SoaSense. Thermometer 2010 GGD en Oost-Nederland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SoaSense. Thermometer 2010 GGD en Oost-Nederland"

Transcriptie

1 SoaSense Thermometer 1 GGD en Oost-Nederland

2 Risicogroepen steeds beter bereikt Met genoegen bieden wij u de tweede SoaSense Thermometer van Oost- Nederland (Gelderland en Overijssel) aan. Dit jaar met extra inhoud, want in tegenstelling tot vorig jaar kunnen we de Sense-cijfers nu afzetten tegen de resultaten in 9. Zowel bij Soa als Sense is een duidelijke toename van het zichtbaar. We bereiken de risicogroepen dus steeds beter! Ter opfrissing: sinds zijn de GGD en gestart met het aanbieden van seksualiteitsspreekuren aan jongeren tot 5 jaar, de zogenaamde Senseconsulten. In de regio Oost streven we ernaar om de Soa- en Sense-spreekuren zoveel mogelijk te integreren vanwege de vele raakvlakken tussen Soa- en Sense-onderwerpen. Met deze Thermometer willen we de GGD-poli s en ketenpartners in de soa-bestrijding en seksualiteitszorg informeren over de stand van zaken in Oost-Nederland. De (surveillance)gegevens in deze Thermometer kunnen tevens als inspiratie dienen voor het ontwikkelen van regionaal en lokaal GGD-beleid in de soa-bestrijding en seksualiteitszorg. Namens het hele projectteam wensen wij u veel (lees)plezier en profijt van deze SoaSense Thermometer. Mocht u vragen hebben, schroom dan niet om contact met ons op te nemen. Onze gegevens vindt u achterop deze Thermometer. Hoe werken Soa en Sense samen? Het SoaSense-centrum Oost-Nederland omvat de SoaSense-poli s van alle zes GGD en in Gelderland en Overijssel: GGD Regio Nijmegen, GGD Gelre- IJssel, GGD IJsselland, GGD Regio Twente, GGD Rivierenland en de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden (VGGM, vóór 11 HGM). In de GGD-regio van Gelderland Midden voert ook het Mildredhuis Sense-spreekuren uit. Doelgroepen Bezoekers uit risicogroepen kunnen op de Soa- Sense-poli s gratis en anoniem terecht voor screening en behandeling van de belangrijkste soa s en al hun vragen over seksualiteit. Deze doel-/risicogroepen zijn: mensen met veel wisselende seksuele contacten, mannen die seks hebben met mannen (MSM), prostituees en prostituanten, mensen die afkomstig zijn uit een gebied waar veel hiv of andere soa s voorkomen, mensen met een partner uit een van de genoemde groepen, en jongeren onder de 5 jaar. Verder is het spreekuur ook bedoeld voor: mensen met klachten gerelateerd aan soa s, mensen die gewaarschuwd zijn of verwezen zijn voor een soa, en mensen die anoniem getest willen worden op soa s. Samenwerking met gemeenten De subsidieregeling Publieke Gezondheid, waaronder de soa- en seksualiteitszorg (Sense) vallen, vormt een aanvulling op de Wet Publieke Gezondheid (WPG). De combinatie met de WPG levert een waardevolle kruisbestuiving op voor het bereiken van de gezamenlijke doelstelling van gemeenten en GGD en: het verbeteren van de seksuele gezondheid van mensen in Oost-Nederland. Activiteiten GGD Preventieve SoaSense-activiteiten die de GGD in dit kader uitvoert, zijn onder andere: voorlichting tijdens JGZ-spreekuren, voorlichtingsactiviteiten op bijvoorbeeld jongerenmanifestaties en scholen, zoals de ROC s, voorlichting aan bezoekers van homo-ontmoetingsplaatsen en homohoreca, voorlichting en screening van prostituees op de werkplek, en assistentie aan huisartsen bij partnerwaarschuwing (voor soa-cliënten). * Per 1-1- is de GGD Noord Veluwe gefuseerd met GGD Gelre-IJssel

3 Wéér meer Soa-consulten Het aantal Soa-consulten onder risicogroepen in Oost-Nederland en het aantal gevonden soa s is in 1 wederom gestegen. In 9 werden er 11.3 nieuwe Soa-consulten uitgevoerd, in 1 zijn dit er Dit is een toename van 3%. Zoals in grafiek 1 te zien is, laten alle GGD en een stijgende tendens zien in het aantal uitgevoerde Soa-consulten. Deze stijging wordt gezien sinds de start van het Soa-centrum in (inmiddels SoaSense-centrum) en is sterker dan de landelijke trend. Landelijk is het namelijk met 13% gestegen ten opzichte van 9. In grafiek is de verhouding van het aantal uitgevoerde Soa-consulten en het aantal inwoners per GGD-regio te zien. GGD Regio Nijmegen heeft de sterkste stijging ten opzichte van 9 doorgemaakt en heeft ook veruit de meeste Soa-consulten per 1. inwoners uitgevoerd. Grafiek 1: Aantal bezoekers van het Soa-spreekuur per GGD (7-1) Regio Nijmegen Gelre-IJssel IJsselland Regio Twente Rivierenland HGM Grafiek : Aantal Soa-consulten / 1. inwoners per GGD (7-1) Regio Nijmegen Gelre-IJssel IJsselland Regio Twente Rivierenland HGM 7 9 1

4 De man-vrouw verdeling is evenwichtig: 5% van het totaal aantal bezoekers van de Soa-consulten is vrouw en 5% man. Ook als we per GGD kijken is deze verdeling gelijk. Onder de bezoekers jonger dan 5 jaar is de verdeling schever: % vrouwen tegenover 3% mannen. Bijna de helft van de bezoekers van de Soa-spreekuren in de regio Oost is jonger dan 5 jaar, landelijk is dit %. Van het totaal aantal mannelijke bezoekers van de Soa-consulten geeft 37% aan homo- of biseksuele relaties te hebben. In de groep mannen jonger dan 5 jaar is dit 19% (grafiek 3). Grafiek 3: Percentage mannelijke bezoekers met homo-/biseksuele voorkeur per GGD (1) 5% 5% % 35% 3% 5% % 15% 1% 5% % Regio Nijmegen Gelre-IJssel IJsselland Regio Twente Rivierenland HGM % van totaal % van jongeren tot 5 jaar Regionale verschillen In 1 werden een of meerdere soa s vastgesteld bij ruim 1% van de bezoekers van de Soa- Sense poli s in de regio Oost. Dit is vergelijkbaar met het landelijke percentage van bijna 1%. De meeste GGD en laten sinds de start van de subsidieregeling Publieke Gezondheid een stijgend aantal bezoekers zien (per 1. inwoners) bij wie één of meer soa s worden vastgesteld (grafiek 5). Het percentage positieve testen gerelateerd aan het aantal nieuwe consulten (grafiek ) varieert van 13% bij GGD Regio Nijmegen tot 17% bij HGM (inclusief Mildredhuis). Als we het per 1. inwoners per GGD (grafiek ) vergelijken met het vindpercentage (grafiek ), valt op dat het vindpercentage voor GGD Regio Nijmegen laag is vergeleken met het per 1. inwoners. Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat Nijmegen gemiddeld een jonge populatie heeft. Jongeren vertonen meer risicogedrag dan ouderen, hierdoor zullen ze zich vaker laten testen, maar dit wil niet zeggen dat er vaker een soa wordt vastgesteld.

