Cursusadministratie Software. Whitepaper

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Cursusadministratie Software. Whitepaper"

Transcriptie

1 Cursusadministratie Software Huur of Koop Whitepaper Januari 2011

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding: Koop versus huur... 3 Hoofdstuk Belangrijke trends bij SaaS-applicaties Belangrijke trends bij Koop-applicaties... 4 Hoofdstuk Wat is het grootste verschil tussen SaaS en gekochte software? Wat zijn de voordelen van online software (SaaS)? Wat zijn de nadelen van online software (Saas)? Wat zijn de voordelen van een koopoplossing? Wat zijn de nadelen van een koopoplossing?... 6 Hoofdstuk Besparingen en kosten... 8 Hoofdstuk Checklist keuze SaaS dan wel Koop... 9 Conclusie... 9 Over Coachview.net... 10

3 Inleiding: Koop versus huur Stel je eens voor: Je bent werkzaam bij een opleiding- en trainingsbedrijf, of je werkt als HR-medewerker. Bij beide functies heb je te maken met een grote hoeveelheid cursussen of trainingen en jij bent verantwoordelijk voor de hele organisatie daarvan. Je zoekt een compleet programma, waarin je een goed overzicht hebt. Je begint je zoektocht bij Google en wordt overladen met sites over cursusadministratie programma s. Daarnaast is er nog een enorme keus uit hard- en software. Maar wat is nu eigenlijk de beste keus? Software as a Service, ofwel SaaS is steeds meer een bekend begrip in de ICT-wereld. Uit een recent mediaonderzoek blijkt dat bij het aanschaffen van nieuwe software steeds vaker gekozen wordt voor een SAAS-mogelijkheid. De voornaamste reden blijkt niet alleen de transparantie in kosten maar met name de flexibiliteit van de applicatie. Maar is het werkelijk interessant om voor SaaS te kiezen? Met deze whitepaper willen we antwoord geven op een actuele vraag van personen die alles te maken hebben met het organiseren van opleidingen en cursussen. De vraag luidt : Wat zijn de voor- en nadelen van het huren van software ten opzichte van het kopen van software? (koop versus huur). In de volgende vier hoofdstukken geven we antwoord op deze vraag en geven we daarnaast een duidelijk overzicht van de voor- en nadelen van beide mogelijkheden: Hoofdstuk 1: De verschillende trends rondom SaaS- en Koop-applicaties Hoofdstuk 2: De voor- en nadelen van SaaS- resp. Koop-applicaties Hoofdstuk 3: Besparing en kosten - Total Cost of Ownership Hoofdstuk 4: Checklist keuze SaaS dan wel Koop

4 Hoofdstuk Belangrijke trends bij SaaS-applicaties Momenteel is er een sterke maatschappelijke trend rondom het nieuwe werken en de wens van mensen om hun werkzaamheden onafhankelijk van tijd, plaats en technologie te kunnen uitvoeren. Dit staaft de verwachting dat online software een verdere vlucht zal gaan nemen. Hierbij zullen vooral bedrijven uit het MKB in steeds grotere mate overstappen naar online software. Naast mobiliteit zijn het ook de kosten die het voor een bedrijf qua hardware-investering en onderhoud (installatie, systeembeheer, beveiliging) aantrekkelijk maken. Aan de aanbodzijde is de verwachting dat steeds meer software aanbieders hierop in zullen spelen en ook een online versie zullen ontwerpen. Het feit dat Nederland internationaal gezien een erg hoge breedbanddekking heeft, geeft aan dat we qua infrastructuur klaar zijn voor deze verdere groei. Een nadeel van is SaaS dat je gedeeltelijk afhankelijk bent van de beveiligingsinspanningen van de leverancier van de applicatie. Kanttekening hierbij is dat onderzoek wel heeft aangetoond dat de professionele aanbieders een meer adequate beveiliging hebben dan een gemiddeld bedrijfsnetwerk. De reden is dat dit aspect een cruciale rol speelt in hun businessmodel. Qua privacy dient de klant rekening te houden met de beperkingen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens met zich meebrengt. Belangrijkste aandachtspunt is dat je enkel de gegevens in de applicatie vastlegt die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de werkzaamheden. Overigens geldt deze eis ook voor intern geïnstalleerde applicaties. 1.2 Belangrijke trends bij Koop-applicaties Zoals boven gesteld zullen steeds meer koop-applicaties online modules krijgen dan wel omgezet worden naar online-applicaties. Een andere trend is dat koop-software op een steeds eenvoudigere wijze updates aanbiedt. Vaak zelfs compleet geautomatiseerd, waarbij periodiek online gecheckt wordt of er een nieuwe versie beschikbaar is. De vereiste inspanning voor de systeembeheerder voor installaties etc. wordt hiermee verminderd. Hier staat wel tegenover dat de ICTafdeling deze automatische updates veelal uitzetten, omdat ze zelf grip willen houden op hetgeen er op de computers wordt geïnstalleerd. Ten slotte is de veiligheid intern ook een belangrijke factor. Neem als voorbeeld de sociale netwerken die een steeds grotere rol spelen in zowel het werk als privé-leven van werknemers. Deze groei zorgt voor een groter risico voor bedrijven. Uit onderzoek van Cisco Connected World Report is gebleken dat 40% van de werknemers aangeeft het ITbeleid te negeren wanneer zij effectiever kunnen werken.

