Amsterdam Heerlen Februari RMI. Alle rechten voorbehouden. Aan de informatie in deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Amsterdam Heerlen Februari 2014. 2014 RMI. Alle rechten voorbehouden. Aan de informatie in deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend."

Transcriptie

1 Amsterdam Heerlen Februari RMI. Alle rechten voorbehouden. Aan de informatie in deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend.

2 In december 2013 en januari 2014 heeft een tweede onderzoek plaatsgevonden onder 429 leden van Natuurmonumenten en bezoekers van de Sint-Pietersberg in Maastricht. 83% van de ondervraagden is lid, 6% is ex-lid en 11% is geen lid. De (ondervraagde) leden van Natuurmonumenten (61% 56 jaar of ouder) zijn ouder dan de ondervraagde niet-leden (31% 56 jaar of ouder). Niet-leden bezoeken de Sint-Pietersberg relatief vaak (18% dagelijks, 36% wekelijks vs. de gemiddelde bezoeker 7% dagelijks en 24% wekelijks). 9 van de 10 personen bezoeken de berg om te wandelen. Niet-leden komen relatief vaak om de hond uit te laten. Men bezoekt de berg vooral om in de natuur te zijn en voor rust en ontspanning. Voor niet-leden speelt het sociale aspect een grotere rol dan voor leden. Wandelpaden (95% (zeer) belangrijk), een uitkijkplek (82%), prullenbakken (81%) en wandelroutes vindt men de belangrijkste voorzieningen op de Sint-Pietersberg. Niet-leden vinden een hondenuitlaatplek en MTB route (29% en 12%) iets vaker belangrijk dan niet-leden (6% en 3%). Men stoort zich op de berg vooral aan zwerfvuil (62%) maar ook aan auto s en scooters (40%), loslopende honden (39%) en fietsers en mountainbikers (35%). Leden storen zich meer aan loslopende honden dan niet-leden (41% vs. 24%). De herinrichting van de Enci-groeve (96%), de restauratie van het fort Sint Pieter (89%), de rol van Natuurmonumenten (88%) en een informatiepunt bij het fort (88%) beoordeelt men als positieve ontwikkelingen. Een crematorium ziet men niet zitten (8% positief). Niet-leden beoordelen de aanwezigheid van een hondenlosloopgebied (63%) als positief (gemiddeld 47%). 2

3 Leden weten (vanzelfsprekend?) beter dan niet-leden waar Natuurmonumenten voor staat. Dat is vooral het beschermen van Natuurgebieden, het ontwikkelen van nieuwe natuur en het toegankelijk maken van natuur maar ook het geven van voorlichting. Men is ook goed bekend met de activiteiten die Natuurmonumenten uitvoert op de Sint-Pietersberg. Leden willen vooral via Puur Natuur en via de nieuwsbrief op de hoogte worden gehouden van nieuws en ontwikkelingen. De website is goed bekend bij alle ondervraagden. De Facebook-pagina is bekender bij de (jongere) niet-leden. Veel ondervraagden (57%) (ook niet-leden) geven aan mee te willen helpen of werken aan projecten op de Sint- Pietersberg. Het beschermen van natuur en onderhoud en beheer ziet men als de belangrijkste taken van Natuurmonumenten op de Sint-Pietersberg. Leden (98%, 98% en 93%) vinden deze taken net iets belangrijker dan niet-leden (90%, 85% en 76%). Leden zijn ook tevredener over de wijze waarop Natuurmonumenten haar taken uitvoert. Op alle aspecten scoort de tevredenheid van de leden zo n 15% tot 20% hoger dan de niet-leden. De meeste ondervraagden voelen zich wel welkom op de berg (88%) en hebben waardering voor wat Natuurmonumenten doet voor de Sint-Pietersberg (87%). Natuurmonumenten zorgt goed voor het cultureel erfgoed en is zeer actief met het onderhouden van de gebieden. Leden van Natuurmonumenten hebben een iets positiever beeld van de organisatie dan niet-leden. Dat blijkt ook uit de rapportcijfers voor het werk van Natuurmonumenten op de Sint-Pietersberg. Overall ontvangt Natuurmonumenten een 7,6 (was 7,4). Leden geven een 7,8 (was 7,6), niet-leden een 6,5 (was 6,5). Ex-leden geven een 7,0 (was 6,5). Niet-leden vragen meer aandacht voor recreatieve voorzieningen (als wandelpaden, hondenlosloopgebieden, fietspaden en bankjes). 3

4 Op basis van de resultaten van het onderzoek doet RMI de volgende aanbevelingen: 1. Communiceer meer met de met leden en niet-leden over de Sint-Pietersberg. Waarom maakt Natuurmonumenten bepaalde keuzes? Waarom vernietigt zoals een van de ondervraagden het noemt - Natuurmonumenten grote hoeveelheden bomen en andere natuur bij de restauratie van het fort? En kondig ontwikkelingen en nieuws tijdig aan! 2. Alle ondervraagden komen voor de natuur naar de Sint-Pietersberg. Niet-leden komen vaker naar de berg om de hond uit te laten of om te fietsen. Waar leden vaker vragen om het inperken van de faciliteiten voor fietsers en hondenbezitters, vragen de niet-leden juist vaker om betere voorzieningen om de hond uit te laten of om te fietsen. Of om betere recreatieve voorzieningen meer in het algemeen (als bankjes, paden, routes). Verder ontwikkelen van de berg als natuurlijk recreatiedomein, zonder al te veel storende hekjes, borden, routes, en dergelijke. Een groot deel van de verdraagzaamheid van de gebruikers zit in de personen zelf en kan je onmogelijk aanleren. Wandelaars, fietsers, ruiters, motorrijders zullen zelf een weg moeten vinden om met elkaar om te gaan. De Sint-Pietersberg is geen dierentuin met achter elk hekje een diertje, natuur behoort zichzelf te ontwikkelen en mensen zijn daar een deel van. In Drenthe stond een bord met ongeveer de volgende tekst: gebied is voor iedereen vrij toegankelijk mits geen overlast bezorgd aan bewoners en de medegebruiker van dit mooie natuurgebied. Met daaronder wat gedragsregels zoals: laat geen sporen achter (afval), loslopende honden zijn toegestaan mits ze goed luisteren, geen wild opjagen, net als de mensen op het pad blijven lopen en andere gebruikers van dit gebied niet tot last zijn. Anders is het verplicht de hond aan te lijnen. Hou rekening met de rust van een ander, dus niet gillen, radio etc. Fietsers toegestaan mits geen nieuwe paden worden gecreëerd en bestaande voetpaden niet worden vernield. Langzaam verkeer heeft altijd voorrang. 3. Veel ondervraagden storen zich aan zwerfvuil. Ben daar alert op! 4

5 Conclusies 2 Aanbevelingen 4 Doel van het onderzoek 7 Opzet van het onderzoek 8 57% van de ondervraagden is 56 jaar of ouder 9 83% is lid van Natuurmonumenten 10 De ondervraagde leden zijn relatief oud 11 Niet-leden bezoeken Sint-Pietersberg relatief vaak 12 Wandelen is de voornaamste bezigheid 13 De natuur en rust en ontspanning zijn belangrijke bezoekredenen 14 Slavante, het plateau en het ENCI bos bezoekt men het meest 15 Wandelpaden en prullenbakken vindt men zeer belangrijk 16 Men stoort zich vooral aan zwerfvuil 17 De herinrichting van de groeve vindt men de meest positieve ontwikkeling 18 Men weet dat Natuurmonumenten de berg beheert 19 Natuurmonumenten staat voor natuur, beheer en behoud 20 Leden weten beter waar Natuurmonumenten voor staat 21 Natuurmonumenten beschermt natuurgebieden 22 5

6 Men kent de activiteiten van Natuurmonumenten op de Sint-Pietersberg 23 Puur Natuur en de nieuwsbrief zijn belangrijke informatiebronnen voor de leden 24 is goed bekend 25 57% van de ondervraagden is bereid mee te helpen of werken 26 Beschermen en onderhoud en beheer vindt men de belangrijkste taken op de berg 27 De werkzaamheden van Natuurmonumenten worden naar tevredenheid uitgevoerd 28 Waarom zijn sommigen niet tevreden? 29 Ment voelt zich in het algemeen - welkom op de berg 30 Leden hebben een positiever beeld van Natuurmonumenten dan niet-leden 31 Niet-leden (6,5) geven een lager rapportcijfer dan leden (7,8) 32 De niet-leden vragen meer aandacht voor de recreatieve voorzieningen 33 De leden zijn minder expliciet 34 Welke verbeterpunten noemt men? 35 6

