Definitie en inleiding Methodologie en KMO-profiel Aanwezigheid op het internet Maturiteit van de KMO op vlak van ICT...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Definitie en inleiding... 4. Methodologie en KMO-profiel... 5. Aanwezigheid op het internet... 8. Maturiteit van de KMO op vlak van ICT..."

Transcriptie

1

2 2

3 Inhoudsopgave Definitie en inleiding... 4 Methodologie en KMO-profiel... 5 Aanwezigheid op het internet... 8 Maturiteit van de KMO op vlak van ICT Cloud computing en Software as a Service E-facturatie Het gebruik van opensource software door de Vlaamse KMO Software asset management en software licenties Informatiekanalen van de KMO op vlak van ICT Aankoopgedrag van de KMO inzake ICT Veiligheid en ICT binnen de KMO KMO s en hun vaste ICT-partner KMO s en hun ICT-budget ICT-beleving door KMO s Conclusies Aanbevelingen

4 Definitie en inleiding ICT staat voor Informatie- en Communicatie Technologie: onder informatietechnologie worden hardware-, softwareproducten en -diensten verstaan. Onder communicatietechnologie worden communicatieapparatuur en diensten gerekend. Computers in de ruimste zin van het woord (PC, netwerk, internet, GSM, telefonie) spelen hierbij een cruciale rol. ICT-oplossingen vormen vandaag een onlosmakelijk geheel met de onderneming. Toch haalt lang niet elke onderneming het maximum uit zijn ICT-omgeving. Dit onderzoek wil een zo duidelijk mogelijk beeld schetsen van het gebruik van ICT binnen de Vlaamse KMO. Er wordt in dit onderzoek ondermeer gepolst naar de maturiteitsgraad van KMO s op vlak van ICT, de adaptatie van nieuwe technologieën en hulpmiddelen voor de KMO zoals SaaS en e-facturatie, de aanwezigheid op het internet van KMO s, het aankoopgedrag van KMO s voor wat betreft ICT, de rol van de vaste ICT-partner voor de KMO en ten slotte het software en softwarelicentiebeheer binnen de KMO. Bovendien wil dit onderzoek bijdragen tot het (h)erkennen van de lacunes, het definiëren van de mogelijke knelpunten en het vooropstellen van een aantal aanbevelingen om het efficiënt gebruik van ICT binnen de KMO te verbeteren. 4

5 Methodologie en KMO-profiel Voor deze studie werden in de eerste twee weken van maart 2011, 683 KMO s bevraagd via een online enquête. De grootte van de bevraagde KMO s varieert tussen eenmanszaken en grotere ondernemingen met meer dan 50 werknemers. Grafiek 1: Hoeveel werknemers stelt u tewerk? 35% 32,4% 30% 24,7% 25% 20,2% 20% 17,1% 15% 10% 3,8% 5% 1,8% 0% Geen Eén 2 tot 5 6 tot tot 50 Meer dan 50 De respondenten zijn opgedeeld naar leeftijd, vertrouwdheid met ICT, bedrijfsgrootte en de sector waarbinnen de onderneming actief is. De meerderheid van de respondenten (in 96% van de gevallen ondernemingshoofd) hebben een leeftijd tussen 36 en 60 jaar. 5

6 Grafiek 2: Wat is uw leeftijd? 20% 18% 17,3% 17,9% 19,6% 17,1% 16% 14% 12,9% 12% 10% 9,2% 8% 6% 4,7% 4% 1,3% 2% 0% 20-25j 26-30j 31-35j 36-40j 41-45j 46-50j 51-55j 56+ De overgrote meerderheid van de respondenten geeft aan te beschikken over een zekere ICT-kennis (92,1%), gaande van een basiskennis tot een zeer uitgebreide kennis. Amper 7,9% geeft te kennen over een zeer beperkte ICT-kennis te beschikken. Grafiek 3: In hoeverre bent u vertrouwd met ICT? 50% 45,1% 45% 40% 37,8% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 7,9% 9,2% 5% 0% Weinig kennis Basiskennis Bovengemiddelde kennis Expert 6

7 De dienstensector (niet-ict en ICT) is in deze bevraging het beste vertegenwoordigd (25,6%), gevolgd door de retail- en distributiesector (kleinhandels en groothandels) met 22,2%. Daarnaast is ook een aanzienlijk deel van de respondenten actief in de bouwsector (19,9%) of als vrije beroeper (8,8%). Grafiek 4: In welke sector is uw onderneming actief? Andere 13,2% Gezondheidssector Horeca Transport Landbouw Vrij beroep Distributie (kleinhandel) 1,5% 2,5% 1,3% 1,5% 8,8% 16,3% Distributie (groothandel) 5,9% ICT Diensten (niet-ict) Bouw 8,8% 16,8% 19,9% Industrie 3,7% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20% 7

8 Aanwezigheid op het internet Laat er geen twijfel meer over bestaan: de aanwezigheid van KMO s op het internet is vandaag cruciaal om hen in staat te stellen zich te profileren naar een brede potentiële klantenkring toe. Met een website en eventueel een webshop kunnen KMO s hun visibiliteit en actieradius aanzienlijk verhogen. Dit leidt in vele gevallen tot meer omzet. Het beschikken over een webshop, al dan niet naast een bestaande fysieke ondernemingsruimte, via dewelke rechtstreeks aan klanten kan worden verkocht, versterkt het potentieel van internet als omzetgenerator alleen maar. De beslissing om een e-strategie al dan niet in elk businessplan te verankeren dient weloverwogen te worden genomen. In de zoektocht van de KMO naar antwoorden op de wijzigende winkelbeleving van de consument en de toenemende mobiliteitsproblemen, kan een e-commerceproject immers een aanzienlijke positieve rol spelen op voorwaarde dat gelijktijdig wordt nagedacht over een performant orderbeheer, een efficiënte e- marketingstrategie en online (maar ook offline) klantenbinding. Voor grensoverschrijdende handel biedt e-commerce bovendien een zeer grote toegevoegde waarde als verkoopsmedium. Uit het onderzoek blijkt dat gemiddeld 73,4% van de KMO s aanwezig is op het wereldwijde web. Grafiek 5: Hebt u een website? Ja 26,6% Neen 73,4% 8

9 Toch zijn er binnen het KMO-landschap grote verschillen. De mate waarin een KMO over een website beschikt, hangt vooral af van de grootte van de KMO, de sector waarin de KMO haar activiteiten ontplooit en de vertrouwdheid van het ondernemingshoofd met ICT. Bij de eenmanszaken bedraagt het aantal ondernemingen met een website 63,9%, bij de ondernemingen met 1 werknemer is dat 71,7%, bij de ondernemingen met 2 tot 5 werknemers 75,1% en bij de ondernemingen tot en met 20 werknemers 84,6%. Hoe groter de KMO hoe vaker deze op het web aanwezig is. Grafiek 6: Aantal ondernemingen met een website in functie van het aantal werknemers 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% eenmanszaak 1 werknemer 2 tot 5 werknemers 6 tot 20 werknemers Ook de mate waarin de ondernemer over ICT-kennis beschikt, is echter een belangrijke factor voor de webaanwezigheid van de onderneming. Uit ons onderzoek blijkt immers dat ondernemers die hebben aangegeven over zeer weinig of geen ICT-kennis te beschikken slechts in 48,1% beschikken over een website. Bij ondernemingen met een basis ICT-kennis stijgt dit percentage tot 66,2% om te pieken bij ondernemers met een bovengemiddelde en/of expert kennis op vlak van ICT. Bij deze laatste groep beschikt respectievelijk 82,6% en 92,1% over een website. 9

10 Grafiek 7: Aantal ondernemingen met een website in functie van de ICT-kennis van de zaakvoerder 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Geen/weinig ICT kennis Basiskennis Redelijke kennis Expert Ook tussen de verschillende sectoren zien we aanzienlijke verschillen in de aanwezigheid op het web. Het is geen verrassing dat de ondernemingen in de ICT-sector het best vertegenwoordigd zijn op het internet (91,7%) onmiddellijk gevolgd door de groothandels (90%) en de dienstensector (niet-ict) met 81,7% webaanwezigheid. De kleinhandel scoort net onder het gemiddelde: 73% beschikt over een website. De bouwsector staat helemaal onderaan wanneer het aankomt op internetaanwezigheid met amper 54,4%. 10

11 Grafiek 8: Aantal ondernemingen met een website gerelateerd aan de sector Gezondheidsector 50,0% Horeca 70,6% Transport 77,8% Landbouw 70,0% Vrij beroep 63,3% Kleinhandel 73,0% Groothandel ICT 90,0% 91,7% Diensten (niet ICT) 81,7% Bouw 54,4% Industrie 72,0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% De kers op de taart is het online verkopen via een eigen georganiseerd systeem. Hier merken we echter dat onze KMO s nog steeds weigerachtig staan met betrekking tot het opzetten van een webshop. Slechts 13,6% van de bevraagde ondernemingen (zowel B2B als B2C) verkoopt haar diensten of producten via een eigen online verkoopskanaal. Grafiek 9: Hebt u een webshop? 13,6% Ja Neen 86,4% 11

