DE TOEKOMST VAN DE NEDERLANDSE TRANSPORTSECTOR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE TOEKOMST VAN DE NEDERLANDSE TRANSPORTSECTOR"

Transcriptie

1 DE TOEKOMST VAN DE NEDERLANDSE TRANSPORTSECTOR Onderzoeksrapport, juni 2013

2 INHOUDSOPGAVE Samenvatting 3 1. Negatieve stemming 6 2. Grote waardering voor ondernemers, kennis en innovatie 9 3. Toekomst Nederlandse transportsector spontaan verbonden met concurrentie uit Midden- en Oost-Europa Feitentest transportsector Ideale transportsector, duurzaam, kwaliteit en toekomstgericht Huidige transportsector: te weinig duurzaam Feitentest TVM: Foundation, ridders, coöperatie Tot 2025: zorgen over teruglopende Nederlandse transportsector Na 2025: duurzaamheid en verkeersveiligheid wederom key-drivers Doelentest: CO 2-uitstoot, veiligheid en werk Ontwikkeling waardering transportsector Nederland Adviezen aan de minister-president 31 2

3 SAMENVATTING De steun voor de Nederlandse transportsector kan flink worden vergroot als de sector meer nadruk legt op: 1) haar prestaties en ambities op het gebied van duurzaamheid, in het bijzonder het verminderen van de CO 2-uitstoot; 2) haar prestaties en ambities ten aanzien van het verbeteren van de verkeers-veiligheid; en 3) het feit dat Nederland qua vervoerd gewicht de derde positie van Europa inneemt. 1. Hoofdtaak voor de Nederlandse transportsector: werken aan duurzaamheid. De prestaties van de Nederlandse transportsector vallen zeer in de smaak bij het publiek. De honger is echter nog niet gestild. Men acht het een hoofdtaak van de sector om hier aan te blijven werken. Naast de reeds gerealiseerde prestaties zal het brede publiek met instemming kennisnemen van nieuwe ambities van de transportsector op dit terrein. 2. Blijf werken aan verkeersveiligheid. De prestaties ten aanzien van het verbeteren van de verkeersveiligheid, worden eveneens in dank aanvaard. Nieuwe ambities op dit terrein mogen op zeer veel steun rekenen en dragen bij aan de reputatie van de transportsector. Zeker als de reeds geleverde prestaties daarbij worden ingezet als bewijs voor het vermogen om de toekomstambities straks ook echt in daden om te kunnen zetten ( bewezen vermogen ). 3. De positie van Nederland: blijf werken aan effectiviteit en kwaliteit. Nederland neemt qua vervoerd gewicht de derde plaats in binnen Europa. Dit feit vervult Nederlanders met trots en genereert veel respect voor de Nederlandse transportsector. Wel heeft men een sterk gevoel dat de Nederlandse transportsector onder druk staat als gevolg van goedkope concurrentie uit Polen en andere landen uit Midden- en Oost-Europa. Men vindt dat Nederland zich in dit krachtenveld (verder) moet zien te onderscheiden via vakmanschap ( effectief, betrouwbaar, competent, vertrouwenwekkend ) en het leveren van hoge kwaliteit. Innovatiekracht speelt bij dit alles een belangrijke rol. Bij elk van deze drie speerpunten wordt de Nederlandse transportsector aangespoord om meer creativiteit aan de dag te leggen dan thans het geval is. Dit zijn de belangrijkste conclusies van vier focusgroepen met laagopgeleide vrouwen, hoogopgeleide vrouwen, laagopgeleide mannen en hoogopgeleide mannen uit Amersfoort en omgeving. Doel van deze sessies was het testen van de toekomstscenario s zoals ontwikkeld door Panteia, in combinatie met bredere boodschapontwikkeling voor TVM. De groepsdiscussies vonden plaats op 23 en 24 april

4 Samenvatting Andere belangrijke conclusies: 1. Negatieve stemming. Men is negatief gestemd over de richting die Nederland op gaat. Een ruime meerderheid van de deelnemers verwacht dat toekomstige generaties slechter af zullen zijn dan zijzelf. De belangrijkste punten van zorg zijn de werkloosheid, de gezondheidszorg en criminaliteit. 2. Panteia-toekomstperspectief tot 2025 resoneert sterker dan perspectief voor de verdere toekomst. Als belangrijkste pluspunten van het korte-termijnperspectief tot 2015 ziet men meer duurzaamheid in de sector, meer verkeersveiligheid, efficiënter en daardoor goedkoper vervoer, het liefst geënt op meer samenwerking tussen de Nederlandse transportbedrijven. Belangrijkste minpunt van dit toekomst-perspectief is de teruglopende omvang van de transportsector. In het bijzonder het interen op het eigen vermogen sinds de financiële crisis in 2008 en het afnemende belang van de Nederlandse chauffeur ten gunste van collega s uit Midden- en Oost-Europa. 3. Duurzaamheid en verkeersveiligheid ook drivers voor steun toekomstperspectief na Dit langere tijdsperspectief met onbemand rijden en zelfdenkende pakketjes is voor de meeste mensen nog te ver weg om zich daar een serieuze voorstelling bij te kunnen maken. 4. Sterkste boodschap: wij willen er zijn voor onze leden. De sterkste boodschap in een speciale boodschaptest legt sterk de nadruk op TVM als coöperatieve verzekeraar. Het gaat hier om een ijzersterke boodschap met een ongekend hoge aansprekendheid van 4.21, zeer ruim boven de kritische score van 3.50, het punt waar positieve tractie ontstaat. De belangrijkste aantrekkingskracht is wat een coöperatieve structuur mogelijk maakt: er zijn voor de leden. De boodschap krijgt een enorme vaart als de coöperatieve gedachte verder wordt verbonden met rekening houden met milieu en oog houden voor mensen binnen en buiten ons bedrijf. STERKSTE BOODSCHAP. TVM is niet voor niets een coöperatie. Wij willen er zijn voor onze leden. Onze leden denken actief mee bij de besluiten over de koers van het bedrijf. Een goede coöperatie zijn, betekent dat we naast het realiseren van financiële doelstellingen ook rekening houden met het milieu en oog houden voor mensen binnen en buiten ons bedrijf. 4

5 Samenvatting Nuttige boodschapelementen uit overige boodschappen. Elders in de boodschaptest springen ook nog de nodige vonken over: Want dat is onze missie, het vergemakkelijken van het werk van talloze transportbedrijven in dit land. Minder opdrachten betekent meer vrachtwagenchauffeurs die hun werk kwijtraken. De Nederlandse transportsector moet letterlijk en figuurlijk nieuwe wegen inslaan. Het wordt steeds moeilijker om te concurreren met de lage lonen van chauffeurs uit Midden- en Oost-Europa. Daarom moeten we zorgen voor meer kwaliteit in de producten die we aanbieden. Ook op het terrein van het vervoer van grondstoffen voor 3D-printen liggen goede kansen, juist in combinatie met duurzaamheid. 5. Doelentest: meer zichtbare steun voor werk; weinig steun voor verder weg gelegen doelen. Naast grote steun voor het verminderen van CO 2-uitstoot van vrachtwagens en het bevorderen van de verkeersveiligheid (beide gemiddeld rapportcijfer 8.5) is er ook veel enthousiasme voor het onafhankelijk houden van de Nederlandse transportsector (rapportcijfer 8.3). Men is eveneens positief over het voorop blijven lopen van de sector via kwaliteit en innovatie (rapportcijfer 8.3) en zorgen voor meer werkgelegenheid (rapportcijfer 8.1). Men is daarentegen terughoudend met steun voor verder weg gelegen doelen zoals zorgen dat vrachtwagens onbemand over onze snelwegen kunnen rijden (laag rapportcijfer 5.4). 6. Advies aan de minister-president. Aan het eind van de focusgroepen geven de deelnemers de volgende adviezen aan de minister-president: Advies 1. Kies voor duurzaamheid. Advies 2. Wees niet het braafste jongetje van Europa. Advies 3. Hou de werkgelegenheid overeind. Advies 4. Kies voor innovatie en vernieuwing. 5

6 1. NEGATIEVE STEMMING MEN IS NEGATIEF GESTEMD De focusgroepdiscussies over de toekomst van de transportsector vinden plaats onder een negatief gesternte. Van de in totaal 38 deelnemers vinden er maar liefst 25 dat Nederland de verkeerde richting op beweegt. Een minderheid van 13 deelnemers, vooral hoogopgeleide mannen, meent dat ons land de goede richting opgaat. De klachten over de richting die Nederland op gaat, hebben vooral betrekking op de economie. Het gevoel is dat de motor stil is komen te liggen. De bezuinigingen lijken de problemen te verergeren. Liever ziet men investeringen die helpen om de economie weer aan de praat te krijgen. Men wil perspectief: De juiste motor is die van de economie; die ligt stil. Wat is nu de motor van de economie? Dat is totaal onduidelijk. (Laagopgeleide mannen) De forse bezuinigingen zijn een probleem, je kan beter investeren. (Hoogopgeleide vrouwen) Figuur 1 - Richting van Nederland Vraagformulering Denkt u dat, over het geheel genomen, Nederland zich in de juiste of de verkeerde richting ontwikkelt? Note N=38 Sommige deelnemers vragen zich zelfs hardop af of er überhaupt nog wel iets goed gaat: Wat gaat er wel goed eigenlijk? (Laagopgeleide vrouwen) Maar er zijn ook deelnemers die de situatie relativeren: Op heel veel punten kan het beter, maar echt slecht gaat het niet. (Laagopgeleide vrouwen) 6

7 Negatieve stemming ZORGEN OVER DE WERKLOOSHEID EN DE GEZONDHEIDSZORG Men maakt zich het meeste zorgen over de werkloosheid (maar liefst 20 keer genoemd). Daarna volgen de gezondheidszorg (15 keer genoemd) en criminaliteit en onveiligheid (14 keer genoemd). De overige vraagstukken worden minder vaak genoemd. Figuur 2 - Belangrijke vraagstukken Figuur 2 Werkloosheid 20 Gezondheidszorg 15 Criminaliteit en onveiligheid Economie Verschillen tussen arm en rijk Allochtonenproblematiek Onderwijs 3 3 Pensioenen Europa 2 2 Milieu en klimaatverandering Staatsschuld Verkeersveiligheid Files Vraagformulering Geef aan over welke TWEE van onderstaande vraagstukken u zich persoonlijk het meeste zorgen maakt. (maximaal twee antwoorden mogelijk) Noot N=38. TOEKOMSTIGE GENERATIES SLECHTER AF De deelnemers zijn ruwweg fiftyfifty verdeeld over de vraag of de huidige generatie beter of slechter af is dan de vorige generaties (18 deelnemers beter af ; 20 deelnemers slechter af ). De verwachtingen voor toekomstige generaties zijn echter negatief: slechts 11 deelnemers verwachten dat toekomstige generaties beter af zullen zijn dan de eigen generatie; maar liefst 27 deelnemers verwachten dat toekomstige generaties juist slechter af zullen zijn. Figuur 3A Eigen generatie Figuur 3B Toekomstige generatie Vraagformulering Denkt u dat uw eigen generatie beter of slechter af is dan vorige generaties?, resp. Denkt u dat de toekomstige generaties beter of slechter af zullen zijn dan uw eigen generatie? Noot N=38. 7

