BEPS Seminar. Proactief reageren op BEPS De wereld na 5 oktober 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BEPS Seminar. Proactief reageren op BEPS De wereld na 5 oktober 2015"

Transcriptie

1 BEPS Seminar Proactief reageren op BEPS De wereld na 5 oktober 2015

2 Programma Tijd Onderwerp Sprekers Ontvangst met koffie/thee Introductie Hans Noordermeer Pauze Activiteiten over de grens en belastingplicht in het buitenland Misbruik van belastingverdragen (treaty shopping) Renteaftrek en bijzondere financiële instrumenten (hybrids) Transfer Pricing: Substance, Intellectueel eigendom en documentatie De Nederlandse maatregelen vanaf 2016, het belastingplan en verder Hans Noordermeer Teun Goosen Winfred Damler Sjoerd Haringman Carina Romano Erwin Sommeling Afsluiting Hans Noordermeer Borrel en hapjes Pagina2

3 BEPS Seminar Introductie

4 De aanleiding voor het OESO BEPS project Toenemende digitalisering van de wereld De internationale belastingsysteem dateren van begin 20e eeuw Structurering door internationale ondernemingen Maken gebruik van deze regels, aftrekposten Base Erosion Dubbele vrijstellingen Verschuivingen van winst Profit Shifting Ongelimiteerd uitstel van belastingen Ontwikkelingslanden die inkomsten mislopen Perceptie dat multinationals niet hun fair share bijdragen Veel publiciteit en politieke aandacht Pagina 4

5 Waar moet je dan aan denken Hoog belast Houdster Preferentieel belastingregime; Geen/beperkte CFC; Minimaliseer assets/risico s Maximaliseer aftrek. Laag belast Hoog belast Winst vennootschap Tussenhoudster Maximaliseer assets en risico s (bijv IP). Preferentieel belastingregime; Maximaliseer aftrek; Hybride mismatch. Geen bronbelasting Activiteit Hoog belast Voorkom vaste inrichting, of Minimaliseer assets en risico s vrijdag 4 december 2015 Pagina BDO

6 Doelen van het OESO BEPS project Een actieplan met 15 punten met als doel het repareren van de tekortkomingen en het weer actueel maken van het internationale fiscale systeem Drie pijlers van het plan: Het creëren van internationale coherentie in de systemen van vennootschapsbelasting Herstellen van de effecten en voordelen van internationale regelingen door het weer in balans brengen van de belastingheffing met de economische substance Het transparanter maken van de heffing Als onderdeel van het project zijn 62 landen geraadpleegd die meer dan 90% van de wereldeconomie vertegenwoordigen Op 5 oktober jl. zijn de finale aanbevelingen bekend geworden Pagina 6

7 BEPS Actieplan De drie pijlers vallen in een aantal actiepunten uiteen Establish international coherence of corporate income taxation Action 2: Neutralise the effects of hybrid mismatch arrangements Action 3: Strengthen CFC rules Action 4: Limit base erosion via interest deductions and other financial payments Action 5: Counter harmful tax practices more effectively, taking into account transparency and substance Restore full effects and benefits of international standards through realignment of taxation and relevant substance Action 6: Prevent treaty abuse Action 7: Prevent the artificial avoidance of PE status Actions 8, 9, 10: Assure that transfer pricing outcomes are in line with value creation focusing on intangibles (8), risks and capital (9) and high risk transactions (10) Ensure transparency while promoting increased certainty and predictability Action 11: Establish methodologies to collect and analyse data on BEPS and the actions to address it Action 12: Require taxpayers to disclose their aggressive tax planning arrangements Action 13: Re-examine transfer pricing documentation Action 14: Make dispute resolution mechanisms more effective Action 1: Address the tax challenges of the digital economy Action 15: Develop a multilateral instrument Pagina 7

8 Welke onderwerpen bespreken we Geldt niet alleen voor de hele grote multinationals De 'internationale' regels gaan veranderen en iedereen krijgt er mee te maken Aantal onderwerpen uitgekozen die voor veel bedrijven relevant zijn Pagina 8

9 Programma Tijd Onderwerp Sprekers Ontvangst met koffie/thee Introductie Hans Noordermeer Pauze Activiteiten over de grens en belastingplicht in het buitenland Misbruik van belastingverdragen (treaty shopping) Renteaftrek en bijzondere financiële instrumenten (hybrids) Transfer Pricing: Substance, Intellectueel eigendom en documentatie De Nederlandse maatregelen vanaf 2016, het belastingplan en verder Hans Noordermeer actie 7 Teun Goosen actie 6 Winfred Damler acties 2 en 4 Sjoerd Haringman acties 8 10, Carina Romano en 13 Erwin Sommeling Afsluiting Hans Noordermeer Borrel en hapjes Pagina9

10 BEPS Seminar Activiteiten over de grens en belastingplicht in het buitenland Agenten, commissionairs en projecten Wilbert Romijn

11 BEPS Actieplan De OESO heeft haar actiepunten ingedeeld in 3 pilaren Establish international coherence of corporate income taxation Action 2: Neutralise the effects of hybrid mismatch arrangements Action 3: Strengthen CFC rules Action 4: Limit base erosion via interest deductions and other financial payments Action 5: Counter harmful tax practices more effectively, taking into account transparency and substance Restore full effects and benefits of international standards through realignment of taxation and relevant substance Action 6: Prevent treaty abuse Action 7: Prevent the artificial avoidance of PE status Actions 8, 9, 10: Assure that transfer pricing outcomes are in line with value creation focusing on intangibles (8), risks and capital (9) and high risk transactions (10) Ensure transparency while promoting increased certainty and predictability Action 11: Establish methodologies to collect and analyse data on BEPS and the actions to address it Action 12: Require taxpayers to disclose their aggressive tax planning arrangements Action 13: Re-examine transfer pricing documentation Action 14: Make dispute resolution mechanisms more effective Action 1: Address the tax challenges of the digital economy Action 15: Develop a multilateral instrument Pagina 11

12 Basis principe Winsten van een vennootschap mogen slechts belast worden in het land waarin de vennootschap is gevestigd Indien de winsten worden gemaakt door een vaste inrichting in een ander land, dan mag het andere land pas belasting hierover heffen Vaste vertegenwoordiger leidt ook tot heffing De definitie van een vaste inrichting / vertegenwoordiger is dus cruciaal voor de vraag welk land het heffingsrecht heeft Pagina 12

13 Verschillende aspecten gaan wijzigen Wanneer leidt het hebben van een agent tot belastingheffing in het andere land ( vaste vertegenwoordiger ) Vrijgestelde hulpactiviteiten worden sneller een vaste inrichting Projecten kun je niet meer splitsen en dus sneller een vaste inrichting Pagina 13

14 Commissionair structuur (1) Principaal (A) Commisionair /Agent Klant Principaal in land A, commissionair (agent) in land B Commissionair brengt overeenkomsten tot stand tussen principaal en klant Commissionair handelt op zijn eigen naam maar voor rekening en risico van de principaal Zodanig vormgegeven dat commissionair geen vaste inrichting/ vertegenwoordiger is van principaal Beperkte belastingheffing in land B, grootste deel winst in land A In de ideale situatie heeft land A een laag belastingtarief Pagina 14

15 Commissionair structuur (2) OECD stelt nieuwe bewoordingen van artikel 5 paragraaf 5 OECD Model verdrag voor: Oud: agent/commissionair is bevoegd om contracten namens de principaal af te sluiten (formeel criterium) Nieuw: agent/commissionair is bevoegd om contracten af te sluiten of speelt een belangrijke rol in het afsluiten van contracten (materieel criterium) Pagina 15

16 Representative office Bedrijf A heeft een kantoor in land B Personeel in land B verzorgt sales support en marketing activiteiten Bedrijf A Rep. office Klant Oud: veelal geen vaste inrichting als personeel geen formele bevoegdheid heeft Nieuw: als dit personeel een belangrijke rol speelt bij het sluiten van de contracten die door het hoofdkantoor A steeds worden goedgekeurd = vaste inrichting Speelt ook zonder rep. office Pagina 16

17 Limited Risk Distributor Bedrijf A Bedrijf A heeft een dochter in land B Dochter B is distributeur en verkoopt aan klanten op eigen naam Dochter B heeft beperkte functies en risico s (Limited Risk Distributor) Bedrijf B Klant Wijzigingen? Pagina 17

18 Conclusie Agent of sales promotion leidt veel sneller een vaste inrichting of vaste vertegenwoordiger aanwezig in het buitenland Deze taxable presence leidt tot aangifteplicht Wat is de winst die daar aan moet worden toegerekend? Actie: bekijk hoe activiteiten in het buitenland zijn vormgegeven en of deze gewijzigd moeten worden Pagina 18

19 Vrijgestelde werkzaamheden (1) Indien de buitenlandse werkzaamheden slechts voorbereidend of ondersteunend zijn, dan wordt er géén vaste inrichting aangenomen De reden hiervoor is dat aan de werkzaamheden doorgaans weinig tot geen winst toegerekend kan worden en dit alleen tot hogere compliance kosten leidt bij zowel belastingplichtigen als belastingautoriteiten Pagina 19

20 Vrijgestelde werkzaamheden (2) Ondersteunende werkzaamheden vormen nu een wezenlijke deel van de corebusiness van het concern Nu: niet belast in het land waarin de werkzaamheden worden uitgevoerd Pagina 20

21 Vrijgestelde werkzaamheden (3) Aanpassing artikel 5 paragraaf 4 OECD Model Verdrag: Oud: bepaalde activiteiten waren altijd géén vaste inrichting: - Opslag, bezorging, etc Nieuw: Voor elke activiteit moet nu gekeken worden of deze voorbereidend of ondersteunend is - Dus als bijvoorbeeld opslag een key driver is voor het business model van de buitenlandse vennootschap, dan kan dit geen voorbereidende/ondersteunde activiteit zijn - Gevolg: eerder een vaste inrichting Pagina 21

22 Vrijgestelde werkzaamheden (4) Fragmentatie werkzaamheden binnen de groep - Door werkzaamheden uit elkaar te trekken en onder te brengen bij verschillende groepsvennootschappen, beoordeling per entiteit Anti-fragmentatie regel: - Bij gelieerde vennootschappen per concern bekijken of het geheel ondersteunend/voorbereidend is Storage Ltd Transport Ltd Marketing Ltd Pagina 22

