BPV-gids. Groen licht voor succes!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BPV-gids. Groen licht voor succes!"

Transcriptie

1 Groen licht voor succes! BPV-gids Het verzorgt vanuit een groen perspectief opleidingen voor vmbo en mbo. Samen met ROC Kop van Noord-Holland vormt het de coöperatie Onderwijsgroep Noordwest-Holland.

2 Groen licht voor succes! Inhoud 1. Voorwoord 3 2. Samenvatting 4 3. Groen licht voor succes! 6 4. Inrichting van het onderwijs 8 5. Beroepspraktijkvorming Het erkend leerbedrijf De betrokkenen, de begeleiding en de praktijkovereenkomst Financiële zaken Praktische informatie voor studenten BPV in het buitenland Afkortingenlijst 24

3 Groen licht voor succes! 1. Voorwoord Beste lezer, Voor u ligt de mbo-informatiegids BPV (beroepspraktijkvorming). In deze gids leest u wat de werkwijze is van het omtrent BPV en wat er van u als praktijkopleider wordt verwacht. De beroepspraktijkvorming, het praktijkdeel van elke opleiding, vormt een belangrijk onderdeel in het mbo. De combinatie van leren op school en ervaring opdoen in het bedrijfsleven is van wezenlijk belang voor een beroepsopleiding. Het hecht veel waarde aan goed contact met het bedrijfsleven. Door de contacten tussen u als bedrijf en het als onderwijsinstelling, blijven we in gesprek over de kwaliteit van opleidingen en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Met elkaar komen we door een goede samenwerking tot het beste onderwijs dat studenten voorbereidt op een carrière in uw sector. Wat levert BPV voor uw bedrijf op? Studenten hebben vaak een frisse kijk, brengen andere kennis en inzichten binnen uw bedrijf en kunnen - op hun niveau - prima een onderzoek of project uitvoeren; U draagt bij aan het opleiden van gemotiveerd en vakkundig personeel voor uw sector; BPV kan u interessante fiscale voordelen bieden; De door u opgeleide student kan uw (toekomstige) werknemer zijn; U bepaalt mede de kwaliteit van de opleidingen. Deze gids bevat de algemene uitgangspunten die betrekking hebben op de BPV van alle mboopleidingen van het. Specifieke informatie over de inhoud van de stage per opleiding ontvangt u nog aanvullend. Namens alle collega s wil ik u bedanken voor uw inzet. Dhr. Gerard Oud Lid College van Bestuur 3

4 2. Samenvatting De beroepspraktijk is een onmisbaar deel van een mbo-opleiding van het. BPV is de wettelijke benaming voor de stage (BOL) en het werken op een leerbedrijf (BBL). De BPV is een diploma-eis. De beroepsgerichte examinering vindt ook in de praktijk plaats. Deze vorm van examinering wordt de Proeve van Bekwaamheid genoemd. BPV moet gevolgd worden bij een voor de opleiding erkend leerbedrijf. Dit zijn bedrijven of organisaties die voldoen aan de voorwaarden zoals die gesteld zijn door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) en eventuele aanvullende voorwaarden die door het desbetreffende kenniscentrum zijn opgesteld. Het aantal uren en werkzaamheden van de BPV is afhankelijk van de opleiding die de student volgt. Bij de BPV is naast het leerbedrijf, het en de student ook het kenniscentrum Aequor betrokken. Het draagt onder andere zorg voor voorlichting, het informeren van de praktijkopleider over de BPV van de student, het begeleiden van de student op school en de beoordeling van de student. U als leerbedrijf verzorgt in overleg met de student en het een goede instructie voor het uitvoeren van de werkzaamheden en biedt de student goede begeleiding. Naast optreden als leerbedrijf kan uw bedrijf als examenbedrijf fungeren. De student is zelf verantwoordelijk voor zijn leerproces, voert de werkzaamheden naar zijn beste vermogen uit en houdt zich aan de regels van het bedrijf. Het kenniscentrum heeft als taak het erkennen van het leerbedrijf en in geval van een BBL-student het mede ondertekenen van de praktijkovereenkomst. Voordat een student aan de BPV begint, moet er een getekende praktijkovereenkomst (POK) aanwezig zijn op school. De POK moet door het leerbedrijf, het en de student getekend worden. Indien het BBL betreft, ondertekent ook het kenniscentrum Aequor. In de POK worden verschillende afspraken vastgelegd. Denk hierbij aan de begin- en einddatum van de BPV, het aantal uren en verzekering. Tijdens de BPV-periode is de student voor de wet werknemer bij het leerbedrijf. De student moet dan ook aangemeld worden bij de bedrijfsvereniging. 4

5 Groen licht voor succes! Voor een BBL-student geldt dat hij werknemer is bij uw bedrijf en ook als zodanig verzekerd moet worden. Het heeft voor haar studenten verschillende noodzakelijke verzekeringen afgesloten. Tijdens de BPV-periode moet bij schade waarvoor de student aansprakelijk wordt gesteld het leerbedrijf eerst zijn eigen aansprakelijkheidsverzekering aanspreken. Indien deze aanspraak niet of onvoldoende wordt gehonoreerd, kan de verzekering van het worden aangesproken. Leerbedrijven kunnen in bepaalde situaties in aanmerking komen voor fiscale tegemoetkomingen en andere financiële mogelijkheden wanneer zij personeel opleiden. Op is hier meer informatie over te vinden. In deze BPV-gids vindt u veel informatie over de stage. Mocht u na het lezen nog vragen hebben, neemt u dan contact op met de BPV-begeleider van het. Leeswijzer Deze gids is verdeeld in een deel voor u als bedrijf en een deel voor de student. Hoofdstuk 1 en 2 van het eerste deel bieden u algemene informatie over het en de vormen van onderwijs. Vervolgens leest u in hoofdstuk 3 alles over de erkenning van een leerbedrijf. Daarna wordt er ingegaan op de betrokkenen bij, en de begeleiding van, de beroepspraktijkvorming. Tot slot vindt u in het eerste deel volop informatie over de praktijkovereenkomst en verzekeringen. In het tweede deel worden student-specifieke zaken beschreven. In hoofdstuk 9 vindt u een afkortingenlijst gevolgd door het BPV-protocol van Aequor. Op de achterpagina staat een overzicht van relevante websites en de algemene contactgegevens van het. 5

6 3. Groen licht voor succes! Het verzorgt vmbo- en mbo-opleidingen op het gebied van plant, dier, groen, bloem, styling, ondernemen, voeding, recreatie, techniek, natuur en milieu. Vmbo-vestigingen zijn er in Amsterdam, Castricum, Grootebroek, Heerhugowaard en Purmerend. De vestigingen Alkmaar, Hoorn en Schagen bieden zowel vmbo als mbo-onderwijs aan. Het telt momenteel ruim mbo-studenten, ruim vmbo-scholieren en 690 medewerkers. Het College van Bestuur en het Centraal Bureau met ondersteunende diensten zijn gevestigd in Alkmaar. Naast het reguliere onderwijs kent het een aparte afdeling voor bedrijfsopleidingen, cursussen en contractonderwijs. Dit is ondergebracht in de Onderwijsgroep Noordwest-Holland; een samenwerkingsverband van het met ROC Kop van Noord-Holland. Missie Het : groen licht voor succes in een dynamische wereld. Algemene visie Het leidt op voor leven en werken in een groene wereld, doet dit met eigentijds en aantrekkelijk onderwijs dat in 2015 behoort tot het beste kwart van Nederland. Ons onderwijs onderscheidt zich door aandacht voor natuur, duurzaamheid, voeding en leefomgeving. Het komt bij medewerkers, leerlingen, ouders en bedrijfsleven als eerste in gedachte wanneer het gaat om goed onderwijs omdat het: een veilige, stimulerende leeromgeving biedt; een ieder uitdaagt het beste uit zichzelf te halen; samenwerkt met ouders, bedrijfsleven en andere betrokkenen in de regio; een professionele organisatie is met modern personeelsbeleid en; zich kenmerkt door transparantie, verantwoordelijkheid en kwaliteitsbewustzijn. 6 De kernwaarden van het zijn betrokken, kwaliteit, professioneel en vertrouwen.

