Hong Kong en China Fiscale aspecten bij het zaken doen in Hong Kong en China

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hong Kong en China Fiscale aspecten bij het zaken doen in Hong Kong en China"

Transcriptie

1 Hong Kong en China Fiscale aspecten bij het zaken doen in Hong Kong en China Slavko Savanovic 24 mei 2012

2 Introductie Agenda Fiscale behandeling van buitenlandse opbrengsten in Nederland Fiscaal regime Hong Kong en China Belastingverdragen Nederland met Hong Kong en China Fiscale optimalisatie: o Tax planning via Hong Kong o Profit centre voor Chinese winsten o China Business Trust i.c.m. Hong Kong Deloitte Asia Pacific ICE Hong Kong Netherlands Tax Services 2

3 Fiscale behandeling van buitenlandse opbrengsten in Nederland Het wereldinkomen begrip Ondernemingen in Nederland worden in de basis voor hun gehele wereldinkomen belast. Buitenlands inkomen bestaat uit inkomen voortvloeiende uit; Buitenlandse filialen (branch); en Buitenlandse dochterondernemingen (deelneming). Hoe gaat Nederland hier mee om? Hoe kan een belastingverdrag uitkomst bieden? Dividend Dochteronderneming (Hong Kong) Branch (Hong Kong) Profit Dividend Dochteronderneming (China) Branch (China) Profit 3

4 Fiscale behandeling van buitenlandse opbrengsten in Nederland (2) Buitenlandse filialen (Branch) Situatie sinds 1 januari 2012 Aftrek van verliezen wordt geschrapt. Invoering zogenoemde objectvrijstelling. Resultaten van vaste inrichtingen geheel buiten de NL belastinggrondslag geplaatst. Verliezen van vaste inrichtingen niet meer aftrekbaar. Winsten worden geheel vrijgesteld. Echter, buitenlands verlies onder bepaalde voorwaarden uiteindelijk wel afgetrokken worden indien; activiteiten in buitenland worden gestaakt; of worden verkocht ( stakingsverlies ). Geldt alleen indien; over de gehele periode bezien per saldo een verlies is geleden, en; dit verlies niet in het buitenland tot enig belastingvoordeel heeft geleid (bijvoorbeeld verrekend is). Branch (Hong Kong) Profit Profit Branch (China) 4

5 Fiscale behandeling van buitenlandse opbrengsten in Nederland (4) Deelnemingsvrijstelling (DNV) Inkomsten uit houden van een aandelenbelang (5%>) in een kwalificerende onderneming in beginsel belast (VPB 25%). Indien sprake is van een holdingstructuur (concern) zonder nadere maatregelen winst van dochter twee keer in de belastingheffing betrokken (bij de dochtervennootschap en bij holdingvennootschap). DNV voorkomt dubbele heffing in Nederland. DNV beoogt een vrijstelling te verlenen voor alle (positieve/negatieve) voordelen die voorvloeien uit de eigendom van een kwalificerende deelneming. Uitgangspunt > winsten niet belast / verliezen fiscaal niet aftrekbaar. Bij bepalen van de belastbare winst van de holdingvennootschap worden daardoor de (negatieve) resultaten uit de deelneming niet meegenomen. Voordeel dat wordt gerealiseerd bij liquidatie van deelneming valt onder DNV. Liquidatieverlies echter buiten DNV en daarmee aftrekbaar. Buitenlandse bronheffing is kostenpost indien DNV van toepassing is. 5%> Dochteronderneming (Hong Kong) 5%> Dochteronderneming (China) Dividend Dividend 5

6 Fiscale behandeling van buitenlandse opbrengsten in Nederland (5) Deelnemingsvrijstelling (vervolg) Wie komt in aanmerking? In beginsel ieder lichaam dat zelfstandig is onderworpen aan de Nederlandse vennootschapsbelasting. Ook een buitenlands lichaam (vaste inrichting) kan kwalificeren, mits het belang waarvoor de DNV wordt geclaimd aan het Nederlands ondernemingsvermogen (de vaste inrichting) van dit lichaam kan worden toegerekend. 5%> Dochteronderneming (Hong Kong) Dividend Welke belangen komen in aanmerking voor de vrijstelling? Participatie in een ander lichaam met een in aandelen verdeeld kapitaal. Participatie moet minimaal 5% vertegenwoordigen van het nominaal gestorte kapitaal. Deelneming dient geen beleggingsdeelneming te zijn. Wat is er onder andere vrijgesteld? Dividend Vermogenswinst Inkomsten uit winstbewijzen 5%> Dochteronderneming (China) Dividend 6

