Jaarcijfers Regionaal Centrum voor Seksuele Gezondheid zuidelijk Zuid-Holland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarcijfers 2014. Regionaal Centrum voor Seksuele Gezondheid zuidelijk Zuid-Holland"

Transcriptie

1 Regionaal Centrum voor Seksuele Gezondheid zuidelijk Zuid-Holland GGD Hollands Midden GGD Rotterdam-Rijnmond Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ

2 April 2015 Samenstelling: Hannelore Götz, arts Maatschappij en Gezondheid, infectieziektebestrijding Cluster Maatschappelijke Ontwikkeling Directie GGD Rotterdam-Rijnmond Afdeling Infectieziektebestrijding Team Soa en Seksualiteit Schiedamsedijk EN ROTTERDAM T: E: Met dank aan: Rob Stevense (onderzoeksondersteuning Rotterdam) voor voorbewerking database. Alle medewerkers van het Regionaal Centrum voor Seksuele Gezondheid regio zuidelijk Zuid-Holland voor het uitvoeren van alle consulten en registratie ervan. 2 Regionaal Centrum voor Seksuele Gezondheid zuidelijk Zuid-Holland

3 Inhoudsopgave Samenvatting 5 Inleiding 7 1. Consulten en soa s Consulten naar GGD, aandeel jongeren en migranten Aantal consulten naar seksuele voorkeur en aandeel jongeren Aantal consulten naar bevolkingsgroep en seksuele voorkeur Aantal consulten naar hoogst genoten opleiding Vindpercentage soa s in de regio Vindpercentage soa s per risicogroep Gevonden soa s naar seksuele voorkeur Trends chlamydia trachomatis-infecties Lymfogranuloma venereum (LGV) Trends gonorroe-infecties Aantal hiv-infecties en percentage positieve test naar seksuele voorkeur en leeftijdsgroep Syfilis Hepatitis B Overige soa s Preventieactiviteiten Partnerwaarschuwing Hepatitis B-vaccinatie Seksaccidenten en hiv-postexpositie profylaxe (PEP) Regionale seksualiteitshulpverlening voor jongeren tot en met 24 jaar Consulten seksualiteitshulpvragen Online consulten via en chat Seksuele hulpverlening en voorlichting seksuele gezondheid door sociaalverpleegkundigen op ROC s Basisvoorlichting seksuele gezondheid door GGD voorlichters op ROC s Consulten seksuele gezondheid op maat voor jongeren met een lage sociaaleconomische status (SES) Mannen die seks hebben met mannen Sekswerkers 22 Regionaal Centrum voor Seksuele Gezondheid zuidelijk Zuid-Holland 3

4 4 Regionaal Centrum voor Seksuele Gezondheid zuidelijk Zuid-Holland

5 Samenvatting: Het aantal cliënten ( in 2014) van het Regionaal Centrum voor Seksuele Gezondheid zuidelijk Zuid-Holland (RCSG zzh) is niet gestegen ten opzichte van 2013; Er werden 6% minder heteroseksuele mannen gezien, en 8% meer mannen die seks hebben met mannen (MSM); Consulten bij migranten (34% van alle consulten) zijn in 55% bij laagopgeleiden. Migranten zijn een doelgroep vanwege het hogere soa-risico; Het percentage cliënten met één of meerdere soa s (chlamydia, gonorroe, hiv, syfilis of hepatitis B) in de regio zuidelijk Zuid-Holland is in 2014 hoog: 16,0%; Van alle soa s is bijna een kwart gevonden bij cliënten die gewaarschuwd werden voor een soa, bijvoorbeeld via de website Het vindpercentage voor chlamydia is met 12,7% vergelijkbaar met vorig jaar; Het aantal gevallen van Lymfogranuloma venereum (LGV) fluctueert en is in 2014 iets hoger dan in 2013; Het vindpercentage voor gonorroe bij MSM is weer iets gestegen: van 7,9% naar 8,7%; De mate waarin gonorroe voorkomt bij heteroseksuelen lijkt te stabiliseren, maar blijft wel op een hoog niveau (mannen 2,7%, vrouwen 3,0%). Onder de heteroseksuele jongeren <20 jaar wordt zelfs bij 5,5% van hen gonorroe gevonden; Het actieve testbeleid lijkt zijn vruchten af te werpen. We zien steeds meer MSM die zich al eerder op hiv hebben laten testen: 86% in Bij heteroseksuelen was dat 47%. Van de 29 MSM met een nieuwe hiv-infectie heeft 50% deze in het laatste jaar opgelopen. Er zijn meer besmettelijke syfilis-infecties bij MSM gevonden (67; 2,1%), waarvan een kwart bij MSM met een hiv-infectie; Bij outreach-testen op ROC s en op uitgaanslocaties voor MSM bereiken wij cliënten met een hoog risico op soa s; Het RSCG zzh bereikt een toenemend aantal jongeren in online chat-consulten en door het beantwoorden van informatievragen per . Regionaal Centrum voor Seksuele Gezondheid zuidelijk Zuid-Holland 5

6 6 Regionaal Centrum voor Seksuele Gezondheid zuidelijk Zuid-Holland

7 Inleiding Het Regionaal Centrum voor Seksuele Gezondheid zuidelijk Zuid-Holland (RCSG zzh) omvat het werkgebied van de GGD en Hollands Midden, Rotterdam-Rijnmond en de dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid1. Het RCSG richt zich met zijn aanbod op specifieke doelgroepen: jongeren <25 jaar, mensen met klachten passend bij een soa, mensen die gewaarschuwd zijn voor een soa, mannen die seks hebben met mannen (MSM) en andere mensen met een verhoogd risico op soa s. Denk bijvoorbeeld aan mensen afkomstig uit of met een partner uit een soa-endemisch gebied, sekswerkers of degenen met veel wisselende partners. Het RCSG zzh biedt geïntegreerde consulten voor soa-testen en seksuele gezondheid. Deel 1 van deze rapportage geeft een beeld van de bereikte risicogroepen en van de trends die wij zien bij de specifieke risicogroepen, waar het de volgende vijf soa s betreft: Chlamydia trachomatis, gonorroe, hiv, syfilis en hepatitis B. Daarnaast bevat deel 1 een korte paragraaf over overige soa s, zoals herpes genitalis en genitale wratten (1.13). Deel 2 beschrijft de preventieactiviteiten in de regio. 1 de voormalige GGD Zuid-Holland Zuid maakt onderdeel uit van deze dienst. Regionaal Centrum voor Seksuele Gezondheid zuidelijk Zuid-Holland 7

8 8 Regionaal Centrum voor Seksuele Gezondheid zuidelijk Zuid-Holland

9 1. Consulten en soa s Het RCSG zzh telt in eerste consulten voor een soa-test: dat is 11% van de landelijke consulten. Het aandeel jonge bezoekers (<25 jaar) is 47%. Dit aandeel is iets lager dan in % van de bezoekers is autochtone Nederlander of iemand afkomstig uit andere westerse landen. 34% is eerste- of tweedegeneratiemigrant en afkomstig uit landen waar soa s in verhoogde mate voorkomen. Van de migranten is 57% in Nederland geboren. 1.1 Consulten naar GGD, aandeel jongeren en migranten Tabel 1.1 Trend in consulten naar GGD, jongeren en migranten GGD werkgebieden Inwonertal Aantal consulten consulten <25 jaar % regio 2014 % totaal 2014 consulten migranten % totaal Hollands Midden Rotterdam -Rijnmond Dienst Gezondheid & jeugd ZHZ Totaal In 2014 is het RCSG zzh overgegaan op een ander digitaal elektronisch patiëntendossier (EPD). De invoering hiervan had consequenties voor het aantal consulten dat kon worden uitgevoerd. 1.2 Aantal consulten naar seksuele voorkeur en aandeel jongeren Tabel 1.2 Aantal consulten en verdeling naar seksuele voorkeur en leeftijdsgroep Seksuele voorkeur Aantal consulten % van totaal consulten < 25 jaar % binnen groep Man heteroseksueel Vrouw MSM Totaal* * Door cliënten met onbekende seksuele voorkeur is de som M/V/MSM lager dan totaal Er zijn 8% meer consulten bij MSM uitgevoerd dan in 2013, het percentage consulten van heteroseksuele mannen daalde met 6% en van vrouwen met 1%. Regionaal Centrum voor Seksuele Gezondheid zuidelijk Zuid-Holland 9

10 1.3 Aantal consulten naar bevolkingsgroep en seksuele voorkeur Migranten zijn een doelgroep voor de soa-bestrijding. Het Centraal Bureau voor de Statistiek definieert migranten als volgt: onder de bevolkingsgroep niet Nederlands vallen de cliënten die zelf of waarvan een of beide ouders niet in Nederland zijn geboren. Van de vrouwelijke bezoekers is in 2014 bijna 68% Nederlands/westers, van de heteroseksuele mannen 60% en van de MSM 78%. 19% van de MSM is biseksueel. N.B. Cliënten afkomstig uit het Caribisch deel van het Koninkrijk worden hieronder en in de overige tekst- Antilliaans/Arubaans genoemd. Figuur 1.1. Regio RCSG zzh: Consulten 2014 naar bevolkingsgroep en seksuele voorkeur 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% MSM (3234) heteroman (5108) vrouw (7514) onbekend Moe-landers Kaapverdiaans Overig niet-westers Marokkaans Turks Antilliaans/Arubaans Surinaams Overig westers Nederlands * MOE-landers zijn bezoekers afkomstig uit Midden- en Oost-Europa. 10 Regionaal Centrum voor Seksuele Gezondheid zuidelijk Zuid-Holland

