RESULTATEN GROOT WILD ENQUETE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RESULTATEN GROOT WILD ENQUETE"

Transcriptie

1 RESULTATEN GROOT WILD ENQUETE 1

2 Uitkomsten van de Groot Wild enquête Dank u wel! In 2013 organiseerde Natuurmonumenten een landelijke ledenraadpleging over het beheer van wilde dieren zoals edelherten, damherten, reeën en wilde zwijnen. Het beheer van grote dieren plaatst Natuurmonumenten voor dilemma s. We willen de natuur in al haar verschijningsvormen beschermen. Dat geldt uiteraard ook voor de grote wilde dieren die voorkomen in onze gebieden. Tegelijkertijd willen we stem geven aan de opvattingen van onze achterban over de omgang met wilde dieren. Daarom hebben we afgelopen najaar de Groot Wild enquête gehouden die door mensen is ingevuld, zeven regionale debatten georganiseerd waar honderden mensen aan deelnamen, geluisterd naar Kinderen van Oerrr en vragen aan onze Facebook-vrienden voorgelegd. We danken iedereen die via de enquête, de debatten of Facebook zijn of haar mening met ons heeft gedeeld. Het stelt ons in staat om een scherpere invulling te geven aan ons uitgangspunt dat we alleen in uitzonderingssituaties dieren doden. In deze Resultaten Groot Wild enquête treft u de uitkomsten op alle vragen die Natuurmonumenten stelde. De directie van Natuurmonumenten Colofon. Natuurmonumenten, december Dit is een productie van Natuurmonumenten. Aan de opzet van de enquête en productie werkten mee: Alterra Wageningen UR en SjansenDesign. Voor meer informatie: R. Hijdra M (06) M. van der Weide M (06) S. Schoo M (06) Niets uit deze uitgave mag gebruikt worden zonder bronvermelding. 1

3 37,6% tamelijk goed gevoel 7,0% gevoel 51,0% zeer goed gevoel 2,7% 37,6% tamelijk tamelijk slecht goed gevoel 1,7% 7,0% zeer slecht gevoel 0 2,7% tamelijk slecht 50gevoel 60 51,0% zeer goed gevoel A: Feiten over groot wild in Nederland en het beheer door Natuurmonumenten Van de oorspronkelijke soorten rijkdom is wereld wijd nog 70% over, in Europa nog 50% en in Nederland 15%. Als er 1,7% teveel zeer wilde slecht gevoel dieren leven in een gebied, sterven 0 10 zwakke dieren door 60 voedselgebrek. 1,4% zeer goed gevoel 4,1% tamelijk goed gevoel 1,4% zeer goed gevoel 17,1% gevoel 4,1% tamelijk goed gevoel 42,4% tamelijk slecht gevoel 17,1% gevoel 35% zeer slecht gevoel ,4% 50 tamelijk slecht gevoel 35% zeer slecht gevoel 7,3% zeer goed gevoel 1,4% zeer goed gevoel 23,4% tamelijk goed gevoel 4,1% tamelijk goed gevoel 7,3% zeer goed gevoel 42,0% gevoel 17,1% gevoel 17,4% 23,4% tamelijk tamelijk slecht goed gevoel gevoel 42,4% tamelijk slecht gevoel 9,8% zeer slecht gevoel 42,0% gevoel 35% zeer slecht gevoel ,4% tamelijk slecht gevoel 9,8% zeer slecht gevoel Het natuurbeleid is er op gericht om natuur gebieden te vergroten en te verbinden. Hierdoor blijft de soortenrijkdom in stand of neemt weer toe. 51,0% zeer goed gevoel 37,6% tamelijk goed gevoel 51,0% zeer goed gevoel 7,0% gevoel 37,6% tamelijk goed gevoel 2,7% tamelijk slecht gevoel 7,0% gevoel 1,7% zeer slecht gevoel 0 2,7% tamelijk slecht 50 gevoel 60 1,7% zeer slecht gevoel 60 In speciale situaties werkt Natuur monumenten mee aan het afschieten van wilde dieren. 18,6% zeer goed gevoel 51,0% zeer goed gevoel 38,5% tamelijk goed gevoel 37,6% tamelijk goed gevoel 18,6% 27,1% zeer goed gevoel gevoel 7,0% gevoel 10,9% tamelijk 38,5% slecht gevoel tamelijk goed gevoel 2,7% tamelijk slecht gevoel 5,0% zeer slecht 27,1% gevoel gevoel 1,7% zeer slecht gevoel ,9% 20 tamelijk 30 40slecht 50 gevoel 60 5,0% zeer slecht gevoel 7,3% zeer goed gevoel 23,4% tamelijk goed gevoel 7,3% zeer goed gevoel 42,0% gevoel 23,4% tamelijk goed gevoel 17,4% tamelijk slecht gevoel 42,0% gevoel 9,8% zeer slecht gevoel ,4% 30 tamelijk slecht gevoel 9,8% zeer slecht gevoel 7,3% zeer goed gevoel 23,4% tamelijk goed gevoel 42,0% gevoel 17,4% tamelijk slecht gevoel 9,8% zeer slecht gevoel 18,6% zeer goed gevoel 38,5% tamelijk goed gevoel 18,6% zeer goed gevoel 27,1% gevoel 38,5% tamelijk goed gevoel 10,9% tamelijk slecht gevoel 18,6% zeer goed gevoel 38,5% tamelijk goed gevoel 27,1% gevoel 2

4 1,1% veel minder vaak bezoeken 1,1% 2,1% veel iets minder vaak bezoeken 2,1% iets minder vaak 38,5% bezoeken even vaak bezoeken B: Vragen over uw ervaringen met wilde dieren 37,8% 38,5% iets even vaker vaak bezoeken 20,5% veel 37,8% vaker iets bezoeken vaker bezoeken ,5% 30 veel 40 vaker 50 bezoeken Ziet u weleens een edelhert in het wild in Nederland? Ziet u weleens een wild zwijn in het wild in Nederland? 1,7% zie ik elke week 3,7% zie ik elke maand 1,7% zie ik elke week 16,0% zie ik elk jaar 3,7% zie ik elke maand 52,8% ooit wel eens gezien 16,0% zie ik elk jaar 25,9% nog nooit gezien 52,8% ooit wel eens gezien 25,9% nog nooit gezien 1,3% zie ik elke week 25,9% nog nooit gezien 1,3% 3,6% zie zie ik ik elke elke week maand 52,8% ooit wel eens gezien 3,6% 14,9% zie ik elke zie maand ik elk jaar 14,9% zie ik elk jaar 16,0% zie ik elk jaar 25,9% nog nooit gezien 3,7% zie ik elke maand 55,5% ooit wel eens 52,8% gezien ooit wel eens gezien 1,7% zie ik elke week 16,0% zie ik elk jaar 24,6% nog nooit gezien 55,5% ooit wel eens gezien 0 3,7% zie ik elke maand Ziet u weleens een edelhert in het wild in Nederland? ,6% 40nog 50 nooit gezien 1,7% zie ik elke week Ziet u weleens een edelhert in het wild in Nederland? Stel dat in een natuurgebied bij u in de buurt voor het eerst edelherten zijn gezien. Welk effect zou dit hebben op uw bezoek aan dat gebied? 1,1% veel minder vaak bezoeken 2,1% iets minder vaak bezoeken 1,1% veel minder vaak bezoeken 38,5% even vaak bezoeken 2,1% iets minder vaak bezoeken 37,8% iets vaker bezoeken 38,5% even vaak bezoeken 20,5% veel vaker bezoeken ,8% 50 iets vaker bezoeken 20,5% veel vaker bezoeken Stel dat in een natuurgebied bij u in de buurt voor het eerst wilde zwijnen zijn gezien. Welk effect zou dit hebben op uw bezoek aan dat gebied? Stel dat in een natuurgebied bij u in de buurt voor het eerst edelherten zijn g 20,5% veel minder Stel dat in een natuurgebied bij u in de buurt voor het eerst edelherten zijn g 2,5% veel minder vaak bezoeken vaak bezoeken 2,5% 5,3% veel iets minder vaak bezoeken 37,8% iets minder 20,5% vaak bezoeken veel minder vaak bezoeken 5,3% iets minder vaak bezoeken 50,5% even vaak bezoeken 38,5% even vaak bezoeken 37,8% iets minder 2,1% iets vaker bezoeken 28,7% iets vaker vaak bezoeken 50,5% bezoeken even vaak bezoeken 1,1% veel vaker bezoeken 38,5% even vaak bezoeken ,0% veel 28,7% vaker iets bezoeken vaker bezoeken 13,0% veel vaker 40 bezoeken 50 2,1% iets vaker bezoeken 1,1% veel vaker bezoeken Ziet u weleens een wild zwijn in het wild in Nederland? 1,3% zie ik elke week 3,6% zie ik elke maand 1,3% zie ik elke week 14,9% zie ik elk jaar 3,6% zie ik elke maand 55,5% ooit wel eens gezien 14,9% zie ik elk jaar 24,6% nog nooit gezien 55,5% ooit wel eens gezien 24,6% nog nooit gezien Ziet u weleens een wild zwijn in het wild in Nederland? 24,6% nog nooit gezien 55,5% ooit wel eens gezien 14,9% zie ik elk jaar 24,6% nog nooit gezien 3,6% zie ik elke maand 55,5% ooit wel eens gezien 1,3% zie ik elke week 14,9% zie ik elk jaar 3,6% zie ik elke maand 1,3% zie ik elke week Stel dat in een natuurgebied bij u in de buurt voor het eerst wilde zwijnen z 2,5% veel minder vaak bezoeken 5,3% iets minder vaak bezoeken 2,5% veel minder vaak bezoeken Stel dat in een natuurgebied bij u in de buurt voor 2,5% het veel eerst minder wilde zwijnen z vaak bezoeken 5,3% iets minder 3 2,5% vaak bezoeken veel minder vaak bezoeken 50,5% even vaak bezoeken 5,3% iets minder

