gevraagd. Een leraar gaat niet alleen goed om met kinderen, maar ook met collega s, ouders, opvoeders en de brede schoolomgeving met experts en instanties. Daarom stelt Hogeschool de Kempel dat studenten sociaal vaardig moeten zijn, kunnen samenwerken en openstaan voor anderen. Het is belangrijk dat studenten te begeleiden en te coachen zijn. De Kempel wil studenten opleiden die inzet tonen, actief en ondernemend zijn zowel binnen als buiten de opleiding. Kempelstudenten beschikken over een leerpotentie op hbo-niveau. Dit vraagt om cognitieve capaciteiten, een sterk analytisch denkvermogen en goede degelijke basiskennis. De Kempelmedewerker Medewerkers van Hogeschool de Kempel werken op basis van vier organisatiecompetenties: betrokkenheid, flexibel gedrag, samenwerken en kwaliteitsbewustzijn. Deze dienen als basis bij alle contacten. Bovendien is in de Integriteitscode vastgelegd hoe bestuur en medewerkers met elkaar, met studenten en met andere relaties wensen om te gaan. De Kempeldocent heeft een modelrol voor de student. Dit betekent: doen wat je in de les leert en zegt, en zeggen wat je doet. Kempelmedewerkers en -studenten hebben naar buiten toe een ambassadeursfunctie. 5

7 Identiteit Omdat ieder mens vanuit een bepaalde kijk op het leven (levensvisie) min of meer bewust leeft en werkt, werkt een leraar in de omgang met kinderen ook vanuit een bepaalde kijk op het leven. Hogeschool de Kempel vindt het belangrijk dat dit gebeurt vanuit een katholiek-christelijke levensvisie. Hierin krijgt het mens-zijn dusdanige dimensies, dat het de moeite waard is om daar vanuit te leven en er in de opleiding vorm aan te geven. Dit sluit andere levensvisies echter niet uit. De keuze voor deze levensbeschouwelijke identiteit wordt versterkt door het feit dat de meeste basisscholen in de regio Helmond scholen zijn, waar ouders een voorkeur hebben voor onderwijs vanuit een katholiekchristelijke levensvisie. Interactum Sinds 1992 maakt Hogeschool de Kempel deel uit van Interactum, Educatieve Federatie van Lerarenopleidingen. Deze federatie is een samenwerkingsverband van de volgende vijf zelfstandige lerarenopleidingen basisonderwijs: Hogeschool de Kempel, Helmond Hogeschool IPABO, Amsterdam/Alkmaar Hogeschool Marnixacademie, Utrecht Iselinge, Educatieve Faculteit, Doetinchem Katholieke Pabo Zwolle, Zwolle Interactum is opgericht om door intensieve samenwerking de kwaliteit van de betrokken hogescholen te borgen en te verhogen. De samenwerking heeft betrekking op de opleiding en de nascholing. Door het gezamenlijk ontwikkelen van programma s en kwaliteitsstandaarden kan de aanwezige deskundigheid op verschillende vakgebieden en onderwerpen optimaal worden benut. Daarnaast kan in federatieverband de deskundigheid op verschillende managementterreinen efficiënt worden ingezet. De federatie is door de samenwerking in staat om tijdig in te spelen op nieuwe ontwikkelingen binnen en buiten de lerarenopleidingen. Interactum heeft een samenwerkingsovereenkomst met vijf Vlaamse katholieke hogescholen (Interactum Vlaanderen): Karel de Grote Hogeschool, Antwerpen Katholieke Hogeschool Brugge/Oostende, Brugge Katholieke Hogeschool Brussel, Brussel Katholieke Hogeschool Kempen, Vorselaar Katholieke Hogeschool Limburg, Hasselt 6

8 Stichting Inspecteur Hermans Fonds De Kempel Deze stichting, opgericht op 25 februari 2004, heeft als doelstellingen: het bevorderen van innovatie van ontwikkelingen in het primair onderwijs; het financieel ondersteunen van talentvolle studenten die problemen ondervinden bij de bekostiging van hun studie. Om deze doelstellingen te bereiken, heeft het bestuur van het Inspecteur Hermans Fonds de jaarlijkse uitreiking van de onderwijsprijs ingesteld. Hieraan is een geldbedrag en een oorkonde verbonden. De prijs wordt uitgereikt tijdens de diplomeringszitting aan díe student die tijdens de afstudeerperiode een sterk innoverende bijdrage leverde aan de ontwikkeling van het onderwijs op de stageschool. In bijzondere gevallen kan het bestuur van de stichting overgaan tot het financieel ondersteunen van studenten. Studenten die grote problemen hebben met de bekostiging van hun studie kunnen een beroep doen op het fonds. Dit geldt alleen voor talentvolle studenten van wie duidelijk is dat zij binnen redelijk korte termijn hun studie af zullen ronden en waarbij een andere financiële ondersteuning niet mogelijk is. Secretariaat van de stichting: Waalseweg 48, 5711 BP Someren, tel.:

9 1 Algemene informatie Contactgegevens Hogeschool de Kempel Deurneseweg 11/13, 5709 AH Helmond tel.: fax: web: tel. stagebureau: (bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag) Openbaar vervoer Vanaf NS-station Helmond-Brouwhuis is het ongeveer vijf minuten lopen naar Hogeschool de Kempel (zie routekaartje). Bij de bushalte De Kempel op de Deurneseweg stopt vanaf NS-station Helmond buslijn 26. Vanuit Venray buslijn 27 nemen richting Deurne en daar overstappen op bus 26 naar Helmond (halte De Kempel). Betalingsverkeer Bankrekening: , Rabobank Helmond Met ingang van 1 januari 2014 moet officieel gebruik gemaakt worden van IBAN-nummers: Betaalrekening: NL49RABO (NL49 RABO ) Incassorekening: NL62RABO (NL62 RABO ) 8

10 Betalingen binnen de hogeschool (vooralsnog m.u.v. betalingen aan de catering) kunnen uitsluitend lopen via de chipknip. Opwaardeerpunten voor de chipknip zijn binnen de hogeschool aanwezig. Studiekosten Het wettelijk collegegeld voor voltijdopleidingen voor het studiejaar is door het Ministerie van OC&W vastgesteld op 1.771,-. Vanaf het studiejaar gaat de langstudeerdersmaatregel gevolgen hebben voor de student die vier + één jaar een studie in het hoger Onderwijs hebben gevolgd. Na deze vijf jaren moet het verhoogd wettelijk collegegeld betaald worden. Dit verhoogd wettelijk collegegeld gaat in per 1 september 2012, is 3.063,- hoger dan het wettelijk collegegeld, en komt dan op 4.834,- (meer informative over deze maatregel is te vinden op de site van DUO: Studenten die al een opleiding hebben afgerond met een HBO-bachelor diploma op het gebied onderwijs of gezondheid betalen het instellingscollegeld van 6.465,-- voor het studiejaar Overige kosten Naast het collegegeld moet je rekening houden met studiekosten voor boeken, readers en vakbenodigdheden. De kosten hiervan bedragen ongeveer 600,- per jaar. Voor specifieke informative over kosten van bijzondere activiteiten (introductiekamp, Ardennen- en Eifeltrektocht) verwijzen we naar hoofdstuk 9 van de studiegids) Studiefinanciering Ben je jonger dan 30 jaar? Dan heb je recht op studiefinanciering in de vorm van een prestatiebeurs, een gewone lening en een OV-studentenkaart. De prestatiebeurs is een lening die, wanneer je je studiepunten hebt gehaald, wordt omgezet in een gift. Daarnaast kun je tegen een lage rente geld lenen. Kijk op de website van DUO (http://www.duo.nl) voor meer informatie. Informatievoorziening De hogeschool streeft naar zo groot mogelijke openheid. Via de site is vrijwel alle informatie beschikbaar. Studenten en medewerkers worden geacht op de hoogte te zijn van wat op het intranet (Leerplein) wordt gepubliceerd. Belangrijke (dringende) berichten verschijnen op het interne monitorcircuit. Deelname aan het onderwijsproces Volgens Hogeschool de Kempel is leren een sociaal proces waarin studenten en docenten kennis, opvattingen en ervaringen uitwisselen. Om een zinvolle ontwikkeling en beroepsvorming te garanderen, verwachten we van studenten dat zij actief deelnemen aan alle geplande activiteiten op de opleiding. 9