7 Het doel van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht in: het gebruik en beoordeling van het natuurgebied Sint-Pietersberg; de rol van Natuurmonumenten in deze; het algemene imago van Natuurmonumenten. Met dit onderzoek wil Natuurmonumenten inzicht krijgen in verschillende zaken: Zijn klachten uit het verleden inmiddels opgelost? Is men bekend met het werk van Natuurmonumenten in het gebied? Waar liggen verbeterpunten? 7

8 Middels de ledenbrief en andere communicatie-uitingen op websites en in het natuurgebied Sint-Pietersberg wordt men uitgenodigd om een online vragenlijst in te vullen. Het onderzoek loopt van 17 december 2013 tot en met 21 januari In april 2012 heeft een soortgelijk onderzoek plaatsgevonden met een nagenoeg gelijke vragenlijst. Waar zinvol wordt een vergelijking gemaakt met deze eerdere meting. 437 starten de vragenlijst van de 1-meting. 429 van hen kennen het natuurgebied Sint Pietersberg en vullen de vragenlijst volledig in. In de 1-meting doen relatief veel niet-leden van Natuurmonumenten mee. Door de 1-meting te wegen naar wel of geen lid Natuurmonumenten zijn de beide metingen (0- en 1-meting) beter vergelijkbaar. 0-meting ongewogen 1-meting ongewogen 1-meting gewogen Lid 83% 68% 83% Ex-lid 6% 7% 6% Geen lid 11% 25% 11% 8

9 Bent u een... Vrouw 34% Hoe oud bent u? Man 66% 46% 33% 9% 11% 0% 1% 15 jaar of jonger jaar jaar jaar jaar 71 jaar of ouder 66% van de ondervraagden is man. 57% is 56 jaar of ouder. Dit is vergelijkbaar met

10 Bent u lid van Natuurmonumenten? Geen lid 11% Ex-lid 6% Lid 83% 83% van de ondervraagden is lid van Natuurmonumenten. 6% is ex-lid, 11% is geen lid. De verdeling is door weging identiek aan de meting in 2012 waardoor de beide metingen beter vergelijkbaar zijn (zie ook pagina 8). 10

11 Hoe oud bent u? Bent u lid van Natuurmonumenten? 12% 10% 6% 25% 49% 47% 45% 31% 40% 20% 8% Ja Ik ben lid geweest Nee 15 jaar of jonger jaar jaar jaar jaar 71 jaar of ouder De (ondervraagde) leden van Natuurmonumenten (61% 56 jaar of ouder) zijn ouder dan de ondervraagde niet-leden (31% 56 jaar of ouder). 11

12 Hoe vaak komt u op de Sint-Pietersberg? 24% 25% 26% 18% 7% Dagelijks Wekelijks Maandelijks 1 per kwartaal 1 keer per jaar of minder vaak Bijna alle ondervraagden kennen het natuurgebied Sint Pietersberg (98%). Bijna alle ondervraagden die het gebied kennen, bezoeken het ook (99%). 7% van hen bezoekt Sint-Pietersberg dagelijks, 24% wekelijks. De bezoekfrequentie is vergelijkbaar met die van Niet-leden bezoeken Sint-Pietersberg vaker (18% dagelijks, 36% wekelijks). 12

13 Wat doet u meestal als u op de Sint-Pietersberg bent? Wandelen 90% Koffie drinken/bezoek horeca 40% Fietsen 15% Hond uit laten 15% Flora en fauna onderzoeken 14% Vogels spotten 13% Joggen/hardlopen of een andere sportieve activiteit 13% Iets anders 17% 9 van de 10 personen gaan naar de Sint-Pietersberg om te wandelen. 40% bezoekt de horeca. De cijfers zijn vergelijkbaar met Niet-leden komen vaker om de hond uit te laten (34%). 13

14 Wat vindt u belangrijk als u de Sint-Pietersberg bezoekt? In de natuur zijn 87% Rust en ontspanning 84% Frisse lucht 60% Sportief bezig zijn/in beweging zijn 37% Het sociale aspect (omgang met andere mensen) 14% Iets anders 10% Men gaat vooral naar de Sint-Pietersberg om in de natuur te zijn (87%) en voor rust en ontspanning (84%). De cijfers zijn vergelijkbaar met die van Niet-leden vinden het sociale aspect relatief belangrijk (23%). 14

15 Welke delen van de Sint-Pietersberg bezoekt u voornamelijk? Rondom Slavante 71% Het plateau bij het fort 71% ENCI bos 69% Popelmondedal/Plateau van Caestert 57% D n Observant 51% Hondenlosloopgebied 16% Ander gebied 11% Het gebied rondom Slavante (71%), het plateau bij fort (71%) en het ENCI bos (69%) worden het meest bezocht. De cijfers zijn vergelijkbaar met die van Niet-leden bezoeken relatief vaak het hondenlosloopgebied (35%). 15

16 Hoe belangrijk vindt u de volgende voorzieningen op de Sint-Pietersberg? Wandelpaden 54% 41% Een uitkijkplek bij de groeve 24% 58% 14% Prullenbakken 38% 43% 13% Wandelroutes 28% 48% 16% 6% Informatiepanelen 14% 58% 21% Bankjes 15% 57% 22% Horeca-gelegenheden 9% 44% 32% 10% Een kinderspeelplek 11% 39% 32% 12% 6% Fietspaden 8% 34% 30% 20% 8% Picknicktafels 34% 39% 15% 7% Natuurbelevingsactiviteiten 7% 31% 40% 16% Hondenuitlaatplek 10% 27% 27% 17% 20% MTB (mountainbike) route 12% 27% 25% 31% Zeer belangrijk Belangrijk Neutraal Onbelangrijk Zeer onbelangrijk Wandelpaden (95% (zeer) belangrijk), een uitkijkplek (82%), prullenbakken (81%) en wandelroutes (76%) vindt men de belangrijkste voorzieningen op de Sint-Pietersberg. Het minst belangrijk vindt men een hondenuitlaatplek en een MTB route. Deze cijfers zijn vergelijkbaar met die van Niet-leden vinden een hondenuitlaatplek (29% vs. 6%) en MTB route (12% vs. 3%) vaker zeer belangrijk dan leden. 16

17 Stoort u zich wel eens ergens aan op de Sint-Pietersberg? Zwerfvuil 62% Auto s/scooters 40% Loslopende honden 39% Fietsers/Mountainbikers 35% De ENCI-groeve 28% Uitwerpselen van paarden/honden 27% Aan iets anders 16% De drukte 15% Kapwerkzaamheden 7% Nee 14% Men stoort zich vooral aan zwerfvuil (62%). De cijfers zijn vergelijkbaar met Leden storen zich vaker aan loslopende honden dan niet-leden (41% vs. 24%). Niet-leden storen zich relatief vaak aan kapwerkzaamheden (16%). Nieuw is de categorie auto s/scooters. 40% van de ondervraagden stoort zich hieraan. 17

18 Welke (mogelijke) ontwikkelingen op de Sint Pietersberg beoordeelt u positief en welke negatief? De inrichting van de Enci-groeve tot natuurgebied 96% De restauratie van het fort Sint Pieter 89% 7% De rol van Natuurmonumenten bij de herinrichting van de groeve 88% 9% Een informatiepunt bij het fort 88% 11% De nieuwe parkeervoorziening bij het fort 72% 12% 16% De horecavoorziening (Chalet d n observant) bij de groeve 69% 6% 25% Een natuurspeeltuin 65% 10% 25% Een natuurzwemplas in de groeve 58% 16% 26% De aanwezigheid van een hondenlosloopgebied 47% 22% 31% Een mountainbike-route of trail door het gebied 21% 51% 28% Een crematorium bij de groeve 8% 62% 30% Positief Negatief Geen mening De herinrichting van de Enci-groeve, de restauratie van het fort Sint Pieter, de rol van Natuurmonumenten en een informatiepunt bij het fort beoordeelt men als positieve ontwikkelingen. Een crematorium ziet men niet zitten. Niet-leden beoordelen de aanwezigheid van een hondenlosloopgebied (63%) en trail (34%) iets positiever. Niet veel ondervraagden zijn gelukkig met een crematorium (62% negatief). 18

19 Weet u welke organisatie(s) de Sint-Pietersberg beheert/beheren? Natuurmonumenten 95% De gemeente Maastricht 41% Limburgs Landschap 34% Provincie Limburg 28% Staatsbosbeheer 19% Natuurpunt 9% Wereld Natuur Fonds 3% Weet niet 4% De meeste ondervraagden weten dat Natuurmonumenten de Sint-Pietersberg beheert (95%). De cijfers zijn vergelijkbaar met

