Kiezers en potentiële kiezers van 50PLUS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kiezers en potentiële kiezers van 50PLUS"

Transcriptie

1 Kiezers en potentiële kiezers van 50PLUS Versie Tekstrapport Peil.nl/Maurice de Hond 1

2 Doelstelling en opzet van het onderzoek Het Wetenschappelijk Instituut van 50PLUS heeft ons in december 2012 de opdracht gegeven een onderzoek te houden naar het oordeel over de positie van ouderen in Nederland. Daarbij werd de nadruk gelegd op het verschil hierover tussen de burgers van boven en onder de 50 jaar. Dat onderzoek werd tussen december 2012 en februari 2013 uitgevoerd en in maart/april 2013 gerapporteerd. In december 2013 vroeg het Wetenschappelijk Instituut van 50PLUS delen van het onderzoek van een jaar ervoor te herhalen. Evenals toen werd ervan uitgegaan dat naast het veldwerk in december er ook nog veldwerk in maart zou worden uitgevoerd. Nadat dit veldwerk was uitgevoerd en wij bezig waren aan de rapportage ontstond eind mei een probleem binnen de fractie van 50PLUS. Dit had ingrijpende gevolgen onder de samenstelling van het electoraat van 50PLUS. Aangezien dat een belangrijk kenmerk was wat in het onderzoek was meegenomen werd besloten het veldwerk van maart te herhalen als de stofwolken weer opgetrokken zouden zijn. Dit veldwerk is eind juli/begin augustus uitgevoerd, waardoor we nu tot de rapportage van dit onderzoek kunnen overgaan. Met name is dit onderzoek gericht op de mogelijke verschuivingen in opvattingen rondom zaken die voor ouderen van belang zijn en de relatie tussen de leeftijd van de ondervraagden en hun relatie tot 50PLUS. In dit onderzoek doen we alleen verslag van onze metingen in december 2013 en augustus Die in december betrof per afzonderlijke vraag minstens 4000 mensen. In augustus 2014 was dat aantal minstens De vragen zijn, evenals het vorige onderzoek uit 2012/2013 uitgesplitst in: Drie leeftijdsklassen (onder de 30 jaar, tussen 30 en 50 jaar en boven de 50 jaar) Uitsplitsing in relatie tot het stemgedrag van 50PLUS: - Kiezers van 50PLUS: zij hebben op 12 september PLUS gestemd (bijna 2% van de kiezers). - Aanhang van 50PLUS: zij hebben hetzij op 12 september PLUS gestemd of geven nu aan dat wel te zullen doen. In december 2012 was dat 12% van de kiezers. Dat is nu 3% van de kiezers. (Deze achteruitgang is in twee fasen gebeurd. Eerst toen Henk Krol aftrad en vervolgens toen de fractie van 50PLUS uiteenviel.) - Potentiële kiezers: zij hebben niet op 12 september 50PLUS gestemd, en geven nu ook niet aan het te zullen stemmen, maar geven 50PLUS wel een kans op een stem. Dat was in december % van de kiezers en nu 8%. Nu volgen de resultaten van het onderzoek. Er is een apart tabellendeel. 2

3 Belangrijkste conclusies Alvorens de tabellen met de vergelijkingen in de uitslagen tussen eind 2012 en nu stuk voor stuk kort te behandelen, dringen zich uit de resultaten een aantal belangwekkende conclusies op. - Uit de wekelijkse peilingen blijkt dat 50PLUS in de afgelopen anderhalf jaar van scores rond de 20 zetels gedaald is naar 1 a 2 zetels. De uitslagen van dit onderzoek laten echter zien dat over de belangrijkste onderwerpen rondom de positie van ouderen de kiezers boven de 50 jaar niet positiever denken. De electorale daling kan dan ook volledig toegeschreven worden aan perikelen rondom de fractievoorzitter(s) van 50PLUS in het afgelopen jaar en niet aan de electorale potentie van een partij die opkomst voor de belangen van de kiezers boven de 50 jaar. - De kiezers die nu nog aangeven 50PLUS te stemmen of een kans te geven zijn die kiezers boven de 50 jaar die het meest in de knel zitten. Degenen die dat minder zitten lijken door de perikelen binnen de partij het afgelopen jaar meer zich van de partij afgewend te hebben. Het zijn nu meer kiezers met een lage opleiding en afkomstig van de PvdA, terwijl ze anderhalf jaar geleden in veel gelijkere mate van PvdA en VVD afkomstig waren. - Er blijkt ook nu nog een groep kiezers over te zijn die zich kunnen voorstellen ooit 50PLUS te stemmen. Weliswaar is die groep gedaald bij alle Nederlanders van 30% naar 17%, onder de kiezers die ouder dan 50 jaar zijn geeft nog steeds 30% aan zich te kunnen voorstellen in de toekomst 50PLUS te stemmen. En dat accentueert de bijzondere situatie van 50PLUS. Anderhalf jaar geleden was er geen partij met een hogere potentie bij de kiezers van boven de 50 jaar dan deze partij. Een unicum voor een partij die zo relatief kort bestond. De situatie is nu drastisch veranderd. Er zijn nog maar weinig kiezers die aangeven nu 50PLUS te zullen stemmen. Daarentegen is de potentie, hoewel fors gedaald, nog zeker aanzienlijk te noemen, zeker voor een partij die in de peilingen 1 à 2 zetels scoort. Dat komt doordat er dus een forse groep kiezers van boven de 50 is, die financieel in de knel zit en/of vindt dat de groep ouderen door de politiek (en de rest van de samenleving) onrecht wordt aangedaan: met name in de categorie toezeggingen niet nagekomen en maatregelen nemen die met name ouderen treffen. 3

4 In welke mate 50PLUS erin zal slagen om deze electorale potentie te gaan verzilveren hangt volledig af of die partij het gedoe rondom fractievoorzitters/lijsttrekkers achter zich kan laten en komt met een lijsttrekker met een grote electorale aantrekkingskracht. Is dat laatste niet het geval dan zal de electorale potentie voor het overgrote deel onbenut blijven met ook de kans dat die potentie verder zal gaan dalen. 4