23 Anti-fragmentatie bij projecten Bij constructiewerkzaamheden meestal vaste inrichting indien werkzaamheden langer duren dan 12 maanden Oplossing: splitsen contracten over (gelieerde) vennootschappen zodat per entiteit bezien minder dan 12 maanden gewerkt wordt Aanbevolen wijziging: opname van dit misbruik in de Principal Purpose Test (PPT) In sommige Nederlandse belastingverdragen is dit al opgenomen (o.a. België) Pagina 23

24 TP bij vaste inrichtingen De OECD moet nog verder werk verrichten m.b.t. herziene TP regels voor allocatie van winsten aan vaste inrichtingen Moet vóór eind 2016 afgerond zijn Pagina 24

25 Q&A Pagina 25

26 BEPS Seminar Misbruik van belastingverdragen (treaty shopping) Teun Goosen

27 BEPS Actieplan De drie pijlers vallen in een aantal actiepunten uiteen Establish international coherence of corporate income taxation Action 2: Neutralise the effects of hybrid mismatch arrangements Action 3: Strengthen CFC rules Action 4: Limit base erosion via interest deductions and other financial payments Action 5: Counter harmful tax practices more effectively, taking into account transparency and substance Restore full effects and benefits of international standards through realignment of taxation and relevant substance Action 6: Prevent treaty abuse Action 7: Prevent the artificial avoidance of PE status Actions 8, 9, 10: Assure that transfer pricing outcomes are in line with value creation focusing on intangibles (8), risks and capital (9) and high risk transactions (10) Ensure transparency while promoting increased certainty and predictability Action 11: Establish methodologies to collect and analyse data on BEPS and the actions to address it Action 12: Require taxpayers to disclose their aggressive tax planning arrangements Action 13: Re-examine transfer pricing documentation Action 14: Make dispute resolution mechanisms more effective Action 1: Address the tax challenges of the digital economy Action 15: Develop a multilateral instrument Pagina 27

28 Belastingverdragen Waarom belastingverdrag? Voorkomen van dubbele belasting van inwoners Hoe bewerkstelligt een verdrag dat? Verdeling van heffingsbevoegdheden (verdragsvoordelen) Prevalerende werking verdrag; Exclusieve heffing bronstaat/ontvangststaat; Beperkte bronheffing + evt heffing ontvangststaat. vrijdag 4 december 2015 Pagina 28

29 Belastingverdragen Grote verschillen tussen staten in: Verdragennetwerk; Beperking van bronheffing in verdrag (verdrag en situatie specifiek); Nationale heffingen Belasting over inkomensbestanddelen; Bronheffing bij doorbetaling. Gevolgen: Verdrag A gunstiger dan verdrag B; Situatie A gunstiger dan situatie B. Verdragsmisbruik vrijdag 4 december 2015 Pagina 29

30 Verdragsmisbruik OESO: Verdragsmisbruik één van de belangrijkste aanstichters van BEPS Doel AP 6: voorkomen van toekenning verdragsvoordelen in ongepaste situaties Ontwerp bepalingen OESO MV (*); Suggesties voor nationale bepalingen. Twee soorten verdragsmisbruik: 1. Omzeilen beperkingen opgelegd door verdrag; a) Treaty shopping; b) Overige trucs. 2. Misbruik verdrag om nationale beperkingen te omzeilen. (*) MV = ModelVerdrag vrijdag 4 december 2015 Pagina 30

31 Treaty shopping Donderdag 3 december 2015 Pagina 31

32 Verdragsmisbruik Treaty shopping Wat verstaan we onder treaty shopping? Een opzet waarbij een persoon die geen inwoner is van een staat de voordelen probeert te bemachtigen die het verdrag toekent aan inwoners van die staat. vrijdag 4 december 2015 Pagina 32

33 Verdragsmisbruik Treaty shopping Vb. treaty shopping: Dividend vrijgesteld op niveau HoldCo en Intermediate HoldCo; Verdrag AB: bronbelasting dividend 10%; Verdrag AC en verdrag CB: bronbelasting dividend 0%. HoldCo HoldCo Staat C Staat A Staat B Staat A Staat B Intermediate HoldCo Sub Sub vrijdag 4 december 2015 Pagina 33

34 Verdragsmisbruik Treaty shopping Vb. treaty shopping: Geen verdrag tussen staten A en B. Staat B heft bronbelasting op interest van 15%; Verdrag AC bronbelasting interest 0%; Verdrag BC bronbelasting interest 10%; Slechts kleine marge belast bij Doorstroom (mogelijk in gunstig regime). FinCo FinCo Staat C Staat A Staat B Staat A Staat B Intermediate FinCo Sub Sub vrijdag 4 december 2015 Pagina 34

35 Treaty shopping Minimum standard OESO aanbevelingen: Opnemen expliciet statement in preambule belastingverdragen Niet bedoeld om mogelijkheden voor dubbele non-belasting te genereren. Opnemen in belastingverdragen van: Limitation On Benefits (LOB) bepaling, en / of Principal Purpose Test (PPT). vrijdag 4 december 2015 Pagina 35

36 Minimum standard LOB bepaling Definitieve tekst in afwachting van gewijzigde US standaard verdragsbepalingen (2016); Inwoner niet langer automatisch gerechtigd tot verdragsvoordelen; Entiteit moet qualified person zijn, o.a.: Natuurlijk persoon; (in)directe beursnotering; Meer dan 50% gehouden door qualified persons. Alternatieve tests indien geen qualified person : Active trade test: substantiele operationele activiteit bronstaat vs ontvangststaat; Derivative benefits test: max 7 aandeelhouders, zelfde verdragsgerechtigdheid; Discretionary relief: vangnetbepaling, discretionaire bevoegdheid verdragsstaten (aantonen niet fiscaal gedreven). Objectieve test, ongeacht oogmerk. vrijdag 4 december 2015 Pagina 36

37 Minimum standard Principal Purpose Test PPT kan alleen of in combinatie met LOB; PPT ontzegd verdragsvoordelen indien:... in redelijkheid kan worden aangenomen (...) dat het verkrijgen van de verdragsvoordelen één van de voornaamste doelen is van de transactie of het samenstel van transacties tenzij wordt vastgesteld dat het toekennen van de verdragsvoordelen in lijn is met de doelstelling van de relevante verdragsbepaling Subjectieve test, kijkt naar oogmerk; Bewijslast verschuift naar belastingplichtige. vrijdag 4 december 2015 Pagina 37

38 Impact Algemeen Wat is de impact? NL neemt minimum standard op in verdragsbeleid (toekomstige verdragen); LOB en PPT reeds te vinden in enkele verdragen; NL had eerst voorkeur voor LOB, nu PPT + onderling overleg (om overkill te voorkomen); Hogere drempel verdragsgerechtigdheid; Rechtsonzekerheid. Nog veel onduidelijk Doorvoeren huidige verdragen problematisch Bevat tekstuele wijzigingen > dynamische verdragsinterpretatie niet zonder meer mogelijk; Heronderhandelen huidige verdragen niet realistisch. Minimum standard doorgevoerd middels het multilaterale instrument (AP 15); Doorvoeren middels big bang ; Slagen daarvan nog onduidelijk. Definitieve bewoording LOB niet bekend. vrijdag 4 december 2015 Pagina 38

39 Impact Holdings en doorstromers LOB: Beursgenoteerde vennootschappen lijken veilig; Private equity waarschijnlijk niet voorbij LOB; Substantiële substance in holding-/doorstroomjurisdictie vereist. PPT: Voldoende zakelijke motieven te bedenken voor holding/doorstromer: JV op neutraal grondgebied; Toegang nieuw continent (tijdsverschil, lokaal management); Toegang lokale (financiele) markt; Investeringsbeschermingsovereenkomst (IBO). Maar fiscaliteit bijna altijd een overweging: Minimaal fiscaal neutraal; Uitzonderingen: topholding/hoofdkantoor, beursnotering. Verdragsvoordelen ook fiscale overwegingen. vrijdag 4 december 2015 Pagina 39

40 Impact Holdings en doorstromers PPT (cont d): Beursgenoteerde vennootschappen lijken veilig; Holding/doorstromer die niet resulteert in betere fiscale behandeling dan directe investering door aandeelhouders zou kunnen werken; Holding add-on bovenop OpCo zou kunnen werken. Alarmbellen: Fiscaal gedreven holdings en doorstromers / weinig economische betekenis. vrijdag 4 december 2015 Pagina 40

41 Impact Wat te doen? Heb je het verdrag nodig? Of bijv. realiseren als capital gain > geen dubbele heffing; TP policy updaten > resultaat valt elders neer zonder dubbele heffing. Substance verhogen? Operationele activiteiten > LOB/PPT proof. Herstructureren? Last resort. vrijdag 4 december 2015 Pagina 41

42 Overige aanbevelingen OESO Donderdag 3 december 2015 Pagina 42

43 Overige aanbevelingen OESO Omzeilen beperkingen opgelegd door verdrag (tijdelijke) overdracht van dividendgerechtigdheid, bijv stock lending/repo: Aanbeveling: minimum holding periode van 365 dagen voorafgaand; Wijziging in OESO MV. Handel in OG vennootschappen om situsstaatheffing te ontwijken: Aanbeveling: situslandheffing indien waarde >50% vertegenwoordigd door OG, enig moment in de 365 dagen voorafgaand; Wijziging in OESO MV. Gebruik van dual-residents om heffing te ontwijken: Aanbeveling: mutual agreement procedure (MAP) als tie-breaker voor inwonerschap (corporate); Wijziging in OESO MV (nieuwe standaard). vrijdag 4 december 2015 Pagina 43

44 Overige aanbevelingen OESO Omzeilen nationale beperkingen Beroep prevalerende werking verdrag om nationale heffing te beperken: Bepalingen gericht op het beperken van heffing niet-inwoners uitgelegd als beperking heffing van inwoners; Aanbeveling: opnemen savings-bepaling Verdrag beperkt staat niet in heffing van eigen inwoners (uitzonderingen). Vb: Sub is een fiscaal transparant partnership; Sub is inwoner van staat B naar nationaal recht; Savings-bepaling voorkomt dat staat A door een beroep van Sub op het verdrag niet kan heffen over aandeel van Hold s in winst Sub. Hold Hold Staat A Sub Staat B vrijdag 4 december 2015 Pagina 44

