FM MANAGEMENT COURSE SAMENWERKEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FM MANAGEMENT COURSE SAMENWERKEN"

Transcriptie

1

2 FM MANAGEMENT COURSE SAMENWERKEN In de tweede helft van 2015 organiseren wij de FM Management Course Samenwerken exclusief voor facilitair managers van de grotere organisaties in Nederland. Het programma bestaat uit een viertal deep dive sessies met een sterke inhoudelijke verdieping. De focus ligt op verschillende vormen van samenwerking, zoals samenwerking met externe dienstverleners, andere ondersteunende diensten en de business. Een studiereis naar Londen maakt onderdeel uit van het programma. Tijdens de studiereis bezoeken we organisaties met verschillende best practices en verkennen we de verschillen binnen Facility Management tussen Nederland en Engeland. De FM Management Course biedt u naast inhoudelijke uitdaging een geweldige kans om uw netwerk te verbreden en te sparren met branchegenoten. Het programma van de FM Management Course is een afgeleide van onze succesvolle FM Executive Course, in 2014 georganiseerd voor circa 30 facilitair directeuren. Deelnemers onderstrepen de waarde en het nut van het programma en netwerk. Wij nodigen u, mede namens onze ambassadeurs, van harte uit om deel te nemen aan dit inspirerende programma. AMBASSADEURS Heleen Ruys & Sandy Brouwer Hospitality Group

3 1 DEEP DIVE SESSIE 1 SAMENWERKING TUSSEN ORGANISATIES DONDERDAG 3 SEPTEMBER 2015 Samenwerken tussen afdelingen en organisaties krijgt steeds meer aandacht. Waarschijnlijk omdat samenwerken vandaag de dag noodzakelijk is om tegemoet te komen aan de toenemende complexiteit waarmee organisaties om moeten gaan. Samenwerking is daarbij geen doel op zich, het is een instrument om doelstellingen te realiseren, zoals het ontwikkelen van een nieuw product of de behoefte aan meer flexibiliteit DEEP DIVE SESSIE 2 KETENMANAGEMENT & BUSINESS ALIGNMENT DINSDAG 29 SEPTEMBER 2015 DEEP DIVE SESSIE 3 BUSINESS SUPPORT SERVICES DINSDAG 20 OKTOBER 2015 STUDIEREIS SAMENWERKEN IN DE PRAKTIJK WOENSDAG 4 - VRIJDAG 6 NOVEMBER 2015 DEEP DIVE SESSIE 4 REFLECTIE DINSDAG 8 DECEMBER 2015 De ambitieniveaus van samenwerken kunnen variëren van een incidentele oplossing voor een probleem, een structureel instrument om ambities te verwezenlijken tot samenwerken als mogelijkheid om te overleven. TOENEMEND BELANG SAMENWERKEN BIJ FACILITAIRE ORGANISATIES Ook facilitaire organisaties moeten meer en meer gaan samenwerken of hun bestaande samenwerkingsmodellen kritisch beschouwen. De samenwerking met externe dienstverleners is steeds belangrijker omdat de mate van uitbesteding stijgt en de uitbestedingsknip steeds hoger komt te liggen. Het bestaande klant-leverancierdenken functioneert in veel gevallen niet meer. We moeten zoeken naar een nieuw samenwerkingsparadigma. Een paradigma waarmee we het beste uit alle partijen halen. Een paradigma dat duurzame samenwerkingsrelaties tussen opdrachtgever en opdrachtnemer stimuleert. INTEGRATIE SUPPORT SERVICES Een andere vorm van samenwerking binnen facility management is de integratie van verschillende support services zoals HRM, finance, IT en FM. Deze ontwikkeling vereist samenwerking tussen afdelingen met uiteenlopende culturen en zeer verschillende vormen van dienstverlening. Leiderschap is nodig om deze afdelingen te integreren en met oplossingen te komen die echt onderscheidend zijn voor de business. Dit gaat veel verder dan organisatorische integratie. BUSINESS ALIGNMENT CRUCIAAL Een laatste vorm van samenwerken die het komende decennium onontkoombaar moet gaan veranderen is de samenwerking met de business (Business alignment). Business alignment is al jaren een actueel thema binnen IT-organisaties. Kenmerkend voor business alignment is de afstemming tussen de business enerzijds en support services anderzijds. Business alignment is nodig om echt waarde toe te kunnen voegen aan de business en het verschil te kunnen maken!

4 De vier deep dive sessies bieden ruimte voor inhoudelijke verdieping en discussie op specifieke onderdelen van samenwerken. De deep dive sessies kennen een grote diversiteit aan leervormen, uiteenlopend van colleges, casestudies en discussies tot individuele reflectie op persoonlijk functioneren. De deep dive sessies zijn zowel theoretisch als praktisch, maar bovenal bieden zij handvatten voor persoonlijke groei. Het delen van ervaringen met branchegenoten, het sparren over uitdagingen en het ontvangen van feedback creëert een leeromgeving die ongeëvenaard is..

5 1 SAMENWERKING TUSSEN ORGANISATIES DONDERDAG 3 SEPTEMBER UUR ING, AMSTERDAM MAXIMAAL FACILITEREN VAN SAMENWERKING MICHÈL VAN WISSEN ING wil sneller en beter op klantbehoeften kunnen inspelen en start een andere manier van werken en innoveren van de dienstverlening. In de nieuwe vorm werken medewerkers vanuit verschillende expertises in multidisciplinaire teams samen om een doel te realiseren en zijn zij gezamenlijk verantwoordelijk voor het eindresultaat. Michèl van Wissen, directeur Facility Management bij ING en gastheer van de eerste deep dive sessie vertelt hoe Facility Management de 'Agile' werkmethode maximaal kan ondersteunen door gepaste huisvesting en faciliteiten. SAMENWERKEN TUSSEN ORGANISATIES EDWIN KAATS Na een uitgebreide kennismakingsronde starten we de eerste deep dive sessie met een lezing over samenwerken tussen organisaties. De complexe en betekenisvolle vraagstukken van deze tijd kan niemand alleen oplossen. Samen kun je meer bereiken dan ieder afzonderlijk. Samenwerken is nodig maar niet vanzelfsprekend. Edwin Kaats, partner bij Common Eye en onder andere auteur van het boek 'Leren samenwerken tussen organisaties', neemt ons mee in het thema samenwerking tussen organisaties. Wat is samenwerken en hoe geef je richting aan een samenwerking? DRIJFVEREN VAN SAMENWERKEN MICHEL BAAS Drijfveren hebben een enorme betekenis voor het gedrag en spelen daarmee een belangrijke rol bij succesvol samenwerken tussen organisaties. Het kennen van persoonlijke drijfveren blijkt een uiterst effectief middel voor het beter laten functioneren van samenwerkingsrelaties, maar versterkt ook de binding tussen mens en organisatie. Alle deelnemers vullen ter voorbereiding op deze deep dive sessie de Real Drives test in. Michel Baas van Baas&Co en Heleen Ruys van Hospitality Bloom geven individuele feedback op de persoonlijke drijfveren van elke deelnemer.