5 Achtergrondkenmerken Tabel 1. Geslacht Kiezers en potentiële kiezers van 50PLUS waren eind 2012 voor bijna 60% vrouwen. Inmiddels is dat niet meer zo. Nu zien we dat de kiezers en potentiële kiezers van dit moment voor 60% mannen zijn. Tabel 2. Leeftijd In december 2012 was te zien dat 50PLUS ook aantrekkingskracht had bij de kiezers tussen 40 en 50 jaar. Dat is nu ook nog wel het geval, maar in mindere mate dan anderhalf jaar geleden. Tabel 3. Opleidingsniveau Vorig jaar was de conclusie dat kiezers en potentiële kiezers van 50PLUS relatief gezien een lagere opleiding hebben dan de gemiddelde Nederlander van boven de 50. Ook dan de gemiddelde Nederlander boven de 50 jaar. Inmiddels is deze situatie nog sterker zo geworden. Tabel 4. Inkomen huishouden We zien een vergelijkbare trend bij inkomen als bij opleiding. Ook t.a.v. inkomen was er sprake van een gemiddeld lager inkomensniveau bij kiezers en potentiële kiezers van 50PLUS. Ook (beduidend) lager dan het inkomensniveau dan de hele groep van 50+. Dat is nu nog sterker het geval. Tabel 5. Werk Rond de 30% van de kiezers en potentiële kiezers van 50PLUS had eind 2012 parttime of fulltime werk. Rond de helft van de kiezers en de aanhang toen was gepensioneerd. Rond 6% wilde werken, maar kon geen baan vinden. 14% van de kiezers en potentiële kiezers was afgekeurd. Ook hier zien we een versterking van het patroon toen. Het aandeel gepensioneerden is nu (nog) groter dan eind

6 Deze eerste 5 tabellen geven samen het beeld dat eind 2012/begin PLUS het (potentiële) electoraat niet alleen groter was dan nu, maar ook breder van samenstelling, dus wat meer leek op de gemiddelde samenstelling van de Nederlanders dan nu het geval is. Tabel 6. Religie Eind 2012/begin 2013 was het aandeel rooms-katholieken onder het (potentiële) electoraat beduidend groter dan nu. Nu is er een relatieve oververtegenwoordiging van kiezers die geen religie hebben. Tabel 7. Kranten lezen In 2012 zagen we bij de kiezers van 50PLUS een sterke oververtegenwoordiging van lezers van De Telegraaf en een wat mindere oververtegenwoordiging van lezers van regionale kranten. Wat nu opvalt bij de potentiële kiezers is dat men minder verschillende kranten wel eens leest dan vorig jaar. Dat hangt samen met het feit dat die groep overall ook gemiddeld een lager inkomen heeft. Tabel 8. Stemgedrag TK2012 Ten opzichte van eind 2012/begin 2013 komen de (potentiële) kiezers van 50PLUS nu meer van de kant van de PvdA dan van de VVD. Dat hangt samen met het feit dat op dit moment de VVD het electoraal weer redelijk doet en de grootste partij is. De PvdA blijft op fors verlies staan en die kiezers zijn dus meer in beweging. 6

7 Stellingen over ouderen De meeste stellingen uit eind 2012/begin 2013 zijn bij het huidige onderzoek herhaald. In het tabellengedeelte wordt een vergelijking gemaakt tussen de resultaten toen en nu. Enerzijds hoe de opvattingen zijn van alle Nederlanders en vervolgens bij de verschillende subgroepen qua leeftijd en relatie met 50PLUS (De nummering van de stellingen is identiek aan die van het vorige onderzoek). Stelling 1 57% van alle Nederlanders was het eens met de overheid komt haar beloften t.o.v. ouderen niet na. Dat is nu iets minder, namelijk 51%. Kiezers boven de 50 jaar waren daar voor 81% mee eens en dat is nu 75%. Kiezers onder de 30 jaar zijn dat er voor 37% mee eens. Bij de aanhang en potentiële kiezers van 50PLUS was en is dit percentage meer dan 90%. Stelling 2 39% was het eens met de stelling dat ouderen de hoogste prijs betalen voor deze crisis. Dat is nu 33%. Bij de groep boven de 50 jaar was dat 62% en is nu 64%. De daling is vooral toe te schrijven onder de jongste groep kiezers. Daar is het percentage van 22 naar 11% gegaan. Bij de kiezers en aanhang van 50PLUS was dat ongeveer 75%. Dat zijn nu percentages tussen 80 en 90%. Dus hier zien we een toename, die samenhangt met de wat andere samenstelling van de groep (potentiële) kiezers van 50PLUS (ouder en lager inkomen). Stelling 3 62% was het eens met de stelling dat het goed is dat er een speciale partij is voor mensen boven de 50 jaar. Dat percentage is nu 49%. Van de kiezers boven de 50 jaar vond 67% dit, dat is nu 70%. De forse daling komt volledig op conto van de kiezers onder de 50 jaar. Bij de groep tussen de 30 en 50 jaar is het van 65% naar 49% gedaald. Bij de groep onder de 30 jaar is het gedaald van 50% naar 31%. Onder de kiezers en potentiële kiezers van 50PLUS is dit percentage (logischerwijs) vrijwel 100%. Deze eerste drie vragen laten al een belangrijke richting zien van de uitslagen. De mening over de positie van de ouderen is bij de groep boven de 50 jaar niet veranderd of wat pessimistischer geworden. Bij de kiezers onder de 50, en zeker onder de 30 is de mening over de problematiek van de ouderen wel veranderd. 7

8 Kiezers en potentiële kiezers van 50PLUS zijn het vrijwel allemaal eens met stellingen die gaan over de slechte of moeilijke positie van de ouderen. Stelling 4 Bij het vorige onderzoek wilde 30% van de Nederlanders dat 50PLUS de volgende keer in de regering komt. Dat percentage was in december 2013 gedaald naar 12%. Ook bij de kiezers boven de 50 jaar zien we een zeer forse daling (van 57% naar 29%). Deze vraag is niet meer gesteld in augustus, mede omdat bij de huidige score in de peiling, het een irrelevante vraag geworden is. Stelling 6 62% was het eens met de stelling dat men zich grote zorgen maakt over de financiële toekomst. Dat percentage is nu hoger (66%). Bij de kiezers boven de 50 jaar was en is dat 73%. Bij de (potentiële) aanhang van 50PLUS is dat percentage boven de 80. (Hierbij dient aangetekend te worden dat de forse stijging van het consumentenvertrouwen in het afgelopen jaar voor een groot deel toe te schrijven is aan het beduidend positiever worden van het oordeel en verwachting over de economische situatie in het land en veel minder aan die over de eigen situatie. Mede daardoor zien we dat de binnenlandse consumptie in Nederland de afgelopen tijd niet is toegenomen, terwijl dat normaliter wel gebeurt als het consumentenvertrouwen stijgt). Stelling 11 35% van de Nederlanders ergerde zich aan het geklaag van ouderen. Dat is nu 38%. Dat was bij kiezers onder de 30 jaar 55% en nu 58%. Bij kiezers boven de 50 jaar is dat vrijwel onveranderd: 19%. Bij kiezers en potentiële kiezers van 50PLUS is dat minder dan 10%. Stelling 12 In 2012 had Samsom gezegd dat ouderen gemiddeld rijker zijn dan de rest van de bevolking. Dat leverde veel discussie op. Bij het onderzoek van deze keer hebben we deze stelling wat breder getrokken en niet aan Samsom gekoppeld. De cijfers van deze keer verschillen amper van die van toen. Rond de 40% is het hiermee eens. Bij de jongeren is dat rond de 60% en bij de ouderen rond de 20%. 8