8 Negatieve stemming POSITIEVE STEMMING OVER VERKEER EN TRANSPORT Men is opmerkelijk positief gestemd over de verkeersveiligheid (maar liefst 30 deelnemers juiste richting ; slechts 8 deelnemers verkeerde richting ). Ook Het verkeer op de Nederlandse snelwegen maakt veel positieve gevoelens los (+26;-12). Dat geldt ook voor het milieu (+24;-14) en, nog net, voor de transportsector (+20;-18). Met de werkgelegenheid in de transportsector gaat het echter de verkeerde kant op (+14;-24). Wel geldt voor al deze zaken dat zij per saldo positiever worden ingeschat dan de richting van Nederland als geheel (onderste balk). Figuur 4 - Juiste of verkeerde richting? Figuur 4 Juiste of verkeerde richting? Verkeerde richting Juiste richting b. De verkeersveiligheid d. Het verkeer op de NL snelwegen c. Het milieu a. De transportsector e. De werkgelegenheid in de transportsector NEDERLAND Vraagformulering En hoe denkt u dat, over het geheel genomen, de volgende zaken zich ontwikkelen? Noot N=38. 8

9 2. GROTE WAARDERING VOOR ONDERNEMERS, KENNIS EN INNOVATIE De focusgroepen bevatten naast discussie ook een aantal schriftelijke opdrachten. In één daarvan wordt de deelnemers gevraagd om aan te geven welke indruk zij hebben van 21 verschillende actoren op het terrein van de transportsector in Nederland. De resultaten van deze opdracht geven een goede indruk van de reputatiecontext waarbinnen de transportsector in Nederland wordt waargenomen. De resultaten zijn samengevat in figuur 5 op pagina 11. HOOGSTE WAARDERING VOOR RESEARCH AND DEVELOPMENT Research and development geniet de hoogste waardering met een gemiddelde score van Verwante termen als kennisplatforms (score +0.79) en innovatie (score +0.75) doen het eveneens behoorlijk goed. ONDERNEMERS GENIETEN STERKE REPUTATIE De reputatiescore van de ondernemers bedraagt Ook het Midden en Kleinbedrijf (MKB) (score +0.62) en het bedrijfsleven (score +0.58) doen het redelijk goed: men heeft duidelijk enig vertrouwen in ondernemers. Grote ondernemingen doen het echter minder goed (matige score +0.22). Dat geldt ook voor de topsectoren (zwakke score van +0.15). Coöperaties scoren in deze beginfase ook zwak (+0.19), maar dit zal later in de focusgroepgesprekken veranderen. TRANSPORTBEDRIJVEN EN VRACHTWAGENCHAUFFEURS SPREKEN AAN Transportbedrijven (+0.50) en vrachtwagenchauffeurs (eveneens score +0.50) mogen op enige sympathie rekenen. De transportsector in Nederland scoort iets lager (+0.33). Neutrale waardering TVM. TVM is niet erg bekend. Veel deelnemers geven het bedrijf daarom een neutrale score of blijven het antwoord in zijn geheel schuldig. Hiermee scoort TVM beduidend beter dan de generieke categorie verzekeringsmaatschappijen, die met een negatieve score van nog het nodige verbeterwerk te doen hebben ten aanzien van hun reputatie: Verzekeraars willen geld aan je verdienen. (Laagopgeleide vrouwen) Overigens blijven de verzekeraars het kabinet Rutte-Asscher nog net een neuslengte voor (score -0.72). PROBLEMEN MET BANEN EN ECONOMISCHE GROEI Banen (-1.03) en economische groei (-1.08) vallen beide een opvallend slechte waardering ten deel. De groepsdiscussies laten zien dat men op deze terreinen vooral verbetering wil zien. Als zodanig is het een weerspiegeling van de urgentie die rondom deze onderwerpen wordt gevoeld. 9

10 3. TOEKOMST NEDERLANDSE TRANSPORTSECTOR SPONTAAN VERBONDEN MET CONCURRENTIE UIT MIDDEN- EN OOST-EUROPA De deelnemers is gevraagd om schriftelijk aan te geven welke gedachten als eerste bij hen opkomen bij De toekomst van de transportsector in Nederland. De spontane eerste gedachten bij De toekomst van de transportsector in Nederland vallen in een beperkt aantal categorieën uiteen: 1. Chauffeurs uit Oost-Europa Verreweg het grootste aantal deelnemers, in het bijzonder de mensen in de laagopgeleide groepen, denkt bij de toekomst van de Nederlandse transportsector onmiddellijk aan Oost-Europese vrachtwagenchauffeurs: Succesvol voor Poolse werknemers. (Laagopgeleide mannen) Komt in gevaar i.v.m. goedkope arbeidskrachten uit buitenland. (Laagopgeleide mannen) Waarschijnlijk hebben zij het erg moeilijk met allerlei goedkopere alternatieven in Oost Europa. (Hoogopgeleide vrouwen) Verschillende deelnemers vrezen dat de ruime aanwezigheid van Oost-Europese vrachtwagenchauffeurs ten koste gaat van banen en de cao s van chauffeurs uit Nederland: Moeilijke toekomst in verband met concurrentie uit Oost-Europese landen. Ontwijken van Nederlandse cao s door Nederlandse ondernemingen door middel van dochterondernemingen in andere landen. (Laagopgeleide mannen) Problemen door het inhuren van goedkopere buitenlandse werknemers, waardoor Nederlanders moeilijker aan een baan komen in de sector. (Hoogopgeleide mannen) Je bent een Nederlands transportbedrijf, maar omdat je nog meer wilt verdienen ga je naar Polen of Bulgarije. En daardoor krijgen Nederlandse chauffeurs geen kans. (Laagopgeleide mannen) Anderen vrezen voor de veiligheid als gevolg van taalproblemen en gebrekkige opleiding: Veel goedkope buitenlandse chauffeurs met gebrekkige kennis van zaken en taal. Deze trend is al ingezet en gaat met name in het gevaarlijke-stoffenvervoer problemen opleveren. (Laagopgeleide mannen) Veel Polen en Roemenen die aan het werk zijn in die sector. Die zijn soms een gevaar op de weg. (Laagopgeleide vrouwen) Ik ben bang voor de veiligheid, dat die afneemt. (Hoogopgeleide mannen) 2. Milieubelasting Veel deelnemers verbinden de toekomst van de transportsector met de vervuiling van het milieu: Transportsector = vervuiling van het milieu. Belangrijk dat de transportkosten qua milieu zo schoon mogelijk en efficiënt zijn. Uit eigen land producten; producten van het seizoen. (Hoogopgeleide vrouwen) Vrachtwagenchauffeurs. Niet populair. Milieu-inefficiënt. (Hoogopgeleide vrouwen) Men vreest ook oneerlijke concurrentie, als Nederlandse bedrijven zich wel aan strenge milieunormen moeten houden en Poolse chauffeurs niet: De milieu-eisen, hoe werkt dat eigenlijk als een Poolse vrachtwagen naar binnen rijdt? Daardoor kunnen die tarieven heel erg verschillen. (Hoogopgeleide mannen) 10

11 Toekomst Nederlandse transportsector spontaan verbonden met concurrentie Figuur 5 - Waardering Figuur 5 maatschappelijke Waardering maatschappelijke actoren en concepten actoren en concepten 16. Research and development 0, Ondernemers 0, Kennisplatforms 0, Innovatie 0,75 8. Groene groei 0,64 5. Midden- en Kleinbedrijf (MKB) 0, Bedrijfsleven 0, Transportbedrijven 0,50 7. Vrachtwagenchauffeurs 0,50 1. FNV 0,50 6. De transportsector in Nederland 0, VNO-NCW 0,32 9. Onderwijs Grote ondernemingen 0, Coöperaties 0, Topsectoren 0, TVM 0, Verzekeringsmaatschappijen -0,62 4. Kabinet-Rutte-Asscher -0, Banen -1,03 3. Economische groei -1,08-2,00-1,50-1,00-0,50 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 Vraagformulering Welke indruk heeft u van Noot N=38. 11

12 Toekomst Nederlandse transportsector spontaan verbonden met concurrentie 3. Krijgen het zwaar Men ziet de transportsector vooral als een sector die het zwaar gaat krijgen, door de crisis, maar ook vanwege de harde concurrentie op prijs en de belasting van het milieu: Zal het alleen maar zwaarder krijgen gedurende de crisis. (Laagopgeleide vrouwen) Krijgt steeds meer last van druk door milieu en kosten. (Hoogopgeleide mannen) Wordt meer en meer bepaald door prijs. Goedkope mensen, goedkope wagens zonder investering met betrekking tot het milieu. (Hoogopgeleide vrouwen) Toenemende files, stijgende benzineprijzen. (Laagopgeleide mannen) 4. Meer innovatie nodig Verschillende deelnemers verbinden de Nederlandse transportsector met de noodzaak van innovatie: Moet innovatiever: meer rail- en watervervoer. Minder grote vrachtwagens in het centrum van stad/dorp. Schonere motoren en stiller. Meer nachttransport met grotere eenheden. (Hoogopgeleide mannen) Export en transport is van groot belang voor Nederland. Bij economische groei in Europa stijgt de export en dus ook transport. Mijn zorg is de concurrentiepositie van lagelonenlanden (voormalig Oostblok). (Hoogopgeleide mannen) 5. Kansen Verschillende deelnemers zien kansen voor de transportsector, al is het maar omdat steeds meer consumenten producten bestellen via internet: Nederlanders bestellen steeds meer via internet, dit zou goed moeten zijn voor de sector. (Hoogopgeleide mannen) In de hoogopgeleide groepen staat men al te popelen om de toekomstplannen te schetsen voor de transportsector. Daarbij gaat het om investeren, specialiseren, innovatie en zorgen dat ook de overheid de juiste keuzes maakt: Positief. Specialisatie. (Hoogopgeleide mannen) Ik denk gelijk aan mogelijkheden. We hebben heel veel mogelijkheden, daar liggen kansen, we kunnen daar veel meer uithalen. Meer investeren, Nederland kan een heel goed doorvoerland zijn door bijvoorbeeld de Rotterdamse havens. Nederland kan hier meer van profiteren. (Hoogopgeleide vrouwen) Hiervoor zou meer innovatief geld (sic) beschikbaar moeten zijn. Met Rotterdam-Schiphol-Vlissingen-Amsterdam en Delfzijl moeten we vervoerder nummer-1 in Europa zijn of worden. Verder denk ik aan andere brandstoffen, strengere milieueisen en langere combinaties voor hoofdwegen. Ik zie ook aparte lanes voor supertransporten. (Hoogopgeleide mannen) 12