6 2 RONDLEIDING FLORAHOLLAND KETENMANAGEMENT & BUSINESS ALIGNMENT DINSDAG 29 SEPTEMBER UUR FLORAHOLLAND, AALSMEER SUPPLY CHAIN COLLABORATION PROF. JACK VAN DER VEEN Facility Management bevindt zich in toenemende mate in diverse interne en externe ketens. Een nieuwe paradigma ontstaat om de maximale klantwaarde uit die ketens te onttrekken tegen minimale kosten. Jack van der Veen, hoogleraar Supply Chain Management aan Nyenrode, gaat in op de onderliggende principes en uitgangspunten van ketensamenwerking. Hoe kan Facility Management de keten gebruiken om strategische waarde te creëren? En kan of moet Facility Management ketenregisseur zijn? FloraHolland treedt op als verbinder tussen aanbieders en hun klanten en maakt een efficiënte handel in bloemen en planten tussen beide partijen mogelijk. Om de sector nog meer te laten bloeien wil FloraHolland beter samenwerken met alle partijen en de klant centraal zetten. De veiling is een wereld op zich. Een unieke rondleiding in het centrum van de internationale bloemen- en plantenhandel is onderdeel van ons programma. Deze vroege ochtendsessie is een bezoek aan de veiling meer dan waard. BUSINESS ALIGNMENT 'MYTHE OF OPPORTUNITY?' In kleine groepen behandelen we een case waarin samenwerken met de business centraal staat. De case focust op een actueel probleem dat vraagt om besluitvorming. We vragen de groepen het multidisciplinaire vraagstuk te analyseren en hun visie en oplossing te presenteren aan de jury, bestaande uit Ineke Veenstra (FloraHolland), Edwin Wenink (FloraHolland) en John Dommerholt (Hospitality Group).

7 3 RESULTATEN ONDERZOEK BUSINESS SUPPORT SERVICES We presenteren de resultaten van het onderzoek naar integratie van business support services. De onderzoeksresultaten komen voort uit een enquête die is ingevuld door alle aan de FM Management Course deelnemende organisaties. Het onderzoek geeft inzicht in de wijze waarop grote Nederlandse organisaties hun business support services organiseren en welke veranderingen zij op dit gebied verwachten. BUSINESS SUPPORT SERVICES DINSDAG 20 OKTOBER UUR HOSPITALITY GROUP, AMERSFOORT SHARED SERVICES BIJ ALLIANDER BART BLOKLAND Bart Blokland, directeur shared services bij Alliander, deelt zijn ervaring met het opzetten van shared service centers (SSC s). Welke synergetische voordelen levert samenwerking tussen de verschillende interne dienstverleners op en wat levert de samenwerking met de business op? Welke beslissingen moet je nemen? Waar loop je tegenaan? Bart Blokand gaat niet alleen in op de harde aspecten (structuur, besturing, systemen) van het organiseren van Shared Services maar ook op de zachte aspecten (leiderschap, samenwerken, belangen en persoonlijkheden). DRIJFVEREN EN OPTIMALISEREN VAN SAMENWERKEN HELEEN RUYS Na een terugkoppeling van ieders individuele drijfveren in de eerste deep dive sessie, zoomt Heleen Ruys deze sessie in op drijfveren in verhouding tot samenwerking. Welke drijfveren bepalen of je succesvol samenwerkingsrelaties aan kunt gaan? Hoe kun je, gebruikmakend van de inzichten van de Real Drives test, werken aan succesvolle samenwerkingsrelaties? In deze sessie werken we ook in kleinere groepen een case uit.

8 4 REFLECTIE WELKE KENNIS HEBBEN WE OPGEDAAN? HOE IS DEZE TOEPASBAAR IN DE EIGEN ORGANISATIE? NAAST REFLECTIE BIEDT DE LAATSTE SESSIE RUIMTE VOOR ONDERWERPEN WAAR DE GROEP GRAAG VERDERE VERDIEPING OP WENST. WE GEVEN NA DE STUDIEREIS VERDERE INVULLING AAN DEZE SESSIE. DINSDAG 8 DECEMBER UUR

9 LONDEN 4/11/2015-6/11/2015 In Londen gaan we verschillende vormen van samenwerken in de praktijk zien en ervaren. Met de bagage uit de deep dive sessies zijn we goed voorbereid en kunnen we voorbeelden en best practices direct in een context plaatsen.

10 DE WEG NAAR KRACHTIG PARTNERSHIP VAN VALKUIL NAAR SUCCES ISS organiseert in het schitterende hoofdkantoor van Barclays in Canary Wharf samen met een van haar opdrachtgevers een sessie over samenwerking: een eerlijk verhaal, dat niet alleen succes belicht. Hoe haal je het beste uit een samenwerking? Wat zijn de risico s en wat zijn de kansen? En wat doe je als een samenwerking niet volgens verwachting verloopt? De case van ISS laat zien dat met gezamenlijke interventie een krachtiger partnership ontstaat. WOENSDAG 4 NOVEMBER VLUCHT AMSTERDAM LONDON CITY DE WEG NAAR KRACHTIG PARTNERSHIP ISS LUNCH CHECK-IN HOTEL INTERNATIONAL FM BIFM INTERNATIONAL FM SPEEDDATE & CASE STUDY Kennismaking met onze FM en Real Estate collega s in Engeland. Na een speeddate met de leden van The British Institute of Facilities Management (BIFM) legt Johnny Dunford, Corporate Real Estate Director van BNP Paribas een internationale case voor. In groepen gaan we gezamenlijk aan de slag met een uitdagend facilitair vraagstuk. Ter afsluiting drinken we met onze Engelse vakgenoten een pint of beer in een lokale pub DINER

11

12 BETEKENISVOL WAARDE TOEVOEGEN AAN DE BUSINESS ZURICH INSURANCE COMPANY John Hinks is Global Head of Innovation bij Zurich Insurance CRE&FM. Hij is auteur van het eindrapport van het CRE&FM Futures Forum, een crowdsourcing event waaraan bijna 400 professionals hebben bijgedragen. John laat zien wat de uitkomsten van het CRE&FM Futures Forum betekenen voor de toekomst van FM. Hij licht toe wat de verwachtingen zijn voor FM als de aard van werkzaamheden verandert, als service providers meer vooruitstrevend gaan werken en de relatie tussen service providers en FM-klanten zich verder ontwikkelt. DONDERDAG 5 NOVEMBER BETEKENISVOL WAARDE TOEVOEGEN AAN DE BUSINESS ZURICH INSURANCE COMPANY LUNCH DE AMBITIES EN UITDAGINGEN VAN SAMENWERKING UNILEVER SODEXO OPFRISSEN/VRIJE TIJD DINER MUSICAL DE AMBITIES EN UITDAGINGEN VAN INTERNATIONALE SAMENWERKING UNILEVER SODEXO Unilever heeft haar facility-managementactiviteiten in EMEA in 2012 volledig uitbesteed aan Sodexo. De ambities van deze samenwerking zijn groot maar er zijn ook genoeg uitdagingen te overwinnen. Unilever en Sodexo vertellen hoe beide partijen van dit project een succes proberen te maken. Wat is daarbij de rol van FM en hoe kan deze bepalend zijn voor het succes van het primaire proces van Unilever? Onder leiding van Jacqueline Bakker van Sodexo discussiëren we over het optimaliseren van de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

