Leergang Coöperatief Ondernemen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Leergang Coöperatief Ondernemen"

Transcriptie

1 Een leergang over bedrijfsvoering, samenwerking en ondernemerschap Weet je zeker dat je het (niet) alleen kunt? Ervaar wat deze Leergang Coöperatief Ondernemen voor jou kan betekenen.

2 De Is ontwikkeld in samenwerking met BV Stichting Watertransport S.W.T. en door:

3 Leadership is denkvermogen Krijgen ondernemers - en zij die dat willen worden - de programma s voor hun ontwikkeling aangeboden die zij echt nodig hebben? De uitdagingen waar ondernemers voor staan veranderen in een hoog tempo, maar de programma s die zij krijgen aangeboden blijven vaak dezelfde. Hoe ziet toekomstig ondernemerschap er uit? Ondernemers ontwikkelen zich in een omgeving met een toenemende complexiteit en een wereld die steeds meer onzekerheden kent. De benodigde vaardigheden voor ondernemerschap zijn veranderd. Complex en adaptief denkvermogen zijn nodig. De meeste ondernemers hebben zich ontwikkeld door werkervaring, training en (collegiale) coaching. Hoewel nog steeds belangrijk, gaat deze ontwikkeling niet snel genoeg, of op de juiste manier om de nieuwe omgeving aan te kunnen. Het gaat er niet meer om hoe goed ondernemerschap eruit ziet, er ligt een uitdaging om groter denkvermogen te ontwikkelen. Ondernemers zijn experts geworden in het wat van ondernemerschap, maar hebben veel te leren over de wijze waarop zij hun ontwikkeling vormgeven. In deze leergang verleggen we de focus en pakken creatieve ondernemers de eigen ontwikkeling op om, met oog op de toekomst, een stap voor te blijven. Leadership Training & Opleiding doet hierbij een aanbod voor het begeleiden van deelnemers aan de leergang Coöperatief Ondernemen. Een leergang die op basis van samenwerking met de deelnemers vanaf het moment van aanmelding en intake op maat wordt gemaakt. Dit al naar gelang van de behoeften tot ontwikkeling op verschillende thema s van ondernemerschap en de mate van verdieping die wordt gewenst. Zonder zelfkennis, zonder de spiegel van anderen op wie je bent en zonder voorbeelden van best practices elders, is het voor jou als ondernemer (en mens) moeilijk om zelf te bepalen wat je zou moeten leren of doen om meer resultaat uit je werk of bedrijf te halen. Hoe kun je jouw ondernemerschap krachtiger maken? In deze leergang doen we dat door jou te leren kennen, een ondernemersprofiel en strategisch ondernemingsplan met je op te stellen, ervaringen te delen met andere ondernemers, kennis over te dragen, je te trainen en testen op vaardigheden en je voortdurend te prikkelen een stap verder te zetten dan je gedacht had te kunnen. Ondernemerschap vraagt om leiderschap en daarom kent deze leergang een basisprogramma ontwikkeld vanuit de 4 trends voor ontwikkeling van toekomstig leiderschap: 1. focus op verticale ontwikkeling van de leider 2. eigen verantwoordelijkheid voor het eigen ontwikkelingsproces 3. focus op collectief netwerkleiderschap 4. focus op innoveren, experimenteren, diversiteit en delen In lijn met deze trends wordt het programma steeds verder ontwikkeld met de deelnemers tot een uitdagende leergang voor het eigen ondernemerschap. Gedreven door deze uitdaging en geraakt door de mensen in de binnenvaart hebben wij, een netwerk van ervaren trainers die al jaren trainingen en leergangen in andere branches verzorgen, besloten ons specifiek op de binnenvaartbranche te gaan richten met trainingen op het gebied van ondernemerschap en leiderschap. Vanuit deze gedachte is Leadership Training & Opleiding opgericht. Van Vakmanschap naar Ondernemerschap In 2011 werd in opdracht van het Onderwijscentrum Binnenvaart de training Van Vakmanschap naar Ondernemerschap voor de binnenvaart ontwikkeld. Deze training is sinds die tijd een aantal keren uitgevoerd. Toen deze training eind 2013 voor de leden van NPRC werd gegeven kreeg deze ook daar enthousiaste reacties van de deelnemers. Aanleiding genoeg om deze tweedaagse training nog een aantal keren te herhalen. Wat ons betreft tot iedereen kennis heeft gemaakt met deze vorm van opleiden die nog vrij nieuw is in de binnenvaartbranche. Wat was er nieuw aan? Alle elementen van ondernemerschap(resultaat halen uit je boekhouding, leren onderhandelen, profiel van jezelf en anderen ontdekken, kijken naar en werken aan de toekomst) komen in een snelkookpan van twee dagen aan bod. Zoals een van de deelnemers het verwoordde: Zo, het is halverwege de eerste dag, maar ik heb het gevoel al twee dagen veel te hebben geleerd en nog gelachen ook! Dit gunnen wij iedereen als basis om meer te leren, sterker nog het is een pure noodzaak als we kijken naar de behoefte aan de ontwikkeling van ondernemerschap in de binnenvaart. In de praktijk blijkt echter dat het voor de binnenvaartondernemers heel lastig is om een paar dagen aan de wal te gaan om opleiding en training te volgen. Daarnaast is men in de binnenvaart nog niet gewend aan het ramen van budgeten voor training en opleiding (en niet aan de reis zijn) op het gebied van ondernemerschap. : persoonlijk en online