11 1.4 Aantal consulten naar hoogst genoten opleiding Tabel 1.3 Aantal consulten naar opleiding naar seksuele voorkeur en migranten allen % van totaal allen MSM % van MSM hetero % van hetero migrant % van migrant basisonderwijs lbo/mavo/vmbo/mbo havo/vwo/gymnasium hbo/wo anders/onbekend Het RCSG zzh vraagt sinds begin 2014 naar de hoogst genoten opleiding van de cliënten. Van alle bezoekers is 50% hoogopgeleid. Bij MSM is dit aandeel 57%, vergeleken met 49% bij heteroseksuelen (geen verschil tussen mannen en vrouwen). Consulten bij migranten (34% van alle consulten) zijn in 55% bij laagopgeleiden. Migranten zijn een doelgroep vanwege het hogere soa-risico. Het percentage laagopgeleiden is bij de GGD Rotterdam-Rijnmond 39%; bij de GGD Hollands Midden 28% en bij de dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ 47%. Regionaal Centrum voor Seksuele Gezondheid zuidelijk Zuid-Holland 11

12 1.5 Vindpercentage soa s in de regio Het percentage bezoekers dat de diagnose kreeg van één of meer soa s (chlamydia, gonorroe, infectieuze syfilis, hepatitis B of hiv) is iets gestegen ten opzichte van 2013, namelijk tot 16,0%. Tabel 1.4 Trend vindpercentage naar seksuele voorkeur Seksuele voorkeur Man heteroseksueel 12,5 13,2 16,8 14,7 16,0 Vrouw 12,9 14,1 15,5 14,9 15,4 MSM 18,4 20,6 20,1 17,5 17,5 Totaal 13,6 14,8 16,7 15,3 16,0 Figuur 1.2 Aantal consulten en vindpercentage in de regio zzh aantal consulten vindpercentage vrouw aantal consulten hetero man aantal consulten MSM aantal consulten vrouw vindpercentage hetero man vindpercentage MSM vindpercentage 0 12 Regionaal Centrum voor Seksuele Gezondheid zuidelijk Zuid-Holland

13 1.6 Vindpercentage soa s per risicogroep Er zijn acht indicatiecriteria voor toelating tot het RCSG zzh. Het vindpercentage soa s naar deze criteria en naar andere risico s is weergegeven in onderstaande tabel. Sommige cliënten hebben meerdere soa s. Het vindpercentage is het hoogst bij MSM die al hiv hebben: ruim 35% van de 245 mannen in Bij cliënten die eerder een soa hadden, werd bij bijna een op de vier mensen opnieuw een soa gevonden (24%). Tabel 1.5 Vindpercentage naar risicogroep consult % van alle cliënten een of meerdere soa Soa Vind % Soa-gerelateerde klachten ,5 Gewaarschuwd door partner ,9 MSM ,5 MSM bekend hiv-positief (* % MSM) ,5 Jonger dan 25 jaar ,1 Eerste- en tweedegeneratiemigrant ,2 Partner doelgroep ,2 Sekswerker man ,7 Sekswerker vrouw ,7 Swingers ,2 Prostituant ,8 Eerder soa gehad ,7 Basisonderwijs: lbo/mavo/vmbo/mbo ,4 Totaal ,0 Vet gedrukt: indicatiecriteria waaraan een cliënt moet voldoen om toegelaten te worden tot het RCSG. Cliënten kunnen onder meerdere risicogroepen vallen en komen meerdere keren in de tabel voor. Regionaal Centrum voor Seksuele Gezondheid zuidelijk Zuid-Holland 13

14 1.7 Gevonden soa s naar seksuele voorkeur Ook in 2014 gaat het bij vier van de vijf gevonden soa s bij heteroseksuele cliënten om een chlamydia-infectie. Dit aantal is vergelijkbaar met Bij MSM zijn twee van de vijf gevonden soa s een chlamydia-infectie, en ook twee van de vijf een gonorroe-infectie. In de overige gevallen is er sprake van hiv en besmettelijke syfilis. Tabel 1.6 Verdeling aantal soa s naar seksuele voorkeur Diagnose aantal % vrouw % heteroman % MSM % Chlamydia Gonorroe Syfilis < Hiv <1 3 < Hepatitis B < Totaal Van deze vijf soa s is 82% gediagnosticeerd bij de GGD Rotterdam-Rijnmond, 11% bij de GGD Hollands Midden en 7% bij de dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ. 1.8 Trends Chlamydia trachomatis-infecties Figuur 1.3 Chlamydia trachomatis-testen en percentage positieve testen ,0% ,0% ,0% aantal consulten ,0% 8,0% 6,0% vindpercentage ,0% ,0% ,0% vrouw aantal testen heteroman aantal testen MSM aantal testen vrouw vindpercentage Chlamydia heteroman vindpercentage Chlamydia MSM vindpercentage Chlamydia 14 Regionaal Centrum voor Seksuele Gezondheid zuidelijk Zuid-Holland

15 Tabel 1.7 Aantal chlamydia-infecties en % positieve testen naar leeftijd en seksuele voorkeur <25 jaar % 25 jaar % Totaal % Man heteroseksueel , , ,1 Vrouw , ,7 MSM 72 9, , ,3 Totaal , , ,7 Vergeleken met 2013 is het percentage positieve chlamydia bij heteroseksuelen licht gestegen en dalende bij MSM. Net zoals in voorgaande jaren komt chlamydia het meest voor bij heteroseksuele jongeren <20 jaar: bij een op de vijf van hen wordt chlamydia gevonden. Migranten vormen een belangrijke chlamydia-risicogroep. Deze soa wordt bij heteroseksuele migranten met name gevonden bij mannen en vrouwen van Antilliaanse, Kaapverdiaanse en Surinaamse afkomst. Het aantal vrouwen van Marokkaanse afkomst onder de bezoekers is met 162 laag, bijna een op de vijf van hen heeft chlamydia. Dubbelinfectie chlamydia en gonorroe: Van alle heteroseksuele vrouwen met een chlamydia-infectie heeft in % van hen ook gonorroe. Bij heteroseksuele mannen is dit 8% en bij MSM is dit 21%. 1.9 Lymfogranuloma venereum (LGV) LGV wordt veroorzaakt door een bijzondere variant van de chlamydia-bacterie, die soms geen klachten geeft, maar die ook ernstige endeldarmontsteking kan veroorzaken. LGV komt het meest voor bij hiv-geïnfecteerde MSM die zeer veel seksuele contacten hebben. Daarom worden in principe alle MSM met een anale chlamydia-infectie getest op LGV. In 2014 werd bij 8,4% (16/190) MSM met een anale chlamydia-infectie LGV gevonden, vergeleken met 6,6% (12/182) in Ook landelijk wordt weer een stijging gezien. Van de zestien mannen met LGV zijn er tien bekend hiv-positief, echter zes hiv-negatief. Zeven van hen hadden geen klachten. Regionaal Centrum voor Seksuele Gezondheid zuidelijk Zuid-Holland 15

16 1.10 Trends gonorroe-infecties Figuur 1.4 Gonorroe-testen en percentage positieve testen ,0% ,0% aantal consulten ,0% 6,0% 4,0% 2,0% vindpercentage ,0% vrouw aantal testen hetero man aantal testen MSM aantal testen vrouw vindpercentage gonorroe hetero man vindpercentage gonorroe MSM vindpercentage gonorroe Tabel 1.8 Aantal gonorroe-infecties en % positieve testen naar leeftijd en seksuele voorkeur <25 jaar % 25 jaar % Totaal % Man heteroseksueel 64 2,6 75 2, ,7 Vrouw 151 3,2 70 2, ,0 MSM 76 10, , ,7 Totaal 291 3, , ,1 Het absolute aantal gevonden gonorroe-infecties bij MSM is sinds 2013 met 44 gestegen tot 281. Ook het percentage positieve testen stijgt weer (van 7,9% naar 8,7%); dit beeld zien we ook landelijk. Het aantal gonorroe-infecties bij heteroseksuelen lijkt te stabiliseren, het percentage positievegonorroe is echter hoger dan het landelijk gemiddelde (heteroseksuele mannen 1,9%, vrouwen 1,8%). Het blijft zorgwekkend dat een groot deel van de gonorroe onder heteroseksuele bezoekers gevonden wordt bij heteroseksuele jongeren onder de 25 jaar: vier van de tien infecties bij jarigen en twee van de tien bij <20 jarigen. Het percentage positievegonorroe is 5,5% bij deze jongste groep en is licht gestegen in vergelijking met de 5,1% in Regionaal Centrum voor Seksuele Gezondheid zuidelijk Zuid-Holland

