Variant 1a: Variant 1b: HOLDINGSTRUCTUREN. RB Studiekring Utrecht 13 oktober Holdingstructuren 1. RB Studiekring Utrecht 13 oktober 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Variant 1a: Variant 1b: HOLDINGSTRUCTUREN. RB Studiekring Utrecht 13 oktober 2015. Holdingstructuren 1. RB Studiekring Utrecht 13 oktober 2015"

Transcriptie

1 HOLDINGSTRUCTUREN RB Studiekring Utrecht 13 oktober 2015 Mr. E.A. (Eric) van Uunen RB Variant 1a: materiële onderneming vastgoed gespaard geld oudedagsvoorzieningen Holdingstructuren 2 Variant 1b: vastgoed materiële onderneming gespaard geld oudedagsvoorzieningen Holdingstructuren 3 Holdingstructuren 1

2 Variant 2a: Holding BV vastgoed gespaard geld oudedagsvoorzieningen materiële onderneming Holdingstructuren 4 Variant 2b: vastgoed Holding BV gespaard geld oudedagsvoorzieningen materiële onderneming Holdingstructuren 5 Variant 3: Holding BV Vastgoed BV gespaard geld oudedagsvoorzieningen vastgoed materiële onderneming Holdingstructuren 6 Holdingstructuren 2

3 Ideale overdrachtstructuur: Holding BV Vastgoed BV Mogelijkheid van opteren voor aandelentransactie (verkoop aandelen Werkmij) of via A/P-transactie. Zo nodig kan ook vastgoed over zonder overdrachtsbelasting (via verkoop aandelen Vastgoed) of via A/P-transactie. Holdingstructuren 7 Opvolging is planning (1): Een bedrijfsopvolging bij een BV als rechtsvorm vergt taxplanning: zorg ervoor dat tijdig een twee- of een drietrapsraket is gevormd; Het creëren van een twee- of een drietrapsraket vergt drie of soms zes jaar. Holdingstructuren 8 Opvolging is planning (2): Bij een risicoloze onderneming is één BV in de aanvangsfase toereikend. Bij een risicovollere onderneming is een tweetrapsraket wenselijk, vanwege aansprakelijkheidsbeperking. Maar bij komende overdracht altijd een tweetrapsraket creëren, en bij vastgoed een drietrapsraket. Holdingstructuren 9 Holdingstructuren 3

4 Opvolging is planning (3): Het creëren van een twee- of drietrapsraket kost echter drie tot zes jaar: aandelenfusie (in praktijk drie jaar); bedrijfsfusie (drie boekjaren); juridische splitsing (drie boekjaren); fiscale eenheid (drie of zes kalenderjaren). Zorg drie tot zes jaar voor overdracht voor ideale BV-structuur. Holdingstructuren 10 Ideaal vertrekpunt: Holding BV Vastgoed BV Holdingstructuren 11 Bij bedrijfsoverdracht (1): Holding BV Overnemer Holding BV Vastgoed BV Holdingstructuren 12 Holdingstructuren 4

5 Bij bedrijfsoverdracht (2): Holding BV gespaard geld oudedagsvoorzieningen Overnemer Holding BV Vastgoed BV Holdingstructuren 13 Bij bedrijfsopvolging (1): Opvolger Holding BV Vastgoed BV Holdingstructuren 14 Bij bedrijfsopvolging (2): Opvolger Holding 1 BV Holding 2 BV Vastgoed BV Holdingstructuren 15 Holdingstructuren 5

6 Bij bedrijfsopvolging (3): Holding 1 BV gespaard geld oudedagsvoorzieningen Opvolger Holding 2 BV Vastgoed BV Holdingstructuren 16 Centrale vraag: Hoe kom je van BV-structuur die bestaat uit één BV naar een holdingstructuur. Holding BV Holdingstructuren 17 Oplossingen (1): verkoopt aandelen in die ene BV aan een nieuw opgerichte Holding: probleem van de AB-heffing. Oplossingen: 1. aandelenoverdracht via aandelenfusie. Holdingstructuren 18 Holdingstructuren 6

7 Oplossingen (2): Bestaande BV verkoopt activa / passiva aan nieuw opgerichte dochter probleem van de VPB-heffing. Oplossingen: 2. uitzakking binnen fiscale eenheid; 3. uitzakking binnen bedrijfsfusie; 4. uitzakking via juridische splitsing. Holdingstructuren 19 Aandelenfusie Aandelenfusie: Een BV verwerft een zodanig bezit aan aandelen in een andere BV, tegen uitreiking van eigen aandelen, dat zij meer dan de helft van de stemrechten in de laatstgenoemde BV kan uitoefenen. Holdingstructuren 21 Holdingstructuren 7

8 Schematisch (start): Holdingstructuren 22 Schematisch (resultaat): Holding BV Holdingstructuren 23 Wanneer toepassen (1): heeft BV en wil daarboven Holding plaatsen. Bestaande BV wordt/blijft dan Werkmij (daar wijzigt helemaal niets) met daarboven een nieuwe Holding. Voordelen: de Werkmij blijft ongewijzigd; geen statutenwijzigingen nodig; (latente) claims blijven in Werkmij achter. Holdingstructuren 24 Holdingstructuren 8

9 Wanneer toepassen (2): houdt aandelen in Werkmij deels rechtstreeks, en deels via Holding. Holding BV 50% 50% Holdingstructuren 25 Wanneer toepassen (3): In laatste geval draagt de aandelen Werkmij die hij rechtstreeks houdt over aan Holding tegen uitreiking van één aandeel door Holding aan privé. Holdingstructuren 26 Balans nieuwe Holding: Deelneming Aandelenkapitaal Agio Creditering (<10%) Holdingstructuren 27 Holdingstructuren 9

10 Inkomstenbelasting: Doorschuiving AB-claim van oude aandelen naar nieuwe aandelen. Dit, doordat verkrijgingsprijs van de geëmitteerde aandelen uit de Holding gelijk wordt gesteld aan verkrijgingsprijs van aandelen van ingebrachte Werkmij. Geldt echter nooit voor bijbetaling. Holdingstructuren 28 Voorwaarden (1): Nieuwe Holding moet meerderheid in zeggenschap krijgen van de dochtervennootschap: t.g.v. verkrijging nieuwe belang van > 50%; t.g.v. uitbreiding bestaand belang tot > 50%. Bijbetaling < 10% van nominale waarde uitgereikte aandelen. Holdingstructuren 29 Voorwaarden (2): Zakelijke overwegingen: niet in overwegende mate gericht op ontgaan of uitstellen van belastingheffing. Is niet aan de orde bij herstructureringen en/of rationalisering van actieve werkzaamheden. Zijn aandeelhoudersmotieven zakelijke overwegingen? Holdingstructuren 30 Holdingstructuren 10

11 Voorwaarden (3): Praktijk hanteert een vervreemdingstermijn van drie jaar (vanwege meerderheid in zeggenschap). Maar dat is geen wettelijke termijn. Maar kortere periode kan soms ook: gaat om oogmerk bij aangaan van obligatoire overeenkomst. Holdingstructuren 31 Voorwaarden (4): Moet gaan om inbreng tegen uitreiking van aandelen door nieuwe Holding. Landelijke standpunten van Belastingdienst luiden: één aandeel met restant agio mag, hoeven niet perse meerdere aandelen (meervoud) te zijn; maar alleen agio bedingen (zonder emissie van aandelen) mag weer niet. Holdingstructuren 32 Aandelentransactie (1): Omdat sprake is van een inbreng in natura in de nieuwe Holding is inbrengbeschrijving vereist. Daardoor komen activa van de Werkmij ook niet in gevaar (vergunningen!). Holdingstructuren 33 Holdingstructuren 11