13 4. FEITENTEST TRANSPORTSECTOR De deelnemers kregen 34 feiten over de transportsector in Nederland voorgelegd. De deelnemers werd vervolgens gevraagd om schriftelijk aan te geven of de voorgelegde feiten hen een beter of een slechter gevoel geven. Feel good punt 1 Vermindering CO 2 -uitstoot De Nederlandse transportsector die met succes haar best doet om haar CO 2-uitstoot te verminderen dit is het sterkst resonerende positieve feit in de gehele feiten-test. Het onderstreept het cruciale belang van duurzaamheid in de positionering van de transportsector. Met een score van bevindt het verminderen van de CO 2-uitstoot zich ruim voorbij +1.15, de score waar feiten positieve tractie beginnen te sorteren: Gevoelswaarde 22. Sinds 1990 is de gemiddelde uitstoot CO 2 per Nederlandse vrachtauto met bijna de helft (47%) gedaald Er wordt op dit moment hard gewerkt om de CO 2 -uitstoot van vrachtwagens verder te laten dalen Vraagformulering Hieronder staan enkele feiten vermeld. Geef voor elk van deze feiten aan of deze u persoonlijk een beter of een slechter gevoel geven. Noot Scores zijn gemiddelde scores op basis van volgende coderingen: zeer goed gevoel =+2; goed gevoel =+1; neutraal gevoel =0; slecht gevoel =-1; zeer slecht gevoel =-2. N=38. Ook in de groepsgesprekken neemt het milieu een belangrijke plaats in. De boodschap is duidelijk: de transportsector heeft geen ander keus dan hier zeer actief mee bezig te zijn: Dat de CO 2-uitstoot met de helft is gedaald, dat vind ik ook belangrijk. Voor het milieu. Je kan gezonder leven. Wij zijn veel te bezig, we zijn veel te veel kapot aan het maken. Dat geldt ook voor de transportsector trouwens. Als de luchtkwaliteit verbeterd wordt, draagt dit bij aan betere kwaliteit van leven. (Laagopgeleide mannen) Het is juist belangrijk om verder te gaan, om door te gaan met het verminderen van de CO 2-uitstoot. Het is positief dat er buiten de gebaande paden wordt gegaan, out of the box. (Hoogopgeleide vrouwen) Dat Polen het voor minder doet is natuurlijk omdat daar minder met het milieu gedaan wordt. (Hoogopgeleide vrouwen) Op Curaçao rijden vrachtwagens rond, 90% is afgekeurd, je gaat er echt kapot van de stank. De transportsector is verplicht hier veel mee bezig te zijn. (Laagopgeleide mannen) Opmerkelijk was verder dat veel deelnemers een directe link legden tussen zorg voor het milieu en hun eigen gezondheid. 13

14 Feitentest transportsector Feel good punt 2 Met succes verminderen van het aantal verkeersdoden. De deelnemers reageren positief op concrete prestaties op het gebied van de verkeersveiligheid. De score bedraagt +1.26, wat betekent dat verkeersveiligheid daadwerkelijk tractie sorteert: Gevoelswaarde 25. Het aantal verkeersdoden neemt in Nederland de laatste jaren af. Van de mensen met een niet-natuurlijke doodsoorzaak stierf in 1996 nog 23% als gevolg van een verkeersongeluk; in 2011 is dat aantal gedaald tot 11% Nederland behoort tot de Top-3 van veiligste landen Terwijl vrachtauto s gemiddeld steeds meer kilometers afleggen, zorgen zij voor steeds minder verkeersslachtoffers De groepsdiscussies maken duidelijk dat men er zonder meer vanuit gaat dat de lat op dit gebied hoog ligt in Nederland, maar dat de eisen in andere landen juist te wensen overlaten. Trots op Nederland en ergernis over buitenlandse chauffeurs strijden hier om voorrang: Door Nederlandse regels moeten ze wel betrouwbaar zijn. Ik vind het wel een prettig idee dat we bekwame mensen opleiden. (Laagopgeleide mannen) Nederlandse vrachtwagenchauffeurs worden fatsoenlijk opgeleid. Ze houden zich aan de regels. Dat zie je bij buitenlandse chauffeurs een stuk minder. Ik heb het idee dat de Nederlandse chauffeurs zich redelijk aan de regels houden. (Laagopgeleide mannen) Feel good punt 3 Nederland op derde plaats in Europa. Men reageert ten slotte zeer positief op het feit dat de Nederlandse transportsector qua vervoerd gewicht de derde positie van Europa inneemt. De score voor dit feit bedraagt +1.13, vrijwel samenvallend met het kritieke punt waar trekkracht ontstaat: Gevoelswaarde 6. Daarmee staat Nederland op de derde plaats in Europa Nederland vervoerde daarvan 124 miljoen ton De deelnemers waarderen deze feiten vooral omdat ze er klakkeloos vanuit gaan dat dit banen oplevert: Voor een klein land, zeer positief; veel werkgelegenheid, op zich een belangrijke positie in deze sector. (Laagopgeleide mannen) Derde positie voor Nederland, heel positief. Veel werkgelegenheid. (Laagopgeleide mannen) 14

15 Feitentest transportsector Feel bad punt 1 Concurrentie uit Polen. Men reageert zeer negatief op feiten over toenemende concurrentie uit Polen en andere landen uit Midden- en Oost-Europa. De meest negatieve gevoelswaarde bedraagt -1.38, een score met veel tractie: Gevoelswaarde 10. Nederlandse transportbedrijven verliezen terrein aan buitenlandse concurrenten. Met name aan Poolse bedrijven 16. Nederlandse internationale wegvervoerders merken dagelijks de gevolgen van de Poolse hegemonie: meer Poolse kentekens op de Nederlandse wegen, scherpe concurrentie, druk op de tarieven en verlies van lading. Het gaat hier niet alleen om ladingen van en naar Polen, maar ook om ladingen voor andere landen, zoals onze belangrijkste vervoerspartners Duitsland, België en Frankrijk. 15. Bijna de helft (45%) van de goederen in het internationaal wegvervoer in Nederland wordt inmiddels vervoerd door buitenlandse transporteurs. In 2005 bedroeg dit aandeel nog 37%. 18. De arbeidskosten in het goederenvervoer bedragen in Nederland 32 euro per uur, in Duitsland 35 euro, in Polen 7 euro en in Bulgarije 5 euro. 14. Het Nederlandse internationale goederenvervoer over de weg kromp in dezelfde periode met 15% en het Duitse met 2% Het anti-europese sentiment, al aan het begin van de focusgroepen spontaan te beluisteren, komt bij de bespreking van deze feiten in volle omvang naar voren. Men vindt dat sprake is van oneerlijke concurrentie. Het is tijd om stelling te nemen tegen Europa: Het is geen eerlijke strijd als je de percentages van kosten hanteert. (Laagopgeleide mannen) Als je regels in de landen invoert waar geen regels zijn zouden daar de kosten ook omhoog gaan en zou er eerlijke concurrentie zijn. (Laagopgeleide mannen) Minder werk voor ons, Nederland. (Laagopgeleide vrouwen) Het is economisch heel lastig als alle concurrentie de markt verziekt. (Hoogopgeleide vrouwen) Als we allemaal dezelfde spelregels zouden hanteren zou het goed zijn. We moeten stelling nemen tegen Europa: Nou is het genoeg. (Laagopgeleide mannen) Feel bad punt 2 Bedreiging verkeersveiligheid. Een tweede feel bad punt wordt gevormd door de geringere verkeersveiligheid in landen als Roemenië, Griekenland en Polen. De gevoelswaarde van dit feit bedraagt -1.08, een fractie boven de kritische grens van een feel bad punt: Gevoelswaarde 27. Roemenië, Griekenland en Polen behoren met respectievelijk 13, 12.9 en 12 doden tot de minst verkeersveilige landen in Europa

16 5. IDEALE TRANSPORTSECTOR: DUURZAAM, KWALITEIT EN TOEKOMSTGERICHT De deelnemers is gevraagd om voor 28 korte typeringen aan te geven hoe goed of slecht deze de Nederlandse transportsector beschrijven. De imagoscores zijn gemiddelde scores op een schaal lopend van ( zeer slecht ), ( tamelijk slecht ), 0.00 ( niet goed en niet slecht ), ( tamelijk goed ) en ( zeer goed ). Later is ook gevraagd om uw ideale versie van de Nederlandse transportsector in dezelfde 28 termen te beoordelen. DE EERSTE TOETSSTEEN: DUURZAAMHEID De deelnemers willen boven alles dat de Nederlandse transportsector duurzaam opereert. Met een gemiddelde imagoscore van maar liefst vormt dit de belangrijkste toetssteen bij de beoordeling van de transportsector. TWEEDE TOETSSTEEN: KWALITEIT EN EFFECTIVITEIT Naast duurzaamheid zoekt men naar kwaliteit in de transportsector. Dit blijkt uit zeer hoge scores voor effectief (score +1.39), hoge kwaliteit (score +1.37), betrouwbaar (score +1.35), competent (score +1.22) en vertrouwenwekkend (score +1.17). DERDE TOETSSTEEN: TOEKOMSTGERICHT In aanvulling op deze twee toetsstenen is er nog een derde aspect dat belangrijk wordt gevonden in de ideale transportsector: toekomstgericht (hoge score van +1.32). WARMTE EN HOOP NIET NODIG Campagnematige begrippen als biedt hoop (score van slechts +0.39) en warm en sympathiek (nog lagere score van +0.22) zijn niet bepaald de begrippen die men verbindt met de ideale Nederlandse transportsector. De score voor de onderste twee items in figuur 6 op de weg terug en heeft het moeilijk is negatief, wat betekent dat beide items expliciet als ongewenst worden gezien. In het geval van het negatieve attribuut heeft het moeilijk (score -0.71) is dat eenvoudig voor te stellen. De negatieve score voor op de weg terug (score -0.31) suggereert dat men de stelling niet deelt dat de sector op de verkeerde weg terecht is gekomen. Dit wordt ook bevestigd in de focusgroepdiscussies. 16

