FM MANAGEMENT COURSE SAMENWERKEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FM MANAGEMENT COURSE SAMENWERKEN"

Transcriptie

1

2 FM MANAGEMENT COURSE SAMENWERKEN In de tweede helft van 2015 organiseren wij de FM Management Course Samenwerken exclusief voor facilitair managers van de grotere organisaties in Nederland. Het programma bestaat uit een viertal deep dive sessies met een sterke inhoudelijke verdieping. De focus ligt op verschillende vormen van samenwerking, zoals samenwerking met externe dienstverleners, andere ondersteunende diensten en de business. Een studiereis naar Londen maakt onderdeel uit van het programma. Tijdens de studiereis bezoeken we organisaties met verschillende best practices en verkennen we de verschillen binnen Facility Management tussen Nederland en Engeland. De FM Management Course biedt u naast inhoudelijke uitdaging een geweldige kans om uw netwerk te verbreden en te sparren met branchegenoten. Het programma van de FM Management Course is een afgeleide van onze succesvolle FM Executive Course, in 2014 georganiseerd voor circa 30 facilitair directeuren. Deelnemers onderstrepen de waarde en het nut van het programma en netwerk. Wij nodigen u, mede namens onze ambassadeurs, van harte uit om deel te nemen aan dit inspirerende programma. AMBASSADEURS Heleen Ruys & Sandy Brouwer Hospitality Group

3 1 DEEP DIVE SESSIE 1 SAMENWERKING TUSSEN ORGANISATIES DONDERDAG 3 SEPTEMBER 2015 Samenwerken tussen afdelingen en organisaties krijgt steeds meer aandacht. Waarschijnlijk omdat samenwerken vandaag de dag noodzakelijk is om tegemoet te komen aan de toenemende complexiteit waarmee organisaties om moeten gaan. Samenwerking is daarbij geen doel op zich, het is een instrument om doelstellingen te realiseren, zoals het ontwikkelen van een nieuw product of de behoefte aan meer flexibiliteit DEEP DIVE SESSIE 2 KETENMANAGEMENT & BUSINESS ALIGNMENT DINSDAG 29 SEPTEMBER 2015 DEEP DIVE SESSIE 3 BUSINESS SUPPORT SERVICES DINSDAG 20 OKTOBER 2015 STUDIEREIS SAMENWERKEN IN DE PRAKTIJK WOENSDAG 4 - VRIJDAG 6 NOVEMBER 2015 DEEP DIVE SESSIE 4 REFLECTIE DINSDAG 8 DECEMBER 2015 De ambitieniveaus van samenwerken kunnen variëren van een incidentele oplossing voor een probleem, een structureel instrument om ambities te verwezenlijken tot samenwerken als mogelijkheid om te overleven. TOENEMEND BELANG SAMENWERKEN BIJ FACILITAIRE ORGANISATIES Ook facilitaire organisaties moeten meer en meer gaan samenwerken of hun bestaande samenwerkingsmodellen kritisch beschouwen. De samenwerking met externe dienstverleners is steeds belangrijker omdat de mate van uitbesteding stijgt en de uitbestedingsknip steeds hoger komt te liggen. Het bestaande klant-leverancierdenken functioneert in veel gevallen niet meer. We moeten zoeken naar een nieuw samenwerkingsparadigma. Een paradigma waarmee we het beste uit alle partijen halen. Een paradigma dat duurzame samenwerkingsrelaties tussen opdrachtgever en opdrachtnemer stimuleert. INTEGRATIE SUPPORT SERVICES Een andere vorm van samenwerking binnen facility management is de integratie van verschillende support services zoals HRM, finance, IT en FM. Deze ontwikkeling vereist samenwerking tussen afdelingen met uiteenlopende culturen en zeer verschillende vormen van dienstverlening. Leiderschap is nodig om deze afdelingen te integreren en met oplossingen te komen die echt onderscheidend zijn voor de business. Dit gaat veel verder dan organisatorische integratie. BUSINESS ALIGNMENT CRUCIAAL Een laatste vorm van samenwerken die het komende decennium onontkoombaar moet gaan veranderen is de samenwerking met de business (Business alignment). Business alignment is al jaren een actueel thema binnen IT-organisaties. Kenmerkend voor business alignment is de afstemming tussen de business enerzijds en support services anderzijds. Business alignment is nodig om echt waarde toe te kunnen voegen aan de business en het verschil te kunnen maken!