12 Aandelentransactie (2): Omdat de oude BV de Werkmij wordt, dien je die BV nog wel op te schonen. D.w.z. aantal activa/passiva dienen naar de nieuwe Holding te worden overgeheveld (via A/P-transactie), m.n.: oudedagsvoorzieningen ; vastgoed. Holdingstructuren 34 Bij opvolging (1): Je creëert een holdingstructuur: onmiddellijk daarna 49% Werkmij cashen door verkoop aan derde zonder AB; later evt. de rest zonder AB-heffing. Werkt ook i.g.v. derde die ook (mede)- aandeelhouder van Werkmij wordt (mits < 50%). Holdingstructuren 35 Bij opvolging (2): Agressieve variant: nadat de Holding boven de Werkmij is geplaatst, omzetting gewone aandelen in cumprefs; emissie gewone aandelen (met iets lagere nominale waarde) bij opvolger. Nieuwe Holding houdt wel meerderheid in zeggenschap, opvolger krijgt wel geheel economisch belang bij Werkmij. Holdingstructuren 36 Holdingstructuren 12

13 Waar geregeld: Regeling: wettelijk: art en 4.41/4.42 Wet IB 2001; besluit: Je kunt vooraf een beschikking vragen over de vraag of sprake is van een aandelenfusie (met bezwaar/beroep). Holdingstructuren 37 Vennootschapsbelasting: Als een BV aandelen in een andere BV levert, dan geldt doorgaans de deelnemingsvrijstelling (art. 13 Wet VBP 1969). Als het belang in de Werkmij < 5% is, dan geldt art Wet IB 2001 ook voor de VPB (vlg. winstbepaling van art. 8 Wet VPB 1968). Maar dan met alle voorwaarden van art Wet IB Holdingstructuren 38 Omzetbelasting: Is niet aan de orde. Als de al OBondernemer is, dan vallen de aandelen onder art. 37d Wet OB 1968 (algemeenheid van goederen). Holdingstructuren 39 Holdingstructuren 13

14 Overdrachtsbelasting: Komt alleen aan de orde, als sprake is van een zgn. Onroerende Zaak Lichaam (OZL) ingevolge art. 4 WBR. Holdingstructuren 40 Fiscale eenheid Fiscale eenheid (1): Fiscale eenheid VPB: op verzoek van Holding en Werkmij (die juridisch en economisch één zijn) wordt van beide BV s VPB geheven alsof er sprake is van één VPB-lichaam, te weten de Holding. Vermogen en resultaat van Werkmij consolideren in Holding. Holdingstructuren 42 Holdingstructuren 14

15 Fiscale eenheid (2): Een BV draagt losse activa/passiva van een onderneming over aan een andere BV binnen een fiscale eenheid VPB. Met elke vorm van tegenprestatie: uitreiking van aandelen (en agio); of creditering. Fiscaal is er dan geen overdracht. Je handelt binnen één VPB-plichtige. Holdingstructuren 43 Schematisch (start): A BV Holdingstructuren 44 Schematisch (resultaat): A BV FE Activa / passiva Holdingstructuren 45 Holdingstructuren 15

16 Wanneer toepassen (1): Ondernemer wil losse activa / passiva uit zijn BV heralloceren in aparte BV, zoals vastgoed. Geen gehele onderneming (want dan opteer je voor de bedrijfsfusie). Activa / passiva kunnen onder bijzondere titel worden overgedragen. Holdingstructuren 46 Wanneer toepassen (2): Na aandelenfusie kan het bezwarend zijn dat bepaalde activa / passiva moeten worden overgedragen naar de nieuwe Holding (m.n. pensioen e.d.). Dat is bij een uitzakking fiscale eenheid niet aan de orde, die blijven in Holding. Dan wel doorgaans statutenwijziging Holding toepassen (m.n. naam en doel). Holdingstructuren 47 Wanneer toepassen (3): Je maakt van bestaande BV een Holding door er een Werkmij onder te hangen. Is betrekkelijk eenvoudig te realiseren. Holdingstructuren 48 Holdingstructuren 16

17 Vennootschapsbelasting: Doorschuiving VPB-claim van activa / passiva naar de verkrijgende BV. Dit, doordat de verkrijgende BV verkregen activa en passiva waardeert tegen fiscale oude boekwaarde van overdragende BV. Geen des-iva bij overdrager / IVA bij verkrijger. Holdingstructuren 49 Voorwaarden (1): Moedervennootschap moet 95% aandelen van dochter houden. Let op 15ai Wet VPB 1969: bij verbreking fiscale eenheid < zes jaar (soms drie jaar) fiscale herwaardering bij moedervennootschap. Geen tegenbewijsregeling. Holdingstructuren 50 Voorwaarden (2): Zes jaar wordt drie, bij inbreng tegen uitreiking van aandelen (alsof sprake is van bedrijfsfusie, ook al is hier destijds niet om verzocht). Ofwel indien mogelijk: gehele onderneming of zelfstandig onderdeel daarvan inbrengen; beperkte creditering (1% van hetgeen op de aandelen is gestort met max ). Holdingstructuren 51 Holdingstructuren 17

18 Voorwaarden (3): Driejaars- of zesjaarstermijn is keihard: gaat uit van kalender- i.p.v. boekjaren; geen coulanceregeling. T.g.v. van fiscale eenheid kan ik geen aandelen bij opvolger plaatsen: toch nog termijn van 6 jaar uitdienen. Uitzakking binnen fiscale eenheid VPB is dan ook geen geschikt instrument voor bedrijfsoverdracht. Holdingstructuren 52 Aandachtspunten (1): Omdat sprake is van een inbreng in natura in de nieuwe Holding is inbrengbeschrijving vereist. Niet alle A/P zijn echter onder overdraagbaar onder bijzondere titel! Holdingstructuren 53 Aandachtspunten (2): Omdat de oude BV de Holding wordt, statuten van Holding nog aanpassen: naamswijziging (naam gaat doorgaans naar nieuwe Werkmij); doelomschrijving. Denk ook aan omzetting duurcontracten (huur, lease, leningen, e.d.) niet onderschatten! Holdingstructuren 54 Holdingstructuren 18

19 Aandachtspunten (3): Hoeft echter geen inbreng te zijn: ook overdracht naar bestaande BV kan. Optie: eerst contanten-bv oprichten of aandelen andere BV kopen en daarna A/P overdragen. Nachgründung bestaat niet meer... Holdingstructuren 55 Waar geregeld: Regeling: wettelijk: art. 15 e.v. Wet VPB 1969; besluit: Je krijgt een FE-beschikking (met bezwaar/beroep). Holdingstructuren 56 Inkomstenbelasting: Speelt nooit, is transactie van BV A naar BV B, nooit natuurlijke personen bij betrokken. Holdingstructuren 57 Holdingstructuren 19

20 Omzetbelasting: Is doorgaans niet aan de orde. Meestal valt de levering onder art. 37d Wet OB 1968 (algemeenheid van goederen). Maar als het gaat om losse zaken, dan kan OB wel aan de orde komen. In dat geval kan echter wel een fiscale eenheid voor de BTW (art. 7-4 Wet OB 1968) worden gecreëerd. Holdingstructuren 58 Overdrachtsbelasting: Omdat de overdragende moeder 95% van de aandelen in de dochter moet hebben, is de verkrijging van onroerende zaken per definitie vrijgesteld vanwege de interne reorganisatievrijstelling (art. 15-1h WBR j o art. 5b Uitvoeringsbesluit BRV). Holdingstructuren 59 Bedrijfsfusie Holdingstructuren 20

21 Bedrijfsfusie: Een BV draagt (een zelfstandig onderdeel van) een onderneming over aan een andere BV tegen uitreiking van aandelen door de BV die de onderneming verkrijgt. Holdingstructuren 61 Schematisch (start): A BV Holdingstructuren 62 Schematisch (resultaat): A BV Onderneming Holdingstructuren 63 Holdingstructuren 21