4 De deelnemers en de trainers vinden aan het einde van iedere tweedaagse dat er op deze manier nog veel meer te leren valt. De onderdelen van de training bieden genoeg stof om in meerdere dagdelen verder uit te diepen. Je kunt daar als ondernemer nog meer uithalen in je dagelijkse werk en leven. Hiermee was de gedachte voor het ontwikkelen van een leergang ondernemerschap geboren. Om het dilemma van tijd aan de wal te tackelen is de visie op de leergang meer vanuit de klant (de binnenvaartondernemer) dan vanuit de leergangtraditie (vaste trainingsdagen en persoonlijke kennisoverdracht) vormgegeven. Wat betekent dit? We leggen de nadruk op opleiden aan boord. Dat begint met een persoonlijk gesprek met de ondernemer over strategische doelen en opleidingsvragen. We bieden de theorie van de leergang en kennistesten online aan. We brengen kleine groepen deelnemers samen( die aan de wal liggen om te laden/lossen) om kennis te delen en vaardigheden te trainen. We zorgen voor een persoonlijke adviseur voor ondernemersvragen. Ontwikkeling Inmiddels lopen er al een paar pilots van deze leergang bij organisaties in de binnenvaart. Op deze manier wordt de leergang coöperatief ondernemen continu ontwikkeld en verbeterd op basis van de input van deelnemers. Een vorm van crowd learning kunnen we zeggen. Deze vragen en gesprekken met individuele schippers en diverse organisaties uit de binnenvaart hebben ons ertoe gebracht deze leergang verder te willen ontwikkelen en breder aan te bieden. Zo is de in dit document beschreven opzet voor een leergang tot stand gekomen. Een leergang ondernemerschap die in zijn geheel of modulair kan worden gevolgd. Naast de onderdelen uit de tweedaagse krijgen ook voor een coöperatief leider belangrijke elementen extra aandacht in deze leergang zoals samenwerken in teams, collega s anders leren kennen en actief deelnemen in de netwerken. Een beschrijving van de Leergang Coöperatief ondernemen Ondernemersprofiel De persoon van de ondernemer in de onderneming is een van de belangrijkste factoren voor het succes van het bedrijf en soms ook van de ondergang. Toch blijft deze persoon met eigen talenten, competenties en eigenschappen vaak onderbelicht in de ontwikkeling van een succesvol bedrijf. Het individuele krijgt echter meerwaarde in relatie tot anderen in of buiten de onderneming. Met het Big Five persoonsprofiel als basis verkennen de deelnemers eigen talenten en die van anderen. Kun je als ondernemer zowel sturen als volgen? Wat is je talent en wat kun je er meer mee doen dan je nu hebt gedaan in het bedrijf? Basiscursus Met de kennis Van Vakmanschap naar Ondernemerschap als basis wil je een scherpere analyse van je jaarcijfers en begroting kunnen maken. De eerste module van de leergang Coöperatief Ondernemen bevat alle elementen die ook in de fysieke tweedaagse aan de orde komen. Nu echter verpakt in een online omgeving met de mogelijkheid tot het voeren van (skype) gesprekken met je persoonlijk opleidingsadviseur. Module Bedrijfsvoering In de verdiepende module Bedrijfsvoering is boekhouden is geen bingo meer, maar een voedingsbodem voor een beter resultaat met je bedrijf. Ook je dagelijkse cijfers krijg je beter in beeld en op basis van praktijkcasus en opdrachten (gedeeld met collega s) leidt dit tot meer winst uit de