17 Ideale transportsector: duurzaam, kwaliteit en toekomstgericht Figuur Figuur 6 - Ideaalbeeld 6 Ideaalbeeld Nederlandse Nederlandse transportsector transportsector 5. Duurzaam 23. Effectief 7. Hoge kwaliteit 3. Betrouwbaar 4. Toekomstgericht 1. Goed bezig 11. Competent (kundig) 6. Modern, eigentijds 22. Vertrouwenwekkend 20. Toegewijd 10. Eerlijk 9. Vernieuwend 28. Creatief 25. Is onderdeel van de oplossing 19. Voegt iets toe 2. Degelijk 17. Grensverleggend 16. Duidelijk 14. Betrokken 8. Doet zijn best 15. Inspirerend 18. Verfrissend 21. Bijzonder 27. Geruststellend 24. Biedt hoop 12. Warm en sympathiek 26. Op de weg terug 13. Heeft het moeilijk 1,62 1,39 1,37 1,35 1,32 1,24 1,22 1,19 1,17 1,17 1,14 1,08 1,05 0,97 0,97 0,97 0,86 0,86 0,78 0,76 0,70 0,64 0,44 0,39 0,39 0,22-0,31-0,71-2,00-1,50-1,00-0,50 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 Vraagformulering Geef voor elke onderstaande typering hoe deze uw ideaalbeeld van de Nederlandse transportsector beschrijft. Noot N=38. 17

18 6. HUIDIGE TRANSPORTSECTOR: TE WEINIG DUURZAAM In figuur 7 staan de imagoverschillen tussen de huidige en ideale sector afgebeeld, gerangschikt van het meest gewenste attribuut ( duurzaam ) naar het minst gewenste attribuut ( heeft het moeilijk ) voor de ideale Nederlandse transportsector. HOOFDTAAK VOOR NEDERLANDSE TRANSPORTSECTOR: WERKEN AAN DUURZAAMHEID De groene prestaties van de transportsector op bijvoorbeeld het gebied van het terugdringen van de CO 2-uitstoot vallen in vruchtbare aarde, maar schieten tekort om de deelnemers echt te bevredigen. Het verschil tussen werkelijkheid en ideaal voor duurzaam bedraagt en zit daarmee fors in de min. Duurzaam, het is belangrijk om te investeren in milieu en de effectiviteit van de vrachtwagens. (Hoogopgeleide mannen) OOK WERKEN AAN KWALITEIT EN TOEKOMSTGERICHTHEID; ZICHTBARE CREATIVITEIT IS DAARBIJ BELANGRIJK Naast de eerste toetssteen van duurzaamheid, komen ook de toetsstenen van kwaliteit (vooral in de vorm van effectief, tekort van -1.20) en hoge kwaliteit, tekort van -0.84) en toekomstgerichtheid (tekort van -1.11) terug in figuur 7. Het begrip effectief raakt aan degelijkheid en innovatie, aan de dingen waarvan we vinden dat we daar in Nederland goed in zijn. Maar effectief heeft ook een normatieve component, zoals het onnodig rondrijden van dieren van land naar land. Juist van de Nederlandse transportsector verwacht men betrokkenheid bij het terugdringen van deze ongewenste praktijken: Nederland moet doen waar we goed in zijn. Degelijk zijn, maar ook innovatief, dat geldt ook voor de transportsector. (Hoogopgeleide mannen) Hoeveelheid goederen dat vervoerd wordt is bizar. Kippen die van land naar land worden vervoerd om te slachten. Dat is dan goedkoper dan de kippen hier slachten. Dat moet toch efficiënter kunnen? (Laagopgeleide vrouwen) Men zegt het niet expliciet, maar eigenlijk ziet men het liefst dat de Nederlandse transportsector hoger in de waardeketen gaat zitten. CREATIEVER Een belangrijke aanvullende uitdaging voor de huidige transportsector is om meer creativiteit aan de dag te leggen (hoogste tekortscore van -1.24). Daar blijft het niet bij. De rechter hersenhelft (over gevoel, emotie en verbanden) komt op vele andere manieren tekort: de deelnemers vinden de transportsector onvoldoende eerlijk (score -1.03), onvoldoende vernieuwend (score -1.00), onvoldoende grensverleggend (score -1.02), onvoldoende inspirerend (score -1.02) en onvoldoende verfrissend (score -1.13). DE NEDERLANDSE TRANSPORTSECTOR HEEFT HET MOEILIJK De huidige transportsector beschikt over een zeer fors overschot op het uitdrukkelijk niet-gewenste attribuut heeft het moeilijk (score +1.58). Daarnaast schiet de sector behoorlijk tekort op het wel-gewenste overkoepelende kenmerk goed bezig (score -1.19). De conclusie is helder: er is behoorlijk wat ruimte voor een substantiële verbetering van het aanzien van de sector. 18

19 Huidige transportsector: te weinig duurzaam Figuur 7 Imago NL transportsector, geordend naar en afgezet tegen ideaal Figuur 7 - Imago NL transportsector, geordend naar en afgezet tegen ideaal 5. Duurzaam 23. Effectief 7. Hoge kwaliteit 3. Betrouwbaar 4. Toekomstgericht 1. Goed bezig 11. Competent (kundig) 6. Modern, eigentijds 22. Vertrouwenwekkend 20. Toegewijd 10. Eerlijk 9. Vernieuwend 28. Creatief 25. Is onderdeel van de oplossing 19. Voegt iets toe 2. Degelijk 17. Grensverleggend 16. Duidelijk 14. Betrokken 8. Doet zijn best 15. Inspirerend 18. Verfrissend 21. Bijzonder 27. Geruststellend 24. Biedt hoop 12. Warm en sympathiek 26. Op de weg terug -1,13-1,20-0,84-0,59-1,11-1,19-0,48-0,95-0,90-0,62-1,03-1,00-1,24-0,97-0,54-0,26-1,02-0,65-0,39-0,08-1,02-1,06-0,55-0,72-0,36-0,33 0, Heeft het moeilijk 1,58-2,00-1,50-1,00-0,50 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 Vraagformulering Geef voor elke onderstaande typering hoe deze uw ideaalbeeld van de Nederlandse transportsector beschrijft. en Geef voor elke typering aan hoe goed deze de Nederlandse transportsector beschrijft Noot Staafinhoud is verschil tussen ideale Nederlandse transportsector en huidige transportsector. Items geordend naar mate waarin deze de ideale Nederlandse transportsector goed beschrijven. N=38 19

20 7. FEITENTEST TVM: FOUNDATION, RIDDERS, COŌPERATIE De deelnemers kregen halverwege de focusgroepen een lijst met 24 feiten over TVM voorgelegd. Aan de deelnemers is vervolgens schriftelijk gevraagd om aan te geven of de voorgelegde feiten hen een beter of een slechter gevoel geven. Feel good punt 1 TVM foundation De TVM foundation resoneert zeer sterk met een gevoelswaarde van maar liefst +1.39: Gevoelswaarde 17. TVM heeft ter gelegenheid van haar 50e verjaardag de TVM foundation opgericht. TVM zal jaarlijks een bedrag schenken aan deze foundation. Met dit geld draagt de foundation bij aan de verbetering van de maatschappelijke omgeving in Nederland Leden en medewerkers van TVM kunnen een aanvraag doen voor een bijdrage. Aanvragen worden getoetst aan vooraf vastgestelde criteria. Juist omdat TVM als coöperatie voor én door haar leden werkzaam is, krijgen diezelfde leden een actieve rol bij het verdelen van de bijdragen aan diverse maatschappelijke, sociaaleconomische initiatieven Feel good punt 2 Veiligheidsplan en Ridders van de Weg De deelnemers reageren eveneens zeer positief op structurele, preventieve maatregelen ter voorkoming van schade. Zo bedraagt de gevoelswaarde voor het TVM veiligheidsplan +1.29; het programma Ridders van de Weg, primair gericht op het bevorderen van veiliger rijden, heeft een positieve gevoelswaarde van Beide programma s genereren zo positieve tractie en vergroten daarmee de waardering voor TVM: Gevoelswaarde 23. TVM heeft ook het TVM veiligheidsplan gericht op het beperken van schade en daarmee het laag houden van de kosten van verzekeringen Om veiliger rijden te bevorderen en zo het plezier op het werk te bevorderen en de schade als gevolg van ongevallen met vrachtauto s te verminderen is TVM begonnen met het programma Ridders van de weg. Vrachtwagenchauffeurs die 3 jaar schadevrij rijden krijgen een bronzen onderscheiding, 5 jaar schadevrij is zilver; 10 jaar schadevrij is goud; 20 jaar schadevrij is diamant. Op dit moment beschikken 11 chauffeurs over een diamanten onderscheiding, 87 chauffeurs hebben goud, 303 chauffeurs hebben zilver en 645 chauffeurs hebben brons Ridders van de weg slaat aan, ten eerste omdat veel deelnemers vrachtwagens op de weg sowieso een beetje eng vinden, maar ook omdat men vreest dat veiligheid de sluitpost vormt van een bedrijfstak die onder zware druk staat: Ik vind het positief dat ze voor de veiligheid hebben gekozen. Ga maar eens op de weg zitten. Ze denderen langs je heen met hoge snelheid. Dan staan er zulke borden en dan komen ze je inhalen. Het ligt vaak wel aan de persoon die erop zit. (Laagopgeleide vrouwen) Ik vind vrachtwagens doodeng. Vrachtwagens zijn vaak betrokken bij ongevallen. (Laagopgeleide vrouwen) Als mensen door de concurrentie langer gaan rijden wordt het alleen maar gevaarlijker. (Laagopgeleide vrouwen) 20

Leiderschap in Turbulente Tijden

Leiderschap in Turbulente Tijden De Mindset van de Business Leader Leiderschap in Turbulente Tijden Onderzoek onder 175 strategische leiders Maart 2012 Inleiding.. 3 Respondenten 4 De toekomst 5 De managementagenda 7 Leiderschap en Ondernemerschap