4 De vier deep dive sessies bieden ruimte voor inhoudelijke verdieping en discussie op specifieke onderdelen van samenwerken. De deep dive sessies kennen een grote diversiteit aan leervormen, uiteenlopend van colleges, casestudies en discussies tot individuele reflectie op persoonlijk functioneren. De deep dive sessies zijn zowel theoretisch als praktisch, maar bovenal bieden zij handvatten voor persoonlijke groei. Het delen van ervaringen met branchegenoten, het sparren over uitdagingen en het ontvangen van feedback creëert een leeromgeving die ongeëvenaard is..

5 1 SAMENWERKING TUSSEN ORGANISATIES DONDERDAG 3 SEPTEMBER UUR ING, AMSTERDAM MAXIMAAL FACILITEREN VAN SAMENWERKING MICHÈL VAN WISSEN ING wil sneller en beter op klantbehoeften kunnen inspelen en start een andere manier van werken en innoveren van de dienstverlening. In de nieuwe vorm werken medewerkers vanuit verschillende expertises in multidisciplinaire teams samen om een doel te realiseren en zijn zij gezamenlijk verantwoordelijk voor het eindresultaat. Michèl van Wissen, directeur Facility Management bij ING en gastheer van de eerste deep dive sessie vertelt hoe Facility Management de 'Agile' werkmethode maximaal kan ondersteunen door gepaste huisvesting en faciliteiten. SAMENWERKEN TUSSEN ORGANISATIES EDWIN KAATS Na een uitgebreide kennismakingsronde starten we de eerste deep dive sessie met een lezing over samenwerken tussen organisaties. De complexe en betekenisvolle vraagstukken van deze tijd kan niemand alleen oplossen. Samen kun je meer bereiken dan ieder afzonderlijk. Samenwerken is nodig maar niet vanzelfsprekend. Edwin Kaats, partner bij Common Eye en onder andere auteur van het boek 'Leren samenwerken tussen organisaties', neemt ons mee in het thema samenwerking tussen organisaties. Wat is samenwerken en hoe geef je richting aan een samenwerking? DRIJFVEREN VAN SAMENWERKEN MICHEL BAAS Drijfveren hebben een enorme betekenis voor het gedrag en spelen daarmee een belangrijke rol bij succesvol samenwerken tussen organisaties. Het kennen van persoonlijke drijfveren blijkt een uiterst effectief middel voor het beter laten functioneren van samenwerkingsrelaties, maar versterkt ook de binding tussen mens en organisatie. Alle deelnemers vullen ter voorbereiding op deze deep dive sessie de Real Drives test in. Michel Baas van Baas&Co en Heleen Ruys van Hospitality Bloom geven individuele feedback op de persoonlijke drijfveren van elke deelnemer.

6 2 RONDLEIDING FLORAHOLLAND KETENMANAGEMENT & BUSINESS ALIGNMENT DINSDAG 29 SEPTEMBER UUR FLORAHOLLAND, AALSMEER SUPPLY CHAIN COLLABORATION PROF. JACK VAN DER VEEN Facility Management bevindt zich in toenemende mate in diverse interne en externe ketens. Een nieuwe paradigma ontstaat om de maximale klantwaarde uit die ketens te onttrekken tegen minimale kosten. Jack van der Veen, hoogleraar Supply Chain Management aan Nyenrode, gaat in op de onderliggende principes en uitgangspunten van ketensamenwerking. Hoe kan Facility Management de keten gebruiken om strategische waarde te creëren? En kan of moet Facility Management ketenregisseur zijn? FloraHolland treedt op als verbinder tussen aanbieders en hun klanten en maakt een efficiënte handel in bloemen en planten tussen beide partijen mogelijk. Om de sector nog meer te laten bloeien wil FloraHolland beter samenwerken met alle partijen en de klant centraal zetten. De veiling is een wereld op zich. Een unieke rondleiding in het centrum van de internationale bloemen- en plantenhandel is onderdeel van ons programma. Deze vroege ochtendsessie is een bezoek aan de veiling meer dan waard. BUSINESS ALIGNMENT 'MYTHE OF OPPORTUNITY?' In kleine groepen behandelen we een case waarin samenwerken met de business centraal staat. De case focust op een actueel probleem dat vraagt om besluitvorming. We vragen de groepen het multidisciplinaire vraagstuk te analyseren en hun visie en oplossing te presenteren aan de jury, bestaande uit Ineke Veenstra (FloraHolland), Edwin Wenink (FloraHolland) en John Dommerholt (Hospitality Group).