5 onderneming. De module bedrijfsvoering in deze leergang helpt je verder door in te gaan op een aantal cases uit de praktijk, maar vooral door je eigen bedrijfsvoering te koppelen aan de leerstof. Vaardig onderhandelen In iedere module van de leergang wordt de kunst van het onderhandelen als intermezzo verder uitgewerkt. Je krijgt situaties uit de praktijk voorgelegd met de vraag: wat zou jij doen? Je wordt getraind in het (via de telefoon) onderhandelen met partijen die ook in de praktijk van een binnenvaartonderneming werkelijk een rol spelen. De uitgangspunten voor vaardig onderhandelen, de do s en don ts worden met behulp van animatiefilms en roloefeningen toegelicht. De eigen leerstijl wordt verkend en de stijl van anderen zichtbaar gemaakt. Er wordt geoefend met onderhandelsituaties uit de praktijk van de binnenvaart en met relaties die ook in de praktijk aan tafel zitten zoals banken, boekhouders, bevrachters, aflossers en partners. Scenarioplanning De module scenarioplanning koppelt actuele factoren uit de nabije en wijde omgeving van de ondernemer aan ontwikkelingen op de langere termijn. Het gezamenlijk opgebouwde beeld wordt door de deelnemer vertaald naar concrete scenario s voor de eigen onderneming. De deelnemers hebben als ondernemer meer zich op wat er op hen afkomt en leren dus tijdig bijsturen als het scenario wat zich voordoet wordt herkend. Je weet waar je mee door moet gaan, mee moet beginnen of stoppen. SWOT en Strategisch Plan De module SWOT analyse en Strategisch Plan volgt logischerwijs op de Scenarioplanning. In het strategisch plan komen alle facetten van een organisatie aan bod: van missie tot resultaat, van leiderschap tot maatschappelijk verantwoord ondernemen, van management van medewerkers tot management van middelen, van tevreden financiers tot tevreden klanten, etc. De SWOT methode wordt geoefend en concreet gemaakt in een opdracht het eigen ondernemingsplan langs deze weg uit te werken en op hoofdlijnen te presenteren voor zover je dat wilt delen. Teamwork Innovatief zijn is een uitdaging waar iedere ondernemer in de dagelijkse praktijk voor komt te staan of het nu om techniek, ideeën, of relaties leggen gaat. Je hebt ermee te maken. Maar hoe kan innovatief denken je verder helpen in je bedrijf? Wat kan samen bedenken en samen werken voor meerwaarde opleveren voor jouw bedrijf en anderen? De deelnemers uit de tweedaagse hebben Dik Kruijthoff al ontmoet met zijn presentatie over Novifarm. Hij stapt nu uit de presentatie en in de adviesrol. Onder zijn leiding wordt in kleine teams gewerkt aan het maken van plannen en zetten van stappen in de innovatie van de onderneming. De kleine teams presenteren aan het eind van de leergang het resultaat van hun onderzoek en geven een advies voor de realisatie in de praktijk. Eindpresentatie en certificaat In de leergang Coöperatief Ondernemen werk je zowel individueel als in kleine teams aan verbetering van je bedrijfsvoering. Onderzoek doen en opdrachten maken vormen een onderdeel van de leergang. Deze wordt afgesloten met de presentatie van een onderzoek aan een panel van deskundigen uit de binnenvaart. De deelnemers ontvangen na afloop een certificaat van deelname. Je hebt meer geleerd over je bedrijf, over anderen, maar vooral over jezelf. Een leven lang (online) leren Met de aanmelding voor de basiscursus en de leergang krijgt de deelnemer tevens toegang tot de online leeromgeving van de leergang. Hierbinnen is ruimte voor persoonlijk contact met de trainers om vragen te stellen over de eigen onderneming, worden opdrachten gegeven voor de voorbereiding op de modules, testen gedaan, informatie aangeboden en blijven deelnemers verbonden met andere deelnemers om kennis te delen en samen te werken aan verbetering van de ondernemingen. Wilt u dat ook? Meldt u dan aan voor de Leergang Coöperatief Ondernemen. Begeleiders in deze leergang: Marco de Vlaming: persoonlijk adviseur, coördinatie leergang, trainer onderhandeltechnieken; Caroline Boogaard: trainer ondernemersprofiel; Freek Nijhuis: trainer scenario-ontwikkeling en swot; Wim Onderdelinden: deskundige bedrijfsvoering; Dik Kruijthoff: deskundige innovatie en samenwerking; Deskundige bevrachters en financiële adviseurs spelen hun rol bij intermezzo s over onderhandelen.