5 Waar denkt u aan bij een wild zwijn? copyright: tagxedo.com 4

6 Waar denkt u aan bij een edelhert? copyright: tagxedo.com 5

7 C1: Hoe wilt u dat Natuurmonumenten wilde dieren in haar gebieden beheert? 31,7% 25,8% 42,4% 31,7% 25,8% 42,4% Bij gebrek aan voedsel niet ingrijpen in het leven van wilde dieren. 31,7% Bij voedselgebrek in de winter bijvoeren van 25,8% wilde dieren. 42,4% 39,3% 28,1% 32,6% 39,3% 28,1% 32,6% 39,3% 28,1% 32,6% Wilde dieren die door voedseltekort ernstig lijden, afschieten. 67,3% 19,6% 13,1% 67,3% 19,6% 13,1% 67,3% 19,6% 13,1% 33,8% Beheer wilde dieren: Bij gebrek aan voedsel niet ingrijpen in het leven v 29,5% 36,7% Beheer wilde dieren: Bij gebrek aan voedsel niet ingrijpen in het leven v 33,8% 29,5% 36,7% Beheer wilde dieren: Bij gebrek aan voedsel niet ingrijpen in het leven v 33,8% 29,5% 36,7% Natuurgebieden vergroten door aankoop van landbouwgrond, waardoor meer leefruimte en voedsel voor wilde dieren beschikbaar is. 67,7% Wilde dieren die door voedseltekort 21,0% ernstig lijden, afschieten 11,3% 67,7% Wilde dieren die door voedseltekort ernstig lijden, afschieten 21,0% 11,3% 67,7% Wilde dieren die door voedseltekort ernstig lijden, afschieten 21,0% 11,3% Preventief ingrijpen door het afschieten van wilde dieren om voedseltekort 31,7% te voorkomen. 25,8% 42,4% 31,7% 25,8% 42,4% 31,7% 25,8% 42,4% Natuurgebieden verbinden door 83,9% natuurbruggen (ecoducten), 10,5% Beheer waardoor wilde dieren: meer Preventief voedsel ingrijpen en door ruimte het afschieten van wilde voor 5,6% wilde dieren beschikbaar is. 83,9% Beheer wilde dieren: Preventief ingrijpen door het afschieten van wilde 10,5% 5,6% 83,9% Beheer wilde dieren: Preventief ingrijpen door het afschieten van wilde 10,5% 5,6% 33,8% 29,5% 36,7% 33,8% 23,3% Beheer wilde dieren: Bij 41,6% voedselgebrek in de winter bijvoeren 6 van wild 35,2% Beheer wilde dieren: Bij 23,3% voedselgebrek in de winter bijvoeren van wild

8 31,9% 27,2% 83,9% 40,9% Beheer NM-gebieden: Natuurgebieden verbinden door natuurbruggen 10,5% C1: Hoe wilt u dat Natuurmonumenten 5,6% 83,9% wilde dieren in haar gebieden beheert? Beheer NM-gebieden: Natuurgebieden verbinden door natuurbruggen 10,5% 5,6% Afschot van wilde dieren die bijzondere planten en diersoorten bedreigen door begrazing of vertrapping. Wilde dieren vangen en verplaatsen naar andere natuurgebieden in binnen- en buitenland om het aantal wilde dieren te beperken. 23,3% 41,6% 35,2% 23,3% 41,6% 35,2% Beheer NM-gebieden: Afschot 47,0% van wilde dieren die bijzondere plante 27,5% 25,6% Beheer NM-gebieden: Afschot van wilde dieren die bijzondere plante Geboortebeperking door anticonceptie om groei van het aantal wilde dieren te beperken. 31,9% 27,2% 40,9% 31,9% 27,2% 40,9% Beheer NM-gebieden: Geboortebeperking door anticonceptie om groe Beheer NM-gebieden: Geboortebeperking door anticonceptie om groe 47,0% 27,5% 25,6% 47,0% 27,5% 25,6% Beheer NM-gebieden: Wilde dieren vangen en verplaatsen naar ander Beheer NM-gebieden: Wilde dieren vangen en verplaatsen naar ander 7

9 C2: Hoe wilt u dat Natuurmonumenten overlast bij landbouw en recreatie voorkomt? 21,5% 23,2% 55,3% 21,5% 23,2% 55,3% Preventief afschieten van wilde dieren om schade aan landbouw, recreatie of andere belangen te voorkomen. Natuurgebieden scheiden van landbouwgebieden door hoge hekken (2,5 meter) om schade te voorkomen. 21,9% 21,2% 56,9% 21,9% 21,2% 56,9% 46,4% 24,5% 29,1% 46,4% 24,5% 29,1% Ter plaatse afschieten van de wilde dieren op het moment dat ze eten van landbouwgewassen. Niets doen en de schade aan landbouwgewassen accepteren. 21,5% 23,2% 55,3% 21,5% 23,2% 55,3% 27,0% 32,4% 40,6% 27,0% 32,4% 40,6% 46,4% 24,5% 29,1% 46,4% 24,5% 29,1% 27,0% 32,4% 40,6% 27,0% 8

10 C3: Hoe wilt u dat Natuurmonumenten ongelukken tussen wilde dieren en verkeer voorkomt? 57,8% 21,8% 20,4% 57,8% 21,8% 20,4% Preventief afschieten van wilde dieren in de buurt van wegen. Maximumsnelheid verlagen (bijvoorbeeld van 80 naar 60 km/u). 15,0% 16,8% 68,2% 15,0% 16,8% 68,2% 55,6% 22,5% 21,9% 55,6% 22,5% 21,9% Hekken plaatsen (2,5m hoog) langs wegen. Niets doen en overlast en gevaar voor mens en dier accepteren. 57,8% 21,8% 20,4% 57,8% 21,8% 20,4% 16,0% 31,0% 53,0% 16,0% 31,0% 53,0% 55,6% 22,5% 21,9% 55,6% 22,5% 21,9% 16,0% 31,0% 53,0% 16,0% 9

11 30,3% ja 35,7% C4: Wanneer is jacht op wilde dieren toegestaan? 34,1% nee 30,3% ja 35,7% 34,1% nee Altijd, mits jagers en natuurbeheerders zich aan gedragregels houden. 30,3% ja Als de wilde dieren een gevaar zijn voor 35,7% het verkeer. 34,1% nee 40,8% ja 19,3% 39,9% nee 40,8% ja 19,3% 39,9% nee 40,8% ja 19,3% 39,9% nee Als er genoeg wilde dieren zijn en het vlees beschikbaar komt voor menselijke consumptie. 33,4% ja Beheer wilde dieren: Bij gebrek aan voedsel niet ingrijpen in het leven v 29,3% 37,3% nee Beheer wilde dieren: Bij gebrek aan voedsel niet ingrijpen in het leven v 33,4% ja 29,3% 37,3% nee Beheer wilde dieren: Bij gebrek aan voedsel niet ingrijpen in het leven v 33,4% ja 29,3% 37,3% nee Als wilde dieren landbouwgewassen beschadigen of opeten. 45,1% ja 25,7% 29,1% nee 45,1% ja 25,7% 29,1% nee 45,1% ja 25,7% 29,1% nee 25,8% ja Wilde dieren die door voedseltekort 30,0% ernstig lijden, afschieten 44,2% nee 25,8% ja Wilde dieren die door voedseltekort ernstig lijden, afschieten 30,0% 44,2% nee 25,8% ja Wilde dieren die door voedseltekort ernstig lijden, afschieten 30,0% 44,2% nee Als de geschoten wilde dieren achterblijven in de natuur, zodat andere dieren 30,3% daarvan ja kunnen profiteren. 35,7% 34,1% nee 30,3% ja 35,7% 34,1% nee 30,3% ja 35,7% 34,1% nee Als wilde dieren zeldzame dieren 21,8% of ja planten beschadigen. 39,6% Beheer wilde dieren: Preventief ingrijpen door het afschieten van wilde 38,6% nee 21,8% ja Beheer wilde dieren: Preventief ingrijpen door het afschieten van wilde 39,6% 38,6% nee 21,8% ja Beheer wilde dieren: Preventief ingrijpen door het afschieten van wilde 39,6% 38,6% nee 33,4% ja 29,3% 37,3% nee 33,4% ja 81,4% ja Beheer wilde dieren: Bij 11,3% voedselgebrek in de winter bijvoeren 10 van wild 7,3% nee Beheer wilde dieren: Bij 81,4% voedselgebrek ja in de winter bijvoeren van wild

12 21,8% ja Beheer NM-gebieden: Natuurgebieden 81,4% ja verbinden door natuurbruggen 39,6% 11,3% C4: Wanneer is 38,6% jacht nee op wilde dieren toegestaan? 7,3% nee Als de dieren ernstig lijden. Nooit wilde dieren afschieten. 81,4% ja 11,3% 7,3% nee Beheer NM-gebieden: Afschot 9,4% javan wilde dieren die bijzondere plante 33,1% 57,5% nee 9,4% ja 33,1% 57,5% nee Beheer NM-gebieden: Geboortebeperking door anticonceptie om groe 11