7 Groen licht voor succes! Sector Advies Raad Het heeft voor elke opleidingsrichting een SAR (Sector Advies Raad). De SAR is samengesteld uit vertegenwoordigers uit het onderwijs en het bedrijfsleven. In de SAR is het Clusius College vertegenwoordigd door de teamleider en vakdocenten. Deelnemers in de SAR leveren gevraagd en ongevraagd advies en voorzien het onderwijs van informatie vanuit het bedrijfsleven. De opleidingen voorzien het bedrijfsleven van informatie en vragen advies over de inhoud en de kwaliteit van het gebodene. Hieronder vindt u het volledige overzicht van Sector Advies Raden of vergelijkbare organen: SAR Voeding; SAR Dier; SAR Bloem; SAR Paard; SAR Tuin, Park & Landschap; SAR Veehouderij; SAR In- and Outdoor styling; SAR Commercieel Ondernemen; SAR Visserij/Waterbeheer; Recron Noord-Holland (Recreatie); Seed Valley/Bollenacademie (Teelt); Cumela (Loonwerk). 7

8 4. Inrichting van het onderwijs Beroepsgerichte Kwalificatiestructuur (BKS) Het mbo-onderwijs wordt aangeboden in de zogeheten BKS. De basis van deze kwalificatiestructuur zijn de beroepscompetentieprofielen. Deze profielen beschrijven wat de student moet kennen en kunnen voor het desbetreffende beroep. De beroepscompetentieprofielen bestaan uit kerntaken, werkprocessen en competenties. Elk werkproces geeft aan welke competenties voor de uitvoering hiervan nodig zijn. Gedurende de opleiding ontwikkelt de student deze competenties. De student wordt ook geëxamineerd op het beroepsgerichte deel. Dit gebeurt met de Proeve(n) van Bekwaamheid (pvb). Tijdens de proeve laat de student zien of hij de benodigde competenties beheerst. Onder het beroepscompetentieprofiel vallen ook taal- en rekeneisen. Hierop worden de studenten apart geëxamineerd. Een goede beheersing van taal- en rekenvaardigheden is ten slotte noodzakelijk voor een goede beroepsuitoefening. Leerwegen De mbo-opleidingen van kennen zowel de BOL- als de BBL-variant. In de Beroeps Opleidende Leerweg (BOL) brengt de student minimaal 20% en maximaal 60% van de opleiding door in de beroepspraktijk. In de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) brengt de student minimaal 60% van de opleiding door in de beroepspraktijk. Het aantal uren BPV is afhankelijk van de opleiding. De richtlijn voor de BBL is 960 klokuren per jaar, voor de BOL geldt een minimum van 440 klokuren per jaar. Niveaus Voor zowel de BOL als BBL zijn er 4 niveaus. Het verschil tussen de niveaus zit vooral in de mate van zelfstandigheid en specialisatie die de student moet laten zien. Niveaus Omschrijving Assistent; Opleiding voor eenvoudig uitvoerend werk. Medewerker; Basisberoepsopleiding voor uitvoerend praktisch werk. Vakbekwaam medewerker; Vakopleiding tot zelfstandig beroepsbeoefenaar. Middenkaderfunctionaris; Middenkader- en specialistenopleiding, volledig zelfstandig uitvoerend werk. 8

9 Groen licht voor succes! Wetgeving De Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB) regelt een aantal zaken voor het middelbaar beroepsonderwijs met betrekking tot kwaliteit, deelnemende instellingen en onderwijstijd. Doel van de WEB Alle beroepsonderwijs (Groen, Techniek, Economie, Zorg en Welzijn) dient uniform te zijn voor wat betreft de opbouw (vanaf de opleiding voor assistent beroepsbeoefenaar tot en met de opleiding voor middenkaderfunctionaris). Alle beroepsonderwijs dient globaal omschreven te worden in termen van kennis, vaardigheden en houding (competenties). Het eindniveau wordt in samenwerking met vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven omschreven. Uitgangspunt De kwaliteit van de opleidingen wordt gewaarborgd door gebruik te maken van: goedgekeurde examens; erkende beroepspraktijkvormingsplaatsen. 9

10 5. Beroepspraktijkvorming Wat is Beroepspraktijkvorming? De beroepspraktijk, het werkveld waarvoor wordt opgeleid, is het uitgangspunt van de mbo-opleidingen van het. Beroepspraktijkvorming (BPV) is de wettelijke benaming voor de stage (BOL) en het werken op een leerbedrijf (BBL). De BPV is een onmisbaar deel van de opleiding. Doelen van de BPV zijn: Leren door het doen in de praktijk; Leren door samen met anderen in een bedrijf te werken; Leren door het waarnemen van ontwikkelingen in het bedrijf en in de sector. De BPV is een diploma-eis. Om hieraan te voldoen, gelden de volgende regels: Het leerbedrijf moet erkend zijn door het kenniscentrum Aequor; Het leerbedrijf moet erkend zijn op het niveau en op de juiste werkprocessen waarin de opleiding gevolgd wordt; Voorafgaand aan de BPV dient er een getekende praktijkovereenkomst (POK) bij de school te worden ingeleverd. Tijdens de BPV leren studenten in de praktijk wat er allemaal bij het beroep komt kijken. Een student moet laten zien dat hij de vereiste competenties beheerst. De vereiste competenties kunnen verschillen per opleiding en worden vooraf besproken met zowel de student als het leerbedrijf. Beroepsgerichte portfolio Een portfolio is de verzameling van bewijsstukken - denk aan verslagen, evaluatierapporten, toetsresultaten en werkstukken - van de student. Hiermee toont de student aan wat hij heeft gemaakt of gedaan en over welke competenties hij beschikt. Alle opdrachten die studenten in het kader van hun BPV moeten uitvoeren, komen in het portfolio. Studenten bespreken deze opdrachten met hun BPV-begeleider en stellen hun praktijkbegeleider hiervan op de hoogte. Naast een beroepsgericht portfolio hebben studenten een portfolio voor algemeen vormende vakken (AVO). Dit portfolio wordt op school besproken. 10

11 Groen licht voor succes! Examinering in de praktijk Het beroepsgerichte deel van de opleiding wordt geëxamineerd in de praktijk. Dit gebeurt door een Proeve van Bekwaamheid (pvb). Voordat de student op mag voor zijn pvb, zal de BPV-begeleider van het contact opnemen met de praktijkopleider van het leerbedrijf. Met elkaar bespreken zij of de student alle werkprocessen beheerst die bij de pvb horen. Als dit het geval is, hoort de student van zijn BPV-begeleider dat hij toestemming krijgt om de pvb af te leggen (Go-gesprek). Tijdens zijn pvb toont een student in een beroepssituatie of hij de beschreven kritische beroepssituatie beheerst. De pvb s vallen onder het toezicht van de Onderwijsinspectie. De duur van een proeve kan variëren van een halve dag tot vier weken. Een schoolassessor (examinator) van het en een praktijkassessor uit het bedrijfsleven zijn verantwoordelijk voor de beoordeling. De student wordt beoordeeld op zijn handelen en inzicht. Voor niveau 3 en 4 geldt dat de student ook zijn keuzes van handelen moet toelichten in een criteriumgericht interview. U als examenbedrijf Naast leerbedrijf kunt u tevens als examenbedrijf fungeren. Een aantal examens (de pvb s) vindt plaats in een realistische praktijksituatie, dus bij u op het bedrijf. Bij de pvb kunt u optreden als observator of assessor (beoordelaar). Voor de rol van assessor is het mogelijk om via het kosteloos een training te volgen. Voor informatie kunt u contact opnemen met de BPV-begeleider van de student. 11

12 6. Het erkend leerbedrijf De BPV is voor studenten een verplicht onderdeel van hun opleiding en deze moet gevolgd worden bij een bedrijf dat erkend is. Dit betekent dat een bedrijf moet voldoen aan de voorwaarden die gesteld zijn door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) en eventuele aanvullende voorwaarden die door het desbetreffende kenniscentrum zijn geformuleerd. Binnen het agrarisch onderwijs is Aequor het kennis- en communicatiecentrum. Aequor draagt zorg voor de erkenning en registratie van leerbedrijven in de agrarische sector. Hoe word ik een erkend leerbedrijf? U als bedrijf kunt alleen BPV bieden als een erkend leerbedrijf. Als u nog geen erkend leerbedrijf bent, dan kunt u op de website van Aequor ( het digitale aanvraagformulier invullen. (Klik hiervoor onder het tabblad Bedrijven op Leerbedrijf worden en vervolgens op de button: Erkend leerbedrijf worden? ). Een bedrijfsadviseur brengt vervolgens samen met u de mogelijkheden voor praktijkleren op uw bedrijf in kaart en bekijkt hoe uw bedrijf het praktijkleren zou kunnen vormgeven. Daarnaast beoordeelt hij met u of er een goede praktijkopleider aanwezig is. Voorwaarden voor erkenning als leerbedrijf De diverse voorwaarden voor erkenning als leerbedrijf zijn onderdeel van het Erkenningsreglement Leerbedrijven voor kwalificaties in het mbo-groen. Dit complete reglement vindt u door op bij de optie Zoeken het woord Erkenningsreglement in te typen. Hieronder vindt u de belangrijkste voorwaarden: Het leerbedrijf biedt een sociaal en fysiek veilige leerwerkomgeving die overeenstemt met de toekomstige beroepscontext van de student en is afgestemd op de leerweg, het niveau en de mogelijkheden van de deelnemer; Het leerbedrijf werkt mee aan het beschikbaar stellen en actueel houden van gegevens ten behoeve van het matchen van student en leerbedrijf; Het leerbedrijf stelt een werkplek, deskundigheid, tijd en middelen beschikbaar voor een goede praktijkopleiding, afgestemd op de student; 12