9 Stelling 13 Ten aanzien van de stelling De regering moet speciale maatregelen nemen om koopkrachtdaling bij ouderen met een laag inkomen te voorkomen lijken de resultaten van nu sprekend op die van anderhalf jaar geleden. 73% van de Nederlanders ie het hiermee eens. Bij de kiezers van 50 jaar en ouder is dit percentage 90%. Bij 50PLUS kiezers zien we percentages tussen de 95 en 100%. Stelling 14 Ten aanzien van de stelling het is begrijpelijk dat ouderen klagen over hun inkomensontwikkeling zien we wel een verandering. 73% was het hiermee eens en nu is dat 62%. De sterkste daling zien we bij de jongsten (van 62% naar 48%). Bij de oudsten is de daling het kleinst (van 83% naar 79%). Bij de (potentiële) kiezers van 50PLUS zien we percentages tussen 95 en 100. Stelling 15 De stelling dat 50PLUS als ze in de regering komt haar toezeggingen niet kan waarmaken is alleen in december 2013 nog een keer gevraagd. Toen is het percentage al gestegen van 55% naar 71%. Alleen bij de (potentiële) kiezers van 50PLUS is dit percentage rond de 25%. Stelling 16 55% was het eens met de stelling dat het onnodig is voor de pensioenfondsen om hun uitkeringen te verlagen. Dit percentage is inmiddels gestegen naar 65%. Bij de kiezers boven de 50 jaar is dit percentage gestegen van 71% naar 77%. Onder de aanhang en potentiële kiezers van 50PLUS is dat tussen de 77% en 89. Stelling 17 In december 2012 vond 45% dat de PvdA de ouderen in de steek heeft gelaten. Dit percentage is nu 51%. Onder de groep boven de 50 jaar is dat gestegen van 63% naar 82%. Bij de 50PLUS kiezers, die t.o.v. vorig jaar relatief gezien uit meer ex-pvda kiezers bestaat is dat percentage ook fors gestegen en loopt nu naar de 100%. 9

10 Stelling 18 Met de stelling Ouderen zouden financieel gesteund moeten worden in plaats dat het geld besteed wordt aan het redden van banken was 54% het eens. Dat is nu 49%. Bij de kiezers boven de 50 is dit percentage nog gestegen (van 70% naar 74%). Bij de kiezers onder de 30 jaar is het juist gedaald (van 36% naar 22%). Bij de (potentiële) 50PLUS kiezers is dit percentage rond de 80% gebleven. Stelling 19 Ten slotte is de stelling voorgelegd Ik kan me voorstellen dat ik in de toekomst 50PLUS ga stemmen. 29% was het met die stelling eens in december Dat is nu gedaald naar 17%. (Dit is een andere vraag dan geeft op dit moment een kans op een stem, wat gebruikt wordt bij de bepaling van de subgroepen, wat een lagere score geeft). Onder de groep kiezers boven de 50 jaar reageerde 50% bevestigend op deze stelling. Dat is nu 30%. Ook bij de jongere leeftijdsgroepen is het percentage gedaald, maar is bij de groep jaar toch nog 15% en bij de groep onder de 30 jaar nog 5%. Hoewel deze score niets zegt over de feitelijke omvang van de aanhang nu of scores bij aanstaande verkiezingen geeft het wel aan dat er een duidelijke electorale potentie zit in de partij 50PLUS. Ten slotte zijn er 4 stellingen dit jaar toegevoegd, die anderhalf jaar geleden niet voorgelegd zijn. Stelling 20 85% is het eens met de stelling dat wanneer je boven de 50 bent en werkeloos wordt de kans dat je weer een baan krijgt heel erg klein is. Kiezers boven de 50 zeggen dat voor 94%. En (potentiële) kiezers van 50PLUS voor bijna 100%. Stelling 21 15% is het eens dat er steeds meer werk komt voor mensen boven de 50 jaar. Bij kiezers boven de 50 jaar is dat 8%. De (potentiële) kiezers van 50PLUS zijn het voor1% eens met deze stelling. 10

11 Stelling 22 67% is het eens met de stelling dat de geleidelijke verhoging van de leeftijd van 65 naar 67 jaar het voor 50plussers alleen maar moeilijker maakt werk te vinden. Kiezers van boven de 50 jaar vinden dat voor 78%. Kiezers onder de 30 jaar voor 38%. Bij (potentiële) kiezers van 50PLUS is dit percentage in de buurt van de 80%. Stelling 23 55% is het eens dat het beter zou zijn als de pensioengerechtigde leeftijd weer omlaag gaat naar 65 jaar. Van de kiezers boven de 50 jaar vindt 70% dit en van de kiezers onder de 30 jaar 19%. Bij de (potentiële) kiezers van 50PLUS is dat rond de 90%. 11

Oordeel over de positie van ouderen in Nederland in 2013

Oordeel over de positie van ouderen in Nederland in 2013 Oordeel over de positie van ouderen in Nederland in 2013 Tekstrapport Peil.nl/Maurice de Hond 1 Doelstelling en opzet van het onderzoek Het wetenschappelijk instituut van 50PLUS heeft ons de opdracht gegeven

Nadere informatie

It s the economy stupid

It s the economy stupid It s the economy stupid De achtergrond van sterke stijging van SP en daling van PVV in de afgelopen maand De peiling van deze week is een voortzetting van het patroon dat zich aandient sinds half december.

Nadere informatie

De week waarin alles anders werd (of niet?)

De week waarin alles anders werd (of niet?) De week waarin alles anders werd (of niet?) Er is waarschijnlijk geen week geweest in de Nederlandse politieke geschiedenis waar in een korte tijd zoveel veranderde als de afgelopen 7 dagen. In die periode

Nadere informatie

De Stemming van 26 juni 2016

De Stemming van 26 juni 2016 De Stemming van 26 juni 2016 Ook deze week zijn er geen verschuivingen in politieke voorkeur. Maar de uitslag van het Britse Referendum en de onderzoeken over een mogelijk Nederlands Referendum over een

Nadere informatie

Ontwikkeling politieke voorkeur in 2015

Ontwikkeling politieke voorkeur in 2015 Een politiek systeem in ontbinding De peiling van vandaag laat zien in welke bijzondere electorale situatie Nederland eind 2015 is beland. Deze resultaten kunnen geplaatst worden in het verlengde van het

Nadere informatie

De PVV in het land en in de peiling

De PVV in het land en in de peiling De PVV in het land en in de peiling Zowel in als in is de PVV in de laatste peilingen van Peil.nl lager uitgekomen dan bij de verkiezingen zelf. Een analyse naar de reden hiervan geeft een beter beeld

Nadere informatie

Peilingwijzer als centrale indicator van de electorale ontwikkelingen van Nederland?