12 Ook hier zien we echter belangrijke sectorspecifieke verschillen. De retailsector beschikt in ongeveer 1 op 4 gevallen over een webshop (26,1%) gevolgd door de horeca (23,5%), groothandel (22,5%) en ICT-sector (20%). De dienstensector (13,9%), de landbouwsector (10%), de industrie (8%) en de bouwsector (2,9%) scoren onder het gemiddelde. Grafiek 10: Aantal ondernemingen met een webshop gerelateerd aan de sector Gezondheidsector 0,0% Horeca 23,5% Transport 0,0% Landbouw 10,0% Vrij beroep 0,0% Kleinhandel 26,1% Groothandel 22,5% ICT 20,0% Diensten (niet-ict) 13,9% Bouw 2,9% Industrie 8,0% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Ook de graad van ICT-kennis van het ondernemingshoofd bepaalt aanzienlijk de mate van de aanwezigheid van een webshop. Van de ondernemers met weinig tot geen ICT-kennis heeft slechts 7,4% een webshop. Bij ondernemers met een basis tot bovengemiddelde ICT-kennis is dat 10,1% tot 14%. Bij de ICT-experts ten slotte bezit 34,9% van de respondenten een webshop. De grootte van de onderneming heeft geen noemenswaardige invloed op de aanwezigheid van een webshop. Toch hoeft het opzetten van een webshop, ook voor ondernemers met een eerder beperkte ICT-kennis, geen onoverkomelijke drempel te zijn. Mits de juiste begeleiding door een webshopontwikkelaar en een efficiënte e-marketingstrategie kan heel veel worden bereikt. Algemene conclusie is dat zowel in de B2B als in de B2C handel er dus nog een belangrijk groeipotentieel bestaat inzake de online verkoop. 12

13 Maturiteit van de KMO op vlak van ICT Bij 84% van de KMO s stellen we vast dat er binnen de onderneming niemand fulltime bezig is met het beheer van de ICT-infrastructuur. Dat cijfer ligt binnen de verwachtingen. Bij veel KMO s heeft ICT vooral een ondersteunende functie en gebeurt de maximale personeelsinzet op het niveau van de core-business. Toch heeft dit enkele belangrijke gevolgen. De KMO zal vaker afhankelijk zijn van externe ICT-consultants voor wat betreft ondersteuning en probleemoplossing en zal voor wat betreft het in kaart brengen van ICTbedrijfsprocessen, ICT-behoeften en strategische ICT-investeringen minder vaak kunnen terugvallen op eigen kennis. Er is dan ook een belangrijke rol weggelegd voor de ICTpartners van de KMO (zie verder). Grafiek 11: Is er binnen de onderneming minstens 1 persoon fulltime bezig met het beheer van de ICT-infrastructuur? 12,0% Ja Neen 88,0% 52,4 % van de ondernemingen geeft wel aan over 1 of meer servers te beschikken. 13

14 Grafiek 12: Beschikt u binnen de onderneming over een server? ,0 Ja, meer dan 1 40 Ja ,0 47,0 Neen of meer servers Geen server De grote meerderheid van de KMO s (77,6%) beschikt binnen de onderneming bovendien over 1 tot 5 computers. Grafiek 13: Hoeveel computers telt uw onderneming? 60% 57,5% 50% 40% 30% 20,1% 18,3% 20% 10% 2,5% 1,5% 0% 1 2 tot 5 6 tot tot tot

15 Certificaten worden vaak door software- en hardwarefabrikanten toegekend aan resellers en consultants die een bijzondere specialisatie hebben verworven met betrekking tot de producten van de fabrikant en de implementatie daarvan bij de eindgebruiker. Soms zijn deze certificaten overkoepelend, maar er bestaan ook certificaten waarbij de specialisatie van de certificaathouder zich richt tot een bepaalde doelgroep (bv. KMO s ). We vroegen onze respondenten of zij een aantal courante certificaten kennen. Bijna de helft van de respondenten zegt geen enkel certificaat te kennen. De meest bekende certificaten zijn: Belgacom business partner, Microsoft certified partner en Microsoft KMO specialist. Grafiek 14: Kent u volgende certificaten? Ik ken geen certificaten 47,1% Andere 2,5% Belgacom Business partner 36,2% HP preferred partner 21,4% Microsoft certified partner 29,7% Microsoft Gold partner 20,4% Microsoft KMO specialist 22,5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 15

16 Cloud computing en Software as a Service Uit het onderzoek blijkt dat Cloud computing en SaaS nog niet echt hun intrede hebben gedaan in het KMO-landschap. Slechts 14,8% van de respondenten geeft aan al gebruik te maken van Cloud computing- of SaaS oplossingen. Cloud computing is de ruime noemer waaronder het via internet op aanvraag beschikbaar stellen van hardware, software en data wordt begrepen. De cloud staat voor het internet en de delen en acties van de toepassingen (bv. software) die niet op de machine van de gebruiker plaatsvinden. De gebruiker is dan geen eigenaar meer van gebruikte hard- en software en is niet verantwoordelijk voor het onderhoud. De gebruiker kan zo over een eigen, in omvang en mogelijkheden schaalbare, virtuele infrastructuur beschikken. Software as a Service, vaak afgekort als SaaS, ook wel eens Software on Demand genoemd, is een verschijningsvorm van Cloud computing waarbij software als een online dienst wordt aangeboden. De klant hoeft de software niet aan te schaffen, maar sluit bijvoorbeeld een contract per maand en per gebruiker, eventueel in combinatie met andere parameters. De SaaS-aanbieder zorgt voor installatie, onderhoud en beheer, de gebruiker benadert de software via het internet bij de SaaS-aanbieder. De kenmerken van de diensten via Cloud computing en SaaS zijn: De klant hoeft de software en de daarvoor benodigde hardware niet aan te schaffen, maar betaalt slechts voor het gebruik ervan. De software en hardware wordt niet bij de klant geïnstalleerd, maar bij de leverancier. De klant heeft toegang tot de software via Internet of een privénetwerk. De leverancier verzorgt het applicatiebeheer, zoals het maken van back-ups, het onderhoud en de installatie van nieuwe versies en updates, beveiliging tegen ongeautoriseerde toegang, en dergelijke. Gebruikersbeheer kan zowel bij de leverancier als bij de klant liggen. De applicatie/software wordt benaderd via een webbrowser. De leverancier kan vanaf één centrale plek met één handeling updates (verbeteringen) en zelfs upgrades (nieuwe versies) kan doorvoeren. De klant/onderneming hoeft, doordat hij geen eigenaar is van de middelen, ook geen kapitaalinvestering te doen en moet tevens geen beheer doen van een complexe ITinfrastructuur. 16

17 Een aandachtspunt bij Cloud computing is dat de gegevens niet langer in eigen huis worden beheerd, zodat in een contract met de aanbieder aandacht voor het aspect informatiebeveiliging op zijn plaats is. Een breedbandinternetverbinding is bovendien noodzakelijk aangezien de toegang tot de software via internet moet gebeuren (ongeveer 97,4% van de Belgische ondernemingen beschikt volgens het ISPA Belgium Market Survey over een breedband internetverbinding). Ten slotte zijn overeenkomsten inzake SaaS en Cloud computing vaak toetredingscontracten met bijgevolg weinig ruimte voor onderhandeling. De klant doet er dus goed aan zijn overeenkomsten grondig na te lezen (al dan niet met bijstand van een advocaat/expert) alvorens ze te ondertekenen. Grafiek 15: maakt u reeds gebruik van SaaS en/of Cloud computing oplossingen? 14,8% Ja Neen 85,2% 17

18 E-facturatie Door het schrappen van de bijzondere vormvereisten waaraan een elektronische factuur moet voldoen, is het eenvoudiger geworden om facturen elektronisch te versturen en te bewaren. Sinds 1 januari 2010 is het niet langer noodzakelijk een e-factuur te voorzien van een elektronische handtekening of deze te verzenden via een EDI-systeem (Electronic Data Interchange). Ook het versturen van facturen via een gewone PDF (23,9% van de respondenten maakt gebruik van deze eenvoudige methode) is voortaan mogelijk op voorwaarde dat men een bewijskrachtige boekhouding voert. e-facturen moeten dus steeds gekoppeld worden aan geldige bestelbonnen, leveringsdocumenten, edm. De reglementering ter zake eist dus een zogenaamde audit trail. Deze wijzigingen betekenen een enorme vooruitgang en zullen de ondernemingen toelaten om hun administratiekosten gevoelig te verminderen. Een recente studie van de Belgian Task Force E-invoicing (een initiatief van verschillende werkgeversorganisaties, opgericht in de zomer van 2009, met als doel te ijveren voor de definitieve doorbraak van elektronische facturen in België) heeft de potentiële besparing voor Belgische ondernemingen alleen al op meer dan 3, 5 miljard euro begroot. Deze besparingen kunnen bovendien verder gaan dan enkel de kosten van papier, postzegels of archief. Ook de snelheid van verzenden, het gemak om betalingen op te volgen en de mogelijkheid om de facturen elektronisch aan te leveren aan het boekhoudsysteem van de klant betekenen een enorme tijdswinst en kostenbesparing. De cijfers tonen echter aan dat de overgrote meerderheid van de KMO s nog geen gebruik maakt van de mogelijkheden van elektronische facturatie (72,5%). Bij degenen die het wel doen, stuurt maar liefst 23,9% haar facturen via gewone PDF. Slecht een zeer klein aantal KMO s verstuurt de e-factuur via een specifiek platform (2,8%) of met een certificaat (0,9%). 18

