NWS Magazine. Beknopt jaarverslag 2012 Kleurrijke kunst in Paspartoe Feestelijke start De Lighof Even voorstellen... Extra: Uitnodiging Open Huis

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NWS Magazine. Beknopt jaarverslag 2012 Kleurrijke kunst in Paspartoe Feestelijke start De Lighof Even voorstellen... Extra: Uitnodiging Open Huis"

Transcriptie

1 Midden in de Noordwijkse gemeenschap NWS Magazine Uitgave juni 2013 Beknopt jaarverslag 2012 Kleurrijke kunst in Paspartoe Feestelijke start De Lighof Even voorstellen... Extra: Uitnodiging Open Huis

2 2Voorwoord Veranderingen op komst Dit tweede nummer in 2013 van ons bewonersblad staat in het teken van de vele veranderingen die als gevolg van forse heffingen door de rijksoverheid bij de NWS zijn doorgevoerd. Eén van de gevolgen van de bezuinigingen is het aanpassen van de onderhoudsbegroting. Niet dat we zijn opgehouden onze woningen te schilderen, want het standaardonderhoud blijft op peil, maar veel gratis extra s voor onze klanten zijn wel geschrapt. Huurverhogingen noodzaak De overheid dwingt ons onze inkomsten behoorlijk te verhogen. Dat doen we niet alleen door bij nieuwe verhuringen de huur te verhogen. Ook de huidige huurders zullen de pijn voelen, omdat de NWS, net als heel veel andere corporaties, dit jaar geen andere mogelijkheid ziet dan de maximale huurverhoging door te voeren. In een interview met de manager Financiën en Control wordt op het hoe en waarom van onze inkomensafhankelijke huurverhoging ingegaan. In dit nummer maakt u ook kennis met hem. De NWS heeft het afgelopen jaar hard gewerkt aan klantgericht organiseren van haar werkzaamheden. KWH-Huurlabel Alle veranderingen in de volkshuisvesting zijn samen te vatten als een omslag van subsidiegedreven naar een prijs- en klantgedreven woningmarkt. In het besef dat een moderne klant waar voor zijn geld wenst te krijgen heeft de NWS het afgelopen jaar hard gewerkt aan klantgericht organiseren van haar werkzaamheden. Op 8 april mocht de NWS tijdens een bedrijfsoverleg het KWH-Huurlabel in ontvangst nemen als bekroning op de vele veranderingen die zijn doorgevoerd. Een pluim voor alle medewerkers van de NWS. In dit nummer gaan we uitgebreid in op het KWH-label. Open huis 26 juni Een deel van de veranderingen is zichtbaar als u ons kantoor betreedt. De oude, loketachtige entree is na een paar maanden hak- en breekwerk omgetoverd tot een gastvrije ontvangstlocatie. En dat tegen zeer beperkte kosten, want tijdens de verbouwing bleef de winkel gewoon open. Om het einde van de verbouwing en de ontvangst van het KWH-Huurlabel met u als klant te vieren houden we op woensdag 26 juni aanstaande een open middag. Graag ontvang ik u dan. Wellicht om met u wat nader in te gaan op wat de NWS voor u als klant kan betekenen, wellicht ook om elkaar de hand te schudden en persoonlijk kennis te maken. Want wat er ook verandert: volkshuisvesting is en blijft mensenwerk. Auke Uilkema

3 NWS Magazine nr. 2 3 Nieuwe collectieve glasverzekering Wat is er verzekerd, en wat niet? Al het glas dat dient voor het doorlaten van licht in de woning is verzekerd (het maakt daarbij niet uit of dit enkel of dubbel glas is). Ook het glas in tussendeuren, in de schuur, de garage of de kelderbox is verzekerd. Het glas van uw inboedel is niet verzekerd via deze collectieve glasverzekering; dit valt onder uw inboedelverzekering. Regelmatig krijgen wij vragen van huurders over de glasverzekering. Glasbreuk of glasschade valt onder de verantwoordelijkheid van de huurder. De NWS biedt, na overleg met de Stichting Huurdersbelangen Noordwijk, haar huurders de mogelijkheid deel te nemen aan een collectieve glasverzekering. Dit is een voordelige verzekering omdat de premie laag kan worden gehouden door het grote aantal deelnemers. De inning vindt tegelijk plaats met de maandhuur via de servicekosten. Nadere informatie volgt per brief U kunt gebruik maken van deze nieuwe verzekering als u nog geen glasverzekering via de NWS heeft, maar u kunt ook overstappen als u al een andere glasverzekering (al dan niet via de NWS) heeft. Als u gaat deelnemen aan de collectieve verzekering kunt u uw eigen verzekering opzeggen. U krijgt binnenkort een brief met alle informatie over dit aanbod thuisgestuurd. Als u daarna nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de afdeling Woondiensten via (071) of via Zij zijn bereikbaar op maandag t/m donderdag van tot uur en op vrijdag tot uur De verbouwing is afgerond! Wij zijn trots op ons verbouwde kantoor. Graag laten wij dit persoonlijk aan u zien. Wij nodigen onze huurders daarom uit voor een OPEN HUIS Woensdag 26 juni uur Tijdens dit Open Huis kunt u niet alleen de vernieuwingen zien, maar ook zijn de medewerkers van de NWS aanwezig om u te woord te staan. De uitnodigingsbrief voor dit Open Huis is bij dit NWS Magazine gevoegd. We heten u graag welkom!