11 Melding afwezigheid Afwezigheid in verband met ziekte of door een andere reden meldt de student zo spoedig mogelijk bij de administratie (tel ). Bij langdurige afwezigheid moet men ook contact opnemen met de tutor en/of decaan. Als een student anders dan door ziekte een bijeenkomst van de tutorgroep niet kan bijwonen, moet hij dit vooraf melden aan de tutor en aan alle leden van de tutorgroep. Bij afwezigheid tijdens stage geeft de student dit tijdig door aan de directeur van de betreffende stageschool en de bezoekende docenten. Kledingvoorschriften Medewerkers en studenten van Hogeschool de Kempel moeten zich realiseren dat zij een beroep (gaan) vervullen dat voor veel mensen een voorbeeldfunctie heeft. Dit geldt niet alleen voor het getoonde gedrag, maar zeker ook voor de wijze waarop men zich kleedt. De hogeschool voert ten aanzien van kledingvoorschriften geen strikt directief beleid, maar vraagt studenten en medewerkers zich niet aanstootgevend te kleden en zich te houden aan de kledingvoorschriften zoals die algemeen gebruikelijk zijn bij representatieve functies. Omdat interactie een belangrijk kenmerk van onderwijs is, mag kleding de onderlinge communicatie en de mogelijkheid van identificatie niet belemmeren. Stage is een onderdeel van de opleiding. Studenten moeten zich realiseren dat stagescholen ten aanzien van kledingvoorschriften een eigen beleid kunnen voeren en dat zij zich hieraan te houden hebben. Kopiëren/printen Er zijn kopieerapparaten en printers beschikbaar voor studenten. De studentenpas wordt gebruikt voor identificatie bij de printapparatuur. De studentenpas en de chipknip zijn nodig om het kopieer-/printtegoed op te waarderen. Bij verlies en/of beschadiging kan een aanwezig saldo op de kaart niet worden vergoed, tenzij de oorzaak aantoonbaar bij de hogeschool ligt. Studenten kunnen kopieerwerk alleen door de conciërge laten verzorgen na schriftelijke toestemming van een docent. Gebruik gebouw (algemeen) In en rondom de gebouwen, met uitzondering van de blokhut, geldt een strikt rookverbod. Ook op het terras en bij de hoofdingang is roken verboden. Eten en drinken is alleen toegestaan in de aula, de lunchcorner en de personeelskamer. Iedere gebruiker van deze ruimtes wordt dringend verzocht het eigen afval op te ruimen. Jassen horen in de garderobe of aan een kapstok. Er is een beperkt aantal lockers gratis beschikbaar. Let er wel op dat deze lockers na bepaalde tijd automatisch ontsluiten. Er mogen geen tassen in de Onderwijswerkplaats worden meegenomen. 10

12 ICT-centrum ICT staat voor Informatie en Communicatie Technologie. Naast het gebruik van de computer wordt daaronder het gebruik van alle overige digitale informatie- en communicatiehulpmiddelen verstaan. Via de website van de hogeschool kan een student of personeelslid inloggen op het intranet (virtueel Leerplein). Vanuit de website krijgt de gebruiker ook toegang tot omgevingen zoals en de Elektronische LeerOmgeving (ELO). De ELO is een digitale studieomgeving waarin de student programma s van diverse vakgebieden kan volgen. Hier heeft de student ook de beschikking over een elektronisch portfolio. Daarin kan worden (samen)gewerkt aan het verwerven van competenties of samen met anderen gewerkt worden in een afgeschermde projectruimte. Het ICT-centrum bestaat uit een instructielokaal en twee studiezalen. Er is een helpdesk waar laptops en digitale camera s voor korte tijd kunnen worden geleend voor het uitvoeren van onderwijsopdrachten. Studenten kunnen via Surfspot goedkoop software kopen. Videobewerking is op een tweetal speciale pc s mogelijk. Buiten het ICT-centrum is ook computerapparatuur aanwezig. Werken op internet en met de op het netwerk aanwezige software kan vanaf elke aanwezige computer. In het hele gebouw liggen netwerkaansluitingen en is er randapparatuur zoals scanners, printers en cd-/dvd-branders. In de gebouwen kan ook gebruik gemaakt worden van een draadloos netwerk. Gedurende tentamenblokken is het ICT-centrum veelvuldig in gebruik als tentamenruimte en dus voor andere activiteiten beperkt toegankelijk. Onderwijswerkplaats De onderwijswerkplaats (OWP) grenst aan het ICT-centrum en is een open ruimte in het gebouw waar studenten zelfstandig kunnen werken en studeren. De aanwezige materialen zijn gericht op studie aan de PABO en lesgeven in het basisonderwijs. Zo is er een uitgebreide collectie studieboeken en tijdschriften op het gebied van het primair onderwijs. Daarnaast heeft het OWP een heel aantal praktische materialen in haar collectie zoals bijvoorbeeld praatplaten, handpoppen, prentenboeken en lesmethodes voor het basisonderwijs. Veel van de aanwezige materialen mogen door studenten voor bepaalde tijd geleend worden. Studenten gebruiken de aanwezige faciliteiten om te studeren, stagelessen voor te bereiden of om in studiegroepen aan de slag te gaan. Door studenten wordt de rustige werksfeer zeer gewaardeerd, het maken van lawaai wordt niet op prijs gesteld. 11