7 3 RESULTATEN ONDERZOEK BUSINESS SUPPORT SERVICES We presenteren de resultaten van het onderzoek naar integratie van business support services. De onderzoeksresultaten komen voort uit een enquête die is ingevuld door alle aan de FM Management Course deelnemende organisaties. Het onderzoek geeft inzicht in de wijze waarop grote Nederlandse organisaties hun business support services organiseren en welke veranderingen zij op dit gebied verwachten. BUSINESS SUPPORT SERVICES DINSDAG 20 OKTOBER UUR HOSPITALITY GROUP, AMERSFOORT SHARED SERVICES BIJ ALLIANDER BART BLOKLAND Bart Blokland, directeur shared services bij Alliander, deelt zijn ervaring met het opzetten van shared service centers (SSC s). Welke synergetische voordelen levert samenwerking tussen de verschillende interne dienstverleners op en wat levert de samenwerking met de business op? Welke beslissingen moet je nemen? Waar loop je tegenaan? Bart Blokand gaat niet alleen in op de harde aspecten (structuur, besturing, systemen) van het organiseren van Shared Services maar ook op de zachte aspecten (leiderschap, samenwerken, belangen en persoonlijkheden). DRIJFVEREN EN OPTIMALISEREN VAN SAMENWERKEN HELEEN RUYS Na een terugkoppeling van ieders individuele drijfveren in de eerste deep dive sessie, zoomt Heleen Ruys deze sessie in op drijfveren in verhouding tot samenwerking. Welke drijfveren bepalen of je succesvol samenwerkingsrelaties aan kunt gaan? Hoe kun je, gebruikmakend van de inzichten van de Real Drives test, werken aan succesvolle samenwerkingsrelaties? In deze sessie werken we ook in kleinere groepen een case uit.

8 4 REFLECTIE WELKE KENNIS HEBBEN WE OPGEDAAN? HOE IS DEZE TOEPASBAAR IN DE EIGEN ORGANISATIE? NAAST REFLECTIE BIEDT DE LAATSTE SESSIE RUIMTE VOOR ONDERWERPEN WAAR DE GROEP GRAAG VERDERE VERDIEPING OP WENST. WE GEVEN NA DE STUDIEREIS VERDERE INVULLING AAN DEZE SESSIE. DINSDAG 8 DECEMBER UUR

9 LONDEN 4/11/2015-6/11/2015 In Londen gaan we verschillende vormen van samenwerken in de praktijk zien en ervaren. Met de bagage uit de deep dive sessies zijn we goed voorbereid en kunnen we voorbeelden en best practices direct in een context plaatsen.

10 DE WEG NAAR KRACHTIG PARTNERSHIP VAN VALKUIL NAAR SUCCES ISS organiseert in het schitterende hoofdkantoor van Barclays in Canary Wharf samen met een van haar opdrachtgevers een sessie over samenwerking: een eerlijk verhaal, dat niet alleen succes belicht. Hoe haal je het beste uit een samenwerking? Wat zijn de risico s en wat zijn de kansen? En wat doe je als een samenwerking niet volgens verwachting verloopt? De case van ISS laat zien dat met gezamenlijke interventie een krachtiger partnership ontstaat. WOENSDAG 4 NOVEMBER VLUCHT AMSTERDAM LONDON CITY DE WEG NAAR KRACHTIG PARTNERSHIP ISS LUNCH CHECK-IN HOTEL INTERNATIONAL FM BIFM INTERNATIONAL FM SPEEDDATE & CASE STUDY Kennismaking met onze FM en Real Estate collega s in Engeland. Na een speeddate met de leden van The British Institute of Facilities Management (BIFM) legt Johnny Dunford, Corporate Real Estate Director van BNP Paribas een internationale case voor. In groepen gaan we gezamenlijk aan de slag met een uitdagend facilitair vraagstuk. Ter afsluiting drinken we met onze Engelse vakgenoten een pint of beer in een lokale pub DINER