4 4 MGE-woning te koop: Boechorsthof 41 De Noordwijkse Woningstichting biedt deze woning te koop aan in Maatschappelijk Gebonden Eigendom. De ondergrond wordt in eeuwigdurende erfpacht uitgegeven waarbij de verplichting tot het betalen van een jaarlijkse canon voor de gehele duur van de erfpacht is afgekocht. De woning wordt aangeboden met een kortingspercentage van 20% op de marktprijs. De uitgebouwde tussenwoning (2004) is gelegen aan een gezellig hofje met speelvoorzieningen in de wijk Boechorst. De woning heeft een woonkamer van 38m² meter en drie slaapkamers. Prijs: ,-- k.k. (incl. 20% korting) Voor nadere informatie en voorwaarden kunt u contact opnemen met Damen Makelaars in Noordwijk: De brochure van deze woning vindt u op Gemeente subsidieert zonnepanelen Onlangs heeft de Noordwijkse gemeenteraad besloten om een bedrag van 5 ton beschikbaar te stellen voor de toepassing van zonnepanelen op sociale huurwoningen van de NWS. Dit bedrag komt beschikbaar voor huurders die besluiten om door de NWS zonnepanelen op hun dak te laten monteren. Bij de aanleg van drie panelen is een subsidie van 500,- beschikbaar. De NWS verwacht in het najaar een concreet voorstel aan de huurders te kunnen voorleggen. Uitgangspunt is dat de NWS de voorfinanciering van deze ingreep voor haar rekening neemt en dat de kosten (na aftrek van de subsidie) worden omgerekend in een extra huurverhoging. Afhankelijk van de ligging van een woning ten opzichte van de zon kan dit voor huurders een voordelige overeenkomst opleveren. Daarbij is het natuurlijk een vorm van duurzame energieopwekking. Jaarverslag 2012 Klachtencommissie Wonen De Klachtencommissie Wonen is een gezamenlijke klachtencommissie voor vijf woningcorporaties in de regio, waaronder de Noordwijkse Woningstichting. In haar jaarverslag 2012 geeft de Klachtencommissie een overzicht van het aantal ontvangen klachten van dat jaar. Het aantal is gelukkig beperkt en voor de NWS is er slechts één klacht ontvangen. Deze is ongegrond verklaard. Geïnteresseerd in het Jaarverslag 2012? U kunt het vinden op de website van de NWS,

5 NWS Magazine nr. 2 5 Nieuw pand NWS in gebruik genomen Paspartoe Ateliers & Galerie en woningen geopend Op woensdag 17 april opende s Heeren Loo drie nieuwe woningen en Paspartoe Ateliers & Galerie in Noordwijk. De woningen en het atelier zijn gevestigd in een nieuw pand van de Noordwijkse Woningstichting aan de Albertus van Velsenstraat. Burgemeester Lokker knipte samen met Robert-Jan Blietz (cliënt/kunstenaar) en Corine Postma (regiodirecteur s Heeren Loo) het lint door. Ook werden er ballonnen opgelaten en las een cliënt een gedicht voor. In de nieuwe woningen zijn de cliënten gaan wonen die voorheen met veel plezier op de Uitvaltij woonden en bij Paspartoe krijgen mensen met een verstandelijke beperking de kans om hun artistieke en creatieve kwaliteiten optimaal te ontplooien. Niet alleen de cliënten, maar ook de Noordwijkse Woningstichting is trots op het nieuwe pand. Directeur-bestuurder Auke Uilkema bood de bewoners vrolijke bloembakken aan om ook de buitenruimte van het nieuwe complex te verfraaien.

6 6 Energielabels woningen NWS opnieuw bekeken De NWS vindt energiebesparing en duurzaamheid heel belangrijk. Ze dragen bij aan een beter milieu en vergroten het wooncomfort van de huurders. De woningen gaan in waarde omhoog en door vermindering van het energieverbruik worden de woonlasten lager. Energielabel: hoe zuinig is uw woning? Sinds 1 januari 2008 is het Energielabel verplicht voor huiseigenaren die hun huis gaan verkopen of verhuren. Het label laat zien hoe zuinig een woning is: van de isolatie van dak, muren, vloer en ramen tot hoe zuinig uw verwarmingsinstallatie is. Belangrijke informatie, want een energiezuinig huis zorgt voor lagere energierekeningen en meer woonplezier. Een Energielabel is tien jaar geldig en moet opgesteld worden door een gecertificeerd adviseur. Continu verbeteren Vanaf het allereerste Energielabel is de manier van toekennen regelmatig verbeterd. Eind 2009 is de opmaak van het label aangepast. Ook zijn er strengere eisen gesteld aan de manier van opnemen en moeten de controleurs een verplicht examen doen. De NWS gaat daarom in 2013 met deze verbeterde werkwijze alle bestaande Energielabels controleren. Puntensysteem en Energielabel veranderd Sinds 1 juli 2011 is de manier van waarderen van een woning veranderd. Het woningwaarderingsstelsel (WWS) telde tot 1 juli 2011 energiezuinige of energiebesparende voorzieningen mee als aparte punten voor een woning. Dat is nu niet meer zo. Als u een huurcontract afgesloten hebt na 1 juli 2011 telt in het nieuwe WWS het Energielabel in zijn geheel mee. Voor de overige woningen geldt tot 1 januari 2014 nog een overgangsregeling. Op onze website kunt u deze veranderingen in het WWS nalezen. Gevolgen aanpassen WWS Het kan zijn dat de punten voor uw woning door het nieuwe WWS zijn veranderd. Toch mag de huur niet worden verhoogd met méér dan de maximaal wettelijk toegestane huurverhoging. Uw punten voor het Energielabel De NWS moet het Energielabel aan de huurder doorgeven als het huurcontract op of na 1 januari 2008 is ingegaan. U kunt op alle geldende Energielabels zien. Staat er geen Energielabel voor uw woning vermeld, dan kunt u dit bepalen aan de hand van het bouwjaar van de woning. Ook deze informatie kunt u terugvinden op onze website Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van dit artikel, neem dan contact op met onze Woonspecialisten. Nieuwe toekomst voor kunstwerk Ab Steenvoorden? Jarenlang heeft aan een zijgevel van het voormalig jongerencentrum JOIN een plastiek van de Noordwijkse kunstenaar Ab Steenvoorden gehangen. In verband met de nieuwbouw Weteringpoort is het kunstwerk verwijderd en opgeslagen. Het kunstwerk was voor veel Noordwijkers een markant herkenningspunt. Na overleg met gemeente en Noordwijkse Woningstichting is de Stichting tot Behoud Kunstwerk Ab Steenvoorden nu begonnen met een actie om het kunstwerk te herplaatsen in het Kruydpark. Een postuum eerbetoon aan de kunstenaar, wiens wens een beeld buiten voor de Noordwijkers was. Delen van het kunstwerk kunnen worden geadopteerd. Bij voldoende financiële ondersteuning wordt de NWS eigenaar en zal deze het onderhoud voor haar rekening nemen. Meer informatie kunt u krijgen bij Helmus Wildeman ( ), Angelique Heus ( ) of per