13 C5: Wie kan het best besluiten hoeveel wilde dieren er mogen leven en wie betaalt de schade? Wie kan het beste besluiten hoeveel wilde dieren er in een gebied mogen leven? 3,1% De provinciale overheid 1,7% De naburige boeren en particulieren 3,1% De provinciale overheid 3,9% Jagers in de omgeving 1,7% De naburige boeren en particulieren 3,9% Jagers in de omgeving 6,3% Wetenschappers 27,7% De natuurorganisatie of eigenaar, die het gebied beheert 27,7% De natuurorganisatie of eigenaar, die het gebied beheert 4,0% Dierenwelzijnsorganisaties 6,3% Wetenschappers 4,0% Dierenwelzijnsorganisaties 49,6% Een commissie waarin alle bovenstaande belanghebbenden in gelijke mate vertegenwoordigd zijn 3,8% Ik weet het niet 49,6% Een commissie waarin alle bovenstaande belanghebbenden in gelijke mate vertegenwoordigd zijn ,8% Ik weet het niet Wie Als wilde kan het dieren beste schade besluiten veroorzaken hoeveel wilde bij boeren dieren en er andere in een ondernemers, gebied mogen leven? wie zou dan volgens u moeten betalen voor die schade? 7,9% De boer, ondernemer: als ondernemer dragen zij zelf risico s 17,3% De overheid: de dieren zijn van ons allemaal 7,9% De boer, ondernemer: als ondernemer dragen zij zelf risico s 13,3% Natuurorganisaties: zij beheren het leefgebied van de dieren 17,3% De overheid: de dieren zijn van ons allemaal 0,6% Ondernemers in de toeristische branche: zij verdienen aan natuurtoerisme 13,3% Natuurorganisaties: zij beheren het leefgebied van de dieren 0,6% Ondernemers in de toeristische branche: zij verdienen aan natuurtoerisme 5,3% Ik weet het niet 5,3% Ik weet het niet 55,6% Een fonds waarin alle partijen geld storten 55,6% Een fonds waarin alle partijen geld storten

14 ,2% 50 zeer onwaarschijnlijk D: Is de wolf in Nederland welkom? 34,9% onwaarschijnlijk 13,6% 42,2% zeer onwaarschijnlijk 7,2% waarschijnlijk 34,9% onwaarschijnlijk 2,0% 13,6% zeer waarschijnlijk 42,2% zeer onwaarschijnlijk 0 107,2% 20waarschijnlijk ,9% onwaarschijnlijk 2,0% zeer waarschijnlijk Wolven gaan schapen doden. Wolven gaan 13,6% dierziekten verspreiden. 7,2% waarschijnlijk 2,0% zeer waarschijnlijk 3,4% zeer onwaarschijnlijk 12,3% onwaarschijnlijk 3,4% zeer onwaarschijnlijk 15,7% 12,3% onwaarschijnlijk 51,5% waarschijnlijk 15,7% 3,4% zeer 17,0% onwaarschijnlijk zeer waarschijnlijk 51,5% waarschijnlijk 12,3% onwaarschijnlijk 17,0% zeer waarschijnlijk 15,7% 51,5% waarschijnlijk 17,0% zeer waarschijnlijk Wolven zullen een gevaar vormen voor kinderen. 30,3% zeer onwaarschijnlijk 39,6% onwaarschijnlijk 30,3% zeer onwaarschijnlijk 15,0% 39,6% onwaarschijnlijk 11,5% waarschijnlijk 15,0% 3,6% zeer waarschijnlijk 30,3% zeer onwaarschijnlijk ,5% waarschijnlijk ,6% onwaarschijnlijk 3,6% zeer waarschijnlijk 15,0% 11,5% waarschijnlijk 3,6% zeer waarschijnlijk 42,2% zeer onwaarschijnlijk Wolven zullen een gevaar vormen 34,9% onwaarschijnlijk voor volwassenen. 42,2% zeer onwaarschijnlijk 13,6% 34,9% onwaarschijnlijk 7,2% waarschijnlijk 13,6% 2,0% zeer waarschijnlijk 42,2% zeer onwaarschijnlijk ,2% 20 waarschijnlijk ,9% onwaarschijnlijk 2,0% zeer waarschijnlijk 13,6% 7,2% waarschijnlijk 2,0% zeer waarschijnlijk 15,0% zeer onwaarschijnlijk 27,9% onwaarschijnlijk 15,0% zeer onwaarschijnlijk 39,2% 14,2% waarschijnlijk 27,9% onwaarschijnlijk 3,8% zeer waarschijnlijk 39,2% 15,0% zeer onwaarschijnlijk ,2% 20 30waarschijnlijk ,9% onwaarschijnlijk 3,8% zeer waarschijnlijk 39,2% 14,2% waarschijnlijk Wolven 3,8% gaan zeer bijdragen waarschijnlijk aan het natuurlijk evenwicht. 5,6% zeer onwaarschijnlijk 7,7% onwaarschijnlijk 5,6% 13,9% zeer onwaarschijnlijk 7,7% onwaarschijnlijk 43,4% waarschijnlijk 13,9% 29,3% zeer waarschijnlijk 5,6% zeer onwaarschijnlijk ,4% 50 waarschijnlijk 7,7% onwaarschijnlijk 29,3% zeer waarschijnlijk 13,9% 43,4% waarschijnlijk 29,3% zeer waarschijnlijk 7,2% veel minder vaak bezoeken Stel dat 8,0% in een minder natuurgebied vaak bezoeken bij u in de buurt voor het eerst wolven zijn gezien. Welk effect 7,2% veel minder vaak 48,2% bezoeken even vaak bezoeken zou dit hebben op uw bezoek aan dat gebied? 8,0% minder 20,5% vaak vaker bezoeken 16,1% veel vaker bezoeken 48,2% even vaak bezoeken 7,2% veel minder vaak bezoeken ,5% 30 vaker bezoeken 8,0% minder vaak bezoeken 16,1% veel vaker bezoeken 48,2% even vaak bezoeken 20,5% vaker bezoeken 16,1% veel vaker bezoeken 15,0% zeer onwaarschijnlijk 27,9% onwaarschijnlijk 15,0% zeer onwaarschijnlijk 39,2% 27,9% onwaarschijnlijk 14,2% waarschijnlijk 13

15 Waar denkt u aan bij een wolf? copyright: tagxedo.com 14

16 4,6% zeer oneens 18,5% oneens E: Algemene vragen over natuurbescherming 32,8% 4,6% 34,2% zeer eens oneens 18,5% 9,9% zeer oneens 32,8% Verhongerde wilde dieren moeten worden bijgevoerd in koude winters. 34,2% 4,6% zeer eens oneens 9,9% 18,5% zeer oneens Niet elk zeldzaam dier in de natuur hoeft te 32,8% worden beschermd. 34,2% eens 9,9% zeer eens 13,1% zeer oneens 13,1% zeer oneens 28,8% oneens 13,1% 21,1% zeer oneens 28,8% 26,5% oneens 21,1% 10,5% zeer eens 26,5% 13,1% eens zeer oneens 10,5% 28,8% zeer oneens eens 21,1% 26,5% eens 10,5% zeer eens Natuurbescherming krijgt tegenwoordig te weinig aandacht en geld van de overheid. 4,1% zeer oneens 7,7% oneens 4,1% 23,6% zeer oneens 7,7% 37,1% oneens 23,6% 27,4% zeer eens 37,1% 4,1% zeer eens oneens 27,4% 7,7% oneens zeer eens 23,6% 37,1% eens 27,4% zeer eens 28,8% oneens 8,7% zeer oneens 13,1% 21,1% zeer oneens 25,9% oneens 28,8% 26,5% oneens 21,5% 21,1% 10,5% zeer eens 8,7% 37,0% zeer eens oneens 26,5% eens 25,9% 6,9% zeer oneens 13,1% zeer oneens 10,5% zeer eens 21,5% 28,8% oneens 37,0% eens 21,1% 8,7% zeer oneens 6,9% zeer 26,5% eens 25,9% oneens 10,5% zeer eens 21,5% 37,0% eens Bomen in natuurgebieden mogen 6,9% zeer worden eens gekapt om het aantal verschillende soorten planten en dieren te vergroten. 3,1% zeer oneens 12,1% oneens 20,8% 3,1% 52,5% zeer eens oneens 12,1% 11,4% oneens zeer eens 20,8% 52,5% 3,1% zeer eens oneens 11,4% 12,1% zeer oneens eens 20,8% 52,5% eens 11,4% zeer eens 4,6% zeer oneens Het recht op wildheid van dieren is belangrijker dan het dierenwelzijn. 18,5% oneens 4,6% 32,8% zeer oneens 18,5% 34,2% oneens 32,8% 9,9% zeer eens 34,2% 4,6% zeer eens oneens 9,9% 18,5% zeer oneens eens 32,8% 34,2% eens 9,9% zeer eens 16,4% zeer oneens Natuurbescherming mag niet 36,7% ten koste oneensgaan van landbouw of woningbouw. 22,4% 16,4% zeer eensoneens 36,7% 8,1% zeer oneens 22,4% 16,4% eens zeer oneens 8,1% 36,7% zeer oneens 22,4% 16,4% eens 8,1% zeer eens 8,7% zeer oneens 25,9% oneens 8,7% 21,5% zeer oneens 25,9% 37,0% oneens 2,3% zeer oneens 6,9% oneens 8,3% 2,3% 55,4% zeer eens oneens 6,9% 27,1% oneens zeer eens 15