22 Wanneer toepassen (1): heeft één BV en hij wil onder die ene BV nieuwe Werkmij met daarin de onderneming plaatsen. Bestaande BV wordt dan Holding (statutenwijziging!) met daaronder nieuwe Werkmij. Aantal zaken bij Holding bovenin laten hangen (oudedagsvoorzieningen, vastgoed). Holdingstructuren 64 Wanneer toepassen (2): Altijd driejaarstermijn i.p.v. 6 jaar (i.t.t. uitzakking binnen fiscale eenheid VPB). Je maakt van bestaande BV een Holding door er een Werkmij onder te hangen. Holdingstructuren 65 Vennootschapsbelasting: Doorschuiving VPB-claim van activa / passiva naar verkrijgende BV. Dit, doordat de Werkmij dezelfde fiscale boekwaarden hanteert als de oude BV hanteerde. Geen des-iva bij overdrager / IVA bij verkrijger. Holdingstructuren 66 Holdingstructuren 22

23 Voorwaarden (1): Moet gaan om gehele onderneming of een zelfstandig onderdeel daarvan. Zelfstandig onderdeel is alles m.u.v.: onroerende zaken; overtollige liquide middelen / beleggingen; oudedagsvoorzieningen. Andere vaste activa moeten wel uitzakken (is vaak niet gewenst!). Holdingstructuren 67 Voorwaarden (2): Zelfde fiscale regime beide BV s. Overnemer heeft (o.a.): geen recht op compensabele verliezen; geen recht op vermindering ter voorkoming van dubbele belasting buitenlandse resultaten. Anders kunnen aanvullende voorwaarden gelden: latere heffing verzekerd. Holdingstructuren 68 Voorwaarden (3): Tegen uitreiking van aandelen door verkrijgende BV (met aandelenkapitaal of agio, en maximaal 1% en creditering). Dooroverdracht alleen i.g.v.: binnen fiscale eenheid VPB; binnen nieuwe bedrijfsfusie; via juridische splitsing. Holdingstructuren 69 Holdingstructuren 23

24 Voorwaarden (4): Bij (geruisloze) inbreng van vof in twee PH s met (vastgoed)th en Werkmij: naast bedrijfsfusie van PH s naar TH altijd FE VPB tussen TH en Werkmij; anders splitsing van onderneming over meerdere BV s: bedrijfsfusie van PH s naar TH wordt geweigerd (dus afrekenen over stille reserves bij PH s)! Holdingstructuren 70 Voorwaarden (5): Zakelijke overwegingen: niet in overwegende mate gericht op ontgaan of uitstellen van belastingheffing. Is niet aan de orde bij herstructureringen en/of rationalisering van actieve werkzaamheden. Holdingstructuren 71 Voorwaarden (6): Drie jaar lang vervreemdingsverbod aandelen dochtervennootschap (emissie van aandelen door Werkmij bij derden mag wel). Driejaarstermijn is minder hard: gaat om boekjaren (i.p.v. kalenderjaren); coulance bij bijzondere omstandigheden mogelijk (tegenbewijsregeling). Holdingstructuren 72 Holdingstructuren 24

25 Voorwaarden (7): Let op: je kunt geen bedrijfsfusie binnen fiscale eenheid hebben! Dan is er maar één VPB-lichaam. Holdingstructuren 73 Aandachtspunten (1): Omdat sprake is van een inbreng in natura in de nieuwe Holding is inbrengbeschrijving vereist. Niet alle A/P zijn echter onder overdraagbaar onder bijzondere titel! Holdingstructuren 74 Aandachtspunten (2): Omdat de oude BV de Holding wordt, statuten van Holding nog aanpassen: naamswijziging (naam gaat doorgaans naar nieuwe Werkmij); doelomschrijving. Denk ook aan omzetting duurcontracten (huur, lease, leningen, e.d.) niet onderschatten! Holdingstructuren 75 Holdingstructuren 25

26 Aandachtspunten (3): Mag geen overdracht zijn, moet steeds gaan om een inbreng. Je mag wel inbrengen in bestaande BV, door middel van emissie van aandelen (evt. cumprefs). Eerst contanten-bv oprichten of aandelen andere BV kopen en daarna overdragen is dus geen optie. Holdingstructuren 76 Bij opvolging (1): Je creëert holdingstructuur: Holding zakt onderneming uit naar Werkmij tegen uitreiking cumprefs; emissie gewone aandelen bij opvolger. Na drie jaar cumprefs inkopen/overdragen aan opvolger. Agressieve variant: uitzakken tegen cumprefs met agio (vanwege bijv. de deelnemingsvrijstelling bij opvolger). Holdingstructuren 77 Bij opvolging (2): Let op zeggenschap bij groot aantal cumprefs! Primair dividend op cumprefs: zakelijk percentage over zichtbaar vermogen incl. stille reserves (na aftrek VPBlatentie), geen 7% meer. Dividend is duur (niet aftrekbaar voor VPB bij dochter): moet uit netto winst. Holdingstructuren 78 Holdingstructuren 26

27 Waar geregeld: Regeling: wettelijk: art. 14 Wet VPB 1969; besluit: Je kunt vooraf een beschikking vragen over de vraag of sprake is van een bedrijfsfusie (met bezwaar/beroep). Holdingstructuren 79 Inkomstenbelasting: Is nooit aan de orde, bedrijfsfusie kan niet spelen bij een IB-ondernemer. Holdingstructuren 80 Omzetbelasting: Art. 7-4 Wet OB 1968: is sprake van fiscale eenheid? Art. 37d Wet OB 1968: anders sprake van overgang algemeenheid van goederen. Holdingstructuren 81 Holdingstructuren 27

28 Overdrachtsbelasting: Is bij een bedrijfsfusie doorgaans niet aan de orde vanwege de fusievrijstelling (art. 15-1h WBR j o art. 5a Uitvoeringsbesluit BRV). Holdingstructuren 82 Juridische splitsing Juridische splitsing: (Deel van) het vermogen van een BV gaat onder algemene titel over naar een nieuw opgerichte BV (art. 2:334a BW): splitsende rechtspersoon houdt op te bestaan (zuivere splitsing); splitsende rechtspersoon blijft bestaan (afsplitsing). Ruziesplitsing (art. 2:334cc BW). Holdingstructuren 84 Holdingstructuren 28

29 Schematisch (start # 1): A BV Holdingstructuren 85 Schematisch (resultaat # 1): Óf B BV C BV A BV B BV Holdingstructuren 86 Schematisch (start # 2): 1 x% 2 y% A BV Holdingstructuren 87 Holdingstructuren 29

30 Schematisch (resultaat # 2): 1 B BV 2 C BV Holdingstructuren 88 Wanneer toepassen (1): heeft één BV en hij wil A/P overbrengen naar andere BV, waarbij overdracht onder bijzondere titel niet mogelijk is (vergunningen, oudedagsvoorzieningen en duurcontracten). Of je wilt één BV met twee s splitsen in twee BV s, waarbij elke zijn eigen BV krijgt (ruziesplitsing). Holdingstructuren 89 Wanneer toepassen (2): Soms gelden fiscale faciliteiten alleen bij een juridische (af)splitsing: los pand overdragen van ene BV naar andere BV zonder overdrachtsbelasting; ouder heeft Holding/Werkmij en wil Werkmij schenken aan kind: dan eerst Holding afsplitsen: Holding 1 met Werkmij schenken en Holding 2 met beleggingen / oudedagsvoorzieningen zelf houden. Holdingstructuren 90 Holdingstructuren 30

31 Vennootschapsbelasting: Doorschuiving VPB-claim van activa / passiva naar verkrijgende BV. Dit, doordat de Werkmij dezelfde fiscale boekwaarden hanteert als de oude BV hanteerde. Geen des-iva bij overdrager / IVA bij verkrijger. Holdingstructuren 91 Inkomstenbelasting: Doorschuiving AB-claim van oude aandelen naar nieuwe aandelen. Dit, doordat de verkrijgingsprijs van de oude aandelen wordt gesteld aan de verkrijgingsprijs van de nieuwe aandelen. Geldt niet voor eventuele bijbetaling! Holdingstructuren 92 Voorwaarden (1): Zelfde fiscale regime beide BV s. Verdwijnende splitsende en verkrijgende BV hebben (o.a.): geen recht op compensabele verliezen; geen recht op vermindering ter voorkoming van dubbele belasting. Anders kunnen aanvullende voorwaarden gelden: latere heffing verzekerd. Holdingstructuren 93 Holdingstructuren 31