Nadere informatie

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig flexibiliteit genoeg geraken gezondheid goed goede goedkoop grote BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT Grafische voorstelling open antwoorden andere belangrijke zaken bij verplaatsingen aankomen aansluiting

Nadere informatie

Keihard kiezen voor de klant

Keihard kiezen voor de klant Keihard kiezen voor de klant Toespraak van Merel van Vroonhoven bij de Verzekeringsbranchedag 2014 Keihard kiezen op 25 november 2014 in Utrecht Dames en heren, Wat een zaal met mensen! Ik heb in de afgelopen

Nadere informatie

De Politieke Ledenraad van de PvdA op 14 november 2015 bijeen te Amersfoort,

De Politieke Ledenraad van de PvdA op 14 november 2015 bijeen te Amersfoort, Korten op EU subsidies Solidariteit éen van de belangrijkste principes is in de sociaaldemocratie, In Europa grote verdeeldheid heerst aangaande het opvangen en herverdelen van vluchtelingen; Enkele landen

Nadere informatie

Persbericht. Jobcreatie in Limburgse bouwsector. Limburgse bouwondernemingen sturen positieve signalen uit

Persbericht. Jobcreatie in Limburgse bouwsector. Limburgse bouwondernemingen sturen positieve signalen uit Persbericht aan Media Datum: 8 augustus 2015 aantal pagina s: 5 meer informatie bij Johan Grauwels tel. direct +32 11 56 02 60 +32 473 38 65 05 e-mailadres johan.grauwels@voka.be Limburgse bouwondernemingen

Nadere informatie

VOORBIJ DE WAAN VAN DE DAG VERLEDEN, HEDEN EN TOEKOMST VAN TRANSPORT

VOORBIJ DE WAAN VAN DE DAG VERLEDEN, HEDEN EN TOEKOMST VAN TRANSPORT VOORBIJ DE WAAN VAN DE DAG VERLEDEN, HEDEN EN TOEKOMST VAN TRANSPORT Inhoudsopgave Inleiding 3 Samenvatting onderzoeksrapport Panteia 4 Voorbij de waan van de dag 4 Transport in de afgelopen 50 jaar 6

Nadere informatie

FINANCIELE ZEKERHEID. GfK September 2015. GfK 2015 Achmea Financiële Zekerheid september 2015

FINANCIELE ZEKERHEID. GfK September 2015. GfK 2015 Achmea Financiële Zekerheid september 2015 FINANCIELE ZEKERHEID GfK September 2015 1 Opvallende resultaten Meer dan de helft van de Nederlanders staat negatief tegenover de terugtredende overheid Financiële zekerheid: een aanzienlijk deel treft

Nadere informatie

http://enquete.groenepeiler.nl/admin/statistics.aspx?inquiry=47 1 van 13 5-7-2011 17:03

http://enquete.groenepeiler.nl/admin/statistics.aspx?inquiry=47 1 van 13 5-7-2011 17:03 1 van 13 5-7-2011 17:03 Enquête Enquête beheer Ingelogd als: aqpfadmin Uitloggen Enquête sta s eken Enquête beheer > De Klimaat Enquête van het Noorden > Statistieken Algemene statistieken: Aantal respondenten

Nadere informatie

Derde kwartaal Conjunctuurenquête Nederland. Nederland totaal

Derde kwartaal Conjunctuurenquête Nederland. Nederland totaal Derde kwartaal 2013 Conjunctuurenquête Nederland Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting De Conjunctuurenquête Nederland

Nadere informatie

Goede zorg van groot belang. Nederlanders staan open voor private investeringen

Goede zorg van groot belang. Nederlanders staan open voor private investeringen Goede zorg van groot belang Nederlanders staan open voor private investeringen Index 1. Inleiding p. 3. Huidige en toekomstige gezondheidszorg in Nederland p. 6 3. Houding ten aanzien van private investeerders

Nadere informatie

Eén panellid, werkzaam in de juridische dienstverlening, geeft juist aan dat zijn omzet is toegenomen door de kredietcrisis.

Eén panellid, werkzaam in de juridische dienstverlening, geeft juist aan dat zijn omzet is toegenomen door de kredietcrisis. Respons Van 25 juni tot en met 5 juli is aan de leden van het Brabantpanel een vragenlijst voorgelegd met als thema Kredietcrisis. Ruim de helft van de 1601 panelleden (54%) vulde de vragenlijst in. Hieronder

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage Leadership Connected 2016

Onderzoeksrapportage Leadership Connected 2016 Onderzoeksrapportage Leadership Connected 2016 Zaltbommel 30 mei 2016 Leadership Connected! Where Business meets Science 1 Inleiding Onderzoeksrapport Leadership Connected In tijden waarin ontwikkelingen

Nadere informatie

Reconnecting Rotterdam Port Samenvatting

Reconnecting Rotterdam Port Samenvatting Reconnecting Rotterdam Port Samenvatting Aart de Koning, april 2010 De aanleiding: de concurrentiepositie van de haven van Rotterdam staat onder druk De haven van Rotterdam is altijd sterk verankerd geweest

Nadere informatie

Minder emissies, betere bereikbaarheid. Haags Milieucentrum, 26 februari 2013 Huib van Essen, manager Verkeer, CE Delft

Minder emissies, betere bereikbaarheid. Haags Milieucentrum, 26 februari 2013 Huib van Essen, manager Verkeer, CE Delft Minder emissies, betere bereikbaarheid Haags Milieucentrum, 26 februari 2013 Huib van Essen, manager Verkeer, CE Delft Overzicht CE Delft Mobiliteit kost ons veel Mogelijkheden CO 2 -reductie transport

Nadere informatie

1. Hoe dringend vindt u het klimaatprobleem? Helemaal niet dringend, we 1% Er is helemaal geen klimaatprobleem. Weet niet / geen mening

1. Hoe dringend vindt u het klimaatprobleem? Helemaal niet dringend, we 1% Er is helemaal geen klimaatprobleem. Weet niet / geen mening 1. Hoe dringend vindt u het klimaatprobleem? Helemaal niet dringend, we 1% kunnen wel even wachten met grote maatregelen 17% 1 Een beetje dringend, we kunnen nog wel even wachten met grote maatregelen,

Nadere informatie

Wat zijn de drijfveren van de Nederlandse ondernemer? Een onderzoek naar de vooren nadelen van ondernemen

Wat zijn de drijfveren van de Nederlandse ondernemer? Een onderzoek naar de vooren nadelen van ondernemen Wat zijn de drijfveren van de Nederlandse ondernemer? Een onderzoek naar de vooren nadelen van ondernemen Onderzoek van GfK november 2015 Inleiding Het aantal ondernemers blijft groeien. In 2015 heeft

Nadere informatie

Mobiliteit & duurzaamheid Leaserijder wordt steeds duurzamer. www.alphabet.com

Mobiliteit & duurzaamheid Leaserijder wordt steeds duurzamer. www.alphabet.com Mobiliteit & duurzaamheid Leaserijder wordt steeds duurzamer www.alphabet.com Duurzame mobiliteit. Onderzoek naar gedrag en keuzes van leaserijders op gebied van duurzaamheid. Leaserijders steeds milieubewuster.

Nadere informatie

Megatrucks op de Antwerpse Ring? Geen goed idee!

Megatrucks op de Antwerpse Ring? Geen goed idee! Megatrucks op de Antwerpse Ring? Geen goed idee! De trucks die momenteel over onze snelwegen denderen zijn maximaal 18,25 meter lang en kunnen tot 40 ton vervoeren. De megatrucks die minister Crevits op

Nadere informatie

Eindexamen economie 1 havo 2000-I

Eindexamen economie 1 havo 2000-I Opgave 1 Meer mensen aan de slag Het terugdringen van de werkloosheid is in veel landen een belangrijke doelstelling van de overheid. Om dat doel te bereiken, streeft de overheid meestal naar groei van

Nadere informatie

Derde kwartaal 2012. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Gelderland

Derde kwartaal 2012. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Gelderland Derde kwartaal 212 Conjunctuurenquête Nederland Conjunctuurenquête Nederland I rapport derde kwartaal 212 Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen

Nadere informatie

Huidig economisch klimaat

Huidig economisch klimaat Huidig economisch klimaat 1.1 Beschrijving respondenten Er hebben 956 ondernemers meegedaan aan het onderzoek, een respons van 38. De helft van de respondenten is zzp er (465 ondernemers, 49). Het aandeel

Nadere informatie

Nieuwe tijden, nieuwe collectieve pensioenen

Nieuwe tijden, nieuwe collectieve pensioenen Nieuwe tijden, nieuwe collectieve pensioenen Werkgevers en werknemers aan het woord Onderzoek verricht in opdracht van Nationale-Nederlanden door Motivaction. Wat vinden werkgevers en werknemers van pensioenen.

Nadere informatie

echt HEMA Joke Vink Expertmeeting Nieuwe economie 30 januari 2014 Raadzaal Stadhuis Utrecht Amsterdam Datum

echt HEMA Joke Vink Expertmeeting Nieuwe economie 30 januari 2014 Raadzaal Stadhuis Utrecht Amsterdam Datum echt HEMA Joke Vink Expertmeeting Nieuwe economie 30 januari 2014 Raadzaal Stadhuis Utrecht Amsterdam Datum Programma Introductie Hema Internetwinkelen bij Hema Lopende initiatieven Onze visie Issues /

Nadere informatie

Samenvatting ... Het gebruik van de trein nam sinds 1985 eveneens fors toe met meer dan een verdubbeling van het aantal treinkilometers.

Samenvatting ... Het gebruik van de trein nam sinds 1985 eveneens fors toe met meer dan een verdubbeling van het aantal treinkilometers. Samenvatting... De mobiliteit van Nederlanders groeit nog steeds, maar niet meer zo sterk als in de jaren tachtig en negentig. Tussen 2000 en 2008 steeg het aantal reizigerskilometers over de weg met vijf

Nadere informatie

Vierde kwartaal 2013. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Limburg

Vierde kwartaal 2013. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Limburg Vierde kwartaal 2013 Conjunctuurenquête Nederland Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting De Conjunctuurenquête Nederland

Nadere informatie

Ondernemen in crisistijd. Eddy Drent International Finance Manager

Ondernemen in crisistijd. Eddy Drent International Finance Manager Ondernemen in crisistijd Eddy Drent International Finance Manager 13 september 2012 Rabobank Groep wereldwijd 1.650 kantoren in 48 landen, 19 International Desks om NL klanten te bedienen in 23 landen

Nadere informatie

Mobiliteit & flexibiliteit Medewerkers en hun vervoerskeuze. www.alphabet.com

Mobiliteit & flexibiliteit Medewerkers en hun vervoerskeuze. www.alphabet.com Mobiliteit & flexibiliteit Medewerkers en hun vervoerskeuze www.alphabet.com Onderzoek Behoefte van zakelijke rijders aan variatie in vervoersmiddelen Flexibele mobiliteit Keuzevrijheid vooral voor jongeren

Nadere informatie

Persbericht. 31 juli 2013. Werkloosheid en bezuinigingen grootste problemen in Twentse gemeenten

Persbericht. 31 juli 2013. Werkloosheid en bezuinigingen grootste problemen in Twentse gemeenten Persbericht 31 juli 2013 Werkloosheid en bezuinigingen grootste problemen in Twentse gemeenten Werkloosheid en bezuinigingen zijn volgens inwoners van Twente verreweg de grootste problemen in hun gemeenten.