17 16,4% zeer oneens 4,2% zeer oneens 36,7% oneens 22,4% E: Algemene vragen over natuurbescherming 16,4% zeer eensoneens 36,7% 8,1% zeer oneens 22,4% 16,4% eens 8,1% zeer eens Om dieren en hun jongen te beschermen moeten sommige gebieden worden afgesloten voor bezoekers. 12,9% oneens 31,6% 4,2% zeer oneens 44,2% eens 12,9% oneens 7,0% zeer eens 31,6% 44,2% eens 7,0% zeer eens Gezonde groepen dieren in een natuurgebied zijn belangrijker dan de gezondheid van een individueel dier in dat gebied. 2,3% zeer oneens 6,9% oneens 8,3% 2,3% 55,4% zeer eens oneens 6,9% 27,1% oneens zeer eens 8,3% 55,4% eens 27,1% zeer eens 1,3% zeer oneens 6,4% oneens 18,6% 1,3% zeer oneens 54,5% eens 6,4% oneens 19,3% zeer eens 18,6% 54,5% eens 19,3% zeer eens De natuur moet ook gebruikt worden voor houtproductie. 4,2% zeer oneens 12,9% oneens 31,6% 4,2% 44,2% zeer eens oneens 12,9% 7,0% zeer oneens 31,6% 44,2% eens 7,0% zeer eens Kadavers van wilde dieren moeten we laten liggen in de natuur als voedsel voor andere dieren. 4,5% zeer oneens 7,9% oneens 23,3% 4,5% zeer oneens 46,6% eens 7,9% oneens 17,8% zeer eens 23,3% 46,6% eens 17,8% zeer eens 1,3% zeer oneens 6,4% oneens 18,6% 1,3% 54,5% zeer eens oneens 6,4% 19,3% oneens zeer eens 18,6% 54,5% eens 19,3% zeer eens 4,5% zeer oneens 7,9% oneens 23,3% 16 4,5% 46,6% zeer eens oneens

18 17,7% elke dag 45,0% elke week F: Achtergrond informatie 23,8% elke maand 17,7% 12,7% elke paar dag keer per jaar 45,0% 0,8% zelden elke week of nooit 23,8% elke maand Wat is uw leeftijd? 12,7% 17,7% paar elke dag keer per jaar 0,8% 45,0% zelden elke week of nooit Wat is uw hoogst voltooide opleiding? 23,8% elke maand 12,7% paar keer per jaar 0,8% zelden of nooit Bent u een man of vrouw? 26,8% 65+ jaar 53,0% jaar 16,0% jaar 26,8% 65+ jaar 4,1% jaar 53,0% jaar 0,2% 0-14 jaar 16,0% jaar 4,1% 26,8% jaar jaar 0,2% 53,0% jaar jaar 16,0% jaar 4,1% jaar 0,2% 0-14 jaar Bent u lid van Natuurmonumenten? 60,2% hoger (hbo, universiteit) 38,6% middelbaar (mavo, vmbo, havo, mulo, 60,2% mbo, hbs) hoger (hbo, universiteit) 1,2% lager 38,6% (lagere school, middelbaar (mavo, geen diploma) vmbo, havo, mulo, mbo, 60,2% hbs) hoger (hbo, universiteit) 1,2% lager (lagere 38,6% school, middelbaar geen (mavo, diploma) vmbo, havo, mulo, mbo, hbs) 1,2% lager (lagere school, geen diploma) 40,9% vrouw 59,1% man 40,9% vrouw 59,1% man 74,6% ja 25,4% nee 74,6% ja 25,4% nee 40,9% vrouw 59,1% man 74,6% ja 25,4% nee Hoe vaak bezoekt u de natuur? 17,7% elke dag 45,0% elke week 23,8% elke maand 17,7% elke dag 12,7% paar keer per jaar 45,0% elke week 0,8% zelden of nooit 23,8% elke maand 12,7% 17,7% paar elke dag keer per jaar 0,8% 45,0% zelden elke week of nooit 23,8% elke maand 12,7% paar keer per jaar 0,8% zelden of nooit 15,7% zeer sterk stedelijk 21,2% sterk stedelijk Stedelijkheid van postcode (verrijking o.b.v. CBS-buurtgegevens 2012, waarbij per buurt postcode en stedelijkheid is vermeld). 16,5% matig stedelijk 15,7% 14,9% zeer weinig sterk stedelijk stedelijk 21,2% 31,7% sterk niet stedelijk 16,5% matig stedelijk 14,9% 15,7% weinig zeer sterk stedelijk stedelijk 31,7% 21,2% niet sterk stedelijk stedelijk 16,5% matig stedelijk 14,9% weinig stedelijk 31,7% niet stedelijk 60,2% hoger (hbo, universiteit) 38,6% middelbaar 60,2% (mavo, vmbo, hoger havo, mulo, (hbo, mbo, hbs) universiteit) 17

19 18

Publieke visies op het beheer van wilde dieren

Publieke visies op het beheer van wilde dieren Publieke visies op het beheer van wilde dieren Resultaten van een enquête naar de visies van leden en niet-leden op het beheer van wilde dieren Arjen Buijs Fransje Langers Alterra Eindrapportage 16 december

Nadere informatie

Publieke visies op het beheer van wilde dieren

Publieke visies op het beheer van wilde dieren Alterra Wageningen UR Alterra Wageningen UR is hét kennisinstituut voor de groene leefomgeving en Postbus 47 bundelt een grote hoeveelheid expertise op het gebied van de groene ruimte en het 6700 AA Wageningen

Nadere informatie

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van A.H.K. van Viegen (PvdD) (d.d. 15 januari 2016) Nummer 3117

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van A.H.K. van Viegen (PvdD) (d.d. 15 januari 2016) Nummer 3117 van Gedeputeerde Staten op vragen van A.H.K. van Viegen (PvdD) (d.d. 15 januari 2016) Nummer 3117 Onderwerp Schriftelijke vervolgvragen bijeenkomst oogsten uit de natuur op 1 oktober 2015 Aan de leden

Nadere informatie

Enquête 'De Nieuwe Wildernis' van de Oostvaardersplassen. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1

Enquête 'De Nieuwe Wildernis' van de Oostvaardersplassen. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1 Inhoudsopgave 1...1 2 Vragenlijst...2 1 Wat zie je als oplossing voor de sterfte van de grote grazers tijdens de winter?...2 2 Wat moet er gebeuren op de lange termijn?...3 3 Hoeveel hectare denk je dat

Nadere informatie

FACTSHEET. Hoe denken Nederlanders over natuur van het boerenland, in de stad en natuurgebieden?

FACTSHEET. Hoe denken Nederlanders over natuur van het boerenland, in de stad en natuurgebieden? Onderzoeksresultaten Motivaction: FACTSHEET Hoe denken Nederlanders over natuur van het boerenland, in de stad en natuurgebieden? september 2015 Onderzoeksinstituut Motivaction heeft in opdracht van Vogelbescherming

Nadere informatie

ZA5223. Flash Eurobarometer 290 (Attitudes of Europeans Towards the Issue of Biodiversity, wave 2) Country Specific Questionnaire Netherlands

ZA5223. Flash Eurobarometer 290 (Attitudes of Europeans Towards the Issue of Biodiversity, wave 2) Country Specific Questionnaire Netherlands ZA5223 Flash Eurobarometer 290 (Attitudes of Europeans Towards the Issue of Biodiversity, wave 2) Country Specific Questionnaire Netherlands FLASH 290 BIODIVERSITY Q1. Hebt u ooit gehoord van de term biodiversiteit?

Nadere informatie

Productiebos maakt plaats voor oorspronkelijk heidelandschap.

Productiebos maakt plaats voor oorspronkelijk heidelandschap. NATUURVERBINDING HOORNEBOEG GOOIS NATUURRESERVAAT Productiebos maakt plaats voor oorspronkelijk heidelandschap. PRODUCTIEBOS MAAKT PLAATS VOOR OORSPRONKELIJK HEIDELANDSCHAP TEN ZUIDEN VAN HILVERSUM LIGGEN

Nadere informatie

Q1 Had je, voor deze enquete, al gehoord over het ganzen vergassen?