32 Voorwaarden (2): Zakelijke overwegingen: niet in overwegende mate gericht op ontgaan of uitstellen van belastingheffing. Is niet bij herstructureringen en/of rationalisering van actieve werkzaamheden. Vervreemdingsverbod aandelen 3 jaar (boekjaren). Doorgaan met zelfde boekwaarden. Holdingstructuren 94 Bewerkelijke procedure: Voorstel tot splitsing, met o.a.: beschrijvingen vermogensbestanddelen met waarderingen en acc.verklaringen; ruilvoetverhouding; toelichting (juridisch, sociaal en economisch); Publiceren. Besluit tot splitsing. Holdingstructuren 95 Waar geregeld: Regeling VPB: wettelijk: art. 14a Wet VPB 1969; besluit: Je kunt vooraf een beschikking vragen over de vraag of sprake is van een splitsing (met bezwaar/beroep). Regeling IB: art Wet IB Holdingstructuren 96 Holdingstructuren 32

33 Aandachtspunten: Nog niet algemeen toegestaan door fiscus, vergt in elk geval vooroverleg. Langere doorlooptijd, i.v.m. publicatie. Complexer, lees: duurder. Holdingstructuren 97 Overdrachtsbelasting: Is bij een juridische splitsing doorgaans niet aan de orde vanwege de splitsingsvrijstelling (art. 15-1h WBR j o art. 5c Uitvoeringsbesluit BRV). Holdingstructuren 98 Vragen: Holdingstructuren 33

2009 -- Bedrijfsadministratie - GBE3.2 (FE) - Deel 2

2009 -- Bedrijfsadministratie - GBE3.2 (FE) - Deel 2 GBE3.2 (FE) les 4 programma Wat is een fusie Bedrijfsoverdracht en bedrijfsfusie Bedrijfsfusie Juridische fusie Een fusie is het samengaan van twee meer ondernemingen die daarna als economische eenheid

Nadere informatie

HRo - Vennootschapsbelasting -- Deel 5

HRo - Vennootschapsbelasting -- Deel 5 Programma voor vandaag Bedrijfsfusie Juridische fusie Juridische splitsing Omzetting rechtspersoon Terugkeerregeling Let op: dit materiaal wordt ook gebruikt in presentatie 2 van GBE3.2! Wat is een fusie

Nadere informatie

Fiscale zaken voor BV ondernemers

Fiscale zaken voor BV ondernemers Fiscale zaken voor BV ondernemers Countus accountants + adviseurs Apeldoorn 28 mei 2013 Henk-Jan Roersma FB Programma Introductie Aandelenoverdracht Activa/passiva transactie Bedrijfsopvolging Pensioenvoorzieningen

Nadere informatie

Bedrijfsopvolging Fusie en splitsing

Bedrijfsopvolging Fusie en splitsing Bedrijfsopvolging Fusie en splitsing Ruud van den Dool Aandachtspunten Realiseren herwaardering Flex- BV en belang behouden,verkoopklaar maken Verliesverrekening Stellingen 2 Flex BV Adequate tegenprestace

Nadere informatie

Bart van der Vorm HetRegister

Bart van der Vorm HetRegister Moeder-dochterfusie en zusterfusie: mooie middelen bij een herstructurering Bart van der Vorm Mr. B.L. van der Vorm FB is belastingadviseur bij ESJ Accountants & Belastingadviseurs te Breda. De civielrechtelijke

Nadere informatie

2011 -- HRo - Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 6

2011 -- HRo - Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 6 0 -- HRo - Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 6 Inkomstenbelasting winst 6 programma Inbreng eenmanszaak in BV Herhaling stakingswinst en stakingsaftrek Motieven voor oprichten BV Nadelen van inbreng eenmanszaak

Nadere informatie

NIBE-SVV, 2014 OEFENEXAMEN BANKIEREN EN FISCALITEIT

NIBE-SVV, 2014 OEFENEXAMEN BANKIEREN EN FISCALITEIT NIBE-SVV, 2014 OEFENEXAMEN BANKIEREN EN FISCALITEIT 1. In 2014 voldoet mevrouw Klappers NIET aan het urencriterium. Mevrouw Klappers kan in 2014... (1)... doteren aan de oudedagsreserve en... (2)... gebruik

Nadere informatie

Bedrijfsoverdracht van het familiebedrijf: continuïteit staat voorop!

Bedrijfsoverdracht van het familiebedrijf: continuïteit staat voorop! Bedrijfsoverdracht van het familiebedrijf: continuïteit staat voorop! Waar moet u op letten bij een bedrijfsoverdracht? Voor familiebedrijven is continuïteit één van de belangrijkste doelstellingen. Het

Nadere informatie

PE-Tijdschrift voor de bedrijfsopvolging. 30 Nummer 3 juli 2013 www.pe-bedrijfsopvolging.nl

PE-Tijdschrift voor de bedrijfsopvolging. 30 Nummer 3 juli 2013 www.pe-bedrijfsopvolging.nl Van eenmanszaak naar bv-structuur pas op voor de over 30 Nummer 3 juli 2013 www.pe-bedrijfsopvolging.nl Fiscaal PE-artikel met bedrijfsopvolger: drachtsbelasting! Punten FFP: zie PER Michiel Opgenoort

Nadere informatie

Advieswijzer. Bedrijfsoverdracht van het familiebedrijf: continuïteit staat voorop. 20-08-2015 Denk ondernemend. Denk Bol.

Advieswijzer. Bedrijfsoverdracht van het familiebedrijf: continuïteit staat voorop. 20-08-2015 Denk ondernemend. Denk Bol. Advieswijzer Bedrijfsoverdracht van het familiebedrijf: continuïteit staat voorop 20-08-2015 Denk ondernemend. Denk Bol. Inhoudsopgave 1. Belastingclaims bij bedrijfsoverdracht... 3 1.1 Wordt een onderneming

Nadere informatie

2014 -- Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 6

2014 -- Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 6 0 -- Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 6 Inkomstenbelasting winst 6 programma Inbreng eenmanszaak in BV Herhaling stakingswinst en stakingsaftrek Motieven voor oprichten BV Nadelen van inbreng eenmanszaak

Nadere informatie

Bedrijfsoverdracht van het familiebedrijf: continuıẗeit staat voorop!

Bedrijfsoverdracht van het familiebedrijf: continuıẗeit staat voorop! www.stolk-accountants.nl Bedrijfsoverdracht van het familiebedrijf: continuıẗeit staat voorop! Waar moet u op letten bij een bedrijfsoverdracht? Voor familiebedrijven is continuïteit één van de belangrijkste

Nadere informatie

Bedrijfsovername in de praktijk

Bedrijfsovername in de praktijk Bedrijfsovername in de praktijk Rob J. Verbrugge 15 september 2016 Belastingen Inkomstenbelasting Vennootschapsbelasting Omzetbelasting Overdrachtsbelasting Loonbelasting Schenkbelasting (bedrijfsopvolgingsfaciliteit)

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting -- Deel 4

Vennootschapsbelasting -- Deel 4 100% 2014 -- Vennootschapsbelasting -- Deel 4 Programma voor vandaag Fiscale eenheid Wanneer en waarom? Hoe bij afgewaardeerde vorderingen? Verliesverrekening binnen de fiscale eenheid. Voorvoegingsverliezen.

Nadere informatie

HRo - Vennootschapsbelasting -- Deel 4

HRo - Vennootschapsbelasting -- Deel 4 Programma voor vandaag Fiscale eenheid 1 van 4 Fiscale eenheid 2 van 4 Fiscale eenheid Wanneer en waarom? Kern De leden van de fiscale eenheid worden niet langer individueel in de Vpb betrokken maar éénmaal

Nadere informatie

Voor eventuele vragen over fusies en splitsingen kunt u zich richten tot ons kantoor. T 070 3115411 Info@delissenmartens.nl

Voor eventuele vragen over fusies en splitsingen kunt u zich richten tot ons kantoor. T 070 3115411 Info@delissenmartens.nl Deze hand-out betreft de sheets van een lezing die is verzorgd ten behoeve van het Postacademisch Onderwijs Belastingwetenschap op 5 november 2015. Gezien de aard betreft dit geen volledige en genuanceerde

Nadere informatie

$ 100,000 (2punten) Pand gebruik genot $ 417,500 50% $ 208,750 Boekwaarde $ 250,000 -/- 1 Hypotheek $ 100,000 +/+ 1.