Peilingwijzer als centrale indicator van de electorale ontwikkelingen van Nederland? Peilingwijzer als centrale indicator van de electorale ontwikkelingen van Nederland? Drs. Maurice de Hond (Peil.nl) Net zoals al lang in de VS wordt sinds 2010 in Nederland via geavanceerde berekeningen

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens raadsleden

Persoonlijke gegevens raadsleden Persoonlijke gegevens raadsleden Dit document bevat de volgende gegevens van raadsleden: Aantal raadsleden naar gemeentegrootte 1998-2016. Aantal raadsleden naar politieke partij 1998-2016. Aandeel vrouwelijke

Nadere informatie

De Stemming van 18 december 2016

De Stemming van 18 december 2016 De Stemming van 18 december 2016 Hoewel er wel belangwekkende gebeurtenissen waren op het politieke vlak, zoals de aanvullende verklaring inzake het verdrag met Oekraine en de positieve prognose van het

Nadere informatie

Resultaten 3e peiling Provinciale Statenverkiezingen februari 2011

Resultaten 3e peiling Provinciale Statenverkiezingen februari 2011 Resultaten 3e Provinciale Statenverkiezingen 2011 28 februari 2011 Opdrachtgever: RTV Oost maart 2011 Derde Provinciale Statenverkiezingen 2011 28 februari 2011 Bent u ervan op de hoogte dat er begin maart

Nadere informatie

De stemming van 22 april 2012

De stemming van 22 april 2012 De stemming van 22 april 2012 Zaterdagavond 21 april en zondagochtend 22 april hebben meer dan 4500 mensen meegewerkt aan het spoedonderzoek dat gehouden is als reactie op het mislukken van het Catshuisberaad.

Nadere informatie

Resultaten 2e peiling Provinciale Statenverkiezingen februari 2011

Resultaten 2e peiling Provinciale Statenverkiezingen februari 2011 Resultaten 2e peiling Provinciale Statenverkiezingen 2011 14 februari 2011 Resultaten 2e peiling Provinciale Statenverkiezingen 2011 14 februari 2011 Soort onderzoek : Opiniepeiling Uitgevoerd door : Right

Nadere informatie

2016 / Maurice de Hond

2016  / Maurice de Hond De NOS heeft aangekondigd zich ten aanzien van de weergave van de peilingen vooral te beperken tot de Peilingwijzer. O.a. met als argument dat pas na het bekend worden van 3 a 4 verschillende peilingen

Nadere informatie

Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages

Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages Een analyse van de huisartsenregistratie over de

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens raadsleden

Persoonlijke gegevens raadsleden Persoonlijke gegevens raadsleden Dit document bevat de volgende gegevens van raadsleden: Aantal raadsleden naar gemeentegrootte 1998-2014 Aantal raadsleden naar politieke partij 1998-2014 Aandeel vrouwelijke

Nadere informatie

De Stemming van 25 mei 2014 en EP2014

De Stemming van 25 mei 2014 en EP2014 De Stemming van 25 mei 2014 en EP2014 Op dit moment is de officiele Nederlandse uitslag van de verkiezing voor het Europees Parlement nog niet bekend. Ipsos is gekomen met een exitpoll, GeenStijl met de

Nadere informatie

De verkiezing van Trump en wat dit betekent voor TK2017

De verkiezing van Trump en wat dit betekent voor TK2017 De verkiezing van Trump en wat dit betekent voor TK2017 Al lange tijd wijs ik op de twee parallelle werelden, die zowel in Nederland als in andere landen, te zien is onder het electoraat. Er is een groep,

Nadere informatie

Verkiezingsuitslagen Drechtsteden

Verkiezingsuitslagen Drechtsteden Verkiezingsuitslagen Verkiezingen Europees Parlement Hoe stemden de inwoners van de bij de verkiezingen voor het Europees Parlement? Wijkt hun stemgedrag af van de landelijke uitslag? En, welke en werden

Nadere informatie

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt Tussen maart en mei is het aantal mensen met een baan met gemiddeld 6 duizend per maand gestegen. De stijging is volledig aan vrouwen toe te schrijven. Het

Nadere informatie

Meting september 2013

Meting september 2013 Meting september 2013 Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door Peil.nl Donateursvertrouwen daalt in tegenstelling tot consumentenvertrouwen

Nadere informatie

De elite heeft niet geleerd van Fortuyn

De elite heeft niet geleerd van Fortuyn De elite heeft niet geleerd van Fortuyn Onderzoek over artikel Jacques Monasch in De Volkskrant Op pagina Forum van De Volkskrant van 22 juni jl. stond een artikel van Jacques Monasch met als titel De

Nadere informatie

Tussenbalans. Maurice de Hond Peil.nl

Tussenbalans. Maurice de Hond Peil.nl Tussenbalans Maurice de Hond Peil.nl Inleiding We zitten nu in een windstille periode van deze verkiezingen. Het startschot van de campagne is eigenlijk gegeven op 1 april, toen de 20 ambtelijke commissies

Nadere informatie

NOORDZEE EN ZEELEVEN. 2-meting Noordzee-campagne. Februari 2015. GfK 2015 Noordzee en zeeleven Stichting Greenpeace Februari 2015

NOORDZEE EN ZEELEVEN. 2-meting Noordzee-campagne. Februari 2015. GfK 2015 Noordzee en zeeleven Stichting Greenpeace Februari 2015 NOORDZEE EN ZEELEVEN 2-meting Noordzee-campagne Februari 2015 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting 2. Onderzoeksverantwoording 3. Onderzoeksresultaten 4. Contact 2 1. Samenvatting 3 Samenvatting Houding t.a.v.