5 Grafiek : Soa-vindpercentage gerelateerd aan het aantal nieuwe consulten per GGD (7-1) % 1% 1% 1% % 1% % % % % % Regio Nijmegen Gelre-IJssel IJsselland Regio Twente Rivierenland HGM Grafiek 5: Aantal bezoekers met een of meer vastgestelde soa s / 1. inwoners per GGD (7-1) Regio Nijmegen Gelre-IJssel IJsselland Regio Twente Rivierenland HGM Tabel 1: Aantal vastgestelde soa s in 9 en 1 in % van totaal Stijging chlamydia bij MSM Een overzicht van de belangrijkste vastgestelde soa s in tabel 1 laat zien dat chlamydia, net als in 9, ook in 1 de meest voorkomende soa is bij risicogroepen. 9 1 aantal % aantal % Gonorroe Chlamydia Syfilis 3 3 HIV 3 7 Totaal

6 Uit grafiek blijkt dat er in vergelijking met voorgaande jaren sprake is van een lichte stijging in het percentage positieve chlamydia-testen bij vrouwen en heteromannen. Bij MSM is sprake van een sterkere stijging positieve testen: van % in 9 naar 11% in 1. Het percentage positieve gonorroe-testen (grafiek 7) en syfilis-testen (grafiek ) is ten opzichte van 9 voor alle doelgroepen vrijwel gelijk gebleven. Grafiek : Aantal testen en percentage positieve testen chlamydia (-1) 1 % vrouw 9 vrouw 1 vrouw % pos. chlamydia Grafiek 7: Aantal testen en percentage positieve testen gonorroe (-1) 7 1 % vrouw 9 vrouw 1 vrouw % pos. gonorroe

7 In grafiek 9 is te zien dat het percentage positieve hiv-testen in 1 in alle doelgroepen vrijwel gelijk is gebleven ten opzichte van 9. Landelijk is dit percentage ten opzichte van 9 ook vrijwel gelijk gebleven. Grafiek : Aantal testen en percentage positieve testen syfilis (-1) % 1 vrouw 9 vrouw 1 vrouw % pos. syfilis Grafiek 9: Aantal testen en percentage positieve testen hiv (-1) % 1 vrouw 9 vrouw 1 vrouw % pos. HIV

8 Swingers Swingen is een leefwijze waarbij stellen erotische contacten zoeken en hebben met andere stellen of singles. Swingers hebben doorgaans meer seksuele contacten en lopen alleen daarom al meer risico op soa s (bron: Bij de swingers in de regio Oost is het percentage positieve gonorroe, chlamydia, syfilis en hiv-testen hoger bij de MSM-doelgroep dan bij vrouwen en heteromannen (grafieken 1-13). Het percentage positieve chlamydia-testen in 1 is voor alle swingers-doelgroepen gedaald (grafiek 1). Het percentage positieve gonorroetesten bij de swingers is voor zowel vrouwen als heteromannen gedaald ten opzichte van 9. Bij de MSM-doelgroep is dit percentage ten opzichte van 9 gestegen van % in 9 naar 13% in 1 (grafiek 11). Grafiek 1: Aantal testen en percentage positieve testen chlamydia bij swingers (-1) vrouw 9 vrouw 1 vrouw 1 % 1 1 % pos. chlamydia Grafiek 11: Aantal testen en percentage positieve testen gonorroe bij swingers (-1) vrouw 9 vrouw 1 vrouw 1 % 1 1 % pos. gonorroe

9 Opvallend is dat het percentage positieve syfilistesten bij swingers uit de MSM-doelgroep sinds is gedaald van 7% in naar 3% in 1 (grafiek ). Een mogelijke verklaring hiervoor is dat het aantal swingers uit de MSM-doelgroep dat zich laat testen, klein is (<3). Het percentage positieve hiv-testen is sinds redelijk stabiel gebleven in alle swingers-doelgroepen. In 9 was wel sprake van een uitschieter bij de MSM-doelgroep (grafiek 13). Ook dit is weer te verklaren door het kleine aantal swingers uit die doelgroep, dat zich laat testen: één positieve test resulteert al in een uitschieter in de grafiek. Grafiek : Aantal testen en percentage positieve testen syfilis bij swingers (-1) vrouw 9 vrouw 1 vrouw 1 % 1 1 % pos. syfilis Grafiek 13: Aantal testen en percentage positieve testen hiv bij swingers (-1) % 1 1 vrouw 9 vrouw 1 vrouw % pos. HIV

10 Soa en hiv in Nederland Uit de landelijke soa-registraties blijkt in 1 opnieuw een toename van zowel het als het vindpercentage van soa s op de Soa-poli s. Het percentage bezoekers bij wie een of meer soa s zijn gediagnosticeerd (chlamydia, gonorroe, infectieuze syfilis, hiv of hepatitis B) blijft hoog: bijna 1%. Bij 19% van de MSM-doelgroep en bij % van de vrouwen en heteroseksuele mannen werden een of meer soa s gediagnosticeerd. De toename van het aantal gevonden soa s kan deels verklaard worden door het actievere testbeleid. Uit landelijke registraties van soa-gerelateerde vragen bij huisartsen, blijkt dat vragen over soa s ook in de eerstelijns zorg toenemen. Er zijn aanwijzingen dat - net als in Nederland - in de ons omringende landen meer soa s worden gediagnosticeerd (bron: Thermometer soa en hiv 1, RIVM 11). Etniciteit Bepaalde soa s en hiv komen in sommige delen van de wereld voortdurend voor. Een persoon die afkomstig is uit zo n endemisch gebied, is mogelijk in contact geweest met hiv of andere soa s. Via een triage (vragenlijst) wordt op de SoaSensepoli s geregistreerd of cliënten uit een endemisch gebied komen. Er wordt dan gevraagd tot welke bevolkingsgroep de bezoekers zichzelf rekenen. In grafiek 1 zien we dat het percentage cliënten met een of meer positieve soa s in de regio Oost het hoogste is onder Antillianen, namelijk 33%. Landelijk is dit soa-vindpercentage ook het hoogste onder Antillianen, namelijk %. Aziaten staan in de regio Oost op de tweede plaats: bij 3% van de cliënten die zich tot deze bevolkingsgroep rekenen, zijn een of meerdere soa s gevonden. Grafiek 1: Soa-vindpercentage gerelateerd aan etniciteit (1) 1 35 % % pos. SOA Leeftijd Jongeren onder de 5 jaar maken in de regio Oost een groeiend deel uit van de bezoekers van de SoaSense-poli s. In 1 is 9% van de bezoekers van de SoaSense poli s jonger dan 5 jaar (grafiek 15). In lag dit percentage nog 5% lager. Het percentage jonge bezoekers is in 1 in de regio Oost hoger dan het landelijke percentage van %.

11 Grafiek 15: Soa-vindpercentage gerelateerd aan bezoekers per leeftijdscategorie (1) <15 jaar % % pos. SOA Conclusies Soa Oost-Nederland Meer consulten, meer jongeren In 1 is het aantal gevonden soa s wederom gestegen. Epidemiologische cijfers uit de regio Oost komen in grote lijnen overeen met landelijke data. Opvallend is de blijvend sterke groei van het aantal consulten onder risicogroepen in Oost-Nederland; deze groei is sterker dan de landelijke trend. Ook valt op dat de SoaSense-poli s in de regio Oost relatief meer jongeren zien vergeleken met de rest van het land. Meer gevonden soa s In lijn met de groei van het is ook het aantal opgespoorde en behandelde soa s op de SoaSense-poli s in 1 weer toegenomen. Het percentage bezoekers met een of meer gediagnosticeerde soa s (chlamydia, gonorroe, infectieuze syfilis, hiv of hepatitis B) is in Oost-Nederland vergelijkbaar met het landelijk gemiddelde (1%). Kijkend naar etniciteit, blijkt dat bij de Antilliaanse bevolkingsgroep de meeste soa s worden gediagnosticeerd. MSM-doelgroep scoort hoog Het percentage positieve soa-testen is voor alle soa s, met uitzondering van chlamydia, aanzienlijk hoger bij de MSM-doelgroep dan bij de vrouwen en heteromannen. Ook bij de swingers is het percentage positieve soa-testen, behalve hiv, duidelijk hoger bij de MSM-doelgroep dan bij de heteroseksuele vrouwen en mannen. Chlamydia meest verspreid In de heteroseksuele doelgroep blijkt chlamydia nog steeds de meest voorkomende soa. Chlamydia is ook bij jongeren de meest voorkomende soa. Mogelijk komt dit doordat jongeren meer wisselende seksuele contacten hebben dan ouderen, waardoor de kans op verspreiding groter is. Een andere reden is wellicht het hoge percentage vrouwen (%) onder jongeren die de SoaSense -poli s bezoeken: vrouwen lopen eerder chlamydia op en dat verhoogt dus de kans op het vinden van chlamydia in de jongerendoelgroep. SoaSense-poli s blijven nodig De SoaSense-poli s in Oost-Nederland blijven een belangrijke rol spelen bij de bestrijding van soa s in de provincies Gelderland en Overijssel. Ondanks het actief en laagdrempelig testen op soa s onder risicogroepen en gerichte preventie in deze groepen, blijft de overdracht van soa s aanzienlijk en daarmee bedreigend voor de volksgezondheid.