$ 100,000 (2punten) Pand gebruik genot $ 417,500 50% $ 208,750 Boekwaarde $ 250,000 -/- 1 Hypotheek $ 100,000 +/+ 1. Opgave 1 Activa Fiscale Werkelijke Passiva Fiscale Werkelijke boekwaarde waarde boekwaarde waarde Alternatief per goed Bedrijfspand 250,000 350,000 Kapitaal 337,500 667,500 getal 2 (x3) Voorraad 200,000

Nadere informatie

Tijdig Starten met Stoppen Praktijkoverdracht. Henri Brom T: 06-54200497 E: hgtbrom@mkbadviseurs.nl Senior Adviseur Opvolging en Overdracht

Tijdig Starten met Stoppen Praktijkoverdracht. Henri Brom T: 06-54200497 E: hgtbrom@mkbadviseurs.nl Senior Adviseur Opvolging en Overdracht Tijdig Starten met Stoppen Praktijkoverdracht Henri Brom T: 06-54200497 E: hgtbrom@mkbadviseurs.nl Senior Adviseur Opvolging en Overdracht Workshop overdracht KNGF Programma Inleiding Fasen in proces Waardebepaling

Nadere informatie

Kluwer Online Research

Kluwer Online Research Vermogende Particulieren Bulletin Eén bv, ja of nee! Kluwer Online Research Auteur: Drs. N.M. Ligthart[1] Een onderneming kan zich in vele gedaanten voordoen, waar de besloten vennootschap (bv) er één

Nadere informatie

De bv in oprichting (i.o.): de voorperiode / Aandeelhouders, het bestuur en de raad van commissarissen / 21

De bv in oprichting (i.o.): de voorperiode / Aandeelhouders, het bestuur en de raad van commissarissen / 21 Voorwoord / 11 Afkortingenlijst / 13 1 Inleiding / 15 2 2.1 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.3 2.3.2 2.4 2.4.1 Ondernemen in een bv / 17 Inleiding / 17 Waarom een bv? / 17 Aansprakelijkheid en risico

Nadere informatie

1-11-2012. Tijdig Starten met Stoppen Praktijkoverdracht. Workshop overdracht KNGF. Overnames. Booming business?? Programma

1-11-2012. Tijdig Starten met Stoppen Praktijkoverdracht. Workshop overdracht KNGF. Overnames. Booming business?? Programma Tijdig Starten met Stoppen Praktijkoverdracht 30 oktober 2012 Henri Brom T: 06-54200497 E: hgtbrom@mkbadviseurs.nl Senior Adviseur Opvolging en Overdracht Workshop overdracht KNGF Programma Inleiding Fasen

Nadere informatie

NIBE-SVV 2013 OEFENEXAMEN BANKIEREN EN FISCALITEIT

NIBE-SVV 2013 OEFENEXAMEN BANKIEREN EN FISCALITEIT NIBE-SVV 2013 OEFENEXAMEN BANKIEREN EN FISCALITEIT 1. In 2012 voldoet mevrouw Klappers NIET aan het urencriterium. Mevrouw Klappers kan in 2012... (1)... doteren aan de oudedagsreserve en... (2)... gebruik

Nadere informatie

2014 -- Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 8

2014 -- Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 8 Inkomstenbelasting winst 8 programma Bijzonderheden overdracht onderneming Van eenmanszaak naar vof voorbehoud stille reserves buitenvennootschappelijk vermogen afrekenen buiten de boeken om ingroeiregeling

Nadere informatie

Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) Interne Cursus. Irma van der Zon

Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) Interne Cursus. Irma van der Zon Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) Interne Cursus Irma van der Zon BOR / BOF BOR: bedrijfsopvolgingsregeling BOF: bedrijfsopvolgingsfaciliteit Verschillende benamingen voor hetzelfde onderwerp. BOR faciliteiten:

Nadere informatie

DGA in de pocket. Themabijeenkomst over alles wat een DGA moet weten DGA in de pocket 1

DGA in de pocket. Themabijeenkomst over alles wat een DGA moet weten DGA in de pocket 1 DGA in de pocket Themabijeenkomst over alles wat een DGA moet weten 14-5-2017 DGA in de pocket 1 Weten wat u verdient 14-5-2017 DGA in de pocket 2 Weten wat u verdient Gebruikelijk loon Werknemersverzekeringen

Nadere informatie

Vindplaats: VFP 2015/78 Bijgewerkt tot: Auteur: Mr. C.A. Goosen en mevr. Mr. J. Kroonenberg [*]

Vindplaats: VFP 2015/78 Bijgewerkt tot: Auteur: Mr. C.A. Goosen en mevr. Mr. J. Kroonenberg [*] Vakblad Financiële Planning, De VBI en het open fonds voor gemene rekening Vindplaats: VFP 2015/78 Bijgewerkt tot: 17-08-2015 Auteur: Mr. C.A. Goosen en mevr. Mr. J. Kroonenberg [*] De vrijgestelde belegginginstelling

Nadere informatie

2011 -- HRo - Inkomstenbelasting - Winst - Deel 7

2011 -- HRo - Inkomstenbelasting - Winst - Deel 7 0 -- HRo - Inkomstenbelasting - Winst - Deel 7 Inkomstenbelasting winst 7 programma Twee voorbeelden/oefeningen van geruisloze en e inbreng Oefening Ibrahim el Farte Oefening Sjaak de Vreugd 0~BLR_IB_W~PRES07

Nadere informatie

Fiscale aspecten van de flex-bv Bijvangst, maar toch

Fiscale aspecten van de flex-bv Bijvangst, maar toch Bijvangst, maar toch Mr. S.F.J.J. (Sylvester) Schenk FB Amersfoort, 31-01-2013 Fiscale aspecten Flex BV Flex BV: ingevoerd per 01-10-2012 Lang gewacht, stil gezwegen, niet verwacht, toch gekregen! Regeling

Nadere informatie

Fiscaal voorsorteren naar een bedrijfsoverdracht

Fiscaal voorsorteren naar een bedrijfsoverdracht Fiscaal voorsorteren naar een bedrijfsoverdracht Fiscale tips voor het verkoopproces Mr Roelof Oldenziel Accountants + Adviesgroep Los Spacelab 12 3824 MR AMERSFOORT Tel. 033-460 38 38 www.los.nl Wat is

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 1

Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 1 Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 1 Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de

Nadere informatie

Fiscale gevolgen herziening woningwet. Zorginstellingen en vennootschapsbelasting. Maarten Jan Brouwer Jan Pieter van Eck

Fiscale gevolgen herziening woningwet. Zorginstellingen en vennootschapsbelasting. Maarten Jan Brouwer Jan Pieter van Eck Fiscale gevolgen herziening woningwet Zorginstellingen en vennootschapsbelasting Maarten Jan Brouwer Jan Pieter van Eck Combinatie Inleiding Als gevolg van de (flink) herziene woningwet moeten woningcorporaties

Nadere informatie

Hoorcollege Directe Belastingen DB II Collegejaar 2014/2015

Hoorcollege Directe Belastingen DB II Collegejaar 2014/2015 Waarom een VBI of een FBI? De VBI en de FBI zijn faciliteiten die collectief belleggen faciliteren. Fiscaal bezien kan je ruwweg - (collectief) beleggen op twee manieren vormgeven. Een belastingplichtige

Nadere informatie

DGA uit de loonheffing

DGA uit de loonheffing DGA uit de loonheffing Met ingang van 1 januari 2008 Art 6 lid 6 wet LB 1964 Degene tot wie uitsluitend één of meer directeuren-grootaandeelhouders als bedoeld in art. 6, eerste lid, onderdeel d, van de