7 Fiscale behandeling van buitenlandse opbrengsten in Nederland (6) Risico s bij starten buitenlandse activiteiten? Afrekening in Nederland? Binnenlandse branch van buitenlandse dochteronderneming? Feitelijke leiding van buitenlandse dochteronderneming in Nederland? 7

8 Fiscaal regime Hong Kong Eenvoudig en laag belast fiscaal regime Vennootschapsbelasting Volgt een territoriale en forfaitaire principe; Flat Corporate Tax Rate; een vlak tarief van 16,5% op inkomsten, uitsluitend over inkomsten die in Hong Kong gegenereerd zijn; Belastingtarieven van toepassing op bedrijven zonder rechtspersoonlijkheid > 15% Single-Tier Corporate Tax System; winsten van bedrijven worden slechts een keer belast (vergelijkbaar met DNV); Verliezen in een boekjaar kunnen onbeperkt worden overgedragen en verrekend met toekomstige winsten, echter geen group relief systeem. Geen carry back mogelijk. Vermogenswinst Geen vermogenswinstbelasting in Hong Kong. Kapitaalverlies kosten zijn navenant niet in aftrek toegelaten. Dividend Dividendopbrengsten, uit Hong Kong of uit het buitenland, is niet belastbaar; Dividenden betaald aan een inwoner of niet-inwoner van Hong Kong niet onderworpen aan voorheffing. 8

9 Fiscaal regime Hong Kong (2) BTW Geen BTW of verkoopbelasting Douane/Accijnzen heffing Geen tarief op de algemene invoer. (uitzonderingen likeuren, tabak, koolwaterstofolie en methyl alcohol.) Geen belasting of accijns op de export van Hong Kong. Belastingverdragen Hong Kong heeft verdragen ter voorkoming van dubbele belasting met inmiddels 37 landen waaronder Nederland, België en China. Huidige belastingtarieven in Hong Kong Vennootschapsbelasting 16,5% / 15% Dividenden 0% Kapitaalwinsten 0% Offshore inkomsten 0% BTW 0% Export 0% Inkomstenbelasting 17% maximaal En verder? Geen beperkingen op het terughalen van buitenlands kapitaal. Geen roerende voorheffing Kosten zijn over het algemeen aftrekbaar 9

10 Fiscaal regime Hong Kong (3) Het fiscale offshore regime Territoriale benadering door Inland Revenue Department (IRD); winst behaalt met activiteiten buiten de landsgrenzen niet belastbaar in Hong Kong > geen winstbelasting over offshore activiteiten. Het territorialiteitsbeginsel maakt geen onderscheid tussen ingezetenen en niet-ingezetenen. Locatiebepaling van activiteiten (offshore of onshore) feitelijke vragen, afhankelijk van diverse factoren en aard van de activiteiten: Winst uit handel in goederen en grondstoffen zijn in algemene zin de plaats waar aankoop- en verkoopcontracten worden afgesloten alsmede de goederenstromen bepalende factoren. Door optimaal gebruik te maken van het zogenoemde offshore-regime kan Hongkong fungeren als een efficiënt planningsvehikel voor bijvoorbeeld de transport- en logistieksector. Ondernemingen die het offshore-regime genieten veelal vergrote belangstelling van de IRD, waarbij focus op wijze waarop de ondernemingen winsten toerekent aan haar onshore / offshore activiteiten. Zorgvuldige voorbereiding en implementering van de bedrijfsprocessen ten einde te opteren van het Hongkongse 'offshore-regime zijn noodzakelijk. Voorbeeld Productiecentra ondergebracht in een Chinese dochteronderneming (lage productiekosten), Verkoopactiviteiten geschieden vanuit een moedervennootschap in Hong Kong, Marge op de producten vrij van Hongkongse winstbelang te realiseren (mits de verkoopactiviteiten kwalificeren als offshore activiteiten). 10