12 Sense op stoom In totaal zijn er in 1 in Oost-Nederland bijna 17 Sense-consulten uitgevoerd. Ten opzichte van 9, het eerste jaar waarin de Sense-spreekuren in Oost-Nederland over het hele jaar aangeboden zijn, is het totaal in 1 verdubbeld. Omdat Sense-spreekuren zijn bedoeld voor jongeren, gaan alle Sense-cijfers in deze Thermometer over bezoekers onder de 5 jaar (m.u.v. grafiek ). Uit de cijfers over 1 blijkt dat het Sense-spreekuur steeds beter de jongeren onder de 5 jaar bereikt: 93% van de bezoekers was jonger dan 5 jaar, in 9 lag dit percentage op 9%. Bij iedere GGD/Sense-aanbieder is het ten opzichte van 9 gestegen (grafiek 1). De regionale verschillen in het aantal Sense-consulten worden in grafiek 17 weergegeven. Binnen de GGD-regio s zijn er grote verschillen waarneembaar. Bij GGD Regio Nijmegen en HGM (inclusief Mildredhuis) worden de meeste Sense-consulten uitgevoerd, ongeveer 75 per 1. inwoners. In 9 voerden de Sense-professionals in de regio Oost gemiddeld 5 consulten per 1. inwoners uit, in 1 is dit aantal verdubbeld. Grafiek 1: Aantal Sense-consulten per GGD / Sense-aanbieder (9-1) Regio Nijmegen Gelre-IJssel IJsselland Regio Twente Rivierenland HGM Mildredhuis 9 1 Meer vrouwen dan mannen De man-vrouw verdeling bij de Sense-consulten is scheef: 5% van het aantal bezoekers is vrouw. In 9 was dit percentage %. Hier hangt wellicht mee samen dat bijna de helft van de consulten betrekking heeft op vragen over anticonceptie en (ongewenste) zwangerschap. Ook kan het hoge aantal vrouwen deels te maken hebben met de functie van het Mildredhuis, dat adviezen geeft over anticonceptie en ongewenste zwangerschap en tevens dienst doet als abortuskliniek. Landelijk is de man-vrouw verdeling ook scheef: % van de bezoekers van de Sense-spreekuren is vrouw.

13 Grafiek 17: Aantal Sense-consulten / 1. inwoners per GGD (9-1) Regio Nijmegen Gelre-IJssel IJsselland Regio Twente Rivierenland HGM* 9 1 * De consulten uitgevoerd door het Mildredhuis, zijn opgenomen in het totaal van HGM. Grafiek 1: Verdeling Sense-consulten naar onderwerp in percentages (9-1) 5% % 35% 3% 5% % 15% 1% 5% % anticonceptie (ongew.) zwanger fertiliteit seksualiteit seks. geweld soa anders 9 1 Anticonceptie nummer 1 Als we kijken naar de thema s van de consulten valt op dat meisjes veruit in de meerderheid zijn als het gaat om vragen over anticonceptie, fertiliteit en (ongewenste) zwangerschap. De meeste vragen van jongens hebben betrekking op seksualiteit en soa s. Grafiek 1 geeft een beeld van de procentuele verdeling van de Sense-consulten die in 9 en 1 zijn uitgevoerd, naar thema. De meeste vragen gaan over anticonceptie. We zien voor 1 dat het percentage vragen met betrekking tot seksualiteit bijvoorbeeld vragen over vrijen, pijn bij het vrijen, klaarkomen en soa s gestegen is ten opzichte van 9.

14 Grafiek 19: Verdeling Sense-consulten naar onderwerp per Sense-aanbieder (1) 1% 9% % 7% % 5% % 3% % 1% % Regio Nijmegen Gelre-IJssel IJsselland Regio Twente Rivierenland HGM Mildredhuis anticonceptie (ongew.) zwanger fertiliteit seksualiteit seks. geweld soa anders Grafiek : Verdeling Sense-consulten naar leeftijd en geslacht (1) 55% 5% 5% % 35% 3% 5% % 15% 1% 5% % <15 jaar 15 - jaar - 5 jaar > 5 jaar % vrouw % man Veel vragen over anticonceptie en (ongewenste) zwangerschap In 1 heeft 7% van het totaal betrekking op anticonceptie en (ongewenste) zwangerschap. Op de tweede plaats staat het wat algemenere onderwerp seksualiteit : % van het totaal gaat hierover (grafiek 1). Het totaal aantal bezoekers van het Sense-spreekuur onder de 15 jaar (7%) is klein ten opzichte van het totaal aantal bezoekers tussen de 15 en 5 jaar. Niettemin is dit percentage ten opzichte van 9 verdubbeld. In grafiek is te zien dat het Sense-spreekuur zich richt op jongeren tussen de 15 en 5 jaar. Van het totaal aantal meisjes (113) is % tussen de 15 en jaar en bijna 5% tussen de en 5 jaar. Van de 1 jongens is ruim 5% tussen de 15 en jaar en bijna 5% tussen de en 5 jaar.

15 Artsen en verpleegkundigen De Sense-spreekuren worden uitgevoerd door Sense-opgeleide sociaalverpleegkundigen en artsen. In de meeste gevallen beschikken deze professionals ook over soa-expertise. Bij de GGD en Regio Nijmegen, Rivierenland, Gelre-IJssel, IJsselland en Regio Twente worden de Sense-consulten voor het overgrote deel uitgevoerd door verpleegkundigen. Bij het Mildredhuis ligt de verhouding andersom: hier wordt 7% van de Sense-consulten door een arts verricht. Etniciteit In de regio Oost is ruim 9% van de bezoekers van de Sense-consulten Nederlands. GGD en Regio Twente en Gelre-IJssel krijgen de meeste niet-nederlandse bezoekers op de Senseconsulten, dit percentage ligt tussen de 1 en 15%. Conclusies Sense Oost-Nederland Verdubbeling consulten Ten opzichte van 9, het eerste jaar waarin de Sense-spreekuren in Oost-Nederland over het hele jaar zijn aangeboden, is het totaal aantal consulten bij jongeren onder de 5 jaar in 1 verdubbeld. Hieruit blijkt dat de Sense-consulten een behoefte vervullen, daar waar het gaat om de seksuele gezondheid van jongeren onder de 5 jaar. Net als in 9 zijn in 1 de meest behandelde onderwerpen anticonceptie en seksualiteit. Vooral meisjes en twintigers Het merendeel van de Sense-consulten wordt nog steeds door meisjes bezocht. De grootste groep bezoekers van de Sense-consulten is tussen de 15 en 5 jaar, waarvan de meeste bezoekers ouder zijn dan jaar.