Q1 Had je, voor deze enquete, al gehoord over het ganzen vergassen? Vinderr: Q Had je, voor deze enquete, al gehoord over het? Beantwoord: 9 Overgeslagen: Ja Nee % % % % 4% 5% 6% 7% 8% 9% % Antwoordkeuzen Ja Nee Reacties 88,89% 8,% Totaal 9 / 5 Vinderr: Q Hoe heb je over

Nadere informatie

Gemeente Breda. Omnibusenquête 2015. Onderzoek en Informatie. Bekendheid Alarmnummer

Gemeente Breda. Omnibusenquête 2015. Onderzoek en Informatie. Bekendheid Alarmnummer Gemeente Breda Onderzoek en Informatie Omnibusenquête 2015 Bekendheid Alarmnummer Publicatienummer: 1790 Datum: december 2015 In opdracht van: Kabinet van de Burgemeester Uitgave: Gemeente Breda BBO/Onderzoek

Nadere informatie

Calamiteitenplan bijvoeren in de Oostvaardersplassen

Calamiteitenplan bijvoeren in de Oostvaardersplassen Calamiteitenplan bijvoeren in de Oostvaardersplassen Inleiding Bij de behandeling van het beheer van de Oostvaardersplassen in de Tweede Kamer der Staten Generaal is toegezegd dat er een calamiteitenplan

Nadere informatie

Fauna en wet Natuurbescherming

Fauna en wet Natuurbescherming Fauna en wet Natuurbescherming Technische briefing Statenleden 16 maart 2016 Doel presentatie Fauna in de nieuwe Wet Natuurbescherming bevoegdheden provincie Verdieping op basis vragen Provincie Gelderland

Nadere informatie

Toekomst voor eeuwenoud bos Samenvatting van het beheerplan Norgerholt Concept

Toekomst voor eeuwenoud bos Samenvatting van het beheerplan Norgerholt Concept Toekomst voor eeuwenoud bos Samenvatting van het beheerplan Norgerholt Concept a Toekomst voor eeuwenoud bos Samenvatting van het beheerplan Norgerholt Colofon Deze samenvatting is een uitgave van de

Nadere informatie

Jouw idealen in Utrecht Verkiezingsprogramma. Provinciale Staten 2015 in eenvoudige taal

Jouw idealen in Utrecht Verkiezingsprogramma. Provinciale Staten 2015 in eenvoudige taal Jouw idealen in Utrecht Verkiezingsprogramma Provinciale Staten 2015 in eenvoudige taal Verkiezingen in de provincie Op 18 maart 2015 zijn er verkiezingen in de provincie Utrecht. Iedereen die in Utrecht

Nadere informatie

ZA4816. Flash Eurobarometer 238 (Europeans' Attitudes Towards Animal Cloning) Country Specific Questionnaire Netherlands

ZA4816. Flash Eurobarometer 238 (Europeans' Attitudes Towards Animal Cloning) Country Specific Questionnaire Netherlands ZA4816 Flash Eurobarometer 238 (Europeans' Attitudes Towards Animal Cloning) Country Specific Questionnaire Netherlands FLASH EUROBAROMETER ON CONSUMER ATTITUDES TOWARDS ANIMAL CLONING GENERAL BACKGROUND

Nadere informatie

Groot wild in het Drents-Friese Wold Peiling onder de omwonenden. Stuurgroep Regionaal Landschap Drents-Friese Grensstreek

Groot wild in het Drents-Friese Wold Peiling onder de omwonenden. Stuurgroep Regionaal Landschap Drents-Friese Grensstreek Groot wild in het Drents-Friese Wold Peiling onder de omwonenden Stuurgroep Regionaal Landschap Drents-Friese Grensstreek Rapportage Auteurs: Femke Konings en Jasper Visscher Project Z7745 2-9-2016 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Figuur 11 Bekendheid van het energielabel (n=494) Let u bij het kopen van een woning op het energieverbruik van de woning?

Figuur 11 Bekendheid van het energielabel (n=494) Let u bij het kopen van een woning op het energieverbruik van de woning? 5 Het energielabel In het tweede kwartaal van 2008 is een aantal aanvullende vragen gesteld aan de respondenten. Deze vragen gingen over het energielabel. De resultaten van deze vragen worden in dit hoofdstuk

Nadere informatie

Maken dat natuur tegen een stootje kan Natuur combineren met

Maken dat natuur tegen een stootje kan Natuur combineren met Vooruit met natuur Stelt u zich voor een sterke, fitte, sprankelende natuur, waarvan je volop kunt genieten. Natuur dichtbij, die ontspant en die maakt dat je je prettig voelt op de plek waar je woont.

Nadere informatie

1. Onderzoeksopzet 17-4-2015 2 2

1. Onderzoeksopzet 17-4-2015 2 2 Onderzoek naar de opinies en percepties van de Nederlandse bevolking met betrekking tot de benutting van wild, in de vorm van jacht, beheer en schadebestrijding 17-4-2015 1 In opdracht van: Koninklijke

Nadere informatie

Beheerplan bijzondere natuurwaarden Broekvelden, Vettenbroek & Polder Stein Samenvatting

Beheerplan bijzondere natuurwaarden Broekvelden, Vettenbroek & Polder Stein Samenvatting Beheerplan bijzondere natuurwaarden Broekvelden, Vettenbroek & Polder Stein Samenvatting Samenvatting van het beheerplan 2012-2017 een bijdrage aan het Europese programma Natura 2000 Het beheerplan is

Nadere informatie

doorbijten WERKBLAD 1. DIEETWENSEN 2. VETMESTEN EN AFVALLEN

doorbijten WERKBLAD 1. DIEETWENSEN 2. VETMESTEN EN AFVALLEN WERKLD 1 doorbijten Naam: Groep: 1. DIEETWENSEN ekijk de clip Een ander dieet ja of nee? In het clipje zie je twee vogels, het baardmannetje en de ijsvogel. Vul de tabel in. Vogel Eet in de zomer Eet in

Nadere informatie

U gaat de vragenlijst Kansen in Kaart (KiK) invullen. Voordat u begint is het goed een aantal dingen te weten.

U gaat de vragenlijst Kansen in Kaart (KiK) invullen. Voordat u begint is het goed een aantal dingen te weten. De begeleidende instructie brief: Vragenlijst Kansen in Kaart (KiK) U gaat de vragenlijst Kansen in Kaart (KiK) invullen. Voordat u begint is het goed een aantal dingen te weten. Instructie Omcirkel of

Nadere informatie

Ruimte om te leven met water

Ruimte om te leven met water Ruimte om te leven met water Het huidige watersysteem is volgens de nieuwe In de toekomst wil het waterschap een zoveel Om de benodigde ruimte aan hectares te verwerven inzichten niet meer op orde. Aanpassingen

Nadere informatie

Allen Vrouw Man 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+ N= 522 243 279 55 73 106 110 132 46 % % % % % % % % % 97,1 97,5 96,8 98,2 100,0 97,2 95,5 97,0 95,7

Allen Vrouw Man 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+ N= 522 243 279 55 73 106 110 132 46 % % % % % % % % % 97,1 97,5 96,8 98,2 100,0 97,2 95,5 97,0 95,7 Filosofie Magazine Onderzoek De Grote Moraalenquête 2010 Tabellenboek Van Eunen Marketing 6 september 2010 Onderzoek uitgevoerd door PanelClix Representatief Nederland 18+, N=522 Vraag 1: Maakt u zelf

Nadere informatie

ZA4735. Flash Eurobarometer 219 (Biodiversity) Country Specific Questionnaire Belgium (Flemish)

ZA4735. Flash Eurobarometer 219 (Biodiversity) Country Specific Questionnaire Belgium (Flemish) ZA4735 Flash Eurobarometer 219 (Biodiversity) Country Specific Questionnaire Belgium (Flemish) Flash Eurobarometer on biodiversity Flash 219 questionnaire Q1. Kent u de term biodiversiteit? [SLECHTS ÉÉN

Nadere informatie

Documentnummer: Page 1 of 11

Documentnummer: Page 1 of 11 Globaal overzicht juridische en beleidsmatige instrumenten provinciale staten/gedeputeerde staten huidige natuurwetgeving vergeleken met nieuwe Wet natuurbescherming Page 1 of 11 Inleiding. De bescherming

Nadere informatie

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER Oktober 2012 2 Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Team Financieel Advies, Onderzoek & Statistiek Camiel De Bruijn Ard Costongs Economie

Nadere informatie

Kijken! Kijken! Niet kopen!

Kijken! Kijken! Niet kopen! Kijken! Kijken! Niet kopen! 1. Aanzetten 1.a Kijken! Kijken! Niet kopen! Jij gaat aan de slag met het dossier Kijken! Kijken! Niet kopen!. Welke onderdelen van het dossier ga jij maken? Overleg met je

Nadere informatie

Marcel Vossestein, voormalig voorzitter Natuurbeschermingscommissie KNNV

Marcel Vossestein, voormalig voorzitter Natuurbeschermingscommissie KNNV N a t u u r l i j ke s te r f te ( o n ) m e n s e l i j k? Marcel, voormalig voorzitter Natuurbeschermingscommissie KNNV Natuurlijke Natuurlijke sterfte (on)menselijk?, zoektocht in het schemergebied

Nadere informatie

Faunaf onc l s 11 JAN 2006 PROVINCIAL^ STATEN VAN OVERU^SEL. Provinciale Staten Overijssel Postbus 10078 8000GB ZWOLLE. lojanuari 2006 bijlagen

Faunaf onc l s 11 JAN 2006 PROVINCIAL^ STATEN VAN OVERU^SEL. Provinciale Staten Overijssel Postbus 10078 8000GB ZWOLLE. lojanuari 2006 bijlagen PROVINCIAL^ STATEN VAN OVERU^SEL Reg.nr. Faunaf onc l s Dat. ontv.: Routing 11 JAN 2006 a.d. Bijl:: Provinciale Staten Overijssel Postbus 10078 8000GB ZWOLLE uw brief van uw kenmerk onderwerp FF/2006.009

Nadere informatie

Kennis en houding van Nederlandse burgers ten aanzien van de nieuwe natuurvisie

Kennis en houding van Nederlandse burgers ten aanzien van de nieuwe natuurvisie Kennis en houding van Nederlandse burgers ten aanzien van de nieuwe natuurvisie Inhoudsopgave 1. Samenvatting 2. Resultaten 3. Onderzoeksverantwoording Kennis en houding van Nederlandse burgers ten aanzien

Nadere informatie

Jagen. waarom eigenlijk?