Nadere informatie

Bedrijfsfusie. Vennootschapsbelasting; bedrijfsfusie, laatstelijk gewijzigd bij Stcrt. 2008, 196

Bedrijfsfusie. Vennootschapsbelasting; bedrijfsfusie, laatstelijk gewijzigd bij Stcrt. 2008, 196 Vennootschapsbelasting; bedrijfsfusie, laatstelijk gewijzigd bij Stcrt. 2008, 196 De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten. In dit besluit is een aantal besluiten over de regeling

Nadere informatie

Bijlage: overzicht regelingen omtrent bedrijfsbeëindiging per 1 januari 2010

Bijlage: overzicht regelingen omtrent bedrijfsbeëindiging per 1 januari 2010 Bijlage: overzicht regelingen omtrent bedrijfsbeëindiging per 1 januari 2010 Onderstaand wordt een overzicht gegeven van de diverse regelingen omtrent bedrijfsbeëindiging in de Wet op de inkomstenbelasting

Nadere informatie

1. Bedrijfsopvolging: wat en hoe? Een korte schets van de problematiek

1. Bedrijfsopvolging: wat en hoe? Een korte schets van de problematiek Voorwoord...IX 1. Bedrijfsopvolging: wat en hoe? Een korte schets van de problematiek 1.1. Waar hebben we het over?................................ 1 1.1.1. Cijfers... 1 1.1.2. Leven en dood..................................

Nadere informatie

Verdienen met ZLTO. Blijft er nog een appeltje over voor de dorst? Financiële Planning: iets voor mij?

Verdienen met ZLTO. Blijft er nog een appeltje over voor de dorst? Financiële Planning: iets voor mij? Blijft er nog een appeltje over voor de dorst? : iets voor mij? : iets voor mij? Ledendag plantaardige sectoren Den Bosch, 18 februari 2013 Peter Mangnus Bedrijfsadviseur Financieel Planner ZLTO Inhoud

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Bedrijfsopvolging: wat en hoe? Een korte schets van de problematiek... 1. 2. Juridisch vertrekpunt: de rechtsvorm...

Inhoudsopgave. 1. Bedrijfsopvolging: wat en hoe? Een korte schets van de problematiek... 1. 2. Juridisch vertrekpunt: de rechtsvorm... Voorwoord...................................................... VII 1. Bedrijfsopvolging: wat en hoe? Een korte schets van de problematiek................... 1 1.1. Waar hebben we het over?... 1 1.1.1.

Nadere informatie

Advieswijzer: Bedrijfsoverdracht van het familiebedrijf 2016

Advieswijzer: Bedrijfsoverdracht van het familiebedrijf 2016 Advieswijzer: Bedrijfsoverdracht van het familiebedrijf 2016 Waar moet u op letten bij een bedrijfsoverdracht binnen de familie? Voor familiebedrijven is continuïteit één van de belangrijkste doelstellingen.

Nadere informatie

PERSONEN VENNOOTSCHAPPEN

PERSONEN VENNOOTSCHAPPEN PERSONEN VENNOOTSCHAPPEN Versie PV2017/3.1 Juridische aspecten van personenvennootschappen Dit document behandelt in kort bestek de juridische aspecten van personenvennootschappen. Een personenvennootschap

Nadere informatie

Verkoop onderneming aan kinderen

Verkoop onderneming aan kinderen Verkoop onderneming aan kinderen Waar moeten ouders van een eenmanszaak of een vof (vennootschap onder firma) op letten bij de verkoop van de onderneming van de zoon of dochter? Dit artikel benoemt de

Nadere informatie

De antimisbruikbepaling omtrent fusies en splitsingen in de Nederlandse fiscale wetgeving.

De antimisbruikbepaling omtrent fusies en splitsingen in de Nederlandse fiscale wetgeving. De antimisbruikbepaling omtrent fusies en splitsingen in de Nederlandse fiscale wetgeving. Mark Rasenberg Studentnummer: 373482 Rotterdam, juli 2015 Bachelor Fiscale economie, Erasmus Universiteit Rotterdam

Nadere informatie

Transparante Vennootschap

Transparante Vennootschap Transparante Vennootschap Er is een Transparante Vennootschap (hierna: TV) ingevoerd. Een TV is een naamloze vennootschap (hierna NV) of een besloten vennootschap (hierna: BV) die verzcht heeft om voor

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014 Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 15-07-2015. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2015

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2015 Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 29 juni 2016. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. Bedrijfsopvolging, wat en hoe?... 3. 2. Rechtsvorm(keuze) en opvolging... 7

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. Bedrijfsopvolging, wat en hoe?... 3. 2. Rechtsvorm(keuze) en opvolging... 7 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Bedrijfsopvolging, wat en hoe? 3 11 Een korte schets van de problematiek 3 111 Cijfers 3 112 Leven en dood 4 113 Rechtsvorm 4 12 Fiscus en opvolging 5 121 Erven en schenken

Nadere informatie

Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, willekeurige afschrijving

Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, willekeurige afschrijving Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, willekeurige afschrijving Geldend op 24-07-2009 - Besluit van 27 maart 2001; CPP 2001/366M De directeur-generaal Belastingdienst heeft namens de staatssecretaris

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Gegevens belastingplichtige. Naam. Adres Postcode Plaats Telefoon. Inspectienaam Boekjaar van.. t/m

Gegevens belastingplichtige. Naam. Adres Postcode Plaats Telefoon. Inspectienaam Boekjaar van.. t/m Gegevens belastingplichtige Naam Adres Postcode Plaats Telefoon Inspectienaam Boekjaar van.. t/m Regeling functionele valuta van toepassing dit boekjaar? Ingangsdatum Valutacode Factor Koers Vpb aangifte

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

HRo - Inkomstenbelasting - Aanmerkelijk belang -- Deel 2

HRo - Inkomstenbelasting - Aanmerkelijk belang -- Deel 2 Inkomstenbelasting AB 2 programma Verdieping aanmerkelijk belang Fictieve vervreemding, doorschuifregeling en fictief AB Bijzondere regelingen Vruchtgebruik Vervreemdingsprijs bij betaling in termijnen

Nadere informatie

Inhoud LIjsT Van Bewerkers afkortingen 17 InLeIdIng BeLasTIngrechT InkomsTenBeLasTIng winst

Inhoud LIjsT Van Bewerkers afkortingen 17 InLeIdIng BeLasTIngrechT InkomsTenBeLasTIng winst Inhoud Lijst van bewerkers 15 Afkortingen 17 1 Inleiding belastingrecht 21 1.1 Inleiding 21 1.2 Soorten heffingen 21 1.3 Doel van belastingheffing 23 1.4 De plaats van het belastingrecht in het recht 24

Nadere informatie

Voor wat betreft de rentebetalingen wordt verwezen naar onderdeel a hiervoor.

Voor wat betreft de rentebetalingen wordt verwezen naar onderdeel a hiervoor. Uitwerking tentamenopgave 1 (totaal 50 ptn) Opgave a; relevante fiscale aspecten voor 2007 (5 ptn) Voor 2007 zijn in principe alleen de beide leningen relevant. Voor wat betreft de betaalde optiepremie

Nadere informatie

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Classificatie van de rechtspersoon

Nadere informatie

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Classificatie van de rechtspersoon

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening (x 1.000)... 3 2.1 Balans per 31 12 2016 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit aftrekbeperking bovenmatige deelnemingsrente

Uitvoeringsbesluit aftrekbeperking bovenmatige deelnemingsrente Uitvoeringsbesluit aftrekbeperking bovenmatige deelnemingsrente Artikel 1 Reikwijdte en definities 1. Dit besluit geeft uitvoering aan de artikelen 13l en 15ad van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969.