17 Van de 356 gonorroe-infecties bij heteroseksuelen is 63% gevonden bij cliënten behorende tot de migranten; met name bij Antilliaanse, Surinaamse en Kaapverdiaanse cliënten en mensen afkomstig uit Midden- en Oost-Europa. Er is nog geen resistentie gevonden tegen ceftriaxon, het huidige eerstekeusmiddel voor behandeling Aantal hiv-infecties en percentage positieve test naar seksuele voorkeur en leeftijdsgroep Alle cliënten met een indicatie voor een volledige soa-test (en zonder bekende hiv-infectie) worden getest op hiv, tenzij zij dit weigeren. Dit, om zo veel mogelijk hiv-infecties op te sporen. Door dit actieve testbeleid stijgt het percentage personen dat al eerder op hiv is getest. Bij MSM is dit percentage gestegen van 72% in 2009 naar 86% in Bij heteroseksuele cliënten is het percentage dat eerder getest is op hiv 47% in In 2014 werden 33 nieuwe hiv-infecties gevonden onder cliënten van het RCSG zzh. De meerderheid hiervan bij MSM. Het aantal opgespoorde nieuwe infecties is lager dan vorig jaar. Ook landelijk zijn er minder hiv-infecties vastgesteld op de Centra Seksuele Gezondheid. De heteroseksuele vrouw met een hiv-infectie is afkomstig uit Suriname, de heteroseksuele mannen zijn afkomstig uit de Nederlandse Antillen en Hongarije. Vijftien van de 29 hiv-geïnfecteerde MSM (50%) waren in het jaar voor de diagnose nog hivnegatief getest, zeven hiervan zijn zelfs in de laatste zes maanden geïnfecteerd geraakt. Het lijkt er dus op dat er een groep MSM is die zich wel regelmatig laat testen, waardoor in elk geval recente besmettingen, die heel besmettelijk zijn, worden ontdekt. Partnerwaarschuwing voor hiv is in deze gevallen extra belangrijk, maar ook voor overige soa s. Naast de nieuwe hivinfectie werd bij twaalf MSM (44%) ook nog een andere soa vastgesteld. Van alle 29 hiv-infecties die werden vastgesteld bij MSM, werden er zeven (24%) gevonden bij mannen die op consult kwamen omdat ze werden gewaarschuwd (soms voor een andere soa). Het lagere aantal opgespoorde infecties naast het stijgende eerdere testpercentage bij MSM kan er mogelijk op wijzen dat een groep regelmatige testers bereikt wordt. Het opsporen van hiv-infecties bij zowel MSM als ook mensen afkomstig uit hiv-endemische landen blijft een prioriteit. Tabel 1.9 Aantal hiv-infecties en % positieve testen naar leeftijd en seksuele voorkeur, en kenmerken geïnfecteerden Hiv <25 jaar Man heteroseksueel % positief 25 jaar % positief Totaal % positief Migrant eerder op hiv getest Recente hivinfectie (< 6 m geleden) 2 0,1 1 < , Vrouw 0 <0.1 1 <0.1 1 < MSM 3 0,4 26 1,2 29 1, Totaal 5 0,1 28 0,4 33 0, Regionaal Centrum voor Seksuele Gezondheid zuidelijk Zuid-Holland 17

18 1.12 Syfilis Het aantal gevallen van besmettelijke syfilis en het percentage gevonden syfilis lijkt de laatste jaren stabiel. Besmettelijke syfilis wordt voornamelijk bij MSM gevonden. Zowel het absolute aantal syfilis infecties (+12 gevallen, 34% stijging) als het percentage positieve infecties (1,7% in 2013) bij MSM is gestegen. Van alle MSM met syfilis heeft 27% een hiv-infectie (2013:12/50=24%). Zestien van de 67 infecties (24%) werden ontdekt bij gewaarschuwde mannen. Ook landelijk zien we een stijging van syfilis, met name bij hiv-positieve MSM. Tabel 1.10 Aantal syfilis-infecties en % positieve testen naar seksuele voorkeur Syfilis % positief Heteroman Vrouw 1 <0.1 MSM 67 2, Hepatitis B Op de soa-poli worden mensen die in aanmerking komen voor hepatitis B vaccinaties getest op hepatitis B (zie 2.2). Ook cliënten afkomstig uit landen met een verhoogd risico (nietwesterse landen) ondergaan een test op hepatitis B. In 2014 werden negentien gevallen van besmettelijke hepatitis B gevonden. Tabel 1.11 Aantal hepatitis B-infecties en % positieve testen naar seksuele voorkeur Hep B % positief Heteroman 11 0,6 Vrouw 4 0,2 MSM 4 0, Overige soa s In 2014 werd bij cliënten die met soa-klachten kwamen 52 keer de diagnose Herpes genitalis gesteld, 134 keer de diagnose genitale wratten en vijftien keer de diagnose Trichomonas vaginalis. 18 Regionaal Centrum voor Seksuele Gezondheid zuidelijk Zuid-Holland

19 2. Preventieactiviteiten 2.1 Partnerwaarschuwing De seksuele contacten van mensen met een soa waarschuwen: dat is een belangrijk onderdeel van de soa-bestrijding. Onderdeel van een behandelgesprek bij het RCSG is de vraag welke partners er gewaarschuwd moeten worden. Dat kan op drie manieren: persoonlijk (face-toface of telefonisch), met een contactstrook waarop de diagnose vermeld staat of via www. partnerwaarschuwing.nl, een internetsite waarop de cliënt met een soa zijn/haar partners per sms of kan waarschuwen. Veel cliënten die op consult komen omdat zij zijn gewaarschuwd, zijn gewaarschuwd door onze eigen cliënten. Sommigen zijn gewaarschuwd door mensen die bij de huisarts of elders zijn getest. 12,6% (2007) van alle cliënten in 2014 kwam omdat ze werden gewaarschuwd. Dit percentage is 9,5% van het totaal aantal vrouwelijke cliënten, 16,2% van het totaal aantal heteroseksuele mannelijke cliënten en 14,2% van de MSM-cliënten. Bij 32% van de gewaarschuwde partners werden één of meerdere soa s gevonden. Iets meer dan een kwart van alle gediagnosticeerde soa s werd gevonden onder gewaarschuwden voor een soa. Tabel 2.1 Aandeel soa-diagnoses bij gewaarschuwden Diagnose bij gewaarschuwden Alle diagnoses % diagnoses bij gewaarschuwden Chlamydia % Gonorroe % Syfilis % Hiv % Hepatitis B % Totaal soa s % 2.2 Hepatitis B-vaccinatie Hepatitis B komt in Nederland relatief weinig voor. Wel is gebleken dat het virus onder bepaalde groepen van de bevolking vaker voorkomt dan gemiddeld én dat bepaalde groepen, vanwege hun (seksuele) gedrag, een groter risico lopen het virus overgedragen te krijgen. De landelijke vaccinatiecampagne hepatitis B-risicogroepen richt zich op MSM en sekswerkers, met als doel de overdracht van hepatitis B onder risicogroepen te verminderen. In 2014 kregen 392 MSM en 68 sekswerkers een eerste vaccinatie tegen hepatitis B en 239 MSM en 42 sekswerkers rondden hun vaccinatieserie af in Tabel 2.2 Aantal eerste vaccinaties hepatitis B MSM sekswerker Regionaal Centrum voor Seksuele Gezondheid zuidelijk Zuid-Holland 19

20 2.3 Seksaccidenten en hiv-postexpositie profylaxe (PEP) Postexpositie profylaxe (PEP) is een preventieve behandeling tegen hiv. Hiv-PEP is een van de maatregelen die wordt genomen bij seksaccidenten. Betrokkenen bij seksaccidenten krijgen een beschermende vaccinatie tegen hepatitis B en worden onderzocht op soa s. In 2014 hebben zich op de soa-poli 79 personen gemeld na een seksaccident, 24 van hen kregen PEP. Het RCSG verwijst hiervoor naar de hiv-behandelcentra. Voor meer informatie: Tabel 2.3 Aantal gemelde seksaccidenten en PEP-indicaties bij het RCSG van de GGD Rotterdam-Rijnmond 2011 (april-dec) Aantal seksaccidenten/pep verzoeken Indicatie voor PEP % Hiv-PEP-indicatie Bij de GGD Hollands-Midden werden in de laatste twee jaar veertien seksaccidenten geregistreerd. 2.4 Regionale seksualiteitshulpverlening voor jongeren tot en met 24 jaar Consulten seksualiteitshulpvragen In 2014 werden 627 jongeren met een specifieke seksualiteitshulpvraag gezien (en geregistreerd) in een uitgebreid persoonlijk soa-consult. Het betrof 147 jonge mannen (23%) en 480 jonge vrouwen (77%). Bij de jongens was de meerderheid (84; 57%) van de consulten in verband met vragen over soa en veilig vrijen, 44 (30%) over andere vragen, en enkele over problemen met seksualiteit en seksueel geweld.bij de meisjes waren 135 (28%) consulten soa-gerelateerd (veilig vrijen); 111 consulten gingen over anticonceptievragen (23%), 102 over onbedoelde zwangerschap (21%), 27 (6,0%) over problemen met seksualiteit, 66 (14%) over seksueel geweld en 39 (8,0%) over overige vragen. Binnen het samenwerkingsverband zijn er door CASA in 2014 bij 324 abortus-cliënten sense-consulten uitgevoerd. Voor meer informatie: Online consulten via en chat De uitkomsten uit het pilotproject van 2013 zijn gebruikt om de online hulpverlening te integreren in de bestaande werkwijze van face-to-faceconsulten, met als doel om meer blended care -hulpverlening mogelijk te maken op RCSG zzh-niveau. Zo zijn er in 2014 ruim 375 chat-consulten uitgevoerd, met 195 mannen en 162 vrouwen, met een gemiddelde leeftijd van 23,6 jaar. Dit is een stijging van 44% (2013: 260). Er zijn daarnaast 695 mails met informatievragen afgehandeld. 20 Regionaal Centrum voor Seksuele Gezondheid zuidelijk Zuid-Holland