13 Leerplein Het leerplein is een grote open ruimte op de eerste verdieping die met verplaatsbare wanden in een aantal kleinere ruimtes is te verdelen. Studenten kunnen hier individueel of in kleine groepen bezig zijn met opdrachten. Het Leerplein is geen aula en dus is eten, drinken of lawaai maken hier niet toegestaan. Projectruimtes Voor het werken aan opdrachten zijn projectruimtes beschikbaar. Studenten kunnen deze vrij gebruiken. Stilteruimte Op de eerste verdieping van het gebouw is een kleine stilteruimte aanwezig. Deze ruimte is alleen bedoeld voor studenten en medewerkers die zich even willen terugtrekken om zich in alle rust te bezinnen. Openstelling parkeerterrein Het parkeerterrein achter de hogeschool is op maandag, woensdag en vrijdag geopend van tot uur; op dinsdag en donderdag tot uur. Catering De catering is uitbesteed en is tijdens lesdagen geopend. Exploitant: Mw. H. Bordat 12

14 2. Organisatiestructuur Raad van Toezicht De Raad van Toezicht heeft een belangrijke verantwoordelijkheid in het proces van strategische beleidsontwikkelingen en in de evaluatie van beleid. De Raad bestaat uit vijf personen. College van Bestuur Het College van Bestuur (CvB) stuurt vanuit het bestuurlijk/strategisch management de organisatie aan. Het College is verantwoordelijk voor het realiseren van de in het Strategisch Beleidsplan opgenomen doelstellingen. Ook ziet ze toe op naleving van wetten, regelgeving en de Branchecode Governance. Besluiten worden genomen op basis van consensus. Het CvB bestaat uit twee personen. De portefeuilles zijn als volgt verdeeld: Voorzitter: onderwijs, onderzoek, kwaliteitszorg, medezeggenschap, pr en externe relaties Lid: financiën, huisvesting, facilitaire zaken, personeel, ICT en informatievoorziening Manager financiële en facilitaire diensten De manager financiële en facilitaire diensten is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van richtinggevende meerjaren beleidsplannen voor de ondersteunende diensten, het opstellen van de begroting en meerjarenramingen, het beoordelen van beleidsvoornemens en het formuleren van financieel-economische adviezen. Deze manager draagt zorg voor een adequate administratieve organisatie en de interne controle. Manager initieel onderwijs De manager initieel is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van een richtinggevende meerjaren onderwijsbeleidsplanning (curriculum), het ontwikkelen van het meerjarenbeleid mede op basis van door analyse verkregen inzicht in de onderwijsvraag, het opstellen van de streefformatie voor het team en het aansturen van het team. De Manager initieel ziet met de beide teamleiders en de vier jaarcoördinatoren toe op een correcte realisatie van het vastgelegde curriculum. De manager wordt bij de aansturing van het docententeam van de initiële opleiding ondersteund door de teamleiders en jaarcoördinatoren. Manager postinitieel onderwijs De manager postinitieel is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van een richtinggevende meerjaren postinitiële beleidsplanning, het ontwikkelen van het meerjarenbeleid, het opstellen van de streefformatie voor het postinitieel team en het aansturen van dit team. 13

15 Raad van Toezicht Voorzitters (externe) raden, advies commissies en examencommissie College van Bestuur Lectoren (Onderzoekscentrum) Adviseur Personeel & Kwaliteit Manager financiële en facilitaire diensten Manager initieel Manager postinitieel Stagecoördinator Coördinator ICT Overige diensten Teamleider fase 1 Teamleider fase 2 Coördinator P & Coördinator K1 Coördinator K2 & Coördinator K3 Afbeelding 1: organigram Hogeschool de Kempel Lectoren Onderzoek wordt binnen De Kempel gebundeld in het KempelOnderzoeksCentrum (KOC) en staat mede ten dienste van de innovatie en kwaliteit(sborging) van de bacheloropleiding tot leraar basisonderwijs. Onderzoek vindt plaats vanuit de missie van De Kempel met de toevoeging onderzoekende ; opleiden tot (start)bekwame en onderzoekende leraar basisonderwijs. Daarnaast wordt onderzoek ingezet in het kader van een loopbaan lang leren door het equiperen van de leraar, die daarmee op zijn beurt zijn beroepspraktijk kan verbeteren. Binnen het KOC is een lector met een algemene ontwikkel- en onderzoeksopdracht rond het thema Betekenisvol leren onderwijzen en een lector met een specifieke ontwikkel- en onderzoeksopdracht Eigentijds beoordelen in het onderwijs (EBO) aanwezig. Nadere informatie is te vinden op de w ebsite via Examencommissie De Examencommissie stelt richtlijnen en aanwijzingen (beoordelingsnormen) vast om de uitslag van tentamens vast te leggen, organiseert toetsdeskundigheid en adviseert over toetsbeleid. Daarnaast is de Examencommissie verantwoordelijk voor: 14 een goede organisatie en coördinatie van tentamens en examens in de breedste zin van het woord; het registreren van studieresultaten;