11 Fiscaal regime China Regulier systeem vergelijkbaar met Nederland Vennootschapsbelasting In lijn met Nederland heft China belasting op het wereldinkomen waarbij als uitgangspunt dient het plaats van feitelijke leiding - principe. Heffing van vaste inrichtingsinkomsten toerekenbaar aan een branch in China. Standaardtarief > 25%. Speciaal tarief > 20% > toepasbaar op Small-scale enterprises. Speciaal tarief > 15% > toepasbaar op ondernemingen welke de kwalificatie New High-technology weten te bemachtigen. Verliesverrekening mogelijk met een carry-forward van 5 jaar. Carry-back is niet mogelijk. Vermogenswinst Vermogenswinst/vermogensverlies wordt meegenomen in de belastbare basis tegen het toepasbare tarief. Dividend Standaardtarief WHT > 10%. Dividenden ontvangen van Chinese resident companies vrijgesteld van heffing. Dividenden ontvangen van buitenlandse ondernemingen belast tegen 25% (standaard tarief). 11

12 Fiscaal regime China (2) BTW BTW op levering en import van goederen, levering van verwerkings- reparatie- en vervangingsdiensten. Standaardtarief is 17% Verlaagd tarief van 13% (o.a. voor bepaalde voedingswaren en boeken) Verlaagd tarief van 3% voor small-scale taxpayers) Huidige belastingtarieven in China Vennootschapsbelasting 25% (20% / 15%) Ontvangen dividenden 0% / 25% Kapitaalwinsten 25% BTW 17% / 13% / 3% Inkomstenbelasting 3% > 45% Douane/Accijnzen heffing Importheffingen worden geheven. Belastingverdragen China heeft verdragen ter voorkoming van dubbele belasting met inmiddels 90 landen waaronder Nederland en Hong Kong. 12

13 Belastingverdragen Nederland met Hong Kong en China Hong Kong Per 1 januari 2012 is het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en Hongkong, dat in maart 2010 werd ondertekend, in werking getreden. Dit is het eerste algemene belastingverdrag tussen Hongkong en Nederland (bestaande belastingverdrag tussen China en Nederland was niet van toepassing in relatie tot Hongkong). Hong Kong heft op basis van nationale wetgeving geen bronbelasting op dividend. Hong Kong en Nederland heffen beiden geen bronbelasting op rente. Verder zal Hong Kong de bronbelasting op royalty s beperken tot maximaal 3% van het brutobedrag. Verdrag bevat tevens een artikel over de uitwisseling van fiscale inlichtingen. China In werking sinds 5 maart Onder toepassing van het verdrag wordt de bronbelasting op zowel dividend als ook interest en royalty betalingen op een maximum van 10% gesteld. 0% dividend WHT Dochteronderneming (Hong Kong) Bronbelasting onder het verdrag Hong Kong China WHT dividend 10% / 0% 10% WHT interest 0% 10% WHT royalty s 3% 10% 10% dividend WHT Dochteronderneming WFOE (China) 13

14 Fiscale optimalisatie - Tax planning via Hong Kong Optimalisatie verdragsmogelijkheden door tussenschuiven houdster entiteit in Hong Kong Bronbelasting onder het verdrag China Hong Kong WHT dividend 5% WHT interest 7% WHT royalty s 7% Reductie van 5% op uit te keren behaalde winst in China. Geen inhouding dividendbelasting in Hong Kong. Onbelast in Nederland (mits kwalificatie voor Nederlandse deelnemingsvrijstelling). In tegenstelling tot China, repatriëring kapitaal niet onderworpen aan mogelijke beperkingen. Tussenhoudster (Hong Kong) Dochteronderneming WFOE (China) 0% dividend WHT 5% dividend WHT 14

15 Fiscale optimalisatie - Profit centre voor Chinese winsten Optimalisatie tariefverschil middels allocatie winsten aan Hong Kong entiteit Hoeveel winst verwacht je te maken? Waar laat je deze winst vallen? VPB tarief China > 25% VPB tarief Hong Kong > 16,5% VPB tarief Nederland > 25% Sourcing activiteiten in China tegen een arm s length vergoeding van een vast percentage bovenop de kosten > aftrekbaar tegen 25%. Sales activities Managing the sourcing activities Tussenhoudster (Hong Kong) Commission fee 6% Managing activiteiten in Hong Kong ter aansturing/controle Chinese productie ontvangen fee (betaald door en aftrekbaar tegen 25% in NL) > belast tegen 16,5%. Sourcing activities Dochteronderneming WFOE (China) Cost + Echter, offshore regime biedt verdere optimalisering > reductie naar effectieve belasting van 2% in Hong Kong! Percentage van de winst wordt hiermee naar laag belast Hong Kong verlegd! 15