45 Q&A Pagina 45

46 BEPS Seminar Renteaftrek & bijzondere financiële instrumenten (hybrides) Winfred Damler

47 Renteaftrek & bijzondere financiële instrumenten (hybrides) De OESO heeft haar actiepunten ingedeeld in 3 pilaren Establish international coherence of corporate income taxation Action 2: Neutralise the effects of hybrid mismatch arrangements Action 3: Strengthen CFC rules Action 4: Limit base erosion via interest deductions and other financial payments Action 5: Counter harmful tax practices more effectively, taking into account transparency and substance Restore full effects and benefits of international standards through realignment of taxation and relevant substance Action 6: Prevent treaty abuse Action 7: Prevent the artificial avoidance of PE status Actions 8, 9, 10: Assure that transfer pricing outcomes are in line with value creation focusing on intangibles (8), risks and capital (9) and high risk transactions (10) Ensure transparency while promoting increased certainty and predictability Action 11: Establish methodologies to collect and analyse data on BEPS and the actions to address it Action 12: Require taxpayers to disclose their aggressive tax planning arrangements Action 13: Re-examine transfer pricing documentation Action 14: Make dispute resolution mechanisms more effective Action 1: Address the tax challenges of the digital economy Action 15: Develop a multilateral instrument Pagina 47

48 Renteaftrek BEPS actie 4 Tegengaan van uitholling van de belastingrondslag door renteaftrek en vergelijkbare betalingen Wat is het probleem? Wat zijn de aanbevelingen van de OECD? Hoe gaat dat uitwerken in de praktijk? Pagina 48

49 Renteaftrek BEPS actie 4 Rente Moeder BV Dochter BV Probleem: Renteaftrek wordt gebruikt voor tax planning Doel BEPS Actie 4: Verminderen van uitholling van de Belastinggrondslag door rente aftrek en vergelijkbare betalingen Dochter BV Project Door: Invoering van een thin-cap maatregel op basis van een vaste ratio van Netto Rente / EBITDA Pagina 49

50 Renteaftrek BEPS actie 4 Aanbevelingen voor de best practice maatregel Een thin-cap regel met een vaste ratio die netto renteaftrek beperkt tot een vast percentage van EBITDA / De regel moet gelden voor: Entiteiten in een multinationale groep Rente en betalingen economisch gelijk aan rente Kosten voor het opnemen van financiering De aanbevolen ratio ligt tussen de 10% en 30% Pagina 50

51 Renteaftrek BEPS actie 4 Aanbevelingen voor de best practice maatregel Aanbevelingen voor de best practice maatregel: Aanvullende Groepsratio maatregel Rente is dan aftrekbaar tot de hoogste van: Vaste ratio regel Groepsratio regel Verschillende opties voor Groepsratio voorstel is: Netto rentelast aan derden / EBITDA op groepsniveau Andere groepsratio zoals VV/EV ratio ook mogelijk De groepsratio wordt verder uitgewerkt gedurende Pagina 51

52 Renteaftrek BEPS actie 4 Aanbevelingen voor de best practice maatregel Optionele elementen: Een drempel voor entiteiten met een laag BEPS risico Uitsluiten van rente om goede doelen te financieren. Carry forward van niet-gebruikte rente / aftrek ruimte en of carry back van niet gebruikte rente. Specifieke maatregelen: - Ondersteunen van de generieke maatregelen - Specifieke risico s tegengaan Specifieke regels voor banken en verzekeringsmaatschappijen Pagina 52

53 Renteaftrek BEPS actie 4 Pagina 53

54 Renteaftrek BEPS actie 4 Verwachte impact Het niveau van overeenstemming is laag De Best Practice bevat veel opties, echte coherentie wordt niet bereikt Nederland gaat de Best Practice vooralsnog niet invoeren Wellicht snelle impact op Europees niveau Conclusie: geen coherentie, wel meer complexiteit, risico op dubbele belasting, tax planning op rente wordt belangrijk Advies: Ken uw financieringssituatie zorg voor flexibiliteit houdt rekening met de (nieuwe) regels in uw financiële planning Pagina 54

55 Hybrides BEPS actie 2 Neutraliseren van het effect van hybride mismatch structuren. Aan de hand van 3 voorbeelden: Wat is een hybride Hoe werkt de hybride (wat is het probleem)? Wat zijn de aanbevelingen van de OECD? Hoe gaan die uitwerken in de praktijk? Pagina 55

56 Hybrides - BEPS actie 2 Neutraliseren van het effect van hybride mismatch structuren Wat is een hybride mismatch? Gebruikmaken van een kwalificatieverschil tussen twee of meer landen om belastingvoordeel te creëren. Drie soorten: Aftrek / niet belast Twee keer aftrek Indirecte aftrek / niet belast situatie (geïmporteerde mismatches) Pagina 56

57 Hybrides -BEPS actie 2 Voorbeeld 1 De hybride lening Rente/dividend Moeder land A Hybride lening Soort: Aftrek / Niet Belast Hoe: Moeder verstrekt een hybride lening aan Dochter Effect: In land B wordt de rentebetaling gezien als aftrekbare rente Dochter land B Effect: In Land A wordt de ontvangen vergoeding gezien als dividend. Pagina 57

58 Hybrides -BEPS actie 2 BEPS Maatregelen tegen -> Aftrek / Niet Belast Hoofdregel: Regels in nationale wetgeving die het effect van hybride instrumenten ongedaan maken Primaire regel: Betalingen (rente) is niet aftrekbaar als deze is vrijgesteld bij de ontvanger Secundair: Inkomsten zijn niet vrijgesteld als ze aftrekbaar zijn in het bronland Reikwijdte: Verbonden lichamen en opgezette structuren Pagina 58

59 Hybrides - BEPS actie 2 Voorbeeld 1 De hybride lening secundair: opbrengst belast Rente/dividend Moeder land A Hybride lening Soort: Aftrek / Niet Belast De BEPS maatregelen: Hoe: Moeder verstrekt een hybride lening aan dochter Primair: geen aftrek Dochter land B Effect: In land B wordt de rentebetaling gezien als aftrekbare rente BEPS: primair -> rente is niet aftrekbaar Effect: In Land A wordt de ontvangen vergoeding gezien als dividend. BEPS: secundair -> opbrengst is belast Pagina 59

60 Hybrides-BEPS actie 2 Voorbeeld 2 Hybride entiteit Moeder land A Soort: Dubbele aftrek Hoe: Holding B is een entiteit volgens de land B maar transparant volgens land A Bank Effect: Moeder trekt de rente aan de bank af in Land A Holding land B Effect: Holding B trekt de rente aan de bank af in land B Dochter land B Pagina 60

61 Hybrides -BEPS actie 2 BEPS Maatregelen tegen -> Dubbele aftrek Hoofdregel: Regels in nationale wetgeving die het effect van hybride instrumenten ongedaan maken Primaire regel: Betalingen (rente) is niet aftrekbaar op het niveau van de moeder Secundair: Betalingen (rente) is niet aftrekbaar op het niveau van de dochter Reikwijdte: Primair ongelimiteerd, secundair groepsmaatschappijen en opgezette structuren Pagina 61

62 Hybrides -BEPS actie 2 Voorbeeld 2 Hybride entiteit Primair: Geen aftrek Moeder land A Soort: Dubbele aftrek BEPS Maatregelen Hoe: Holding B is een entiteit volgens de land B maar transparant volgens land A Bank Holding land B Effect: Moeder trekt de rente aan de bank af in Land A BEPS primair -> Rente niet aftrekbaar bij Moeder in land A Secundair: Geen aftrek Dochter land B Effect: Holding B trekt de rente aan de bank af in land B BEPS secundair-> Rente niet aftrekbaar bij Dochter Holding in land B Pagina 62

63 Hybrides -BEPS actie 2 Voorbeeld 3 Imported mismatch hybride lening Moeder land A Soort: Geïmporteerde mismatch -> Aftrek / Niet Belast Hybride Hoe: Er wordt een reguliere lening verstrekt aan dochter in land C de rente opbrengt wordt afgezet tegen een hybride opzet in land B Dochter land B Effect: Renteaftrek in land C Lening Effect: Rente is belast in land B en aftrekbaar in land B Dochter land C Effect: Inkomsten vrijgesteld in land A Pagina 63

64 Hybrides -BEPS actie 2 BEPS Maatregelen tegen -> Geïmporteerde mismatch -> Aftrek / Niet Belast Hoofdregel: Regels in nationale wetgeving die het effect van hybride instrumenten ongedaan maken Primaire regel: Geen aftrek op het niveau van de betalende entiteit Secundair: Géén Reikwijdte: Groepsmaatschappijen en opgezette structuren Pagina 64

65 Hybrides -BEPS actie 2 Voorbeeld 3 Imported mismatch hybride lening Moeder land A Soort: Geïmporteerde mismatch -> Aftrek / Niet Belast Hybride BEPS Maatregelen Hoe: Er wordt een reguliere lening verstrekt aan dochter in land C de rente opbrengt wordt afgezet tegen een hybride in land B Lening Dochter land B Effect: Renteaftrek in land C BEPS primair -> Rente niet aftrekbaar bij dochter in land C Primair: Geen aftrek Dochter land C Effect: Rente is belast in land B en aftrekbaar in land B Effect: Inkomsten vrijgesteld in land A Pagina 65

66 Hybrides -BEPS actie 2 Aandachtspunten Het motief is niet van belang -> de regels gelden altijd Regels zouden niet moeten zien op: Timingsverschillen (12 maanden safe harbour) Belastingarbitrage - weinig belasting / geen belasting / belastingparadijs - Beschikbare tax assets (verliezen) Notionele renteaftrek / rentevrije leningen De regels zijn niet bedoeld voor gevallen waar geen betaling is, landen kunnen er echter voor kiezen om de regels uit te bereiden naar alle aftrekbare bedragen. Pagina 66