6

7 De opzet van de leergang: 1. A anmelding van de deelnemer voor deze leergang. 2. Ontvangst logingegevens voor Big five en werkwaardentest 3. Interview deelnemer met persoonlijk adviseur van Leadership Training & Opleiding. In het interview wordt de actuele (opleidings)vraag van de deelnemer over de onderneming of ondernemerschap verkend. Tarieven Na aanmelding: Afname profieltesten, individueel gesprek en eigen ontwikkelplan voor de deelnemer Voor het doorlopen van de leergang is geraamd dat de gemiddelde deelnemer twee jaar nodig heeft om alle modules te doorlopen. Kosten Eenmali g 95 Per jaar 720 Totale kosten leergang Coöperatief Ondernemen per deelnemer verspreid over jaar 4. Startbijeenkomst in kleine kernteams van beschikbare deelnemers; 2 dagdelen: het programma van de leergang wordt toegelicht, deelnemers maken kennis met elkaar en het programma start met het eerste intermezzo Onderhandelen en de module Bedrijfsvoering. 5. De deelnemers doorlopen de eerste fase van de online leergang met het volgen van alle, of een aantal voor hen relevante modules 6. Tussentijdse voortgangsgesprekken in deelnemersteams of met de persoonlijk adviseur 7. De deelnemers doorlopen de tweede fase van de online leergang 8. Tussentijdse voortgangsgesprekken in deelnemersteams of met de persoonlijk adviseur 9. De deelnemers doorlopen de derde fase van de online leergang 10. De deelnemers werken aan teamopdrachten 11. Presentaties Teamopdrachten en uitreiking certificaten 12. Evaluatie leergang. 13. Online blijven leren en kennis delen. 14. Ontwikkeling verder verdiepende leergangen Om de opleidingskosten voor de deelnemer te spreiden wordt een jaarabonnement afgesloten waarvoor maandelijks een vast bedrag wordt geïncasseerd. Voor deze leergang Coöperatief Ondernemen geldt een bedrag van 60. per maand. Overtuigd dat deze leergang jou en je bedrijf verder brengt en meer resultaat oplevert? Meld je dan aan via: Wil je meer informatie, of een gesprek neem dan contact met mij op: Vriendelijke groet, Marco de Vlaming