13 Groen licht voor succes! Het leerbedrijf heeft een praktijkopleider benoemd, die verantwoordelijk is voor het leerwerkproces van de student tijdens de praktijkperiode op het bedrijf. Het leerbedrijf faciliteert deze praktijkopleider. De praktijkopleider is in staat om leeractiviteiten te coördineren en een leerwerkomgeving te creëren waarin de student zich persoonlijk en vakmatig kan ontwikkelen. De praktijkopleider kan zijn deskundigheid aan de hand van een diploma/certificaat of ervaring aantonen; Het leerbedrijf heeft contact met de onderwijsinstelling om afspraken te maken over de praktijkopleiding en draagt bij aan afstemming van leeractiviteiten en communicatie over de voortgang van de praktijkopleiding; Het leerbedrijf leidt deelnemers op een gestructureerde manier op, waarbij gebruik wordt gemaakt van een leerwerkplan of vaste werkwijze; Het leerbedrijf werkt aan het handhaven of verbeteren van de kwaliteit van opleiden in het bedrijf, met ondersteuning van de bedrijfsadviseur. N.B. Naast deze voorwaarden geldt voor alle hippische accommodaties dat zij in het bezit moeten zijn van het veiligheidscertificaat van de Stichting Veilige Paardensport om erkend te kunnen worden als leerbedrijf. Erkenning en registratie in het buitenland Als u kenbaar wilt maken dat u als buitenlands bedrijf geschikt bent om Nederlandse deelnemers uit het agrarisch onderwijs een praktijkleerplaats te bieden, dan moet u een aanvraag indienen voor de erkenning als leerbedrijf. Indien u aan de criteria voldoet, wordt u opgenomen in het register erkende buitenlandse leerbedrijven. Voor Denemarken en Duitsland geldt dat zij hun eigen organisaties hebben die verantwoordelijk zijn voor het erkennen van leerbedrijven in de agrarische sector. Meer informatie vindt u op Het register met erkende leerbedrijven Het register met erkende buitenlandse leerbedrijven is te vinden op (Klik op Register leerbedrijven voor een overzicht van de erkende leerbedrijven per crebo, sector, branche en niveau). 13

14 7. De betrokkenen, de begeleiding en de praktijkovereenkomst Bij de BPV zijn verschillende partijen betrokken. In dit hoofdstuk leest u hier meer over en vindt u informatie over de begeleiding van de student gedurende zijn BPV. De betrokkenen De betrokken partijen bij de BPV zijn het, het leerbedrijf, de student en het kenniscentrum Aequor. Elke partij heeft zijn eigen taken om de BPV tot een succes te maken. Het Het stelt zich onderstaande zaken ten doel: Het verzorgen van voorlichting en het voeren van correspondentie met u als bedrijf; Het onderhouden van contacten met leerbedrijven en het plaatsen van studenten op leerbedrijven; De student informeren over beroepspraktijkvorming en dit uitleggen en u als praktijkopleider informeren over het opleidingsprogramma van de student; Het coördineren van BPV-activiteiten en zorgdragen voor een ingevulde praktijkovereenkomst (POK); Het brengen van bezoeken aan de student op het leerbedrijf tijdens de BPV-periode; Doornemen van de gang van zaken en het bespreken van de vorderingen van de student met u als praktijkopleider. 14 Het leerbedrijf en/of de praktijkopleider Ook van het leerbedrijf en/of de praktijkopleider wordt het nodige verwacht, zoals: Het verzorgen van een goede introductie voor de student en het. U kunt hierbij denken aan afspraken maken over werktijden, wegwijs maken en afspraken maken over te leren werkzaamheden; Het verzorgen van een goede instructie voor het uitvoeren van de werkzaamheden; Het begeleiden van de student in onder andere het opgedragen werk, het tempo van de uitvoering, de omgang met collega s en de zelfontplooiing van student; Het onderhouden van contact met het en het ondertekenen van de praktijkovereenkomst (POK); Het bespreken van de beoordeling met de student en de BPV-begeleider van het.

15 Groen licht voor succes! De student Naast bepaalde taken die het leerbedrijf en het hebben, wordt uiteraard ook het nodige van de student verwacht, waaronder: De student is zelf verantwoordelijk voor zijn leerproces en draagt zorg voor het plaatsen van formulieren en de verslaglegging in zijn portfolio; De student neemt zelf contact op met u als leerbedrijf, solliciteert naar een leerwerkplek en ondertekent de praktijkovereenkomst (POK); De student toont interesse, heeft/ontwikkelt een goede werkhouding en is correct in zijn houding, gedrag en taalgebruik; De student voert de werkzaamheden naar beste vermogen uit en stelt vragen als hem bepaalde werkzaamheden of informatie niet duidelijk is; De student gaat zuinig om met andermans materiaal, gaat voorzichtig te werk en houdt zich aan de regels van het bedrijf; Als de student door ziekte of andere oorzaken niet aanwezig kan zijn, meldt hij dit zowel bij het leerbedrijf als het ; De student besteedt voldoende tijd en aandacht aan de uitwerking van opdrachten en draagt zorg voor een correcte urenregistratie; De BOL-student levert de urenregistratie, getekend door de praktijkopleider, aan het eind van een periode in op school. Aequor De laatst betrokken partij is het kenniscentrum Aequor. Het kenniscentrum heeft de volgende taken: Het erkennen van een bedrijf als leerbedrijf (indien bedrijf aan gestelde eisen voldoet) en het verwerken van deze erkenning; De kwaliteit van de leerwerkplekken te bevorderen, de leerbedrijven regelmatig te beoordelen en te zorgen voor voldoende leerwerkplekken; In het geval van een BBL-deelnemer tekent Aequor mede de praktijkovereenkomst (POK). Begeleiding Voor een student is het van belang dat hij goede begeleiding krijgt gedurende zijn BPV. Vanuit school is dit zijn BPV-begeleider; op het bedrijf is dit de praktijkopleider. Studenten moeten goed worden voorbereid op hun BPV-praktijktaken. Wat moet hij doen, hoe moet hij het doen, wat moet het exacte resultaat zijn en wat moet de kwaliteit van de uitvoering zijn? 15

16 Begeleiding vanuit school Vanuit school krijgt de student een BPV-begeleider aangewezen. De BPV-begeleider onderhoudt de contacten met de praktijkopleider en de student. Ook brengt de BPV-begeleider zo vroeg mogelijk in de BPV-periode een bezoek aan het leerbedrijf. Tijdens het eerste bezoek worden afspraken gemaakt over datgene wat de student moet leren tijdens zijn BPV en wordt er gesproken over het persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) van de student. Zowel de student als de praktijkopleider kunnen met vragen omtrent de BPV contact opnemen met deze begeleider. Begeleiding op het BPV-bedrijf Binnen het leerbedrijf waar de student zijn BPV volgt, wordt hij begeleid door iemand van het bedrijf, de praktijkopleider. De praktijkopleider biedt de student de mogelijkheid tot het volgen van een leerzame BPV-periode. De praktijkopleider bespreekt voorafgaand aan de BPV met de student wat er van hem verwacht wordt waar dit de BPV betreft. Het bedrijf draagt er zorg voor dat de student de BPV bij het bedrijf kan uitvoeren en geeft hier uitleg over. De praktijkopleider laat de student oefenen in die aspecten van het beroep die getoetst worden in de Proeve van Bekwaamheid. Van de praktijkopleider en de student wordt verwacht dat zij regelmatig de opgedane ervaring doorspreken. Onderwijsgroep Noordwest-Holland verzorgt onder meer de cursus Van vakdeskundige naar praktijkopleider. Deze cursus biedt theoretische en praktische handreikingen om begeleidingservaringen te ontwikkelen voor het moderne onderwijs. Meer informatie hierover kunt u vinden op De praktijkovereenkomst De beroepspraktijkvorming wordt formeel geregeld door middel van een praktijkovereenkomst (POK). De POK is een contract tussen het leerbedrijf, het en de student. Wanneer de student een BBL-opleiding volgt, ondertekent ook het kenniscentrum waarbij het leerbedrijf is aangesloten het contract. De POK wordt vóór aanvang van de BPV-periode door de volgende partijen ondertekend: De student (indien jonger dan 18, ook ouder of voogd); Het leerbedrijf; Het ; Het kenniscentrum Aequor als het een BBL-student betreft. 16 Het aangaan van een POK is wettelijk verplicht en onder meer nodig voor een aantal fiscale aspecten en voor de verzekering. BBL-studenten hebben naast de POK ook een arbeidsovereenkomst. Indien er geen getekende POK aanwezig is, vindt er in geval van schade geen vergoeding plaats. De ondertekende POK dient binnen twee weken na aanvang van de BPV op school binnen te zijn.