13

14 SAMEN INVESTEREN IN NOG BETERE DIENSTVERLENING GEZAMELIJKE VISIE BINNEN EEN GLOBAL FOOD ACADEMY VRIJDAG 6 NOVEMBER 2015 Een van de grootste technologiebedrijven ter wereld zet eten en drinken in om niet alleen goed voor haar medewerkers te zorgen maar vooral om een inspirerende cultuur te organiseren waar ontmoeting en interactie voorop staan. Om ervoor te zorgen dat de externe dienstverleners maximaal aansluiten op het DNA van de organisatie en een topservice leveren werd een Global Food Academy ontwikkeld. Alison McCue, Global Project Manager Food Academy, vertelt hoe zij met training en development een gedeelde visie op de toegevoegde waarde van eten en drinken wereldwijd tot leven laat komen. Samen met externe dienstverleners investeren in facilitaire services werkt. En dat met meer dan tachtig locaties wereldwijd. Samenwerking is key SAMEN INVESTEREN IN NOG BETERE DIENSTVERLENING WORKING LUNCH - INBRENG PRAKTIJK CASES VERTREK LONDON CITY AANKOMST AMSTERDAM SCHIPHOL

15 DE LEERCYCLUS Het programma probeert impact te realiseren door de deelnemers in een leercyclus te brengen. De leercyclus is gebaseerd op het gedachtegoed van Kolb. Focus Het programma is specifiek ingericht rondom het thema samenwerken. Learn Het programma is gericht op leren met variëteit aan leermethoden; colleges, cases, best practices, debatten, discussies, etcetera. Het programma biedt de meest actuele inzichten in samenwerken van thought leaders, hoogleraren en praktijkmensen. Apply Alles wat u leert en ziet kunt u toepassen in uw werkomgeving. Reflect Reflectie is een belangrijke stap in het leerproces. In het progamma wordt tijd gereserveerd om te reflecteren op hetgeen u leert en ervaart. Ook krijgt u individueel reflectie op uw samenwerkingsstijl. Experience Zeker tijdens de studiereis ervaart u de impact van bepaalde keuzes. U neemt deze ervaring mee naar uw werkomgeving, want het programma zet ook aan tot concrete actie in uw werkomgeving. De leercyclus

16 DEELNAME DEELNEMERS 2014 Uitnodigingen zijn uitsluitend op persoonlijke titel. Inschrijven kan tot uiterlijk 15 juli 2015 via Het aantal deelnemers is gemaximeerd op 30. De kosten voor de volledige FM Management Course bedragen 3.950,- per deelnemer, exclusief btw. Na aanmelding ontvangt u de factuur. Uw deelname is pas definitief nadat de factuur is betaald. AMBASSADEURS VOORWAARDEN Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een annulerings- en reisverzekering. Annulering is tot uiterlijk 15 augustus 2015 kosteloos mogelijk. Bij annulering tussen 16 Augustus en 2 september 2015 ontvangt u 50% van de deelnamekosten retour. Bij annulering na 3 september 2015 zijn wij genoodzaakt volledige deelnamekosten door te belasten en vindt geen restitutie plaats. Annuleren is alleen schriftelijk mogelijk. Onze ambassadeurs hebben deelgenomen aan de FM Executive Course Met advies en input van deze waardevolle ambassadeurs is het programma van de FM Management Course 2015 tot stand gekomen. Ì ÌAchmea ÌÌAegon Nederland N.V. ÌÌAlliander ÌÌANWB BV ÌÌAPG ÌÌAFM ÌÌBelastingdienst ÌÌDe Nederlandsche Bank ÌÌDeltares ÌÌEneco Holding ÌÌEnexis ÌÌFlora Holland ÌÌHeineken Nederland ÌÌING ÌÌMediq ÌÌNN Group ÌÌNationale Politie ÌÌNuon ÌÌPostNL ÌÌProRail ÌÌSchiphol Group ÌÌShell ÌÌSiemens Nederland N.V. ÌÌSNS ÌÌUWV ÌÌVan Lanschot ING Michel van Wissen General Manager Facility Management FLORAHOLLAND Ineke Veenstra Concern Manager Real Estate & Facility Services NUON Wim Kooij Head of Real Estate & Facility Services Nederland CONTACT Voor meer informatie over de FM Management Course kunt u contact opnemen met Heleen Ruys of Sandy Brouwer via telefoonnummer of per via

17 DIT PROGRAMMA IS SAMENGESTELD DOOR

SAMENWERKEN FM COURSE 2017

SAMENWERKEN FM COURSE 2017 . SAMENWERKEN FM COURSE 2017 . TOENEMEND BELANG SAMENWERKEN BIJ FACILITAIRE ORGANISATIES Het belang van samenwerken neemt toe, ook voor facilitaire organisaties. Hoe werk je samen met de business, leveranciers

Nadere informatie

FM MANAGEMENT COURSE SAMENWERKEN

FM MANAGEMENT COURSE SAMENWERKEN . 03 16 09 16 MET DANK AAN . FM MANAGEMENT COURSE SAMENWERKEN In de tweede helft van 2016 organiseren wij voor de derde keer de FM Management Course Samenwerken voor facilitaire professionals werkzaam

Nadere informatie

EMPOWERING PEOPLE & PLACES FUTURE WORK COURSE 2017

EMPOWERING PEOPLE & PLACES FUTURE WORK COURSE 2017 . EMPOWERING PEOPLE & PLACES FUTURE WORK COURSE 2017 . Hoe ziet de toekomstige werkomgeving eruit? Wat vragen medewerkers en de manier van (samen)werken nu en in de toekomst van huisvesting? Hoe kan huisvesting

Nadere informatie

PRESTATIE-INKOOP in de praktijk

PRESTATIE-INKOOP in de praktijk Inleiding Programma Aanmelden Route Uitnodiging workshop Donderdag 13 september 2012 fhi - leusden PRESTATIE-INKOOP in de praktijk Welke aanbieder steekt boven het maaiveld uit? Prestatie-inkoop in de

Nadere informatie

ADVANCED MARKETING PROGRAM

ADVANCED MARKETING PROGRAM ADVANCED MARKETING PROGRAM DE MEEST ACTUELE MASTERCLASS VOOR ERVAREN MARKETEERS DIE VERDIEPING EN VERBREDING ZOEKEN NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 2 INLEIDING Het Nyenrode Advanced Marketing Program is

Nadere informatie

TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving -

TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving - TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving - Het vak van intern adviseur De meeste interne adviseurs hebben vaak twee beroepen: naast het vak

Nadere informatie

UITNODIGING. 5 juni 2012: CORPORATE UNIVERSITY EVENT 5 JUNI ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT ERASMUS UNIVERSITY SAVE THE DATE

UITNODIGING. 5 juni 2012: CORPORATE UNIVERSITY EVENT 5 JUNI ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT ERASMUS UNIVERSITY SAVE THE DATE ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT ERASMUS UNIVERSITY EXECUTIVE EDUCATION AND ORGANISATIONAL DEVELOPMENT SAVE THE DATE 5 JUNI 14:00-17:30 RSM Open Programmes UITNODIGING 5 juni 2012: CORPORATE UNIVERSITY EVENT

Nadere informatie

BOOST YOUR CAREER, COMPANY AND KNOWLEDGE

BOOST YOUR CAREER, COMPANY AND KNOWLEDGE BOOST YOUR CAREER, COMPANY AND KNOWLEDGE 1 Boeiend en verrijkend. Ook verschillend van invalshoeken en belangen Het was mijn doel om van de ervaringen van anderen te leren en dat is geslaagd De rondetafelsessies

Nadere informatie

Art of Hosting. organisatie en aan het grotere geheel.