Nadere informatie

VVD EN PVV WEER GELIJK AAN KOP

VVD EN PVV WEER GELIJK AAN KOP POLITIEKE PEILING I&O RESEARCH VVD EN PVV WEER GELIJK AAN KOP 19 januari 2017 VVD en PVV gelijk aan kop; verschuiving sinds zondagmiddag In vergelijking met een maand geleden levert de PVV 7 zetels in

Nadere informatie

Bekendheid Norm Gezond Bewegen

Bekendheid Norm Gezond Bewegen Bewonersonderzoek 2013 gemeente Deventer onderdeel Sport Nationale Norm Gezond Bewegen De Nationale Norm Gezond Bewegen is in 2013 bij 55% van de Deventenaren bekend. Dit percentage was in 2011 licht hoger

Nadere informatie

D66 leidt in aanloop naar Europese verkiezingen dankzij vastberaden eurofielen

D66 leidt in aanloop naar Europese verkiezingen dankzij vastberaden eurofielen D66 leidt in aanloop naar Europese verkiezingen dankzij vastberaden eurofielen Gegroeid optimisme over toekomst Europa vertaalt zich niet in afname euroscepsis 15 mei Een week voor de verkiezingen voor

Nadere informatie

TK2017 en de grote invloed van EK2015 op de vorming van een nieuwe regering

TK2017 en de grote invloed van EK2015 op de vorming van een nieuwe regering TK2017 en de grote invloed van EK2015 op de vorming van een nieuwe regering Aan het eind van 2015 zijn we maximaal 15 maanden verwijderd van de volgende Tweede Kamerverkiezingen. De contouren van die verkiezingen

Nadere informatie

Verkiezingsuitslagen Drechtsteden

Verkiezingsuitslagen Drechtsteden Verkiezingsuitslagen Gemeenteraadsverkiezingen 19 maart Zet de daling in opkomst zich door? En is er in de regio ook winst voor de lokale partijen en D66 te zien? Het Onderzoekcentrum zet in deze factsheet

Nadere informatie

CONSUMER CONFIDENCE SCAN

CONSUMER CONFIDENCE SCAN CONSUMER CONFIDENCE SCAN September 2014 Stephan Dijcks GfK 2014 Consumer Confidence Scan augustus 2014 1 Inhoud 1. Inzichten consumentenvertrouwen 2. Consumentenvertrouwen in beeld 3. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen Het aantal mensen met werk is in de periode februari-april met gemiddeld 2 duizend per maand toegenomen. Vooral jongeren en 45-plussers gingen aan de slag.

Nadere informatie

Politieke participatie

Politieke participatie 12 Politieke participatie In dit hoofdstuk komen de interesse en participatie van Amsterdammers in de politiek aan bod. 2014 was in dat opzicht een boeiend jaar, met drie verkiezingen en belangrijke verschuivingen

Nadere informatie

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010 FORUM Maart Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9-8e monitor: effecten van de economische crisis In steeg de totale werkloosheid in Nederland met % naar 26 duizend personen. Het werkloosheidspercentage

Nadere informatie

8. Werken en werkloos zijn

8. Werken en werkloos zijn 8. Werken en werkloos zijn In 22 is de arbeidsdeelname van allochtonen niet meer verder gestegen. Onder autochtonen is het aantal personen met werk nog wel licht toegenomen. De arbeidsdeelname onder Surinamers,

Nadere informatie

December 2014 Betalen aan de kassa 2013

December 2014 Betalen aan de kassa 2013 December 2014 Betalen aan de kassa 2013 Betalen aan de kassa 2013 Betalen aan de kassa 2013 Uitkomsten DNB/Betaalvereniging Nederland onderzoek naar het gebruik van contant geld en de pinpas in Nederland

Nadere informatie

De Stemming van 15 januari 2017

De Stemming van 15 januari 2017 De Stemming van 15 januari 2017 Deze week zien we een aantal -kleine- bewegingen. De PVV daalt er 1, alsmede 50PLUS en de Partij voor de Dieren. GroenLinks stijgt er 2 en het CDA stijgt er 1. Nog steeds

Nadere informatie

TILBURG HEEFT IETS TE KIEZEN

TILBURG HEEFT IETS TE KIEZEN TILBURG HEEFT IETS TE KIEZEN Verslag van een exit poll bij de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010 in de gemeente Tilburg April 2010 Dr. M. Boogers L. Slagter Drs. J. van Ostaaijen Tilburgse School

Nadere informatie

Nieuw Haags Peil van 26 februari 2006

Nieuw Haags Peil van 26 februari 2006 Nieuw Haags Peil van 26 februari 2006 Na een korte stijging van de Groep Wilders naar 8 zetels is de score nu weer 6 zetels. Bij de overige partijen zijn er slechts kleine verschuivingen. De drie linkse

Nadere informatie

Onderzoek verkiezingsthema Europa

Onderzoek verkiezingsthema Europa Onderzoek verkiezingsthema Europa Over het onderzoek Aan het onderzoek deden 22.055 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Het onderzoek vond plaats van 5 tot en met 7 september 2012. Over het EenVandaag

Nadere informatie

Slotpeiling PS: vijf partijen zeer dicht bij elkaar

Slotpeiling PS: vijf partijen zeer dicht bij elkaar Rapport Slotpeiling PS: vijf partijen zeer dicht bij elkaar Slechts zwakke stijging opkomstintentie, meerderheid VVD, PvdA en C3 ver weg De spanning voor de Provinciale Statenverkiezingen van woensdag

Nadere informatie

Onderzoek. Diversiteit in de Tweede Kamer 2012

Onderzoek. Diversiteit in de Tweede Kamer 2012 Onderzoek Diversiteit in de Tweede Kamer 2012 Nederland heeft een stelsel met evenredige vertegenwoordiging. Op 12 september 2012 waren er vervroegde verkiezingen voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal:

Nadere informatie

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h Rick Heldoorn & Matthijs de Gier H1630

Nadere informatie

Campagne Tweede Kamerverkiezingen (N06) Eindrapportage campagne-effectonderzoek

Campagne Tweede Kamerverkiezingen (N06) Eindrapportage campagne-effectonderzoek Campagne Tweede Kamerverkiezingen (N06) Eindrapportage campagne-effectonderzoek Ten behoeve van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Vooronderzoek bekendheid 144 Voorwoord en inhoudsopgave

Nadere informatie

OZB peiling

OZB peiling OZB peiling 2013-2014 Februari 2014 Inleiding De onroerendezaakbelasting (OZB) is een belasting die huiseigenaren jaarlijks aan de gemeente betalen. Gemeenten zijn vrij in het vaststellen van het OZB-tarief,

Nadere informatie

Politieke Barometer Onderwijs

Politieke Barometer Onderwijs Rapportage Politieke Barometer Onderwijs directeuren voortgezet onderwijs Utrecht, 28 juni 2016 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Liesbeth van der Woud Postbus 681 3500 AR Utrecht telefoon:

Nadere informatie

Onderzoek Steun PvdA na gemeenteraadsverkiezingen

Onderzoek Steun PvdA na gemeenteraadsverkiezingen Onderzoek Steun PvdA na gemeenteraadsverkiezingen Rapportage 27 maart 2014 Over dit onderzoek Aan het onderzoek deden 5824 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee die bij de Tweede Kamerverkiezingen in