20 Het eerste dat bij de ondervraagden opkomt als zij denken aan Natuurmonumenten zijn termen als De gedachtes zijn veelal positief. 20

21 In hoeverre bent u bekend met Natuurmonumenten? Bent u lid van Natuurmonumenten? 18% 30% 52% 67% 67% 48% 15% Lid Ex-lid Geen lid Ik ben goed op de hoogte van waar Natuurmonumenten voor staat en wat de organisatie doet Ik weet in grote lijnen waar Natuurmonumenten voor staat Ik ken Natuurmonumenten alleen van naam De leden en ex-leden zijn (natuurlijk) beter op de hoogte van waar Natuurmonumenten voor staat dan niet-leden. Maar ook veel van deze niet-leden weten in grote lijnen waar Natuurmonumenten voor staat (67%). 21

22 Welke van de onderstaande taken behoren volgens u tot de taken van Natuurmonumenten? Beschermen van natuurgebieden 99% Ontwikkelen van nieuwe natuur 85% Voorlichting geven over Nederlandse natuur 85% Toegankelijk maken van natuurgebieden 83% Activiteiten in de natuur organiseren 64% Beheer van monumentale gebouwen 46% Anders 7% Volgens de ondervraagden behoort de bescherming van natuurgebieden zeker tot de taken van Natuurmonumenten (99%). De cijfers zijn vergelijkbaar met

23 Weet u welke activiteiten Natuurmonumenten op de Sint-Pietersberg uitvoert? Informatie geven over het natuurgebied Begrazen graslanden door schapen zodat de graslanden niet dicht groeien Ontwikkelen van de ENCI-groeve tot een natuur- en recreatiegebied Restauratie van het Fort Sint Pieter en Hoeve Lichtenberg om het cultureel erfgoed te behouden en open te stellen Aankopen van grond om het natuurgebied Sint-Pietersberg te versterken en veilig te stellen Aanbieden van recreatieve voorzieningen zoals wandelpaden, bankjes en fietspaden Maaien graslanden om deze bloemrijker te maken en zo aantrekkelijk voor onder andere vlinders te maken Beheren van groeves om het bijzondere karakter te behouden Aanbieden van recreatieve activiteiten op de berg (o.a. excursies en natuurevenementen) Werken aan een natuurlijk bos zodat er voldoende variatie is voor mensen en dieren Beheren van de onderaardse mergelgangen en grotten (o.a. om de aanwezige vleermuizen te beschermen) Faciliteren van een hondenlosloopgebied op de berg in samenwerking met de gemeente 92% 91% 88% 85% 85% 85% 83% 80% 78% 78% 76% 71% Biologisch bewerken van akkers om kruiden zoals klaproos en korenbloem weer te kunnen laten bloeien 59% In het algemeen is men goed op de hoogte van de activiteiten die Natuurmonumenten op Sint-Pietersberg uitvoert. De niet-leden zijn iets minder maar toch ook goed op de hoogte. De cijfers zijn vergelijkbaar met

24 Op welke manieren wilt u op de hoogte worden gehouden door Natuurmonumenten over ontwikkelingen en/of nieuws? Via Puur Natuur (het ledentijdschrift voor leden) 3% 3% 61% Via nieuwsbrief 30% 31% 53% Via internet ( 39% 43% 57% Via lokale krant 29% 33% 32% Via sociale media zoals Twitter en Facebook 9% 10% 20% Op een andere manier 8% 7% 13% Geen van deze 3% 10% 21% Lid Ex-lid Geen lid Leden willen vooral via Puur Natuur (61%) en de nieuwsbrief (53%) door Natuurmonumenten op de hoogte gehouden worden over ontwikkelingen en nieuws. Dat was ook in 2012 zo. 24

25 Kent u de volgende websites? 82% 73% 67% 24% 37% 31% 13% 13% 29% Lid Ex-lid Geen lid De website is goed bekend bij alle ondervraagden, zeker bij de (ex-)leden. De Facebook-pagina is beter bekend bij de niet-leden (want zij zijn jonger?). 25

26 Waaraan zou u willen meehelpen of meewerken? Meehelpen met uitvoering van beheer, zoals snoeien, maaien, aanplanten 20% Financiële bijdrage leveren aan behoud en onderhoud 17% Inventariseren van dieren en planten 15% Meehelpen als vrijwilliger tijdens zo n evenement 10% Begeleiden van natuurbelevingsactiviteiten/excursies voor volwassenen 8% Begeleiden van kinderactiviteiten/activiteiten voor scholen 7% Mede organiseren van evenementen (bijv. Lentedag, Open Monumenten Dag) 5% Werving van leden en fondsen 1% Iets anders 16% Geen van deze 43% 43% van de ondervraagden wil niet meehelpen of werken aan projecten op de Sint- Pietersberg. Anderen (57%) (ook niet-leden) geven aan wel mee te willen helpen of werken. Wat niet-leden aanzienlijk minder zullen doen: een financiële bijdrage leveren aan behoud en onderhoud (4%). 26

27 Hoe belangrijk vindt u de volgende activiteiten van Natuurmonumenten op de Sint-Pietersberg? Onderhoud en beheer van het gebied (bosbeheer, akkerbeheer, begrazing grasland door schapen) 66% 31% Het beschermen van de natuur op de berg (aankopen van grond) 72% 24% Restauratie van cultuurhistorische monumenten zoals onder andere het Fort Sint-Pieter 46% 46% 7% Recreatieve voorzieningen: wandelpaden, hondenlosloopgebieden, vogeluitkijkgebied, speelbos 34% 51% 13% Georganiseerde activiteiten en natuurbeleving 14% 46% 30% 7% Zeer belangrijk Belangrijk Neutraal Onbelangrijk Zeer onbelangrijk Het beschermen van natuur en onderhoud en beheer ziet men als de belangrijkste taken van Natuurmonumenten op de Sint-Pietersberg. De cijfers zijn vergelijkbaar met die van Leden vinden bescherming ((zeer) belangrijk 98% vs. 85%), onderhoud en beheer (98% vs. 90%) en restauratie (93% vs. 76%) net iets belangrijker dan niet-leden. 27

28 Hoe beoordeelt u de wijze waarop Natuurmonumenten deze taken op de Sint-Pietersberg uitvoert? Restauratie van het Fort Sint-Pieter 39% 45% 13% Het beschermen van de natuur op de berg (o.a.aankopen van grond) 27% 53% 14% Onderhoud en beheer van het gebied (bosbeheer, akkerbeheer, begrazing grasland door schapen) 30% 58% 9% Recreatieve voorzieningen: wandelpaden, hondenlosloopgebieden, fietspaden, bankjes 14% 51% 29% Activiteiten/natuurbeleving 10% 42% 46% Zeer tevreden Tevreden Neutraal Ontevreden Zeer ontevreden Onderhoud en beheer (88% (zeer) tevreden), het beschermen van de natuur (80%) en de restauratie van het fort (84%) stemmen zeer zeker tot tevredenheid. Deze cijfers scoren iets beter dan in 2012 (resp. 83%, 71% en 77%). Leden zijn tevredener over de wijze waarop Natuurmonumenten haar taken uitvoert dan niet-leden. Op alle aspecten scoort de tevredenheid van de leden zo n 15% tot 20% hoger dan die van de niet-leden. 28

29 Restauratie van het Fort Sint-Pieter Natuurmonumenten doet dingen die helemaal niet nodig zijn. Hierbij worden grote hoeveelheden bomen en andere natuur vernietigd. Het beschermen van de natuur op de berg (o.a. aankopen van grond) De deal met Dassen had nooit mogen gebeuren. Onderhoud en beheer van het gebied (bosbeheer, akkerbeheer, begrazing grasland door schapen) Parkachtig beheer in plaats van natuurbeheer. Recreatieve voorzieningen: wandelpaden, hondenlosloopgebieden, fietspaden, bankjes Het hondenlosloopgebied is een lachertje, wandelpaden zijn te keurig, een speelbos is volkomen onnodig. Een gewoon bos is ook erg leuk. Hondenlosloopgebied is heel erg er op achteruit gegaan. Activiteiten/natuurbeleving Hou niet van georganiseerde activiteiten in de natuur waarbij men met groepen tegelijk de natuur in gaat. Verstoring natuur en beleving van hen die van rust houden. 29