Art of Hosting. organisatie en aan het grotere geheel. Art of Hosting Hoe bouw je in deze tijden van verandering een omgeving waarin je met elkaar in vertrouwen werkt aan een zinvolle en gezamenlijke toekomst? Hoe creëer je een veilige omgeving, waarin ruimte

Nadere informatie

Bestuurssecretaris en...

Bestuurssecretaris en... het Zijlstra Center for Public Control and Governance www.hetzijlstracenter.nl Bestuurssecretaris en... Oriëntatie op de functie bestuurssecretaris het Zijlstra Center for Public Control and Governance

Nadere informatie

MASTERCLASS LEIDINGGEVEN AAN HOSPITALITY

MASTERCLASS LEIDINGGEVEN AAN HOSPITALITY MASTERCLASS LEIDINGGEVEN AAN HOSPITALITY CREËER SUCCESVOLLE EN GASTVRIJE ORGANISATIES IN SAMENWERKING MET NYENRODE. A REWARD FOR LIFE INLEIDING De wereld verandert. En niet alleen verandert de wereld,

Nadere informatie

Een leergang over talent en ambitie voor vrouwen die het heft in eigen hand nemen Vrouwen maken het Verschil

Een leergang over talent en ambitie voor vrouwen die het heft in eigen hand nemen Vrouwen maken het Verschil Een leergang over talent en ambitie voor vrouwen die het heft in eigen hand nemen Vrouwen Vrouwen verschil is een leergang voor vrouwen die zich herkennen in de begrippen maatschappelijke betrokkenheid,

Nadere informatie

Masterclass IT Savvy. Impact van trends

Masterclass IT Savvy. Impact van trends Masterclass IT Savvy Impact van trends Regelmatig komen onderzoeksbureaus zoals Gartner en McKinsey met rapporten waarin nieuwe trends worden aangekondigd. Belangrijke vraag, en niet eenvoudig te beantwoorden,

Nadere informatie

Nieuw! Office Improvement Expert in administratie en dienstverlening

Nieuw! Office Improvement Expert in administratie en dienstverlening Nieuw! Office Improvement Expert in administratie en dienstverlening Stroomlijnen van processen & organiseren van resultaatgerichte teamwerking Waarom deze opleiding? Ondanks de toenemende complexiteit

Nadere informatie

Controllership. De noodzaak van strong controllership

Controllership. De noodzaak van strong controllership Verdiepingscyclus Strong Controllership De noodzaak van strong controllership Maatregelen uit het regeerakkoord stellen zorgorganisaties voor nieuwe vragen het strategisch management en bestuur van organisaties

Nadere informatie

Iets voor u! Combineer de Bedrijfsscan met de andere instrumenten van Duurzame Inzetbaarheid

Iets voor u! Combineer de Bedrijfsscan met de andere instrumenten van Duurzame Inzetbaarheid Wilt u succesvol werken aan de inzetbaarheid van uw medewerkers? De Bedrijfsscan Duurzame Inzetbaarheid brengt in kaart waar in uw bedrijf de kansen liggen. Direct toepasbaar! Iets voor u! Wij hebben deze

Nadere informatie

MASTERCLASS VERANDERMANAGEMENT

MASTERCLASS VERANDERMANAGEMENT MASTERCLASS VERANDERMANAGEMENT INZICHT, OVERZICHT EN VAARDIGHEDEN VOOR HET LEIDEN VAN VERANDERING NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 2 VOORWOORD Ontwikkelingen in de omgeving en binnen organisaties worden complexer

Nadere informatie

MASTERCLASS AGILE MANAGEMENT

MASTERCLASS AGILE MANAGEMENT MASTERCLASS AGILE MANAGEMENT SNEL EN WENDBAAR WERKEN AAN CONTINUE VERBETERING IN ORGANISATIES LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP NYENRODE. A REWARD FOR LIFE INDEX Inleiding 3 Masterclass Agile Management

Nadere informatie

Essentials van Secure Base Leiderschap. Leidinggeven aan werkelijke verandering

Essentials van Secure Base Leiderschap. Leidinggeven aan werkelijke verandering Essentials van Secure Base Leiderschap Leidinggeven aan werkelijke verandering 2018 Het is de taak van de leider om zijn mensen te brengen van de plek waar ze zijn naar de plek waar ze niet geweest zijn

Nadere informatie

Opleidingsprogramma DoenDenken

Opleidingsprogramma DoenDenken 15-10-2015 Opleidingsprogramma DoenDenken Inleiding Het opleidingsprogramma DoenDenken is gericht op medewerkers die leren en innoveren in hun organisatie belangrijk vinden en zich daar zelf actief voor

Nadere informatie

Seminar Y-recruiter in een dag

Seminar Y-recruiter in een dag Datum: donderdag 5 april 2012 Tijd: Locatie: Kosten: Inschrijven: 11.00 21.00 uur Olympisch Stadion Amsterdam 895,- excl. BTW www.arbeidsmarktcommunicatie.eu/inschrijven Leer in 10 uur alles op het gebied

Nadere informatie

1. De methodiek Management Drives

1. De methodiek Management Drives 1. De methodiek Management Drives Management Drives is een unieke methodiek die u concrete handvatten biedt in het benaderen van de ontwikkeling van individu, team en organisatie. De methodiek kent een

Nadere informatie

LOGISTIEK MANAGEMENT COLLEGEREEKS. Verhoog uw kennis en strategische invloed. Collegereeks met de onderwerpen: Start

LOGISTIEK MANAGEMENT COLLEGEREEKS.  Verhoog uw kennis en strategische invloed. Collegereeks met de onderwerpen: Start LOGISTIEK MANAGEMENT Verhoog uw kennis en strategische invloed Gemid 27 09 17 Collegereeks met de onderwerpen: Supply Chain Management Financieel Management Planning & Forecasting Duurzame Logistiek Inkoop

Nadere informatie

COLLEGEREEKS MANAGEMENT IN DE ZORG

COLLEGEREEKS MANAGEMENT IN DE ZORG COLLEGEREEKS MANAGEMENT IN DE ZORG ZORGVISIE ACADEMY IN SAMENWERKING MET NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 DÉ ZEVEN ACTUELE MANAGEMENT ONDERWERPEN IN DE ZORG SAMENGEBRACHT IN ÉÉN COLLEGEREEKS 2 MANAGEMENT

Nadere informatie

SECURE BASE LEADERSHIP UNIEKE TOP EXECUTIVE COURSE MET GROTE IMPACT. Creëer als leider een cultuur voor continue innovatie en exponentiële groei!