17 Groen licht voor succes! 8. Financiële zaken Beloningen/vergoedingen In de BBL-opleidingen is er sprake van een arbeidsovereenkomst, waarbij de deelnemer rechtstreeks of via een intermediair bij het bedrijf in loondienst is. Er is dus sprake van loon veelal volgens de desbetreffende CAO. Of de lesdag wordt doorbetaald, is afhankelijk van de CAO. Als de CAO hier niet in voorziet is de keus aan het leerbedrijf. Een BOL-student ontvangt geen loon van het leerbedrijf. Wel kan aan de student een onkosten / reiskostenvergoeding en/of stagevergoeding gegeven worden. Zodra deze vergoeding hoger is dan de gemaakte kosten, is premieafdracht verschuldigd. Voor sommige opleidingen gelden er speciale regelingen, vraag dit na bij de BPV-begeleider van school. Verzekeringen U dient een student, net als iedere werknemer, aan te melden bij de bedrijfsvereniging. Een BBL-student is uw werknemer en dient door uw bedrijf als zodanig te zijn verzekerd. Het heeft voor haar studenten verschillende noodzakelijke verzekeringen afgesloten. De verzekering vergoedt in bepaalde gevallen schade, geleden ten gevolge van een ongeval, tijdens reizen en - indien de student aansprakelijk wordt gesteld - voor schade die mogelijk door hem of haar is veroorzaakt. Het betreft te allen tijde schade die wordt geleden in het kader van de opleiding, dus ook tijdens excursies of werkweken in binnen- of buitenland. De onderdelen reizen en aansprakelijkheid zijn aanvullende verzekeringen. Dit betekent dat eerst de eigen verzekering en/of die van de tegenpartij moet worden aangesproken. Indien deze aanspraak niet of onvoldoende wordt gehonoreerd, kan de verzekering van het worden aangesproken. Beide verzekeringen kennen bovendien eigen risico s. Voor aansprakelijkheid, ook tijdens de BPVperiode, is dat 250, per aanspraak. Het is van de aard van het voorval afhankelijk of dit eigen risico door de student of door de school zal worden betaald. Bij schade aan reisbagage is het eigen risico per gebeurtenis 50, en dit is altijd voor rekening van de student. Aanvullende verzekering in het kader van de BPV Voor studenten die hun BPV doen gedurende de opleiding zijn er - afhankelijk van de opleidingsrichting - aanvullende verzekeringen ten behoeve van ongevallen en aansprakelijkheid afgesloten. Tijdens de BPVperiode is de student voor de wet werknemer bij het leerbedrijf. Daarom moet bij schade waarvoor de student aansprakelijk wordt gesteld, het leerbedrijf eerst zijn eigen bedrijfs-aansprakelijkheidsverzekering aanspreken. Indien deze aanspraak niet of onvoldoende wordt gehonoreerd, kan de verzekering van het 17

18 worden aangesproken. Ook hier is het eigen risico van 250, per aanspraak van toepassing. Het is van de aard van het voorval afhankelijk of dit eigen risico door de student of door de school zal worden betaald. BPV-verzekering buitenland: de IPS-polis Om tijdens de BPV in het buitenland alle risico voor studenten en het uit te sluiten, zijn studenten verplicht een aparte polis af te sluiten. Dit kan via Het betreft een IPS-polis (Insurance Passport for Students) met uitgebreide dekkingsmogelijkheden zonder enig eigen risico. De verzekeringsduur is minimaal één maand. De premie is afhankelijk van het gekozen pakket en varieert momenteel van ca. 16, tot ca. 36,50 per maand. De BPV-coördinator beschikt over alle informatie. Voorbehoud en meer informatie N.B. Aan voornoemde tekst over verzekeringen kunnen geen rechten worden ontleend. Van toepassing zijn altijd de originele polisvoorwaarden en clausules, zoals geldend op het moment waarop het voorval plaats vond. Voor uitgebreide informatie over verzekeringen en eventuele schadeaangifte kunt u terecht bij de contactpersoon verzekeringen op het Centraal Bureau van het. Fiscale en financiële tegemoetkoming Bij het opleiden van personeel kunnen werkgevers gebruik maken van de Wet Vermindering Afdracht loonbelasting en premie voor volksverzekeringen (WVA). U kunt de afdrachtvermindering zien als een vergoeding voor de investering en tijd die u in de begeleiding van de student steekt. Naast fiscale voordelen kunnen leerbedrijven een beroep doen op verschillende subsidies. Meer informatie over tegemoetkomingen en subsidies vindt u op Vragen of meer informatie? Als u nog vragen heeft over de BPV, neemt u dan contact op met de BPV-begeleider van uw student. Wanneer u een klacht heeft over de BPV, lossen wij die graag samen met u op. Komt u er niet uit met de BPV-begeleider dan kunt u uw klacht voorleggen aan de desbetreffende vestigingsdirecteur. De algemene contactgegevens van het vindt u in hoofdstuk 9. 18

19 Groen licht voor succes! 9. Praktische informatie voor studenten Vanuit de opleiding ontvang je BPV-informatie die specifiek voor jouw opleiding is bedoeld. In dit hoofdstuk vind je informatie - waaronder de BPV in het buitenland - die voor alle studenten geldt. Wat wordt er van jou tijdens de BPV verwacht? Je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen leerproces en je neemt vroegtijdig contact op met het leerbedrijf om je voor te stellen en de praktische zaken te bespreken; Je toont interesse en hebt een goede werkhouding; Je gedraagt je en spreekt netjes, voert het opgedragen werk zo goed mogelijk uit en stelt vragen als je informatie of het opgedragen werk niet duidelijk zijn; Je bent zuinig op andermans spullen, werkt voorzichtig en houdt je aan de regels van het bedrijf; Bij ziekte of andere redenen van afwezigheid meld je dat bij je leerbedrijf en het ; Je begint op tijd aan je opdrachten en houdt dit bij in je portfolio. Het verkrijgen van een leerwerkplek Je BPV doe je op een door Aequor erkend leerbedrijf. Voordat je kan starten met je BPV binnen een bedrijf moet je eerst altijd toestemming krijgen van je BPV-begeleider. Voor het verkrijgen van een leer-werkplek volg je een sollicitatieprocedure. De Praktijkovereenkomst (POK) Bij de BPV zijn vier partijen betrokken: jij als deelnemer, de praktijkopleider van het leerbedrijf, het en het kenniscentrum Aequor. Daarom is het goed om van tevoren een aantal afspraken te maken. Dit leg je vast in een praktijkovereenkomst, de POK. De POK moet - voordat je start met je BPV-periode - ondertekend worden door jou (maar ook je ouders/verzorgers als je jonger bent dan 18 jaar), het leerbedrijf en het. Volg je een BBLopleiding dan moet ook het kenniscentrum je POK tekenen. 19

20 Eén exemplaar van de POK blijft in het bezit van de praktijkopleider, één exemplaar is voor jou en het andere exemplaar is voor school. De getekende POK moet binnen 14 dagen na aanvang van de BPV op school ingeleverd zijn. Dit is erg belangrijk, onder andere voor de verzekering. De verzekering gedurende de BPV Een ongeluk zit in een klein hoekje, ook tijdens je BPV. Belangrijk is dat je er als student voor zorgt dat je altijd aan de wettelijke eisen voldoet en geen activiteiten onderneemt waar je geen goed gevoel bij hebt. Zorg dat je altijd goede uitleg krijgt voor je iets doet. Mocht er dan toch onverwacht iets gebeuren, dan word je als student in eerste instantie beschouwd als medewerker van het bedrijf en val je onder de bedrijfsverzekering van het leerbedrijf. Als vangnet heeft het een verzekering afgesloten, die pas kan worden aangesproken als de bedrijfsverzekering het laat afweten. Bij schade is het belangrijk om het ongeval of de schade die is ontstaan zo nauwkeurig mogelijk te omschrijven en zo snel mogelijk de verzekering in te schakelen. Vraag je BPV-begeleider om meer informatie. 20

Gezamenlijke aanpak BPV en het BPV-protocol van:

Gezamenlijke aanpak BPV en het BPV-protocol van: Gezamenlijke aanpak BPV en het BPV-protocol van: 2 Gezamenlijke aanpak BPV In de Verbeteragenda BPV van MKB Nederland en VNO-NCW is naar aanleiding van een onderzoek naar de ervaringen van leerbedrijven

Nadere informatie

Nieuwe. Handleiding voor leerlingen/stagiairs Versie 2013

Nieuwe. Handleiding voor leerlingen/stagiairs Versie 2013 Nieuwe Handleiding voor leerlingen/stagiairs Versie 2013 Inhoud Inleiding... 3 1. De Nieuwe Praktijkwijzer... 4 2. Wat gebruik je op welk moment?... 5 Aansluiting bij het BPV Protocol... 8 2 Inleiding

Nadere informatie

gezamenlijke aanpak bpv

gezamenlijke aanpak bpv BPVprotocol gezamenlijke aanpak bpv In de Verbeteragenda bpv van MKB Nederland en VNO-NCW is naar aanleiding van een onderzoek naar de ervaringen van leerbedrijven met de bpv: Beroepspraktijkvorming in

Nadere informatie

Nieuwe. Handleiding Versie 2012

Nieuwe. Handleiding Versie 2012 Nieuwe Handleiding Versie 2012 Inhoud Inleiding... 3 1. De Nieuwe Praktijkwijzer... 4 2. Doel van de Nieuwe Praktijkwijzer... 5 3. Uitgangspunten voor de (Nieuwe) Praktijkwijzer... 5 4. Instrumenten van

Nadere informatie

wellantcollege ll Leerbedrijf gezocht Beroepspraktijkvorming in uw bedrijf

wellantcollege ll Leerbedrijf gezocht Beroepspraktijkvorming in uw bedrijf wellantcollege ll Leerbedrijf gezocht Beroepspraktijkvorming in uw bedrijf Inleiding U maakt het vast wel eens mee, een onervaren maar potentiële werknemer loopt uw bedrijf binnen en vraagt of hij/zij