5 Hoofdstuk Wat is het grootste verschil tussen SaaS en gekochte software? SaaS, wat staat voor Software as a Service, is via internet beschikbare software. Dit betekent dat de benodigde ICT-middelen (zoals dataopslag, back-upfaciliteiten, rekencapaciteit, etc.) online beschikbaar zijn en zich niet op de pc van de gebruiker bevinden. Hierdoor zijn er weinig tot geen kosten voor implementatie en onderhoud. Als gebruiker ben je namelijk niet verantwoordelijk voor de service en onderhoud, maar betaal je alleen het gebruik van de software. Bijkomend voordeel is dat deze vervolgens eenvoudig en flexibel te schalen is. Het investeren in traditionele software, dus het kopen van een applicatie, is het tegenovergestelde van SaaS. Het grootste verschil is dat bij een koopoplossing de applicaties op je eigen pc en servers worden geïnstalleerd. Hierdoor heb je alles in eigen beheer. Deze software schaf je eenmalig aan, waardoor de prijs hoger ligt dan wanneer je software huurt. 2.2 Wat zijn de voordelen van online software (SaaS)? Het grootste voordeel is dat SaaS schaalbaar is. Dat wil zeggen dat je eenvoudig kunt variëren in aantallen gebruikers en/of modules. Enerzijds omdat je de software niet hoeft te installeren op de computer van de gebruiker en anderzijds omdat deze nieuwe vorm van software hier vaak vergaand op ingesteld is. Wanneer het aantal gebruikers toeneemt hoef je dus geen extra kosten te maken voor hardware, software en de installatie. Ook betaal je in geval van SaaS vaak all-in tarieven per gebruiker (per module) per maand. Dit zorgt ervoor dat je te allen tijde grip hebt op de kosten. Een ander groot voordeel is dat de software altijd, overal en direct beschikbaar is. Je beslist dus zelf waar je werkt, wat thuiswerken direct tot een reële optie maakt. Het enige dat nodig is, is een internetverbinding. (In geval van software die gekocht en geïnstalleerd dient te worden, is dit vaak vele malen lastiger en daarmee kostbaarder, omdat men dan de technische infrastructuur hiervoor moet gaan faciliteren.) Een prettige bijkomstigheid van SaaS is dat de systeembeheerrompslomp geheel bij de aanbieder ligt. Inclusief het installeren van updates en het verzorgen van de back-ups. Ten slotte minimaliseren de professionele datacenters de omgevingsrisico s, zoals brandof waterschade, virussen en hacking cq inbraak. Voor de duidelijkheid alles op een rij: Voordelen SaaS is is schaalbaar: eenvoudig te variëren in aantallen gebruikers/modules 2. Je bepaalt zelf wat je betaalt: veelal betaal je per gebruiker/module 3. Overal beschikbaar (mits je een internetverbinding hebt) 4. Geen zorgen over back-ups, updates, etc. 5. Geen zorgen over beveiliging (virussen, inbraak, brand-/ waterschade, etc.)