67 Hybrides -BEPS actie 2 Verwachte impact Het niveau van overeenstemming is laag Afwachten welk land wat gaat invoeren Nederland wil alleen op internationaal niveau gaat zich hiervoor inzetten Er zijn al maatregelen op Europees niveau en in het Belastingplan 2016 Conclusie: Geen coherentie, wel effect op korte termijn! Ook al heb je geen hybriden Advies: Heb je hybriden speel op tijd in op de maatregelen Impact op compliance wees voorbereid Mogelijkheden -> het kan nog steeds Pagina 67

68 Q&A Pagina 68

69 BEPS Seminar Transfer Pricing Substance, intellectueel eigendom en documentatie Sjoerd Haringman Carina Romano

70 BEPS Actieplan De drie pijlers vallen in een aantal actiepunten uiteen Establish international coherence of corporate income taxation Action 2: Neutralise the effects of hybrid mismatch arrangements Action 3: Strengthen CFC rules Action 4: Limit base erosion via interest deductions and other financial payments Action 5: Counter harmful tax practices more effectively, taking into account transparency and substance Restore full effects and benefits of international standards through realignment of taxation and relevant substance Action 6: Prevent treaty abuse Action 7: Prevent the artificial avoidance of PE status Actions 8, 9, 10: Assure that transfer pricing outcomes are in line with value creation focusing on intangibles (8), risks and capital (9) and high risk transactions (10) Ensure transparency while promoting increased certainty and predictability Action 11: Establish methodologies to collect and analyse data on BEPS and the actions to address it Action 12: Require taxpayers to disclose their aggressive tax planning arrangements Action 13: Re-examine transfer pricing documentation Action 14: Make dispute resolution mechanisms more effective Action 1: Address the tax challenges of the digital economy Action 15: Develop a multilateral instrument Pagina 70

71 Economic substance Pagina 71

72 Wat is economic substance? Intellectueel eigendom Is er voldoende substance aanwezig voor economisch eigendom van IP? Hoeveel winst kan gealloceerd worden aan een cash-box entiteit met weinig of geen substance? Is de economic substance in het land voldoende om een bepaald risico te monitoren en aan te gaan? (Actie 8-10) Digital economy Hoeveel substance is nodig om belastingplicht in een land te creëren? (Actie 1) Substance Counter harmful tax practices Schadelijke tax competitie ontstaat waar belastingvoordelen worden gegeven zonder voldoende economic substance (Actie 5) CbCr Country-by-country reporting als een tool voor Belastingdiensten om substance wereldwijd te analyseren (Actie 13) Vaste inrichtingen Hoeveel substance in een land constitueert een vaste inrichting? (Actie 7) Treaty abuse Geen toepassing van verdragsvoordelen bij weinig of geen substance in een land (Actie 6) Pagina 72

73 Substance vanuit Transfer Pricing (1/5) Definitie economic substance The economic substance of a transaction or arrangement is determined by examining all of the facts and circumstances, such as the economic and commercial context of the transaction or arrangement, its object and effect from a practical and business point of view, and the conduct of the parties, including the functions performed, assets used and risks assumed by them. Bron: OECD Transfer Pricing Guidelines 2010, Pagina 73

74 Substance vanuit Transfer Pricing (2/5) Vaste inrichtingen Significant People Functions Key Entrepreneurial Risk Taking Functions [ ] the authorised OECD approach attributes to the PE those risks for which the significant functions relevant to the assumption and/or management of risks are performed by people in the PE and also attributes to the PE economic ownership of assets for which the significant functions relevant to the economic ownership of assets are performed by people in the PE. Bron: OECD Report on Attribution of Profits to PEs 2010, B-3, 15 Pagina 74

75 Substance vanuit Transfer Pricing (3/5) Substance over form Intra-group contract is het startpunt Werkelijke handelingen ten aanzien van de transactie tussen partijen is bepalend Actual conduct Pagina 75

76 Substance vanuit Transfer Pricing (4/5) Functionaliteit Mismatches tussen winst en waarde creatie Key value drivers Werkelijke functies strategisch, tactisch of operationeel? Vergelijkbaar met handelen tussen derden? Economisch relevante karakteristieken per transactie Pagina 76

77 Substance vanuit Transfer Pricing (5/5) Risico analyse Risico volgt de functies Risico komt voor rekening van een partij binnen een MNE die: - Controle over het risico heeft; en - de Financiële Capaciteit heeft om het risico te dragen. Pagina 77

78 Economic substance Praktische toepassing Aandachtspunten Substance over form Indien business verandert, aansluiting substance blijven evalueren Risico (en winst) toewijzen aan partij die de verantwoordelijk is voor de bepalende beslissingen Consistentie in business model en transfer pricing policy à arm s length Onderbouwing substance Transfer pricing documentatie Rapportagelijnen wie neemt de beslissingen? Notulen van bestuursvergaderingen en correspondentie Lenings-/faciliteitovereenkomst en op wiens balans staan de liquide middelen Functions Intra-groep agreements Assets Consistentie Key value drivers Risks Profit Pagina 78

79 Intangibles Pagina 79

80 Intangibles OECD definitie Something which is not a physical asset or financial asset, and which is capable of being owned or controlled for use in commercial activities and whose use or transfer would be compensated had it occurred in a transaction between independent parties in comparable circumstances. Bron: OECD Transfer Pricing Guidelines (revised chapter VI, 2015), 6.5 Geen afgebakende definitie van klassen of categorieën immateriële activa Van geval tot geval beoordelen Pagina 80

81 Intellectueel eigendom Pagina 81

82 Intangibles DEMPE analyse Voordat het transfer pricing model bepaald kan worden, dienen de partijen bepaald te worden welke de functies uitoefenen, gebruik maken van de immateriële activa en de risico s dragen. Specifiek de risico s met betrekking tot de DEMPE functies: Development Enhancing Maintaining Protecting Exploiting Economisch eigendom Recht op restwinst Draagt overige risico op verlies Pagina 82

83 Intangibles Aandachtspunten DEMPE-functies uitoefent à economisch eigenaar van de immateriële activa Economisch eigendom kan afwijken van juridisch eigendom Welke partij heeft recht op (rest)winsten gerelateerd aan immateriële activa? Analyse van de functies, risico s en assets is key Controle over de DEMPE-functies, niet perse het zelf uitvoeren (contract R&D) Pagina 83

84 Transfer pricing documentatie Master file Local file Country-by-country Reporting Pagina 84

85 Transfer pricing documentatie (BEPS AP 13) Drieledige benadering Master file Bevat een high-level overzicht van: De onderneming van de MNE Aard bedrijfsactiviteiten Algehele verrekenprijsgedragslijn Wereldwijde allocatie van inkomen en economische activiteiten Local files Bevat relevante informatie over de intercompany transacties waarbij de lokale belastingplichtige betrokken is, zoals: Relevante informatie voor verrekenprijs analyse Onderbouwing zakelijkheid winstallocatie aan vaste inrichtingen Country-by-Country Reporting Risico-inschattingsmiddel voor belastingdiensten Vereist bij een wereldwijde geconsolideerde omzet van 750 mio of meer. Deze is als volgt opgebouwd: Tabel I. Overzicht van winstallocatie, belastingen en activiteiten per jurisdictie Tabel II. Lijst van alle entiteiten van de groep per jurisdictie Tabel III. Additionele Informatie Pagina 85

86 Master file en local file Implementatie Nederland NL Wetsvoorstel sluit aan bij OECD rapport NL groepsentiteit moet een groepsdossier en een lokaal dossier in haar administratie opnemen Jaarlijkse update van de transfer pricing documentatie Documentatieverplichtingen (niet CbCR!) gelden voor een multinationale groep die wereldwijd tenminste EUR 50 miljoen aan geconsolideerde groepsopbrengsten heeft Deze minimum omzetgrens geldt niet in andere landen! Ministeriële regeling in aantocht Donderdag 3 december 2015 Pagina 86

87 Country-by-Country Reporting (1/4) CbCR Tabel 1 Pagina 87

88 Country-by-Country Reporting (2/4) CbCR Tabel 2 Pagina 88

89 Country-by-Country Reporting (3/4) Implementatie Nederland Wetsvoorstel Belastingplan 2016 Ingangsdatum CbCR Geldt voor boekjaren per 1 januari 2016 Drempel Aanleverdatum Door Minimum geconsolideerde groepsopbrengsten van EUR 750 miljoen Binnen een jaar na het einde van het te rapporteren (boek)jaar het landenrapport aanleveren bij de belastingdienst in het land van de moederentiteit In beginsel de uiteindelijkemoederentiteit Verzochte info 1. Wereldwijde winstverdeling van de MNE 2. De betaalde winstbelastingen 3. Voornaamste activiteiten van de MNE Aandachtspunten * Plaatselijk aanleveren door entiteit of door surrogaatmoederentiteit, indien: 1. Uiteindelijkemoederentiteit van de multinationale groep niet verplicht is een landenrapport in te dienen in de staat waarvan zij fiscaal inwoner is 2. Er geen in werking zijnde overeenkomst tussen de bevoegde autoriteiten van die staat en Nederland is die voorziet in de automatische uitwisseling van landenrapporten 3. Er sprake is van een systematische nalatigheid van de staat waarvan de uiteindelijkemoederentiteit fiscaal inwoner is * Implementatiepakket (template) * Automatische uitwisseling van informatie Pagina 89

90 Country-by-Country Reporting (4/4) Status implementatie CbCR Geïmplementeerd Voorstel Verwacht Nog niet in zicht Spanje Australië Zo n 80 landen, o.a.: Albanië China Restant EU Angola Nederland Canada Cambodja Polen India Egypte Verenigd Koninkrijk Israël Hong Kong Mexico Nieuw Zeeland Kosovo Zuid Amerika Koeweit Zwitserland Libanon Turkije Mongolië Verenigde Staten Marokko Verenigde Arabische Emiraten Pagina 90

91 Master file, local file en CbCR Aandachtspunten CbCR moet mogelijk verplicht door NL deelneming aangeleverd worden De informatie uit andere landen kan geaggregeerd zijn (gemengde functies) Wat doen belastingdiensten met alle informatie? Kan vertrouwelijkheid gegarandeerd worden? IT systemen MNEs moeten capabel zijn Zware sancties op niet naleven documentatie verplichting: Bestuurlijke boete (max. EUR ) Strafrechtelijke vervolging (bij CbCR) Pagina 91