7 NWS Magazine nr. 2 7 Bouw woningen De Lighof gestart Op het terrein van de voormalige Witte Mavo worden door de Noordwijkse Woningstichting 11 ruime huurwoningen gebouwd. Wethouder Bas Brekelmans en directeur-bestuurder Auke Uilkema hebben op 16 april gezamenlijk het officiële startsein voor de bouw van deze woningen gegeven. Het storten van het eerste beton voor de funderingen was een mooie markering voor de volgende fase in dit project. De woningen zijn ook bewoonbaar voor oudere bewoners die lastig trappen kunnen lopen. Geschikt voor oudere bewoners De 11 woningen krijgen een veranda aan de voorzijde en een aantal woningen een tuintje aan de achterzijde van de woningen. De woningen zijn ook bewoonbaar voor oudere bewoners die lastig trappen kunnen lopen. Naast een toilet is er een badkamer en een slaapkamer op de begane grond aanwezig. Op de daken van de bergingen komen zonnepanelen te liggen die een deel van de stroom opwekken voor de elektrische installatie van de woningen. De woningen naar ontwerp van het Noordwijkse architectenbureau van Manen worden gebouwd door Meijer Bouw uit Sassenheim. Ligging aan een hofje De huizen worden in een hofje gegroepeerd, bereikbaar vanaf de Piet Heinstraat. Hierdoor ontstaat een beschutte plaats die ideaal is om gezamenlijk te gebruiken. Een deel van de woningen is gereserveerd voor onze huurders die hun woning moeten verlaten vanwege de herstructurering van het Stille Zuie. De overige woningen worden in de loop van dit jaar aangeboden via Naar verwachting worden de woningen in het laatste kwartaal van 2013 opgeleverd. De naam De Lighof Het nieuwe wijkje krijgt de naam De Lighof. Deze naam verwijst naar de Groene Kruis Lighal die in de jaren 20 op dit terrein was gevestigd. Jeugdige TBC-patiëntjes verbleven daar voor een ligkuur in de buitenlucht.

8 8 Achter de voordeur bij... Paspartoe Onze mensen zijn kunstenaars Greetje Knetsch, commercieel medewerkster van Paspartoe, verkoopt een van de vrolijkste artistieke collecties van de streek. Vol trots toont ze de in april geopende kado- en kunstwinkel. Paspartoe is een eldorado van kleurrijke snuisterijen, schilderijen en sculpturen. Ik geniet elk uur van de collectie en vooral van de passie van onze kunstenaars.

9 NWS Magazine nr. 2 9 Paspartoe maakt deel uit van het multifunctionele complex van s Heeren Loo aan de Albertus van Velsenstraat 2 in Noordwijk. Aan de ene zijde van het nieuwe pand bevinden zich de zorgwoningen en aan de andere kant Paspartoe, Ateliers, Galerie & Kunstuitleen. Paspartoe Noordwijk bestaat uit een galerie, een kunstuitleen/winkel en diverse ateliers voor dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking. Kunstenaars De Noordwijkse Woningstichting startte eind 2011 de bouw van het project voor s Heeren Loo. Begin dit jaar werd de locatie in gebruik genomen. De nieuwe bewoners zijn bijzonder blij met de nieuwe woon- en werkplek. Ze genieten van het licht, de ruimte en hun werk. Vooral omdat ze zoveel enthousiaste reacties van klanten krijgen, die de weg naar Paspartoe steeds beter weten te vinden. Onze kunstenaars komen uit heel Noordwijk, van locatie Willem van den Berg of wonen zelfs hiernaast in de zorgwoningen, vertelt Greetje. Voor hen is het lekker dichtbij. De beide locaties zijn verbonden met een tussendeur, maar deze wordt niet gebruikt. Omdat het belangrijk is dat de bewoners het gevoel hebben dat ze echt de deur uitgaan, gaan ook de bewoners buitenom. onze collecties, zoals het bezoeken van fairs en markten, het versturen van foldermateriaal en het inzetten van de website. Wij werken ook op bestelling, hoewel we daar voorzichtig mee omgaan. We willen geen druk opleggen bij de kunstenaars. Professionele begeleiding in zorg en op artistiek niveau is noodzakelijk. Daarnaast maken wij ook gebruik van vrijwilligers, waarvan wij er nooit genoeg hebben. Dus wie zich wil aanmelden, heel graag. Wij willen nog meer mensen voor ons werk interesseren en bekend maken met ons werk. Wie een kijkje wil komen nemen is van harte welkom. Wij zijn makkelijk bereikbaar en er is voldoende parkeerruimte voor de deur. Paspartoe is dagelijks geopend van uur tot uur en binnenkort ook op zaterdag. Ze krijgen van ons gerichte ondersteuning en begeleiding om hun artistieke kwaliteit te ontplooien Persoonlijk Paspartoe bestaat inmiddels 15 jaar en heeft ook creatieve ateliers in Hillegom en Katwijk. De locatie Noordwijk heeft naast de reguliere ruimten ook een seniorenruimte en een keramiekatelier met oven. Wij kijken goed naar wat onze kunstenaars kunnen en waar ze zin in hebben, legt Greetje uit. Het zijn kunstzinnig getalenteerde mensen. Ze krijgen van ons gerichte ondersteuning en begeleiding om hun artistieke kwaliteit te ontplooien. Ze werken echt vanuit hun eigen, persoonlijke zienswijze. De kunstwerken en kadoartikelen kenmerken zich door een expressief kleurgebruik en eenvoud van vorm, waardoor een eigen beeldtaal ontstaat. Wij merken dat er steeds meer vraag komt naar onze kunst, kado-artikelen en relatiegeschenken, zowel bij particulieren als bij bedrijven. Wij proberen elke keer wat anders te verzinnen. Kunstuitleen Mensen kunnen ook schilderijen bij ons huren voor bijvoorbeeld een half jaar of een jaar. De kunstuitleen draait heel goed, gaat Greetje verder. Er komen steeds meer aanvragen. Zelfs tot aan Zaandam toe. Wij doen veel aan promotie voor s Heeren Loo s Heeren Loo biedt in bijna heel Nederland ondersteuning aan mensen van alle leeftijden met een lichte tot ernstige (meervoudige) verstandelijke beperking. De ondersteuning is gevarieerd en op maat. Van enkele uren zorg/begeleiding thuis tot logeeropvang of intensieve 24-uurs opvang op woonlocaties. En van dagbesteding tot begeleide werkvormen. s Heeren Loo helpt mensen met een verstandelijke beperking hun leven in te vullen zoals zij dat zelf willen. In de zorgwoningen aan de Albertus van Velsenstraat in Noordwijk kunnen 18 mensen met een verstandelijke beperking wonen. De wooneenheden bestaan uit een zit- en slaapkamer en een badruimte. Daarnaast zijn er gezamenlijke woonkamers en keukens. De bewoners wonen onder begeleiding, waarbij 24 uur per dag medewerkers van s Heeren Loo aanwezig zijn. In het complex zijn een aantal ruimten voor dagbesteding voor zowel interne als externe cliënten, vooral van andere zorgwoningen in Noordwijk. Naast vijf groepsruimten is er ook een kantine.