SECURE BASE LEADERSHIP UNIEKE TOP EXECUTIVE COURSE MET GROTE IMPACT. Creëer als leider een cultuur voor continue innovatie en exponentiële groei! SECURE BASE LEADERSHIP UNIEKE TOP EXECUTIVE COURSE MET GROTE IMPACT Creëer als leider een cultuur voor continue innovatie en exponentiële groei! WIJ STARTEN HET TRAJECT MET EEN PERSONAL DIALOGUE (BEWUSTWORDING)

Nadere informatie

STRATEGIC LEADERSHIP PROGRAM TOWARDS A FUTURE PROOF STRATEGIC LEADER

STRATEGIC LEADERSHIP PROGRAM TOWARDS A FUTURE PROOF STRATEGIC LEADER STRATEGIC LEADERSHIP PROGRAM TOWARDS A FUTURE PROOF STRATEGIC LEADER NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 DE COMBINATIE VAN INHOUD, PERSOONLIJKE ONTWIKKELING EN PRAKTIJKCASES STAAT GARANT VOOR EEN OPTIMALE RETURN

Nadere informatie

PRAKTISCH INZICHT IN SALES

PRAKTISCH INZICHT IN SALES PRAKTISCH INZICHT IN SALES LEER IN JOUW EIGEN TEMPO, TIJD- EN PLAATS ONAFHANKELIJK NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 EFFICIËNTE COMBINATIE TUSSEN LIVE EN ONLINE LEREN! 2 INLEIDING Ben je werkzaam in de sales

Nadere informatie

Specialist Development Leergang: KOERS

Specialist Development Leergang: KOERS Specialist Development leergang KOERS Pagina 1 van 7 Specialist Development Leergang: KOERS "The future belongs to those who see possibilities before they become obvious." De Specialist Development Leergang

Nadere informatie

LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS

LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS Graag vertel ik u in deze brochure over Leiders van Morgen, een Management Development (MD) netwerk dat october 2010 van start gaat. Voor meer

Nadere informatie

Executive Briefing Managing Data Center Performance 2013 en verder

Executive Briefing Managing Data Center Performance 2013 en verder Managing Data Center Performance 2013 en verder Voor bedrijven in het economische gebied EMEA is de grootste uitdaging bij de exploitatie van hun rekencentra het zorgen voor de beschikbaarheid van services

Nadere informatie

Leadership By Responsibility

Leadership By Responsibility Leadership By Responsibility En als mensen nu echt hun verantwoordelijkheid nemen? Leadership By Responsibility! Het gaat goed! Herkent u deze situatie: een collega of een medewerker presenteert vol vuur

Nadere informatie

Masterclass Value of Information. Waarde creëren voor de business

Masterclass Value of Information. Waarde creëren voor de business Masterclass Value of Information Waarde creëren voor de business Informatie en informatietechnologie maken het verschil bij de ontwikkeling van nieuwe business ideeën. Met informatie kunnen nieuwe innovatieve

Nadere informatie

Team Alignment. En als mensen nu echt hun verantwoordelijkheid nemen? Transformational Programs by TLC www.tlc-nederland.com

Team Alignment. En als mensen nu echt hun verantwoordelijkheid nemen? Transformational Programs by TLC www.tlc-nederland.com Team Alignment En als mensen nu echt hun verantwoordelijkheid nemen? Team Alignment Het gaat goed! Herkent u deze situatie: een collega of een medewerker presenteert vol vuur over de voortgang van een

Nadere informatie

HET ANTWOORD OP UW VRAGEN

HET ANTWOORD OP UW VRAGEN HET ANTWOORD OP UW VRAGEN Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn actueel en bieden onze opdrachtgevers daarmee het beste

Nadere informatie

Controllership. De noodzaak van strong controllership

Controllership. De noodzaak van strong controllership Verdiepingscyclus Strong Controllership De noodzaak van strong controllership Maatregelen uit het regeerakkoord stellen zorgorganisaties voor nieuwe vragen het strategisch management en bestuur van organisaties

Nadere informatie

MASTERCLASS STRATEGIE IN DIGITALE TRANSFORMATIE

MASTERCLASS STRATEGIE IN DIGITALE TRANSFORMATIE MASTERCLASS STRATEGIE IN DIGITALE TRANSFORMATIE NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 EEN KENNISUPDATE OVER DE BELANGRIJKSTE STRATEGISCHE CONCEPTEN EN REFERENTIEKADERS 2 VOORWOORD In deze economische realiteit

Nadere informatie

FiT. Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten

FiT. Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten FiT Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten Vergroot je circle of influence Niemand kan de financiële gevolgen van strategische beslissingen beter inzichtelijk maken

Nadere informatie

DaVinc 3 i Masterclasses

DaVinc 3 i Masterclasses 1 DaVinc 3 i Masterclasses Virtualisering en internationalisering veranderen de sierteeltsector. Wat kunt u doen om succesvol te blijven? logistiek samenwerken ICT 2 Waarom inschrijven? Met een student

Nadere informatie

27 & 28 OKTOBER 2008 UTRECHT

27 & 28 OKTOBER 2008 UTRECHT PRESENTEERT Keynote speakers: LEAN MANAGEMENT SUMMIT - Daniel Jones - Gilberto Kosaka - Dave Brunt - Victor Conde 27 & 28 OKTOBER 2008 UTRECHT C A R LT O N P R E S I D E N T H O T E L LUSTRUM 5 JAAR a

Nadere informatie

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien een datagedreven wereld vol kansen Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien succesvolle organisaties groeien door big data 50% van de meest succesvolle organisaties Volg ons op twitter:

Nadere informatie

H ckathon Real Life Leren Scrum Agile Design Thinking

H ckathon Real Life Leren Scrum Agile Design Thinking Donderdag 9 & vrijdag 10 november 2017 Opdrachtgever: KLM Learning Real Life Leren Scrum Agile Design Thinking Met een krachtig leerresultaat: > Leren door ervaren (de 70 van 70:20:10) > Agile ontwerpen,

Nadere informatie

Toekomstige eerstelijns leidinggevenden alvast voorbereiden: casestudy Janssen Pharmaceutical

Toekomstige eerstelijns leidinggevenden alvast voorbereiden: casestudy Janssen Pharmaceutical 1 Toekomstige eerstelijns leidinggevenden alvast voorbereiden: casestudy Janssen Pharmaceutical Welkom! De wereld verandert steeds sneller, alles en iedereen is meer en meer met elkaar verbonden een behoorlijke

Nadere informatie

GSE Nationale Conferentie Masterclass Need to Change. Donderdag 17 november 2016 Hotel Van der Valk, Almere

GSE Nationale Conferentie Masterclass Need to Change. Donderdag 17 november 2016 Hotel Van der Valk, Almere GSE Nationale Conferentie 2016 Masterclass Need to Change Donderdag 17 november 2016 Hotel Van der Valk, Almere 1 2 Sponsoren GSE Nationale Conferentie 2016 Dit jaar staat de nationale conferentie van