Nadere informatie

Eindexamen economie vwo I

Eindexamen economie vwo I Beoordelingsmodel Opmerking Algemene regel 3.6 is ook van toepassing als gevraagd wordt een gegeven antwoord toe te lichten, te beschrijven en dergelijke. Opgave maximumscore 2 Door de vermindering van

Nadere informatie

Rapportage Drijfveren. Bea het Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email:

Rapportage Drijfveren. Bea het Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email: Rapportage Drijfveren Naam: Bea het Voorbeeld Datum: 16.06.2015 Email: support@meurshrm.nl Bea het Voorbeeld / 16.06.2015 / Drijfveren (QDI) 2 Wat motiveert jou? Wat geeft jou energie? Waardoor laat jij

Nadere informatie

freight is our trade www.neele.nl Nederlands

freight is our trade www.neele.nl Nederlands freight is our trade www.neele.nl Nederlands Full service logistieke dienstverlening Neele Logistics ontzorgt uw complete logistiek. Of u nu een vervoerder zoekt die goed de weg weet in Europa of een partij

Nadere informatie

INTERNATIONAAL MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN: ONDERZOEK

INTERNATIONAAL MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN: ONDERZOEK INTERNATIONAAL MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN: ONDERZOEK INHOUD 1. Uitgangspunten 2. Doelgroep - achtergrondkenmerken 3. IMVO - algemeen 4. IMVO voor het eigen bedrijf/ bedrijf waar het voor werkt

Nadere informatie

Toenemende zorgvraag versus bezuinigingen Bieden private investeerders soelaas?

Toenemende zorgvraag versus bezuinigingen Bieden private investeerders soelaas? Toenemende zorgvraag versus bezuinigingen Bieden private investeerders soelaas? Onderzoeksvragen Hoe scoort gezondheidszorg in een maatschappelijke issue-ranking? Waaraan dankt de zorg zijn bijzondere

Nadere informatie

Samenvatting ... ... Tabel 1 Kwalitatieve typering van de varianten

Samenvatting ... ... Tabel 1 Kwalitatieve typering van de varianten Samenvatting................. In juli 2008 heeft de Europese Commissie een strategie uitgebracht om de externe kosten in de vervoersmodaliteiten te internaliseren. 1 Op korte termijn wil de Europese Commissie

Nadere informatie

Amsterdam, 11 mei 2005 Projectnummer: H870 Nanda Deen BA Tamara Deprez MA drs. Annemieke Blok MBA. 1 Motivaction International B.V.

Amsterdam, 11 mei 2005 Projectnummer: H870 Nanda Deen BA Tamara Deprez MA drs. Annemieke Blok MBA. 1 Motivaction International B.V. ANWB Kiezen voor mobiliteit -luchtvervuiling- conclusies Amsterdam, 11 mei 2005 Projectnummer: H870 Nanda Deen BA Tamara Deprez MA drs. Annemieke Blok MBA 1 Motivaction International B.V. Inhoudsopgave

Nadere informatie

Samenvatting... Figuur S.1 De groei van de personenmobiliteit verklaard. Groei aantal reizigerskilometers. 60% bevolkingsgroei 40% overig.

Samenvatting... Figuur S.1 De groei van de personenmobiliteit verklaard. Groei aantal reizigerskilometers. 60% bevolkingsgroei 40% overig. Samenvatting... Personenmobiliteit: meer mensen en grotere woon-werkafstanden In de periode 1995-2005 is de personenmobiliteit met 10% gegroeid tot 184 miljard reizigerskilometers. Circa 60% van de groei

Nadere informatie

Voorpublicatie Vertrouwen in de wetenschap

Voorpublicatie Vertrouwen in de wetenschap Voorpublicatie Vertrouwen in de wetenschap Augustus 2015 Het meeste wetenschappelijk onderzoek wordt betaald door de overheid uit publieke middelen. De gevolgen van wetenschappelijke kennis voor de samenleving

Nadere informatie

Economische scenario s West-Friesland

Economische scenario s West-Friesland Economische scenario s West-Friesland 24 april 2014 Opzet presentatie 1. Economische ontwikkeling West-Friesland 2. SWOT economie 3. Trends en ontwikkelingen 4. Prognose economische ontwikkeling 5. Scenario

Nadere informatie

Resultaten ICT Barometer Green ICT. Jaargang 9 14 juli 2009

Resultaten ICT Barometer Green ICT. Jaargang 9 14 juli 2009 Resultaten ICT Barometer Green ICT Jaargang 9 14 juli 2009 DISCLAIMER: de kleine lettertjes De ICT Barometer, een onderzoek van Ernst & Young, is de gerenommeerde vinger aan de pols voor managers. Het

Nadere informatie

Hoofdstuk 13 Luchtkwaliteit

Hoofdstuk 13 Luchtkwaliteit Hoofdstuk 13 Luchtkwaliteit Samenvatting Ruim één op de drie Leidenaren maakt zich wel eens zorgen over de luchtkwaliteit. Dit aandeel is vergelijkbaar met vorig jaar, maar is lager dan in 2008. Bewoners

Nadere informatie

Topsectoren. Hoe & Waarom

Topsectoren. Hoe & Waarom Topsectoren Hoe & Waarom 1 Index Waarom de topsectorenaanpak? 3 Wat is het internationale belang? 4 Hoe werken de topsectoren samen? 5 Wat is de rol voor het MKB in de topsectoren? 6 Wat is de rol van

Nadere informatie

Eindexamen economie havo I

Eindexamen economie havo I Beoordelingsmodel Algemene regel 3.6 is ook van toepassing als gevraagd wordt een gegeven antwoord toe te lichten, te beschrijven en dergelijke. Opgave 1 1 maximumscore 2 Een antwoord waaruit blijkt dat

Nadere informatie

Panel Fryslân over. vertrouwen in politiek en samenleving PANEL FRYSLÂN. mei Panel Fryslân is onderdeel van het Fries Sociaal Planbureau

Panel Fryslân over. vertrouwen in politiek en samenleving PANEL FRYSLÂN. mei Panel Fryslân is onderdeel van het Fries Sociaal Planbureau Panel Fryslân over vertrouwen in politiek en samenleving mei 2017 PANEL FRYSLÂN Panel Fryslân is onderdeel van het Fries Sociaal Planbureau Panel Fryslân over vertrouwen in politiek en samenleving Vertrouwen

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst

Informatiebijeenkomst Informatiebijeenkomst Pensioenfonds PGB 1 Uw pensioen bij PGB in 2016 Informatiebijeenkomst Pensioenfonds PGB 3 - september 2015 2016 De sprekers van Pensioenfonds PGB Arnold Verplancke (bestuurslid Pensioenfonds

Nadere informatie

Minder emissies, betere bereikbaarheid. Afscheid Frans v.d. Steen, 26 juni 2014 Huib van Essen, manager Verkeer, CE Delft

Minder emissies, betere bereikbaarheid. Afscheid Frans v.d. Steen, 26 juni 2014 Huib van Essen, manager Verkeer, CE Delft Minder emissies, betere bereikbaarheid Afscheid Frans v.d. Steen, 26 juni 2014 Huib van Essen, manager Verkeer, CE Delft CE Delft Onafhankelijk, not-for-profit consultancy, opgericht in 1978 Ca. 40 medewerkers

Nadere informatie

Tempo-Team arbeidsmarkt en werkvloer onderzoek

Tempo-Team arbeidsmarkt en werkvloer onderzoek Tempo-Team arbeidsmarkt en werkvloer onderzoek team.xx Methodologie Representatieve steekproef België: 550 werknemers 200 HR managers Duitsland: 529 werknemers 200 HR managers Kwantitatieve peiling naar

Nadere informatie

Wij brengen energie. Waar mensen licht en warmte nodig hebben

Wij brengen energie. Waar mensen licht en warmte nodig hebben Wij brengen energie Waar mensen licht en warmte nodig hebben Energie in goede banen De beschikbaarheid van energie bepaalt in grote mate hoe we leven: hoe we wonen, werken, produceren en ons verplaatsen.

Nadere informatie

Automotive design. -Individueel verslag- Jep Noordeloos Hogeschool Rotterdam Klas IP2A

Automotive design. -Individueel verslag- Jep Noordeloos Hogeschool Rotterdam Klas IP2A Automotive design -Individueel verslag- Jep Noordeloos 0917095 Hogeschool Rotterdam Klas IP2A Inhoudsopgave Tekentechnieken...- 3 - Mobiliteit in het jaar 2030...- 5 - Ontwerpen in een team...- 7 - Packaging...-

Nadere informatie

Kiezers en potentiële kiezers van 50PLUS

Kiezers en potentiële kiezers van 50PLUS Kiezers en potentiële kiezers van 50PLUS Versie 2013-2014 Tekstrapport Peil.nl/Maurice de Hond 1 Doelstelling en opzet van het onderzoek Het Wetenschappelijk Instituut van 50PLUS heeft ons in december

Nadere informatie

Meting economisch klimaat, november 2013

Meting economisch klimaat, november 2013 Meting economisch klimaat, november 2013 1.1 Beschrijving respondenten Er hebben 956 ondernemers meegedaan aan het onderzoek, een respons van 38. De helft van de respondenten is zzp er (465 ondernemers,

Nadere informatie

COEN in het kort. Inhoud rapport. Toelichting. Nederland. Herstel komt in zicht. Conjunctuurenquête Nederland I rapport vierde kwartaal 2014

COEN in het kort. Inhoud rapport. Toelichting. Nederland. Herstel komt in zicht. Conjunctuurenquête Nederland I rapport vierde kwartaal 2014 Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting De Conjunctuurenquête (COEN) ondervraagt elk kwartaal ondernemers over onderwerpen