Jagen. waarom eigenlijk? Foto: Jenne van der Weij Jagen waarom eigenlijk? Foto: Reinoud van Gent 2 Jagen... Waarom? Om in ons dichtbevolkte land te zorgen voor een goede balans tussen mens en dier, is ingrijpen in de wildstand

Nadere informatie

Resultaten enquête onder beheerders

Resultaten enquête onder beheerders Resultaten enquête onder beheerders Algemeen - De enquête is ingevuld door 9 respondenten waarvan vrouw en 8 mannen. - Van de 9 respondenten, zijn jonger dan 5 jaar, tussen de 5 en jaar, respondenten zijn

Nadere informatie

GroenLinks geeft de voorkeur aan evenementen zonder dieren. Eerste stap is om circussen met wilde dieren in Ehv te vermijden.

GroenLinks geeft de voorkeur aan evenementen zonder dieren. Eerste stap is om circussen met wilde dieren in Ehv te vermijden. Twitterstellingen Dierenbescherming 1. Evenementen met dieren zijn in de gemeente niet welkom CDA Eindhoven SP Eindhoven SP 040 is voorstander van evenementen zonder dieren. Ook mogen evenementen de rust

Nadere informatie

Ontwikkelingssamenwerking Palestijnse gebieden

Ontwikkelingssamenwerking Palestijnse gebieden www.survio.com 14-11-2014 10:32:45 Algemeen Enquête naam Ontwikkelingssamenwerking Palestijnse gebieden Auteur Gwen Bonnie Taal Nederlands Enquête URL http://www.survio.com/survey/d/f6n1b6i0x9a9e9w0f Eerste

Nadere informatie

Vrij vertrouwd. Redelijk vertrouwd

Vrij vertrouwd. Redelijk vertrouwd Deel 1 Algemene vragen 1. Hoe belangrijk is natuurbescherming voor u? Niet belangrijk Niet erg belangrijk Belangrijk Heel belangrijk Er is een duidelijke maatschappelijke vraag is naar natuurbescherming.

Nadere informatie

Maatschappelijke waardering van Nederlandse landbouw en visserij 2017

Maatschappelijke waardering van Nederlandse landbouw en visserij 2017 Nederlandse landbouw en visserij 2017 Inhoud 1 Inleiding 03 2 Samenvatting en conclusies landbouw en visserij 3 Maatschappelijke waardering landbouw 09 4 Associaties agrarische sector 14 5 Waardering en

Nadere informatie

Thuiszorg. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1

Thuiszorg. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1 Inhoudsopgave 1...1 2 Vragenlijst...2 1 Wat is uw beroep?...2 2 Van welke bond bent u lid?...3 3 Wat is uw hoogst voltooide opleiding (deze opleiding heeft u met goed gevolg afgelegd)?...4 4 Hoe lang bent

Nadere informatie

24. Stel dat uw eerste keuze gerealiseerd wordt, zou u dan gebruik maken van landgoed/park rondom Buitenplaats Goudestein?

24. Stel dat uw eerste keuze gerealiseerd wordt, zou u dan gebruik maken van landgoed/park rondom Buitenplaats Goudestein? Restaurant/café Hotel Trouwlocatie Museum VVV Zorginstelling (ouderen / gehandicapten) Kunst/cultuurcentrum (Privé) school Discotheek Bowlingbaan Casino Scouting (Jongeren) hostel Anders, namelijk.. 21.

Nadere informatie

Patiëntnummer: 3. Wat is uw postcode? Datum van invullen: / / man vrouw 1. U bent: 2. Hoe oud bent u?. jaar

Patiëntnummer: 3. Wat is uw postcode? Datum van invullen: / / man vrouw 1. U bent: 2. Hoe oud bent u?. jaar Datum van invullen: / / man vrouw 1. U bent: 2. Hoe oud bent u?. jaar 3. Wat is uw postcode? 4. Heeft u ooit te maken gehad met een ernstige ziekte? ja nee bij uzelf bij familieleden doordat u anderen

Nadere informatie

Vrijgestelde soorten per provincie

Vrijgestelde soorten per provincie per provincie Wet Natuurbescherming 2017 NLadviseurs adviesbureau voor natuurbeheer en landschapsoptimalisering Colofon Deze rapportage is opgesteld door NLadviseurs Mei 2017 NLadviseurs Larensteinselaan

Nadere informatie

Vragenlijst Diabetes

Vragenlijst Diabetes Vragenlijst Diabetes Deze vragenlijst gaat over de uw ervaringen met de zorg rondom diabetes. Wij stellen het zeer op prijs als u deze vragenlijst wilt invullen. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer

Nadere informatie

Factsheet persbericht. Toekomst van studenten onzeker

Factsheet persbericht. Toekomst van studenten onzeker Factsheet persbericht Toekomst van studenten onzeker Inleiding Studententijd De overheid komt met steeds meer nieuwe wetten en voorstellen om te bezuinigen en de student te motiveren zijn/haar studie in

Nadere informatie

Tijger. Een machtige streepjeskat

Tijger. Een machtige streepjeskat Tijger Een machtige streepjeskat Aan de manier waarop tijgers sluipen en op hun prooi afspringen, is goed te zien dat ze uit de familie van katachtigen komen. De tijger is binnen die familie zelfs de grootste

Nadere informatie

Vragenlijst Kansen in Kaart (KiK) Naam: BSN: kenmerk:

Vragenlijst Kansen in Kaart (KiK) Naam: BSN: kenmerk: Vragenlijst Kansen in Kaart (KiK) Naam: BSN: kenmerk: Voor u ligt de vragenlijst dat hoort bij het project Kansen in Kaart (KiK). Voordat u begint is het goed een aantal dingen te weten. Het invullen van

Nadere informatie

De filosofie van het voeren

De filosofie van het voeren Terug naar Voorwoord Terug naar Inhoudsopgave Verder naar volgende hoofdstuk De filosofie van het voeren Inhoudsopgave van dit hoofdstuk: Het algehele beeld Hoe voeding in de Natuur er uit zou zien...

Nadere informatie

Institute for Medical Technology Assessment. Productivity Cost Questionnaire Productivity and Health Research Group

Institute for Medical Technology Assessment. Productivity Cost Questionnaire Productivity and Health Research Group Institute for Medical Technology Assessment Productivity Cost Questionnaire Productivity and Health Research Group Vragenlijst over uw gezondheid en werk Onderzoekers noemen deze vragenlijst de imta PCQ.

Nadere informatie

Friese Natuur Enquête Wat is de mening van de Friese bevolking over de natuur in Fryslân en haar toekomst?

Friese Natuur Enquête Wat is de mening van de Friese bevolking over de natuur in Fryslân en haar toekomst? Friese Natuur Enquête 2017 Wat is de mening van de Friese bevolking over de natuur in Fryslân en haar toekomst? Aanleiding Vele Friezen genieten van en zetten zich in voor de natuur en het landschap in

Nadere informatie

Het verstrooien van de as in de vrije natuur als persoonlijke wens.

Het verstrooien van de as in de vrije natuur als persoonlijke wens. Het verstrooien van de as in de vrije natuur als persoonlijke wens. De vrije natuur als bewuste keuze voor het verstrooien van as. Over de dood, rouwen en herdenken wordt tegenwoordig anders gedacht dan

Nadere informatie

Vragenlijst Werkgevers Arbeidsmarktmonitor 2009

Vragenlijst Werkgevers Arbeidsmarktmonitor 2009 V01 Hoe heeft het aantal werknemers in uw bedrijf zich ontwikkeld in 2009? (Inclusief directieleden op de loonlijst) Op 1 januari 2009 in dienst In dienst getreden in 2009 Uit dienst getreden in 2009 Op

Nadere informatie

Voormeting kandidaat

Voormeting kandidaat K1 Voormeting kandidaat Beste kandidaat, Het CBR is aan het onderzoeken of het nieuwe faalangstexamen voldoet aan de verwachtingen en aan de eisen van de minister van Verkeer en Waterstaat. Dit onderzoek

Nadere informatie

De Gemengde Leerweg. wellantcollege ll. Informatie voor leerkrachten basisscholen

De Gemengde Leerweg. wellantcollege ll. Informatie voor leerkrachten basisscholen wellantcollege ll Informatie voor leerkrachten basisscholen De Gemengde Leerweg De theoretische leerweg met een praktische inslag. Een succesvolle route! Wellant vmbo 2 De leerwegen op een rijtje Het vmbo

Nadere informatie

Bescherming v an pl anten en dier

Bescherming v an pl anten en dier Inhoud 3 1. Over deze brochure 4 2. Eerst wat geschiedenis 4 Vroeger 4 Vogelbescherming 4 Jachtwet 5 Natuurbeschermingswet 5 Uitheemse planten- en diersoorten 5 Eén nieuwe wet 6 3. De Flora- en faunawet

Nadere informatie

Jouw idealen in de provincie Basisverkiezingsprogramma. Provinciale Staten 2015 in eenvoudige taal

Jouw idealen in de provincie Basisverkiezingsprogramma. Provinciale Staten 2015 in eenvoudige taal Jouw idealen in de provincie Basisverkiezingsprogramma Provinciale Staten 2015 in eenvoudige taal Verkiezingen in de provincie Op 18 maart 2015 zijn er verkiezingen in de provincies van Nederland. Iedereen

Nadere informatie

Onderzoek Natuurbeleving

Onderzoek Natuurbeleving Onderzoek Natuurbeleving Projectleider Aha!: Ronald Peeks Onderzoekbegeleiding vanuit provincie Groningen: Wietske Veltman Juni 2013 Contactgegevens A-Kerkhof 43-a 9712 BC GRONINGEN Tel.: 050-3137176 www.ahamarktonderzoek.nl

Nadere informatie

Cynisme over de politiek

Cynisme over de politiek Cynisme over de politiek Een profiel van ontevreden burgers Waar mensen samenleven, zijn verschillende wensen en belangen. Een democratische samenleving heeft als doel dat politici en bestuurders in hun