21 Seksuele hulpverlening en voorlichting seksuele gezondheid door sociaalverpleegkundigen op ROC s Het Mbo/ROC is het grootste onderwijstype in Nederland: meer dan 30% van de jongeren tussen 16 en 23 jaar volgt een Mbo-opleiding. Uit onderzoek blijkt dat ROC-jongeren minder kennis hebben van seksualiteit, anticonceptie en soa s en daardoor ook meer seksueel risico lopen dan gemiddeld. Denk aan ongewenste zwangerschappen, seksuele intimidatie/misbruik, soa s enzovoorts. De voorlichtingen worden door de Sense-verpleegkundige gegeven aan de ROCdeelnemers op de niveaus 1 en 2/AKA en deelnemers van het Start College (kwetsbare groepen met meestal meer zorgbehoefte). Aansluitend op een Sense-voorlichting worden ook individuele sense/soa-consulten uitgevoerd. De Sense-verpleegkundigen bereikten in 2014 veel (migranten)leerlingen met een laag opleidingsniveau: zo zijn er 147 voorlichtingen gegeven en daarbij 1564 ROC-jongeren bereikt waarbij 255 jongeren op soa s zijn getest en bij 57 (22%) jongeren een soa is vastgesteld. Op diverse ROC s (regio GGD Hollands Midden) zijn er ook ruim zeventien gastlessen over liefde en seksualiteit verzorgd en er zijn 133 individuele consulten uitgevoerd tijdens een inloopspreekuur voor mbo-ers bij Exposeyour (hier lopen leerlingen van het ROC stage) Basisvoorlichting seksuele gezondheid door GGD voorlichters op ROC s De voorlichtingen worden gegeven aan de ROC-leerlingen op de niveaus 3 en 4 (= kwetsbare groepen met een lagere zorgbehoefte dan onder ), in overleg met de docent/zorgcoördinator. Een voorlichting duurt tussen de zestig en negentig minuten, afhankelijk van de inhoud/het thema van de voorlichting en de kenmerken van de voorlichtingsgroep. Er zijn in 2014 ruim 69 basisvoorlichtingen uitgevoerd, regiobreed, waarbij meer dan 1170 jongeren zijn bereikt. De voorlichtingen worden gegeven volgens het draaiboek Voorlichting Seksuele Gezondheid op het ROC Consulten seksuele gezondheid op maat voor jongeren met een lage sociaaleconomische status (SES) In acht voorlichtingssessies op de Wijkscholen in Rotterdam, is aan tachtig laagopgeleide (migranten)jongeren voorlichting gegeven over seksuele gezondheid. Wijkscholen zijn Rotterdamse voorzieningen, gericht op jongeren van 16 tot 23 jaar zonder startkwalificatie, baan of opleiding, en met complexe problemen op meerdere leefgebieden. De wijkschool biedt een intensief programma met een gecombineerde aanpak van zorg, onderwijs en werk, met als doel deze overbelaste jongeren naar het reguliere onderwijs of de arbeidsmarkt te begeleiden. Tijdens deze voorlichtingen vroegen de jongeren veel aandacht voor het onderwerp seksuele gezondheid. De informatie over veilig vrijen en condoomgebruik was goed bespreekbaar. Ook is in bijna elke voorlichting het onderwerp wensen en grenzen aan de orde gekomen en seksueel grensoverschrijdend gedrag onder jongeren besproken. Regionaal Centrum voor Seksuele Gezondheid zuidelijk Zuid-Holland 21

22 2.5 Mannen die seks hebben met mannen Tijdens dertig voorlichtingsactiviteiten in de horeca en op ontmoetingsplaatsen zijn in MSM op locatie getest. Via de site kunnen MSM zich online laten testen op soa s (Testlab). Steeds meer MSM laten zich via Testlab testen (26% in 2013). Tabel 2.5 Aantal consulten bij MSM naar testlocatie Jaar soa poli via Testlab Op outreach locatie Totaal % % Het vindpercentage van soa s bij de MSM is in 2014 op de poli/outreach 19% (2013: 19%), via Testlab 13% (2013: 12%). Alle BIG - soa werden gevonden op al deze testlocaties. Van alle MSM was 25% migrant en 19% biseksueel (geen verschil naar afkomst). 2.6 Sekswerkers In 2014 zijn in Rotterdam 111 adressen bezocht waar sekswerkers klanten ontvangen. Daarbij werden 482 individuele voorlichtingsgesprekken gehouden en zijn 101 vrouwen getest en gevaccineerd als dat nodig was. De GGD Hollands Midden bracht zeventien keer een voorlichtingsbezoek (inclusief testaanbod en vaccinatie) aan sekswerkers werkzaam in een club, privéhuis of massagesalon. Bedrijven met een vergunning worden halfjaarlijks bezocht. Van de cliënten die aangeven sekswerker te zijn, is 94% (435) vrouw, 2% (9) is heteroman en 4% (18) is MSM. Chlamydia komt iets minder vaak voor bij sekswerkers (10,7) dan bij de overige bezoekers (12,8%). Wel is het vindpercentage gonorroe bij vrouwelijke sekswerkers hoger dan bij niet-prostituees (respectievelijk 6,0% (26 gevallen) en 2,8% (194 gevallen). In 2014 werd geen syfilis en hiv gevonden bij sekswerkers. Tabel 2.6 Soa-testen sekswerkers in de regio zzh, Jaar Soa-poli Op locatie getest Totaal % Regionaal Centrum voor Seksuele Gezondheid zuidelijk Zuid-Holland

23 Regionaal Centrum voor Seksuele Gezondheid zuidelijk Zuid-Holland 23

24 Vormgeving: Jacqueline Meijer/Robedrijf 24 Regionaal Centrum voor Seksuele Gezondheid zuidelijk Zuid-Holland

Jaarcijfers 2013 Regionaal Centrum voor Seksuele Gezondheid zuidelijk Zuid-Holland

Jaarcijfers 2013 Regionaal Centrum voor Seksuele Gezondheid zuidelijk Zuid-Holland Regionaal Centrum voor Seksuele Gezondheid zuidelijk Zuid-Holland GGD Hollands Midden GGD Rotterdam-Rijnmond Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ 1 Samenstelling: Hannelore Götz, arts Maatschappij en Gezondheid,

Nadere informatie

Jaarcijfers 2013. Regionaal Centrum voor Seksuele Gezondheid zuidelijk Zuid-Holland

Jaarcijfers 2013. Regionaal Centrum voor Seksuele Gezondheid zuidelijk Zuid-Holland Regionaal Centrum voor Seksuele Gezondheid zuidelijk Zuid-Holland GGD Hollands Midden GGD Rotterdam-Rijnmond Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ April 2014 Samenstelling: Hannelore Götz, arts Maatschappij en

Nadere informatie

Jaarcijfers 2012. Regionaal Centrum voor Seksuele Gezondheid zuidelijk Zuid-Holland. GGD Hollands Midden GGD Rotterdam-Rijnmond GGD Zuid-Holland-Zuid

Jaarcijfers 2012. Regionaal Centrum voor Seksuele Gezondheid zuidelijk Zuid-Holland. GGD Hollands Midden GGD Rotterdam-Rijnmond GGD Zuid-Holland-Zuid Regionaal Centrum voor Seksuele Gezondheid zuidelijk Zuid-Holland GGD Hollands Midden GGD Rotterdam-Rijnmond GGD Zuid-Holland-Zuid Juni 2013 Samenstelling: Hannelore Götz, arts Maatschappij en Gezondheid

Nadere informatie

Jaarcijfers Regionaal Centrum voor Seksuele Gezondheid zuidelijk Zuid-Holland

Jaarcijfers Regionaal Centrum voor Seksuele Gezondheid zuidelijk Zuid-Holland Regionaal Centrum voor Seksuele Gezondheid zuidelijk Zuid-Holland GGD Hollands Midden GGD Rotterdam-Rijnmond Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ Deel 1 soa-consulten April 2016 Samenstelling: Hannelore Götz,

Nadere informatie

Juni Samenstelling: Met dank aan: Vormgeving: Editing:

Juni Samenstelling: Met dank aan: Vormgeving: Editing: GGD Rotterdam-Rijnmond GGD Hollands Midden Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid- Holland 1 Jaarcijfers 2016 Juni 2017 Samenstelling: Hannelore Götz, arts Maatschappij en Gezondheid, infectieziektebestrijding

Nadere informatie

BELANGRIJKSTE BEVINDINGEN

BELANGRIJKSTE BEVINDINGEN APRIL 213 INHOUD Het doel van de thermometer is een eerste berichtgeving over de stand van zaken in 212 over seksuele gezondheid in Nederland. De thermometer bevat nieuwe gegevens van de soa-centra, aangiftecijfers,

Nadere informatie

APRIL 2014. Pagina 1 van 9

APRIL 2014. Pagina 1 van 9 APRIL 214 Inhoud Het doel van de thermometer is een eerste berichtgeving over de stand van zaken in 213 over seksuele gezondheid in Nederland. De thermometer bevat nieuwe gegevens van de centra seksuele

Nadere informatie

Regionaal soa-centrum Den Haag

Regionaal soa-centrum Den Haag Regionaal soa-centrum Den Haag Epidemiologisch jaarverslag 212 D. Spitaels, arts infectieziektebestrijding GGD Den Haag J.M. Brand, soa-arts GGD Den Haag M. Keetman, epidemiologisch onderzoeker GGD Den

Nadere informatie

Seksuele Gezondheid. Thermometer 2014 Cijfers over soa s en seksualiteitsvragen van de GGD en Oost-Nederland

Seksuele Gezondheid. Thermometer 2014 Cijfers over soa s en seksualiteitsvragen van de GGD en Oost-Nederland 1 Seksuele Gezondheid Thermometer Cijfers over soa s en seksualiteitsvragen van de GGD en Oost-Nederland 2 Nog volop werk aan de winkel! Dit is alweer de zesde Thermometer Seksuele Gezondheid voor Oost-Nederland

Nadere informatie

SEKSUELE GEZONDHEID JAARVERSLAG 2015 CASUS: SYFILIS CLUSTER WIE ZIJN WIJ?