6 2.3 Wat zijn de nadelen van online software (Saas)? Allereerst is er de afhankelijkheid van een internetverbinding. Een storing kan er voor zorgen dat je niet kunt inloggen. Bij kritische software is het dan vaak ook verstandig om een tweede, goedkope internetverbinding af te sluiten bij een andere aanbieder. Bij een langdurige storing kun je dan immers doorwerken. Zo n goedkopere verbinding is al beschikbaar vanaf circa 10,- per maand. Verder ben je gedeeltelijk afhankelijk van de software aanbieder, omdat je niet alle gegevens in eigen beheer hebt. Het is van belang hier goede afspraken over te maken en dan met name over het verkrijgen van de eigen data bij het beëindigen van de samenwerking. Een laatste mogelijke beperking is het gegeven dat SaaS-toepassingen vaak minder mogelijkheden tot maatwerk-aanpassingen bieden. De nieuwere SaaS-applicaties spelen hierop in door de standaard software zelf vergaand configureerbaar te maken. Wat overigens uiteindelijk kostentechnisch ook weer een groot voordeel kan zijn. Voor de duidelijkheid alles op een rij: Nadelen 1. Je bent afhankelijk van een internetverbinding. 2. Je bent (gedeeltelijk) afhankelijk van de software aanbieder. 3. Je hebt de kans dat er minder mogelijkheden tot maatwerk-aanpassingen zijn. 2.4 Wat zijn de voordelen van een koopoplossing? Een voordeel van software die is gekocht, is dat je alles in eigen beheer hebt. Je kunt direct bij je gegevens en bent daardoor niet afhankelijk van andere partijen. Een ander voordeel is dat je niet afhankelijk bent van een internetverbinding, met de opmerking dat je natuurlijk weer wel afhankelijk bent van de computer waar de software op geïnstalleerd is en het eventuele netwerk waarop je werkt. Voor de duidelijkheid alles op een rij: Voordelen: 1. Je hebt alle gegevens in eigen beheer 2. Je bent niet afhankelijk van andere partijen 3. Je bent niet afhankelijk van een internetverbinding 2.5 Wat zijn de nadelen van een koopoplossing? Wanneer je kiest voor een koopoplossing, vraagt dit meestal een grote investering, die in één keer betaald moet worden. En dan komt de vraag of de software wel aan je verwachtingen zal voldoen? Vervolgens wordt vaak nog 20-25% van de initiële investering jaarlijks in rekening gebracht voor service en upgrades. Ook ben je zelf verantwoordelijk voor het installeren van deze updates en upgrades. Je hebt dus enige systeembeheerkennis (in huis) nodig. Een volgend belangrijk nadeel is de compatibiliteit van de software met de andere software op je computer. Een applicatie kan bijvoorbeeld prima werken met Windows XP, maar zodra je Windows 8 hebt geïnstalleerd, allerlei fouten gaan geven. Ook is het een nadeel dat de applicatie op je eigen pc/netwerk staat, wat bepaalde risico s met zich mee brengt. Denk bijvoorbeeld aan crashes, virussen, inbraakpogingen, etc. Een goed systeembeheer, back-upregeling, virussoftware, etc. is dus noodzakelijk.

7 Een laatste nadeel van een applicatie kopen en deze wordt vaak onderschat, is de serviceverlening. Omdat SaaS-contracten vaak op ieder moment beëindigend kunnen worden (bijvoorbeeld bij niet presteren), is het algemene beeld dat de serviceverlening van dergelijke organisaties op een hoger niveau ligt. Bij koop zit het belangrijkste financiële gewin voor de leverancier namelijk in de initiële investering. Voor de duidelijkheid alles op een rij: Nadelen: 1. Grote eenmalige investering en per upgrade. 2. Je bent zelf verantwoordelijk voor de installatie van updates en upgrades. 3. De applicatie draait op je eigen netwerk, wat bepaalde risico s met zich mee brengt. 4. Minder prikkels tot goede serviceverlening door de aanbieder.