Nadere informatie

UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek Woongoed GO

UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek Woongoed GO UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek Woongoed GO Over het onderzoek Woongoed GO heeft in juni 2017 deelgenomen aan het imago-onderzoek dat KWH uitvoerde voor s. Dit imago-onderzoek voerden

Nadere informatie

Tweede kwartaal Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Zeeland

Tweede kwartaal Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Zeeland Tweede kwartaal 2013 Conjunctuurenquête Nederland Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting De Conjunctuurenquête Nederland

Nadere informatie

Vierde kwartaal 2012. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Zeeland

Vierde kwartaal 2012. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Zeeland Vierde kwartaal 2012 Conjunctuurenquête Nederland Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting De Conjunctuurenquête Nederland

Nadere informatie

SECTOR IN ONTWIKKELING: SLIMMER WERKEN IN HET BEROEPSGOEDERENVERVOER OVER DE WEG

SECTOR IN ONTWIKKELING: SLIMMER WERKEN IN HET BEROEPSGOEDERENVERVOER OVER DE WEG SECTOR IN ONTWIKKELING: SLIMMER WERKEN IN HET BEROEPSGOEDERENVERVOER OVER DE WEG 2010 Policy Research Corporation, namens de sociale partners inhet beroepsgoederenvervoer over de weg en de logistiek (CNV,

Nadere informatie

Ruimte voor de Economie van morgen

Ruimte voor de Economie van morgen Algemeen Ruimte voor de Economie van morgen Reactie van het Amsterdamse bedrijfsleven Juli 2017 Het is verheugend dat de gemeente een visie heeft ontwikkeld op de ruimtelijk economische toekomst van stad

Nadere informatie

(autogas en propaan)

(autogas en propaan) Petitie Geen accijnsverhoging LPG (autogas en propaan) De Vereniging Vloeibaar Gas (VVG) vraagt u de voorgenomen accijnsverhoging op LPG met 0,07 per liter naar 0,18 per liter per 1 januari 2014 niet door

Nadere informatie

Op-/aanmerkingen Evaluatie accijnsverhoging op diesel en LPG en Bijlage, d.d. 28-5-2014

Op-/aanmerkingen Evaluatie accijnsverhoging op diesel en LPG en Bijlage, d.d. 28-5-2014 Op-/aanmerkingen Evaluatie accijnsverhoging op diesel en LPG en Bijlage, d.d. 28-5-2014 1. In de Brief (pag. 4) en Bijlage (pag. 3) wordt gesproken van 51 miljoen extra belastingopbrengsten in het eerste

Nadere informatie

ZUINIGE ENERGIE EN KPN

ZUINIGE ENERGIE EN KPN ZUINIGE ENERGIE EN KPN KPN start op 30 oktober 2012 met nieuwe corporate campagne Het netwerk dat geeft om Nederland. Hierbij worden relevante maatschappelijke thema s belicht. In de eerste uiting, We

Nadere informatie

Ernst & Young ICT Leadership. Resultaten ICT Barometer over conjunctuur, bestedingen en offshore outsourcing. Jaargang 6 17 mei 2006.

Ernst & Young ICT Leadership. Resultaten ICT Barometer over conjunctuur, bestedingen en offshore outsourcing. Jaargang 6 17 mei 2006. Ernst & Young ICT Leadership Resultaten ICT Barometer over conjunctuur, bestedingen en offshore outsourcing Jaargang 6 17 mei 2006 ICTbarometer Inhoud ICT-conjunctuur ICT-bestedingen Offshore ICT outsourcing

Nadere informatie

Keurmerk Transport & Logistiek, voor een duurzame én rendabele toekomst. Vernieuwend ondernemen. www.keurmerktenl.nl

Keurmerk Transport & Logistiek, voor een duurzame én rendabele toekomst. Vernieuwend ondernemen. www.keurmerktenl.nl Keurmerk Transport & Logistiek, voor een duurzame én rendabele toekomst. Vernieuwend ondernemen. www.keurmerktenl.nl Het keurmerk waarmee u verder komt. Het Keurmerk Transport & Logistiek is een overkoepelend

Nadere informatie

Polsslag Ondernemend Limburg juli 2015: +4,8 Ondernemersvertrouwen op hoogste peil in 4 jaar Nog geen hitterecords voor Limburgse economie

Polsslag Ondernemend Limburg juli 2015: +4,8 Ondernemersvertrouwen op hoogste peil in 4 jaar Nog geen hitterecords voor Limburgse economie Ieder kwartaal peilen VKW Limburg en UNIZO-Limburg naar het aanvoelen van de Limburgse ondernemers en bedrijfsleiders over de economische gang van zaken in de bedrijven. De resultaten van deze bevraging

Nadere informatie

Beter Benutten. Slim en vlot van deur tot deur

Beter Benutten. Slim en vlot van deur tot deur Beter Benutten Slim en vlot van deur tot deur Slim en vlot van deur tot deur Omdat er, zeker in de stad, nog maar weinig mogelijkheden zijn om de infrastructuur uit te breiden, is juist daar een wereld

Nadere informatie

Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren

Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren Stichting toetsing verzekeraars Datum: 8 februari 2016 Projectnummer: 2015522 Auteur: Marit Koelman Inhoud 1 Achtergrond onderzoek 3 2

Nadere informatie

Juiste richting 27,6% Verkeerde richting 49,3% Geen mening 23,1%

Juiste richting 27,6% Verkeerde richting 49,3% Geen mening 23,1% MEMO NAAM Achmea T.A.V. Marjanne Mulder, Evelyn Peters VAN Hans Anker, Tessa Cramer TELEFOON 020 520 52 80 BETREFT Conclusies maatschappij monitor mobiliteit DATUM 05.05.2011 PAGINA 1 van 9 Achmea Maatschappelijke

Nadere informatie

28 november 2015. Onderzoek: Klimaattop Parijs

28 november 2015. Onderzoek: Klimaattop Parijs 28 november 2015 Onderzoek: Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 45.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de

Nadere informatie

Duurzame vakantie: ver van mijn bed of dicht bij huis?

Duurzame vakantie: ver van mijn bed of dicht bij huis? Presentatie Bijeenkomst Duurzaam toeristisch ondernemen in de praktijk januari 010 Vakantiebeurs, Utrecht Ad Schalekamp Directeur NBTC-NIPO Research Doel van het onderzoek Inzicht verkrijgen in de houding

Nadere informatie

De groei voorbij. Jaap van Duijn september 2007

De groei voorbij. Jaap van Duijn september 2007 De groei voorbij Jaap van Duijn september 2007 1 Een welvaartsexplosie Na WO II is de welvaart meer gestegen dan in de 300 jaar daarvoor Oorzaken: inhaalslag, technologische verandering en bevolkingsgroei

Nadere informatie

LNG is meer dan een nieuwe brandstof Het is pure concurrentiekracht... LNG, de brandstof van de toekomst is nu beschikbaar

LNG is meer dan een nieuwe brandstof Het is pure concurrentiekracht... LNG, de brandstof van de toekomst is nu beschikbaar LNG is meer dan een nieuwe brandstof Het is pure concurrentiekracht... LNG, de brandstof van de toekomst is nu beschikbaar De transportsector stapt over op LNG... De brandstof van de toekomst Liquefied

Nadere informatie

Groen-Punt Groep B.V.

Groen-Punt Groep B.V. Conform 3.D.1 & 3.D.2 November 2014 Groen-Punt Groep B.V. Groen-aannemingsbedrijf Punt B.V. Groen Punt Uitzendorganisatie B.V. Chroomstraat 1d 3067 GN Rotterdam INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING DEELNAME INITIATIEVEN...

Nadere informatie

Focusgroepen Floriade. Johnny Wonder - 1

Focusgroepen Floriade. Johnny Wonder - 1 Focusgroepen Floriade Johnny Wonder - 1 Inhoudsopgave Onderzoeksdesign Algehele stemming Houding jegens Almere Houding jegens Floriade Johnny Wonder - 2 Inhoudsopgave Introductietekst Floriade Feiten over

Nadere informatie

3.2 De omvang van de werkgelegenheid

3.2 De omvang van de werkgelegenheid 3.2 De omvang van de werkgelegenheid Particuliere bedrijven en overheidsbedrijven nemen mensen in dienst. Collectieve sector = Semicollectieve sector = De overheden op landelijk, provinciaal en lokaal

Nadere informatie

ONDERZOEKSRAPPORT TOPSECTOREN

ONDERZOEKSRAPPORT TOPSECTOREN ONDERZOEKSRAPPORT TOPSECTOREN Sociale innovatie doorslaggevend voor succes topsectoren: Topsectorenbeleid te eenzijdig gericht op technologische innovatie De markt dwingt bedrijven steeds sneller te innoveren

Nadere informatie

De arbeidsmarkt klimt uit het dal

De arbeidsmarkt klimt uit het dal Trends en ontwikkelingen arbeidsmarkt en onderwijs De arbeidsmarkt klimt uit het dal Het gaat weer beter met de arbeidsmarkt in, ofschoon de werkgelegenheid wederom flink daalde. De werkloosheid ligt nog

Nadere informatie

Oordeel over de positie van ouderen in Nederland in 2013

Oordeel over de positie van ouderen in Nederland in 2013 Oordeel over de positie van ouderen in Nederland in 2013 Tekstrapport Peil.nl/Maurice de Hond 1 Doelstelling en opzet van het onderzoek Het wetenschappelijk instituut van 50PLUS heeft ons de opdracht gegeven

Nadere informatie

Starters zien door de wolken toch de zon

Starters zien door de wolken toch de zon M201206 Starters zien door de wolken toch de zon drs. A. Bruins Zoetermeer, mei 2012 Starters zien door de wolken toch de zon Enkele jaren nadat zij met een bedrijf zijn begonnen, en met enkele jaren financieel-economische

Nadere informatie

Kunstlaan 47-49, 1000 BRUSSEL Eric AERDEN Vooruitgangsstraat 56, 1210 BRUSSEL T GSM Persbericht

Kunstlaan 47-49, 1000 BRUSSEL Eric AERDEN Vooruitgangsstraat 56, 1210 BRUSSEL T GSM Persbericht Cel Externe Communicatie Kunstlaan 47-49, 1000 BRUSSEL Eric AERDEN Vooruitgangsstraat 56, 1210 BRUSSEL T. 02-2773408 GSM 0473-916424 Persbericht Datum: 26 november 2007 Betreft: Bijna 200 indicatoren geven