30 Kunt u aangeven in hoeverre u het eens of oneens bent met deze stellingen? Ik voel me welkom als bezoeker op de Sint-Pietersberg 32% 56% 8% Ik heb waardering voor wat Natuurmonumenten doet voor de Sint- Pietersberg 39% 48% 9% Natuurmonumenten zorgt goed voor haar cultureel erfgoed op de berg 23% 59% 15% Natuurmonumenten is zeer actief met het onderhouden van haar gebieden 22% 59% 17% Natuurmonumenten informeert mij goed over haar werk op de Sint- Pietersberg 19% 46% 27% 7% Natuurmonumenten hecht even veel belang aan de bezoekers van de Sint-Pietersberg als aan de natuur van de berg 18% 44% 29% 8% Ik vind Natuurmonumenten meer een vernieuwende en moderne dan een traditionele organisatie 9% 36% 48% 6% Natuurmonumenten maakt goed inzichtelijk hoe de bijdragen van leden en donateurs besteed worden 10% 33% 48% 7% Helemaal mee eens Mee eens Neutraal Mee oneens Helemaal mee oneens 88% van de ondervraagden voelt zich welkom als bezoeker op de Sint-Pietersberg. 87% heeft waardering voor wat Natuurmonumenten doet voor de berg. Natuurmonumenten zorgt goed voor het cultureel erfgoed en is zeer actief met het onderhouden van de gebieden. De cijfers (zeer) tevreden zijn iets hoger dan in

31 Kunt u aangeven in hoeverre u het eens of oneens bent met deze stellingen? Bent u lid van Natuurmonumenten? Gemiddeldes op een schaal van 1 = helemaal oneens tot 5 = helemaal eens Ik voel me welkom als bezoeker op de Sint-Pietersberg 3,6 4,2 Ik heb waardering voor wat Natuurmonumenten doet voor de Sint- Pietersberg 3,7 4,3 Natuurmonumenten zorgt goed voor haar cultureel erfgoed op de berg 3,5 4,1 Natuurmonumenten is zeer actief met het onderhouden van haar gebieden 3,5 4,1 Natuurmonumenten informeert mij goed over haar werk op de Sint- Pietersberg 3,1 3,9 Natuurmonumenten hecht even veel belang aan de bezoekers van de Sint-Pietersberg als aan de natuur van de berg 3,1 3,8 Ik vind Natuurmonumenten meer een vernieuwende en moderne dan een traditionele organisatie 3,0 3,5 Natuurmonumenten maakt goed inzichtelijk hoe de bijdragen van leden en donateurs besteed worden 3,0 3,5 Lid Ex-lid Geen lid Leden van Natuurmonumenten hebben een positiever beeld van Natuurmonumenten dan niet-leden. 31

32 Wat voor een rapportcijfer geeft u aan Natuurmonumenten voor haar werk op de op de Sint-Pietersberg? Bent u lid van Natuurmonumenten? 7,6 7,4 7,8 7,6 7,0 6,5 6,5 6, Allen Lid Ex-lid Geen lid Het gemiddeld rapportcijfer voor het werk van Natuurmonumenten op de Sint-Pietersberg is een 7,6. Dat is iets hoger dan in Niet-leden geven een lagere cijfers dan leden van Natuurmonumenten. Dat geldt voor 2013 en

33 Invloed Tevredenheid x invloed op rapportcijfer werk - niet-leden Natuurmonumenten Recreatieve voorzieningen: wandelpaden, hondenlosloopgebieden, fietspaden, bankjes Het beschermen van de natuur op de berg (o.a. aankopen van grond) Onderhoud en beheer van het gebied (bosbeheer, akkerbeheer, begrazing grasland door schapen) Hoog Gemiddeld Restauratie van het Fort Sint-Pieter Activiteiten/natuurbeleving Laag Tevredenheid Bovenstaande grafiek geeft het verband weer tussen de mate van tevredenheid over een aspect en het rapportcijfer voor het werk dat Natuurmonumenten verricht op de Sint-Pietersberg. De tevredenheid over recreatieve voorzieningen is bij niet-leden onder gemiddeld maar heeft een bovengemiddelde invloed op het rapportcijfer voor het werk dat Natuurmonumenten verricht. Dit is dus een aandachtspunt. 33

34 Invloed Tevredenheid x invloed op rapportcijfer werk - leden Natuurmonumenten Hoog Onderhoud en beheer van het gebied (bosbeheer, akkerbeheer, begrazing grasland door schapen) Het beschermen van de natuur op de berg (o.a. aankopen van grond) Gemiddeld Recreatieve voorzieningen: wandelpaden, hondenlosloopgebieden, fietspaden, bankjes Restauratie van het Fort Sint-Pieter Activiteiten/natuurbeleving Laag Tevredenheid Voor wat betreft de leden zijn er geen echte specifieke aandachtspunten. 34

35 Het belangrijkste verbeterpunt is wellicht de communicatie. Communicatie naar de bevolking toe van lopende en toekomstige projecten. Wat betreft beheer en behoud lopen de meningen nogal uiteen. Fietsers en mountainbikers geen toegang tot de berg, verstoort de natuur en de rust. Gescheiden paden voor wielrenner/mountainbiker en wandelaars zodat toch iedereen op zijn of haar favoriete wijze van de Sint Pietersberg kan genieten. Natuur meer haar gang laten gaan; minder ingrijpen. Niet overdrijven; de bezoeker moet niet ondergeschikt zijn aan de natuurbescherming. Hondenlosloopgebied beter en groter. Het zeer grote hondenlosloopgebied is een doorn in mijn oog. Waarom kan dit niet op een andere plaats? Focus meer op behoud en uitbreiding van de natuur, dan op de inpassing van al dan niet georganiseerde recreatieve voorzieningen. Maak van de rest van de groeve een spannend wildpark met dieren die hier oorspronkelijk geleefd hebben en mooie wandelpaden. Over het zwerfvuil Algemeen onderhoud: zwerfvuil. 35

36 RMI FULLSERVICE MARKTONDERZOEK Mark Ramaekers Akerstraat BL HEERLEN

Natuurmonumenten Sint-Pietersberg Maastricht

Natuurmonumenten Sint-Pietersberg Maastricht RAPPORTAGE ONDERZOEK Natuurmonumenten Sint-Pietersberg Maastricht RMI FULLSERVICE MARKTONDERZOEK Amsterdam/Heerlen, mei 2012 2012 2011 RMI. Alle rechten voorbehouden. Aan de de informatie in in deze presentatie

Nadere informatie

HEIDENATUURPARK RAPPORTAGE ACHTERBANRAADPLEGING. RMI fullservice marktonderzoek Heerlen/Maastricht, oktober 2015

HEIDENATUURPARK RAPPORTAGE ACHTERBANRAADPLEGING. RMI fullservice marktonderzoek Heerlen/Maastricht, oktober 2015 RAPPORTAGE ACHTERBANRAADPLEGING HEIDENATUURPARK RMI fullservice marktonderzoek Heerlen/Maastricht, oktober 2015 2015 RMI. Alle rechten voorbehouden. Aan de informatie in deze rapportage kunnen geen rechten

Nadere informatie

AGENDA NATUURBELEVING. Samen werken aan natuurbeleving

AGENDA NATUURBELEVING. Samen werken aan natuurbeleving AGENDA NATUURBELEVING Samen werken aan natuurbeleving Samen werken aan natuurbeleving Varen, fietsen, wandelen, vogels kijken, wild spotten, boompje klimmen of heerlijk nietsdoen en tot rust komen in een

Nadere informatie

Natuurvisie Sint-Pietersberg november 2013, Cindy Burger

Natuurvisie Sint-Pietersberg november 2013, Cindy Burger Natuurvisie Sint-Pietersberg 2014-2025 27 november 2013, Cindy Burger Programma 18.00-18.30 Soep met broodjes 18.30-19.00 Presentatie concept natuurvisie 19.00-19.30 Actieplannen kiezen 19.30-20.00 Vragen

Nadere informatie

Groen en blauw. 1 Conclusies. Bewonerspanel over het groen en water in Papendrecht

Groen en blauw. 1 Conclusies. Bewonerspanel over het groen en water in Papendrecht Groen en blauw Bewonerspanel over het groen en water in Papendrecht Papendrecht verandert van een groeigemeente in een dynamische beheergemeente. Belangrijk voor de gemeente is hierbij om het groen-blauwe

Nadere informatie

MOERDIJKPANEL OVER IMAGO EN RECREATIE

MOERDIJKPANEL OVER IMAGO EN RECREATIE MOERDIJKPANEL OVER IMAGO EN RECREATIE Gemeente Moerdijk Juni 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017/concept Datum Juni 2017