16 Fiscale optimalisatie - China Business Trust Verlaging effectieve belastingdruk binnen de groep middels een China Business Trust structuur Een China Business Trust kan worden ingesteld om de Principaalfunctie' binnen de (Chinese) groep uit te voeren. De China Business Trust is in feite een contract tussen de 'Trustee' en de 'begunstigden'. Alle eigendom van de China Business Trust zal worden gehouden door de Trustee, namens en ten behoeve van de begunstigden. De China Business Trust zal andere partijen binnen de groep de productieactiviteiten en / of sales activiteiten laten uitvoeren tegen een beperkt risico (en dus beperkte vergoeding). Hong Kong Ltd (Trustee) Leverancier (grondstoffen/ halffabrikaten) Verkoop NL 1 BV (Beneficiary) Trustee diensten NL Holding BV China Business Trust (Principal) NL 2 BV (Beneficiary) Verkoop Verkoop/ Marketing diensten Klant De Trustee heeft de macht om op te treden en het sluiten van contracten voor rekening van de China Business Trust. Arm s length (beperkte) vergoeding Halffabrikaten China Holding (WFOE) China 1 (WFOE) China 2 (WFOE) Gereed zijnde producten

17 Fiscale optimalisatie - China Business Trust (2) Fiscale uitwerkingen De China Business Trust is niet onderworpen aan Chinese VPB ( tenzij en voor zover het inkomen van een Chinese vaste inrichting ontvangt). Alle lokale fabrikanten en / of verkoopkantoren worden vergoed op basis van een laag risico at arm's length percentage. Winstuitkeringen van de China Business Trust aan de begunstigden (i.e. NL 1 BV en NL 2 BV) zijn niet onderworpen aan de Chinese WHT. Ontvangen dividenden worden vrijgesteld voor Nederlandse VPB doeleinden (mits kwalificatie NL deelnemingsvrijstelling). Trustee dient een arm's length vergoeding te ontvangen voor de werkzaamheden die zij verricht voor rekening van de China Business Trust. Hong Kong Ltd (Trustee) Leverancier (grondstoffen/ halffabrikaten) Arm s length (beperkte) vergoeding Verkoop Halffabrikaten China 1 (WFOE) NL 1 BV (Beneficiary) Trustee diensten NL Holding BV China Business Trust (Principal) China Holding (WFOE) China 2 (WFOE) NL 2 BV (Beneficiary) Verkoop Gereed zijnde producten Verkoop/ Marketing diensten Klant

18 Fiscale optimalisatie - China Business Trust (3) Fiscaal voordeel Winst gealloceerd aan de China Business Trust is niet onderworpen aan belasting, dus een verlaging effectieve belastingdruk van de groep. De vergoeding aan de Trustee (Hong Kong) zal worden onderworpen aan een lager belastingtarief dan het geval zou op het niveau van de Nederlandse BV s (dat wil zeggen 16,5% versus 25%). Hong Kong Ltd (Trustee) NL 1 BV (Beneficiary) Trustee diensten NL Holding BV NL 2 BV (Beneficiary) Verkoop/ Marketing diensten Leverancier (grondstoffen/ halffabrikaten) Verkoop China Business Trust (Principal) Verkoop Klant Arm s length (beperkte) vergoeding Halffabrikaten China Holding (WFOE) China 1 (WFOE) China 2 (WFOE) Gereed zijnde producten