Nadere informatie

Middelbaar beroepsonderwijs (zie verder uitleg na dit schema) Beroeps Opleidende Leerweg (zie verder uitleg na dit schema)

Middelbaar beroepsonderwijs (zie verder uitleg na dit schema) Beroeps Opleidende Leerweg (zie verder uitleg na dit schema) Lijst met afkortingen voor de bloemist-winkelier m.b.t. het onderwijs Gebruikte term Toelichting MBO BOL BBL deelnemer BPV protocol Beroeps Praktijk Vorming (afgekort BPV) BPV verlener BPV-begeleider BPV-deelnemer

Nadere informatie

BPV-monitor vragenlijst praktijkopleiders leerbedrijven [definitief]

BPV-monitor vragenlijst praktijkopleiders leerbedrijven [definitief] BPV-monitor vragenlijst praktijkopleiders leerbedrijven [definitief] Intro In voorliggende enquête stellen we u een aantal vragen over uw ervaring met de bpv binnen uw opleiding. Het kan zijn dat u enkele

Nadere informatie

Werkplekleren: de Nederlandse casus

Werkplekleren: de Nederlandse casus www.ecbo.nl Werkplekleren: de Nederlandse casus Anneke Westerhuis 22 april 2016 Werkplekleren in Nederland 1. Werkplekleren in historisch perspectief 2. De organisatie van het Nederlandse mbo en de positie

Nadere informatie

BEROEPSPRAKTIJK- VORMING (BPV)

BEROEPSPRAKTIJK- VORMING (BPV) BEROEPSPRAKTIJK- VORMING (BPV) GIDS VOOR LEERBEDRIJVEN EN -INSTELLINGEN BPV informatie van bpv-gids voor leerbedrijven en -instellingen 1 Inhoud 1. De opleidingen van ROC Leiden... 4 2. Ons onderwijs...

Nadere informatie

wellantcollege ll MBO-vestigingen Wellantcollege: wellantcollege ll

wellantcollege ll MBO-vestigingen Wellantcollege: wellantcollege ll MBO-vestigingen Wellantcollege: wellantcollege ll Wellantcollege MBO, Cursussen & Trainingen Aalsmeer Linnaeuslaan 2, 1431 JV Aalsmeer tel: 0297 32 46 88 fax: 0297 34 54 19 E-mail: mbo.aalsmeer@wellant.nl

Nadere informatie

BPV handboek 2017 Informatie Beroepspraktijkvorming BPV HANDBOEK ALGEMEEN

BPV handboek 2017 Informatie Beroepspraktijkvorming BPV HANDBOEK ALGEMEEN BPV handboek 2017 Informatie Beroepspraktijkvorming BPV HANDBOEK ALGEMEEN - 2017 1 Inhoud Voorwoord.............................................................................. 3 Algemene informatie..............................................................

Nadere informatie

Een leerling werkt in uw voordeel

Een leerling werkt in uw voordeel Een leerling werkt in uw voordeel Informatie voor bestaande en toekomstige erkende leerbedrijven VTL versnelt de ontwikkeling van mensen en bedrijven in transport en logistiek Toekomstige vakmensen VTL

Nadere informatie

Sector Techniek. BPV-informatie. voor studenten HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND

Sector Techniek. BPV-informatie. voor studenten HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND Sector Techniek BPV-informatie voor studenten HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND BPV-informatie voor studenten BEN JE ZIEK? Meld dit bij jouw leerbedrijf en het OSB: Heerhugowaard

Nadere informatie

wellantcollege ll Leerbedrijf gezocht Beroepspraktijkvorming in uw bedrijf

wellantcollege ll Leerbedrijf gezocht Beroepspraktijkvorming in uw bedrijf wellantcollege ll Leerbedrijf gezocht Beroepspraktijkvorming in uw bedrijf Inleiding U maakt het vast wel eens mee, een onervaren maar potentiële werknemer loopt uw bedrijf binnen en vraagt of hij/zij

Nadere informatie

Beroeps Praktijk Vormingsplan

Beroeps Praktijk Vormingsplan Beroeps Praktijk Vormingsplan Hoofdstuk en artikelindeling 1. Algemene informatie 1.1 Inleiding 1.2 Doelgroep 1.3 Profiel erkende gastouder als leerbedrijf 1.4 Profiel bemiddelingsmedewerker 1.5 Profiel

Nadere informatie

BPV. Profiel praktijkopleider. Norm. Toelichting. Aanpak. Prestatie

BPV. Profiel praktijkopleider. Norm. Toelichting. Aanpak. Prestatie pagina 1 4 Profiel praktijkopleider Norm Een praktijkopleider speelt in het leerbedrijf een cruciale rol in het succesvol opleiden van onderwijsdeelnemers tot goed geschoolde vakmensen. Het is daarom dat

Nadere informatie

Erkend leerbedrijf. dáár wordt het vak geleerd. horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening

Erkend leerbedrijf. dáár wordt het vak geleerd. horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening Erkend leerbedrijf dáár wordt het vak geleerd horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening Waarom erkend leerbedrijf? Jonge mensen wegwijs maken in de sector: dat is de taak van een leerbedrijf.

Nadere informatie

Voorwoord. Den Haag, Augustus 2010, drs. K. Keep, manager Kenniscentrum PMLF. Profielschets, PRAKTIJKBEGELEIDER PMLF November 2010

Voorwoord. Den Haag, Augustus 2010, drs. K. Keep, manager Kenniscentrum PMLF. Profielschets, PRAKTIJKBEGELEIDER PMLF November 2010 Voorwoord Voor u ligt de profielschets praktijkbegeleider PMLF. Deze profielschets is gebaseerd op een, door de gezamenlijke kenniscentra ontwikkeld model en is geactualiseerd door het kenniscentrum PMLF

Nadere informatie

10 speerpunten onderwijs VHG

10 speerpunten onderwijs VHG 10 speerpunten onderwijs VHG 1. BPV bedrijf Een goed BPV bedrijf is cruciaal. De VHG is van mening dat bedrijven aan een minimum aantal eisen moet voldoen. Zo moeten goede begeleiding door een opgeleide

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling Inhoud Inhoud... 1 Inleiding... 2 De opleiding... 3 Leren op school... 3 Leren in de praktijk (LIP)... 3 Leren in het bedrijf... 3 Onderwijstijd... 4 Beroepspraktijkvorming...

Nadere informatie

Internationale beroepspraktijkvorming

Internationale beroepspraktijkvorming Internationale beroepspraktijkvorming Uw leerlingen over de grens: tips en spelregels Mbo-leerlingen kiezen steeds vaker voor een stage in het buitenland. Maar hoe regelt u die internationale BPV (i-bpv)?

Nadere informatie

10 speerpunten voor Goed groen onderwijs. Branchevereniging voor ondernemers in het groen

10 speerpunten voor Goed groen onderwijs. Branchevereniging voor ondernemers in het groen 10 speerpunten voor Goed groen onderwijs Branchevereniging voor ondernemers in het groen Onderwijs krijgt op veel verschillende manieren vorm in ons land. Waar moet Goed groen onderwijs aan voldoen? In

Nadere informatie

BPV goed geregeld? Een extra uitleg bij de praktijkovereenkomst. Inhoud

BPV goed geregeld? Een extra uitleg bij de praktijkovereenkomst. Inhoud Inhoud BPV goed geregeld? Een extra uitleg bij de praktijkovereenkomst Inleiding 3 1. Hoe belangrijk is de POK eigenlijk? 5 2. Wat moet er in de POK staan? 6 2.1 De administratieve gegevens 6 2.2 De algemene

Nadere informatie

Beroepsopleidingen. BPV informatie voor de werkgever. Opleiden in het kappersvak 2014/2015

Beroepsopleidingen. BPV informatie voor de werkgever. Opleiden in het kappersvak 2014/2015 BPV informatie voor de werkgever Opleiden in het kappersvak 2014/2015 1 inhoudsopgave Inleiding 3 Portal 4 De opleiding Haarverzorging 5 Een student opleiden in uw bedrijf 5 Praktijkovereenkomst (POK)

Nadere informatie

BPV. informatiegids. mbo

BPV. informatiegids. mbo 1 BPV informatiegids mbo 2013 2014 2BPV informatiegids mbo 2013-2014 3 Beroepspraktijkvorming mbo Informatiegids Deze BPV informatiegids is bedoeld voor alle praktijkopleiders en studenten in het mbo van

Nadere informatie

Instructie en informatie voor de begeleider installatie

Instructie en informatie voor de begeleider installatie Instructie en informatie voor de begeleider installatie Masterplan Dit is een product van het project Masterplan Zuid- Holland. Hierin werken de volgende organisaties samen: - de ROC s Albeda College,

Nadere informatie

Reglement erkenning leerbedrijven SBB Vastgesteld door het Algemeen Bestuur van SBB d.d. 24 april 2015

Reglement erkenning leerbedrijven SBB Vastgesteld door het Algemeen Bestuur van SBB d.d. 24 april 2015 Reglement erkenning leerbedrijven SBB Vastgesteld door het Algemeen Bestuur van SBB d.d. 24 april 2015 Artikel 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: 1. SBB: het bestuur van de samenwerkingsorganisatie

Nadere informatie

Een leerwerkplek voor een student van:

Een leerwerkplek voor een student van: Een leerwerkplek voor een student van: Beroepspraktijkvorming: Wat mag U verwachten Aan de slag met een student van Kronenburgh Met het invullen van een leerwerkplek binnen uw organisatie maakt u het mogelijk

Nadere informatie

Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer. Dossiers 2013-2014

Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer. Dossiers 2013-2014 Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer Inhoudsopgave Inleiding... 3 Begrippenlijst... 4 Informatie BPV-beoordeling... 6 Kerntaken, werkprocessen, competenties, beoordelingscriteria en Arbo-regels...