Nadere informatie

Uitslagen Groene Peiler Natuur in de buurt van de stad? Ingevuld door 206 respondenten

Uitslagen Groene Peiler Natuur in de buurt van de stad? Ingevuld door 206 respondenten Uitslagen Groene Peiler Natuur in de buurt van de stad? Ingevuld door 206 respondenten 1) Hieronder staan een viertal stellingen over het belang van natuur in gebieden rond de stad. Kunt u aangeven in

Nadere informatie

Gebruik van Nimmerdor en Oud-Leusden

Gebruik van Nimmerdor en Oud-Leusden Gebruik van Nimmerdor en Oud-Leusden Gemeente Amersfoort Dorien de Bruijn, Ben van de Burgwal, 12 juni 2014 K Van de leden van het AmersfoortPanel die in Amersfoort-Zuid of centrum wonen, bezoekt een derde

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2015 DE GROENE CORRIDOR

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2015 DE GROENE CORRIDOR BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2015 DE GROENE CORRIDOR Gemeente Oirschot Maart 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Hoofdstuk 14. Groen en water

Hoofdstuk 14. Groen en water Hoofdstuk 14. Groen en water Samenvatting Ruim negen op de tien Leidenaren heeft in de afgelopen 12 maanden een groengebied binnen of buiten Leiden bezocht, bijna de helft doet dit zelfs wekelijks of vaker.

Nadere informatie

Natuurbeleving nader bekeken Rapport - onderzoek naar Natuurbeleving - Natuurmonumenten november 2014

Natuurbeleving nader bekeken Rapport - onderzoek naar Natuurbeleving - Natuurmonumenten november 2014 Natuurbeleving nader bekeken Rapport - onderzoek naar Natuurbeleving - Natuurmonumenten november 2014 Inhoudsopgave Colofon in opdracht van 1. Inleiding 2. Resultaten 1. Wat doet men? 2. Gebruikersconflicten

Nadere informatie

Hoofdstuk 9. Groen en water

Hoofdstuk 9. Groen en water Hoofdstuk 9. Groen en water Samenvatting In de gemeente Leiden liggen diverse groen- en watergebieden. De hoeveelheid en kwaliteit van het groen en water in Leiden worden beiden met een 6,8 beoordeeld.

Nadere informatie

INWONERSPANEL MILL EN SINT HUBERT PEILING 1 2015 TOEKOMSTVISIE 2025. Gemeente Mill en Sint Hubert Juli/Augustus/September 2015

INWONERSPANEL MILL EN SINT HUBERT PEILING 1 2015 TOEKOMSTVISIE 2025. Gemeente Mill en Sint Hubert Juli/Augustus/September 2015 INWONERSPANEL MILL EN SINT HUBERT PEILING 1 2015 TOEKOMSTVISIE 2025 Gemeente Mill en Sint Hubert Juli/Augustus/September 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel:

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Binnenstad van Leiden

Hoofdstuk 8 Binnenstad van Leiden Hoofdstuk 8 Binnenstad van Leiden Samenvatting De binnenstad van Leiden krijgt een voldoende (7,1) van de Leidenaren. Wanneer wordt gevraagd naar de ontwikkeling van de afgelopen twee jaar, dan geven meer

Nadere informatie

Recreëren in Alblasserdam

Recreëren in Alblasserdam Recreëren in Alblasserdam Uitkomsten Bewonerspanel Alblasserdam Inhoud Deze factsheet biedt ten eerste inzicht in het gebruik en de waardering van recreatiemogelijkheden en voorzieningen in Alblasserdam

Nadere informatie

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan.

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan. Burgerpeiling 2013 Eind 2013 is onder 2000 inwoners van de gemeente Noordoostpolder een enquete verspreid ten behoeve van de benchmark waarstaatjegemeente.nl. De enquete vormt een onderdeel van de benchmark.

Nadere informatie

Het Diemerbos. fietsen. Wandelen. Paardrijden. Onder de rook van Amsterdam

Het Diemerbos. fietsen. Wandelen. Paardrijden. Onder de rook van Amsterdam Staatsbosbeheer Naritaweg 221, 1043 CB T 020-7073700 www.staatsbosbeheer.nl Welkom buiten. Buiten is voor iedereen en er is elke dag wat te beleven. Daarom willen we zoveel mogelijk mensen uitnodigen om

Nadere informatie

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Gemeente Hollands Kroon Mei 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl

Nadere informatie

Bezoekersenquête boerenmarkten in Den Haag, Delft en Schiedam

Bezoekersenquête boerenmarkten in Den Haag, Delft en Schiedam Bezoekersenquête boerenmarkten in Den Haag, Delft en Schiedam Martijn Epskamp Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) januari 2010 In opdracht van ds+v (gemeente Rotterdam) en provincie Zuid-Holland

Nadere informatie

HET LEIDERDORPPANEL OVER...

HET LEIDERDORPPANEL OVER... HET LEIDERDORPPANEL OVER... Resultaten peiling 13: Meedenken en meedoen in de openbare ruimte april 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 13 e peiling met het burgerpanel van

Nadere informatie

ENQUÊTE VAN IVN NIJKERK

ENQUÊTE VAN IVN NIJKERK December 2015 ENQUÊTE VAN IVN NIJKERK Deze enquête is gericht aan alle leden en donateurs van de natuurvereniging IVN Nijkerk. Het doel van de enquête is IVN Nijkerk inzicht te geven in welke richting

Nadere informatie

Recreatief fietsen in Groningen

Recreatief fietsen in Groningen Recreatief fietsen in Groningen Hoe beoordelen recreatieve fietsers de fietsmogelijkheden in Groningen en welke verbeterpunten zien zij om de ideale fietstocht in Groningen mogelijk te maken? nov 16 Woord

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 8 t/m 11. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 8 t/m 11. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 8 t/m 11 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 18 maart 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Recreatief fietsen in Friesland

Recreatief fietsen in Friesland Recreatief fietsen in Friesland Hoe beoordelen recreatieve fietsers de fietsmogelijkheden in Friesland en welke verbeterpunten zien zij om de ideale fietstocht in Friesland mogelijk te maken? nov 16 Woord

Nadere informatie

Recreatief fietsen in Flevoland

Recreatief fietsen in Flevoland Recreatief fietsen in Flevoland Hoe beoordelen recreatieve fietsers de fietsmogelijkheden in Flevoland en welke verbeterpunten zien zij om de ideale fietstocht in Flevoland mogelijk te maken? nov 16 Woord

Nadere informatie

Eindrapportage Huurderstevredenheidonderzoek 2015 uitsplitsing naar kernen. Van goed naar beter

Eindrapportage Huurderstevredenheidonderzoek 2015 uitsplitsing naar kernen. Van goed naar beter Eindrapportage Huurderstevredenheidonderzoek 2015 uitsplitsing naar kernen Van goed naar beter 23-11-2015 Inhoudsopgave Werkwijze 3 Resultaten huurderstevredenheidonderzoek per kern 4 - Over de respondent

Nadere informatie

Het Diemerbos. Onder de rook van Amsterdam

Het Diemerbos. Onder de rook van Amsterdam Staatsbosbeheer Naritaweg 221, 1043 CB Amsterdam T 020-7073700 www.staatsbosbeheer.nl Welkom buiten. Buiten is voor iedereen en er is elke dag wat te beleven. Daarom willen we zoveel mogelijk mensen uitnodigen

Nadere informatie

Onderzoek Omgekeerd Inzamelen tweede fase

Onderzoek Omgekeerd Inzamelen tweede fase Onderzoek Omgekeerd Inzamelen tweede fase Duurzaam van Afval naar Grondstof Bewonersonderzoek De vragenlijst bestaat uit verschillende delen. Het eerste deel gaat in op de situatie vóór de proef, het laatste

Nadere informatie

RAPPORT BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2012 DE ROTONDE & DE GEMEENTELIJKE WEBSITE GEMEENTE EEMNES JULI/AUGUSTUS 2012

RAPPORT BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2012 DE ROTONDE & DE GEMEENTELIJKE WEBSITE GEMEENTE EEMNES JULI/AUGUSTUS 2012 RAPPORT BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2012 DE ROTONDE & DE GEMEENTELIJKE WEBSITE GEMEENTE EEMNES JULI/AUGUSTUS 2012 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Noorderweg 2 1221 AA Hilversum Tel: (035) 623 27 89