SEKSUELE GEZONDHEID JAARVERSLAG 2015 CASUS: SYFILIS CLUSTER WIE ZIJN WIJ? SEKSUELE GEZONDHEID JAARVERSLAG 2015 CASUS: SYFILIS CLUSTER WIE ZIJN WIJ? De afdeling seksuele gezondheid heeft als taken het bestrijden van soa, bevorderen van seksuele gezondheid onder jongeren onder

Nadere informatie

Jaarverslag Regionaal soa centrum Den Haag

Jaarverslag Regionaal soa centrum Den Haag Jaarverslag 2015 Regionaal soa centrum Den Haag Jaarverslag 2015 Regionaal soa centrum Den Haag 1 Mei 2016 Jaarverslag 2015 Regionaal soa centrum Den Haag Inhoudsopgave Jaarverslag 2015 Fout! Bladwijzer

Nadere informatie

SoaSense. Thermometer 2010 GGD en Oost-Nederland

SoaSense. Thermometer 2010 GGD en Oost-Nederland SoaSense Thermometer 1 GGD en Oost-Nederland Risicogroepen steeds beter bereikt Met genoegen bieden wij u de tweede SoaSense Thermometer van Oost- Nederland (Gelderland en Overijssel) aan. Dit jaar met

Nadere informatie

Naar een meer doelmatig soa-testbeleid

Naar een meer doelmatig soa-testbeleid Naar een meer doelmatig soa-testbeleid Subtitle Inhoud 1. GGD soa-poliklinieken 2. Stijging uitgaven soa-testen 3. Effect nieuwe maatregel 4. Bevorderen doelmatigheid 5. Tot slot 3 Soa-zorg in Nederland

Nadere informatie

Toelichting aanvullende regeling Seksuele Gezondheidszorg

Toelichting aanvullende regeling Seksuele Gezondheidszorg Toelichting aanvullende regeling Seksuele Gezondheidszorg Per 1 januari 2012 worden de regelingen Aanvullende Curatieve Soa-bestrijding (ACS) en de Aanvullende Seksualiteitshulpverlening (ASH) geïntegreerd

Nadere informatie

SEKSUELE GEZONDHEID JAARVERSLAG 2016

SEKSUELE GEZONDHEID JAARVERSLAG 2016 SEKSUELE GEZONDHEID JAARVERSLAG 2016 WIE ZIJN WIJ? De afdeling Seksuele Gezondheid onderzoekt en behandelt seksueel overdraagbare aandoeningen (soa). Deze GGD-voorziening is aanvullend op die van de huisartsenzorg.

Nadere informatie

O onbekend. Hulpvraag seksualiteit:

O onbekend. Hulpvraag seksualiteit: Demografie onb Uniek ID Locatie. Datum consult (dd mm jj) Postcode cliënt (4-cijfers) O Geen vast verblijfadres O Wonend in buitenland Geslacht O Man O Vrouw O Transgender Indien Transgender: Voelt zich

Nadere informatie

Seksuele Gezondheid. Thermometer 2013 GGD en Oost-Nederland

Seksuele Gezondheid. Thermometer 2013 GGD en Oost-Nederland 1 Seksuele Gezondheid Thermometer GGD en Oost-Nederland 2 Seksuele gezondheid nóg beter in beeld Zoals gebruikelijk presenteren wij in deze Thermometer de jaarlijkse cijfers over de seksuele gezondheid

Nadere informatie

6 SOA en HIV in de regio Gelre-IJssel

6 SOA en HIV in de regio Gelre-IJssel 6 SOA en HIV in de regio Gelre-IJssel Seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA) zijn infectieziekten die door intiem seksueel contact kunnen worden overgedragen. Omdat iemand een SOA kan hebben, zonder

Nadere informatie

Een jaar Regionaal soa-centrum Den Haag

Een jaar Regionaal soa-centrum Den Haag epidemiologisch bulletin, 9, jaargang, nummer 1 Een jaar Regionaal soa-centrum Den Haag A.P. van Leeuwen, M.P.H. Berns Eind is het Regionaal soa-centrum Den Haag 1 geopend op het terrein van het Medisch

Nadere informatie

Seksuele Gezondheid. Thermometer 2014 Cijfers over soa s en seksualiteitsvragen van de GGD en Oost-Nederland

Seksuele Gezondheid. Thermometer 2014 Cijfers over soa s en seksualiteitsvragen van de GGD en Oost-Nederland 1 Seksuele Gezondheid Thermometer Cijfers over soa s en seksualiteitsvragen van de GGD en Oost-Nederland 2 Nog volop werk aan de winkel! Dit is alweer de zesde Thermometer Seksuele Gezondheid voor Oost-Nederland

Nadere informatie

Seksuele Gezondheid. Thermometer 2013 GGD en Oost-Nederland

Seksuele Gezondheid. Thermometer 2013 GGD en Oost-Nederland 1 Seksuele Gezondheid Thermometer GGD en Oost-Nederland 2 Seksuele gezondheid nóg beter in beeld Zoals gebruikelijk presenteren wij in deze Thermometer de jaarlijkse cijfers over de seksuele gezondheid

Nadere informatie

8. Werken en werkloos zijn

8. Werken en werkloos zijn 8. Werken en werkloos zijn In 22 is de arbeidsdeelname van allochtonen niet meer verder gestegen. Onder autochtonen is het aantal personen met werk nog wel licht toegenomen. De arbeidsdeelname onder Surinamers,

Nadere informatie

Seksuele Gezondheid. Thermometer 2011 GGD en Oost-Nederland

Seksuele Gezondheid. Thermometer 2011 GGD en Oost-Nederland Seksuele Gezondheid Thermometer 211 GGD en Oost-Nederland Seksuele gezondheid nóg beter in beeld Voor u ligt de derde Thermometer met cijfers over de seksuele gezondheid in Oost-Nederland. De naam SoaSense

Nadere informatie

Werkinstructie benaderen intermediairs Sense

Werkinstructie benaderen intermediairs Sense Werkinstructie benaderen intermediairs Sense BIJLAGE 7 Voorbeeld van de opzet van de presentatie in PowerPoint BIJLAGE 7 VOORBEELD VAN DE OPZET VAN DE PRESENTATIE IN POWERPOINT] 1 WERKINSTRUCTIE BENADEREN

Nadere informatie

Soa in Noord-Holland Noord. Risicogroepen en trends 2003-2009

Soa in Noord-Holland Noord. Risicogroepen en trends 2003-2009 Soa in Noord-Holland Noord Risicogroepen en trends 2003-2009 Colofon Auteur: Anne Dekker Begeleiding: Bettina de Leeuw den Bouter (epidemioloog GGD) Sector GBO Ingrid Steenhuis (Vrije Universiteit Amsterdam)

Nadere informatie

SOA-spreekuur. in de Academische Huisartsenpraktijk Groningen. Alie van der Heide, SOA-praktijkassistent

SOA-spreekuur. in de Academische Huisartsenpraktijk Groningen. Alie van der Heide, SOA-praktijkassistent SOA-spreekuur in de Academische Huisartsenpraktijk Groningen Alie van der Heide, SOA-praktijkassistent TRIAGE Verzoek Soa test/vraag SOA Klachten Geen Klachten Huisarts Soa spreekuur assistente Het SOA-consult

Nadere informatie

Aanvullende seksualiteitshulpverlening: de cijfers over 2013

Aanvullende seksualiteitshulpverlening: de cijfers over 2013 Aanvullende seksualiteitshulpverlening: de cijfers over 2013 1. Inleiding De aanvullende seksualiteitshulpverlening (ASH) is laagdrempelige zorg waar jongeren tot 25 jaar gratis en indien gewenst anoniem

Nadere informatie

Outreach testen activiteiten binnen hiv en soa bestrijding in Amsterdam

Outreach testen activiteiten binnen hiv en soa bestrijding in Amsterdam Outreach testen activiteiten binnen hiv en soa bestrijding in Amsterdam Susanne Drückler Martijn van Rooijen, Bart-Jan Mulder, Kees de Jong, Marianne Craanen Maaike van Veen Niet gepubliceerde data 2015

Nadere informatie

Wat zijn soa s? Voor alle soa s geldt: hoe eerder je erbij bent, hoe beter. Laat je op tijd testen als je risico hebt gelopen!