92 Wat kan BDO voor uw onderneming betekenen? Transfer pricing risk scan Analyse van huidige transfer pricing documentatie Identificatie risico s in het kader van BEPS Substance analyse DEMPE analyse Risico analyse Transfer pricing documentatie Specifieke voorschriften en jaarlijkse update vanaf EUR 50 miljoen geconsolideerde groepsomzet (daaronder ook documentatie vereisten) Review bestaande documentatie en update/uitbouwen naar BEPS compliant rapporten Opstellen volledige documentatie CbCR sanity check Dry-run Ook voor MNEs met een geconsolideerde omzet lager dan EUR 750 miljoen Pagina 92

93 Q&A Sjoerd Haringman Carina Romano Pagina 93

94 BEPS Seminar De Nederlandse maatregelen vanaf 2016, het Belastingplan en verder Erwin Sommeling

95 NL vanaf 2016, het Belastingplan en verder Wijzigingen vennootschapsbelasting Aanpak hybride financieringsvormen Anti-misbruikmaatregel EU Moeder-dochterrichtlijn Fiscale eenheid Wijziging dividendbelasting Antimisbruikmaatregel EU Moeder-dochterrichtlijn Pagina 95

96 NL vanaf 2016, het Belastingplan en verder Twee implementaties van wijzigingen in de EU Moeder-dochterrichtlijn Wijziging deelnemingsvrijstelling bij hybride leningen (BEPS Action 2) Wijziging wetgeving als gevolg van invoering antimisbruikbepaling (GAAR; BEPS Action 6) Pagina 96

97 NL vanaf 2016, het Belastingplan en verder Aanpak hybride financieringsvormen (BEPS Actie 2) Pagina 97

98 NL vanaf 2016, het Belastingplan en verder Hybride leningen: Bestrijding van mismatches: - Aftrekbaar als rente in het betalende land, niet belastbaar als dividend in het ontvangende land Geen deelnemingsvrijstelling voor zover er aftrek bestaat in het betalende land - Geldt voor zowel de deelnemingsvrijstelling als de deelnemingsverrekening - Geldt ook voor vervangende vergoedingen Gaat verder dan hybride leningen (ook aftrekbare cumpref vergoedingen) Anti-misbruikmaatregelen bij meegekocht dividend/rente Mondiale toepassing, geen beperking tot EU landen Pagina 98

99 NL vanaf 2016, het Belastingplan en verder Implementatie antimisbruikbepaling (GAAR; BEPS Action 6)): Consistente toepassing van antimisbruikbepalingen in verschillende lidstaten Ziet alleen op uitgaande betalingen, niet op de deelnemingsvrijstelling Implementatie niet in de Wet op de dividendbelasting, maar in het buitenlands aanmerkelijk belang in de vennootschapsbelasting Geen onderscheid tussen EU en niet EU Belastingverdragen kunnen de antimisbruikbepaling opzij zetten Minimumbepaling; nationale antimisbruikmaatregelen blijven van kracht Pagina 99

100 NL vanaf 2016, het Belastingplan en verder Pagina 100

101 NL vanaf 2016, het Belastingplan en verder Subjectieve toets: - Hoofddoel of één van de hoofddoelen van de constructie is om de heffing van inkomstenbelasting of dividendbelasting bij een ander te ontgaan Objectieve toets: - Sprake van een kunstmatige constructie of reeks van constructies - Kunstmatig = voorzover zij niet opgezet op grond van een geldige zakelijke reden die de economische realiteit weerspiegelt Zakelijke redenen: genoeg substance van de houder van het aanmerkelijk belang - Materiële onderneming - Aanmerkelijk belang hoort functioneel ook tot het ondernemingsvermogen (Moeiende) Tophoudster is ook een zakelijke reden (wezenlijke functie) Tussenhoudster met schakelfunctie -> moet voldoende substance hebben Pagina 101

102 NL vanaf 2016, het Belastingplan en verder Wijziging dividendbelasting: Anti-misbruikmaatregel EU Moeder-dochterrichtlijn Coöperaties in beginsel niet inhoudingsplichtig Inhoudingsplicht in geval van misbruik Geen onderscheid tussen EU en niet EU Pagina 102

103 NL vanaf 2016, het Belastingplan en verder Fiscale eenheid vennootschapsbelasting Fiscale consolidatie (verliesverrekening) Interne reorganisatie mogelijk zonder fiscale afrekening Eisen: Rechtsvorm Vestigingsplaats Bezitseis Onderworpenheidseis Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ EU) Fiscale eenheid met zusjes Papillon fiscale eenheid Pagina 103

104 NL vanaf 2016, het Belastingplan en verder Fiscale eenheid met zusjes Pagina 104

105 NL vanaf 2016, het Belastingplan en verder Pagina 105

106 NL vanaf 2016, het Belastingplan en verder Pagina 106

107 NL vanaf 2016, het Belastingplan en verder Pagina 107

108 NL vanaf 2016, het Belastingplan en verder Pagina 108

109 NL vanaf 2016, het Belastingplan en verder Pagina 109

110 NL vanaf 2016, het Belastingplan en verder Pagina 110

111 NL vanaf 2016, het Belastingplan en verder Pagina 111

112 NL vanaf 2016, het Belastingplan en verder Pagina 112

113 NL vanaf 2016, het Belastingplan en verder Attentiepunten Hybride leningen in een structuur Buitenlandse belastingplicht voor de vennootschapsbelasting Cooperaties en dividendbelasting Groepsstructuur & fiscale eenheid mogelijkheden Pagina 113

114 Q&A Pagina 114

115 BEPS Seminar Afsluiting

116 Afronding Enquete wat heeft de meeste impact? 1. Wijzigingen in transfer pricing - 33% 2. Rente aftrek - 21% 3. Meer transparantie - 17% 4. Wijzigingen in vaste inrichting / vertegenwoordiger - 14% 5. Moeilijker toegang tot verdragsvoordelen - 9% 6. Wijzigingen in fiscaal gunstige regimes - 5%

117 Afronding Enquete Zullen er meer geschillen komen? Ja - 64% Nee - 23% Geen verandering - 12% Pagina 117

118 Afronding Wat te doen? Veel informatie en complexiteit Politieke wil om tot actie over te gaan is er Implementatie zal nog even op zich laten wachten Reeds nu voorsorteren op wat komen gaat Meer informatie op: BEPS Impact Scan - zelfscan om gevoeligheid te testen BDO InTaxScan - uitgebreide tool om uw positie in kaart te brengen

119 Q&A Pagina 119

Buitenlandse activiteiten: hoe fiscaal te structureren? 08 February 2011

Buitenlandse activiteiten: hoe fiscaal te structureren? 08 February 2011 Buitenlandse activiteiten: hoe fiscaal te structureren? Buitenlandse activiteiten: hoe fiscaal te structureren? 08 February 2011 Buitenlandse activiteiten Factoren en vragen, o.a.: 100% dochter, joint

Nadere informatie

Bronbelasting terug van weggeweest

Bronbelasting terug van weggeweest Bronbelasting terug van weggeweest Een verschuiving van woonland naar bronland heffing: Europese en bilaterale ontwikkelingen en de invloed op huidige structuren Heico Reinoud, Jurjen Bevers en Mounia

Nadere informatie

Belastingvoordeel halen door misbruik

Belastingvoordeel halen door misbruik Transfer Pricing Levert u goederen en/of diensten binnen uw groep van bedrijven? Dan moet u zakelijk handelen en heeft u te maken met Transfer Pricing. Een onderwerp dat steeds meer in de belangstelling

Nadere informatie

Bijlage: Presentatie van de NOB, gehouden op 4 juli 2016

Bijlage: Presentatie van de NOB, gehouden op 4 juli 2016 Bijlage: Presentatie van de NOB, gehouden op 4 juli 2016 De Nederlandse coöperatie in de dividendbelasting 1 Kader In zijn schrijven van 27 mei 2016, betreffende fiscale moties en toezeggingen aan de Tweede

Nadere informatie

No.W /III 's-gravenhage, 7 september 2015

No.W /III 's-gravenhage, 7 september 2015 ... No.W06.15.0279/III 's-gravenhage, 7 september 2015 Bij Kabinetsmissive van 31 augustus 2015, no.2015001437, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Minister van Financiën, bij de Afdeling advisering

Nadere informatie

Het anti-belastingontwijkingspakket van de Europese Commissie bestaat uit:

Het anti-belastingontwijkingspakket van de Europese Commissie bestaat uit: De nieuwe Europese Anti-Belastingontwijking richtlijn Op 17 juni 2016 werd de nieuwe Europese richtlijn, die belastingontwijking door multinationals moet helpen bestrijden, gestemd door de Europese ministers

Nadere informatie

The Big Bang. Fiscale en Juridische Aspecten bij de Conversie van een Entiteitenstructuur naar een Branchstructuur.

The Big Bang. Fiscale en Juridische Aspecten bij de Conversie van een Entiteitenstructuur naar een Branchstructuur. The Big Bang Fiscale en Juridische Aspecten bij de Conversie van een Entiteitenstructuur naar een Branchstructuur John Paans en Wouter Paardekooper, Baker & McKenzie Arthur Pleijsier, Medtronic Programma

Nadere informatie

TETRALERT-TAX ANTI-BELASTINGONTWIJKINGSRICHTLIJN

TETRALERT-TAX ANTI-BELASTINGONTWIJKINGSRICHTLIJN TETRALERT-TAX ANTI-BELASTINGONTWIJKINGSRICHTLIJN I. Inleiding De Europese Commissie lanceerde op 28 januari 2016 haar voorstel voor een Richtlijn tot vaststelling van regels ter bestrijding van belastingontwijkingspraktijken

Nadere informatie

Toelichting internationale ontwikkelingen. Inleiding

Toelichting internationale ontwikkelingen. Inleiding Toelichting internationale ontwikkelingen Inleiding Aan het vraagstuk van mogelijke belastingontwijking door internationaal opererende bedrijven hebben mijn ambtsvoorgangers en ik bij verschillende gelegenheden

Nadere informatie

AANBEVELING VAN DE COMMISSIE. van 6.12.2012. over agressieve fiscale planning

AANBEVELING VAN DE COMMISSIE. van 6.12.2012. over agressieve fiscale planning EUROPESE COMMISSIE Brussel, 6.12.2012 C(2012) 8806 final AANBEVELING VAN DE COMMISSIE van 6.12.2012 over agressieve fiscale planning NL NL AANBEVELING VAN DE COMMISSIE van 6.12.2012 over agressieve fiscale

Nadere informatie

Voorwoord. Lijst van gebruikte afkortingen HOOFDSTUK 1: INLEIDING 1

Voorwoord. Lijst van gebruikte afkortingen HOOFDSTUK 1: INLEIDING 1 INHOUDSOPGAVE Voorwoord V Lijst van gebruikte afkortingen XIII HOOFDSTUK 1: INLEIDING 1 1.1 Totaalwinst, transfer pricing mismatches en art. 10b Wet VPB 1969 1 1.2 Probleemstelling 3 1.2.1 Aanleiding voor

Nadere informatie

Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2011

Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2011 Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2011 Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2011 Inhoud Voorwoord 9 Lijst van afkortingen 11 1 Het verdragsbeleid op hoofdlijnen 13 1.1 Inleiding 13 1.2 Kerninzet 14 1.2.1 Hoofddoelen

Nadere informatie

Van Commissionaire naar LRD?