Nadere informatie

Foundations of Management (FMA)

Foundations of Management (FMA) Foundations of Management (FMA) 1 Verbreed uw bedrijfskundig inzicht L e a d e r s h i p E n t r e p r e n e u r s h i p S t e w a r d s h i p E fma@nyenrode.nl T 0346 291 200 W www.nyenrode.nl/fma 2 Wat

Nadere informatie

Foundations of Management (FMA)

Foundations of Management (FMA) Foundations of Management (FMA) 1 Verbreed uw bedrijfskundig inzicht L e a d e r s h i p E n t r e p r e n e u r s h i p S t e w a r d s h i p E fma@nyenrode.nl T 0346 291 200 W www.nyenrode.nl/fma 2 Wat

Nadere informatie

De initiële vraag van USG People ten behoeve van De Speeddates

De initiële vraag van USG People ten behoeve van De Speeddates De initiële vraag van USG People ten behoeve van De Speeddates Welk consortium helpt USG People en andere corporates om invulling te geven aan hun dynamische huisvestingsvraag, waarbij gebruik centraal

Nadere informatie

Adding Sustainable Value

Adding Sustainable Value Adding Sustainable Value Uw organisatie klaar voor de toekomst! Internationaal duurzaamheidsprogramma voor het Midden- en Kleinbedrijf Een praktisch opleidingsprogramma dat bedrijven helpt om een duurzaamheidplan

Nadere informatie

Met behoud naar de cloud maar hoe en met wie?

Met behoud naar de cloud maar hoe en met wie? Asset 1 van 6 Met behoud naar de cloud maar hoe en met wie? Gepubliceerd op 1 juni 2015 We moeten naar of iets met de cloud. Wie heeft ondertussen niet zelf dit gevoel dan wel het verzoek gekregen van

Nadere informatie

HUDSON TALENT MANAGEMENT PARTNER BIJ HET SELECTEREN, MOTIVEREN EN ONTWIKKELEN VAN MENSEN

HUDSON TALENT MANAGEMENT PARTNER BIJ HET SELECTEREN, MOTIVEREN EN ONTWIKKELEN VAN MENSEN HUDSON TALENT MANAGEMENT PARTNER BIJ HET SELECTEREN, MOTIVEREN EN ONTWIKKELEN VAN MENSEN MENSEN ZIJN HET HART VAN UW SUCCES BEDRIJVEN DIE DE BESTE MENSEN AAN ZICH WETEN TE BINDEN, PRESTEREN BETER. MAAR

Nadere informatie

TALENTPUNT. Een Development Program speciaal voor HR professionals

TALENTPUNT. Een Development Program speciaal voor HR professionals FOCUS ON THE FUTURE Je bent een HR professional met veel ambitie en je wilt succesvol(ler) zijn. Je bent gericht op de nieuwste HR ontwikkelingen en nieuwsgierig naar hoe andere HR professionals zaken

Nadere informatie

Certified Public Manager Program (CPM) voor Senior Public Controllers

Certified Public Manager Program (CPM) voor Senior Public Controllers Certified Public Manager Program (CPM) voor Senior Public Controllers The European professional practice qualification for public service leaders Inschrijving vóór 1 juli 2016 = 10% korting op inschrijvingskosten

Nadere informatie

MASTERCLASS LEADERSHIP IN HOSPITALITY INNOVATION

MASTERCLASS LEADERSHIP IN HOSPITALITY INNOVATION MASTERCLASS LEADERSHIP IN HOSPITALITY INNOVATION CO-CREATING CUSTOMER HAPPINESS IN SAMENWERKING MET NYENRODE. A REWARD FOR LIFE INLEIDING De wereld verandert. En niet alleen verandert de wereld, maar dat

Nadere informatie

PRESENTEREN MET IMPACT Hoe zorgt u dat uw boodschap overkomt?

PRESENTEREN MET IMPACT Hoe zorgt u dat uw boodschap overkomt? Inleiding Programma Aanmelden Route PRESENTEREN MET IMPACT Presenteren is meer dan alleen een verhaal vertellen voor een groep mensen. Hoe zorgt u er enerzijds voor dat u uw boodschap duidelijk en krachtig

Nadere informatie

Masterclass Succes in gebiedsontwikkeling

Masterclass Succes in gebiedsontwikkeling Masterclass Succes in gebiedsontwikkeling Werkt u mee aan gebiedsontwikkelingsprojecten en kunt u deskundige feedback gebruiken? Wilt u een succesvol gebiedsplan realiseren? Dan is de Masterclass Succes

Nadere informatie

CIRM & SSC. Meerwaarde creëren met Corporate Infrastructure Resources Management en Shared Service Centeres

CIRM & SSC. Meerwaarde creëren met Corporate Infrastructure Resources Management en Shared Service Centeres CIRM & SSC Meerwaarde creëren met Corporate Infrastructure Resources Management en Shared Service Centeres Inhoud Voorwoord Corporate Infrastructure Resource Management 1. People, Process, Place 2. Veranderingen

Nadere informatie

Een uniforme dienstverlening van hoog niveau in de hele EMEA

Een uniforme dienstverlening van hoog niveau in de hele EMEA Een uniforme dienstverlening van hoog niveau in de hele EMEA Klik hier voor de Engelse versie van dit artikel EMC is wereldleider in 'Information Technology as a Service' (ITaaS). Alleen al in de EMEA-regio

Nadere informatie

Lean Finance Management Green Belt Training

Lean Finance Management Green Belt Training Lean Finance Management Green Belt Training Aan het stuur met Lean Management Informatie die echt werkt - Verbeterpotentieel in kaart - Met jouw Lean project succesvol aan de slag Drs. Louis Brackel RC,

Nadere informatie

Congres Vastgoedbeheer door regio s

Congres Vastgoedbeheer door regio s Congres Vastgoedbeheer door regio s Benchmarking van vastgoed en facilities September 2017 Onbegonnen werk bij de veiligheidsregio s? Facility Management Consultancy De Colliers Real Estate & Facility

Nadere informatie

Innovatie support gids

Innovatie support gids Innovatie support gids Uw gids naar resultaat 1 Uw gids naar resultaat Innovatief duurzaam drukwerk Het drukwerk van deze gids is uitgevoerd in waterloos offset met inkt op plantaardige basis, dit resulteert

Nadere informatie

Leergang Leiderschap voor Professionals

Leergang Leiderschap voor Professionals Leergang Leiderschap voor Professionals Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Leiderschap voor Professionals Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de

Nadere informatie

Succesvol zaken doen in China: wat zijn mijn kansen en hoe benut ik deze?