8 Leadership Training & Opleiding Leadership Training & Opleiding is een onderdeel van Mastery Consultants BV dat zich specifiek richt op de binnenvaartbranche. Mastery Consultants BV bestaat inmiddels 15 jaar en is een organisatie die werkt vanuit de kernspecialismen: veranderkunde, onderwijsbegeleiding en beleidsontwikkeling. We hebben in de loop der jaren een netwerk opgebouwd van specialisten op de verschillende terreinen van organisatieontwikkeling, opleiding, training en coaching. Mastery Consultants heeft sinds de oprichting de netwerkorganisatie als bedrijfsvorm verkozen boven een organisatie met personeel in dienst. Dit betekent dat wij flexibel zijn in de inzet van professionals in onze projecten. We zetten geen mensen in omdat we ze hebben, maar selecteren degenen die het beste passen bij de opdrachten die we krijgen. Onze bedrijfscultuur heeft de lerende organisatie als basis met de hiervoor kenmerkende slogans: Feel Free to Develop en Meesterschap kenmerkt zich door de moed leerling te blijven. Vanuit deze filosofie ontwikkelen wij in opdracht van onze klanten gevarieerde trainingen op het gebied van teambuilding, managementopleidingen en strategische ontwikkeling van organisaties op management en bestuurlijk niveau. Individuele coaching vormt daarbij een belangrijk element.

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS SPIL voor LEIDINGGEVENDEN MOVE voor MEDEWERKERS S P I L IN BEWEGING BRENGEN Een leertraject voor leidinggevenden die medewerkers en organisatie in beweging brengen en sturing geven aan veranderingen M

Nadere informatie

Een eigenzinnig leiderschapstraject van Politieacademie, korpsen en partnerorganisaties

Een eigenzinnig leiderschapstraject van Politieacademie, korpsen en partnerorganisaties De nieuwe eeuw luidde een omvangrijk vernieuwingsproces in van het politieonderwijs. Onder de noemer Politieonderwijs 2002 werden de klassieke, functiegerichte bedrijfsen beroepsopleidingen die tot dan

Nadere informatie

INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015

INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015 INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015 INHOUDSOPGAVE WORKSHOPS THINK DIFFERENT? FUTURE PROOF? TOON LEF EN MAAK HET VERSCHIL! FUEL YOUR FUTURE HOE? Gezien de veranderingen in je vak, ben je gespitst op

Nadere informatie

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult 2014-2015 Catalogus opleidingen en trainingen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Onze visie op ontwikkeling van mensen 5 Hoofdstuk 2 Veranderen -opleiding en trainingsaanbod 2.1.Training gamechangers 7 2.2. Leidinggeven

Nadere informatie

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers -

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Deze informatie is opgesteld door Qidos, in opdracht van de Taskforce Samenhangend Inzetbaarheidsbeleid 1 Inhoud Het belang en het doel van een

Nadere informatie

Competentiegericht trainen. Molijn Training. Trainingsaanbod

Competentiegericht trainen. Molijn Training. Trainingsaanbod Competentiegericht trainen Molijn Training Trainingsaanbod Het zijn niet de sterksten en ook niet de slimsten die overleven, maar degenen die zich het best aanpassen aan de veranderende omstandigheden

Nadere informatie

KNOWLEDGE INTO ACTION CREËER EEN LUISTERAAR EN BRENG HEM IN BEWEGING

KNOWLEDGE INTO ACTION CREËER EEN LUISTERAAR EN BRENG HEM IN BEWEGING KNOWLEDGE INTO ACTION CREËER EEN LUISTERAAR EN BRENG HEM IN BEWEGING info@exellior.com September 2014 Copyrights KNOWLEDGE INTO ACTION 2 GEFELICITEERD! U heeft besloten meer te willen weten over de ontwikkeling

Nadere informatie

Noviteiten Novius. Business & Information Management NUMMER 3. In dit derde nummer bestaat het palet uit: Wij wensen u veel leesplezier en inspiratie.