19 Grafiek 16: Verstuurt u uw facturen reeds elektronisch? 80% 70% 60% 72,5% Neen ja, via een platform Ja, met een pdf en certificaat Ja, per gewone pdf 50% 40% 2,8% 30% 0,9% 20% 23,9% 10% 0% Ja Neen Voor wat betreft de manier waarop elektronisch wordt gefactureerd zien we belangwekkende verschillen in functie van de grootte van de onderneming. Bij de grotere KMO s (+20 werknemers) wordt het meeste gebruik gemaakt van platforms om facturen elektronisch te versturen, met name 11,5 % voor de KMO s met werknemers en 16,7% bij de KMO s met werknemers. Bij deze laatste groep wordt ook nog regelmatig met een versleutelde PDF gewerkt (certificaat), namelijk bij 8,3% van de ondernemingen. Grafiek 17: Gebruik van een e-facturatieplatform gerelateerd aan de grootte van de onderneming > 50 werknemers 16,7% 21 tot 50 werknemers 11,5% 6 tot 20 werknemers 1,7% 2 tot 5 werknemers 2,7% 1 werknemer 0,7% Eenmanszaak 3,0% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 19

20 De gewone PDF is het populairst bij de kleinere KMO s. Bij de eenmanszaken worden e- facturen in 24,3% van de gevallen met een gewone PDF verstuurd. Bij de groep met 1 werknemer is dat 32,6%, bij de KMO s met 2-5 werknemers 19,7% en bij de KMO s met 6-20 werknemers ten slotte verstuurt 7,7% de facturen via gewone PDF. Grafiek 18: Gebruik van een gewone PDF als e-factuur gerelateerd aan de grootte van de onderneming > 50 werknemers 0,0% 21 tot 50 werknemers 7,7% 6 tot 20 werknemers 19,7% 2 tot 5 werknemers 23,5% 1 werknemer 32,6% Eenmanszaak 24,3% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% De correlatie tussen de grootte van de onderneming en de manier waarop facturen elektronisch worden verstuurd, kan te maken hebben met de relatief hoge kostprijs van geïntegreerde oplossingen (koppeling e-facturatieplatform met boekhoudsoftware en ERP systeem). Voor vele kleine KMO s is het opzetten van dergelijk systeem vermoedelijk (nog) geen haalbare kaart. Nochtans kunnen de grootste efficiëntiewinsten pas worden geboekt wanneer alle bedrijfsbrede software op mekaar wordt afgestemd en e-facturatie verloopt binnen een eenvoudig softwarematig georganiseerd systeem, dat bovendien compatibel is met de oplossingen van alle aanbieders van e-facturatie toepassingen. Hoewel er de jure dus geen beperkingen meer bestaan voor wat de vorm van de e-factuur betreft, is er de facto toch nood aan een eenvoudige e-factuur, die technologieneutraal maar ook technologieoverkoepelend kan worden verstuurd, ingelezen en verwerkt door alle e-facturatiesoftwarepakketten. Bij de ontwikkeling van dergelijke oplossingen is vanzelfsprekend ook een goede afstemming nodig met de boekhouders en accountants. 20

21 Het gebruik van opensource software door de Vlaamse KMO Uit onze bevraging blijkt dat meer dan één derde van de ondernemingen gebruik maakt van opensource software oplossingen. 6% van de respondenten gebruikt zelfs uitsluitend opensource software terwijl toch een aanzienlijke 28,3% van de ondernemingen voor een deel gebruikt maakt van opensource software. 65,7% geeft echter te kennen geen opensource oplossingen te gebruiken (zie grafiek). Grafiek 19: Maakt u gebruik van opensource oplossingen? 70% 65,7% 60% 50% 40% 28,3% 30% 20% 6,0% 10% 0% Ja, alle software is open source Ja, gedeeltelijk Neen Opensource software (soms ook openbronsoftware) is computerprogrammatuur waarvan de broncode in te kijken en te veranderen is. Bij de meeste commerciële software is de broncode een bedrijfsgeheim: de gebruiker 'koopt' of 'huurt' een programma en gebruikt dat (licentie). Indien de software aangepast 21

22 moet worden zijn de mogelijkheden vaak beperkt. Meestal moet men dan immers naar de leverancier van de originele software stappen. Opensource software voorkomt de verkoperlock-in van een enkele softwareproducent. Opensource software geeft de vrijheid om eenvoudig van software te wisselen als de producent stopt met de verkoop, de prijs voor het product verhoogt, veranderingen aan de software aanbrengt of veranderingen in de licenties van de software doorvoert naar een minder acceptabele vorm. Voor de eindgebruiker zijn opensource oplossingen meestal gratis, voornamelijk omdat de broncode is opengesteld voor het publiek. Het is wel zo dat opensource niet per se gratis moet zijn. Er is namelijk nog steeds ondersteuning en hardware nodig. Opensource wordt vaak onterecht verward met freeware. Opensource is voor de eindgebruiker vaak gratis zoals freeware, maar bij freeware wordt de broncode zelf niet opengesteld voor het publiek. UNIZO is van mening dat het gebruik van opensource software voordelen kan opleveren voor een KMO. Wanneer commerciële software met opensource wordt gecombineerd valt zeker een besparing op de operationele kosten (met name op de aankoopprijs van de software) te realiseren. Zo hebben sommige medewerkers binnen een onderneming vaak voldoende aan de functionaliteit van een opensource kantoorsuite (tekstverwerker, spreadsheet, edm.). Voor andere medewerkers die zeer intensief gebruik maken van dergelijke suite kan een commerciële softwareoplossing dan weer zinvol zijn (vooral wanneer zij vaak met externe ondernemingen documenten uitwisselen). Hoewel de meeste compatibiliteitsproblemen tussen opensource en commerciële software met behulp van converteersoftware van de baan zijn, is het toch aangewezen om eventuele voornemens om op opensource oplossingen over te schakelen eerst uitgebreid in de kantooromgeving te testen. Ook op vlak van CRM en ERP-software, tekensoftware en besturingssystemen zijn voor de meeste gangbare commerciële pakketten, interessante opensource alternatieven beschikbaar. Een goede ondersteuning is echter noodzakelijk. Ondernemingen dienen zich dus goed te laten adviseren en bijstaan. 22

23 Software asset management en software licenties Een softwarelicentie is een vergunning om een computerprogramma te gebruiken. Computerprogramma's zijn auteursrechtelijk beschermd. Ze mogen dus niet zomaar worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt. Het installeren van een programma, vanaf DVD of vanaf het internet, geldt als een vorm van vermenigvuldigen, maar ook het louter bezit van illegale software is verboden. De vergunning om een computerprogramma te mogen gebruiken wordt vastgelegd in een contract, de licentie, en bevat veelal beperkende voorwaarden t.a.v. het kopiëren van het programma of het aantal gebruikers dat gelijktijdig het programma mag gebruiken. Veelal wordt voor het benutten een vergoeding gevraagd door de softwareproducent. Doordat softwarelicenties juridisch gezien contracten zijn, kunnen computerprogramma's onder meerdere licenties gelijktijdig uitgegeven worden. Er bestaat bovendien een veelheid aan verschillende licenties (OEM, Volume licenties, single user licenses, enz.) Naast commerciële software is er ook opensource software verkrijgbaar (zie hoger). Bij opensourcesoftware krijgt de gebruiker, naast een onbeperkt gebruiksrecht, ook de broncode van het programma en mag deze vrijwel zonder beperkingen wijzigingen aanbrengen en opnieuw uitgeven. In werd UNIZO regelmatig geconfronteerd met controles binnen bedrijven op het legaal gebruik van software (i.e. software met een geldige licentie). Deze controles werden aangestuurd door de BSA (Business Software Alliance) waarin de belangrijkste commerciële software producenten (waaronder Microsoft, Adobe, Autodesk, Symantec, Apple, enz) zijn vertegenwoordigd. Een overleg tussen UNIZO mondde uit in een akkoord over een amnestieperiode van 4 maanden, waarbinnen ondernemingen de kans kregen om hun softwarelicenties op orde te stellen. Waar nodig diende illegale software te worden verwijderd of werden bijkomende softwarelicenties aangekocht. Tijdens die 4 maanden hebben verschillende ICTondernemingen zich geëngageerd om audits bij andere ondernemingen uit te voeren en optimalisatieaanbevelingen te formuleren. De amnestieperiode ging bovendien gepaard met een breed scala aan informatieve communicatie naar de KMO toe (waaronder infosessies, brochures, checklists, enz.). 23