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

In 2015 is NV schade opnieuw goed beoordeeld door werknemers en werkgevers

In 2015 is NV schade opnieuw goed beoordeeld door werknemers en werkgevers In 2015 is NV schade opnieuw goed beoordeeld door werknemers en werkgevers Samenvatting KTO NV schade 2015 31 maart 2016 Situatie en centrale vraagstelling Onderzoek naar de tevredenheid en loyaliteit

Nadere informatie

Voorpublicatie Vertrouwen in de wetenschap

Voorpublicatie Vertrouwen in de wetenschap Voorpublicatie Vertrouwen in de wetenschap Augustus 2015 Het meeste wetenschappelijk onderzoek wordt betaald door de overheid uit publieke middelen. De gevolgen van wetenschappelijke kennis voor de samenleving

Nadere informatie

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009 FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 29 Groei van werkloosheid onder zet door! In het 2 e kwartaal van 29 groeide de werkloosheid onder (niet-westers)

Nadere informatie

De Tweede Kamerverkiezingen van 12 september 2012

De Tweede Kamerverkiezingen van 12 september 2012 De Tweede Kamerverkiezingen van 12 september 2012 In plaats van een nieuwe peiling enkele dagen na de verkiezingen komen we vandaag met een analyse van de verkiezingsuitslag van 12 september. Op de dag

Nadere informatie

Diversiteit in Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en Eerste Kamer in 2011

Diversiteit in Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en Eerste Kamer in 2011 Onderzoek Diversiteit in Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en Eerste Kamer in 2011 Het Huis voor democratie en rechtsstaat heeft na de verkiezingen van 2 maart 2011 de diversiteit in de nieuwe Provinciale

Nadere informatie

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan.

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan. Burgerpeiling 2013 Eind 2013 is onder 2000 inwoners van de gemeente Noordoostpolder een enquete verspreid ten behoeve van de benchmark waarstaatjegemeente.nl. De enquete vormt een onderdeel van de benchmark.

Nadere informatie

Pensioenaanspraken in beeld

Pensioenaanspraken in beeld Pensioenaanspraken in beeld Deel 1: aanspraken naar geslacht en burgerlijke staat Elisabeth Eenkhoorn, Annelie Hakkenes-Tuinman en Marije vandegrift bouwen minder pensioen op via een werkgever dan mannen.

Nadere informatie

Wat zegt de Tilburgse kiezer?

Wat zegt de Tilburgse kiezer? Wat zegt de Tilburgse kiezer? De resultaten van de exitpoll van de Tilburgse gemeenteraadsverkiezing 2014 DEMOS Centrum voor Beter Bestuur en Burgerschap Julien van Ostaaijen, Koen van der Krieken, Sabine

Nadere informatie

Diversiteit in de Provinciale Staten

Diversiteit in de Provinciale Staten Onderzoek Diversiteit in de Provinciale Staten Het Huis voor democratie en rechtsstaat heeft na de verkiezingen van 2 maart 2011 de diversiteit in de nieuwe Provinciale Staten (PS) onderzocht. Het gaat

Nadere informatie

Ontwikkeling werkdruk in het onderwijs 1999-2003

Ontwikkeling werkdruk in het onderwijs 1999-2003 Ontwikkeling werkdruk in het onderwijs 1999-2003 Eindrapport Een onderzoek in opdracht van het Vervangingsfonds Frank Schoenmakers Rob Hoffius B3060 Leiden, 21 juni 2005 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Verantwoording:

Nadere informatie

Meting maart 2014 DONATEURSVERTROUWEN BLIJFT STIJGEN

Meting maart 2014 DONATEURSVERTROUWEN BLIJFT STIJGEN Meting maart 2014 Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door Peil.nl DONATEURSVERTROUWEN BLIJFT STIJGEN Nederland is duidelijk op weg naar een

Nadere informatie

FINANCIELE ZEKERHEID. GfK September 2015. GfK 2015 Achmea Financiële Zekerheid september 2015

FINANCIELE ZEKERHEID. GfK September 2015. GfK 2015 Achmea Financiële Zekerheid september 2015 FINANCIELE ZEKERHEID GfK September 2015 1 Opvallende resultaten Meer dan de helft van de Nederlanders staat negatief tegenover de terugtredende overheid Financiële zekerheid: een aanzienlijk deel treft

Nadere informatie

Uitgevoerd in opdracht van de afdeling Beleid, dienst Sociale Zaken en Werk, gemeente Groningen

Uitgevoerd in opdracht van de afdeling Beleid, dienst Sociale Zaken en Werk, gemeente Groningen Meer of Minder Heden Verschillen tussen, en trends in, de verhouding allochtone en autochtone klanten van de dienst SOZAWE Alfons Klein Rouweler Ard Jan Leeferink Louis Polstra Uitgevoerd in opdracht van

Nadere informatie

Uitstroom van ouderen uit de werkzame beroepsbevolking

Uitstroom van ouderen uit de werkzame beroepsbevolking Uitstroom van ouderen uit de werkzame beroepsbevolking Clemens Siermann en Henk-Jan Dirven De uitstroom van 50-plussers uit de werkzame beroepsbevolking is de laatste jaren toegenomen. Een kwart van deze

Nadere informatie

Starters zien door de wolken toch de zon

Starters zien door de wolken toch de zon M201206 Starters zien door de wolken toch de zon drs. A. Bruins Zoetermeer, mei 2012 Starters zien door de wolken toch de zon Enkele jaren nadat zij met een bedrijf zijn begonnen, en met enkele jaren financieel-economische

Nadere informatie

Flitspeiling begeleid wonen

Flitspeiling begeleid wonen Grote Bickersstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 020 522 59 99 fax 020 622 15 44 e-mail info@veldkamp.net www.veldkamp.net Flitspeiling begeleid wonen Bart Koenen, Valerie Vieira

Nadere informatie

Stemmotieven bij de gemeenteraadsverkiezingen

Stemmotieven bij de gemeenteraadsverkiezingen Stemmotieven bij de gemeenteraadsverkiezingen Voor: NPS/NOVA Hugo van der Parre Datum: 28 januari 2009 Project: 91804 Copyright: 2010. Synovate Ltd. Alle rechten voorbehouden. De concepten en ideeën die

Nadere informatie

NEDERLANDERS WILLEN GEEN NEXIT

NEDERLANDERS WILLEN GEEN NEXIT Ondanks euroscepsis: NEDERLANDERS WILLEN GEEN NEXIT Persbericht I&O Research 14 maart 2016 VVD en PVV grootste partijen Op dit moment zou de VVD 27 zetels halen, op de voet gevolgd door de PVV (25 zetels).