8 Hoofdstuk Besparingen en kosten Een belangrijke afweging voor het aanschaffen van software zijn natuurlijk de kosten. Hieronder volgt een vergelijking van de kosten of besparingen van beide mogelijkheden. SaaS kan op verschillende manieren bijdragen aan een besparing op IT gebied, zoals: 1. Licentiekosten: Deze kosten zijn bij SaaS aanzienlijk lager dan bij een applicatie die gekocht moet worden. Er zijn zelfs SaaS applicaties die gratis worden aangeboden. 2. IT kosten: Denk hierbij aan de kosten voor implementatie, beheer, beveiliging, opslag en servers. 3. Kostenbesparing op mobiliteit: Wanneer een medewerker te allen tijde toegang heeft tot de applicatie heeft hij of zij de mogelijkheid om vanuit huis te werken. Dit kan kostenbesparing op het gebied van personeel of het ondersteunen van thuiswerkplekken opleveren. Tip: Bereken altijd de TCO (Total Cost of Ownership) over bijvoorbeeld 3 jaar, om een goed vergelijk te kunnen maken tussen de kosten en besparing van het koop en het SaaS-alternatief. Het is dus belangrijk om een complete afweging te maken van welke investeringen er gemaakt moeten worden, voor zowel de koop als de Saas- variant(en). Onderstaande opsomming kan hier een eerste handvat voor zijn: Kostensoort Koop SaaS Implementatiekosten: 1. Investeringen/afschrijvingen in (extra) hardware en software Ja Nee 2. De eigen uren voor het installeren van het systeem Ja Nee 3. De eigen uren voor het (technisch) inrichten van het systeem Ja Nee 4. De eigen uren voor het invoeren van de gegevens Ja Ja 5. De kosten voor het over laten zetten van gegevens (conversie) Ja Ja 6. De eigen uren van het inrichten van rapportages en documenten Ja Ja 7. De kosten voor training Ja Ja Gebruikskosten: 8. De eenmalige kosten voor de licenties Ja Nee 9. De periodieke kosten voor de licenties Ja Ja 10. De periodieke kosten service en updates Ja Nee 11. De eigen uren voor het installeren van de updates Ja Nee 12. De kosten voor het technisch en functioneel beheer van de applicatie Ja Nee 13. Beheerkosten hard- en software Ja Nee 14. Eventuele extra kosten voor bijvoorbeeld data-opslag Soms Soms

9 Hoofdstuk Checklist keuze SaaS dan wel Koop Het is uiteraard belangrijk dat je goed overweegt wat voor je specifieke organisatie de beste oplossing is. Hieronder vind je een aantal stellingen met daaraan een letter gekoppeld. Lees de stellingen door en tel vervolgens hoe vaak je het met stellingen van het type (A) en van het type (B) eens bent. Onderaan wordt een toelichting gegeven. De uitslag geeft weer wat voor soort software het beste bij je past: een SaaS- of een koopoplossing. Ik vind het belangrijk dat ik altijd en overal direct kan inloggen (A) Ik vind het belangrijk dat ik direct in de database met de gegevens kan (B) Ik wil geen investeringen doen in extra hardware (A) Ik heb de beschikking over een up-to-date netwerk en voldoende systeembeheerkennis- en capaciteit (B) Ik ben bereid een grote investering te doen in software-licenties (B) Het aantal medewerkers dat de software gebruikt wisselt vrijwel niet (B) Ik vind het belangrijk dat de applicatie flexibel is in te richten (A) Ik wil gebruik kunnen maken van een helpdesk (A) Ik wil de applicatie kunnen koppelen aan andere software (A) Ik wil niet afhankelijk zijn van internet (B) Ik wil de eigenaar van de licentie zijn (B) Ik wil kosteloos kunnen wisselen van modules (A) Ik wil niet belast worden met installaties, onderhoud en systeembeheer (A) Vaker A dan B? Dan past een SaaS applicatie het beste bij je onderneming. Uit bovenstaande vragenlijst blijkt dat je het gemak rondom de inzet van de software belangrijk vindt: geen technische rompslomp. Ook vindt je het prettig dat je geen eenmalige hoge investering hebt en dat het systeem zich dus eerst maar eens moet bewijzen. Een SaaS applicatie vraagt weinig middelen wat zorgt voor veel flexibiliteit in je organisatie. Nu bekend is dat een SaaS applicatie de oplossing voor je onderneming is, moet je echter nog wel een keuze maken voor welke applicatie je kiest. Let bij deze keuze op het soort contract (o.a. flexibiliteit in opzeggen), de kosten over de langere termijn (bijvoorbeeld 3 jaar) en de flexibiliteit in meer/minder gebruikers en modules. Vaker B dan A? Kies dan voor een koopapplicatie. Een koopapplicatie biedt zekerheid wat betreft kosten en mogelijkheden. Je hebt minder behoefte aan flexibiliteit in gebruikers en modules en beschikt over voldoende financiële middelen voor de wat grotere investering. Waarschijnlijk heb je de beschikking over voldoende systeembeheerkennis en de juiste technische infrastructuur. Let bij de keuze van het pakket vooral op de periodieke kosten voor onderhoud, helpdesk en updates. Ook de frequentie van updates is een aandachtspunt. Let ten slotte op de eisen die gesteld worden aan je eigen PC en/of netwerk. Conclusie Koop versus huur. In bovenstaande hoofdstukken wordt een duidelijk verschil gemaakt tussen beide mogelijkheden. De afweging heeft te maken met een aantal factoren. Het is belangrijk om een duidelijke keuze te maken tussen en prioriteiten te stellen in de hoofdfactoren. Gaat u dus voor de flexibiliteit en kostenvoordelen van een SaaS-applicatie of het eigen bezit van een koop-applicatie?