24 Eén jaar na deze campagne is het daarom ook tijd om een stand van zaken op te maken. Om die reden hebben we in het onderzoek gepeild naar de (il)legaliteit van software binnen de KMO. 84,50% van de bevraagde Vlaamse KMO s geeft aan voor alle software die in het bedrijf aanwezig is te beschikken over een geldige licentie. Uit cijfers van de BSA zelf, weliswaar van 2010, bleek echter dat slechts 75% van de bedrijfssoftware in België legaal was. De resultaten uit dit onderzoek moeten dan ook worden genuanceerd in de mate dat het met zekerheid aanwezig zijn van geldige softwarelicenties vaak wordt overschat of in ieder geval slechts een momentopname is. Een onderneming die vandaag legaal is op vlak van software is dat morgen misschien niet meer. De eerder beperkte aanwezigheid van good practices inzake softwarebeheer binnen de KMO (zie verder) en de Microsoft/Data News cijfers, waaruit blijkt dat 40% van de illegale software onbewust wordt gebruikt (men denkt legaal te werk te gaan, terwijl dit niet altijd zo is), wijzen erop dat er verder inspanningen moeten worden gedaan inzake het sensibiliseren van KMO s voor goed softwarebeheer. Grafiek 20: Hebt u voor alle software in uw bedrijf een geldige softwarelicentie? 4,0% 11,6% Ja Neen Geen idee 84,5% In ons onderzoek hebben we ook een aantal good practices inzake softwarebeheer bevraagd. Zo heeft het centraal bewaren van licenties en aankoopfacturen van bedrijfssoftware het voordeel dat de bewijzen van alle aangekochte software eenvoudig kunnen worden 24

25 teruggevonden en dat men dus zeer snel een overzicht heeft van alle software waarvoor men een geldige licentie bezit. De aanwezige softwarelicenties kunnen dan op geregelde tijdstippen worden getoetst aan de werkelijk aanwezige software in het bedrijf. Inconsistenties kunnen zo op een efficiënte manier worden weggewerkt, door bijvoorbeeld software die niet langer wordt gebruikt te verwijderen of door, indien nodig bijkomende licenties aan te kopen, bestaande licenties te optimaliseren in onder andere een volume licentieovereenkomst of door bepaalde software door opensource oplossingen te vervangen. 58,6 % van de respondenten geeft aan al haar softwarelicenties (en eventuele aankoopbewijzen) op een centrale plaats te bewaren. 33,1 % doet dit nog niet. Grafiek 21: Bewaart u uw softwarelicenties en bijhorende aankoopfacturen op een centrale plaats in uw bedrijf? 8,3% Ja Neen Geen idee 33,1% 58,6% We hebben bij de KMO s die werknemers in dienst hebben ook gepeild naar de aanwezigheid van een ICT-policy. In dergelijke policy staan de rechten en plichten van de werknemers inzake ICT geschreven. Aangezien de bedrijfs-ict eigendom is van de werkgever, kan hij het gebruik van de aan de werknemer ter beschikking gestelde middelen aan banden leggen. Zo kan een ICT-policy bepalen dat de werknemer zelf geen software mag binnenbrengen in het bedrijf en/of zelf geen software op de bedrijfssystemen mag installeren. Ook het internetgebruik van de werknemer kan worden gedefinieerd. De policy kan immers bepalen dat de werknemer geen websites mag bezoeken waar illegale content of niet-werkgerelateerde content op wordt aangeboden. De ICT-policy kan bovendien ook het controlerecht van de werkgever en de daaraan verbonden procedures omschrijven. Zo is de werknemer perfect op de hoogte van toegelaten en verboden gebruik van bedrijfs-ict. 25

26 Gekoppeld aan eventuele technische beperkingen inzake de lokale computer beheersrechten is een ICT-policy dan ook een zeer nuttig instrument om de onderneming te helpen vrijwaren van illegale software. Uit ons onderzoek blijkt dat van de ondernemingen met 1 of meer werknemers in dienst de overgrote meerderheid 83% niet over ICT-policy beschikt. Grafiek 22: Hebt u in uw onderneming een ICT-policy? 16,3% Ja Neen 83,7% 26

27 Informatiekanalen van de KMO op vlak van ICT Voor het opzoeken van ICT-gerelateerde informatie doet maar liefst 45,1% van de bevraagde ondernemingen een beroep op de vaste ICT-leverancier. Deze vaste ICT-leverancier wordt dus gezien als een werkelijke vertrouwenspersoon wanneer het aankomt op ICT-advies en ondersteuning. Grafiek 23: Wat is voor u het belangrijkste kanaal om informatie op te zoeken over verschillende ICT-producten? Beroeps- en ondernemersverenigingen 1,5% Vakliteratuur 4,8% Websites van mogelijke leveranciers 7,6% Zoekmachines (bv. google) 18,4% Vrienden/kennissen 7,3% ICT Consultant Fabrikant Interne IT-specialist 3,8% 3,2% 4,1% Vaste IT-partner 45,1% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Slechts een zeer beperkt aantal (1,5%) van de respondenten gaat te rade bij beroepsorganisaties of ondernemingsverenigingen voor wat betreft ICT-advies. Toch kent 19,6% ICT-coach, een UNIZO-initiatief dat werd opgestart begin 2010 en wordt gesubsidieerd door EFRO (het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling). 27

28 Grafiek 24: Kent u ICT-coach? 19,6% Ja Neen 80,4% ICT-coach richt zich tot KMO s die actief zijn in de voedingsketen: landbouw, levensmiddelenindustrie, distributie en verpakkers, maar ook ondersteunende diensten zoals dienstverleners en alle vrije en intellectuele beroepen waar zij terecht kunnen voor advies. Met het project ICT-coach reikt Europa de actoren in de voedingsketen een gratis instrument aan om zelf de ICT-noden in de sector te definiëren en problemen op te lossen. Denk aan: hoeveel moet ik investeren in automatisatie?, welke return on investment mag ik verwachten en binnen welke termijn?, hoe kan IT mijn werk vereenvoudigen?, welke systemen bestaan er en wat is mijn bedrijf op het lijf geschreven? Veel moeilijke vragen waar weinig mensen een objectief antwoord kunnen op geven. ICT-coach staat voor neutraal en gratis advies en haar dienstverlening bestaat uit 4 luiken: Eerstelijnsadvies: deskundige antwoorden op algemene ICT-vragen. Een duidelijk beeld van de ICT-behoeften van een onderneming na een on-site audit. Na de audit krijgt de ondernemer een rapport met een advies op maat van zijn behoeften. Trajectbegeleiding, waarbij het advies wordt omgezet in actie. Het advies luidt bijvoorbeeld: schaf een boekhoudpakket aan. In de trajectbegeleiding wordt u dan verder op weg geholpen om een geschikt pakket te vinden. Infoavonden en roadshows waarin ICT-coach haar dienstverlening toelicht, maar de ondernemers meteen ook al op weg zet om zelf hun behoeften in kaart te brengen. Bij 28

Afsprakenkader ICT voor de kmo-portefeuille

Afsprakenkader ICT voor de kmo-portefeuille Afsprakenkader ICT voor de kmo-portefeuille versie van 16/09/2014 1 Inleiding Via de kmo-portefeuille (http://www.kmo-portefeuille.be/) kunnen kmo s subsidies krijgen voor opleiding, advies, strategisch

Nadere informatie

MKB ICT-onderzoek 2009

MKB ICT-onderzoek 2009 ICT: noodzakelijk kwaad of concurrentievoordeel? Voor 32% van het MKB vormt ICT een bijrol binnen de business, terwijl voor het overig deel ICT een sleutelfunctie heeft binnen de bedrijfsvoering: als de

Nadere informatie

E-commerce Oktober 2016

E-commerce Oktober 2016 E-commerce Oktober 2016 Sterke stijging van aantal zelfstandige handelaars dat online verkoopt: vandaag doet 5 aan e-commerce t.o.v. 3 in 2014. Verkoop gebeurt vooral via eigen webshop of website. Meer

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten in detail

Onderzoeksresultaten in detail Resultaten onderzoek ICT-fitheid van ondernemers (december 2008) ICT is vaak Chinees voor ondernemers ICT ers en ondernemers spreken een andere taal. Dat blijkt uit een onderzoek van kenniscentrum KMO-IT

Nadere informatie

Mensink ICT Advocatuur Nieuwsbrief Oktober 2013

Mensink ICT Advocatuur Nieuwsbrief Oktober 2013 Escrow van SAAS en Cloud diensten. Marketingtechnisch niet meteen een lekkere zin om een nieuwsbrief mee te beginnen. Zeker drie woorden die nogal wat vragen oproepen. SAAS (software as a service) en Cloud

Nadere informatie

Waarom deelnemen aan een ICT project voor KMO s? Business aliniëren met ICT. Chris Block 5/3/12

Waarom deelnemen aan een ICT project voor KMO s? Business aliniëren met ICT. Chris Block 5/3/12 Waarom deelnemen aan een ICT project voor KMO s? Business aliniëren met ICT Chris Block 5/3/12 De KMO heeft veel vraagtekens over ICT Onze informatica is onvoldoende aangepast aan onze bedrijfsvoering

Nadere informatie

INLEIDING. Doelgroep Boekhouders en financiële beroepen / profielen Bezoekers van de beurs Forum For the Future Leden van beroepsfederaties

INLEIDING. Doelgroep Boekhouders en financiële beroepen / profielen Bezoekers van de beurs Forum For the Future Leden van beroepsfederaties 1 INLEIDING Doelgroep Boekhouders en financiële beroepen / profielen Bezoekers van de beurs Forum For the Future Leden van beroepsfederaties Doelstelling onderzoek Monitoring van de vooruitgang inzake

Nadere informatie

DE CLOUD, 6 VOORDELEN EN 7 CONTROLEPUNTEN WIE WERKT ER TEGENWOORDIG NIET IN DE CLOUD?