Van Commissionaire naar LRD? Van Commissionaire naar LRD? Internationale jurisprudentie en bewegingen in het OESO commentaar over het begrip vaste inrichting (Quo Vadis?) Mirko Marinc, Michiel Bijloo, Jan Willem Gerritsen Agenda Introductie

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 16 september 2014 Betreft Reactie tussenrapportage BEPS-project 2014

De Voorzitter van de Tweede Kamer Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 16 september 2014 Betreft Reactie tussenrapportage BEPS-project 2014 > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer Postbus 20018 2500 EA Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl Uw brief

Nadere informatie

Europees Parlement TAXE-commissie Dhr. Lamassoure Wiertzstraat 60 B-1047 Brussel België

Europees Parlement TAXE-commissie Dhr. Lamassoure Wiertzstraat 60 B-1047 Brussel België > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Europees Parlement TAXE-commissie Dhr. Lamassoure Wiertzstraat 60 B-1047 Brussel België Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Afschaffing Dividendbelasting

Afschaffing Dividendbelasting Afschaffing Dividendbelasting VKC Financiën 14 December 2017 Prof. dr Hans van den Hurk Allereerst 1,4 miljard Dit bedrag is ingepland als reguliere opbrengst door de rekenmeesters van Financiën Echter

Nadere informatie

Blok 11. IS 2: dubbele belasting en de Spaanse holding (ETVE). Deelnemingen, deelnemingsvrijstelling of voorkoming van dubbele belasting.

Blok 11. IS 2: dubbele belasting en de Spaanse holding (ETVE). Deelnemingen, deelnemingsvrijstelling of voorkoming van dubbele belasting. Blok 11. IS 2: dubbele belasting en de Spaanse holding (ETVE). Deelnemingen, deelnemingsvrijstelling of voorkoming van dubbele belasting. 1. Algemeen systeem. De wet voorziet in diverse gedetailleerde

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 25 087 Internationaal fiscaal (verdrags)beleid Nr. 77 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

2013D25064 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2013D25064 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2013D25064 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Binnen de vaste commissie voor Financiën hebben enkele fracties de behoefte om over de brief van de minister van Buitenlandse Zaken t.g.v. bovenvermeld

Nadere informatie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie Raad van de Europese Unie Brussel, 22 juni 2017 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2017/0138 (CNS) 10582/17 ADD 1 FISC 149 ECOFIN 572 IA 115 VOORSTEL van: ingekomen: 22 juni 2017 aan: de heer Jordi

Nadere informatie

Welkom bij het webinar Responsible Tax deel 1

Welkom bij het webinar Responsible Tax deel 1 Welkom bij het webinar Responsible Tax deel 1 Presentatoren: Stephen Brunner Hans Pijl Start webinar 08:30 uur Vragen Voor het stellen van vragen tijdens het webinar zijn er twee mogelijkheden. Inbellen

Nadere informatie

Instelling. BDO News. Onderwerp. Transfer pricing documentatieverplichting nu definitief. Datum. 6 juli 2016

Instelling. BDO News.  Onderwerp. Transfer pricing documentatieverplichting nu definitief. Datum. 6 juli 2016 Instelling BDO News www.bdo.be Onderwerp Transfer pricing documentatieverplichting nu definitief Datum 6 juli 2016 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten van

Nadere informatie

ACTUALIA FISCALE ECONOMIE

ACTUALIA FISCALE ECONOMIE Erasmus Open Dag Bachelor 2016 ACTUALIA FISCALE ECONOMIE PROF. DR. PETER KAVELAARS 05 maart 2016 ACTUALIA FISCALE ECONOMIE Actualia fiscale economie Pagina 2 OPBRENGSTEN 2016 DIRECTE BELASTINGEN 69,9 -

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2017 2018 34 788 Wijziging van de Wet op de dividendbelasting 1965, de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en enige andere wetten in verband met de introductie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 492 Goedkeuring van het op 22 juli 2015 te Nairobi tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Kenia tot

Nadere informatie

TETRALERT FISCALITEIT HYBRIDE FINANCIËLE INSTRUMENTEN (PPL), KUNSTMATIGE CONSTRUCTIES EN EINDE VAN DE DBI-AFTREK

TETRALERT FISCALITEIT HYBRIDE FINANCIËLE INSTRUMENTEN (PPL), KUNSTMATIGE CONSTRUCTIES EN EINDE VAN DE DBI-AFTREK TETRALERT FISCALITEIT HYBRIDE FINANCIËLE INSTRUMENTEN (PPL), KUNSTMATIGE CONSTRUCTIES EN EINDE VAN DE DBI-AFTREK I. INLEIDING De Richtlijn 2011/96/EU betreffende de gemeenschappelijke fiscale regeling

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 29 034 Wijziging van enkele belastingwetten in verband met de implementatie van Richtlijn 2003/49/EG van de Raad van de Europese Unie van 3 juni

Nadere informatie

NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG. Inleiding

NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG. Inleiding 34 431 Protocol tot wijziging van het Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Republiek Indonesië tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van

Nadere informatie

Samenvatting. Kamerstukken II 1987/88, 20 365, nr. 2. Kamerstukken II 1996/97, 25 087, nr. 1. Kamerstukken II 1997/98, 25 087, nr. 4.

Samenvatting. Kamerstukken II 1987/88, 20 365, nr. 2. Kamerstukken II 1996/97, 25 087, nr. 1. Kamerstukken II 1997/98, 25 087, nr. 4. Samenvatting 1. Inleiding Belastingverdragen dienen ertoe om op basis van wederkerigheid zowel dubbele belastingheffing als zogenoemde heffingslacunes te vermijden. In 1987 1, 1996 2 en 1998 3 zijn notities

Nadere informatie

Vraag en Antwoord Common Reporting Standard en uw fiscale woon- of vestigingsplaats

Vraag en Antwoord Common Reporting Standard en uw fiscale woon- of vestigingsplaats Vraag en Antwoord Common Reporting Standard en uw fiscale woon- of vestigingsplaats Wat is de Common Reporting Standard (CRS)? De Nederlandse overheid werkt met veel landen samen om belastingontduiking

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 4 november 2016 Betreft Motie Grashoff en Groot Substance

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 4 november 2016 Betreft Motie Grashoff en Groot Substance > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 306 Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en de Wet op de dividendbelasting 1965 in verband met de implementatie van aanpassingen

Nadere informatie

Rente-aftrekbeperkingen in internationale context. Fred de Hosson

Rente-aftrekbeperkingen in internationale context. Fred de Hosson Rente-aftrekbeperkingen in internationale context Fred de Hosson >>Ahead of Tax 2010 Rente-aftrekbeperkingen Nu: - thin cap regeling: art. 10d Vpb; - anti-uitholling: art. 10a Vpb; - fraus legisrechtspraak

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 306 Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en de Wet op de dividendbelasting 1965 in verband met de implementatie van aanpassingen

Nadere informatie

Een vergelijking van R&D-regimes in Europa. Maarten Hoelen (Baker & McKenzie) Migchel Migchelsen (Belastingdienst)

Een vergelijking van R&D-regimes in Europa. Maarten Hoelen (Baker & McKenzie) Migchel Migchelsen (Belastingdienst) Een vergelijking van R&D-regimes in Europa Maarten Hoelen (Baker & McKenzie) Migchel Migchelsen (Belastingdienst) Agenda 2012 Baker & McKenzie Amsterdam N.V. Introductie aanwezigen Vergelijking mechanisme

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. Bibliografie 1. Voorwoord 13. De auteurs 17

INHOUDSTAFEL. Bibliografie 1. Voorwoord 13. De auteurs 17 Bibliografie 1 Voorwoord 13 De auteurs 17 Artikel 1 Algemene reikwijdte 19 1. Inleiding 21 2. Algemene reikwijdte (paragraaf 1) 21 3. Relatie met de interne wetgeving van en andere overeenkomsten afgesloten

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 503 Goedkeuring van het op 15 juli 2015 te Addis Abeba tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Zambia

Nadere informatie

Datum 24 augustus 2017 Betreft Beantwoording Kamervragen Nederlandse rol in internationale structuren

Datum 24 augustus 2017 Betreft Beantwoording Kamervragen Nederlandse rol in internationale structuren > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Het uitblijven van de rentebox

Het uitblijven van de rentebox de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs Het uitblijven van de rentebox Vinod Kalloe Europese Commissie 1 Gedragscode inzake belastingregelingen voor ondernemingen Politiek akkoord (EU Resolutie 1 december

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA 's-gravenhage

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA 's-gravenhage > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag

Nadere informatie

Prinsjesdag 2015 - fiscale actualiteiten

Prinsjesdag 2015 - fiscale actualiteiten 21 september 2015 Prinsjesdag 2015 - fiscale actualiteiten Op Prinsjesdag 2015 is het Belastingplan 2016 gepresenteerd. Dit plan bevat helaas niet de eerder door velen gehoopte radicale aanpassing van

Nadere informatie

Emigreren zonder fiscale afrekening

Emigreren zonder fiscale afrekening Emigreren zonder fiscale afrekening Uitgangspunten Vragen Algemeen vs specifiek Doel informatie Aanleiding Klant wil emigreren op fiscaal meest aantrekkelijke wijze 10-2012 1 Agenda Uitgangspunten Aanleiding

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 8 februari 2016 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 8 februari 2016 (OR. en) Conseil UE Raad van de Europese Unie Brussel, 8 februari 2016 (OR. en) Interinstitutionele dossiers: 2016/0010 (CNS) 2016/0011 (CNS) 5827/16 LIMITE PUBLIC FISC 14 ECOFIN 71 NOTA van: aan: Betreft: Voorzitterschap

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 25 087 Internationaal fiscaal (verdrags)beleid Nr. 112 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 034 Wijziging van enkele belastingwetten in verband met de implementatie van Richtlijn 2003/49/EG van de Raad van de Europese Unie van 3 juni

Nadere informatie

> Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Directie Internationale Zaken en Verbruiksbelastingen

> Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Directie Internationale Zaken en Verbruiksbelastingen > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Antwoord van minister De Jager (Financiën) (ontvangen 16 november 2010)

Antwoord van minister De Jager (Financiën) (ontvangen 16 november 2010) AH 492 2010Z15249 Antwoord van minister De Jager (Financiën) (ontvangen 16 november 2010) 1 Kent u de techniek 1) waarbij inkomsten van bedrijven zoals Google naar Ierland en vervolgens via Nederland naar

Nadere informatie

Hybride Financieringstransacties. Marco van Bladel Raymond Hottentot, ABN AMRO Bank N.V.