Noviteiten Novius. Business & Information Management NUMMER 3. In dit derde nummer bestaat het palet uit: Wij wensen u veel leesplezier en inspiratie. Voor u ligt de derde uitgave van Noviteiten. De externe nieuwsbrief van Novius met een inspirerend aanbod van artikelen. We zullen u op deze wijze regelmatig bijpraten over voor u relevante onderwerpen

Nadere informatie

The manager in me. 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement

The manager in me. 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement The manager in me Inhoudsopgave pagina 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement 2. Toepassing van de methodiek Opzet/trainingsonderdelen

Nadere informatie

Opleidingsoverzicht. KMO Portefeuille. Aanbod. Aanbod open opleidingen klik hier Aanbod inspiratie en introductie workshops klik hier

Opleidingsoverzicht. KMO Portefeuille. Aanbod. Aanbod open opleidingen klik hier Aanbod inspiratie en introductie workshops klik hier Opleidingsoverzicht Systeemdenken en Duurzaam Ondernemen Systeemdenken? Door systeemdenken zie je het geheel, de samenstellende delen in het geheel en hun relevante interacties. Dit biedt je diepere inzichten,

Nadere informatie

Beschrijving van het leertraject. Duurzaam inrichten van Service Management

Beschrijving van het leertraject. Duurzaam inrichten van Service Management Beschrijving van het leertraject Duurzaam inrichten van Service Management INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 DIT LEERTRAJECT VOOR SERVICE MANAGERS GAAT VERDER DAN DE BES TAANDE TRAININGEN!... 3 LEREN HOE

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

Welkom. bij Djoj training & opleiding

Welkom. bij Djoj training & opleiding Cursusprogramma najaar 2011 Welkom bij Bedrijven hebben te maken met snelle en complexe veranderingen. Dit is niet voor iedereen gemakkelijk. Sterker nog, het beroep dat op flexibiliteit en improvisatievermogen

Nadere informatie

Impactvolle marketinganalist

Impactvolle marketinganalist Impactvolle marketinganalist Deeltijdopleiding van het Customer Insights Center van de Rijksuniversiteit Groningen www.impactvolleanalist.nl Haal het maximale uit je analysecompetenties Betere bedrijfsbeslissingen

Nadere informatie

Adviestalent. Advanced Businessschool voor jonge talenten

Adviestalent. Advanced Businessschool voor jonge talenten Adviestalent ACADEMY Advanced Businessschool voor jonge talenten > OPLEIDINGSGIDS JAAR 2013-2014 Adviestalent ACADEMY Advanced Businessschool voor jonge talenten > Samen werken aan de toekomst van uw organisatie

Nadere informatie

inhoud: de uitdaging, doelgroep, prikkelende voorbeelden, reacties van klanten, visie, werkwijze & stijl en contactgegevens

inhoud: de uitdaging, doelgroep, prikkelende voorbeelden, reacties van klanten, visie, werkwijze & stijl en contactgegevens transformatio (latijn) [Gr. metamorph ōsis] Metamorfo se: 1. gedaanteverandering, - verwisseling. 2. herschepping; het geheel van gedaante doen veranderen. inhoud: de uitdaging, doelgroep, prikkelende

Nadere informatie

Management development. Het ontwikkelen van toekomstig leiders

Management development. Het ontwikkelen van toekomstig leiders Management development Het ontwikkelen van toekomstig leiders Management development Weet u wie de aanstormende leiderschapstalenten in uw organisatie zijn? En koestert u deze talenten wel genoeg? Uw jonge