10 10 Keurmerk KWH-Huurlabel Wij zijn trots... Uw garantie op zorgeloos huren U wordt snel geholpen aan de telefoon U kunt de juiste informatie vinden op de website U hoeft niet de hele dag te wachten op een monteur Uw klacht wordt serieus genomen Want de NWS werkt met het KWH-Huurlabel Het is voor ons belangrijk dat u als klant tevreden bent over onze dienstverlening. De NWS is de enige woningcorporatie in Noordwijk, van een gezonde concurrentie is dus geen sprake. We willen graag weten wat we goed doen, maar ook wat volgens u beter kan. Met het KWH-Huurlabel onderzoeken we dit. KWH, het Kwaliteitscentrum voor Woningcorporaties, voert dit onderzoek uit. Vinden veel klanten dat wij het goed doen, dan krijgen wij het keurmerk KWH-Huurlabel. Uw mening is belangrijk Het KWH-Huurlabel onderzoekt alle zaken waar u als klant van de corporatie mee te maken kunt krijgen. Een aantal voorbeelden: Is de informatie over het betalen van de huur makkelijk te vinden? Hoeft u zelf niet terug te bellen? Weet u wat u moet doen bij het opzeggen van de huurovereenkomst? Kunt u reparaties eenvoudig melden? NWS uitvoerder van het systeem Woonruimteverdeling door Woonzicht Het woonruimteverdeelsysteem Woonzicht is inmiddels bij de meeste woningzoekenden wel bekend. Wat veel huurders nog denken is dat de Noordwijkse Woningstichting hetzelfde is als Woonzicht. Dit is niet zo. Woonzicht is een overkoepelende organisatie waar alle corporaties uit de regio zich bij hebben aangesloten. Het contact met de woningzoekenden wordt verzorgd door de woningcorporaties. De medewerkers van de woningcorporatie kunnen u helpen bij het inschrijven als woningzoekende of bij het reageren op het woningaanbod. Zij kunnen u ook helpen bij de splitsing van uw inschrijving (bij relatiebreuk) of samenvoegen van de inschrijving (bij samenwoning). Inschrijving vervalt na toewijzing Wat bij veel woningzoekenden niet bekend is, is dat als er een huurovereenkomst getekend wordt voor een sociale huurwoning (huurprijs onder de 681,02) de inschrijving als woningzoekende bij Woonzicht komt te vervallen. Bij acceptatie van een woning, en wanneer u uitgeschreven bent als woningzoekende, is het natuurlijk altijd mogelijk om u opnieuw in te schrijven bij Woonzicht. U moet dan wel opnieuw de inschrijfkosten van 30,00 betalen. Bij inschrijving krijgt u woonwaarde toegekend. De woonwaarde is afhankelijk van de WOZ-waarde en de te betalen huurprijs van de door u gehuurde woning. Vrije sector huurder blijft ingeschreven Bij ondertekening van een huurovereenkomst voor een vrije sector woning (huurprijs boven de 681,02) blijft de inschrijving gehandhaafd, maar wordt de toe te kennen woonwaarde afgetopt op 130 maanden. De woningzoekende is bij verhuizing zelf verantwoordelijk voor het wijzigen van de adresgegevens in de inschrijving bij Woonzicht. Dit is heel belangrijk in verband met het betalen van de verlenging. Bij niet betalen van deze verlenging zal de inschrijving inactief gemaakt worden. Deze kan hierna niet meer geactiveerd worden. Bij het huren van een woning in de vrije sector is het niet mogelijk om binnen een jaar na ondertekening van de huurovereenkomst te verhuizen.

11 NWS Magazine nr KWH stuurt vragenlijsten naar onze klanten om hun mening te vragen. Misschien heeft u ook een vragenlijst ingevuld? Ook kijken ze of we de telefoon snel opnemen en u goed te woord staan. Hiervoor is een speciale afdeling Frontoffice gekomen. Zij nemen uw reparatieverzoeken aan en maken gelijktijdig met u een afspraak, zo hoeft u niet de gehele dag te wachten op een monteur. Ook beantwoorden zij de algemene vragen zoals huuropzegging of vragen over Woonzicht. Voor specialistische vragen wordt u doorverbonden met een van onze Woonspecialisten. Zij werken nauw samen met de opzichters, en hebben ieder hun eigen wijk. Tevens worden we gecheckt of we u goed en duidelijk informeren, bijvoorbeeld via onze website. Mede door de verbouwing van ons kantoor hopen wij u nog beter van dienst te zijn. Keurmerk KWH-Huurlabel Uit het onderzoek komen rapportcijfers. Een deskundige en onafhankelijke commissie kijkt naar de cijfers. Zijn de cijfers goed, dan verdient de corporatie het keurmerk KWH-Huurlabel. Wij hebben dit KWH-Huurlabel onlangs in ontvangst mogen nemen en daar zijn we trots op! We zien dit dus als kroon op het werk van alle medewerkers. Betekent dit dat we niets meer hoeven te doen? Nee, KWH onderzoekt namelijk het gehele jaar door of onze klanten tevreden zijn. Het behalen van het label is een mooi startpunt om te werken aan verbetering van alle klantprocessen. Het KWH-Huurlabel is kortom ons hulpmiddel om ons scherp te houden. Op deze manier weten wij steeds wat we goed doen en wat er beter kan in onze dienstverlening aan u. Werken met het KWH-Huurlabel wil niet zeggen dat alles perfect verloopt. Misschien bent u ergens ontevreden over? Laat het ons weten. Zo kunnen wij verder verbeteren. Meer informatie? Wilt u meer informatie over het keurmerk KWH-Huurlabel? Kijkt u dan eens op Opzichter, wilt u straks even kijken? Het komt regelmatig voor dat huurders in de wijk een van onze mensen aanspreken voor het melden van een reparatieverzoek. Onze collega s nemen dit verzoek mondeling aan en geven het door aan een van de medewerkers op kantoor. Maar soms wordt dit door drukte vergeten. Huurders vertellen aan de balie dat zij een reparatieverzoek gemeld hebben, maar nog niemand gezien hebben. En dat klopt dan. uw melding is niet in ons systeem terug te vinden. Helaas! Melding via het kantoor Om u beter van dienst te zijn vragen wij aan u om een reparatieverzoek schriftelijk via te melden. U kunt ook bellen of langskomen op kantoor. Eén van onze Frontoffice medewerkers maakt dan direct een afspraak met u om uw reparatieverzoek af te handelen. U weet dan direct wanneer en hoe laat iemand bij u langs komt, u hoeft er niet de gehele dag voor thuis te blijven. Veel beter dus!