Hybride Financieringstransacties. Marco van Bladel Raymond Hottentot, ABN AMRO Bank N.V. Hybride Financieringstransacties Marco van Bladel Raymond Hottentot, ABN AMRO Bank N.V. Structured Finance Structured Finance is het verzamelbegrip voor transacties/structuren die uiteindelijk een extra

Nadere informatie

Wat gisteren nog zakelijk was, is het vandaag of morgen wellicht niet meer. Wibren Veldhuizen Omar Moerer

Wat gisteren nog zakelijk was, is het vandaag of morgen wellicht niet meer. Wibren Veldhuizen Omar Moerer Wat gisteren nog zakelijk was, is het vandaag of morgen wellicht niet meer Wibren Veldhuizen Omar Moerer De invloed van het TP besluit en BEPS op uw financiële groepstransacties MinFin heeft TP Besluit

Nadere informatie

Hong Kong en China Fiscale aspecten bij het zaken doen in Hong Kong en China

Hong Kong en China Fiscale aspecten bij het zaken doen in Hong Kong en China Hong Kong en China Fiscale aspecten bij het zaken doen in Hong Kong en China Slavko Savanovic 24 mei 2012 Introductie Agenda Fiscale behandeling van buitenlandse opbrengsten in Nederland Fiscaal regime

Nadere informatie

Gegevensaanlevering van landenrapporten ( Countryby-Country

Gegevensaanlevering van landenrapporten ( Countryby-Country 2016 Handleiding Gegevensaanlevering van landenrapporten ( Countryby-Country Reporting ) Deel 1 - Algemeen Versie 16.1.0 Inhoud 1 Inleiding 4 1.1 Algemeen 4 1.2 Leeswijzer 4 1.3 Deel 1 van de handleiding

Nadere informatie

Fiscale gevolgen herziening woningwet. Zorginstellingen en vennootschapsbelasting. Maarten Jan Brouwer Jan Pieter van Eck

Fiscale gevolgen herziening woningwet. Zorginstellingen en vennootschapsbelasting. Maarten Jan Brouwer Jan Pieter van Eck Fiscale gevolgen herziening woningwet Zorginstellingen en vennootschapsbelasting Maarten Jan Brouwer Jan Pieter van Eck Combinatie Inleiding Als gevolg van de (flink) herziene woningwet moeten woningcorporaties

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 28 november 2016 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 28 november 2016 (OR. en) Conseil UE Raad van de Europese Unie Brussel, 28 november 2016 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2016/0339 (CNS) 14787/16 LIMITE PUBLIC FISC 205 ECOFIN 1101 NOTA van: aan: het secretariaat-generaal

Nadere informatie

Particuliere beleggers in een beleggingsinstelling, een aantal fiscale aspecten

Particuliere beleggers in een beleggingsinstelling, een aantal fiscale aspecten Mr. M.J.P.C. Steinbusch 1 Particuliere beleggers in een beleggingsinstelling, een aantal fiscale aspecten 31 In Nederland worden meer dan 10.000 verschillende beleggingsfondsen en verschillende aandelensoorten

Nadere informatie

Krachtlijnen voor een fiscale bedrijfsstrategie in de nieuwe nationale en internationale context

Krachtlijnen voor een fiscale bedrijfsstrategie in de nieuwe nationale en internationale context Krachtlijnen voor een fiscale bedrijfsstrategie in de nieuwe nationale en internationale context Prof. Dr. Axel Haelterman KULeuven 8 maart 2012 Freshfields Bruckhaus Deringer LLP Overzicht De nieuwe context

Nadere informatie

Hierbij doe ik u de antwoorden toekomen op de vragen van het lid Merkies (SP) over belastingparadijzerij (ingezonden 21 februari 2013).

Hierbij doe ik u de antwoorden toekomen op de vragen van het lid Merkies (SP) over belastingparadijzerij (ingezonden 21 februari 2013). > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA 's Gravenhage Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EU 's-gravenhage

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EU 's-gravenhage > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EU 's-gravenhage Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

138 De Pensioenwereld in 2014

138 De Pensioenwereld in 2014 17 138 De Pensioenwereld in 2014 Beleggingen 139 EU-claims: geen grijs gedraaide plaat Auteurs: Susan Groot Koerkamp en Erwin Nijkeuter In de meeste Europese landen worden of werden buitenlandse pensioenfondsen

Nadere informatie

1. Nieuw Koninklijk Besluit over

1. Nieuw Koninklijk Besluit over NEDERLAND 1. Nieuw Koninklijk Besluit over documentatievereisten voor interne verrekenprijzen 1.1. Inleiding Vanaf 1 januari 2016 zijn in Nederland gevestigde entiteiten (en vaste inrichtingen in Nederland)

Nadere informatie

Memorie van toelichting Inhoudsopgave

Memorie van toelichting Inhoudsopgave Memorie van toelichting Inhoudsopgave I. ALGEMEEN...2 1. Inleiding...2 2. Hoofdlijnen van het wetsvoorstel...2 2.1 Inhoudingsplicht houdstercoöperatie...3 2.2 Uitbreiding inhoudingsvrijstelling...4 2.3

Nadere informatie

mr. J. Vleggeert Aftrekbeperkingen van de rente in het internationale belastingrecht

mr. J. Vleggeert Aftrekbeperkingen van de rente in het internationale belastingrecht mr. J. Vleggeert Aftrekbeperkingen van de rente in het internationale belastingrecht Deventer - 2009 INHOUDSOPGAVE Voorwoord Lijst van gebruikte afkortingen V XXVII HOOFDSTUK 1 1.1 1.2 Reikwijdte Opbouw

Nadere informatie

Wetsvoorstel Zorginstellingen en Deelnemingsrente vennootschapsbelasting. Cervus, juni 2012

Wetsvoorstel Zorginstellingen en Deelnemingsrente vennootschapsbelasting. Cervus, juni 2012 Wetsvoorstel Zorginstellingen en Deelnemingsrente vennootschapsbelasting Cervus, juni 2012 Agenda BOSAL-rente een korte terugblik Wanneer wordt BOSAL-rente een BOSAL-gat? Eerdere reparatievoorstellen Wetsvoorstel

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 25 087 Internationaal fiscaal (verdrags)beleid Nr. 80 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Beschrijving stand van zaken APA-/ATR-praktijk 2017

Beschrijving stand van zaken APA-/ATR-praktijk 2017 Beschrijving stand van zaken APA-/ATR-praktijk 2017 Inhoudsopgave A A. Inleiding 3 B B. Algemene beschrijving APA-/ATR-praktijk 3 C C. Maatregelen tegen belastingontwijking 5 D Verschijningsvormen 9 1

Nadere informatie

VERTALING. Artikel 2 van de Overeenkomst wordt opgeheven en vervangen door het volgende :

VERTALING. Artikel 2 van de Overeenkomst wordt opgeheven en vervangen door het volgende : VERTALING Aanvullende Overeenkomst tot wijziging van de Overeenkomst en tot opheffing van het Protocol tussen het Koninkrijk België en de Republiek Korea tot het vermijden van dubbele belasting en tot

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2016 2017 34 604 EU-voorstellen: Pakket vennootschapsbelasting COM (2016) 683, 685, 686 en 687 1 A BRIEF VAN DE VOORZITTER VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR FINANCIËN

Nadere informatie

1/2. Staten-Generaal. Vergaderjaar 2009 2010. A/ Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

1/2. Staten-Generaal. Vergaderjaar 2009 2010. A/ Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Staten-Generaal 1/2 Vergaderjaar 2009 2010 32 491 Protocol tot wijziging van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Barbados tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het

Nadere informatie

Transparante Vennootschap

Transparante Vennootschap Transparante Vennootschap Er is een Transparante Vennootschap (hierna: TV) ingevoerd. Een TV is een naamloze vennootschap (hierna NV) of een besloten vennootschap (hierna: BV) die verzcht heeft om voor

Nadere informatie

Fiscaal beleidsstatement van de Rabobank

Fiscaal beleidsstatement van de Rabobank Fiscaal beleidsstatement van de Rabobank Inleiding De Rabobank geeft hierna een toelichting op het fiscale beleid en het country-by-country-overzicht in de jaarrekening 2014 (Toelichting 5: Bedrijfssegmenten).

Nadere informatie

Nieuw belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland van toepassing vanaf 1 januari 2016

Nieuw belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland van toepassing vanaf 1 januari 2016 Nieuw belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland van toepassing vanaf 1 januari 2016 Op 12 april 2012 is een nieuw belastingverdrag ondertekend tussen Nederland en Duitsland (hierna: nieuw verdrag).