10 Dé nieuwe manier van samenwerken Over Coachview.net Coachview.net is online software voor cursusadministraties. Het ondersteunt het complete proces rondom de administratie van cursussen, opleidingen, trainingen en seminars en biedt daarnaast veel stuurinformatie. De software is speciaal ontwikkeld voor enerzijds cursus-/trainingsbureaus en anderzijds bedrijfsacademies cq. HR-/opleidingsafdelingen. Contactgegevens: Coachview.net Postbus 135, 5460 AC Veghel Bastion 1-5, 5491 AN Sint-Oedenrode Tel Fax Coachview.net, dé online software voor uw cursusadministratie!

Cloud Computing voor het MKB: eigen server of Cloud server?

Cloud Computing voor het MKB: eigen server of Cloud server? Whitepaper Cloud Computing voor het MKB: eigen server of Cloud server? Wanneer een kantoorserver moet worden vervangen, staat het management daarbij voor de keuze om op de traditionele manier te blijven

Nadere informatie

Cloud computing in het MKB

Cloud computing in het MKB HvA Cloud computing in het MKB Hoe kan SaaS als onderdeel van cloud computing bijdragen aan een beter Nederlands middenen kleinbedrijf? Auteur: Kevin Mans Student nummer: 500674770 Inlever datum: 8-4-2013

Nadere informatie

KENNISDOCUMENT Van traditioneel werkplekbeheer naar Managed Workspace

KENNISDOCUMENT Van traditioneel werkplekbeheer naar Managed Workspace KENNISDOCUMENT Van traditioneel werkplekbeheer naar Managed Workspace Hoe werkplekbeheer verandert door de komst van Desktop Virtualisatie KENNISDOCUMENT Introductie Inhoud Inhoud Kennisdocument Desktop

Nadere informatie

Zekerheid over migreren naar de Cloud

Zekerheid over migreren naar de Cloud Zekerheid over migreren naar de Cloud IIT-auditors geven zekerheid over ICT-vraagstukken. Een vraagstuk waar IT-beslissers en managers op dit moment voor staan, is wat zijn of haar organisatie gaat doen

Nadere informatie

TO CLOUD OR NOT TO CLOUD

TO CLOUD OR NOT TO CLOUD TO CLOUD OR NOT TO CLOUD DE VOOR- EN NADELEN VAN DIGITALE FACTUURVERWERKING IN DE CLOUD Organisatie Easy Systems B.V. Telefoon +31 (0)318 648 748 E-mail info@easysystems.nl Website www.easysystems.nl Auteur

Nadere informatie

De 10 factoren die de Total Cost of Ownership (TCO) bepalen van uw e-commerce software

De 10 factoren die de Total Cost of Ownership (TCO) bepalen van uw e-commerce software De 10 factoren die de Total Cost of Ownership (TCO) bepalen van uw e-commerce software Praktische handvatten voor het kiezen van de juiste enterprise e-commerce software SCALE YOUR ONLINE BUSINESS WITH

Nadere informatie

ios, Android, Windows Phone of BYOD? Hulp bij het kiezen van juiste mobiele platform

ios, Android, Windows Phone of BYOD? Hulp bij het kiezen van juiste mobiele platform ios, Android, Windows Phone of BYOD? Hulp bij het kiezen van juiste mobiele platform ios, Android, Windows Phone of BYOD? helpline B.V., 20 maart 2014, versie 1.0 Dellaertweg 9 C 2316 WZ Leiden 071-523

Nadere informatie

White Paper - Quality as a Service & Common Questions. CeneSam, Februari 2014

White Paper - Quality as a Service & Common Questions. CeneSam, Februari 2014 White Paper - Quality as a Service & Common Questions CeneSam, Februari 2014 Executive Summary Een voordeel van Cloud computing is dat software en gegevens in datacenters staan die beheerd worden door

Nadere informatie

Waarom kiezen voor Cloud Computing?