Nadere informatie

Cynisme over de politiek

Cynisme over de politiek Cynisme over de politiek Een profiel van ontevreden burgers Dr. Pieter van Wijnen Waar mensen samenleven, zijn verschillende wensen en belangen. Een democratische samenleving heeft als doel dat politici

Nadere informatie

Rapport Cliënttevredenheidsonderzoek Maatschappelijke Opvang niet-ambulant

Rapport Cliënttevredenheidsonderzoek Maatschappelijke Opvang niet-ambulant Rapport Cliënttevredenheidsonderzoek Maatschappelijke Opvang niet-ambulant Moveoo Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker januari 2012 1 Inhoudsopgave cliënttevredenheidsonderzoek Maatschappelijke Opvang

Nadere informatie

3 Wat is nu het aantal zwijnen dat momenteel in het gebied zit?

3 Wat is nu het aantal zwijnen dat momenteel in het gebied zit? Directie Natuur De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 11 oktober 2007 07-LNV-B-83 DN. 2007/2982 15 oktober

Nadere informatie

Speech van Minister van Economische Zaken, Henk Kamp, Jaarvergadering van de Federatie Particulier Grondbezit, Driebergen, 25 mei 2013

Speech van Minister van Economische Zaken, Henk Kamp, Jaarvergadering van de Federatie Particulier Grondbezit, Driebergen, 25 mei 2013 Speech van Minister van Economische Zaken, Henk Kamp, Jaarvergadering van de Federatie Particulier Grondbezit, Driebergen, 25 mei 2013 Versie 20 mei 2013 Alleen het gesproken woord geldt 1 Dames en heren,

Nadere informatie

werk maken van een groene economie

werk maken van een groene economie Groen onderwijs 2013 2011 VMBO groen 34.472 MBO 30.060 8.891 WO 6.456 onderwijsgroep CONTACT Wilt u meer weten over het groene onderwijs? Neem dan contact op met de Groene Kennis Coöperatie, het innovatieplatform

Nadere informatie

Ellen van Wijk - Ruim baan voor creatief talent B 3. Survey commitment van medewerkers

Ellen van Wijk - Ruim baan voor creatief talent B 3. Survey commitment van medewerkers Survey commitment van medewerkers B 3 Survey commitment van medewerkers 229 230 Ruim baan voor creatief talent, bijlage 3 Voor je ligt een vragenlijst waarin gevraagd wordt naar verschillende aspecten

Nadere informatie

Inzicht verkrijgen in de attitude van jongeren ten aanzien van de natuur.

Inzicht verkrijgen in de attitude van jongeren ten aanzien van de natuur. Inzicht verkrijgen in de attitude van jongeren ten aanzien van de natuur. Door middel van CAWI onderzoek is de vragenlijst voorgelegd aan respondenten uit het Pollland Panel van De Vos & Jansen. Jongeren

Nadere informatie

Tevredenheid van familieleden en mantelzorgers met casemanagement bij dementie

Tevredenheid van familieleden en mantelzorgers met casemanagement bij dementie Tevredenheid van familieleden en mantelzorgers met casemanagement bij dementie (in te vullen door mantelzorgers) Codering tevredenheidsonderzoek : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Datum verzending : _ _ - _ _ - _

Nadere informatie

De mensen die op de Veluwe wonen, hebben géén natuurlijke vijanden. En toch worden ze niet bejaagd, gelukkig ook maar!

De mensen die op de Veluwe wonen, hebben géén natuurlijke vijanden. En toch worden ze niet bejaagd, gelukkig ook maar! Beste mensen, Allemaal heel hartelijk welkom bij dit demonstratieve werkbezoek van de Partij voor de Dieren en PINK aan Nunspeet. Er speelt iets bijzonders op de Veluwe, en vooral in Nunspeet en omstreken.

Nadere informatie

De Grote (kleine) voicemail-poll

De Grote (kleine) voicemail-poll De Grote (kleine) voicemail-poll De Grote (kleine) voicemail-poll Maken mensen tegenwoordig nog gebruik van voicemail? En hoe staat men tegenover het gebruik van voicemails in het zakelijk verkeer? Mensen

Nadere informatie

Beantwoord alle vragen en maak alle opdrachten in de uitwerkbijlage.

Beantwoord alle vragen en maak alle opdrachten in de uitwerkbijlage. Examen VMBO-GL en TL 2014 tijdvak 1 woensdag 14 mei 13.30-15.30 uur Nederlands CSE GL en TL Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Beantwoord alle vragen en maak alle opdrachten in de

Nadere informatie

Maatschappelijke waardering van Nederlandse landbouw en visserij

Maatschappelijke waardering van Nederlandse landbouw en visserij Nederlandse landbouw en visserij Inhoud 1 Inleiding 03 2 Samenvatting en conclusies landbouw en visserij 3 Maatschappelijke waardering landbouw 09 4 Associaties agrarische sector 13 5 Waardering en bekendheid

Nadere informatie

Fauna Beheerplan provincie Gelderland 2014-2019

Fauna Beheerplan provincie Gelderland 2014-2019 Fauna Beheerplan provincie Gelderland 2014-2019 Begin maart heeft de Faunabeheereenheid (FBE) Gelderland haar faunabeheerplan 2014-2019 grofwild voor goedkeuring aangeboden aan de provincie. Het gaat dan

Nadere informatie

Toets: Menselijk ingrijpen in een ecosysteem

Toets: Menselijk ingrijpen in een ecosysteem Toets: Menselijk ingrijpen in een ecosysteem Lees de onderstaande tekst, die bewerkt is naar een artikel van de DN redactie van het Algemeen Dagblad van 21 oktober 2004. Beantwoord daarna de vragen. De

Nadere informatie

Strategieles Sleutelschema s niveau A

Strategieles Sleutelschema s niveau A Strategieles Sleutelschema s niveau A Wat doe je in deze les? Bij Nieuwsbegrip lees je steeds een tekst. Bij de tekst maak je altijd een schema. Dan kun je snel zien waar de tekst over gaat. Zo'n schema

Nadere informatie

De das in de nieuwe wet natuurbescherming. Beleven, benutten en beschermen

De das in de nieuwe wet natuurbescherming. Beleven, benutten en beschermen De das in de nieuwe wet natuurbescherming Beleven, benutten en beschermen Integratie van bestaande natuurwetten Natuurbeschermingswet 1998 gebieden hoofdstuk 2 Flora- en faunawet soorten hoofdstuk 3 Boswet

Nadere informatie

Het doden van dieren:

Het doden van dieren: Het doden van dieren: ja, mits..., of nee, tenzij...? Elsbeth Stassen Hoogleraar Dier en Samenleving Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren Art 43: het is verboden dieren te doden in andere dan bij algemene

Nadere informatie

RAADPLEGING OVER HET BOMENBELEID

RAADPLEGING OVER HET BOMENBELEID RAADPLEGING OVER HET BOMENBELEID Alphen aan den Rijn Februari 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam (020) 333 0670 Rapportnummer 2017/34 Datum Februari

Nadere informatie

Ondernemend onderwijs voor een groene toekomst. Groen is overal en voor iedereen

Ondernemend onderwijs voor een groene toekomst. Groen is overal en voor iedereen Ondernemend onderwijs voor een groene toekomst Groen is overal en voor iedereen AOC s geven een breed scala aan opleidingen op het gebied van voedsel, natuur en leefomgeving. Zij verzorgen vmbo, mbo en

Nadere informatie

Inschrijfformulier met Ouderverklaring

Inschrijfformulier met Ouderverklaring Inschrijfformulier met Ouderverklaring Leerling voor groep.. (in te vullen door De Prins Clausschool) De volgende gegevens moeten (deels i.v.m. wettelijke bepalingen) volledig worden ingevuld. Met uw gegevens

Nadere informatie

Betreft: Indienen burgerinitiatief Van Vogelvrij naar Kogelvrij, Stop de Hobbyjacht

Betreft: Indienen burgerinitiatief Van Vogelvrij naar Kogelvrij, Stop de Hobbyjacht Leden van Provinciale Staten van de Provincie Gelderland Postbus 9090 6800 GX Arnhem Arnhem, 30 maart 2016 Betreft: Indienen burgerinitiatief Van Vogelvrij naar Kogelvrij, Stop de Hobbyjacht Geachte leden

Nadere informatie

Ik ben de Klomp. De Klomp is een boer. Wel een hele aardige boer. Maar wel met een boer n accent. EUROPEES LANDBOUWBELEID GROEP 5 6

Ik ben de Klomp. De Klomp is een boer. Wel een hele aardige boer. Maar wel met een boer n accent. EUROPEES LANDBOUWBELEID GROEP 5 6 Ik ben de Klomp De Klomp is een boer. Wel een hele aardige boer. Maar wel met een boer n accent. Aangeboden door Dit verhaal is onderdeel van de Europese Verhalenkoffer. www.eu.nl -> onderwijs Europese

Nadere informatie

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij Nederlandse Landbouw en Visserij Inhoud 1 Inleiding 03 2 Samenvatting en conclusies landbouw en visserij 3 Maatschappelijke waardering landbouw 09 4 Associaties agrarische sector 13 5 Waardering en bekendheid

Nadere informatie

Vragenlijst. Ervaringen met hulpverlening na een schokkende gebeurtenis

Vragenlijst. Ervaringen met hulpverlening na een schokkende gebeurtenis Vragenlijst Ervaringen met hulpverlening na een schokkende gebeurtenis Voor u ligt de vragenlijst Ervaringen met hulpverlening na een schokkende gebeurtenis. Deze vragenlijst wordt u aangeboden door [instantie].