DE CLOUD, 6 VOORDELEN EN 7 CONTROLEPUNTEN WIE WERKT ER TEGENWOORDIG NIET IN DE CLOUD? DE CLOUD, 6 VOORDELEN EN 7 CONTROLEPUNTEN WIE WERKT ER TEGENWOORDIG NIET IN DE CLOUD? Bijna iedereen neemt tegenwoordig ergens diensten af die in de cloud gelegen zijn. Maar wat zijn nu de voordelen van

Nadere informatie

CORE COMPETENCES. Boekhoudadministratie Financiële administratie Commerciële admin / ERP E-commerce

CORE COMPETENCES. Boekhoudadministratie Financiële administratie Commerciële admin / ERP E-commerce PARTNER IN AUTOMATISERING Sinds 1987 specialiseert ons systeemhuis zich in de ontwikkeling van efficiënte en gebruiksvriendelijke bedrijfsoplossingen, die het administratief en commercieel beheer van ondernemingen

Nadere informatie

5 CLOUD MYTHES ONTKRACHT

5 CLOUD MYTHES ONTKRACHT 5 CLOUD MYTHES ONTKRACHT Na enkele jaren ervaring met de cloud, realiseren zowel gebruikers als leveranciers zich dat enkele van de vaakst gehoorde mythes over cloud computing eenvoudigweg... niet waar

Nadere informatie

Rapport. Elektronische facturatie en het elektronisch archief:

Rapport. Elektronische facturatie en het elektronisch archief: Rapport Elektronische facturatie en het elektronisch archief: Berekening besparing aan administratieve lasten door het gebruik van elektronische facturatie en archivering Verkorte versie - Meetresultaten

Nadere informatie

De verborgen schatten van ERP Een onderzoek naar ERP-optimalisatie bij middelgrote bedrijven. succeed IT. better results together

De verborgen schatten van ERP Een onderzoek naar ERP-optimalisatie bij middelgrote bedrijven. succeed IT. better results together De verborgen schatten van ERP Een onderzoek naar ERP-optimalisatie bij middelgrote bedrijven succeed IT better results together Een onderzoek naar ERP-optimalisatie bij middelgrote bedrijven in handel

Nadere informatie

De Exact MKB Cloud Barometer: Kansen in de Cloud voor het MKB. Peter Vermeulen Pb7 Research i.o.v. Exact

De Exact MKB Cloud Barometer: Kansen in de Cloud voor het MKB. Peter Vermeulen Pb7 Research i.o.v. Exact De Exact MKB Cloud Barometer: Kansen in de Cloud voor het MKB Peter Vermeulen Pb7 Research i.o.v. Exact Veldwerk Doel van de Exact MKB Cloud Barometer Hoeveel waarde haalt het MKB uit de cloud? Hoe kunnen

Nadere informatie

Documentbeheerdag. Inleiding. WTCB Virtueel Bouwen Eric Stroobants KMO-IT Centrum vzw KMO-IT 2007

Documentbeheerdag. Inleiding. WTCB Virtueel Bouwen Eric Stroobants KMO-IT Centrum vzw KMO-IT 2007 Documentbeheerdag WTCB Virtueel Bouwen 2007-06-14 Inleiding Eric Stroobants KMO-IT Centrum vzw Wie is de VZW KMO-IT centrum? > Onafhankelijke begeleiding en klankbord voor ICT projecten binnen KMO s >

Nadere informatie

Oplossingen overzicht voor Traderouter > 02/11/2010

Oplossingen overzicht voor Traderouter > 02/11/2010 Oplossingen overzicht voor Traderouter > 02/11/2010 Netconnex is opgericht in 2004 (Gezeteld in Belgie maar het hoofd datacenter gelegen in Nederland [omgeving Amsterdam]). Zeer gestaag groeiende onderneming

Nadere informatie

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware INTEGRATIE CONTINUE INNOVATIE WORKFLOW ONDERSTEUNING ABECON-CONSULTANCY OVER ABECON Microsoft Dynamics Nieuwe kansen in een veranderende media wereld Standaard

Nadere informatie

Prijslijst Dynamics. Engion B.V. Lamersveld 5 5801 HD VENRAY NAV 2013 Online T: 085-4013176

Prijslijst Dynamics. Engion B.V. Lamersveld 5 5801 HD VENRAY NAV 2013 Online T: 085-4013176 Prijslijst Dynamics Engion B.V. Lamersveld 5 5801 HD VENRAY NAV 2013 Online T: 085-4013176 CRM 2013 Online E: info@engion.nl Introductie Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics CRM en andere Office

Nadere informatie

NIEUWS JUNI 2015 BEHEERSOFTWARE. In deze uitgave:

NIEUWS JUNI 2015 BEHEERSOFTWARE. In deze uitgave: NIEUWS JUNI 2015 In deze uitgave: pagina 2-3 Nieuwe regeling voorschotfacturen vanaf 2015? pagina 4-5 Waarom elektronische facturatie voorlopig nog niet doorbreekt pagina 6-7 Klanten vertellen: Wim Deprins

Nadere informatie

Hoeveel budget moet ik uittrekken voor een Field Service Automation project?

Hoeveel budget moet ik uittrekken voor een Field Service Automation project? Hoeveel budget moet ik uittrekken voor een Field Service Automation project? Slechts 10 per maand per gebruiker, geen verborgen kosten, onmiddellijk ROI eenmaal u online een aantal field force automation

Nadere informatie

ICT-behoeften in het mkb. Onderzoek van TNS-NIPO

ICT-behoeften in het mkb. Onderzoek van TNS-NIPO ICT-behoeften in het mkb Onderzoek van TNS-NIPO ICT-behoeften in het mkb Onderzoek TNS-NIPO Koninklijke vereniging MKB-Nederland Beleid, Onderzoek en Communicatie Delft, 13 april 26 Contactpersoon: drs.

Nadere informatie

Elektronisch factureren in de logistiek. Wat levert het op?

Elektronisch factureren in de logistiek. Wat levert het op? Elektronisch factureren in de logistiek. Wat levert het op? Al jaren wordt er gesproken over. Afhankelijk van de invalshoek die je kiest, variëren de ervaringen van een doorslaand succes tot een complete

Nadere informatie

Focus op de elektronische factuur

Focus op de elektronische factuur Focus op de elektronische factuur Paul Simons Software development manager T&A Wolters Kluwer Agenda Wat is een elektronische factuur België in cijfers Percepties Aandachtspunten Oplossingen Q&A Wat is

Nadere informatie

Wat is de cloud? Cloud computing Cloud

Wat is de cloud? Cloud computing Cloud The Cloud Agenda Wat is de cloud? Ontwikkelingen en trends in de markt Bedrijfsstrategie Voordelen en vraagtekens Werken in de cloud: Hoe? Veiligheid & privacy Toepasbaarheid in breder verband Demo Borrel

Nadere informatie

W2P.pro Lastenboek en Vragenlijsten

W2P.pro Lastenboek en Vragenlijsten ideeën.doen.groeien W2P.pro Lastenboek en Vragenlijsten 27 januari 2015 De e-commerce in België loopt op vlak van omzet en volume ongeveer 18 maanden achter in vergelijking met onze buurlanden. Bron. Online

Nadere informatie

Informatieavond 15 06 2011 Gent

Informatieavond 15 06 2011 Gent Informatieavond 15 06 2011 Sessie overzicht De weg naar Cloud Computing Wat is Cloud Computing? Welke toepassingen bestaan er? Is het geschikt voor de Bouwsector/KMO? Live demo Google Apps Q&A De weg naar

Nadere informatie

it diensten alles voor uw bedrijfscontinuïteit

it diensten alles voor uw bedrijfscontinuïteit it diensten alles voor uw bedrijfscontinuïteit Kantoor- en bedrijfsautomatisering it diensten alles voor uw bedrijfscontinuïteit vanboxtel is naast gerenommeerd automatiseerder van logistieke processen,

Nadere informatie

Simacan Connect verwerkt en harmoniseert verschillende databronnen, zodat deze te gebruiken zijn met eigen databronnen.