Wat zijn soa s? Voor alle soa s geldt: hoe eerder je erbij bent, hoe beter. Laat je op tijd testen als je risico hebt gelopen! Wat zijn soa s? Soa s zijn seksueel overdraagbare aandoeningen. Het zijn besmettelijke ziekten (infecties) die worden veroorzaakt door virussen en bacteriën. Ze worden tijdens seks van partner op partner

Nadere informatie

Niet-westerse allochtonen behoren minder vaak tot de werkzame beroepsbevolking 1) Arbeidsdeelname niet-westerse allochtonen gedaald

Niet-westerse allochtonen behoren minder vaak tot de werkzame beroepsbevolking 1) Arbeidsdeelname niet-westerse allochtonen gedaald 7. Vaker werkloos In is de arbeidsdeelname van niet-westerse allochtonen gedaald. De arbeidsdeelname onder rs is relatief hoog, zes van de tien hebben een baan. Daarentegen werkten in slechts vier van

Nadere informatie

Soa- poli Kennemerland

Soa- poli Kennemerland Soa- poli Kennemerland PATIENTENinformatie SOA POLI KENNEMERLAND De SOA-poli Kennemerland is een laagdrempelige voorziening die bedoeld is als aanvulling op de reguliere huisartsenzorg. De SOA-poli is

Nadere informatie

SOA IN ANTWERPEN (EN OMSTREKEN)

SOA IN ANTWERPEN (EN OMSTREKEN) SOA IN ANTWERPEN (EN OMSTREKEN) Geneeskundige dagen van Antwerpen 16 september 2017 Dr Tine Cornelissen Ghapro vzw Dr Karen Smets Huisarts/Domus Medica In de praktijk Ik had me graag eens helemaal laten

Nadere informatie

Juni 2015 SAMENVATTING SCREENINGSSCHEMA UIT LEIDRAAD VOOR MEDISCHE CONSULTATIES BIJ SEKSWERKERS. Pasop vzw

Juni 2015 SAMENVATTING SCREENINGSSCHEMA UIT LEIDRAAD VOOR MEDISCHE CONSULTATIES BIJ SEKSWERKERS. Pasop vzw SAMENVATTING SCREENINGSSCHEMA UIT LEIDRAAD VOOR MEDISCHE CONSULTATIES BIJ SEKSWERKERS Pasop vzw 1 KERNBOODSCHAP Sekswerkers: zeer gevarieerde groep qua leeftijd, nationaliteit, werksector, taal, sociale

Nadere informatie

Rapport SOA-spreekuur. GGD Noord-Kennemerland 2005

Rapport SOA-spreekuur. GGD Noord-Kennemerland 2005 Rapport SOA-spreekuur GGD Noord-Kennemerland 2005 Colofon Datum Mei 2006 Auteurs M. Heemskerk, M. Totté, M. Koerhuis, M.Schrier. GGD Noord-Kennemerland Postbus 9333 1800 GH Alkmaar Telefoon: 072-5662662

Nadere informatie

S e k s u e e l S e k s u e e l S e O v e r d r a a g b a r e O v e r d A a n d o e n i n g e n A a n d o e. d r a a g b a r e O v e r d r a a g b a r

S e k s u e e l S e k s u e e l S e O v e r d r a a g b a r e O v e r d A a n d o e n i n g e n A a n d o e. d r a a g b a r e O v e r d r a a g b a r k s u e e l S e k s u e e l S e k s u e e a g b a r e O v e r d r a a g b a r e O v n i n g e n A a n d o e n i n g e n A a n s u e e l S e k s u e e l S e k s u e e l g b a r e O v e r d r a a g b a r

Nadere informatie

De meerwaarde van regionale soa-surveillance op basis van laboratoriumdiagnostiek. Het opsporen van regionale hotspots en lacunes

De meerwaarde van regionale soa-surveillance op basis van laboratoriumdiagnostiek. Het opsporen van regionale hotspots en lacunes Naam presentator 1-12-2016 De meerwaarde van regionale soa-surveillance op basis van laboratoriumdiagnostiek. Het opsporen van regionale hotspots en lacunes Anne koldenhof Charlie van de Weijden Wim Niessen

Nadere informatie

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009 FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 29 Groei van werkloosheid onder zet door! In het 2 e kwartaal van 29 groeide de werkloosheid onder (niet-westers)

Nadere informatie

seksuele gezondheid Thermometer 2012 GGD en Oost-Nederland

seksuele gezondheid Thermometer 2012 GGD en Oost-Nederland 1 seksuele gezondheid Thermometer 212 GGD en Oost-Nederland 2 Seksuele gezondheid nóg beter in beeld Voor u ligt de vierde Thermometer met cijfers over de seksuele gezondheid in Oost-Nederland. De naam

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Rapport nr. 441500.009. M.J.W. van de Laar, J. Rijlaarsdam, T. Coenen 1

Rapport nr. 441500.009. M.J.W. van de Laar, J. Rijlaarsdam, T. Coenen 1 research for man and environment RIJKSINSTITUUT VOOR VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH AND THE ENVIRONMENT Rapport nr. 441500.009 Registratie van SOA en HIV consulten bij GGD's

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Resultaten van het EMOVO-onderzoek. uit de 2 e en 4 e klas voortgezet onderwijs

Resultaten van het EMOVO-onderzoek. uit de 2 e en 4 e klas voortgezet onderwijs Dit rapport geeft een beeld van de seksuele gezondheid onder schoolgaande jongeren van 12-18 18 jaar in Noord- Holland Noord. Deze resultaten komen uit het EMOVO-onderzoek dat de GGD Hollands Noorden in

Nadere informatie

BASISVRAGENLIJST HIV-POSITIEVE MAN

BASISVRAGENLIJST HIV-POSITIEVE MAN Pagina van AANWIJZINGEN VOOR ONDERZOEKSMEDEWERKERS: Vraag de onderzoeksdeelnemers na hun aanmelding om deze basisvragenlijst in te vullen. Let erop dat je de juiste vragenlijst uitdeelt. De ingevulde vragenlijsten

Nadere informatie

gezamenlijk jaarverslag 2009 SOA-bestrijding Utrecht

gezamenlijk jaarverslag 2009 SOA-bestrijding Utrecht Jaarverslag 2009 gezamenlijk jaarverslag 2009 SOA-bestrijding Utrecht inleiding Het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC) en de twee GGD en in de regio Utrecht presenteren hierbij het gezamenlijke

Nadere informatie

BASISVRAGENLIJST HIV-POSITIEVE VROUW

BASISVRAGENLIJST HIV-POSITIEVE VROUW Pagina van AANWIJZINGEN VOOR ONDERZOEKSMEDEWERKERS: Vraag de onderzoeksdeelnemers na hun aanmelding om deze basisvragenlijst in te vullen. Let erop dat je de juiste vragenlijst uitdeelt. De ingevulde vragenlijsten

Nadere informatie

MAINLINE en P&G292 * NATIONAAL CONGRES SOA-HIV-SEKS * AMSTERDAM * 1 DECEMBER 2014

MAINLINE en P&G292 * NATIONAAL CONGRES SOA-HIV-SEKS * AMSTERDAM * 1 DECEMBER 2014 MAINLINE en P&G292 * NATIONAAL CONGRES SOA-HIV-SEKS * AMSTERDAM * 1 DECEMBER 2014 Druggebruik MSM en sekswerkers (Leon) Mannelijke en transgender sekswerkers Amsterdam (Sjaak) Interview ervaringsdeskundige

Nadere informatie

MSM Outreachdag

MSM Outreachdag MSM Outreachdag 2016-2017 Utrecht, 2 februari 2017 Programma Ochtendprogramma (9:45-12:00) 9:45-10:00: Opening door dagvoorzitter Febe Deug: Soa-cijfers over MSM 10:00-11:20: Plenaire presentaties inclusief

Nadere informatie

Leerdoel. Huisje, boompje, testje Soa-testen in de huisartsenpraktijk Wie, wat, hoe en waarom? 19 april 2012

Leerdoel. Huisje, boompje, testje Soa-testen in de huisartsenpraktijk Wie, wat, hoe en waarom? 19 april 2012 Leerdoel Huisje, boompje, testje Soa-testen in de huisartsenpraktijk Wie, wat, hoe en waarom? 19 april 2012 Bert-Jan de Boer en Arienne Pameijer 2 INHOUD 1. Het soa consult: introductie 2. Interactieve

Nadere informatie

PATIËNTENINformATIE SoA-PoLI Werkwijze SoA-consult

PATIËNTENINformATIE SoA-PoLI Werkwijze SoA-consult Soa-poli PATIËNTENinformatie SOA-POLI De SOA-poli van het Kennemer Gasthuis is een laagdrempelige voorziening die bedoeld is als aanvulling op de reguliere huisartsenzorg. Op de SOA-poli kunt u terecht

Nadere informatie

jongens meisjes 18 jaar of ouder

jongens meisjes 18 jaar of ouder 2. Seksuele risico s en beschermingsgedrag In dit hoofdstuk wordt een aspect van het thema seksualiteit uitgewerkt, namelijk seksuele risico s en beschermingsgedrag. De informatie is onder andere gebaseerd

Nadere informatie

1401 SOA Factsheet.indd :02

1401 SOA Factsheet.indd :02 1401 SOA Factsheet.indd 1 16-01-14 17:02 Soa Aids Nederland heeft een nieuwe strategie ontwikkeld voor de periode 2013-2018 om het aantal hiv- en soa-infecties onder MSM (mannen die seks hebben met mannen)

Nadere informatie

Centrum Seksuele Gezondheid

Centrum Seksuele Gezondheid Centrum Seksuele Gezondheid Jaarverslag 2016 Voorheen Regionaal soa-centrum Den Haag juli 2017 Inhoud Inleiding 3 Naamsverandering 4 Spreekuren 5 Epidemiologie van soa 6 Doelgroepen 7 Preventie 8 Trots

Nadere informatie

HOOFDSTUK 7 TESTEN OP HIV EN SOA BIJ MSM

HOOFDSTUK 7 TESTEN OP HIV EN SOA BIJ MSM 7.1 Inleiding HOOFDSTUK 7 TESTEN OP HIV EN SOA BIJ MSM Maaike Goenee, Charles Picavet en Bouko Bakker Het beleid ten aanzien van het testen op hiv is het afgelopen decennium sterk veranderd. Eind jaren

Nadere informatie

Jaarverslag 2009 soa-polikliniek GGD Amsterdam

Jaarverslag 2009 soa-polikliniek GGD Amsterdam Jaarverslag 29 soa-polikliniek GGD Amsterdam Uitgave GGD Amsterdam, cluster Infectieziekten Tekst M.S. van Rooijen en A.P. van Leeuwen Vormgeving M.S. van Rooijen Colofon Jaarverslag 29 Soa-polikliniek,