16 het periodiek verstrekken van studieresultatenoverzichten aan studenten en docenten; het monitoren, evalueren en verbeteren van de vigerende toetsing. De Examencommissie ziet toe op de juiste toepassing van het Onderwijs- en Examenreglement (OER) en stelt dit, indien nodig, jaarlijks bij. Studenten kunnen verzoeken inzake het OER richten aan de secretaris van de Examencommissie. Raden en Adviescommissies Binnen Hogeschool de Kempel zijn onderstaande raden en commissies actief. Ze geven gevraagd en ongevraagd advies aan het College van Bestuur. Elke raad of commissie heeft een voorzitter. Hogeschoolraad, tevens Opleidingscommissie De Hogeschoolraad is het bij de wet geregelde inspraakorgaan waarin alle geledingen zijn vertegenwoordigd. Studentenraad De Studentenraad onderhoudt contacten met diverse geledingen en commissies op Hogeschool de Kempel en coördineert studentenactiviteiten voor het studiejaar. De Studentenraad staat middenin de schoolgemeenschap. De raad zorgt ervoor dat initiatieven, ideeën, vragen en kritiek van studenten snel op de juiste plek binnen de hogeschool terecht komen. Om dit te verwezenlijken, vergadert de Studentenraad regelmatig met de contactpersonen en met het College van Bestuur. Veldcommissie schoolbesturen Om goed met het werkveld te kunnen communiceren over de kwaliteit van het opleidingsonderwijs is de Veldcommissie schoolbesturen samengesteld. In deze commissie zitten Kempelvertegenwoordigers en algemeen directeuren of bestuursvertegenwoordigers van de volgende besturen c.q. stichtingen: Stichting De Eenbes Dynamiek scholengroep Zicht Primair onderwijs Optimus Primair onderwijs PlatOO Stichting PRODAS Qliq Primair Onderwijs SPO Venray Stichting Openbaar Onderwijs Helmond De kernvraag aan deze Veldcommissie is: Doet Hogeschool de Kempel de goede dingen? De regie voor dit platform ligt bij het College van Bestuur. 15

17 Werkveldcommissie In de Werkveldcommissie hebben vertegenwoordigers van verschillende besturen uit het werkveld zitting. Hun werkelijke functies variëren van directeur tot mentor en van recent afgestudeerde tot stagecoördinator. Deze groep dient als klankbord en evaluatieplatform voor zaken zoals stage, eindkwalificaties, competenties, startbekwaamheden en koppeling theoriepraktijk. Per bijeenkomst vullen delegaties uit verschillende commissies deze groep aan. Het werkveld wordt vertegenwoordigd door twintig tot dertig personen. De kernvraag voor deze commissie luidt: Doet Hogeschool de Kempel de dingen goed? Reglementen Op het digitale Leerplein zijn onderstaande regelingen/statuten vindbaar en beschikbaar: MR-reglement Onderwijs- en Examenreglement (OER) Reglement College van beroep voor de examens Klachtenregeling ongewenst gedrag Klachtenreglement Regeling financiële ondersteuning studenten Studentenstatuut Privacyreglement Beroepsmogelijkheden en klachtencommissie Klachtenloket Hogeschool de Kempel heeft een zogenaamd Klachtenloket ingericht. Een (aanstaande of voormalige) student/extraneus kan hier terecht met een klacht, beroep of bezwaar. Het gaat hierbij voornamelijk om zaken die het onderwijs, de tentamens, toetsen of examens, het studieadvies en de studievoortgang betreffen. Meer informatie is te vinden op het virtuele Leerplein onder Klachtenreglement. Daar staat ook hoe een klacht kan worden ingediend. Het Klachtenloket is ondergebracht bij de Adviseur Personeel & Kwaliteit (kamer 106) en te bereiken met de contactgegevens van de hogeschool. College van beroep voor de examens Dit college behandelt beroepszaken tegen besluiten inzake tentamens, examens en afwijzende studieadviezen. In dit college hebben zitting: een docent, een student en een onafhankelijke voorzitter. 16 College van beroep voor het hoger onderwijs Als de beroepsmogelijkheden tegen besluiten van commissies en/of het College van Bestuur zijn uitgeput, heeft de student de mogelijkheid om beroep aan te tekenen bij het College van beroep voor het hoger onderwijs,