Nadere informatie

HANDLEIDING ANALYSE FINANCIËLE EFFECTEN VERVOERSSYSTEMEN

HANDLEIDING ANALYSE FINANCIËLE EFFECTEN VERVOERSSYSTEMEN HANDLEIDING ANALYSE FINANCIËLE EFFECTEN VERVOERSSYSTEMEN 2010 Policy Research Corporation, namens de sociale partners inhet beroepsgoederenvervoer over de weg en de logistiek (CNV, FNV, TLN en VVT) Meer

Nadere informatie

VERKEERSVEILIGHEIDSBELEID VAN AD HOC NAAR PLANMATIG HANDHAVEN

VERKEERSVEILIGHEIDSBELEID VAN AD HOC NAAR PLANMATIG HANDHAVEN VERKEERSVEILIGHEIDSBELEID VAN AD HOC NAAR PLANMATIG HANDHAVEN INHOUD Waarom planmatig handhaven Binnen welke context Elk bestuursniveau doet zijn zeg SGVV 2007 en 2011 niet dwingend referentiekader ZVP

Nadere informatie

CO2-monitor 2013 s-hertogenbosch

CO2-monitor 2013 s-hertogenbosch CO2-monitor 2013 s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Maart 2013 2 Samenvatting In deze monitor staat de CO2-uitstoot beschreven in de gemeente s-hertogenbosch. Een gebruikelijke manier om de

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2016 kwartaal 1 Houding ten aanzien van vluchtelingen/ vergunningshouders en arbeid. Randstad Nederland

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2016 kwartaal 1 Houding ten aanzien van vluchtelingen/ vergunningshouders en arbeid. Randstad Nederland Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2016 kwartaal 1 Houding ten aanzien van vluchtelingen/ vergunningshouders en arbeid Randstad Nederland Maart 2016 INHOUDSOPGAVE Houding ten aanzien van vluchtelingen

Nadere informatie

Hieronder vindt u de belangrijkste sheets uit de presentatie van Mr. Drs. J. Wijn, zoals deze zijn vertoond tijdens de 'ABN AMRO blikt

Hieronder vindt u de belangrijkste sheets uit de presentatie van Mr. Drs. J. Wijn, zoals deze zijn vertoond tijdens de 'ABN AMRO blikt Hieronder vindt u de belangrijkste sheets uit de presentatie van Mr. Drs. J. Wijn, zoals deze zijn vertoond tijdens de 'ABN AMRO blikt vooruit'-bijeenkomsten, gehouden tussen 21 en 28 september 2010. Een

Nadere informatie

MKB-ondernemers met oog voor de toekomst

MKB-ondernemers met oog voor de toekomst M200803 MKB-ondernemers met oog voor de toekomst Bedrijfsstrategieën in het MKB drs. M. Mooibroek Zoetermeer, juli 2008 MKB-ondernemers met oog voor de toekomst Ongeveer de helft van de MKB-ondernemers

Nadere informatie

80% VAN DE NEDERLANDERS TYPEERT ZICH ALS GOEDE-DOELENGEVER,

80% VAN DE NEDERLANDERS TYPEERT ZICH ALS GOEDE-DOELENGEVER, Meting juni 2013 Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door Peil.nl 80% VAN DE NEDERLANDERS TYPEERT ZICH ALS GOEDE-DOELENGEVER, AL ZIEN MINDER

Nadere informatie

M200719. Een 'directe buitenlandse investering' is méér dan investeren alleen. Buitenlandse investeringen door MKB-bedrijven

M200719. Een 'directe buitenlandse investering' is méér dan investeren alleen. Buitenlandse investeringen door MKB-bedrijven M200719 Een 'directe buitenlandse investering' is méér dan investeren alleen Buitenlandse investeringen door MKB-bedrijven drs. R.M. Braaksma dr. J. Meijaard Zoetermeer, november 2007 Een 'directe buitenlandse

Nadere informatie

Inleiding regeerakkoord Vertrouwen in de toekomst

Inleiding regeerakkoord Vertrouwen in de toekomst Inleiding regeerakkoord 2017-2021 Vertrouwen in de toekomst Inleiding Mensen in Nederland hebben veel vrijheid. Nederlanders vormen een sterke groep. Iedereen kan proberen om verder te komen in zijn leven.

Nadere informatie

Concurrentiekracht van de Nederlandse ondernemer

Concurrentiekracht van de Nederlandse ondernemer samenvatting onderzoek Concurrentiekracht van de Nederlandse ondernemer Kwalitatief internationaal onderzoek onder ondernemers in buurlanden over zakendoen met Nederlandse bedrijven Hoe is het gesteld

Nadere informatie

Ondanks de in 2014 massaal geuite ambitie en wens tot verandering van werkgever is maar een klein deel in 2015 overgestapt

Ondanks de in 2014 massaal geuite ambitie en wens tot verandering van werkgever is maar een klein deel in 2015 overgestapt Ondanks de in 2014 massaal geuite ambitie en wens tot verandering van werkgever is maar een klein deel in 2015 overgestapt In 2014 bleek 82% van de professionals open te staan voor een carrièrestap in

Nadere informatie

LEEFREGELS EN IK-BEN OPVATTINGEN HERKENNEN

LEEFREGELS EN IK-BEN OPVATTINGEN HERKENNEN In deze huiswerkopdracht wordt uitgelegd wat leefregels en ik-ben-opvattingen zijn en het belang ervan bij het doorbreken van gewoontepatronen. Een voorbeeld van Marjolijn illustreert hoe leefregels en

Nadere informatie

Eindexamen economie pilot vwo 2011 - II

Eindexamen economie pilot vwo 2011 - II Beoordelingsmodel Vraag Antwoord Scores Opmerking Algemene regel 3.6 is ook van toepassing als gevraagd wordt een gegeven antwoord toe te lichten, te beschrijven en dergelijke. Opgave 1 1 maximumscore

Nadere informatie

Iedereen sterk. Zo stimuleer je innovatief gedrag en eigenaarschap van medewerkers

Iedereen sterk. Zo stimuleer je innovatief gedrag en eigenaarschap van medewerkers Iedereen sterk Zo stimuleer je innovatief gedrag en eigenaarschap van medewerkers JANUARI 2016 Veranderen moet veranderen Verandering is in veel gevallen een top-down proces. Bestuur en management signaleren

Nadere informatie

Inleiding Ab van Marrewijk, directeur Wematrans

Inleiding Ab van Marrewijk, directeur Wematrans Inleiding Ab van Marrewijk, directeur Wematrans Mij is gevraagd iets te vertellen over onze pogingen om rendement in de bedrijfsvoering te verbinden met duurzaamheid. Dat is vooral een kwestie om met boerenverstand

Nadere informatie

Ontbijtbijeenkomst De Maatschappij. Hartelijk welkom

Ontbijtbijeenkomst De Maatschappij. Hartelijk welkom Ontbijtbijeenkomst De Maatschappij Hartelijk welkom Even voorstellen Rabobank Breda Samen sterker Duurzaam nieuw hoofdkantoor Rabobank Breda 1509142 Duurzaam nieuw hoofdkantoor: film MKB-visie Alexander

Nadere informatie

UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek De Goede Woning

UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek De Goede Woning UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek De Goede Woning Over het onderzoek De Goede Woning heeft in juni 2017 deelgenomen aan het imago-onderzoek dat KWH uitvoerde voor s. Dit imago-onderzoek

Nadere informatie

Verslag en resultaten 2030: wie werkt er in het ov? 20 juni 2016

Verslag en resultaten 2030: wie werkt er in het ov? 20 juni 2016 Verslag en resultaten 2030: wie werkt er in het ov? 20 juni 2016 Alexandra van Huffelen, algemeen directeur GVB opent de bijeenkomst. Het personeel van de toekomst is een onderwerp dat haar na aan het

Nadere informatie

Internet of Everything (IoE) Top 10 inzichten uit de Cisco-enquête IoE Value Index (Index voor IoE-waarde) onder besluitvormers uit 12 landen

Internet of Everything (IoE) Top 10 inzichten uit de Cisco-enquête IoE Value Index (Index voor IoE-waarde) onder besluitvormers uit 12 landen Internet of Everything (IoE) Top 10 inzichten uit de Cisco-enquête IoE Value Index (Index voor IoE-waarde) onder 7.500 besluitvormers uit 12 landen Joseph Bradley Jeff Loucks Andy Noronha James Macaulay

Nadere informatie

i F jnm azi z g ne n tw erk k vo v o o r o bou o w log o ist s i t ek, k k e n lpun u t n e t n n en n ni n euw e ui u td t aging n en

i F jnm azi z g ne n tw erk k vo v o o r o bou o w log o ist s i t ek, k k e n lpun u t n e t n n en n ni n euw e ui u td t aging n en Fijnmazig netwerk voor bouwlogistiek, knelpunten en nieuwe uitdagingen, NVB congres, Kampen 1 Inhoud Inleiding Marktbeschrijving bouwmaterialen, trends en ontwikkelingen Positie van binnenvaart en binnenhavens

Nadere informatie

Lesbrief DUURZAAM WERKEN OPDRACHT 1 - WERKEN IN DE HAVEN

Lesbrief DUURZAAM WERKEN OPDRACHT 1 - WERKEN IN DE HAVEN Lesbrief Primair onderwijs - BOVENBOUW DUURZAAM WERKEN De haven van Rotterdam is de grootste haven van Europa. Veel mensen werken in de haven. Steeds meer spullen die je in de winkel koopt, komen per schip

Nadere informatie

Balans van de Leefomgeving

Balans van de Leefomgeving Balans van de Leefomgeving 14 september 2010 Maarten Hajer Agenda 2 In vogelvlucht Successen Resterende problemen Inzoomen op grote dossiers, inclusief beleidsopties Gevolgen van economische crisis Successen:

Nadere informatie

VERKEERSVEILIGHEIDSBELEID VAN AD HOC NAAR PLANMATIG HANDHAVEN. Edwin Vandereet, Commissaris PZ Leuven

VERKEERSVEILIGHEIDSBELEID VAN AD HOC NAAR PLANMATIG HANDHAVEN. Edwin Vandereet, Commissaris PZ Leuven VERKEERSVEILIGHEIDSBELEID VAN AD HOC NAAR PLANMATIG HANDHAVEN Edwin Vandereet, Commissaris PZ Leuven Inhoud Waarom planmatig handhaven Binnen welke context Elk bestuursniveau doet zijn zeg SGVV 2007 en

Nadere informatie