Nadere informatie

11 Bedrijfscombinaties en administratie

11 Bedrijfscombinaties en administratie 11.1 Een overneming kan worden geëffectueerd door: een aandelentransactie; een activa/passivatransactie; een juridische fusie; een splitsing; een afsplitsing. 11.2 a 1 NV A verwerft alle activa en passiva

Nadere informatie

2014 -- Inkomstenbelasting - AB -- Deel 2

2014 -- Inkomstenbelasting - AB -- Deel 2 Inkomstenbelasting AB 2 programma Verdieping aanmerkelijk belang Fictieve vervreemding, doorschuifregeling en fictief AB Bijzondere regelingen Vruchtgebruik Vervreemdingsprijs bij betaling in termijnen

Nadere informatie

Alles onder Controle!

Alles onder Controle! Alles onder Controle! Bedrijfsopvolgingsfaciliteit in de Successiewet 20 oktober 2009 Onderwerpen Bedrijfsopvolging in Nederland Inkomstenbelasting Successiewet Bedrijfsopvolging in België Samenloop Nederland

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. De BV goed gestart... 3. 2. Alles goed geregeld tussen u en uw BV?... 26. Inhoudsopgave

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. De BV goed gestart... 3. 2. Alles goed geregeld tussen u en uw BV?... 26. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Voorwoord... 1 1. De BV goed gestart... 3 1.1. De oprichting.... 3 1.2. De gang naar de notaris... 4 1.2.1. Flexibilisering en vereenvoudiging BV-recht.......... 6 1.2.2. Afschaffing verplicht

Nadere informatie

8 Belastinglastverantwoording bij fiscale eenheid

8 Belastinglastverantwoording bij fiscale eenheid * 8.2 Ten behoeve van de heffing van de vennootschapsbelasting kan een moedermaatschappij met haar dochtermaatschappij(en) waarin zij een belang heeft van ten minste 95% op verzoek worden samengevoegd

Nadere informatie

Finquiddity Vermogensbeheer B.V., Hilversum Nummer kamer van koophandel: Gegenereerd op 10:40 25 mei 2016

Finquiddity Vermogensbeheer B.V., Hilversum Nummer kamer van koophandel: Gegenereerd op 10:40 25 mei 2016 31/12/2015 31/12/2014 Balans Balans voor of na resultaatbestemming Na Activa Vaste activa Materiële vaste activa 2.130 13.323 Vaste activa 2.130 13.323 Vlottende activa Vorderingen 781.596 683.707 Liquide

Nadere informatie

ESJ Accountants & Belastingadviseurs

ESJ Accountants & Belastingadviseurs ESJ Accountants & Belastingadviseurs Het realiseren van vermogen vanuit een vennootschap Juni 2013 Maurice de Clercq Programma Realiseren van vermogen 1. Inleiding 2. Emigratie België 3. Luxemburg/ Curaçao

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969

Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 FI Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 29 september 2008/Nr. CPP2008/1008M Belastingdienst/Centrum voor procesen productontwikkeling,

Nadere informatie

Fiscale Advisering proefexamen / zitting middag

Fiscale Advisering proefexamen / zitting middag OPGAVE 1 Klazine Jansen (35) en volledig gezond startte 8 jaar geleden haar veganistisch restaurant Het enige alternatief in de vorm van een eenmanszaak. Het restaurant is gehuisvest in een oud tolhuis,

Nadere informatie

Wat u als ondernemer hoort te weten omtrent de Flex B.V.

Wat u als ondernemer hoort te weten omtrent de Flex B.V. Wat u als ondernemer hoort te weten omtrent de Flex B.V. Sprekers Mr. M.J.G. Kleine Punte Notariskantoor Sprang-Capelle Raadhuisplein 4a Sprang-Capelle J.F. Hettema Hettema Interim Controlling www.hettemainterimcontrolling.nl

Nadere informatie

Kluwer Online Research Vermogende Particulieren Bulletin Geruisloze omzetting eenmanszaak heroverwogen

Kluwer Online Research Vermogende Particulieren Bulletin Geruisloze omzetting eenmanszaak heroverwogen Vermogende Particulieren Bulletin Geruisloze omzetting eenmanszaak heroverwogen Auteur: Mr. E. Alink[1] Elders in deze uitgave wordt aandacht besteed aan de Flex-bv. Invoering van dat wetsvoorstel kan

Nadere informatie

Overdrachtsbelasting. Ondernemingsfaciliteiten Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten Besluit van 16 oktober

Overdrachtsbelasting. Ondernemingsfaciliteiten Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten Besluit van 16 oktober Overdrachtsbelasting. Ondernemingsfaciliteiten Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten Besluit van 16 oktober 2012, nr. BLKB/2012/611M. De staatssecretaris van Financiën

Nadere informatie

Accountantsdienst. In deze notitie wordt in de volgorde van de te volgen stappen ingegaan op dit onderwerp:

Accountantsdienst. In deze notitie wordt in de volgorde van de te volgen stappen ingegaan op dit onderwerp: Gemeente Den Haag Notitie Accountantsdienst Aan : College kenmerk : Van : GAD Datum : 28 augustus 2013 Onderwerp : transactie Inleiding In het voorjaar van 2013 is een overeenkomst gesloten met de NS over

Nadere informatie

Uw TBS-pand: in 2010 belastingvrij naar de BV

Uw TBS-pand: in 2010 belastingvrij naar de BV Uw TBS-pand: in 2010 belastingvrij naar de BV 14 september 2010 De directeur-grootaandeelhouder (DGA) die vanuit privé een pand aan zijn BV verhuurt, valt met dat pand onder de terbeschikkingstellingsregeling

Nadere informatie

De flexibilisering van het B.V. recht

De flexibilisering van het B.V. recht Seminar De flexibilisering van het B.V. recht 6 juni 2012 Dagvoorzitter: Kees Goeman Sprekers: Dirk School Lisan Vermeer Govert Vorstenbosch Sirik Goeman 1 www.bgadvocaten.nl Bogaerts & Groenen advocaten

Nadere informatie

Kluwer Online Research Vermogende Particulieren Bulletin Vastgoed binnen de onderneming en overlijden. Mw. mr. L. Verploegh[1] Inleiding

Kluwer Online Research Vermogende Particulieren Bulletin Vastgoed binnen de onderneming en overlijden. Mw. mr. L. Verploegh[1] Inleiding Vermogende Particulieren Bulletin Vastgoed binnen de onderneming en overlijden Auteur: Mw. mr. L. Verploegh[1] Inleiding Ondernemers houden met veel rekening maar vaak niet met hun eigen overlijden. Het

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG JULI 2015 MONOLITH INVESTMENT MANAGEMENT B.V. AMSTERDAM

HALFJAARVERSLAG JULI 2015 MONOLITH INVESTMENT MANAGEMENT B.V. AMSTERDAM HALFJAARVERSLAG 2015 29 JULI 2015 MONOLITH INVESTMENT MANAGEMENT B.V. AMSTERDAM Inhoudsopgave ALGEMEEN 3 Fiscale positie 4 JAARREKENING 5 A. Balans per 30 juni 2015 6 B. Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Per 1 januari 1984 is de derde EU-richtlijn

Per 1 januari 1984 is de derde EU-richtlijn MR. DRS. P.H.M. SIMONIS / DRS. M.BAKKER De fiscale gevolgen van juridische fusie en splitsing DOSSIER Per 1 januari 1984 is de derde EU-richtlijn inzake vennootschapsrecht in het Nederlandse BW ingevoerd.

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG AUGUSTUS 2016 MONOLITH INVESTMENT MANAGEMENT B.V. AMSTERDAM

HALFJAARVERSLAG AUGUSTUS 2016 MONOLITH INVESTMENT MANAGEMENT B.V. AMSTERDAM HALFJAARVERSLAG 2016 2 AUGUSTUS 2016 MONOLITH INVESTMENT MANAGEMENT B.V. AMSTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 3 Fiscale positie 4 JAARREKENING 5 A. Balans per 30 juni 2016 6 B. Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Blok 11. IS 2: dubbele belasting en de Spaanse holding (ETVE). Deelnemingen, deelnemingsvrijstelling of voorkoming van dubbele belasting.