19 Deloitte Asia Pacific ICE Hong Kong Netherlands Tax Services Deloitte helpt u met accurate lokale kennis op fiscaal gebied Deloitte AP ICE team biedt fiscale advisering aan Europese ondernemingen met vestigingen in Azië en aan Aziatische bedrijven die actief zijn op onder meer de Europese markt. Internationaal team met 21 professionals uit 15 landen houdt vanuit Hong Kong alle fiscale ontwikkelingen in de regio bij. Dagelijks contact met teamleden in Nederland en de overige landen in de wereld. Zo heeft u snel de lokale kennis die u nodig heeft. Beschikt niet alleen over een grote kennis op fiscaal gebied, maar kan u ook ondersteunen bij andere bedrijfsactiviteiten in de Asia Pacific regio van het opzetten van nieuwe projecten in een of meer landen tot het beantwoorden van korte of juist complexe vragen. Local insight into key foreign tax jurisdictions, here and now, in the context of your constraints, and objectives. Jochem Temmerman Managing Director Telephone: Eddy Hartman Managing Director Telephone: Slavko Savanovic Senior Manager Telephone: +31 (0)

20 Slavko Savanovic Deloitte Cross Border Tax International Tax Nederland

WELKOM IN DE BV. Omdat mensen tellen.

WELKOM IN DE BV. Omdat mensen tellen. WELKOM IN DE BV Omdat mensen tellen. INHOUDSOPGAVE Deze publicatie is tot stand gekomen met medewerking van BDO Legal B.V. Ondernemingsrecht. Deze publicatie is zorgvuldig voorbereid, maar is in algemene

Nadere informatie

Wet werken aan winst in Staatsblad

Wet werken aan winst in Staatsblad Wet werken aan winst in Staatsblad De Wet werken aan winst is op 12 december 2006 in het Staatsblad gepubliceerd. Dit betekent dat de meeste wijzigingen ingevolge deze wet op 1 januari 2007 in werking

Nadere informatie

Fiscale aspecten investeren in coöperaties Energie van Hollandsche bodem

Fiscale aspecten investeren in coöperaties Energie van Hollandsche bodem Fiscale aspecten investeren in coöperaties Energie van Hollandsche bodem Energiebelasting Algemeen Energiebelasting is in beginsel verschuldigd over de levering van elektriciteit over een aansluiting aan

Nadere informatie

Uit de schaduw van het bankwezen

Uit de schaduw van het bankwezen Uit de schaduw van het bankwezen Amsterdam, juni 2013 In opdracht van Holland Financial Centre Uit de schaduw van het bankwezen Feiten en cijfers over bijzondere financiële instellingen en het schaduwbankwezen

Nadere informatie

Nieuwsflits Belastingregeling Nederland - Curaçao

Nieuwsflits Belastingregeling Nederland - Curaçao www.pwc.com/dutch-caribbean juni 2014 Nieuwsflits Belastingregeling Nederland - Curaçao Samenvatting van belangrijkste wijzigingen Dividendbelasting Het huidige Nederlandse tarief van 8,3% zal worden verlaagd

Nadere informatie

Particuliere beleggers in een beleggingsinstelling, een aantal fiscale aspecten

Particuliere beleggers in een beleggingsinstelling, een aantal fiscale aspecten Mr. M.J.P.C. Steinbusch 1 Particuliere beleggers in een beleggingsinstelling, een aantal fiscale aspecten 31 In Nederland worden meer dan 10.000 verschillende beleggingsfondsen en verschillende aandelensoorten

Nadere informatie

Kort Nieuws. Met name uit Nederland. Grensoverschrijdende inbreng in een BV: Eeuwigdurend geconserveerd bedrag mag Hoge Raad, 13 december 2013

Kort Nieuws. Met name uit Nederland. Grensoverschrijdende inbreng in een BV: Eeuwigdurend geconserveerd bedrag mag Hoge Raad, 13 december 2013 Kort Nieuws Met name uit Nederland Grensoverschrijdende inbreng in een BV: Eeuwigdurend geconserveerd bedrag mag Hoge Raad, 13 december 2013 De Nederlandse belastingwetgeving geeft de mogelijkheid om een

Nadere informatie

I. Algemene beschouwingen

I. Algemene beschouwingen STATEN VAN CURACAO ZITTING 2010-2011 ------------------------------------------------------------------------ LANDSVERORDENING van de tot wijziging van de Algemene landsverordening Landsbelastingen 1,

Nadere informatie

DGA Memorandum 2013 Fiscale aspecten van de directeur grootaandeelhouder (DGA) en zijn B.V.