16 Colofon De SoaSense Thermometer is een uitgave van SoaSense Oost-Nederland en verschijnt 1 keer per jaar. Overname van gegevens is toegestaan, mits voorzien van bronvermelding. Jaar van uitgave: 11. Tekst, figuren en tabellen Marijke Schagen (stagiaire Radboud Universiteit Nijmegen), Jolanda Terpstra (epidemioloog Soa- Sense Oost-Nederland), Hanna Bos (coördinator Soa Oost-Nederland), Rinske van der Bij (coördinator Sense Oost-Nederland), Annemarie van Daal (projectleider SoaSense Oost-Nederland). Redactieadres GGD Regio Nijmegen, SoaSense Thermometer 1 GGD en Oost-Nederland

Seksuele Gezondheid. Thermometer 2011 GGD en Oost-Nederland

Seksuele Gezondheid. Thermometer 2011 GGD en Oost-Nederland Seksuele Gezondheid Thermometer 211 GGD en Oost-Nederland Seksuele gezondheid nóg beter in beeld Voor u ligt de derde Thermometer met cijfers over de seksuele gezondheid in Oost-Nederland. De naam SoaSense

Nadere informatie

Seksuele Gezondheid. Thermometer 2014 Cijfers over soa s en seksualiteitsvragen van de GGD en Oost-Nederland

Seksuele Gezondheid. Thermometer 2014 Cijfers over soa s en seksualiteitsvragen van de GGD en Oost-Nederland 1 Seksuele Gezondheid Thermometer Cijfers over soa s en seksualiteitsvragen van de GGD en Oost-Nederland 2 Nog volop werk aan de winkel! Dit is alweer de zesde Thermometer Seksuele Gezondheid voor Oost-Nederland

Nadere informatie

Seksuele Gezondheid. Thermometer 2013 GGD en Oost-Nederland

Seksuele Gezondheid. Thermometer 2013 GGD en Oost-Nederland 1 Seksuele Gezondheid Thermometer GGD en Oost-Nederland 2 Seksuele gezondheid nóg beter in beeld Zoals gebruikelijk presenteren wij in deze Thermometer de jaarlijkse cijfers over de seksuele gezondheid

Nadere informatie

seksuele gezondheid Thermometer 2012 GGD en Oost-Nederland

seksuele gezondheid Thermometer 2012 GGD en Oost-Nederland 1 seksuele gezondheid Thermometer 212 GGD en Oost-Nederland 2 Seksuele gezondheid nóg beter in beeld Voor u ligt de vierde Thermometer met cijfers over de seksuele gezondheid in Oost-Nederland. De naam

Nadere informatie

Seksuele Gezondheid. Thermometer 2014 Cijfers over soa s en seksualiteitsvragen van de GGD en Oost-Nederland

Seksuele Gezondheid. Thermometer 2014 Cijfers over soa s en seksualiteitsvragen van de GGD en Oost-Nederland 1 Seksuele Gezondheid Thermometer Cijfers over soa s en seksualiteitsvragen van de GGD en Oost-Nederland 2 Nog volop werk aan de winkel! Dit is alweer de zesde Thermometer Seksuele Gezondheid voor Oost-Nederland

Nadere informatie

Jaarcijfers 2012. Regionaal Centrum voor Seksuele Gezondheid zuidelijk Zuid-Holland. GGD Hollands Midden GGD Rotterdam-Rijnmond GGD Zuid-Holland-Zuid

Jaarcijfers 2012. Regionaal Centrum voor Seksuele Gezondheid zuidelijk Zuid-Holland. GGD Hollands Midden GGD Rotterdam-Rijnmond GGD Zuid-Holland-Zuid Regionaal Centrum voor Seksuele Gezondheid zuidelijk Zuid-Holland GGD Hollands Midden GGD Rotterdam-Rijnmond GGD Zuid-Holland-Zuid Juni 2013 Samenstelling: Hannelore Götz, arts Maatschappij en Gezondheid

Nadere informatie

6 SOA en HIV in de regio Gelre-IJssel

6 SOA en HIV in de regio Gelre-IJssel 6 SOA en HIV in de regio Gelre-IJssel Seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA) zijn infectieziekten die door intiem seksueel contact kunnen worden overgedragen. Omdat iemand een SOA kan hebben, zonder

Nadere informatie

BELANGRIJKSTE BEVINDINGEN

BELANGRIJKSTE BEVINDINGEN APRIL 213 INHOUD Het doel van de thermometer is een eerste berichtgeving over de stand van zaken in 212 over seksuele gezondheid in Nederland. De thermometer bevat nieuwe gegevens van de soa-centra, aangiftecijfers,

Nadere informatie

Jaarverslag Regionaal soa centrum Den Haag

Jaarverslag Regionaal soa centrum Den Haag Jaarverslag 2015 Regionaal soa centrum Den Haag Jaarverslag 2015 Regionaal soa centrum Den Haag 1 Mei 2016 Jaarverslag 2015 Regionaal soa centrum Den Haag Inhoudsopgave Jaarverslag 2015 Fout! Bladwijzer

Nadere informatie

SEKSUELE GEZONDHEID JAARVERSLAG 2015 CASUS: SYFILIS CLUSTER WIE ZIJN WIJ?

SEKSUELE GEZONDHEID JAARVERSLAG 2015 CASUS: SYFILIS CLUSTER WIE ZIJN WIJ? SEKSUELE GEZONDHEID JAARVERSLAG 2015 CASUS: SYFILIS CLUSTER WIE ZIJN WIJ? De afdeling seksuele gezondheid heeft als taken het bestrijden van soa, bevorderen van seksuele gezondheid onder jongeren onder

Nadere informatie

APRIL 2014. Pagina 1 van 9

APRIL 2014. Pagina 1 van 9 APRIL 214 Inhoud Het doel van de thermometer is een eerste berichtgeving over de stand van zaken in 213 over seksuele gezondheid in Nederland. De thermometer bevat nieuwe gegevens van de centra seksuele

Nadere informatie

Jaarcijfers 2013. Regionaal Centrum voor Seksuele Gezondheid zuidelijk Zuid-Holland

Jaarcijfers 2013. Regionaal Centrum voor Seksuele Gezondheid zuidelijk Zuid-Holland Regionaal Centrum voor Seksuele Gezondheid zuidelijk Zuid-Holland GGD Hollands Midden GGD Rotterdam-Rijnmond Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ April 2014 Samenstelling: Hannelore Götz, arts Maatschappij en

Nadere informatie

Een jaar Regionaal soa-centrum Den Haag

Een jaar Regionaal soa-centrum Den Haag epidemiologisch bulletin, 9, jaargang, nummer 1 Een jaar Regionaal soa-centrum Den Haag A.P. van Leeuwen, M.P.H. Berns Eind is het Regionaal soa-centrum Den Haag 1 geopend op het terrein van het Medisch

Nadere informatie

Jaarcijfers 2013 Regionaal Centrum voor Seksuele Gezondheid zuidelijk Zuid-Holland

Jaarcijfers 2013 Regionaal Centrum voor Seksuele Gezondheid zuidelijk Zuid-Holland Regionaal Centrum voor Seksuele Gezondheid zuidelijk Zuid-Holland GGD Hollands Midden GGD Rotterdam-Rijnmond Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ 1 Samenstelling: Hannelore Götz, arts Maatschappij en Gezondheid,

Nadere informatie

Naar een meer doelmatig soa-testbeleid

Naar een meer doelmatig soa-testbeleid Naar een meer doelmatig soa-testbeleid Subtitle Inhoud 1. GGD soa-poliklinieken 2. Stijging uitgaven soa-testen 3. Effect nieuwe maatregel 4. Bevorderen doelmatigheid 5. Tot slot 3 Soa-zorg in Nederland

Nadere informatie

Regionaal soa-centrum Den Haag

Regionaal soa-centrum Den Haag Regionaal soa-centrum Den Haag Epidemiologisch jaarverslag 212 D. Spitaels, arts infectieziektebestrijding GGD Den Haag J.M. Brand, soa-arts GGD Den Haag M. Keetman, epidemiologisch onderzoeker GGD Den

Nadere informatie

Toelichting aanvullende regeling Seksuele Gezondheidszorg

Toelichting aanvullende regeling Seksuele Gezondheidszorg Toelichting aanvullende regeling Seksuele Gezondheidszorg Per 1 januari 2012 worden de regelingen Aanvullende Curatieve Soa-bestrijding (ACS) en de Aanvullende Seksualiteitshulpverlening (ASH) geïntegreerd

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

SEKSUELE GEZONDHEID JAARVERSLAG 2016

SEKSUELE GEZONDHEID JAARVERSLAG 2016 SEKSUELE GEZONDHEID JAARVERSLAG 2016 WIE ZIJN WIJ? De afdeling Seksuele Gezondheid onderzoekt en behandelt seksueel overdraagbare aandoeningen (soa). Deze GGD-voorziening is aanvullend op die van de huisartsenzorg.