18 postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met de administratie of kijk op Commissie Ongewenst Gedrag Het bestuur van Hogeschool de Kempel voert beleid dat gericht is op het voorkomen dan wel bestrijden van ongewenst gedrag. Onder dit laatste wordt verstaan: bewust of onbewust gedrag van een werknemer of student, dat door betrokkene als ongewenst wordt ervaren en van invloed kan zijn op diens functioneren of welbevinden. Er is binnen de instelling een Commissie Ongewenst Gedrag aanwezig tot wie iedereen die ongewenste en onoorbare uitingen en gedragingen ervaart of heeft ervaren, zich kan wenden. Er is een vertrouwenspersoon die belast is met de eerste opvang van de persoon die ongewenst gedrag heeft ondergaan. Vertrouwensinspecteur Studenten die in relatie tot de school worden geconfronteerd met signalen van discriminatie, onverdraagzaamheid, fundamentalisme, radicalisering, extremisme, en dergelijke kunnen contact opnemen met het College van Bestuur. Ook is contact met het Meldnet vertrouwensinspecteurs mogelijk op telefoonnummer

19 3 Opleiding en beroep Inleiding Hogeschool de Kempel wil studenten niet alleen opleiden tot competente startbekwame leraren, maar wil ze ook voorbereiden op een maatschappij die steeds meer flexibiliteit, creativiteit en communicatievaardigheden verwacht. Het leren van studenten is met name gericht op leeropbrengsten die duurzaam, flexibel, functioneel, geïntegreerd, betekenisvol, generaliseerbaar en toegepast zijn. Er gaat veel aandacht uit naar het zelf construeren van kennis, het ontwikkelen van attituden, het verwerven van vaardigheden en op basis daarvan het ontwikkelen van competenties die nodig zijn in maatschappij en beroep. Een competente leraar basisonderwijs kan: een keuze maken uit een repertoire van kennis en vaardigheden; de gekozen kennis en vaardigheden integreren in het handelen; de keuze verantwoorden vanuit theorieën en concepten; het handelen beschouwen vanuit de eigen beroepsidentiteit. Het arsenaal aan kennis, vaardigheden en attituden waarover de startbekwame leraar moet beschikken, wordt het repertoire genoemd. De toepassing van het repertoire in de beroepspraktijk wordt geborgd door het blijvend toepassen van de pendel tussen (reflectie op) praktijk en theorie, via het subjectief concept van de student. Deze pendel is herkenbaar beschreven in de toetsdoelen van het onderwijsaanbod en de competentiebeschrijvingen. De interactie met de beroepspraktijk is dus cruciaal. Leren in de beroepspraktijk door middel van stages maakt daarom structureel onderdeel uit van de studie. De eindkwalificaties (startbekwaamheden) zijn geformuleerd in de Kempelcompetenties voor de verschillende fasen van de opleiding en in de formulering van toetsdoelen van het repertoire. Beide zaken dienen als uitgangspunt voor inhoudelijke vormgeving van het onderwijsaanbod. Kempelcompetenties Uitgangspunt voor het werken met competenties vormen de Kempelcompetenties. De Kempelcompetenties zijn direct afgeleid van de competenties zoals die in 2003 geformuleerd zijn door de Stichting Beroepskwaliteit Leraren (SBL). De SBL formuleerde zeven competenties: vier ten aanzien van direct onderwijs in de klas (pedagogisch, didactisch, organisatorisch en interpersoonlijk), twee ten aanzien van samenwerking (in het team en met de omgeving) en een ten aanzien van de eigen persoonlijke ontwikkeling (sturing). De Kempel heeft (in overleg met de andere Interactum Pabo s) er voor gekozen de competentie sturing van de eigen ontwikkeling te vervlechten met de overige zes competenties. 18

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Schoolgids 2014-2015 RKBS Op de Berg Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Inhoud Bladzijde 1. Voorwoord 3 2. School op de Berg 4 3. Organisatie van de school 7 4. Zorgstructuur 12 5. Ouders en de school

Nadere informatie

B Opleiding tot leraar Basisonderwijs Stenden Hogeschool. Verslag van de beperkte opleidingsbeoordeling 19 en 31 maart en 1 april 2014

B Opleiding tot leraar Basisonderwijs Stenden Hogeschool. Verslag van de beperkte opleidingsbeoordeling 19 en 31 maart en 1 april 2014 Vlindersingel 220 3544 VM Utrecht 0308782087 www.aequi.nl info@aequi.nl B Opleiding tot leraar Basisonderwijs Stenden Hogeschool Verslag van de beperkte opleidingsbeoordeling 19 en 31 maart en 1 april

Nadere informatie

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden.