Simacan Connect verwerkt en harmoniseert verschillende databronnen, zodat deze te gebruiken zijn met eigen databronnen. Integratie van verkeersinformatie in logistieke processen Simacan, onderdeel van de OVSoftware Groep (www.ovsoftware.nl), richt zich op het verwerken, beschikbaar maken en inzichtelijk maken van grote

Nadere informatie

IP Businessmanager voor gevorderden

IP Businessmanager voor gevorderden IP Businessmanager voor gevorderden mobiel integratie total cost of ownership (tco) management rapportages netwerken en ict vm en hosted oplossingen business manager integratie bedrijfs applicaties voip

Nadere informatie

OpenText RightFax. Intuitive Business Intelligence. Whitepaper. BI/Dashboard oplossing voor OpenText RightFax

OpenText RightFax. Intuitive Business Intelligence. Whitepaper. BI/Dashboard oplossing voor OpenText RightFax OpenText RightFax Intuitive Business Intelligence Whitepaper BI/Dashboard oplossing voor OpenText RightFax Beschrijving van de oplossing, functionaliteit & implementatie Inhoud 1 Introductie 2 Kenmerken

Nadere informatie

Cursusadministratie Software. Whitepaper

Cursusadministratie Software. Whitepaper Cursusadministratie Software Huur of Koop Whitepaper Januari 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding: Koop versus huur... 3 Hoofdstuk 1... 4 1.1 Belangrijke trends bij SaaS-applicaties... 4 1.2

Nadere informatie

Impact Cloud computing

Impact Cloud computing Impact Cloud computing op de Nederlandse zakelijke markt 2 inleiding De economische omstandigheden zijn uitdagend. Nederland is onder invloed van de schuldencrisis in een nieuwe recessie beland; de economische

Nadere informatie

Migratie van Groupwise naar Exchange

Migratie van Groupwise naar Exchange BIJLAGE Bijlage nr. 1 Migratie van Groupwise naar Exchange Doelstelling. Momenteel wordt in de administratie van de VGC Novell Groupwise als mailsysteem gebruikt. De huidige versie van Groupwise is verouderd

Nadere informatie

Afsprakenkader ICT-advies in de kmo-portefeuille

Afsprakenkader ICT-advies in de kmo-portefeuille Afsprakenkader ICT-advies in de kmo-portefeuille Het doel van de kmo-portefeuille op vlak van ICT-advies is het financieel ondersteunen van kmo s met als doel het inkopen van professioneel, onafhankelijk

Nadere informatie

PRODUCT SHEET WHAT WE DO

PRODUCT SHEET WHAT WE DO ESDNOW, onderdeel van DISC BV, is dé Europese specialist als het gaat om het beheren, beveiligen, verkopen, toegang verschaffen tot, en distributie van digitale content. ESDNOW helpt uitgevers bij het

Nadere informatie

November E-commerce

November E-commerce November 2017 E-commerce 9 op 10 zelfstandige handelaars is online aanwezig, via eigen website of sociale media. 5 op 10 verkoopt ook online, via verschillende kanalen, niet noodzakelijk webshop. Gebrek

Nadere informatie

(Door)ontwikkeling van de applicatie en functionaliteiten

(Door)ontwikkeling van de applicatie en functionaliteiten Hieronder is een aantal belangrijke zaken uitgewerkt rondom het Saas/Cloudmodel op basis waarvan InCtrl haar internetsoftware-omgevingen aanbiedt. Dit document is bedoeld om een algemeen beeld te krijgen

Nadere informatie

certificering HET ADMINISTRATIEPAKKET

certificering HET ADMINISTRATIEPAKKET co 2 -administratie ketenverantwoordelijkheid aanbesteding certificering MVO HET ADMINISTRATIEPAKKET Wat levert digitalisering me op? En wat kost het me? Een boekhoudpakket hoeft niet duur te zijn. Toch

Nadere informatie

Gratis kaart. Complete en betaalbare MKB-oplossing

Gratis kaart. Complete en betaalbare MKB-oplossing Complete en betaalbare MKB-oplossing De Oracle Business Intelligence Suite is een open en complete oplossing waarmee u iedereen binnen de organisatie van de juiste informatie kunt voorzien: De gegevens

Nadere informatie

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van e-mail

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van e-mail Beknopte dienstbeschrijving Beveiligen van e-mail m.b.v. digitale certificaten en PKI Document: Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van e-mail Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Snel te

Nadere informatie

NOTA. Inhoud. Stuurgroep Informatica 2014-12-09. ICT-Richtlijn

NOTA. Inhoud. Stuurgroep Informatica 2014-12-09. ICT-Richtlijn FACULTEIT THEOLOGIE EN RELIGIEWETENSCHAPPEN SINT-MICHIELSSTRAAT 4 BUS 3100 3000 LEUVEN DATUM C.C. 2014-12-09 NOTA TAL BLZ. ICT-Richtlijn Aanvullend aan de universitaire gedragslijn 1, waar elk personeelslid

Nadere informatie

De solide basis voor uw ICT-oplossingen. Overzicht en inzicht. Altijd en overal.

De solide basis voor uw ICT-oplossingen. Overzicht en inzicht. Altijd en overal. De solide basis voor uw ICT-oplossingen Overzicht en inzicht. Altijd en overal. Overzicht en inzicht. Altijd en overal. Succes vereist een solide én flexibele basis, zeker voor bedrijven die willen blijven

Nadere informatie

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6 Inhoud Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 3 Relatie tussen ICT en 3 Outsourcen ICT: Wat? 3 Cloud Services 3 Service Level Agreement 3 Software

Nadere informatie

Prijslijst Wings Boekhouding en Logistiek Prijzen exclusief btw, geldig vanaf 01/01/2014 Prijswijzigingen voorbehouden.

Prijslijst Wings Boekhouding en Logistiek Prijzen exclusief btw, geldig vanaf 01/01/2014 Prijswijzigingen voorbehouden. Prijslijst Wings Boekhouding en Logistiek Prijzen exclusief btw, geldig vanaf 01/01/2014 Prijswijzigingen voorbehouden. Wings uitvoering: STANDAARD PROFESSIONAL ENTERPRISE licentie SA (1) licentie SA (1)

Nadere informatie

Als u dit pakket installeert verklaart u zich akkoord met onderstaande leveringsonderhouds-

Als u dit pakket installeert verklaart u zich akkoord met onderstaande leveringsonderhouds- Als u dit pakket installeert verklaart u zich akkoord met onderstaande leveringsonderhouds- en licentievoorwaarden: Met het installeren van de demo-versie doet u geen bestelling en gaat u geen enkele financiële

Nadere informatie

Software kan worden ingedeeld in verschillende manieren. Bijvoorbeeld:

Software kan worden ingedeeld in verschillende manieren. Bijvoorbeeld: Hoofdstuk 1 Softwarecategorieën Software kan worden ingedeeld in verschillende manieren. Bijvoorbeeld: De taal waarin het bepaal software geschreven is of taak waarvoor het bestemd is. Het platform De

Nadere informatie

Office 365. Auteur: Roy Scholten Datum: 9/11/2015 Versie: 1.3 OPENICT B.V.

Office 365. Auteur: Roy Scholten Datum: 9/11/2015 Versie: 1.3 OPENICT B.V. Office 365. Auteur: Roy Scholten Datum: 9/11/2015 Versie: 1.3 Over Open ICT De afgelopen jaren zijn de technische ontwikkelingen snel gegaan, de typemachine is vervangen door de tablet. De ontwikkelingssnelheid

Nadere informatie

6 VRAGEN OM HET JUISTE BOEKHOUDPAKKET TE KIEZEN

6 VRAGEN OM HET JUISTE BOEKHOUDPAKKET TE KIEZEN 6 VRAGEN OM HET JUISTE BOEKHOUDPAKKET TE KIEZEN Reken op je cijfers voor meer succes www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE E-BOOK BOEKHOUDEN INHOUD 1 Eerste hulp bij het ondernemen 2 6 vragen om het juiste

Nadere informatie

Dataprotectie op school

Dataprotectie op school Dataprotectie op school ook een taak van het management Jacques Verleijen Wat is informatieveiligheid? Mogelijke actoren Netwerkschijven Cloud Backup- en restoremogelijkheden Encryptie Servers Firewalls

Nadere informatie

SAP Customer Success Story Productie BTL Plastics. SAP in combinatie met PPS One bleek het meest geschikte ERPpakket

SAP Customer Success Story Productie BTL Plastics. SAP in combinatie met PPS One bleek het meest geschikte ERPpakket SAP in combinatie met PPS One bleek het meest geschikte ERPpakket Bedrijf BTL Plastics Sector Productie Producten en diensten Kunststofonderdelen voor industriële voertuigen en machines Website www.btlplastics.com

Nadere informatie

Impact Cloud computing

Impact Cloud computing Impact Cloud computing op de Nederlandse zakelijke markt De impact van Cloud Computing op de Nederlandse zakelijke markt De economische omstandigheden zijn uitdagend. Nederland is en bedrijven informatietechnologie

Nadere informatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Naast de mogelijkheden om uw programmatuur en gegevens bij Drie-O via Evy 2.0 in de cloud te hosten hebt u ook de mogelijkheid om uw ICT omgeving bij u