11

12 BETEKENISVOL WAARDE TOEVOEGEN AAN DE BUSINESS ZURICH INSURANCE COMPANY John Hinks is Global Head of Innovation bij Zurich Insurance CRE&FM. Hij is auteur van het eindrapport van het CRE&FM Futures Forum, een crowdsourcing event waaraan bijna 400 professionals hebben bijgedragen. John laat zien wat de uitkomsten van het CRE&FM Futures Forum betekenen voor de toekomst van FM. Hij licht toe wat de verwachtingen zijn voor FM als de aard van werkzaamheden verandert, als service providers meer vooruitstrevend gaan werken en de relatie tussen service providers en FM-klanten zich verder ontwikkelt. DONDERDAG 5 NOVEMBER BETEKENISVOL WAARDE TOEVOEGEN AAN DE BUSINESS ZURICH INSURANCE COMPANY LUNCH DE AMBITIES EN UITDAGINGEN VAN SAMENWERKING UNILEVER SODEXO OPFRISSEN/VRIJE TIJD DINER MUSICAL DE AMBITIES EN UITDAGINGEN VAN INTERNATIONALE SAMENWERKING UNILEVER SODEXO Unilever heeft haar facility-managementactiviteiten in EMEA in 2012 volledig uitbesteed aan Sodexo. De ambities van deze samenwerking zijn groot maar er zijn ook genoeg uitdagingen te overwinnen. Unilever en Sodexo vertellen hoe beide partijen van dit project een succes proberen te maken. Wat is daarbij de rol van FM en hoe kan deze bepalend zijn voor het succes van het primaire proces van Unilever? Onder leiding van Jacqueline Bakker van Sodexo discussiëren we over het optimaliseren van de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

13

14 SAMEN INVESTEREN IN NOG BETERE DIENSTVERLENING GEZAMELIJKE VISIE BINNEN EEN GLOBAL FOOD ACADEMY VRIJDAG 6 NOVEMBER 2015 Een van de grootste technologiebedrijven ter wereld zet eten en drinken in om niet alleen goed voor haar medewerkers te zorgen maar vooral om een inspirerende cultuur te organiseren waar ontmoeting en interactie voorop staan. Om ervoor te zorgen dat de externe dienstverleners maximaal aansluiten op het DNA van de organisatie en een topservice leveren werd een Global Food Academy ontwikkeld. Alison McCue, Global Project Manager Food Academy, vertelt hoe zij met training en development een gedeelde visie op de toegevoegde waarde van eten en drinken wereldwijd tot leven laat komen. Samen met externe dienstverleners investeren in facilitaire services werkt. En dat met meer dan tachtig locaties wereldwijd. Samenwerking is key SAMEN INVESTEREN IN NOG BETERE DIENSTVERLENING WORKING LUNCH - INBRENG PRAKTIJK CASES VERTREK LONDON CITY AANKOMST AMSTERDAM SCHIPHOL

15 DE LEERCYCLUS Het programma probeert impact te realiseren door de deelnemers in een leercyclus te brengen. De leercyclus is gebaseerd op het gedachtegoed van Kolb. Focus Het programma is specifiek ingericht rondom het thema samenwerken. Learn Het programma is gericht op leren met variëteit aan leermethoden; colleges, cases, best practices, debatten, discussies, etcetera. Het programma biedt de meest actuele inzichten in samenwerken van thought leaders, hoogleraren en praktijkmensen. Apply Alles wat u leert en ziet kunt u toepassen in uw werkomgeving. Reflect Reflectie is een belangrijke stap in het leerproces. In het progamma wordt tijd gereserveerd om te reflecteren op hetgeen u leert en ervaart. Ook krijgt u individueel reflectie op uw samenwerkingsstijl. Experience Zeker tijdens de studiereis ervaart u de impact van bepaalde keuzes. U neemt deze ervaring mee naar uw werkomgeving, want het programma zet ook aan tot concrete actie in uw werkomgeving. De leercyclus