Nadere informatie

23-4-2012. Conclusie: Zorg voor Seksuele Gezondheid. Opzet: Seksuele gezondheid in Ned. Seksuele gezondheid. Schuivende paradigma's

23-4-2012. Conclusie: Zorg voor Seksuele Gezondheid. Opzet: Seksuele gezondheid in Ned. Seksuele gezondheid. Schuivende paradigma's Conclusie: Zorg voor Seksuele Gezondheid Schuivende paradigma's NHG VOORJAARSCONGRES 19 APRIL 211 Jan van Bergen, huisarts Hoogleraar soa hiv in de 1 e lijn AMC Soa Aids Nederland De huisarts speelt een

Nadere informatie

nr. 126 van JORIS POSCHET datum: 17 november 2014 aan JO VANDEURZEN Preventiebeleid hiv en soa s - Stand van zaken

nr. 126 van JORIS POSCHET datum: 17 november 2014 aan JO VANDEURZEN Preventiebeleid hiv en soa s - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 126 van JORIS POSCHET datum: 17 november 2014 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Preventiebeleid hiv en soa s - Stand van zaken Het Wetenschappelijk

Nadere informatie

OPVOLGVRAGENLIJST HIV-NEGATIEVE MAN

OPVOLGVRAGENLIJST HIV-NEGATIEVE MAN Pagina van 6 AANWIJZINGEN VOOR ONDERZOEKSMEDEWERKERS: Laat de onderzoeksdeelnemers om de tot 6 maanden een opvolgvragenlijst invullen. Let erop dat je de juiste vragenlijst uitdeelt. De ingevulde vragenlijsten

Nadere informatie

Ghapro. Newsflash. In dit nummer. Juni 2015 Jaargang 1, nr.1. Nieuwsbrief voor Gerantes. Sekswerkers in Vlaanderen. Medische resultaten

Ghapro. Newsflash. In dit nummer. Juni 2015 Jaargang 1, nr.1. Nieuwsbrief voor Gerantes. Sekswerkers in Vlaanderen. Medische resultaten Ghapro Newsflash Juni 2015 Jaargang 1, nr.1 Nieuwsbrief voor Gerantes In dit nummer Sekswerkers in Vlaanderen Een diverse groep Medische resultaten Wat zijn de trends? Gonorroe in de keel Wat zijn de risico

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Soa-polikliniek

Jaarverslag 2013 Soa-polikliniek Jaarverslag 213 Soa-polikliniek 2 Colofon Jaarverslag 213 Soa-polikliniek, GGD Amsterdam Samengesteld door en onder redactie van: Martijn van Rooijen Maaike van Veen Arjan Hogewoning Lay-out en tekstbewerking:

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Kerncijfers leefstijlmonitor seksuele gezondheid 2014

Kerncijfers leefstijlmonitor seksuele gezondheid 2014 Kerncijfers leefstijlmonitor seksuele gezondheid 2014 Figuur 1 Aantal deelnemers naar geslacht en leeftijd 75 t/m 85 jaar 1 Over welke cijfers hebben we het? In Nederland worden gegevens over de leefstijl

Nadere informatie

Zuid-Limburgse jongeren seksueel ongezond. Seks onder je 25e Een factsheet van de GGD Zuid Limburg

Zuid-Limburgse jongeren seksueel ongezond. Seks onder je 25e Een factsheet van de GGD Zuid Limburg se jongeren seksueel ongezond Seks onder je 25e Een factsheet van de GGD Zuid Limburg se jongeren seksueel ongezond Seksueel gedrag van jongeren Seks onder je 25e: een factsheet van de GGD Zuid Limburg

Nadere informatie

Met betrekking tot afzonderlijke soa: Ziektelast: sommige soa hebben ernstiger consequenties en zijn belangrijker om op te sporen.

Met betrekking tot afzonderlijke soa: Ziektelast: sommige soa hebben ernstiger consequenties en zijn belangrijker om op te sporen. 5. Triage soa-testen 5.1 Prioritering doelgroepen Triage is het proces waarin beoordeeld wordt of de cliënt voldoet aan de indicatiecriteria van het CSG en, indien dit het geval is, welke urgentie de hulpvraag

Nadere informatie

BASELINE QUESTIONNAIRE - HIV NEGATIVE MAN

BASELINE QUESTIONNAIRE - HIV NEGATIVE MAN Pagina van 7 BASELINE QUESTIONNAIRE - HIV NEGATIVE MAN AANWIJZINGEN VOOR ONDERZOEKSMEDEWERKERS: Vraag de onderzoeksdeelnemers na hun aanmelding om deze basisvragenlijst in te vullen. Let erop dat je de

Nadere informatie

INHOUD. 1. Meer cliënten, meer soa s. 3. Van overkomen naar voorkomen Preventie in de spreekkamer

INHOUD. 1. Meer cliënten, meer soa s. 3. Van overkomen naar voorkomen Preventie in de spreekkamer 3 INHOUD 5 Voorwoord 7 1. Meer cliënten, meer soa s 10 13 15 2. Zorg zonder drempels Sense voelt jongeren aan Seksclubs, homosauna s en prostitutiestraten 17 17 3. Van overkomen naar voorkomen Preventie

Nadere informatie

BASISVRAGENLIJST - HIV-NEGATIEVE MAN

BASISVRAGENLIJST - HIV-NEGATIEVE MAN AANWIJZINGEN VOOR ONDERZOEKSMEDEWERKERS: Vraag de onderzoeksdeelnemers na hun aanmelding om deze basisvragenlijst in te vullen. Let erop dat u de juiste vragenlijst uitdeelt. De ingevulde vragenlijsten

Nadere informatie

Samenvatting Jong; dus gezond!?

Samenvatting Jong; dus gezond!? Samenvatting Jong; dus gezond!? Deel III Gezondheidsprofiel regio Nieuwe Waterweg Noord, 2005-2008 Samenvatting rapport Jong; dus gezond!? Gezondheidssituatie van de Jeugd (2004-2006) Regio Nieuwe Waterweg

Nadere informatie

Kerncijfers leefstijlmonitor seksuele gezondheid 2014

Kerncijfers leefstijlmonitor seksuele gezondheid 2014 Kerncijfers leefstijlmonitor seksuele gezondheid 2014 2 Kerncijfers leefstijlmonitor seksuele gezondheid 2014 Figuur 1 Aantal deelnemers naar geslacht en leeftijd 75 t/m 85 jaar 1 Over welke cijfers hebben

Nadere informatie

Deelrapportage met resultaten uit de gezondheidsenquête volwassenen/ouderen 2010

Deelrapportage met resultaten uit de gezondheidsenquête volwassenen/ouderen 2010 Seksualiteit Deelrapportage met resultaten uit de gezondheidsenquête volwassenen/ouderen 2010 In de gezondheidsenquête is een aantal vragen opgenomen over seksuele gezondheid 1. Friezen van 19 tot en met

Nadere informatie

RIVM report /2003 Registratie van soa en HIV consulten bij GGD-en en soa-poliklinieken Jaarverslag 2002

RIVM report /2003 Registratie van soa en HIV consulten bij GGD-en en soa-poliklinieken Jaarverslag 2002 RIVM report 441500015/2003 Registratie van soa en HIV consulten bij GGD-en en soa-poliklinieken Jaarverslag 2002 M.J.W. van de Laar, M.G. van Veen, A.J.J. Coenen 1 1 Stichting soa-bestrijding Dit onderzoek

Nadere informatie

OPVOLGVRAGENLIJST - HIV-NEGATIEVE VROUW

OPVOLGVRAGENLIJST - HIV-NEGATIEVE VROUW AANWIJZINGEN VOOR ONDERZOEKSMEDEWERKERS: Laat de onderzoeksdeelnemers om de tot maanden een opvolgvragenlijst invullen. Let erop dat u de juiste vragenlijst uitdeelt. De ingevulde vragenlijsten moeten

Nadere informatie

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2016

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2016 1 Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 20 Fact sheet april 20 De totale werkloosheid onder Amsterdamse jongeren is het afgelopen jaar vrijwel gelijk gebleven aan 2015. Van de 14.000 Amsterdamse jongeren

Nadere informatie

Kerncijfers leefstijlmonitor seksuele gezondheid 2016

Kerncijfers leefstijlmonitor seksuele gezondheid 2016 Kerncijfers leefstijlmonitor seksuele gezondheid 2016 Over welke cijfers hebben we het? In Nederland worden gegevens over de leefstijl van de bevolking verzameld door meerdere thema-instituten die elk

Nadere informatie

SOA-SURVEILLANCESYSTEEM VIA EEN PEILNETWERK VAN CLINICI IN BELGIË

SOA-SURVEILLANCESYSTEEM VIA EEN PEILNETWERK VAN CLINICI IN BELGIË SOA-SURVEILLANCESYSTEEM VIA EEN PEILNETWERK VAN CLINICI IN BELGIË Jaarrapport 2008 Afdeling Epidemiologie Juliette Wytsmanstraat 14 1050 Brussel België www.iph.fgov.be Epidemiologie september 2009 Brussel,

Nadere informatie

PRODUCTENGIDS. Seksuele gezondheid

PRODUCTENGIDS. Seksuele gezondheid PRODUCTENGIDS Seksuele gezondheid SEKSUELE GEZONDHEID BELANGRIJK? JAZEKER! Een aantal feiten* op een rij: Seksueel actieve jongeren communiceren onvoldoende over gebruik van condooms. Een kleine groep

Nadere informatie

Seksuele Gezondheid Jaarverslag 2014

Seksuele Gezondheid Jaarverslag 2014 Seksuele Gezondheid Jaarverslag 2014 Inleiding In dit jaarverslag wordt een overzicht gegeven van de werkzaamheden van afdeling seksuele gezondheid. De afdeling seksuele gezondheid heeft als taken het