Waarom kiezen voor Cloud Computing? Waarom kiezen voor Cloud Computing? De grootste verandering in de ICT sinds de opkomst van het internet 1 Een White Paper is een document dat uitgebreide, objectieve en relevante informatie biedt over

Nadere informatie

Desktop-as-a-Service: wel de lusten, niet de lasten

Desktop-as-a-Service: wel de lusten, niet de lasten White Paper Op Cloud gebaseerde online werkplekken vanaf iedere locatie op elk apparaat Desktop-as-a-Service: wel de lusten, niet de lasten Organisaties zijn op zoek naar meer flexibele en kosteneffectieve

Nadere informatie

CLOUD COMPUTING OVER SLIMMER WERKEN IN DE WOLKEN

CLOUD COMPUTING OVER SLIMMER WERKEN IN DE WOLKEN CLOUD COMPUTING OVER SLIMMER WERKEN IN DE WOLKEN EEN WHITE PAPER INTRODUCTIE ORGANISATIES KUNNEN NIET MEER OM CLOUD COMPUTING HEEN. VOOR VEEL BEDRIJVEN IS HET NIET MEER DE VRAAG ÓF ZE IN DE CLOUD GAAN

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

HOE DE CLOUD HET MKB GAAT VEROVEREN

HOE DE CLOUD HET MKB GAAT VEROVEREN HOE DE CLOUD HET MKB GAAT VEROVEREN NIEUWE KANSEN VOOR SERVICE PROVIDERS Voorwoord De markt voor informatie- en communicatietechnologie (ICT) is volop in ontwikkeling en daarbij valt steeds vaker de term

Nadere informatie

White paper: introductie van Cloud Computing

White paper: introductie van Cloud Computing White paper: introductie van Cloud Computing Introductie Cloud computing De explosieve groei van cloud oplossingen en diensten in de afgelopen periode is een situatie die vergelijkbaar is met de meeste

Nadere informatie

Business case. Online contact centers

Business case. Online contact centers Business case Online contact centers 1 Versie Inhoud 1. Inleiding... 3 2. De verschillende alternatieven... 3 2.1 Optie 1: inhouse contactcenter... 3 2.2 Optie 2: facilitair contactcenter... 4 2.3 Online

Nadere informatie

Bereik de top met ERP

Bereik de top met ERP Bereik de top met ERP 10 Succesfactoren voor ERP-selectie en implementatie op basis van gebruikerstevredenheid! INHOUDSOPAGE INLEIDING: ENTERPRISE RESOURCE PLANNING... 2 LEESWIJZER... 3 MANAGEMENTSAMENVATTING...

Nadere informatie

Cloud computing in het onderwijs

Cloud computing in het onderwijs SURFnet Kennisnet Innovatieprogramma SURFnet bv Postbus 19035 3501 DA Utrecht Telefoon 030 2 305 305 Fax 030 2 305 329 admin@surfnet.nl www.surfnet.nl Stichting Kennisnet Postbus 778 2700 AT Zoetermeer

Nadere informatie

Cloud Communicatie Hosted Voice powered by Detron Telecom Solutions

Cloud Communicatie Hosted Voice powered by Detron Telecom Solutions Cloud communicatie EDITIE NR. 1 Cloud Communicatie Hosted Voice powered by Detron Telecom Solutions Zeker, zorgeloos en optimaal bereikbaar Investeren in een nieuwe telefooncentrale of telefonie afnemen

Nadere informatie

De gevolgen van cloud computing voor de werkzaamheden van de mkb-accountant, een uitgebreid onderzoek. (januari 2014)

De gevolgen van cloud computing voor de werkzaamheden van de mkb-accountant, een uitgebreid onderzoek. (januari 2014) De gevolgen van cloud computing voor de werkzaamheden van de mkb-accountant, een uitgebreid onderzoek (januari 2014) De gevolgen van cloud computing voor de werkzaamheden van de mkb-accountant, een uitgebreid

Nadere informatie

APPLICATION SERVICES ASP mr drs Lesley Broos en ir Joost Boerstoel. Geactualiseerde versie d.d. 30 augustus 2005

APPLICATION SERVICES ASP mr drs Lesley Broos en ir Joost Boerstoel. Geactualiseerde versie d.d. 30 augustus 2005 APPLICATION SERVICES ASP mr drs Lesley Broos en ir Joost Boerstoel Geactualiseerde versie d.d. 30 augustus 2005 Inhoud: WAT IS ASP?... 4 APPLICATION SERVICES... 6 ONTSTAAN VAN ASP... 7 TOEKOMSTVERWACHTINGEN...