Nadere informatie

RAPPORT BURGERPANEL BUSSUM PEILING 1 2013 DE GEMEENTELIJKE WEBSITE WWW.BUSSUM.NL. GEMEENTE BUSSUM Januari 2013

RAPPORT BURGERPANEL BUSSUM PEILING 1 2013 DE GEMEENTELIJKE WEBSITE WWW.BUSSUM.NL. GEMEENTE BUSSUM Januari 2013 RAPPORT BURGERPANEL BUSSUM PEILING 1 2013 DE GEMEENTELIJKE WEBSITE WWW.BUSSUM.NL GEMEENTE BUSSUM Januari 2013 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Noorderweg 2 1221 AA Bussum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Digitaal burgerpanel gemeente Noordwijkerhout

Digitaal burgerpanel gemeente Noordwijkerhout Digitaal burgerpanel gemeente Noordwijkerhout 0-meting burgerparticipatie en communicatie De gemeente Noordwijkerhout heeft een nieuw communicatiebeleidsplan dat uitgaat van meer omgevingsbewust werken

Nadere informatie

1 Handhaving in Westerpark

1 Handhaving in Westerpark 1 Handhaving in Westerpark Het vierde onderzoek onder het panel van stadsdeel Westerpark gaat over handhaving. Het stadsdeel wil weten of de bewoners van Westerpark tevreden zijn over bepaalde vormen van

Nadere informatie

Achterbanraadpleging Natuurbeleving

Achterbanraadpleging Natuurbeleving Achterbanraadpleging Natuurbeleving Regionaal debat Rockanje, 30 september 2014 Het programma van deze avond: Presentatie landelijke achterbanraadpleging Debat over een aantal vraagstukken rondom natuurbeleving

Nadere informatie

COLLIERS INTERNATIONAL OFFICE REVIEW 2014

COLLIERS INTERNATIONAL OFFICE REVIEW 2014 1 Kosten, bereikbaarheid, aantal parkeerplaatsen en het imago van het bedrijf zijn veelal de factoren die vastgoedbeslissers bij de keuze voor een kantoorpand meenemen en het zijn allemaal factoren die

Nadere informatie

Definitief plan voor recreatieve inrichting Strubben Kniphorstbosch 20 oktober 2010

Definitief plan voor recreatieve inrichting Strubben Kniphorstbosch 20 oktober 2010 Definitief plan voor recreatieve inrichting Strubben Kniphorstbosch 20 oktober 2010 In september zijn 3 bijeenkomsten geweest om samen met belangstellenden de wensen en mogelijkheden met betrekking tot

Nadere informatie

Rapportage. Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen

Rapportage. Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen Rapportage Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen In opdracht van: Mediawijzer.net Datum: 22 november 2013 Auteurs: Marieke Gaus & Marvin Brandon Index Achtergrond van het onderzoek 3 Conclusies

Nadere informatie

Buurtenquête Walhof, Roessingh, t Sander

Buurtenquête Walhof, Roessingh, t Sander Buurtenquête Walhof, Roessingh, t Sander Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten

Nadere informatie

Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015

Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015 Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015 Colofon Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015 December 2015 Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Kampen. Uitvoering: Onderzoek

Nadere informatie

Inspectie Jeugdzorg. Belevingsonderzoek naar klanttevredenheid 2014

Inspectie Jeugdzorg. Belevingsonderzoek naar klanttevredenheid 2014 Inspectie Belevingsonderzoek naar klanttevredenheid 2014 Samenvatting Opzet belevingsonderzoek naar klanttevredenheid De Inspectie heeft een belevingsonderzoek naar klanttevredenheid gedaan, om inzicht

Nadere informatie

Brunssummerheide. Evaluatie erfpacht gem. Brunssum Natuurvisie Brunssummerheide september André Hassink Projectleider NM

Brunssummerheide. Evaluatie erfpacht gem. Brunssum Natuurvisie Brunssummerheide september André Hassink Projectleider NM Brunssummerheide Evaluatie erfpacht gem. Brunssum Natuurvisie Brunssummerheide 2016-2033 september 2016 André Hassink Projectleider NM Agenda 1. Kennismaken met Natuurmonumenten 2. De Brunssummerheide

Nadere informatie

Dordtse Parken Bezoek en waardering

Dordtse Parken Bezoek en waardering Dordtse Parken Bezoek en waardering Bezoeken Dordtse inwoners hun parken? Dordrecht heeft een aantal mooie parken en de gemeente wil graag de bekendheid, en daarmee ook het gebruik, vergroten. Om input

Nadere informatie

ONDERZOEK IBP COMMUNICATIE VERKEER

ONDERZOEK IBP COMMUNICATIE VERKEER ONDERZOEK IBP COMMUNICATIE VERKEER GEMEENTE HILVERSUM MAART/APRIL 2011 20110114.01 Maart/April 2011 1 Inhoudsopgave Onderzoeksopzet en -verantwoording Blz. 3 2 Resultaten Blz. 6 2.1 Deelname aan het verkeer

Nadere informatie

de Bibliotheek Deventer

de Bibliotheek Deventer Onderzoek 3-2014 Digitale dienstverlening de Bibliotheek Deventer Een onderzoek onder klanten over de digitale dienstverlening van de bibliotheek Inhoud Samenvatting - onepager 2 Samenvatting 3 Aanbevelingen

Nadere informatie

Actieplannen Sint-Pietersberg 2014-2016 ( 19 / 25) Korte toelichting uit Natuurvisie - werkconcept 27 november 2013.

Actieplannen Sint-Pietersberg 2014-2016 ( 19 / 25) Korte toelichting uit Natuurvisie - werkconcept 27 november 2013. Actieplannen Sint-Pietersberg 2014-2016 ( 19 / 25) Korte toelichting uit Natuurvisie - werkconcept 27 november 2013. Thema s: (N) = Natuur, (C) = Cultuurhistorie, (R) = Recreatie. = Trekker actieplan gezocht.

Nadere informatie

BURGERPANEL CAPELLE OVER LANDELIJK CAPELLE

BURGERPANEL CAPELLE OVER LANDELIJK CAPELLE BURGERPANEL CAPELLE OVER LANDELIJK CAPELLE Gemeente Capelle aan den IJssel Juli 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016 / 121

Nadere informatie

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij Nederlandse Landbouw en Visserij Inhoud 1 Inleiding 03 2 Samenvatting en conclusies landbouw en visserij 3 Maatschappelijke waardering landbouw 09 4 Associaties agrarische sector 13 5 Waardering en bekendheid

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Klanttevredenheidsonderzoek /20

Uitgevoerd door Dimensus Klanttevredenheidsonderzoek /20 Uitgevoerd door Dimensus Klanttevredenheidsonderzoek 2015 1/20 1. Inleiding In december 2015 is voor de gemeente De Bilt het tweejaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Hiervoor zijn personen

Nadere informatie

Concept gebiedsvisie Stadionpark. Resultaten participatie

Concept gebiedsvisie Stadionpark. Resultaten participatie Concept gebiedsvisie Stadionpark Resultaten participatie 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Verloop participatie 4 Samenvatting algemene reacties 5 Samenvatting Waterfront 6 Samenvatting Stadionontwikkeling 8

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Meentschool - Afdeling SO In opdracht van Contactpersoon De Meentschool - Afdeling SO de heer A. Bosscher Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent

Nadere informatie

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Gemeente Hollands Kroon Mei 2012 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl

Nadere informatie

RESULTATEN Hieronder volgt de samenvatting van de resultaten.

RESULTATEN Hieronder volgt de samenvatting van de resultaten. Lezersonderzoek 2015 Het lezersonderzoek is gehouden in het Delft Internet Panel (DIP). Daarnaast is er een steekproef getrokken voor respondenten met achtergrondgegevens, die minder vaak in het DIP voorkomen.

Nadere informatie

Doe mij maar het gras

Doe mij maar het gras BASIS VOOR BELEID Doe mij maar het gras Het Stadspanel over het Noorderplantsoen Doe mij maar het gras Het Stadspanel over het Noorderplantsoen Erik van der Werff Laura de Jong Onderzoek en Statistiek

Nadere informatie

Wijkschouw Voortman, Amelink en Ankrot

Wijkschouw Voortman, Amelink en Ankrot Wijkschouw Voortman, Amelink en Ankrot Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten

Nadere informatie

Recreatief fietsen in Zeeland

Recreatief fietsen in Zeeland Recreatief fietsen in Zeeland Hoe beoordelen recreatieve fietsers de fietsmogelijkheden in Zeeland en welke verbeterpunten zien zij om de ideale fietstocht in Zeeland mogelijk te maken? nov 16 Woord vooraf

Nadere informatie

Wijkschouw Helmerhoek Zuid

Wijkschouw Helmerhoek Zuid Wijkschouw Helmerhoek Zuid Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2014 COMMUNICATIE

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2014 COMMUNICATIE BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2014 COMMUNICATIE Gemeente Oirschot November/December 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Verkeerslichten en fietsen Oktober 2014

Verkeerslichten en fietsen Oktober 2014 Resultaten peiling EnschedePanel Verkeerslichten en fietsen Oktober 2014 In 2012 heeft de gemeenteraad van Enschede de Fietsvisie vastgesteld. Doel van deze visie is om meer te gaan doen voor fietsers.