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Monard D Hulst www.monard-dhulst.be Onderwerp Gebruik van software. Licentie. B.S.A Datum 3 februari 2009 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen

Nadere informatie

E-business event. Jan Sap. ICT-COACH - 11 oktober - Laakdal. Directeur Generaal UNIZO Secretaris-Generaal FVIB

E-business event. Jan Sap. ICT-COACH - 11 oktober - Laakdal. Directeur Generaal UNIZO Secretaris-Generaal FVIB ICT-COACH - 11 oktober - Laakdal Jan Sap Directeur Generaal UNIZO Secretaris-Generaal FVIB 1 E-commerce in de KMO s Resultaten UNIZO e-commerce onderzoek juni 2010 4 2 78,9 % koopt online (+ 9% tov 2006)

Nadere informatie

De rol van marktpartijen

De rol van marktpartijen Welkom bij BSA Live Session De rol van marktpartijen De Live Session start binnen enkele minuten. Dank voor uw geduld. TIP: controleer of uw geluid aan staat en uw browserinstellingen toestaan dat u beeld

Nadere informatie

Zorgeloze ICT, alles voor elkaar

Zorgeloze ICT, alles voor elkaar Zorgeloze ICT, Over ICT Concept ICT Concept is de ICT-partner met ruime ervaring in de juridische sector. Uw (online) werkplek optimaal inrichten en laten functioneren is ons specialisme. De combinatie

Nadere informatie

Alfresco Document Management

Alfresco Document Management Pagina 1 van 6 Alfresco Document Management Efficiënter kunnen (samen)werken, altijd en overal kunnen beschikken over de benodigde informatie en geen zorgen hoeven maken over IT en back-up? Lagere kosten

Nadere informatie

ICT vormt sleutelfunctie binnen de bedrijfsvoering: als de ICT uitvalt, ligt de business plat.

ICT vormt sleutelfunctie binnen de bedrijfsvoering: als de ICT uitvalt, ligt de business plat. ICT vormt sleutelfunctie binnen de bedrijfsvoering: als de ICT uitvalt, ligt de business plat. Voor 26% van het MKB vormt ICT een bijrol binnen de business, terwijl voor het overige deel ICT een sleutelfunctie

Nadere informatie

CaseMaster CRM Customer Relationship Management

CaseMaster CRM Customer Relationship Management CaseMaster CRM Customer Relationship Management CaseMaster CRM Meer omzet uit uw bestaande of nieuwe relaties halen of een klantprofiel samenstellen doormiddel van een analyse op het aankoopgedrag en vervolg

Nadere informatie

ERP Software WHITEPAPER. ZONDER INVESTEREN AUTOMATISEREN Profiteer op slimme wijze van moderne ERP-software

ERP Software WHITEPAPER. ZONDER INVESTEREN AUTOMATISEREN Profiteer op slimme wijze van moderne ERP-software Onder de huidige economische omstandigheden zijn veel organisaties terughoudend in het aanschaffen van ERP-software. Toch is het juist nu interessant te kijken naar manieren om interne processen te automatiseren

Nadere informatie

Dienst voor Administratieve Vereenvoudiging Agence pour la Simplification Administrative

Dienst voor Administratieve Vereenvoudiging Agence pour la Simplification Administrative Dienst voor Administratieve Vereenvoudiging Agence pour la Simplification Administrative Survey E-invoicing Samenvatting Resultaten December 2016 Januari 2017 DOELSTELLINGENONDERZOEK Monitoring van de

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM Exact Synergy Enterprise Krachtiger Klantbeheer CRM 1 Inleiding Waar gaat het om? De klant komt op de eerste plaats. Maar geldt dat voor al uw klanten? En om hoeveel (potentiële) klanten gaat het; tientallen,

Nadere informatie

SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010

SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010 SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010 We staan aan de vooravond van de volgende Internetrevolutie De klassieke werkwijze van organisaties zal

Nadere informatie

Desktop Delivery: een zakelijke afweging

Desktop Delivery: een zakelijke afweging Desktop Delivery: een zakelijke afweging Client - Server, SBC, virtuele desktops, virtuele applicaties of een virtueel besturingssysteem? Er zijn genoeg mogelijkheden om desktop functionaliteit aan de

Nadere informatie

Agenda. Wat kost het MIS Waarom JorSoft. Over JorSoft. Diensten Het MIS. Vervolgstappen IT infrastructuur

Agenda. Wat kost het MIS Waarom JorSoft. Over JorSoft. Diensten Het MIS. Vervolgstappen IT infrastructuur 13-01-2017 Agenda Over JorSoft Wat kost het MIS Waarom JorSoft Diensten Het MIS Vervolgstappen IT infrastructuur JorSoft JorSoft is een zelfstandige, financieel onafhankelijke onderneming Sterke financiele

Nadere informatie

software, hardware en diensten Gerechtsdeurwaarders Accounting Handel & Industrie Logistieke Dienstverlening

software, hardware en diensten Gerechtsdeurwaarders Accounting Handel & Industrie Logistieke Dienstverlening software, hardware en diensten Gerechtsdeurwaarders Accounting Handel & Industrie Logistieke Dienstverlening Organi your profit! Actief sedert 1977 en ondertussen uitgegroeid tot een toonaangevende IT-speler

Nadere informatie

Samenvatting Hoofdstuk1

Samenvatting Hoofdstuk1 Samenvatting Hoofdstuk1 Software kun je sorteren in allerlei manieren zoals: - De geschreven taal van de software of de taak waarvoor de software geschreven is. - Het platform waarop de software moet draaien.

Nadere informatie

E-Factureren en boekhoudsoftware

E-Factureren en boekhoudsoftware Door: Gerard Bottemanne, onderzoeksbureau GBNED www.softwarepakketten.nl www.ictaccountancy.nl www.boekhoudplaza.nl September 2009 Elektronisch factureren B2C, B2B, Buyer direct, Consolidator, Direct processing,

Nadere informatie

ONDERZOEK CROSS CHANNEL MARKETING

ONDERZOEK CROSS CHANNEL MARKETING ONDERZOEK CROSS CHANNEL MARKETING Gepubliceerd Juni 2014 Alle rechten voorbehouden. Gehele of gedeeltelijke overname, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie

Nadere informatie

Windows Server 2003 End of support

Windows Server 2003 End of support Windows Server 2003 End of support Wat betekent dit voor mijn organisatie? Remcoh legt uit Met dit nieuwsitem brengt Remcoh de naderende End of Support datum voor Windows Server 2003 onder uw aandacht.

Nadere informatie

ECM - Enterprise Content Management. Daniel Kucharski

ECM - Enterprise Content Management. Daniel Kucharski ECM - Enterprise Content Management Daniel Kucharski IT vraagstukken in de KMO Nood aan gebruiksvriendelijke software afgestemd op specifieke behoeften Geen grote investering in software en hardware Typische

Nadere informatie

Dé oplossing voor het automatisch herkennen en verwerken van gescande en/of elektronisch aangeleverde documenten binnen Microsoft Dynamics NAV.

Dé oplossing voor het automatisch herkennen en verwerken van gescande en/of elektronisch aangeleverde documenten binnen Microsoft Dynamics NAV. Dé oplossing voor het automatisch herkennen en verwerken van gescande en/of elektronisch aangeleverde documenten binnen Microsoft Dynamics NAV. ONTVANG HERKEN VERWERK ARCHIVEER NAViDocs is de volledig

Nadere informatie

Corporate Express Printing Systems Divisie ziet zijn internetomzet na overstap naar Microsoft Commerce Server 2007 groeien

Corporate Express Printing Systems Divisie ziet zijn internetomzet na overstap naar Microsoft Commerce Server 2007 groeien Corporate Express Printing Systems Divisie ziet zijn internetomzet na overstap naar Microsoft Commerce Server 2007 groeien Door een maatwerkprogramma te vervangen door Microsoft Commerce Server 2007 zag

Nadere informatie

BeCloud. Belgacom. Cloud. Services.