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden. 1 P a g i n a Secretariaat schoolbestuur Postbus 67014 1060 JA Amsterdam IBS El Amien I Saaftingestraat 312 1069 BW Amsterdam Tel: 020-619-9970 Fax: 020-367-0145 IBS El Amien II (1) Van Gentstraat 16a

Nadere informatie

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Voltijd (Deel A) studiejaar 2014-2015

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Voltijd (Deel A) studiejaar 2014-2015 Opleidingsstatuut Bedrijfskunde MER Voltijd (Deel A) studiejaar 2014-2015 1 Contents Deel 1A: Onderwijs aan de HAN... 6 Inleiding... 6 Algemene bepalingen... 6 Lesdagen en vakanties... 7 Uitgangspunten

Nadere informatie

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink COLOFON directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495 intern begeleider mevr. Lotje Saalmink coördinator onderbouw mevr. Willeke van Groningen De schoolgids is goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd. Hanzehogeschool Groningen

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd. Hanzehogeschool Groningen Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd Hanzehogeschool Groningen Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66

Nadere informatie

Een rugzak gevuld met cultuur

Een rugzak gevuld met cultuur Een rugzak gevuld met cultuur Een rugzak gevuld met cultuur Inhoudsopgave Inleiding 4 1 Cultuureducatie binnen de opleidingen 8 1.1 De context 9 1.2 Doelstellingen en visies van de opleidingen 11 1.3 Cultuureducatie

Nadere informatie

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 CVO Rotterdam en omgeving Rotterdam, oktober

Nadere informatie

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda Postadres Postbus 3513 4800 DM Breda Bezoekadres ANNAstede Haagweg 1 4814 GA Breda T 076 561 16 88 F 076 564 04 42 W www.inos.nl

Nadere informatie

Een goede basis. Advies van de Commissie Kennisbasis Pabo

Een goede basis. Advies van de Commissie Kennisbasis Pabo Een goede basis Advies van de Commissie Kennisbasis Pabo 1 2 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Deel A Adviezen 5 1 Opdracht 6 2 Aanpak 8 3 Probleemstelling 9 4 Oplossingsrichting 11 5 Herziening van de kennisbases

Nadere informatie

Omgaan met verschillen op het snijvlak van pedagogisch en didactisch handelen

Omgaan met verschillen op het snijvlak van pedagogisch en didactisch handelen Omgaan met verschillen op het snijvlak van pedagogisch en didactisch handelen Een verkenning Klaas Hiemstra Jacqueline Schoones Otto de Loor Monica Robijns APS is een toonaangevend onderwijsadviesbureau

Nadere informatie

Ouders: Thuis in taal en rekenen

Ouders: Thuis in taal en rekenen Ouders: Thuis in taal en rekenen Handreiking voor ouders en de oudergeleding van de medezeggenschapsraad in het basisonderwijs voor het volgen van de leeropbrengsten bij taal en rekenen Project Thuis in

Nadere informatie

CAOP Research & Europa, januari 2014

CAOP Research & Europa, januari 2014 Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken en arbeidsmarktvraagstukken in het publieke domein. CAOP Research & Europa is het onderzoeks- en adviesteam van het CAOP op het

Nadere informatie

Lerarenagenda 2013-2020: de leraar maakt het verschil

Lerarenagenda 2013-2020: de leraar maakt het verschil Lerarenagenda 2013-2020: de leraar maakt het verschil Inhoud Wat zijn de uitdagingen voor leraren en lerarenopleidingen tot 2020? 4 De lerarenagenda 6 1. Hogere kennis- en geschiktheidseisen aan aankomende

Nadere informatie

KIEZEN MOET [JE] KUNNEN Z E S PRAKTIJ K V O O R B E E L D E N VA N S T U D I E- EN BEROEPSKEUZEORIËNTAT I E I N H E T V M B O

KIEZEN MOET [JE] KUNNEN Z E S PRAKTIJ K V O O R B E E L D E N VA N S T U D I E- EN BEROEPSKEUZEORIËNTAT I E I N H E T V M B O KIEZEN MOET [JE] KUNNEN Z E S PRAKTIJ K V O O R B E E L D E N VA N S T U D I E- EN BEROEPSKEUZEORIËNTAT I E I N H E T V M B O KIEZEN MOET [JE] KUNNEN 2 Voorwoord Help ze kiezen! Een realistische en doordachte

Nadere informatie

Professionaliseringsthema 5 Omgaan met verschillen

Professionaliseringsthema 5 Omgaan met verschillen Professionaliseringsthema 5 Omgaan met verschillen januari 2015 Riemer Kemper Wietske Zevering Sanneke Zegwaard Inhoud 1. Inleiding op de professionaliseringsthema s... 3 2. Omgaan met verschillen... 5

Nadere informatie

Opleiden in de school

Opleiden in de school Opleiden in de school Kwaliteitsborging en toezicht Studie Opleiden in de school Kwaliteitsborging en toezicht Studie Voorwoord Onderwijsinstellingen voor primair en voortgezet onderwijs en bve-instellingen