Nadere informatie

Recreatief fietsen in Utrecht

Recreatief fietsen in Utrecht Recreatief fietsen in Utrecht Hoe beoordelen recreatieve fietsers de fietsmogelijkheden in Utrecht en welke verbeterpunten zien zij om de ideale fietstocht in Utrecht mogelijk te maken? nov 16 Woord vooraf

Nadere informatie

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers nderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Goirle DIMENSUS beleidsonderzoek April 2012 Projectnummer 488 Het onderzoek De gemeente Goirle is eind april 2010

Nadere informatie

RAPPORT BURGERPANEL EEMNES PEILING 2 2013 VEILIGHEID & LEEFBAARHEID EN AUTO-INBRAKEN. GEMEENTE EEMNES December 2013 / Januari 2014

RAPPORT BURGERPANEL EEMNES PEILING 2 2013 VEILIGHEID & LEEFBAARHEID EN AUTO-INBRAKEN. GEMEENTE EEMNES December 2013 / Januari 2014 RAPPORT BURGERPANEL EEMNES PEILING 2 2013 VEILIGHEID & LEEFBAARHEID EN AUTO-INBRAKEN GEMEENTE EEMNES December 2013 / Januari 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum

Nadere informatie

HET LEIDERDORPPANEL OVER...

HET LEIDERDORPPANEL OVER... HET LEIDERDORPPANEL OVER... Resultaten peiling 12: Recreatie in de polders november 2014 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 12 e peiling met het burgerpanel van Leiderdorp. Deze

Nadere informatie

Wijkschouw Boswinkel en De Braker

Wijkschouw Boswinkel en De Braker Wijkschouw Boswinkel en De Braker Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Recreatief fietsen in Limburg

Recreatief fietsen in Limburg Recreatief fietsen in Limburg Hoe beoordelen recreatieve fietsers de fietsmogelijkheden in Limburg en welke verbeterpunten zien zij om de ideale fietstocht in Limburg mogelijk te maken? nov 16 Woord vooraf

Nadere informatie

Kracht van regiomerken onderzoek 2013 Provincie Flevoland. Den Haag, december 2013

Kracht van regiomerken onderzoek 2013 Provincie Flevoland. Den Haag, december 2013 Kracht van regiomerken onderzoek 2013 Provincie Flevoland Den Haag, december 2013 Aanleiding onderzoek regiobranding gaat tegenwoordig verder dan alleen promotie ontwikkeling van toeristisch merk inzicht

Nadere informatie

Communicatievisie 2015

Communicatievisie 2015 Communicatievisie 2015 Inleiding Communicatievisie gemeente Enschede De gemeente Enschede werkt aan een nieuwe Communicatievisie: hoe en op welke manier gaat de gemeente in de toekomst met haar inwoners

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Oktober 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Rapportage onderzoek personeel van bibliotheken. voor bibliotheken

Rapportage onderzoek personeel van bibliotheken. voor bibliotheken Rapportage onderzoek personeel van bibliotheken voor bibliotheken Rapportage onderzoek personeel van bibliotheken Een onderzoek onder klanten over de bibliotheekmedewerkers de Bibliotheek Deventer BiebPanel

Nadere informatie

Recreatief fietsen in Noord-Holland

Recreatief fietsen in Noord-Holland Recreatief fietsen in Noord-Holland Hoe beoordelen recreatieve fietsers de fietsmogelijkheden in Noord-Holland en welke verbeterpunten zien zij om de ideale fietstocht in Noord-Holland mogelijk te maken?

Nadere informatie

Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 2013

Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 2013 Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 21 Oktober 21 1 Inhoudsopgave H1 Inleiding H2 Aantal vrijwilligers per sector/locatie en respons H Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek 21

Nadere informatie

DONATEUR KIEST GOEDE DOEL VANWEGE ONDERWERP EN STOPT MET STEUN VANWEGE ONTEVREDENHEID OVER GOEDE DOEL

DONATEUR KIEST GOEDE DOEL VANWEGE ONDERWERP EN STOPT MET STEUN VANWEGE ONTEVREDENHEID OVER GOEDE DOEL Meting maart 2013 Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door Peil.nl DONATEUR KIEST GOEDE DOEL VANWEGE ONDERWERP EN STOPT MET STEUN VANWEGE ONTEVREDENHEID

Nadere informatie

Wijkschouw Stadsveld Zuid

Wijkschouw Stadsveld Zuid Wijkschouw Stadsveld Zuid Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Recreatief fietsen in Zuid-Holland

Recreatief fietsen in Zuid-Holland Recreatief fietsen in Zuid-Holland Hoe beoordelen recreatieve fietsers de fietsmogelijkheden in Zuid-Holland en welke verbeterpunten zien zij om de ideale fietstocht in Zuid-Holland mogelijk te maken?

Nadere informatie

11 PREVENTIE II 12 ONVEILIGE PLEKKEN 13 AANVULLENDE VRAAG ONVEILIGE PLEKKEN. pagina 31. Komt het wel eens voor dat u:

11 PREVENTIE II 12 ONVEILIGE PLEKKEN 13 AANVULLENDE VRAAG ONVEILIGE PLEKKEN. pagina 31. Komt het wel eens voor dat u: PREVENTIE II Komt het wel eens voor dat u:. s avonds of s nachts niet open doet, omdat u het niet veilig vindt? 2. in uw eigen buurt omloopt of omrijdt om onveilige plekken te vermijden? 3. uw kind(eren)

Nadere informatie

Recreatief fietsen in Drenthe

Recreatief fietsen in Drenthe Recreatief fietsen in Drenthe Hoe beoordelen recreatieve fietsers de fietsmogelijkheden in Drenthe en welke verbeterpunten zien zij om de ideale fietstocht in Drenthe mogelijk te maken? nov 16 Woord vooraf

Nadere informatie

Sint-Pietersberg. voor het Plan van Transformatie van het ENCI-gebied werd ondertekend, is eind 2010 de Stichting Ontwikkelingsmaatschappij

Sint-Pietersberg. voor het Plan van Transformatie van het ENCI-gebied werd ondertekend, is eind 2010 de Stichting Ontwikkelingsmaatschappij Nieuwsbrief Sint-Pietersberg nummer 01 maart 2012 Informatiebijeenkomst ENCI-gebied Nadat in februari 2010 de samenwerkingsovereenkomst voor het Plan van Transformatie van het ENCI-gebied werd ondertekend,

Nadere informatie

Cultuurbeleving. Junipeiling Bewonerspanel. Utrecht.nl/onderzoek

Cultuurbeleving. Junipeiling Bewonerspanel. Utrecht.nl/onderzoek Cultuurbeleving Junipeiling Bewonerspanel Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl in opdracht van Cultuur Ontwikkelorganisatie Gemeente

Nadere informatie

ENQUÊTE BEZOEKERS GAASPERPLAS ONDERWERP SCHOON, VEILIG EN HEEL.

ENQUÊTE BEZOEKERS GAASPERPLAS ONDERWERP SCHOON, VEILIG EN HEEL. ENQUÊTE BEZOEKERS GAASPERPLAS ONDERWERP SCHOON, VEILIG EN HEEL. 2014 GEACHTE BEZOEKER/RECREANT GAASPERPLAS, MIDDELS DEZE ENQUÊTE WIL DE AFDELING TOEZICHT VAN GROENGEBIED AMSTELLAND MEER INZICHT KRIJGEN

Nadere informatie

De vragenlijst kent 14 hoofdvragen. Gemiddeld duurt het 10 minuten om de enquête te vullen.