Nadere informatie

ARCUS COLLEGE OPLEIDINGEN HANDEL & ONDERNEMERSCHAP BPV-GIDS 2015/2016 INFORMATIE OVER DE BPV

ARCUS COLLEGE OPLEIDINGEN HANDEL & ONDERNEMERSCHAP BPV-GIDS 2015/2016 INFORMATIE OVER DE BPV ARCUS COLLEGE OPLEIDINGEN HANDEL & ONDERNEMERSCHAP BPV-GIDS 2015/2016 INFORMATIE OVER DE BPV VOORWOORD HOOFDSTUK 1: HET BPV-TEAM 1.1 EVEN VOORSTELLEN 06 1.2 WAT MAG JE VERWACHTEN VAN HET BPV-TEAM? 06 1.2.1

Nadere informatie

FLOWER DESIGN. Wellantcollege MBO Aalsmeer Wellantcollege Linnaeus MBO Amsterdam. 2010-2011 Flower Design, Bloem en Interieur:

FLOWER DESIGN. Wellantcollege MBO Aalsmeer Wellantcollege Linnaeus MBO Amsterdam. 2010-2011 Flower Design, Bloem en Interieur: FLOWER DESIGN Wellantcollege MBO Aalsmeer Wellantcollege Linnaeus MBO Amsterdam 2010-2011 Flower Design, Bloem en Interieur: - Medewerker Bloembinden (niv.2) BBL - Vakbekwaam Medewerker Bloembinden (niv.3)

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Vastgesteld door het Algemeen Bestuur van SBB d.d. 24 april 2015

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Vastgesteld door het Algemeen Bestuur van SBB d.d. 24 april 2015 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 17435 29 juni 2015 Reglement erkenning leerbedrijven SBB Vastgesteld door het Algemeen Bestuur van SBB d.d. 24 april 2015

Nadere informatie

Buitenland BPV HANDLEIDING

Buitenland BPV HANDLEIDING Buitenland BPV HANDLEIDING 2012/2013 Heliumweg 1 Postbus 60080 1320 AB Almere tel.: 088-0205400 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Waarom zou je dat doen?... 4 Voorbereiding... 5 Voorwaarden... 5 Groenhorst

Nadere informatie

Leren in de beroepspraktijk. Handboek voor leerbedrijven. Zorg en Welzijn. Opleidingen: Verzorgende-IG Verpleegkundige

Leren in de beroepspraktijk. Handboek voor leerbedrijven. Zorg en Welzijn. Opleidingen: Verzorgende-IG Verpleegkundige Leren in de beroepspraktijk Handboek voor leerbedrijven Zorg en Welzijn Opleidingen: Verzorgende-IG Verpleegkundige Leerjaar 2014-2015 Woord vooraf Voor u ligt de informatiemap Leren in de beroepspraktijk

Nadere informatie

Reglement erkenning leerbedrijven SBB

Reglement erkenning leerbedrijven SBB Reglement erkenning leerbedrijven SBB Vastgesteld door Algemeen Bestuur SBB van 24 april 2015 Reglement erkenning leerbedrijven SBB Artikel 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: 1.

Nadere informatie

Praktijkovereenkomst. Versie september 2011

Praktijkovereenkomst. Versie september 2011 Praktijkovereenkomst Versie september 2011 Inhoud 1. Formulier praktijkovereenkomst...3 2. Bijlage behorend bij het formulier praktijkovereenkomst...5 3. Uitleg van de praktijkovereenkomst...7 3.1 Uitleg

Nadere informatie

BPV. informatiegids. mbo

BPV. informatiegids. mbo 1 BPV informatiegids mbo 2014 2015 2BPV informatiegids mbo 2014-2015 3 Beroepspraktijkvorming mbo Informatiegids Deze BPV informatiegids is bedoeld voor alle praktijkopleiders en studenten in het mbo van

Nadere informatie

Stage map. Keuzevak: Recreatieve Activiteiten Docent: Marc Hollander. Leerjaar: 3

Stage map. Keuzevak: Recreatieve Activiteiten Docent: Marc Hollander. Leerjaar: 3 Stage map Keuzevak: Recreatieve Activiteiten Docent: Marc Hollander Leerjaar: 3 INLEIDING Beroeps Praktijk Vorming, ofwel stage, is een belangrijk onderdeel van de opleiding Sport en Bewegen (SB). Tijdens

Nadere informatie

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Praktijkopleider

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Praktijkopleider Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure Praktijkopleider Kwalificatie: Praktijkopleider Crebonummer: 90350 Niveau : 4 Geldig vanaf: 1 augustus 2012 Deel A: Beeld van de beroepengroep Praktijkopleider

Nadere informatie

reglement erkenning leerbedrijven 2013

reglement erkenning leerbedrijven 2013 reglement erkenning leerbedrijven 2013 Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: 1. Leerbedrijf Het bedrijf of de organisatie die op grond van dit reglement bevoegd is om de beroepspraktijkvorming

Nadere informatie

Als stagebedrijf wilt u stagiairs uitgebreid kennis laten maken met uw vakgebied;

Als stagebedrijf wilt u stagiairs uitgebreid kennis laten maken met uw vakgebied; Informatiekaart voor bedrijven 1. Doel BPV-stage: Doel van de BPV-stage voor uw bedrijf: Als stagebedrijf wilt u stagiairs uitgebreid kennis laten maken met uw vakgebied; U ziet het aanbieden van BPV-stages

Nadere informatie

Algemene voorwaarden praktijkovereenkomst. Graafschap College Doetinchem

Algemene voorwaarden praktijkovereenkomst. Graafschap College Doetinchem Algemene voorwaarden praktijkovereenkomst Graafschap College Doetinchem Geldig per 1 augustus 2015 1 Jouw praktijkovereenkomst Een belangrijk onderdeel van jouw opleiding is de beroepspraktijkvorming.

Nadere informatie

Beroepsbegeleidende leerweg Ook voor uw bedrijf of instelling

Beroepsbegeleidende leerweg Ook voor uw bedrijf of instelling Beroepsbegeleidende leerweg Ook voor uw bedrijf of instelling Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit namens het ministerie

Nadere informatie

Instructie en informatie voor de begeleider metaal en precisie

Instructie en informatie voor de begeleider metaal en precisie Instructie en informatie voor de begeleider metaal en precisie Masterplan Instructie en informatie over: - Begeleiden en Beoordelen - Startgesprek (BOL / BBL) Logo s weghalen is niet netjes - Ontwikkelingsgericht

Nadere informatie

Herziening MBO voor leerbedrijven. Versie 1.0 september 2015

Herziening MBO voor leerbedrijven. Versie 1.0 september 2015 Herziening MBO voor leerbedrijven Versie 1.0 september 2015 De presentatie in het kort Het mbo-onderwijs verandert Keuzedelen, nieuw in de mbo-opleiding Kansen voor het bedrijfsleven Het mbo-onderwijs

Nadere informatie

BEGRIPPENLIJST. Woorden met een * worden in deze lijst ook uitgelegd.

BEGRIPPENLIJST. Woorden met een * worden in deze lijst ook uitgelegd. BEGRIPPENLIJST Woorden met een * worden in deze lijst ook uitgelegd. Aequor Aequor is het kennis- en communicatiecentrum voedsel en leefomgeving, als bedoeld in artikel 1.5 van de WEB *, die zorgt voor

Nadere informatie

Zelfstandig werkend kok 95420

Zelfstandig werkend kok 95420 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Zelfstandig werkend kok 95420 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

Niveau 2; Natuur en groene ruimte Surprising nature Watermanagement / Cultuurtechniek Bos- en Natuurbeheer Tuin, Park & Landschap

Niveau 2; Natuur en groene ruimte Surprising nature Watermanagement / Cultuurtechniek Bos- en Natuurbeheer Tuin, Park & Landschap Niveau 2; Natuur en groene ruimte Watermanagement / Cultuurtechniek Bos- en Natuurbeheer Medewerker buitenruimte De medewerker buitenruimte heeft een breed werkterrein en verricht uitvoerende werkzaamheden

Nadere informatie

Handleiding Stappenplan Beroepspraktijkvorming in het buitenland

Handleiding Stappenplan Beroepspraktijkvorming in het buitenland Handleiding Stappenplan Beroepspraktijkvorming in het buitenland Checklist Buitenlandse BPV Pagina 1 van 9 1. Inleiding Net als BPV in Nederland, draagt BPV in het buitenland bij aan je kennis, vaardigheden

Nadere informatie

DEEL 1 BPV-GIDS: INFORMATIE OVER DE BPV

DEEL 1 BPV-GIDS: INFORMATIE OVER DE BPV DEEL 1 BPV-GIDS: INFORMATIE OVER DE BPV VOORWOORD... 3 HOOFDSTUK 1: HET BPV-TEAM... 4 1.1 EVEN VOORSTELLEN... 4 1.2 WAT MAG JE VERWACHTEN VAN HET BPV-TEAM?... 4 1.2.1 Coördinator bpv... 4 1.2.2 Bpv begeleiders...