DGA Memorandum 2013 Fiscale aspecten van de directeur grootaandeelhouder (DGA) en zijn B.V. DGA Memorandum 2013 Fiscale aspecten van de directeur grootaandeelhouder (DGA) en zijn B.V. mei 2013 v.01-2013 Onze vestigingen: Amsterdam Heemstede Jozef Israëlskade 46 Bronsteeweg 10 NL-1072 SB AMSTERDAM

Nadere informatie

toepassing is. De woning moet zich in een zogenaamde (aanliggende) postcoderoos rondom de productie-installatie bevinden.

toepassing is. De woning moet zich in een zogenaamde (aanliggende) postcoderoos rondom de productie-installatie bevinden. Fiscale aspecten investeren in coöperaties Energie van Hollandsche Bodem Energiebelasting Algemeen Energiebelasting is in beginsel verschuldigd over de levering van elektriciteit over een aansluiting aan

Nadere informatie

DGAWijzer. Vermogensopbouw. Inhoud

DGAWijzer. Vermogensopbouw. Inhoud DGAWijzer Vermogensopbouw Inhoud Vermogensopbouw door de DGA 1 Beleggen in de BV 2 Beleggen in de BV via stapelaars 2 Beleggen in privé na dividenduitkering 2 Lenen van de BV 3 De vrijgestelde beleggingsinstelling

Nadere informatie

Fiscaal memo 2014/2015

Fiscaal memo 2014/2015 Fiscaal memo 2014/2015 1. Inleiding The Silver Mountain heeft het genoegen u hierbij een memorandum te verstrekken waarin enkele fiscale aspecten worden behandeld, die bij aanschaf, bezit en verkoop van

Nadere informatie

Nederlandse bronheffing geheven van buitenlandse particuliere beleggers Houdbaar onder het Gemeenschapsrecht?

Nederlandse bronheffing geheven van buitenlandse particuliere beleggers Houdbaar onder het Gemeenschapsrecht? Nederlandse bronheffing geheven van buitenlandse particuliere beleggers Houdbaar onder het Gemeenschapsrecht? Referaat in het kader van Europese Fiscale Studies 2007 mr. S.H. Leensma 7 mei 2007 Inhoudsopgave

Nadere informatie

DE STAAT VAN HET NEDERLANDSE VESTIGINGS- KLIMAAT VOOR INVESTERINGS- FONDSEN IN 2009 MEI 2010

DE STAAT VAN HET NEDERLANDSE VESTIGINGS- KLIMAAT VOOR INVESTERINGS- FONDSEN IN 2009 MEI 2010 DE STAAT VAN HET NEDERLANDSE VESTIGINGS- KLIMAAT VOOR INVESTERINGS- FONDSEN IN 2009 MEI 2010 De staat van het Nederlandse vestigingsklimaat voor investeringsfondsen in 2009 algemeen overzicht en specifiek

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE

BELANGRIJKE INFORMATIE Prospectus BELANGRIJKE INFORMATIE Dit Prospectus is vastgesteld te Amsterdam in januari 2013 en is tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van het Waardegroeifonds Management B.V. (de Beheerder),

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 1

Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 1 Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 1 Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de

Nadere informatie

1 Inleiding. 1.1 Aanleiding voor het onderzoek

1 Inleiding. 1.1 Aanleiding voor het onderzoek 1 Inleiding 1.1 Aanleiding voor het onderzoek In dit onderzoek wordt ingegaan op de Nederlandse belastingheffing van dividend dat in grensoverschrijdende verhoudingen door een vennootschap aan natuurlijke

Nadere informatie

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2015)

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2015) Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2015) Memorie van toelichting Inhoudsopgave I. ALGEMEEN... 2 1. Inleiding... 2 2. Toelichting op enkele wijzigingen... 2

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 18406 24 november 2010 Dividendbelasting. Verzamelbesluit 15 november 2010 Nr. DGB 2010/5437M Directoraat-generaal Belastingdienst,

Nadere informatie

1. DGA en Start B.V... 7

1. DGA en Start B.V... 7 1. DGA en Start B.V.... 7 1.1 De besloten vennootschap (B.V.)... 7 1.2 Belangrijke veranderingen in het nieuwe B.V.-recht:... 8 1.3 B.V. ja/nee?: de voor- en nadelen van de B.V.... 8 1.4 Omzetting in een

Nadere informatie

Erasmus School of Economics Masterthesis. Compartimentering onder belastingverdragen

Erasmus School of Economics Masterthesis. Compartimentering onder belastingverdragen ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM Erasmus School of Economics Masterthesis Nadruk verboden Compartimentering onder belastingverdragen Naam student: S. Saboor Studentnummer: 324871 Scriptiebegeleider: Prof.