12 12 Hoofdbreker RAAD DE STRAAT Wie kent Noordwijk als de beste? Een bekende of minder bekende straat in Noordwijk. Welke straat is dit? Stuur uw inzending uiterlijk 7 juli 2013 naar de NWS, Van Panhuysstraat 16, 2203 JR NOORDWIJK. U kunt ook een sturen naar Onder de winnaars wordt een taartje van Bakkerij Van der Holst verloot. De foto in het vorige magazine was een lastige want het witte huis staat in de Pickéstraat en het huis links daarvan staat in de Douzastraat. Mevrouw I. van Schie uit de Schans is de winnares en mag een taartje ophalen bij Bakkerij van der Holst aan de Kerkstraat 45 in Noordwijk-Binnen.

13 NWS Magazine nr Even voorstellen... Bart Tiesinga, manager Wonen Ken je huurders! Bart Tiesinga (52) is per 1 februari 2013 benoemd als manager Wonen van de NWS. Hij heeft veel ervaring op het gebied van wonen en woningcorporaties. Hij bekleedde diverse functies zoals Hoofd Wonen bij een grote corporatie in de Haaglanden. Ik verheug me op mijn werk bij de Noordwijkse Woningstichting. De mensen komen hier makkelijk binnenlopen en vooral dat persoonlijke contact spreekt me erg aan. Bart Tiesinga is blij met de klantgerichte manier van denken van de Noordwijkse. Het sluit aan bij mijn eigen visie. Ik ben een echte corporatieman en vind het essentieel dat een corporatie dicht bij haar klant staat. Wij willen graag weten wat de wensen van onze huurders zijn. Zij moeten bij ons terecht kunnen. Lokale speler De nieuwe manager Wonen is blij met de beheersbare omvang van de NWS. Ik houd van de kleinschaligheid. Ik vind het belangrijk dat een woningcorporatie een lokale speler blijft. Dat heeft alles te maken met de plaatselijke identiteit. Ken je huurders! Die persoonlijke klik geeft een wederzijds gevoel van vertrouwen. Wil je zoals de NWS een lokale speler zijn, dan vereist dit dat je je verdiept in je huurder, de markt en de maatschappelijke partners. Dan kun je flexibel inspelen op situaties en is je slagkracht op het niveau dat goed is voor de klant. KWH-Huurlabel Tiesinga is er trots op dat de Noordwijkse Woningstichting het Huurlabel van het Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector (KWH) heeft behaald. Het huurlabel is het kwaliteitskeurmerk voor onze sector, legt hij enthousiast uit. Het KWH begeleidt en stimuleert corporaties bij het werken aan kwaliteit. Ook bij de NWS is de kwaliteit van dienstverlening een continu verbeterproces waarbij de klant centraal staat. Het unieke aan dit label is, dat die kwaliteit door de ogen van de huurder wordt bekeken. De beoordelingscommissie meet daarvoor de hele organisatie door, zoals de servicegerichtheid van de medewerkers, telefonische bereikbaarheid, administratieve handelingen, reparatieverzoeken en communicatie. We zijn blij dat we positief worden beoordeeld. Het KWHlabel is een goede methode om te blijven werken aan verbetering van alle klantprocessen. Onze huurders moeten ook in de toekomst tevreden klanten zijn. Doorstromen De ontwikkelingen op het gebied van de sociale huisvesting baart Tiesinga zorgen. Hoe efficiënter we omgaan met onze financiën en het benutten van onze mogelijkheden, hoe meer wij kunnen betekenen voor onze huurders. Wij doen er alles aan om ons uitgangspunt, er te zijn voor huishoudens die niet zelfstandig toegang hebben tot de woningmarkt in Noordwijk, overeind te houden. Vooral nu de overheid heeft besloten om corporaties extra te belasten. Dat stelt de Noordwijkse Woningstichting voor een aantal forse uitdagingen. Er schuiven steeds meer woningen door naar de vrije sector, waardoor de sociale woningvoorraad kleiner wordt. Er is dringend behoefte aan goedkopere huurwoningen. Daarom proberen wij de huurders met de hogere inkomens te verleiden om door te stromen. Transparant Tiesinga woont met zijn vrouw en drie kinderen in de leeftijd van 18, 16 en 13 jaar onder de rook van Den Haag. Hij toert graag met zijn racefiets door de omgeving. In Noordwijk is hij begonnen met het bekijken van het woningbezit van de NWS. Onze woningen staan er over het algemeen goed bij. Maar liefst 20% van de Noordwijkse woningvoorraad is in bezit bij de NWS. Dat schept natuurlijk wel verplichtingen, niet alleen aan onze huurders maar ook aan de Noordwijkse gemeenschap. Als grote vastgoedeigenaar drukken wij toch een belangrijk stempel op de uitstraling van deze gemeente. Tiesinga is blij met de renovatie van het kantoor. Het is nu licht, open en transparant. Het pand weerspiegelt de intenties van de NWS. Ter ere van de verbouwing en het KWH-Huurlabel organiseren wij binnenkort een open huis, waarop wij onze huurders graag ontvangen en rondleiden. Dan hoop ik ook persoonlijk met ze kennis te maken.