Nadere informatie

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Cohort: 2013-2014 Vastgesteld op 20-08-2013 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

Erasmus Subsidie voor Studenten AERES MBO. Harm Holleman

Erasmus Subsidie voor Studenten AERES MBO. Harm Holleman Erasmus Subsidie voor Studenten AERES MBO Harm Holleman Voorwoord Dit document is opgesteld voor Studenten AERES MBO als toelichting op het Erasmus programma KA-1 SCALA 12. (2017-2018) Aeres MBO heeft

Nadere informatie

Artikel 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder:

Artikel 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: Reglement erkenning leerbedrijven SBB Vastgesteld door het Algemeen Bestuur van SBB d.d. 13 mei 2016 Status: publicatie in de Staatscourant voorzien voor juni 2016 Artikel 1. Begripsbepalingen In dit reglement

Nadere informatie

Beroepsbegeleidende leerweg Ook voor uw bedrijf of instelling

Beroepsbegeleidende leerweg Ook voor uw bedrijf of instelling Beroepsbegeleidende leerweg Ook voor uw bedrijf of instelling Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit namens het ministerie

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Fashion management Junior productmanager fashion - niveau 4 Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Fashion

Nadere informatie

Uw kind gaat naar het mbo HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND

Uw kind gaat naar het mbo HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND Uw kind gaat naar het mbo Inhoud 1 Uw kind gaat naar het mbo p3 - De overstap naar het mbo 2 Een beroep leren op het Horizon College p4 - Uw kind

Nadere informatie

Praktijkovereenkomst Beroepsonderwijs

Praktijkovereenkomst Beroepsonderwijs Praktijkovereenkomst Beroepsonderwijs Inhoud 1 Formulier praktijkovereenkomst 3 2 Bijlage praktijkovereenkomst 5 20 maart 2013 treedt in werking op 1 augustus 2013 2 1. Formulier praktijkovereenkomst Dit

Nadere informatie

Uw kind gaat naar het mbo HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND

Uw kind gaat naar het mbo HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND Uw kind gaat naar het mbo Inhoud 1 Uw kind gaat naar het mbo p3 - De overstap naar het mbo 2 Een beroep leren op het Horizon College p4 - Uw kind

Nadere informatie

REGLEMENT Erkenning leerbedrijven van Kenniscentrum PMLF januari Uitgave: PMLF Loire AK Den Haag E I

REGLEMENT Erkenning leerbedrijven van Kenniscentrum PMLF januari Uitgave: PMLF Loire AK Den Haag E I Uitgave: PMLF Loire 150 2491 AK Den Haag E info@pmlf.nl I www.pmlf.nl Tweede uitgave januari 2013 2 Reglement erkenning leerbedrijven van KC PMLF Artikel 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan

Nadere informatie

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Kerntaak 1 Organiseert het leerproces van de (lerende) medewerker in de praktijk Werkproces Prestatie-indicator Examenproduct

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling in de kwalificatiestructuur

Onderwijs- en examenregeling in de kwalificatiestructuur Onderwijs- en examenregeling in de kwalificatiestructuur Deel 1 COHORT 2013 2014 Gepubliceerd op 30 september 2013 Onderwijs- en examenregeling mbo Vestiging mbo Alkmaar Directeur- en voorzitter van de

Nadere informatie

BPV-gids SUMMA... SUMMA Welzijn Willem de Rijkelaan 3 5616 EA Eindhoven

BPV-gids SUMMA... SUMMA Welzijn Willem de Rijkelaan 3 5616 EA Eindhoven SUMMA... SUMMA Welzijn Willem de Rijkelaan 3 5616 EA Eindhoven Inhoud 1. Voorwoord 4 2. Wat vind ik waar? 5 3. De opleiding en BPV 6 3.1. De programmering van de BPV in de opleiding: BPV-programma 6 3.2.

Nadere informatie

Herziening MBO voor leerbedrijven. Versie 1.0 juli 2015

Herziening MBO voor leerbedrijven. Versie 1.0 juli 2015 Herziening MBO voor leerbedrijven Versie 1.0 juli 2015 De presentatie in het kort Het mbo-onderwijs verandert Keuzedelen, nieuw in de mbo-opleiding Kansen voor het bedrijfsleven Het mbo-onderwijs verandert

Nadere informatie

Ondernemend onderwijs voor een groene toekomst. Groen is overal en voor iedereen

Ondernemend onderwijs voor een groene toekomst. Groen is overal en voor iedereen Ondernemend onderwijs voor een groene toekomst Groen is overal en voor iedereen AOC s geven een breed scala aan opleidingen op het gebied van voedsel, natuur en leefomgeving. Zij verzorgen vmbo, mbo en

Nadere informatie

BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN KRAMERSGILDEPLEIN ARNHEM ROC A12

BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN KRAMERSGILDEPLEIN ARNHEM ROC A12 BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN KRAMERSGILDEPLEIN ARNHEM ROC A12 Kleinschalig BBL-onderwijs INHOUDS OPGAVE 2 3 4 5 6 8 10 12 13 Welkom bij ROC A12 Professionalisering in de praktijk BBL, de uitleg Subsidie

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Leisure & Hospitality Assistant 94110 Niveau 2 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit

Nadere informatie

Praktijkovereenkomst BBL Bedrijfsgroepen

Praktijkovereenkomst BBL Bedrijfsgroepen Praktijkovereenkomst BBL Bedrijfsgroepen Inhoud 1 Formulier praktijkovereenkomst BBL Bedrijfsgroepen 2 2 Bijlage praktijkovereenkomst BBL Bedrijfsgroepen 4 ROC West-Brabant Praktijkovereenkomst BBL Bedrijfsgroepen

Nadere informatie

BPV-praktijkboek. Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent

BPV-praktijkboek. Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent BPV-praktijkboek Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent Crebocode 90440, dossier 2013-2014 Bedrijfsnaam :. Naam Student : Cohort :.. Wat is een BPV werkboek Dit BPV werkboek maakt onderdeel uit van de Opleiding

Nadere informatie

SERVICEDOCUMENT BEROEPSPRAKTIJKVORMING: WAT MAG VERWACHT WORDEN VAN DE BPV?

SERVICEDOCUMENT BEROEPSPRAKTIJKVORMING: WAT MAG VERWACHT WORDEN VAN DE BPV? SERVICEDOCUMENT BEROEPSPRAKTIJKVORMING: WAT MAG VERWACHT WORDEN VAN DE BPV? Inleiding Op grond van de Wet educatie en beroepsonderwijs (hierna: WEB) zijn er aan de beroepspraktijkvorming (bpv) vereisten

Nadere informatie

Leidinggevende bediening 94161

Leidinggevende bediening 94161 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende bediening 94161 Cohort: 2013-2014 Vastgesteld op 20-08-2013 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de specifieke

Nadere informatie

REGLEMENT TEGEMOETKOMINGEN Instroom vanaf 1 augustus 2012 tot 1 september 2015

REGLEMENT TEGEMOETKOMINGEN Instroom vanaf 1 augustus 2012 tot 1 september 2015 REGLEMENT TEGEMOETKOMINGEN Instroom vanaf 1 augustus 2012 tot 1 september 2015 (versie 1 november 2015) Inhoudsopgave Artikel 1 Definities... 2 Artikel 2 Voorwaarden... 2 Artikel 3 Subsidie... 3 Artikel

Nadere informatie

Kinderopvang Dikkertje Dap. BPV Beleidsplan. Document: 3.12 Eigenaar: Gerrie Behet. Versie: Pagina 1 van 8

Kinderopvang Dikkertje Dap. BPV Beleidsplan. Document: 3.12 Eigenaar: Gerrie Behet. Versie: Pagina 1 van 8 1 Versie: 21-04-2015 Pagina 1 van 8 2 Inhoudsopgave Pag. Inleiding 3 Missie 4 Visie opleiden De Beroepspraktijk Vorming (bpv) 5 1. Voorwaarden voor het leerproces Taken en verantwoordelijkheden van alle

Nadere informatie

Leidinggevende bediening 94161

Leidinggevende bediening 94161 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende bediening 94161 Cohort: 2014-2015 Vastgesteld voor schooljaar 2014-2015 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Brood en Banket. Zelfstandig werkend banketbakker

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Brood en Banket. Zelfstandig werkend banketbakker Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Brood en Banket Zelfstandig werkend banketbakker 95748 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit deel

Nadere informatie

Reglement erkenning leerbedrijven SBB

Reglement erkenning leerbedrijven SBB Reglement erkenning leerbedrijven SBB Vastgesteld door het Algemeen Bestuur van SBB d.d. 13 mei 2016 en gepubliceerd in de Staatscourant op 20 juli 2016. Artikel 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt

Nadere informatie

Uitkomsten BPV Monitor 2016

Uitkomsten BPV Monitor 2016 Uitkomsten BPV Monitor 2016 Landelijke rapportage over de kwaliteit van stages en leerbanen in het mbo Publicatie 7 februari 2017 SBB, Zoetermeer 1 Inleiding Iedere mbo-student volgt een deel van de beroepsopleiding

Nadere informatie

Handboek Beroepspraktijkvorming/stage

Handboek Beroepspraktijkvorming/stage Handboek Beroepspraktijkvorming/stage Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 De Beroepspraktijkvorming 3 De Wet Educatie en Beroepsonderwijs Geaccrediteerd bedrijf 3 Stages in het Buitenland 3 De onderwijsafdeling

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Leisure & Hospitality Host 94120 Niveau 3 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit deel

Nadere informatie

Handboek BPV 2015-2016

Handboek BPV 2015-2016 Handboek BPV 2015-2016 1 Inhoud Het Handboek Beroepspraktijkvorming (BPV) is zo opgemaakt dat je direct op de tekst kunt klikken om naar de betreffende pagina te gaan. 1 Inleiding 3 1.1 Over Groenhorst

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming in de praktijk. Beroepspraktijkvorming voor en door: Onderwijsdeelnemers Praktijkopleiders Begeleiders vanuit school

Beroepspraktijkvorming in de praktijk. Beroepspraktijkvorming voor en door: Onderwijsdeelnemers Praktijkopleiders Begeleiders vanuit school Beroepspraktijkvorming in de praktijk Beroepspraktijkvorming voor en door: Onderwijsdeelnemers Praktijkopleiders Begeleiders vanuit school Helicon Opleidingen Platform BPV versie juli 2014 1 Voorwoord

Nadere informatie

Kwalificatie Eerste Verbrandingsmotortechnicus. Informatie Proeven en BPV. Versie organisator

Kwalificatie Eerste Verbrandingsmotortechnicus. Informatie Proeven en BPV. Versie organisator Kwalificatie Eerste Verbrandingsmotortechnicus Crebocode 90900 dossier 2014-2015 Informatie Proeven en BPV Versie organisator Inhoudsopgave Inleiding... 3 Begrippenlijst... 4 Hulpmiddelen... 6 Het geven

Nadere informatie

Onderwijs en Examinering 2011-2012 voor leerlingen

Onderwijs en Examinering 2011-2012 voor leerlingen Algemene regeling voor Onderwijs en Examinering 2011-2012 voor leerlingen Colofon Algemeen geldende regeling voor Onderwijs en Examinering voor leerlingen ROC ASA Vastgesteld 24 mei 2011 Kenmerk: U110389/OW

Nadere informatie

Beroepsbegeleidende leerweg Ook voor uw bedrijf of instelling

Beroepsbegeleidende leerweg Ook voor uw bedrijf of instelling Beroepsbegeleidende leerweg Ook voor uw bedrijf of instelling Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit namens het ministerie

Nadere informatie

Portfolio Pedagogisch Werk. Studiewijzer. Opleiding Pedagogisch Werk niveau 3 instroom Helpende (KD 79140)

Portfolio Pedagogisch Werk. Studiewijzer. Opleiding Pedagogisch Werk niveau 3 instroom Helpende (KD 79140) Studiewijzer Opleiding Pedagogisch Werk niveau 3 instroom Helpende (KD 79140) 1 Inhoud Inleiding... 3 1 Hoe ziet de opleiding eruit?... 4 1. Visie... 4 1.1 De opbouw van de opleiding... 4 1.2 De opbouw

Nadere informatie

barendrecht I bleiswijk I goes I middelharnis Informatiegids voor leerbedrijven MBO Edudelta Onderwijsgroep

barendrecht I bleiswijk I goes I middelharnis Informatiegids voor leerbedrijven MBO Edudelta Onderwijsgroep MBO barendrecht I bleiswijk I goes I middelharnis Informatiegids voor leerbedrijven MBO Edudelta Onderwijsgroep Inhoudsopgave 2 Inhoudsopgave 3 Inleiding 4 Wat is het doel van de BPV? 5 Wat moet er geregeld

Nadere informatie

Voorwaardelijk voor de erkenning is dat de leerplaats aantoonbaar voldoet aan de wettelijke eisen voor veiligheid. 3

Voorwaardelijk voor de erkenning is dat de leerplaats aantoonbaar voldoet aan de wettelijke eisen voor veiligheid. 3 Reglement erkenning leerbedrijven SBB Vastgesteld door het Algemeen Bestuur van SBB d.d. 30 juni 2017 Artikel 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: 1. SBB: het bestuur van de samenwerkingsorganisatie

Nadere informatie

Voorwoord. Beste deelnemer,

Voorwoord. Beste deelnemer, BPV-informatiemap Voorwoord Beste deelnemer, In deze BPV-map komen alle belangrijke zaken aan de orde die voor jouw Beroeps Praktijk Vorming (BPV) van belang zijn; de voorbereiding op de BPV, de BPV zelf,

Nadere informatie

Stappenplan om een stageplaats te vinden

Stappenplan om een stageplaats te vinden Stappenplan om een stageplaats te vinden Versie 24 september 2015 12 stappen die je helpen om zelf een geschikte stageplaats te vinden Stap 1: Stages op niveau 3 en stages op niveau 4 Je bent aan het begin

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Vastgesteld door het Algemeen Bestuur van SBB d.d. 13 mei 2016

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Vastgesteld door het Algemeen Bestuur van SBB d.d. 13 mei 2016 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 37787 20 juli 2016 Reglement erkenning leerbedrijven SBB Vastgesteld door het Algemeen Bestuur van SBB d.d. 13 mei 2016

Nadere informatie

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2015 Voorwoord Beste student, In dit

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme. Informatiemedewerker 90621 Niveau 3

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme. Informatiemedewerker 90621 Niveau 3 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Informatiemedewerker 90621 Niveau 3 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Nog niet vastgesteld! Concept! Voorwoord Beste

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Vastgesteld door het Algemeen Bestuur van SBB d.d. 30 juni 2017

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Vastgesteld door het Algemeen Bestuur van SBB d.d. 30 juni 2017 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 39248 12 juli 2017 Reglement erkenning leerbedrijven SBB Vastgesteld door het Algemeen Bestuur van SBB d.d. 30 juni 2017

Nadere informatie

BPV. informatiegids. mbo

BPV. informatiegids. mbo 1 BPV informatiegids mbo 2015 2016 2BPV informatiegids mbo 2015-2016 3 Beroepspraktijkvorming mbo Informatiegids Deze BPV informatiegids is bedoeld voor alle praktijkopleiders en studenten in het mbo van

Nadere informatie

Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT

Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT Sector: ESB&I Gevalideerd door: de paritaire commissie ECABO Vaststellingsdatum: 7 oktober 2014 Examenprofielnummer: EXPRO.16 1 Inleiding

Nadere informatie

BPV-WEGWIJZER: BASIS III BEROEPSONDERWIJS september 2010

BPV-WEGWIJZER: BASIS III BEROEPSONDERWIJS september 2010 1 SAMENVATTING Het VMBO, MBO en HBO vormen samen de beroepskolom Het MBO wordt ingedeeld in vier niveaus: assistentenopleiding; beroepsopleiding; vakopleiding; middenkaderopleiding of specialistenopleiding.

Nadere informatie

HANDLEIDING BEROEPSPRAKTIJKVORMING PROCES- EN MAINTENANCECOLLEGE

HANDLEIDING BEROEPSPRAKTIJKVORMING PROCES- EN MAINTENANCECOLLEGE HANDLEIDING BEROEPSPRAKTIJKVORMING PROCES- EN MAINTENANCECOLLEGE Datum: 1-5-2013 Inhoud Inhoud... 1 Inleiding... 2 Doel van de Beroepspraktijkvorming (BPV)... 3 Betrokkenen bij de BPV... 3 A. Vanuit de

Nadere informatie

beleid BEROEPSPRAKTIJKVORMING (BPV)

beleid BEROEPSPRAKTIJKVORMING (BPV) ALGEMEEN Bij Triodus doen we ons werk met hart en ziel, omdat we van ons vak houden, maar ook omdat we onze eigen talenten blijven ontwikkelen en nieuwsgierig in het leven staan. Dialoog en participatie

Nadere informatie

mbo 2014 2015 Open huis 2014 Groen licht voor succes! AANMELDINGSFORMULIER

mbo 2014 2015 Open huis 2014 Groen licht voor succes! AANMELDINGSFORMULIER Vrijdag 24 januari 18.30 tot 21.00 uur Zaterdag 25 januari 10.00 tot 13.00 uur Woensdag 16 april 18.30 tot 21.00 uur Groen licht voor succes! AANMELDINGSFORMULIER Open huis 2014 mbo 2014 2015 Het Clusius

Nadere informatie

Gevraagd: Bekwame praktijkopleiders!

Gevraagd: Bekwame praktijkopleiders! Gevraagd: Bekwame praktijkopleiders! Leerbedrijven geven leerlingen de kans om ervaring op te doen in het beroep waarvoor zij opgeleid worden. Zij vervullen daarmee een belangrijke en onmisbare rol voor

Nadere informatie