Nadere informatie

Rapport Cliënttevredenheidsonderzoek. Sociale Activering (Jobfactory) SMO Helmond

Rapport Cliënttevredenheidsonderzoek. Sociale Activering (Jobfactory) SMO Helmond Rapport Cliënttevredenheidsonderzoek Sociale Activering (Jobfactory) 2014 SMO Helmond Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Verslagjaar 2014 1 Inhoudsopgave cliënttevredenheidsonderzoek Sociale Activering

Nadere informatie

Enquête Participatiewet

Enquête Participatiewet Deze vragenlijst gaat over uw ervaringen met de gemeente bij het aanvragen / krijgen van een bijstandsuitkering en / of uw participatie en re-integratietraject. Uw antwoorden zijn anoniem. Dat wil zeggen

Nadere informatie

Vragenlijst. PREM Fysiotherapie versie 2.0 Ervaren kwaliteit van de fysiotherapie. oktober 2016

Vragenlijst. PREM Fysiotherapie versie 2.0 Ervaren kwaliteit van de fysiotherapie. oktober 2016 NIVEL Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg Antwoordnummer 4026 3500 VB UTRECHT Vragenlijst PREM Fysiotherapie versie 2.0 Ervaren kwaliteit van de fysiotherapie oktober 2016 Deze vragenlijst

Nadere informatie

wellantcollege ll De Gemengde Leerweg De theoretische leerweg met een praktische inslag. Een succesvolle route!

wellantcollege ll De Gemengde Leerweg De theoretische leerweg met een praktische inslag. Een succesvolle route! wellantcollege ll De Gemengde Leerweg De theoretische leerweg met een praktische inslag. Een succesvolle route! Ben jij dit? ' Ik kan de theoretische leerweg aan, maar ik wil ook graag iets doen met gezond

Nadere informatie

Enquête Oostvaardersplassen. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1

Enquête Oostvaardersplassen. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1 Inhoudsopgave 1...1 2 Vragenlijst...2 1 Wat is uw geslacht?...2 2 Wat is uw leeftijd?...3 3 In welke provincie woont u?...4 4 Wat ziet u als oplossing voor de overpopulatie in de Oostvaardersplassen?...5

Nadere informatie

Over de voedingsmiddelenindustrie

Over de voedingsmiddelenindustrie Voedingsmiddelenindustrie Brancheontwikkelingen 2012 Deze factsheet bevat arbeidsmarktinformatie over de voedingsmiddelenindustrie. Onderwerpen die aan bod komen zijn: werkgelegenheid, trends en ontwikkelingen,

Nadere informatie

Richtlijnen Dierplaagbeheersing laatst bijgewerkt: 14-4-2009

Richtlijnen Dierplaagbeheersing laatst bijgewerkt: 14-4-2009 Kip (Gallus gallus domesticus) Ontwikkelingssnelheid Afhankelijk van menselijk voeren Afhankelijk van zwerfvuil Risico om ziek te worden Schadelijk gedrag Samenvattend werkprotocol voor beheerder Bij Kippenoverlast

Nadere informatie

Schriftelijke Vragen van de fractie GroenLinks Drenthe over de jacht in Drenthe.

Schriftelijke Vragen van de fractie GroenLinks Drenthe over de jacht in Drenthe. Schriftelijke Vragen van de fractie GroenLinks Drenthe over de jacht in Drenthe. In het Dagblad van het Noorden van afgelopen zaterdag (3-3-2012) stond een artikel waarin aangegeven werd dat door overtellingen

Nadere informatie

Vragenlijst. PREM Fysiotherapie versie 2.0. Versie ouders/verzorgers van kinderen t/m 11 jaar. Ervaren kwaliteit van de fysiotherapie Oktober 2016

Vragenlijst. PREM Fysiotherapie versie 2.0. Versie ouders/verzorgers van kinderen t/m 11 jaar. Ervaren kwaliteit van de fysiotherapie Oktober 2016 NIVEL Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg Antwoordnummer 4026 3500 VB UTRECHT Vragenlijst PREM Fysiotherapie versie 2.0 Versie ouders/verzorgers van kinderen t/m 11 jaar Ervaren

Nadere informatie

Wolven in Nederland? Ze komen er aan! Leo Linnartz, april 2013

Wolven in Nederland? Ze komen er aan! Leo Linnartz, april 2013 Wolven in Nederland? Ze komen er aan! Leo Linnartz, april 2013 Inhoud Nederland is vol Toch komen er wolven aan Eerste wolf Wolven in de natuur Wolven, mensen en vee Nederland is vol! Platteland loopt

Nadere informatie

Ik ben de Klomp. De Klomp is een boer. Wel een hele aardige boer. Maar wel met een boer n accent. EUROPEES LANDBOUWBELEID GROEP 7 8

Ik ben de Klomp. De Klomp is een boer. Wel een hele aardige boer. Maar wel met een boer n accent. EUROPEES LANDBOUWBELEID GROEP 7 8 Ik ben de Klomp De Klomp is een boer. Wel een hele aardige boer. Maar wel met een boer n accent. Aangeboden door Dit verhaal is onderdeel van de Europese Verhalenkoffer. www.eu.nl -> onderwijs Europese

Nadere informatie

Bezoekersenquête boerenmarkten in Den Haag, Delft en Schiedam

Bezoekersenquête boerenmarkten in Den Haag, Delft en Schiedam Bezoekersenquête boerenmarkten in Den Haag, Delft en Schiedam Martijn Epskamp Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) januari 2010 In opdracht van ds+v (gemeente Rotterdam) en provincie Zuid-Holland

Nadere informatie

Q13. Bent u al eerder in Beeld en Geluid geweest? 1. Ja, maar niet bij deze tentoonstelling 2. Ja, en ook bij deze tentoonstelling 3.

Q13. Bent u al eerder in Beeld en Geluid geweest? 1. Ja, maar niet bij deze tentoonstelling 2. Ja, en ook bij deze tentoonstelling 3. B&G QUESTIONNAIRE BEZOEKER (Q1- Q8) Museum: Beeld en Geluid Tentoonstelling: Voorbij het Nieuws Weekdag en datum: Tijd: Volgnr*... Vakantie: Ja, Winter / Nee *Vul bij Volgnr eerst de eerste letter van

Nadere informatie

Veel veld voor vlees, weinig veld voor groenten

Veel veld voor vlees, weinig veld voor groenten Voeding > 3 e graad > lesmateriaal > kniptekst Sociaal vlees? Voor de leerkracht: Knip op voorhand de tekst in stukken op de lijnen. Houd de stukken tekst per titel samen. Veel veld voor vlees, weinig

Nadere informatie

Op pad met de Moeflon, een lesbrief over moeflons en hun leefomgeving op De Hoge Veluwe.

Op pad met de Moeflon, een lesbrief over moeflons en hun leefomgeving op De Hoge Veluwe. Op pad met de Moeflon, een lesbrief over moeflons en hun leefomgeving op De Hoge Veluwe. 1 Hallo jongens en meisjes, Het kan zomaar gebeuren dat je bij een wandeling door de bossen van Het Nationale Park

Nadere informatie

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van A.H.K. van Viegen (PVDD) (d.d. 16 juni 2014) Nummer 2948

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van A.H.K. van Viegen (PVDD) (d.d. 16 juni 2014) Nummer 2948 van Gedeputeerde Staten op vragen van A.H.K. van Viegen (PVDD) (d.d. 16 juni 2014) Nummer 2948 Onderwerp Toestemming Gedeputeerde Staten voor dierenmishandeling in Zuid-Holland: gruwelijke dood ganzen

Nadere informatie

BURGERPANEL HILVERSUM PEILING 2 2015 CENTRUM HILVERSUM

BURGERPANEL HILVERSUM PEILING 2 2015 CENTRUM HILVERSUM BURGERPANEL HILVERSUM PEILING 2 2015 CENTRUM HILVERSUM Gemeente Hilversum Juni/juli 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Soortenbescherming. Buitenevenementen

Soortenbescherming. Buitenevenementen Soortenbescherming en Buitenevenementen Bron www.drloket.nl Flora en faunawet en buitenevenementen Bron www.drloket.nl Pagina 1 Buitenevenementen Wilt u een evenement in de buitenlucht organiseren? Dan

Nadere informatie

De VrijBaan Vragenlijst (specifiek voor iemand die geen werk heeft)

De VrijBaan Vragenlijst (specifiek voor iemand die geen werk heeft) De VrijBaan Vragenlijst (specifiek voor iemand die geen werk heeft) Inleiding Veel mensen ervaren moeilijkheden om werk te vinden te behouden, of van baan / functie te veranderen. Beperkingen, bijvoorbeeld

Nadere informatie

Ambtswoningoverleg beheer damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen

Ambtswoningoverleg beheer damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen Ambtswoningoverleg beheer damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen Gemeente Amsterdam g Ambtswoningoverleg beheer damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen U bent uitgenodigd voor het ambtswoningoverleg

Nadere informatie

Inschrijfformulier Nederlandse opleiding tot International Mountain Leader (IML)

Inschrijfformulier Nederlandse opleiding tot International Mountain Leader (IML) Inschrijfformulier Nederlandse opleiding tot International Mountain Leader (IML) Met dit formulier kun je je aanmelden voor de Nederlandse International Mountain Leader (IML) opleiding. Na ontvangst van

Nadere informatie