Blok 11. IS 2: dubbele belasting en de Spaanse holding (ETVE). Deelnemingen, deelnemingsvrijstelling of voorkoming van dubbele belasting. Blok 11. IS 2: dubbele belasting en de Spaanse holding (ETVE). Deelnemingen, deelnemingsvrijstelling of voorkoming van dubbele belasting. 1. Algemeen systeem. De wet voorziet in diverse gedetailleerde

Nadere informatie

BEDRIJFSOPVOLGING, met name OG

BEDRIJFSOPVOLGING, met name OG Actualiteiten 1 Bedrijfsopvolging; actualiteiten 7-11-2016 Overige fiscale maatregelen 2017: reparatie HR 22-4-2016, 15/02845 (< 5 % belang) Kunnen onroerende zaken (hierna: OG) een onderneming zijn? Miscellaneous

Nadere informatie

Deel 1 Merkeuzevragen

Deel 1 Merkeuzevragen Versie: 30 okt 2010 Wijzigingen: Lay-out Oefententamen BLR4.1 Deel 1 Merkeuzevragen Inkomstenbelasting Vraag 1 Welke stelling is juist? a. De geruisloze omzetting in een BV is een soepele bedrijfsopvolgingsfaciliteit,

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d.

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 26 juni 2017 Inhoudsopgave 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

SynVest Beleggingsfondsen NV

SynVest Beleggingsfondsen NV Financiële berichten SynVest Beleggingsfondsen NV Jaarrekening 2015 SYNVEST. Ondernemend vermogen. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 29

Nadere informatie

Eenmanszaak of B.V.? Door MFFA Belastingadvies. MFFA Belastingadvies Tel +31 (0) 6 4375 7868 E info@mffa.nl www.mffa.nl

Eenmanszaak of B.V.? Door MFFA Belastingadvies. MFFA Belastingadvies Tel +31 (0) 6 4375 7868 E info@mffa.nl www.mffa.nl Eenmanszaak of B.V.? Door MFFA Belastingadvies MFFA Belastingadvies Tel +31 (0) 6 4375 7868 E info@mffa.nl www.mffa.nl Eenmanszaak vs Besloten Vennootschap (B.V.) Iedere ondernemer heeft zichzelf wel eens

Nadere informatie

Overdrachtsbelasting. Ondernemingsfaciliteiten Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen Besluit van 10 juli 2013, nr. BLKB/2013/1130M.

Overdrachtsbelasting. Ondernemingsfaciliteiten Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen Besluit van 10 juli 2013, nr. BLKB/2013/1130M. Overdrachtsbelasting. Ondernemingsfaciliteiten Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen Besluit van 10 juli 2013, nr. BLKB/2013/1130M. De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

Nadere informatie

ESJ Accountants & Belastingadviseurs

ESJ Accountants & Belastingadviseurs ESJ Accountants & Belastingadviseurs Financiële planningsmogelijkheden met aanmerkelijk belang bij emi- en remigratie Maurice de Clercq Inleiding - Aanmerkelijk belangheffing - 25% bij dividend, inkoop

Nadere informatie

Voorwaarden voor de toepassing van artikel 3.65 van de Wet IB 2001 (Geruisloze omzetting)

Voorwaarden voor de toepassing van artikel 3.65 van de Wet IB 2001 (Geruisloze omzetting) Voorwaarden voor de toepassing van artikel 3.65 van de Wet IB 2001 () Besluit van 11 augustus 2004, nr. CPP2004/664M, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 31 december 2004, nr. CPP2004/1568M Belastingdienst/Centrum

Nadere informatie

Presentatie bedrijfsbezoek ING/HBC Woensdag 09 april 2008

Presentatie bedrijfsbezoek ING/HBC Woensdag 09 april 2008 Presentatie bedrijfsbezoek ING/HBC Woensdag 09 april 2008 Opgesteld door dhr. R. Schijff 1. Inhoudsopgave Van IB naar VPB; ruisend of geruisloos? De voordelen van een BV- Holding structuur; geld sparen

Nadere informatie

J A A R STUKKEN Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2016 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 30 maart 2017 Jaarstukken 2016 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 6 april 2017 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

Xior Group NL B.V. te Antwerpen

Xior Group NL B.V. te Antwerpen Xior Group NL B.V. te Antwerpen Publicatierapport over de periode 1 oktober 2015 tot en met 10 december 2015 Opmerking: De vennootschap is per 11 december 2015 verdwenen als gevolg van een fusie met Xior

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA JAARREKENING 2016 BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2016 ---------------- 31-12-2015 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 5.375 6.875 MATERIËLE

Nadere informatie

Deel 1 Merkeuzevragen

Deel 1 Merkeuzevragen Versie: 30 okt 2010 Wijzigingen: Lay-out Oefententamen BLR4.1 Deel 1 Merkeuzevragen Inkomstenbelasting Vraag 1 Welke stelling is juist? a. De geruisloze omzetting in een BV is een soepele bedrijfsopvolgingsfaciliteit,

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten

Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten Inhoudsopgave pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2010 2 Algemene toelichting 3 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 4 Grondslagen

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2016

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2016 Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Halfjaarcijfers 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarcijfers 1.1 Balans per 30 juni 2016 2 1.2 Toelichting op de halfjaarcijfers 3 1.1 Balans per 30 juni 2016 (Na resultaatbestemming)

Nadere informatie

OEFENEXAMEN BELASTINGPRAKTIJK VOOR DE BV EN DE DGA

OEFENEXAMEN BELASTINGPRAKTIJK VOOR DE BV EN DE DGA OEFENEXAMEN BELASTINGPRAKTIJK VOOR DE BV EN DE DGA NIBE-SVV, 2013 1. Wat is een rioolrecht? A. Een belasting. B. Een bestemmingsheffing. C. Een retributie. 2. De omzetbelasting is een (1) belasting in

Nadere informatie

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel CiRoPack Holding B.V. gevestigd te Heiloo Publicatiestukken 2014 Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 37119367 Inhoudsopgave Pagina Enkelvoudige publicatiestukken Enkelvoudige balans per 31 december

Nadere informatie

Ontbinding en vereffening

Ontbinding en vereffening Ontbinding en vereffening Art. 208-214 Situering TITEL III : VENNOOTSCHAPSBELASTING Art. 179-219bis HOOFDSTUK I : AAN DE BELASTING ONDERWORPEN VENNOOTSCHAPPEN Art. 179-182 HOOFDSTUK II : GRONDSLAG VAN

Nadere informatie

Bedrijfsoverdracht 20-4-2011. Schenk- en erfbelasting Inkomstenbelasting. 20 april 2011. Inleiding mr. C. (Kees) Goeman

Bedrijfsoverdracht 20-4-2011. Schenk- en erfbelasting Inkomstenbelasting. 20 april 2011. Inleiding mr. C. (Kees) Goeman Bedrijfsoverdracht Schenk- en erfbelasting Inkomstenbelasting 20 april 2011 www.inventivecontrol.com 1 Inleiding mr. C. (Kees) Goeman Sprekers: mr. J.J.G.M. (Jolanda) van Nunen mr. G.J. (Govert) Vorstenbosch

Nadere informatie

DUINWEIDE I INVESTERINGEN N.V. TE ALPHEN AAN DEN RIJN. Rapport inzake jaarstukken 2014

DUINWEIDE I INVESTERINGEN N.V. TE ALPHEN AAN DEN RIJN. Rapport inzake jaarstukken 2014 DUINWEIDE I INVESTERINGEN N.V. TE ALPHEN AAN DEN RIJN Rapport inzake jaarstukken 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG Fiscale positie 2 JAARREKENING Balans per 31 december 2014 4 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Bedrijfsoverdracht van het familiebedrijf. whitepaper. Verzeker de continuïteit van uw bedrijf

Bedrijfsoverdracht van het familiebedrijf. whitepaper. Verzeker de continuïteit van uw bedrijf 07.06.16 Bedrijfsoverdracht van het familiebedrijf Verzeker de continuïteit van uw bedrijf whitepaper In dit whitepaper: Waar moet u op letten bij een bedrijfsoverdracht binnen de familie? Voor familiebedrijven

Nadere informatie