Succesvol zaken doen in China: wat zijn mijn kansen en hoe benut ik deze? Succesvol zaken doen in China: wat zijn mijn kansen en hoe benut ik deze? Tijdens een workshop van een halve dag nemen de trainers van Kerling Consulting u mee in verschillende aspecten rondom het succesvol

Nadere informatie

KLM Learning. H ckathon

KLM Learning. H ckathon Donderdag 8 maart & vrijdag 9 maart 2018 KLM Learning Snel en flexibel ontwikkelen met een uniek multi-disciplinair team: creatieve makers, designers, inhoudsexperts, opdrachtgever, onderwijskundig ontwerpers

Nadere informatie

Brochure Lean Trainingen 2017

Brochure Lean Trainingen 2017 Brochure Lean Trainingen 2017 Fijn dat je interesse hebt in onze trainingen! Lean Public ontwikkelt mens en organisatie vanuit de Leanfilosofie. Wij geloven in de kracht van Lean en zien het als onze missie

Nadere informatie

Online Corporate Communicatie

Online Corporate Communicatie Online Corporate Communicatie Corporate communicatie; integreer online kanalen en voer impactvolle corporate campagnes Er is een groot tekort aan kennis over online corporate communicatie waardoor organisaties

Nadere informatie

Your Career in Control Potential Programma voor logistiek en Supply Chain management

Your Career in Control Potential Programma voor logistiek en Supply Chain management Potential Programma voor logistiek en Supply Chain management Programma en doelgroep Your Career in Control voorziet in de ontwikkelbehoefte van potentials in de logistieke en supply chain omgeving. Het

Nadere informatie

Inspireren, Leren & Werken. Werken aan een nieuwe werkwijze

Inspireren, Leren & Werken. Werken aan een nieuwe werkwijze Inspireren, Leren & Werken Werken aan een nieuwe werkwijze WIE, WAT, WAAR? BOOTCAMP JEUGDWERK 2014 BLZ 4 DAG 4 DONDERDAG 4 SEPTEMBER BLZ 8 DAG 1 MAANDAG 1 SEPTEMBER BLZ 5 DAG 5 VRIJDAG 5 SEPTEMBER BLZ

Nadere informatie

Succesvol Veranderingen Realiseren

Succesvol Veranderingen Realiseren Training Succesvol Veranderingen Realiseren Effectief resultaten boeken door de kern aan te pakken. Training Succesvol veranderingen realiseren ph advies Organisaties kunnen niet bloeien zonder verandering,

Nadere informatie

LEARNING LAB. Training: Ontwerp een onderwijskundig sterke e-learningervaring. donderdag 20 oktober van uur

LEARNING LAB. Training: Ontwerp een onderwijskundig sterke e-learningervaring. donderdag 20 oktober van uur LEARNING LAB Training: Ontwerp een onderwijskundig sterke e-learningervaring donderdag 20 oktober van 10.00 17.30 uur Training: Ontwerp een onderwijskundig sterke e Learningervaring Marcel de Leeuwe verzorgt

Nadere informatie

Leergang Effectief Beleidsonderzoek Interactieve leergang over de rol van beleidsonderzoek in het beleidsproces

Leergang Effectief Beleidsonderzoek Interactieve leergang over de rol van beleidsonderzoek in het beleidsproces Leergang Effectief Beleidsonderzoek Interactieve leergang over de rol van beleidsonderzoek in het beleidsproces Vrijdagen 31 oktober, 7 & 14 November 2014 Utrecht (Hotel NH Utrecht) Doelgroepen leergang:

Nadere informatie

Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg

Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg Voor wie? Waarom? Wat? Hoe? Voor Omdat leiding Ervaringsgerichte Door middel van leidinggevenden, geven, adviseren en coaching en werkvormen waarbij het adviseurs

Nadere informatie

Executive Academy. Permanente Educatie voor Professionals. Permanente Educatie voor Professionals

Executive Academy. Permanente Educatie voor Professionals. Permanente Educatie voor Professionals Executive Academy Permanente Educatie voor Professionals Permanente Educatie voor Professionals Wat is de Executive Academy? De Executive Academy is een samenwerking tussen de Amsterdam Business School

Nadere informatie

GOED BESTUUR VANUIT DRIE PERSPECTIEVEN

GOED BESTUUR VANUIT DRIE PERSPECTIEVEN NVZD najaarscongres 25 november 2015, Nyenrode Business Universiteit, Breukelen GOED BESTUUR VANUIT DRIE PERSPECTIEVEN Naar permanente leiderschapsontwikkeling Ambitie De NVZD wil met dit congres onderstrepen

Nadere informatie

KOERSEN OP SUCCES Workshops strategische teamontwikkeling

KOERSEN OP SUCCES Workshops strategische teamontwikkeling KOERSEN OP SUCCES Workshops strategische teamontwikkeling Koersen op Succes Of het nu gaat om het verwezenlijken van plannen, het behalen van gestelde doelen, het leuker maken van een organisatie of het

Nadere informatie

Boost uw carrière. Zo kiest u de MBAopleiding die bij u past. Deze whitepaper is mede mogelijk gemaakt door

Boost uw carrière. Zo kiest u de MBAopleiding die bij u past. Deze whitepaper is mede mogelijk gemaakt door Boost uw carrière Zo kiest u de MBAopleiding die bij u past Deze whitepaper is mede mogelijk gemaakt door Introductie Update uw kennis De wereld om ons heen verandert in een steeds hoger tempo. Hoe goed

Nadere informatie

Denkt u dat mensen gedreven worden door hun managers? Ik niet!

Denkt u dat mensen gedreven worden door hun managers? Ik niet! Denkt u dat mensen gedreven worden door hun managers? Ik niet! Webseminar Ritsen vanaf hier 27 oktober 2009 Janny den Bakker Organisatie & Change Consultant ING Janny den Bakker-Knottnerus Organisatie

Nadere informatie

MASTERCLASS PROFESSIONAL FUTURE STRATEGIST

MASTERCLASS PROFESSIONAL FUTURE STRATEGIST MASTERCLASS PROFESSIONAL FUTURE STRATEGIST WORDT IN SLECHTS 4 DAGEN OPGELEID TOT TOEKOMSTSTRATEEG NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 2 INLEIDING INSPELEN OP EEN SNEL VERANDERENDE TOEKOMST Bedrijven, overheden

Nadere informatie

Rijnlands Organiseren in één week

Rijnlands Organiseren in één week Rijnlands Organiseren in één week 5 daags programma DeLimes biedt in 2009 een aantal vijfdaagse cursussen aan. Vaak horen wij: 'Kan je ons niet in één zin uitleggen hoe ik nou Rijnlands moet gaan organiseren?'