BeCloud. Belgacom. Cloud. Services. Cloud Computing Webinar Unizo Steven Dewinter Steven.Dewinter@belgacom.be January 20 th, 2012 Agenda Agenda: Wat is nu precies Cloud Computing? Voordelen & Nadelen Hoe ga ik naar de Cloud? Belgacom Cloud

Nadere informatie

integrating your business

integrating your business integrating your business Codit is een IT expert in business integratie en levert wereldwijd diensten in consultancy, technologie en managed services. Door de integratie van een centraal technologisch

Nadere informatie

CRM vanuit organisatorisch perspectief

CRM vanuit organisatorisch perspectief Highlights survey CRM in Nederland 2009/2010 CRM vanuit organisatorisch perspectief MarketCap International BV 13 Januari 2010 AGENDA o over de survey en de populatie o actief met en focus op CRM o hulp

Nadere informatie

TO CLOUD OR NOT TO CLOUD

TO CLOUD OR NOT TO CLOUD TO CLOUD OR NOT TO CLOUD DE VOOR- EN NADELEN VAN DIGITALE FACTUURVERWERKING IN DE CLOUD Organisatie Easy Systems B.V. Telefoon +31 (0)318 648 748 E-mail info@easysystems.nl Website www.easysystems.nl Auteur

Nadere informatie

enabling your ambition

enabling your ambition Ctac: enabling your ambition Ambities helpen realiseren Als ondernemer of organisatie heeft u plannen voor de toekomst: groeien, een nog efficiënter bedrijfsvoering realiseren of nieuwe producten of diensten

Nadere informatie

NORA Document Management Software

NORA Document Management Software NORA Document Management Software Beheer en beheers uw document flow INHOUD NORA Eenvoudig documentenbeheer NORA: eenvoudig documentenbeheer 3 MODULES Dossier- en contactenbeheer 4 Documenten 5 Berichten

Nadere informatie

Onafhankelijke Bedrijfsadviseurs

Onafhankelijke Bedrijfsadviseurs Onafhankelijke Bedrijfsadviseurs CARE Consulting Services + 32 11 21 12 22 www.care4trade.be Onze missie Net zoals een architekt in de bouwsector, zo mag ook de rol van CARE Consulting Services gezien

Nadere informatie

DIGITALE HANDTEKENINGEN De hele organisatie profiteert

DIGITALE HANDTEKENINGEN De hele organisatie profiteert DIGITALE HANDTEKENINGEN De hele organisatie profiteert INLEIDING Online transacties en digitale interactie In een snel veranderende markt met veel concurrentie willen uw klanten het papierwerk steeds meer

Nadere informatie

Cloud computing als administratieve dienstverlening. Van boekhoudfabriek tot advieskantoor

Cloud computing als administratieve dienstverlening. Van boekhoudfabriek tot advieskantoor Cloud computing als administratieve dienstverlening Van boekhoudfabriek tot advieskantoor Onderwerpen 1. Kort voorstellen 2. Verschillen traditioneel kantoor en accountantskantoor van de toekomst 3. Welke

Nadere informatie

ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service:

ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service: ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service: Betrouwbaardere ICT, minder zorgen! Maak kennis met Multrix Wilt u op maat gesneden ICT-diensten die volledig aan de wensen en behoeften van uw organisatie

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 1

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 1 Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 1 Een basis om inzicht te krijgen in Enterprise Resource Planning-systemen Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen

Nadere informatie

Mag het iets meer zijn?

Mag het iets meer zijn? Levenslang leren West-Vlaanderen Werkt 3, 2010 Mag het iets meer zijn? De opleidingsbehoeften in de West-Vlaamse bedrijven en organisaties Syntra West - Chris Cardinael Tanja Termote sociaaleconomisch

Nadere informatie

Resultaten enquête: ICT in de binnenvaart

Resultaten enquête: ICT in de binnenvaart Resultaten enquête: ICT in de binnenvaart De binnenvaartondernemer Profiel Gebruik ICT ICT-maturiteit Nood aan online informatie RIS De bevrachter Profiel Gebruik ICT Nood aan online informatie RIS Conclusies

Nadere informatie

WHITEPAPER NIEUWE HARDWARE? LET OP UW ORACLE LICENTIES EN VOORKOM FINANCIËLE GEVOLGEN. Hardwarevirtualisatie en licenties

WHITEPAPER NIEUWE HARDWARE? LET OP UW ORACLE LICENTIES EN VOORKOM FINANCIËLE GEVOLGEN. Hardwarevirtualisatie en licenties WHITEPAPER NIEUWE HARDWARE? LET OP UW ORACLE LICENTIES EN VOORKOM FINANCIËLE GEVOLGEN Hardwarevirtualisatie en licenties Financieel risico? Vijf belangrijke vragen Prakijkscenario en advies Inleiding Virtualisatie

Nadere informatie

ideeën.doen.groeien W2P 2012 De Techniek Eddy Hagen

ideeën.doen.groeien W2P 2012 De Techniek Eddy Hagen ideeën.doen.groeien W2P 2012 De Techniek Eddy Hagen VIGC 29/03/2012 Introductie Inhoud Introductie De Perfecte Storm Vele antwoorden Na de click Topsport Het S-woord Conclusies Vlaams Innovatiecentrum

Nadere informatie

Microsoft Office 365 voor bedrijven. Remcoh legt uit

Microsoft Office 365 voor bedrijven. Remcoh legt uit Microsoft Office 365 voor bedrijven Remcoh legt uit Beter samenwerken, ook onderweg Starten met Office 365 is starten met het nieuwe werken. Met Office 365 heeft u namelijk de mogelijkheid om altijd en

Nadere informatie

VOOR EN NADELEN VAN DE CLOUD

VOOR EN NADELEN VAN DE CLOUD VOOR EN NADELEN VAN DE CLOUD VOOR EN NADELEN VAN DE CLOUD Cloud storage. Back-up in de cloud. Er zijn verschillende benamingen voor diensten die computergebruikers in staat stellen om hun documenten en

Nadere informatie

BACK-UP & DISASTER RECOVERY Een geoptimaliseerd end-to-end verhaal in onze Enterprise cloud

BACK-UP & DISASTER RECOVERY Een geoptimaliseerd end-to-end verhaal in onze Enterprise cloud BACK-UP & DISASTER RECOVERY Een geoptimaliseerd end-to-end verhaal in onze Enterprise cloud stel uw data veilig De data van uw bedrijf zijn heilig. Daar is elke ondernemer het over eens. Een bedrijf zonder

Nadere informatie

Stage Opdracht. Naam: Jeroen Corsius Klas: ES3a Stagebedrijf: Linssen Yachts Stagebegeleider: Dhr. Albach Praktijkbegeleider: Dhr.

Stage Opdracht. Naam: Jeroen Corsius Klas: ES3a Stagebedrijf: Linssen Yachts Stagebegeleider: Dhr. Albach Praktijkbegeleider: Dhr. Stage Opdracht Naam: Jeroen Corsius Klas: ES3a Stagebedrijf: Linssen Yachts Stagebegeleider: Dhr. Albach Praktijkbegeleider: Dhr. Beelen 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 1 2. Inleiding 2 2.1 Wat moet

Nadere informatie

Wél scoren met je webshop Waardevolle Website & Shop Weetjes: Tips en valkuilen

Wél scoren met je webshop Waardevolle Website & Shop Weetjes: Tips en valkuilen Wél scoren met je webshop Waardevolle Website & Shop Weetjes: Tips en valkuilen Ronald Otto ( ) en Peter Kolster ( ) hebben naar aanleiding van hun presentatie dit document geschreven waarin heel puntsgewijs

Nadere informatie

Nieuw in Mamut Business Software en Mamut Online

Nieuw in Mamut Business Software en Mamut Online // Mamut Business Software Nieuw in Mamut Business Software en Mamut Online Inhoud Voorwoord 3 Nieuwe versie 3 Over updates naar een nieuwe versie 4 Nieuw in Mamut Business Software 7 Relatiebeheer 7 Verkoop

Nadere informatie

AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM

AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM AVEBE ontwikkelt en verkoopt zetmeelproducten op wereldwijde schaal. Het verkoopteam werkte met een gefragmenteerde CRM (Customer Relationship

Nadere informatie

Met de DELIVERnow module presenteren wij u. dé oplossing om uw digitale content veilig en. gebruikersvriendelijk te distribueren.

Met de DELIVERnow module presenteren wij u. dé oplossing om uw digitale content veilig en. gebruikersvriendelijk te distribueren. DELIVERnow Met de DELIVERnow module presenteren wij u dé oplossing om uw digitale content veilig en gebruikersvriendelijk te distribueren. Met DELIVERnow behoort ongecontroleerde elektronische distributie

Nadere informatie

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen E-resultaat aanpak Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen 2010 ContentForces Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

BLOXS vastgoedsoftware

BLOXS vastgoedsoftware BLOXS vastgoedsoftware BLOXS.nl Een nieuwe standaard in vastgoed beheer software BLOXS vastgoedsoftware vastgoed beheren is nooit eenvoudiger geweest 2 bloxs software - bloxs.nl een nieuwe standaard BLOXS

Nadere informatie

Efficiënter ICT beheer voor kleine en middelgrote ondernemingen

Efficiënter ICT beheer voor kleine en middelgrote ondernemingen Efficiënter ICT beheer voor kleine en middelgrote ondernemingen De KMO heeft steeds grotere uitdagingen op ICT vlak 1. Inleiding 2. ICT Strategisch inzetten om uw doel te realiseren 3. ICT Support kan

Nadere informatie

Praktische hulp bij de keuze van een ERP pakket in de Bouw. Peter Van Damme

Praktische hulp bij de keuze van een ERP pakket in de Bouw. Peter Van Damme Praktische hulp bij de keuze van een ERP pakket in de Bouw Peter Van Damme 1. Abc DigiBouw 2. Wat is ERP 3. Valkuilen 4. Methodiek en stappenplan 5. Conclusie 6. Hulpmiddelen Agenda ABC DigiBouw Advies

Nadere informatie