Nadere informatie

Wakker worden! Aandacht nodig voor toename HIV in Den Haag

Wakker worden! Aandacht nodig voor toename HIV in Den Haag 2 epidemiologisch bulletin, 4, jaargang 39, nummer 1 Wakker worden! Aandacht nodig voor toename HIV in Den Haag A.P. van Leeuwen Medio 3 verschenen in de landelijke pers berichten over de explosieve toename

Nadere informatie

BASISVRAGENLIJST - HIV-POSITIEVE VROUW

BASISVRAGENLIJST - HIV-POSITIEVE VROUW AANWIJZINGEN VOOR ONDERZOEKSMEDEWERKERS: Vraag de onderzoeksdeelnemers na hun aanmelding om deze basisvragenlijst in te vullen. Let erop dat u de juiste vragenlijst uitdeelt. De ingevulde vragenlijsten

Nadere informatie

RIVM report /2002 Registratie van soa en HIV consulten bij GGDen en soa-poliklinieken Jaarverslag 2001

RIVM report /2002 Registratie van soa en HIV consulten bij GGDen en soa-poliklinieken Jaarverslag 2001 RIVM report 441500014/2002 Registratie van soa en HIV consulten bij GGDen en soa-poliklinieken Jaarverslag 2001 M.J.W. van de Laar, K. Haks, A.J.J. Coenen 1 1 Stichting soa-bestrijding ISSN 1569-5883 Dit

Nadere informatie

BASISVRAGENLIJST - HIV-NEGATIEVE VROUW

BASISVRAGENLIJST - HIV-NEGATIEVE VROUW AANWIJZINGEN VOOR ONDERZOEKSMEDEWERKERS: Vraag de onderzoeksdeelnemers na hun aanmelding om deze basisvragenlijst in te vullen. Let erop dat u de juiste vragenlijst uitdeelt. De ingevulde vragenlijsten

Nadere informatie

THE WAY FORWARD. Soa Aids Nederland en etnische minderheden. Onze koers voor (Samenvatting) Opmaak CMYK.indd :11

THE WAY FORWARD. Soa Aids Nederland en etnische minderheden. Onze koers voor (Samenvatting) Opmaak CMYK.indd :11 THE WAY FORWARD Soa Aids Nederland en etnische minderheden Onze koers voor 2015-2018 (Samenvatting) Opmaak-02-11-15-CMYK.indd 1 02-11-15 14:11 Inhoudsopgave Soa Aids Nederland 3 Doelen en activiteiten

Nadere informatie

OPVOLGVRAGENLIJST HIV-POSITIEVE MAN

OPVOLGVRAGENLIJST HIV-POSITIEVE MAN Pagina van AANWIJZINGEN VOOR ONDERZOEKSMEDEWERKERS: Laat de onderzoeksdeelnemers om de tot maanden een opvolgvragenlijst invullen. Let erop dat je de juiste vragenlijst uitdeelt. De ingevulde vragenlijsten

Nadere informatie

RIVM rapport Registratie van SOA en HIV consulten bij GGD's en SOA-poliklinieken: Jaarverslag 1999

RIVM rapport Registratie van SOA en HIV consulten bij GGD's en SOA-poliklinieken: Jaarverslag 1999 research for man and environment RIJKSINSTITUUT VOOR VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH AND THE ENVIRONMENT RIVM rapport 441500 012 Registratie van SOA en HIV consulten bij GGD's

Nadere informatie

Hepatitis B Inleiding Hepatitis A Preventie hepatitis B Preventie hepatitis A

Hepatitis B Inleiding Hepatitis A Preventie hepatitis B Preventie hepatitis A Naast deze infokaart over hepatitis zijn er ook infokaarten beschikbaar over: infectieziekten algemeen, tuberculose, seksueel overdraagbare aandoeningen, jeugd en onveilig vrijen en jeugd en vaccinatie.

Nadere informatie

Jaarverslag 2008 soa-polikliniek GGD Amsterdam

Jaarverslag 2008 soa-polikliniek GGD Amsterdam Jaarverslag 28 soa-polikliniek GGD Amsterdam Uitgave GGD Amsterdam, cluster Infectieziekten Tekst M.S. van Rooijen en J.S.A. Fennema Vormgeving M.S. van Rooijen Colofon Jaarverslag 28 Soa-polikliniek,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 29 220 Seksueel overdraagbare aandoeningen (Soa) Nr. 9 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van

Nadere informatie

Rotterdam Lekker Fit! Trendanalyse overgewicht onder Rotterdamse kinderen

Rotterdam Lekker Fit! Trendanalyse overgewicht onder Rotterdamse kinderen Gegevensbronnen De overgewichtcijfers in deze factsheet zijn gebaseerd op lengte en gewicht gegevens uit twee verschillende registratiesystemen: Kidos en de Fitmeter. Trendanalyse overgewicht onder Rotterdamse

Nadere informatie

Testen op Locatie Resultaten

Testen op Locatie Resultaten Testen op Locatie Resultaten Kristien Wouters Tom Platteau Overzicht presentatie Medische resultaten Risicofactoren volgens seksueel gedrag Risicofactoren volgens hiv-status Conclusies The way forward...

Nadere informatie

BASISVRAGENLIJST - HIV-POSITIEVE MAN

BASISVRAGENLIJST - HIV-POSITIEVE MAN AANWIJZINGEN VOOR ONDERZOEKSMEDEWERKERS: Vraag de onderzoeksdeelnemers na hun aanmelding om deze basisvragenlijst in te vullen. Let erop dat u de juiste vragenlijst uitdeelt. De ingevulde vragenlijsten

Nadere informatie

SOA-SURVEILLANCESYSTEEM VIA EEN PEILNETWERK VAN CLINICI IN BELGIE Resultaten van de vijfde registratieperiode Oktober 2004 Maart 2005

SOA-SURVEILLANCESYSTEEM VIA EEN PEILNETWERK VAN CLINICI IN BELGIE Resultaten van de vijfde registratieperiode Oktober 2004 Maart 2005 Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Departement Volksgezonheid Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid

Nadere informatie

OPVOLGVRAGENLIJST - HIV-NEGATIEVE MAN

OPVOLGVRAGENLIJST - HIV-NEGATIEVE MAN AANWIJZINGEN VOOR ONDERZOEKSMEDEWERKERS: Laat de onderzoeksdeelnemers om de tot 6 maanden een opvolgvragenlijst invullen. Let erop dat u de juiste vragenlijst uitdeelt. De ingevulde vragenlijsten moeten

Nadere informatie

HBV-vaccinatieprogramma voor risicogroepen

HBV-vaccinatieprogramma voor risicogroepen HBV-vaccinatieprogramma voor risicogroepen Hans van den Kerkhof Paul van Beek Anouk Urbanus Landelijke Coördinatie Infectieziekte (LCI) Centrum Infectieziektebestrijding RIVM 1 Disclosure belangen Hans

Nadere informatie

We could not observe large positive changes [ ]. Youth did not significantly reduce sexual activity, and condom use at last seks only increased

We could not observe large positive changes [ ]. Youth did not significantly reduce sexual activity, and condom use at last seks only increased H I V We could not observe large positive changes [ ]. Youth did not significantly reduce sexual activity, and condom use at last seks only increased notably among males. Only one study reported a positive

Nadere informatie

Soa en hiv in België Is het actueel?

Soa en hiv in België Is het actueel? Soa en hiv in België Is het actueel? Sandra.vandeneynde@sensoa.be Let s talk about hiv & soa 9 mei 2014 - Thomas More Mechelen Presentatie in vogelvlucht + Hiv en soa: waarover hebben we het? + Epidemiologie

Nadere informatie

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014 Nummer 6 juni 2014 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014 Factsheet Ondanks eerste tekenen dat de economie weer aantrekt blijft de werkloosheid. Negen procent van de Amsterdamse beroepsbevolking is werkloos

Nadere informatie

SOA-SURVEILLANCESYSTEEM VIA EEN PEILNETWERK VAN CLINICI IN BELGIE Resultaten van de vierde registratieperiode Oktober 2003 Maart 2004

SOA-SURVEILLANCESYSTEEM VIA EEN PEILNETWERK VAN CLINICI IN BELGIE Resultaten van de vierde registratieperiode Oktober 2003 Maart 2004 Federale OverheidsDienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Departement Volksgezonheid Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Afdeling

Nadere informatie

Tabak, cannabis en harddrugs

Tabak, cannabis en harddrugs JONGERENPEILING 0 ZUID-HOLLAND NOORD De jongerenpeiling heeft als doel om periodiek op systematische wijze ontwikkelingen in gezondheid en gewoonten van jongeren in kaart te brengen. Dit is het eerste

Nadere informatie

Seksueel overdraagbare aandoeningen in Den Haag

Seksueel overdraagbare aandoeningen in Den Haag 2 epidemiologisch bulletin, 23, jaargang 38, nummer 1 Seksueel overdraagbare aandoeningen in 1994-21 Trendmatige ontwikkelingen op de Soa-poliklinieken E.J.M. de Coster, A.P. van Leeuwen, M.P.H. Berns

Nadere informatie

Seksuele gezondheid Uitdagingen voor migranten organisaties

Seksuele gezondheid Uitdagingen voor migranten organisaties Seksuele gezondheid Uitdagingen voor migranten organisaties Bijeenkomst bevordering seksuele gezondheid Noord Nederland en de rol van de zelforganisaties Drachten 15-3-2010 Bram Tuk Pharos, kennis en adviescentrum

Nadere informatie