14 14 Stichting Huurdersbelangen Noordwijk presenteert vernieuwde website shn-online.nl Beter communiceren met onze doelgroep Een nieuwe huisstijl en website voor de SHN. V.l.n.r. Jaap van Duin en Ria Duijndam, bestuursleden SHN, Auke Uilkema, directeur van de NWS, en Carry Cramer, voorzitter SHN. De Stichting Huurdersbelangen Noordwijk (SHN) heeft tijdens een bijeenkomst bij de Noordwijkse Woningstichting (NWS) aan de Van Panhuysstraat vol enthousiasme haar nieuwe huisstijl en website gepresenteerd. Carry Kramer, voorzitter van de SHN, en Auke Uilkema, directeur van de NWS, stelden samen door een druk op een knop de website in werking. Zij deden dat onder het toeziend oog van de bestuursleden van de SHN, het lid van de RvC Theo Olierook en de nieuwe Manager Wonen Bart Tiesinga. Flexibel Carry Kramer legde uit, dat de SHN al lang over een nieuwe site dacht. Onze eerste website was sterk verouderd. Het was een statische site, die we niet zelf konden aanpassen. Daardoor was optimaal communiceren met onze huurders onmogelijk. Dat gaat nu perfect. Ook hebben wij een andere provider, zodat we minder kosten hebben. Onze werkgroep, waarin de bestuursleden Ria Duijndam en Jaap van Duin, heeft goed werk gedaan. Op shn-online.nl staat zoveel mogelijk informatie over de SHN, de werkwijze, het bestuur, partners, nieuws en belangrijke documentatie. Het is een groeidocument, zodat wij steeds voor aanvullingen kunnen zorgen. De site is makkelijk bestuurbaar. Met zo min mogelijk klikken verkrijgt men zoveel mogelijk informatie. Ook kunnen wij de site zelf actueel houden en onafhankelijk van anderen vernieuwen. Wij zijn zelfs te vinden op Social Media; met Facebook en Twitter. Communicatie Auke Uilkema zei blij verrast te zijn door de nieuwe site en huisstijl. Ik feliciteer de SHN met de prachtige website. Ik ben blij verrast, door de uitstraling en verschillende communicatiemogelijkheden. Effectieve communicatie is steeds belangrijker en mensen willen graag snel informatie. Ook horen de Social Media er gewoon bij. Ik complimenteer de SHN met deze stap, de moderne uitstraling en professionele aanpak. Betekenis logo SHN Het logo van de SHN heeft een totale metamorfose ondergaan. Het is een duidelijk, herkenbaar logo geworden waarin de identiteit van de organisatie terug te vinden is. Warme kleuren, omdat het over mensen gaat, herkenbaar en open. De golvende beweging voor het huis in het middelpunt geeft de zee weer, de dynamiek in de branche en de flexibiliteit waarmee de SHN met haar partners wil omgaan. Wij zijn op zoek naar u! Ja, u leest het goed. Wij zijn op zoek naar een huurder van de Woningstichting die zich wil inzetten voor de belangen van de huurders. Wij willen graag een enthousiast bestuurslid. Is het iets voor u? Wij horen het graag. Website: Telefoonnummer: Postbus BA Noordwijk

15 NWS Magazine nr SHN verrast winnares Noordwijk kiest Beste Buur 2012 De Stichting Huurdersbelangen Noordwijk heeft voor het derde achtereenvolgende jaar met succes de Beste Buur- prijs uitgereikt. Deze verkiezing werd door de SHN in het leven geroepen om mensen die hun buren ondersteunen, in het zonnetje te zetten. Geheel terecht want de prijs ging dit keer naar Belia Wijnands aan de St. Jeroenweg 45 in Noordwijk. Zij zorgt al 38 jaar voor haar drie verstandelijk beperkte buren, Riet, Jan en Leo van Nobelen. Daardoor kunnen zij nog steeds zelfstandig in hun ouderlijk huis blijven wonen. Inmiddels zijn zij de ruim zeventig jaar gepasseerd. Hart en ziel In dit geval zijn er meerdere hulpverleners, die een steentje bijdragen, maar Belia neemt haar taak met hart en ziel op zich. Dagelijks is ze bij haar drietal te vinden. Eerst woonde het gezin als buren aan de Van Leeuwenstraat. In Boerenburg kwamen ze weer naast elkaar terecht aan de St. Jeroensweg. Door het vasthoudende optreden van Belia wist ze de NWS aan haar kant te krijgen, zodat beide gezinnen weer naast elkaar konden wonen. Belia werd genomineerd door mevrouw Agnes Krom uit Lisse, die enthousiaste verhalen van het drietal over hun buurvrouw hoorde, als zij de recreatieve dagopvang de Zevensprong in Sassenheim bezochten. De Redder Een terechte prijs meende SHN voorzitter Carry Cramer. Burenhulp is niet meer zo vanzelfsprekend en soms hoor je dat buren niet eens weten wie er naast hen woont. Dat is nu zeker niet het geval. Gelukkig zijn er nog altijd mensen die iets voor elkaar over hebben. Wij kregen maar liefst vijf prima voordrachten. Voorzitter Carry Cramer wordt vergezeld door een deel van het SHN bestuur en mevrouw Agnes Krom. Zij bezochten winnares Belia Wijnands en de familie Van Nobelen thuis. De winnares kreeg het beeld De Redder van Charlotte van Pallandt en een dinerbon. Voor de familie Van Nobelen was er een prachtig boeket. Vanwege het grote succes heeft de SHN ook voor 2013 weer het voornemen deze Beste Buurprijs uit te reiken. De andere genomineerden waren; Mevrouw Zuidhoek, IJmuiderstraat genomineerd door mevrouw Spaanderman. Jaap en Ymske Groenewoud, Sondauwhof genomineerd door Mevrouw Marijt. Aad van der Meer, Lijnbaanweg genomineerd door Aad Vermin. Mevrouw Zoetendaal, Ludolph Berkemeijerstraat genomineerd door mevrouw Plug. Alle buren die zich hebben ingezet, hartelijk dank! SHN start opleiding tot Energiecoach Deze zomer start de SHN met het opleiden van een selecte groep huurders van de NWS tot energiecoach. Deze opleiding wordt georganiseerd om de huurders meer inzicht te geven in hun energierekening, mogelijke besparingen en belangrijke aspecten voor een gezond leefklimaat. De opgeleide energiecoaches zullen hun kennis ter beschikking stellen aan andere huurders van de NWS en hen bewust maken van een energiebesparend, gezond en comfortabel binnenklimaat. De cursus bestaat uit twee doordeweekse avonden, waarvan de eerste in september wordt gehouden en de tweede in december. Voor deze cursus kunt u zich kosteloos aanmelden. De avond wordt gesponsord door de NWS en de SHN. Het is de bedoeling dat de opgeleide energiecoaches zich daarna als vrijwilliger, dus kosteloos, inzetten en hun kennis aan alle huurders in Noordwijk overdragen tijdens informatieavonden en huisbezoeken. Meer informatie en/of aanmelden kan door middel van het invullen van het contactformulier op de website van de Stichting Huurdersbelangen Noordwijk:

16 16 Interview Johan Ruys, manager Financiën en Control Financieel scherp koersen gemeente Noordwijk de rioolheffing veranderd van een huurdersheffing naar een eigenaarsheffing. Deze bedraagt voor de Noordwijkse Woningstichting structureel vanaf 2014 jaarlijks ruim ,- zonder dat deze kan worden doorbelast aan de huurders. Belangrijkste heffingen/belastingen NWS Johan Ruys is sinds twee en een half jaar manager Financiën en Control bij de Noordwijkse Woningstichting. Hij weet alles over het financiële reilen en zeilen van de woningcorporatie. Hij doet zijn werk met veel plezier. De NWS is niet zo n grote corporatie, maar het werk is wel even complex als bij een grote organisatie. De financiële verslaglegging wordt bij de Noordwijkse Woningstichting zeer serieus uitgevoerd. Wij zijn een gedegen lokale corporatie. Wij hebben geen risicovolle grondposities, hebben geen derivaten (bijzondere beleggingsinstrumenten) en ook de Raad van Toezicht ziet toe, dat de organisatie haar financiële handelingen goed uitvoert. Op het moment is de financiële situatie van de corporatie goed. Wij voeren een zorgvuldig financieel beleid en voldoen aan alle eisen van de toezichthouders. Er zijn geen problemen. Heffingen Ondanks dat onze financiële positie op dit moment goed is, dreigt er wel zwaar weer, gaat Johan Ruys verder. Er zijn twee belangrijke (voorgenomen) heffingen die op ons afkomen en die wij respectievelijk aan het Rijk en het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting moeten afdragen. Dit zijn de verhuurdersheffing en de saneringsheffing. Deze laatste heffing is in het leven geroepen als garantiestelling voor noodlijdende collega corporaties. De heffingen, die mede gebaseerd zijn op de WOZ waarde van onze woningen, zijn zeer hoog. Vanaf 2017 moeten wij jaarlijks 2,7 mln. afdragen. Daarnaast heeft de Bedrag (* 1.000) Verhuurdersheffing Saneringsheffing Rioolheffing WOZ Veel geld De verhuurdersheffing loopt op, zoals dit zich nu laat aanzien, vanaf 2014 van 1,55 mln. naar structureel 2,2 mln. in Tellen wij daarbij de verwachte saneringsheffing en rioolheffing op, dan moet de NWS jaarlijks meer dan 2,7 mln. extra afdragen. Dat is ongelofelijk veel geld op een omzet van 13 miljoen. Dit wordt bij lange na niet gecompenseerd door de extra huurinkomsten, die de NWS mag doorberekenen aan de huurders. Om een financieel gezonde situatie te behouden, moeten wij terughoudend omgaan met het oppakken van nieuwe projecten. Dit betekent dat de Noordwijkse Woningstichting voorlopig alle investeringen in voorgenomen nieuwbouwprojecten heeft stopgezet. Daarom is het ook belangrijk, dat wij ons heroriënteren op de sociale markt. Wij kijken dan bijvoorbeeld wat wij aan scheefwonen kunnen doen, zodat beter verdienende huurders kunnen doorstromen en meer woningen vrijkomen voor onze doelgroep. Daarnaast moeten wij goed op onze kosten letten. Er zijn stevige ingrepen nodig om ons huishoudboekje op orde te Volledig jaarverslag op

17 NWS Jaarverslag houden. Aan de uitgavenkant kijken wij naar de kosten voor onderhoud en onze bedrijfsvoering. Aan de inkomstenkant is het eigenlijk alleen de huurknop waaraan wij kunnen draaien. Net als heel veel andere corporaties zien wij ons gedwongen om de extra huurverhoging volledig door te voeren. Wij realiseren ons dat een huurverhoging van 4 tot 6,5% voor veel huurders geen kleinigheid is, maar wij zien geen andere oplossing. Geen woningverkoop Op de vraag of de Noordwijkse Woningstichting huizen moet gaan verkopen zegt hij: Financieel gezien hoeven wij (nog) niet te verkopen. Er is al een tekort aan sociale huurwoningen in Noordwijk. Wel moeten wij de discussie open houden of een deel van ons bezit nog wel voor de juiste doelgroep bestemd is. Verkopen van geliberaliseerde (grotere) woningen met als doel om met dat geld sociale (kleinere) huurwoningen te bouwen, zou een optie kunnen zijn. Ons serviceniveau willen wij uiteraard graag handhaven. Wij zullen wel een zakelijker houding moeten innemen en nog kritischer met onze bestedingen omgaan. Een ding is zeker: wij blijven onze bedrijfsvoering strak in de gaten houden en bekijken per dag waar onze kansen en mogelijkheden liggen. Financieel jaarverslag Kengetallen Aantal verhuureenheden Woningen ,171 Garages en parkeerplaatsen Maatschappelijk vastgoed Bedrijfsruimten Totaal in exploitatie ,268 Verhuureenheden in aanbouw Het verhuren van woningen Aantal mutaties Aantal mutaties (in % van de totale woonruimte) 5,5% 8,9% 4,4% 5,2% 7,4% Gemiddelde huurstijging huurwoningen (%) 4,3% 3,7% 1,2% 2,5% 1,6% Gemiddelde huurpijs in % van de max. redelijke huur 72,5% 72,1% 69,9% 68,5% 68,3% Financiële continuïteit Solvabiliteit (%) 39,7% 38,3% 34,6% 31,6% 37,1% Liquiditeit ratio (%) 80,3% 158,2% 50,3% 9,7% 19,7% Rentabiliteit Eigen Vermogen (%) -9,2% -6,3% 15,3% 1,3% -5,0% Rentabiliteit Totale Vermogen (%) -1,7% -0,4% 7,6% 2,8% 0,9% Rente op langlopende leningen (%) 4,0% 4,1% 4,3% 4,2% 4,3% Balans & winst- en verliesrekening per verhuureenheid Materiële vaste activa - actuele waarde Eigen vermogen Langlopende schulden Huren Vergoedingen Jaarresultaat Aantal woningen naar huurprijsklasse Goedkope woning (huurprijs t/m 366,37) Betaalbare woning (huurprijs t/m 561,98) Dure woning (huurprijs t/m 664,66) Boven de liberaliseringsgrens (boven 664,66) Aantal woningen onder MGE Kwaliteit Aantal reparatieverzoeken Totale uitgaven niet planmatig onderhoud (* 1.000,-) Totale uitgaven planmatig onderhoud (* 1.000,-) Uitgaven totaal onderhoud per woning Aantal fulltime formatieplaatsen (FTE) 20,7 21,3 19,6 18,4 18,2