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Werkinstructie benaderen intermediairs Sense

Werkinstructie benaderen intermediairs Sense Werkinstructie benaderen intermediairs Sense BIJLAGE 7 Voorbeeld van de opzet van de presentatie in PowerPoint BIJLAGE 7 VOORBEELD VAN DE OPZET VAN DE PRESENTATIE IN POWERPOINT] 1 WERKINSTRUCTIE BENADEREN

Nadere informatie

Aanvullende seksualiteitshulpverlening: de cijfers over 2013

Aanvullende seksualiteitshulpverlening: de cijfers over 2013 Aanvullende seksualiteitshulpverlening: de cijfers over 2013 1. Inleiding De aanvullende seksualiteitshulpverlening (ASH) is laagdrempelige zorg waar jongeren tot 25 jaar gratis en indien gewenst anoniem

Nadere informatie

Soa in Noord-Holland Noord. Risicogroepen en trends 2003-2009

Soa in Noord-Holland Noord. Risicogroepen en trends 2003-2009 Soa in Noord-Holland Noord Risicogroepen en trends 2003-2009 Colofon Auteur: Anne Dekker Begeleiding: Bettina de Leeuw den Bouter (epidemioloog GGD) Sector GBO Ingrid Steenhuis (Vrije Universiteit Amsterdam)

Nadere informatie

Soa- poli Kennemerland

Soa- poli Kennemerland Soa- poli Kennemerland PATIENTENinformatie SOA POLI KENNEMERLAND De SOA-poli Kennemerland is een laagdrempelige voorziening die bedoeld is als aanvulling op de reguliere huisartsenzorg. De SOA-poli is

Nadere informatie

Jaarcijfers 2014. Regionaal Centrum voor Seksuele Gezondheid zuidelijk Zuid-Holland

Jaarcijfers 2014. Regionaal Centrum voor Seksuele Gezondheid zuidelijk Zuid-Holland Regionaal Centrum voor Seksuele Gezondheid zuidelijk Zuid-Holland GGD Hollands Midden GGD Rotterdam-Rijnmond Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ April 2015 Samenstelling: Hannelore Götz, arts Maatschappij en

Nadere informatie

6 Seksuele gezondheid in de regio Gelre-IJssel

6 Seksuele gezondheid in de regio Gelre-IJssel 6 Seksuele gezondheid in de regio Gelre-IJssel 2012 In deze factsheet presenteert de GGD cijfers over de seksuele gezondheid van jongeren en risicogroepen in de regio Gelre-IJssel over de jaren 2009-2011.

Nadere informatie

Juni Samenstelling: Met dank aan: Vormgeving: Editing:

Juni Samenstelling: Met dank aan: Vormgeving: Editing: GGD Rotterdam-Rijnmond GGD Hollands Midden Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid- Holland 1 Jaarcijfers 2016 Juni 2017 Samenstelling: Hannelore Götz, arts Maatschappij en Gezondheid, infectieziektebestrijding

Nadere informatie

De meerwaarde van regionale soa-surveillance op basis van laboratoriumdiagnostiek. Het opsporen van regionale hotspots en lacunes

De meerwaarde van regionale soa-surveillance op basis van laboratoriumdiagnostiek. Het opsporen van regionale hotspots en lacunes Naam presentator 1-12-2016 De meerwaarde van regionale soa-surveillance op basis van laboratoriumdiagnostiek. Het opsporen van regionale hotspots en lacunes Anne koldenhof Charlie van de Weijden Wim Niessen

Nadere informatie

SEKSUEEL GEDRAG. Jongerenmonitor % geslachtsgemeenschap. Klas 2. Klas 4. 55% altijd een condoom gebruikt

SEKSUEEL GEDRAG. Jongerenmonitor % geslachtsgemeenschap. Klas 2. Klas 4. 55% altijd een condoom gebruikt IJsselland SEKSUEEL GEDRAG Jongerenmonitor 2015 7% geslachtsgemeenschap gehad 10.163 jongeren School Klas 2 13-14 jaar Klas 4 15-16 jaar 49% negatieve houding homoseksualiteit 55% altijd een condoom gebruikt

Nadere informatie

Jaarcijfers Regionaal Centrum voor Seksuele Gezondheid zuidelijk Zuid-Holland

Jaarcijfers Regionaal Centrum voor Seksuele Gezondheid zuidelijk Zuid-Holland Regionaal Centrum voor Seksuele Gezondheid zuidelijk Zuid-Holland GGD Hollands Midden GGD Rotterdam-Rijnmond Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ Deel 1 soa-consulten April 2016 Samenstelling: Hannelore Götz,

Nadere informatie

Seksueel overdraagbare aandoeningen in Den Haag

Seksueel overdraagbare aandoeningen in Den Haag 2 epidemiologisch bulletin, 23, jaargang 38, nummer 1 Seksueel overdraagbare aandoeningen in 1994-21 Trendmatige ontwikkelingen op de Soa-poliklinieken E.J.M. de Coster, A.P. van Leeuwen, M.P.H. Berns

Nadere informatie

PATIËNTENINformATIE SoA-PoLI Werkwijze SoA-consult

PATIËNTENINformATIE SoA-PoLI Werkwijze SoA-consult Soa-poli PATIËNTENinformatie SOA-POLI De SOA-poli van het Kennemer Gasthuis is een laagdrempelige voorziening die bedoeld is als aanvulling op de reguliere huisartsenzorg. Op de SOA-poli kunt u terecht

Nadere informatie

gezamenlijk jaarverslag 2009 SOA-bestrijding Utrecht

gezamenlijk jaarverslag 2009 SOA-bestrijding Utrecht Jaarverslag 2009 gezamenlijk jaarverslag 2009 SOA-bestrijding Utrecht inleiding Het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC) en de twee GGD en in de regio Utrecht presenteren hierbij het gezamenlijke

Nadere informatie

nr. 126 van JORIS POSCHET datum: 17 november 2014 aan JO VANDEURZEN Preventiebeleid hiv en soa s - Stand van zaken

nr. 126 van JORIS POSCHET datum: 17 november 2014 aan JO VANDEURZEN Preventiebeleid hiv en soa s - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 126 van JORIS POSCHET datum: 17 november 2014 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Preventiebeleid hiv en soa s - Stand van zaken Het Wetenschappelijk

Nadere informatie

Centrum Seksuele Gezondheid

Centrum Seksuele Gezondheid Centrum Seksuele Gezondheid Jaarverslag 2016 Voorheen Regionaal soa-centrum Den Haag juli 2017 Inhoud Inleiding 3 Naamsverandering 4 Spreekuren 5 Epidemiologie van soa 6 Doelgroepen 7 Preventie 8 Trots

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 29 220 Seksueel overdraagbare aandoeningen (Soa) Nr. 9 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van

Nadere informatie

De lasten van de lusten

De lasten van de lusten De lasten van de lusten Evaluatie Subsidieregeling Aanvullende Seksuele Gezondheidszorg 2012 (ASG) Eindrapport Utrecht, 11 juli 2013 GB144/eindrapportage Andersson Elffers Felix Maliebaan 16 postbus 85198

Nadere informatie

jongens meisjes 18 jaar of ouder

jongens meisjes 18 jaar of ouder 2. Seksuele risico s en beschermingsgedrag In dit hoofdstuk wordt een aspect van het thema seksualiteit uitgewerkt, namelijk seksuele risico s en beschermingsgedrag. De informatie is onder andere gebaseerd