Nadere informatie

Jongeren & hun financiële verwachtingen

Jongeren & hun financiële verwachtingen Nibud, februari Jongeren & hun financiële verwachtingen Anna van der Schors Daisy van der Burg Nibud in samenwerking met het 1V Jongerenpanel van EenVandaag Inhoudsopgave 1 Onderzoeksopzet Het Nibud doet

Nadere informatie

Productiemonitor Stichting ZorgPunt Utrecht

Productiemonitor Stichting ZorgPunt Utrecht Productiemonitor Stichting ZorgPunt Utrecht 1e kwartaal 2012 Inleiding en samenvatting Voor u ligt de productiemonitor van het 1e kwartaal 2012. In deze monitor wordt een beeld geschetst van de belangrijkste

Nadere informatie

De financiële gevolgen voor de politieke partijen na de hervorming van de Senaat. Jef Smulders & Bart Maddens

De financiële gevolgen voor de politieke partijen na de hervorming van de Senaat. Jef Smulders & Bart Maddens De financiële gevolgen voor de politieke partijen na de hervorming van de Senaat Jef Smulders & Bart Maddens KU Leuven Instituut voor de Overheid Faculteit Sociale Wetenschappen Tel: 0032 16 32 32 70 Parkstraat

Nadere informatie

Begrip voor acties vakbonden, één op zeven zelf bereid tot actie

Begrip voor acties vakbonden, één op zeven zelf bereid tot actie Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Begrip voor acties vakbonden, één op zeven zelf bereid

Nadere informatie

Sterkste groei bij werknemers

Sterkste groei bij werknemers In 1994 stagneerde de ontwikkeling van de koopkracht nog. In de daarop volgende jaren nam de koopkracht echter steeds sterker toe: met 1% in 1995 tot 1,5% in 1997. De grootste stijging,,7%, deed zich voor

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers

AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers November 2014 GfK 2014 AFM Consumentenmonitor November 2014 1 Beleggingsportefeuille GfK 2014 AFM Consumentenmonitor November 2014 2 Zes op de tien beleggers

Nadere informatie

Hoofdstuk 24 Financiële situatie

Hoofdstuk 24 Financiële situatie Hoofdstuk 24 Financiële situatie Samenvatting De gemeente voert diverse inkomensondersteunende maatregelen uit die bedoeld zijn voor huishoudens met een lager inkomen. Zes op de tien Leidenaren zijn bekend

Nadere informatie

80% VAN DE NEDERLANDERS TYPEERT ZICH ALS GOEDE-DOELENGEVER,

80% VAN DE NEDERLANDERS TYPEERT ZICH ALS GOEDE-DOELENGEVER, Meting juni 2013 Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door Peil.nl 80% VAN DE NEDERLANDERS TYPEERT ZICH ALS GOEDE-DOELENGEVER, AL ZIEN MINDER

Nadere informatie

Coen in het kort. Inhoud rapportage. Toelichting. Provincie Limburg. Negatief beeld bij alle indicatoren

Coen in het kort. Inhoud rapportage. Toelichting. Provincie Limburg. Negatief beeld bij alle indicatoren Conjunctuurenquête Nederland I rapport eerste kwartaal 212 Inhoud rapportage COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting Hoe staat het Nederlandse

Nadere informatie

Alleen-Pinnen-Monitor

Alleen-Pinnen-Monitor 1 Alleen-Pinnen-Monitor Perceptie van alleen-pinnen kassa s 2 e meting Erwin Boom & Markus Leineweber, 11 september 2012 Uitgevoerd in opdracht van de Betaalvereniging Nederland en Stichting BEB Vertrouwelijk

Nadere informatie

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013 Fact sheet nummer 5 maart 2013 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam Er zijn ruim 133.000 jongeren van 15 tot en met 26 jaar in Amsterdam (januari 2012). Met de meeste jongeren gaat het goed in het onderwijs

Nadere informatie

Langdurige werkloosheid in Nederland

Langdurige werkloosheid in Nederland Langdurige werkloosheid in Nederland Robert de Vries In 25 waren er 483 duizend werklozen. Hiervan waren er 23 duizend 42 procent langdurig werkloos. Langdurige werkloosheid komt vooral voor bij ouderen.

Nadere informatie

Voorlopige uitslag Amsterdam. Project: 12213 Verkiezingen Tweede Kamer 2012 In samenwerking met: Dienst Basisinformatie/Bureau Verkiezingen

Voorlopige uitslag Amsterdam. Project: 12213 Verkiezingen Tweede Kamer 2012 In samenwerking met: Dienst Basisinformatie/Bureau Verkiezingen Verkiezingen 2012 Tweede Kamer Voorlopige uitslag Amsterdam Project: 12213 In samenwerking met: Dienst Basisinformatie/Bureau Verkiezingen Samenstelling publicatie: Jeroen Slot Cor Hylkema Oudezijds Voorburgwal

Nadere informatie

Een onderzoek autoverzekeringen. Pricewise 26-11-2014. Rapportage Auteurs: Yvette Randsdorp, Rob Doornbos Project Z5003

Een onderzoek autoverzekeringen. Pricewise 26-11-2014. Rapportage Auteurs: Yvette Randsdorp, Rob Doornbos Project Z5003 Een onderzoek autoverzekeringen Pricewise Rapportage Auteurs: Yvette Randsdorp, Rob Doornbos Project Z5003 26-11-2014 Inhoudsopgave Achtergrond, doel- en probleemstelling Pagina 3 Conclusies Pagina 4 Methode

Nadere informatie

Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder allochtone Nederlanders

Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder allochtone Nederlanders Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder allochtone Nederlanders Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder allochtonen 1) Integratiecampagne

Nadere informatie

Wat wordt het op 1 juni?

Wat wordt het op 1 juni? Nieuwsbrief van Peil.nl Nr 52:25-4-05 redactie: Maurice de Hond - verschijnt onregelmatig - aan/afmelden op www.peil.nl Wat wordt het op 1 juni? Het referendum van 1 juni werpt zijn schaduw vooruit. Het

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 44 t/m Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 44 t/m Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 44 t/m 47 2015 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 23 november 2015 Projectnummer: 20645 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting

Nadere informatie

Strategisch stemgedrag van PvdA en VVD kiezers

Strategisch stemgedrag van PvdA en VVD kiezers Strategisch stemgedrag van PvdA en VVD kiezers 30 Oktober 2012 Samenvatting en persbericht Uit een recent (oktober) verkiezingsonderzoek van I&O Research komt naar voren dat een kwart van de VVD-kiezers

Nadere informatie

Sprongetje PVV - samen met VVD virtueel grootste partij

Sprongetje PVV - samen met VVD virtueel grootste partij Sprongetje PVV - samen met VVD virtueel grootste partij Draagvlak voor (verder) bezuinigen op defensie danig geslonken; Nederlander wil investeringen in zorg en onderwijs 16 september, Prinsjesdag 2014.