Nadere informatie

HOSPITALITY BLOOM! TRAININGEN IN HOSPITALITY, FACILITY MANAGEMENT & HUISVESTING

HOSPITALITY BLOOM! TRAININGEN IN HOSPITALITY, FACILITY MANAGEMENT & HUISVESTING HOSPITALITY BLOOM! TRAININGEN IN HOSPITALITY, FACILITY MANAGEMENT & HUISVESTING Like a flower in full bloom, we love it! Inhoud is de stevige basis van al onze trainingen. Dit betekent degelijke theorieën

Nadere informatie

Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning

Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning Helder &Wijzer Mijn opdrachten In een kort, blended programma In het kort Voor wie docenten/trainers die blended opdrachten willen leren ontwerpen en ontwikkelen

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Merkstrategie & Reputatie De cursus Merkstrategie & Reputatie Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Kennismiddag: Demand Management

Kennismiddag: Demand Management Kennismiddag: Demand Management Agenda Agenda Even voorstellen Inleiding FM FM en uitbesteden Een praktijkvoorbeeld Pauze Wat is Demand management? Borrel 9-10-2014 Kennismiddag: Demand Management Even

Nadere informatie

Een nieuwe manier van werken, wat levert dat werkelijk op? Anje Meijer, Frederik van Steenbergen

Een nieuwe manier van werken, wat levert dat werkelijk op? Anje Meijer, Frederik van Steenbergen Een nieuwe manier van werken, wat levert dat werkelijk op? Anje Meijer, Frederik van Steenbergen FACTO CONGRES 2012 www.factomagazine.nl/congres Principes van het World Café Creatieve input van elke deelnemer

Nadere informatie

Bestuurssecretaris en...

Bestuurssecretaris en... het Zijlstra Center for Public Control and Governance www.hetzijlstracenter.nl Bestuurssecretaris en... Oriëntatie op de functie bestuurssecretaris het Zijlstra Center for Public Control and Governance

Nadere informatie

Rijnlands Organiseren in één week

Rijnlands Organiseren in één week Rijnlands Organiseren in één week 5 daags programma DeLimes biedt vanaf 2008 een aantal vijfdaagse cursussen aan. Vaak horen wij: 'Kan je ons niet in één zin uitleggen hoe ik nou Rijnlands moet gaan organiseren?'

Nadere informatie

In 8 stappen naar bedrijfskundig FM. Van FM-specialist tot strategisch businesspartner

In 8 stappen naar bedrijfskundig FM. Van FM-specialist tot strategisch businesspartner In 8 stappen naar bedrijfskundig FM Van FM-specialist tot strategisch businesspartner Inhoud STAP 1. Maak een businessplan voor FM STAP 2. Zorg voor een optimale werkomgeving STAP 3. Zorg voor een flexibele

Nadere informatie

Kom tot nieuwe inzichten in de wildernis van Suriname!

Kom tot nieuwe inzichten in de wildernis van Suriname! Het hart kent redenen die de rede niet kent Pascal Je kunt pas anderen managen, als je jezelf kunt managen Johan Cruyff Kom tot nieuwe inzichten in de wildernis van Suriname! 14 t/m 21 oktober 2017 Business

Nadere informatie

Samenwerken in een SSC. Ton Bernts. Congres 2011 Samenwerken aan FM. www.factomagazine.nl

Samenwerken in een SSC. Ton Bernts. Congres 2011 Samenwerken aan FM. www.factomagazine.nl Samenwerken in een SSC Ton Bernts Congres 2011 Samenwerken aan FM www.factomagazine.nl Achtergrond 49% Energy 2 Het netwerkbedrijf Alliander wordt gevormd door de onderdelen Liander, Liandon en Endinet.

Nadere informatie

De kracht van sociale media in het onderwijs

De kracht van sociale media in het onderwijs De kracht van sociale media in het onderwijs Maak onderwijs effectiever met sociale media Tweedaagse leergang en eendaagse workshop Uw studenten maken volop gebruik van sociale media. Ze ontmoeten er hun

Nadere informatie

Leergang Allround Leiderschap

Leergang Allround Leiderschap Leergang Allround Leiderschap Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Allround Leiderschap Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de kijk op leiderschap

Nadere informatie

Servicedesking! Hot or Not? Egbert van der Steege MSc

Servicedesking! Hot or Not? Egbert van der Steege MSc Servicedesking! Hot or Not? Egbert van der Steege MSc FACTO CONGRES 2013 Servicedesking! Hot or Not? 11 juni 2013 BENT U TEVREDEN OVER DE PERFORMANCE VAN UW (FACILITAIRE) SERVICEDESK? DRAAGT UW (FACILITAIRE)

Nadere informatie

Theo Koot Ivo de Nooijer Raffi Balder

Theo Koot Ivo de Nooijer Raffi Balder HUBspot is een plek waar innoverende studenten, ondernemers, investeerders, docenten en bedrijven elkaar ontmoeten en inspireren, kennis opdoen en samen ondernemen. Met als doel om Leiden innovatiever

Nadere informatie

Impact door inzicht. Persoonlijk Leiderschap Programma ADVIES COACHING MEDIATION TRAINING. Kleine groepen. Persoonlijke aandacht.

Impact door inzicht. Persoonlijk Leiderschap Programma ADVIES COACHING MEDIATION TRAINING. Kleine groepen. Persoonlijke aandacht. Impact door inzicht Persoonlijk Leiderschap Programma Kleine groepen Persoonlijke aandacht Inspirerend Ervaren en deskundige trainers Driedaagse leiderschapsretraite Twee coachingsgesprekken ADVIES COACHING

Nadere informatie

Programma conferentie de Bredebieb Openbare bibliotheken in het sociaal domein

Programma conferentie de Bredebieb Openbare bibliotheken in het sociaal domein Programma conferentie de Bredebieb Openbare bibliotheken in het sociaal domein 28 november 2014 (13:00-19:00) The Alignment House nodigt u van harte uit voor de conferentie de Bredebieb op 28 november

Nadere informatie

Inhoud. Deelnemers. De masterclass richt zich op voorzitters van RvC s.

Inhoud. Deelnemers. De masterclass richt zich op voorzitters van RvC s. Basis 13 PE-punten Masterclass Goed voorzitterschap Goed leiderschap BIEDT U REFERENTIEKADERS OM OP UW PRAKTIJK ALS VOORZITTER VAN DE RvC SAMEN MET COLLEGA S TE REFLECTEREN. RIJKT PRAKTISCHE HANDVATTEN

Nadere informatie

Deelnemers informatie Sustainability Challenge 2013

Deelnemers informatie Sustainability Challenge 2013 Deelnemers informatie Sustainability Challenge 2013 Bedenken jullie de beste oplossing van de Sustainability Challenge 2013? In dit document vinden jullie de praktische informatie voor jullie deelname

Nadere informatie

Innoveren als avontuurlijke tocht

Innoveren als avontuurlijke tocht Innoveren als avontuurlijke tocht Innoveren als avontuurlijke tocht Oriëntatie op het gebied Omgaan met het onverwachte Het gebied doorgronden Zoeken naar doorwaadbare plekken Rust nemen en op kracht komen

Nadere informatie

Leadership in Project-Based Organizations: Dealing with Complex and Paradoxical Demands L.A. Havermans

Leadership in Project-Based Organizations: Dealing with Complex and Paradoxical Demands L.A. Havermans Leadership in Project-Based Organizations: Dealing with Complex and Paradoxical Demands L.A. Havermans LEADERSHIP IN PROJECT-BASED ORGANIZATIONS Dealing with complex and paradoxical demands Leiderschap

Nadere informatie

ÉÉN VAN ONZE EXPERTS

ÉÉN VAN ONZE EXPERTS ÉÉN VAN ONZE EXPERTS Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn actueel en bieden onze opdrachtgevers daarmee het beste uit

Nadere informatie