16 DEELNAME DEELNEMERS 2014 Uitnodigingen zijn uitsluitend op persoonlijke titel. Inschrijven kan tot uiterlijk 15 juli 2015 via Het aantal deelnemers is gemaximeerd op 30. De kosten voor de volledige FM Management Course bedragen 3.950,- per deelnemer, exclusief btw. Na aanmelding ontvangt u de factuur. Uw deelname is pas definitief nadat de factuur is betaald. AMBASSADEURS VOORWAARDEN Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een annulerings- en reisverzekering. Annulering is tot uiterlijk 15 augustus 2015 kosteloos mogelijk. Bij annulering tussen 16 Augustus en 2 september 2015 ontvangt u 50% van de deelnamekosten retour. Bij annulering na 3 september 2015 zijn wij genoodzaakt volledige deelnamekosten door te belasten en vindt geen restitutie plaats. Annuleren is alleen schriftelijk mogelijk. Onze ambassadeurs hebben deelgenomen aan de FM Executive Course Met advies en input van deze waardevolle ambassadeurs is het programma van de FM Management Course 2015 tot stand gekomen. Ì ÌAchmea ÌÌAegon Nederland N.V. ÌÌAlliander ÌÌANWB BV ÌÌAPG ÌÌAFM ÌÌBelastingdienst ÌÌDe Nederlandsche Bank ÌÌDeltares ÌÌEneco Holding ÌÌEnexis ÌÌFlora Holland ÌÌHeineken Nederland ÌÌING ÌÌMediq ÌÌNN Group ÌÌNationale Politie ÌÌNuon ÌÌPostNL ÌÌProRail ÌÌSchiphol Group ÌÌShell ÌÌSiemens Nederland N.V. ÌÌSNS ÌÌUWV ÌÌVan Lanschot ING Michel van Wissen General Manager Facility Management FLORAHOLLAND Ineke Veenstra Concern Manager Real Estate & Facility Services NUON Wim Kooij Head of Real Estate & Facility Services Nederland CONTACT Voor meer informatie over de FM Management Course kunt u contact opnemen met Heleen Ruys of Sandy Brouwer via telefoonnummer of per via

17 DIT PROGRAMMA IS SAMENGESTELD DOOR

Het nieuwe leren. nieuwe rol, nieuwe tools de leerregisseur mixt oude Én nieuwe ingrediënten. GeÏnteGreerd Leren leren doe je op HeT WerK

Het nieuwe leren. nieuwe rol, nieuwe tools de leerregisseur mixt oude Én nieuwe ingrediënten. GeÏnteGreerd Leren leren doe je op HeT WerK magazine over organisatieontwikkeling door schouten & nelissen Het nieuwe leren. praktijkcases rabobank: Samen leren joulz leert in de praktijk GeÏnteGreerd Leren leren doe je op HeT WerK Formeel en informeel

Nadere informatie

Training: Effectieve Projectbeheersing. Praktische inzichten en toepasbare methodieken binnen de procesindustrie.

Training: Effectieve Projectbeheersing. Praktische inzichten en toepasbare methodieken binnen de procesindustrie. Training: Effectieve Projectbeheersing Praktische inzichten en toepasbare methodieken binnen de procesindustrie. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van

Nadere informatie

Competentiegericht trainen. Molijn Training. Trainingsaanbod

Competentiegericht trainen. Molijn Training. Trainingsaanbod Competentiegericht trainen Molijn Training Trainingsaanbod Het zijn niet de sterksten en ook niet de slimsten die overleven, maar degenen die zich het best aanpassen aan de veranderende omstandigheden

Nadere informatie

Training: Sitemanagement

Training: Sitemanagement Training: Sitemanagement Persoonlijke Performance in Managementvaardigheden voor sitemanagers in de procesindustrie Training: Sitemanagement Persoonlijke Performance in Managementvaardigheden voor sitemanagers

Nadere informatie

Adviestalent. Advanced Businessschool voor jonge talenten

Adviestalent. Advanced Businessschool voor jonge talenten Adviestalent ACADEMY Advanced Businessschool voor jonge talenten > OPLEIDINGSGIDS JAAR 2013-2014 Adviestalent ACADEMY Advanced Businessschool voor jonge talenten > Samen werken aan de toekomst van uw organisatie

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag 2012..Kennis delen = Samenwerken