Nadere informatie

Nationaal Cyber Security Centrum Ministerie van Veiligheid en Justitie. Whitepaper NCSC Cloudcomputing & security

Nationaal Cyber Security Centrum Ministerie van Veiligheid en Justitie. Whitepaper NCSC Cloudcomputing & security Nationaal Cyber Security Centrum Ministerie van Veiligheid en Justitie Whitepaper NCSC Cloudcomputing & security Whitepaper NCSC Cloudcomputing & Security Nationaal Cyber Security Centrum Wilhelmina van

Nadere informatie

De mkb-accountant en Cloud Computing

De mkb-accountant en Cloud Computing De mkb-accountant en Cloud Computing November 2014 De tekst van deze brochure is tot stand gekomen met medewerking van NEMACC, het mkb kenniscentrum waarin NBA en de Erasmus Universiteit Rotterdam hun

Nadere informatie

Software- en leverancierselectie

Software- en leverancierselectie Software- en leverancierselectie een korte introductie Auteur : Indora Informatisering Document : Software- en leverancierselectie Datum : Januari 2004 Versie : D02 INHOUDSOPGAVE 1. ZIET U DOOR DE BOMEN

Nadere informatie

Onderzoek digitale systemen MaS (Maatschappelijke Stages)

Onderzoek digitale systemen MaS (Maatschappelijke Stages) Onderzoek digitale systemen MaS (Maatschappelijke Stages) In opdracht van PRIMO nh augustus 2008 Onderzoeksburo Jan Waalen Pagina 1 augustus 2008 Inhoudsopgave Inleiding...3 Centrale vragen in het onderzoek:...4

Nadere informatie

TELEFONIE IN DE CLOUD VERHOOG UW FLEXIBILITEIT EN VERLAAG UW KOSTEN 2013 EEN MITEL WHITE PAPER

TELEFONIE IN DE CLOUD VERHOOG UW FLEXIBILITEIT EN VERLAAG UW KOSTEN 2013 EEN MITEL WHITE PAPER TELEFONIE IN DE CLOUD VERHOOG UW FLEXIBILITEIT EN VERLAAG UW KOSTEN 2013 EEN MITEL WHITE PAPER INHOUD INLEIDING...1 PUBLIC OF PRIVATE?...2 VOORDELEN CLOUD...3 SNEL PROFITEREN VAN INNOVATIE...4 EENVOUDIGE

Nadere informatie

De public cloud: Het einde van de traditionele hosting providers?

De public cloud: Het einde van de traditionele hosting providers? De public cloud: Het einde van de traditionele hosting providers? Auteur: Reinout Dotinga Quality Assured Services B.V. Thorbeckestraat 53 2613 BV DELFT KvK 60679905 INHOUDSOPGAVE: 1. INLEIDING 3 2. VOOR

Nadere informatie

Cloud Computing. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Cloud Computing. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Cloud Computing Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 13 Inhoud 1. Cloud Computing vandaag de dag.... 3 2. Cloud Computing en Services...

Nadere informatie

Whitepaper Vast-mobiel integratie

Whitepaper Vast-mobiel integratie Whitepaper Vast-mobiel integratie Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Vast versus mobiel... 3 2 Wat is vast-mobiel integratie?... 4 2.1 Anywhere... 4 2.2 Mobiele apps... 5 2.3 Forced on PBX... 5 2.4 Private

Nadere informatie

Wel of niet investeren in uw ICT Hak snel én onderbouwd de knoop door dankzij applicatieportfoliomanagement

Wel of niet investeren in uw ICT Hak snel én onderbouwd de knoop door dankzij applicatieportfoliomanagement Wel of niet investeren in uw ICT Hak snel én onderbouwd de knoop door dankzij applicatieportfoliomanagement Is het echt nodig om de overstap te maken naar de nieuwste versie van onze applicatie? Volgens

Nadere informatie