Nadere informatie

Outreach testen activiteiten binnen hiv en soa bestrijding in Amsterdam

Outreach testen activiteiten binnen hiv en soa bestrijding in Amsterdam Outreach testen activiteiten binnen hiv en soa bestrijding in Amsterdam Susanne Drückler Martijn van Rooijen, Bart-Jan Mulder, Kees de Jong, Marianne Craanen Maaike van Veen Niet gepubliceerde data 2015

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG De voorzitter van de Tweede Kamer der StatenGeneraal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag Onderwerp Bijlage(n) Uw brief Seksuele gezondheid Een goede seksuele

Nadere informatie

O onbekend. Hulpvraag seksualiteit:

O onbekend. Hulpvraag seksualiteit: Demografie onb Uniek ID Locatie. Datum consult (dd mm jj) Postcode cliënt (4-cijfers) O Geen vast verblijfadres O Wonend in buitenland Geslacht O Man O Vrouw O Transgender Indien Transgender: Voelt zich

Nadere informatie

Deelrapportage met resultaten uit de gezondheidsenquête volwassenen/ouderen 2010

Deelrapportage met resultaten uit de gezondheidsenquête volwassenen/ouderen 2010 Seksualiteit Deelrapportage met resultaten uit de gezondheidsenquête volwassenen/ouderen 2010 In de gezondheidsenquête is een aantal vragen opgenomen over seksuele gezondheid 1. Friezen van 19 tot en met

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

Sense in Brabant en Zeeland

Sense in Brabant en Zeeland Sense in Brabant en Zeeland Handreiking voor professionals Wat is Sense? Wanneer Sense? www.sense.info Sense-consult Doorverwijzen Meer informatie Sense in Brabant en Zeeland Handreiking voor professionals

Nadere informatie

Zuid-Limburgse jongeren seksueel ongezond. Seks onder je 25e Een factsheet van de GGD Zuid Limburg

Zuid-Limburgse jongeren seksueel ongezond. Seks onder je 25e Een factsheet van de GGD Zuid Limburg se jongeren seksueel ongezond Seks onder je 25e Een factsheet van de GGD Zuid Limburg se jongeren seksueel ongezond Seksueel gedrag van jongeren Seks onder je 25e: een factsheet van de GGD Zuid Limburg

Nadere informatie

Monitoringrapport 2012

Monitoringrapport 2012 Monitoringrapport 2012 Humaan 12 immuundeficiëntievirus 217 (HIV) infectie in 6Nederland Nederlandse samenvatting Monitoring van HIV in Nederland Elk jaar rond 1 december, Wereld AIDS dag, publiceert de

Nadere informatie

Met betrekking tot afzonderlijke soa: Ziektelast: sommige soa hebben ernstiger consequenties en zijn belangrijker om op te sporen.

Met betrekking tot afzonderlijke soa: Ziektelast: sommige soa hebben ernstiger consequenties en zijn belangrijker om op te sporen. 5. Triage soa-testen 5.1 Prioritering doelgroepen Triage is het proces waarin beoordeeld wordt of de cliënt voldoet aan de indicatiecriteria van het CSG en, indien dit het geval is, welke urgentie de hulpvraag

Nadere informatie

INHOUD. 1. Meer cliënten, meer soa s. 3. Van overkomen naar voorkomen Preventie in de spreekkamer

INHOUD. 1. Meer cliënten, meer soa s. 3. Van overkomen naar voorkomen Preventie in de spreekkamer 3 INHOUD 5 Voorwoord 7 1. Meer cliënten, meer soa s 10 13 15 2. Zorg zonder drempels Sense voelt jongeren aan Seksclubs, homosauna s en prostitutiestraten 17 17 3. Van overkomen naar voorkomen Preventie

Nadere informatie

Rapport nr. 441500.009. M.J.W. van de Laar, J. Rijlaarsdam, T. Coenen 1

Rapport nr. 441500.009. M.J.W. van de Laar, J. Rijlaarsdam, T. Coenen 1 research for man and environment RIJKSINSTITUUT VOOR VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH AND THE ENVIRONMENT Rapport nr. 441500.009 Registratie van SOA en HIV consulten bij GGD's

Nadere informatie

MSM Outreachdag

MSM Outreachdag MSM Outreachdag 2016-2017 Utrecht, 2 februari 2017 Programma Ochtendprogramma (9:45-12:00) 9:45-10:00: Opening door dagvoorzitter Febe Deug: Soa-cijfers over MSM 10:00-11:20: Plenaire presentaties inclusief

Nadere informatie

Wat zijn soa s? Voor alle soa s geldt: hoe eerder je erbij bent, hoe beter. Laat je op tijd testen als je risico hebt gelopen!

Wat zijn soa s? Voor alle soa s geldt: hoe eerder je erbij bent, hoe beter. Laat je op tijd testen als je risico hebt gelopen! Wat zijn soa s? Soa s zijn seksueel overdraagbare aandoeningen. Het zijn besmettelijke ziekten (infecties) die worden veroorzaakt door virussen en bacteriën. Ze worden tijdens seks van partner op partner

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 32 239 Seksuele gezondheid Nr. 3 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

RIVM rapport Registratie van SOA en HIV consulten bij GGD's en SOA-poliklinieken: Jaarverslag 1999

RIVM rapport Registratie van SOA en HIV consulten bij GGD's en SOA-poliklinieken: Jaarverslag 1999 research for man and environment RIJKSINSTITUUT VOOR VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH AND THE ENVIRONMENT RIVM rapport 441500 012 Registratie van SOA en HIV consulten bij GGD's

Nadere informatie

Rapport SOA-spreekuur. GGD Noord-Kennemerland 2005

Rapport SOA-spreekuur. GGD Noord-Kennemerland 2005 Rapport SOA-spreekuur GGD Noord-Kennemerland 2005 Colofon Datum Mei 2006 Auteurs M. Heemskerk, M. Totté, M. Koerhuis, M.Schrier. GGD Noord-Kennemerland Postbus 9333 1800 GH Alkmaar Telefoon: 072-5662662

Nadere informatie

SOA-spreekuur. in de Academische Huisartsenpraktijk Groningen. Alie van der Heide, SOA-praktijkassistent

SOA-spreekuur. in de Academische Huisartsenpraktijk Groningen. Alie van der Heide, SOA-praktijkassistent SOA-spreekuur in de Academische Huisartsenpraktijk Groningen Alie van der Heide, SOA-praktijkassistent TRIAGE Verzoek Soa test/vraag SOA Klachten Geen Klachten Huisarts Soa spreekuur assistente Het SOA-consult

Nadere informatie

Kerncijfers leefstijlmonitor seksuele gezondheid 2014

Kerncijfers leefstijlmonitor seksuele gezondheid 2014 Kerncijfers leefstijlmonitor seksuele gezondheid 2014 Figuur 1 Aantal deelnemers naar geslacht en leeftijd 75 t/m 85 jaar 1 Over welke cijfers hebben we het? In Nederland worden gegevens over de leefstijl

Nadere informatie

S e k s u e e l S e k s u e e l S e O v e r d r a a g b a r e O v e r d A a n d o e n i n g e n A a n d o e. d r a a g b a r e O v e r d r a a g b a r

S e k s u e e l S e k s u e e l S e O v e r d r a a g b a r e O v e r d A a n d o e n i n g e n A a n d o e. d r a a g b a r e O v e r d r a a g b a r k s u e e l S e k s u e e l S e k s u e e a g b a r e O v e r d r a a g b a r e O v n i n g e n A a n d o e n i n g e n A a n s u e e l S e k s u e e l S e k s u e e l g b a r e O v e r d r a a g b a r

Nadere informatie

Tabel 1a. Ervaring met verschillende vormen van seksueel gedrag naar leeftijd leeftijd eerste 12 tot 15 (%) 18 tot 21 (%) 15 tot 18 (%)