Nadere informatie

Stichting Platforms Vmbo. Wat moet en wat mag in de onderbouw vmbo

Stichting Platforms Vmbo. Wat moet en wat mag in de onderbouw vmbo Stichting Platforms Vmbo Wat moet en wat mag in de onderbouw vmbo Stichting Platforms Vmbo Wat moet en wat mag in de onderbouw vmbo 1 Onderwijsinhoud 2 Onderwijsvormgeving 3 Onderwijs aan zorgleerlingen

Nadere informatie

Professionaliteit en professionele ruimte als uitdaging in het HBO

Professionaliteit en professionele ruimte als uitdaging in het HBO Professionaliteit en professionele ruimte als uitdaging in het HBO Gespreksnotitie opgesteld t.b.v. hogescholen Henk Mulders Voorzitter college van bestuur Hogeschool Edith Stein/ Expertis Onderwijsadviseurs

Nadere informatie

Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur?

Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur? BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT PO VO Hoe besturen borgen Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur? Simone Kessels Tessa de With Mmv: Barbara de Boer, Gert-Jan Bos

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2012-2013. De Poeljeugd. s-heer Hendrikskinderen

SCHOOLGIDS 2012-2013. De Poeljeugd. s-heer Hendrikskinderen SCHOOLGIDS 2012-2013 De Poeljeugd s-heer Hendrikskinderen Gegevens CBS De Poeljeugd 1 Een nieuwe Advertentie schoolgids CBS De Poeljeugd Plein 15 4472 AT s-heer Hendrikskinderen T 0113 270 491 F 0113 270

Nadere informatie

BEROEPSPROFIEL DOCENT MBO

BEROEPSPROFIEL DOCENT MBO BEROEPSPROFIEL DOCENT MBO DE WEG NAAR EXCELLENTIE BEGINT BIJ EEN ADEQUAAT OPGELEIDE DOCENT INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Hoofdstuk 1 BEROEPSPROFIEL EN KWALIFICATIEDOSSIER 5 Basistaken 6 Voorbeelden van keuzetaken

Nadere informatie

CULTUUREDUCATIE OP NIVEAU

CULTUUREDUCATIE OP NIVEAU CULTUUREDUCATIE OP NIVEAU De rol van het schoolbestuur in beleid en praktijk Kees Admiraal, Maaike Haas en Cas Himmelreich Inhoud 5 Voorwoord 7 Inleiding 7 De vergeten laag 8 Wat is cultuureducatie? 11

Nadere informatie

EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014

EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014 EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014 EINDRAPPORT VAN HET ONDERZOEK OP ELF SCHOLEN NAAR DE EFFECTEN VAN FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN OP DE KWALITEIT VAN HET ONDERWIJS september 2014 2 3 4 Voorwoord

Nadere informatie

Kijk, zo kan t wél! dr. M.R. Scheffer. Saxion Werkgroep Alternatieve leerroutes

Kijk, zo kan t wél! dr. M.R. Scheffer. Saxion Werkgroep Alternatieve leerroutes dr. M.R. Scheffer Saxion Werkgroep Alternatieve leerroutes Kijk, zo kan t wél! Alternatieve leerroutes in het hbo voor studenten met een functiebeperking: een maatwerkwijze Kijk, zo kan t wél! Alternatieve

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van de

Nadere informatie

Opleiden in de school - 3

Opleiden in de school - 3 Opleiden in de school - 3 Kwaliteitsborging en toezicht Advies Opleiden in de school - 3 Kwaliteitsborging en toezicht Advies INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 5 1.1 Aanleiding 5 1.2 Onderzoekskader 6 1.3 Opzet

Nadere informatie

Toetsen, niet minder maar anders. Referentiemodel

Toetsen, niet minder maar anders. Referentiemodel Toetsen, niet minder maar anders Referentiemodel Expertisecentrum handicap + studie Postbus 1585 5200 BP s-hertogenbosch Telefoon 073 680 07 83 E-mail algemeen@handicap-studie.nl Website www.handicap-studie.nl

Nadere informatie

Functieprofielen voor het vernieuwde VSO

Functieprofielen voor het vernieuwde VSO Functieprofielen voor het vernieuwde VSO 1 2 Drukwerk: Drukkerij Jan Evers BV, De Meern Voorwoord In de nieuwe wetgeving op het gebied van het (voortgezet) speciaal onderwijs die grotendeels per augustus

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Schooljaar 2014 2015

SCHOOLGIDS. Schooljaar 2014 2015 SCHOOLGIDS Schooljaar 2014 2015 I S L A M I T I S C H E B R E D E S C H O O L A L W A F A Buskenblaserstraat 65 BOS EN LOMMER 1055 AG AMSTERDAM TELEFOON 020 486 16 38 / 020 411 79 05 E-mail : info@alwafa.nl

Nadere informatie