De vragenlijst kent 14 hoofdvragen. Gemiddeld duurt het 10 minuten om de enquête te vullen. 1 VIVIS Clienttevredenheidsmeting Revalidatie volwassenen na afsluiting van traject Welkom bij het tevredenheidsonderzoek van streeft naar optimale dienstverlening en daarbij is uw mening belangrijk. Wij

Nadere informatie

Centrum van Horst Wonen Limburg

Centrum van Horst Wonen Limburg Centrum van Horst Wonen Limburg januari 2013 Flycatcher Internet Research, 2004 Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet

Nadere informatie

Recreatiegebruik en -beleving

Recreatiegebruik en -beleving Recreatiegebruik en -beleving SAMENVATTING RAPPORTAGE Recreatiegebruik en -beleving Samenvatting rapportage Bureau Verten Onderzoek uw partner in onderzoek www.vertenonderzoek.nl e-mail: verten.onderzoek@inter.nl.net

Nadere informatie

2013, peiling 2 juli 2013

2013, peiling 2 juli 2013 resultaten 2013, peiling 2 juli 2013 Van 14 mei tot en met 26 mei 2013 is een peiling onder het HengeloPanel gehouden. Van de 2.715 panelleden die waren uitgenodigd, hebben 1.615 leden de vragenlijst ingevuld.

Nadere informatie

Ledenenquete HollandSchermen. Wij willen u eerst enkele algemene vragen stellen

Ledenenquete HollandSchermen. Wij willen u eerst enkele algemene vragen stellen juni 2016 Ledenenquete HollandSchermen Graag willen wij u een aantal vragen stellen als lid en/of betrokkenne bij HollandSchermen. Hierdoor krijgen wij beter inzicht en kunnen wij het beleid aanpassen

Nadere informatie

EFFECTIVITEITSONDERZOEK PROFESSIONAL ORGANIZING. NBPO Oktober 2012- Oktober 2014

EFFECTIVITEITSONDERZOEK PROFESSIONAL ORGANIZING. NBPO Oktober 2012- Oktober 2014 EFFECTIVITEITSONDERZOEK PROFESSIONAL ORGANIZING NBPO Oktober 2012- Oktober 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

UWV Klantgerichtheidsmonitor Landelijk - 1e tertiaal 2013

UWV Klantgerichtheidsmonitor Landelijk - 1e tertiaal 2013 UWV Klantgerichtheidsmonitor Landelijk - 1e tertiaal 2013 Amsterdam/Heerlen, mei 2013 RMI FULLSERVICE MARKTONDERZOEK 2013 RMI. Alle rechten voorbehouden. Aan de informatie in deze presentatie kunnen geen

Nadere informatie

RESULTATEN GROOT WILD ENQUETE

RESULTATEN GROOT WILD ENQUETE RESULTATEN GROOT WILD ENQUETE 1 Uitkomsten van de Groot Wild enquête Dank u wel! In 2013 organiseerde Natuurmonumenten een landelijke ledenraadpleging over het beheer van wilde dieren zoals edelherten,

Nadere informatie

Onderzoek naar de effectiviteit van gemeentelijke communicatie

Onderzoek naar de effectiviteit van gemeentelijke communicatie Onderzoek naar de effectiviteit van gemeentelijke communicatie Er wordt via diverse kanalen en partijen over de gemeente en over actuele gemeentelijke onderwerpen gecommuniceerd. Over de communicatie door

Nadere informatie

De Nederlander en de natuur. Rapportage

De Nederlander en de natuur. Rapportage De Nederlander en de natuur Rapportage Index 1. Samenvatting 3 2. Het belang van de Nederlandse natuur 6 3. De kijk op het Nederlandse natuurbeleid 8 4. Het groene netwerk 13 5. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Recreatief fietsen in Overijssel

Recreatief fietsen in Overijssel Recreatief fietsen in Overijssel Hoe beoordelen recreatieve fietsers de fietsmogelijkheden in Overijssel en welke verbeterpunten zien zij om de ideale fietstocht in Overijssel mogelijk te maken? nov 16

Nadere informatie

U kunt uw antwoorden op deze vragen t.e.m. zondag 29 oktober 2017 aan ons bezorgen via

U kunt uw antwoorden op deze vragen t.e.m. zondag 29 oktober 2017 aan ons bezorgen via Vragenlijst beoordeling van een luwteplek in Gent Stad Gent, Dienst Milieu en Klimaat 2017 U kunt uw antwoorden op deze vragen t.e.m. zondag 29 oktober 2017 aan ons bezorgen via http://www.stad.gent/luwteplekken.

Nadere informatie

PILOT: KROONRING IN DE GOOI EN VECHTSTREEK. Een onderzoek naar de ervaring van bewoners

PILOT: KROONRING IN DE GOOI EN VECHTSTREEK. Een onderzoek naar de ervaring van bewoners PILOT: KROONRING IN DE GOOI EN VECHTSTREEK Een onderzoek naar de ervaring van bewoners PILOT: KROONRING IN DE GOOI EN VECHTSTREEK Een onderzoek naar de ervaring van bewoners CREM rapport nr. F38 mei 2012

Nadere informatie

000495201509/001 ENQUETE LEEFBAARHEID BINNENSTAD WEERT. Waarom deze enquête?

000495201509/001 ENQUETE LEEFBAARHEID BINNENSTAD WEERT. Waarom deze enquête? ENQUETE LEEFBAARHEID BINNENSTAD WEERT 000495201509/001 Waarom deze enquête? Dank u dat u wilt meewerken aan de Enquête Leefbaarheid Binnenstad Weert. De Bewonersorganisatie Binnenstad (BOB) onderzoekt

Nadere informatie

ONDERZOEK VEILIGHEID. Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei GfK 2014 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei

ONDERZOEK VEILIGHEID. Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei GfK 2014 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei ONDERZOEK VEILIGHEID Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei 14 GfK 14 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei 14 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting. Onderzoeksresultaten Voorvallen en misdrijven Veiligheid

Nadere informatie

VRIJETIJDSONDERZOEK ZUIDOOST BRABANT

VRIJETIJDSONDERZOEK ZUIDOOST BRABANT VRIJETIJDSONDERZOEK ZUIDOOST BRABANT Rapport BUR^.AUBUITEN econo nie Si omgeving SAMENVATTING Opzet onderzoek en respons SRE en ANWB zijn gezamenlijk opdrachtgever voor dit onderzoek naar het gebruik

Nadere informatie

Uitkomsten enquête communicatie

Uitkomsten enquête communicatie Uitkomsten enquête communicatie Medezeggenschapsraad 8 e Montessori 11 oktober 2016 CONCLUSIES Belangrijkste conclusies 1. De beleving van de ouders verschilt sterk van die van de leerkrachten: leerkrachten

Nadere informatie

Wijkschouw Hogeland-Noord

Wijkschouw Hogeland-Noord Wijkschouw Hogeland-Noord Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Uitslag en analyse Leden Enquête IVN Vries 2016

Uitslag en analyse Leden Enquête IVN Vries 2016 Uitslag en analyse Leden Enquête IVN Vries 2016 Het bestuur van IVN Vries hecht er belang aan op de hoogte te blijven van de wensen en interesses van haar leden en donateurs. Er is daarom een enquête opgesteld

Nadere informatie

2013, peiling 4 december 2013

2013, peiling 4 december 2013 resultaten 2013, peiling 4 december 2013 Van 25 november tot en met 8 december 2013 is een peiling onder het HengeloPanel gehouden. Van de 2.685 panelleden die waren uitgenodigd, hebben 1.701 leden de

Nadere informatie

HET BURGERPANEL WESTVOORNE OVER EVENEMENTEN(BELEID)

HET BURGERPANEL WESTVOORNE OVER EVENEMENTEN(BELEID) HET BURGERPANEL WESTVOORNE OVER EVENEMENTEN(BELEID) Resultaten werving en eerste peiling 13 januari 2015 1. Werving en opzet burgerpanel 1.1 Inleiding In opdracht van de gemeente Westvoorne heeft I&O Research

Nadere informatie

Recreatief fietsen in Noord-Brabant

Recreatief fietsen in Noord-Brabant Recreatief fietsen in Noord-Brabant Hoe beoordelen recreatieve fietsers de fietsmogelijkheden in Noord-Brabant en welke verbeterpunten zien zij om de ideale fietstocht in Noord-Brabant mogelijk te maken?

Nadere informatie

Productiebos maakt plaats voor oorspronkelijk heidelandschap.

Productiebos maakt plaats voor oorspronkelijk heidelandschap. NATUURVERBINDING HOORNEBOEG GOOIS NATUURRESERVAAT Productiebos maakt plaats voor oorspronkelijk heidelandschap. PRODUCTIEBOS MAAKT PLAATS VOOR OORSPRONKELIJK HEIDELANDSCHAP TEN ZUIDEN VAN HILVERSUM LIGGEN

Nadere informatie