Tabel 1a. Ervaring met verschillende vormen van seksueel gedrag naar leeftijd leeftijd eerste 12 tot 15 (%) 18 tot 21 (%) 15 tot 18 (%) Factsheet Seks onder je 25 e In 4901 jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 25 jaar hebben deelgenomen aan het onderzoek Seks onder je 25 e. Overal waar in dit factsheet een vergelijking wordt gemaakt

Nadere informatie

Kerncijfers leefstijlmonitor seksuele gezondheid 2014

Kerncijfers leefstijlmonitor seksuele gezondheid 2014 Kerncijfers leefstijlmonitor seksuele gezondheid 2014 2 Kerncijfers leefstijlmonitor seksuele gezondheid 2014 Figuur 1 Aantal deelnemers naar geslacht en leeftijd 75 t/m 85 jaar 1 Over welke cijfers hebben

Nadere informatie

Monitor 2009 Huiselijk geweld Twente

Monitor 2009 Huiselijk geweld Twente Monitor 2009 Huiselijk geweld Twente metingen 2004-2008 M. van Zwieten B. Bieleman COLOFON St. INTRAVAL Postadres Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl www.intraval.nl Kantoor Groningen:

Nadere informatie

hoofdstuk 2 een vergelijkbaar sekseverschil laat zien voor buitenrelationeel seksueel gedrag: het hebben van seksuele contacten buiten de vaste

hoofdstuk 2 een vergelijkbaar sekseverschil laat zien voor buitenrelationeel seksueel gedrag: het hebben van seksuele contacten buiten de vaste Samenvatting Mensen zijn in het algemeen geneigd om consensus voor hun eigen gedrag waar te nemen. Met andere woorden, mensen denken dat hun eigen gedrag relatief vaak voorkomt. Dit verschijnsel staat

Nadere informatie

Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages

Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages Een analyse van de huisartsenregistratie over de

Nadere informatie

Datum 10 juli 2014 Betreft Commissiebrief inzake VSO Evaluatie en wijzigingen regeling aanvullende seksuele regeling

Datum 10 juli 2014 Betreft Commissiebrief inzake VSO Evaluatie en wijzigingen regeling aanvullende seksuele regeling > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Bezoekadres: Rijnstraat 50 2551 XP Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

De jeugdgezondheidszorg als bondgenoot bij preventie en begeleiding van jongeren en seks

De jeugdgezondheidszorg als bondgenoot bij preventie en begeleiding van jongeren en seks De jeugdgezondheidszorg als bondgenoot bij preventie en begeleiding van jongeren en seks Vanessa Peters, GGD Gelderland Midden Marinka de Feijter, GGD N-O Gelderland Ineke van der Vlugt, Rutgers WPF 1

Nadere informatie

Factsheets Schorer Monitor 2008

Factsheets Schorer Monitor 2008 # $$$"# Factsheets 1: Mannen met hiv 2: Testen op hiv en soa 3: Vaste partners 4: Losse sekspartners 5: Leefstijlen 6: Jonge mannen 7: Mannen met hoog risicogedrag Deze factsheets zijn gebaseerd op gegevens

Nadere informatie

Seksuele Gezondheid Jaarverslag 2014

Seksuele Gezondheid Jaarverslag 2014 Seksuele Gezondheid Jaarverslag 2014 Inleiding In dit jaarverslag wordt een overzicht gegeven van de werkzaamheden van afdeling seksuele gezondheid. De afdeling seksuele gezondheid heeft als taken het

Nadere informatie

Misdrijven en opsporing

Misdrijven en opsporing 4 Misdrijven en opsporing R.J. Kessels en W.T. Vissers In 2015 registreerde de politie 960.000 misdrijven, 4,6% minder dan in 2014. Sinds 2007 is de geregistreerde criminaliteit met ruim een kwart afgenomen.

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 16603 16 september 2011 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 6 september 2011, nr. PG/OGZ

Nadere informatie

Rotterdam Lekker Fit! Trendanalyse overgewicht onder Rotterdamse kinderen

Rotterdam Lekker Fit! Trendanalyse overgewicht onder Rotterdamse kinderen Gegevensbronnen De overgewichtcijfers in deze factsheet zijn gebaseerd op lengte en gewicht gegevens uit twee verschillende registratiesystemen: Kidos en de Fitmeter. Trendanalyse overgewicht onder Rotterdamse

Nadere informatie

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010 FORUM Maart Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9-8e monitor: effecten van de economische crisis In steeg de totale werkloosheid in Nederland met % naar 26 duizend personen. Het werkloosheidspercentage

Nadere informatie

Bekendheid Norm Gezond Bewegen

Bekendheid Norm Gezond Bewegen Bewonersonderzoek 2013 gemeente Deventer onderdeel Sport Nationale Norm Gezond Bewegen De Nationale Norm Gezond Bewegen is in 2013 bij 55% van de Deventenaren bekend. Dit percentage was in 2011 licht hoger

Nadere informatie

> Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

> Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

Opsporing verzocht! Actief testbeleid op hiv en andere soa

Opsporing verzocht! Actief testbeleid op hiv en andere soa Opsporing verzocht! Actief testbeleid op hiv en andere soa Woord vooraf In 2002 hebben Schorer, Soa Aids Nederland, Hiv Vereniging Nederland, de GGD van Amsterdam en de WVAC zich verenigd in de stuurgroep

Nadere informatie

Ontwikkeling leerlingaantallen

Ontwikkeling leerlingaantallen Ontwikkeling leerlingaantallen Elk jaar wordt op 1 oktober het leerlingaantal van elke basisschool geregistreerd door de Dienst Uitvoering Onderwijs (). Op basis van deze leerlingtelling wordt de bekostiging

Nadere informatie

RIVM report /2003 Registratie van soa en HIV consulten bij GGD-en en soa-poliklinieken Jaarverslag 2002

RIVM report /2003 Registratie van soa en HIV consulten bij GGD-en en soa-poliklinieken Jaarverslag 2002 RIVM report 441500015/2003 Registratie van soa en HIV consulten bij GGD-en en soa-poliklinieken Jaarverslag 2002 M.J.W. van de Laar, M.G. van Veen, A.J.J. Coenen 1 1 Stichting soa-bestrijding Dit onderzoek

Nadere informatie

Cijfers over stijging aantal dodelijke fietsongevallen in 2006

Cijfers over stijging aantal dodelijke fietsongevallen in 2006 Cijfers over stijging aantal dodelijke fietsongevallen in Otto van Boggelen, coördinator Fietsberaad, 1 mei 2007 (versie 2) In is het aantal dodelijke fietsongevallen flink gestegen. Om enig zicht te krijgen

Nadere informatie

rapport Alcoholvergiftigingen en ongevallen met alcohol

rapport Alcoholvergiftigingen en ongevallen met alcohol rapport Alcoholvergiftigingen en ongevallen met alcohol Disclaimer Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. VeiligheidNL aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Aantal huisartsen en aantal FTE van huisartsen vanaf 2007 tot en met 2016

Aantal huisartsen en aantal FTE van huisartsen vanaf 2007 tot en met 2016 Aantal huisartsen en aantal FTE van huisartsen vanaf 2007 tot en met 2016 Werken er nu meer of minder huisartsen dan 10 jaar geleden en werken zij nu meer of minder FTE? LF.J. van der Velden & R.S. Batenburg,

Nadere informatie

Wakker worden! Aandacht nodig voor toename HIV in Den Haag

Wakker worden! Aandacht nodig voor toename HIV in Den Haag 2 epidemiologisch bulletin, 4, jaargang 39, nummer 1 Wakker worden! Aandacht nodig voor toename HIV in Den Haag A.P. van Leeuwen Medio 3 verschenen in de landelijke pers berichten over de explosieve toename

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Samenvatting Jong; dus gezond!?