Nadere informatie

De stemming van 27 april 2012

De stemming van 27 april 2012 De stemming van 27 april 2012 De PvdA heeft ten opzichte van afgelopen zondag 5 zetels verloren en staat nu op 19 zetels. Groen Links stijgt 3 zetels naar 8, D66 2 zetels naar 17 en de ChristenUnie 1 zetel

Nadere informatie

Meting december 2013 DONATEURSVERTROUWEN WEER IN DE LIFT

Meting december 2013 DONATEURSVERTROUWEN WEER IN DE LIFT Meting ember 2013 Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door Peil.nl DONATEURSVERTROUWEN WEER IN DE LIFT Nederland stelt het werk van goede doelen

Nadere informatie

Alfahulp en huishoudelijke hulp. Rapportage Ons kenmerk: 11110 Juni 2014

Alfahulp en huishoudelijke hulp. Rapportage Ons kenmerk: 11110 Juni 2014 Alfahulp en huishoudelijke hulp Rapportage Ons kenmerk: 11110 Juni 2014 Inhoudsopgave Geschreven voor Achtergrond & doelstelling 3 Conclusies 5 Resultaten 10 Bereidheid tot betalen 11 Naleven regels 17

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 72 2016 25

Statistisch Bulletin. Jaargang 72 2016 25 Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 25 23 juni 2016 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Werkloosheid daalt verder 3 Werkloze beroepsbevolking (20) 4 2. Inkomen en bestedingen 5 Consument een stuk

Nadere informatie

Kiezersvoorkeuren in Amsterdam

Kiezersvoorkeuren in Amsterdam Kiezersvoorkeuren in Amsterdam In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van maart peilt OIS in opdracht AT de politieke voorkeur van Amsterdammers. Vooruitlopend daarop is een eerste verkennend onderzoek

Nadere informatie

Werkloosheid onder beroepsbevolking blijft stijgen, maar minder sterk dan voorgaande jaren

Werkloosheid onder beroepsbevolking blijft stijgen, maar minder sterk dan voorgaande jaren Werkloosheid onder beroepsbevolking blijft stijgen, maar minder sterk dan voorgaande jaren Werkloosheid heeft een grote impact op mensen. Werk betekent deelname aan de maatschappij, een inkomen, sociale

Nadere informatie

Leefstijl en preventie

Leefstijl en preventie Leefstijl en preventie Wetenschap ten dienste van Volksgezondheid, Voedselveiligheid en Leefmilieu. . Inhoudstafel Inhoudstafel... 59 Bestudeerde indicatoren... 61 1. Voedingsgewoonten.... 61 3. Gebruik

Nadere informatie

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2015

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2015 1 Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2015 Fact sheet juni 20 De werkloosheid onder Amsterdamse jongeren is het afgelopen jaar sterk gedaald. Van de 3.00 Amsterdamse jongeren in de leeftijd van 15

Nadere informatie

Verkiezingsuitslagen Drechtsteden

Verkiezingsuitslagen Drechtsteden Verkiezingsuitslagen PROVINCIALE STATEN 18 MAART Inhoud Hoe hebben inwoners van de regio bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten gestemd? Wat zou in de regio de grootste partij zijn en wie is de

Nadere informatie

Meer of minder uren werken

Meer of minder uren werken Meer of minder uren werken Jannes de Vries Een op de zes mensen die minstens twaalf uur per week werken (de werkzame beroeps bevolking) wil meer of juist minder uur werken. Van hen heeft minder dan de

Nadere informatie

Nederlanders zoeken oplossing eurocrisis nadrukkelijker in minder Europa

Nederlanders zoeken oplossing eurocrisis nadrukkelijker in minder Europa Achtergrond Nederlanders zoeken oplossing eurocrisis nadrukkelijker in minder Europa Gemiddelde Nederlander wil meer inkomensgelijkheid Steeds meer mensen willen dat niet de EU, maar de individuele lidstaten

Nadere informatie

Eurobarometer Standaard 78. DE PUBLIEKE OPINIE IN DE EUROPESE UNIE Najaar 2012 NATIONAAL RAPPORT NEDERLAND

Eurobarometer Standaard 78. DE PUBLIEKE OPINIE IN DE EUROPESE UNIE Najaar 2012 NATIONAAL RAPPORT NEDERLAND Eurobarometer Standaard 78 DE PUBLIEKE OPINIE IN DE EUROPESE UNIE Najaar 2012 NATIONAAL RAPPORT NEDERLAND Opiniepeiling besteld en gecoördineerd door de Europese Commissie, Directoraat-generaal Communicatie.

Nadere informatie

Sparen voor een koopwoning

Sparen voor een koopwoning Sparen voor een koopwoning Consumentenonderzoek in opdracht van de Volksbank GfK februari 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 Management summary Onderzoeksresultaten Onderzoeksverantwoording Contact 2 Management summary

Nadere informatie

Opiniepeiling in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2012

Opiniepeiling in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2012 bezoekadres Marnixkade 109 1015 ZL Amsterdam postadres Postbus 15262 1001 MG Amsterdam E moti@motivaction.nl T +31 (0)20 589 83 83 F +31 (0)20 589 83 00 W www.motivaction.nl Opiniepeiling in aanloop naar

Nadere informatie

betaalt nederland 2013 in het kort

betaalt nederland 2013 in het kort ZO in het kort 1 ZO Betaalgedragindex (BGX) De Betaalgedragindex (BGX) geeft in één oogopslag weer of Nederland het afgelopen jaar beter of slechter is gaan betalen. Deze index is samengesteld op basis

Nadere informatie

Nederland dient financiële steun te geven aan landen van de Europese Unie met een hoge staatsschuld die anders in grote problemen zullen komen.

Nederland dient financiële steun te geven aan landen van de Europese Unie met een hoge staatsschuld die anders in grote problemen zullen komen. Aankondiging Op 12 september dit jaar worden verkiezingen gehouden voor de Tweede Kamer. Politieke partijen hebben hun verkiezingsprogramma voor de komende jaren vastgesteld. De lijsttrekkers van de partijen

Nadere informatie

Aantal respondenten 1758 1707 1578 13981 Aantal benaderd 4500 4404 4344 36949

Aantal respondenten 1758 1707 1578 13981 Aantal benaderd 4500 4404 4344 36949 Onderwijs & Kwaliteit Eerste rapportage HBO-Monitor 2013 Op 3 april 2014 zijn de resultaten van de jaarlijkse HBO-monitor (enquête onder afgestudeerden) over 2013 binnengekomen. Het onderzoek betreft studenten

Nadere informatie