Nadere informatie

VMB Tax Consultants 25 februari 2014

VMB Tax Consultants 25 februari 2014 Tax newsletter VMB Tax Consultants 25 februari 2014 Inhoud Wanneer bent u aan 5,15% fairness tax onderworpen? Nieuwe richtlijnen m.b.t. interne meerwaarden Nieuwe tax incentives for vennootschappen en

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 533 Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en enkele andere belastingwetten in verband met de introductie van een regeling voor

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Algemene Aspecten

Hoofdstuk 2 Algemene Aspecten Hoofdstuk 2 Algemene Aspecten Belasting heeft twee doelen 1. Een budgettaire functie: het dekken van overheidsuitgaven 2. Instrumentele functie. Belasting wordt gebruikt als een soort middel om een bepaald

Nadere informatie

Wij wensen u veel leesplezier en nodigen u uit contact op te nemen via ewoud.deruiter@3rrrbelastingadviseurs.nl voor al uw vragen.

Wij wensen u veel leesplezier en nodigen u uit contact op te nemen via ewoud.deruiter@3rrrbelastingadviseurs.nl voor al uw vragen. Fiscale actualiteiten mei 2013 In deze nieuwsbrief zullen de volgende onderwerpen worden behandeld: 1. Aftrek beperkende deelnemingsrente: indien een besloten vennootschap meer dan 750.000 aan rente betaalt

Nadere informatie

FAQ : 2013, de laatste kans op een fiscale regularisatie

FAQ : 2013, de laatste kans op een fiscale regularisatie 2013 nieuwsbrief nr.2 www.bdo.be Nieuwsbrief De geconsolideerde rapportering: het boordinstrument bij uitstek FAQ : 2013, de laatste kans op een fiscale regularisatie Transfer Pricing PAGINA 4 PAGINA 7

Nadere informatie

Naar een evenwichtige behandeling van eigen vermogen en vreemd vermogen in de vennootschapsbelasting

Naar een evenwichtige behandeling van eigen vermogen en vreemd vermogen in de vennootschapsbelasting Naar een evenwichtige behandeling van eigen vermogen en vreemd vermogen in de vennootschapsbelasting D66 TA E Green Paper Jeroen Leek jc.leek@xs4all.nl Lars Bijsmans lagbijsmans@hotmail.com Augustus 2011

Nadere informatie

WHITEPAPER. Nederland - België Desk. In dit nummer HLB NEDERLAND-BELGIË DESK: HET BESTE VAN BEIDE LANDEN. motieven voor emigratie naar België:

WHITEPAPER. Nederland - België Desk. In dit nummer HLB NEDERLAND-BELGIË DESK: HET BESTE VAN BEIDE LANDEN. motieven voor emigratie naar België: WHITEPAPER HLB Van Daal & Partners is a member of HLB International. A world-wide network of independant accounting firms and business advisors. Nederland - België Desk 2015 In dit nummer 1. HLB Nederland-België

Nadere informatie

JJJ. de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs INTERNATIONALE ASPECTEN VAN DE FORFAITAIRE RENDEMENTSHEFFING

JJJ. de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs INTERNATIONALE ASPECTEN VAN DE FORFAITAIRE RENDEMENTSHEFFING JJJ JJJ de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs INTERNATIONALE ASPECTEN VAN DE FORFAITAIRE RENDEMENTSHEFFING Onderzoek in opdracht van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs Caron & Stevens / Baker

Nadere informatie

Goed voorbereid op 2015

Goed voorbereid op 2015 www.pwc.nl Goed voorbereid op 2015 Fiscale tips voor particulieren en bedrijven Oktober 2014 Inhoudsopgave Particulier 4 Onderneming 5 Transfer pricing in uw onderneming 6 Directeur-grootaandeelhouder

Nadere informatie