Samenvatting Jong; dus gezond!? Samenvatting Jong; dus gezond!? Deel III Gezondheidsprofiel regio Nieuwe Waterweg Noord, 2005-2008 Samenvatting rapport Jong; dus gezond!? Gezondheidssituatie van de Jeugd (2004-2006) Regio Nieuwe Waterweg

Nadere informatie

Ghapro. In dit nummer. Newsflash. December 2015 Jaargang 1, nr.2. Nieuwsbrief voor gerantes. Belangrijke gebeurtenissen in de prostitutiewereld

Ghapro. In dit nummer. Newsflash. December 2015 Jaargang 1, nr.2. Nieuwsbrief voor gerantes. Belangrijke gebeurtenissen in de prostitutiewereld Ghapro Newsflash December 2015 Jaargang 1, nr.2 Nieuwsbrief voor gerantes In dit nummer Belangrijke gebeurtenissen in de prostitutiewereld - Debat 11 december 2015 - Swingers onderzoek Nieuwe acties Ghapro

Nadere informatie

Gelieve deze vragen te beantwoorden vooraleer de vragenlijst in te vullen. Indien u nee antwoordt op vraag 1, hoeft u geen vragenlijst invullen

Gelieve deze vragen te beantwoorden vooraleer de vragenlijst in te vullen. Indien u nee antwoordt op vraag 1, hoeft u geen vragenlijst invullen BIJLAGE 3 VRAGENLIJST VROUWEN Gelieve deze vragen te beantwoorden vooraleer de vragenlijst in te vullen 1. Hebt u ooit seksueel contact* gehad? Ja Nee Indien u nee antwoordt op vraag 1, hoeft u geen vragenlijst

Nadere informatie

Huiselijk geweld in Limburg

Huiselijk geweld in Limburg Huiselijk geweld in Limburg De Limburgse Gezondheidsenquête Inleiding In het kader van het landelijke pilot-project Vrouwenveiligheidsindex (VVI) hebben de gezamenlijke Limburgse GGD en een extra rapportage

Nadere informatie

10Seksueel Overdraagbare Aandoeningen (SOA) Rubriekhouder: Mw. dr. I. van den Broek, (RIVM)( )

10Seksueel Overdraagbare Aandoeningen (SOA) Rubriekhouder: Mw. dr. I. van den Broek, (RIVM)( ) 10Seksueel Overdraagbare Aandoeningen (SOA) Rubriekhouder: Mw. dr. I. van den Broek, (RIVM)(2008-2012) Inleiding Seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA) zijn naast luchtweg-, maagdarm- en urineweginfecties

Nadere informatie

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h Rick Heldoorn & Matthijs de Gier H1630

Nadere informatie

Sekswerkers en medewerkers Sense ontmoeten elkaar op internet. Sekswerkers op internet benaderd met informatie over Sense. -> 4

Sekswerkers en medewerkers Sense ontmoeten elkaar op internet. Sekswerkers op internet benaderd met informatie over Sense. -> 4 #8 - DECEMBER 2013 SENSE NOORD-NEDERLAND EKS SVOOR AL JE VRAGEN OVER sensenoord.nl Toename van acute Hepatitis-B in Emmen Tegen de dalende landelijke trend in zijn in 2011 en 2012 in Drenthe 3 keer zoveel

Nadere informatie

Resultaten van het EMOVO-onderzoek. uit de 2 e en 4 e klas voortgezet onderwijs

Resultaten van het EMOVO-onderzoek. uit de 2 e en 4 e klas voortgezet onderwijs Dit rapport geeft een beeld van de seksuele gezondheid onder schoolgaande jongeren van 12-18 18 jaar in Noord- Holland Noord. Deze resultaten komen uit het EMOVO-onderzoek dat de GGD Hollands Noorden in

Nadere informatie

Spreekuren seksuele gezondheid verantwoord uitgevoerd door de GGD, maar op onderdelen is verbetering nodig. Utrecht, mei 2012

Spreekuren seksuele gezondheid verantwoord uitgevoerd door de GGD, maar op onderdelen is verbetering nodig. Utrecht, mei 2012 Spreekuren seksuele gezondheid verantwoord uitgevoerd door de GGD, maar op onderdelen is verbetering nodig Utrecht, mei 2012 Spreekuren seksuele gezondheid verantwoord uitgevoerd door de GGD, maar verbetering

Nadere informatie

Ghapro. Newsflash. In dit nummer. Juni 2015 Jaargang 1, nr.1. Nieuwsbrief voor Gerantes. Sekswerkers in Vlaanderen. Medische resultaten

Ghapro. Newsflash. In dit nummer. Juni 2015 Jaargang 1, nr.1. Nieuwsbrief voor Gerantes. Sekswerkers in Vlaanderen. Medische resultaten Ghapro Newsflash Juni 2015 Jaargang 1, nr.1 Nieuwsbrief voor Gerantes In dit nummer Sekswerkers in Vlaanderen Een diverse groep Medische resultaten Wat zijn de trends? Gonorroe in de keel Wat zijn de risico

Nadere informatie

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009 FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 29 Groei van werkloosheid onder zet door! In het 2 e kwartaal van 29 groeide de werkloosheid onder (niet-westers)

Nadere informatie

Leerdoel. Huisje, boompje, testje Soa-testen in de huisartsenpraktijk Wie, wat, hoe en waarom? 19 april 2012

Leerdoel. Huisje, boompje, testje Soa-testen in de huisartsenpraktijk Wie, wat, hoe en waarom? 19 april 2012 Leerdoel Huisje, boompje, testje Soa-testen in de huisartsenpraktijk Wie, wat, hoe en waarom? 19 april 2012 Bert-Jan de Boer en Arienne Pameijer 2 INHOUD 1. Het soa consult: introductie 2. Interactieve

Nadere informatie

Kwalitatief onderzoek preventie en communicatie. jonge MSM. Onderzoek naar het verbeteren van hiv- en soa-preventie en communicatie gericht op

Kwalitatief onderzoek preventie en communicatie. jonge MSM. Onderzoek naar het verbeteren van hiv- en soa-preventie en communicatie gericht op Kwalitatief onderzoek preventie en communicatie jonge MSM Onderzoek naar het verbeteren van hiv- en soa-preventie en communicatie gericht op jonge MSM In samenwerking met: Achtergrond en doel onderzoek

Nadere informatie

23-4-2012. Conclusie: Zorg voor Seksuele Gezondheid. Opzet: Seksuele gezondheid in Ned. Seksuele gezondheid. Schuivende paradigma's

23-4-2012. Conclusie: Zorg voor Seksuele Gezondheid. Opzet: Seksuele gezondheid in Ned. Seksuele gezondheid. Schuivende paradigma's Conclusie: Zorg voor Seksuele Gezondheid Schuivende paradigma's NHG VOORJAARSCONGRES 19 APRIL 211 Jan van Bergen, huisarts Hoogleraar soa hiv in de 1 e lijn AMC Soa Aids Nederland De huisarts speelt een

Nadere informatie

7. Deelname en slagen in het hoger onderwijs

7. Deelname en slagen in het hoger onderwijs 7. Deelname en slagen in het hoger onderwijs Vergeleken met autochtonen is de participatie in het hoger onderwijs van niet-westerse allochtonen ruim twee keer zo laag. Tussen studiejaar 1995/ 96 en 21/

Nadere informatie

Preventie van Infectieziekten in de regio West-Brabant

Preventie van Infectieziekten in de regio West-Brabant Preventie van Infectieziekten in de regio West-Brabant Als het gaat om infectieziekten kan men bij de GGD West-Brabant terecht met vragen over infectieziekten en kan men gebruik maken van het soa spreekuur,

Nadere informatie

daling is omgeslagen in een stijging

daling is omgeslagen in een stijging AANTAL BIJSTANDSUITKERINGEN STIJGT IN 2009 MET 9% daling is omgeslagen in een stijging Aantal bijstandsuitkeringen stijgt met 9% in 2009 Voor het eerst sinds het bestuursakkoord is het aantal huishoudens

Nadere informatie