Nadere informatie

STUDIEGIDS. ARTRA Arbeidsmarkttrainingen

STUDIEGIDS. ARTRA Arbeidsmarkttrainingen STUDIEGIDS ARTRA Arbeidsmarkttrainingen Inhoudsopgave Welkom! 3 Algemeen 4 Kennistrainingen 6 n Basisopleiding Intercedent 7 n Basisopleiding Intercedent (E-learning incl. examentraining) 8 n Poolse Basisopleiding

Nadere informatie

FRANCHISE - INFORMATIE DEEL 1

FRANCHISE - INFORMATIE DEEL 1 FRANCHISE - INFORMATIE DEEL 1 Holland Training Nederland BV Heer Janszdorp 1 4493 EA Kamperland Telefoon: (076) 52 44 930 Internet: www.holland-training.com E-mail: info@holland-training.com Algemeen Bart

Nadere informatie

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals Rendement van talent Porties VAN GOED NAAR Ludens Talentontwikkeling is een jong trainingsbureau met veel ervaring. Wij zijn gespecialiseerd in

Nadere informatie

Informatiebrochure 1

Informatiebrochure 1 Informatiebrochure 1 SAM& Brochure Organisaties 2012, SAM& Uitgegeven in eigen beheer Info@samen.nu Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

CNV Cursusprogramma. > Leren werkt!

CNV Cursusprogramma. > Leren werkt! 2013 CNV Cursusprogramma > Leren werkt! 1 WORKSHOPS > Alle workshops duren 1 dag of 2 losse dagdelen. Profileren kun je leren dagdelen worden een aantal netwerken geïntro- Workshops Profileren kun je leren

Nadere informatie

Studiegids 2013. van de Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering

Studiegids 2013. van de Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering Studiegids 2013 van de Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering 18.984 bezoekers congressen 18.497 deelnemers opleidingen 1.138 opleidingen 345 actieve docenten 27 buitenlandse projecten

Nadere informatie

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven.

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. Beginnen met leidinggeven en dan Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. S o n j a v a n B e v e r e n, M e l k w e g 2 3, K l i j n d i j k R e g i e & R e s u l t a a t r e g i e @ s o n

Nadere informatie

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Meedoen& Meetellen Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Samenstelling trainingsmodule Eline Roelofsen Roel Schulte www.verwondering.nu Illustratie

Nadere informatie

CNV Cursusprogramma. > Leren werkt!

CNV Cursusprogramma. > Leren werkt! CNV Cursusprogramma > Leren werkt! 2012 1 Workshops Leren werkt! Feedback geven en ontvangen Timemanagement Loopbaancheck Flow in je werk Profileren kun je leren Netwerken Cursussen Emotionele intelligentie

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

LEIDERSCHAP IN DE CORPORATE JUNGLE. Bagage voor een succesvolle reis naar je eigen doel. Een training met wortels in de praktijk.

LEIDERSCHAP IN DE CORPORATE JUNGLE. Bagage voor een succesvolle reis naar je eigen doel. Een training met wortels in de praktijk. LEIDERSCHAP IN DE CORPORATE JUNGLE Bagage voor een succesvolle reis naar je eigen doel. Een training met wortels in de praktijk. PROFESSIONALISEREN DOOR ALLE BENODIGDE SOFTSKILLS VAN DE MANAGER TE TRAINEN

Nadere informatie

VPTZ Academie. Voor professionele organisaties en deskundige vrijwilligers

VPTZ Academie. Voor professionele organisaties en deskundige vrijwilligers VPTZ Academie Voor professionele organisaties en deskundige vrijwilligers Inhoudsopgave VPTZ Academie Voor professionele organisaties en deskundige vrijwilligers VPTZ Academie 3 Even voorstellen 4 Accommodaties

Nadere informatie