Sociaal Jaarverslag 2012..Kennis delen = Samenwerken Sociaal Jaarverslag 2012.Kennis delen = Samenwerken In 2012 stond Kennis delen = Samenwerken centraal binnen Aon. Kennis delen betekent het actief delen van kennis, behaalde successen en andere ervaringen,

Nadere informatie

INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015

INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015 INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015 INHOUDSOPGAVE WORKSHOPS THINK DIFFERENT? FUTURE PROOF? TOON LEF EN MAAK HET VERSCHIL! FUEL YOUR FUTURE HOE? Gezien de veranderingen in je vak, ben je gespitst op

Nadere informatie

Impactvolle marketinganalist

Impactvolle marketinganalist Impactvolle marketinganalist Deeltijdopleiding van het Customer Insights Center van de Rijksuniversiteit Groningen www.impactvolleanalist.nl Haal het maximale uit je analysecompetenties Betere bedrijfsbeslissingen

Nadere informatie

The Independence Company. Programma Trainingen 2015

The Independence Company. Programma Trainingen 2015 The Independence Company Programma Trainingen 2015 Inhoudsopgave Pagina Permanente Educatie TIC: méér dan vaktechniek 2 The Independence Company 3 Wat levert het jou op? 4 Het programma 5 Hoe werkt het?

Nadere informatie

Ons kenmerk IA00/13.0015094. Datum uw brief

Ons kenmerk IA00/13.0015094. Datum uw brief InformatieManagement & Automatisering IA00 Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

ONLINE MARKETING STRATEGIE

ONLINE MARKETING STRATEGIE ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT ERASMUS UNIVERSITY EXPERT CLASS ONLINE MARKETING STRATEGIE HOE ZET JE INTERNET IN BINNEN HET MARKETINGBELEID? In deze expert class gaan we in op trends en ontwikkelingen

Nadere informatie

FINANCE EXECUTIVE MASTER IN SAMENWERKEN IN ALLIANTIES, NETWERKEN EN PARTNERSHIPS

FINANCE EXECUTIVE MASTER IN SAMENWERKEN IN ALLIANTIES, NETWERKEN EN PARTNERSHIPS FINANCE EXECUTIVE MASTER IN SAMENWERKEN IN ALLIANTIES, NETWERKEN EN PARTNERSHIPS 1 What if alliances and partnerships are more than buzz words? Wat gebeurt er als......allianties en partnerships meer zijn

Nadere informatie

Noviteiten Novius. Business & Information Management NUMMER 5. menu. De inhoudsopgave van deze Noviteiten is:

Noviteiten Novius. Business & Information Management NUMMER 5. menu. De inhoudsopgave van deze Noviteiten is: Noviteiten December 2011 menu Het is moeilijk te ontkomen aan al het crisisnieuws de laatste tijd. We merken gelukkig bij onze klanten - en bij onszelf - dat dit juist leidt tot een scherpe en kritische

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control Kennis van de Overheid Maatschappelijke opgaven Van versnipperde ondersteuning naar public business control Ontwikkelingen in het openbaar bestuur gaan zo snel en zijn dermate complex dat de traditionele

Nadere informatie

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult 2014-2015 Catalogus opleidingen en trainingen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Onze visie op ontwikkeling van mensen 5 Hoofdstuk 2 Veranderen -opleiding en trainingsaanbod 2.1.Training gamechangers 7 2.2. Leidinggeven

Nadere informatie

MANAGEMENT A C A D E M Y

MANAGEMENT A C A D E M Y IT MANAGEMENT A C A D E M Y B E WA A R E X E M P L A A R A G E N DA N A J A A R 2 0 1 0 M E E T I N G P L A Z A U T R E C H T DE JUISTE BAGAGE VOOR DE IT MANAGER VAN VANDAAG 30 september 2010 Van Bedrijfsstrategie

Nadere informatie

Intern accountants en overheidsaccountants

Intern accountants en overheidsaccountants NBA Opleidingen Voorjaar 2012 Intern accountants en overheidsaccountants nbaopleidingen.nl Permanente educatie voor RA s en AA s Binnenkort OPLEIDINGEN voorheen sopgave Voorwoord 3 Overzicht per kennisgebied

Nadere informatie

People Management. Meer rendement uit talent. Verandering: het verhaal, de mens en het resultaat.