18 18 Financieel Geconsolideerde winst- en verliesrekening (x 1.000) Bedrijfsopbrengsten Huren Vergoedingen Overheidsbijdragen Verkoop onroerende zaken Overige bedrijfsopbrengsten 7 7 Som der bedrijfsopbrengsten Bedrijfslasten Afschrijvingen Waardeveranderingen vlottende middelen Overige waardeverandering op MVA Waardeveranderingen Verkocht onder Erfpacht Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenlasten Lasten onderhoud Overige bedrijfslasten Belastingen (lokaal) en heffingen Som der bedrijfslasten Niet gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille Bedrijfsresultaat Financiële baten en lasten Rentebaten en soortgelijke opbrengsten Opbrengst financiële vaste activa en effecten 2 2 Waardeveranderingen financiële passiva Rentelasten en soortgelijke kosten Resultaat uit de gewone bedrijfsvoering Belastingen Resultaat uit deelnemingen -5 9 Resultaat na belasting Geconsolideerde balans na resultaatbestemming Activa (x 1.000,-) Onroerende zaken in exploitatie Onroerende zaken in ontwikkeling Onroerende zaken ten dienste van de Materiële vaste activa Commercieel vastgoed in exploitatie Onroerende zaken Verkocht onder Vastgoedbeleggingen Financiele vaste activa Voorraad Vorderingen Liquide middelen Totaal activa

19 NWS Jaarverslag Kasstroomoverzicht (x 1.000) Ontvangsten van huurders Ontvangsten uit vergoedingen Ontvangsten uit verkopen Overige ontvangsten Betalingen aan werknemers Betalingen aan leveranciersonderhoud Betalingen uit hoofde van zakelijke lasten Kasstroom uit bedrijfsoperaties Ontvangen interest Betaalde interest Betaalde vennootschapsbelasting Operationele kasstroom Investeringen materiële vaste activa Investeringen financiële vaste activa - - Verkopen nieuwbouw Kasstroom uit investeringsactiviteiten Ontvangen leningen Aflossingen Aflossing lening deelneming BAB - 10 Kasstroom uit financieringsactiviteiten Totale kasstroom Saldo liquide middelen begin boekjaar Saldo liquide middelen einde boekjaar Mutatie liquide middelen Passiva (x 1.000,-) Eigen vermogen Egalisatierekening Voorzieningen onrendabele investeringen nieuwbouw Voorziening latente belasting - 37 Voorzieningen Langlopende schulden Leningen overheid en kredietinstellingen Verplichtingen Verkocht onder Voorwaarden Kortlopende schulden Totaal passiva

20 Van harte gefeliciteerd! De NWS verloot elke editie van het NWS-magazine twee cadeaubonnen van 25,- onder huurders die een machtiging tot automatische incasso hebben afgegeven. U ontvangt de cadeaubon per post. Heeft u in het verleden nog geen machtiging afgegeven en wilt u de volgende keer een kans maken op een van de twee cadeaubonnen van 25,-? Vul dan uw machtigingskaart in. Deze ligt voor u klaar bij de balie in het kantoor van de NWS of vraag hem aan via De gelukkigen: J. van Rossum Voorstraat 150 L. Hazenoot Van de Mortelstraat 11 Wie Wat Waar Bezoekadres Van Panhuysstraat JR Noordwijk Postadres Postbus AE Noordwijk Telefoon: Fax: Voor algemene vragen of opmerkingen: Voor het melden van een reparatieverzoek: COLOFON Aan de teksten in dit magazine kunnen geen rechten ontleend worden. Het NWS-Magazine is een uitgave van de Noordwijkse Woningstichting. Het NWS-magazine wordt gedrukt Redactie op FSC-papier. Forest Stewardship Hanny Greven Council is een internationale orga- Louis van der Jagt nisatie die verantwoord bosbeheer José Rátkai stimuleert. FSC stelt wereldwijde Bas Wesseling standaarden voor bosbeheer op, met daaraan gekoppeld een keurmerk. De stichting FSC Nederland Teuntje van Delft (De Weijer Communicatie) Teksten streeft naar het verhogen van Noordwijkse Woningstichting het aandeel FSC-hout en -papier in Nederland. Fotografie Sven van der Vlugt Bas Wesseling Realisatie/vormgeving Uitgave De Weijer Communicatie & Design Noordwijkse Woningstichting Noordwijk/ Baarn Van Panhuysstraat JR Noordwijk Oplage Telefoon: exemplaren Fax: Het volgende nummer van het NWS-magazine verschijnt okt/nov 2013 Openingstijden kantoor: Maandag tot en met donderdag van uur tot uur. Vrijdag van uur tot uur. Reparatieverzoeken /schade Tijdens kantoortijden: Maandag tot en met donderdag van uur tot uur. Vrijdag van tot uur. Buiten kantoortijden ( ): Spreek het antwoordapparaat in of stuur een aan: Calamiteiten: Voor alle urgente storingen (behalve CV-installaties en liften): Intertel Glasschade: Als u via de NWS verzekerd bent tegen glasschade: Storing CV-installaties: Voor alle CV-ketels die niet meer in de garantieperiode vallen: Bonarius Service: Voor alle CV-ketels die nog wel in een garantieperiode vallen: zie de pagina Storingen CV-installatie op Liftstoringen: Storingen kunt u doorgeven aan Astralift: Klachtencommissie Wonen: Heeft u een klacht over de woningstichting en komt u er met ons niet uit, dan is er de Klachtencommissie Wonen. Op de website van de NWS kunt u een klachtenformulier downloaden. U kunt uw klacht sturen aan: Postbus 119, 2210 AA Noordwijkerhout.