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag. Datum 28 oktober 2016 Betreft Multilateraal instrument BEPS

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag. Datum 28 oktober 2016 Betreft Multilateraal instrument BEPS > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

De Wet op de vennootschapsbelasting 1969 wordt als volgt gewijzigd:

De Wet op de vennootschapsbelasting 1969 wordt als volgt gewijzigd: Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en de Wet op de dividendbelasting 1965 in verband met de implementatie van aanpassingen in de Moeder-dochterrichtlijn (Wet implementatie wijzigingen

Nadere informatie

DUBBELBELASTINGVERDRAGEN EN DE KUNSTENAAR PROGRAMMA BOEK. webinar maandag 18 september Dr. Dick Molenaar

DUBBELBELASTINGVERDRAGEN EN DE KUNSTENAAR PROGRAMMA BOEK. webinar maandag 18 september Dr. Dick Molenaar DUBBELBELASTINGVERDRAGEN EN DE KUNSTENAAR webinar maandag 18 september 2017 Dr. Dick Molenaar PROGRAMMA 1. Inleiding 2. Woonplaats 3. Recht om belasting te heffen / OESO Modelverdrag 4. Belgische dubbelbelastingverdragen

Nadere informatie

De kunst van het bepalen van de optimale transactiestructuur

De kunst van het bepalen van de optimale transactiestructuur De kunst van het bepalen van de optimale transactiestructuur Deze presentatie is beschikbaar op legalbusinessday.nl Manon den Boer Roderik Bouwman Onderwerpen Casus en juridische mogelijkheden Gebruik

Nadere informatie

Europees Economisch en Sociaal Comité ADVIES

Europees Economisch en Sociaal Comité ADVIES Europees Economisch en Sociaal Comité ECO/360 Belastingheffing - Richtlijn moedermaatschappij / dochteronderneming Brussel, 25 maart 2014 ADVIES van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het "Voorstel

Nadere informatie

Instelling. BDO News. Onderwerp. Datum. 6 juli 2016

Instelling. BDO News.  Onderwerp. Datum. 6 juli 2016 Instelling BDO News www.bdo.be Onderwerp Regering werkt aan nieuwe fiscale maatregelen in een ontwerp van programmawet Datum 6 juli 2016 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie

BIJLAGE. bij het. Voorstel voor een richtlijn van de Raad

BIJLAGE. bij het. Voorstel voor een richtlijn van de Raad EUROPESE COMMISSIE Brussel, 28.1.2016 COM(2016) 25 final ANNEX 1 BIJLAGE bij het Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat betreft verplichte automatische uitwisseling

Nadere informatie

6595/17 DAU/sl 1 DG G 2B

6595/17 DAU/sl 1 DG G 2B Raad van de Europese Unie Brussel, 22 februari 2017 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2016/0339 (CNS) 6595/17 FISC 54 ECOFIN 143 RESULTAAT BESPREKINGEN van: d.d.: 22 februari 2017 aan: het secretariaat-generaal

Nadere informatie

Datum 27 maart 2015 Betreft Vragen over het wijzigingsprotocol bij het belastingverdrag met Ethiopië

Datum 27 maart 2015 Betreft Vragen over het wijzigingsprotocol bij het belastingverdrag met Ethiopië > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag

Nadere informatie

2016D48086 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2016D48086 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2016D48086 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG De vaste commissie voor Financiën heeft op 7 december 2016 een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Staatssecretaris van Financiën over

Nadere informatie

Renteaftrekbeperkingen:

Renteaftrekbeperkingen: Renteaftrekbeperkingen: Beperkt door fiscale verdragen en EU recht? Fred de Hosson & Ruben de Wit Inleiding Geen planning tool maar verdedigingsargumenten Onzekerheden zijn nog groot Supranationaal recht

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2014 2015 34 002 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2015) K BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIEN Aan de Voorzitter

Nadere informatie

GEMOTIVEERD ADVIES VAN EEN NATIONAAL PARLEMENT INZAKE DE SUBSIDIARITEIT

GEMOTIVEERD ADVIES VAN EEN NATIONAAL PARLEMENT INZAKE DE SUBSIDIARITEIT Europees Parlement 2014-2019 Commissie juridische zaken 12.1.2017 GEMOTIVEERD ADVIES VAN EEN NATIONAAL PARLEMENT INZAKE DE SUBSIDIARITEIT Betreft: Gemotiveerd advies van de Nederlandse Eerste Kamer inzake

Nadere informatie

de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA 'S-GRAVENHAGE

de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA 'S-GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Impact of BEPS disruptions on TCF / TRM / Tax Strategy

Impact of BEPS disruptions on TCF / TRM / Tax Strategy Impact of BEPS disruptions on TCF / TRM / Tax Strategy Be prepared for the future Herman Huidink & Hans de Jong TCF / TRM Basics (I) Werkstromen Tax Tax risk management & control Tax reporting & compliance

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2012 2013 25 087 Internationaal fiscaal (verdrags)beleid E BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIEN EN DE MINISTER VOOR BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

Nadere informatie

2014D45243 LIJST VAN VRAGEN

2014D45243 LIJST VAN VRAGEN 2014D45243 LIJST VAN VRAGEN De vaste commissie voor Financiën, heeft over het rapport van de Algemene Rekenkamer «Belastingontwijking; Een verdiepend onderzoek naar belastingontwijking in relatie tot de

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie. (Wetgevingshandelingen) RICHTLIJNEN

Publicatieblad van de Europese Unie. (Wetgevingshandelingen) RICHTLIJNEN 7.6.2017 L 144/1 I (Wetgevingshandelingen) RICHTLIJNEN RICHTLIJN (EU) 2017/952 VAN DE RAAD van 29 mei 2017 tot wijziging van Richtlijn (EU) 2016/1164 wat betreft hybridemismatches met derde landen DE RAAD

Nadere informatie

25087 Internationaal fiscaal (verdrags)beleid. 31066 Belastingdienst. Brief van de minister en staatssecretaris van Financiën

25087 Internationaal fiscaal (verdrags)beleid. 31066 Belastingdienst. Brief van de minister en staatssecretaris van Financiën 25087 Internationaal fiscaal (verdrags)beleid 31066 Belastingdienst Nr. 113 Brief van de minister en staatssecretaris van Financiën Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 27

Nadere informatie

Ahead of Tax 2012. De waarde van fiscale verliezen. Amsterdam, 29 maart. Ahead of Tax 2012. Herman Huidink Maarten Gietelink Philippe Steffens

Ahead of Tax 2012. De waarde van fiscale verliezen. Amsterdam, 29 maart. Ahead of Tax 2012. Herman Huidink Maarten Gietelink Philippe Steffens Amsterdam, 29 maart De waarde van fiscale verliezen Herman Huidink Maarten Gietelink Philippe Steffens De waarde van fiscale verliezen Herman Huidink Partner, Corporate & International Tax herman.huidink@bakermckenzie.com

Nadere informatie

16435/14 jel/gra/hh 1 DG G 2B

16435/14 jel/gra/hh 1 DG G 2B Raad van de Europese Unie Brussel, 5 december 2014 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2013/0400 (CNS) 16435/14 FISC 221 ECOFIN 1157 NOTA A-PUNT van: aan: het secretariaat-generaal van de Raad de Raad

Nadere informatie

Europees direct belastingrecht Recente ontwikkelingen en de invloed op de aangifte Vpb

Europees direct belastingrecht Recente ontwikkelingen en de invloed op de aangifte Vpb Europees direct belastingrecht Recente ontwikkelingen en de invloed op de aangifte Vpb Heico Reinoud, Baker & McKenzie Mounia Benabdallah, Baker & McKenzie Peter Schonewille, Europese Commissie Programma

Nadere informatie

BEPS, Btw en Douane De mogelijke gevolgen voor de btw en douanepositie van multinationals als gevolg van het BEPS actie plan

BEPS, Btw en Douane De mogelijke gevolgen voor de btw en douanepositie van multinationals als gevolg van het BEPS actie plan BEPS, Btw en Douane De mogelijke gevolgen voor de btw en douanepositie van multinationals als gevolg van het BEPS actie plan Mirko Marinc en Gooike van Slooten Introductie BEPS The BEPS Project COHERENCE

Nadere informatie

Internationaal Belastingrecht. Winstallocatie Vaste Inrichtingen.

Internationaal Belastingrecht. Winstallocatie Vaste Inrichtingen. Internationaal Belastingrecht. Winstallocatie Vaste Inrichtingen. Directoraat-Generaal voor Fiscale Zaken, Directie Internationale Fiscale Zaken Besluit van 15 januari 2011, nr. IFZ2010/457 M, Staatscourant

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN DE INTERPRETATIE VAN DE OPENBAARMAKINGSVERPLICHTING VAN TRANSACTIES VAN ENIGE BETEKENIS MET VERBONDEN PARTIJEN BUITEN NORMALE MARKTVOORWAARDEN, ZOALS BEPAALD IN HET

Nadere informatie

Aanslagjaar 2015 - Inkomsten 2014

Aanslagjaar 2015 - Inkomsten 2014 EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN NOTIONELE INTERESTAFTREK: uniek en innoverend belastingvoordeel in België Aanslagjaar 2015 - Inkomsten 2014 www.business.belgium.be 2 Inhoud 4 Waarover

Nadere informatie

I. ALGEMEEN Inleiding Achtergrond van het wetsvoorstel Inhoudingsplicht houdstercoöperatie... 3

I. ALGEMEEN Inleiding Achtergrond van het wetsvoorstel Inhoudingsplicht houdstercoöperatie... 3 Wijziging van de Wet op de dividendbelasting 1965, de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en enige andere wetten in verband met de introductie van een inhoudingsplicht voor houdstercoöperaties, de uitbreiding

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2017 2018 34 785 Wijziging van enkele Belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2018) 34 786 Wijziging van enkele Belastingwetten en enige andere

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.minfin.nl

Nadere informatie

Ahead of Tax 2012. Notional Cash Pooling. Amsterdam, 29 maart. Wie is de uiteindelijk gerechtigde van de rente? Ahead of Tax 2012.

Ahead of Tax 2012. Notional Cash Pooling. Amsterdam, 29 maart. Wie is de uiteindelijk gerechtigde van de rente? Ahead of Tax 2012. Amsterdam, 29 maart Notional Cash Pooling Wie is de uiteindelijk gerechtigde van de rente? Heico Reinoud Behoefte CFO / treasury afdeling Beter inzicht in, en beheer van beschikbare cash Hoger rendement

Nadere informatie