People Management. Meer rendement uit talent. Verandering: het verhaal, de mens en het resultaat. KANSEN VOOR MANAGERS december 2014 People Management Meer rendement uit talent pagina 4 Verandering: het verhaal, de mens en het resultaat. pagina 5 Als je overweegt een MBA te volgen is er een alternatief

Nadere informatie

Drijfveren in de. zakelijke dienstverlening

Drijfveren in de. zakelijke dienstverlening Drijfveren in de zakelijke dienstverlening INHOUDSOPGAVE De methode 2 In gesprek met: Pierre Mellegers - Manager Management & Human Resource Development bij Eneco 6 Edwin Kist - Senior Vice President Human

Nadere informatie

Vernieuwen, Veranderen, Verbeteren. Future FM CONGRES 2015. Dinsdag 16 juni 2015 Hotel van der Valk, Veenendaal www.facto.

Vernieuwen, Veranderen, Verbeteren. Future FM CONGRES 2015. Dinsdag 16 juni 2015 Hotel van der Valk, Veenendaal www.facto. Future FM Vernieuwen, Veranderen, Verbeteren CONGRES 2015 Dinsdag 16 juni 2015 Hotel van der Valk, Veenendaal www.facto.nl/congres m.m.v.: Future FM Vernieuwen, Veranderen, Verbeteren In een wereld van

Nadere informatie

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN Het realiseren van bedrijfsambities Discussie finance professionals SPECIALE UITGAVE DOOR VISMA SOFTWARE Thema AMBITIE VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN De controller als business partner 9 vragen en

Nadere informatie

KNOWLEDGE INTO ACTION CREËER EEN LUISTERAAR EN BRENG HEM IN BEWEGING

KNOWLEDGE INTO ACTION CREËER EEN LUISTERAAR EN BRENG HEM IN BEWEGING KNOWLEDGE INTO ACTION CREËER EEN LUISTERAAR EN BRENG HEM IN BEWEGING info@exellior.com September 2014 Copyrights KNOWLEDGE INTO ACTION 2 GEFELICITEERD! U heeft besloten meer te willen weten over de ontwikkeling

Nadere informatie

Niemand kan het. alleen!

Niemand kan het. alleen! Niemand kan het alleen! 1 Niemand kan het alleen! 2 1 Voorwoord In Nederland werken we met veel partijen hard aan de toekomst van de jeugd. We bouwen aan goed onderwijs, toegankelijke jeugdzorg, jeugdbeleid

Nadere informatie

Carante Groep. in 2011

Carante Groep. in 2011 Carante Groep in 2011 1 VOORWOORD De dynamiek en ontwikkelingen in de wereld om ons heen vragen van organisaties in de care sector een permanente alertheid, hoge kwaliteitsstandaards en professionaliteit.

Nadere informatie

Visie op het managen van ervaringskennis bij Waterschap Brabantse Delta

Visie op het managen van ervaringskennis bij Waterschap Brabantse Delta Visie op het managen van ervaringskennis bij Waterschap Brabantse Delta ORG-ID Colofon Titel Klant Visie op het managen van ervaringskennis bij Waterschap Brabantse Delta Waterschap Brabantse Delta Projectnummer

Nadere informatie

SHARED SERVICE CENTERS: IN WELKE VERSNELLING RIJD IK NU? Hét onderzoek naar de volwassenheid van shared services in Nederland.

SHARED SERVICE CENTERS: IN WELKE VERSNELLING RIJD IK NU? Hét onderzoek naar de volwassenheid van shared services in Nederland. S E E I N G T H I N G S D I F F E R E N T LY SHARED SERVICE CENTERS: IN WELKE VERSNELLING RIJD IK NU? Hét onderzoek naar de volwassenheid van shared services in Nederland Onderzoeksrapport inhoud 1. INTRODUCTIE

Nadere informatie

Masterclass Klantgericht Management

Masterclass Klantgericht Management Masterclass Klantgericht Management interactieve en praktische masterclass met best practices en een vertaalslag naar uw eigen praktijk Nieuwe masterclass Met o.a. Het Klantbelang Centraal, Business modellen,

Nadere informatie